Εισαγωγή. ιάλεξη 1 η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. ιάλεξη 1 η"

Transcript

1 Εισαγωγή ιάλεξη 1 η

2 Ύλη πρώτου µαθήµατος Επιστήµη των υλικών οµή της ύλης Iδιότητες της ύλης Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας ύλης Κατηγορίες ακτινοβολίας Βασική ατοµική θεωρία οµή του ατόµου Στοιχεία, ισότοπα και ιόντα Ηλεκτρονική δοµή Ατοµικό φάσµα Βιβλιογραφία D. Ebbing και S. Gammon, Γενική Χηµεία, Εκδόσεις Τραυλός, 6 η έκδοση, Κεφάλαιο 8.

3 Επιστήµη των υλικών (α) (γ) (β) (δ) ύσκολο να εξεταστούν όλα τα υλικά όπως καθορίζει η τεχνολογία των υλικών. Η επιστήµη των υλικών συµπληρώνει αυτό το κενό µε τα µαθηµατικά, τη χηµεία, τη φυσική και τη φυσικοχηµεία συνδέοντας δοµή ύλης και ιδιότητες της. Βασικό πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα κατασκευής υλικών µε επιθυµητές ιδιότητες επειδή αυτές είναι συνάρτηση της δοµής τους.

4 οµή της ύλης Ως δοµή της ύλης ορίζεται ο τρόπος διάταξης των επιµέρους στοιχειωδών συστατικών της. Η δοµή, σε ατοµικό επίπεδο αφορά τη διάταξη των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα των ατόµων. Η διάταξη αυτή καθορίζει την ηλεκτρική, τη θερµική και την οπτική συµπεριφορά του υλικού. Η διάταξη των ηλεκτρονίων καθορίζει επίσης και το είδος των δεσµών που δηµιουργούνται µεταξύ των ατόµων. Πολλά στερεά αποτελούνται από κρυστάλλους και ονοµάζονται κρυσταλλικά στερεά. Με γυµνό µάτι µπορούµε να παρατηρήσουµε µόνο τη µακροσκοπική δοµή των υλικών. Με τη βοήθεια όµως µικροσκοπίου µπορούµε να παρατηρήσουµε τη µικροδοµή των υλικών.

5 Ιδιότητες Οι ιδιότητες ενός υλικού είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που το περιγράφουν και το διακρίνουν από τα άλλα υλικά. Για να γίνει πιο αντιληπτή η σχέση δοµής και ιδιότητας ας συγκρίνουµε το διαµάντι (α) µε το γραφίτη (β). Στο διαµάντι, κάθε άτοµο άνθρακα συνδέεται µε άλλα τέσσερα άτοµα άνθρακα σ ένα τετραεδρικό πλέγµα, ενώ στο γραφίτη κάθε άτοµο άνθρακα συνδέεται µαζί µε άλλα τρία άτοµα άνθρακα σ ένα εξαγωνικό πλέγµα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση παρόλο που η χηµική σύσταση διαµαντιού και γραφίτη είναι η ίδια, η δοµή τους είναι διαφορετική και αυτό αντικατοπτρίζεται στις διαφορετικές ιδιότητες που έχουν. (α) (β)

6 Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας - ύλης Οι πληροφορίες που µπορούµε να αντλήσουµε σχετικά µε τη δοµική και χηµική ανάλυση των υλικών βασίζονται σε αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας - ύλης. Ο λόγος είναι ότι: ιαταράσσουν ελάχιστα το υλικό και Είναι εξαιρετικά αξιόπιστες. Εµείς θα ασχοληθούµε µε τύπους ακτινοβολίας κατάλληλους για τον προσδιορισµό της δοµής και της σύστασης των υλικών όπως ακτίνες Χ, ηλεκτρόνια και ιόντα. Αυτές οι πληροφορίες θα εξαρτώνται από το είδος αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας - ύλης, την φύση της ακτινοβολίας (ηλεκτροµαγνητικά κύµατα) και την ενέργεια της (από λίγα ev µέχρι χιλιάδες ev).

7 Κατηγορίες ακτινοβολίας Με τον όρο ακτινοβολία αναφερόµαστε στη µετάδοση ενέργειας στο χώρο είτε µε τη µορφή κυµάτων, είτε µε τη µορφή σωµατιδίων (π.χ. ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια). Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα Πηγή των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων είναι ένα µεταβαλλόµενο (συχνά εναλλασσόµενο) ρεύµα, που διατρέχει ένα µεταλλικό σύρµα (π.χ. κεραία ποµπού). Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα είναι η διάδοση των ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων στο χώρο και στο χρόνο. Η τιµή ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου µεταβάλλεται ηµιτονοειδώς σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που ονοµάζεται περίοδος του κύµατος. Ο αριθµός των διακυµάνσεων των πεδίων στη µονάδα του χρόνου λέγεται συχνότητα v και µετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hertz (Hz). Η απόσταση στην οποία φτάνει το κύµα σε χρόνο µιας περιόδου λέγεται µήκος κύµατος λ.

8 Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µπορεί ακόµη να εξηγηθεί ως ένα ρεύµα σωµατιδίων χωρίς µάζα, που διαδίδονται στο χώρο, όπως τα κύµατα που κινούνται µε την ταχύτητα του φωτός. Κάθε τέτοιο σωµατίδιο περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ποσό ενέργειας και ονοµάζεται φωτόνιο. Το µήκος κύµατος του φωτός συνδέεται µε τη συχνότητα µε την απλή εξίσωση: ν = c/λ Η εξίσωση τώρα που συνδέει την ενέργεια ενός φωτονίου και τη συχνότητά του είναι: E = hν = hc/λ «Κύµατα µε πολύ υψηλές συχνότητες, όπως οι ακτίνες - Χ και οι υπεριώδεις ακτίνες συνοδεύονται από πολύ "στενά" µήκη κύµατος και µεγάλα ποσά ενέργειας. Το αντίθετο παρατηρείται σε κύµατα µικρής συχνότητας και µεγάλου µήκους κύµατος, όπως τα ραδιοκύµατα και η ορατή ακτινοβολία.»

9 Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία Η ακτινοβολία ΕΝ «φαίνεται» ΕΝ «µυρίζει» ΕΝ προκαλεί µε την πρώτη επαφή άµεσα συµπτώµατα (π.χ. τσούξιµο, ζαλάδα, κλπ.) Η ακτινοβολία ανιχνεύεται µόνο µε ειδικά όργανα. Όπως είπαµε παραπάνω ακτινοβολία είναι ενέργεια που διαδίδεται στο κενό ή στην ύλη. Στη διαγνωστική απεικόνιση γίνεται χρήση της ηλεκτροµαγνητικής (HM) και της σωµατιδιακής ακτινοβολίας.

10 Ηλεκτροµαγνητικό φάσµα Η ΗΜ ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από το µήκος κύµατος λ, τη συχνότητα ν και την ενέργεια Ε. Όλες οι κατηγορίες της ΗΜ ακτινοβολίας (ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κύµατα, µικροκύµατα, υπέρυθρο, ορατό, υπεριώδες, Χ και γ) συνθέτουν το ΗΜ φάσµα.

11 Ιονίζουσες ακτινοβολίες Οι ακτινοβολίες που µεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιονισµό των ατόµων της και να διασπάσει βίαια χηµικούς δεσµούς. Οι γνωστότερες ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτίνες - Χ που χρησιµοποιούνται ευρέως στην ιατρική, καθώς και οι ακτινοβολίες α, β και γ που εκπέµπονται από τους ασταθείς πυρήνες ατόµων. Η πιθανότητα βλάβης της υγείας σχετίζεται άµεσα µε τη δόση και το είδος της ακτινοβολίας, καθώς και το είδος και τη µορφολογία του ιστού. Σχεδόν όλες αυτές οι ακτινοβολίες παράγονται κατά την εκδήλωση του φαινόµενου της ραδιενέργειας.

12 Πηγές ιονιζουσών ακτινοβολιών Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του, δέχεται ακτινοβολία από ένα µεγάλο σύνολο φυσικών και τεχνητών πηγών που βρίσκονται διεσπαρµένες γύρω του. Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες ανάλογα µε την πηγή εκποµπής τους διακρίνονται σε: Α) Φυσικές ακτινοβολίες (γήινο και διαστηµικό περιβάλλον) και Β) Τεχνητές ακτινοβολίες, τις οποίες εφηύρε και χρησιµοποιεί ο άνθρωπος.

13 Φυσικές ακτινοβολίες Τα συστατικά του φλοιού της γης. Η κοσµική ακτινοβολία. Το έδαφος, το νερό και ο αέρας. Τα τρόφιµα. Το φυσικό ραδιενεργό αέριο ραδόνιο, το οποίο προέρχεται από το ουράνιο που υπάρχει στο έδαφος και τα πετρώµατα της γης.

14 Τεχνητές ακτινοβολίες Ο άνθρωπος ανακάλυψε τις τεχνητές πηγές παραγωγής ακτινοβολιών κατά τα τέλη του 19 ου αιώνα. Έκτοτε η συστηµατική έρευνα οδήγησε τόσο στην εκτεταµένη χρήση τους, όσο και στην λήψη µέτρων για την προστασία από τις ενδεχόµενες βλαβερές επιπτώσεις τους. Οι ακτινοβολίες χρησιµοποιούνται σήµερα: Στην ιατρική µε συµβολή στη διάγνωση και στη θεραπεία. Στη βιοµηχανία (ραδιογραφήσεις, ακτινοβολητές για αποστείρωση υλικών.). Στην παραγωγή ενέργειας. Στη γεωργία, την έρευνα και την εκπαίδευση. Στη ραδιορρύπανση του περιβάλλοντος που οφείλεται σε πυρηνικές δοκιµές στην ατµόσφαιρα που έγιναν πριν το 1962 και σε ορισµένα πυρηνικά ατυχήµατα, όπως αυτό στον αντιδραστήρα του Τσερνόµπιλ το 1986.

15 Βιολογικές επιδράσεις Άµεση καταστροφή κυττάρων, οργάνων και συστηµάτων και ενίοτε στο θάνατο του ανθρώπου µετά από µεγάλες δόσεις ακτινοβολίας (µεγάλα ραδιολογικά ή πυρηνικά ατυχήµατα). Πιθανότητα µελλοντικής εµφάνισης καρκίνου, της οποίας το µέτρο είναι ανάλογο της δόσης µετά από χαµηλές δόσεις ακτινοβολίας. Βλάβες στο γενετικό υλικό του κυττάρου. Η αποκτηθείσα γνώση µας επιτρέπει µε βεβαιότητα να συγκαταλέξουµε τις ακτινοβολίες στους 4000 και πλέον καταγεγραµµένους καρκινογόνους παράγοντες.

16 Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες Μη ιονίζουσες είναι οι ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες σε συχνότητες που µεταφέρουν σχετικά µικρή ενέργεια, µη ικανή να προκαλέσει ιονισµό, ικανή όµως να προκαλέσει ηλεκτρικές, χηµικές και θερµικές επιδράσεις στον οργανισµό, που µπορούν να αποβούν άλλοτε ευεργετικές και άλλοτε επιβλαβείς για τη λειτουργία του. Στις µη ιονίζουσες ακτινοβολίες εντάσσονται: Τα στατικά ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία. Τα ραδιοκύµατα και τα µικροκύµατα που εκπέµπονται από κεραίες επικοινωνιών (π.χ. σταθµούς βάσης κινητής τηλεφωνίας), κεραίες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, συστηµάτων ραντάρ κ.ά.). Η υπεριώδης ακτινοβολία. Η ορατή ακτινοβολία. Η υπέρυθρη ακτινοβολία. Οι βιολογικές επιδράσεις των µη ιονιζουσών ακτινοβολιών διαφέρουν ουσιαστικά από αυτές της ιονίζουσας ακτινοβολίας και εξαρτώνται κυρίως από την ένταση και τη συχνότητά τους. Τα ραδιοκύµατα και τα µικροκύµατα επιδρούν στο ανθρώπινο σώµα θερµαίνοντας τα κύτταρα και τους ιστούς.

17 Σωµατιδιακή ακτινοβολία Τα σωµατίδια που ενδιαφέρουν κυρίως είναι τα σωµατίδια άλφα (4He 2+ ), τα πρωτόνια (1Η + ), τα ηλεκτρόνια (e- ή β-), τα ποζιτρόνια (e + ή β + ) και τα νετρόνια (n0). Σε κάθε φυσική ή χηµική διεργασία το άθροισµα της µάζας και της ενέργειας των εµπλεκόµενων σωµάτων, πριν και µετά τη «συνάντηση», πρέπει να διατηρείται σταθερό. Όµως στις πυρηνικές διεργασίες, όπου οι ταχύτητες των σωµατιδίων πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός, ο Einstein απέδειξε πως η µάζα και η ενέργεια είναι ισοδύναµες (και εναλλασσόµενες) έννοιες. Συνδέονται µε τη σχέση: E = mc 2

18 Βασική ατοµική θεωρία. Ενεργειακά επίπεδα στα άτοµα. «Βασική γνώση της ατοµικής θεωρίας απαιτείται για να κατανοήσουµε τους µηχανισµούς αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας - ύλης.»

19 ατοµική θεωρία ηµόκριτου Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου ατοµική θεωρία Dalton πρότυπο Rutherford πρότυπο Schrödinger ~450 π.χ ~1800 µ.χ 1904 µ.χ 1911 µ.χ 1913 µ.χ 1926 µ.χ Σε διάρκεια 125 χρόνων η εικόνα του ατόµου έχει αλλάξει δραστικά. Από το πρότυπο της απλής συµπαγής σφαίρας, καταλήξαµε σε ένα πρότυπο που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και η πιθανότητα. πρότυπο Thomson πρότυπο Bohr

20 Οι πρώτες ατοµικές θεωρίες ηµόκριτος (~450 π.χ.) Dalton (~1800 µ.χ.) Η ύλη δεν είναι συνεχής αλλά αποτελείται από τα µικροσκοπικά σωµατίδια αποκαλούµενα άτοµα. Τα άτοµα είναι συµπαγή και δεν τέµνονται (άτοµο α-τοµή). Το συµπαγές πρότυπο

21 οµή του ατόµου Στη χηµεία και στη φυσική, ένα άτοµο είναι το µικρότερο δυνατό σωµατίδιο ενός χηµικού στοιχείου. Η λέξη άτοµο αρχικά ταυτίστηκε µε το µικρότερο δυνατό άτµητο σωµατίδιο, αλλά στη συνέχεια ο όρος αυτός απέκτησε ειδικό νόηµα στην επιστήµη όταν βρέθηκε πως και τα άτοµα αποτελούνται από µικρότερα υποατοµικά σωµατίδια. Τα περισσότερα άτοµα αποτελούνται από τρεις τύπους υποατοµικών σωµατιδίων: ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν αρνητικό φορτίο και έχουν τη µικρότερη µάζα από όλα τα τρία, πρωτόνια, τα οποία έχουν θετικό φορτίο και έχουν µάζα περίπου 1836 φορές µεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων και νετρόνια, τα οποία δε φέρουν φορτίο και έχουν µάζα περίπου 1838 φορές µεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων.

22 Το πρότυπο του Rutherford Τα πρωτόνια και τα νετρόνια είναι και τα δύο νουκλεόνια και σχηµατίζουν τον συµπαγή ατοµικό πυρήνα. Τα ηλεκτρόνια σε τυχαία θέση σχηµατίζουν το πολύ µεγαλύτερης έκτασης ηλεκτρονικό νέφος το οποίο περιβάλλει τον πυρήνα. Ο αριθµός των πρωτονίων σε ένα άτοµο (ο λεγόµενος ατοµικός αριθµός) καθορίζει το στοιχείο του ατόµου. Τα άτοµα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα αν έχουν ίσο αριθµό πρωτονίων και ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια τα οποία βρίσκονται µακρύτερα από τον πυρήνα µπορούν να µεταφερθούν σε άλλα γειτονικά άτοµα ή ακόµη και να µοιρασθούν µεταξύ τους. Άτοµα τα οποία έχουν έλλειµµα ή περίσσεια ηλεκτρονίων ονοµάζονται ιόντα. Τα άτοµα είναι ικανά να σχηµατίζουν µεταξύ τους δεσµούς δίνοντας µόρια και άλλου τύπου χηµικά στοιχεία. Τα µόρια αποτελούνται από πολλαπλά άτοµα. Για παράδειγµα, ένα µόριο νερού είναι συνδυασµός δύο ατόµων υδρογόνου και ενός ατόµου οξυγόνου.

23 Οι αδυναµίες του προτύπου του Rutherford o εν ερµήνευε ικανοποιητικά τα ατοµικά φάσµατα εκποµπής* => Οι τυχαίες τροχιές των ηλεκτρονίων δεν µπορούν να ερµηνεύσουν τις συγκεκριµένες ιδιότητες των ατόµων των στοιχείων. o Επειδή το ηλεκτρόνιο περιστρεφόταν πάνω στις κυκλικές τροχιές, είχε επιτάχυνση. Σύµφωνα µε τις επικρατούσες εκείνης της εποχής αρχές της κλασσικής φυσικής, θα έπρεπε να χάνει συνεχώς ενέργεια µε µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και να πέσει κάποια στιγµή πάνω στον πυρήνα. Αυτό φυσικά δε συνέβαινε στα άτοµα. * Τα ατοµικά φάσµατα εκποµπής είναι χαρακτηριστικά του κάθε στοιχείου, γι αυτό βρίσκουν εφαρµογές στη στοιχειακή χηµική ανάλυση και αποτελούν ένα είδος «δακτυλικού αποτυπώµατος» της χηµικής ουσίας.

24 Το ατοµικό µοντέλο του Bohr O Bohr καθόρισε την ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτοµο του υδρογόνου µε τη σχέση: 1η συνθήκη του Bohr Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα του ατόµου σε καθορισµένες κυκλικές τροχιές που ονοµάζονται επιτρεπόµενες. Η κάθε επιτρεπόµενη τροχιά είναι κβαντισµένη, δηλαδή έχει καθορισµένη ενέργεια. όπου, n = 1, 2, 3,.., ονοµάζεται κύριος κβαντικός αριθµός και σχετίζεται µε την ενέργεια του ηλεκτρονίου που κινείται στη συγκεκριµένη κυκλική τροχιά.

25 Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο ατόµου του υδρογόνου Το αρνητικό πρόσηµο στην προηγούµενη σχέση δηλώνει ότι όσο µεγαλώνει η τιµή του n, τόσο µεγαλώνει η ενέργεια του ηλεκτρονίου. Άρα, όσο πιο αποµακρυσµένο ένα ηλεκτρόνιο είναι από τον πυρήνα, τόσο µεγαλύτερη είναι η ενέργεια του. Η καθεµιά από τις τιµές ενέργειας που υπολογίζεται µε τον παραπάνω τύπο, καθορίζει µία ενεργειακή στάθµη του ατόµου. Η ενέργεια του ατόµου καθορίζει την ενεργειακή του κατάσταση. Οι πιθανές ενεργειακές καταστάσεις του ατόµου είναι η θεµελιώδης και η διεγερµένη. Θεµελιώδης ονοµάζεται η κατάσταση του ατόµου στην οποία τα ηλεκτρόνιά του είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πυρήνα. Τότε το άτοµο έχει τη χαµηλότερη δυνατή ενέργεια. Όταν τα ηλεκτρόνιά του κινούνται σε υψηλότερες ενεργειακές στάθµες από αυτές που αντιστοιχούν στη θεµελιώδη του κατάσταση, λέµε πως το άτοµο είναι σε διέγερση ή σε διεγερµένη κατάσταση. Η διέγερση του ατόµου επιτυγχάνεται όταν τα ηλεκτρόνιά του απορροφήσουν ενέργεια π.χ. µε θέρµανση και µεταπηδήσουν σε υψηλότερες ενεργειακές στάθµες.

26 Ιονισµός του ατόµου και ενέργεια ιονισµού Μερικές φορές το άτοµο µπορεί να απορροφήσει τόσο µεγάλη ενέργεια, ώστε να είναι δυνατόν το ηλεκτρόνιο του να αποµακρυνθεί από τον πυρήνα, σε περιοχή που ο πυρήνας δεν ασκεί ηλεκτρική δύναµη στο ηλεκτρόνιο. Το ηλεκτρόνιο αποµακρύνεται οριστικά από τον πυρήνα και το άτοµο µετατρέπεται σε θετικό ιόν. Η αποµάκρυνση ενός ηλεκτρονίου του ατόµου σε περιοχή εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα ονοµάζεται ιονισµός του ατόµου. Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται, για να αποµακρυνθεί το ηλεκτρόνιο του ατόµου από τη θεµελιώδη τροχιά σε περιοχή εκτός του ηλεκτρικού πεδίου του πυρήνα, ονοµάζεται ενέργεια ιονισµού. Η ενέργεια ιονισµού είναι ίση µε Όπου Ε = 0 είναι η ενέργεια του ατόµου που αντιστοιχεί σε κατάσταση µε n και Ε 1, η ενέργεια του ατόµου στη θεµελιώδη κατάσταση. Εποµένως: Για το άτοµο του υδρογόνου είναι Ε 1 = ev, οπότε η ενέργεια ιονισµού είναι Ε ιον = 13.6 ev.

27 Το ενεργειακό διάγραµµα Το ενεργειακό διάγραµµα αποτελείται από ένα κατακόρυφο άξονα βαθµονοµηµένο σε τιµές ενέργειας και από οριζόντιες ευθείες γραµµές στις θέσεις που αντιστοιχούν στις επιτρεπόµενες τιµές ενέργειας Ε 1, Ε 2, Ε 3...Ε n του ηλεκτρονίου. Η απόσταση µεταξύ δύο ενεργειακών σταθµών αντιστοιχεί στη διαφορά των αντίστοιχων ολικών ενεργειών του ηλεκτρονίου. Η µετάβαση του ηλεκτρονίου από µία τροχιά σε άλλη συµβολίζεται µε κατακόρυφο βέλος που έχει αρχή την αρχική στάθµη και τέλος την τελική στάθµη. Επισηµάνσεις: 1) Όλα τα άτοµα του ίδιου στοιχείου έχουν το ίδιο σύνολο ενεργειακών σταθµών, αλλά τα άτοµα διαφορετικών στοιχείων έχουν διαφορετικές ενεργειακές στάθµες. 2) Ένα άτοµο δεν µπορεί να έχει ενέργεια ενδιάµεση, ανάµεσα σε δύο ενεργειακές στάθµες.

28 Το ατοµικό µοντέλο του Bohr 2 η συνθήκη του Bohr Όταν το ηλεκτρόνιο του ατόµου αλλάζει ενεργειακή στάθµη, δηλαδή µεταπηδά από µία επιτρεπόµενη τροχιά σε µία άλλη, τότε και µόνο τότε απορροφά ή εκπέµπει ενέργεια υπό µορφή φωτονίου. Πιο συγκεκριµένα, όταν το ηλεκτρόνιο µεταπίπτει από υψηλότερη σε χαµηλότερη ενεργειακή στάθµη τότε εκπέµπει ακτινοβολία ενώ για να µεταπηδήσει από χαµηλότερη σε υψηλότερη ενεργειακή στάθµη απορροφά ενέργεια.

29 Κβαντική θεωρία του Planck Πως όµως γίνεται η µετάβαση των ηλεκτρονίων στις διαφορετικές ενεργειακές στάθµες και πόση είναι η ενέργεια σε κάθε µετάβαση; Για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήµατα ο Bohr υιοθέτησε τις αντιλήψεις της κβαντικής θεωρίας του Planck. Σύµφωνα µε αυτήν: Η ακτινοβολία δεν εκπέµπεται συνεχώς αλλά σε µικρά πακέτα που ονοµάζονται κβάντα. Η θεωρία του Planck προσδιορίζει πως το κάθε κβάντο µεταφέρει ενέργεια Ε, που παρέχεται από τη σχέση: όπου: h: η σταθερά του Planck, που είναι ίση µε 6, J s ν: η συχνότητα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας

30 Θεωρία του Planck Τα κβάντα του φωτός και της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας γενικότερα, ονοµάζονται φωτόνια. Η ονοµασία του φωτονίου οφείλεται στον Einstein, ο οποίος χαρακτήρισε έτσι τα κβάντα του φωτός στη θεωρία του για την ερµηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου. Στην παραπάνω σχέση φαίνεται πως η ενέργεια κάθε κβάντου (ή φωτονίου) είναι ανάλογη προς τη συχνότητα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, γι αυτό µπορούµε να θεωρήσουµε πως η συχνότητα αποτελεί το µέτρο του ενεργειακού περιεχοµένου των φωτονίων της.

31 Ενέργεια του φωτονίου Ο Bohr, µε βάση τα δεδοµένα της κβαντικής θεωρίας καθόρισε πως όταν ένα ηλεκτρόνιο απορροφά φωτόνιο κατάλληλης ενέργειας, µεταπηδά σε ανώτερη ενεργειακή στάθµη και διεγείρεται. Η παραµονή του ηλεκτρονίου στη διεγερµένη κατάσταση διαρκεί από s ως 10-8 s. Στη συνέχεια το άτοµο µεταπίπτει σε µια λιγότερη διεγερµένη κατάσταση ή στη θεµελιώδη του κατάσταση εκπέµποντας φωτόνιο. Η απόλυτη τιµή της ενέργειας Ε του φωτονίου κατά τη µετάβαση του ηλεκτρονίου του ατόµου από µία χαµηλή ενεργειακή στάθµη Ε f σε µία άλλη υψηλότερη Ε i δίδεται από τη σχέση: όπου: Ε: το φωτόνιο που απορροφάται ή αποβάλλεται από το άτοµο κατά τη µετάβαση από τη µία ενεργειακή στάθµη στην άλλη Ε i, Ε f : η ανώτερη και η χαµηλότερη ενεργειακή στάθµη αντίστοιχα h: η σταθερά του Planck, που είναι ίση µε 6, J s ν: η συχνότητα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας

32 Που πέτυχε το ατοµικό πρότυπο του Bohr; Τo πρότυπο του Bohr ερµήνευσε µε επιτυχία το γραµµικό φάσµα εκποµπής του ατόµου του υδρογόνου. Για την ερµηνεία του φάσµατος του υδρογόνου, κάθε φασµατική γραµµή συσχετίστηκε µε τις µεταπτώσεις των ηλεκτρονίων προς την ίδια ενεργειακή στάθµη.

33 Που απέτυχε το ατοµικό πρότυπο του Bohr; Τo πρότυπο του Bohr δεν κατάφερε να ερµηνεύσει, ούτε τα φάσµατα εκποµπής ατόµων πολυπλοκότερων του υδρογόνου (πολυηλεκτρονικά άτοµα π.χ. He +, Li 2+ κλπ.), ούτε το χηµικό δεσµό τους.

34 Η σύγχρονη δοµή του ατόµου Η σύγχρονη δοµή του ατόµου βασίζεται στην κβαντοµηχανική, µια νέα µηχανική που µπορεί να εφαρµοστεί στο µικρόκοσµο του ατόµου. Για τη διαµόρφωση του σύγχρονου ατοµικού µοντέλου χρησιµοποιήθηκαν δύο αρχές και µία εξίσωση: Η κυµατική θεωρία της ύλης του De Broglie. Η αρχή της αβεβαιότητας (απροσδιοριστίας) του Heisenberg. Η κυµατική εξίσωση του Schrödinger.

35 Η κυµατική θεωρία της ύλης του De Broglie Κάθε µικρό κινούµενο σωµατίδιο όπως το ηλεκτρόνιο, παρουσιάζει διττή φύση, είναι ταυτόχρονα σωµατίδιο (κβάντο) και κύµα (ηλεκτροµαγνητικό κύµα), όπως ακριβώς συµβαίνει µε τα φωτόνια του φωτός. Η σχέση που περιγράφει το µήκος κύµατος ενός τέτοιου σωµατιδίου είναι η: λ: το µήκος κύµατος h: σταθερά του Planck, που είναι ίση µε 6, J s m: η µάζα του σωµατιδίου, u: η ταχύτητα του σωµατιδίου Για να εκδηλωθεί ο κυµατικός χαρακτήρας ενός σωµατιδίου θα πρέπει το µήκος κύµατος που προσδιορίζεται από την παραπάνω σχέση να είναι τάξης µεγέθους αντίστοιχου της διαµέτρου των ατοµικών πυρήνων (λ m). Αυτό παρατηρείται σε σωµατίδια που έχουν πολύ µικρή µάζα και µεγάλη ταχύτητα. Tα ηλεκτρόνια ακόµη και όταν κινούνται µε ταχύτητες παραπλήσιες του φωτός, ικανοποιούν αυτήν τη συνθήκη αφού έχουν πολύ µικρή µάζα ( 9, kg), άρα και πολύ µικρή ορµή. Τα µεγαλύτερα σώµατα όµως, εξαιτίας της µεγάλης τους µάζας, ανεξάρτητα από την ταχύτητά τους, έχουν µεγάλη ορµή. Έτσι το µήκος κύµατος που τους αντιστοιχεί µε βάση τη σχέση του De Broglie, είναι πολύ µικρότερο της απαιτούµενης τιµής και δεν µπορούν να προσδιοριστούν µε τα όργανα που χρησιµοποιούνται γι αυτό το σκοπό.

36 Η αρχή της αβεβαιότητας ή απροσδιοριστίας του Heisenberg (1927) Είναι αδύνατο να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια ταυτόχρονα τη θέση και την ορµή (p = m u) ενός µικρού σωµατιδίου όπως για παράδειγµα του ηλεκτρονίου. Η θέση και η ορµή ενός σώµατος είναι δύο χρήσιµα µεγέθη που χρησιµοποιούνται στη µελέτη των σωµάτων. Ο Heisenberg απέδειξε µαθηµατικά πως είναι αδύνατον να προσδιοριστούν µε απόλυτη ακρίβεια και τα δύο αυτά µεγέθη ταυτόχρονα σε µικρά σωµατίδια. Όσο µεγαλύτερη ακρίβεια προσπαθούµε να επιτύχουµε στον προσδιορισµό της θέσης µικρών σωµατιδίων όπως το ηλεκτρόνιο, τόσο µεγαλύτερο είναι το σφάλµα που κάνουµε στον προσδιορισµό της ορµής του ίδιου σωµατιδίου και αντιστρόφως. Αντίθετα, στην περίπτωση µεγάλων σωµάτων, όπως π.χ. µία κινούµενη µπάλα ποδοσφαίρου, τα σφάλµατα αυτά είναι αµελητέα. Έτσι, µπορούµε να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια ταυτόχρονα τη θέση και τη ταχύτητα της µπάλας, οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η αποδοχή της αρχής της αβεβαιότητας οδήγησε στην κατάρριψη του ατοµικού πρότυπου Bohr, αφού η παραδοχή της κίνησης του ηλεκτρονίου σε καθορισµένη κυκλική τροχιά προϋποθέτει, µε βάση τους νόµους της κυκλικής κίνησης, επακριβή γνώση της θέσης και της ταχύτητας.

37 Η κυµατική εξίσωση του Schrödinger Ο Schrödinger διατύπωσε την περίφηµη κυµατική του εξίσωση, η οποία συνέβαλλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της κβαντοµηχανικής και διαµόρφωσε τη σύγχρονη αντίληψη που έχουµε για τη δοµή του ατόµου. Στην κβαντοµηχανική δεν µπορούµε να µιλάµε για συγκεκριµένες θέσεις ή τροχιές γύρω από τον πυρήνα, αλλά για την πιθανότητα να βρίσκεται σε κάποια από αυτές. Τι είναι όµως η κυµατική εξίσωση του Schrödinger; Πρόκειται για µία µαθηµατική σχέση που συσχετίζει τη σωµατιδιακή και κυµατική συµπεριφορά του ηλεκτρονίου. Η σηµαντικότητά της προκύπτει από την επίλυσή της. Οι λύσεις της εξίσωσης αυτής ονοµάζονται ατοµικά τροχιακά. Το όνοµα αυτό τους αποδόθηκε για να τιµηθεί η προσφορά του Bohr στον προσδιορισµό της δοµής του ατόµου. Τα ατοµικά τροχιακά είναι συναρτήσεις θέσης του ηλεκτρονίου στο άτοµο, δηλαδή κυµατοσυναρτήσεις ψ, οι οποίες περιγράφουν την κατάσταση του ηλεκτρονίου µε ορισµένη ενέργεια Ε n. Μία τέτοια συνάρτηση θα µπορούσε να έχει τη µορφή ψ(x, y, z), όπου x, y, z είναι οι συντεταγµένες που καθορίζουν τη θέση του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα.

38 Ενέργεια του ηλεκτρονίου E n Η καθεµιά από τις κυµατοσυναρτήσεις ψ που προσδιορίζονται από την επίλυση της κυµατικής εξίσωσης του Schrödinger, αντιστοιχεί σε µία ορισµένη τιµή ενέργειας, Ε n του ηλεκτρονίου, απόλυτα αντίστοιχης µε αυτή που προσδιόρισε ο Bohr για το άτοµο του υδρογόνου (κβάντωση ενέργειας).

39 Πιθανότητα της θέσης του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα Το ψ 2 εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο σε ένα ορισµένο σηµείο του χώρου γύρω από τον πυρήνα. Η δυνατότητα προσδιορισµού µε λύση της εξίσωσης Schrödinger µόνο της πιθανότητας εύρεσης του ηλεκτρονίου σε ορισµένο χώρο και η αδυναµία του εντοπισµού του σε συγκεκριµένη θέση, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε τις αντιλήψεις του Bohr για τις καθορισµένες τροχιές.

40 Το σχήµα του χώρου Για να καταλάβουµε καλύτερα το σχήµα του χώρου που έχει πιθανότητα να κινείται το ηλεκτρόνιο χρησιµοποιούµε εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης της παραπάνω συνάρτησης. Οι πιο σηµαντικοί από αυτούς για το άτοµο του υδρογόνου σε µη διεγερµένη κατάσταση είναι α) µε «στιγµές» β) µε πυκνότητα χρώµατος γ) µε «οριακές» καµπύλες και φαίνονται στα παρακάτω σχήµατα:

41 Ατοµικό φάσµα Κάθε στοιχείο µπορεί επίσης να περιγραφεί µοναδικά από τις ενέργειες των ατοµικών του φλοιών και τον αριθµό των ηλεκτρονίων σε αυτούς. Καθώς, το κάθε στοιχείο χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες τιµές ενεργειακών επιπέδων, το κάθε άτοµο δηµιουργεί ένα µοναδικό φάσµα φωτός. Αν µία συλλογή από άτοµα θερµανθεί, τα ηλεκτρόνια τους θα µεταφερθούν σε διεγερµένες καταστάσεις. Όταν αυτά τα άτοµα επιστρέψουν στην θεµελιώδη κατάσταση, ένα φάσµα εκποµπής παράγεται. Στη φασµατοσκοπική ανάλυση, οι επιστήµονες χρησιµοποιούν έναν φασµατογράφο για να µελετήσουν τα άτοµα στα άστρα και άλλα µακρινά αντικείµενα. Χάρις στις ξεχωριστές φασµατικές γραµµές που κάθε στοιχείο παράγει, είναι σε θέση να προβλέψουν τη χηµική σύσταση των αντικειµένων που µελετούν.

42 Στοιχεία Ένα χηµικό στοιχείο, συχνά αποκαλούµενο απλά στοιχείο, είναι µια χηµική ουσία που δεν µπορεί να αλλάξει ή να διαιρεθεί σε άλλες απλούστερες χηµικές ουσίες µε οποιαδήποτε συνηθισµένη χηµική τεχνική. Η µικρότερη µονάδα αυτού του είδους χηµικών ουσιών είναι το άτοµο. Ένα στοιχείο περιέχει τον ίδιο αριθµό πρωτονίων σε όλα τα άτοµά του. Ο ατοµικός αριθµός είναι χαρακτηριστικό ενός πυρήνα ή ενός χηµικού στοιχείου και συµβολίζεται διεθνώς µε το γράµµα Ζ. Κατά τον συµβολισµό ενός στοιχείου ή ενός πυρήνα ο ατοµικός αριθµός γράφεται συνήθως ως δείκτης στην κάτω αριστερή γωνία του συµβόλου. Τα παρακάτω αποτελούν συναρτήσεις του ατοµικού αριθµού καθώς εξαρτώνται από αυτόν: α) οι χηµικές ιδιότητες του στοιχείου, β) το σύµβολο και το όνοµα του στοιχείου ή του πυρήνα, γ) η θέση του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα, δ) ο αριθµός των νετρονίων των σταθερών πυρήνων και ε) το µέγεθος του πυρήνα.

43 Ισότοπα και ιόντα Ισότοπα χαρακτηρίζονται τα άτοµα του ίδιου χηµικού στοιχείου που έχουν διαφορετικό αριθµό νετρονίων στον πυρήνα τους. Μπορούν να χαρακτηρισθούν ως διαφορετικές εκδοχές του ίδιου του στοιχείου, Όλα τα ισότοπα ενός στοιχείου έχουν ίδιο ατοµικό αριθµό και εποµένως τις ίδιες χηµικές ιδιότητες (µπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικές φυσικές ιδιότητες όπως για παράδειγµα στη πυκνότητα), Καθορίζεται από τον µαζικό αριθµό του, Τα στοιχεία µε ατοµικό αριθµό 84 (πολώνιο) ή µεγαλύτερο δεν έχουν ευσταθή ισότοπα και είναι όλα ραδιενεργά. Ως ιόν (πληθυντικός ιόντα) ονοµάζεται το άτοµο ή σύνολο ατόµων που φέρουν ηλεκτρικό φορτίο. Όταν άτοµα ή χηµικές ρίζες αποκτήσουν ηλεκτρόνια τότε σχηµατίζουν ιόντα µε αρνητικά ηλεκτρικά φορτία. Αυτού του τύπου τα ιόντα ονοµάζονται ανιόντα. Αντίθετα όταν τα παραπάνω άτοµα ή ρίζες χάνουν ηλεκτρόνια τότε µετατρέπονται σε κατιόντα, δηλαδή µε θετικό ηλεκτρικό φορτίο, Πολλές χηµικές ενώσεις αποτελούνται από ιόντα αντίθετου φορτίου που συγκροτούνται µε ετεροπολικούς ή ιοντικούς δεσµούς, Το χηµικό σθένος των ιόντων εξαρτάται από το ηλεκτρικό φορτίο τους.

44 Ηλεκτρονική δοµή o Τα ηλεκτρόνια των ατόµων παραµένουν σε προβλέψιµες ηλεκτρονικές δοµές. o Οι δοµές καθορίζονται από τη κβαντοµηχανική συµπεριφορά των ηλεκτρονίων µέσα στο δυναµικό του πυρήνα. o Όσο µεγαλύτερη είναι η ενέργεια του φλοιού τόσο πιο µακριά βρίσκονται από τον πυρήνα. o Τα ηλεκτρόνια στον εξωτερικό φλοιό ονοµάζονται ηλεκτρόνια σθένους και έχουν την µεγαλύτερη επίδραση στην χηµική συµπεριφορά του ατόµου. o Τα εσωτερικά ηλεκτρόνια, αυτά που δεν ανήκουν δηλαδή στο φλοιό σθένους επίσης παίζουν κάποιο ρόλο, µικρότερης ισχύος όµως λόγω της θωράκισης του θετικά φορτισµένου πυρήνα. o Στην πιο σταθερή θεµελιώδη κατάσταση, τα ηλεκτρόνια ενός ατόµου συµπληρώνουν τους φλοιούς µε σειρά αυξανόµενης ενέργειας. o Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες ένα ηλεκτρόνιο µπορεί να διεγερθεί σε ένα φλοιό υψηλότερης ενέργειας, αφήνοντας µία κενή θέση σε χαµηλότερο φλοιό. o Ένα διεγερµένο ηλεκτρόνιο µπορεί τυχαία να µεταπηδήσει σε χαµηλότερο φλοιό, εκπέµποντας ενέργεια ίση µε τη διαφορά ενεργειών του αρχικού και τελικού φλοιού, υπό τη µορφή φωτονίων και το άτοµο επιστρέφει στη θεµελιώδη κατάσταση.

45 1 ος ή κύριος κβαντικός αριθµός (n) Παίρνει τιµές 1,2,3,., n. Ένας ηλεκτρονικός φλοιός µπορεί να συγκροτήσει µέχρι 2n 2 ηλεκτρόνια, όπου n είναι ο κύριος κβαντικός αριθµός του φλοιού αυτού. Όσο µεγαλώνει ο κύριος κβαντικός αριθµός τόσο Μεγαλώνει η ενέργεια του τροχιακού. Μεγαλώνει το µέγεθος του τροχιακού. Μικραίνει η έλξη ηλεκτρονικού νέφους και πυρήνα.

46 2 ος ή αζιµουθιακός κβαντικός αριθµός (l) Παίρνει ακέραιες τιµές 0, 1, 2,..., n-1. Ο 2 ος κβαντικός αριθµός (l) σχετίζεται µε τις δυνάµεις µεταξύ των ηλεκτρονικών νεφών και γι αυτό καθορίζει την µορφή τους. Σχετίζεται µε την ενέργεια του τροχιακού µόνο στα µεγάλα άτοµα. Όσο µεγαλύτερος είναι ο κβαντικός αριθµός (l) τόσο µεγαλώνει η ενέργεια του τροχιακού.

47 Συµβολισµοί τροχιακών Για τον συµβολισµό του κβαντικού αριθµού l χρησιµοποιούνται τα γράµµατα s, p, d και f τα οποία αντιστοιχούν σε l = 0, 1, 2 και 3 και περιγράφουν τη µορφή του ατοµικού τροχιακού. Υποφλοιός Αριθµός τροχιακών Μέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων s (l=0) 1 2 p (l=1) 3 6 d (l=2) 5 10 f (l=3) 7 14 Αν µπροστά από τα γράµµατα s, p, d, υπάρχει αριθµός, τότε αυτός υποδηλώνει τον 1 ο κβαντικό αριθµό (n) του τροχιακού.

48 3 ος ή µαγνητικός κβαντικός αριθµός (m l ) Παίρνει ακέραιες τιµές Σχετίζεται µε το µαγνητικό πεδίο λόγω της περιφοράς του ηλεκτρονίου. Καθορίζει τον προσανατολισµό του τροχιακού.

49 4 ος ή µαγνητικός κβαντικός αριθµός (m s ) Παίρνει τιµές +½ ή -½. εν χαρακτηρίζει το τροχιακό αλλά το ηλεκτρόνιο. Σχετίζεται µε το µαγνητικό πεδίο του ηλεκτρονίου λόγω της ιδιοπεριστροφής του. S N S e e δέσµη ατόµων Η N N S

50 Γενικοί κανόνες ηλεκτρονικής δόµησης των ατόµων Για την απεικόνιση µιας ηλεκτρονικής δοµής γράφουµε τα σύµβολα των υποφλοιών το ένα δίπλα στο άλλο, µε έναν εκθέτη που δίνει τον αριθµό ηλεκτρονίων στον αντίστοιχο υποφλοιό. Κάθε τροχιακό παριστάνεται από κύκλο. Ένα ηλεκτρόνιο σε τροχιακό συµβολίζεται µε ένα βέλος, το οποίο κατευθύνεται προς τα επάνω όταν m s = +1/2 ή προς τα κάτω, όταν m s = -1/2. Καθώς υπάρχουν µόνο δυο δυνατές τιµές του m s, ένα τροχιακό µπορεί να δεχθεί το πολύ δυο ηλεκτρόνια και αυτά µόνο εφόσον έχουν διαφορετικούς κβαντικούς αριθµούς spin. Σε διαγράµµατα τροχιακών, ένα τροχιακό µε δυο ηλεκτρόνια πρέπει να γράφεται µε βέλη που κατευθύνονται αντίθετα. Λέµε τότε ότι τα ηλεκτρόνια έχουν αντίθετα spin. 1s

51 Αρχές δόµησης ατόµων Απαγορευτική αρχή του Pauli Αρχή ελάχιστης ενέργειας Κανόνας του Hund

52 Απαγορευτική αρχή του Pauli Ένα τροχιακό µπορεί να χωρέσει το πολύ δυο ηλεκτρόνια, τα οποία όµως θα πρέπει να έχουν αντίθετα spin.

53 Αρχή ελάχιστης ενέργειας υ π ο σ τ ι β ά δ α s p d f g h i Στιβάδα είναι το σύνολο των τροχιακών που έχουν τον κύριο κβαντικό αριθµό (n). Υποστιβάδα είναι το σύνολο των τροχιακών που έχουν τους ίδιους κύριους κβαντικούς αριθµούς (n) και (l). σ τ ι β ά δ α K L M N O P n l s 2s 1 2p s 3p 3d 4 4s 4p 4d 4f 5 5s 5p 5d 5f 5g 6 6s 6p 6d 6f 6g 5 6h 6 Q 7 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i

54 Κανόνας του Hund Ηλεκτρόνια που καταλαµβάνουν τροχιακά της ίδιας ενέργειας (της ίδιας υποστιβάδας) έχουν κατά προτίµηση παράλληλα spin. οµή 8 Ο: 1s 2s 2px 2py 2pz ( ) ( ) ( )( )( ) οµή 7 Ν: 1s 2s 2p x 2p y 2p z ( ) ( ) ( )( )( )

55 Τα s τροχιακά Τα s τροχιακά έχουν όλα σφαιρική συµµετρία. 1s 2s 3s Γραφικές παραστάσεις της συνάρτησης ψ και της πιθανότητας ψ 2 του ηλεκτρονίου για το 1s. Γραφική παράσταση της πιθανότητας να βρεθεί το ηλεκτρόνιο 1s σε επιφάνεια ακτίνας r. Ψ Ψ 2 2 Ψ 4πr 2 r r r r Ψ Ψ 2 r r r r Aκτίνα τροχιάς Bohr.

56 Τα p τροχιακά Τα p τροχιακά έχουν όλα σχήµα δύο λοβών. Ο ένας λοβός αντιστοιχεί στις θετικές τιµές της κυµατοσυνάρτησης ψ ενώ ο άλλος στις αρνητικές. 2p x 2p y 2p z Τα p νέφη ηλεκτρονίων έχουν το ίδιο σχήµα µε τα τροχιακά αλλά είναι περισσότερο εκτεταµένα κατά τη διεύθυνση του άξονα τους. x y z

57 Τα p τροχιακά - γραφικές παραστάσεις - κοµβικό επίπεδο. Ψ x Ψ 2 Ψ Ψ 2 x κοµβικό επίπεδο Στα p τροχιακά υπάρχει, µεταξύ των λοβών, ένα επίπεδο µε µηδενική πυκνότητα ηλεκτρονίων που ονοµάζεται κοµβικό επίπεδο. x x

58 Τα d τροχιακά z Τα d τροχιακά δεν έχουν όλα την ίδια µορφή. x y 3d 2 3d 3d z x 2 y 2 zx 3d xy yz 3d Τα d τροχιακά έχουν πολλές κοµβικές επιφάνειες.

59 Τα f τροχιακά Τα f τροχιακά-όπως τα d τροχιακά δεν έχουν όλα την ίδια µορφή. z x y z 3zr 5 xz xr zx zy xyz 3 y 3yx 2 2 5yz yr 2 3 x 3xy 2 Τα f τροχιακά έχουν και αυτά πολλές κοµβικές επιφάνειες.

60 Ασκήσεις Εφαρµογή της απαγορευτικής αρχής του Pauli 1) Ποια από τα ακόλουθα διαγράµµατα τροχιακών και τις ηλεκτρονικές δοµές είναι επιτρεπτό και ποιο αδύνατο, σύµφωνα µε την απαγορευτική αρχή του Pauli; Εξηγήστε. (α) 1s 2s 2p (β) 1s 3 2s 1 (γ) 1s 2 2s 4 2p 2 2) Να γράψετε την ηλεκτρονική δοµή της θεµελιώδους κατάστασης των παρακάτω ατόµων: Η (υδρογόνο), Be (βηρύλλιο), N (άζωτο), Na (νάτριο). 3) Ποια είναι η ηλεκτρονική δοµή των ιόντων Cl -1 και Na +1 ; ( ίδονται: Ατοµικός αριθµός Cl = 17 και Na = 11)

61 Άσκηση Η ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου του νατρίου είναι 1s 2 2s 2 2p 6 3s. Η ενέργεια που απαιτείται για να αφαιρεθεί ένα ηλεκτρόνιο από την στιβάδα 3s του νατρίου είναι 5 ev. Για να αφαιρεθεί ένα επί πλέον ηλεκτρόνιο απαιτείται: A. Ενέργεια > 5 ev B. Ενέργεια 5 ev Γ. Ενέργεια = 5 ev. Ενέργεια < 5 Ev

62 Άσκηση Εφαρµογή της αρχής δόµησης Χρησιµοποιήστε την αρχή δόµησης για να βρείτε την ηλεκτρονική δοµή για τη θεµελιώδη κατάσταση του ατόµου του γαλλίου (Ζ=31). ώστε τη δοµή σε πλήρη µορφή. Ποια είναι η δοµή του φλοιού σθένους;

63 Άσκηση Εφαρµογή του κανόνα του Hund Γράψτε το διάγραµµα τροχιακών για τη θεµελιώδη κατάσταση του ατόµου του σιδήρου (Ζ=26).

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου

Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου Κβαντομηχανική εικόνα του ατομικού μοντέλου 1. Ερώτηση: Τι είναι η κβαντομηχανική; H κβαντομηχανική, είναι η σύγχρονη αντίληψη μιας νέας μηχανικής που μπορεί να εφαρμοστεί στο μικρόκοσμο του ατόμου. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης

Κβαντική µηχανική. Τύχη ή αναγκαιότητα. Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Κβαντική µηχανική Τύχη ή αναγκαιότητα Ηµερίδα σύγχρονης φυσικής Καραδηµητρίου Μιχάλης Ηφυσικήστόγύρισµα του αιώνα «Όλοι οι θεµελιώδεις νόµοι και δεδοµένα της φυσικής επιστήµης έχουν ήδη ανακαλυφθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6)

Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας το r με r n, έχουμε: Ακτίνες επιτρεπόμενων τροχιών (2.6) Αντικαθιστώντας n=1, βρίσκουμε την τροχιά με τη μικρότερη ακτίνα n: Αντικαθιστώντας την τελευταία εξίσωση στη 2.6, παίρνουμε: Αν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα)

εκποµπής (σαν δακτυλικό αποτύπωµα) Το πρότυπο του Bοhr για το άτοµο του υδρογόνου (α) (β) (γ) (α): Συνεχές φάσµα λευκού φωτός (β): Γραµµικό φάσµα εκποµπής αερίου (γ): Φάσµα απορρόφησης αερίου Κάθε αέριο έχει το δικό του φάσµα εκποµπής (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο Ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 682 ΤΟ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Παπαχρήστου Βασίλειος Χημικός, MSc στη διδακτική της Χημείας vasipa@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν CD-Rom αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4

δ. εξαρτάται µόνο από το υλικό του οπτικού µέσου. Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 9 Χηµεία Γ Λυκείου - Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Ενέργεια που µεταφέρει ένα φωτόνιο: Ε φωτονίου = h f f: συχνότητα φωτονίου h: σταθερά του Planck Ενέργεια ηλεκτρονίου:

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 2-1 Ένας φύλακας του ατομικού ρολογιού καισίου στο Γραφείο Μέτρων και Σταθμών της Ουάσιγκτον. 2-2 Άτομα στην επιφάνεια μιας μύτης βελόνας όπως φαίνονται μεηλεκτρονικόμικροσκό 2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα)

Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) Ατομικές θεωρίες (πρότυπα) 1. Αρχαίοι Έλληνες ατομικοί : η πρώτη θεωρία που διατυπώθηκε παγκοσμίως (καθαρά φιλοσοφική, αφού δεν στηριζόταν σε καμιά πειραματική παρατήρηση). Δημόκριτος (Λεύκιπος, Επίκουρος)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 0 ΜΑΪΟΥ 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Φυσικών της Ώθησης ΘΕΜΑ A ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Παρασκευή, 0 Μαΐου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις Α -Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να δοθούν οι «σύγχρονες» απόψεις γύρω από τη δομή του ατόμου. Είναι πραγματικά μια δύσκολη προσπάθεια μια

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων

2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων 2.1 Ηλεκτρονική δομή των ατόμων Θεωρία 7.1. Ποια είναι η εικόνα του ατόμου σύμφωνα με τον Bohr; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, ξεπερασμένη βέβαια σήμερα, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία

Μοντέρνα Φυσική. Κβαντική Θεωρία. Ατομική Φυσική. Μοριακή Φυσική. Πυρηνική Φυσική. Φασματοσκοπία Μοντέρνα Φυσική Κβαντική Θεωρία Ατομική Φυσική Μοριακή Φυσική Πυρηνική Φυσική Φασματοσκοπία ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Φωτόνια: ενέργεια E = hf = hc/λ (όπου h = σταθερά Planck) Κυματική φύση των σωματιδίων της ύλης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης

Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 2-1 Κεφάλαιο 2. Ο κυματοσωματιδιακός δυισμός της ύλης Εδάφια: 2.a. Η σύσταση των ατόμων 2.b. Ατομικά φάσματα 2.c. Η Θεωρία του Bohr 2.d. Η κυματική συμπεριφορά των σωμάτων: Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΕΠΑ.Λ. Β ΟΜΑ ΑΣ ΦΥΣΙΚΗ I ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σχετικά µε τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Το έτος 2005 ορίστηκε ως έτος Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης Μοριακή Φασματοσκοπία I Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης 2 Τι μελετά η μοριακή φασματοσκοπία; Η μοριακή φασματοσκοπία μελετά την αλληλεπίδραση των μορίων με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Διακριτά Φάσματα Εκπομπής. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Διακριτά Φάσματα Εκπομπής Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κύματα. Οδηγούντα κύματα de Broglie. Τα όρια της θεωρίας Bohr. h pc p

Υλικά κύματα. Οδηγούντα κύματα de Broglie. Τα όρια της θεωρίας Bohr. h pc p University of Ioannina Deartment of Materials Science & Engineering Comutational Materials Science τική Θεωρία της Ύλης ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1, 7146, elidorik@cc.uoi.gr cmsl.materials.uoi.gr/elidorik

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Μάθημα 1 ο Το ατομικό πρότυπο του Bohr Βασικές γνώσεις για το άτομο από τη Χημεία της Α Λυκείου 1. Ερώτηση: Ποια βασικά φαινόμενα πρέπει να ερμηνεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑΪΟΥ 204 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5

1 56 παριστάνει : α. διάσπαση β β. διάσπαση γ γ. σύντηξη δ. σχάση. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. β. ανιχνεύεται με τους φωρατές υπερύθρου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο Στις ημιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια δέσµη φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου.

Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου. Ατοµικά πρότυπα Η χρονική εξέλιξη της δοµής του ατόµου. ατοµική θεωρία ηµόκριτου ατοµική θεωρία Dalton πρότυπο Rutherford πρότυπο Schrodinger ~450 π.χ ~1800 µ.χ 1904 µ.χ 1911 µ.χ 1913 µ.χ 1926 µ.χ Σε διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ EΠIMEΛEIA BAMNIEΣ ΔHMHTΡHΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. A2. Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n = 2 και m l = 0 είναι: α. 4 β.3 γ.2 δ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστ απάντηση. Α1. Ένα τροχιακό χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς

Κεφάλαιο 1. Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς Κεφάλαιο 1 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 2 Κβαντική Μηχανική ΙΙ - Περιλήψεις, Α. Λαχανάς 1.1 Ατοµο του Υδρογόνου 1.1.1 Κατάστρωση του προβλήµατος Ας ϑεωρήσουµε πυρήνα ατοµικού αριθµού Z

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Θέμα Δ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Θέμα Δ 4_2149 Άτομο υδρογόνου βρίσκεται σε κατάσταση όπου η στροφορμή του είναι ίση με 3,15 10-34 J s. Δ1) Σε ποια στάθμη βρίσκεται το ηλεκτρόνιο; Δ2) Αν το άτομο έφθασε στην προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού.

Σχ. 1: Τυπική μορφή μοριακού δυναμικού. ΤΕΤΥ - Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 6-1 Κεφάλαιο 6. Μόρια Εδάφια: 6.a. Μόρια και μοριακοί δεσμοί 6.b. Κβαντομηχανική περιγραφή του χημικού δεσμού 6.c. Περιστροφή και ταλάντωση μορίων 6.d. Μοριακά φάσματα 6.a.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Συζευγμένα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία κινούνται με την ταχύτητα του φωτός και παρουσιάζουν τυπική κυματική συμπεριφορά Αν τα φορτία ταλαντώνονται περιοδικά οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ η εξεταστική περίοδος από 9//5 έως 9//5 γ ρ α π τ ή ε ξ έ τ α σ η σ τ ο μ ά θ η μ α Φ Υ Σ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ B Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Αν ένα οπτικό µέσο Α µε δείκτη διάθλασης n Α είναι οπτικά πυκνότερο από ένα άλλο οπτικό µέσο Β µε δείκτη διάθλασης n Β και τα µήκη κύµατος του φωτός στα δυο µέσα είναι λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου.

δ. διπλάσιος του αριθµού των νετρονίων του πυρήνα του ατόµου. 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 18 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα.

Μην ξεχνάµε την διαπεραστική µατιά του Λυγκέα. Η φύση του φωτός Το ρήµα οράω ορώ ( βλέπω ) είναι ενεργητικής φωνής. Η όραση θεωρείτο ενεργητική λειτουργία. Το µάτι δηλαδή εκπέµπει φωτεινές ακτίνες( ρίχνει µια µατιά ) οι οποίες σαρώνουν τα αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ6 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΕΚΠΕΜΠΟΥΣΩΝ ΙΟ ΩΝ (LEDS) Γ. Μήτσου Α. Θεωρία 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 Τρίτη, 12 Ιουνίου 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 Τρίτη, 12 Ιουνίου 2001 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 Τρίτη, Ιουνίου 00 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR

Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Βασικές αρχές της Φασµατοσκοπίας NMR Φώτης Νταής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τµήµα Χηµείας Φασµατοσκοπία NMR Ο Πυρηνικός µαγνητικός Συντονισµός (NMR) είναι ένα φαινόµενο που συµβαίνει όταν πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 MAΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ MAΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο π υ π ρή ρ να ή ς να τ ο τ υ ο ατόµου

Ο Ο π υ π ρή ρ να ή ς να τ ο τ υ ο ατόµου Ο πυρήνας του ατόµου Το 1896 ο Henri Becquerel παρατήρησε ότι ένα ορυκτό που περιείχε ουράνιο εξέπεµπε αόρατη ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή ήταν εξαιρετικά διεισδυτική, διαπερνούσε το µαύρο χαρτί - περιτύλιγµα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. 1s 2s 2p (δ) 1s 3 2s 1. (ε) 1s 2 2s 1 2p 7 (στ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 4s 2

Άσκηση 1. 1s 2s 2p (δ) 1s 3 2s 1. (ε) 1s 2 2s 1 2p 7 (στ) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 4s 2 Άσκηση 1 Ποια από τα ακόλουθα διαγράµµατα τροχιακών και τις ηλεκτρονικές δοµές είναι επιτρεπτό και ποιο αδύνατο, σύµφωνα µε την απαγορευτική αρχή του Pauli; Εξηγήστε. (α) (β) (γ) 1s 2s 2p (δ) 1s 3 2s 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι:

Al + He X + n, ο πυρήνας Χ είναι: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 IOYNIOY 015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ Θεωρητικη αναλυση μεταλλα Έχουν κοινές φυσικές ιδιότητες που αποδεικνύεται πως είναι αλληλένδετες μεταξύ τους: Υψηλή φυσική αντοχή Υψηλή πυκνότητα Υψηλή ηλεκτρική και θερμική

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Φασματοσκοπία

Κεφάλαιο 13 Φασματοσκοπία Κεφάλαιο 13 Φασματοσκοπία Φασματοσκοπία υπερύθρου Φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού Φασματοσκοπία μάζας 13.1 Οι αρχές της μοριακής φασματοσκοπίας: Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες των πυρήνων

1. Ιδιότητες των πυρήνων . Ιδιότητες των πυρήνων To πρότυπο του Rutherford για το άτομο είναι όμοιο με αυτό του ηλιακού μας συστήματος. Το άτομο είναι σχεδόν άδειο στο εσωτερικό του. Ο πυρήνας ενός ατόμου μπορεί να θεωρηθεί σαν

Διαβάστε περισσότερα

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ Α Τόγκας - ΑΜ333: Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Σχετικιστική μάζα 5 Σχετικιστική μάζα Όπως έχουμε διαπιστώσει στην ειδική θεωρία της Σχετικότητας οι μετρήσεις των χωρικών και χρονικών αποστάσεων εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Έλλειµµα µάζας και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα του ατόµου A

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Έλλειµµα µάζας και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα του ατόµου A ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Έλλειµµα µάζας και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα του ατόµου A Ένα ισότοπο, το οποίο συµβολίζουµε µε Z X, έχει ατοµικό αριθµό Ζ και µαζικό αριθµό Α. Ο πυρήνας του ισοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Περίθλαση Ηλεκτρονίων. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές

Κβαντοφυσική. 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ. Περίθλαση Ηλεκτρονίων. Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 1 Κβαντοφυσική Η φυσική των πολύ μικρών στοιχείων με τις μεγάλες εφαρμογές 3 ο Μέρος : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΡΙΟΤΗΤΕΣ Περίθλαση Ηλεκτρονίων Το Quantum Spin-Off χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής REF: Σ. Δεδούσης, Μ.Ζαμάνη, Δ.Σαμψωνίδης Σημειώσεις Πυρηνικής Φυσικής Πυρηνικά μοντέλα Βασικός σκοπός της Πυρηνικής Φυσικής είναι η περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1 Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θα αποδεχτούµε ότι το παν αποτελείται από το κενό και τα άτοµα, όπως υποστήριξε ο ηµόκριτος; Αν δεχτούµε σαν αξίωµα αυτή την υπόθεση, τι είναι το κενό και

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα