Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [ ] - Φαρµακευτικά Είδη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Μελέτης 40/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14.990,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [33680000-0] - Φαρµακευτικά Είδη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης Τηλ.: Αρ. Μελέτης 40/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕΜΕΑ) ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,74 µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% αναλόγως των υλικών CPV: [ ] - Φαρµακευτικά Είδη Τεχνική Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Πίνακας - Προϋπολογισµού Δαπάνης Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τιµολόγιο Προσφοράς ~1~

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης Τηλ.: το έτος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια την προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού για Τα προς προµήθεια συναφή υλικά θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήµου Κοµοτηνής και του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ). Όλα τα υλικά θα παραδοθούν τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των φορέων. Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,74 και µε Φ.Π.Α. 6,5% ή 13% ή 23% (ανάλογα µε το είδος). Η διαδικασία της προµήθειας υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού θα γίνει µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η µελέτη συντάχθηκε µε βάση τα αιτήµατα που υπέβαλαν οι υπηρεσίες του Δήµου και το ΚΕΜΕΑ. Η παραπάνω προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού έτους 2015 θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις: 1. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 2. Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του Δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Δ.Κ.Κ). 4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης). 5. Την µε αριθ. Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/ ) για τα όρια των Διαγωνισµών. 6. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ Α' 240/ και άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α') καθώς και την Εγκύκλιο Νο 3, 11543/ Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία ~2~

3 ανατίθεται στους δήµους η ανάδειξη χορηγητών, για την προµήθεια φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για όλα τα ιδρύµατα και τα νοµικά πρόσωπα αυτών. 7. Την Υγειονοµική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ / (ΦΕΚ 2718/ τεύχος Β') Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή/ές που θα προσφέρει/ουν τη χαµηλότερη τιµή. Η τιµή για όµοια είδη πρέπει να είναι ίδια για όλους τους φορείς, Δήµο Κοµοτηνής και ΚΕΜΕΑ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ,74 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 21/04/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 21/04/2015 Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ~3~

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης Τηλ.: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού για το έτος 2015 Στον παρακάτω πίνακα δίδονται σύντοµες τεχνικές περιγραφές της προµήθειας ανά είδος: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Panadol Ενηλίκων ΤΕΜ 8 2 Postan Ενηλίκων ΤΕΜ 8 3 Depon Ενηλίκων ΤΕΜ 11 4 Ασπηρίνη ΤΕΜ 6 5 Buscopan ΤΕΜ 11 6 Simecod ΤΕΜ 2 7 Zirtek ΤΕΜ 2 8 Zantac 150mg tablets TEM 2 9 Septobore ΤΕΜ 6 10 Novaquasol cream ΤΕΜ 3 11 Fenistil Gel ΤΕΜ 6 12 Bepanthol cream ΤΕΜ 3 13 Betadin solution ΤΕΜ 6 14 Οινόπνευµα ΤΕΜ 3 15 Sodium chloride 0,9% 10ml ΤΕΜ Αµµωνία ΤΕΜ 3 17 Οξυζενέ ΤΕΜ 3 18 Pulvo ΤΕΜ 4 19 Επίδεσµοι 5,9cm ΤΕΜ Βαµβάκι ΤΕΜ 3 21 Γάζες αποστειρωµένες ΤΕΜ 6 ~4~

5 22 Hansaplast ΤΕΜ 4 23 Leykoplast ΤΕΜ 3 24 Γάζες fucidin ΤΕΜ 6 25 Θερµόµετρο ΤΕΜ 3 26 Φαρµακείο τοίχου ΤΕΜ 3 ΚΟΥΤΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Depon Ενηλίκων ΚΟΥΤΙ 8 2 Zirtek ΚΟΥΤΙ 8 3 Betadin solution 30ml ΤΕΜ 6 4 Οινόπνευµα ΤΕΜ 8 5 Sodium chloride 0,9% 10ml ΤΕΜ 40 6 Fenistil Gel ΤΕΜ 8 7 Επίδεσµοι 5,9cm ΤΕΜ 8 8 Βαµβάκι ΤΕΜ 8 9 Γάζες αποστειρωµένες ΤΕΜ Γάζες fucidin ΤΕΜ 8 11 Hansaplast (κυτ. 24 τεµ.) ΚΟΥΤΙ 8 12 Leykoplast ΤΕΜ 8 13 Φαρµακείο αυτοκινήτου ΤΕΜ 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TABLETS 1 Depon Ενηλίκων ΤΕΜ 14 SYRUP 1 Depon Παιδικό ΤΕΜ 19 2 Ponstan Παιδικό ΤΕΜ 7 3 Panadol Παιδικό ΤΕΜ 7 4 Phenergan Παιδικό ΤΕΜ 1 5 Dolal ΤΕΜ 1 6 Algofren Παιδικό ΤΕΜ 2 CREAMS 1 Κρέµα για εγκαύµατα (Flamigel) ΤΕΜ 12 2 Stick για τσιµπήµατα stick ΤΕΜ 14 3 Betadine pasta ΤΕΜ 1 4 Emostate spray ΤΕΜ 5 5 Fucidin ΤΕΜ 13 ~5~

6 6 Αλοιφη για µόλωπες και µυικά τραύµατα (Apaisyl shoc) ΤΕΜ 8 7 Αλοιφή για καρούµπαλα ΤΕΜ 5 8 Fenistil gel ΤΕΜ 20 ΛΟΙΠΑ 1 Betadine soll ΤΕΜ 18 2 Hansaplast (τεµάχια) ΤΕΜ 51 3 Hansaplast (µέτρου) ΤΕΜ 15 4 Οξυζενέ ΤΕΜ 6 5 Γάζες απλές (Sterilux) ΤΕΜ 19 6 Θερµόµετρο Ψηφιακό ΤΕΜ 17 7 Lasonil ΤΕΜ 1 8 Betadine Αιµοστατικό Υγρό 240ml ΤΕΜ 3 9 Βαζελινουχες γάζες (fucidine interrtulle) ΤΕΜ Sterillium 1000ml (Οινόπνευµα) ΤΕΜ Βαµβάκι ΤΕΜ Αιµοστατικό Βαµβάκι ΤΕΜ 4 13 Βατονέτες ΣΥΣΚ Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 10ml Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 5ml ΤΕΜ 28 ΤΕΜ Αποστεριωµένες Γάζες ΤΕΜ 5 17 Pulvo Spray ΤΕΜ 8 18 Αντισυπτικό Χεριών (Chiro Des) ΤΕΜ 2 19 Ψυκτικό Σπρέϋ ΤΕΜ 1 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ 1 ου και 2 ου ΚΑΠΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ INJECTIONS 1 LASIX INJ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2 VOLTAREN INJ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3 PRIMPERAN 10MG/ML AMP ΤΕΜΑΧΙΟ 2 4 SOLU-CORTEF 500ML ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5 FENISTIL I.V. 4ML ΤΕΜΑΧΙΟ 2 TABLETS 1 BUSCOPAN TB ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2 IMODIUM CAPS ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3 AERIUS TB ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4 DEPON ΑΝΑΒΡΑΖΩΝ 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 16 ~6~

7 5 DEPON 500 TB ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6 PANADOL ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7 XANAX 0,5 TB ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8 ZANTAC ΤΕΜΑΧΙΟ 1 9 ASPIRIN 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 DROPS 1 STUGERON DROPS ΤΕΜ 4 CREAMS 1 VOLTAREN JEL ΤΕΜΑΧΙΟ 35 2 FENISTIL GEL ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3 ZEFECORT CREAM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 4 FUCIDIN POM ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5 BEPANTHOL CREAM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6 ΑΜΜΩΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7 SMECTA SACHETS ΚΟΥΤΙ 1 ΛΟΙΠΑ 1 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ( ACCUTREND ) ΚΟΥΤΙΑ 72 2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΟΥΤΙΑ 20 3 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΟΥΤΙΑ 10 4 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ CONTOUR ΚΟΥΤΙΑ 20 5 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ 25 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 11 6 ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΕΤΕΣ 27G - ΚΟΥΤΙΑ 3 7 ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΕΤΕΣ 21G ΚΟΥΤΙΑ 7 8 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (MICROLET BAYER) NEO 100 ΤΕΜ 20 9 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 0,5 ML(BD MICROFINE) 10 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 1 10 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 CC 100ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 2 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ 11 ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 5 ML(BD PLASTIPAC ) ΤΕΜΑΧΙΑ 40 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ 12 ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 10 ML(BIO MEDICAL DISTRIBUTION INTEGRITY) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 CC 100ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 1 14 ΚΟΥΤΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΟΥΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE ΤΕΜΑΧΙΟ 1 16 ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (ARK2) MICROLIFE ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ~7~

8 17 ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (HLEKTRONIKO) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 18 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ 250ML ΤΕΜΑΧΙΟ 40 GEL ΥΠΕΡΗΧΟΥ AQUASONIC 100 PARJER 5 LT ΤΕΜΑΧΙΟ 1 KINESIO TAPE ΡΟΛΑ 5m ΤΕΜΑΧΙΟ PROTECT GEL ΧΕΡΙΩΝ 1000ML ΤΕΜΑΧΙΟ 2 24 ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 250ML ΤΕΜΑΧΙΟ 5 25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 300GR ΤΕΜΑΧΙΟ PULVO SPRAY ΤΕΜΑΧΙΟ 7 27 BETADINE SOLL 240ML ΤΕΜΑΧΙΟ 6 28 ΟΞΥΖΕΝΕ 100 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 2 29 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ OXI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30 ΓΑΖΕΣ 15Χ15 ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΖΕΣ 36Χ40 ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΖΑ FUCIDIN ΤΕΜΑΧΙΟ 5 33 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6Χ4CM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 34 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8Χ4CM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 35 ΛΕΥΚΟΠΟΡ (OMNISILK HARTMANN) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ (40 ΤΕΜ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 70GR ΤΕΜΑΧΙΟ 50 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΣΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TABLETS 1 Depon 500mg ΤΕΜ 15 2 Panadol ΤΕΜ 5 3 Ασπιρίνη ενηλ. ΤΕΜ 5 CREAMS 1 Fucicort lipid ΤΕΜ 1 2 Fucitin ΤΕΜ 1 3 Travocort ΤΕΜ 1 4 Xylocaine gel 30 gr ΤΕΜ 1 5 Betadine pasta ΤΕΜ 1 ΛΟΙΠΑ 1 Pulvo ΤΕΜ 3 2 Betadine soll 30ml ΤΕΜ Ταινίες µέτρησης σακχάρου (Precision extraplus) Ταινίες µέτρησης σακχάρου (freestyle Precision H) ΚΟΥΤΙ 7 ΚΟΥΤΙ 15 ~8~

9 5 Ταινίες µέτρησης σακχάρου (Countur) ΚΟΥΤΙ 15 6 Αποστειρωµένες βελόνες σακχάρου (Thin Lancets) ΚΟΥΤΙ 15 7 Ταινίες µέτρησης χοληστερίνης (Accutrend chol) 25 τµχ. ΚΟΥΤΙ 25 8 Ταινίες µέτρησης τριγλυκεριδίων 25 τµχ ΚΟΥΤΙ 20 9 Οινόπνευµα Sterillium ή Chiro Des (1000ml) ΤΕΜ Αµµωνία 100ml ΤΕΜ 1 11 Βαζελινουχες γάζες (fucidine interrtulle) ΚΟΥΤΙ 2 12 Ελαστικοί επίδεσµοι (PBT Elastic Bandage, size 8cm *4cm) ΚΟΥΤΙ 2 13 Λάστιχο Λήψης Αιµοληψιών ΤΕΜ 1 14 Χαρτοβάµβακα 300gr ΤΕΜ 6 15 Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 10ml (Bio Medical Distribution ΚΟΥΤΙ 2 Integrity) 16 Γάντια Αποστειρωµένα (Demotek sterile, size 7.5 ή Triflex LP) ανά ζεύγος ΤΕΜ Hansaplast (40 τεµάχια) ΚΟΥΤΙ 2 18 Hansaplast (µέτρου) ΚΟΥΤΙ 4 19 Αποστειρωµένες Γάζες 15*15 ΚΟΥΤΙ Πιεσόµετρο ΤΕΜ 4 21 Οξυζενέ 100ml 3% ΤΕΜ 14 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΚ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ INJECTIONS 1 Primperan amp ΤΕΜ 2 TABLETS 1 Mesulid ΤΕΜ 1 2 Imodium ΤΕΜ 4 3 Buscopan tabl. ΤΕΜ 5 4 Depon 500mg ΤΕΜ 9 5 Ponstan ΤΕΜ 9 6 Lasix ΤΕΜ 5 7 Lumaren 150mg ΤΕΜ 8 SYRUP 1 Depon ΤΕΜ 14 2 Ponstan tabl. ΤΕΜ 14 CREAMS 1 Fenistil gel ΤΕΜ 5 ~9~

10 2 Voltaren ΤΕΜ 4 3 Xylocaine gel ΤΕΜ 2 4 Betadine pasta ΤΕΜ 4 ΛΟΙΠΑ 1 Pulvo ΤΕΜ 5 2 Betadine soll 30ml ΤΕΜ Ταινίες µέτρησης σακχάρου (freestyle Precision H) Αποστειρωµένες βελόνες σακχάρου (Thin Lancets) Ταινίες µέτρησης χοληστερίνης (Accutrend chol) 25 τµχ. ΚΟΥΤΙ 8 ΚΟΥΤΙ 6 ΚΟΥΤΙ 5 6 Οινόπνευµα Sterillium ή Chiro Des 1000ml ΤΕΜ 8 7 Hibitane Scrub 250ml ΤΕΜ 7 8 Βαζελινουχες γάζες (fucidine interrtulle) ΚΟΥΤΙ 1 9 Ελαστικοί επίδεσµοι (PBT Elastic Bandage, size 8cm *4cm) ΚΟΥΤΙ 3 10 Χαρτοβάµβακα 300gr ΤΕΜ 2 Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε 11 βελόνα 10ml (Bio Medical Distribution ΚΟΥΤΙ 3 Integrity) 12 Αποστειρωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 5ml (BD Plastipak) ΚΟΥΤΙ 3 13 Θερµόµετρα (ΌΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ) ΤΕΜ 3 14 Αποστειρωµένες Γάζες 15*15 ΚΟΥΤΙ 1 15 Πιεσόµετρο ΤΕΜ 1 16 Οξυζενέ 100ml ΤΕΜ 2 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 21/04/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 21/04/2015 Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ~10~

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης Τηλ.: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 Panadol Ενηλίκων ΤΕΜ 8 2,00 16,00 2 Postan Ενηλίκων ΤΕΜ 8 2,08 16,64 3 Depon Ενηλίκων ΤΕΜ 11 0,75 8,25 4 Ασπηρίνη ΤΕΜ 6 1,81 10,86 5 Buscopan ΤΕΜ 11 1,85 20,35 6 Simecod ΤΕΜ 2 2,75 5,50 7 Zirtek ΤΕΜ 2 4,66 9,32 Zantac 150mg tablets TEM 2 3,91 7,82 8 Septobore ΤΕΜ 6 3,31 19,86 9 Novaquasol cream ΤΕΜ 3 2,76 8,28 10 Fenistil Gel ΤΕΜ 6 4,56 27,36 11 Bepanthol cream ΤΕΜ 3 8,3 24,90 12 Betadin solution ΤΕΜ 6 3,32 19,92 13 Οινόπνευµα ΤΕΜ 3 2,08 6,24 14 Sodium chloride 0,9% 10ml ΤΕΜ 12 0,27 3,24 15 Αµµωνία ΤΕΜ 3 1 3,00 16 Οξυζενέ ΤΕΜ 3 1,39 4,17 17 Pulvo ΤΕΜ 4 6,34 25,36 18 Επίδεσµοι 5,9cm ΤΕΜ ,00 19 Βαµβάκι ΤΕΜ 3 1,3 3,90 20 Γάζες αποστειρωµένες ΤΕΜ 6 1,5 9,00 21 Hansaplast ΤΕΜ 4 2,5 10,00 22 Leykoplast ΤΕΜ 3 2,5 7,50 23 Γάζες fucidin ΤΕΜ 6 6,18 37,08 24 Θερµόµετρο ΤΕΜ 3 7,5 22,50 25 Φαρµακείο τοίχου ΤΕΜ ,00 399,05 ~11~

12 ΚΟΥΤΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 Depon Ενηλίκων ΚΟΥΤΙ 8 0,75 6,00 2 Zirtek ΚΟΥΤΙ 8 4,66 37,28 3 Betadin solution 30ml ΤΕΜ 6 3,32 19,92 4 Οινόπνευµα ΤΕΜ 8 2,08 16,64 5 Sodium chloride 0,9% 10ml ΤΕΜ 40 0,27 10,80 6 Fenistil Gel ΤΕΜ 8 4,56 36,48 7 Επίδεσµοι 5,9cm ΤΕΜ 8 1 8,00 8 Βαµβάκι ΤΕΜ 8 1,3 10,40 9 Γάζες αποστειρωµένες ΤΕΜ 32 1,5 48,00 10 Γάζες fucidin ΤΕΜ 8 6,18 49,44 11 Hansaplast (κυτ. 24 τεµ.) ΚΟΥΤΙ 8 2,5 20,00 12 Leykoplast ΤΕΜ 8 2,5 20,00 13 Φαρµακείο αυτοκινήτου ΤΕΜ ,00 442,96 ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 842,01 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ TABLETS 1 Depon Ενηλίκων ΤΕΜ 33 0,75 24,75 SYRUP 1 Depon Παιδικό ΤΕΜ 26 2,26 58,76 2 Ponstan Παιδικό ΤΕΜ 14 2,62 36,68 CREAMS 1 Stick για τσιµπήµατα stick ΤΕΜ 28 1,59 44,52 2 Fenistil gel ΤΕΜ 23 4,56 104,88 ΛΟΙΠΑ 1 Betadine soll 240 ΤΕΜ 26 3,32 86,32 2 Οξυζενέ ΤΕΜ 18 1,35 24,30 3 Επιθέµατα Γάζας Αποστειρωµένα 10cm x 10cm ΤΕΜ 40 12τµχ 1,00 40,00 4 Θερµόµετρο Ψηφιακό ΤΕΜ 16 3,40 54,40 5 Βαζελινουχες γάζες (fucidine interrtulle) ΤΕΜ 6 6,18 37,08 ~12~

13 6 Sterillium 1000ml (Οινόπνευµα) ΤΕΜ 13 10,90 141,70 7 Βαµβάκι ΤΕΜ 6 0,77 4,62 Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 8 ΤΕΜ 31 10ml 0,14 4,19 9 Pulvo Spray ΤΕΜ 22 6,34 139,48 10 Ψυκτικό Σπρέϋ ΤΕΜ 7 3,32 23,24 824,92 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΚΑΠΗ Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ΛΟΙΠΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ( ACCUTREND ) ΚΟΥΤΙΑ 72 63, ,92 2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΟΥΤΙΑ 20 25,80 516,00 3 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΟΥΤΙΑ 10 25,80 258,00 4 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ CONTOUR ΚΟΥΤΙΑ 20 25,80 516,00 5 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ ΙΩΝ 25 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 11 62,62 688,82 ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΕΤΕΣ 27G 6 - ΚΟΥΤΙΑ 3 0,07 0,21 7 ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΕΤΕΣ 21G ΚΟΥΤΙΑ 7 0,07 0, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (MICROLET BAYER) NEO 100 ΤΕΜ 20 9,97 199,40 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 0,5 ML(BD MICROFINE) 10 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 1 17,70 17,70 10 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 CC 100ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 2 7,72 15, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 5 ML(BD PLASTIPAC ) ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,15 6,00 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 10 ML(BIO MEDICAL DISTRIBUTION INTEGRITY) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 0,15 1,50 13 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 CC 100ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 1 12,35 12,35 14 ΚΟΥΤΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΟΥΤΙΑ 10 1,74 17,40 15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE ΤΕΜΑΧΙΟ 1 55,25 55,25 16 ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (ARK2) MICROLIFE ΤΕΜΑΧΙΟ 1 20,30 20,30 17 ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (HLEKTRONIKO) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 39,00 39,00 18 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,30 33,00 19 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,00 2,00 20 ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ 250ML ΤΕΜΑΧΙΟ 40 3,15 126,00 21 GEL ΥΠΕΡΗΧΟΥ AQUASONIC 100 PARJER 5 LT ΤΕΜΑΧΙΟ 1 13,60 13,60 22 KINESIO TAPE ΡΟΛΑ 5m ΤΕΜΑΧΙΟ 10 13,20 132,00 ~13~

14 23 PROTECT GEL ΧΕΡΙΩΝ 1000ML ΤΕΜΑΧΙΟ 2 10,46 20,92 24 ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 250ML ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,16 10,80 25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 300GR ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,08 104,00 26 PULVO SPRAY ΤΕΜΑΧΙΟ 7 6,34 44,38 27 BETADINE SOLL 240ML ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,32 19,92 28 ΟΞΥΖΕΝΕ 100 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,50 3,00 29 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ OXI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3,50 3,50 30 ΓΑΖΕΣ 15Χ15 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,78 7,80 31 ΓΑΖΕΣ 36Χ40 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,67 16,70 32 ΓΑΖΑ FUCIDIN ΤΕΜΑΧΙΟ 5 6,18 30,90 33 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 6Χ4CM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,42 2,10 34 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 8Χ4CM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 0,82 4,10 35 ΛΕΥΚΟΠΟΡ (OMNISILK HARTMANN) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 1,05 15,75 36 ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ (40 ΤΕΜ) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 4,00 48,00 37 ΒΑΜΒΑΚΙ 70GR ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,80 40,00 TABLETS 1 BUSCOPAN TB ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,42 6,84 2 IMODIUM CAPS ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,58 3,16 3 AERIUS TB ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,68 5,68 4 DEPON ΑΝΑΒΡΑΖΩΝ 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 16 1,64 26,24 5 DEPON 500 TB ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,75 7,50 6 PANADOL ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,55 3,10 7 XANAX 0,5 TB ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,12 4,24 8 ZANTAC ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4,85 4,85 9 ASPIRIN 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,81 7,24 INJECTIONS 1 LASIX INJ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,97 1,97 2 VOLTAREN INJ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 1,97 1,97 3 PRIMPERAN 10MG/ML AMP ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,12 2,24 4 SOLU-CORTEF 500ML ΤΕΜΑΧΙΟ 3 7,90 23,70 5 FENISTIL I.V.4ML ΤΕΜΑΧΙΟ 2 4,53 9,06 DROPS 1 STUGERON DROPS ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,97 7,88 CREAMS 1 VOLTAREN JEL ΤΕΜΑΧΙΟ 35 6,61 231,35 2 FENISTIL GEL ΤΕΜΑΧΙΟ 5 4,56 22,80 3 ZEFECORT CREAM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 5,89 11,78 4 FUCIDIN POM ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,76 11,04 5 BEPANTHOL CREAM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6,50 13,00 6 ΑΜΜΩΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,50 3,00 7 SMECTA SACHETS ΚΟΥΤΙ 1 4,83 4, ,72 ~14~

15 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΣΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ TABLETS 1 Depon 500mg ΤΕΜ 15 0,75 11,25 2 Panadol ΤΕΜ 5 2,00 10,00 3 Ασπιρίνη ενηλ. ΤΕΜ 5 1,81 9,05 CREAMS 1 Fucicort lipid ΤΕΜ 1 9,56 9,56 2 Fucitin ΤΕΜ 1 2,73 2,73 3 Travocort ΤΕΜ 1 6,15 6,15 4 Xylocaine gel 30 gr ΤΕΜ 1 4,32 4,32 5 Betadine pasta ΤΕΜ 1 2,47 2,47 ΛΟΙΠΑ 1 Pulvo ΤΕΜ 3 6,34 19,02 2 Betadine soll 30ml ΤΕΜ 12 1,83 21, Ταινίες µέτρησης σακχάρου (Precision extraplus) Ταινίες µέτρησης σακχάρου (freestyle Precision H) ΚΟΥΤΙ 7 26,73 187,11 ΚΟΥΤΙ 15 26,73 400,95 5 Ταινίες µέτρησης σακχάρου (Countur) ΚΟΥΤΙ 15 25,90 388, Αποστειρωµένες βελόνες σακχάρου (Thin Lancets) Ταινίες µέτρησης χοληστερίνης (Accutrend chol) 25 τµχ. Ταινίες µέτρησης τριγλυκεριδίων 25 τµχ Οινόπνευµα Sterillium ή Chiro Des (1000ml) ΚΟΥΤΙ 15 6,20 93,00 ΚΟΥΤΙ 25 63, ,00 ΚΟΥΤΙ 20 62, ,00 ΤΕΜ 10 11,60 116,00 10 Αµµωνία 100ml ΤΕΜ 1 1,52 1, Βαζελινουχες γάζες (fucidine interrtulle) Ελαστικοί επίδεσµοι (PBT Elastic Bandage, size 8cm *4cm) ΚΟΥΤΙ 2 6,18 12,36 ΚΟΥΤΙ 2 0,85 1,70 13 Λάστιχο Λήψης Αιµοληψιών ΤΕΜ 1 1,65 1,65 14 Χαρτοβάµβακα 300gr ΤΕΜ 6 1,97 11, Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 10ml (Bio Medical Distribution Integrity) Γάντια Αποστειρωµένα (Demotek sterile, size 7.5 ή Triflex LP) ανά ζεύγος ΚΟΥΤΙ 2 0,14 0,27 ΤΕΜ 10 0,42 4,20 17 Hansaplast (40 τεµάχια) ΚΟΥΤΙ 2 4,00 8,00 ~15~

16 18 Hansaplast (µέτρου) ΚΟΥΤΙ 4 3,90 15,60 19 Αποστειρωµένες Γάζες 15*15 ΚΟΥΤΙ 15 0,78 11,70 20 Πιεσόµετρο ΤΕΜ 4 14,20 56,80 21 Οξυζενέ 100ml 3% ΤΕΜ 14 1,31 18, ,03 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΚ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ INJECTIONS 1 Primperan amp ΤΕΜ 2 1,12 2,24 TABLETS 1 Mesulid ΤΕΜ 1 4,33 4,33 2 Imodium ΤΕΜ 4 1,58 6,32 3 Buscopan tabl. ΤΕΜ 5 3,42 17,10 4 Depon 500mg ΤΕΜ 9 0,75 6,75 5 Ponstan ΤΕΜ 9 2,03 18,27 6 Lasix ΤΕΜ 5 1,47 7,35 7 Lumaren 150mg ΤΕΜ 8 4,07 32,56 SYRUP 1 Depon ΤΕΜ 14 2,26 31,64 2 Ponstan sir. ΤΕΜ 14 1,62 22,68 CREAMS 1 Fenistil gel ΤΕΜ 5 4,56 22,80 2 Voltaren ΤΕΜ 4 6,61 26,44 3 Xylocaine gel ΤΕΜ 2 4,32 8,64 4 Betadine pasta ΤΕΜ 4 2,44 9,76 ΛΟΙΠΑ 1 Pulvo ΤΕΜ 5 6,34 31,70 2 Betadine soll 30ml ΤΕΜ 6 1,83 10,98 3 Ταινίες µέτρησης σακχάρου ΚΟΥΤΙ 8 (freestyle Precision H) 26,73 213,84 4 Αποστειρωµένες βελόνες σακχάρου ΚΟΥΤΙ 6 (Thin Lancets) 6,20 37,20 5 Ταινίες µέτρησης χοληστερίνης ΚΟΥΤΙ 5 (Accutrend chol) 25 τµχ. 69,79 348,95 6 Οινόπνευµα Sterillium ή Chiro Des ΤΕΜ ml 10,92 87,36 7 Hibitane Scrub 250ml ΤΕΜ 7 4,50 31,50 ~16~

17 8 9 Βαζελινουχες γάζες (fucidine interrtulle) Ελαστικοί επίδεσµοι (PBT Elastic Bandage, size 8cm *4cm) ΚΟΥΤΙ 1 ΚΟΥΤΙ 3 6,18 6,18 0,82 2,46 10 Χαρτοβάµβακα 300gr ΤΕΜ 2 2,00 4,00 11 Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 10ml (Bio Medical Distribution Integrity) ΚΟΥΤΙ 3 0,14 0,41 12 Αποστειρωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 5ml (BD Plastipak) ΚΟΥΤΙ 3 0,14 0,42 13 Θερµόµετρα (ΌΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ) ΤΕΜ 3 3,50 10,50 14 Αποστειρωµένες Γάζες 15*15 ΚΟΥΤΙ 1 0,78 0,78 15 Πιεσόµετρο ΤΕΜ 1 14,20 14,20 16 Οξυζενέ 100ml ΤΕΜ 2 1,35 2, ,06 Ν.Π. «ΚΕ.ΜΕ.Α» ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ,73 ΓΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ + ΚΕΜΕΑ ,74 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 21/04/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 21/04/2015 Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ~17~

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση:Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης Τηλ.: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείμενο προμήθειας Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού για το έτος 2015 για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήµου Κοµοτηνής και του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) και συγκεκριµένα: Α) ΟΜΑΔΑ Α - ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και θα βαρύνει το Κ.Α.Ε του τακτικού προϋπολογισµού του Δήµου για το Έτος Β) ΟΜΑΔΑ Β - ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΜΕΑ) και θα βαρύνει τους Κ.Α.Εξ , , , του τακτικού προϋπολογισµού του ΚΕ.ΜΕ.Α. για το Έτος Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις των κάτωθι: Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του Δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ Δ.Κ.Κ). Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης). Την µε αριθ. Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/ ) για τα όρια των Διαγωνισµών. ~18~

19 Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ Α' 240/ και άρθρο 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α') καθώς και την Εγκύκλιο Νο 3, 11543/ Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία ανατίθεται στους δήµους η ανάδειξη χορηγητών, για την προµήθεια φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για όλα τα ιδρύµατα και τα νοµικά πρόσωπα αυτών. Την Υγειονοµική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ / (ΦΕΚ 2718/ τεύχος Β') Την αριθ. 342/2014 (ΑΔΑ: ΒΝΔΗΩΛΟ-ΥΣΓ) απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση εκτέλεσης προµήθειας του Δήµου για το έτος Την αριθ. 26/2015 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α για την έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας και την έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την «Προµήθεια φαρµακευτικού και υγειονοµικού υλικού έτους 2015». Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται από την νοµοθεσία. Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η διαδικασία της προµήθειας υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού θα γίνει µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η τιµή για όµοια είδη πρέπει να είναι ίδια για όλους τους φορείς, Δήµο Κοµοτηνής και ΚΕΜΕΑ. Όµως κάθε προσφορά είναι απαραίτητο να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη κάθε οµάδας. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα µελέτη. Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος ο µειοδότης, αποκαλούµενος στο εξής ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης. Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται από την νοµοθεσία. Ο υπογράφων την σύµβαση ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να έχει υπόψη του ότι τα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Μετά την υπογραφή της σύµβασης τα υλικά θα παραδοθούν τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες των φορέων. Στη συνολική τιµή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαµβανόµενες όλες γενικώς οι κρατήσεις και δαπάνες για την προµήθεια, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των υλικών. Άρθρο 4ο Κατακύρωση -Ανακοίνωση Αποτελέσματος Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αρµόδια για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ, µπορεί να προτείνει την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήµο Κοµοτηνής και στο ΚΕΜΕΑ µέσα σε ~19~

20 διάστηµα 10 δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή των σχετικά αντίστοιχων συµβάσεων. Άρθρο 5ο - Σύμβαση Οι συµβάσεις συντάσσονται από τον αρµόδιο υπάλληλο του καθενός από τα προαναφερόµενα νοµικά πρόσωπα και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6ο - Πλημμελής κατασκευή Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ (άρθρα 28, 33, 35). Άρθρο 7ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και τα έξοδα δηµοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Το ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήµο και κάθε ΝΠΔΔ (άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 8ο - Παραλαβή ειδών-πληρωμή Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής του Δήµου και του Ν.Π. σύµφωνα µε τα άρθρα 28, 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη µελέτη του διαγωνισµού. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 21/04/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 21/04/2015 Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΙΔΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ~20~

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 Panadol Ενηλίκων ΤΕΜ 8 2 Postan Ενηλίκων ΤΕΜ 8 3 Depon Ενηλίκων ΤΕΜ 11 4 Ασπηρίνη ΤΕΜ 6 5 Buscopan ΤΕΜ 11 6 Simecod ΤΕΜ 2 7 Zirtek ΤΕΜ 2 8 Zantac 150mg tablets TEM 2 9 Septobore ΤΕΜ 6 10 Novaquasol cream ΤΕΜ 3 11 Fenistil Gel ΤΕΜ 6 12 Bepanthol cream ΤΕΜ 3 13 Betadin solution ΤΕΜ 6 14 Οινόπνευµα ΤΕΜ 3 15 Sodium chloride 0,9% 10ml ΤΕΜ Αµµωνία ΤΕΜ 3 17 Οξυζενέ ΤΕΜ 3 18 Pulvo ΤΕΜ 4 19 Επίδεσµοι 5,9cm ΤΕΜ Βαµβάκι ΤΕΜ 3 21 Γάζες αποστειρωµένες ΤΕΜ 6 22 Hansaplast ΤΕΜ 4 23 Leykoplast ΤΕΜ 3 24 Γάζες fucidin ΤΕΜ 6 25 Θερµόµετρο ΤΕΜ 3 26 Φαρµακείο τοίχου ΤΕΜ 3 ΚΟΥΤΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 Depon Ενηλίκων ΚΟΥΤΙ 8 2 Zirtek ΚΟΥΤΙ 8 3 Betadin solution 30ml ΤΕΜ 6 4 Οινόπνευµα ΤΕΜ 8 ~21~

22 5 Sodium chloride 0,9% 10ml ΤΕΜ 40 6 Fenistil Gel ΤΕΜ 8 7 Επίδεσµοι 5,9cm ΤΕΜ 8 8 Βαµβάκι ΤΕΜ 8 9 Γάζες αποστειρωµένες ΤΕΜ Γάζες fucidin ΤΕΜ 8 11 Hansaplast (κυτ. 24 τεµ.) ΚΟΥΤΙ 8 12 Leykoplast ΤΕΜ 8 13 Φαρµακείο αυτοκινήτου ΤΕΜ 8 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ TABLETS 1 Depon Ενηλίκων ΤΕΜ 33 SYRUP 1 Depon Παιδικό ΤΕΜ 26 2 Ponstan Παιδικό ΤΕΜ 14 CREAMS 1 Stick για τσιµπήµατα stick ΤΕΜ 28 2 Fenistil gel ΤΕΜ 23 ΛΟΙΠΑ 1 Betadine soll 240 ΤΕΜ 26 2 Οξυζενέ ΤΕΜ 18 3 Επιθέµατα Γάζας Αποστειρωµένα 10cm x 10cm 12τµχ ΤΕΜ 40 4 Θερµόµετρο Ψηφιακό ΤΕΜ 16 5 Βαζελινουχες γάζες (fucidine interrtulle) ΤΕΜ 6 6 Sterillium 1000ml (Οινόπνευµα) ΤΕΜ 13 7 Βαµβάκι ΤΕΜ 6 Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 8 10ml ΤΕΜ 31 9 Pulvo Spray ΤΕΜ Ψυκτικό Σπρέϋ ΤΕΜ 7 ~22~

23 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΚΑΠΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ΛΟΙΠΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ( ACCUTREND ) ΚΟΥΤΙΑ 72 2 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΟΥΤΙΑ 20 3 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΟΥΤΙΑ 10 4 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ CONTOUR ΚΟΥΤΙΑ 20 5 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙ ΙΩΝ 25 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 11 ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΕΤΕΣ 27G 6 - ΚΟΥΤΙΑ 3 7 ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΕΤΕΣ 21G ΚΟΥΤΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (MICROLET BAYER) NEO 100 ΤΕΜ 20 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 0,5 ML(BD MICROFINE) 10 ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 1 10 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 CC 100ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 5 ML(BD PLASTIPAC ) ΤΕΜΑΧΙΑ 40 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 10 ML(BIO MEDICAL DISTRIBUTION INTEGRITY) ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 CC 100ΤΕΜ ΚΟΥΤΙΑ 1 14 ΚΟΥΤΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΟΥΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE ΤΕΜΑΧΙΟ 1 16 ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (ARK2) MICROLIFE ΤΕΜΑΧΙΟ 1 17 ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (HLEKTRONIKO) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 18 ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 20 ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ 250ML ΤΕΜΑΧΙΟ GEL ΥΠΕΡΗΧΟΥ AQUASONIC 100 PARJER 5 LT ΤΕΜΑΧΙΟ 1 22 KINESIO TAPE ΡΟΛΑ 5m ΤΕΜΑΧΙΟ PROTECT GEL ΧΕΡΙΩΝ 1000ML ΤΕΜΑΧΙΟ 2 24 ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 250ML ΤΕΜΑΧΙΟ 5 25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 300GR ΤΕΜΑΧΙΟ PULVO SPRAY ΤΕΜΑΧΙΟ 7 27 BETADINE SOLL 240ML ΤΕΜΑΧΙΟ 6 28 ΟΞΥΖΕΝΕ 100 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 2 29 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ OXI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30 ΓΑΖΕΣ 15Χ15 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ~23~

24 31 ΓΑΖΕΣ 36Χ40 ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΖΑ FUCIDIN ΤΕΜΑΧΙΟ 5 33 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 6Χ4CM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 34 ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΕΣΜΟΙ 8Χ4CM ΤΕΜΑΧΙΟ 5 35 ΛΕΥΚΟΠΟΡ (OMNISILK HARTMANN) ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΝΖΑΠΛΑΣΤ (40 ΤΕΜ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 70GR ΤΕΜΑΧΙΟ 50 TABLETS 1 BUSCOPAN TB ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2 IMODIUM CAPS ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3 AERIUS TB ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4 DEPON ΑΝΑΒΡΑΖΩΝ 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 16 5 DEPON 500 TB ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6 PANADOL ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7 XANAX 0,5 TB ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8 ZANTAC ΤΕΜΑΧΙΟ 1 9 ASPIRIN 100 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 INJECTIONS 1 LASIX INJ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2 VOLTAREN INJ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3 PRIMPERAN 10MG/ML AMP ΤΕΜΑΧΙΟ 2 4 SOLU-CORTEF 500ML ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5 FENISTIL I.V.4ML ΤΕΜΑΧΙΟ 2 DROPS 1 STUGERON DROPS ΤΕΜΑΧΙΟ 4 CREAMS 1 VOLTAREN JEL ΤΕΜΑΧΙΟ 35 2 FENISTIL GEL ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3 ZEFECORT CREAM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 4 FUCIDIN POM ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5 BEPANTHOL CREAM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6 ΑΜΜΩΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7 SMECTA SACHETS ΚΟΥΤΙ 1 Κ.Α. ΕΞΟ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΣΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ TABLETS 1 Depon 500mg ΤΕΜ 15 ~24~

25 2 Panadol ΤΕΜ 5 3 Ασπιρίνη ενηλ. ΤΕΜ 5 CREAMS 1 Fucicort lipid ΤΕΜ 1 2 Fucitin ΤΕΜ 1 3 Travocort ΤΕΜ 1 4 Xylocaine gel 30 gr ΤΕΜ 1 5 Betadine pasta ΤΕΜ 1 ΛΟΙΠΑ 1 Pulvo ΤΕΜ 3 2 Betadine soll 30ml ΤΕΜ Ταινίες µέτρησης σακχάρου (Precision extraplus) Ταινίες µέτρησης σακχάρου (freestyle Precision H) ΚΟΥΤΙ 7 ΚΟΥΤΙ 15 5 Ταινίες µέτρησης σακχάρου (Countur) ΚΟΥΤΙ Αποστειρωµένες βελόνες σακχάρου (Thin Lancets) Ταινίες µέτρησης χοληστερίνης (Accutrend chol) 25 τµχ. Ταινίες µέτρησης τριγλυκεριδίων 25 τµχ Οινόπνευµα Sterillium ή Chiro Des (1000ml) ΚΟΥΤΙ 15 ΚΟΥΤΙ 25 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ Αµµωνία 100ml ΤΕΜ Βαζελινουχες γάζες (fucidine interrtulle) Ελαστικοί επίδεσµοι (PBT Elastic Bandage, size 8cm *4cm) ΚΟΥΤΙ 2 ΚΟΥΤΙ 2 13 Λάστιχο Λήψης Αιµοληψιών ΤΕΜ 1 14 Χαρτοβάµβακα 300gr ΤΕΜ Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 10ml (Bio Medical Distribution Integrity) Γάντια Αποστειρωµένα (Demotek sterile, size 7.5 ή Triflex LP) ανά ζεύγος ΚΟΥΤΙ 2 ΤΕΜ Hansaplast (40 τεµάχια) ΚΟΥΤΙ 2 18 Hansaplast (µέτρου) ΚΟΥΤΙ 4 19 Αποστειρωµένες Γάζες 15*15 ΚΟΥΤΙ Πιεσόµετρο ΤΕΜ 4 21 Οξυζενέ 100ml 3% ΤΕΜ 14 ~25~

26 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΚ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ INJECTIONS 1 Primperan amp ΤΕΜ 2 TABLETS 1 Mesulid ΤΕΜ 1 2 Imodium ΤΕΜ 4 3 Buscopan tabl. ΤΕΜ 5 4 Depon 500mg ΤΕΜ 9 5 Ponstan ΤΕΜ 9 6 Lasix ΤΕΜ 5 7 Lumaren 150mg ΤΕΜ 8 SYRUP 1 Depon ΤΕΜ 14 2 Ponstan sir. ΤΕΜ 14 CREAMS 1 Fenistil gel ΤΕΜ 5 2 Voltaren ΤΕΜ 4 3 Xylocaine gel ΤΕΜ 2 4 Betadine pasta ΤΕΜ 4 ΛΟΙΠΑ 1 Pulvo ΤΕΜ 5 2 Betadine soll 30ml ΤΕΜ Ταινίες µέτρησης σακχάρου (freestyle Precision H) Αποστειρωµένες βελόνες σακχάρου (Thin Lancets) Ταινίες µέτρησης χοληστερίνης (Accutrend chol) 25 τµχ. Οινόπνευµα Sterillium ή Chiro Des 1000ml ΚΟΥΤΙ 8 ΚΟΥΤΙ 6 ΚΟΥΤΙ 5 ΤΕΜ 8 7 Hibitane Scrub 250ml ΤΕΜ Βαζελινουχες γάζες (fucidine interrtulle) Ελαστικοί επίδεσµοι (PBT Elastic Bandage, size 8cm *4cm) ΚΟΥΤΙ 1 ΚΟΥΤΙ 3 10 Χαρτοβάµβακα 300gr ΤΕΜ 2 ~26~

27 11 12 Αποστεριωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 10ml (Bio Medical Distribution Integrity) Αποστειρωµένες σύριγγες µιας χρήσης µε βελόνα 5ml (BD Plastipak) ΚΟΥΤΙ 3 ΚΟΥΤΙ 3 13 Θερµόµετρα (ΌΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ) ΤΕΜ 3 14 Αποστειρωµένες Γάζες 15*15 ΚΟΥΤΙ 1 15 Πιεσόµετρο ΤΕΜ 1 16 Οξυζενέ 100ml ΤΕΜ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ + ΚΕ.ΜΕ.Α. ( ) = Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ~27~

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Τηλ. 26510 079050 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προµηθειών Ταχ. /νση: ΑΝ ΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής

Άρθρο 1 Αντικείμενο συγγραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 09/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/6/2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12402/18-6-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "Υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

, . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18

,    . 52421/18-12-2013 , 24.627,40 1/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

, . , 24.627,40 1/19

,    . ,  24.627,40 1/19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. Αρ. µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 119 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 7. 5..2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:52158 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 9/10/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/95310 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ002753115 2015-05-06 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ:2/133394 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707626 2015-04-15

15PROC002707626 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 02/04/2015 Αριθ. Πρωτ. : 551 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax : 28210 93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση,

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίµηση, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ.Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Ωραιόκαστρο, Τ.Κ.57013 Πληροφορίες:Κυργάκη Μαρία ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 / 03 /2014 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2313/304058 Email: kirgaki@oraiokastro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 7Β7Λ7-70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 7/07/0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑΜ: PROC009878 0-07-7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 46 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.400,70 χωρίς Φ.Π.Α. 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων

Αρ. Mελέτης 66/2015. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 103.400,70 χωρίς Φ.Π.Α. 127.182,86 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Γενική & Eιδική συγγραφή υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/2015 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33600000-6 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ.

Διαβάστε περισσότερα