Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +"

Transcript

1 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura Διάρκεια της διαδικασίας των Βημάτων 53 4 Η προσέγγιση «Άμεσο ξεκίνημα» 54 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο προσεγγίσεις για την υλοποίηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων στον οργανισμό σας: Η διαδικασία εφαρμογής των Βημάτων της Εκστρατείας Procura +, η οποία προσφέρει ένα απλό, ευέλικτο και κατανοητό σύστημα διαχείρισης για την υλοποίηση πράσινων συμβάσεων σε έναν δημόσιο οργανισμό Ενότητες 1-3 Η διαδικασία Procura + Άμεσο Ξεκίνημα, μια απλοποιημένη προσέγγιση που επιτρέπει σε δημόσιους οργανισμούς να ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούν πράσινες συμβάσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος Ενότητα 4 Πολλές δημόσιες αρχές πιθανόν να έχουν ήδη ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης για την εφαρμογή των διάφορων διαδικασιών. Η διαδικασία εφαρμογής των Βημάτων της Εκστρατείας ίσως δώσει κάποιες περαιτέρω ιδέες για τη βελτιστοποίηση αυτού του συστήματος. 40

2 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή Η διαδικασία των Βημάτων έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με μια ομάδα πρωτοπόρων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πρακτικότητα και αποτελεσματικότητά της [1], και βασίζεται στην κλασσική διαδικασία διαχείρισης «Σχεδίασε, Πράξε, Έλεγξε, ράσε». Ακολουθώντας τα απλά βήματα που παρουσιάζονται εδώ, εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική απόδοση του οργανισμού. Η διαδικασία αυτή, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, την παρακολούθηση της υλοποίησής του, την αξιολόγηση της προόδου καθώς και διορθωτικές κινήσεις που πιθανόν να χρειαστούν. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά τα βήματα που περιγράφηκαν παραπάνω: 5 Παρακολούθηση προόδου και αναφορά αποτελεσμάτων 1 Προετοιμασία Σχήμα 1: Σχηματική παρουσίαση της εφαρμογής της Εκστρατείας Procura + μέσω των προκαθορισμένων Βημάτων 4 Εφαρμογή σχεδίου δράσης 3 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 2 Θέσπιση στόχων 1.1 Ευέλικτο πλαίσιο Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura + που περιγράφηκαν παραπάνω, σχεδιάστηκαν με τη λογική να υπάρχει ευελιξία, ώστε η εφαρμογή τους από έναν δημόσιο οργανισμό να μην επηρεάζεται από το μέγεθός ή τη δομή του. Καθένα από τα Βήματα μπορούν να εφαρμοστούν είτε συνοπτικά είτε αναλυτικά, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οργανισμού. Για παράδειγμα: Εξετάστε τα ενδεχόμενα η εφαρμογή να γίνει είτε σε όλο τον οργανισμό είτε σε κάποιο τμήμα του. Σε μεγάλους οργανισμούς ή οργανισμούς που δεν έχουν εμπειρία στις πράσινες συμβάσεις, συχνά εξυπηρετεί -για ξεκίνημα- η εφαρμογή της Εκστρατείας σε ένα ή δύο τμήματα, πιλοτικά. [1] 41

3 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Εξετάστε πόσες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών θέλετε να καλύψετε. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οργανισμοί που δεν έχουν εμπειρία σε παρόμοιες πρακτικές, πιθανόν να θελήσουν να ξεκινήσουν την εφαρμογή πράσινων συμβάσεων σε μία ή δύο κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Εξάλλου, οι πιλοτικές δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάδειξη της πρακτικότητας και των πλεονεκτημάτων των πράσινων δημόσιων συμβάσεων. Ωστόσο, για δημόσιους οργανισμούς που έχουν ήδη κάποια εμπειρία, τα Βήματα της εκστρατείας μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού. Η διαδικασία των βημάτων της Εκστρατείας Procura +, όπως φαίνεται και στην επόμενη ενότητα, είναι συμβατή με διαφορετικές προσεγγίσεις υλοποίησης πράσινων συμβάσεων, σε επίπεδο πολιτικής. Η προσέγγιση «Άμεσο Ξεκίνημα» παρουσιάζεται κι αυτή σε αυτό το κεφάλαιο (Ενότητα 4) δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους οργανισμούς το επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα την υλοποίηση πράσινων συμβάσεων χωρίς τη χρήση ενός πλήρους διαχειριστικού πλαισίου όπως τα Βήματα. Ωστόσο, μια συνεχής και συστηματική προσέγγιση θα απαιτήσει την εφαρμογή κάποιου διαχειριστικού συστήματος Πολιτική Πολιτική βούληση Η ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση πράσινων δημοσίων συμβάσεων είναι καθοριστική για την επιτυχία της διαδικασίας. Από την εμπειρία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προκύπτει ότι η δέσμευση για υλοποίηση πράσινων δημόσιων συμβάσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τηρηθεί χωρίς υποστήριξη από σχετικές πολιτικές αποφάσεις. Η ύπαρξη εγγράφως μιας πολιτικής για υποστήριξη των πράσινων αγορών αποτελεί μια χρήσιμη βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί μια καλά οργανωμένη και δομημένη προσέγγιση. Έτσι, όσοι από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι αιρετοί, θα πρέπει να συμβάλουν στη διατήρηση της πολιτικής για υλοποίηση πράσινων δημοσίων συμβάσεων. Χωρίς μια τέτοια πολιτική σε ισχύ, η υλοποίηση πράσινων συμβάσεων μπορεί να γίνει μόνο με αποσπασματικό τρόπο και εναπόκειται στις μεμονωμένες προσπάθειες ορισμένων δημοτικών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα συνήθως να είναι αποτυχημένη. Επιπλέον, χωρίς μια σαφή και δηλωμένη σχετική πολιτική, η εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις διαδικασίες των συμβάσεων καθίσταται πολύ δυσκολότερη. Η στήριξη της διαδικασίας μέσω πολιτικής μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η διαδικασία των Βημάτων, καθώς και τα δύο εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού: Γενική δέσμευση για υλοποίηση πράσινων δημοσίων συμβάσεων, όπως για παράδειγμα μια δήλωση ενταγμένη στην πολιτική που ακολουθείται για τις συμβάσεις που να συνιστά δέσμευση να εξετάζονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία των Βημάτων που περιγράφηκε συνιστά τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής αυτής. Η πολιτική πρέπει να προηγείται του 1ου Βήματος όπως φαίνεται και στο διάγραμμα στα δεξιά Πολιτική Σαφής πολιτική για πράσινες συμβάσεις: Σε αυτή την περίπτωση ενδείκνυται ο σχεδιασμός μιας προσέγγισης με σαφείς στόχους (περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πολιτικής μπορείτε να βρείτε στο προσαρτημένο CD ROM). Σε αυτή την προσέγγιση, το Βήμα 1 προετοιμάζει την ανάπτυξη της πολιτικής, ενώ οι συγκεκριμένοι στόχοι και η πολιτική διαμορφώνονται στη Βήμα 2, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα. Οι συμμετέχοντες στην Εκστρατεία Procura + οφείλουν να παρουσιάσουν μια πολιτική δέσμευση για πράσινες δημόσιες συμβάσεις μέσα σε δύο χρόνια από την ένταξη τους στην Εκστρατεία. 42

4 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V 1.3 Καταμερισμός αρμοδιοτήτων Για να μπορέσει να υλοποιηθεί η διαδικασία των Βημάτων της εκστρατείας Procura + απαιτείται ο καθορισμός συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. Ο αριθμός των ατόμων που θα εμπλακούν, εξαρτάται από τις δράσεις που απαιτείται να υλοποιηθούν καθώς κι από τους πόρους που μπορούν να διατεθούν από τον οργανισμό για το σκοπό αυτό. Στην πιο απλή περίπτωση, κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να συντονίσει την υλοποίηση των 5 Βημάτων, έχοντας βεβαίως την υποστήριξη των συναδέλφων του. Αν ο αριθμός των απαιτούμενων ενεργειών είναι μεγάλος και ενδείκνυται ένα πιο ευρύ και αναλυτικό σύστημα, μια αποτελεσματική λύση είναι να οριστεί μια ομάδα εργασίας υπό την επίβλεψη του συντονιστή, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα διαφορετικά τμήματα που σχετίζονται με τις συμβάσεις. Μέλη μιας τέτοιας ομάδας θα μπορούσαν να είναι οι υπεύθυνοι για τη σύναψη συμβάσεων και τις προμήθειες, οι υπεύθυνοι για περιβαλλοντικά θέματα και θέματα επικοινωνίας κα. Αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για πράσινες συμβάσεις. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην ομάδα εργασίας και η σύνθεσή της εξαρτάται από το μέγεθος και τη δομή του δημόσιου οργανισμού. Οι συμμετέχοντες στην εκστρατεία Procura + οφείλουν να ορίσουν έναν υπεύθυνο ως σημείο επαφής για την επικοινωνία με το ICLEI. 2 Τα Βήματα της εκστρατείας Procura+ 2.1 Βήμα 1: Προετοιμασία Στόχος Καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών για τη σύναψη συμβάσεων μέσω ενός ερωτηματολογίου αναφοράς Καθορισμός των στόχων: Θα συμμετάσχει ολόκληρος ο οργανισμός ή μόνο ορισμένα τμήματα; Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών θα εστιάσει η διαδικασία; Παραδοτέα Ερωτηματολόγιο αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας αξιολόγησης των συμβάσεων για τις προμήθειες Καθορισμός του στόχου της δραστηριότητας Πριν από την σύναψη πράσινων δημοσίων συμβάσεων, καλό είναι να γίνει μια προεργασία. Καταρχήν, θα πρέπει να μελετηθεί η υφιστάμενη κατάσταση (μέσω του ερωτηματολογίου), προκειμένου να οριστεί μια στάθμη αναφοράς με βάση την οποία θα καθοριστούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και θα αξιολογείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται. Κατά δεύτερον, πρέπει να ληφθεί η απόφαση αν η διαδικασία θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον οργανισμό ή σε ορισμένα τμήματα αυτού, τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς, καθώς επίσης και για ποιες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών θα συναφθούν πράσινες συμβάσεις 43

5 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura Προσεγγίσεις για την υλοποίηση Για τον καθορισμό των τμημάτων και υπηρεσιών του οργανισμού όπου θα εφαρμοστεί η προτεινόμενη διαδικασία (Βήμα 1) προτείνονται 3 διαφορετικές προσεγγίσεις: Μοντέλο 1: Αναλυτική προσέγγιση Χρήση του ερωτηματολογίου σε όλα τα τμήματα και για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών Επιλογή των κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των τμημάτων του οργανισμού όπου θα υλοποιηθούν πράσινες συμβάσεις Η αναλυτική προσέγγιση, που είναι κι η πιο χρονοβόρα, περιλαμβάνει τη χρήση ενός ερωτηματολογίου (βλ. Ενότητα 2.1.3) σε όλα τα τμήματα και για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών του οργανισμού. Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα καθοριστούν τα τμήματα και οι κατηγορίες προϊόντων στα οποία θα ξεκινήσει η εφαρμογή της διαδικασίας υλοποίησης πράσινων συμβάσεων. Ωστόσο, σε μεγαλύτερους οργανισμούς η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική κι έτσι ενδείκνυται η χρήση των μοντέλων 2 ή 3. Μοντέλο 2: Απλοποιημένη προσέγγιση Επιλογή τμημάτων και κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών Χρήση του ερωτηματολογίου μόνο για τα τμημάτα και τις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που επιλέχθηκαν Η προσέγγιση αυτή είναι η πιο άμεση. Σύμφωνα με αυτή, λαμβάνεται πρώτα η απόφαση για τα τμήματα και τα προϊόντα ή υπηρεσίες όπου θα γίνουν πράσινες συμβάσεις και η χρήση του ερωτηματολογίου περιορίζεται στα τμήματα και προϊόντα ή υπηρεσίες που επιλέχθηκαν. Σε ορισμένους οργανισμούς μπορεί για διάφορους λόγους, η επιλογή των κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών να είναι το πρώτο βήμα για την άμεση εφαρμογή της διαδικασίας υλοποίησης πράσινων συμβάσεων. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια ή η ύπαρξη συγκεκριμένων προτεραιοτήτων από άλλες πολιτικές, όπως για παράδειγμα μείωση των εκπομπών CO 2, παραγωγή αποβλήτων, χρήση μη βιώσιμης ξυλείας. Μοντέλο 3: Ενδιάμεση προσέγγιση Επιλογή ενός αριθμού τμημάτων και ορισμένων κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών Χρήση του ερωτηματολογίου για τα τμήματα και τις κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που επιλέχθηκαν Απόφαση σε ποια τμήματα και ποιες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών θα γίνουν πράσινες συμβάσεις Η τρίτη προσέγγιση είναι ένας συνδυασμός των δύο προηγούμενων και προϋποθέτει αρχικά τη λήψη μιας απόφασης για το ποια τμήματα του οργανισμού και ποιες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών θα ήταν κατάλληλα για υλοποίηση πράσινων συμβάσεων. Στη συνέχεια, γίνεται χρήση του ερωτηματολογίου μόνο για τις κατηγορίες που επιλέχθηκαν, ενώ η τελική απόφαση για το ποια θα είναι τα τμήματα και οι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών όπου θα υλοποιηθούν πράσινες συμβάσεις λαμβάνεται με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το ερωτηματολόγιο 44

6 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V Επιλογή κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών Η απόφαση για το πόσα τμήματα και πόσες κατηγορίες προϊόντων θα επιλεγούν για να υλοποιηθούν πράσινες συμβάσεις εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων. Για παράδειγμα: ιαθέσιμοι πόροι και ανθρώπινο δυναμικό με κατάλληλες δεξιότητες Περιβαλλοντικές και κοινωνικές προτεραιότητες σε τοπικό επίπεδο Η συνεισφορά κάθε κατηγορίας προϊόντος ή υπηρεσίας στο συνολικό προϋπολογισμό του οργανισμού Το κατά πόσον κάθε τμήμα μπορεί να δεσμευτεί και να ακολουθήσει τη διαδικασία που υποδεικνύεται ιαθεσιμότητα στην εθνική αγορά πράσινων προϊόντων ή υπηρεσιών σε ανταγωνιστική τιμή Οι 6 κατηγορίες προϊόντων στην εκστρατεία Procura + έχουν επιλεγεί με βάση το ύψος του προϋπολογισμού που διατίθεται για αυτές, τα μεγάλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν και τη διαθεσιμότητα στην αγορά εναλλακτικών λύσεων που να είναι ανταγωνιστικές. Τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να χρησιμεύσουν στον οργανισμό ως οδηγός για το ποιες κατηγορίες προϊόντων θα επιλεγούν για σύναψη πράσινων συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στην Εκστρατεία Procura + οφείλουν να υλοποιήσουν πράσινες προμήθειες σε τουλάχιστον μία από τις 6 κατηγορίες προϊόντων Ερωτηματολόγιο αναφοράς Το ερωτηματολόγιο αναφοράς, που αποτελεί ένα βασικό στάδιο για την προετοιμασία της σύναψης πράσινων συμβάσεων, αποτελείται από δύο μέρη: 1. Καταγραφή των διαδικαστικών μηχανισμών που απαιτούνται για την σύναψη συμβάσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα κατά πόσον οι συμβάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες γίνονται συνολικά για ολόκληρο τον οργανισμό ή όχι, ποιοι υπάλληλοι και τμήματα θα αναμειχθούν στη διαδικασία και με ποιο τρόπο κα. 2. Την κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων μέσω της οποίας συλλέγονται δεδομένα για τις ποσότητες που αγοράζονται από κάθε κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών, την τιμή που πληρώνεται και τα όποια περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται ήδη για τη σύναψη των συμβάσεων. Μέσω της κάρτας αξιολόγησης επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση της διαδικασίας των Βημάτων που περιγράφηκε παραπάνω. Το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει τον οργανισμό να βασίσει τις αποφάσεις του στα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης, να θέσει ρεαλιστικούς στόχους, να αξιολογεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται στην υλοποίηση πράσινων συμβάσεων και τέλος να αναδείξει τις δυνατότητες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών διαχείρισης. Παράλληλα, το ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμεύσει στον οργανισμό και ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας. Καταγραφή των διαδικαστικών μηχανισμών Για τον επιτυχημένο σχεδιασμό της διαδικασίας σύναψης πράσινων δημοσίων συμβάσεων, είναι ιδιαίτερα βοηθητική η καταγραφή των διαδικαστικών μηχανισμών που τίθενται σε εφαρμογή προκειμένου να υλοποιηθεί μια σύμβαση από τον οργανισμό, όπως για παράδειγμα ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία και με ποιον τρόπο. Το στάδιο αυτό μπορεί να συνεισφέρει και στη διαδικασία συγκέντρωσης της πληροφορίας που ζητείται για να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο. Το βάθος της αναζήτησης εξαρτάται από τους πόρους που διαθέτει ο οργανισμός, ωστόσο αυτή θα μπορούσε να προσανατολιστεί στις παρακάτω βασικές ερωτήσεις: 45

7 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Στόχος Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι βοηθητικές προκειμένου να προσδιοριστούν οι υπεύθυνοι που λαμβάνουν απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων, αυτοί δηλαδή που θα πρέπει να εμπλακούν και στη διαδικασία υλοποίησης των πράσινων συμβάσεων. Η επίδραση κάθε μεμονωμένου τμήματος στην ποσότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράζονται μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, και να φτάσει ακόμη στην προτίμηση συγκεκριμένων προϊόντων ή προμηθευτών Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει να φανεί και κατά πόσον βρίσκονται σε ισχύ συμβάσεις μεγάλης διάρκειας με προμηθευτές. Αν υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις, τότε θα πρέπει ο οργανισμός να εστιάσει σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Ερώτηση 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την αγορά των προϊόντων ή υπηρεσιών που επιλέχθηκαν; Είναι μια αγορά που ο οργανισμός κάνει συνολικά (κεντρικά); 2. Αν η κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών αφορά πάνω από ένα τμήματα, ποια είναι αυτά; 3. Ποια είναι η επίδραση του τμήματος που χρησιμοποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας; 4. Αν στη διαδικασία σύναψης μιας σύμβασης λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια, ποιος τα καθορίζει αυτά; 5. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των προκηρύξεων; Πλαίσιο 1: Ερωτηματολόγιο αναφοράς Καταγραφή των διαδικαστικών μηχανισμών 6. Υπάρχουν σε ισχύ συμβάσεις με προμηθευτές; Αν ναι, πότε λήγουν; Αν ολοκληρώσατε μία φορά την κυκλική διαδικασία των Βημάτων και φτάσατε για δεύτερη φορά σε αυτό το Βήμα, είναι σημαντικό να απαντήσετε ξανά στο ερωτηματολόγιο για να επανεκτιμήσετε την κατάσταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν εστιάζετε σε περισσότερα του ενός τμήματα ή κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Η κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων Η κάρτα αξιολόγησης είναι ένα απλό εργαλείο για την καταγραφή της διαδικασίας των πράσινων δημοσίων συμβάσεων και της παρακολούθηση της προόδου από έτος σε έτος. Η κάρτα αυτή, που φαίνεται στον Πίνακα 1 παρακάτω, για μεγαλύτερη ευκολία συμπεριλαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel) στο CD ROM. 46

8 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V Προσθέστε τα επόμενα έτη Αριθμός πράσινων μονάδων που αγοράστηκαν Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της εκστρατείας Procura + ; (Ναι/Όχι) Ποσά που δαπανήθηκαν ( ) Συνολικός αριθμός μονάδων που αγοράστηκαν το 2007 Αριθμός πράσινων μονάδων που αγοράστηκαν το 2007 Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της εκστρατείας Procura + ; (Ναι/Όχι) Ποσό για πράσινες συμβάσεις Συνολικό ποσό Ποσά που δαπανήθηκαν ( ) Ποσό για πράσινες συμβάσεις Συνολικό ποσό Σχόλια (συμπληρώστε): Μονάδα μέτρησης Συνολικός αριθμός μονάδων που αγοράστηκαν το 2006 Προϊόν/ Υπηρεσία 1. Τρόφιμα (kg ή ) 2. Νέα κτήρια m 2 που κατασκευάστηκαν 3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 4. Λεωφορεία Αριθμός λεωφορείων που αγοράστηκαν Επιφάνεια που καθαρίστηκε (m 2 ) Αριθμός πράσινων μονάδων που αγοράστηκαν Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της εκστρατείας Procura + ; (Ναι/Όχι) Ποσά που δαπανήθηκαν ( ) Συνολικός αριθμός μονάδων που αγοράστηκαν το 2007 Αριθμός πράσινων μονάδων που αγοράστηκαν το 2007 Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια της εκστρατείας Procura + ; (Ναι/Όχι) Ποσά που δαπανήθηκαν ( ) 5. Υπηρεσίες καθαρισμού Μονάδα Συνολικός Υπηρεσίες αριθμός μονάδων που αγοράστηκαν το 2006 Ηλεκτρισμός KWh Νερό m 3 Απορρίμματα Τόνοι Άλλα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο κα) -Αν χρησιμοποιήθηκαν όλα ή κάποια από τα κριτήρια της εκστρατείας Procura+ -Αν αφορά όλο τον οργανισμό ή κάποια τμήματα -Αναφέρατε αν χρησιμοποιήθηκαν κάποια περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια (και ποια) -Παρέχετε σχόλια για τα κριτήρια Procura + Πίνακας 1 Κάρτα Αξιολόγησης Προμηθειών, διαθέσιμη σε Excel στο CD ROM που επισυνάπτεται καθώς και στην ιστοσελίδα της εκστρατείας Procura + 47

9 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ H κάρτα αξιολόγησης έχει δημιουργηθεί σε ένα απλό αρχείο Excel, για να είναι εύκολη στη χρήση. Οι συμμετέχοντες στην Eκστρατεία μπορούν να καταγράφουν και να τηρούν αρχείο με τις περιπτώσεις όπου υλοποιήθηκαν πράσινες αγορές κάθε έτος, με χρήση των Procura + ή και άλλων κριτηρίων, για όλες τις περιπτώσεις προϊόντων ή υπηρεσιών. Η συγκέντρωση των παραπάνω δεδομένων μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο, ειδικά αν η σύναψη των συμβάσεων δεν γίνεται κεντρικά ή αν η διαδικασία των πράσινων συμβάσεων εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ωστόσο, μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την παρακολούθηση και αναφορά της προόδου που επιτυγχάνεται. Από την άλλη, ορισμένες συμβάσεις μπορεί να καλύπτουν μεγάλα χρονικά διαστήματα ή σε άλλες περιπτώσεις για κάποιο έτος να μην υπάρχει καθόλου σύμβαση για αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Ωστόσο, προτείνεται σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα των αγορών που πραγματοποιήθηκαν κάθε έτος να συμπληρώνονται, προκειμένου να υπάρξει μια σαφής εικόνα της κατάστασης. Η στήλη όπου ζητούνται σχόλια χρησιμεύει για να καταγράφονται ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα αν τα κριτήρια Procura + εφαρμόστηκαν σε όλες ή σε κάποιες περιπτώσεις, αν οι αγορές έγιναν για ολόκληρο τον οργανισμό ή για κάποια τμήματα αυτού, αν χρησιμοποιήθηκαν κοινωνικά κριτήρια καθώς επίσης και για να παρέχεται ανάδραση για τα κριτήρια Procura +. Οι συμμετέχοντες στην Εκστρατεία οφείλουν στο τέλος κάθε χρόνου να στέλνουν την κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων στο ICLEI. Αυτό επιτρέπει στο ICLEI τη συγγραφή σε ετήσια βάση μιας έκθεσης όπου θα φαίνονται αθροιστικά τα επιτεύγματα των συμμετεχόντων. Τα θετικά αποτελέσματα της Εκστρατείας συνεισφέρουν στην περαιτέρω προώθηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε παγκόσμιο. 2.2 Bήμα 2: Καθορισμός στόχων Στόχος Ο καθορισμός στόχων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε δημόσιου οργανισμού Σκοπός Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιεσδήποτε κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών Η διαδικασία μπορεί να καλύπτει από ολόκληρο τον οργανισμό μέχρι ένα μόνο τμήμα του Παραδοτέο Ξεκάθαροι ποσοτικοί στόχοι Ο καθορισμός και η δημοσιοποίηση σαφών στόχων είναι στοιχεία σημαντικά για την παροχή πολιτικής στήριξης στους υπεύθυνους της υλοποίησης των πράσινων δημοσίων συμβάσεων. Παράλληλα, δείχνουν στο κοινό ότι υπάρχει δέσμευση του οργανισμού προς αυτή την κατεύθυνση και συνθέτουν ένα πλαίσιο κατάλληλο για την παρακολούθηση της προόδου της διαδικασίας. Αν ο οργανισμός καταρτίζει μια αναλυτική στρατηγική για πράσινες συμβάσεις, τότε οι στόχοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην πολιτική που σχεδιάζεται (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το προσαρτημένο CD-ROM και τον επίσημο ιστοχώρο της Εκστρατείας στη διεύθυνση Αν ο οργανισμός έχει ήδη μια πολιτική που δεν συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, τότε αυτοί μπορούν να τεθούν σε εσωτερικό επίπεδο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει γι αυτούς δέσμευση από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διοίκησης και λήψης αποφάσεων στον οργανισμό. 48 Αν έχετε ήδη ολοκληρώσει την κυκλική διαδικασία των Βημάτων και έχετε φτάσει σε αυτό το Βήμα για δεύτερη φορά, πολλοί από τους στόχους που έχετε θέσει θα είναι ακόμα σε ισχύ. Ωστόσο, για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να τεθούν καινούριοι στόχοι.

10 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V Για να είναι αποτελεσματικοί οι στόχοι, θα πρέπει: Να αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα Να είναι μετρήσιμοι Να έχουν σαφή χρονικό ορίζοντα Να είναι υψηλοί αλλά ρεαλιστικοί Παραδείγματα πιθανών στόχων για προϊόντα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 2 Ο οργανισμός <..> δεσμεύεται ως προς τους ακόλουθους στόχους: Το το 30% των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων να είναι βιολογικής προέλευσης Πίνακας 2: Παραδείγματα στόχων σχετικά με τις πράσινες συμβάσεις ενός δημόσιου οργανισμού Το τα καθαριστικά προϊόντα που αγοράζονται να μην περιέχουν καθόλου επικίνδυνες ουσίες Το % των νέων κτηρίων να πληρούν κριτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης Το όλα τα δημόσια λεωφορεία που αγοράζονται να πληρούν κριτήρια πολύ χαμηλών εκπομπών Το το 90% του νέου εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια να είναι ενεργειακά αποδοτικό Το το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζεται να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πώς να θέσετε στόχους Χρήση των πληροφοριών από το ερωτηματολόγιο, προκειμένου να φανεί η υφιστάμενη κατάσταση καθώς και ποιοι στόχοι θα ήταν ρεαλιστικοί να τεθούν. Ανάλυση αγοράς: Είναι σημαντικό να έχετε μια καλή άποψη σχετικά με το τι προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά και σε τι τιμή. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα, μπορεί να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος με φορείς της αγοράς, σε συνεργασία με πιθανούς προμηθευτές ή και άλλους ειδικούς. Συμβουλές από έμπειρους συναδέλφους σε άλλους οργανισμούς: Μέσω της μεταφοράς γνώσης από άλλους δημόσιους οργανισμούς που έχουν ήδη υλοποιήσει πράσινες συμβάσεις, μπορεί να εξοικονομηθεί αρκετός χρόνος. Με τη συμμετοχή ενός οργανισμού στην Εκστρατεία Procura +, αυτός αποκτά πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο έμπειρων επαγγελματιών στην Ευρώπη που μπορούν να διευκολύνουν τους νεοεισερχόμενους οργανισμούς. Εξέταση οργανωτικών παραμέτρων: Ο βαθμός της συγκέντρωσης των ευθυνών για τη σύναψη συμβάσεων επιδρά στους στόχους που τίθενται. Όταν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζονται είναι συγκεντρωμένα σε λίγες συμβάσεις, είναι πολύ ευκολότερο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία που εφαρμόζεται πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχουν τεθεί. Αντίθετα, όταν η ευθύνη για τη σύναψη των συμβάσεων είναι διαμοιρασμένη, τότε είναι δυσκολότερο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα να συμπεριλάβουν περιβαλλοντικές ή κοινωνικές απαιτήσεις στις συμβάσεις, ενώ παράλληλα δυσκολεύει κι η παρακολούθηση του κατά πόσον αυτό επιτυγχάνεται. 49

11 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ 2.3 Βήμα 3: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης Στόχος Ο σχεδιασμός των δράσεων και η ανάθεση αρμοδιοτήτων για την επίτευξη των στόχων Παραδοτέο Σχέδιο δράσης Σχέδιο δράσης Το σχέδιο δράσης είναι λιτό, ξεκάθαρο και προσαρμοσμένο στα ειδικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις πρακτικές για τη σύναψη συμβάσεων κάθε δημόσιου οργανισμού. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί και να είναι προσιτό σε όλους τους υπαλλήλους που εμπλέκονται με τη διαδικασία των συμβάσεων. Γι αυτούς που έχουν μια πολιτική πράσινων συμβάσεων, το σχέδιο δράσης θα περιγράφει σαφώς το πώς θα επιτευχθούν στην πράξη οι στόχοι που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης πολιτικής. Ο σκοπός και οι λεπτομέρειες του σχεδίου δράσης εξαρτώνται από το πόσο αναλυτική είναι η προσέγγιση που έχει αποφασιστεί. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει ιδανικά να περιέχει: Την πολιτική δέσμευση που λήφθηκε από τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που τέθηκαν Μια περιγραφή των ευθυνών που ανατέθηκαν Μια περιγραφή των μέτρων και διαδικασιών της υλοποίησης πράσινων συμβάσεων Σχετικούς δείκτες προόδου Χρονοδιάγραμμα Τι πρέπει να καλύπτουν οι δράσεις Το κομμάτι αυτό εξαρτάται πολύ έντονα από τον σκοπό και τους στόχους που έχουν τεθεί από τον οργανισμό. Για κάθε στόχο, θα πρέπει να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτός θα επιτευχθεί. Εδώ πιθανόν να συμπεριληφθούν κατηγορίες δράσεων σχετικές με διαγωνισμούς, εκπαίδευση και δημοσιοποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: Διαγωνισμοί Προσδιορισμός των κατάλληλων περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης ίσως και της έρευνας αγοράς Ενσωμάτωση των απαιτήσεων αυτών στα τεύχη των προκηρύξεων Προσδιορισμός των δυνατοτήτων για σύναψη κοινών συμβάσεων (για παράδειγμα συντονίζοντας τις ενέργειές σας με αυτές άλλων οργανισμών) προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους και της γραφειοκρατικής δουλειάς (περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κεφάλαιο IV, Ενότητα 5 καθώς και στη διεύθυνση ημοσίευση διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών και υπογραφή και τήρηση των συμβάσεων Παρακολούθηση και αναφορά δράσεων και αποτελεσμάτων 50

12 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V Εκπαίδευση Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων έχει τα απαραίτητα προσόντα ή του παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση: Στους υπεύθυνους προμηθειών, σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες των πράσινων δημόσιων συμβάσεων Στο προσωπικό του οικονομικού τμήματος, σχετικά με τη λογική του κόστους ανάλυσης του κύκλου ζωής Στους τελικούς χρήστες, σχετικά με τα πράσινα προϊόντα και τις υπηρεσίες Δημοσιοποίηση: Η προσπάθεια για εισαγωγή πράσινων συμβάσεων στους δημόσιους οργανισμούς είναι πιο αποτελεσματική όταν είναι ξεκάθαρο σε όλο το προσωπικό του οργανισμού αλλά και στους προμηθευτές τί αφορούν οι συμβάσεις αυτές καθώς και οι λόγοι για τους οποίους εισάγονται. Οι ακόλουθες δράσεις προτείνονται να υλοποιηθούν: ράσεις ευαισθητοποίησης του προσωπικού, μέσω σεμιναρίων, ενημερωτικών δελτίων και του εσωτερικού δικτύου του οργανισμού ημοσιοποίηση των προθέσεων του οργανισμού στους προμηθευτές, δίνοντας τους το χρόνο και τις απαραίτητες πληροφορίες για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις του οργανισμού, ίσως και με τη διενέργεια σεμιναρίων Παρουσίαση των δράσεων στο κοινό Ανάθεση αρμοδιοτήτων Ο οργανισμός θα πρέπει να λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις: Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της προσπάθειας για σύναψη πράσινων συμβάσεων; Η αρμοδιότητα του συντονισμού όλων των δράσεων και της διασφάλισης ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται πρέπει να ανατεθεί σε ένα άτομο. Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση στην πράξη; Στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις και να καταμερίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες για την υλοποίησή τους. Η διαδικασία του καθορισμού περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων πιθανόν να απαιτήσει τη συνεργασία ορισμένων ειδικών (ειδικά του τμήματος περιβάλλοντος και των υπευθύνων των συμβάσεων). Ωστόσο, η τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της υλοποίησης της όλης διαδικασίας πιθανόν να πρέπει να βασιστεί στους τωρινούς υπευθύνους. 51

13 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ 2.4 Βήμα 4: Εφαρμογή του σχεδίου δράσης Στόχος Εφαρμογή του σχεδίου δράσης Παραδοτέο ημόσιες συμβάσεις για πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες Εκπαίδευση του προσωπικού και εσωτερική επικοινωνία Εξωτερική επικοινωνία και μάρκετινγκ Επικοινωνία με προμηθευτές Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στους διαγωνισμούς, δείτε το Kεφάλαιο III του εγχειριδίου. Τα κριτήρια της εκστρατείας Procura +, όπως αυτά περιγράφονται στο Kεφάλαιο IV, παρέχουν κομμάτια κειμένου που μπορούν να ενσωματωθούν στα τεύχη της προκήρυξης, μαζί με συμβουλές για την εφαρμογή τους. Αν εστιάζετε σε μία από τις κατηγορίες προϊόντων, αυτό βοηθάει στο να μειωθεί ο φόρτος δουλειάς για την ανάπτυξη κριτηρίων για το δικό σας οργανισμό. Τα οικολογικά σήματα καθώς κι οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να έχουν συμβουλευτικό ρόλο. 2.5 Βήμα 5: Παρακολούθηση της προόδου και αναφορά των αποτελεσμάτων Στόχος Αξιολόγηση και αναφορά της προόδου Αναθεώρηση των στόχων που έχουν τεθεί Παραδοτέο Κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων Εσωτερικός απολογισμός Αυτό το Βήμα χρησιμεύει στην αξιολόγηση του κατά πόσον οι στόχοι που τέθηκαν από τον οργανισμό έχουν στην πράξη επιτευχθεί και να φανούν τυχόν προβλήματα που προέκυψαν ώστε να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ως ευκαιρία για δημοσιοποίηση της προόδου με στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο Βήμα αυτό περιλαμβάνονται δύο δράσεις: Περιοδική συμπλήρωση της κάρτας αξιολόγησης προκειμένου να φανεί η πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων Εσωτερικός απολογισμός, που επικεντρώνεται στο κατά πόσον τα μέτρα και οι διαδικασίες που επιλέγησαν εφαρμόστηκαν στην πράξη, τι επιτεύχθηκε, τι προβλήματα παρουσιάστηκαν και ποιες λύσεις προτάθηκαν για την αντιμετώπισή τους. Ο απολογισμός αυτός μπορεί να είναι είτε ανεπίσημος είτε επίσημος, ο δε σκοπός του εξαρτάται από τον σκοπό των δράσεων που υλοποιούνται. Μόλις ολοκληρωθεί η κυκλική διαδικασία των Βημάτων, θα πρέπει να επιστρέψετε στο Βήμα 1 και να επαναλάβετε τη διαδικασία. Στο τέλος του πρώτου κύκλου, είναι μια καλή στιγμή να αναλύστε περισσότερο ορισμένα προβλήματα που παραμένουν και δυσκολεύουν την υλοποίηση των πράσινων συμβάσεων στον οργανισμό. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 52

14 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V 3 Οι συμμετέχοντες στην Εκστρατεία Procura + οφείλουν να στείλουν στο ICLEI συμπληρωμένη την κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στο ICLEI η δυνατότητα να δημοσιοποιήσει ευρέως τα αποτελέσματα στην Ευρώπη και να βοηθήσει στην αναβάθμιση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων σε συνεργασία με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς. Διάρκεια της διαδικασίας των Βημάτων Ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή της κυκλικής διαδικασίας των Βημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος του οργανισμού, τον αριθμό των προϊόντων που καλύπτονται και την προηγούμενη εμπειρία του οργανισμού στην υλοποίηση πράσινων συμβάσεων. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι καθένα από τα Βήματα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να απαιτεί το λιγότερο δυνατό χρόνο δουλειάς, στην πράξη η διαδικασία υλοποιείται από το υπάρχον προσωπικό του οργανισμού, το οποίο έχει να διεκπεραιώσει και τις υπόλοιπες καθημερινές του υποχρεώσεις. Με βάση αυτή την παραδοχή, μια χρονική εκτίμηση της διάρκειας των διαφορετικών φάσεων της διαδικασίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: μήνες μήνες μήνες μήνες μήνες Σχήμα 2: Εκτιμώμενη διάρκεια Βημάτων Η καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών και η δημιουργία του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 3-6 μήνες. Στη συνέχεια, οι στόχοι τίθενται σε διάστημα περίπου ενός μήνα, ωστόσο αυτό μπορεί να φτάσει και τους 6 μήνες αν απαιτηθεί να προηγηθεί εκτενής συζήτηση. Η ανάπτυξη του σχεδίου δράσης δε θα πρέπει να πάρει πάνω από 3-6 μήνες ενώ η εφαρμογή του σχεδίου εκτιμάται ότι διαρκεί τουλάχιστον ένα χρόνο, καθώς ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων δεν αγοράζονται συχνότερα από μια φορά το χρόνο, ενώ αρκετές συμβάσεις έχουν ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια. Συνολικά, για την ολοκλήρωση της κυκλικής διαδικασίας προβλέπονται το πολύ 24 μήνες, ενώ η παρακολούθηση της προόδου μπορεί να επιτευχθεί σε 4-8 μήνες. Αθροίζοντας τα παραπάνω νούμερα, προκύπτει ότι η εφαρμογή των Βημάτων μπορεί να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια. ωστόσο μπορεί να πάρει συνολικά μέχρι και 4 χρόνια. 53

15 V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ 4 Η προσέγγιση «Άμεσο ξεκίνημα» Μερικοί οργανισμοί επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα την προσπάθεια για υλοποίηση πράσινων συμβάσεων, χωρίς να περάσουν από τη διαδικασία να στήσουν ενα διαχειριστικό σύστημα. Αυτό μπορεί να επιτρέψει την γρήγορη εφαρμογή κάποιων πιλοτικών δράσεων, οι οποίες μπορούν με τη σειρά τους να βοηθήσουν στην επίτευξη στήριξης για πιο αναλυτική εφαρμογή της διαδικασίας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να διασφαλιστεί η συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας που να μην εξαρτάται από δράσεις μεμονωμένων υπαλλήλων που δείχνουν ενδιαφέρον, δίνεται η συμβουλή να στηθεί ένα σύστημα διαχείρισης ή να ενσωματωθεί η υλοποίηση πράσινων συμβάσεων σε κάποιο ήδη υπάρχον σύστημα. Η προσέγγιση Άμεσο Ξεκίνημα είναι μια απλοποιημένη μορφή της διαδικασίας των Βημάτων και αποτελείται από 3 βήματα: 1. Επιλογή κατηγοριών προϊόντων/υπηρεσιών 2. Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις προκηρύξεις των διαγωνισμών 3. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 4.1 Βήμα 1: Επιλογή προϊόντος/υπηρεσίας Οι απόψεις που παρουσιάστηκαν στο Βήμα 1 (Ενότητα 2.1.2) βρίσκουν εφαρμογή και εδώ. Κάποια άλλα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια γρήγορη αρχή: Είναι μάλλον ευκολότερο να αρχίσετε με προϊόντα παρά με υπηρεσίες, αφού οι αντίστοιχες περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις μπορούν να ενσωματωθούν γρηγορότερα στις προκηρύξεις Αρχίστε με ένα προϊόν στο οποίο τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια είναι ξεκάθαρα π.χ. ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χαρτί, προϊόντα καθαρισμού, τρόφιμα Σκεφτείτε προϊόντα τα οποία να εμφανίζουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων στη διάρκεια ζωής τους (συνήθως προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια), ή προϊόντα με σχετικά χαμηλά επίπεδα κόστους (όπως το χαρτί ή τα προϊόντα καθαρισμού) 54 Εξετάστε προϊόντα στα οποία τα κριτήρια αγοράς είναι εύκολα διαθέσιμα, όπως οι κατηγορίες που ορίζονται στην εκστρατεία Procura +, προϊόντα με οικολογική σήμανση ή/και με οδηγίες που ορίζονται πιθανώς σε εθνικό επίπεδο

16 Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ V 4.2 Βήμα 2: Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις προκηρύξεις των διαγωνισμών Για να ελαχιστοποιηθεί η επιπλέον δουλειά, προτείνεται η χρήση κριτηρίων που έχουν ήδη αναπτυχθεί στις συμβάσεις. Τα κριτήρια της Procura + είναι ένα παράδειγμα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα οικολογικά σήματα και πιθανές οδηγίες σε εθνικό επίπεδο μπορούν επίσης να βοηθήσουν. Μια άλλη προσέγγιση είναι να επικοινωνήσετε με άλλες δημόσιες αρχές οι οποίες έχουν εμπειρία σε αυτόν τον τομέα ή εργάζονται οι ίδιες πάνω σε αυτό το θέμα. Το ICLEI μπορεί να βοηθήσει, φέρνοντάς σας σε επαφή με άλλες, όποτε κρίνεται απαραίτητο. Περαιτέρω καθοδήγηση για το πώς να συμπεριλάβετε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους στις προκηρύξεις υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ. 4.3 Βήμα 3: Ανάλυση και αξιολόγηση της προόδου Ανεξάρτητα με το πόσο αναλυτική είναι η προσέγγιση που επιλέχθηκε για τις πράσινες συμβάσεις, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα σας και η αξιολόγηση της απόδοσης του οργανισμού. Η κάρτα αξιολόγησης των συμβάσεων και ο εσωτερικός απολογισμός που τονίζεται στο Βήμα 5 (Ενότητα 2.5.) παρέχουν μια πολύ απλή προσέγγιση για τη συλλογή στοιχείων για την επίτευξη των στόχων και για την αναγνώριση πιθανών προβλημάτων. 55

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος

Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός ΟΤΑ και δυνατότητες χρηματοδότησης σχετικών δράσεων Κωνσταντίνος Μπούρκας Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβαλλοντολόγος ΜέλοςΜΕΤΑΠΑ ΜΕΤΑΠΑ τουτεε Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ Παγωτό στο Δρόμο Ent-teach Κεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Στην εργασία που ακολουθεί, οι μαθητές θα πρέπει να οργανώσουν εβδομάδα πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και χρηματοδότηση δημοσίων έργων μέσω Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, Msc Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Περίληψη του έργου Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές

ΕΡΓΑΛΕΙΟ E. Πρότυπες Προδιαγραφές ΕΡΓΑΛΕΙΟ E Πρότυπες Προδιαγραφές Περιληπτική παρουσίαση 1. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου Η παροχή προδιαγραφών για την προμήθεια διαφόρων σημαντικών αγαθών. 2. Πλεονεκτήματα του εργαλείου Το εργαλείο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Η Αξιολόγηση στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Μετά από το γεμάτο ψεύδη και ανακρίβειες δελτίο τύπου συνδυασμού της μειοψηφίας στις 19 Ιουνίου, θεωρούμε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τον λαό της Ελευσίνας και της Μαγούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας Συζητήσεις Ασφάλειας Χρυσοί Κανόνες Βραβεία Ασφάλειας Στατιστικά στοιχεία Εργαζόμενοι σε προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Στόχος(οι): Να ενημερωθούν οι μαθητές για τις ταξιδιωτικές συνήθειες της δικής τους γενιάς αλλά και των προηγούμενων, από τη σκοπιά των διανυόμενων αποστάσεων, της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ eco-commerce ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τι είναι το eco-commerce Είναι το νέο, καινοτόμο πρόγραμμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 5 1 Εισαγωγή Οι δηµόσιες αρχές καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC) Η

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ βάφοντας το σαλόνι Ent-teach Kεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ βάφοντας το σαλόνι Ent-teach Kεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ βάφοντας το σαλόνι Ent-teach Kεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Εσύ μαζί με 3 φίλους σου αποφασίζετε να βάψετε το καθιστικό. Για να μπορέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα