ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10."

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ποιος από τους παρακάτω οργανισμούς χαρακτηρίζεται ως αυτότροφος; 1. αλεπού 2. βάτραχος 3. βελανιδιά 4. ψύλλος. 2. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες χαρακτηρίζεται ως αβιοτικός; 1. μύκητας 2. φυτό 3. βακτήριο 4. νερό 3. Ως καταναλωτές πρώτης τάξης χαρακτηρίζονται: 1. τα σαρκοφάγα ζώα 2. τα βακτήρια και οι μύκητες 3. τα φυτοφάγα ζώα 4. οι αποικοδομητές 4. Το φυτοπλαγκτόν ανήκει: 1. στους παραγωγούς 2. στους καταναλωτές 3. στους αποικοδομητές 4. στα πρωτόζωα 5. Οι οργανισμοί μιας περιοχής που ανήκουν στο ίδιο είδος αποτελούν 1. ένα οικοσύστημα 2. ένα βιότοπο 3. μία βιοκοινότητα 4. έναν πληθυσμό. 6. Βιότοπος ονομάζεται 1. μια περιοχή που φιλοξενεί ζωικούς οργανισμούς 2. η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός ή μία βιοκοινότητα 3. κάθε οικοσύστημα 4. μια περιοχή στην οποία διεξάγεται βιολογική έρευνα. 7. Ως ανεστραμμένη πυραμίδα μπορεί να χαρακτηριστεί 1. μια τροφική πυραμίδα ενέργειας 2. μια τροφική πυραμίδα βιομάζας 3. μια τροφική πυραμίδα πληθυσμού με παρασιτικές σχέσεις 4. κάθε τροφική πυραμίδα ενέργειας και βιομάζας. 8. Αποικοδομητές καλούνται 1. οι οργανισμοί που τρέφονται με νεκρή οργανική ύλη 2. όλοι οι ετερότροφοι οργανισμοί. 3. οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί 4. οι καταναλωτές τρίτης ή μεγαλύτερης τάξης. 9. Αυτότροφος οργανισμός είναι 1. ο βάτραχος 2. το τοξόπλασμα 3. ο κότσυφας 4. το θυμάρι 10. Το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών που ζουν σε μια περιοχή και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους αποτελούν 1. μία βιοκοινότητα 2. ένα οικοσύστημα 3. ένα βιότοπο 4. τη βιόσφαιρα

2 11. Δίνεται η τροφική αλυσίδα ποώδη φυτά έντομα βάτραχοι. Αν ραντίσουμε με εντομοκτόνο και εξαφανιστούν τα έντομα τότε 1. οι βάτραχοι θα μειωθούν 2. τα ποώδη φυτά θα μειωθούν 3. ο αριθμός των βατράχων θα μείνει αμετάβλητος 4. ο αριθμός των ποωδών φυτών θα μείνει αμετάβλητος 12. Ως ανεστραμμένη πυραμίδα μπορεί να χαρακτηρισθεί 1. μια τροφική πυραμίδα ενέργειας 2. μια τροφική πυραμίδα βιομάζας 3. οποιαδήποτε τροφική πυραμίδα ενέργειας και βιομάζας 4. μια τροφική πυραμίδα πληθυσμού με παρασιτικές τροφικές σχέσεις 13. Ένα οικοσύστημα είναι περισσότερο ισορροπημένο 1. όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα έχει 2. όσο μικρότερη ποικιλότητα έχει. 3. αν αποτελείται μόνο από καταναλωτές 4. αν αποτελείται μόνο από αποικοδομητές 14. Στα ετερότροφα οικοσυστήματα η εισαγωγή ενέργειας γίνεται με 1. το άζωτο 2. τη μορφή χημικών ενώσεων 3. το οξυγόνο 4. την υπεριώδη ακτινοβολία 15. Τα φυτοφάγα ζώα χαρακτηρίζονται ως 1. καταναλωτές β τάξης 2. παραγωγοί 3. καταναλωτές α τάξης 4. Αποικοδομητές 16. Η ενέργεια που μεταφέρεται από ένα κατώτερο τροφικό επίπεδο στο αμέσως επόμενο 1. ελαττώνεται κατά 90%. 2. παραμένει σταθερή 3. διπλασιάζεται 4. μειώνεται κατά 10%. 17. Μικροοργανισμοί του εδάφους που τρέφονται με νεκρή οργανική ύλη είναι οι 1. παραγωγοί 2. καταναλωτές πρώτης τάξης 3. αποικοδομητές 4. αυτότροφοι οργανισμοί 18. Το δεύτερο τροφικό επίπεδο περιλαμβάνει 1. παραγωγούς 2. φυτοφάγους οργανισμούς 3. σαρκοφάγους οργανισμούς που τρώνε φυτοφάγους οργανισμούς 4. σαρκοφάγους οργανισμούς που τρώνε άλλους σαρκοφάγους οργανισμούς 19. Τα φύκη είναι: 1. παραγωγοί 2. καταναλωτές α τάξης 3. καταναλωτές β τάξης 4. αποικοδομητές 20. Σε ένα λιμναίο οικοσύστημα έχουμε το παρακάτω υποθετικό τροφικό πλέγμα

3 Να γράψετε όλες τις διαφορετικές τροφικές αλυσίδες που δημιουργούνται και να κατατάξετε τους οργανισμούς σε όλα τα δυνατά τροφικά επίπεδα.. Ποιοι οργανισμοί συμπεριφέρονται ταυτόχρονα ως καταναλωτές 2ης και ως καταναλωτές 3ης τάξης; Αν η ενέργεια που εμπεριέχεται στον πληθυσμό της λιβελούλας είναι 1000 ΚJoules,να υπολογίσετε την ενέργεια στον πληθυσμό των βατράχων. Β1. Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός οικοσυστήματος; Περιγράψτε τους παράγοντες του οικοσυστήματος μιας σπηλιάς και χαρακτηρίστε το είδος του οικοσυστήματος με βάση τη μορφή της ενέργειας στην οποία στηρίζεται. Β2. Πως καθορίζεται το μέγεθος και τα όρια ενός οικοσυστήματος; Τι ονομάζεται βιόσφαιρα; Μονάδες 6 Μονάδες 6 Β3. Ποιος παράγοντας ενός οικοσυστήματος καθορίζει τη λειτουργία και τη δομή του; Αναφέρετε ένα παράδειγμα Β4. Παρακάτω παρατίθενται δύο τροφικά πλέγματα που απεικονίζουν δύο οικοσυστήματα (οικοσύστημα Α και Β) Μονάδες 6 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Α ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Β Κουνάβι Αλεπούδες Τσίχλες Φίδι Κουκουβάγια Κουνέλια Κάμπιες Ακρίδες Σπουργίτια Γρασίδι Τριφύλλι Σιτάρι

4 Στο οικοσύστημα Α αντιστοιχεί η παρακάτω τροφική πυραμίδα πληθυσμού: Το σύνολο των ατόμων του οικοσυστήματος Α φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Αλεπούδες 15 Κάμπιες 10 6 Κουνέλια 50 Τσίχλες 70 Γρασίδι Τοποθετήστε τα είδη μέσα στα ορθογώνια τετράγωνα της πυραμίδας πληθυσμού και εξηγήστε μεταξύ ποιων οργανισμών εμφανίζεται παρασιτική τροφική σχέση. Μονάδες2 -Αν η βιομάζα των καμπιών στο οικοσύστημα Α είναι 5*10 5 Κg να υπολογίσετε την βιομάζα των τσιχλών; Μονάδες 1 -Πόσες οι τροφικές αλυσίδες στο οικοσύστημα Β, ποια η βιοκοινότητα του και ποιος ο ανώτερος καταναλωτής; Μονάδες2 -Εξηγήστε ποιο οικοσύστημα σε περίπτωση εξαφάνισης ενός καταναλωτή θα επαναφέρει πιο γρήγορα την ισορροπία του; 21. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τους διαφορετικούς οργανισμούς που αποτελούν μια τροφική αλυσίδα:

5 Γεράκι Φίδι Λαγός Γρασίδι Α. Πώς καλείται αυτό το είδος του διαγράμματος; Β. Αν ο λαγός έχει συνολική βιομάζα 3000g, πόση η βιομάζα των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων; Γ. Σχεδιάστε την τροφική πυραμίδα πληθυσμού συμπεριλαμβάνοντας και τα μικρόβια που παρασιτούν στο γεράκι. Δ. Αν αυξηθούν οι λαγοί πως θα επηρεαστούν οι υπόλοιποι πληθυσμοί; 22. Να βρεθεί ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός τροφικών αλυσίδων που μπορούν θεωρητικά να αναπτυχθούν μεταξύ των οργανισμών ενός οικοσυστήματος στο οποίο υπάρχουν 5 είδη παραγωγών,4 είδη καταναλωτών 1ης τάξης,3 είδη καταναλωτών 2 ης τάξης και 2 είδη καταναλωτών τρίτης τάξης. 23. Σε ένα δέντρο,που θεωρείται αυτοτελές οικοσύστημα, ζουν 20 πτηνά που τρέφονται με τις κάμπιες του. Κάθε πτηνό έχει κατά μέσο όρο,βιομάζα 250 gr και κάθε κάμπια 5 gr Α.Να σχεδιάσετε την τροφική αλυσίδα Β. Ποια είναι η βιομάζα κάθε τροφικού επιπέδου; Γ. Ποιος είναι ο αριθμός από τις κάμπιες; Δ. Πόση ενέργεια σε KJ αντιστοιχεί σε κάθε τροφικό επίπεδο, αν 1 Kg βιομάζας αντιστοιχεί σε KJ; Ε. Να σχεδιάσετε τις πυραμίδες ενέργειας, βιομάζας και πληθυσμού. 24. Σ ένα υδάτινο οικοσύστημα ζουν υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί (φυτοπλαγκτόν),μεγάλα ψάρια,ζωοπλαγκτόν και μικρά ψάρια. Α. Να σχηματιστεί η τροφική αλυσίδα των οργανισμών του οικοσυστήματος Β. Αν η βιομάζα των φωτοσυνθετικών οργανισμών είναι 5 *10 8 Kg να υπολογιστεί η βιομάζα των υπολοίπων τροφικών επιπέδων Γ. Αν η ενέργεια που περικλείεται στα μεγάλα ψάρια είναι 1,05*10 10 KJ να υπολογισθεί η ενέργεια που περικλείεται στα υπόλοιπα τροφικά επίπεδα Δ. Πόση ενέργεια σε KJ περικλείεται σε 1 Kg βιομάζας; 25. Ένα λιμναίο οικοσύστημα αποτελείται από φυτοπλαγκτόν, ψάρια, ψαροπούλια και ζωοπλαγκτόν: Α. Να γράψετε την τροφική αλυσίδα Β. Αν η ενέργεια στο τροφικό επίπεδο των ψαριών είναι 3*10 2 KJ υπολογίστε την ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων 26. Ποιες είναι οι διαφορές και ποιες οι ομοιότητες αναμεσα στις τροφικές αλυσίδες και στα τροφικά πλέγματα 27. Η σωστή σειρά των οργανισμών μιας τροφικής αλυσίδας είναι: Α. ποώδη φυτά κότσυφας κουκουβάγια κάμπια Β. κάμπια ποώδη φυτά κουκουβάγια κάμπιες Γ. ποώδη φυτά κότσυφας κάμπια κουκουβάγια Δ. ποώδη φυτά κάμπια κότσυφας κουκουβάγια 28. Πώς καθορίζεται η φύση και η λειτουργία των οικοσυστημάτων;

6 29. Στα.. οικοσυστήματα η ενέρργειας γίνεται με την μορφή χημικών Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της πρώτης στήλης με τις φράσεις της δεύτερης Α. Β. Α. Αυτότροφα οικοσυστήματα 1.Δυναμική κατάσταση ισορροπίας Β. Ποικιλότητα 2.Καταναλωτές 1 ης τάξης Γ. Κυανοβακτήρια 3.Χημικές ενώσεις Δ. Βακτήρια του εδάφους 4. Ηλιακή ακτινοβολία Ε. Φυτοφάγα ζώα 5.Σταθερότητα οικοσυστήματος Στ. Ετερότροφα συστήματα 6. Αποικοδομητές Ζ. Μηχανισμοί αυτορρύθμισης 7. Παραγωγοί 31. Μπορούμε να θεωρήσουμε τους ιούς ως συστατικό του οικοσυστήματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 32. Η διατήρηση των οικοσυστημάτων,όπως και κάθε άλλης απαιτεί συνεχή προσφορά. 33. Το. και τα.. ενός οικοσυστήματος καθορίζονται κάθε φορά από τον ερευνητή που το μελετά 34. Η των οικοσυστημάτων ενισχύει την ισορροπία τους 35. Η ύπαρξη παραγωγών είναι αναγκαία,αλλά όχι ικανή συνθήκη για την λειτουργία ενός αυτότροφου οικοσυστήματος 36. Τα φυτοφάγα ζώα ονομάζονται. 37. Οι οργανισμοί που., έχουν δηλαδή την ικανότητα να δεσμεύουν την ενέργεια και να την αξιοποιούν με την μορφή γλυκόζης και άλλων από απλά ανόργανα μόρια (.. του.. και νερό) ονομάζονται 38. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων ενός οικοσυστήματος μεταβάλλονται συνεχώς και και 39. Ένα οικοσύστημα με μεγάλη ποικιλότητα είναι σταθερότερο από ένα οικοσύστημα με μικρή ποικιλότητα. Σωστό ή Λάθος; 40. Ένα δάσος είναι σταθερότερο οικοσύστημα από έναν καλλιεργούμενο αγρό. Σωστό ή Λάθος; 41. Να τοποθετείστε στη σωστή σειρά τους οργανισμούς των τροφικών αλυσίδων που αναφέρονται στη συνέχεια: I. Υδρόβιο σαλιγκάρι, άνθρωπος, υδρόβια φυτά,ψάρι II. Μελίγκρα,τριανταφυλλιά, πασχαλίτσα III. Σκουλήκι, νεκρό φύλλο,γεράκι, τσίχλα IV. Γυμνοσάλιαγκας, φίδι, βάτραχος,μαρούλι 42.Να βρεθεί ο max TA και ο min TA,σ ένα οικοσύστημα όπου υπάρχουν 4 είδη παραγωγών,3 είδη καταναλωτών 1 ης τάξης,2 είδη καταναλωτών 2 ης τάξης και 1 είδος καταναλωτών 3 ης τάξης 43. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανήκουν: Α. Στον ίδιο πληθυσμό Β. Στην ίδια βιοκοινότητα Γ. Σε διαφορετική βιοκοινότητα Δ. Σε διαφορετικούς βιότοπους 44.Σε μια βιοκοινότητα υπάρχουν :1 είδος παραγωγών, 4 είδη καταναλωτών 2 ης τάξης και 2 είδη καταναλωτών 3 ης τάξης.αν ο μέγιστος αριθμός τροφικών αλυσίδων είναι 40,να βρεθεί ο ελάχιστος αριθμός τροφικών αλυσίδων. 45. Σε ένα λιβάδι υπάρχουν 1 είδος παραγωγών, 3 είδη καταναλωτών 1 ης τάξης,2 είδη καταναλωτών 2 ης και 1 είδος καταναλωτών 3 η ς τάξης. Να βρεθεί ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός τροφικών αλυσίδων 46. Η διαθέσιμη ενέργεια των παραγωγών σε μια τροφική αλυσίδα είναι KJ.Πόση ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί από τους καταναλωτές 1 ης, 2 ης και 3 ης τάξης αντίστοιχα;

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ) 2003-2013 ΘΕΜΑ 1ο 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 1 ΘΕΜΑ 1ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ 2000-2013 2000 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ιοί είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 2ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ-ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 1. Αντλώντας στοιχεία από το διπλανό τροφικό πλέγμα να βρεθούν τα εξής: α. Πόσες και ποιες τροφικές αλυσίδες δημιουργούνται;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ EΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Ένας άνθρωπος μολύνθηκε από ένα παθογόνο βακτήριο και δεν εμφάνισε συμπτώματα ασθένειας. Πιθανολογείστε τους λόγους που μπορεί να οφείλεται αυτό. 2.

Διαβάστε περισσότερα

1 ( ) 14 MA 2011 : : (4) 1 5. 1......... 2. ( )........ 3......... 4......... 1 4 2 5......... 1. ; 8 2. ; 3., ; 4. ph 5. ( ), 10.000 ( ), 00 ( ). 1. ( 2). N (). 7 2 4 3 2. 50.000 ( ) KJ. ( 2). ( 2). ().

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία!

Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! Διαγώνισμα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γενικής Παιδείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/3/2015 Να συμπληρωθεί το παρακάτω φυλλάδιο με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχόμαστε επιτυχία! ΘΕΜΑ Α Να αντιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστή) ή µε Λ (λάθος) κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις

Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστή) ή µε Λ (λάθος) κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις 46 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑ 1 Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστή) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Ο γίββωνας και ο άνθρωπος κατατάσσονται σε Α. κοινό είδος Β. κοινό γένος Γ. κοινή οικογένεια Δ. κοινή τάξη ΜΟΝΑΔΕΣ 25

Α5. Ο γίββωνας και ο άνθρωπος κατατάσσονται σε Α. κοινό είδος Β. κοινό γένος Γ. κοινή οικογένεια Δ. κοινή τάξη ΜΟΝΑΔΕΣ 25 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 05/04/2015 ΕΞΕΤΑΣΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμο καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα

Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 32. Πέµπτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα Εικόνα 33. Έκτη οθόνη του ενδεικτικού κουίζ για το βαθµό ενηµέρωσης σε σχέση µε τα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Α1 - γ, Α2 - δ, Α3 - α, Α4 - β, Α5 - α ΘΕΜΑ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας. α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα γ. πλασματοκύτταρα δ. μακροφάγα Μονάδες 5

Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας. α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα γ. πλασματοκύτταρα δ. μακροφάγα Μονάδες 5 Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας ΘΕΜΑ 1ο Να κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών εκκρίνονται από τα: α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Β φάση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Β φάση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 Β φάση 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Μία φαρμακευτική εταιρεία παρουσίασε ένα νέο εντομοκτόνο έντονα δηλητηριώδες για τα κουνούπια φορείς του ιού West Nile. Ψεκασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα