Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα, 5ος όροφος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγίας Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα, 5ος όροφος"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο. Π. Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Υ. Ο.Π.Σ. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γενική /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) Έργο: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης στην Ε.Υ. Ο.Π.Σ. Προϋπολογισµός: έως εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ ( ), πλέον ΦΠΑ Λήξη έργου: 30/9/2008 Λήξη υποβολής 31/5/2007, ώρα 15:00 προσφορών: Τόπος υποβολής Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα, 5ος όροφος προσφορών: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και Εθνικούς πόρους κατά 20%. 1

2 A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2

3 Το παρόν τεύχος αποβλέπει στον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων υποβολής προσφοράς για την ανάληψη του έργου µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον Σχεδιασµό Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης στην ΕΥ ΟΠΣ». Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η διεξαγωγή της διαδικασίας, η ανάθεση, η σύµβαση, καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσφέροντα, διέπονται από τις διατάξεις του Π.. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων». Α.1 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A.1.1 Η ειδική υπηρεσία µε τίτλο «Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ)» συστάθηκε σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10195/ ΙΟΕ 144/ , και τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 32178/ΟΠΣ 1426/ για τις ανάγκες προγραµµατισµού, παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιολόγησης του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (ΚΠ), το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) το Πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων (Π Ε) και τις Ιδιωτικές Επενδύσεις (Ι.Ε.). Η «Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ)» υπάγεται στο Γενικό ιευθυντή της Γενικής ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ) σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 2860/2000. Περισσότερες πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ µπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα: A.1.2 Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστηµα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται από: την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οµοιόµορφη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µε τα κράτη µέλη, όπως περιγράφεται στον κανονισµό 1260/99 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και στον κανονισµό 438/2001 της 2ας Μαρτίου 2001, την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήµατος, για την παρακολούθηση της προόδου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των έργων του Ταµείου Συνοχής, για την 3

4 αποτελεσµατική τήρηση των δεσµεύσεων, την τροποποίηση των µέτρων, αν χρειάζεται, και την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τις παρεµβάσεις των ιαρθρωτικών Ταµείων στα Κράτη- Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι: Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (έργο/υποέργο και παραστατικά πληρωµών). Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαµβάνουν οικονοµικό αντικείµενο, φυσικό αντικείµενο, χρονοδιάγραµµα, διοικητικό και θεσµικό πλαίσιο. Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στα πλαίσια του προγραµµατισµού και της υλοποίησης των έργων και προγραµµάτων. Το σύστηµα υποστηρίζει: Όλες τις εµπλεκόµενες Αρχές, δηλ.: o o o o o o Τις Ειδικές Υπηρεσίες ιαχείρισης Tην Αρχή Πληρωµής Τις Επιτροπές Παρακολούθησης Τις Ελεγκτικές Αρχές Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών και Τελικών ικαιούχων Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και τα έργα του Ταµείου Συνοχής, Όλα τα ιαρθρωτικά Ταµεία Για την αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση του συστήµατος και την αξιοποίηση των δεδοµένων του, έχουν αναπτυχθεί εφαρµογές και υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν: την ευχερή εισαγωγή δεδοµένων (ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από Τελικούς ικαιούχους µέσω διαδικτύου), 4

5 την άντληση δεδοµένων µε πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, ανάλογα µε τη χρήση, ποικίλες δυνατότητες ανάλυσης και απεικόνισης των δεδοµένων, µε πίνακες, γραφήµατα, στατιστικά εργαλεία και γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης, διαχείρισης και δηµοσιότητας. Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Β.1.1 Σχεδιασµός και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας (Σ Π) στην ΕΥ ΟΠΣ, δηλαδή: Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης των Μονάδων και των δραστηριοτήτων τους (οργάνωση, λειτουργίες, διαδικασίες, πρακτικές, νοµοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο, επαφές µε τρίτους ή εξωτερικούς συνεργάτες κλπ). Εντοπισµό των διεργασιών που χρειάζονται για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας, προσδιορισµό της σειράς και της αλληλεπίδρασης αυτών, καθορισµό κριτηρίων και µεθόδων για αποτελεσµατική λειτουργία και έλεγχο διεργασιών. Εκπόνηση της τεκµηρίωσης του Σ Π (δήλωση πολιτικής και σκοπών για την ποιότητα, εγχειρίδιο ποιότητας, διαδικασίες ποιότητας και οδηγίες εργασίας, απαιτούµενα σχέδια και προγράµµατα για την ποιότητα - quality plans) σύµφωνα µε το ακολουθούµενο πρότυπο. Προσδιορισµό δεικτών µέτρησης απόδοσης (key performance indicators), εφαρµόσιµων µεθόδων και τεχνικών στατιστικής για µέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του Σ Π. Εκπαίδευση προσωπικού (2 ενότητες: εκπαίδευση στο ακολουθούµενο πρότυπο, διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων). ιενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων - ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες. Ανασκόπηση Σ Π - ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες - Σύνταξη φακέλου για πιστοποίηση. Αξιολόγηση συµµόρφωσης του Σ Π από φορέα πιστοποίησης Λήψη απαραίτητων µέτρων για άρση τυχόν µη συµµορφώσεων Υποστήριξη του συστήµατος. 5

6 Β.1.2 Σχεδιασµός και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των δεδοµένων (Σ Α ) του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος, δηλαδή: Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης (πολιτική πρόσβασης στην πληροφορία και διασφάλιση των αρχών της εµπιστευτικότητας, της αυθεντικότητας, της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας στη διαχείριση της πληροφορίας). Εντοπισµό των διεργασιών που χρειάζονται για το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος, προσδιορισµό της σειράς και της αλληλεπίδρασης αυτών, καθορισµό κριτηρίων και µεθόδων για αποτελεσµατική λειτουργία και έλεγχο διεργασιών. Εκπόνηση της τεκµηρίωσης του Σ Α (δήλωση πολιτικής και σκοπών για την ασφάλεια των δεδοµένων, εγχειρίδιο ασφάλειας, διαδικασίες και οδηγίες ελέγχου, µεθοδολογία και εκπόνηση της ανάλυσης επικινδυνότητας, απαιτούµενα σχέδια και προγράµµατα διαχείρισης κρίσεων) σύµφωνα µε το ακολουθούµενο πρότυπο. Προσδιορισµό δεικτών µέτρησης απόδοσης (key performance indicators), εφαρµόσιµων µεθόδων και τεχνικών στατιστικής για µέτρηση, ανάλυση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του Σ Α. Εκπαίδευση προσωπικού (2 ενότητες: εκπαίδευση στο ακολουθούµενο πρότυπο, διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων). ιενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων - ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες. Ανασκόπηση Σ Α - ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες - Σύνταξη φακέλου για πιστοποίηση. Παρουσία κατά την αξιολόγηση συµµόρφωσης του Σ Α από φορέα πιστοποίησης και λήψη απαραίτητων µέτρων για άρση τυχόν µη συµµορφώσεων. Υποστήριξη του συστήµατος. Σαν πρότυπα για την ασφάλεια του ΟΠΣ θα πρέπει να επιλεγεί ένα από τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: (1) ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης 17799/Βρετανικό Πρότυπο 7799: Code of practice for Information Security Management (Κώδικας πρακτικής για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών) (BS ISO/IEC και BS ISO/IEC 27001), 6

7 (2) Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik: IT Grundshutzahandbuch/Baseline Protection Manual (BSI), (Εγχειρίδιο βασικής προστασίας στον τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριών), (3) Information Systems Audit and Control Foundation: Control objectives for Information and related Technology- COBIT (Στόχοι ελέγχου των πληροφοριών και της σχετικής τεχνολογίας) Α.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της Σύµβασής του να διατηρεί γραφείο στην Αθήνα. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται να γίνουν συναντήσεις µε την Αναθέτουσα Αρχή, αυτές θα πραγµατοποιούνται στα γραφεία της Ε.Υ. ΟΠΣ στην Αθήνα ή σε χώρους που θα καθορίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Α.4 ιάρκεια του έργου Η διάρκεια του έργου προβλέπεται να είναι µέχρι τις Είναι δυνατό, µε πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και µετά από διαπραγµάτευση µεταξύ αυτής και του Αναδόχου, να επεκταθεί µόνο η διάρκεια της σύµβασης, χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου. Α.5 Αµοιβή Η αµοιβή του Αναδόχου θα είναι για το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης και έχει καταρχήν προεκτιµηθεί σε ,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α Το ύψος της αµοιβής µε την οποία τελικά θα αµειφθεί ο Ανάδοχος θα καθορισθεί σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά του. Στο παραπάνω ποσό γίνονται όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Η παραπάνω συνολική αµοιβή του Αναδόχου αποτελεί την αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από την οµάδα έργου του Αναδόχου υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενη µε το έργο του. Στην αµοιβή εµπεριέχεται και το όφελος του Αναδόχου. Μισθοί και επιδόµατα, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, φόροι, δασµοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη επιβάρυνση, µετακινήσεις και ταξίδια, πάγια έξοδα ως και 7

8 κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη από την Προκήρυξη, βαρύνουν τον Ανάδοχο και έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Η αµοιβή του Αναδόχου δεν αναθεωρείται καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασής του. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται για το αµετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο και την ακρίβεια των υπολογισµών του, µε βάση τους οποίους θα διαµορφώσει την οικονοµική του προσφορά. Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ αυτού και του Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Α.6 ίκαιο Γλώσσα Οι διαπραγµατεύσεις για την ανάθεση, η σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου διέπονται από το Π 4/2002 "Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων". Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διαπραγµατεύσεις για την ανάθεση, καθώς και την σύµβαση και τα παραδοτέα της θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις για την ανάθεση αλλοδαπών Γραφείων Συµβούλων, θα υποβληθούν νόµιµα µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των µεταφράσεων, όπου απαιτούνται, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία µεταξύ του Ελληνικού ηµοσίου ή άλλων φορέων και Υπηρεσιών του Ελληνικού ηµοσίου και του Αναδόχου θα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης του Αναδόχου απαιτηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας των µερών, διερµηνεία ή µετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, αυτή θα εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 8

9 B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 9

10 Β1. Προϋποθέσεις Υποβολής Προσφορών Β.1.1 ικαίωµα υποβολής πρότασης ικαίωµα υποβολής προτάσεων έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / ενώσεις φυσικών ή /και νοµικών προσώπων, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός κράτους-µέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ. Για την υποβολή προσφοράς οι ενώσεις/ κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένωση εταιριών/ ή κοινοπραξία αναδειχθεί ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει κατά το χρόνο υπογραφής της σύµβασης να περιβληθούν µε ιδιαίτερη νοµική µορφή, εφόσον αυτό απαιτείται για την καλύτερη υλοποίηση του έργου. Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου (κοινοπραξία, ένωση, θυγατρική εταιρεία) σε περισσότερες από µία προσφορές. Β.1.2 Αποκλεισµός από συµµετοχή Αποκλείεται από συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο προσφέρων, σε βάρος του οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή µε οποιονδήποτε τρόπο στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την οικονοµική προστασία των συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 10

11 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, Επίσης, αποκλείεται από τη συµµετοχή, προσφέρων που: Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, Καταδικάσθηκε για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, Έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ή τη νοµοθεσία της αναθέτουσας αρχής, Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς οι λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για κάθε συµµετέχοντα στην προσφορά. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, τα ανωτέρω ισχύουν και για τον νόµιµο εκπρόσωπο ή όποιον έχει δικαίωµα εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε το καταστατικό που ισχύει κατά τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας. 11

12 Β.1.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής Σε κάθε προσφορά, τουλάχιστον ένα µέλος του προσφέροντα (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) θα πρέπει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη µέχρι τη δηµοσίευση της πρόσκλησης να έχει εµπειρία στην ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης σε υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης. Ο Υπεύθυνος Έργου και τουλάχιστον ένα µέλος της Οµάδας Έργου του προσφέροντα θα πρέπει να έχουν εµπειρία και σηµαντική δραστηριότητα στους τοµείς που αναφέρονται παραπάνω. Β.1.4 ικαιώµατα Προσφερόντων Η συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται µε ευθύνη του προσφέροντα. Η συµµετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται την, εκ µέρους του, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και διατηρεί το δικαίωµα να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµιά υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται καµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους στην παρούσα διαδικασία. 12

13 Β2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 31/5/2007 και µέχρι ώρα 15:00. Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Ε.Υ. ΟΠΣ, Αγίας Φιλοθέης 2, Αθήνα (5 ος όροφος). Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Ε.Υ. Ο.Π.Σ. εκτές γίνονται και προσφορές που υποβάλλονται µέσω ταχυδροµείου, υπηρεσίας ταχυµεταφορών, ή που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους. Όταν η προσφορά κατατίθεται από αντιπρόσωπο του προσφέροντος, αυτός υποβάλλει µαζί και το παραστατικό εκπροσώπησης. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Υ. ΟΠΣ έως την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα. εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά την εκπνοή της προθεσµίας που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Οι προσφέροντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση των προσφορών τους. Σε περίπτωση έγκαιρης αποστολής της προσφοράς µέσω ταχυδροµείου ή ταχυµεταφοράς που περιήλθε ή υποβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο εκπρόθεσµα στην Υπηρεσία, η προσφορά επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε 2 αντίτυπα. Το ένα εξ αυτών φέρει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ σε κάθε φύλλο του και υπερισχύει έναντι του άλλου σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος ή από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Κάθε προσφορά θα κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει απαραίτητα την επωνυµία και τη διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου καθώς επίσης και τις εξής ενδείξεις εξωτερικά: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον Σχεδιασµό Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης στην ΕΥ ΟΠΣ» Προς: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο.Π.Σ. 13

14 ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΘΗΝΑ Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία) Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της παρούσας πρόκλησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εξάλλου, δεν γίνεται αποδεκτή υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρία ή ένωση εταιριών που υποβάλλει την προσφορά. 14

15 Β3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους, φακέλους: Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», Φάκελος«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και κατατίθενται σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο). Β.3.1 Περιεχόµενα Φακέλου " ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" B Κύρια δικαιολογητικά Οι συµµετέχοντες στην παρούσα διαδικασία υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον φάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων, που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα, ποσού ίσου µε τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (4.165,00 ), δηλαδή ποσό που ανέρχεται στο 5% του ανώτατου προϋπολογισµού ανάθεσης του έργου, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 120 ηµερών ή να είναι αορίστου χρόνου. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει τα κάτωθι στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 15

16 στ) την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) κατηγορία και περιγραφή της υπηρεσίας για την οποία παρέχεται η εγγύηση, η) τους όρους ότι: - η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, - το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Ε.Υ. ΟΠΣ και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, - σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, - ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµοδίας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης η) τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού θ) την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Σε περίπτωση ένωσης η εγγυητική επιστολή πρέπει να καλύπτει όλα τα µέλη. 2. Σε περίπτωση ένωσης εταιριών, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης, τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. 3. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, εάν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ, το ΦΕΚ καταχώρισης της εταιρίας στο Μητρώο ΑΕ και ΕΠΕ, καθώς και το ΦΕΚ όπου µνηµονεύεται το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο κατά το χρόνο διενέργειας της παρούσας διαδικασίας. Σε περίπτωση οµόρρυθµής ή ετερόρρυθµης εταιρίας το δηµοσιευµένο καταστατικό στο οικείο Πρωτοδικείο. 16

17 4. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, πρακτικό αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή του ιοικούντος Οργάνου του προσφέροντος µε το οποίο: εγκρίνεται η συµµετοχή του στην παρούσα διαδικασία. Σε περίπτωση ένωσης εταιριών, εγκρίνεται η συµµετοχή κάθε εταιρίας στην παρούσα διαδικασία και η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρίες, µέλη της ένωσης. εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 5. Υπεύθυνη ήλωση του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων: i. δεν εµπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού για την ανάληψη του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, ii. πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, iii. αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, iv. η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβε πλήρη γνώση, v. η προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, vi. τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, vii. είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο /ή φορέα που υπάγεται το επάγγελµά του/άσκηση της δραστηριότητάς του, viii. δεσµεύεται να υποβάλει τα πιστοποιητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο «Υπογραφή Σύµβασης», σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται: από τον προσφέροντα, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα. από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας, όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα 17

18 Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, κάθε συµµετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. B ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής και οικονοµικής ικανότητας Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος όπου θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του, η δραστηριότητά του, η τεχνική του υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και η οικονοµική του κατάσταση (ειδικά για το τελευταίο στοιχείο, πρέπει να προσκοµισθούν στοιχεία σχετικά µε το τζίρο και τους ισολογισµούς των τριών τελευταίων ετών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ο προσφέρων αναγκαίο για την πιστή απεικόνιση της οικονοµικής του κατάστασης). Συνοπτικός κατάλογος µε τα κυριότερα, αντίστοιχα µε το προκηρυσσόµενο, έργα, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούµενη πενταετία, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναζητήσει τη σχετική επιβεβαίωση από τους αναθέτοντες/εργοδότες. Παρουσίαση (ονοµαστική) της Οµάδας Έργου. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος ορίζει τον Υπεύθυνο που θα ηγηθεί της οµάδας έργου. Για τον Υπεύθυνο τoυ Έργου θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά µε λεπτοµερή στοιχεία, τίτλους σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα, τις µέχρι σήµερα δραστηριότητές του και ειδικότερα την τελευταία πενταετία. Θα συνεκτιµηθούν: o Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών και τουλάχιστον 2ετή επαγγελµατική εµπειρία σε θέσεις Project Management παρόµοιων έργων. Θα εκτιµηθεί η ύπαρξη συναφών µε το αντικείµενο µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. o Εµπειρία σε µεθοδολογίες Project Management και κατανόηση των συναφών προτύπων και διαδικασιών που καλύπτουν θέµατα ποιότητας, ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και τεχνικά και οικονοµικά θέµατα. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόµενων στελεχών που θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου, απ όπου να προκύπτει η εξειδίκευσή τους σε σχέση µε όσα ορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της πρόσκλησης εκδήλωσης 18

19 ενδιαφέροντος. Τα στελέχη µπορεί να είναι µόνιµο προσωπικό ή εξωτερικοί συνεργάτες του προσφέροντος. Εάν ο Υπεύθυνος του Έργου ή τα µέλη της οµάδας έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από κάθε έναν χωριστά, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης - διαδικασίας. Αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου ή των µελών της οµάδας έργου κατά την διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. Η µη υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών εκ µέρους των προσφερόντων συνεπάγεται τον αποκλεισµό τους από το επόµενο στάδιο της παρούσας διαδικασίας. Β.3.1 Περιεχόµενα Φακέλου "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: Πρόταση µεθοδολογίας- προσέγγισης του Έργου Οργάνωση ιοίκηση του Έργου. Η Ενότητα «Πρόταση µεθοδολογίας - προσέγγισης του Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά: στη µεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου, στις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλεχθούν (είδος και πηγή), στα ενδεχόµενα προβλήµατα που προβλέπεται να προκύψουν και στον τρόπο που προτείνεται να αντιµετωπισθούν, για την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων, στην υπάρχουσα τεχνογνωσία του υποψήφιου, στα εργαλεία υποστήριξης και εφαρµογής της και στον τρόπο που αυτή θα βρει εφαρµογή στο παρόν έργο. 19

20 Η Ενότητα Οργάνωση ιοίκηση του Έργου περιλαµβάνει: 1. Αναλυτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας των στελεχών που θα εµπλακούν στο έργο. 2. Αναλυτική περιγραφή της διοίκησης του έργου Για το σκοπό αυτό συµπληρώνεται ο Πίνακας που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας Έργου και εξειδικευµένων συνεργατών: Εταιρεία: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ Στέλεχος Θέση στην οµάδα Καθήκοντα Προβλεπόµενος χρόνος απασχόλησης στο έργο Η τεχνική προσφορά υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα/ τους νόµιµους εκπροσώπους των προσφερόντων. Η αρµόδια Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους προσφέροντες να παρουσιάσουν ενώπιόν της την τεχνική τους προσφορά και να αναπτύξουν τη µεθοδολογία προσέγγισης του έργου. Β.3.2 Περιεχόµενα Φακέλου "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση του έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα/ τους νόµιµους εκπροσώπους των προσφερόντων. Β4. Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. 20

21 Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί γραπτώς από την Υπηρεσία πέντε (5) µέρες πριν από τη λήξη ισχύος τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε 2 µέρες, εάν αποδέχονται την παράταση. Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να παρατείνουν αναλόγως τη διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. Προσφορές µε χρόνο ισχύος µικρότερο του αναφερόµενου στην παρούσα πρόσκληση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Β5. Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Α.6 της παρούσας. Προσφορά που έχει συνταχθεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοράς µµεταξύ των κειµένων υπερισχύει το ελληνικό κείµενο. Β6. Λοιπά στοιχεία διαδικασίας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει µε δήλωσή τους να ορίσουν αντίκλητο, κάτοικο Αθηνών, για τον οποίο πρέπει να δοθούν τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµ. τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax), κ.λπ.), καθώς και Υπεύθυνη ήλωση αποδοχής του. Επισηµαίνεται ότι: δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές για τις ανωτέρω ζητούµενες υπηρεσίες, δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών, δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές µε επιφυλάξεις. Πληροφορίες σχετικά µε το παρόν τεύχος θα παρέχονται το αργότερο µέχρι έξι (6) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισµό, προσερχόµενοι στα γραφεία της Ε. Υ.ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2 (τηλ ) και 21

22 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι την οριζόµενη στην προηγούµενη παράγραφο προθεσµία. Β7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Β7.1 Επιτροπή Αξιολόγησης Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών έχει συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή είναι αρµόδια για: τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών των ενδιαφεροµένων, που θα συµµετάσχουν στη διαδικασία την εισήγηση προς τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την ανάθεση του έργου. Β7.2 ιαδικασία επιλογής αναδόχου 1ο στάδιο: ιαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής ικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόµενα στην παράγραφο Β.3.1. του κυρίως µέρους της παρούσας. 2ο στάδιο: Αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων διαγωνιζοµένων είναι, πέραν της ύπαρξης των προαναφεροµένων δικαιολογητικών του 1 ου σταδίου, και η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων: Αποτελεσµατικότητα - Ποιότητα Ενασχόληση σε έργα συναφή Αξιολόγηση βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς, γίνεται µόνο για τους υποψήφιους, που σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως µη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέµενες προϋποθέσεις. 3 ο στάδιο: Βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού φακέλου σε σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια. Τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών είναι: 22

23 Κριτήρια Επιµέρους βαρύτητα Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ο στάδιο: Αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς τελικό αποτέλεσµα: Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: Τj K min X j = T K max j Όπου: Χ j T j T max Κ j K min Η συνολική βαθµολογία της προσφοράς j H συνολική βαθµολογία των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της προσφοράς j H µέγιστη συνολική βαθµολογία των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης όλων των προσφορών H συνολική τιµή της προσφοράς j H µικρότερη συνολική τιµή των προσφορών O υπολογισµός των T j και Χ j γίνεται µέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης κατά τα προηγούµενα, η επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Αφού ανακοινωθεί εγγράφως η τελική βαθµολογία σε όλους τους υποψήφιους καλούνται σε διαπραγµάτευση σε µέρα, ώρα και τόπο που θα ορίσει η Επιτροπή. 23

24 Η διαπραγµάτευση µπορεί να περιλαµβάνει βελτιώσεις στην τεχνική και οικονοµική προσφορά, ώστε να προσδιορισθεί µε ακρίβεια το τελικό περιεχόµενο της προσφοράς. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία η υπηρεσία κατατάσσει εκ νέου όλες τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά της τελικής βαθµολογίας. Η πρώτη προσφορά στον τελικό Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. Τα τελικά αποτελέσµατα της διαδικασίας θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε όλους τους συµµετέχοντες. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να µαταιώσει τη διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την απόφαση ανάθεσης του έργου, χωρίς κανείς από τους µετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. Β8. Υπογραφή σύµβασης Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε πρακτικό της εισηγείται στον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα ο οποίος σύµφωνα µε τα παραπάνω υπέβαλε τη συµφερότερη προσφορά. Ο Γενικός Γραµµατέας εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση µέσα σε διάστηµα 15 ηµερών από την ηµεροµηνία της απόφασης ανάθεσης. Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα του σηµείου Β της παρούσας Πρόσκλησης. Για τα νοµικά πρόσωπα, υποβάλλεται απόσπασµα ποινικού µητρώου για τον νόµιµο εκπρόσωπο ή/και οποιονδήποτε άλλον έχει δικαίωµα εκπροσώπησής του, σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό. πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου και σε κάθε περίπτωση εν ισχύ, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 24

25 τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που ένα από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται, µαζί µε τη σχετική βεβαίωση της αρµόδιας αρχής περί µη έκδοσης από την υπηρεσία, υποβάλλεται και σχετική ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου. πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή φορέα µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. σε περίπτωση νοµικού προσώπου το ισχύον καταστατικό µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του σε περίπτωση νοµικού προσώπου το ισχύον κατά την υπογραφή της σύµβασης Σ ή ιοικητικό Όργανο που εξουσιοδοτείται να δεσµεύσει και να εκπροσωπεί µε την υπογραφή του το νοµικό πρόσωπο. Σε περίπτωση ένωσης εταιριών τα παραπάνω πιστοποιητικά υποβάλλονται από κάθε µέλος της ένωσης. Η µη προσκόµιση οποιουδήποτε πιστοποιητικού συνεπάγεται την έκπτωση του αναδόχου και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή το έργο ανατίθεται στον δεύτερο, κατά σειρά κατάταξης της τελικής αξιολόγησης, προσφέροντα. Αν περάσει η παραπάνω προθεσµία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ. Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής αµοιβής του έργου, χωρίς το ΦΠΑ, όπως αυτή θα προκύψει βάσει της οικονοµικής του προσφοράς. 25

26 Β9. Παρακολούθηση αξιολόγηση του έργου Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασής του από την αρµόδια Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος από την οποία θα καθοδηγείται και θα λαµβάνει οδηγίες. Η παραλαβή των υποβαλλοµένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο θα γίνει από την επιτροπή Αξιολόγησης και Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 26

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ.: 34578 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 4-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 34578 Πληροφορίες: Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03/02/2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ.

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 236/ Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 11 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 1055 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ε. Ο. ΑΝ. Α Α: Β4Ω846Ψ8ΟΖ-ΧΑΥ Ταχ. /νση: Πατησίων 147, ΤΚ 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Τρ. Χαριτοπούλου Α. Αρφανάκου Τηλ: 210-8642255 210-8654950 Φαξ: 210-8627444 E-mail: a.arfanakou@prv.ypeka.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2:

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: «Σύµβουλος ηµοσιότητας» για το Έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης και ιασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου & Σέκερη 37 Ταχ. Κωδ.: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΡΤ-Υ1Ψ ***********

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΡΤ-Υ1Ψ *********** Οι δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Οργάνωση & Υποστήριξη 3ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργία και παραγωγή διαφηµιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυµέσα για την Προβολή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ»

«Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 Ανοικτός ιαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου για το Έργο «Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Πληροφορίες : ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : 2531352423 Αρ. Πρωτ.: 60680/26-11-2013 Α Α: ΒΛ1ΤΩΛΟ-Ζ89 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003139709 2015-10-08

15PROC003139709 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λάρισα, 08-10 - 2015 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5453 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 Θεσσαλονίκη 12.07.2013 Αρ. πρωτ. 17956 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα