Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, Βόλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος"

Transcript

1 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, Βόλος 2 Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας & ιαχείρισης Αγροοικοσυστηµάτων, 1η ΒΙ.ΠΕ Βόλου, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας, Βόλος

2 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Βιοµάζα Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας καλούνται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στο συνεχώς µεταβαλλόµενο χάρτη της ενέργειας. Η βιοµάζα έχει αναγνωρισθεί ως µια από τις πιο σηµαντικές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κυρίως λόγω των πολλαπλών πλεονεκτηµάτων που απορρέουν τόσο από την παραγωγή αλλά και από την αξιοποίηση της για ενέργεια και άλλα προϊόντα.

3 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Σηµασία της βιοµάζας στην παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε Λευκή Βίβλος, Com(1997)/599, Πράσινη Βίβλος COM (2000) 769, Οδηγία για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 2001/77EC, Συµφωνία για το Πρωτόκολλο του Κyoto (UNFCC Kyoto Protocol), Οδηγία για Βιοκαύσιµα 2003/30/EC, Οδηγία για τις εκποµπές αερίων ρύπων του θερµοκηπίου 2003/87/EC) Ο χρυσός του µέλλοντος θα είναι πράσινος Mariann Fischer Boel, Κοινοτική Επίτροπος για θέµατα Γεωργίας

4 Ενεργειακή Κατανάλωση στην Ελλάδα Συµµετοχή των Α.Π.Ε Κατανάλωση ηλεκτρισµού (2005) Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς Εκποµπές CO ΤWh ΜW kt Πηγές παραγωγής ηλεκτρισµού (%) Πετρέλαιο 13 %

5 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Αθροιστικά εγκατεστηµένη ισχύς σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση από Α.Π.Ε

6 Ενέργεια - Γεωργία - Περιβάλλον Αέρια «θερµοκηπίου» (CO2, ) Άλλες οικονοµικές και µη δραστηριότητες 93% Ενεργειακοί Πόροι Ορυκτά καύσιµα ΓΕΩΡΓΙΑ 7% Ανανεώσιµες πηγές

7 ΒΙΟΜΑΖΑ Ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση, φυτικής ή ζωικής παραγωγής. Κατηγορίες βιοµάζας άση Αγροτο-βιοµηχανικές φυτείες (ξυλώδης βιοµάζα) ένδρα εκτός των δασών (ξυλώδης βιοµάζα) Αγροτικές φυτείες (Μη ξυλώδης βιοµάζα) Υπολείµµατα αγροτικών φυτειών (Μη ξυλώδης βιοµάζα) Υπολείµµατα βιοµηχανικής επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Μη ξυλώδης βιοµάζα) Απόβλητα ζώων και ανθρώπων Ενεργειακές καλλιέργειες

8 ΚΥΚΛΟΣ CO 2 1.2t Ο 2 1.6t CΟ 2 1.2t Ο 2 2στρ 0.6t H 2 Ο 1t ΒΙΟΜΑΖΑ

9 Γεωργικός τοµέας στην Ελλάδα 6% του ΑΕΠ και το 20% της απασχόλησης 9.2 εκ. εκτάρια συµπεριλαµβανοµένων των βοσκοτόπων (69% της συνολικής έκτασης της χώρας) 85% της κατανάλωσης νερού στη χώρα Αυξηµένες επιδοτήσεις Πολυτεµαχισµός των αγροτεµαχίων Μικρό µέγεθος κλήρου (περίπου 4.3 εκτάρια έναντι 18.2 του αντίστοιχου Κοινοτικού µέσου όρου) Χαµηλή κατάρτιση των αγροτών υσκολία στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών λόγω της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσµού (60% είναι άνω των 45 ετών)

10 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Γεωργικός τοµέας στην Ελλάδα Γεωργική γη Χ 1000 εκτάρια Πηγή ΕΣΥΕ, 2000

11 υναµικό Βιοµάζας τόνοι υπολειµµάτων γεωργικών καλλιεργειών τόνοι δασικών υπολειµµάτων στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης αναµένεται να εγκαταλειφθούν στο άµεσο µέλλον 5-6 ΜΤΙΠ = 50-60% της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου στη χώρα µας

12 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Πλεονεκτήµατα Μείωση των αερίων «θερµοκηπίου» Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης Εξοικονόµηση συναλλάγµατος Μειονεκτήµατα υσκολία στη συλλογή, µεταποίηση, µεταφορά και αποθήκευση Μεγάλος όγκος και µεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία ανά µονάδα παραγόµενης ενέργειας ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας Μεγάλη διασπορά εποχιακή παραγωγή

13 Βιοµάζα από γεωργικά υπολείµµατα Ο γεωργικός τοµέας είναι σηµαντικός παραγωγός βιοµάζας µε τη µορφή υπολειµµάτων καλλιεργειών, κτηνοτροφικών αποβλήτων και υπολειµµάτων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων Τα υπολείµµατα των γεωργικών προϊόντων µπορούν να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: υπολείµµατα ετήσιων καλλιεργειών υπολείµµατα πολυετών καλλιεργειών

14 Βιοµάζα από γεωργικά υπολείµµατα Ορυζόµυλοι Εκκοκκιστήρια βαµβακιού: φύλλα, άχρηστες ίνες Βιοµηχανίες µεταποίησης φρούτων: πυρήνες Σπαστήρια αµυγδάλων: κέλυφος αµυγδάλων Πυρηνελουργεία: Πυρηνόξυλο Ελαιουργεία: Ελαιοπυρήνας

15 Βιοµάζα από γεωργικά υπολείµµατα Θεωρητικό δυναµικό βιοµάζας περίπου8.7 ΜΤ ξ.ο/έτος Θεωρητικό διαθέσιµο δυναµικό βιοµάζας 5.5 ΜΤ ξ.ο/έτος Ενεργειακό δυναµικό περίπου 99 PJ/έτος (27 TWh)

16 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Γεωργικά υπολείµµατα

17 Γεωργικά υπολείµµατα Σε έρευνα του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (ΑLTENER II XVII/4.1030/A/ ) διαπιστώθηκε ότι η καθαρή ενέργεια που θα µπορούσε να παραχθεί, θεωρητικά, από την καύση των γεωργικών υπολειµµάτων, στην περιοχή της Μαγνησίας, ανέρχεται σε GJ ανά έτος, όταν για τη θέρµανση των θερµοκηπίων απαιτείται ενέργεια GJ ανά έτος. Εκτιµήθηκε ότι τα άµεσα οφέλη από την ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας για θέρµανση των θερµοκηπίων θα ήταν: Μείωση των εκποµπών αερίων ρυπαντών κατά tn CO2, tn SO2 και 0.96 tn NOx ετησίως ηµιουργία 116 νέων, µόνιµων, θέσεων εργασίας Εξοικονόµηση , ετησίως, από την εισαγωγή συµβατικών καυσίµων

18 Κατανοµή ποσοτήτων γεωργικών υπολειµµάτων στη Μαγνησία

19 Ενεργειακές καλλιέργειες Οι ενεργειακές καλλιέργειες, στις οποίες περιλαµβάνονται τόσο ορισµένα καλλιεργούµενα είδη όσο και άγρια φυτά, έχουν ως σκοπό την παραγωγή βιοµάζας, η οποία µπορεί, στη συνέχεια, να χρησιµοποιηθεί για διαφόρους ενεργειακούς σκοπούς. Ως ενεργειακές καλλιέργειες θεωρούνται τόσο οι παραδοσιακές καλλιέργειες των οποίων το τελικό προϊόν θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίµων, όσο και νέες καλλιέργειες µε υψηλή παραγωγικότητα σε βιοµάζα ανά µονάδα γης.

20 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Ενεργειακές καλλιέργειες Πολυετείς γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες Μίσχανθος Αγριοαγκινάρα Switchgrass Καλάµι

21 Πολυετείς γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες Μίσχανθος: 2,4 t/στρέµµα, περιοριστικός παράγοντας για άυξηση παραγωγής η άρδευση Καλάµι: 2-3,5 t/στρέµµα Switchgrass: 1.7-2,1 t/στρέµµα Αγριοαγκινάρα: 1,7-3,3 t/στρέµµα

22 Ετήσιες γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες Ελαιοκράµβη Αραβόσιτος Γλυκό και κυτταρινούχο σόργο Κενάφ Ηλίανθο Κριθάρι Ζαχαρότευτλα Σιτάρι

23 Ετήσιες γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες Γλυκό σόργο: 8-14 t/στρ. χλωρό βάρος βιοµάζας, lt βιοαιθανόλης/στρ. Ψευδοακακία: 0,24-2 t/στρ. βιοµάζα Ελαιοκράµβη:30-50% περ/κότητα σε λάδι Kg/στρ/ σε σπόρο και Kg/στρ. σε βιοµάζα

24 Ετήσιες γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες Κενάφ: 0.7 2,4 t/στρ. ξηρή ουσία βιοµάζας Ηλίανθος: kg σπόρο/στρ Ευκάλυπτος: 3,2 t/στρ. βιοµάζα

25 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Στρεµµατικές αποδόσεις και ενεργειακό περιεχόµενο ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή στερεών καυσίµων Ενεργειακή καλλιέργεια Θερµογόνος δύναµη (ΜJ/kg) Αποδόση σε ξηρή βιοµάζα (τόννοι/στρέµµα) Ενεργειακό δυναµικό (ΤΙΠ/στρέµµα) Ευκάλυπτος 19 1,8-3,2 0,8-1,3 Ψευδακακία 19,4 0,24-1,34 0,1-0,6 Καλάµι 18, ,9-1,3 Μίσχανθος 17,3 0,8-3 0,3-1,2 Αγριοαγκινάρα 14,5 1,7-3,3 0,6-1,1 Switchgrass 17,4 2,6 1,1

26 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Παραγόµενα βιοκαύσιµα από διάφορα φυτά και οι αποδόσεις τους ανά στρέµµα σε σπόρο και καύσιµο Βιοκαύσιµο Πρώτη Ύλη Απόδοση (kg/στρέµµα) Απόδοση σε βιοκαύσιµο (lt/στρέµµα) Βιοντήζελ Ηλίανθος Ελαιοκράµβη Βιοαιθανόλη Βαµβάκι Σόγια Σιτάρι Αραβόσιτος Τεύτλα Σόργο

27 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Παραγόµενα βιοκαύσιµα από διάφορα φυτά και οι αποδόσεις τους ανά στρέµµα σε σπόρο και καύσιµο Φυτεία Νερό mm Λιπάσµατα µονάδες στοιχείου/στρέµµα Ενεργειακό ισοζύγιο Εκροές/Εισροές Ζαχαρότευτλα 750 Ν = 5 P = 1-2 K = Ζαχαροκάλαµο 500 Ν = 1 P = 1 K = Γλυκό Σόργο 250 Ν = 0.9 P = 0.9 K = Αραβόσιτος 500 Ν = 10 P = 4 K = 5 1.3

28 Κοστολόγηση των κυριότερων καλλιεργειών για παραγωγή βιοντήζελ στην Ελλάδα /στρ Ελαιοκράµβη (ποτιστική) Ελαιοκράµβη (Ξηρική) Ηλίανθος Ενοίκιο εδάφους 28, Όργωµα Προετοιµασία εδάφους Βασική λίπανση 19,22 19,22 4 Σπορά 13,2 13,2 8,4 Επιφανειακή λίπανση 10,1 10,1 Ζιζανιοκτονία 9,2 9,2 4,6 Σκαλίσµατα 6,2 6,2 6,2 Άρδευση 10 Συγκοµιδή Λοιπές Κόστος καλλιεργητικών επεµβάσεων 95,92 85,92 46,2 Συνολικό κόστος παραγωγής( /στρ) 124,42 97,92 58,2 Μέση απόδοση(kg/στρ) Μέση τιµή( /t) Επιδοτήσεις( /στρ) 4,5 4,5 4,5 Ακαθάριστο εισόδηµα( /στρ) 124,5 76,5 47 Κέρδος ( /στρ) 0,08-21,42-11,2

29 Κοστολόγηση των κυριότερων καλλιεργειών για παραγωγή βιοαιθανόλης στην Ελλάδα /στρ Γλυκό σόργο Τεύτλα Αραβόσιτος Ενοίκιο εδάφους 28, ,5 Όργωµα 9 12,61 11,19 Προετοιµασία εδάφους 10 9,03 7,53 Βασική λίπανση 10,76 23,95 24,98 Σπορά 9,2 16,8 20,62 Επιφανειακή λίπανση 7,78 10,25 Ζιζανιοκτονία 8,1 31,96 12,81 Σκαλίσµατα 53,95 20,10 Άρδευση 30 33,47 31,18 Συγκοµιδή 17,4 46,65 17,4 Λοιπές Κόστος καλλιεργητικών επεµβάσεων 94,46 236,20 156,06 Συνολικό κόστος παραγωγής( /στρ) 122,96 271,2 184,56 Μέση απόδοση(kg/στρ) 7 7,9 1,172 Μέση τιµή( /t) 20 36, Επιδοτήσεις( /στρ) 4,5 56,32 Ακαθάριστο εισόδηµα( /στρ) 144,5 285,35 211,02 Κέρδος ( /στρ) 21,54 14,15 26,46

30 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Πολιτική παραγωγής γεωργικής πρώτης ύλης για παραγωγή βιοκαυσίµων Η καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για παραγωγή βιοκαυσίµων, σε γεωργική γη, επιφέρει ειδική ενίσχυση 45 ευρώ ανά εκτάριο. Το 2005, εντάχθηκαν στο µέτρο της ειδικής αυτής ενίσχυσης 0.5 εκατοµµύρια εκτάρια µε όριο για πλήρη απολαβή της ενίσχυσης τα 1.5 εκατοµµύρια εκτάρια.

31 Εκτιµώµενη πρόσοδος αντικατάστασης µέρος ή του συνόλου (100%) παραδοσιακών εκτατικών καλλιεργειών µε ηλίανθο για παραγωγή βιοντήζελ Ηλίανθος Απόδοση (kg/στρ) Τιµή πώλησης ( /στρ) Ξηρικός µε βροχοπτώσεις Ποτιστικός Καθαρή πρόσοδος ( /στρ) Ποσοστό αποδέσµευσης Σε αντικατάσταση 100% 65% 50% Τιµή αναφοράς Βαµβάκι Καπνός 281 Αραβόσιτος Σιτάρι σκληρό Σιτάρι µαλακό

32 Εκτιµώµενη πρόσοδος αντικατάστασης µέρος ή του συνόλου (100%) παραδοσιακών εκτατικών καλλιεργειών µε ηλίανθο για παραγωγή βιοντήζελ Σύµφωνα µε τα διάφορα πιθανά σενάρια, η καλλιέργεια του ηλίανθου φαίνεται να αποφέρει συµφέρουσα καθαρή πρόσοδο στον παραγωγό σε ξηρικά χωράφια, σε αντικατάσταση καλλιεργειών σιταριού, ενώ η πρόσοδος του παραγωγού δεν εξασφαλίζεται στην περίπτωση αντικατάστασης αραβόσιτου.

33 Εκτιµώµενες ποσότητες βιοντήζελ ( ) 1 η Εθνική έκθεση για τα βιοκαύσιµα (ΥΠ.ΑΝ)

34 Εκτιµώµενη πρόσοδος Βιοκαύσιµα αντικατάστασης και Ενεργειακές Καλλιέργειες, µέρος Κ. Κίττας ή του συνόλου (100%) παραδοσιακών εκτατικών καλλιεργειών µε γλυκό σόργο για παραγωγή βιοαιθανόλης Απόδοση (kg/στρ) Πρόσοδος από πώληση προϊόντος ( /στρ) Γλυκό σόργο Καθαρή πρόσοδος ( /στρ) Ποσοστό αποδέσµευσης Σε αντικατάσταση 100 % 65% 50% Τιµή αναφοράς Βαµβάκι Καπνός 281 Αραβόσιτος Σιτάρι σκληρό Σιτάρι µαλακό

35 Εκτιµώµενη πρόσοδος αντικατάστασης µέρος ή του συνόλου (100%) παραδοσιακών εκτατικών καλλιεργειών µε γλυκό σόργο για παραγωγή βιοαιθανόλης Η καλλιέργεια του γλυκού σόργου, λόγω των πολύ υψηλών αποδόσεων, φαίνεται να µπορεί να σταθεί σε όλες τις περιπτώσεις αντικατάστασης υπαρχουσών καλλιεργειών. Το εισόδηµα µάλιστα του παραγωγού φαίνεται να µπορεί να εξασφαλισθεί και µε ελάχιστη έως καθόλου οικονοµική ενίσχυση, δηλαδή µόνο από την πρόσοδο πώλησης του προϊόντος

36 Εκτιµώµενες ποσότητες βιοαιθανόλης ( ) 1 η Εθνική έκθεση για τα βιοκαύσιµα (ΥΠ.ΑΝ)

37 εδοµένης της ανάγκης αύξησης της παραγωγής ενεργειακών καλλιεργειών µε σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι για την παραγωγή βιοκαυσίµων, εκτιµάται ότι η συνολική έκταση που απαιτείται για τις ενεργειακές καλλιέργειες είναι της τάξεως του 11 έως 28 % της σηµερινής συνολικής γεωργικής έκτασης στην ΕΕ των 25 Αντίκτυπος σε Βιοποικιλότητα Παραγωγή προϊόντων διατροφής

38 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Περιβαλλοντικά οφέλη σχετικά µε την ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών Θετική συνεισφορά σχετικά µε το φαινόµενο θερµοκηπίου Προστασία έναντι της διάβρωσης του εδάφους ιαχείριση νερού Χαµηλές εισροές σε λιπάσµατα Μείωση της χρήσης φυτοφαρµάκων Εκµετάλλευση εδαφών χαµηλής γονιµότητας

39 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας Κοινωνικό-οικονοµικά οφέλη για την ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών Προσφορά εναλλακτικών καλλιεργητικών λύσεων Ενδυνάµωση του γεωργικού χώρου Αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και αναζωογόνηση των λιγότερο ανεπτυγµένων γεωργικών οικονοµιών Εξασφάλιση αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

40 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η στροφή προς τη χρήση βιοκαυσίµων είναι πλέον πραγµατικότητα. Η χρήση όµως των βιοκαυσίµων συνδέεται άµεσα αλλά και εξαρτάται από την προµήθεια των απαραίτητων πρώτων υλών. Απαιτείται, όµως, συστηµατική συγκριτική αξιολόγηση των νέων εναλλακτικών καλλιεργειών µε τα παραδοσιακά συστήµατα καλλιεργειών. Η πραγµατική πρόκληση όµως από εδώ και πέρα θα είναι η αξιοποίηση των νέων ευνοϊκών συνθηκών που έχουν διαµορφωθεί προς όφελος της ελληνικής γεωργίας και της εγχώριας παράγωγής η οποία αναµένεται και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή των πρώτων υλών µε τις καλλιέργειες ενεργειακών φυτών.

41 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες, Κ. Κίττας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και χάρη στις µεγάλες δυνατότητες για υψηλές στρεµµατικές αποδόσεις ενεργειακής βιοµάζας στην Ελλάδα, οι Έλληνες αγρότες µπορούν να βρουν µια ενδιαφέρουσα εναλλακτική καλλιέργεια µέσα από την προοπτική παραγωγής βιοκαυσίµων. Η αρωγή όλων των εµπλεκοµένων φορέων προς τους Έλληνες αγρότες πρέπει να είναι ουσιαστική και συνεχής έτσι ώστε να µην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος που έχουν φέρει σε τέλµα την αγροτική παραγωγή

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΛΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μυρσίνη Χρήστου Γεωπόνος. Υπ. Τµήµατος Βιοµάζας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ. «Ενέργεια Β2Β» Αθήνα 25/11/2010

Μυρσίνη Χρήστου Γεωπόνος. Υπ. Τµήµατος Βιοµάζας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ. «Ενέργεια Β2Β» Αθήνα 25/11/2010 υναµικό Βιοµάζας στην Ελλάδα Μυρσίνη Χρήστου Γεωπόνος Υπ. Τµήµατος Βιοµάζας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ «Ενέργεια Β2Β» Αθήνα 25/11/2010 Περιεχόµενα Ανασκόπηση του ενεργειακού τοµέα Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

European Environment Agency

European Environment Agency ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Κενάφ: Μία ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιοµάζας και χαρτοπολτού. Μπούλµπος Χρήστος Α.Μ. 145/200620 Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος

Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος Η αγρο- ενέργεια, κατά µία γενική θεώρηση, είναι µια µορφή ανανεώσιµης ενέργειας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ Α1 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘ/ΤΡΙΑ: κα Μερόπη ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ 2010-2011 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σηµερινή κατάσταση του πλανήτη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σηµερινή κατάσταση του πλανήτη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηµερινή κατάσταση του πλανήτη Τα τελευταία χρόνια γίνεται συχνά λόγος για υπερθέρµανση του πλανήτη, λιώσιµο των πάγων, αύξηση του επιπέδου των θαλασσών. Τι οδηγεί σε αυτά τα φαινόµενα; Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας ΗΜΕΡΙ Α Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 Χαλκίδα Συνεδριακό κέντρο Π.Ε. Εύβοιας Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας - Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΒΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα

Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα Ευθυµία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Ενεργειακές καλλιέργειες Πρακτικές βέλτιστης ανάπτυξης Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα

Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΕ» 1. Το προγραμματικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Ονόματα μαθητών που εργάστηκαν για την εργασία: Ντέκας Αλέξιος Πανταζής Κωνσταντίνος Σεμπελίδου Ελένη Τσιμπογιάννη Αθηνά ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Μ. : 070004 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A.M. : 070134 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης. Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008

Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης. Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008 Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008 Π. ΠΕΖΑΡΟΣ Διευθυντής Αγροτικής Πολιτικής ΥΠΑΑΤ AGROTICA 2008 Ημερίδα Π.Α.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...3 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια από βιομάζα Αλεξάνδρα Κατσίρη Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 2010-2011 Τι είναι η βιομάζα? Βιομάζα είναι η ύλη

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Γιάννη Βουρδουµπά Χηµικού Μηχανικού ΕΜΠ, M. Sc. Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης Χανιά, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια Στάθη Ιωάννα Εξεταστική Επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος, Επικ.

Διαβάστε περισσότερα