ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"

Transcript

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Καθορισµός του πλαισίου µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την µετάβαση στο υπολογιστικό περιβάλλον του cloud computing

3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή: Η τεχνολογία του cloud computing Κεφάλαιο 1: Πρέπει ένας οργανισµός να µεταβεί στο περιβάλλον του cloud computing? Κεφάλαιο 2: Από την οπτική γωνία εκείνων που λαµβάνουν αποφάσεις (decision makers) Κεφάλαιο 3: Λογισµικό νέφους ως υπηρεσία (SaaS) Κεφάλαιο 4: Πλατφόρµα νέφους ως υπηρεσία (PaaS) Κεφάλαιο 5 : Υποδοµή νέφους ως υπηρεσία (IaaS) Κεφάλαιο 6: Επικοινωνιακές δεξιότητες Συµπεράσµατα

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING Εισαγωγή: Η τεχνολογία του cloud computing

5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Η τεχνολογία του cloud computing 2. Περιεχόµενο και ορισµοί για το cloud computing 3. SaaS: Μοντέλο λογισµικού νέφους ως υπηρεσία

6 1. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ CLOUD COMPUTING

7 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Centralized Decentralized Passive Client Mainframe Browser <HTML> Thick Client Data Server Web Server Copyright DUNOD

8 Η ΑΝΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Πρότυπα ιστού (HTTP, HTML) από τον Tim Berners Lee (1990) Η αρχική ιδέα ήταν η δηµιουργία µιας δικτυακής εγκυκλοπαίδειας (στην µορφή της Wikipedia) Windows /ιστότοποι Ηλεκτρονικό εµπόριο (1990) Πραγµατικές εφαρµογές λογισµικού Αλλαγή στην εξέλιξη των πακέτων λογισµικού: Οι καινοτοµικές εφαρµογές δοκιµάζονται από µεγάλο αριθµό χρηστών (π.χ. η µηχανή αναζήτησης) πριν απορριφθούν από τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς.

9 Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASP) Οι ASPs φιλοξενούν και διαχειρίζονται εφαρµογές τις οποίες παρέχουν ως υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες (οργανισµούς, εταιρείες κτλ.) µέσω του διαδικτύου ή ιδιωτικών δικτύων (private networks) σε µια διαθέσιµη για ενοικίαση βάση. Οι ASPs δίνουν την δυνατότητα στους εκδότες λογισµικών πακέτων να έχουν ένα τακτικό εισόδηµα από την ενοικίαση των εφαρµογών τους. Οι ASPs συγκεντρώνουν χρήµατα κοστολογώντας τις υπηρεσίες των χρηστών είτε µέσω µιας συγκεκριµένης συνδροµής είτε ανάλογα µε τον Νέες Μορφές ικτύωσης και Νέα Επιχειρηµατικά Μοντέλα των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Εφαρµογής. Οι ASPs δίνουν την δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να εστιάσουν πλήρως στις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες, χωρίς πλέον να πονοκεφαλιάζουν για την λειτουργία και συντήρηση των εφαρµογών τους. ύο εναλλακτικές: α) χρήση διεπαφής ιστού (web interface), β) χρήση διεπαφής πελάτη/διακοµιστή (client/server interface)

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ASP) Χρήστες εταιρείας Α Χρήστες εταιρείας Β Περιηγητής (browser) Πελάτης / Διακομιστής Μη επαρκής διεπαφή Μοναδική εφαρµογή Μοναδικό Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης Μοναδική βάση δεδοµένων Ανάγκη σχεδίασης και παράταξης διεπαφής Copyright DUNOD

11 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET (RIA) ύοκατηγορίες: RIA (Εµπλουτισµένες Εφαρµογές για το Ίντερνετ): διαδέχονται τις εφαρµογές δικτύου RDA (Εµπλουτισµένες εφαρµογές για την Επιφάνεια Εργασίας): διαδέχονται τις εφαρµογές πελάτη / διακοµιστή Rich Internet Applications (RIAs) αποτελούν ένα νέο είδος ευέλικτων και έξυπνων εφαρµογών διαδικτύου µε κύρια χαρακτηριστικά τους την ανεξαρτησία τους από το λειτουργικό σύστηµα του χρήστη και τη δυνατότητα τους να παρέχουν όλες τις λειτουργίες των κλασσικών desktop-εφαρµογών σε συνδυασµό µε τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά και των εφαρµογών διαδικτύου.

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Σχεδίαση και διάταξη διεπαφής (deployment) για κάθε χρήση Μη διατήρηση επίκλησης υπηρεσιών διεπαφής Πλοηγητής + JavaScript or Plug-in Μη εκτός δικτύου διαχείριση HTTP Διατήρηση δεδομένων Χρήστης Διακομιστής Copyright DUNOD

13 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET (RIA) Κύρια αδυναµία εµπλουτισµένων εφαρµογών για το ίντερνετ (RIA): H διαχείριση δεν είναι εφικτή σε disconnected mode ιαθέσιµες τεχνολογίες εµπλουτισµένων εφαρµογών για το ίντερνετ: Ajax, based on JavaScript standard (βασισµένη σε πρότυπα) Adobe Flash (πολυµέσα) Microsoft Silverlight (πολυµέσα)

14 ΠΩΣ ΟΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣΓΙΑ ΤΟ INTERNET ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ CLOUD COMPUTING Κεντρικό σύστημα Web solution benefiting f rom decentralized cl ient/server architecture Παθητικός πελάτης Κεντρικός Η/Υ Αποκεντρωμένο σύστημα Browser <HTML> «Χοντρός» πελάτης Thick Client ιακοµιστής δεδοµένων ιακοµιστής δικτύου Browser Copyright DUNOD 14 ιακοµιστής δικτύου

15 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ RIAΣΕ DISCONNECTED MODE Τέσσερις λύσεις διαχείρισης εφαρµογών RIA σε disconnected mode: Συνεχής σύνδεση στο διαδίκτυο: 3G+, wifi Χρήση πρόσθετων λειτουργιών και επεκτάσεων που επιτρέπουν την διαχείριση σε disconnected mode: Google Gears Χρήση της νέας γενιάς πλοηγητώνπου επιτρέπουν την διαχείριση σε disconnected mode: WATWG Χρήση λογισµικού συγχρονισµού: Live Mesh

16 WEB 2.0 Παραδείγµατα «Συλλογικής Νοηµοσύνης» Wikipedia Amazon Book review system Music Database CDDB The blogosphere «Ψηφιακοί αυτόχθονες» Πλατφόρµες χρηστών: Youtube, Google Spreadsheet Πλατφόρµες υπηρεσιών: mashups Η αρχή της αέναης εξέλιξης: perpetual beta

17 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ Κινητές συσκευές (Mobile devices) Φορητοί υπολογιστές (laptop, notebook) Ηλεκτρονικά βιβλία Έξυπνα κινητά (smart phones) Χαρακτηριστικά Βελτιωµένη εργονοµία Ποικιλία τεχνικών βάσεων Αυξηµένοι αποθηκευτικοί χώροι Υποστήριξη γρήγορων ταχυτήτων σύνδεσης στο διαδίκτυο Εφαρµογές της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας

18 «Χοντρός» πελάτης (Thick Client) Hosted Εφαρμογή Συγχρονισμός όταν και οι δύο συσκευές είναι διαθέσιμες crash Η εφαρµογή είναι πάντα διαθέσιµη PC on PC σε λειτουργία Κινητή συσκευή Το έγγραφο αναφορά φορτώνεται από τον διακομιστή Ποιο είναι το σωστό έγγραφο? PC εκτός λειτουργίας Κινητή συσκευή PC off PC εκτός λειτουργίας Κινητή Mobile συσκευή Device Copyright DUNOD

19 UBIMEDIA: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΙΑΧΥΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ Copyright DUNOD

20 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Συνεργασία µεταξύ εφαρµογών Αυτόµατη αναβάθµιση Συνεργασία µεταξύ χρηστών Πρόσβαση µε συσκευές επικοινωνίας Browser Browser Κινητή συσκευή Συσκευή επικοινωνίας Copyright DUNOD

21 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ CLOUD COMPUTING

22 ΟΡΙΣΜΟΣ CLOUD COMPUTING Ο όρος Cloud Computing περιγράφει την χρήση λογισµικού και εφαρµογών, την πρόσβαση σε δεδοµένα και υπηρεσίες αποθήκευσης κατά τις οποίες ο τελικός χρήστης δεν έχει γνώση της φυσικής τοποθεσίας του συστήµατος όπου προσφέρονται εκείνες. Πρόκειται για ένα µοντέλο που επιτρέπει την εύκολη, κατά απαίτηση πρόσβαση µέσω δικτύου σε ένα κοινό σύνολο από διαµορφώσιµους υπολογιστικούς πόρους, όπως δίκτυα, εξυπηρετητές, αποθηκευτικούς χώρους, εφαρµογές και υπηρεσίες. Μοντέλα υπηρεσιών cloud computing: α) Λογισµικό νέφους ως υπηρεσία (SaaS), β) Πλατφόρµα νέφους ως υπηρεσία (PaaS), και γ) Υποδοµή ως υπηρεσία (IaaS)

23 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (SAAS) Οργανισμός A Οργανισμός B Χρήστες A Χρήστες B περιηγητής περιηγητής Browser Copyright DUNOD 23

24 SAAS Το µοντέλο λογισµικού νέφους ως υπηρεσία (SaaS) είναι ο διάδοχος των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εφαρµογής (ASP). ιαφέρουν από αυτές ως προς τα εξής: Χρήση των διεπαφώντων εµπλουτισµένων εφαρµογών για το ίντερνετ (RIA) Αρχιτεκτονική πολλαπλών εκµισθωτών (multi-tenant) για βέλτιστη διαδικτυακή χρήση Συνεργατικές λειτουργίες Παροχή «ανοικτής» ιεπαφής Προγραµµατισµού Εφαρµογών (API)

25 ΤΟ CLOUD COMPUTINGΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τοπικό πληροφοριακό σύστηµα Cloud Computing Πακέτα Λογισµικού Λογισµικό Συνεργασία µε: Exchange Lotus ERP: SAP SaaS Συνεργασία µε: Google Apps ERP: Salesforce Συγκεκριµένες µορφές ανάπτυξης Τοπικό Hosting Τοπικές πλατφόρµες: JEE.NET Cloud Hosting PaaS: Amazon EC2 Force.com Google App Engine Microsoft 25 Azure.

26 SAAS: Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εξωτερική ανάθεση πόρων (outsourcing) Άνοιγµα των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο Copyright DUNOD

27 3. SAAS: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗ) Μοντέλο κεντρικών υπολογιστών δεκαετίας 1970 (mainframe) Παραδοσιακό µοντέλο λογισµικού (traditional) Μοντέλο ανοικτού κώδικα (open source) Μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) Μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης από τον εκδότη (outsourcing by editor) ιαδικτυακό µοντέλο (Web) Μοντέλο λογισµικού νέφους ως υπηρεσία (SaaS)

29 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

30 Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αξία λογισµικού προγράµµατος Αξία σταθµού εργασίας Αξία διακοµιστή Αξία συντήρησης λογισµικού προγράµµατος Αξία συντήρησης υπολογιστικών δοµών

31 SAASΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ SaaS και βάσεις ανοικτού κώδικα Χρήση ανοικτού κώδικα για την ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού νέφους SaaS και πηγές ανοικτού κώδικα: ένα µοντέλο για επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς?

32 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Cloud Computing Bible, Barrie Sosinsky, Wiley, Βίντεο: Cloud Computing: Theory and Practice, Dan Marinescu, 2013 NIST Cloud Computing Reference Architecture, Liu et. al Συνέδρια: IEEE CLOUD ACM Symposium on Cloud Computing (SOCC) Cloud Computing IARIA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Καθορισµός του πλαισίου µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την µετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασµός και ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ (QOS IN CLOUD COMPUTING) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Οικονομίδης Αναστάσιος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής συνεργατικής µάθησης µε τη χρήση τεχνολογιών WEB

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση

Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση Μαρία Χρόνη, Βασίλειος Μποζιάρης, Σταύρος Νικολόπουλος mchroni@cs.uoi.gr, vboziari@hotmail.com, stavros@cs.uoi.gr Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Μ. Τ-227 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Η εξέλιξη του Cloud Computing 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μια ανασκόπηση στα υπολογιστικά πλέγματα και στο υπολογιστικό νέφος A review in Grid and Cloud Computing

Μια ανασκόπηση στα υπολογιστικά πλέγματα και στο υπολογιστικό νέφος A review in Grid and Cloud Computing Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A. A. Economides Μια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό 16 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 1.1 Εισαγωγή Ο παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα την αυτονόητη εφαρμογή μέσω της οποίας διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το σύστημα ανοικτού λογισμικού Web OS Web Desktop EyOS» ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 886 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΙΖΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής για έξυπνες συσκευές για επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομία του Cloud (Cloud s Economy)

Η Οικονομία του Cloud (Cloud s Economy) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η Οικονομία του Cloud (Cloud s Economy) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γαλάνης Ιωάννης (ΑΜ: Τ02184) Επιβλέπων: Σάββας Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση τεχνολογιών υποδομής για συστήματα και υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Υ1 Εισαγωγή στο ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργική αναβάθμιση, Επικαιροποίηση, Επέκταση, Μετάπτωση και Συντήρηση της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Θεσσαλονίκης Μέρος Α - Τεχνικές Προδιαγραφές Προϋπολογισμού: 39.700,00 (πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», Αθήνα, 31-10-2014 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε χρήση mobile web τεχνολογιών.

Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών µε χρήση mobile web τεχνολογιών. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη εφαρµογών για κινητές συσκευές: Υποστήριξη φοιτητών στο τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

(Development of Online ERP System in Cross Platform

(Development of Online ERP System in Cross Platform Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων σε Περιβάλλον Υποστήριξης Πολλαπλών Πλατφορμών (Development of Online ERP System in Cross Platform Environment) Η Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Enterprise 2.0, σύγκλιση μέσων, προοπτικές και επιπτώσεις στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Του φοιτητή: ημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και

Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αρχιτεκτονική Δράσης Α Δράση

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα