ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ"

Transcript

1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Καθορισµός του πλαισίου µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την µετάβαση στο υπολογιστικό περιβάλλον του cloud computing

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λογισµικό νέφους ως υπηρεσία (SaaS)

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Λογισµικό νέφους ως υπηρεσία (SaaS) 2. Αξιοποίηση του λογισµικού νέφους ως υπηρεσία (SaaS) 3. Γενικές λειτουργίες του λογισµικού νέφους ως υπηρεσία (SaaS) 4. Βασικοί παίκτες του κλάδου της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών 5. Συνεργατικές υπηρεσίες 6. Υπηρεσίες αποθήκευσης και διαχείρισης εγγράφων 7. Επιχειρησιακό λογισµικό (ERP Σχεδιασµός Επιχειρησιακών Πόρων)

5 1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (SAAS)

6 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (SAAS) Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί τις εφαρµογές του παρόχου, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε µία υποδοµή υπολογιστικού νέφους χωρίς να έχει τη διαχείριση ή τον έλεγχο της χρησιµοποιούµενης υποδοµής. Ο χρήστης µπορεί να ρυθµίσει κάποιες παραµέτρους των υπηρεσιών λογισµικού νέφους, ώστε να βελτιώσει την λειτουργικότητά και χρηστικότητα τους σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Ταχύτητα διαδικτύου: Το µοντέλο του λογισµικού νέφους ως υπηρεσία δεν είναι κατάλληλο για εφαρµογές που απαιτούν πολύ γρήγορους χρόνους απόκρισης (χιλιοστά του δευτερολέπτου).

7 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (SAAS) Αδειοδότητση (licensing): µε συνδροµή Μοντέλο παράδοσης λογισµικού - εφαρµογών: Οι εφαρµογές φιλοξενούνται κεντρικά και παρέχονται µέσω του διαδικτύου Το SaaS έχει γίνει ένα κοινό πρότυπο παράδοσης για πολλές επιχειρηµατικές εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένου του Office & Messaging λογισµικού, DBMS λογισµικό, λογισµικό διαχείρισης, λογισµικό CAD, ανάπτυξη λογισµικού, εικονικοποίηση,

8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Περιορισµένη διαµόρφωση και παραµετροποίηση λογισµικού και εφαρµογών Ταχεία παράδοση λογισµικού -εφαρµογών Χρήση «ανοικτών» πρωτοκόλλων ενσωµάτωσης Λειτουργίες συνεργατικών συστηµάτων

9 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ασφάλεια δεδοµένων: εδοµένου ότι τα δεδοµένα αποθηκεύονται και µεταφέρονται στους διάφορους διακοµιστές ή κέντρα δεδοµένων των παρόχων υπηρεσιών cloud, υπάρχει ισχυρή ανάγκη για προστασία µε µεθόδους ταυτοποίησης χρηστών Το µοντέλο λογισµικού νέφους ως υπηρεσία (SaaS) παρέχει την δυνατότητα στον διαχειριστή του διακοµιστή να κάνει αλλαγές στο λογισµικό που χρησιµοποιείται και να διαχειρίζεται τα δεδοµένα των χρηστών Ενσωµάτωση δεδοµένων, ευαίσθητα δεδοµένα Πολλές φορές δεν προβλέπεται η συνταγµατική προστασία της προστασίας των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα σε λογισµικό νέφους ως υπηρεσία.

10 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Απροσδόκητες δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού Ταχύτητα διαδικτύου Προβλήµατα αδειοδότησης και συµµόρφωσης Συµφωνητικά Επιπέδου Υπηρεσιών (SLAs) H εναλλαγή παρόχων συνεπάγεται την αργή και δύσκολη µεταφορά µεγάλου όγκου δεδοµένων στο διαδίκτυο

11 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ SAAS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιαχείριση ροής εργασίας Συνεργατικά λογισµικά υπηρεσιών ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), ιαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) Ψηφιακή υπογραφή ιαχείριση γραφείου εξυπηρέτησης Λογισµικό CAD Οικονοµική διαχείριση, µισθοδοσία, τιµολόγηση, λογιστική Εικονικοποίηση, παιχνιδοποίηση ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων (MIS) Σχεδιασµός Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού (HRM)

12 ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ SAAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Web 2.0 εφαρµογές ιαχείριση µεταδεδοµένων (metadata), υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια (blogs), wiki, ιστοσελίδα πύλη (portal) Παραδείγµατα: Gmail, Google search engine, GoogleDocs, Salesforce.com, Dropbox, OwnCloud, Microsoft Office Online,

13 2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (SAAS)

14 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η επιλογή της µεταφοράς µια εφαρµογής στο περιβάλλον του cloud θα πρέπει να αναλυθεί και αξιολογηθεί εκ των προτέρων. Οι επιχειρήσεις ή οι δηµόσιοι οργανισµοί θα ήταν καλύτερο να προτιµήσουν την αποκλειστική συνεργασία µε έναν πάροχο? Οι επιχειρήσεις ή οι δηµόσιοι οργανισµοί θα ήταν καλύτερο να επιλέξουν τον πιο αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών cloud για την κάθε διαφορετική λειτουργία - εφαρµογή που επιθυµούν να µεταφέρουν στο cloud?

15 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τρεις υπηρεσίες ενσωµάτωσης µεταξύ SaaS και του δικτύου του οργανισµού Copyright DUNOD

16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ασφάλεια κωδικών Κίνδυνος σφαλµάτων πρόβλεψης (provisioning errors) Ενίσχυση της υπηρεσίας ταυτοποίησης Σύστηµα Ενιαίας Πρόσβασης (Single Sign On System)

17 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ισχυρή ταυτοποίηση που συνδυάζει: Είσοδο µε χρήση κωδικού πρόσβασης και ταυτοποίηση µε τη φυσική κατοχή ενός αντικειµένου Είσοδο µε χρήση κωδικού πρόσβασης και βιοµετρική ταυτοποίηση του χρήστη Φυσική κατοχή ενός αντικειµένου και βιοµετρική ταυτοποίηση του χρήστη

18 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Copyright DUNOD

19 ΠΥΛΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Πύλη ενσωµάτωσης: Συνιστά πύλη εισόδου για το πληροφοριακό σύστηµα του οργανισµού, η οποία είναι ενιαία και οµοιογενής για όλες τις εφαρµογές Γενικότερα ενσωµατώνει: Το περιεχόµενο των εσωτερικών επικοινωνιών Τα συνεργατικά εργαλεία Τους δείκτες των επιχειρηµατικών εφαρµογών Την διεπαφή των επιχειρηµατικών εφαρµογών Για έναν οργανισµό που είναι χρήστης του λογισµικού νέφους ως υπηρεσία, η πύλη ενσωµατώνει τις εσωτερικές εφαρµογές του οργανισµού (τοπικές) και τις εφαρµογές που φιλοξενούνται στο cloud.

20 INTEGRATION BUS Μοναδικό εργαλείο για την διαχείριση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ εφαρµογών, EAI, ESB Για έναν οργανισµό χρήστη του λογισµικού νέφους Είναι απαραίτητη η ενσωµάτωση των εφαρµογών που φιλοξενούνται από τον διαχειριστή του λογισµικού νέφους ως υπηρεσία Το ISB (Internet Service Bus)µεταφέρει πληροφορίες µέσω διαδικτύου

21 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ INTEGRATION BUS 1) Ανάπτυξη integration bus µέσω ενός λογισµικού IBM, Microsoft, Oracle, etc. 2) Χρήση µιας υφιστάµενης SaaSυπηρεσίας όπως RunMyProcess, Amazon s Simple Queue Service (SQS), etc.

22 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (SAAS)

23 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Cloud Computingκαιεπιχειρησιακέςεφαρµογές Στοιχείο κριτικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα του οργανισµού ιαχείριση δεδοµένων ύψιστης σηµασίας Για κάποιους τοµείς δραστηριοτήτων, οι επιχειρησιακές εφαρµογές είναι γενικές (generic). Η µεταφορά των εφαρµογών στο περιβάλλον του cloud ενδείκνυται στην περίπτωση που οι συνθήκες ασφαλείας στο λογισµικό νέφους ως υπηρεσία κρίνονται επαρκείς.

24 ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ Κάποιοι πάροχοι προτείνουν επιχειρησιακές λύσεις λογισµικού νέφους π.χ. Salesforce & Netsuiteγια κλάδους της οικονοµίας όπως: Τηλεπικοινωνίες, εκπαίδευση, υγεία, βιοµηχανία, φαρµακευτική, υπηρεσίες, κτλ. Οι γενικές επιχειρησιακές εφαρµογές µπορούν να αξιοποιήσουν τα δεδοµένα που παρέχονται από άλλες επιχειρησιακές εφαρµογές. Η χρήση integration bus θα είναι αναπόφευκτη.

25 Copyright DUNOD ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

26 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρµογών και στο µοντέλο της πλατφόρµας ως υπηρεσία νέφους (PaaS) Πρόβληµα: Η διαχείριση της πλατφόρµας ως υπηρεσία νέφους προϋποθέτει την καλή γνώση: Της αρχιτεκτονικής της πλατφόρµας Των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών λειτουργιών της πλατφόρµας Τα ισχυρά σηµεία και τις αδυναµίες της πλατφόρµας

27 4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

28 ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Εκδότες λογισµικού Microsoft: Azure Adobe: Cocomo IBM: BlueHouse Oracle: Oracle on Demand Κατασκευαστές Sun: Sun Grid Engine HP: Business Technology Optimization (BTO) Dell: MessageOne, Everdream, SilverBack, ASAP Software ιαχειριστές δικτύων πληροφορικών συστηµάτων και τηλεπικοινωνιών Εταιρείες παροχής υπηρεσιών

29 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Google Writely, 2Web Technologies, Zenter, Postini, YouTube, GrandCentral, marratech, Deja News Book Search Street View Google Translate Yahoo Amazon Amazon Web Services

30 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ Το ευρετήριο σε µια ιστοσελίδα Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες εµπορίου Paypal, Google Checkout, Sogenactif, CyberMUT Οι υπηρεσίες ταχυδροµείου Sarbacane, Cabestan Οι υπηρεσίες χαρτογράφησης Google Maps, Yahoo Maps, Microsoft Live Maps, Mappy, etc

31 5. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

32 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΜΗΣ Συγχρονισµένη επικοινωνία Άµεσο µήνυµα (instant messaging) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρωτόκολλο διαδικτυακής τηλεφωνίας ιαδικτυακό συνέδριο ιανοµή εφαρµογών ή κοινός σταθµός εργασίας Κοινή επεξεργασία εγγράφων Whiteboard Στιγµιαία µεταφορά αρχείων Κοινή ατζέντα είκτης παρουσίας Παράδειγµα: Google Talk

33 ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( s) Γραπτά µηνύµατα (SMS) Τηλεοµοιότυπο (fax) Ηχητικά µηνύµατα

34 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΑΝΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Έγγραφα Office µε λειτουργίες DMS (Σύστηµα ιαχείρισης Εγγράφων) ιαδικτυακό περιεχόµενο µε λειτουργίες CMS (Σύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου) Χώροι επικοινωνίας σε ιστολόγια Wikis Ασύγχρονη και συγχρονισµένη σειριακή µετάδοση µηνυµάτων

35 ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - Κοινή επεξεργασία και διαχείριση εγγράφων - ιαθέσιµες λειτουργίες συγχρονισµένης επικοινωνίας στην επεξεργασία και ανάλυση εγγράφων -Συνεργατικές υπηρεσίες - υνατότητα συγχρονισµένης επικοινωνίας και διανοµής εγγράφων µε χρήστες που δεν ανήκουν στον οργανισµό - Συνεργατικά εργαλεία διαθέσιµα και σε κινητές συσκευές -Οι λειτουργίες της ενοποιοηµένης επικοινωνίας µπορούν να ενσωµατωθούν και σε άλλες εφαρµογές

36 SAAS ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Google Apps Gmail Google calendar Gtalk Google Docs, Sites, Blogger, Video Zoho Online Office Zoho Mail Zoho Chat & Meeting Zoho Docs & Wiki

37 SAAS ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Microsoft Office Live ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Business Productivity Online Services IBM BlueHouse 37Signals WebEx Adobe Acrobat Thinkfree ContactOffice Huddle SocialText

38 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

39 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Προκλήσεις: ιαχείριση εγγράφων Επιχειρησιακά έγγραφα ιοικητικά έγγραφα

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ηµιουργία: Στάδιο δηµιουργίας εγγράφου και ταξινόµησης Ιεραρχική ταξινόµηση Ταξινόµηση µε λέξεις-κλειδιά Κανένα σχέδιο ταξινόµησης Αποθήκευση Αποκατάσταση Αρχειοθέτηση

41 ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Adobe Acrobat.com, Adobe photoshop.com Sumo.fi A.viary.com Picnik.com Box.net Oodrive: Iextranet, Adbackup Newworks.com Flickr & Picasa YouTube & DailyMotion SlideShare CDC Arkhinéo Google Book Search

42 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ERP ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ)

43 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Salesforce Microsoft Dynamics CRM Online Sage CRM.com Zoho CRM

44 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ADP GSI Zoho People

45 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ιαθέσιµες λύσεις για την καταγραφή και ανάλυση της επισκεψιµότηταςτων ιστοσελίδων Xiti Google Analytics ιαθέσιµες λύσεις για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων LucidEra LOKAD RB-Apps

46 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ SAP Business by Design Cegid Business on Demand

47 ΤΑΣΗ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (SIP) Επιτρέπει στους συνδροµητές να έχουν πρόσβαση σε πολλές εφαρµογές λογισµικού νέφους µέσω µιας κοινής πλατφόρµας Αποκαλείται ως το «τρίτο κύµα» στην υιοθέτηση λογισµικού Η συγκεκριµένη πλατφόρµα ενσωµατώνει τις επιµέρους λειτουργίες της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, µισθοδοσίας, και διαχείρισης, προσφέροντας µια εφαρµογή η οποία προωθεί και ενισχύει την συνεργασία των χρηστών.

48 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ Zoho Sutisoft Salesforce, Microsoft, and Oracle

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση τεχνολογιών υποδομής για συστήματα και υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MIS) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ (QOS IN CLOUD COMPUTING) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Οικονομίδης Αναστάσιος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Α.Μ. 21104126 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.4 Σκοπός της εργασίας...4 1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής συνεργατικής µάθησης µε τη χρήση τεχνολογιών WEB

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Αγροτουρισμού του Δήμου Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Η εφαρµογή Microsoft Business Solutions Navision σάς δίνει την ελευθερία να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας, παρέχοντάς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1

ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ERP συστήµατα λογιστικής - Μελέτη περίπτωσης πληροφοριακού συστήµατος Soft1 Επιµέλεια: Ιωάννου Βασίλειος (Α.Μ.009/05) Καθηγητής: Ανθιµίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing: Μια Πρακτική Προσέγγιση

Cloud Computing: Μια Πρακτική Προσέγγιση Cloud Computing: Μια Πρακτική Προσέγγιση Anthony T. Velte Toby J. Velte, Ph.D. Robert Elsenpeter Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργασία: ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N S P E C I A L E D I T I O N ΝΟEΜΒΡΙΟΣ 2010 THE INSIDER S VIEW CLOUD COMPUTING Μια βόλτα στο σύννεφο Ταυτόχρονα µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση και την επακόλουθη ύφεση που µας έχει ήδη εισάγει σε µία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης

Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης Τεχνική Εκπαιδευτική K.E.K. Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...1 Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα