Ηαναζήτηση του φωτός και της διαφάνειας, Σκίαστρα: η συµβολή τους στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Τεχνικά θέµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηαναζήτηση του φωτός και της διαφάνειας, Σκίαστρα: η συµβολή τους στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Τεχνικά θέµατα"

Transcript

1 Της Πηνελόπης Λεονταρά Schüco Sun louvers: Its contribute to the building s energy efficiency In building technology, the focus is on people. The right facade design should provide sufficient daylight and visual contact with the outside world. Sun louvers allow for natural light whilst screening and reducing heat transmission. Louvers can be adapted to various designs Whether the need is for daylight management or simple shading combined with manual or automatic control, the louvre systems can meet any requirements. Σκίαστρα: η συµβολή τους στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Χάρις στις νέες κατασκευαστικές τεχνικές η πρόσοψη δεν στηρίζει πια τα δάπεδα, µένει ελεύθερη για τα υαλοπετάσµατα, που µπορούν να αντικαθιστούν τελείως την τοιχοποιία, δηµιουργώντας όµως νέες ανάγκες για ένα περιβάλλον ευεξίας στους εσωτερικούς χώρους. Ηαναζήτηση του φωτός και της διαφάνειας, οδήγησε την τεχνολογική εξέλιξη των υαλοπινάκων που χρησιµοποιούνται στα υαλοπετάσµατα, στα αίθρια και στην συνεχώς αυξανόµενη χρήση τους στην επικάλυψη χώρων. Οι σκιάδες είναι ένα απαραίτητο κοµµάτι των ορίων της διαφάνειας, αν και είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας µόνο µέσω του σχήµατος και του προσανατολισµού του κτιρίου ή µέσω της χρήσης των οπτικών ιδιοτήτων των διάφανων υλικών. Τα συστήµατα σκίασης επιτρέπουν έναν ικανοποιητικό έλεγχο των ηλιακών φορτίων, της µετάδοσης του φωτός και του φαινοµένου του εκθαµβωτικού φωτός. Είναι σηµαντική η επίδραση στο θερµικό φορτίο και στην άνεση, χωρίς να παρεµποδίζεται η συµβολή των υαλοπινάκων στο στοιχείο του φυσικού φωτισµού. Με την αυξανόµενη χρήση των διαφανειών, η αντηλιακή προστασία µετατράπηκε από απλό σύστηµα σκίασης σε βασικά στοιχεία σύνθεσης που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική του κτιρίου. 132

2 Health and Spa Facilities, Germany Προβλήµατα υαλοπινάκων Οι γυάλινες επιφάνειες αν και είναι γοητευτικές για την άϋλη διαφάνειά τους και την άµεση οπτική επαφή που παρέχουν µε τον περιβάλλοντα χώρο, συχνά και κυρίως στο δικό µας γεωγραφικό πλάτος, επιφέρουν µεγάλα φορτία φωτεινότητας και θερµικά φορτία. Τα διαφανή κελύφη παρουσιάζουν κινδύνους εφαρµογής που µπορούν να δηµιουργήσουν κριτικές συνθήκες για την ευεξία των χρηστών και τον έλεγχο του εσωτερικού µικροκλίµατος. Όπως όλες οι διαφανείς επιφάνειες, µπορούν να παρουσιάσουν οφέλη (φυσικό φωτισµό και θερµικό κέρδος τον χει- µώνα) και ζηµίες (θερινή υπερθέρµανση και θάµπωµα όρασης) στο ενεργειακό ισοζύγιο. Ο έλεγχος της ηλιακής ενέργειας µέσω των γυάλινων ορίων είναι θεµελιώδης και για την αποφυγή του ονοµαζοµένου φαινόµενο του θερµοκηπίου, η εµφάνιση του οποίου είναι συνήθης παρουσία υαλοπινάκων. Λειτουργία των συστηµάτων σκίασης Οι επικαλύψεις µε υαλοπίνακες παρουσιάζουν το πρόβληµα του ελέγχου του θερµικού φορτίου και του φορτίου φωτεινότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, εµποδίζοντάς τα όπου είναι υπερβολικά και βελτιστοποιώντας τα όπου είναι απαραίτητο. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας µόνο µέσα από το σχήµα και τον προσανατολισµό του κτιρίου ή µέσα από την εκµετάλλευση των οπτικών ιδιοτήτων των διαφανών υλικών. Τα συστήµατα σκίασης διαθλούν και διαχέουν το φως µε έναν πιο οµοιογενή καταµερισµό στο εσωτερικό των κτιρίων, δίνοντας µια µερική λύση στην κατανοµή της ηλιακής ακτινοβολίας. Το έντονο φωτεινό φορτίο του ήλιου προκαλεί θάµπωµα της όρασης κοντά στα παράθυρα και τις ζώνες σκίασης στις πιο αποµακρυσµένες γωνίες. Τα σκιάδια επιτρέπουν τον έλεγχο αυτών των ανεπιθύµητων φαινοµένων, όπως για παράδειγµα την εκτύφλωση και την υψηλή θερµοκρασία που προκαλούνται συχνά από την ηλιακή ακτινοβολία και επιτρέπουν την δοσοµέτρηση του φυσικού φωτισµού. ιαχέοντας την άµεση ηλιακή ακτινοβολία, παράγουν ένα επίπεδο διάχυτης φωτεινότητας µε µικρότερες αντιθέσεις στην πυκνότητα του φωτισµού. Μπορεί να γίνει διαχείριση µε διαφόρους τρόπους του προσπίπτοντος στα σκιάδια φωτός, να φιλτραριστεί και να ανακλαστεί. Η αναχαίτηση των ακτίνων συµβάλλει στην αποφυγή της εισχώρησης ενός υπερβολικού φορτίου θερµότητας µέσω των υαλοπινάκων, και εξαφανίζονται τα σηµεία υπερβολικής αντανάκλασης, δίνοντας έναν οµοιόµορφα διαχεόµενο φωτισµό σε όλο το περιβάλλον, επιτρέποντας την βελτίωση των συνθηκών φωτεινότητας και θερµοκρασίας στο εσωτερικό των κτιρίων. Health Center, Spain 133

3 Hillside, West Tokyo συχνά και στα συστήµατα φυσικής ψύξης που βασίζονται στην ροή του αέρα για να παγιδεύσουν και να κατευθύνουν τον άνεµο. Στις περιπτώσεις κεκλιµένων υάλινων επικαλύψεων τα αντηλιακά προστατευτικά συστή- µατα είναι ακόµη πιο απαραίτητα λόγω της µεγαλύτερης θερµικής τάσης και για την εκτροπή του ζενιθιακού φωτός και την σε βάθος διάχεισή του µε αντανάκλαση. Τυπολογίες Τα συστήµατα σκίασης τα οποία έχουν σκοπό να µην επιτρέπουν τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας από τους υαλοπίνακες στον εσωτερικό χώρο, ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: Συστήµατα εξωτερικών στοιχείων ηλιοπροστασίας. Συστήµατα περιεχόµενα στους υαλοπίνακες. Εσωτερικά συστήµατα ηλιοπροστασίας. Από τα παραπάνω συστήµατα, τα εξωτερικά σκιάδια ηλιοπροστασίας έχουν την καλύτερη απόδοση και ενδεικτικά στα σχέδια 1 και 2 φαίνονται σκιάδια ηλιοπροστασίας από προφίλ αλουµινίου και σύστηµα ρύθµισης, ώστε να είναι εφικτός ο φυσικός φωτισµός του χώρου. Σχέδιο 1: Σκιάδια Ηλιοπροστασίας Τα συστήµατα σκίασης επιτρέπουν τον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας µε σκοπό την µείωση των υπερβολικών θερινών φορτίων και την χρήση της κερδοφορίας της θερµότητας τον χειµώνα σε συνδυασµό µε την οπτική επαφή µε το εξωτερικό και την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα για τον αερισµό. Τα ελάσµατα χρησιµοποιούνται Σχέδιο 2: Institut Saint Pierre, France Σκιάδια Ηλιοπροστασίας 134

4 Stadtlagerhaus, Germany Το φαινόµενο του θερµοκηπίου Το φαινόµενο του θερµοκηπίου οφείλεται στην επιλεκτικότητα των υαλοπινάκων στην ηλιακή ακτινοβολία: Το τζάµι µεταδίδει τα βραχέα κύµατα (ακτινοβολίες µε µήκος κύµατος χαµηλότερες των 2,5 micron), αλλά µπλοκάρει τα µακρά κύµατα. Τα βραχέα κύµατα περνούν µέσω των υαλοπινάκων και απορροφούνται από τις επιφάνειες και τα αντικείµενα στο εσωτερικό. Αυτά θερµαινόµενα, αντανακλούν ξανά µακρά κύµατα, ακτινοβολούν θερµικά φορτία, που όµως επειδή έχουν µήκος κύµατος µεγαλύτερο School of Piazzola, Italy των 2,5 micron, παρακρατούνται στο εσωτερικό περιβάλλον, φυλακισµένα από τα υαλοστάσια προκαλώντας αύξηση της θερµοκρασίας. Αυτό το χαρακτηριστικό της µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε θερµική ενέργεια είναι ένας διπλός παράγοντας, που πράγµατι από την µία επιτρέπει την θέρµανση του περιβάλλοντος µε την ηλιακή ενέργεια στις ψυχρές περιόδους (χειµώνας), ενώ από την άλλη µπορεί να είναι αιτία υπερθέρµανσης και / ή υπερβολικής υγρασίας στις πιο ζεστές περιόδους (καλοκαίρι ή µεσηµεριανές ώρες). Social Housing in Ingolstadt, Germany 136

5 Hillside, West Tokyo από έναν µεσαίο άξονα, γεγονός που δίνει ισορροπία στο πτερύγιο και απαιτεί µικρή δύνα- µη. Ο άξονας περιστροφής µπορεί και να τοποθετηθεί στην άκρη των πτερυγίων. Συνήθως η περιστροφική κίνηση επιτυγχάνεται χάρις σε ένα σύστηµα κάθετων ορθοστατών από χάλυβα που συνδέουν σε παραλληλία τα πτερύγια. Οι πιο προηγµένες εφαρµογές διαθέτουν ένα σύστηµα ελέγχου που βασίζεται σε περιβαλλοντικούς αισθητήρες (ανιχνευτές) το οποίο συνδέεται µε ηλεκτρικό κινητήρα, µε µειωτήρα στροφών ή µε υδραυλικούς κυλίνδρους, οι οποίοι υπερνικώντας τις τάσεις του ανέµου, επιτρέπει την περιστροφή των πτερυγίων ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν την συγκεκριµένη στιγµή. Η ρύθµιση σε άλλες περιπτώσεις γίνεται µε βάση προγραµµατισµένες, µε ηµερολογιακό σύστηµα, λειτουργίες. Προσανατολισµός των σκιαδίων Ο προσανατολισµός των σκιαδίων πρέπει να καθορίζεται σε σχέση µε τον προσανατολισµό της πρόσοψης και της εποχιακής πορείας του ηλίου, ή ανάλογα µε την ακτίνα πρόσπτωσης του φωτός, αν πρόκειται για σκίαστρα µε κινούµενα σκιάδια. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προσανατολισµός των λαµών (φύλλων) µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους: χειροκίνητα, µε τηλεχειριστήριο, ή µε ηλεκτρονικές διατάξεις. Η κινητικότητα των στοιχείων επιτρέπει την ρύθµιση του προσανατολισµού ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Αυτό επιτρέπει την δυνατότητα βελτιστοποίησης της εισόδου της ηλιακής ακτινοβολίας µε τρόπο που να µπλοκάρει τις ψηλές ακτίνες του καλοκαιρινού ήλιου, ενώ αφήνουν να περάσει η χαµηλή ακτινοβολία (θερµική και φωτεινότητας) του πολύτιµου χειµερινού ήλιου. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό µε συστήµατα σκίασης που καλύπτουν τις προσόψεις µε σταθερό τρόπο και γι αυτό συχνά για την διασφάλιση της σωστής σκίασης στην διάρκεια των περιόδων µε µεγάλη ηλιοφάνεια, λειτουργούν ως φραγ- µοί για τις ευεργετικές χειµερινές ακτίνες. Τα σκιάδια συνήθως περιστρέφονται γύρω Συµπέρασµα Τα σκίαστρα αντιπροσωπεύουν µια τεχνική λύση µεγάλης αποτελεσµατικότητας, µε συγκεκριµένη αισθητική, που µπορούν να συνδυάζουν οπτική προστασία και διαφάνεια. Αν ο σχεδιασµός τους είναι προσεκτικός µε βάση τον προσανατολισµό των προσόψεων και την πορεία του ήλιου, προσφέρουν πλεονεκτήµατα στο εσωτερικό µικροκλίµα, βελτιώνουν την θερµική και οπτική άνεση των κατοίκων και µπορούν να είναι ένα στοιχείο αρχιτεκτονικού ύφους χάρις την ελαφρότητά τους και την τεχνολογία τους. Το επιπλέον κόστος που επιφέρουν, αποσβένεται από την µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για τα συστήµατα ψύξης - θέρµανσης και τεχνητού φωτισµού. Πηγές Πληροφόρησης: ΤΕΕ Kurmittelhaus, Germany Schüco 138

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας, απαιτεί τη λήψη δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Ε.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.1 Γενικά Είναι πλέον γνωστό και κοινά αποδεκτό στις μέρες μας, ότι η ορθή κατανάλωση ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα αέρια του θερμοκηπίου, υπεύθυνα για την μόλυνση και υπερθέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΦΛΩΡΟΥ Α.Μ.:38739 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Φ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ,2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύγχρονα κτίρια συχνά. Συστήματα σκίασης. Tεχνικά θέματα

Τα σύγχρονα κτίρια συχνά. Συστήματα σκίασης. Tεχνικά θέματα Sch co Του Λυμπέρη Λυμπερόπουλου, Αρχιτέκτoνα, lymperis@teemail.gr Συστήματα σκίασης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εφαρμογές, επιλογές και είδη συστημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο ρόλος τους στην ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Βιοκλιματική έπαυλη στην Άνδρο. Εισηγητής : Σπουδάστριες : Πολύζου Μαρία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: Βιοκλιματική έπαυλη στην Άνδρο. Εισηγητής : Σπουδάστριες : Πολύζου Μαρία ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑIA ΣΧΟΛΗ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Βιοκλιματική έπαυλη στην Άνδρο. Εισηγητής : Σπουδάστριες : Γεωργιάννης Βασίλειος Αντωνοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού

Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές αρχές και πλεονεκτήματα ενός βιοκλιματικού σπιτιού ΟΝΟΜΑ : ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Μ.: 4247 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 Κεφάλαιο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 3 1.3 ΚΛΙΜΑ 4 Κεφάλαιο 2 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

sun(dt)/year =1 barel Petrol Η ηλιακή ενέργεια που «πέφτει» σε ένα τετραγωνικό µέτρο γης κάθε χρόνο, ισοδυναµεί µε ένα βαρέλι πετρέλαιο

sun(dt)/year =1 barel Petrol Η ηλιακή ενέργεια που «πέφτει» σε ένα τετραγωνικό µέτρο γης κάθε χρόνο, ισοδυναµεί µε ένα βαρέλι πετρέλαιο sun(dt)/year =1 barel Petrol Η ηλιακή ενέργεια που «πέφτει» σε ένα τετραγωνικό µέτρο γης κάθε χρόνο, ισοδυναµεί µε ένα βαρέλι πετρέλαιο 2 Πρόλογος Η κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακό κέλυφος Τεχνικό Εγχειρίδιο

Κτιριακό κέλυφος Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Κτιριακό κέλυφος Τεχνικό Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Καταγραφή συστημάτων... 4 3. Εκτίμηση τεχνικών μέτρωνεξοικονόμησης ενέργειας...error! Bookmark not

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο Ερευνητικό θέμα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σεπτέμβριος 2010 Ακρίβου Αναστασία Επιβλέπων: Τσαγκρασούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο Ερευνητικό θέμα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σεπτέμβριος 2010 Ακρίβου Αναστασία Επιβλέπων: Τσαγκρασούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ '' Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ''

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ '' Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ'' Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ '' Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ'' Μητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ (8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

... Φυσικό Δροσισμό και Αερισμό" ,,,... ... ,"'' Στρ ωτός Γ εώ ργ ιο ς. Επιβλέπων Κ αθηγητή ς: ΑΜ: 33766. Αποστολά κη Ελένη.

... Φυσικό Δροσισμό και Αερισμό ,,,... ... ,'' Στρ ωτός Γ εώ ργ ιο ς. Επιβλέπων Κ αθηγητή ς: ΑΜ: 33766. Αποστολά κη Ελένη. ''Εξοικονόμηση Ενέργειας Χρησιμοποιώντας Φυσικό Δροσισμό και Αερισμό" 1 ',.,... ~"",,,.........,"''..... Επιβλέπων Κ αθηγητή ς: Σπουδάστρ ια: Στρ ωτός Γ εώ ργ ιο ς Αποστολά κη Ελένη ΑΜ: 33766 Τόπος Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομος ενεργειακά σχεδιασμός οικίας-ξενώνα στη Μάνη

Αυτόνομος ενεργειακά σχεδιασμός οικίας-ξενώνα στη Μάνη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόνομος ενεργειακά σχεδιασμός οικίας-ξενώνα στη Μάνη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταματίνα-Ιωάννα A.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα