Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου"

Transcript

1 Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ί α ς Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Νίκος Γ. Δαναλάτος Καθ. Γεωργίας και Οικολογίας Φυτών, Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

2 Αύξηση θερμοκρασίας γης: Αλήθεια ή μύθος? 0,5 ο C

3 Η συγκέντρωση διοξειδίου όντως αυξήθηκε αλλά λιγότερο από ότι είχε προβλεφθεί.

4 Το διοξείδιο άνθρακα ευθύνεται για το 72% της υπερθέρμανσης 8πλάσιες εκπομπές από το 1950 Δεν ευθύνονται όλοι το ίδιο.

5

6 Έκλυση CO 2 από το έδαφος 20% συνολικών εκπομπών Εδαφικός C : 1500 Gt (3% o.m. 30 cm) Γεωργικά εδάφη: 170 Gt (4% o.m.) Ανταλλαγή 100 Gt 50 Gt υπέργεια 25 Gt ριζική αναπνοή 25 Gt εδαφική αναπνοή (1,7% C org 370 κιλά/στρ )

7 Πραγματική έκλυση λόγω καλλιέργειας Τύπος Εδάφους Έκταση (δισ στρ) Corgπαρθένο έδαφος (Gt) Corg καλλιέργούμενο έδαφος (Gt) Απώλεια C (Gt) Εύκρατα δάση 3,08 24,4 18,1 6,3 Εύκρατοι λειμώνες 3,25 49,8 36,9 12,9 Τροπικά δάση 4,39 47,3 35,1 12,2 Τροπικοί λειμώνες 1,61 21,4 15,9 5,5 Αλατούχα ξηρά εδάφη 3,08 17,7 13,1 4,6 Υγρά εδάφη (Wetlands) 0,89 10,6 7,8 2,8 Σύνολο 16,3 171,2 126,9 44,3 26% μείωση Corg λόγω αυξημένης εδαφικής αναπνοής

8 Παράγοντες εκπομπής CO 2 Θερμοκρασία Υγρασία Κοκ. Σύσταση Οξύτητα Αλατότητα Εμπλουτισμός σε οργ. Ουσία Λίπανση Είδος καλλιέργειας Τρόπος προετοιμασίας

9 Θερμοκρασία Q 10 = 1,9-2,3 για θερμοκρασίες 5-40 ο C Μέγιστες εκπομπές τον Ιούλιο ( 19 kg/d/στρ) Πολύ μικρότερες εκπομπές στις χειμερινές καλλιέργειες (χειμερινά σιτηρά 1 kg/d/στρ) Προτιμούνται οι χειμερινές αρόσεις

10 Παράγοντες εκπομπής CO 2 Θερμοκρασία Υγρασία Κοκ. Σύσταση Οξύτητα Αλατότητα Εμπλουτισμός σε οργ. Ουσία Λίπανση Είδος καλλιέργειας Τρόπος προετοιμασίας

11 Υγρασία Ύγρανση-ξήρανση αυξάνει τις εκπομπές % Μέγιστες εκπομπές σε αρδευόμενες εαρινές καλλιέργειες (καλαμπόκι 6-9 kg/d/στρ) Γεωργία χαμηλών εισροών

12 Παράγοντες εκπομπής CO 2 Θερμοκρασία Υγρασία Κοκ. Σύσταση Οξύτητα Αλατότητα Εμπλουτισμός σε οργ. Ουσία Λίπανση Είδος καλλιέργειας Τρόπος προετοιμασίας

13 Κοκκομετρική σύσταση Επίδραση μέσω της ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου και αύξησης βακτηρίων και μυκήτων σε σχέση με την υγρασία και τον αερισμό του εδάφους. Διπλάσιες εκπομπές σε Αργιλοπηλώδη εδάφη από αμμώδη εδάφη (βλ. 6,5 vs. 3,3 kg CO 2 /d/στρ)

14 Παράγοντες εκπομπής CO 2 Θερμοκρασία Υγρασία Κοκ. Σύσταση Οξύτητα Αλατότητα Εμπλουτισμός σε οργ. Ουσία Λίπανση Είδος καλλιέργειας Τρόπος προετοιμασίας

15 Εδαφικό ph Σε ph<4 μικροβιακή δραστηριότητα και εκπομπές μειώνονται 5-12 φορές Από ph 5-7 αυξάνει η εκπομπή CO2. Σε ph>7 μειώνεται σταδιακά (10-15% ανά μονάδα ph Σε ασβεστούχα εδάφη αναμένονται μικρότερες εκπομπές

16 Παράγοντες εκπομπής CO 2 Θερμοκρασία Υγρασία Κοκ. Σύσταση Οξύτητα Αλατότητα Εμπλουτισμός σε οργ. Ουσία Λίπανση Είδος καλλιέργειας Τρόπος προετοιμασίας

17 Αλατότητα Αυξημένες περιεκτικότητες σε άλατα επιδρούν αρνητικά στη χημική, φυσική και μικροβιακή διεργασίες του εδάφους για την αποδομή της οργανικής ουσίας. Αύξηση εκπομπών διοξειδίου σε εδάφη με EC 4-7 mmhos/cm παρατηρείται μόνο στις περιπτώσεις οργανικής λίπανσης.

18 Παράγοντες εκπομπής CO 2 Θερμοκρασία Υγρασία Κοκ. Σύσταση Οξύτητα Αλατότητα Εμπλουτισμός σε οργ. Ουσία Λίπανση Είδος καλλιέργειας Τρόπος προετοιμασίας

19 Οργανική λίπανση Αυξάνει σημαντικά την εκπομπή διοξειδίου >= 20% εκπομπών C από την οργανική λίπανση Μικρή αύξηση εκπομπών από πρόσθεση αχύρου (1-1,5 kg/ha/d) Η αύξηση είναι αμελητέα σε περίπτωση ενσωμάτωσης.

20 Παράγοντες εκπομπής CO 2 Θερμοκρασία Υγρασία Κοκ. Σύσταση Οξύτητα Αλατότητα Εμπλουτισμός σε οργ. Ουσία Λίπανση Είδος καλλιέργειας Τρόπος προετοιμασίας

21 Λίπανση Νιτρική αμμωνία ελαττώνει το ph εμπλουτίζει με άζωτο 30-40% ελάττωση εκπομπών διοξειδίου Άλλες μορφές αζώτου ή άλλων στοιχείων δεν επιδρούν στην εκπομπή διοξειδίου Μικρές εφαρμογές ΝΗ4ΝΟ3 είναι προτεινόμενες

22 Παράγοντες εκπομπής CO 2 Θερμοκρασία Υγρασία Κοκ. Σύσταση Οξύτητα Αλατότητα Εμπλουτισμός σε οργ. Ουσία Λίπανση Είδος καλλιέργειας Τρόπος προετοιμασίας

23 Είδος καλλιέργειας 2-3 φορές μεγαλύτερες εκπομπές σε καλλιεργούμενα εδάφη Πολύ μικρότερες εκπομπές από βαθύριζα φυτά

24 Παράγοντες εκπομπής CO 2 Θερμοκρασία Υγρασία Κοκ. Σύσταση Οξύτητα Αλατότητα Εμπλουτισμός σε οργ. Ουσία Λίπανση Είδος καλλιέργειας Τρόπος προετοιμασίας

25 Κατεργασία εδάφους 2-4 φορές αύξηση εκπομπών Ευνοεί μικροβιακή αποδόμηση χλωρίδας και πανίδας Σπάσιμο συσσωματωμάτων Ανάμιξη εδαφικών και οργανικών ουσιών Αύξηση διηθητικότητας Αύξηση υδατοϊκανότητας Έκθεση επιφανειακού ορίζοντα στην οξείδωση

26 Διακινδυνεύοντας ποσοτικοποίηση Πολυετείς : kg/στρ Χειμερινές : kg/στρ Εαρινές : kg/στρ Παράδειγμα: 1100 kg CO2 300 kg C 20 kg N *2/3 = 12 kg N => 600 kg σπόρου

27 Εκτίμηση εκπομπών CO2 από καλλιεργητικές φροντίδες καλλιέργειας σόργου και αγριαγκινάρας (kg CO2/ha) Α Σ Αγριαγκινάρα Ινώδες σόργο Άροση 7,68 76,75 Δισκοσβάρνα 1,65 16,48 Καλλιεργητής 1,35 13,50 Σπορά 0,58 5,82 Λίπανση 1,38 4,71 Ψεκασμοί 0 4,50 Άρδευση 0 450,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 12,64 571,76 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 76,92 900,00 ΧΗΜΙΚΑ 0 100,00 Συγκομιδή+ Μεταφορά 75,00 75,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 164,5 1646,76

28 Συμπέρασμα Θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν οι εκπομπές αερίων ρύπων ανάλογα με το είδος καλλιέργειας τη διαχείριση της καλλιέργειας τον τύπο του εδάφους τις σταθερές και μεταβλητές εισροές ενέργειας Και να λαμβάνονται υπόψη για την εκλογή των πλέον κατάλληλων τύπων χρήσης γης ιδίως για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

29 Πηγή: National Geographic

30 Πετρέλαιο Φυσ. Αέριο Πελλέτα βιομάζας Σόργο Αγριαγκινάρα

31 Εκπομπές ΝΟx-Ν Προκαλούν 9% του φαινομένου Περιοχή Έκταση Ν- Λίπα σμα Οργ.Λίπασμ α N2O-N NO-N Συνολικές εκπομπές 35% από γεωργικά εδάφη (εκατ. στρ) x1000 t x1000 t x1000 t x1000 t Καναδάς ΗΠΑ ,5 Μt N 2 O-N 2,0 Mt NO-N Κ. Αμερική Ν. Αμερική Β. Αφρική Δ. Αφρική Α. Αφρική Ν. Αφρική % Ε.Ε Α. Ευρώπη Π.ΕΣΣΔ ,9 Mt 0,5 Mt Μ. Ανατολή N2O-N NO-N Ν. Ασία Α. Ασία ΝΑ. Ασία Λίπανση 75 Mt 0,6% Αυστραλία Ιαπωνία Κόσμος

32 Πληθυσμός (δισεκατομμύρια) Γεωργική έκταση Πληθυσμός Λίπασμα Ν Γεωργική έκταση (10 7 στρ) Λιπάσματα Ν (10 6 τόνους) Jenkinson 2001

33 Απόδοση (kg/στρ) Αγρονομική αντίδραση Φυσιολογικές διεργασίες Λίπανση (kg Ν/στρ) Πρόσληψη (kg Ν/στρ) Εδαφικές παράμετροι Περιβάλλον ριζόσφαιρας Λίπανση (kg Ν/στρ) Η περίπτωση του αζώτου

34 Συμπεράσματα Συμπεράσματα Γεωργία χαμηλών εισροών ελαχιστοποιεί τις εκπομπές Ν Λιπάνσεις με <15-20 kg Ν/στρ Ορθολογική λίπανση ελαττώνει σημαντικά τις εκπομπές Ν τύπος λιπάσματος σε σχέση με ph, CEC, texture αργής αποδέσμευσης (2σιο % επιστροφής) τρόπος εφαρμογής ενσωμάτωση υδρολίπανση 80% αποδοτικότητα χρόνος εφαρμογής (μικρή ποσότητα πριν ανθοφορία) Μεγαλύτερες εκπομπές από εντατικές κατεργασίες Χρειάζεται ποσοτικοποίηση των θερμοκηπιακών εκπομπών

35 Η περίπτωση μιας Ελληνικής καλλιέργειας Καλλιέργεια Χωρίς ζιζανιοκτόνα Χωρίς εχθρούς και ασθένειες Χωρίς λίπανση (μετά το 3-5 έτος 0-6 kg N/στρ) Χωρίς άρδευση (1,0-1,6 t dm/στρ) Με 2-3 αρδεύσεις 2,5 ->3,2 t / στρ. Ν. Δαναλάτος: Πανεπιστήμιο

36 Με 50 /t (στο χωράφι) πολύ μεγαλύτερο το εισόδημα γεωργού ( / στρ) Σίτος Βαμβάκι Αγριαγκινάρα Ν. Δαναλάτος: Πανεπιστήμιο

37 Ενεργειακό ισοζύγιο παραγωγής βιοκαυσίμων (National Geographic, Οκτ. 2007) 30 Cynara pellets 25 Energy output/input Ethanol from sugar cane 5 0 Diesel from rapeseed Ethanol from corn 1:2.5 1:1.3 1:8.0 1:27

38 Τιμές Θερμογόνος δύναμη Πετρέλαιο Μαζούτ Λιθάνθρακας 20,0 / GJ 10,5 / GJ 4,4 / GJ Αγριαγκινάρα 4,2 / GJ (μπάλα σε απόσταση 40 χλμ) 7,0 / GJ (πελλέτα-χονδρική) Ν. Δαναλάτος: Πανεπιστήμιο

39 στρ 2,5 εκ. t * 80 /t = 200 εκ. 2,5 εκ. t * 120 /t = 300 εκ. Ν. Δαναλάτος: Πανεπιστήμιο

40 Παραγωγή Η/Ρ από αγριαγκινάρα σε μονάδες 500 MWe σιτάρι βαμβάκι Ν. Δαναλάτος: Πανεπιστήμιο

41 Αντικατάσταση 1 εκ. στρ σταριού και 0,5 εκ. στρ βαμβακιού με αγριαγκινάρα Θα τηρηθούν οι υποχρεώσεις προς διεθνή πρωτόκολλα Θα αποσυμπιεστούν οι τιμές των προϊόντων Διακοπή της διάβρωσης και ερημοποίησης επικλινών εδαφών σε στρ. Εξοικονόμηση νερού άρδευσης κατά 200 εκατ. t ή το 1/3 του άνω ρου Αχελώου. Διακοπή της ρύπανσης με τουλάχιστον t Ν-χων λιπασμάτων ετησίως και της ρύπανσης με άλλα αγροχημικά μεγάλων εκτάσεων εντός και εκτός μικρής κοινωνίας. Δημιουργία γόνιμων εδαφών για μελλοντική χρήση με καλή δομή και αύξηση της οργ. Ουσίας κατά >1,5% μετά μια 10ετία.

42 ΑΠΕ στην Ευρώπη-25 Η βιομάζα αποτελεί τη σημαντικότερη ΑΠΕ στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Στόχος για το 2020 : 20% των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ. Ν. Δαναλάτος, Πανεπιστήμιο

43 Biomass (bio-energy) production Βιομάζα στην Ε.Ε % wood chips and pellets 312 Mt or 125 Mtoe 6% Agric. Crops 8 Μtoe Bio-ethanol biodiesel Ν. Δαναλάτος, Πανεπιστήμιο

44 Στερεά βιο-καύσιμα / τόνο / τόνο Ν. Δαναλάτος, Πανεπιστήμιο

45 Με χρήση υπάρχοντος εξοπλισμού Από το χωράφι στην μονάδα 20 /t Pelletizer 200 kw Αξία: $ Παραγωγή 35 kt/έτος Ν. Δαναλάτος: Πανεπιστήμιο

46 Χονδρική 120 /t +ΦΠΑ Ν. Δαναλάτος: Πανεπιστήμιο

Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης. Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008

Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης. Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008 Ο Ρόλος των Λιπασμάτων στα Πλαίσια της Νέας Γεωργικής Εκμεταλευσης Ημερίδα του ΠΑΣΕΠ-ΕΛΙΠ AGROTICA, 9 Φεβρουαρίου 2008 Π. ΠΕΖΑΡΟΣ Διευθυντής Αγροτικής Πολιτικής ΥΠΑΑΤ AGROTICA 2008 Ημερίδα Π.Α.Σ.Ε.Π.-Ε.ΛΙΠ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ & ΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Αναστάσιος Π. Γεωργιάδης Δρ. Γεωπόνος Γεωργικής Χημείας & Οικολογικής Συμβατότητας Δ/νση Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2

Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 Βιοκαύσιµα και Ενεργειακές Καλλιέργειες Κ. Κίττας, Θ. Γέµτος 1,2, Σ. Φουντάς 1,2, Θ. Μπαρτζάνας 2 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

από Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αγριαγκινάρας

από Ενεργειακές Καλλιέργειες στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αγριαγκινάρας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας & Εφαρµ. Φυσιολογίας Φυτών /ντής: Καθηγητής Νίκος Γ. αναλάτος Βιώσιµη Παραγωγή Στερεού Βιο-καύσιµου από

Διαβάστε περισσότερα

Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος

Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής της. Εισηγητής : Αντ. Παλαιολόγος Γεωπόνος Η αγρο- ενέργεια, κατά µία γενική θεώρηση, είναι µια µορφή ανανεώσιµης ενέργειας που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

SWITCHGRASS: ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

SWITCHGRASS: ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SWITCHGRASS: ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΑΝ ΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ (145/200624) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας

Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας ΗΜΕΡΙ Α Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 Χαλκίδα Συνεδριακό κέντρο Π.Ε. Εύβοιας Νέες Ιδέες & Προτάσεις για την Αγροτική Οικονοµία του Τόπου µας Αγρο ενέργεια : Μια µορφή ήπιας ενέργειας - Τοπικές πρωτοβουλίες αξιοποίησής

Διαβάστε περισσότερα

Χημική σύσταση του φλοιού της γης

Χημική σύσταση του φλοιού της γης ΜΕΡΟΣ Α Έδαφος Τι Είναι το Έδαφος Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Πολυζόπουλος (1976), έδαφος είναι το από χαλαρά υλικά ανώτερο στρώμα του φλοιού της γης το οποίο προήλθε από την αποσάθρωση πετρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για εφοδιαστικές αλυσίδες τοπικής κλίμακας και θερμικές χρήσεις Κωδικός έργου: IEE/13/574 Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΠΑΛΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (BioP) ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Διπλωματική Εργασία. Πειραματική μελέτη παραγωγής βιοαιθανόλης από ελληνικές πρώτες ύλες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Διπλωματική Εργασία. Πειραματική μελέτη παραγωγής βιοαιθανόλης από ελληνικές πρώτες ύλες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική Εργασία Πειραματική μελέτη παραγωγής βιοαιθανόλης από ελληνικές πρώτες ύλες Εξεταστική Επιτροπή Θεοχάρης Τσούτσος, Επ. καθηγητής (επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Environment Agency

European Environment Agency ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Κενάφ: Μία ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιοµάζας και χαρτοπολτού. Μπούλµπος Χρήστος Α.Μ. 145/200620 Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Το είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα

Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα Βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή ενεργειακών καλλιεργειών για τα Ελληνικά δεδοµένα Ευθυµία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Ενεργειακές καλλιέργειες Πρακτικές βέλτιστης ανάπτυξης Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ» Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΦΑΤΜΕ- ΤΙΝΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια Στάθη Ιωάννα Εξεταστική Επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος, Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΜ 145/200326

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel Το γλυκό σόργοως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιο-αιθανόλης ρ.κ. ήµας Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ηµερίδα: «Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο» Βιο-καύσιµα

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα