Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο"

Transcript

1 Α Σ Τ Π Α Λ Α Ι Α ΥΧΡΑ Melograno Villas 21/09 120/9 3 B/B /30 212/30 Σο ππυινό ζεπβίπεηαι ζηην Villa ή ζηο yaught café. Γυπεάν μεηαθοπά από / ππορ ηο λιμάνι ή ηο αεποδπόμιο. ΥΧΡΑ Melograno Villas ANAΛΖΦΖ Castillio Hotel ΠΔΡΑ ΓΗΑΛΟ Akti Rooms&Studios Viva Mare Studios 21/731/8 5 B/B /70 212/70 Σο ππυινό ζεπβίπεηαι ζηην Villa ή ζηο yaught café. Γυπεάν μεηαθοπά από & ππορ ηο λιμάνι ή ηο αεποδπόμιο. 131/8 115/9 16/0731/08 01/0731/08 6 B/B B/B Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 25 ηο δυμάηιο., για πάνυ από 4 νύσηερ 10% έκπηυζη και πάνυ από 7 νύσηερ 20%. ΥΧΡΑ 4*Pylaia Boutique 31/820/9 15/730/8 6 B/B δυπεάν Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 18 ανά ενήλικα ηην ημέπα κα 10 για ηο παιδί έυρ 12 εηών. ANAΛΖΦΖ Castillio Hotel ΠΔΡΑ ΓΗΑΛΟ Akti Rooms & Studios Viva Mare Studios ΥΧΡΑ 4*Pylaia Boutique 131/8 115/9 16/0731/08 01/0731/08 31/820/9 15/730/8 8 B/B B/B B/B Oι ηιμέρ ηυν 7 διαν/ζευν εκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος πεπιέσοςν πποζθοπά 7=6(διαμονή 7 διαν/ζευν με πληπυμή ΜΟΝΟ ηυν6). Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 25 ηο δυμάηιο., για πάνυ από 4 νύσηερ 10% έκπηυζη και πάνυ από 7 νύσηερ 20% δυπεάν Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ 18 ανά ενήλικα ηην ημέπα κα 10 για ηο παιδί έυρ 12 εηών. Κ Α Λ Τ Μ Ν Ο

2 ΠΑΝΟΡΜΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 3*Kalydna Island 10/915/10 16/0709/09 6 Β/Β δυπεάν 6 δυπεάν ΠΑΝΟΡΜΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 3*Kalydna Island Hotel 26/615/7 & 10/915/10 16/0709/09 8 Β/Β δυπεάν 36/50% 612/σπέυζη 3 ος αηόμος Κ Α Ρ Π Α Θ Ο 6 δυπεάν ΑΡΚΑΑ 4*Royal Mare 1528/9 114/9 25/0731/08 6 B/B % 12 δυπεάν 12/60% Δπιβάπςνζη για all inclusive 13 /ενήλικαρ & 10 ηο παιδί έυρ 12 εηών/διαν/ζη. 4*Nereides Hotel 5*Alimounda Mare 31/823/9 21/730/8 6 B/B H/B % 12 δυπεάν 12/50% ΑΡΚΑΑ 4*Royal Mare 4*Nereides Hotel 5*Alimounda Mare 1528/9 30/624/7 & 114/9 25/0731/08 31/823/9 21/730/8 8 B/B B/B H/B % 12 δυπεάν 12/60% Δπιβάπςνζη για all inclusive 13 /ενήλικαρ & 10 ηο παιδί έυρ 12 εηών/διαν/ζη. 30% 12 δυπεάν 12/50%

3 Κ Α Ο ΚΑΟ 1/715/ Angelica s Apartments ΚΑΟ Angelica s Apartments 1/715/ Κ Ω ΠΟΛΖΚΧ 6 B/B δυπεάν 12/50% 4*Kos Junior Suites 1/731/ *Κipriotis Panorama Hotel & Suites 12/729/8 6 H/B % 212/50% μόνο ζε junior 212/50% ΣΗΓΚΑΚΗΚΧ 4*Acquis Marine &Waterpark 4*Kipriotis Village 4*KipriotisPanorama Aqualand 5*Michelangelo & Spa 1 26/810/9 11/725/8 12/729/8 31/813/9 23/0730/08 9/729/8 6 A/I A/I A/I H/B % 12 δυπεάν 12/50% % 14 δυπεάν 214/50% δυπεάν % 30% 12 δυπεάν 212/50% Δπιβάπςνζη για all inclusive ανά διαν/ζη:25 ο ενήλικαρ 12,5 ηο παιδί έυρ 12 εηών. ΠΟΛΖΚΧ 4*Kos Junior Suites 1/731/8 8 B/B δυπεάν 12/50% Oι ηιμέρ 7 διαν/ζευν για ηην σαμηλή πεπίοδο πεπιέσοςν πποζθοπά 7=6

4 5*Κipriotis Panorama Hotel & Suites ΣΗΓΚΑΚΗΚΧ 4*Acquis Marine &Waterpark 4*Kipriotis Panorama Aqualand 4*Kipriotis Village 5*Michelangelo & Spa 12/729/8 1 26/810/9 11/725/8 31/813/9 23/0730/08 12/729/8 9/729/8 8 H/B A/I A/I A/I H/B % 212/50% μόνο ζε junior 212/50% 30% 12 δυπεάν 12/50% % 14 δυπεάν 214/50% +80% 30% 12 δυπεάν 212/50% Δπιβάπςνζη για all inclusive ανά διαν/ζη:25 ο ενήλικαρ 12,5 ηο παιδί έυρ 12 εηών. Λ Ε Ρ Ο ΑΛΗΝΣΑ ΛΔΡΟΤ 26/630/9 6 H/B /60 Maleas Beach ΚΡΗΘΧΝΗ ΛΔΡΟΤ 3*Nefeli Hotel Leros 30/830/9 16/729/8 6 B/B δυπεάν ΑΛΗΝΣΑ ΛΔΡΟΤ Maleas Beach ΚΡΗΘΧΝΗ ΛΔΡΟΤ 3*Nefeli Hotel Leros ΚΡΗΘΧΝΗ ΛΔΡΟΤ 5*Crithoni s Paradise 26/630/9 8 H/B /84 30/830/9 16/729/8 26/830/9 16/0725/08 8 B/B B/B δυπεάν Οι ηιμέρ εκηόρ ςτηλήρ πεπιόδος πεπιέσοςν πποζθοπά 7=6(διαμονή 7 διαν/ζευν με πληπυμή ΜΟΝΟ ηυν 6) 612/50%* Δπιβάπςνζη ημιδιαηποθήρ10 ενήλικαρ,5 παιδιά 612 Οι ηιμέρ αθοπούν κπαηήζειρ 15 μέπερ ππιν ηην άθιξη για ηην 1 η πεπίοδο και 30 μέπερ ππιν για ηην 2 η πεπίοδο. Γιαθοπεηικά +10%.*1 ο παιδί έυρ 5 εηών δυπεάν. Λ Ε Ι Ψ Ο Ι

5 ΚΑΜΠΟΛΔΗΦΟΗ 3*Nefeli Hotel Lipsi 6 B/B δυπεάν ΚΑΜΠΟΛΔΗΦΟΗ 3*Nefeli Hotel Lipsi 8 B/B δυπεάν Π Α Σ Μ Ο Silver Beach 8/925/10 25/87/9 19/724/8 6 B/B ΚΑΛΑ ΠΑΣΜΟΤ 26/810/10 6 B/B *Romeos Hotel ΚΑΛΑ ΠΑΣΜΟΤ 3*sup Skala Hotel ΚΑΜΠΟ ΠΑΣΜΟΤ 3*sup Patmos Paradise Hotel 5*Patmos Aktis Suites & Spa 26/0725/08 26/731/8 115/9 131/8 830/9 25/87/9 1924/ Β/Β Β/Β H/B δυπεάν Οι ηιμέρ πεπιλαμβάνοςν πποζθοπά ΓΧΡΔΑΝ διαν/ζηρ ζηη σαμηλόηεπη πεπίοδο. Οι ηιμέρ με ημιδιαηποθή έσοςν minimum stay 5 νύσηερ Silver Beach ΚΑΛΑ ΠΑΣΜΟΤ 3*Romeos Hotel ΚΑΛΑ ΠΑΣΜΟΤ 3*sup Skala Hotel 5*Patmos Aktis Suites & Spa ΚΑΜΠΟ ΠΑΣΜΟΤ 3*sup Patmos Paradise Hotel 25/87/9 19/724/8 26/810/10 26/0725/08 26/731/8 830/9 25/87/9 1924/8 115/9 131/8 8 B/B B/B Β/Β B/B Β/Β δυπεάν Οι ηιμέρ ηυν 7 διαν/ζευν πεπιλαμβάνοςν μια ΓΧΡΔΑΝ διαν/ζη ζηη σαμηλή και ηην μεζζαία πεπίοδο. Οι ηιμέρ πεπιλαμβάνοςν πποζθοπά ΓΧΡΔΑΝ διαν/ζηρ ζηη σαμηλόηεπη πεπίοδο. Οι ηιμέρ με ππυινό ηυν 7 διαν/ζευν πεπιλαμβάνοςν μια ΓΧΡΔΑΝ διαν/ζη.

6 Ρ Ο Δ Ο 4*Louis Colossos Beach Hotel 16/0731/ /09 6 H/B % 25% 12δυπεάν 50% ζε family δυμάηιο 756 Δπιβάπςνζη για All inclusive 5 νύσηερ: καη άηομο 1 η πεπίοδορ 50 / 2 η πεπίοδορ 36 / 3 η πεπίοδορ 68 / 4 η πεπίοδορ 40. Οι ηιμέρ ιζσύοςν μέσπι ηιρ 30/06, ακολούθυρ αύξηζη πεπίπος 10%. Για κπαηήζειρ μέσπι 4*Sun Beach Complex ΗΞΗΑ ΡΟΓΟΤ 5*La Marquise Complex 5*Elysium & Spa ΗΞΗΑ ΡΟΓΟΤ 5*Sheraton Rhodes 4*Sun Beach Complex 4*Louis Colossos Beach Hotel ΗΞΗΑ ΡΟΓΟΤ 5*La Marquise 31/820/9 2430/8 20/0723/08 110/10 21/830/9 0120/08 6 H/B H/B δυπεάν % 212/30% 11/720/8 6 H/B * /825/9 6 H/B / /9 1030/9 20/89/9 23/0719/08 31/820/9 2430/8 20/0723/08 16/0731/ /09 110/10 21/830/9 0120/08 6 H/B Ζ/Β H/B H/B H/B % 12 δυπεάν 50% ηιρ 30/06 παπέσεηαι η διαμονή και 2 ος παιδιού δυπεάν. Οι παπαπάνυ ηιμέρ ιζσύοςν για έγκαιπερ κπαηήζειρ έυρ 1/07 με πποεξόθληζη, μεηά επιβαπύνονηαι +10% *Οι ηιμέρ αναθέπονηαι ζηο 1 ο παιδί έυρ 12 εηών ζο κενηπικό κηίπιο. 30% 12/50% Baby cot για βπέθορ έυρ 2 εηών δυπεάν. 50% 13 δυπεάν 13 δυπεάν ε family δυπεάν % 25% 12 δυπεάν 50% ζε family δυμάηιο % 212/30% 11/720/8 8 H/B * /825/9 8 H/B / % 12 δυπεάν 50% Οι παπαπάνυ ηιμέρ ιζσύοςν για έγκαιπερ κπαηήζειρ έυρ 1/07 με πποεξόθληζη, μεηά επιβαπύνονηαι +10%. Δπιβάπςνζη για All inclusive 7 νύσηερ: καη άηομο 1 η πεπίοδορ 70 / 2 η πεπίοδορ 95 / 3 η πεπίοδορ 56.Οι ηιμέρ ιζσύοςν έυρ 30/06, ακολούθυρ αύξηζη πεπίπος 10%. Για κπαηήζειρ μέσπι 30/06 δυπεάν.διαμονή 2 ος παιδιού 1450 *Οι ηιμέρ αναθέπονηαι ζηο 1 ο παιδί έυρ 12 εηών ζο κενηπικό κηίπιο.

7 ΗΞΗΑ ΡΟΓΟΤ 5*Sheraton Rhodes 5*Elysium Spa 1030/9 20/89/9 23/0719/08 125/9 8 Ζ/Β H/B % 13 δυπεάν 13 δυπεάν ε family % 12/50% Baby cot για βπέθορ έυρ 2 εηών δυπεάν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β/Β = (ππυινό) Ζ/Β = ΖΜΗΓΗΑΣΡΟΦΖ (ππυινό +1 γεύμα) F/B = ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ (ππυινό +2 γεύμαηα) Α/Η= (all inclussive) Ο/R = ΣΗΜΖ ΚΑΣΟΠΗΝ ΕΖΣΖΖ. ΟΗ ΑΡΗΘΜΟΗ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΠΑΡΔΝΘΔΔΧΝ ΤΠΟΓΖΛΟΤΝ ΣΗ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ OI ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΠΑΡΔΝΘΔΔΧΝ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΔ Μ A Y E R Travel Services , Fax

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 6ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε Δ ΓΙΚΛΙΝΟ τρίκλινο ΓΙΑΦΟΡΑ Δ ΓΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε τρίκλινο ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ 26/06 20/07/10 & 01/09 10/10/10 27/07

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Τιμή κατ άτομο με ημιδιατροφή 26/7-20/8. 3 ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% Χανιά με ATRION RESORT HOTEL & APTS 3* ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΑΝΙΑ 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 1/6-30/6 16/9-30/9 1/7-25/7 21/8-15/9 26/7-20/8 Δίκλινο 210 235 275 275 325 369 3 ο άτομο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας Α ΕΚΔΟΣΗ 3/6/15 3,4,10,11/07 28/08*,29/08* & 4/09*,5/09* 1 ο παιδί 2-12 ετών. 2 ο παιδί 2-12 ετών

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας Α ΕΚΔΟΣΗ 3/6/15 3,4,10,11/07 28/08*,29/08* & 4/09*,5/09* 1 ο παιδί 2-12 ετών. 2 ο παιδί 2-12 ετών ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας Α ΕΚΔΟΣΗ 3/6/15 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ FLY & DRIVE ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 4ΗΜ 15ε 5ΗΜ 18ε 6ΗΜ 21ε 7ΗΜ 24ε 8ΗΜ 26ε 9ΗΜ 28ε ΡΟΔΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟ ΟΣ 8 Ηµέρες σελ.4-9 µε AEGEAN & ASTRA AIRLINES

ΡΟ ΟΣ 8 Ηµέρες σελ.4-9 µε AEGEAN & ASTRA AIRLINES ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2014!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! PARKING ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 4ΗΜ:12, 5ΗΜ:16, 6ΗΜ:20, 7HM:24, 8ΗΜ:28 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE'' A' εκδοση: 30 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος εκδροµών-διακοπών στην Ελλάδα

Τιµοκατάλογος εκδροµών-διακοπών στην Ελλάδα Τιµοκατάλογος εκδροµώνδιακοπών στην Ελλάδα Α ΕΚ ΟΣΗ 24/05/14 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ FLY & DRIVE ΡΟ ΟΣ σελ3,4,5 6ΗΜΕΡΕΣ IRIS 3* Αφάντου 3,6 IOΥΛΙΟΥ 28,31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 4,7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10,13,17,19,20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν)

Δίκλινο. Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Δίκλινο. Τρίκλινο. Δωμάτια με Κζα Κάλαςςα. Οικογενειακό δωμάτιο 4 ατόμων (2 ενιλικεσ & 2 παιδιά 2-12 ετϊν) TRAVEL PLAN Για πληροφορίεσ & κρατήςεισ: Λ. Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 12A Νζο Λιμάνι 49100 Κζρκυρα Σθλ: (+30) 26610 45005 Fax: (+30) 26610 45005 e-mail: info@kingtravel.gr Web : www. kingtravel.gr Με το Δικό

Διαβάστε περισσότερα

Για κρατήσεις εώς 30 Ιουνίου έκπτωση 10% το άτομο. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα

Για κρατήσεις εώς 30 Ιουνίου έκπτωση 10% το άτομο. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Β Έκδοση 16/06 Για κρατήσεις εώς 30 Ιουνίου έκπτωση 10% το άτομο ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α Έκδοση 05/06

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α Έκδοση 05/06 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Α Έκδοση 05/06 Για κρατήσεις εώς 30 Ιουνίου έκπτωση 10% το άτομο ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΑΣΟΜΕΝΟ PARKING ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΚΚΑ 10, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ:

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ: FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΔΙΑΚΡΙΣΗ HOLIDAYCHECK 2014 / Στην Κατηγορία ΣΠΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRIPADVISOR 2014 / Πιστοποιητικό διάκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011. Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 Τιμοκατάλογος εκδρομών Ελλάδας Α ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/6/2011 1 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ / ΕΚΔΡΟΜΕΣ / FLY & DRIVE ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Φηρά - Φηροστεφάνι - Καρτεράδος) 8 ημέρες ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Φηρά - Φηροστεφάνι

Διαβάστε περισσότερα

Πάρος. Σιμοκατάλογος Ελλάδας Καλοκαίρι 2011. MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα. PAROS PHILOXENIA HOTEL (Β Κατηγορίας) Νέα Φρυσή Ακτή

Πάρος. Σιμοκατάλογος Ελλάδας Καλοκαίρι 2011. MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα. PAROS PHILOXENIA HOTEL (Β Κατηγορίας) Νέα Φρυσή Ακτή Πάρος MARINERO HOTEL (Γ Κατηγορίας) Νάουσσα Με Πρωινό 15/09-30/09 20/06-20/07 21/07-27/08 28/08-14/09 Μονόκλινο 322 413 586 Δίκλινο 228 283 378 Σρίκλινο 215 265 248 Δίκλινο SUPERIOR 263 343 430 Σρίκλινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Α ΕΚΔΟΣΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/6/2012 ΡΟΔΟΣ 5 ημέρες 14, 21, 28/6 ΠΑΙΔΙ 14, 21, 28/6 16, 17, 23, 24/7 ΣΕΛ. 5, 12/7 19, 26/7 2-12 5, 12/7 19, 26/7 ΚΑΤΑΛ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! A STAR ALLIANCE MEMBER ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ '' ΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! AEGEAN Α' εκδοση: 09 Ιουνίου 2015 PARKING ΣΤΟ SKYPARK ΣΤΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σκιάθος 4ημ κάθε Κυριακή ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ξενοδοχείο Τοποθεσία Διατροφή ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ Skiathos Studios Χώρα.- 125 122 119 135

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ''ΔΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ''ΔΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! AEGEAN A STAR ALLIANCE MEMBER ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ''KAΛΟΚΑΙΡΙ'' 2015 EΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ''ΔΙΑΚΟΠΕΣ'' & ''FLY & DRIVE''!!!ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!! Α' εκδοση: 09 Ιουνίου 2015 PARKING ΣΤΟ SKYPARK ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2010

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2010 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2010 Σελ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 10 15/7, 22/7, 29/7 879 1,130 629 7 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5/8, 12/8, 19/8 899 1,150 649 8 11/7, 22/8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2012 ΠΑΡΟΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (BLUE STAR FERRIES) MINOIS VILLAGE SUITES HOTEL & SPA 4* ( ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07 ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 007 ημέρες Κάθε Δευτέρα & ημέρες Κάθε Δευτέρα & Σάββατο με απευθείας πτήσεις ASTRA AIRLINES 0/07 & 11/07 1/07, 1/07, 20/07, 2/0, 29/0, 1/0 πτήσεις, διαμονή στο κατάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 B ΕΚΔΟΣΗ 15/06/2012 PORTO PAROS 4* Sup. ΝΑΟΥΣΑ, ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΠΑΡΟΣ Τιμή κατ άτομο με PREMIUM ALL INCLUSIVE 3 ο άτομο 3 ο άτομο 4 ο άτομο έως 12 ετών Μονόκλινο 5 νύχτες

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11

Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 Τιμοκατάλογος εκδρομών Α ΕΚΔΟΣΗ 29/05/11 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ Σελ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ Tιμή Φόροι Ημέρες Αναχώρηση Ξενοδοχείο Διατροφή Αερ. Εταιρία σε παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07

ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 03-07 ΧΑΝΙΑ Διακοπές Fly & Drive σελ. 007 ημέρες Κάθε Δευτέρα & ημέρες Κάθε Δευτέρα & Σάββατο με απευθείας πτήσεις ASTRA AIRLINES 0/07 & 11/07 1/07, 1/07, 20/07, 2/0, 29/0, 1/0 πτήσεις, διαμονή στο κατάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ > ΧΙΟΣ ΗΛΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΞΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΚΥΡΟΣ ΚΩΣ ΣΥΜΗ ΠΙΕΡΙΑ ΠΑΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΙΦΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ > EXPERIENCE Greece ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΕΑΝ 0-12 208 12-18 CLASSIC BNG 219 197 350 ΩΡΕΑΝ 100 87 2-6 150 7-12 SV 235 211 345 ΩΡΕΑΝ 95 2-6 165 7-12 GV 280 252 419 ΩΡΕΑΝ

ΩΡΕΑΝ 0-12 208 12-18 CLASSIC BNG 219 197 350 ΩΡΕΑΝ 100 87 2-6 150 7-12 SV 235 211 345 ΩΡΕΑΝ 95 2-6 165 7-12 GV 280 252 419 ΩΡΕΑΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΝ ΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α Ginis Vacances S.A. Travel Organization Athens: 2325 Ermou st. 10563, Greece Tel: (0030) 211 211 2111, 210 32504015, Fax: 210 3237703 Email: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ στα Ελληνικά νησιά ΡΟ ΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES KAI OLYMPIC AIR 05,12/07,30/08, & 06/09 19,26/07 & 23/08 02,09,16/08 2-12 MELPO STUDIOS 2* ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΪΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γ Έκδοση 13/07. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γ Έκδοση 13/07. Αεροπορικές διακοπές στην Ελλάδα Τιμή για Ιούλιο Τιμή για Αύγουστο Τιμή για Σεπτέμβριο Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο 349 419 489 619 309 379 449 589 259 319 389 529 Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο Back View 199 239 275 339 249 299 339 429 269

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Mitsis La Vita 4* ( το δείπνο προσφέρεται στο Grand Hotel )(πόλη) www.mitsishotels.com Διανυκτερεύσεις 7 7 7 7

Hotel Mitsis La Vita 4* ( το δείπνο προσφέρεται στο Grand Hotel )(πόλη) www.mitsishotels.com Διανυκτερεύσεις 7 7 7 7 Hotel Amfitryon 4* Lux Boutique (πόλη) www.amphitryonhotel.gr Τιμή κατά άτομο με πρωινό 270 330 360 340 Επιβάρυνση ημιδιατροφής 70 70 70 70 Επιβάρυνση ημιδιατροφής 0 0 0 0 (σε 4κλινο δωμάτιο) 135 165 185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ LINTZI 2*sup Αρκούδι Κυλλήνη IONIAN BEACH 3* All Inclusive & ημιδιατροφή Λακόπετρα Κάτω Αχαΐα 115/ & 2/830/9 115 80 10 1/20/7 135 85 185 21/725/8 170 95 245 29/52/7 &

Διαβάστε περισσότερα