ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ» Ανακοινώσεις νυμία «Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία ΤΕΝΟΡΑ» νυμία «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) Α.Ε.» νυμία «ΠΑΡΕΛΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Αυτο κινήτων, Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Επισκευής Αυτοκινήτων» με δ.τ. «ΠΑΡΕΛΙΩΝ Α.Ε.» επωνυμία «Α & Ρ PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «Α & Ρ PROPERTY DEVELOPMENT A.E.» νυμία «TROFIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TROFIN A.E.» νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET» με δ.τ. «PHAISTOS NETWORKS». 7 επωνυμία «CANDELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με δ.τ. «CANDELLI A.B.E.E.»... 8 επωνυμία «CANDELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΑΝΟΜΩΝ» με δ.τ. «CANDELLI A.B.E.E.»... 9 νυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ «ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΣ ΤΡΑΒΕΛΑΝΤ ΚΡΗΤΗ ΑΕ» νυμία «GELCO ΓΕΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟ ΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «GELCO A.E» νυμία «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΔΟΧΕΙΑ ΚΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ,ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.» νυμία «Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας Καστορι άς» και με σύντμηση «Ε.ΔΗ.ΚΑ. ΑΕ» νυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» νυμία «ΓΙΩΡΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SOULIS FURS SA» Ανακοίνωση καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤ. ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΦΑ ΚΑΠΑ» νυμία «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α.Ε.» ρειών στοιχείων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επω νυμία «ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» νυμία «ΣΤΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 1568/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩ ΓΩΝ» και διακριτικό «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό μη τρώου 40100/81/Β/98/9, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 «Μετοχικό Κεφάλαιο» του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: Αρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: 1) Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ποσού δρχ. σε μετρητά διαιρούμενο σε μετοχές ονομα στικής αξίας δρχ. η κάθε μία. 2) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. και έγινε δρχ. 3) Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. και έγινε δρχ. 4) Με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκαν και στρογγυλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2842/2000, η ονομα στική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφά λαιο κατά δραχμές ποσό που προέκυψε μετά τις αναγκαίες στρογγυλοποιήσεις και αντιστοιχεί σε 25,26 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας ,01247 η κάθε μία και μετά την μετατροπή τους σε ευρώ κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2842/2000 το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε ευρώ ,00 και διαιρείται σε μετοχές ονο μαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. 5) Με την από απόφαση της έκτακτης Γενι κής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ,00 και έγινε ευρώ ,00 διαιρούμενο σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. Ερμούπολη, 31 Ιουλίου 2009 Ο Αντινομάρχης ΛΑΖΑΡΟΣ Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) νυμία «Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία ΤΕΝΟΡΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία ΤΕΝΟΡΑ» και αριθμό Μητρώου 3349/01/Β/86/3347 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Πιπινέλη 7) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Ευάγγελος Τουρνικιώτης του Γεωργίου και της Καλ λιόπης, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Χρυσανθέμων 35, κάτοχος του ΑΒ / δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. β) Μαρία Τουρνικιώτη συζ. Ευαγγέλου, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Χρυσανθέμων 35, κάτοχοο του ΑΒ / δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος. γ) Γεώργιος Τασσόπουλος του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας, δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθή να το 1939, κάτοικος Αθηνών, οδός Τοσίτσα 7, κάτοχος του Μ /20.11,1983 δελτίου Ταυτότητας του Παρ. Ασφαλείας Ερυθραίας, Μέλος. δ) Ευγενία Ι. Πάκου του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών οδός Μαυροκορδάτου 13, κάτοχος του Μ /1984 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ερυθραίας, Μέλος. ε) Αλέξανδρος Βουράκης του Κων/νου, κάτοικος Ρα φήνας οδός Ναυτίλου 30, κάτοχος του Π του Α.Τ. Ραφήνας, Μέλος. στ) Κόκκορης Νικόλαος του Αναστασίου, Λογιστής, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Ματσούκα 125, κάτοχος του Ξ δελτίου ταυτότητας, Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως την εται ρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Τουρνικιώτης και η Μαρία Τουρνικιώτη, ο καθένας χω ριστά, οι οποίοι θα δεσμεύουν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 13 Αυγούστου 2009 ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (3) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «GOLDEN SOLAR (ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ) Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62900/01/Β/07/235 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ηροδότου 10) από το οποίο προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1) Χαρίλαος Tσόχας του Γεωργίου και της Αίγλης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το 1957 κάτοικος Αθήνας, οδός Ηροδότου αρ. 10, κάτοχος του ΑΒ / δελτίου ταυτότητας του Βούλας, (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών), Ελληνικής Ιθαγέ νειας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2) Καλλιόπη Βέιμου του Ιωάννη και της Γεωργίας, σύζυγος κατά δήλωση της Χαριλάου Τσόχα, ιδιω τική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το 1963, κά τοικος Αθήνας, οδός Ηροδότου αρ. 10, κάτοχος του Φ / δελτίου ταυτότητας του ΙΔ Α.Τ. Αθήνας, (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δ Αθήνας), Ελληνικής Ιθαγένειας, Aντιπρόεδρος. 3) Ευάγγελος Χρυσαφής του Γεωργίου και της Ελέ νης, Δικηγόρος, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το 1963, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μιαούλη αρ. 2, κάτο χος του Τ / ΑΔΤ του AT A ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΦΜ ΔΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ελληνικής Ιθανένειας,Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει σύμφωνα με το άρ θρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας το δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χαρίλαο Τσόχα του Γεωργίου και της Αίγλης. Στον παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα δέσμευσης και εκπροσώπησης της εταιρίας, για όλες τις αρμοδιό τητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο από το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας και από το νόμο, με μόνη την υπογραφή του κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας και την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 13 Αυγούστου 2009 ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (4) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται επωνυμία «ΠΑΡΕΛΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Αυ τοκινήτων, Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Επισκευής Αυτοκινήτων» με δ.τ. «ΠΑΡΕΛΙΩΝ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 25/06/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΕΛΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας Αυτοκινήτων, Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Επισκευής Αυτοκινήτων» με δ.τ. «ΠΑΡΕΛΙΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64096/01/Β/07/547 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ποσιδίππου 5 και Πολυκράτους) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ του ΘΩΜΑ και της ΑΙΚΑΤΕ ΡΙΝΗΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, ιδιωτι κός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ι. Δροσοπούλου 237, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ /1993 Δ.Τ. του ΙΣΤ Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών, Δ/νων Σύμβουλος. 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ του ΣΤΕΡΠΟΥ και της ΚΑΛΛΙΟ ΠΗΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Λεωνίδα 47, κάτοχος του υπ αριθμ. Α.Ε / Δ.Τ. του Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, Πρόεδρος. 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αν θηρού 17, κάτοχος του υπ αριθμ. Π /1992 Δ.Τ. του Α.Τ. Καλαμακίου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για οιαδή ποτε συναλλαγή: α) μέχρι του ποσού των ευρώ οιαδήποτε δύο μέλη εκ των άνω υπογράφοντα από κοινού κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Μέχρι του άνω ποσού τα δύο εκ των μελών του Δ.Σ. θα δύνανται, ενεργώντας από κοινού, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράτ τουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογρα φούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τρά πεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκ δοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών και γενικά να διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρείας. β) Ανω των ευρώ απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., με την οποία θα εξουσιοδοτείται ένα ή δύο μέλη του για τη διενέργεια της συναλλαγής αυτής. Αθήνα, 13 Αυγούστου 2009 ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (5) επωνυμία «Α & Ρ PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «Α & Ρ PROPERTY DEVELOPMENT A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α & Ρ PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «Α & Ρ PROPERTY DEVELOPMENT A.E.» και αριθμό Μητρώου 64798/01/ Β/07/759 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΧΑΡΗΤΟΣ 11Α) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 2ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αντώνιος Αντωνούλας του Επαμεινώνδα, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (Βορείου Ηπείρου 22), κάτοχος του με αρ. ΑΒ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Αλέξιος Κοτσιώρης του Παναγιώτη, ελεύθερος επαγ γελματίας, κάτοικος Σταμάτας Αττικής (Ανδρομέδας 1), κάτοχος του με αριθμ. Χ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, με ΑΦΜ της ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, Μέλος. 3. Αντώνιος Παπαθανασίου του Γεωργίου, επιχειρη ματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (Κεχαγιά 27), κάτο χος του με αρ. Ξ δελτίου ταυτότητας του KB Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Ψυχικού, Αντιπρόεδρος. 4. Άγγελος Λιάτης του Γεωργίου, τραπεζικός υπάλλη λος, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής κάτοχος του με αρ. Σ δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιού Φαλήρου, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, Μέλος. Τo Διοικητή Συμββύλιο της εταιρείας, αναθέτει τα εν γένει καθήκοντα εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι παντός τρίτου, στον Ποόεδρο και Διευθύνοντα ΣύυΒου λο του Δ.Σ. Αντώνιο Αντωνούλα του Επαμεινώνδα. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ανωτέρω, ομόφωνα αποφασίζεται, οτι τα καθήκοντα εκπροσώπη σης της εταιρείας έναντι τρίτων, σε μία τέτοια περίπτω ση, θα ασκούνται απο τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας κο Αντώνιο Παπαθανασίου του Γεωργίου. Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (6) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TROFIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TROFIN A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TROFIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δι ακριτικό τίτλο «TROFIN Α.Ε.» και με Αριθμό Μητρώου 45196/10/Β/00/05 με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (87.960,00) Ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις Μεσολόγγι, 22 Ιουλίου 2009 Ο Διευθυντής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΤΣΑΜΗΣ (7) νυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET» με δ.τ. «PHAISTOS NETWORKS». Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ INTERNET» με δ.τ. «PHAISTOS NETWORKS» και αριθμό μητρώου 45163/70/Β/00/07. Α) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Β) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι ανήκουν στην ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε., για τη χρήση 2008, οι κατωτέρω ως εξής: Τζωρτζάκης Εμμανουήλ με ΑΜΣΟΕΛ Σαλούστρος Σταύρος με ΑΜΣΟΕΛ Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2009 Με εντολή Νομάρχου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (8) επωνυμία «CANDELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με δ.τ. «CANDELLI A.B.E.E.». Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 36/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CANDELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και το δ.τ. «CANDELLI A.B.E.E.» και αριθμό μητρώου 56401/70/ Β/04/21 από το οποίο προκύπτει ότι τροποποιείται το δικαίωμα υπογραφής που προβλέπεται από το πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου No 14/ και αποφασίζεται η παραχώρηση δικαιώματος στον Γρύλο Νικόλαο του Ιωάννη όπως ορίζεται στο πρακτικό No 36/ Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2009 Με εντολή Νομάρχου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (9) επωνυμία «CANDELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με δ.τ. «CANDELLI A.B.E.E.». Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CANDELLI ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙ ΑΝΟΜΩΝ» και το δ.τ. «CANDELLI A.B.E.E.» και αριθμό μητρώου 56401/70/Β/04/21. Α) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Β) Το υπ αριθμ. 7/ πρακτικό της Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση 2007 οι κατωτέρω ως εξής: Σταύρος Σαλούστρος με αρ. μητρώου ΣΟΕΛ : Εμμανουήλ Τζωρτζάκης με αρ. μητρώου ΣΟΕΛ: Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2009 Με εντολή Νομάρχου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (10) επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ «ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΣ ΤΡΑ ΒΕΛΑΝΤ ΚΡΗΤΗ ΑΕ». Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και με δ.τ «ΡΟΔΟΣ ΤΟΥΡΣ ΤΡΑΒΕΛΑΝΤ ΚΡΗΤΗ ΑΕ», και με αριθμό μητρώου: 30977/70/Β/94/17, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου των ευρώ που απο φασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχε ται σε ευρώ. Ηράκλειο, 30 Ιουλίου 2009 Με εντολή Νομάρχου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (11) νυμία «GELCO ΓΕΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟ ΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «GELCO A.E». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GELCO ΓΕΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «GELCO A.E» και αριθμό Μητρώου 32457/62/Β/94/0320: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τρο ποποίησή τους. Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2009 Η Προϊσταμένης Τμήματος ΔΕΙΝΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (12) νυμία «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΔΟΧΕΙΑ ΚΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ,ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΟΜΑ ΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΔΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ«με δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 49770/42/ Β/01/0021: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Δεληφώτης Όμηρος του Δήμου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Δεμέτης Κων/νος του Βασιλείου με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ Ιωάννινα, 28 Ιουλίου 2009 Ο Διευθυντής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ (13) επωνυμία «Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας Κα στοριάς» και με σύντμηση «Ε.ΔΗ.ΚΑ. ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εκθετήριο Δη μοπρατήριο Γούνας Καστοριάς», με σύντμηση «Ε.ΔΗ.ΚΑ. ΑΕ» και αριθμ. Μητρώου (ΜΑΕ) 10895/54/Β/86/22: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το υπ αριθμ. 59/ πρακτικό της τακτικής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής :

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο ΘΕΜΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο Καστοριά, 20 Ιουλίου 2009 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΥ (14) επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛ ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου (MAE): 22774/54/B/90/004: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το υπ αριθμ. 28/ πρακτικό της τακτικής Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής : ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Καστοριά, 16 Ιουλίου 2009 Με εντολή Ναίμάρχη Η Διευθύντρια ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΑΠΠΑ (15) επωνυμία «ΓΙΩΡΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «SOULIS FURS SA». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΩΡΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με δ.τ. : «SOULIS FURS SA» και με αριθμό MAE 52015/54/B/02/007: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το υπ αριθμ. 09/ πρακτικό της τακτικής Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο Καστοριά, 3 Αυγούστου 2009 Η Διευθύντρια ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΑΠΠΑ (16) Ανακοίνωση καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤ. ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΦΑ ΚΑΠΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 124/ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤ.ΚΟΥΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ ΚΑΠΑ» και αριθμό μητρώου 22643/24/Β/90/13, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή ολόκληρου του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και έτσι το συνολικό καταβλη μένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ. Κόρινθος, 10 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος κ.α.α. ΑΝΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΗ (17) επωνυμία «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΕΥΘΥΜΙΟΥ Α.Ε.» και αριθμό ΜΑΕ: 55076/24/Β/03/23: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Έκθεση Διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεση Ελεγκτών για την εταιρική χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελε γκτές για την χρήση , οι εξής Ορκωτοί Ελεγκτές: Ράλλης Ιωάννης του Παναγιώτη, με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ: Λιούλιας Γρηγόριος του Σταύρου με αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ: Κόρινθος, 4 Αυγούστου 2009 Ο Διευθυντής ΑΝΤ. ΠΕΤΣΙΝΗΣ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (18) ρειών στοιχείων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΕΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 38781/25/Β/97/03, σύμφωνα με το οποίο το νέο Διοικη τικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε με την από 30/6/2009 Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα. α) Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την είναι: 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ του Δημητρίου, έμπορος, κάτοικος Μονεμβασίας Λακωνίας που γεννήθηκε στον Αγιο Ιωάννη Μονεμβασίας το έτος 1949 κάτοχος δελ τίου αστυν. ταυτότητος με Αριθ. Τ και Α.Φ.Μ : , Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. 2. ΑΝΝΑ ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ του Ιωάννου, έμπορος, κάτοι κος Μονεμβασίας, που γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ το έτος 1974 κάτοχος δελτίου αστυν. ταυτότητος με Αριθ. Π / του Α.Τ. Μολάων και Α.Φ.Μ.: , Αντιπρόεδρος. 3. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ σύζ. Ιωάννου ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ το γένος Αδάμ Καπελέρη, οικοκυρά, κάτοικος Μονεμβασίας, που γεννήθηκε στον Αγιο Ιωάννη Μονεμβασίας το έτος 1956 κάτοχος δελτίου αστυν. ταυτότητος με Αριθ. Ν / του Α.Τ. Μολάων και Α.Φ.Μ : , Σύμβουλος. 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΑΙΦΟΡΟΥ του Ιωάννου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Μονεμβασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 κάτοχος δελτίου αστυν. ταυτότητος με Αριθ. Π / του Α.Τ. Μολάων και Α.Φ.Μ : , Σύμβουλος. 5. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΛΥΓΕΡΗ του Εμμανουήλ ιδιωτική υπάλλη λος κάτοικο Αγίου Ιωάννη Μονεμβασιάς, που γεννήθηκε στην Βοστώνη Η.Π.Α. το έτος 1975 κάτοχος δελτίου αστυν. ταυτότητος με Αριθ. Π / του Α.Τ. Μολάων και Α.Φ.Μ : , Σύμβουλος. β) Την εταιρεία θα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος Ιωάννης Τραιφόρος του Δημητρίου ενώ σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτός αναπληρώνεται για την ενάσκηση των ανατεθέντων σε αυτόν καθηκόντων, από την Αννα Τραϊφόρου. Σπάρτη, 6 Αυγούστου 2009 Ο Πρόϊστάμενος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ (19) επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το με αριθμό 20/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και αριθμό μητρώου 53452/25/Β/02/08, σύμφωνα με το οποίο: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση της , το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία εως την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής με το με αριθμό 20/ πρακτικό του Δ.Σ. 1. Δημητρόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1930, με Α.Δ.Τ.: Ν που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφα λείας Σπάρτης την και Α.Φ.Μ.: , κάτοι κος Σπάρτης, οδός Ηρακλείδων αριθμός 49, Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Δημητρόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου και της Φλωρεντίας, που γεννήθηκε^στη Σπάρτη το έτος 1963, με Α.Δ..Τ.: Τ που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφα λείας Σπάρτης την και Α.Φ.Μ.: , κά τοικο Σπάρτης, οδός Μητροπολίτου Γερμανού αριθμός 7, Ελληνικής Υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής του Ξενοδοχείου, υπεύθυνος εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων. 3. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου και της Φλωρεντίας, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το έτος 1966, με Α.Δ.Τ.: Λ που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφα λείας Σπάρτης την και Α.Φ.Μ.: , κά τοικο Σπάρτης, οδός Ηρακλείδων αριθμός 49, Ελληνι κής Υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, αγορανομικώς υπεύθυνος της εταιρείας. 4. Τσελέκης Σπυρίδωνας του Ιωάννου και της Ιφιγέ νειας γεννηθείς στη Γκοριτσά, Λακεδαίμονος Λακωνί ας το έτος 1953 με Α.Δ.Τ.: Ι που εκδόθηκε από το από το Αστυνομικό Τμήμα Γκοριτσάς την και Α.Φ.Μ.: , κάτοικος Σπάρτης, οδός Όθωνος Αμαλίας αριθμός 132, Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος του Δ.Σ. και 5. Δικαιάκου Ελένη του Βασιλείου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 με Α.Δ.Τ.: Τ που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρ της την και Α.Φ.Μ.: , κάτοικο Σπάρτης, οδός Μητροπολίτου Γερμανού αριθμός 7, Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος του Δ.Σ. Η εταιρεία στις πάσης φύσεως και οποιουδήποτε πε ριεχομένου σχέσεις της και συναλλαγές με Δημόσιες Αρχές, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΑ, Τραπεζικά και Πιστωτικά Ιδρύματα, με παντός εί δους Οργανισμούς, με οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γενικά σε όλες τις υποθέσεις της στις τρέχουσες συναλλαγές θα εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Βασίλειο Δημητρόπουλο του Γεωργίου είτε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Γεώργιο Δημητρόπουλο του Βασιλείου είτε από το Διευθύνο ντα Σύμβουλο Νικόλαο Δημητρόπουλο του Βασιλείου. Η εταιρεία εγκύρως αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δε σμεύεται με την κάτω από την εταιρική επωνυμία υπο γραφή οποιουδήποτε από τους παραπάνω οριζόμενους, οι οποίοι, υπό την επιφύλαξη των παρακάτω εξαιρέσεων, θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικη τικού Συμβουλίου της εταιρείας και θα εκπροσωπούν την εταιρεία. Καθένας από τους παραπάνω εκπροσωπεί την εται

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ρεία εξωδίκως και δικαστικώς σε οποιοδήποτε Δικαστή ριο και σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ. Κατ εξαίρεση, για τις περιπτώσεις συναλλαγών της εταιρείας ποσού άνω των τριάντα χιλιάδων Ευρώ ( ) εκάστη, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με τη σύμπραξη τουλάχιστον δύο εκ των παραπάνω οριζομένων συμβούλων. Ειδικώς στις παρακάτω συμβάσεις, πράξεις και ενέρ γειες απαιτείται η σύμπραξη και των τριών από τους παραπάνω συμβούλους. Στο σχεδιασμό, ένταξη και υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων πάσης φύσεως. Στην αγορά και εκποίηση ακινήτων και χρεογράφων της εταιρείας. Στην παραχώρηση υποθήκης, προσημειώσεως υπο θήκης και ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και στην παροχή πάσης φύσεως εγ γυήσεων της εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Στην παραίτηση από δικαίωμα της εταιρείας. Στη σύναψη δανείων και Στη μεταβίβαση και παραχώρηση χρήσεως σήμα τος. Σπάρτη, 7 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ (20) νυμία «ΣΤΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε. και αριθμό Μητρώου 10359/32/Β/86/017: 1) Εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκ θεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΙΛΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΛΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Βόλος, 7 Αυγούστου 2009 Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9155 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα