Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού"

Transcript

1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού I Εισαγωγή 1. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η μοναδική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει λάβει τόσο ευρεία επικύρωση. Σε συνάρτηση με τα δύο προαιρετικά της πρωτόκολλα περιέχει εκτενές σύνολο νομικά δεσμευτικών διεθνών κανόνων για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Μαζί με άλλα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα για τα δικαιώματα των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των θεσπισθέντων από το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι πράξεις αυτές παρέχουν σταθερά θεμέλια για την απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων από όλα τα παιδιά χωρίς οιεσδήποτε διακρίσεις, ενώ αποτελούν αναφορά για την προαγωγή και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την πραγματική εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού. 2. Κατά την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα Παιδιά (UNGASS) του Μαΐου του 2002 ανελήφθησαν περαιτέρω διεθνείς δεσμεύσεις για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, προβλέποντας στρατηγική με συγκεκριμένες προθεσμίες για την εφαρμογή και την υλοποίηση της προόδου. Με την έγκριση της δήλωσης της ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του σχεδίου δράσης της «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» το 2002, οι Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύθηκαν για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως και για την εφαρμογή των συμφωνημένων στόχων, στρατηγικών και δράσεων. Επιπλέον, εγκρίθηκαν η Δήλωση της Χιλιετίας και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας με άμεσες επιπτώσεις για τα δικαιώματα του παιδιού. Το έγγραφο του 2005 για τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης επανέλαβε τη σημασία της επίτευξης των στόχων και σκοπών τους. 1

2 3. Σε επίπεδο ΕΕ, οι κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων χρησιμεύουν ως σταθερό περιφερειακό πλαίσιο για τις εργασίες της ΕΕ όσον αφορά την προαγωγή και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη γενική εξωτερική πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η ΕΕ έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια πολυσχιδή δράση η οποία περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, τα ακόλουθα στοιχεία: - Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της ΕΕ του 2003 για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις. - Συζήτηση των δικαιωμάτων του παιδιού με τρίτες χώρες, ιδίως στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, - Χρηματοδότηση, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), σχεδίων για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, - Μέσω της διαδικασίας διεύρυνσης, παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και υποστήριξη της μεταρρύθμισης της προστασίας του παιδιού στις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες. - στα Ηνωμένα Έθνη η ΕΕ, μαζί με τα κράτη της Λατινικής Αμερικής, πρωτοστατεί για την έκδοση ετήσιου ψηφίσματος σχετικά με τα «Δικαιώματα του Παιδιού» και καλεί τακτικά τα κράτη να υπογράψουν, να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, - Στήριξη των εργασιών των σχετικών διεθνών και περιφερειακών φορέων στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, ειδικά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, των οργάνων που έχουν συσταθεί δυνάμει της Συνθήκης του ΟΗΕ, ιδίως της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, ειδικών διαδικασιών και μηχανισμών του ΟΗΕ καθώς και υποστήριξη των οικείων οργανώσεων του ΟΗΕ, ιδίως των UNICEF, OHCHR (Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα), ΔΟΕ και UNFPA (Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία) και περιφερειακών μηχανισμών, ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ, του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Διαμεσολαβητών για τα παιδιά και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 2

3 - Στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, η «ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» συμπεριλαμβάνει το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ μέσω αναφοράς σε βασικά διεθνή πλαίσια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Για την ΕΚ, υπάρχει τρισχιδής προσέγγιση για τα παιδιά η οποία λαμβάνει υπόψη ι) ειδικά ζητήματα όπως η βία κατά των παιδιών, τα παιδιά που εμπλέκονται σε ένοπλες συγκρούσεις, η εμπορία παιδιών κλπ, ii) τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών μέσω συγκεκριμένων πτυχών όπως παιδεία και υγεία καθώς και iii) η αυξανόμενη συνεκτίμηση των δικαιωμάτων των παιδιών ως οριζοντίου ζητήματος το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα προγράμματα και σχέδια που χρηματοδοτούνται από την ΕΚ. Τα κατευθυντήρια σημειώματα για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚ για τη συνεκτίμηση των δικαιωμάτων των παιδιών σε επίπεδο χώρας απαιτούν την υπαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού ως οριζόντιου ζητήματος σε προσέγγιση με άξονα τα δικαιώματα. Τα έγγραφα τομεακής πολιτικής αποτελούν περαιτέρω εργαλεία για την ανάληψη δράσης. 4. Παρά το εκτενές πλαίσιο πράξεων, κανόνων και δεσμεύσεων για τα δικαιώματα του παιδιού και τα πρώτα βήματα προόδου για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων, η καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις εν λόγω δεσμεύσεις και στόχους. Τα παιδιά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μείζονα προβλήματα επιβίωσης, να στερούνται ευκαιριών για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και κανονική υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη, είναι θύματα των χείριστων μορφών παιδικής εργασίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης, ασθενειών, ένοπλων συγκρούσεων, διαφόρων μορφών βίας. Εξαναγκάζονται να συνάψουν γάμους σε μικρή ηλικία και να υπομείνουν επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές. Τα παιδιά που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες ή ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερείς καταστάσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους και κυρίως κίνδυνο διακρίσεων, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Τα κορίτσια διατρέχουν συγκεκριμένους κινδύνους και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. 3

4 Από τη διαδικασία παρακολούθησης της Ειδικής Συνόδου του 2002 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για τα Παιδιά (UNGASS) και τις εργασίες παρακολούθησης της επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού προκύπτει ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί επαρκώς και ότι πολλοί στόχοι της UNGASS με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καθώς και κριτήρια αξιολόγησης όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας πόρρω απέχουν της υλοποίησης. 5. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής και την ανάληψη ακόμη πιο σταθερής και συστηματικής δράσης για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική της πολιτική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ΕΕ αποφάσισε να θεμελιώσει εφεξής την παγκόσμια προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές. ΙΙ. Πολιτική πτυχή : Σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών Με τις εν λόγω «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού» («κατευθυντήριες γραμμές»), η ΕΕ τονίζει τη σημασία βασικών διεθνών και ευρωπαϊκών νομικών πράξεων, κανόνων και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του παιδιού, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού και των δύο προαιρετικών της πρωτοκόλλων, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου καθώς και της Αναπτυξιακής Δήλωσης της Χιλιετία και των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, της Δήλωσης και του Σχεδίου Δράσης «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» της UNGASS του 2002 καθώς και άλλων πράξεων και προτύπων που έχουν σημασία για τα δικαιώματα του παιδιού όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ. 4

5 Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη βούλησή της να τηρήσει ως θέμα προτεραιότητας στην εξωτερική πολιτική της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα την προαγωγή και προστασία ΟΛΩΝ των δικαιωμάτων του παιδιού, δηλαδή προσώπων ηλικία κάτω των 18 ετών, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και το δικαίωμά του να προστατεύεται από τις διακρίσεις και να συμμετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, βάσει των αρχών της δημοκρατίας, της ισότητας, της αποφυγής των διακρίσεων, της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και του οικουμενικού, αδιαίρετου, αλληλεξάρτητου και αλληλένδετου χαρακτήρα όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάπτυξης. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η ΕΕ θα προωθήσει γενικά μέτρα όπως περιέχονται σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές καθώς και ειδικές δράσεις σε τομείς προτεραιότητας, με βάση στρατηγικές υλοποίησης οι οποίες θα αποφασιστούν χωριστά. Με την έγκριση ενοποιημένης προσέγγισης όσον αφορά την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού η ΕΕ θα συμπληρώσει με τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές τις κατευθυντήριες γραμμές της για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις του 2003 οι οποίες θα συνεχίσουν να προσανατολίζουν τις δράσεις της ΕΕ σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλλουν κυρίως : - στο να αποκτήσουν τα δικαιώματα του παιδιού μεγαλύτερο βάρος στη διεθνή ατζέντα με σκοπό να προχωρήσει η υλοποίησή τους και να προληφθούν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, ιδίως σε εθνικό επίπεδο. - στην υπογράμμιση της δέσμευσης της ΕΕ για την πλήρη πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως έχουν κατοχυρωθεί στις οικείες διεθνείς πράξεις, και ιδίως στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, - στην επισήμανση ότι τα δικαιώματα του παιδιού αποτελούν αναφαίρετο, αναπόσπαστο και αδιαχώριστο τμήμα των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχουν ίση σημασία, αν και οι ενέργειες για την κατοχύρωσή τους πρέπει να ιεραρχηθούν σύμφωνα με το συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο, 5

6 - στην προώθηση της διαδικασίας εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των δύο προαιρετικών της πρωτοκόλλων, και άλλων διεθνών και περιφερειακών πράξεων προτύπων για τα δικαιώματα του παιδιού, - στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τις δράσεις της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες, - στην προώθηση της συνεκτίμησης των δικαιωμάτων των παιδιών στην πολιτική και τις δράσεις της ΕΕ και την ενίσχυση της ικανότητας όλων των οικείων φορέων της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, - στην προώθηση συνεργιών και την ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίας, και τη συμπλήρωση των δράσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού. - στην εφοδιασμό της ΕΕ με συμπληρωματικό επιχειρησιακό εργαλείο, το οποίο θα χρησιμοποιείται στις πολιτικές επαφές με τρίτες χώρες και σε διεθνή φόρα σε τομείς που έχουν σημασία για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. ΙΙΙ. Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές Α) Βασικές αρχές Στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, και σε διεθνή φόρα, η ΕΕ ιδίως: - Θα προωθήσει ενεργά τους στόχους της όσον αφορά την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ως αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σε πλαίσια ανάπτυξης, ειρήνης και ασφάλειας και θα προωθήσει περαιτέρω τη συνεκτίμηση των στόχων αυτών σε άλλες εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του πολιτικού διαλόγου, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ενταξιακής διαδικασίας, 6

7 - θα επιδιώξει προσέγγιση βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την εφαρμογή αυτών των στόχων καθοδηγούμενη από τις γενικές αρχές της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού, ήτοι καταπολέμηση των διακρίσεων, βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, συμμετοχή του παιδιού και επιβίωση και ανάπτυξη του παιδιού, - θα προωθήσει ολιστική προσέγγιση, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τον αδιαίρετο, αλληλεξάρτητο και αλληλένδετο χαρακτήρα των δικαιωμάτων των παιδιών με ειδική έμφαση στους προβληματικούς τομείς που έχουν προτεραιότητα, - θα επιδιώξει την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε πλήρη συμφωνία με τις οικείες διεθνείς πράξεις και πρότυπα, ιδίως τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, με τη θέσπιση όλων των αναγκαίων νομοθετικών, διοικητικών και λοιπών μέτρων, ιδίως των οριζόντιων μέτρων που έχουν ορισθεί ως «γενικά μέτρα εφαρμογής» από την επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού. 1 - θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της ικανότητας των υπεύθυνων φορέων (κρατών και κυβερνήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των) καθώς και των δικαιούχων (παιδιών, προκειμένου να απολαύουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους). Β) Στόχοι ΕΕ - να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει τις τρίτες χώρες στις προσπάθειές τους να εκπληρώνουν και να τηρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις και τις ειδικές τους δεσμεύσεις για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών δυνάμει του διεθνούς δικαίου και πολιτικών δεσμεύσεων, με ειδική έμφαση στις υποχρεώσεις εκείνες που περιέχονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, στη Δήλωση της UNGASS και το Σχέδιο Δράσης «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά», τη δήλωση της χιλιετίας και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τις οικείες διατάξεις του εγγράφου για τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης, και να τις βοηθήσει να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. 1 Γενική παρατήρηση 5 (2003) 7

8 - να συμβάλει στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και την καλύτερη κατανόηση των αρχών και διατάξεων για τα δικαιώματα του παιδιού όπως κατοχυρώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού, τα προαιρετικά της πρωτόκολλα και άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις και πρότυπα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού, - να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΕ σε πολυμερή φόρα και στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με ειδική δράση στους τομείς που έχουν προτεραιότητα, - να βελτιώσει τη συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη καθώς και στο συνολικό πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού. Γ) Επιχειρησιακά εργαλεία για τη δράση της ΕΕ στις σχέσεις με τρίτες χώρες Για την επίτευξη των στόχων αυτών η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει, ιδίως, τα ακόλουθα μέσα: - Πολιτικός διάλογος ( μεταξύ άλλων συμπερίληψη των δικαιωμάτων των παιδιών σε συνεδριάσεις και συζητήσεις σε διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις και με τρίτες χώρες σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων υπουργικών συνομιλιών, κοινών συνεδριάσεων επιτροπών, επίσημων διαλόγων υπό την ηγεσία της Προεδρίας του Συμβουλίου, της Τρόϊκας, Αρχηγών Αποστολών ή της Επιτροπής ) με στόχο κυρίως : Την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών και τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα όσον αφορά την προαγωγή και την προστασία τους Την προώθηση της επικύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής των οικείων διεθνών πράξεων σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, Την προώθηση της νομοθετικής μεταρρύθμισης προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμφωνία των εθνικών νόμων με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα για τα δικαιώματα του παιδιού, 8

9 Την προώθηση της ανάπτυξης ανεξάρτητων εθνικών θεσμικών φορέων για τα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων, Την προώθηση του αποτελεσματικού συντονισμού των δραστηριοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών και των ενεργειών των εθνικών αρχών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και της κατανομής επαρκών πόρων με σκοπό την εξασφάλιση της προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, Την ανάπτυξη δεικτών με άξονα το παιδί και αξιολογήσεων επιπτώσεων στα παιδιά για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, Την προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, Την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων τους. - Διαβήματα (σε σχέση με δημόσιες δηλώσεις, εφόσον ενδείκνυται) με σκοπό την αντίδραση σε σημαντικές τοπικές εξελίξεις που έχουν αντίκτυπο στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως με σκοπό να υπενθυμισθεί στις τρίτες χώρες η υποχρέωσή τους να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, μεταξύ άλλων με τη συνεκτίμηση των τελικών παρατηρήσεων της επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλων σχετικών οργάνων της συνθήκης, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα όργανα των ΗΕ, περιφερειακές οργανώσεις, εθνικούς ανεξάρτητους φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, - Διμερής και πολυμερής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων μέτρων: Αναβάθμιση των προγραμμάτων ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας που εστιάζουν στα δικαιώματα των παιδιών, Συνεκτίμηση των δικαιωμάτων του παιδιού στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων, κατά τον προγραμματισμό συζητήσεων, στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα, στους διαλόγους για αναπτυξιακούς στόχους και στα εθνικά σχέδια δράσης για παιδιά όπως προβλέπονται σύμφωνα με την UNGASS, 9

10 Χρησιμοποίηση διμερούς και κοινοτικής χρηματοδότησης και προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας κατά τη χρηματοδότηση έργων για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, Βελτίωση της συνοχής μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από κράτη μέλη καθώς και στο συνολικό πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδίως σε τομείς προτεραιότητας, Ενίσχυση των εθνικών δομών και θεσμών, προώθηση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα οικεία διεθνή πρότυπα, ανάπτυξη ανεξάρτητων φορέων για τα δικαιώματα του παιδιού βάσει των αρχών των Παρισίων, Ανάπτυξη δεικτών με άξονα το παιδί καθώς και αξιολογήσεων επιπτώσεων στα παιδιά Προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής των παιδιών. - Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και ενίσχυση του συντονισμού με διεθνείς φορείς, μεταξύ άλλων: τον ΟΗΕ, και συγκεκριμένα τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ειδικές διαδικασίες και τα όργανα της συνθήκης, ειδικότερα την επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, τις οργανώσεις του ΟΗΕ, ιδίως UNICEF, OHCHR, ΔΟΕ, ΠΟΕ, UNFPA περιφερειακές οργανώσεις, ιδίως το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΑΣΕ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα δικαιώματα των παιδιών, Εταιρικές σχέσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, ερευνητικά ιδρύματα, Κοινωνία των πολιτών και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 10

11 Δ) Εφαρμογή (i) Γενική δράση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των παιδιών Η ΕΕ παραμένει κατ αρχήν προσηλωμένη στην προαγωγή και προστασία όλων των δικαιωμάτων του παιδιού σε ίση βάση. Η ΕΕ με τον τρόπο αυτό θα συνεχίσει και θα ενισχύσει τις προσπάθειές της στην εξωτερική της πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε πολυμερή φόρα και στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, ενθαρρύνοντας τα κράτη : a) να προσχωρούν σε και να τηρούν διεθνείς κανόνες και πρότυπα και να συνεργάζονται με διεθνείς μηχανισμούς και διαδικασίες ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως με : - την τήρηση και προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής των οικείων διεθνών πράξεων και προτύπων για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων, των Συμβάσεων 138 και 182 της ΔΟΕ, της Σύμβασης για το καθεστώς των προσφύγων και του Πρωτοκόλλου της, της Σύμβασης για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες και του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, - την εκτέλεση αιτήσεων για τη λήψη προστατευτικών μέτρων, αποφάσεων και συστάσεων διεθνών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, - τη συνεργασία με τους οικείους μηχανισμούς και διαδικασίες των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θεματικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς ανά χώρα, ιδίως αυτούς που έχουν σημασία για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, - τη συνεργασία με τους οικείους μηχανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης, και την προαγωγή της τήρησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων, - τη συνεργασία με περιφερειακούς μηχανισμούς προκειμένου να εξασφαλισθεί η προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της προόδου. 11

12 β) να ενισχύουν την ικανότητα για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε εθνικό επίπεδο, ιδίως με : - την υποστήριξη της ανάπτυξης σφαιρικών εθνικών σχεδίων ή στρατηγικών για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, - την υποστήριξη της ανάπτυξης και ενίσχυσης κυβερνητικών μηχανισμών για το συντονισμό της δράσης για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, γ) να βελτιώσουν τις διαδικασίες και δομές παρακολούθησης, ιδίως με : - την βελτίωση των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων παρακολούθησης και με την ανάπτυξη δεικτών για τη συλλογή, ανάλυση και προώθηση της διάδοσης δεδομένων που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, - την προώθηση της έρευνας για τα δικαιώματα του παιδιού και τη συμπερίληψη των παιδιών στην έρευνα και την παρακολούθηση, - τη θέσπιση ικανοτήτων παρατήρησης, μεταξύ άλλων με την πρόβλεψη εθνικών ανεξάρτητων θεσμικών φορέων για τα δικαιώματα των παιδιών, όπως οι διαμεσολαβητές, - προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. δ) να προωθήσουν την κατανομή πόρων για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως με : - την υποστήριξη της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης εργαλείων για τη συνεκτίμηση των παιδιών στις δημοσιονομικές διαδικασίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, - την προώθηση της αξιολόγησης του αντίκτυπου των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών στα παιδιά. 12

13 ε) να προωθήσουν νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως με : - την ενθάρρυνση και προώθηση της εκτέλεσης και αναθεώρησης της εθνικής νομοθεσίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμφωνία της με τους οικείους διεθνείς κανόνες και πρότυπα για τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, - την ενθάρρυνση και υποστήριξη της βελτίωσης της ικανότητας των φορέων επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση της παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών και την ανάπτυξη φιλικών προς το παιδί διαδικασιών για τη διερεύνηση και δίωξη των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών. στ) να καταπολεμούν και να αποτρέπουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως με : - την νομική απαγόρευση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών και της κακομεταχείρισης των παιδιών, ιδίως μέσω του ποινικού δικαίου, και με την παύση της ατιμωρησίας για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, - την εντονότερη δυνατή καταδίκη κάθε μορφής παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών, μεταξύ άλλων με το χαρακτηρισμό των παραβιάσεων αυτών ως αξιόποινων πράξεων, - τη λήψη αποτελεσματικών νομοθετικών, διοικητικών, δικαστικών και άλλων μέτρων για την πρόληψη παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού υπό τη δικαιοδοσία του κράτους και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για τις παραβιάσεις αυτές, - τη θέσπιση εθνικών νομικών εγγυήσεων για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, - την αποτελεσματική εκπαίδευση των υπαλλήλων επιβολής του νόμου και άλλων επαγγελματιών που εργάζονται μαζί με και για τα παιδιά προκειμένου να προωθούν τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών και την εξασφάλιση της τήρησης διεθνών προτύπων και πράξεων, 13

14 - την πρόβλεψη της αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης των θυμάτων των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών. ζ) να παρέχουν στα παιδιά τη δυνατότητα πιο αποτελεσματικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των πολιτικών που τα αφορούν, και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των η) να ενισχύουν την ικανότητα των οικογενειών και άλλων φορέων μέριμνας να εκπληρώνουν πλήρως το ρόλο τους όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών θ) να υποστηρίζουν την ανάπτυξη προγραμμάτων ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως με : - την προώθηση εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών και την εξασφάλιση της προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, - την προώθηση της ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων του παιδιού στα προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης και με την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε κάθε σχετικό τομέα. (ii) Ειδικές δράσεις για την ενίσχυση των δικαιωμάτων του παιδιού σε τομείς προτεραιότητας Εντός του συνολικού πλαισίου αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών θα αναληφθεί ειδική δράση σε τομείς προτεραιότητας βάσει χωριστών στρατηγικών υλοποίησης οι οποίες θα συμπληρώνουν τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Για να μπορέσει η ΕΕ να αντιμετωπίσει καλύτερα τα διάφορα δικαιώματα του παιδιού σε μακροπρόθεσμη βάση, θα επιλεγεί από την COHOM τομέας προτεραιότητας και θα αναπτυχθεί αναλόγως στρατηγική υλοποίησης. Ο τομέας προτεραιότητας υπόκειται σε τακτική επανεξέταση και ενδεχόμενη μεταβολή. Ο πρώτος τέτοιος τομέας προτεραιότητας θα είναι «Κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών», η στρατηγική υλοποίησης του οποίου περιέχεται στο Παράρτημα Ι. 14

15 (iii) Ρόλος των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου Σύμφωνα με την εντολή της η COHOM θα επανεξετάζει την εφαρμογή και παρακολούθηση των κατευθυντηρίων γραμμών για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε στενό συντονισμό και συνεργασία με τις άλλες σχετικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Η επανεξέταση αυτή περιλαμβάνει: - την προώθηση της ένταξης της προαγωγής και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στις οικείες πολιτικές και δράσεις της ΕΕ, - την επανεξέταση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών κατά τακτά διαστήματα και σε συνεδριάσεις ad-hoc, - την υποβολή εκθέσεων στο Συμβούλιο, μέσω της ΕΠΑ και του Συμβουλίου, κατά περίπτωση σε ετήσια βάση όσον αφορά την πρόοδο της εφαρμογής αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών. (iv) Ανεπίσημη πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων με εξωτερικούς τρίτους Κατά την εφαρμογή των γραμμών αυτών τα μέλη της COHOM μπορούν να ανταλλάσσουν ανεπίσημα απόψεις, εφόσον συντρέχει λόγος, κυρίως με ΜΚΟ και διεθνείς οργανισμούς. Η Επιτροπή θα είναι πλήρως συνδεδεμένη με τη διαδικασία. Εφαρμόζεται η απόφαση αρ. 2001/264/ΕΚ της για τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου. 1 Ε) Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων Η ΕΕ, κατά την παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών, και έχοντας υπόψη το ευρύ πεδίο τους, θα επιδιώξει την εκτενή χρησιμοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των οικείων φορέων εκτός ΕΕ, ιδίως οργάνων και μηχανισμών του ΟΗΕ, ειδικών διαδικασιών, οργάνων της συνθήκης, κυρίως της επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού, οργανώσεων του ΟΗΕ, ιδίως των OHCHR, UNICEF, ΠΟΕ,UNDP,ΔΟΕ, UNFPA και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τη στενή συνεργασία μαζί τους. 1 Αναφορά: ΕΕ L 101, , σελ. 1 15

16 ΣΤ) Αξιολόγηση Η COHOM, ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα : - επανεξετάζει τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές και τη στρατηγική υλοποίησης ανά διετία μετά τη θέσπισή τους, - εστιάζει την πρώτη επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών στη συντελεσθείσα πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή τους και σε προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση καθώς και στην απόφαση αν ο τομέας προτεραιότητας θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι την επόμενη επανεξέταση ή αν θα πρέπει να μεταβληθεί, και υποβάλλει τις σχετικές εκθέσεις στο Συμβούλιο, - εστιάζει την πρώτη επανεξέταση της στρατηγικής υλοποίησης στο πιλοτικό πρόγραμμα και τη συντελεσθείσα πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη των στρατηγικών ανά χώρα, - επιδιώκει τον προσδιορισμό περαιτέρω τρόπων συνεργασίας με τον ΟΗΕ και περιφερειακές διακυβερνητικές οργανώσεις, ΜΚΟ και άλλους σχετικούς φορείς για την εφαρμογή και την παρακολούθηση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών και υποβάλλει, εφόσον ενδείκνυται, συναφείς προτάσεις στην ΕΜΑ ή το Συμβούλιο, - προωθεί και επιβλέπει την περαιτέρω ένταξη της προώθησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, στα περιφερειακά και πολυμερή φόρα και μεριμνά ενεργά για τη διάδοση των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών και την εφαρμογή τους σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 16

17 Παράρτημα Ι Στρατηγική υλοποίησης για τον τομέα προτεραιότητας «Κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών» Ι. Εισαγωγή Προκειμένου να αναληφθεί ειδική δράση για την εφαρμογή των «Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού», ο τομέας «Κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών» έχει επιλεγεί ως πρώτος τομέας προτεραιότητας των γραμμών αυτών. Ανεξαρτήτως πολιτιστικών ή κοινωνικών λόγων, παιδείας, εισοδήματος ή εθνοτικής προέλευσης, η βία κατά των παιδιών συνιστά ευρύτατη παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών, η οποία θέτει επίσης σε κίνδυνο τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών. Διάφορες μορφές βίας εξακολουθούν να πλήττουν παιδιά κάθε ηλικίας σε όλες τις περιοχές του κόσμου, μεταξύ των οποίων σωματική, διανοητική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, κακομεταχείριση και εκμετάλλευση των παιδιών, ομηρία, ενδο-οικογενειακή βία, εμπορία ή πώληση παιδιών και των οργάνων τους, παιδεραστία, παιδική πορνεία, παιδική πορνογραφία, παιδικός σεξουαλικός τουρισμός, βία που έχει σχέση με συμμορίες, επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές σε οιοδήποτε περιβάλλον, και σωματική τιμωρία στο σχολείο. Φερ ειπείν, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, κατά το 2002 περίπου 150 εκατομμύρια κορίτσια και αγόρια και 73 εκατομμύρια αγόρια ηλικίας κάτω των 18 εξαναγκάσθηκαν σε σεξουαλική συνεύρεση ή υπέμειναν άλλης μορφής σεξουαλική βία. Ο αριθμός των κοριτσιών και γυναικών στον κόσμο που πιστεύεται ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή ακρωτηριασμού/ αποκοπής των γυναικείων γεννητικών οργάνων κυμαίνεται μεταξύ 100 και 140 εκατομμυρίων. Κατά το 2004, 126 εκατομμύρια παιδιά ήταν ακόμη αναγκασμένα να ασκούν επικίνδυνη εργασία. Αν και οι συνέπειες της βίας για τα παιδιά ενδέχεται να κυμαίνονται ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητά της, οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι ως επί το πλείστον σοβαρές και επιβαρυντικές. Το ευάλωτο των παιδιών και η εξάρτησή τους από τους ενήλικες απαιτούν ειδική φροντίδα και αποφασιστική διεθνή δράση για την προστασία τους από κάθε μορφή βίας. 17

18 ΙΙ. Στόχοι Για να προωθήσει την προαγωγή και την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας, η ΕΕ θα ακολουθήσει διττή προσέγγιση, βάσει της γενικής «Μελέτης για τη βία κατά των παιδιών» του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ: Ι. Υπογράμμιση του παγκόσμιου χαρακτήρα του ζητήματος της βίας κατά των παιδιών, που πλήττει όλα τα μέρη του κόσμου, και προώθηση της παγκόσμιας υποστήριξης των συστάσεων της Μελέτης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όπου είναι σκόπιμο, και ιδίως στα σχετικά φόρα του ΟΗΕ. ΙΙ. Υποστήριξη ειδικών δράσεων για κάθε χώρα με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες μορφές βίας κατά των παιδιών στις διάφορες χώρες /περιοχές του κόσμου. ΙΙΙ. Επιχειρησιακό Τμήμα Για την προώθηση των προαναφερομένων στόχων, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση στους ακόλουθους τομείς : (i) Εισήγηση να χρησιμοποιηθεί η μελέτη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών ως γενικό έγγραφο αναφοράς για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών. Ενδεδειγμένα μέτρα: - Η ΕΕ θα υποστηρίξει δημοσίως στα σχετικά διεθνή και περιφερειακά φόρα και στα φόρα του ΟΗΕ τη μελέτη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και τα πορίσματά της και θα προωθήσει την παρακολούθηση και την εφαρμογή των συστάσεων που περιέχονται σε αυτήν. 18

19 - η ΕΕ θα υποστηρίξει συγκεκριμένα σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την κατάρτιση εντολής για Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών, όπως προτείνεται στη σχετική μελέτη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. - η ΕΕ θα προβεί, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διμερών επαφών με τρίτες χώρες, σε κατάλληλη μνεία των συστάσεων και της όλης μελέτης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη βία κατά των παιδιών ως του βασικού εγγράφου αναφοράς για την ανάληψη δράσης της ΕΕ στο θέμα αυτό. (ii) Εισήγηση για επικύρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, ιδίως της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων, της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και του προαιρετικού της πρωτοκόλλου, του καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της Σύμβασης για την εξάλειψη διακρίσεων κάθε μορφής κατά των γυναικών και του προαιρετικού της πρωτοκόλλου, των Συμβάσεων ΔΟΕ 138 και 18, της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και του πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικόπαιδων, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Ενδεδειγμένα μέτρα: - Η ΕΕ θα αναγνωρίσει ότι είναι σκόπιμο για όλα τα κράτη τα οποία δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τα δύο προαιρετικά πρωτόκολλα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης και να προωθήσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των προαιρετικών αυτών πρωτοκόλλων. 19

20 - η ΕΕ θα καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να ενθαρρύνει, στα διεθνή φόρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στις διμερείς επαφές με τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, την επικύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, τα προαιρετικά της πρωτόκολλα και άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις που έχουν σημασία για το θέμα της βίας κατά των παιδιών, - η ΕΕ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση, στα διεθνή και περιφερειακά φόρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και στις διμερείς επαφές με τρίτες χώρες, στην προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και τα δύο προαιρετικά της πρωτόκολλα, και την εφαρμογή άλλων σχετικών διεθνών και περιφερειακών κανόνων και προτύπων, και θα προωθήσει την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των οικείων πολιτικών δεσμεύσεων, ιδίως των αποτελεσμάτων και στόχων της 27ης ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης η οποία ήταν αφιερωμένη στην προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών ( UNGASS) και του σχεδίου δράσης της «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά» του 2002, που συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα, των διατάξεων της Δήλωσης της Χιλιετία και των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας που συνοδεύονται επίσης από χρονοδιάγραμμα, καθώς και του εγγράφου για τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης του (iii) Ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών ανά χώρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφή κατά των παιδιών Προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική της δράση για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών με ειδικά μέτρα σε διάφορες χώρες, η ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις κυρίαρχες μορφές βίας στις διάφορες χώρες και περιοχές του κόσμου, και εξετάζοντας επίσης τη διάσταση του φύλου στη βία κατά των παιδιών, θα αναπτύξει στρατηγικές ανά χώρα για την ανάληψη εστιασμένης δράσης σε τρίτες χώρες : α) Για την θεμελίωση και ανάπτυξη των στρατηγικών αυτών, η ΕΕ θα προβεί κατ αρχάς σε συνολική αξιολόγηση της κατάστασης στις διάφορες χώρες όσον αφορά τη βία κατά των παιδιών. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται κατά το δυνατόν σε υπάρχον υλικό, ειδικά από την UNICEF, τους ειδικούς μηχανισμούς του ΟΗΕ, κυβερνητικές πηγές και σχετικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 20

21 β) Με βάση τις συνολικές αυτές αξιολογήσεις, και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της μελέτης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με τη βία κατά των παιδιών και, όπου είναι σκόπιμο, τα τελικά συμπεράσματα της επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλων σχετικών οργάνων τα οποία έχουν συσταθεί δυνάμει συνθηκών στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συστάσεις που έχουν υποβληθεί από μηχανισμούς ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από φορείς, ιδίως οργανώσεις του ΟΗΕ, όπως οι OHCHR, UNICEF, ΠΟΕ, ΔΟΕ και UNFPA, περιφερειακές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι στρατηγικές ανά χώρα θα πρέπει να αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία : - εισήγηση για τάχιστη επικύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών της πρωτόκολλων και άλλων διεθνείς και περιφερειακών πράξεων και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, - εισήγηση για την άρση επιφυλάξεων ως προς τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα οι οποίες είναι ασύμβατες προς το σκοπό και το αντικείμενο της Σύμβασης και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων ή αντιβαίνουν με άλλο τρόπο στο διεθνές δίκαιο, - εισήγηση για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών της πρωτοκόλλων και - κατά περίπτωση - άλλων περιφερειακών και διεθνών πράξεων και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την παρακολούθηση και εφαρμογή πολιτικών δεσμεύσεων με ιδιαίτερη σημασία για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, - εισήγηση και υποστήριξη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που έχουν σκοπό την νομοθετική πρόβλεψη της απαγόρευσης κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, - ενθάρρυνση και υποστήριξη της θέσπισης ανεξάρτητων εθνικών μηχανισμών παρακολούθησης και εύχρηστων για τα παιδιά μηχανισμών και διαδικασιών αναφοράς και καταγγελίας περιπτώσεων βίας, με την ανάπτυξη σχετικών φιλικών προς τα παιδί διαδικασιών και υπηρεσιών στήριξης. 21

22 - εισήγηση και στήριξη της ενεργού συμμετοχής των παιδιών στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων και μηχανισμών παρακολούθησης, - εισήγηση και στήριξη της σύστασης ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την προώθηση της πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, - εισήγηση και υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών, σχεδίων δράσης και πολιτικών για τη βία κατά των παιδιών που προωθούν, μεταξύ άλλων, την αποφυγή της βίας και την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και που δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου στη βία, με τη δέουσα κατανομή των αναγκαίων πόρων, - ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής προσπαθειών συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης εθνικών δεδομένων και προώθηση σχετικών πρωτοβουλιών έρευνας, - εισήγηση και υποστήριξη μέτρων ενίσχυσης της ικανότητας όσων εργάζονται μαζί με και για παιδιά να ενισχύουν την προστασία των παιδιών από τη βία και να προλαμβάνουν, να αποκαλύπτουν και να αντιδρούν σε κάθε μορφής βία κατά των παιδιών, - εισήγηση και υποστήριξη για την παροχή φιλικών προς το παιδί υπηρεσιών αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης για τα θύματα, για την ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης και φιλικών προς τα παιδιά συστημάτων δικαιοσύνης ανηλίκων, - εισήγηση και υποστήριξη για τη θέσπιση μηχανισμών ευθύνης με σκοπό να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία και να προσάγονται όσοι ασκούν βία κατά παιδιών στη δικαιοσύνη. 22

23 γ) Αφού αποφασισθεί ο κατάλογος των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αναληφθεί ειδική δράση, η COHOM θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να καταρτίσει τις αντίστοιχες αξιολογήσεις των χωρών και να συντάξει σχέδια στρατηγικών ανά χώρα, περιγράφοντας τις ιδιαίτερα σημαντικές μορφές βίας κατά παιδιών και υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής των. Τα σχέδια στρατηγικών ανά χώρα θα υποβληθούν από την COHOM στους Αρχηγούς Αποστολών της ΕΕ στις αντίστοιχες χώρες για συμπληρωματική εισροή πληροφοριών, αξιολόγηση και έγκριση σε τοπικό επίπεδο. Αφού παραλάβει τις πληροφορίες αυτές, η COHOM θα εγκρίνει τις στρατηγικές ανά χώρα και θα αρχίσει την εφαρμογή τους. δ) Προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάληψη συγκεκριμένης δράσης της ΕΕ για τη βία κατά των παιδιών σε διάφορα μέρη του κόσμου, θα θεσπισθεί Πιλοτικό Πρόγραμμα κατά την έναρξη της εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών, εστιάζοντας τη δράση της ΕΕ σε δέκα χώρες κατ ανώτατο όριο από διάφορες περιοχές και με βάση τις διάφορες καταστάσεις που επισημαίνονται στη μελέτη του ΟΗΕ σχετικά με τη βία κατά των παιδιών. Κατά την επιλογή των χωρών που θα συμπεριληφθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα, η ΕΕ θα μπορούσε να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τις χώρες με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί ήδη διαλόγους ή διαβουλεύσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ την έγκαιρη και συστηματική συμπερίληψη του θέματος της βίας κατά των παιδιών στους εν λόγω διαλόγους ή διαβουλεύσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 23

24 (iv) Συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς Προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη, η ΕΕ θα επιδιώξει, ως θέμα αρχής, την μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία με φορείς εκτός ΕΕ στο πλαίσιο της δράσης της για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, και ιδίως: - τους σχετικούς μηχανισμούς του ΟΗΕ, κυρίως ειδικές διαδικασίες και όργανα που έχουν συσταθεί δυνάμει συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα την επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, - οργανώσεις του ΟΗΕ, ιδίως OHCHR, UNICEF, ΠΟΕ, UNDP(Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών), ΔΟΕ, UNFPA - άλλους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως το Συμβούλιο της Ευρώπης, - διεθνείς, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν σε τοπικό επίπεδο στην προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων προστασίας των παιδιών, Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ΕΕ θα ενισχύσει τις υπάρχουσες εταιρικές σχέσεις, ιδίως με τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης 1 και τον ΟΑΣΕ, ειδικότερα με άξονα την έρευνα και τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και διάδοση δεδομένων και με το σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών αντίδρασης ανάλογα με τη χώρα, και θα εξετάσει επίσης το σχηματισμό νέων εταιρικών σχέσεων με άλλους ενδεχόμενους συμμάχους, όπως συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημιακούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. (v) Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων Η COHOM θα λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των στρατηγικών ανά χώρα. 1 Βλ. Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 10ης Μαΐου 2007, ιδίως άρθρο 21, -CM (2007)

25 Σε χώρες που καλύπτονται από στρατηγικές ανά χώρα για τη βία κατά των παιδιών, οι Αρχηγοί Αποστολών της ΕΕ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν αυτό το θέμα στις τακτικές τους εκθέσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν, κατά περίπτωση, εκθέσεις ad hoc όσον αφορά τις σχετικές εξελίξεις. Πέραν των εκθέσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών από πηγές της ΕΕ, η παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης της βίας κατά των παιδιών θα βασίζεται επίσης σε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες, ιδίως από μηχανισμούς και οργανώσεις του ΟΗΕ, ιδίως όργανα συσταθέντα δυνάμει των συνθηκών, κυρίως δε την επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού και την UNICEF. Επιπλέον, οι σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δίκτυα προστασίας των παιδιών θα λαμβάνονται υπ όψιν. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται, ει δυνατόν, η συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία παρακολούθησης. IV. Εργαλεία δράσης της ΕΕ Εκτός από τη συμπερίληψη του θέματος της βίας, κατά περίπτωση, στον Πολιτικό Διάλογο και την ανάληψη σχετικών διαβημάτων, η ΕΕ θα προσδιορίσει συγκεκριμένα δυνατότητες για τη χρησιμοποίηση διμερούς και κοινοτικής χρηματοδότησης,ως ενδείκνυται, προς υποστήριξη ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές και τη στρατηγική εφαρμογής των. V. Αξιολόγηση Η COHOΜ θα διενεργήσει μια πρώτη επανεξέταση της Στρατηγικής Υλοποίησης μετά την πάροδο διετίας από την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών, εστιάζοντας στο πιλοτικό πρόγραμμα και τη διαδικασία της ανάπτυξης στρατηγικών ανά χώρα. Σε αυτή την επανεξέταση, η COHOΜ θα εξετάσει επίσης αν ο τομέας προτεραιότητας «Κάθε μορφής βία κατά των παιδιών» θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι την επόμενη τακτική επανεξέταση ή να αλλάξει. 25

26 Παράρτημα ΙΙ Ενδεικτικός κατάλογος διεθνών κανόνων, προτύπων και αρχών που δύναται να επικαλείται η ΕΕ στις επαφές της με τρίτες χώρες όσον αφορά την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού Ι. Πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα α. Συνθήκες και πρωτόκολλα Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού ( CRC), 1989 Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, 2000 Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τη συμμετοχή των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, 2000 Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 1966 Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, 1966 Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, με σκοπό την κατάργηση της θανατικής ποινής, 1989 Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, 1966 Διεθνές Σύμφωνο για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, 1965 Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, 1979, Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών,

27 Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, 1990 Σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων, 1951 Πρωτόκολλο για το καθεστώς των προσφύγων, 1966 Σύμβαση για τη μείωση της ανιθαγένειας, 1961 Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 1984 Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 2002 Β. Δηλώσεις Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 1948 Δήλωση της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, 2000 Δήλωση και Σχέδιο Δράσης «Ένας Κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά», 2002 Δήλωση της Παγκόσμιας Διάσκεψης κατά του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας (Δήλωση του Ντούρμπαν), 2001 Οι Δεσμεύσεις των Παρισίων για την προστασία των παιδιών από παράνομη στρατολόγηση ή χρησιμοποίηση από ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες ( Δεσμεύσεις των Παρισίων),

28 γ. Αρχές, κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές και άλλες κανονιστικές πράξεις Οι ελάχιστοι κανόνες των Ηνωμένων Εθνών περί δικαιοσύνης ανηλίκων (κανόνες του Πεκίνου), 1985 Κανόνες για την προστασία ανηλίκων που στερούνται της ελευθερίας των (κανόνες της Αβάνας), 1990 Βασικές Αρχές για την πρόληψη της εγκληματικότητας των νέων (κατευθυντήριες γραμμές του Ριάντ) 1990 Βασικές Αρχές για την εφαρμογή προγραμμάτων αποκαταστατικής δικαιοσύνης σε ποινικές υποθέσεις, 2002 Κατευθυντήριες γραμμές για τη δικαιοσύνη σε υποθέσεις με ανήλικα θύματα και ανήλικους αυτόπτες μάρτυρες, 2005 Κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την εκτόπιση ατόμων στο εσωτερικό της χώρας (Αρχές του Ντενγκ), 1998 Δήλωση για τις κοινωνικές και νομικές αρχές που αφορούν την προστασία και ευημερία των παιδιών, με ειδική αναφορά στην τοποθέτηση παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες και την υιοθεσία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 1986 Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τα παιδιά που έχουν σχέση με ένοπλες δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες (Αρχές των Παρισίων), 2007 ΙΙ. Διεθνείς συμβάσεις εργασίας Σύμβαση 138 για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, 1973 Σύμβαση 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, 1999 Σύμβαση 169 περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση σε ανεξάρτητες χώρες,

29 ΙΙΙ. Διεθνείς πράξεις ανθρωπιστικού δικαίου Οι Συμβάσεις της Γενεύης, ιδίως η Σύμβαση περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου, 1949 Πρωτόκολλο Ι των Συμβάσεων της Γενεύης σχετικά με την προστασία των θυμάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων, 1967 Πρωτόκολλο ΙΙ των Συμβάσεων της Γενεύης σχετικά με την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων, 1967 Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους (Συνθήκη της Οτάβας), 1997 ΙV. Διεθνείς πράξεις ποινικού δικαίου Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Καταστατικό της Ρώμης) Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, V. Πράξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών, 1980 Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία στον τομέα της διεθνούς υιοθεσίας,

30 VΙ. Ευρωπαϊκές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2000 ( ιδίως άρθρο 24, το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα του παιδιού) Σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, 1950 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, 1961 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού, 1996 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 1987 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 11), 1992 Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη : Τμήμα Ι - ΕΕ ( ιδίως παρ. 5, 7) Τμήμα ΙΙ - ΕΚ (ιδίως παρ. 97, ) Κοινοτικές πράξεις και άλλα μέτρα : - Ιούλιος 2006 : Έκδοση της ανακοίνωσης της Επιτροπής της ΕΕ «Προς μία ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού» ως μέρους ενός ευρύτερου, μακροπρόθεσμου «Συμφώνου για το παιδί» για την προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών εντός της Ένωσης και στην εξωτερική της δράση, -Ιούνιος 2007 : Ίδρυση του «Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού» - Προσεχές «Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της Επιτροπής. 30

31 -2007 : Ανακοίνωση της Επιτροπής - Προς μία ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια στην οποία γίνεται έκκληση για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου κατά την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. VΙΙ. Αφρικανικές περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα Αφρικανικός Χάρτης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, 1981 Πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών στην Αφρική, το οποίο αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, 2000 Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού, 1990 VΙΙΙ. Διαμερικανικές περιφερειακές πράξεις Αμερικανική Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 1969 Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Αμερικανική Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων ( Πρωτόκολλο του Σαν Σαλβαδόρ), 1988 Διαμερικανική Σύμβαση για την πρόληψη, την τιμωρία και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 1994 Διαμερικανική Σύμβαση για τη διεθνή εμπορία ανηλίκων, 1994 Διαμερικανική Σύμβαση για τη διεθνή επιστροφή παιδιών,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Eπικαιροποίηση των ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Μόνον κατά την τελευταία δεκαετία, οι ένοπλες συγκρούσεις κρίνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Διεθνών Πράξεων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκόσμιο και Περιφερειακό Επίπεδο Θεσσαλονίκη 2012 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0272 Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες

P6_TA-PROV(2005)0272 Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες P6_TA-PROV(2005)0272 Εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική εργασία στις αναπτυσσόμενες χώρες Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182

ΝΟΜΟΣ 2918/2001 (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο πρώτο ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 182 ΝΟΜΟΣ 2918/2001 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους (Φ.Ε.Κ. 119/Α/15-6-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη Πόλεις και περιφέρειες: ένα σύμφωνο για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Δεδομένης της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών και την καταπολέµηση των κάθε µορφής διακρίσεων έναντι των γυναικών 1. Στόχος των κατευθυντηρίων γραµµών Η έγκριση κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία

Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Τίτλος Μαθήματος: Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα δικαιώματα του παιδιού Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1220 Διδάσκων: Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144. 8 Μαρτίου 1999. Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και 1 ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Α/RES/53/144 8 Μαρτίου 1999 Διακήρυξη για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.10.2015 COM(2015) 500 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων με το Μπουρούντι, σύμφωνα με το άρθρο 96 της συμφωνίας εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα