Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +"

Transcript

1 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura Διάρκεια της διαδικασίας των Βημάτων 53 4 Η προσέγγιση «Άμεσο ξεκίνημα» 54 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο προσεγγίσεις για την υλοποίηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων στον οργανισμό σας: Η διαδικασία εφαρμογής των Βημάτων της Εκστρατείας Procura +, η οποία προσφέρει ένα απλό, ευέλικτο και κατανοητό σύστημα διαχείρισης για την υλοποίηση πράσινων συμβάσεων σε έναν δημόσιο οργανισμό Ενότητες 1-3 Η διαδικασία Procura + Άμεσο Ξεκίνημα, μια απλοποιημένη προσέγγιση που επιτρέπει σε δημόσιους οργανισμούς να ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούν πράσινες συμβάσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος Ενότητα 4 Πολλές δημόσιες αρχές πιθανόν να έχουν ήδη ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης για την εφαρμογή των διάφορων διαδικασιών. Η διαδικασία εφαρμογής των Βημάτων της Εκστρατείας ίσως δώσει κάποιες περαιτέρω ιδέες για τη βελτιστοποίηση αυτού του συστήματος. 40

2 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή Η διαδικασία των Βημάτων έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με μια ομάδα πρωτοπόρων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πρακτικότητα και αποτελεσματικότητά της [1], και βασίζεται στην κλασσική διαδικασία διαχείρισης «Σχεδίασε, Πράξε, Έλεγξε, ράσε». Ακολουθώντας τα απλά βήματα που παρουσιάζονται εδώ, εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική απόδοση του οργανισμού. Η διαδικασία αυτή, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, την παρακολούθηση της υλοποίησής του, την αξιολόγηση της προόδου καθώς και διορθωτικές κινήσεις που πιθανόν να χρειαστούν. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά τα βήματα που περιγράφηκαν παραπάνω: 5 Παρακολούθηση προόδου και αναφορά αποτελεσμάτων 1 Προετοιμασία Σχήμα 1: Σχηματική παρουσίαση της εφαρμογής της Εκστρατείας Procura + μέσω των προκαθορισμένων Βημάτων 4 Εφαρμογή σχεδίου δράσης 3 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 2 Θέσπιση στόχων 1.1 Ευέλικτο πλαίσιο Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura + που περιγράφηκαν παραπάνω, σχεδιάστηκαν με τη λογική να υπάρχει ευελιξία, ώστε η εφαρμογή τους από έναν δημόσιο οργανισμό να μην επηρεάζεται από το μέγεθός ή τη δομή του. Καθένα από τα Βήματα μπορούν να εφαρμοστούν είτε συνοπτικά είτε αναλυτικά, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οργανισμού. Για παράδειγμα: Εξετάστε τα ενδεχόμενα η εφαρμογή να γίνει είτε σε όλο τον οργανισμό είτε σε κάποιο τμήμα του. Σε μεγάλους οργανισμούς ή οργανισμούς που δεν έχουν εμπειρία στις πράσινες συμβάσεις, συχνά εξυπηρετεί -για ξεκίνημα- η εφαρμογή της Εκστρατείας σε ένα ή δύο τμήματα, πιλοτικά. [1] 41

3 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Εξετάστε πόσες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών θέλετε να καλύψετε. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οργανισμοί που δεν έχουν εμπειρία σε παρόμοιες πρακτικές, πιθανόν να θελήσουν να ξεκινήσουν την εφαρμογή πράσινων συμβάσεων σε μία ή δύο κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Εξάλλου, οι πιλοτικές δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάδειξη της πρακτικότητας και των πλεονεκτημάτων των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, για δημόσιους οργανισμούς που έχουν ήδη κάποια εμπειρία, τα Βήματα της εκστρατείας μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού. Η διαδικασία των βημάτων της Εκστρατείας Procura +, όπως φαίνεται και στην επόμενη ενότητα, είναι συμβατή με διαφορετικές προσεγγίσεις υλοποίησης πράσινων συμβάσεων, σε επίπεδο πολιτικής. Η προσέγγιση «Άμεσο Ξεκίνημα» παρουσιάζεται κι αυτή σε αυτό το κεφάλαιο (Ενότητα 4) δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους οργανισμούς το επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα την υλοποίηση πράσινων συμβάσεων χωρίς τη χρήση ενός πλήρους διαχειριστικού πλαισίου όπως τα Βήματα. Ωστόσο, μια συνεχής και συστηματική προσέγγιση θα απαιτήσει την εφαρμογή κάποιου διαχειριστικού συστήματος Πολιτική Πολιτική βούληση Η ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση πράσινων δημοσίων συμβάσεων είναι καθοριστική για την επιτυχία της διαδικασίας. Από την εμπειρία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προκύπτει ότι η δέσμευση για υλοποίηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τηρηθεί χωρίς υποστήριξη από σχετικές πολιτικές αποφάσεις. Η ύπαρξη εγγράφως μιας πολιτικής για υποστήριξη των πράσινων αγορών αποτελεί μια χρήσιμη βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί μια καλά οργανωμένη και δομημένη προσέγγιση. Έτσι, όσοι από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι αιρετοί, θα πρέπει να συμβάλουν στη διατήρηση της πολιτικής για υλοποίηση πράσινων δημοσίων συμβάσεων. Χωρίς μια τέτοια πολιτική σε ισχύ, η υλοποίηση πράσινων συμβάσεων μπορεί να γίνει μόνο με αποσπασματικό τρόπο και εναπόκειται στις μεμονωμένες προσπάθειες ορισμένων δημοτικών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα συνήθως να είναι αποτυχημένη. Επιπλέον, χωρίς μια σαφή και δηλωμένη σχετική πολιτική, η εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις διαδικασίες των συμβάσεων καθίσταται πολύ δυσκολότερη. Η στήριξη της διαδικασίας μέσω πολιτικής μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η διαδικασία των Βημάτων, καθώς και τα δύο εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού: Γενική δέσμευση για υλοποίηση πράσινων δημοσίων συμβάσεων, όπως για παράδειγμα μια δήλωση ενταγμένη στην πολιτική που ακολουθείται για τις συμβάσεις που να συνιστά δέσμευση να εξετάζονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία των Βημάτων που περιγράφηκε συνιστά τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής αυτής. Η πολιτική πρέπει να προηγείται του 1ου Βήματος όπως φαίνεται και στο διάγραμμα στα δεξιά Πολιτική Σαφής πολιτική για πράσινες συμβάσεις: Σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται ο σχεδιασμός μιας προσέγγισης με σαφείς στόχους (περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πολιτικής μπορείτε να βρείτε στο προσαρτημένο CD ROM). Σε αυτή την προσέγγιση, το Βήμα 1 προετοιμάζει την ανάπτυξη της πολιτικής, ενώ οι συγκεκριμένοι στόχοι και η πολιτική διαμορφώνονται στη Βήμα 2, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα. Οι συμμετέχοντες στην Εκστρατεία Procura + οφείλουν να παρουσιάσουν μια πολιτική δέσμευση για πράσινες δημόσιες συμβάσεις μέσα σε δύο χρόνια από την ένταξη τους στην Εκστρατεία. 42

4 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V 1.3 Καταμερισμός αρμοδιοτήτων Για να μπορέσει να υλοποιηθεί η διαδικασία των Βημάτων της εκστρατείας Procura + απαιτείται ο καθορισμός συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. Ο αριθμός των ατόμων που θα εμπλακούν, εξαρτάται από τις δράσεις που απαιτείται να υλοποιηθούν καθώς κι από τους πόρους που μπορούν να διατεθούν από τον οργανισμό για το σκοπό αυτό. Στην πιο απλή περίπτωση, κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να συντονίσει την υλοποίηση των 5 Βημάτων, έχοντας βεβαίως την υποστήριξη των συναδέλφων του. Αν ο αριθμός των απαιτούμενων ενεργειών είναι μεγάλος και ενδείκνυται ένα πιο ευρύ και αναλυτικό σύστημα, μια αποτελεσματική λύση είναι να οριστεί μια ομάδα εργασίας υπό την επίβλεψη του συντονιστή, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα διαφορετικά τμήματα που σχετίζονται με τις συμβάσεις. Μέλη μιας τέτοιας ομάδας θα μπορούσαν να είναι οι υπεύθυνοι για τη σύναψη συμβάσεων και τις προμήθειες, οι υπεύθυνοι για περιβαλλοντικά θέματα και θέματα επικοινωνίας κα. Αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για πράσινες συμβάσεις. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην ομάδα εργασίας και η σύνθεσή της εξαρτάται από το μέγεθος και τη δομή του δημόσιου οργανισμού. Οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία Procura + οφείλουν να ορίσουν έναν υπεύθυνο ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με το ICLEI. 2 Τα Βήματα της εκστρατείας Procura+ 2.1 Βήμα 1: Προετοιμασία Στόχος Καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών για τη σύναψη συμβάσεων μέσω ενός ερωτηματολογίου αναφοράς Καθορισμός των στόχων: Θα συμμετάσχει ολόκληρος ο οργανισμός ή μόνο ορισμένα τμήματα; Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών θα εστιάσει η διαδικασία; Παραδοτέα Ερωτηματολόγιο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας αξιολόγησης των συμβάσεων για τις προμήθειες Καθορισμός του στόχου της δραστηριότητας Πριν από την σύναψη πράσινων δημοσίων συμβάσεων, καλό είναι να γίνει μια προεργασία. Καταρχήν, θα πρέπει να μελετηθεί η υφιστάμενη κατάσταση (μέσω του ερωτηματολογίου), προκειμένου να οριστεί μια στάθμη αναφοράς με βάση την οποία θα καθοριστούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και θα αξιολογείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται. Κατά δεύτερον, πρέπει να ληφθεί η απόφαση αν η διαδικασία θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον οργανισμό ή σε ορισμένα τμήματα αυτού, τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς, καθώς επίσης και για ποιες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών θα συναφθούν πράσινες συμβάσεις 43

5 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura Προσεγγίσεις για την υλοποίηση Για τον καθορισμό των τμημάτων και υπηρεσιών του οργανισμού όπου θα εφαρμοστεί η προτεινόμενη διαδικασία (Βήμα 1) προτείνονται 3 διαφορετικές προσεγγίσεις: Μοντέλο 1: Αναλυτική προσέγγιση Χρήση του ερωτηματολογίου σε όλα τα τμήματα και για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών Επιλογή των κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των τμημάτων του οργανισμού όπου θα υλοποιηθούν πράσινες συμβάσεις Η αναλυτική προσέγγιση, που είναι κι η πιο χρονοβόρα, περιλαμβάνει τη χρήση ενός ερωτηματολογίου (βλ. Ενότητα 2.1.3) σε όλα τα τμήματα και για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού. Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα καθοριστούν τα τμήματα και οι κατηγορίες προϊόντων στα οποία θα ξεκινήσει η εφαρμογή της διαδικασίας υλοποίησης πράσινων συμβάσεων. Ωστόσο, σε μεγαλύτερους οργανισμούς η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική κι έτσι ενδείκνυται η χρήση των μοντέλων 2 ή 3. Μοντέλο 2: Απλοποιημένη προσέγγιση Επιλογή τμημάτων και κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών Χρήση του ερωτηματολογίου μόνο για τα τμημάτα και τις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που επιλέχθηκαν Η προσέγγιση αυτή είναι η πιο άμεση. Σύμφωνα με αυτή, λαμβάνεται πρώτα η απόφαση για τα τμήματα και τα προϊόντα ή υπηρεσίες όπου θα γίνουν πράσινες συμβάσεις και η χρήση του ερωτηματολογίου περιορίζεται στα τμήματα και προϊόντα ή υπηρεσίες που επιλέχθηκαν. Σε ορισμένους οργανισμούς μπορεί για διάφορους λόγους, η επιλογή των κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών να είναι το πρώτο βήμα για την άμεση εφαρμογή της διαδικασίας υλοποίησης πράσινων συμβάσεων. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια ή η ύπαρξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων από άλλες πολιτικές, όπως για παράδειγμα μείωση των εκπομπών CO 2, παραγωγή αποβλήτων, χρήση μη βιώσιμης ξυλείας. Μοντέλο 3: Ενδιάμεση προσέγγιση Επιλογή ενός αριθμού τμημάτων και ορισμένων κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών Χρήση του ερωτηματολογίου για τα τμήματα και τις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που επιλέχθηκαν Απόφαση σε ποια τμήματα και ποιες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών θα γίνουν πράσινες συμβάσεις Η τρίτη προσέγγιση είναι ένας συνδυασμός των δύο προηγούμενων και προϋποθέτει αρχικά τη λήψη μιας απόφασης για το ποια τμήματα του οργανισμού και ποιες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών θα ήταν κατάλληλα για υλοποίηση πράσινων συμβάσεων. Στη συνέχεια, γίνεται χρήση του ερωτηματολογίου μόνο για τις κατηγορίες που επιλέχθηκαν, ενώ η τελική απόφαση για το ποια θα είναι τα τμήματα και οι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών όπου θα υλοποιηθούν πράσινες συμβάσεις λαμβάνεται με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο 44

6 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V Επιλογή κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών Η απόφαση για το πόσα τμήματα και πόσες κατηγορίες προϊόντων θα επιλεγούν για να υλοποιηθούν πράσινες συμβάσεις εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων. Για παράδειγμα: ιαθέσιμοι πόροι και ανθρώπινο δυναμικό με κατάλληλες δεξιότητες Περιβαλλοντικές και κοινωνικές προτεραιότητες σε τοπικό επίπεδο Η συνεισφορά κάθε κατηγορίας προϊόντος ή υπηρεσίας στο συνολικό προϋπολογισμό του οργανισμού Το κατά πόσον κάθε τμήμα μπορεί να δεσμευτεί και να ακολουθήσει τη διαδικασία που υποδεικνύεται ιαθεσιμότητα στην εθνική αγορά πράσινων προϊόντων ή υπηρεσιών σε ανταγωνιστική τιμή Οι 6 κατηγορίες προϊόντων στην εκστρατεία Procura + έχουν επιλεγεί με βάση το ύψος του προϋπολογισμού που διατίθεται για αυτές, τα μεγάλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν και τη διαθεσιμότητα στην αγορά εναλλακτικών λύσεων που να είναι ανταγωνιστικές. Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να χρησιμεύσουν στον οργανισμό ως οδηγός για το ποιες κατηγορίες προϊόντων θα επιλεγούν για σύναψη πράσινων συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στην Εκστρατεία Procura + οφείλουν να υλοποιήσουν πράσινες προμήθειες σε τουλάχιστον μία από τις 6 κατηγορίες προϊόντων Ερωτηματολόγιο αναφοράς Το ερωτηματολόγιο αναφοράς, που αποτελεί ένα βασικό στάδιο για την προετοιμασία της σύναψης πράσινων συμβάσεων, αποτελείται από δύο μέρη: 1. Καταγραφή των διαδικαστικών μηχανισμών που απαιτούνται για την σύναψη συμβάσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα κατά πόσον οι συμβάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες γίνονται συνολικά για ολόκληρο τον οργανισμό ή όχι, ποιοι υπάλληλοι και τμήματα θα αναμειχθούν στη διαδικασία και με ποιο τρόπο κα. 2. Την κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων μέσω της οποίας συλλέγονται δεδομένα για τις ποσότητες που αγοράζονται από κάθε κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών, την τιμή που πληρώνεται και τα όποια περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται ήδη για τη σύναψη των συμβάσεων. Μέσω της κάρτας αξιολόγησης επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας των Βημάτων που περιγράφηκε παραπάνω. Το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει τον οργανισμό να βασίσει τις αποφάσεις του στα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης, να θέσει ρεαλιστικούς στόχους, να αξιολογεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην υλοποίηση πράσινων συμβάσεων και τέλος να αναδείξει τις δυνατότητες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών διαχείρισης. Παράλληλα, το ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμεύσει στον οργανισμό και ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας. Καταγραφή των διαδικαστικών μηχανισμών Για τον επιτυχημένο σχεδιασμό της διαδικασίας σύναψης πράσινων δημοσίων συμβάσεων, είναι ιδιαίτερα βοηθητική η καταγραφή των διαδικαστικών μηχανισμών που τίθενται σε εφαρμογή προκειμένου να υλοποιηθεί μια σύμβαση από τον οργανισμό, όπως για παράδειγμα ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία και με ποιον τρόπο. Το στάδιο αυτό μπορεί να συνεισφέρει και στη διαδικασία συγκέντρωσης της πληροφορίας που ζητείται για να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Το βάθος της αναζήτησης εξαρτάται από τους πόρους που διαθέτει ο οργανισμός, ωστόσο αυτή θα μπορούσε να προσανατολιστεί στις παρακάτω βασικές ερωτήσεις: 45

7 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Στόχος Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι βοηθητικές προκειμένου να προσδιοριστούν οι υπεύθυνοι που λαμβάνουν απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων, αυτοί δηλαδή που θα πρέπει να εμπλακούν και στη διαδικασία υλοποίησης των πράσινων συμβάσεων. Η επίδραση κάθε μεμονωμένου τμήματος στην ποσότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράζονται μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, και να φτάσει ακόμη στην προτίμηση συγκεκριμένων προϊόντων ή προμηθευτών Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει να φανεί και κατά πόσον βρίσκονται σε ισχύ συμβάσεις μεγάλης διάρκειας με προμηθευτές. Αν υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις, τότε θα πρέπει ο οργανισμός να εστιάσει σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Ερώτηση 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών που επιλέχθηκαν; Είναι μια αγορά που ο οργανισμός κάνει συνολικά (κεντρικά); 2. Αν η κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών αφορά πάνω από ένα τμήματα, ποια είναι αυτά; 3. Ποια είναι η επίδραση του τμήματος που χρησιμοποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας; 4. Αν στη διαδικασία σύναψης μιας σύμβασης λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια, ποιος τα καθορίζει αυτά; 5. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των προκηρύξεων; Πλαίσιο 1: Ερωτηματολόγιο αναφοράς Καταγραφή των διαδικαστικών μηχανισμών 6. Υπάρχουν σε ισχύ συμβάσεις με προμηθευτές; Αν ναι, πότε λήγουν; Αν ολοκληρώσατε μία φορά την κυκλική διαδικασία των Βημάτων και φτάσατε για δεύτερη φορά σε αυτό το Βήμα, είναι σημαντικό να απαντήσετε ξανά στο ερωτηματολόγιο για να επανεκτιμήσετε την κατάσταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν εστιάζετε σε περισσότερα του ενός τμήματα ή κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Η κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων Η κάρτα αξιολόγησης είναι ένα απλό εργαλείο για την καταγραφή της διαδικασίας των πράσινων δημοσίων συμβάσεων και της παρακολούθηση της προόδου από έτος σε έτος. Η κάρτα αυτή, που φαίνεται στον Πίνακα 1 παρακάτω, για μεγαλύτερη ευκολία συμπεριλαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel) στο CD ROM. 46

8 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V Προσθέστε τα επόμενα έτη Αριθμός πράσινων μονάδων που αγοράστηκαν Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της εκστρατείας Procura + ; (Ναι/Όχι) Ποσά που δαπανήθηκαν ( ) Συνολικός αριθμός μονάδων που αγοράστηκαν το 2007 Αριθμός πράσινων μονάδων που αγοράστηκαν το 2007 Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της εκστρατείας Procura + ; (Ναι/Όχι) Ποσό για πράσινες συμβάσεις Συνολικό ποσό Ποσά που δαπανήθηκαν ( ) Ποσό για πράσινες συμβάσεις Συνολικό ποσό Σχόλια (συμπληρώστε): Μονάδα μέτρησης Συνολικός αριθμός μονάδων που αγοράστηκαν το 2006 Προϊόν/ Υπηρεσία 1. Τρόφιμα (kg ή ) 2. Νέα κτήρια m 2 που κατασκευάστηκαν 3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4. Λεωφορεία Αριθμός λεωφορείων που αγοράστηκαν Επιφάνεια που καθαρίστηκε (m 2 ) Αριθμός πράσινων μονάδων που αγοράστηκαν Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της εκστρατείας Procura + ; (Ναι/Όχι) Ποσά που δαπανήθηκαν ( ) Συνολικός αριθμός μονάδων που αγοράστηκαν το 2007 Αριθμός πράσινων μονάδων που αγοράστηκαν το 2007 Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της εκστρατείας Procura + ; (Ναι/Όχι) Ποσά που δαπανήθηκαν ( ) 5. Υπηρεσίες καθαρισμού Μονάδα Συνολικός Υπηρεσίες αριθμός μονάδων που αγοράστηκαν το 2006 Ηλεκτρισμός KWh Νερό m 3 Απορρίμματα Τόνοι Άλλα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο κα) -Αν χρησιμοποιήθηκαν όλα ή κάποια από τα κριτήρια της εκστρατείας Procura+ -Αν αφορά όλο τον οργανισμό ή κάποια τμήματα -Αναφέρατε αν χρησιμοποιήθηκαν κάποια περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια (και ποια) -Παρέχετε σχόλια για τα κριτήρια Procura + Πίνακας 1 Κάρτα Αξιολόγησης Προμηθειών, διαθέσιμη σε Excel στο CD ROM που επισυνάπτεται καθώς και στην ιστοσελίδα της εκστρατείας Procura

9 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ H κάρτα αξιολόγησης έχει δημιουργηθεί σε ένα απλό αρχείο Excel, για να είναι εύκολη στη χρήση. Οι συμμετέχοντες στην Eκστρατεία μπορούν να καταγράφουν και να τηρούν αρχείο με τις περιπτώσεις όπου υλοποιήθηκαν πράσινες αγορές κάθε έτος, με χρήση των Procura + ή και άλλων κριτηρίων, για όλες τις περιπτώσεις προϊόντων ή υπηρεσιών. Η συγκέντρωση των παραπάνω δεδομένων μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο, ειδικά αν η σύναψη των συμβάσεων δεν γίνεται κεντρικά ή αν η διαδικασία των πράσινων συμβάσεων εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ωστόσο, μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την παρακολούθηση και αναφορά της προόδου που επιτυγχάνεται. Από την άλλη, ορισμένες συμβάσεις μπορεί να καλύπτουν μεγάλα χρονικά διαστήματα ή σε άλλες περιπτώσεις για κάποιο έτος να μην υπάρχει καθόλου σύμβαση για αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ωστόσο, προτείνεται σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα των αγορών που πραγματοποιήθηκαν κάθε έτος να συμπληρώνονται, προκειμένου να υπάρξει μια σαφής εικόνα της κατάστασης. Η στήλη όπου ζητούνται σχόλια χρησιμεύει για να καταγράφονται ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα αν τα κριτήρια Procura + εφαρμόστηκαν σε όλες ή σε κάποιες περιπτώσεις, αν οι αγορές έγιναν για ολόκληρο τον οργανισμό ή για κάποια τμήματα αυτού, αν χρησιμοποιήθηκαν κοινωνικά κριτήρια καθώς επίσης και για να παρέχεται ανάδραση για τα κριτήρια Procura +. Οι συμμετέχοντες στην Εκστρατεία οφείλουν στο τέλος κάθε χρόνου να στέλνουν την κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων στο ICLEI. Αυτό επιτρέπει στο ICLEI τη συγγραφή σε ετήσια βάση μιας έκθεσης όπου θα φαίνονται αθροιστικά τα επιτεύγματα των συμμετεχόντων. Τα θετικά αποτελέσματα της Εκστρατείας συνεισφέρουν στην περαιτέρω προώθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε παγκόσμιο. 2.2 Bήμα 2: Καθορισμός στόχων Στόχος Ο καθορισμός στόχων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε δημόσιου οργανισμού Σκοπός Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιεσδήποτε κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών Η διαδικασία μπορεί να καλύπτει από ολόκληρο τον οργανισμό μέχρι ένα μόνο τμήμα του Παραδοτέο Ξεκάθαροι ποσοτικοί στόχοι Ο καθορισμός και η δημοσιοποίηση σαφών στόχων είναι στοιχεία σημαντικά για την παροχή πολιτικής στήριξης στους υπεύθυνους της υλοποίησης των πράσινων δημοσίων συμβάσεων. Παράλληλα, δείχνουν στο κοινό ότι υπάρχει δέσμευση του οργανισμού προς αυτή την κατεύθυνση και συνθέτουν ένα πλαίσιο κατάλληλο για την παρακολούθηση της προόδου της διαδικασίας. Αν ο οργανισμός καταρτίζει μια αναλυτική στρατηγική για πράσινες συμβάσεις, τότε οι στόχοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πολιτική που σχεδιάζεται (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το προσαρτημένο CD-ROM και τον επίσημο ιστοχώρο της Εκστρατείας στη διεύθυνση Αν ο οργανισμός έχει ήδη μια πολιτική που δεν συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, τότε αυτοί μπορούν να τεθούν σε εσωτερικό επίπεδο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει γι αυτούς δέσμευση από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διοίκησης και λήψης αποφάσεων στον οργανισμό. 48 Αν έχετε ήδη ολοκληρώσει την κυκλική διαδικασία των Βημάτων και έχετε φτάσει σε αυτό το Βήμα για δεύτερη φορά, πολλοί από τους στόχους που έχετε θέσει θα είναι ακόμα σε ισχύ. Ωστόσο, για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να τεθούν καινούριοι στόχοι.

10 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V Για να είναι αποτελεσματικοί οι στόχοι, θα πρέπει: Να αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα Να είναι μετρήσιμοι Να έχουν σαφή χρονικό ορίζοντα Να είναι υψηλοί αλλά ρεαλιστικοί Παραδείγματα πιθανών στόχων για προϊόντα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 2 Ο οργανισμός <..> δεσμεύεται ως προς τους ακόλουθους στόχους: Το το 30% των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων να είναι βιολογικής προέλευσης Πίνακας 2: Παραδείγματα στόχων σχετικά με τις πράσινες συμβάσεις ενός δημόσιου οργανισμού Το τα καθαριστικά προϊόντα που αγοράζονται να μην περιέχουν καθόλου επικίνδυνες ουσίες Το % των νέων κτηρίων να πληρούν κριτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης Το όλα τα δημόσια λεωφορεία που αγοράζονται να πληρούν κριτήρια πολύ χαμηλών εκπομπών Το το 90% του νέου εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια να είναι ενεργειακά αποδοτικό Το το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζεται να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πώς να θέσετε στόχους Χρήση των πληροφοριών από το ερωτηματολόγιο, προκειμένου να φανεί η υφιστάμενη κατάσταση καθώς και ποιοι στόχοι θα ήταν ρεαλιστικοί να τεθούν. Ανάλυση αγοράς: Είναι σημαντικό να έχετε μια καλή άποψη σχετικά με το τι προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά και σε τι τιμή. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα, μπορεί να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος με φορείς της αγοράς, σε συνεργασία με πιθανούς προμηθευτές ή και άλλους ειδικούς. Συμβουλές από έμπειρους συναδέλφους σε άλλους οργανισμούς: Μέσω της μεταφοράς γνώσης από άλλους δημόσιους οργανισμούς που έχουν ήδη υλοποιήσει πράσινες συμβάσεις, μπορεί να εξοικονομηθεί αρκετός χρόνος. Με τη συμμετοχή ενός οργανισμού στην Εκστρατεία Procura +, αυτός αποκτά πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο έμπειρων επαγγελματιών στην Ευρώπη που μπορούν να διευκολύνουν τους νεοεισερχόμενους οργανισμούς. Εξέταση οργανωτικών παραμέτρων: Ο βαθμός της συγκέντρωσης των ευθυνών για τη σύναψη συμβάσεων επιδρά στους στόχους που τίθενται. Όταν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζονται είναι συγκεντρωμένα σε λίγες συμβάσεις, είναι πολύ ευκολότερο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία που εφαρμόζεται πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχουν τεθεί. Αντίθετα, όταν η ευθύνη για τη σύναψη των συμβάσεων είναι διαμοιρασμένη, τότε είναι δυσκολότερο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα να συμπεριλάβουν περιβαλλοντικές ή κοινωνικές απαιτήσεις στις συμβάσεις, ενώ παράλληλα δυσκολεύει κι η παρακολούθηση του κατά πόσον αυτό επιτυγχάνεται. 49

11 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ 2.3 Βήμα 3: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης Στόχος Ο σχεδιασμός των δράσεων και η ανάθεση αρμοδιοτήτων για την επίτευξη των στόχων Παραδοτέο Σχέδιο δράσης Σχέδιο δράσης Το σχέδιο δράσης είναι λιτό, ξεκάθαρο και προσαρμοσμένο στα ειδικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις πρακτικές για τη σύναψη συμβάσεων κάθε δημόσιου οργανισμού. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί και να είναι προσιτό σε όλους τους υπαλλήλους που εμπλέκονται με τη διαδικασία των συμβάσεων. Γι αυτούς που έχουν μια πολιτική πράσινων συμβάσεων, το σχέδιο δράσης θα περιγράφει σαφώς το πώς θα επιτευχθούν στην πράξη οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης πολιτικής. Ο σκοπός και οι λεπτομέρειες του σχεδίου δράσης εξαρτώνται από το πόσο αναλυτική είναι η προσέγγιση που έχει αποφασιστεί. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει ιδανικά να περιέχει: Την πολιτική δέσμευση που λήφθηκε από τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που τέθηκαν Μια περιγραφή των ευθυνών που ανατέθηκαν Μια περιγραφή των μέτρων και διαδικασιών της υλοποίησης πράσινων συμβάσεων Σχετικούς δείκτες προόδου Χρονοδιάγραμμα Τι πρέπει να καλύπτουν οι δράσεις Το κομμάτι αυτό εξαρτάται πολύ έντονα από τον σκοπό και τους στόχους που έχουν τεθεί από τον οργανισμό. Για κάθε στόχο, θα πρέπει να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτός θα επιτευχθεί. Εδώ πιθανόν να συμπεριληφθούν κατηγορίες δράσεων σχετικές με διαγωνισμούς, εκπαίδευση και δημοσιοποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Διαγωνισμοί Προσδιορισμός των κατάλληλων περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης ίσως και της έρευνας αγοράς Ενσωμάτωση των απαιτήσεων αυτών στα τεύχη των προκηρύξεων Προσδιορισμός των δυνατοτήτων για σύναψη κοινών συμβάσεων (για παράδειγμα συντονίζοντας τις ενέργειές σας με αυτές άλλων οργανισμών) προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους και της γραφειοκρατικής δουλειάς (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κεφάλαιο IV, Ενότητα 5 καθώς και στη διεύθυνση ημοσίευση διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών και υπογραφή και τήρηση των συμβάσεων Παρακολούθηση και αναφορά δράσεων και αποτελεσμάτων 50

12 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V Εκπαίδευση Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων έχει τα απαραίτητα προσόντα ή του παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση: Στους υπεύθυνους προμηθειών, σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Στο προσωπικό του οικονομικού τμήματος, σχετικά με τη λογική του κόστους ανάλυσης του κύκλου ζωής Στους τελικούς χρήστες, σχετικά με τα πράσινα προϊόντα και τις υπηρεσίες Δημοσιοποίηση: Η προσπάθεια για εισαγωγή πράσινων συμβάσεων στους δημόσιους οργανισμούς είναι πιο αποτελεσματική όταν είναι ξεκάθαρο σε όλο το προσωπικό του οργανισμού αλλά και στους προμηθευτές τί αφορούν οι συμβάσεις αυτές καθώς και οι λόγοι για τους οποίους εισάγονται. Οι ακόλουθες δράσεις προτείνονται να υλοποιηθούν: ράσεις ευαισθητοποίησης του προσωπικού, μέσω σεμιναρίων, ενημερωτικών δελτίων και του εσωτερικού δικτύου του οργανισμού ημοσιοποίηση των προθέσεων του οργανισμού στους προμηθευτές, δίνοντας τους το χρόνο και τις απαραίτητες πληροφορίες για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις του οργανισμού, ίσως και με τη διενέργεια σεμιναρίων Παρουσίαση των δράσεων στο κοινό Ανάθεση αρμοδιοτήτων Ο οργανισμός θα πρέπει να λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις: Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της προσπάθειας για σύναψη πράσινων συμβάσεων; Η αρμοδιότητα του συντονισμού όλων των δράσεων και της διασφάλισης ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται πρέπει να ανατεθεί σε ένα άτομο. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση στην πράξη; Στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις και να καταμερίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες για την υλοποίησή τους. Η διαδικασία του καθορισμού περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων πιθανόν να απαιτήσει τη συνεργασία ορισμένων ειδικών (ειδικά του τμήματος περιβάλλοντος και των υπευθύνων των συμβάσεων). Ωστόσο, η τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της υλοποίησης της όλης διαδικασίας πιθανόν να πρέπει να βασιστεί στους τωρινούς υπευθύνους. 51

13 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ 2.4 Βήμα 4: Εφαρμογή του σχεδίου δράσης Στόχος Εφαρμογή του σχεδίου δράσης Παραδοτέο ημόσιες συμβάσεις για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες Εκπαίδευση του προσωπικού και εσωτερική επικοινωνία Εξωτερική επικοινωνία και μάρκετινγκ Επικοινωνία με προμηθευτές Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στους διαγωνισμούς, δείτε το Kεφάλαιο III του εγχειριδίου. Τα κριτήρια της εκστρατείας Procura +, όπως αυτά περιγράφονται στο Kεφάλαιο IV, παρέχουν κομμάτια κειμένου που μπορούν να ενσωματωθούν στα τεύχη της προκήρυξης, μαζί με συμβουλές για την εφαρμογή τους. Αν εστιάζετε σε μία από τις κατηγορίες προϊόντων, αυτό βοηθάει στο να μειωθεί ο φόρτος δουλειάς για την ανάπτυξη κριτηρίων για το δικό σας οργανισμό. Τα οικολογικά σήματα καθώς κι οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να έχουν συμβουλευτικό ρόλο. 2.5 Βήμα 5: Παρακολούθηση της προόδου και αναφορά των αποτελεσμάτων Στόχος Αξιολόγηση και αναφορά της προόδου Αναθεώρηση των στόχων που έχουν τεθεί Παραδοτέο Κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων Εσωτερικός απολογισμός Αυτό το Βήμα χρησιμεύει στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι στόχοι που τέθηκαν από τον οργανισμό έχουν στην πράξη επιτευχθεί και να φανούν τυχόν προβλήματα που προέκυψαν ώστε να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως ευκαιρία για δημοσιοποίηση της προόδου με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο Βήμα αυτό περιλαμβάνονται δύο δράσεις: Περιοδική συμπλήρωση της κάρτας αξιολόγησης προκειμένου να φανεί η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων Εσωτερικός απολογισμός, που επικεντρώνεται στο κατά πόσον τα μέτρα και οι διαδικασίες που επιλέγησαν εφαρμόστηκαν στην πράξη, τι επιτεύχθηκε, τι προβλήματα παρουσιάστηκαν και ποιες λύσεις προτάθηκαν για την αντιμετώπισή τους. Ο απολογισμός αυτός μπορεί να είναι είτε ανεπίσημος είτε επίσημος, ο δε σκοπός του εξαρτάται από τον σκοπό των δράσεων που υλοποιούνται. Μόλις ολοκληρωθεί η κυκλική διαδικασία των Βημάτων, θα πρέπει να επιστρέψετε στο Βήμα 1 και να επαναλάβετε τη διαδικασία. Στο τέλος του πρώτου κύκλου, είναι μια καλή στιγμή να αναλύστε περισσότερο ορισμένα προβλήματα που παραμένουν και δυσκολεύουν την υλοποίηση των πράσινων συμβάσεων στον οργανισμό. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 52

14 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V 3 Οι συμμετέχοντες στην Εκστρατεία Procura + οφείλουν να στείλουν στο ICLEI συμπληρωμένη την κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στο ICLEI η δυνατότητα να δημοσιοποιήσει ευρέως τα αποτελέσματα στην Ευρώπη και να βοηθήσει στην αναβάθμιση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων σε συνεργασία με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς. Διάρκεια της διαδικασίας των Βημάτων Ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή της κυκλικής διαδικασίας των Βημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του οργανισμού, τον αριθμό των προϊόντων που καλύπτονται και την προηγούμενη εμπειρία του οργανισμού στην υλοποίηση πράσινων συμβάσεων. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι καθένα από τα Βήματα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να απαιτεί το λιγότερο δυνατό χρόνο δουλειάς, στην πράξη η διαδικασία υλοποιείται από το υπάρχον προσωπικό του οργανισμού, το οποίο έχει να διεκπεραιώσει και τις υπόλοιπες καθημερινές του υποχρεώσεις. Με βάση αυτή την παραδοχή, μια χρονική εκτίμηση της διάρκειας των διαφορετικών φάσεων της διαδικασίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες Σχήμα 2: Εκτιμώμενη διάρκεια Βημάτων Η καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών και η δημιουργία του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 3-6 μήνες. Στη συνέχεια, οι στόχοι τίθενται σε διάστημα περίπου ενός μήνα, ωστόσο αυτό μπορεί να φτάσει και τους 6 μήνες αν απαιτηθεί να προηγηθεί εκτενής συζήτηση. Η ανάπτυξη του σχεδίου δράσης δε θα πρέπει να πάρει πάνω από 3-6 μήνες ενώ η εφαρμογή του σχεδίου εκτιμάται ότι διαρκεί τουλάχιστον ένα χρόνο, καθώς ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων δεν αγοράζονται συχνότερα από μια φορά το χρόνο, ενώ αρκετές συμβάσεις έχουν ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια. Συνολικά, για την ολοκλήρωση της κυκλικής διαδικασίας προβλέπονται το πολύ 24 μήνες, ενώ η παρακολούθηση της προόδου μπορεί να επιτευχθεί σε 4-8 μήνες. Αθροίζοντας τα παραπάνω νούμερα, προκύπτει ότι η εφαρμογή των Βημάτων μπορεί να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια. ωστόσο μπορεί να πάρει συνολικά μέχρι και 4 χρόνια. 53

15 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ 4 Η προσέγγιση «Άμεσο ξεκίνημα» Μερικοί οργανισμοί επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα την προσπάθεια για υλοποίηση πράσινων συμβάσεων, χωρίς να περάσουν από τη διαδικασία να στήσουν ενα διαχειριστικό σύστημα. Αυτό μπορεί να επιτρέψει την γρήγορη εφαρμογή κάποιων πιλοτικών δράσεων, οι οποίες μπορούν με τη σειρά τους να βοηθήσουν στην επίτευξη στήριξης για πιο αναλυτική εφαρμογή της διαδικασίας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να διασφαλιστεί η συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας που να μην εξαρτάται από δράσεις μεμονωμένων υπαλλήλων που δείχνουν ενδιαφέρον, δίνεται η συμβουλή να στηθεί ένα σύστημα διαχείρισης ή να ενσωματωθεί η υλοποίηση πράσινων συμβάσεων σε κάποιο ήδη υπάρχον σύστημα. Η προσέγγιση Άμεσο Ξεκίνημα είναι μια απλοποιημένη μορφή της διαδικασίας των Βημάτων και αποτελείται από 3 βήματα: 1. Επιλογή κατηγοριών προϊόντων/υπηρεσιών 2. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις προκηρύξεις των διαγωνισμών 3. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 4.1 Βήμα 1: Επιλογή προϊόντος/υπηρεσίας Οι απόψεις που παρουσιάστηκαν στο Βήμα 1 (Ενότητα 2.1.2) βρίσκουν εφαρμογή και εδώ. Κάποια άλλα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια γρήγορη αρχή: Είναι μάλλον ευκολότερο να αρχίσετε με προϊόντα παρά με υπηρεσίες, αφού οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις μπορούν να ενσωματωθούν γρηγορότερα στις προκηρύξεις Αρχίστε με ένα προϊόν στο οποίο τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια είναι ξεκάθαρα π.χ. ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χαρτί, προϊόντα καθαρισμού, τρόφιμα Σκεφτείτε προϊόντα τα οποία να εμφανίζουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων στη διάρκεια ζωής τους (συνήθως προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια), ή προϊόντα με σχετικά χαμηλά επίπεδα κόστους (όπως το χαρτί ή τα προϊόντα καθαρισμού) 54 Εξετάστε προϊόντα στα οποία τα κριτήρια αγοράς είναι εύκολα διαθέσιμα, όπως οι κατηγορίες που ορίζονται στην εκστρατεία Procura +, προϊόντα με οικολογική σήμανση ή/και με οδηγίες που ορίζονται πιθανώς σε εθνικό επίπεδο

16 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V 4.2 Βήμα 2: Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις προκηρύξεις των διαγωνισμών Για να ελαχιστοποιηθεί η επιπλέον δουλειά, προτείνεται η χρήση κριτηρίων που έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συμβάσεις. Τα κριτήρια της Procura + είναι ένα παράδειγμα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα οικολογικά σήματα και πιθανές οδηγίες σε εθνικό επίπεδο μπορούν επίσης να βοηθήσουν. Μια άλλη προσέγγιση είναι να επικοινωνήσετε με άλλες δημόσιες αρχές οι οποίες έχουν εμπειρία σε αυτόν τον τομέα ή εργάζονται οι ίδιες πάνω σε αυτό το θέμα. Το ICLEI μπορεί να βοηθήσει, φέρνοντάς σας σε επαφή με άλλες, όποτε κρίνεται απαραίτητο. Περαιτέρω καθοδήγηση για το πώς να συμπεριλάβετε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους στις προκηρύξεις υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ. 4.3 Βήμα 3: Ανάλυση και αξιολόγηση της προόδου Ανεξάρτητα με το πόσο αναλυτική είναι η προσέγγιση που επιλέχθηκε για τις πράσινες συμβάσεις, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα σας και η αξιολόγηση της απόδοσης του οργανισμού. Η κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων και ο εσωτερικός απολογισμός που τονίζεται στο Βήμα 5 (Ενότητα 2.5.) παρέχουν μια πολύ απλή προσέγγιση για τη συλλογή στοιχείων για την επίτευξη των στόχων και για την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων. 55

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις

Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Η Εκστρατεία Procura+: Μια καινοτόμος προσέγγιση για δημόσιες συμβάσεις Αλέξης Χατζημπίρος Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων Εθνικός εταίρος Τι είναι οι πράσινες ή οικολογικές συμβάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών

Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Εργαλείο A: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής πράσινων προμηθειών Στόχος του εργαλείου - Να βοηθήσει Δήμους στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Πολιτική Πράσινων Προμηθειών Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Πολιτικής Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση στη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ) Public Financial Management (PFM)

Μεταρρύθμιση στη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ) Public Financial Management (PFM) Μεταρρύθμιση στη Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών (ΔΔΟ) Public Financial Management (PFM) Αλλαγές στην ετοιμασία και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού 4 Ιουλίου 2017 Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Το Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίου. 09:00 09:30 Εγγραφές Εισαγωγή Παρουσίαση του έργου pro EE Ιωάννης Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου. 09:00 09:30 Εγγραφές Εισαγωγή Παρουσίαση του έργου pro EE Ιωάννης Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ Τετάρτη, 0 Φεβρουαρίου 200 Πρόγραμμα Σεμιναρίου 09:00 09:30 Εγγραφές Εισαγωγή Παρουσίαση του έργου pro EE Ιωάννης Βουγιουκλάκης, ΚΑΠΕ Η πρώτη ενότητα αφορά σε μια σύντομη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακό σχέδιο Εθνικού Αγροτικού Δικτύου

Επικοινωνιακό σχέδιο Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Επικοινωνιακό σχέδιο Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Απρίλιος 2015 Όραμα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σκοποί Επικοινωνιακού σχεδίου ΕΑΔ Αποδέκτες επικοινωνιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣ Κίνητρα, εμπόδια, λύσεις

ΠΔΣ Κίνητρα, εμπόδια, λύσεις ΠΔΣ Κίνητρα, εμπόδια, λύσεις Γεώργιος Δηλές Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών diles@ceid.upatras.gr 20 Ιουνίου 2018 3 η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Περιληπτική παρουσίαση 1. Στόχος του Εργαλείου Να βοηθήσει στη διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2012 COM(2012) 765 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Επανεξέταση της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες ενεργειακές δράσεις

D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες ενεργειακές δράσεις D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες ενεργειακές δράσεις Τίτλος καλής πρακτικής: Αναβάθμιση οδικού φωτισμού σε 20 Τοπικές Αρχές στην Κύπρο Ημερομηνία Υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: Στρατηγικές, Πολιτικές και Εφαρμογές στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: Στρατηγικές, Πολιτικές και Εφαρμογές στην Ευρώπη και την Ελλάδα Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες: Στρατηγικές, Πολιτικές και Εφαρμογές στην Ευρώπη και την Ελλάδα Σωκράτης Φάμελλος Αντιδήμαρχος Θέρμης Λαμία, 20 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Ενέργειας Έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κλάδος Ενέργειας Έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Κλάδος Ενέργειας Έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μάιος 2018 Εξειδίκευση στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα Πράσινη Επιχειρηματικότητα Η εξειδίκευσή μας Στελέχωση από Ειδικούς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2018 C(2018) 533 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2.2.2018 σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων, λεπτομερών προδιαγραφών για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες ενεργειακές δράσεις

D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες ενεργειακές δράσεις D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε βιώσιμες Τίτλος καλής πρακτικής 1 Ενεργειακή απόδοση κτηρίων και ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων από Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Υποβοήθηση Συμβάσεων Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΣΤΟN ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΣΤΟN ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017 Ηλεκτρονικό σεμινάριο, webinar «Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ)» ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΣΤΟN ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΣΤΟN ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Αθήνα Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΣΤΟN ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Γιακουμή Αργυρώ MSc Φυσικός, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής ΚΑΠΕ ΤΟ ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: «Υποστήριξη και παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Σκουλά Ειρήνη Φυσικός, MSc. 26/01/2007 Ηµερίδα για Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις στην Ελλάδα

Σκουλά Ειρήνη Φυσικός, MSc. 26/01/2007 Ηµερίδα για Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις στην Ελλάδα Επόµενα βήµα για την προώθηση οικολογικών συµβάσεων στην Ελλάδα Σκουλά Ειρήνη Φυσικός, MSc Σε εθνικό επίπεδο... Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ε.Ε. Σχέδιο ράσης για την προώθηση των πράσινων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων

Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 18-26 Νοεμβρίου 2017 Όλη η Ευρώπη μαζί στον αγώνα για τη μείωση των αποβλήτων Με το σλόγκαν «Δώστου μια καινούρια ζωή» πραγματοποιείται φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν εβδομάδα πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ENERGYFORUM «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Αθήνα 14-11-2017 Δημήτρης Καλογερόπουλος Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΊΑ ΚΑΙ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας. Εισαγωγή

Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας. Εισαγωγή Οµιλία Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου Ε ΗΕ, κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού, στο Συνέδριο «Recent Developments in the Greek Gas and Power Markets, 16 εκεµβρίου. Κυρίες και Κύριοι, Καλησπέρα σας. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία ρ. Κ. Συµεωνίδης σηµεία κλειδιά Οικουµενικότητα του προβλήµατος Ενιαία και διεθνοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος

Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc. Μαρία Τερμεντζίδου, Περιβαλλοντολόγος Εφαρμογές Καλών Πρακτικών σε ΟΤΑ: Η περίπτωση του Ενεργειακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών Χρήστος Πάλλας, Ηλ. Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Msc Προϊστ. Τμήματος Η/Μ έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών Δήμου Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed»

«Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» «Οικολογικό Χαρτί για χρήσεις γραφείου και η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το ήµο Νέου Ψυχικού στα πλαίσια του προγράµµατος GreenMed» Αντώνης Αντωνόπουλος ήµος Νέου Ψυχικού 26 Ιανουαρίου 2007 Το Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μέρος Β: Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας Δύο χαρακτηριστικά των ΣΒΑΚ που τα διαφοροποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Ερωτηµατολόγιο

ενηµέρωση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Ερωτηµατολόγιο Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος Ερωτηµατολόγιο Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές λήγουν στο τέλος του 2007. Για να προετοιµάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΕΔΑΦΙΚΉ ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν επίσημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EcoMentor Project No: PL01-KA

EcoMentor Project No: PL01-KA EcoMentor Project No: 2016-1-PL01-KA202-026809 Πρότυπο επαγγελματικών ικανοτήτων για τους μέντορες στον τομέα της οικολογικής βιομηχανίας (αρχική έκδοση) 1 Τίτλος Εγγράφου: Αριθμός Πνευματικού Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις με Οικολογικά Κριτήρια. Ημερίδα για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου Πρόσκληση και πρόγραμμα

Συμβάσεις με Οικολογικά Κριτήρια. Ημερίδα για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου Πρόσκληση και πρόγραμμα Συμβάσεις με Οικολογικά Κριτήρια Ημερίδα για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2007 Πρόσκληση και πρόγραμμα Ημερίδα για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις Με την τεράστια αγοραστική τους δύναμη,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Το Σχέδιο Αξιολόγησης είναι ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται. Ενεργειακές Υπηρεσίες προς ΟΤΑ

Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται. Ενεργειακές Υπηρεσίες προς ΟΤΑ Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται. Ενεργειακές Υπηρεσίες προς ΟΤΑ Γιώργος Πολυμενόπουλος 5/11/2008 Παγκόσμια Συγκυρία Αβεβαιότητα Οικονομία Ενέργεια Περιβάλλον Αντίκτυπος Παγκόσμιο Επίπεδο Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Πρόταση Επιτροπής Φύση 2000 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Φεβρουάριος 2012 2 Εισαγωγή Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S20/2019. Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S20/2019. Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S20/2019 Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ερώτηση 4 Πιστεύετε ότι η διάκριση µεταξύ υπηρεσιών τύπου Α και Β πρέπει να αναθεωρηθεί;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ερώτηση 4 Πιστεύετε ότι η διάκριση µεταξύ υπηρεσιών τύπου Α και Β πρέπει να αναθεωρηθεί; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ερώτηση 4 Πιστεύετε ότι η διάκριση µεταξύ υπηρεσιών τύπου Α και Β πρέπει να αναθεωρηθεί; Ναι Ερώτηση 5 Πιστεύετε ότι οι οδηγίες δηµόσιων συµβάσεων πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/200. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0094/200. Τροπολογία 21.3.2019 A8-0094/200 200 Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) (4α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την προσθήκη κανόνων που θα περιπλέξουν τη χρήση του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής για τους δικαιούχους.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Σελ 1 Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Οι εταιρείες κεραμικής κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον οικολογικό σχεδιασμό έχοντάς τα σαν ορόσημο για μια βιώσιμη ανάπτυξη Με στόχο την αύξηση και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Πιστοποιημένων Απεντομωτών (Ε.Ε.Π.Α.)

Ελληνική Εταιρεία Πιστοποιημένων Απεντομωτών (Ε.Ε.Π.Α.) Ελληνική Εταιρεία Πιστοποιημένων Απεντομωτών (Ε.Ε.Π.Α.) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2_Egxeiridio_Poiothtas_v03 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ σελίδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΠΑ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14367/16 ΓΒ/γομ/ΙΑ 1 DG B 1C

14367/16 ΓΒ/γομ/ΙΑ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14367/16 SOC 704 EMPL 483 ECOFIN 1038 EDUC 376 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας

Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση της Τεχνολογίας Ημερομηνίες: 30/1/2018 Λευκωσία 6/2/2018 Λεμεσός Σε συνεργασία με: ΚΕΒΕ Η οργάνωση γραφείου, αποτελεί στοιχείο κρίσιμης σημασίας για την κάθε επιχείρηση, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα Το Μητρώο Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα Το Μητρώο Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα Το Μητρώο Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών Χάρης Ανδρεοσάτος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Σχολική Ηγεσία

Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Σχολική Ηγεσία Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Σχολική Ηγεσία www.schoolleadership.eu Το δίκτυο EPNoSL σε μια ματιά Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Σχολική Ηγεσία (EPNoSL) δημιουργήθηκε το 2011 ως απάντηση στην

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων»

«Υλοποίηση έργων Σωστή διαχείριση και βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση βασικών τοπικών φορέων» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός INΣΕΤΕ με θέμα «Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας» Σεπτέμβριος 2018

Πρακτικός Οδηγός INΣΕΤΕ με θέμα «Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας» Σεπτέμβριος 2018 Πρακτικός Οδηγός INΣΕΤΕ με θέμα «Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας» Σεπτέμβριος 2018 Περίληψη Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουριστικός τομέας παράγει 35 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Έργο ProEE Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Το πρόβλημα Η αντιμετώπιση Εκπομπές

Διαβάστε περισσότερα

`` Θέσεις για το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου ``.

`` Θέσεις για το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου ``. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Ηράκλειο 29/02/2016 `` Θέσεις για το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ηρακλείου ``. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας

Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δημόσιες προμήθειες για εξοικονόμηση ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Ημερίδα έργου ProEE, 5 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 5ο: Θεµελιώδεις Αρχές της Οργάνωσης και Οργανωτικός Σχεδιασµός. Ερωτήσεις Μελέτης Στόχοι Μαθήµατος 6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 5ο: Θεµελιώδεις Αρχές της Οργάνωσης και Οργανωτικός Σχεδιασµός. Ερωτήσεις Μελέτης Στόχοι Μαθήµατος 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μάθηµα 5ο: Θεµελιώδεις Αρχές της Οργάνωσης και Οργανωτικός Σχεδιασµός Ερωτήσεις Μελέτης Στόχοι Μαθήµατος 6 Ø Τι είναι η οργάνωση ως διοικητική λειτουργία; Ø Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος αριθµός κριτηρίων που θα δίνουν µία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ των ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Δρ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ των ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Δρ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ των ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα