Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοµάζας για Εφαρµογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ Προοπτικές για το Νοµό Φλώρινας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοµάζας για Εφαρµογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ Προοπτικές για το Νοµό Φλώρινας"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοµάζας για Εφαρµογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ Προοπτικές για το Νοµό Φλώρινας Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 Επιµελητήριο Φλώρινας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2 Πιλοτικό πρόγραµµα καλλιέργειας αγριαγκινάρας cardo για παραγωγή βιοµάζας Γκερεχτέ Ζωή Οικονοµολόγος Υπεύθυνη Τµήµατος Ανάπτυξης Υπαίθρου

3 οι φορείς Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης Η ΑΝΚΟ Η ΕΗ Το ΙΤΕΣΚ «Ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων µε χρήση βιοµάζας»

4 µε σκοπό τη συµβολή στη διαφοροποίηση του σηµερινού ενεργειακού µείγµατος - διείσδυση των Α.Π.Ε την προώθηση της διαφοροποίησης στην αγροτική παραγωγή ως απάντηση στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π) τη συµβολή στην τόνωση της απασχόλησης τη συγκράτηση του πληθυσµού στην ύπαιθρο

5 επίτευξη των στόχων της ΕΗ για ενίσχυση της χρήσης των Α.Π.Ε. στο καύσιµο µίγµα αξιοποίηση της ανωτέρω προοπτικής από τους αγρότες µε την παραγωγή νέων προϊόντων, χρησιµοποιώντας το πάγιο κεφάλαιό τους

6 ερευνητικό πρόγραµµα της ΕΗ µε σκοπό : την αξιολόγηση της συνδυασµένης καύσης βιοµάζας µε λιγνίτη και την προµήθεια βιοµάζας από την περιοχή για την εκτέλεση αναγκαίων δοκιµών Οι ζητούµενες ποσότητες βιοµάζας : 5-6 tn ξηρής µάζας το Φθινόπωρο του 2009 για την αρχική πιλοτική φάση καύσης σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις στη Γερµανία 50 tn ξηρής µάζας το Φθινόπωρο του για πιλοτική καύση βιοµάζας από τη ΕΗ σε µονάδα του ΑΗΣ Καρδιάς για την εκτέλεση δοκιµών συνδυασµένης καύσης tn ξηρής µάζας το Φθινόπωρο του 2010 για πιλοτική καύση βιοµάζας από τη ΕΗ Α.Ε.

7 στόχος της συνδυασµένης καύσης η αξιολόγηση της συµπεριφοράς των λεβήτων ο προσδιορισµός συγκεκριµένου µίγµατος καυσίµου ο προσδιορισµός της απαιτούµενης ποσότητας βιοµάζας ο προσδιορισµός της µορφής προµήθειας βιοµάζας π.χ. σε µπάλες, τεµαχισµένο ή ως επεξεργασµένο προϊόν ή σε άλλη µορφή

8 το είδος της καλλιέργειας αγριαγκινάρα µε την ονοµασία cynara cardunculus,, κοινώς Κάρντο.

9

10 Πλεονεκτήµατα Αντοχή στο ψύχος Πολυετής καλλιέργεια Σπέρνεται µία φορά και συγκοµίζεται συνεχώς για 10 έως 15 χρόνια. εν χρειάζεται όργωµα -προετοιµασία - σπορά ούτε ζιζανιοκτόνα κάθε χρόνο ως πολυετής καλλιέργεια. υνατότητα καλλιέργειας ακόµη και σε άγονα, πετρώδη, επικλινή εδάφη Λίγες καλλιεργητικές φροντίδες και απαιτήσεις (και κόστος) σε άρδευση, λίπανση, φυτοφάρµακα Μεγάλες αποδόσεις ( κ. ξηρικά) ) ( κ. ποτιστικά εδάφη)

11 Χωρίς εχθρούς και ασθένειες Συµβάλει στη δηµιουργία οργανικής ουσίας αλλά και στην καλυτέρευση της δοµής του εδάφους καθώς έχει πλούσιο ριζικό σύστηµα µε το οποίο κατορθώνει και συγκρατεί το έδαφος Εξοικονόµηση νερού άρδευσης

12 Τα προϊόντα της αγριαγκινάρας 1. Ζωοτροφές Βοσκήσιµη χλωροµάζα. Ενσήρωµα όταν το φυτό έχει 70% υγρασία Αποξηραινόµενη χλωροµάζα. 2. Βιοκαύσιµα Ο σπόρος ως ελαιούχος χρησιµοποιείται για παραγωγή βιοντίζελ (25%-32% λάδι). 3. Πέλλετς Η ξηρά βιοµάζα µε ή χωρίς το σπόρο χρησιµοποιείται για την παραγωγή στερεού καυσίµου αντί πετρελαίου

13 16.5 MJ / kg Θερµογόνος δύναµη Ελαιούχος σπόρος (25%-32% λάδι) Ξηρή βιοµάζα κατά τη συγκοµιδή Πελλέτες αγκινάρας MJ / kg θερµική αξία, δηλαδή 2 κιλά ισοδυναµούν µε 1 λίτρο πετρέλαιο Αγριαγκινάρα : kcal/kg µε σπόρο Λιγνίτης : kcal/kg ή 5-6 MJ / kg

14 ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΑΡΙΟ (φθινόπωρο) ΡΟΖΕΤΑ (χειµώνας) ΑΝΑΠΤΥΞΗ (καλοκαίρι) ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΜΑΤΑ (Σεπτέµβριος) ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ (Αύγουστος) ΑΝΘΟΣ (±Ιούνιο) 6/19

15 Απρίλιος

16

17 η διαδικασία υλοποίησης ηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολή αιτήσεων Αξιολόγηση αιτήσεων Υπογραφή συµβάσεων µε την ΑΝΚΟ Προµήθεια σπόρου ιανοµή σπόρου στους καλλιεργητές Σπορά Μετρήσεις από την ΑΝΚΟ, για την επιβεβαίωση των στρεµµάτων, καταγραφή µε το GIS. Παροχή τεχνικής στήριξης και συµβουλών Επιτόπου παρακολούθηση της εξέλιξης της καλλιέργειας Καταβολή ενίσχυσης

18 Καλλιεργητικές περίοδοι Καλλιέργεια Απριλίου 2009 : στρ Καλλιέργεια Οκτωβρίου 2009 : στρ Σύνολο : στρ Ξηρή βιοµάζα 2010 : tn

19 Σπορά Χρόνος : Άνοιξη ή Φθινόπωρο Πυκνότητα : 75 cm µεταξύ σειρών cm επί της σειράς Ποσότητα : g / στρ Κόστος : 50 / kg => 20 / στρ

20 Το κόστος του πιλοτικού προγράµµατος το κόστος για το πρώτο έτος (εγκατάσταση και καλλιεργητικές φροντίδες) 140,00 /στρ. x στρ. = ,00 το κόστος για τις καλλιεργητικές φροντίδες του δεύτερου έτους 60 /στρ. x στρ. = ,00 το κόστος της επιστηµονικής υποστήριξης στο χωράφι και των εδαφολογικών αναλύσεων. Το κόστος καλλιέργειας, επιδοτείται µε 200 το στρέµµα. Καλύπτεται από το (Ε.Α.Π.) Ν. Κοζάνης Οι καλλιεργητές θα λάβουν από την ΕΗ και 51 /tn για την παράδοση της ξηρής µάζας

21 ΑΠΑΝΕΣ 1ου ΕΤΟΥΣ απάνη εγκατάστασης και αρχικές καλλιεργητικές φροντίδες Προετοιµασία εδάφους (Όργωµα, καλλιεργητής, ψιλοχωµάτισµα) Βασική λίπανση (λίπασµα & εργασία) Αγορά σπόρου Σπορά Ζιζανιοκτονία Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες 1ου έτους 38 Άρδευση (3 ποτίσµατα) Θέρισµα έσιµο Μεταφορά

22 ΑΠΑΝΕΣ 2ουου ΕΤΟΥΣ καλλιεργητικές φροντίδες 2ου έτους 60 Άρδευση (3 ποτίσµατα) Θέρισµα έσιµο Μεταφορά ΤΥΠΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1ου & 2ου2 ΕΤΟΥΣ 200

23 τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής καλλιεργητών όθηκε προτεραιότητα στους αγρότες της ευρύτερης περιοχής του άξονα Κοζάνης Πτολεµαίδας, (. Κοζάνης,. Πτολεµαίδας,..Υψηλάντη,.Ελλησπόντου,.Αγ.Παρασκευής) Επιλέχθηκαν όλα τα ποτιστικά αγροτεµάχια και 23 στρ. ξηρικά για λόγους ερευνητικούς

24 η υπογραφή των συµβάσεων Υπογράφηκαν 80 συµβάσεις στρ. από την περιοχή του άξονα Κοζάνης Πτολεµαίδας,, και 15 στρ. από την περιοχή του ήµου Σερβίων για πιλοτική καλλιέργεια.

25 ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ: 2/1 318, ,000 4,473,000 4,473,000 4,473,500 4,473, , ,000 Τ.. ΧΑΡΑΥΓΗΣ Κλείτος Ακρινή ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ DATUM: ΕΓΣΑ '87 ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΕΣ: GRS80 ΠΡΟΒΟΛΗ: ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ Αυλάκι Ρ. Τ.. ΚΛΕΙΤΟΥΣ Τ.. ΑΚΡIΝΗΣ Αγ. ηµήτριος Ρυάκιο Τ.. ΡΥΑKΙΟΥ Κωδικός αγροτεµαχίου: Ιδιοκτήτης: Μετρηµένο εµβαδό: Ονοµαστικό εµβαδό: Ηµεροµηνία µέτρησης: m ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5,000 2/1 Γεωργιάδου Κυριακή στρ. 13 στρ. 29/04/2009 Τ.. ΡΕΠΑΝΟΥ ρέπανο Γαλάνι ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Τ.. ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.. ΠΤΕΛΕΑΣ Τ.. OIΝOΗΣ Τ.. KΟΙΛΑ ΑΣ Κοιλάδα Κρεµαστή Θυµαριά Τ.. ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ Τετράλοφος Αγ. Χαράλαµ Ανατολ Καπνοχώρι Τ.. KΑΠΝOΧΩΡΙΟΥ

26

27

28 Πληρωµή καλλιεργητών Βεβαίωση Ελέγχου Προόδου Εργασιών (Β.Ε.Π.Ε.) 3 στάδια καταβολής επιχορήγησης 1 ο µετά τη σπορά και τις πρώτες καλλιεργητικές φροντίδες (102 /στρ.) 2 ο µετά την παραγωγή του 1 ου έτους (38 /στρ) 3 ο µετά την συγκοµιδή του 2 ου έτους και την µεταφορά της ξηρής µάζας στη ΕΗ (60 /στρ)

29 Επόµενες ενέργειες Προγραµµατισµός της πιλοτικής µικτής καύσης των tn Τρόπος παράδοσης ιάρκεια της µικτής καύσης Ποσοστό καύσης βιοµάζας Σύµβαση ΕΗ καλλιεργητών

30 Πειραµατική καλλιέργεια 2010 Ερευνητική καλλιέργεια 130 στρ, σε οκτώ αγρούς: πέντε (5) πειραµατικοί αγροί σε αντιπροσωπευτικά εδάφη του Ν. Κοζάνης. τρεις (3) αγροί σε περιοχές αποθέσεων της ΕΗ Καλλιέργεια 370 στρ. µε βελτιωµένη ποικιλία αγριαγκινάρας

31 έρευνα της εξέλιξης, της προσαρµοστικότητας, των αποδόσεων, τις απαιτήσεις σε νερό και θρεπτικά στοιχεία το ποσοστό υγρασίας, τέφρας τη θερµογόνο δύναµη

32 Πηγές χρηµατοδότησης α)το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.)Ν. Κοζάνης Προϋπολογισµός έργου (για τα έτη ) 2010) ,00 β)η επιδότηση µε το ποσό των 4,5 /στρ. x στρ ,00 γ)η ΕΗ Α.Ε., για την εφαρµογή των πιλοτικών φάσεων, 51,00 /tn x tn ,00

33 συµπέρασµα Μέσω του πιλοτικού προγράµµατος τίθενται οι βάσεις για µία πιο συστηµατική καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών, για παραγωγή βιοµάζας στην περιοχή και στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον καλλιέργειες, αλλάζοντας το παραγωγικό προφίλ της αγροτικής παραγωγής και αξιοποιώντας αποδοτικότερα και οικονοµικότερα τους αγρούς.

34 Οι τοπικές κοινωνίες, οι θεσµικοί και επιστηµονικοί φορείς θα πρέπει να συνεχίσουµε τη συνεργασία και να εντείνουµε τις προσπάθειες µας που θα οδηγήσουν τη υτική Μακεδονία στο µέλλον, µε ευνοϊκότερους όρους

35 σας ευχαριστώ που µε ακούσατε

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας ΗΜΕΡΙ Α Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 Χαλκίδα Συνεδριακό κέντρο Π.Ε. Εύβοιας Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας - Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής

Διαβάστε περισσότερα

Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος

Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος Η αγρο- ενέργεια, κατά µία γενική θεώρηση, είναι µια µορφή ανανεώσιµης ενέργειας που

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών στη υτική Ελλάδα

Πειραματική Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών στη υτική Ελλάδα Πειραματική Καλλιέργεια Ενεργειακών Φυτών στη υτική Ελλάδα Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για την παραγωγή βιοκαυσίμων εν είναι σημαντικό να προβλέπουμε το μέλλον, αλλά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα

Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΕ» 1. Το προγραμματικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ε.Π.Ε. ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630/54420-21-22 Fax. 24630/54423 Ε-mail : dhptol@otenet.gr http:www.detip.gr ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ 14 ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

European Environment Agency

European Environment Agency ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Κενάφ: Μία ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιοµάζας και χαρτοπολτού. Μπούλµπος Χρήστος Α.Μ. 145/200620 Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

BIOCLUS Ανάπτυξη Ερευνητικού και Καινοτόμου Περιβάλλοντος σε 5 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στον τομέα της Αειφόρου Χρήσης Βιομάζας

BIOCLUS Ανάπτυξη Ερευνητικού και Καινοτόμου Περιβάλλοντος σε 5 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στον τομέα της Αειφόρου Χρήσης Βιομάζας BIOCLUS Ανάπτυξη Ερευνητικού και Καινοτόμου Περιβάλλοντος σε 5 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στον τομέα της Αειφόρου Χρήσης Βιομάζας Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας Εισαγωγή Το έργο BIOCLUS χρηματοδοτείται από το έβδομο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016»

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016» 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 61/130 9.1 Συνοπτικά Τεχνικά ελτία Αξόνων και Μέτρων [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 62/130

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μελέτη Σχεδιασμού και Υλοποίησης Πιλοτικής Δράσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ρ Α. Κοτρωνάρου, Υπεύθυνη Οργάνωσης Τµήµατος Περιβάλλοντος 1 ρ Α. Κόρας, /νση Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

από Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αγριαγκινάρας

από Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αγριαγκινάρας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας & Εφαρµ. Φυσιολογίας Φυτών /ντής: Καθηγητής Νίκος Γ. αναλάτος Βιώσιµη Παραγωγή Στερεού Βιο-καύσιµου από

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου DEBCO Αποτελέσματα μέχρι σήμερα και μελλοντικές ενέργειες

Παρουσίαση έργου DEBCO Αποτελέσματα μέχρι σήμερα και μελλοντικές ενέργειες Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Παρουσίαση έργου DEBCO Αποτελέσματα μέχρι σήμερα και μελλοντικές ενέργειες Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

6. Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα

6. Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα Κεφ. 6. Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα -6.1-6. Το ελληνικό ενεργειακό σύστηµα 6.1. εδοµένα του ελληνικού συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας Το ελληνικό ηλεκτρικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από τη σχετική αποµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Οκτώβριος 2008 Πρόλογος Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΛΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ ΒΙΟ ΙΥΛΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ ΒΙΟ ΙΥΛΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Ε.Μ.Π ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ ΒΙΟ ΙΥΛΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΘΕΜΑ : Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη µεταλιγνιτική περίοδο 2. ΣΚΟΠΟΣ Η χάραξη στρατηγικής για την προετοιµασία, τόσο κατά τη φάση µετάβασης όσο και κατά τη µεταλιγνιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Αρωµατικά και Φαρµακευτικά Φυτά. Μελέτη του δικτύου της ECOFARM, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο»

«Αρωµατικά και Φαρµακευτικά Φυτά. Μελέτη του δικτύου της ECOFARM, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Αρωµατικά και Φαρµακευτικά Φυτά. Μελέτη του δικτύου της ECOFARM, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο» ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ 504016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Περιεχόμενα 2: Τα δάση της Μεσογείου 4: Τι είναι η βιομάζα; 5: Παρουσίαση του έργου 6: Αύξηση της ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Τεχνικός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Τεχνικός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Τεχνικός Οδηγός Εξώφυλλο CETA http://www.ceta.ts.it Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA, INIPA Την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ O ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Κωδικός έργου: 04-ΠΠΚ06

Διαβάστε περισσότερα