Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα"

Transcript

1 Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και παθητικά ηλιακά συστήµατα Ο κτιριακός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε µορφή θερµικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε µορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσµα, εκτός της σηµαντικής οικονοµικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, και τη µεγάλη επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), που ευθύνεται για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια επιτυγχάνεται µε απλές µεθόδους και τεχνικές, µε τον κατάλληλο σχεδιασµό των κτιρίων (βιοκλιµατική αρχιτεκτονική) και µε συστήµατα και τεχνολογίες, όπως τα παθητικά ηλιακά συστήµατα.

2 Τι είναι η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και τι περιλαµβάνει ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός αφορά στο σχεδιασµό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών - υπαίθριων) µε βάση το τοπικό κλίµα, µε σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόµενα του κλίµατος. Βασικά στοιχεία του βιοκλιµατικού σχεδιασµού αποτελούν τα παθητικά συστήµατα που ενσωµατώνονται στα κτίρια µε στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών (π.χ. ήλιο, αέρα - άνεµο, βλάστηση, νερό, έδαφος, ουρανό) για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό των κτιρίων. Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός εξαρτάται από το τοπικό κλίµα και βασίζεται στις παρακάτω αρχές: Θερµική προστασία των κτιρίων τόσο το χειµώνα, όσο και το καλοκαίρι µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών που εφαρµόζονται στο εξωτερικό κέλυφος των κτιρίων, ιδιαίτερα µε την κατάλληλη θερµοµόνωση και αεροστεγάνωση του κτιρίου και των ανοιγµάτων του. Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση των κτιρίων τη χειµερινή περίοδο και για φυσικό φωτισµό όλο το χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον προσανατολισµό των χώρων και ιδιαίτερα των ανοιγµάτων (ο νότιος προσανατολισµός είναι ο καταλληλότερος) και την διαρρύθµιση των εσωτερικών χώρων ανάλογα µε τις θερµικές τους ανάγκες και µε τα παθητικά ηλιακά συστήµατα που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και αποτελούν «φυσικά» συστήµατα θέρµανσης, αλλά και φωτισµού.

3 Προστασία των κτιρίων από τον καλοκαιρινό ήλιο, κυρίως µέσω της σκίασης, αλλά και της κατάλληλης κατασκευής του κελύφους. Αποµάκρυνση της θερµότητας που το καλοκαίρι συσσωρεύεται µέσα στο κτίριο µε φυσικό τρόπο προς το εξωτερικό περιβάλλον µε συστήµατα και τεχνικές παθητικού δροσισµού, όπως ο φυσικός αερισµό, κυρίως µε τον φυσικό αερισµό τις νυχτερινές ώρες. Βελτίωση - ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών µέσα στους χώρους έτσι ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν άνετα και ευχάριστα Εξασφάλιση επαρκούς ηλιασµού και ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας για φυσικό φωτισµό των κτιρίων, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει επάρκεια και οµαλή κατανοµή του φωτός µέσα στους χώρους. Βελτίωση του κλίµατος έξω και γύρω από τα κτίρια, µε τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό των χώρων γύρω και έξω από τα κτίρια και εν γένει, του δοµηµένου περιβάλλοντος, ακολουθώντας όλες τις παραπάνω αρχές.

4 Θερµική άνεση H βιολογική και ψυχολογική ισορροπία του ανθρώπου εξασφαλίζεται από την επιτυχή προσαρµογή του στο φυσικό περιβάλλον. Παράµετροι όπως, το κλίµα, το φως, ο θόρυβος, η βλάστηση, οι ζωντανοί οργανισµοί, η µόλυνση της ατµόσφαιρας, κ.λ.π., συσχετιζόµενοι µεταξύ τους συνθέτουν το φυσικό περιβάλλον και επηρεάζουν την υγεία και την παραγωγικότητα του ατόµου. H θερµική, η οπτική και η ηχητική άνεση είναι οι τρεις σηµαντικότερες συνισταµένες που επηρεάζουν την ευεξία του ανθρώπου και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήµατα ελέγχου του εσωκλίµατος. O βαθµός ανταπόκρισης του κελύφους και των συστηµάτων ελέγχου στις απαιτήσεις για την εξασφάλιση άνεσης, είναι κριτήριο αξιολόγησης του σχεδιασµού. Tο αίσθηµα της θερµικής άνεσης δηµιουργείται όταν καταναλώνεται η ελάχιστη ενέργεια από τον οργανισµό για την εξασφάλιση των θερµορρυθµιστικών λειτουργιών στο ανθρώπινο σώµα, ώστε να διατηρηθεί το θερµικό ισοζύγιο του ατόµου.

5 ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ H επιθυµητή θερµοκρασία του αέρα για ένα χώρο, καθορίζεται από τους κανονισµούς που ισχύουν, µε στόχο την εξασφάλιση θερµικής άνεσης για τον συγκεκριµένο χρήστη του χώρου και έχει άµεση σχέση µε τους προσωπικούς παράγοντες, δηλαδή την δραστηριότητα που εκτελείται στον χώρο, την ηλικία, τον τρόπο ένδυσης κ.λ.π.. Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η επιθυµητή θερµοκρασία, παρέχεται στο κτίριο θέρµανση ή ψύξη που καλύπτει την θερµοκρασιακή διαφορά από την θερµοκρασία που θα επικρατούσε στο κτίριο χωρίς αυτήν την παροχή, µέχρι την επιθυµητή θερµοκρασία. Όσο µικρότερη είναι η συµβολή της θέρµανσης ή της ψύξης για την εξισορρόπηση του θερµικού ισοζυγίου και την επίτευξη συνθηκών θερµικής άνεσης, τόσο οικονοµικότερη είναι η λειτουργία του κτιρίου. Με τον όρο θερµικό ισοζύγιο του κτιρίου εννοούµε το άθροισµα όλων των θερµικών ροών από και προς ένα κτίριο. Οι θερµικές αυτές ροές αναφέρονται σε κέρδη (θερµικές πρόσοδοι ή θερµικά κέρδη) και σε απώλειες (θερµικές απώλειες) του κτιρίου που οφείλονται στη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Το θερµικό ισοζύγιο του κτιρίου µπορεί να εκφραστεί µε τη µορφή µιας απλής µαθηµατικής σχέσης που έχει τη µορφή: QI + QS ± QC ± QV ±QM - QE = 0, όπου,

6 QI: η θερµότητα που αποδίδεται από τους ενοίκους, τις διάφορες συσκευές - φωτισµό QS: η θερµική πρόσοδος από την ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στο κτίριο QC: οι θερµικές απώλειες ή τα κέρδη µε αγωγιµότητα από το κέλυφος του κτιρίου QV: οι θερµικές απώλειες ή τα κέρδη από τον αερισµό QM: οι θερµαντικές ή ψυκτικές ανάγκες του χώρου QE: οι θερµικές απώλειες από την εξάτµιση Oι παράµετροι του θερµικού ισοζυγίου ισχύουν για κάθε κτίριο, µε διαφορετική όµως βαρύτητα της καθεµιάς, ανάλογα µε την χρήση του κτιρίου και τον τρόπο λειτουργίας του. Ας σηµειωθεί ότι κατά τη θερινή περίοδο είναι πολύ πιθανό λόγω αγωγιµότητας να µην υπάρχουν απώλειες αλλά θερµικά κέρδη για το κτίριο, ιδίως κατά τη διάρκεια της ηµέρας, όπου η εξωτερική θερµοκρασία είναι κατά κανόνα µεγαλύτερη από την εσωτερική. Οι θερµικές απώλειες (ή τα κέρδη) από αγωγιµότητα µέσα από τα συµπαγή και διαφανή στοιχεία του κελύφους δεν επηρεάζονται από την χρήση του κτιρίου, παρά µόνον από τους παράγοντες που σχετίζονται µε την χωροθέτηση, την µορφή και τον τρόπο κατασκευής του περιβλήµατος του κτιρίου Ο αερισµός συµβάλλει στην δηµιουργία άνετου και υγιεινού περιβάλλοντος για τους χρήστες, µε την αντικατάσταση του αέρα που χρησιµοποιήθηκε από ισόποσο εξωτερικό αέρα. Mελέτες που έγιναν έδειξαν ότι, µέχρι και 50% από την συνολική κατανάλωση καυσίµων για την θέρµανση των κτιρίων χρησιµοποιείται για να καλυφθούν οι θερµικές απώλειες λόγω του αερισµού. Και αυτός ο παράγοντας µπορεί να µετατραπεί σε θερµική πρόσοδο κατά τη θερινή περίοδο.

7 H παρουσία των χρηστών σε συνδυασµό µε τη δραστηριότητα που εκτελούν, ο τεχνητός φωτισµός, η λειτουργία των συσκευών και η χρησιµοποίηση του ζεστού νερού, δηµιουργούν ένα σηµαντικό θερµικό φορτίο, που στην χειµερινή περίοδο συµβάλλει στην θέρµανση του χώρου, ενώ στις θερµές περιόδους αυξάνει το ψυκτικό φορτίο. Eίναι σαφές ότι, οι απώλειες ή τα κέρδη από τον αερισµό και η θερµική πρόσοδος από τους χρήστες και τον φωτισµό, είναι οι δύο παράµετροι του θερµικού ισοζυγίου που αφενός επηρεάζονται άµεσα από την χρήση του κτιρίου και αφετέρου καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το θερµικό ή ψυκτικό φορτίο του. O σωστός σχεδιασµός βελτιστοποιεί την απόδοση ορισµένων από τους παράγοντες που συµµετέχουν στο θερµικό ισοζύγιο. Mε τον προσανατολισµό του κτιρίου και κυρίως των ανοιγµάτων του, την µορφή του κτιρίου, την αναλογία συµπαγών στοιχείων και ανοιγµάτων, την κατασκευή του κελύφους, και την επιλογή των συστηµάτων θέρµανσης, αερισµού και φωτισµού επεµβαίνει ο µελετητής στην θερµική συµπεριφορά του κτιρίου. Eκτός όµως από το κτισµένο περιβάλλον, είναι και ο τρόπος χρήσης του κτιρίου που επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας. Eνηµερωµένοι, και συνεπώς συνειδητοποιηµένοι σε σχέση µε το ενεργειακό πρόβληµα, χρήστες, µε την ορθολογική χρήση των διαφόρων συστηµάτων ελέγχου του εσωκλίµατος που έχουν στην διάθεσή τους, µπορούν να συµβάλλουν στην µείωση των θερµικών απωλειών, στην αποφυγή της υπερθέρµανσης και γενικότερα στην µείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

8 Βελτιστοποίηση της επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας: προσανατολισµός Καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια του ηλιασµού και για το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται το κτίριο είναι ο προσανατολισµός των συµπαγών και διαφανών στοιχείων του. Μια νότια πρόσοψη δέχεται τη µέγιστη µέση τιµή ηλιακής ακτινοβολίας-θερµότητας κατανεµηµένη στις διάφορες εποχές του έτους, µε τον πιο ευνοϊκό τρόπο. Το χειµώνα, η κίνηση του ήλιου σε χαµηλότερη τροχιά έχει σαν αποτέλεσµα καθετότερη πρόσπτωση της ακτινοβολίας στη νότια πρόσοψη και εποµένως µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Η νότια όψη δέχεται το µεγαλύτερο ποσό της ηλιακής ενέργειας από οποιαδήποτε διαφορετικά προσανατολισµένη επιφάνεια του κτιρίου. Αντίθετα το καλοκαίρι δέχεται το ελάχιστο σε θερµότητα, παρά τη µεγάλη διάρκεια του ηλιασµού της. Οι µε ανατολικό και δυτικό προσανατολισµό όψεις των κτιρίων δέχονται το µέγιστο του ηλιασµού από το Μάη µέχρι τον Ιούλιο και αντίθετα µικρό ποσό θερµότητας το χειµώνα. Οι βορινές προσόψεις ηλιάζονται µόνο το καλοκαίρι, νωρίς το πρωί και αργά το απόγευµα. Συµπερασµατικά ο νότιος προσανατολισµός είναι ο ιδεώδης για τη διάταξη των ανοιγµάτων σε ένα κτίριο. Το σχήµα του κτιρίου για τη βέλτιστη εκµετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας πρέπει να είναι επιµηκυσµένο κατά τον άξονα Α-. Μονώροφα κτίρια µε µικρό βάθος, τοποθετηµένα µε την κύρια όψη τους στο νότο, ή πολυώροφα µε νότια πρόσοψη ή κλιµακωτές διατάξεις κτιρίων για να εκµεταλλεύονται το νότιο προσανατολισµό είναι αρχιτεκτονικές συνθέσεις µε σωστό «ενεργειακό» προβληµατισµό.

9 Το κτιριακό κέλυφος Με βάση τα κριτήρια του ενεργειακού σχεδιασµού, το κέλυφος καλείται να εκπληρώσει επιλεκτικά τρεις ρόλους: Να λειτουργήσει ως επιλεκτικός ηλιακός συλλέκτης, δηλαδή να συνεισφέρει στη δέσµευση της ηλιακής ακτινοβολίας, όταν αυτή είναι διαθέσιµη και απαραίτητη (τη χειµωνιάτικη µέρα) και να την κρατήσει µακριά την καλοκαιρινή µέρα. Τα σωστά προσανατολισµένα ανοίγµατα, εξοπλισµένα µε τις κατάλληλες ηλιοπροστατευτικές διατάξεις, καθορίζουν και επηρεάζουν τη δέσµευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Να λειτουργήσει ως «φράγµα θερµικών απωλειών» ώστε η θερµότητα που δεσµεύτηκε από την ηλιακή ακτινοβολία να µη διαφύγει στο εξωτερικό περιβάλλον. Η θερµοµόνωση του κελύφους και η νυχτερινή- κινητή θερµοµόνωση των ανοιγµάτων συµβάλλουν στη µείωση των θερµικών απωλειών. Να λειτουργήσει ως «θερµική αποθήκη», ώστε η συλλεχθείσα θερµότητα να αποθηκευτεί για να αποδεσµευτεί και να αποδοθεί στους κατοικήσιµους χώρους όταν είναι χρήσιµη (τις βραδινές ώρες ή σε περιόδους µε συννεφιά). Η θερµότητα που µπορεί να αποθηκεύσουν τα δοµικά υλικά και τα δοµικά στοιχεία αντίστοιχα, είναι ανάλογη µε το µέγεθος της θερµοχωρητικότητάς τους.

10 Παθητικά Συστήµατα Θέρµανσης ροσισµού, Φωτισµού Τα Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα είναι αναπόσπαστα κοµµάτια δοµικά στοιχεία ενός κτιρίου που λειτουργούν χωρίς µηχανολογικά εξαρτήµατα ή πρόσθετη παροχή ενέργειας και µε φυσικό τρόπο θερµαίνουν, αλλά και δροσίζουν τα κτίρια. Τα Παθητικά Συστήµατα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα Θέρµανσης Παθητικά Συστήµατα και Τεχνικές Φυσικού ροσισµού Συστήµατα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισµού Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός ενός κτιρίου συνεπάγεται τη συνύπαρξη και συνδυασµένη λειτουργία όλων των συστηµάτων, ώστε να συνδυάζουν θερµικά και οπτικά οφέλη καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

11 Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα Θέρµανσης Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα στα κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για θέρµανση των χώρων το χειµώνα, καθώς και για παροχή φυσικού φωτισµού. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν υπό µορφή θερµότητας και τη διανέµουν στο χώρο. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και ειδικότερα, στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας µέσω του γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού και τον εγκλωβισµό της προκύπτουσας θερµότητας στο εσωτερικό του χώρου που καλύπτεται από το γυαλί. Όλα τα παθητικά ηλιακά συστήµατα πρέπει να έχουν προσανατολισµό περίπου νότιο, ώστε να υπάρχει ηλιακή πρόσπτωση στα ανοίγµατα κατά τη µεγαλύτερη διάρκεια της ηµέρας το χειµώνα. Το συνηθέστερο παθητικό ηλιακό σύστηµα (σύστηµα άµεσου κέρδους) βασίζεται στην αξιοποίηση των παραθύρων κατάλληλου προσανατολισµού, σε συνδυασµό µε την κατάλληλη θερµική µάζα (βαριά υλικά, όπως πέτρα, πλάκες, µπετόν στους τοίχους και στα δάπεδα, χωρίς να είναι καλυµµένα, π.χ. από χαλιά), η οποία απορροφά µέρος της θερµότητας και την «προσφέρει» στο χώρο αργότερα και έτσι διατηρείται ο χώρος θερµός για πολλές

12 ώρες. Ένα νότιο οριζόντιο σκίαστρο µπορεί να εµποδίσει τον καλοκαιρινό ήλιο που έρχεται από πιο ψηλά να µπει απ' ευθείας στο χώρο. Τα υπόλοιπα παθητικά συστήµατα είναι συστήµατα έµµεσου κέρδους και ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

13 Ηλιακοί τοίχοι: Έχουν στην εξωτερική τους πλευρά, σε µικρή απόσταση από την τοιχοποιία τζάµι (υαλοπίνακα) και λειτουργούν ως ηλιακοί συλλέκτες, µεταφέροντας τη θερµότητα είτε µέσω του υλικού του τοίχου ( τοίχος θερµικής αποθήκευσης ), είτε µέσω θυρίδων ( θερµοσιφωνικό πανέλο ) στον εσωτερικό χώρο.

14 Θερµοκήπια (ηλιακοί χώροι): Είναι κλειστοί χώροι που ενσωµατώνονται σε νότια τµήµατα του κτιριακού κελύφους και περιβάλλονται από υαλοστάσια. Η ηλιακή θερµότητα από το θερµοκήπιο µεταφέρεται στους κυρίως χώρους του κτιρίου µέσω ανοιγµάτων ή και διαπερνά τον τοίχο.

15 Ηλιακά αίθρια: είναι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου οι οποίοι έχουν στην οροφή τους τζάµι και λειτουργούν όπως τα θερµοκήπια. Όλα τα Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα πρέπει να συνδυάζονται µε την απαιτούµενη θερµική προστασία (θερµοµόνωση) και την απαιτούµενη θερµική µάζα του κτιρίου, η οποία αποθηκεύει και αποδίδει τη θερµότητα στο χώρο µε χρονική υστέρηση, οµαλοποιώντας έτσι την κατανοµή της θερµοκρασίας µέσα στο εικοσιτετράωρο. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα θα πρέπει το καλοκαίρι να συνδυάζονται µε ηλιοπροστασία και συχνά µε δυνατότητα αερισµού.

16 Παθητικά συστήµατα και τεχνικές φυσικού δροσισµού Οι πιο συνηθισµένες και απλές µέθοδοι φυσικού δροσισµού είναι: Η ηλιοπροστασία (σκίαση) του κτιρίου, η οποία επιτυγχάνεται µε διάφορους τρόπους και µέσα, όπως η φυσική βλάστηση, τα γεωµετρικά στοιχεία (προεξοχές) του κτιρίου, σκίαστρα µόνιµα ή κινητά, εξωτερικά ή εσωτερικά των ανοιγµάτων, υαλοπίνακες µε ειδικές επιστρώσεις ή ειδικής επεξεργασίας (ανακλαστικοί, επιλεκτικοί, ηλεκτροχρωµικοί, κ.λ.π.). Ο φυσικός εξαερισµός µε κατάλληλο σχεδιασµό και λειτουργία των ανοιγµάτων στο κέλυφος και θυρίδες στο πάνω και κάτω τµήµα των διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων που επιτρέπουν την κίνηση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Ο νυχτερινός διαµπερής αερισµός είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός, ιδιαίτερα τις θερµές ηµέρες, κατά τις οποίες ο ηµερήσιος αερισµός δεν είναι δυνατός. Η χρήση ανεµιστήρων, ιδιαίτερα ανεµιστήρων οροφής, ενισχύει το φαινόµενο του φυσικού αερισµού, µε ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Επί πλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη θερµικής άνεσης σε θερµοκρασίες υψηλότερες από τις συνήθεις (περίπου 2-3 C),

17 καθώς µε την κίνηση του αέρα που δηµιουργείται µεταφέρεται θερµότητα από το ανθρώπινο σώµα. Η χρήση της θερµικής µάζας για τη µείωση των θερµοκρασιακών διακυµάνσεων κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Μείωση των εσωτερικών κερδών του κτιρίου (θερµότητα που παράγεται από τις ηλεκτρικές, κυρίως συσκευές). Άλλες µέθοδοι παθητικού δροσισµού πιο σύνθετες και όχι τόσο ευρείας εφαρµογής, επιφέρουν επιπρόσθετα οφέλη ψύξης, και είναι: Θερµική προστασία του κτιριακού περιβλήµατος µε τεχνικές όπως φυτεµένο δώµα, αεριζόµενο κέλυφος, ανακλαστικά επιχρίσµατα εξωτερικών επιφανειών, φράγµα ακτινοβολίας. Ενίσχυση του φυσικού εξαερισµού µε πύργους αερισµού ή ηλιακές καµινάδες ροσισµός µε εξάτµιση νερού µε τεχνικές όπως: επιφάνειες νερού, πύργος δροσισµού, ψυκτικές µονάδες εξάτµισης (άµεσης, έµµεσης ή συνδυασµένης εξάτµισης), ή και βλάστηση (µέσω της εξατµισοδιαπνοής των φυτών) ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας από το κτίριο στη γη µε αγωγή, (υπόσκαφα ή ηµιυπόσκαφα κτίρια, ή υπεδάφιο σύστηµα αγωγών και εναλλάκτες εδάφους-αέρα).

18 Πράσινες στέγες Η ιδέα φύτευσης των ταρατσών ώστε να λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα και ως πνεύµονες πρασίνου µέσα στον αστικό ιστό, κερδίζει συνεχώς έδαφος. Το συνολικό κόστος δεν είναι απαγορευτικό, ενώ τα οφέλη είναι αναµφισβήτητα. Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι πράσινες στέγες συνοψίζονται στα εξής: - βελτιώνουν την ποιότητα του εισπνεόµενου αέρα (παράγουν οξυγόνο, φιλτράρουν τη σκόνη και το νέφος) - προσφέρουν εξαιρετική θερµοµόνωση, υγροµόνωση και ηχοµόνωση (σε ένα καλά µονωµένο κτίριο η χρήση του κλιµατιστικού και του καλοριφέρ µειώνεται) - οµορφαίνουν κτίρια και γειτονιές - έχουν µειωµένα έξοδα συντήρησης - βελτιώνουν το µικροκλίµα των αστικών περιοχών - δηµιουργούν φυσικό περιβάλλον για την αστική χλωρίδα και πανίδα

19 Σηµεία που θα πρέπει να συγκρατήσουµε: Τα κτίρια είναι σηµαντικοί καταναλωτές ενέργειας και συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και την κλιµατική αλλαγή, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ζώντας µέσα στα κτίρια, µπορούµε να κάνουµε τη ζωή µας πιο άνετη, να προστατεύσουµε το περιβάλλον και την υγεία µας και να βελτιώσουµε την ποιότητα διαβίωσής µας. Μπορούµε λοιπόν να τα χρησιµοποιούµε ορθολογικά για το σκοπό αυτό. Η ενέργεια που καταναλώνουµε στα κτίρια κοστίζει. Αξίζει να αναρωτηθούµε για το ποιος πληρώνει αυτή την κατανάλωση και για ποιο σκοπό. Όλοι επηρεάζουµε την ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων στα οποία διαβιούµε. Εφόσον γνωρίζουµε για το σωστό σχεδιασµό, τα υλικά και τη χρήση των τεχνολογιών µπορούµε να εφαρµόσουµε ό,τι είναι εφικτό σε κάθε περίπτωση. Κάθε ενέργεια, ακόµα και η πιο απλή, µπορεί να έχει ενεργειακό όφελος για το κτίριό µας. Ο ήλιος θερµαίνει και τα κτίρια. Μπορούµε να αξιοποιήσουµε τη γνώση αυτή µε τα παθητικά ηλιακά συστήµατα και το βιοκλιµατικό σχεδιασµό. Προστατεύουµε τα κτίρια από το κρύο και τη ζέστη µε την κατάλληλη µόνωση. Όπως προστατευόµαστε από τον ήλιο το καλοκαίρι, µπορούµε και να προστατεύσουµε τα κτίρια µας.

20 Ο φυσικός δροσισµός, σε σχέση µε τα κλιµατιστικά ( air condition ), δεν έχει µόνο ενεργειακά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά αποτελεί και µια διαφορετική προσέγγιση µε στόχο την ανθρώπινη άνεση και ευεξία. Μπορούµε να αξιοποιούµε τις φυσικές πηγές, µειώνοντας παράλληλα τα εσωτερικά φορτία των κτιρίων. Μπορούµε να αξιοποιήσουµε το φυσικό φως του ήλιου, αλλά πρέπει να κατανοούµε και να αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο της θάµβωσης. Τα κτίρια θα πρέπει να λειτουργούν ορθολογικά για να εξασφαλίζεται η απόδοση των παθητικών συστηµάτων και των τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας. Να µην ξεχνάµε να ανοίγουµε και να κλείνουµε παράθυρα και τα στόρια όποτε πρέπει. εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η κατανάλωση ενέργειας προκαλεί περιβαλλοντική υποβάθµιση. Αντίθετα, τα βιοκλιµατικά και χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων µέσα σε αυτά.

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA. Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ. Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤHN KATOIKIA Ε.Μ.Π Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΙΑΛΕΞΗ Μάρτιος 2008 Ανεμοδουρά Ναταλία Χριστακοπούλου Ρουμπίνη Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ευ. Ευαγγελινός

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>>

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>> Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Ποντικάκη Ρουμπίνη 1, Ρόκα Χριστίνα 2, Ρουκουνάκη Έλλη 3 και Χαλαμανδάρης Στέφανος 4 1,2,3,4 LFH Eugène Delacroix 1

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια Εγχειρίδιο για τους μαθητές Έκδοση EL 1.0 - Σεπτέμβριος 2010 Δείτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενημερωμένες εκδόσεις. Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα