ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005"

Transcript

1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 2δ, ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. λόγω της Συγχώνευσης µε Απορρόφηση µε την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. Σύµφωνα µε την απόφαση της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. της Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου του Άρθρου 4, παρ. 2δ, του Ν. 3401/ Νοεµβρίου 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/ ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Ανάλυση των παρατηρήσεων και σηµειώσεων που παραπέµπουν τα πιστοποιητικά των τακτικών ορκωτών ελεγκτών των χρήσεων Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ά εξαµήνου Έγγραφα σε Παραποµπή Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ιστορικό και Ανάπτυξη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αντικείµενο ραστηριότητας Σηµαντικές Συµβάσεις ίκτυο Καταστηµάτων ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα - Κτίρια ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πειραιώς Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., (Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών Ανάλυση Πληροφοριών Σηµαντικών Στοιχείων Ενοποιηµένου Ισολογισµού Επενδύσεις Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης των Χρήσεων Σελίδα 2

3 3.9 Περίληψη των διαφορών µεταξύ των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και των Ελληνικών Λογιστικών Αρχών (Ε.Λ.Α.) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων περιόδου Εξέλιξη Εργασιών - Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών της Καθαρής Θέσης και Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Υποχρεώσεις Επενδύσεις περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Οµίλου Πληροφορίες για τις τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρίας για τη χρήση ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη χρήσεων Αµοιβές Μελών ιοικητικού Συµβουλίου ιεταιρικές Συναλλαγές Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη χρήσης 2004 και περιόδου Συναλλαγές µε µέλη του.σ. και ιοίκησης ιεταιρικές Συναλλαγές ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Συνοπτική περιγραφή διατάξεων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας για τα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Τράπεζας ιοικητικό Συµβούλιο ιεύθυνση Εργασιών Όργανα ιεύθυνσης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ηλώσεις Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των Μελών του.σ., Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών και Μελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων εταιριών ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προγράµµατα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Σελίδα 3

4 3.19 ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Βασικοί Νόµοι ιατάξεις Κανονισµός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά Στοιχεία του Τραπεζικού Κλάδου Ανταγωνισµός και Προοπτικές της Ελληνικής Τραπεζικής Αγοράς Θέση της Τράπεζας Πειραιώς στον κλάδο - Ανταγωνισµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Προσαρµογή Τιµής Μετοχής Γενικά Στοιχεία Συγχώνευσης Όροι της Συγχώνευσης Λόγοι της Συγχώνευσης Παύση ιαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρίας «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε.» Χρονοδιάγραµµα Έξοδα της Έκδοσης Μείωση της ιασποράς (DILUTION) ικαιώµατα Μετόχων Γενικά ικαιώµατα Μειοψηφίας ικαίωµα Προτίµησης Παλαιών Μετόχων Γενική Συνέλευση Φορολογία Μερισµάτων Σελίδα 4

5 1 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Το παρόν Έγγραφο του άρθρου 4, παρ. 2δ, του Ν. 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») αφορά την συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. (στο εξής η «ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ.» ή η «Απορροφώµενη») από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα» ή «Τράπεζα Πειραιώς» ή η «Εταιρία» ή η «Απορροφώσα»), έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων της κοινοτικής νοµοθεσίας όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η συγχώνευση των δυο εταιριών διενεργείται µε ενοποίηση των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού των συγχωνευόµενων εταιριών, όπως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της και τα στοιχεία της Απορροφώµενης εταιρίας µεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισµού της Απορροφώσας. Εφεξής, για αποφυγή συγχύσεων, το νοµικό πρόσωπο που προκύπτει µετά τη συγχώνευση θα αναφέρεται ως η «νέα» Τράπεζα Πειραιώς. Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας συγχώνευσης δια απορροφήσεως της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. από την Τράπεζα Πειραιώς. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγή του Εγγράφου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Εγγράφου ως συνόλου. 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η «νέα» Τράπεζα Πειραιώς είναι αποτέλεσµα της συγχώνευσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. Η συγχώνευση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69 έως και 77 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Ν. 2166/1993, του άρθρου 16 παρ. 18 του Ν. 2515/1997 και του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002, όπως ισχύουν, στους όρους, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και ευεργετήµατα των οποίων υποβάλλεται. Μέτοχοι της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς θα είναι όλοι οι µέτοχοι των υπό συγχώνευση εταιριών. Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η προταθείσα από το ιοικητικό Συµβούλιο της συγχωνευόµενης εταιρίας, σχέση ανταλλαγής των µετοχών είναι εύλογη και δίκαιη, ανατέθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας η εκτίµηση της συνολικής αξίας και η συγκριτική αποτίµηση της Απορροφώµενης εταιρίας, µε την εφαρµογή διεθνώς παραδεκτών µεθόδων αποτίµησης, στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Οµοίως, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. ανέθεσε το έργο στον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Ειδικότερα, η διαπίστωση της εύλογης και δίκαιης σχέσης ανταλλαγής, διενεργήθηκε για την Τράπεζα Πειραιώς από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ. Κωνσταντίνο Σπ. Κουφό (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα, τηλ , για Σελίδα 5

6 λογαριασµό δε της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ., διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 250-4, , Χαλάνδρι, τηλ Ο ελεγκτικός οίκος ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. εφάρµοσε τις εξής µεθόδους αποτίµησης: α) Χρηµατιστηριακή Αξία (Κεφαλαιοποίηση), β) είκτες Κεφαλαιαγοράς, γ) Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση, δ) Προεξόφληση Μελλοντικών Ροών - Μερισµάτων και ε) Συγκρίσιµες Συναλλαγές. Με βάση τις ανωτέρω µεθόδους αποτίµησης, το τελικό εύρος σχέσης αξιών που προέκυψε µεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. είναι 5,66:1 έως 6,91:1. (Η έκθεση αποτίµησης του ελεγκτικού οίκου ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς βλ. Ο ελεγκτικός οίκος Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. εφάρµοσε τις εξής µεθόδους αποτίµησης: α) Χρηµατιστηριακή Αξία (Κεφαλαιοποίηση), β) Προεξόφληση Μελλοντικών Ταµειακών Ροών, γ) Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση, δ) είκτες Κεφαλαιαγοράς και ε) Συγκρίσιµες Συναλλαγές. Με βάση τις ανωτέρω µεθόδους αποτίµησης προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών µεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. από 5,675:1 έως 6,793:1 (Για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά µε την έκθεση αποτίµησης του ελεγκτικού οίκου Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. βλ. Η προτεινόµενη από τα ιοικητικά Συµβούλια των Εταιριών σχέση ανταλλαγής µετοχών 4,82:1 η οποία υποδηλώνει σχέση αξιών 6,242:1, εµπίπτει στο εύρος της σχέσης αξιών που προέκυψε από τις ανωτέρω αποτιµήσεις. Ο ακριβής αριθµός των µετοχών που θα αποκτήσει ο κάθε µέτοχος προκύπτει από τη σχέση ανταλλαγής η οποία εγκρίθηκε από την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας Πειραιώς της και από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. της Η σχέση ανταλλαγής µετοχών µεταξύ της Απορροφώσας Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Απορροφώµενης Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. καθορίστηκε σε 4,82 µετοχές της Απορροφώµενης προς 1 µετοχή της Απορροφώσας. Με βάση την ανωτέρω σχέση αξιών και τον αριθµό των µετοχών, η σχέση ανταλλαγής των νέων µετοχών της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. µε τις παλιές (προ της συγχώνευσης) µετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ., που κρίθηκε ως δίκαιη και λογική, είναι η ακόλουθη: α) Κάθε µέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. θα ανταλλάσει µια (1) ονοµαστική µε ψήφο µετοχή ονοµαστικής αξίας 4,15 που κατέχει µε µια (1) ονοµαστική µε ψήφο µετοχή της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ονοµαστικής αξίας 4,77 η κάθε µια, που θα εκδοθούν µετά τη συγχώνευση. β) Κάθε µέτοχος της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. θα ανταλλάσει µια (1) κοινή ανώνυµη µετοχή ονοµαστικής αξίας 2,50 που κατέχει µε 0, ονοµαστική µε ψήφο µετοχή της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ονοµαστικής αξίας 4,77 η κάθε µια, που θα εκδοθούν µετά τη συγχώνευση. Ειδικότερα, επί συνόλου µετοχών της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς ονοµαστικής αξίας 4,77 η κάθε µια, οι µέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς θα συµµετέχουν µε ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές και οι µέτοχοι της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. θα συµµετέχουν µε ονοµαστικές µε ψήφο µετοχές. Σελίδα 6

7 Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και της Απορροφώµενης Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. πριν τη συγχώνευση, καθώς και το µετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. όπως διαµορφώνεται µετά τη συγχώνευση παρουσιάζονται ακολούθως: Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχικό Κεφάλαιο Πριν τη συγχώνευση Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε , ,90 Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε , ,50 Παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Μετοχικό Κεφάλαιο Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε , ,50 Μείον: Συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στο Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ , ,00 Μείον: Συµµετοχή της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε , ,55 Πλέον: Κεφαλαιοποίηση Αποθεµατικών Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε ,33 Σύνολο Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Απορροφώσας ,28 Μετά τη συγχώνευση «Νέα» Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε , ,18 Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι Παλαιοί Μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε , ,93 Νέες Μετοχές που δικαιούνται οι µέτοχοι της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε , ,25 Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι µετοχές των συγχωνευόµενων εταιριών και για το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες µετοχές, σύµφωνα µε τη σχέση ανταλλαγής που έχει προσδιοριστεί. Όλες οι µετοχές που θα προκύψουν από τη συγχώνευση θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η διαφορά µεταξύ του αθροίσµατος των µετοχικών κεφαλαίων των δυο εταιριών πριν τη συγχώνευση και του µετοχικού κεφαλαίου µετά τη συγχώνευση οφείλεται στο γεγονός ότι µε τη συγχώνευση δεν θα αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις µετοχές της Απορροφώµενης που κατέχει η Απορροφώσα, δεδοµένου ότι τα µετοχικά της δικαιώµατα θα αποσβεστούν δια συγχύσεως. Επίσης το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας δεν θα αυξηθεί και για το ποσό που αντιστοιχεί στις µετοχές της Απορροφώσας που κατέχει η Απορροφώµενη λόγω νόµιµης υποχρέωσης άµεσης ακύρωσής τους. Η µετοχική σύνθεση των συγχωνευόµενων εταιριών πριν από τη συγχώνευση, καθώς και η µετοχική σύνθεση της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς, όπως θα διαµορφωθεί µετά τη συγχώνευση, παρουσιάζεται στους κάτωθι πίνακες: Σελίδα 7

8 Μετοχική Σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς (σύµφωνα µε την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθµός Αριθµός ικ. % Ποσοστό Μετοχών Ψήφου % Ποσοστό Όµιλος ING * ,17% ,23% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,48% ,53% ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Α.Ε ,67% ,70% MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL LTD ,05% ,08% Λοιποί Μέτοχοι <2% ,63% ** ,46% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% * Το ποσοστό του Οµίλου ING, πριν την παρούσα αύξηση, αναλύεται ως εξής: ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 0,42% και ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 3,76%. **Στον αριθµό δικαιωµάτων ψήφου των Λοιπών Μετόχων δεν περιλαµβάνονται οι ίδιες µετοχές που κατείχε στις η Τράπεζα Πειραιώς. Η µετοχική σύνθεση που παρουσιάζεται παραπάνω είναι σύµφωνη µε τις ανακοινώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί βάσει του Π 51/92. Στους Λοιπούς Μετόχους περιλαµβάνονται ίδιες µετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Το πλήθος των φυσικών και νοµικών προσώπων που κατέχουν ποσοστό κάτω του 2% ανέρχεται σε κατά την ηµεροµηνία της προαναφερθείσας Γ.Σ. Μετοχική Σύνθεση της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. σύµφωνα µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ονοµατεπώνυµο Αριθµός Μετοχών % ικαιώµατα ψήφου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,09% Ταµείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ ,63% Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ ,22% Τ.Σ.Α.Υ ,14% Ταµείο Επικ. Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ,06% QVT FUND LP ,67% Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ηµοσίων Υπαλλήλων ,06% Λοιποί Μέτοχοι ,13% ΣΥΝΟΛΟ ,00% Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. την , η Τράπεζα Πειραιώς συµµετείχε µε ποσοστό 48,09%. Η Τράπεζα Πειραιώς ενοποιούσε την ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. Σελίδα 8

9 Μετοχική Σύνθεση Τράπεζας Πειραιώς µετά τη Συγχώνευση ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ» ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.* ΜΕΤΟΧΟΙ Αριθµός Μετοχών Αριθµός ικ. Ψήφου % Ποσοστό Όµιλος ING ,89% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ,24% ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Α.Ε ,49% MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL LTD ,91% Λοιποί Μέτοχοι < ή = 2% ,47% ΣΥΝΟΛΟ ,00% * Οι µετοχές της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. είναι ανώνυµες. Ως εκ τούτου για την παρουσίαση του εν λόγω πίνακα έχουν χρησιµοποιηθεί στοιχεία από τον πίνακα των µετόχων της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ., που κατέθεσαν µετοχές (εµπρόθεσµα και εκπρόθεσµα) για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. της και οι οποίες δύναται να διαφέρουν από τον πραγµατικό αριθµό µετοχών που κατέχουν οι µέτοχοι της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. Η επαρκής διασπορά των µετοχών της Τράπεζας Πειραιώς διατηρείται και µετά τη συγχώνευση δεδοµένου ότι ποσοστό άνω του 25% του συνόλου των µετοχών της θα είναι κατανεµηµένο στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Το συνολικό ποσοστό συµµετοχής των µετόχων των δυο συγχωνευµένων εταιριών στο µετοχικό κεφάλαιο της «νέας» Τράπεζας Πειραιώς µετά τη συγχώνευση παρατίθεται ακολούθως: Μέτοχοι Μετοχές πριν τη συγχώνευση Σχέση Ανταλλαγής Μετοχές µετά τη συγχώνευση Ποσοστό συµµετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο µετά τη Συγχώνευση Παλαιοί Μέτοχοι Τράπεζας Πειραιώς (1) 1: ,25% Μέτοχοι ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. (πλην Τράπεζας Πειραιώς) , : ,75% ΣΥΝΟΛΟ ,00% (1). Μετά την ακύρωση των µετοχών της Απορροφώσας που κατέχει η Απορροφώµενη. Σελίδα 9

10 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση στη µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει, πριν επενδύσουν, να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Τράπεζα, η χρηµατοοικονοµική θέση της ή τα αποτελέσµατά της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην τιµή. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Τράπεζα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Τράπεζας. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Πολιτικές και Οικονοµικές Εξελίξεις Οι σηµαντικότερες προκλήσεις για την Τράπεζα προέρχονται από την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήµατος και τη λειτουργία στο πλαίσιο του ενιαίου περιβάλλοντος της ευρωζώνης και την εντατικοποίηση του ανταγωνισµού. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο παίζει και η πορεία των χρηµατιστηρίων στην Ελλάδα και διεθνώς στο βαθµό που επηρεάζει τις προσπάθειες των τραπεζών για διαφοροποίηση και διεύρυνση των πηγών εσόδων τους µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Πέραν τούτων, η απόκλιση των επίσηµων προβλέψεων για την πορεία των ρυθµών ανάπτυξης βασικών µεγεθών και βασικών µακροοικονοµικών δεικτών της Ελληνικής Οικονοµίας, όπως ο πληθωρισµός και η ανεργία, δύνανται να δηµιουργήσουν αρνητικό κλίµα και στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Τέλος, πιθανές σηµαντικές αρνητικές πολιτικές εξελίξεις (σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο), αλλά και έκτακτα δυσµενή γεγονότα, είναι δυνατόν να επηρεάσουν την οικονοµία και την κεφαλαιαγορά και κατ επέκταση τις οικονοµικές µονάδες και τις τράπεζες. Απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας µε βάση την Βασιλεία ΙΙ. Οι κατευθυντήριες γραµµές της Βασιλείας σκοπεύουν να ενδυναµώσουν την σταθερότητα του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος και να µειώσουν τις ανισότητες µεταξύ των διεθνών τραπεζών εναρµονίζοντας τον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων και των σταθµισµένων σε κινδύνους στοιχείων ενεργητικού προκειµένου να υπολογιστεί ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι προτάσεις της Βασιλείας ΙΙ επί του παρόντος περιλαµβάνουν διαφοροποιηµένες µεθοδολογίες για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων αναφορικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο και τον λειτουργικό κίνδυνο. Έργο προτεραιότητας αποτελεί για την Τράπεζα Πειραιώς η εφαρµογή των διατάξεων του νέου εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων της Επιτροπής Βασιλείας (Basel II) που θα εφαρµοστεί στο τέλος του Από τις αρχές του 2003 έχει οριστεί αντίστοιχη Επιτροπή για την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών και την προετοιµασία του Οµίλου. Το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων υποστηρίζει ήδη λειτουργίες υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτών των διατάξεων, ενώ ταυτόχρονα, αναπτύσσονται ιστορικές βάσεις συµπεριφοράς δανείων και συστήµατα παρακολούθησης εξασφαλίσεων, παρακολούθησης πιστωτικών ορίων και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας οφειλετών που αποτελούν συνιστώσες υποδοµών απαραίτητες για την εφαρµογή του νέου πλαισίου. Σελίδα 10

11 Από την εφαρµογή των διατάξεων της Βασιλείας ΙΙ και µε βάση τις παρούσες συνθήκες δεν αναµένεται να επηρεαστεί ουσιωδώς η χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Τράπεζας Πειραιώς. Σελίδα 11

12 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς των χρήσεων , οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της Τράπεζας (βλ. ενότητα «3.1.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές»). ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ποσά σε εκατ. ) Καθαρά Έσοδα από Τόκους 355,09 391,19 446,62 Έσοδα από Τίτλους 18,75 19,79 20,13 Έσοδα Προµηθειών 88,94 110,06 133,62 Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων 32,24 57,65 82,16 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 21,78 16,51 13,77 Μικτά Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης 516,80 595,20 696,31 Λειτουργικά Κέρδη 219,15 273,77 340,25 % επί των Μικτών Αποτελεσµάτων Εκµετάλλευσης 42,4% 46,0% 48,9% Καθαρά Κέρδη προ Αποσβέσεων, Προβλέψεων & Φόρων (1) 213,88 269,63 334,56 Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 85,38 151,08 199,87 Κέρδη προ Φόρων 115,10 165,04 217,02 % επί των Μικτών Αποτελεσµάτων Εκµετάλλευσης 22,3% 27,7% 31,2% Κέρδη µετά από Φόρους 80,84 123,72 179,15 Μείον: Αναλογία Μετόχων Μειοψηφίας στα µετά από Φόρους Κέρδη 14,64 22,24 36,69 Κέρδη Μετόχων Τράπεζας µετά από Φόρους 66,20 101,48 142,46 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες (557,03) (157,03) (784,40) Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες (550,26) (22,99) (187,81) Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ραστηριότητες (106,67) 336, ,14 Συνολικό Μέρισµα (2) 49,01 59,27 80,10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε εκατ. )* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 592,75 785, ,95 Κρατικά & άλλα Αξιόγραφα δεκτά από την Κεντρική Τράπεζα για Επαναχρηµατοδότηση 90,78 117,71 145,45 Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων 253,24 219,95 278,24 Απαιτήσεις κατά Πελατών 8.758, , ,63 Οµολογίες και Άλλοι Τίτλοι Σταθερής Αποδόσεως 3.517, , ,93 Μετοχές και Άλλοι Τίτλοι Μεταβλητής Αποδόσεως 454,80 533,14 562,14 Συµµετοχές σε Μη Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 89,56 73,49 54,75 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 250,88 390,94 332,92 Άυλα Πάγια Στοιχεία 56,24 43,25 32,66 Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 323,12 150,33 189,34 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 238,18 204,91 314,39 Προπληρωµένα Έξοδα και Έσοδα εισπρακτέα 99,48 79,57 85,54 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,94 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Τράπεζας Πειραιώς 608, ,92 957,17 ικαιώµατα Μειοψηφίας στα Ίδια Κεφάλαια 726,30 326,28 257,76 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 1.334, , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,94 Λογαριασµοί Τάξεως Παθητικού , , ,99 Σελίδα 12

13 *Τυχόν διαφορές µονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 1. Οι αποσβέσεις για τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 διαµορφώθηκαν στο ποσό των 55,95 εκατ., 50,04 εκατ. και 46,37 εκατ. αντίστοιχα. 2. Με την από απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, αποφασίστηκε η καταβολή καθαρού µερίσµατος 0,40 ανά µετοχή για τη χρήση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναλυτική παράθεση της εξέλιξης των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο παρατίθεται στην ενότητα «3.8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ». Οι ακόλουθες µη ελεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και αφορούν στοιχεία ανά µετοχή των χρήσεων 2002, 2003 και Στο τέλος της Χρήσης Μέσος Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης Στοιχεία ανά µετοχή (1) Κέρδη προ Φόρων (2) 0,54 0,82 0,90 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 0,40 0,61 0,72 Μέρισµα ανά Μετοχή (3) 0,29 0,30 0,40 Μέρισµα ανά Μετοχή (4) 0,29 0,35 0,41 Λογιστική αξία µετοχής (5)(3) 3,64 5,14 4,78 1. Με βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 2. Με βάση τα κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς. 3. Με βάση τον αριθµό των µετοχών τέλους χρήσης. 4. Με βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. 5. Με βάση τα ίδια κεφάλαια Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς. Σελίδα 13

14 3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο παρόν Έγγραφο περιέχονται και παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της. Το παρόν Έγγραφο αποτελείται από: α) το έγγραφο αναφοράς και β) το σηµείωµα µετοχικού τίτλου. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία: Στα γραφεία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ιεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Επενδυτικών Υπηρεσιών, Λ. Αµαλίας 20 & Σουρή 5 (Αρµόδιος: κ. Ι. Ανδρεαδάκης τηλ ). Στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε. (Αρµόδιοι: κ.κ. Κληµεντίνη Παπαγεωργακοπούλου, ιευθύντρια Επενδύσεων - Εργασιών τηλ και Ιωάννης Λέτσιος, /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών τηλ ). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Εγγράφου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για την σύνταξη του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του, υπό την έννοια ότι, το παρόν Έγγραφο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την Τράπεζα Πειραιώς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν Έγγραφο, που έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2δ του Ν. 3401/2005, είναι ισοδύναµες µε αυτές που θα περιλαµβάνονταν σε Ενηµερωτικό ελτίο, υπό την έννοια ότι το παρόν έγγραφο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την Τράπεζα Πειραιώς. Η Εταιρία και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το Έγγραφο και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Εγγράφου είναι τα εξής: Ο κ. Κωνσταντίνος Λιάπης, /ντής /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (τηλ.: ). Η κα. Κληµεντίνη Παπαγεωργακοπούλου, ιευθύντρια Επενδύσεων - Εργασιών (τηλ ) για την ενότητα που αφορά στην παρουσίαση της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ., καθώς και για την παράγραφο που αφορά στους προϋπάρχοντες δεσµούς µεταξύ της ΕΛ.Ε.Ε.ΧΑ. και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Σελίδα 14

15 3.1.1 Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφάρµοσε για πρώτη φορά τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) την και ακολούθησε τις διατάξεις του.π.χ.π Οι πλήρεις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν µε βάση τα.π.χ.π. για την περίοδο που έληξε την , τα συγκριτικά στοιχεία, καθώς και ο ισολογισµός µετάβασης της επισκοπήθηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές της Τράπεζας, το πιστοποιητικό των οποίων δε φέρει εξαιρέσεις ή επιφυλάξεις. Με βάση τις προβλεπόµενες διατάξεις του.π.χ.π. - 1, οι δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιλαµβάνουν τις ακόλουθες αναλυτικές συµφωνίες των επιδράσεων µετάβασης στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, καθώς και επεξηγήσεις επί των σηµαντικότερων προσαρµογών µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Αρχών και.π.χ.π.: Συµφωνία Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου (την και ). Συµφωνία Στοιχείων Ισολογισµού Συµφωνία Στοιχείων Ισολογισµού Συµφωνία Στοιχείων Ισολογισµού Συµφωνία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Περιόδου Συµφωνία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων χρήσης Οι ανωτέρω συµφωνίες και επεξηγήσεις διασφαλίζουν τη συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων, όπως αναφέρεται στις οδηγίες της CESR (παρ. 57), και παρατίθενται στο κεφάλαιο «3.9 Περίληψη των διαφορών µεταξύ των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και των Ελληνικών Λογιστικών Αρχών (Ε.Λ.Α.)» του παρόντος Εγγράφου. Επιπρόσθετα, παρατίθενται στο παρόν Έγγραφο οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων (χωρίς αναµορφώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.4, το άρθρο 35 και το παράρτηµα Ι σηµείο του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004, τον Κανονισµό (ΕΚ) 1606/2002, καθώς και τις κείµενες διατάξεις του ελληνικού δικαίου) οι οποίες συντάχθηκαν κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920 περί πραγµατικής εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης. Για την πληρέστερη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, στο κεφάλαιο «Ανάλυση των παρατηρήσεων και σηµειώσεων που παραπέµπουν τα πιστοποιητικά των τακτικών ορκωτών ελεγκτών των χρήσεων », παρατίθενται στην πλήρη έκτασή τους τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών για την τριετία και οι σηµειώσεις στις οποίες παραπέµπουν, όπως προβλέπει το άρθρο του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 809/2004, σε συνδυασµό µε τις απόψεις της Τράπεζας. Οι αναφερόµενες στο παρόν Έγγραφο χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες είναι οι κατάλληλες για την ορθή εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του Οµίλου, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 και τις οδηγίες της CESR ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Σηµειώνεται ότι δεν εκκρεµούν αγωγές κατά του Οµίλου την που θα επηρέαζαν την οικονοµική του κατάσταση. Σελίδα 15

16 3.1.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο της χρήσης 2002 διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ. Γεώργιος Μοσκοφίδης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα και κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Τον έλεγχο των χρήσεων διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ. Κωνσταντίνος Καρανάσιος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα και κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρήση 2002 έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Γεώργιο Μοσκοφίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα και Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «PriceWaterhouseCoopers», Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τις χρήσεις έχουν ελεγχθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Κωνσταντίνο Καρανάσιο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.», Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα και Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς της επανεξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση Οι οικονοµικές καταστάσεις (ατοµικές και ενοποιηµένες) της Τράπεζας Πειραιώς της περιόδου συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π. και έχουν επισκοπηθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚουπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτοί Ελεγκτές» («PriceWaterhouseCoopers»), Κηφισίας 268, Χαλάνδρι. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των παραπάνω Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ µαζί µε τις αντίστοιχες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε χρήσης περιλαµβάνονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ανάλυση των παρατηρήσεων και σηµειώσεων που παραπέµπουν τα πιστοποιητικά των τακτικών ορκωτών ελεγκτών των χρήσεων Στη συνέχεια παρατίθενται τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Τράπεζας Πειραιώς για τις χρήσεις , οι σηµειώσεις στις οποίες παραπέµπουν, καθώς και σχολιασµός των παρατηρήσεων και σηµειώσεων, στις οποίες προέβησαν οι ορκωτοί ελεγκτές, έτσι ώστε Σελίδα 16

17 να καταδειχθεί η άποψη της ιοίκησης της Τράπεζας (µε πλάγιους χαρακτήρες) ότι οι οικονοµικές καταστάσεις, όπως καταρτίσθηκαν αρχικώς και εγκρίθηκαν από τις αντίστοιχες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, παρουσιάζουν τη δίκαιη και πραγµατική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου της Τράπεζας, σύµφωνα και µε το άρθρο 42 α του Ν. 2190/20. Χρήση 2002 Σηµειώσεις Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες παραπέµπουν οι ορκωτοί ελεγκτές στο πιστοποιητικό τους: 1. Σηµειώσεις 3 και 9 (Σηµείωση 3) Η Τράπεζα και ορισµένες από τις ενοποιούµενες θυγατρικές της απεικόνισαν την 31η εκεµβρίου 2002, όπως έγινε και την 31η εκεµβρίου 2001, την αρνητική διαφορά που προέκυψε από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων (κυρίως εισηγµένων), αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. Έτσι τα Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια µειώθηκαν κατά το ποσό 159,4 εκατ., από το οποίο ποσό 68,9 εκατ. περιλαµβάνεται στο λογαριασµό ικαιώµατα Μειοψηφίας. Εφαρµόσθηκε ο Ν. 2992/2002, ο οποίος επέτρεψε την παρέκκλιση από τον Ν.2190/1920. (Σηµείωση 9) Η εµφανιζόµενη στον Ισολογισµό αξία των µετοχών και συµµετοχών είναι µεγαλύτερη της τρέχουσας αξίας τους, σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920, κατά 172 εκατ. περίπου. Το ανωτέρω ποσό αφορά θυγατρικές εταιρίες που δεν ανήκουν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, οι οποίες θα ενοποιηθούν µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.F.R.S.) την , καθώς και µη εισηγµένες µετοχές των οποίων η πραγµατική αξία, σύµφωνα µε υπάρχουσες αξιολογήσεις ιεθνών Ελεγκτικών Οίκων, υπερκαλύπτει την ανωτέρω διαφορά. Για το χαρτοφυλάκιο αυτό αξίας 457 εκατ., η Τράπεζα είχε στη διάθεσή της αποτιµήσεις από διεθνείς οίκους για συγκεκριµένες εταιρίες (κυρίως εταιριών διαχείρισης ακινήτων και θυγατρικών της ING, οι οποίες το 2004 ανταλλάχθηκαν µε εισηγµένες µετοχές της µητρικής ING και δεν προέκυψε οποιαδήποτε ζηµιά στο αποτέλεσµα), των χαρτοφυλακίων αυτών, µε βάση τις οποίες υπερκαλυπτόταν η ανωτέρω διαφορά, καθώς η τρέχουσα αξία ( 285 εκατ.) όπως αυτή οριζόταν από τον Ν. 2190/1920 δεν αντιπροσώπευε την πραγµατική αξία ( 473 εκατ.) των εταιριών αυτών. Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο µετοχών και συµµετοχών εµφανίστηκε στην αξία κτήσης του κατ εφαρµογή του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/ Σηµειώσεις 5 και 6 (Σηµείωση 5) Στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων» περιλαµβάνεται ποσό 25,5 εκατ. περίπου (στη µειοψηφία αντιστοιχεί ποσό 10,7 εκατ. περίπου), το οποίο αφορά µη απαλειφθέντα κέρδη από πωλήσεις οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου, επειδή οι πωλήσεις αυτές έγιναν από θυγατρική τράπεζα του Οµίλου µέσω της δευτερογενούς αγοράς τίτλων σε αγοραίες τιµές, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να είχε πραγµατοποιηθεί και µε τρίτους, στις ίδιες τιµές και µε το ίδιο αποτέλεσµα. Έτσι δεν τίθεται θέµα απαλοιφής. (Σηµείωση 6) Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται και κέρδη 5,6 εκατ. (εκ των οποίων τα 3 εκατ. αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας), τα οποία προέκυψαν από συναλλαγές της Τράπεζας µε εταιρίες που δεν ενοποιούνται µε πλήρη ενοποίηση παρά µόνο µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Σελίδα 17

18 Οι συναλλαγές που περιγράφονται στις σηµειώσεις αυτές έγιναν σε όρους αγοράς και δεν υπήρχε κανένας λόγος για αλλαγή των αποτελεσµάτων του Οµίλου. Εξάλλου, τα συγκεκριµένα στοιχεία ενεργητικού διατέθηκαν τελικά σε τρίτους, χωρίς καµία ουσιαστική επίδραση επί των αποτελεσµάτων. 3. Σηµείωση 7 Στη χρήση 2002, πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή µετοχών θυγατρικών εταιριών του Χ.Α.Α. αξίας κτήσης 1,2 εκατ. µε µετοχές Ε.Χ.Α.Ε. αξίας 5 εκατ. Από την ανταλλαγή αυτή προέκυψε στην Τράπεζα Πειραιώς θετική διαφορά από αναπροσαρµογή αξίας 3,8 εκατ., η οποία εµφανίζεται στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων». Η συναλλαγή ουσιαστικά αποτελεί κέρδος από εκκαθάριση εταιριών που εκκαθαρίζονται. 4. Σηµείωση 8 Η Τράπεζα Πειραιώς και οι σηµαντικότερες θυγατρικές της, κατά πάγια τακτική, σχηµατίζουν πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, µε βάση την υπ αριθµ. 205/1988 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992. Εάν σχηµατιζόταν πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, το σωρευµένο ύψος της κατά την 31η εκεµβρίου 2002 θα ανερχόταν στο ποσό των 20,5 εκατ. περίπου, εκ των οποίων ποσό 1,4 εκατ. αφορά τη χρήση του Στη µειοψηφία αναλογεί ποσό 56 χιλ. Η Τράπεζα εφάρµοσε την υπ αριθµ. 205/1988 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992, σύµφωνα µε τα οποία δεν απαιτείται ο σχηµατισµός πρόβλεψης αποζηµίωσης για το σύνολο του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Η επίδραση επί των ιδίων κεφαλαίων αφορά κυρίως χρήσεις προγενέστερες της χρήσης 2002, η δε επίδραση επί των Ιδίων Κεφαλαίων και των Αποτελεσµάτων είναι ασήµαντη. Πιστοποιητικό Τακτικών Ορκωτών - Λογιστών (Παρατήρηση 1) Στο λογαριασµό Ενεργητικού 9γ «Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία», περιλαµβάνεται, πλην των άλλων, αναπόσβεστο υπόλοιπο 15,2 εκατ. περίπου, το οποίο αφορά αποζηµιώσεις οι οποίες καταβλήθηκαν στο προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς, στα πλαίσια του προγράµµατος εθελουσίας αποχώρησης που η Τράπεζα εφάρµοσε στη χρήση Το σχετικό κονδύλι δεν επιβάρυνε εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα της χρήσης, αλλά αποσβένεται τµηµατικά και ισόποσα, σαν έξοδο αναδιοργάνωσης, σε µια πενταετία. Το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου πληρούσε τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης, όπως αυτά ορίζονταν από τις ελληνικές λογιστικές αρχές, αφού ήταν απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία της νέας οργανωτικής δοµής, µετά τις απορροφήσεις των τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου από την Τράπεζα Πειραιώς. (Παρατήρηση 2) Στο λογαριασµό Παθητικού 10 «Τακτικό αποθεµατικό (από αποτίµηση χρεογράφων)» περιλαµβάνεται ποσό 64,8 εκατ. περίπου, που προέκυψε από αποτίµηση χρεογράφων µε απευθείας χρέωση των Ιδίων Κεφαλαίων, τα οποία χρεόγραφα πωλήθηκαν στην παρούσα χρήση. Η Τράπεζα στη συγκεκριµένη περίπτωση εφάρµοσε το Ν. 2992/2002 στον οποίο προβλέπεται συµψηφισµός του αρνητικού αποθεµατικού µε µελλοντικά αποθεµατικά από χρεόγραφα χωρίς να υποχρεώνει την κατ είδος αντιµετώπιση του αποθεµατικού. Σελίδα 18

19 Η αναφορά των ορκωτών ελεγκτών σε ποσό το οποίο περιλαµβάνεται στο τακτικό αποθεµατικό από αποτίµηση χρεογράφων και αφορά χρεόγραφα που πουλήθηκαν στην παρούσα χρήση, προέρχεται από την εφαρµογή του Ν. 2992/2002 κυρίως σε προηγούµενες χρήσεις και ως εκ τούτου δεν µεταβάλει, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν και του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, τα ίδια κεφάλαια ή την κερδοφορία του Οµίλου της τρέχουσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιριών και των σχετικών στοιχείων που παρέδωσαν, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις υπ άριθ 3, 5, 6, 7, 8, και 9 επί του Ισολογισµού, απεικονίζουν, µαζί µε το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση του Οµίλου εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Τράπεζας κατά την 31 εκεµβρίου 2002 καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Τράπεζα εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση». Χρήση 2003 Σηµειώσεις Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες παραπέµπουν οι ορκωτοί ελεγκτές στο πιστοποιητικό τους: 1. Σηµείωση 3 Η Τράπεζα και ορισµένες από τις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτίµησαν το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002. Η προκύπτουσα θετική διαφορά ύψους 37,9 εκατ. καταχωρήθηκε προσθετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. Το χαρτοφυλάκιο λοιπών µετοχών και συµµετοχών, συνολικής αξίας ποσού 563,3 εκατ., αποτιµήθηκε στην αξία κτήσης τους. Η αντίστοιχη τρέχουσα αξία, µε βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ανέρχεται σε 372,4 εκατ. περίπου. Εφαρµόσθηκε ο Ν. 2992/2002, ο οποίος επέτρεψε την παρέκκλιση από τον Ν.2190/1920. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα είχε στη διάθεσή της αποτιµήσεις από διεθνείς οίκους για συγκεκριµένες εταιρίες (κυρίως εταιριών διαχείρισης ακινήτων και θυγατρικών της ING, οι οποίες το 2004 ανταλλάχθηκαν µε εισηγµένες µετοχές της µητρικής ING και δεν προέκυψε οποιαδήποτε ζηµιά στο αποτέλεσµα) των χαρτοφυλακίων αυτών, µε βάση τις οποίες υπερκαλυπτόταν η ανωτέρω διαφορά, καθώς η τρέχουσα αξία ( 372,4 εκατ.) όπως αυτή οριζόταν από τον Ν. 2190/1920 δεν αντιπροσώπευε την πραγµατική αξία των εταιριών αυτών ( 602,5 εκατ.). Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο λοιπών µετοχών και συµµετοχών εµφανίστηκε στην αξία κτήσης του κατ εφαρµογή του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/ Σηµείωση 8 Η Τράπεζα Πειραιώς και οι σηµαντικότερες θυγατρικές της, κατά πάγια τακτική, σχηµατίζουν πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, µε βάση την υπ αριθµ. 205/1988 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992. Εάν σχηµατιζόταν πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, το σωρευµένο ύψος της κατά την 31η εκεµβρίου 2003 θα ανερχόταν στο ποσό των 27,2 εκατ., εκ των οποίων ποσό 2,8 εκατ. αφορά τη χρήση του Η σχηµατισµένη πρόβλεψη κατά την ανέρχεται σε 12,1 εκατ. Σελίδα 19

20 Η Τράπεζα εφάρµοσε την υπ αριθµ. 205/1988 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/1992, σύµφωνα µε τα οποία δεν απαιτείται ο σχηµατισµός πρόβλεψης αποζηµίωσης για το σύνολο του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Η επίδραση επί των ιδίων κεφαλαίων αφορά κυρίως χρήσεις προγενέστερες της χρήσης 2002, η δε επίδραση επί των Ιδίων Κεφαλαίων και των Αποτελεσµάτων είναι ασήµαντη. 3. Σηµείωση 11 Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1997 και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. µέχρι και τη χρήση Ορισµένες από τις ενοποιούµενες εταιρίες δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η Τράπεζα σήµερα (Νοέµβριος 2005) έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του Για τις ανέλεγκτες χρήσεις υπάρχουν επαρκείς προβλέψεις στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα.π.χ.π., η δε επίδρασή τους είναι ασήµαντη. Πιστοποιητικό Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: (Παρατήρηση 1) Στο λογαριασµό Ενεργητικού 9γ Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία, περιλαµβάνεται, πλην των άλλων, αναπόσβεστο υπόλοιπο 14,0 εκατ. περίπου, το οποίο αφορά αποζηµιώσεις οι οποίες καταβλήθηκαν στο προσωπικό της Τράπεζας, στα πλαίσια του προγράµµατος εθελουσίας αποχώρησης που η Τράπεζα εφάρµοσε στις χρήσεις 2002 και Από το σύνολο του ποσού, 11,4 εκατ. αφορά τη χρήση 2002, ενώ ποσό 2,6 εκατ. αφορά την παρούσα χρήση. Τα σχετικά κονδύλια δεν επιβάρυναν εξ ολοκλήρου τα αποτελέσµατα των χρήσεων τις οποίες αφορούν, αλλά αποσβένονται τµηµατικά και ισόποσα, σαν έξοδο αναδιοργάνωσης, σε µια πενταετία. Η επίδραση επί των αποτελεσµάτων του 2003 είναι ασήµαντη. Το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατος εθελουσίας εξόδου εφαρµόσθηκε το 2002 και πληρούσε τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης, όπως αυτά ορίζονταν από τις ελληνικές λογιστικές αρχές, αφού ήταν απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία της νέας οργανωτικής δοµής, µετά τις απορροφήσεις των τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου από την Τράπεζα Πειραιώς. (Παρατήρηση 2) Στο λογαριασµό Παθητικού 10 Τακτικό αποθεµατικό (από αποτίµηση χρεογράφων) περιλαµβάνεται ποσό 68,6 εκατ. τουλάχιστον, που προέκυψε από αποτίµηση χρεογράφων µε απευθείας χρέωση των Ιδίων Κεφαλαίων κυρίως σε προηγούµενες χρήσεις, τα οποία χρεόγραφα πωλήθηκαν στην παρούσα χρήση. Η Τράπεζα στη συγκεκριµένη περίπτωση εφάρµοσε το Ν. 2992/2002, στον οποίο προβλέπεται συµψηφισµός του αρνητικού αποθεµατικού µε µελλοντικά αποθεµατικά από χρεόγραφα, χωρίς να υποχρεώνει την κατ είδος αντιµετώπιση του αποθεµατικού. Η αναφορά των ορκωτών ελεγκτών σε ποσό το οποίο περιλαµβάνεται στο τακτικό αποθεµατικό από αποτίµηση χρεογράφων και αφορά χρεόγραφα που πουλήθηκαν στην παρούσα χρήση, προέρχεται από την εφαρµογή του Ν. 2992/2002 κυρίως σε προηγούµενες χρήσεις και ως εκ τούτου δεν µεταβάλει, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Ν και του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, τα ίδια κεφάλαια ή την κερδοφορία του Οµίλου της τρέχουσας χρήσης. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιριών και των σχετικών στοιχείων που παρέδωσαν, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς και οι σηµειώσεις 3, 8 και 11 επί του Ισολογισµού, απεικονίζουν, µαζί µε το Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση του Οµίλου εταιριών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Τράπεζας κατά την 31η εκεµβρίου Σελίδα 20

21 2003, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Τράπεζα εφάρµοσε στην προηγουµένη χρήση». Χρήση 2004 Σηµειώσεις Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων στις οποίες παραπέµπουν οι ορκωτοί ελεγκτές στο πιστοποιητικό τους: 1. Σηµείωση 3 Η Τράπεζα και ορισµένες από τις ενοποιούµενες θυγατρικές της αποτίµησαν το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002. Η προκύπτουσα αρνητική διαφορά ύψους 0,3 εκατ. εµφανίστηκε στα ίδια κεφάλαια. Το χαρτοφυλάκιο λοιπών µετοχών και συµµετοχών που δεν ενοποιούνται, συνολικής αξίας ποσού 503,2 εκατ., εµφανίζεται στον Ισολογισµό στην αξία κτήσης του. Η τρέχουσα αξία, µε βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ανέρχεται σε 425,5 εκατ. περίπου, διαφορά η οποία δεν θα υφίσταται κατά την εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Εφαρµόσθηκε ο Ν. 2992/2002, ο οποίος επέτρεψε την παρέκκλιση από τον Ν.2190/1920. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα είχε στη διάθεσή της αποτιµήσεις από διεθνείς οίκους για συγκεκριµένες εταιρίες (κυρίως εταιριών διαχείρισης ακινήτων) των χαρτοφυλακίων αυτών, µε βάση τις οποίες υπερκαλυπτόταν η ανωτέρω διαφορά, καθώς η τρέχουσα αξία ( 425,5 εκατ.) όπως αυτή οριζόταν από τον Ν. 2190/1920 δεν αντιπροσώπευε την πραγµατική αξία των εταιριών αυτών, η οποία ανερχόταν σε 528,3 εκατ.). Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο λοιπών µετοχών και συµµετοχών εµφανίστηκε στην αξία κτήσης του κατ εφαρµογή του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς η ανωτέρω διαφορά όπως ρητά αναφέρεται στη σηµείωση δεν υφίσταται µε την εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης). 2. Σηµείωση 5 Στη χρήση 2004, πραγµατοποιήθηκε µε βάση το άρθρο 15 του Ν.3229/2004 αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων στην εύλογη αξία τους. Η καθαρή υπεραξία που προέκυψε ύψους 38,1 εκατ. συµψηφίστηκε εξ ολοκλήρου µε υποαξίες αποτίµησης µετοχών, οµολογιών και λοιπών χρεογράφων που εµφανίζονται στο «Τακτικό αποθεµατικό από αποτίµηση χρεογράφων». Επίσης, υποαξία ποσού 3,8 εκατ. συµψηφίστηκε µε αντίστοιχες σχηµατισµένες προβλέψεις. Οι ενοποιούµενες θυγατρικές Σίγµα Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Πειραιώς Leasing, κατ εφαρµογή των διατάξεων των Ν. 2065/1992 και Ν. 3229/2004 αντίστοιχα, οδήγησαν τις προκύπτουσες υπεραξίες ύψους 0,26 εκατ. και 0,47 εκατ. στο Αποθεµατικό Αναπροσαρµογής. Η αναφορά των ορκωτών στην εν λόγω σηµείωση είναι περισσότερο πληροφοριακή και αφορά κυρίως την αλλαγή της µεθόδου αποτίµησης των ακινήτων σε σχέση µε προηγούµενες χρήσεις, αλλαγή που προέκυψε από την υιοθέτηση του χειρισµού του Ν. 3229/2004 και προσαρµόζει τα ακίνητα σύµφωνα µε το.λ.π. 16 στην εύλογη αξία τους κατ εφαρµογή δε και του άρθρου 42 α του ΚΝ 2190/ Σηµείωση 6 Με βάση το άρθρο 39 του Ν.3259/2004 περί ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών, διαγράφηκαν χορηγήσεις ποσού 41,1 εκατ. και σχηµατισµένες προβλέψεις ποσού 3,9 Σελίδα 21

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Αριθ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 125 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΦΟΣ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 Προς: Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007

Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας VETERIN Α.Β.Ε.Ε. Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο Αθήνα. Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 Προς: το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας "VETERIN Α.Β.Ε.Ε." Πεντέλης 34, Παλαιό Φάληρο 175 64 Αθήνα Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της σύμφωνα με το άρθρο 69 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, παρ.2δ, του Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ 01.01.2005-31.12.2005) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα