Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού I Εισαγωγή 1. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η μοναδική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει λάβει τόσο ευρεία επικύρωση. Σε συνάρτηση με τα δύο προαιρετικά της πρωτόκολλα περιέχει εκτενές σύνολο νομικά δεσμευτικών διεθνών κανόνων για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Μαζί με άλλα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα για τα δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των θεσπισθέντων από το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι πράξεις αυτές παρέχουν σταθερά θεμέλια για την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων από όλα τα παιδιά χωρίς οιεσδήποτε διακρίσεις, ενώ αποτελούν αναφορά για την προαγωγή και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την πραγματική εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού. 2. Κατά την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Παιδιά (UNGASS) του Μαΐου του 2002 ανελήφθησαν περαιτέρω διεθνείς δεσμεύσεις για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, προβλέποντας στρατηγική με συγκεκριμένες προθεσμίες για την εφαρμογή και την υλοποίηση της προόδου. Με την έγκριση της δήλωσης της ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του σχεδίου δράσης της «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» το 2002, οι Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύθηκαν για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως και για την εφαρμογή των συμφωνημένων στόχων, στρατηγικών και δράσεων. Επιπλέον, εγκρίθηκαν η Δήλωση της Χιλιετίας και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας με άμεσες επιπτώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού. Το έγγραφο του 2005 για τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης επανέλαβε τη σημασία της επίτευξης των στόχων και σκοπών τους. 1

2 3. Σε επίπεδο ΕΕ, οι κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων χρησιμεύουν ως σταθερό περιφερειακό πλαίσιο για τις εργασίες της ΕΕ όσον αφορά την προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη γενική εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η ΕΕ έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια πολυσχιδή δράση η οποία περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, τα ακόλουθα στοιχεία: - Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της ΕΕ του 2003 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. - Συζήτηση των δικαιωμάτων του παιδιού με τρίτες χώρες, ιδίως στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, - Χρηματοδότηση, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), σχεδίων για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, - Μέσω της διαδικασίας διεύρυνσης, παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και υποστήριξη της μεταρρύθμισης της προστασίας του παιδιού στις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες. - στα Ηνωμένα Έθνη η ΕΕ, μαζί με τα κράτη της Λατινικής Αμερικής, πρωτοστατεί για την έκδοση ετήσιου ψηφίσματος σχετικά με τα «Δικαιώματα του Παιδιού» και καλεί τακτικά τα κράτη να υπογράψουν, να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, - Στήριξη των εργασιών των σχετικών διεθνών και περιφερειακών φορέων στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, ειδικά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, των οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει της Συνθήκης του ΟΗΕ, ιδίως της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, ειδικών διαδικασιών και μηχανισμών του ΟΗΕ καθώς και υποστήριξη των οικείων οργανώσεων του ΟΗΕ, ιδίως των UNICEF, OHCHR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα), ΔΟΕ και UNFPA (Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία) και περιφερειακών μηχανισμών, ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ, του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Διαμεσολαβητών για τα παιδιά και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 2

3 - Στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, η «ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» συμπεριλαμβάνει το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ μέσω αναφοράς σε βασικά διεθνή πλαίσια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Για την ΕΚ, υπάρχει τρισχιδής προσέγγιση για τα παιδιά η οποία λαμβάνει υπόψη ι) ειδικά ζητήματα όπως η βία κατά των παιδιών, τα παιδιά που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις, η εμπορία παιδιών κλπ, ii) τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών μέσω συγκεκριμένων πτυχών όπως παιδεία και υγεία καθώς και iii) η αυξανόμενη συνεκτίμηση των δικαιωμάτων των παιδιών ως οριζοντίου ζητήματος το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα προγράμματα και σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΚ. Τα κατευθυντήρια σημειώματα για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚ για τη συνεκτίμηση των δικαιωμάτων των παιδιών σε επίπεδο χώρας απαιτούν την υπαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού ως οριζόντιου ζητήματος σε προσέγγιση με άξονα τα δικαιώματα. Τα έγγραφα τομεακής πολιτικής αποτελούν περαιτέρω εργαλεία για την ανάληψη δράσης. 4. Παρά το εκτενές πλαίσιο πράξεων, κανόνων και δεσμεύσεων για τα δικαιώματα του παιδιού και τα πρώτα βήματα προόδου για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων, η καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις εν λόγω δεσμεύσεις και στόχους. Τα παιδιά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μείζονα προβλήματα επιβίωσης, να στερούνται ευκαιριών για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και κανονική υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη, είναι θύματα των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης, ασθενειών, ένοπλων συγκρούσεων, διαφόρων μορφών βίας. Εξαναγκάζονται να συνάψουν γάμους σε μικρή ηλικία και να υπομείνουν επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές. Τα παιδιά που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες ή ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερείς καταστάσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους και κυρίως κίνδυνο διακρίσεων, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Τα κορίτσια διατρέχουν συγκεκριμένους κινδύνους και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. 3

4 Από τη διαδικασία παρακολούθησης της Ειδικής Συνόδου του 2002 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για τα Παιδιά (UNGASS) και τις εργασίες παρακολούθησης της επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού προκύπτει ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί επαρκώς και ότι πολλοί στόχοι της UNGASS με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καθώς και κριτήρια αξιολόγησης όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας πόρρω απέχουν της υλοποίησης. 5. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και την ανάληψη ακόμη πιο σταθερής και συστηματικής δράσης για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική της πολιτική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΕΕ αποφάσισε να θεμελιώσει εφεξής την παγκόσμια προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές. ΙΙ. Πολιτική πτυχή : Σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών Με τις εν λόγω «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού» («κατευθυντήριες γραμμές»), η ΕΕ τονίζει τη σημασία βασικών διεθνών και ευρωπαϊκών νομικών πράξεων, κανόνων και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του παιδιού, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού και των δύο προαιρετικών της πρωτοκόλλων, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου καθώς και της Αναπτυξιακής Δήλωσης της Χιλιετία και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, της Δήλωσης και του Σχεδίου Δράσης «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» της UNGASS του 2002 καθώς και άλλων πράξεων και προτύπων που έχουν σημασία για τα δικαιώματα του παιδιού όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ. 4

5 Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη βούλησή της να τηρήσει ως θέμα προτεραιότητας στην εξωτερική πολιτική της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα την προαγωγή και προστασία ΟΛΩΝ των δικαιωμάτων του παιδιού, δηλαδή προσώπων ηλικία κάτω των 18 ετών, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και το δικαίωμά του να προστατεύεται από τις διακρίσεις και να συμμετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, βάσει των αρχών της δημοκρατίας, της ισότητας, της αποφυγής των διακρίσεων, της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και του οικουμενικού, αδιαίρετου, αλληλεξάρτητου και αλληλένδετου χαρακτήρα όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάπτυξης. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η ΕΕ θα προωθήσει γενικά μέτρα όπως περιέχονται σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς και ειδικές δράσεις σε τομείς προτεραιότητας, με βάση στρατηγικές υλοποίησης οι οποίες θα αποφασιστούν χωριστά. Με την έγκριση ενοποιημένης προσέγγισης όσον αφορά την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού η ΕΕ θα συμπληρώσει με τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές τις κατευθυντήριες γραμμές της για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις του 2003 οι οποίες θα συνεχίσουν να προσανατολίζουν τις δράσεις της ΕΕ σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλλουν κυρίως : - στο να αποκτήσουν τα δικαιώματα του παιδιού μεγαλύτερο βάρος στη διεθνή ατζέντα με σκοπό να προχωρήσει η υλοποίησή τους και να προληφθούν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, ιδίως σε εθνικό επίπεδο. - στην υπογράμμιση της δέσμευσης της ΕΕ για την πλήρη πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως έχουν κατοχυρωθεί στις οικείες διεθνείς πράξεις, και ιδίως στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, - στην επισήμανση ότι τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν αναφαίρετο, αναπόσπαστο και αδιαχώριστο τμήμα των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχουν ίση σημασία, αν και οι ενέργειες για την κατοχύρωσή τους πρέπει να ιεραρχηθούν σύμφωνα με το συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο, 5

6 - στην προώθηση της διαδικασίας εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των δύο προαιρετικών της πρωτοκόλλων, και άλλων διεθνών και περιφερειακών πράξεων προτύπων για τα δικαιώματα του παιδιού, - στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τις δράσεις της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες, - στην προώθηση της συνεκτίμησης των δικαιωμάτων των παιδιών στην πολιτική και τις δράσεις της ΕΕ και την ενίσχυση της ικανότητας όλων των οικείων φορέων της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, - στην προώθηση συνεργιών και την ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας, και τη συμπλήρωση των δράσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού. - στην εφοδιασμό της ΕΕ με συμπληρωματικό επιχειρησιακό εργαλείο, το οποίο θα χρησιμοποιείται στις πολιτικές επαφές με τρίτες χώρες και σε διεθνή φόρα σε τομείς που έχουν σημασία για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. ΙΙΙ. Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές Α) Βασικές αρχές Στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, και σε διεθνή φόρα, η ΕΕ ιδίως: - Θα προωθήσει ενεργά τους στόχους της όσον αφορά την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ως αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σε πλαίσια ανάπτυξης, ειρήνης και ασφάλειας και θα προωθήσει περαιτέρω τη συνεκτίμηση των στόχων αυτών σε άλλες εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του πολιτικού διαλόγου, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ενταξιακής διαδικασίας, 6

7 - θα επιδιώξει προσέγγιση βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την εφαρμογή αυτών των στόχων καθοδηγούμενη από τις γενικές αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού, ήτοι καταπολέμηση των διακρίσεων, βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, συμμετοχή του παιδιού και επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού, - θα προωθήσει ολιστική προσέγγιση, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τον αδιαίρετο, αλληλεξάρτητο και αλληλένδετο χαρακτήρα των δικαιωμάτων των παιδιών με ειδική έμφαση στους προβληματικούς τομείς που έχουν προτεραιότητα, - θα επιδιώξει την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε πλήρη συμφωνία με τις οικείες διεθνείς πράξεις και πρότυπα, ιδίως τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, με τη θέσπιση όλων των αναγκαίων νομοθετικών, διοικητικών και λοιπών μέτρων, ιδίως των οριζόντιων μέτρων που έχουν ορισθεί ως «γενικά μέτρα εφαρμογής» από την επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού. 1 - θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της ικανότητας των υπεύθυνων φορέων (κρατών και κυβερνήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των) καθώς και των δικαιούχων (παιδιών, προκειμένου να απολαύουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους). Β) Στόχοι ΕΕ - να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τις τρίτες χώρες στις προσπάθειές τους να εκπληρώνουν και να τηρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις και τις ειδικές τους δεσμεύσεις για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών δυνάμει του διεθνούς δικαίου και πολιτικών δεσμεύσεων, με ειδική έμφαση στις υποχρεώσεις εκείνες που περιέχονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, στη Δήλωση της UNGASS και το Σχέδιο Δράσης «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά», τη δήλωση της χιλιετίας και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τις οικείες διατάξεις του εγγράφου για τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης, και να τις βοηθήσει να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. 1 Γενική παρατήρηση 5 (2003) 7

8 - να συμβάλει στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και την καλύτερη κατανόηση των αρχών και διατάξεων για τα δικαιώματα του παιδιού όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού, τα προαιρετικά της πρωτόκολλα και άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις και πρότυπα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού, - να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΕ σε πολυμερή φόρα και στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με ειδική δράση στους τομείς που έχουν προτεραιότητα, - να βελτιώσει τη συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη καθώς και στο συνολικό πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού. Γ) Επιχειρησιακά εργαλεία για τη δράση της ΕΕ στις σχέσεις με τρίτες χώρες Για την επίτευξη των στόχων αυτών η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει, ιδίως, τα ακόλουθα μέσα: - Πολιτικός διάλογος ( μεταξύ άλλων συμπερίληψη των δικαιωμάτων των παιδιών σε συνεδριάσεις και συζητήσεις σε διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις και με τρίτες χώρες σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων υπουργικών συνομιλιών, κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, επίσημων διαλόγων υπό την ηγεσία της Προεδρίας του Συμβουλίου, της Τρόϊκας, Αρχηγών Αποστολών ή της Επιτροπής ) με στόχο κυρίως : Την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών και τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα όσον αφορά την προαγωγή και την προστασία τους Την προώθηση της επικύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής των οικείων διεθνών πράξεων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, Την προώθηση της νομοθετικής μεταρρύθμισης προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμφωνία των εθνικών νόμων με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα για τα δικαιώματα του παιδιού, 8

9 Την προώθηση της ανάπτυξης ανεξάρτητων εθνικών θεσμικών φορέων για τα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων, Την προώθηση του αποτελεσματικού συντονισμού των δραστηριοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών και των ενεργειών των εθνικών αρχών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και της κατανομής επαρκών πόρων με σκοπό την εξασφάλιση της προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, Την ανάπτυξη δεικτών με άξονα το παιδί και αξιολογήσεων επιπτώσεων στα παιδιά για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, Την προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, Την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων τους. - Διαβήματα (σε σχέση με δημόσιες δηλώσεις, εφόσον ενδείκνυται) με σκοπό την αντίδραση σε σημαντικές τοπικές εξελίξεις που έχουν αντίκτυπο στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως με σκοπό να υπενθυμισθεί στις τρίτες χώρες η υποχρέωσή τους να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, μεταξύ άλλων με τη συνεκτίμηση των τελικών παρατηρήσεων της επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλων σχετικών οργάνων της συνθήκης, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα όργανα των ΗΕ, περιφερειακές οργανώσεις, εθνικούς ανεξάρτητους φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, - Διμερής και πολυμερής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων μέτρων: Αναβάθμιση των προγραμμάτων ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας που εστιάζουν στα δικαιώματα των παιδιών, Συνεκτίμηση των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων, κατά τον προγραμματισμό συζητήσεων, στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα, στους διαλόγους για αναπτυξιακούς στόχους και στα εθνικά σχέδια δράσης για παιδιά όπως προβλέπονται σύμφωνα με την UNGASS, 9

10 Χρησιμοποίηση διμερούς και κοινοτικής χρηματοδότησης και προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας κατά τη χρηματοδότηση έργων για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, Βελτίωση της συνοχής μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από κράτη μέλη καθώς και στο συνολικό πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδίως σε τομείς προτεραιότητας, Ενίσχυση των εθνικών δομών και θεσμών, προώθηση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα οικεία διεθνή πρότυπα, ανάπτυξη ανεξάρτητων φορέων για τα δικαιώματα του παιδιού βάσει των αρχών των Παρισίων, Ανάπτυξη δεικτών με άξονα το παιδί καθώς και αξιολογήσεων επιπτώσεων στα παιδιά Προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής των παιδιών. - Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και ενίσχυση του συντονισμού με διεθνείς φορείς, μεταξύ άλλων: τον ΟΗΕ, και συγκεκριμένα τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ειδικές διαδικασίες και τα όργανα της συνθήκης, ειδικότερα την επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, τις οργανώσεις του ΟΗΕ, ιδίως UNICEF, OHCHR, ΔΟΕ, ΠΟΕ, UNFPA περιφερειακές οργανώσεις, ιδίως το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα δικαιώματα των παιδιών, Εταιρικές σχέσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, ερευνητικά ιδρύματα, Κοινωνία των πολιτών και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 10

11 Δ) Εφαρμογή (i) Γενική δράση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών Η ΕΕ παραμένει κατ αρχήν προσηλωμένη στην προαγωγή και προστασία όλων των δικαιωμάτων του παιδιού σε ίση βάση. Η ΕΕ με τον τρόπο αυτό θα συνεχίσει και θα ενισχύσει τις προσπάθειές της στην εξωτερική της πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε πολυμερή φόρα και στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, ενθαρρύνοντας τα κράτη : a) να προσχωρούν σε και να τηρούν διεθνείς κανόνες και πρότυπα και να συνεργάζονται με διεθνείς μηχανισμούς και διαδικασίες ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως με : - την τήρηση και προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής των οικείων διεθνών πράξεων και προτύπων για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων, των Συμβάσεων 138 και 182 της ΔΟΕ, της Σύμβασης για το καθεστώς των προσφύγων και του Πρωτοκόλλου της, της Σύμβασης για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες και του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, - την εκτέλεση αιτήσεων για τη λήψη προστατευτικών μέτρων, αποφάσεων και συστάσεων διεθνών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, - τη συνεργασία με τους οικείους μηχανισμούς και διαδικασίες των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεματικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς ανά χώρα, ιδίως αυτούς που έχουν σημασία για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, - τη συνεργασία με τους οικείους μηχανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης, και την προαγωγή της τήρησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων, - τη συνεργασία με περιφερειακούς μηχανισμούς προκειμένου να εξασφαλισθεί η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της προόδου. 11

12 β) να ενισχύουν την ικανότητα για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε εθνικό επίπεδο, ιδίως με : - την υποστήριξη της ανάπτυξης σφαιρικών εθνικών σχεδίων ή στρατηγικών για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, - την υποστήριξη της ανάπτυξης και ενίσχυσης κυβερνητικών μηχανισμών για το συντονισμό της δράσης για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, γ) να βελτιώσουν τις διαδικασίες και δομές παρακολούθησης, ιδίως με : - την βελτίωση των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων παρακολούθησης και με την ανάπτυξη δεικτών για τη συλλογή, ανάλυση και προώθηση της διάδοσης δεδομένων που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, - την προώθηση της έρευνας για τα δικαιώματα του παιδιού και τη συμπερίληψη των παιδιών στην έρευνα και την παρακολούθηση, - τη θέσπιση ικανοτήτων παρατήρησης, μεταξύ άλλων με την πρόβλεψη εθνικών ανεξάρτητων θεσμικών φορέων για τα δικαιώματα των παιδιών, όπως οι διαμεσολαβητές, - προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. δ) να προωθήσουν την κατανομή πόρων για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως με : - την υποστήριξη της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης εργαλείων για τη συνεκτίμηση των παιδιών στις δημοσιονομικές διαδικασίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, - την προώθηση της αξιολόγησης του αντίκτυπου των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών στα παιδιά. 12

13 ε) να προωθήσουν νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως με : - την ενθάρρυνση και προώθηση της εκτέλεσης και αναθεώρησης της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμφωνία της με τους οικείους διεθνείς κανόνες και πρότυπα για τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, - την ενθάρρυνση και υποστήριξη της βελτίωσης της ικανότητας των φορέων επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση της παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών και την ανάπτυξη φιλικών προς το παιδί διαδικασιών για τη διερεύνηση και δίωξη των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών. στ) να καταπολεμούν και να αποτρέπουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως με : - την νομική απαγόρευση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών και της κακομεταχείρισης των παιδιών, ιδίως μέσω του ποινικού δικαίου, και με την παύση της ατιμωρησίας για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, - την εντονότερη δυνατή καταδίκη κάθε μορφής παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών, μεταξύ άλλων με το χαρακτηρισμό των παραβιάσεων αυτών ως αξιόποινων πράξεων, - τη λήψη αποτελεσματικών νομοθετικών, διοικητικών, δικαστικών και άλλων μέτρων για την πρόληψη παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού υπό τη δικαιοδοσία του κράτους και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για τις παραβιάσεις αυτές, - τη θέσπιση εθνικών νομικών εγγυήσεων για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, - την αποτελεσματική εκπαίδευση των υπαλλήλων επιβολής του νόμου και άλλων επαγγελματιών που εργάζονται μαζί με και για τα παιδιά προκειμένου να προωθούν τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών και την εξασφάλιση της τήρησης διεθνών προτύπων και πράξεων, 13

14 - την πρόβλεψη της αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης των θυμάτων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών. ζ) να παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα πιο αποτελεσματικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των πολιτικών που τα αφορούν, και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των η) να ενισχύουν την ικανότητα των οικογενειών και άλλων φορέων μέριμνας να εκπληρώνουν πλήρως το ρόλο τους όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών θ) να υποστηρίζουν την ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως με : - την προώθηση εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών και την εξασφάλιση της προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, - την προώθηση της ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων του παιδιού στα προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης και με την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε κάθε σχετικό τομέα. (ii) Ειδικές δράσεις για την ενίσχυση των δικαιωμάτων του παιδιού σε τομείς προτεραιότητας Εντός του συνολικού πλαισίου αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών θα αναληφθεί ειδική δράση σε τομείς προτεραιότητας βάσει χωριστών στρατηγικών υλοποίησης οι οποίες θα συμπληρώνουν τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Για να μπορέσει η ΕΕ να αντιμετωπίσει καλύτερα τα διάφορα δικαιώματα του παιδιού σε μακροπρόθεσμη βάση, θα επιλεγεί από την COHOM τομέας προτεραιότητας και θα αναπτυχθεί αναλόγως στρατηγική υλοποίησης. Ο τομέας προτεραιότητας υπόκειται σε τακτική επανεξέταση και ενδεχόμενη μεταβολή. Ο πρώτος τέτοιος τομέας προτεραιότητας θα είναι «Κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών», η στρατηγική υλοποίησης του οποίου περιέχεται στο Παράρτημα Ι. 14

15 (iii) Ρόλος των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου Σύμφωνα με την εντολή της η COHOM θα επανεξετάζει την εφαρμογή και παρακολούθηση των κατευθυντηρίων γραμμών για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε στενό συντονισμό και συνεργασία με τις άλλες σχετικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Η επανεξέταση αυτή περιλαμβάνει: - την προώθηση της ένταξης της προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στις οικείες πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, - την επανεξέταση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών κατά τακτά διαστήματα και σε συνεδριάσεις ad-hoc, - την υποβολή εκθέσεων στο Συμβούλιο, μέσω της ΕΠΑ και του Συμβουλίου, κατά περίπτωση σε ετήσια βάση όσον αφορά την πρόοδο της εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. (iv) Ανεπίσημη πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων με εξωτερικούς τρίτους Κατά την εφαρμογή των γραμμών αυτών τα μέλη της COHOM μπορούν να ανταλλάσσουν ανεπίσημα απόψεις, εφόσον συντρέχει λόγος, κυρίως με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς. Η Επιτροπή θα είναι πλήρως συνδεδεμένη με τη διαδικασία. Εφαρμόζεται η απόφαση αρ. 2001/264/ΕΚ της για τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου. 1 Ε) Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων Η ΕΕ, κατά την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών, και έχοντας υπόψη το ευρύ πεδίο τους, θα επιδιώξει την εκτενή χρησιμοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των οικείων φορέων εκτός ΕΕ, ιδίως οργάνων και μηχανισμών του ΟΗΕ, ειδικών διαδικασιών, οργάνων της συνθήκης, κυρίως της επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, οργανώσεων του ΟΗΕ, ιδίως των OHCHR, UNICEF, ΠΟΕ,UNDP,ΔΟΕ, UNFPA και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τη στενή συνεργασία μαζί τους. 1 Αναφορά: ΕΕ L 101, , σελ. 1 15

16 ΣΤ) Αξιολόγηση Η COHOM, ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα : - επανεξετάζει τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές και τη στρατηγική υλοποίησης ανά διετία μετά τη θέσπισή τους, - εστιάζει την πρώτη επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών στη συντελεσθείσα πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή τους και σε προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση καθώς και στην απόφαση αν ο τομέας προτεραιότητας θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι την επόμενη επανεξέταση ή αν θα πρέπει να μεταβληθεί, και υποβάλλει τις σχετικές εκθέσεις στο Συμβούλιο, - εστιάζει την πρώτη επανεξέταση της στρατηγικής υλοποίησης στο πιλοτικό πρόγραμμα και τη συντελεσθείσα πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη των στρατηγικών ανά χώρα, - επιδιώκει τον προσδιορισμό περαιτέρω τρόπων συνεργασίας με τον ΟΗΕ και περιφερειακές διακυβερνητικές οργανώσεις, ΜΚΟ και άλλους σχετικούς φορείς για την εφαρμογή και την παρακολούθηση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών και υποβάλλει, εφόσον ενδείκνυται, συναφείς προτάσεις στην ΕΜΑ ή το Συμβούλιο, - προωθεί και επιβλέπει την περαιτέρω ένταξη της προώθησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, στα περιφερειακά και πολυμερή φόρα και μεριμνά ενεργά για τη διάδοση των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών και την εφαρμογή τους σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 16

17 Παράρτημα Ι Στρατηγική υλοποίησης για τον τομέα προτεραιότητας «Κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών» Ι. Εισαγωγή Προκειμένου να αναληφθεί ειδική δράση για την εφαρμογή των «Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού», ο τομέας «Κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών» έχει επιλεγεί ως πρώτος τομέας προτεραιότητας των γραμμών αυτών. Ανεξαρτήτως πολιτιστικών ή κοινωνικών λόγων, παιδείας, εισοδήματος ή εθνοτικής προέλευσης, η βία κατά των παιδιών συνιστά ευρύτατη παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, η οποία θέτει επίσης σε κίνδυνο τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών. Διάφορες μορφές βίας εξακολουθούν να πλήττουν παιδιά κάθε ηλικίας σε όλες τις περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων σωματική, διανοητική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, κακομεταχείριση και εκμετάλλευση των παιδιών, ομηρία, ενδο-οικογενειακή βία, εμπορία ή πώληση παιδιών και των οργάνων τους, παιδεραστία, παιδική πορνεία, παιδική πορνογραφία, παιδικός σεξουαλικός τουρισμός, βία που έχει σχέση με συμμορίες, επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές σε οιοδήποτε περιβάλλον, και σωματική τιμωρία στο σχολείο. Φερ ειπείν, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, κατά το 2002 περίπου 150 εκατομμύρια κορίτσια και αγόρια και 73 εκατομμύρια αγόρια ηλικίας κάτω των 18 εξαναγκάσθηκαν σε σεξουαλική συνεύρεση ή υπέμειναν άλλης μορφής σεξουαλική βία. Ο αριθμός των κοριτσιών και γυναικών στον κόσμο που πιστεύεται ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή ακρωτηριασμού/ αποκοπής των γυναικείων γεννητικών οργάνων κυμαίνεται μεταξύ 100 και 140 εκατομμυρίων. Κατά το 2004, 126 εκατομμύρια παιδιά ήταν ακόμη αναγκασμένα να ασκούν επικίνδυνη εργασία. Αν και οι συνέπειες της βίας για τα παιδιά ενδέχεται να κυμαίνονται ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητά της, οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι ως επί το πλείστον σοβαρές και επιβαρυντικές. Το ευάλωτο των παιδιών και η εξάρτησή τους από τους ενήλικες απαιτούν ειδική φροντίδα και αποφασιστική διεθνή δράση για την προστασία τους από κάθε μορφή βίας. 17

18 ΙΙ. Στόχοι Για να προωθήσει την προαγωγή και την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, η ΕΕ θα ακολουθήσει διττή προσέγγιση, βάσει της γενικής «Μελέτης για τη βία κατά των παιδιών» του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ: Ι. Υπογράμμιση του παγκόσμιου χαρακτήρα του ζητήματος της βίας κατά των παιδιών, που πλήττει όλα τα μέρη του κόσμου, και προώθηση της παγκόσμιας υποστήριξης των συστάσεων της Μελέτης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όπου είναι σκόπιμο, και ιδίως στα σχετικά φόρα του ΟΗΕ. ΙΙ. Υποστήριξη ειδικών δράσεων για κάθε χώρα με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες μορφές βίας κατά των παιδιών στις διάφορες χώρες /περιοχές του κόσμου. ΙΙΙ. Επιχειρησιακό Τμήμα Για την προώθηση των προαναφερομένων στόχων, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση στους ακόλουθους τομείς : (i) Εισήγηση να χρησιμοποιηθεί η μελέτη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών ως γενικό έγγραφο αναφοράς για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών. Ενδεδειγμένα μέτρα: - Η ΕΕ θα υποστηρίξει δημοσίως στα σχετικά διεθνή και περιφερειακά φόρα και στα φόρα του ΟΗΕ τη μελέτη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τα πορίσματά της και θα προωθήσει την παρακολούθηση και την εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται σε αυτήν. 18

19 - η ΕΕ θα υποστηρίξει συγκεκριμένα σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την κατάρτιση εντολής για Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών, όπως προτείνεται στη σχετική μελέτη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. - η ΕΕ θα προβεί, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διμερών επαφών με τρίτες χώρες, σε κατάλληλη μνεία των συστάσεων και της όλης μελέτης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών ως του βασικού εγγράφου αναφοράς για την ανάληψη δράσης της ΕΕ στο θέμα αυτό. (ii) Εισήγηση για επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, ιδίως της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων, της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και του προαιρετικού της πρωτοκόλλου, του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της Σύμβασης για την εξάλειψη διακρίσεων κάθε μορφής κατά των γυναικών και του προαιρετικού της πρωτοκόλλου, των Συμβάσεων ΔΟΕ 138 και 18, της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και του πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικόπαιδων, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Ενδεδειγμένα μέτρα: - Η ΕΕ θα αναγνωρίσει ότι είναι σκόπιμο για όλα τα κράτη τα οποία δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τα δύο προαιρετικά πρωτόκολλα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης και να προωθήσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των προαιρετικών αυτών πρωτοκόλλων. 19

20 - η ΕΕ θα καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να ενθαρρύνει, στα διεθνή φόρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στις διμερείς επαφές με τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, την επικύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, τα προαιρετικά της πρωτόκολλα και άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις που έχουν σημασία για το θέμα της βίας κατά των παιδιών, - η ΕΕ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση, στα διεθνή και περιφερειακά φόρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στις διμερείς επαφές με τρίτες χώρες, στην προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και τα δύο προαιρετικά της πρωτόκολλα, και την εφαρμογή άλλων σχετικών διεθνών και περιφερειακών κανόνων και προτύπων, και θα προωθήσει την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των οικείων πολιτικών δεσμεύσεων, ιδίως των αποτελεσμάτων και στόχων της 27ης ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης η οποία ήταν αφιερωμένη στην προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών ( UNGASS) και του σχεδίου δράσης της «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» του 2002, που συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, των διατάξεων της Δήλωσης της Χιλιετία και των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας που συνοδεύονται επίσης από χρονοδιάγραμμα, καθώς και του εγγράφου για τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης του (iii) Ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών ανά χώρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφή κατά των παιδιών Προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική της δράση για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών με ειδικά μέτρα σε διάφορες χώρες, η ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις κυρίαρχες μορφές βίας στις διάφορες χώρες και περιοχές του κόσμου, και εξετάζοντας επίσης τη διάσταση του φύλου στη βία κατά των παιδιών, θα αναπτύξει στρατηγικές ανά χώρα για την ανάληψη εστιασμένης δράσης σε τρίτες χώρες : α) Για την θεμελίωση και ανάπτυξη των στρατηγικών αυτών, η ΕΕ θα προβεί κατ αρχάς σε συνολική αξιολόγηση της κατάστασης στις διάφορες χώρες όσον αφορά τη βία κατά των παιδιών. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται κατά το δυνατόν σε υπάρχον υλικό, ειδικά από την UNICEF, τους ειδικούς μηχανισμούς του ΟΗΕ, κυβερνητικές πηγές και σχετικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 20

21 β) Με βάση τις συνολικές αυτές αξιολογήσεις, και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της μελέτης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με τη βία κατά των παιδιών και, όπου είναι σκόπιμο, τα τελικά συμπεράσματα της επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλων σχετικών οργάνων τα οποία έχουν συσταθεί δυνάμει συνθηκών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συστάσεις που έχουν υποβληθεί από μηχανισμούς ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από φορείς, ιδίως οργανώσεις του ΟΗΕ, όπως οι OHCHR, UNICEF, ΠΟΕ, ΔΟΕ και UNFPA, περιφερειακές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι στρατηγικές ανά χώρα θα πρέπει να αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία : - εισήγηση για τάχιστη επικύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών της πρωτόκολλων και άλλων διεθνείς και περιφερειακών πράξεων και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, - εισήγηση για την άρση επιφυλάξεων ως προς τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα οι οποίες είναι ασύμβατες προς το σκοπό και το αντικείμενο της Σύμβασης και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων ή αντιβαίνουν με άλλο τρόπο στο διεθνές δίκαιο, - εισήγηση για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων και - κατά περίπτωση - άλλων περιφερειακών και διεθνών πράξεων και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την παρακολούθηση και εφαρμογή πολιτικών δεσμεύσεων με ιδιαίτερη σημασία για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, - εισήγηση και υποστήριξη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που έχουν σκοπό την νομοθετική πρόβλεψη της απαγόρευσης κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, - ενθάρρυνση και υποστήριξη της θέσπισης ανεξάρτητων εθνικών μηχανισμών παρακολούθησης και εύχρηστων για τα παιδιά μηχανισμών και διαδικασιών αναφοράς και καταγγελίας περιπτώσεων βίας, με την ανάπτυξη σχετικών φιλικών προς τα παιδί διαδικασιών και υπηρεσιών στήριξης. 21

22 - εισήγηση και στήριξη της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων και μηχανισμών παρακολούθησης, - εισήγηση και στήριξη της σύστασης ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την προώθηση της πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, - εισήγηση και υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών, σχεδίων δράσης και πολιτικών για τη βία κατά των παιδιών που προωθούν, μεταξύ άλλων, την αποφυγή της βίας και την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και που δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου στη βία, με τη δέουσα κατανομή των αναγκαίων πόρων, - ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής προσπαθειών συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης εθνικών δεδομένων και προώθηση σχετικών πρωτοβουλιών έρευνας, - εισήγηση και υποστήριξη μέτρων ενίσχυσης της ικανότητας όσων εργάζονται μαζί με και για παιδιά να ενισχύουν την προστασία των παιδιών από τη βία και να προλαμβάνουν, να αποκαλύπτουν και να αντιδρούν σε κάθε μορφής βία κατά των παιδιών, - εισήγηση και υποστήριξη για την παροχή φιλικών προς το παιδί υπηρεσιών αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης για τα θύματα, για την ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης και φιλικών προς τα παιδιά συστημάτων δικαιοσύνης ανηλίκων, - εισήγηση και υποστήριξη για τη θέσπιση μηχανισμών ευθύνης με σκοπό να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία και να προσάγονται όσοι ασκούν βία κατά παιδιών στη δικαιοσύνη. 22

23 γ) Αφού αποφασισθεί ο κατάλογος των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αναληφθεί ειδική δράση, η COHOM θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να καταρτίσει τις αντίστοιχες αξιολογήσεις των χωρών και να συντάξει σχέδια στρατηγικών ανά χώρα, περιγράφοντας τις ιδιαίτερα σημαντικές μορφές βίας κατά παιδιών και υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής των. Τα σχέδια στρατηγικών ανά χώρα θα υποβληθούν από την COHOM στους Αρχηγούς Αποστολών της ΕΕ στις αντίστοιχες χώρες για συμπληρωματική εισροή πληροφοριών, αξιολόγηση και έγκριση σε τοπικό επίπεδο. Αφού παραλάβει τις πληροφορίες αυτές, η COHOM θα εγκρίνει τις στρατηγικές ανά χώρα και θα αρχίσει την εφαρμογή τους. δ) Προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάληψη συγκεκριμένης δράσης της ΕΕ για τη βία κατά των παιδιών σε διάφορα μέρη του κόσμου, θα θεσπισθεί Πιλοτικό Πρόγραμμα κατά την έναρξη της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών, εστιάζοντας τη δράση της ΕΕ σε δέκα χώρες κατ ανώτατο όριο από διάφορες περιοχές και με βάση τις διάφορες καταστάσεις που επισημαίνονται στη μελέτη του ΟΗΕ σχετικά με τη βία κατά των παιδιών. Κατά την επιλογή των χωρών που θα συμπεριληφθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα, η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τις χώρες με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί ήδη διαλόγους ή διαβουλεύσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ την έγκαιρη και συστηματική συμπερίληψη του θέματος της βίας κατά των παιδιών στους εν λόγω διαλόγους ή διαβουλεύσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 23

24 (iv) Συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς Προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη, η ΕΕ θα επιδιώξει, ως θέμα αρχής, την μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία με φορείς εκτός ΕΕ στο πλαίσιο της δράσης της για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, και ιδίως: - τους σχετικούς μηχανισμούς του ΟΗΕ, κυρίως ειδικές διαδικασίες και όργανα που έχουν συσταθεί δυνάμει συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα την επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, - οργανώσεις του ΟΗΕ, ιδίως OHCHR, UNICEF, ΠΟΕ, UNDP(Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών), ΔΟΕ, UNFPA - άλλους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως το Συμβούλιο της Ευρώπης, - διεθνείς, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε τοπικό επίπεδο στην προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων προστασίας των παιδιών, Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΕΕ θα ενισχύσει τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις, ιδίως με τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης 1 και τον ΟΑΣΕ, ειδικότερα με άξονα την έρευνα και τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και διάδοση δεδομένων και με το σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών αντίδρασης ανάλογα με τη χώρα, και θα εξετάσει επίσης το σχηματισμό νέων εταιρικών σχέσεων με άλλους ενδεχόμενους συμμάχους, όπως συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημιακούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. (v) Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων Η COHOM θα λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των στρατηγικών ανά χώρα. 1 Βλ. Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 10ης Μαΐου 2007, ιδίως άρθρο 21, -CM (2007)

25 Σε χώρες που καλύπτονται από στρατηγικές ανά χώρα για τη βία κατά των παιδιών, οι Αρχηγοί Αποστολών της ΕΕ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αυτό το θέμα στις τακτικές τους εκθέσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν, κατά περίπτωση, εκθέσεις ad hoc όσον αφορά τις σχετικές εξελίξεις. Πέραν των εκθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών από πηγές της ΕΕ, η παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης της βίας κατά των παιδιών θα βασίζεται επίσης σε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες, ιδίως από μηχανισμούς και οργανώσεις του ΟΗΕ, ιδίως όργανα συσταθέντα δυνάμει των συνθηκών, κυρίως δε την επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού και την UNICEF. Επιπλέον, οι σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δίκτυα προστασίας των παιδιών θα λαμβάνονται υπ όψιν. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται, ει δυνατόν, η συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία παρακολούθησης. IV. Εργαλεία δράσης της ΕΕ Εκτός από τη συμπερίληψη του θέματος της βίας, κατά περίπτωση, στον Πολιτικό Διάλογο και την ανάληψη σχετικών διαβημάτων, η ΕΕ θα προσδιορίσει συγκεκριμένα δυνατότητες για τη χρησιμοποίηση διμερούς και κοινοτικής χρηματοδότησης,ως ενδείκνυται, προς υποστήριξη ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές και τη στρατηγική εφαρμογής των. V. Αξιολόγηση Η COHOΜ θα διενεργήσει μια πρώτη επανεξέταση της Στρατηγικής Υλοποίησης μετά την πάροδο διετίας από την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών, εστιάζοντας στο πιλοτικό πρόγραμμα και τη διαδικασία της ανάπτυξης στρατηγικών ανά χώρα. Σε αυτή την επανεξέταση, η COHOΜ θα εξετάσει επίσης αν ο τομέας προτεραιότητας «Κάθε μορφής βία κατά των παιδιών» θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι την επόμενη τακτική επανεξέταση ή να αλλάξει. 25

26 Παράρτημα ΙΙ Ενδεικτικός κατάλογος διεθνών κανόνων, προτύπων και αρχών που δύναται να επικαλείται η ΕΕ στις επαφές της με τρίτες χώρες όσον αφορά την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού Ι. Πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα α. Συνθήκες και πρωτόκολλα Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού ( CRC), 1989 Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, 2000 Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τη συμμετοχή των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, 2000 Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 1966 Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 1966 Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, με σκοπό την κατάργηση της θανατικής ποινής, 1989 Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, 1966 Διεθνές Σύμφωνο για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, 1965 Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, 1979, Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών,

27 Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, 1990 Σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, 1951 Πρωτόκολλο για το καθεστώς των προσφύγων, 1966 Σύμβαση για τη μείωση της ανιθαγένειας, 1961 Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 1984 Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 2002 Β. Δηλώσεις Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1948 Δήλωση της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, 2000 Δήλωση και Σχέδιο Δράσης «Ένας Κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά», 2002 Δήλωση της Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας (Δήλωση του Ντούρμπαν), 2001 Οι Δεσμεύσεις των Παρισίων για την προστασία των παιδιών από παράνομη στρατολόγηση ή χρησιμοποίηση από ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες ( Δεσμεύσεις των Παρισίων),

28 γ. Αρχές, κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και άλλες κανονιστικές πράξεις Οι ελάχιστοι κανόνες των Ηνωμένων Εθνών περί δικαιοσύνης ανηλίκων (κανόνες του Πεκίνου), 1985 Κανόνες για την προστασία ανηλίκων που στερούνται της ελευθερίας των (κανόνες της Αβάνας), 1990 Βασικές Αρχές για την πρόληψη της εγκληματικότητας των νέων (κατευθυντήριες γραμμές του Ριάντ) 1990 Βασικές Αρχές για την εφαρμογή προγραμμάτων αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις, 2002 Κατευθυντήριες γραμμές για τη δικαιοσύνη σε υποθέσεις με ανήλικα θύματα και ανήλικους αυτόπτες μάρτυρες, 2005 Κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την εκτόπιση ατόμων στο εσωτερικό της χώρας (Αρχές του Ντενγκ), 1998 Δήλωση για τις κοινωνικές και νομικές αρχές που αφορούν την προστασία και ευημερία των παιδιών, με ειδική αναφορά στην τοποθέτηση παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες και την υιοθεσία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 1986 Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τα παιδιά που έχουν σχέση με ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες (Αρχές των Παρισίων), 2007 ΙΙ. Διεθνείς συμβάσεις εργασίας Σύμβαση 138 για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, 1973 Σύμβαση 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, 1999 Σύμβαση 169 περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση σε ανεξάρτητες χώρες,

29 ΙΙΙ. Διεθνείς πράξεις ανθρωπιστικού δικαίου Οι Συμβάσεις της Γενεύης, ιδίως η Σύμβαση περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου, 1949 Πρωτόκολλο Ι των Συμβάσεων της Γενεύης σχετικά με την προστασία των θυμάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων, 1967 Πρωτόκολλο ΙΙ των Συμβάσεων της Γενεύης σχετικά με την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων, 1967 Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (Συνθήκη της Οτάβας), 1997 ΙV. Διεθνείς πράξεις ποινικού δικαίου Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Καταστατικό της Ρώμης) Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, V. Πράξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, 1980 Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στον τομέα της διεθνούς υιοθεσίας,

30 VΙ. Ευρωπαϊκές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000 ( ιδίως άρθρο 24, το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού) Σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, 1950 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, 1961 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού, 1996 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 1987 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 11), 1992 Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη : Τμήμα Ι - ΕΕ ( ιδίως παρ. 5, 7) Τμήμα ΙΙ - ΕΚ (ιδίως παρ. 97, ) Κοινοτικές πράξεις και άλλα μέτρα : - Ιούλιος 2006 : Έκδοση της ανακοίνωσης της Επιτροπής της ΕΕ «Προς μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού» ως μέρους ενός ευρύτερου, μακροπρόθεσμου «Συμφώνου για το παιδί» για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών εντός της Ένωσης και στην εξωτερική της δράση, -Ιούνιος 2007 : Ίδρυση του «Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού» - Προσεχές «Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της Επιτροπής. 30

31 -2007 : Ανακοίνωση της Επιτροπής - Προς μία ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια στην οποία γίνεται έκκληση για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου κατά την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. VΙΙ. Αφρικανικές περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα Αφρικανικός Χάρτης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, 1981 Πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών στην Αφρική, το οποίο αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, 2000 Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού, 1990 VΙΙΙ. Διαμερικανικές περιφερειακές πράξεις Αμερικανική Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 1969 Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Αμερικανική Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων ( Πρωτόκολλο του Σαν Σαλβαδόρ), 1988 Διαμερικανική Σύμβαση για την πρόληψη, την τιμωρία και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 1994 Διαμερικανική Σύμβαση για τη διεθνή εμπορία ανηλίκων, 1994 Διαμερικανική Σύμβαση για τη διεθνή επιστροφή παιδιών,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Μόνον κατά την τελευταία δεκαετία, οι ένοπλες συγκρούσεις κρίνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα

IP Chapter I. Σχετικά διεθνή νομικά πρότυπα Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Φεβρουαρίου 2010, η Οµάδα Κοινωνικών Θεµάτων κατέληξε σε συµφωνία όσον αφορά το συνηµµένο κείµενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Οµάδας Κοινωνικών Θεµάτων προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την θανατική ποινή: αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο κείμενο Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (i) Τα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα δικαιώματα

Ανθρώπινα δικαιώματα Ανθρώπινα δικαιώματα Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για τη στήριξη της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις εξωτερικές σχέσεις της, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 12504/16 Διοργανικός φάκελος: 2016/0297 (NLE) COLAC 76 CFSP/PESC 753 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συμφωνία πολιτικού διαλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

6129/12 ΔΙ/γομ/ΚΚ 1 DG K 1

6129/12 ΔΙ/γομ/ΚΚ 1 DG K 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2012 (20.03) (OR. en) 6129/12 COHOM 57 PESC 326 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την ΕΠΑ/την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0272 Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες

P6_TA-PROV(2005)0272 Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες P6_TA-PROV(2005)0272 Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

10897/15 ΑΣ/γομ 1 DGC 2B

10897/15 ΑΣ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10897/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COHOM 81 CFSP/PESC 399

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών

Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών P6_TA(2009)0372 Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την οικοδόµηση της ειρήνης / των εθνών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την ενσωµάτωση

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη Πόλεις και περιφέρειες: ένα σύμφωνο για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Δεδομένης της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ- Α.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ- Α.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 21 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙ- ΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ... 23 Α.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ... 23 Α.Ι.1. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ.. 23 Α.Ι.1.1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ » (Υποστήριξη ΜΚΟ)

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ » (Υποστήριξη ΜΚΟ) Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008

Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 ΕΥΡΩ-ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μήνυμα προς την Ε Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Λίμα, 16 και 17 Μαΐου 2008 Πέμπτη, 1η Μαΐου 2008 Λίμα (Περού) DV\721105.doc

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών 1. Στόχος των κατευθυντηρίων γραµµών Η έγκριση κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για το διάλογο µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επικαιροποίηση

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για το διάλογο µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επικαιροποίηση Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για το διάλογο µε τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα - Επικαιροποίηση 1. Εισαγωγή Στα συµπεράσµατα της 25ης Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

11855/12 ΑΣ/νικ 1 DG C 1

11855/12 ΑΣ/νικ 1 DG C 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2012 (25.06) (OR. en) 11855/12 COHOM 163 PESC 822 COSDP 546 FREMP 100 INF 110 JAI 476 RELEX 603 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της: Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Παιδιά σε Κίνδυνο Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα