ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: , ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: X. Παπαναστασίου Τηλέφωνο: Fax: Α Α: Αθήνα, 25/07/2013 Αρ. πρωτ.: 4330/92095 ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θέµα: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της αριθ. 3832/75322/ Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 Περί οργανώσεως των ιοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων (Α 280). 2. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α 98). 3. Την αριθµ. 3832/75322/ Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» (Β 1554/ ) και ιδίως το άρθρο 6 αυτής. 4. Την αριθµ. Υ44/ Απόφαση του Πρωθυπουργού Α. Σαµαρά «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Χαρακόπουλο Μάξιµο» (ΦΕΚ Β 2094). 5. Την µε αριθ / εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6. Την εισήγηση της /νσης ΠΑΠ ενδροκηπευτικής. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µετατροπής, τα δικαιολογητικά, το ύψος των οικονοµικών ενισχύσεων των προβλεποµένων µέτρων, η διαδικασία καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, 1

2 η διαδικασία των ελέγχων και των ενστάσεων, σε εφαρµογή της αριθµ. 3832/75322/ Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» ΑΡΘΡΟ 2 ιαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα 1. Υποβολή αίτησης ένταξης. Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από την 1 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου εκάστου έτους, Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραµµα, στις κατά τόπους ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, στο αµπελουργικό µητρώο των οποίων είναι εγγεγραµµένοι. Σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης λόγω αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται για το εν λόγω πρόγραµµα, µπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση ένταξης από την 1 Μαρτίου έως τις 31 Μαρτίου του έτους της τρέχουσας αµπελοοινικής περιόδου πληρωµής, νέοι ενδιαφερόµενοι ή επιλέξιµοι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί που υπέβαλαν αίτηση την προηγούµενη αµπελοοινική περίοδο και δεν έτυχαν οικονοµικής ενίσχυσης λόγω σειράς - κατάταξης προτεραιότητας. 2. ιοικητικός επιτόπιος έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων. 2.1 Ο ιοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων είναι καθολικός και λεπτοµερής, πραγµατοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων και ολοκληρώνονται έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Στη συνέχεια συντάσσεται µηχανογραφηµένη κατάσταση όλων των αιτήσεων, κατά κριτήριο και κατά σειρά µεγέθους των αµπελουργικών εκτάσεων, µε φθίνουσα σειρά, η οποία δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ. ανάρτηση σε κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ.). Οι διαφωνούντες µε τα στοιχεία της κατάστασης, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην οικεία /νση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσιοποίησή της, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο. Ακολούθως οι ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας καταρτίζουν προτάσεις Σχεδίων σύµφωνα µε το άρθρο 6 της µε αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ, υπό ενιαία µορφή και τις υποβάλλουν µέχρι τις 31 Ιουλίου έκαστου έτους στη /νση ΠΑΠ ενδρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια. 2.2 Σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης, ο διοικητικός και ο επιτόπιος έλεγχος των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων, η σύνταξη µηχανογραφηµένων καταστάσεων σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.1 και 2.4 του ιδίου άρθρου, καθώς και η διαδικασία των ενστάσεων και οι προτάσεις των Σχεδίων ολοκληρώνονται και αποστέλλεται στη /νση ΠΑΠ ενδρ/κής έως τις 15 Μαΐου του έτους της τρέχουσας αµπελοοινικής περιόδου πληρωµής. 2.3 Οι επιτόπιοι έλεγχοι ολοκληρώνονται έως τις 31 Οκτωβρίου έκαστου έτους. Oι ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας ειδοποιούν τους παραγωγούς κατόχους των επιλέξιµων εκτάσεων που προκύπτουν σύµφωνα µε τη µηχανογραφηµένη κατάσταση κατά κριτήριο και σειρά µεγέθους σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα κονδύλια κατά Π.Ε., για το χρόνο πραγµατοποίησης των επιτόπιων ελέγχων στα αµπελοτεµάχιά τους. 2.4 Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, συντάσσεται µηχανογραφηµένη Κατάσταση η οποία περιλαµβάνει: Ηµεροµηνία και τον αριθµό 2

3 πρωτοκόλλου της αίτησης, το ήµο/ ηµοτικό διαµέρισµα που βρίσκεται το αµπελοτεµάχιο, τον κωδικό αριθµό του αµπελοτεµαχίου, ονοµατεπώνυµο και όνοµα πατρός του αιτούντος ή την επωνυµία εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό µητρώου νέου γεωργού όπου απαιτείται, το µέτρο/ α που εµφαίνονται στην αίτηση και το οικονοµικό έτος υλοποίησής τους, την έκταση αµπελοτεµαχίου όπως εµφαίνεται στην αίτηση, την έκταση αµπελοτεµαχίου µετά τον έλεγχο(στοιχεία αµπελουργικού µητρώου και επιτόπιας επιµέτρησης), την ποικιλία πριν και µετά την αναδιάρθρωση και µετατροπή. Η ανωτέρω µηχανογραφηµένη Κατάσταση αναρτάται στην ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε οι διαφωνούντες µε τα στοιχεία της Κατάστασης να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων της εντός 10 ηµερών από την ανάρτησή της, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την υποστήριξη της ένστασης. 2.5 Η οριστική κατάσταση των επιλέξιµων αιτήσεων αποστέλλεται στην ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έως τις 15 Νοεµβρίου εκάστου έτους. 3. Έγκριση σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων - Κατανοµή κονδυλίων. Η ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής εξετάζει και αξιολογεί την πληρότητα καθώς και την εγκυρότητα των στοιχείων των υποβληθέντων Σχεδίων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 της µε αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ και εγκρίνει τα Σχέδια αναδιάρθρωσης, κατανέµοντας µε Υπουργική απόφαση τα διαθέσιµα κονδύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια έως τις 15 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους. 4. Έκδοση απόφασης έγκρισης. Οι ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας µετά τον έλεγχο των αιτήσεων και των εκτάσεων, προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων έγκρισης (Υπόδειγµα 3) για κάθε αποδεκτή αίτηση που περιλαµβάνεται στην οριστική κατάσταση, τις οποίες σε µορφή συγκεντρωτικής κατάστασης κοινοποιούν στην ιεύθυνση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 5. Χρόνος υλοποίησης µέτρων/δράσεων ΑΔΑ: ΒΛΩΗΒ-ΚΨΘ 5.1. Οι δικαιούχοι των µέτρων: i) «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους - Αναφύτευση» οι οποίοι έχουν αιτηθεί την αναφύτευση του αµπελώνα στην ίδια ή άλλη θέση και ii) «Φύτευση αµπελώνων» πριν την παραλαβή της απόφασης έγκρισης υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό εξέτασης εδάφους για προσδιορισµό πιθανής ύπαρξης νηµατωδών, από επίσηµα αναγνωρισµένα εργαστήρια. Η εξέταση αυτή πραγµατοποιείται στην περίπτωση i) πριν την εκρίζωση του αµπελοτεµαχίου και στην περίπτωση ii) πριν την φύτευση Στην περίπτωση που: α) η εξέταση επιβεβαιώσει ότι το αγροτεµάχιο είναι απαλλαγµένο από νηµατώδεις ο παραγωγός µπορεί να προχωρήσει κανονικά στην εκτέλεση των ανωτέρω µέτρων µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. β) η εξέταση επιβεβαιώσει ότι το αγροτεµάχιο είναι προσβεβληµένο από νηµατώδεις, τότε ο παραγωγός υποχρεούται είτε να εκτελέσει τις δράσεις που έχει αιτηθεί σε άλλο απαλλαγµένο από νηµατώδεις αγροτεµάχιο είτε να αποχωρήσει από το πρόγραµµα Οι δικαιούχοι των µέτρων: i) «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους - Αναφύτευση» οι οποίοι έχουν αιτηθεί την αναφύτευση του αµπελώνα στην ίδια ή άλλη θέση και ii) «Φύτευση αµπελώνων» 3

4 οι οποίοι προτίθενται να ενταχθούν στο πρόγραµµα µε σύσταση εγγυητικής επιστολής, υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό εξέτασης εδάφους για προσδιορισµό πιθανής ύπαρξης νηµατωδών πριν τη σύσταση της εγγυητικής επιστολής. Ανάλογα µε τα ευρήµατα της εξέτασης οµοίως οι παραγωγοί ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους α) και β) 5.3 Από την υποχρέωση εξέτασης εδάφους για τον προσδιορισµό πιθανής ύπαρξης νηµατωδών εξαιρούνται αγροτεµάχια των περιπτώσεων που περιγράφονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2 και τα οποία είναι σε αγρανάπαυση ή έχουν καλλιεργηθεί µε άλλες καλλιέργειες πλην αµπελιού και συκιάς τουλάχιστον τα 4 τελευταία χρόνια Η δειγµατοληψία εξέτασης εδάφους για τον προσδιορισµό πιθανής ύπαρξης νηµατωδών γίνεται από Γεωπόνο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και το πρακτικό δειγµατοληψίας φέρει την υπογραφή του. 5.4 Οι δικαιούχοι του µέτρου «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους - Αναφύτευση» µετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αµπελοτεµαχίων τους το αργότερο µέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας ενηµερώνεται εγγράφως (Υπόδειγµα 2) από τον δικαιούχο παραγωγό, για την πραγµατοποίηση της εκρίζωσης, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο πιστοποίησής της. Στην συνέχεια η ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προβαίνει στη χορήγηση δικαιώµατος αναφύτευσης σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η αριθ / ΚΥΑ «υναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» όπως κάθε φορά ισχύει και στην χορήγηση Άδειας εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού. Για το σκοπό αυτό απαιτείται χηµική ανάλυση εδάφους (περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCO 3 και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά). Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται οπωσδήποτε πριν από την φύτευση του αµπελώνα 5.5. Τα λοιπά πλην της εκρίζωσης µέτρα / δράσεις µπορούν να πραγµατοποιούνται από τους δικαιούχους το αργότερο έως και τις 10 Ιουνίου του οικονοµικού έτους πληρωµής, προκειµένου η οικονοµική ενίσχυση να καταβληθεί άπαξ χωρίς την σύσταση εγγυητικής επιστολής. Η πιστοποίηση των µέτρων αυτών βεβαιώνεται µε επιτόπιο έλεγχο και τη σύνταξη σχετικών πρακτικών ελέγχου Εάν το µέτρο / δράση εκτελεστεί µετά τις 10 Ιουνίου του οικονοµικού έτους πληρωµής, η ενίσχυση καταβάλλεται προκαταβολικά, εφόσον έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του και έχει συσταθεί από τον δικαιούχο παραγωγό εγγύηση για ποσό ύψους 120% της ενίσχυσης Στην περίπτωση επανεµβολιασµού και προκειµένου να καταβληθεί η οικονοµική ενίσχυση, η πιστοποίηση γίνεται µε επιτόπιο έλεγχο µετά την έκπτυξη των οφθαλµών και το ποσοστό επιτυχίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%,. Εάν διαπιστωθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας έκπτυξης οφθαλµών είναι µικρότερο από 80%, τότε ο δικαιούχος υποχρεούται να συµπληρώσει τα κενά την επόµενη αµπελοοινική περίοδο χωρίς οικονοµικές επιπτώσεις. 6. ιαδικασία χορήγησης της οικονοµικής ενίσχυσης. Οι αρµόδιες ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας µετά την υποβολή των δικαιολογητικών και το πέρας των προβλεπόµενων ελέγχων, προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωµής στο αρµόδιο τµήµα του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο µέχρι τις 10 Ιουλίου εκάστου έτους (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Εάν µετά την υποβολή των φακέλων πληρωµής των δικαιούχων παραµένουν προς διάθεση επιπλέον επιλέξιµες εκτάσεις των ήδη εγκεκριµένων, αυτές δύνανται να κατανέµονται σε δικαιούχους µε την ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή η ηµεροµηνία υποβολής των 4

5 φακέλων πληρωµής στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνεται µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου έκαστου έτους. 7. Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους. ΑΡΘΡΟ 3 ικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραµµα και οικονοµικής ενίσχυσης Για την ένταξή στο πρόγραµµα ο ενδιαφερόµενος παραγωγός ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του, υποβάλλει Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1, στις κατά τόπους αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το µερίδιο που του αναλογεί µε την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. Απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του αρµόδιου τµήµατος της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, µε σκοπό να είναι διαθέσιµα σε κάθε εθνικό ή κοινοτικό έλεγχο και να αποτελούν το φάκελο κάθε παραγωγού δικαιούχου, καθορίζονται τα ακόλουθα: 1. Αίτηση Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραµµα (Υπόδειγµα 1). 2. ήλωση αµπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αµπελουργικό µητρώο. 3. ηλώσεις συγκοµιδής σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αµπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραµµα για όλα τα υφιστάµενα αµπελοτεµάχια του παραγωγού. 4. ήλωση εκµετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραµµα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόµενα οκτώ (8) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιµα αµπελοτεµάχια της οµάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιµης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων» (µε τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν π.χ. κωδικός 0602 για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης αµπελώνων). 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού. 7. Φωτοτυπία της 1 ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, µε τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού ταµιευτηρίου. 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νοµής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραµµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλων νοµής και κατοχής. Ειδικότερα: α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής: Συµβόλαια αγοράς νοµίµως µεταγραµµένα, Αποδοχή κληρονοµιάς, Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, Κτήση µε προσκύρωση, Με δικαστική απόφαση απονοµή κυριότητας, Κληρονοµητήριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναµία προσκόµισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός µπορεί να προσκοµίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη 5

6 σήµανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρµόδιας.ο.υ., στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωµένο το συγκεκριµένο τεµάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ αυτό είναι αληθή. Η αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, µπορεί να ζητήσει για έλεγχο και ο γεωργός είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει, το πρωτότυπο αντίτυπο του Ε9 µε τη σήµανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρµόδιας.ο.υ. Εάν το Ε9 έχει κατατεθεί ταχυδροµικά, θα προσκοµίζεται και αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού ταχυδροµικής υποβολής του. β. Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να: αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή, αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της µίσθωσης, έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών (αφορά τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρµόδια.ο.υ. και τα χρησιδάνεια). i) Κατά την υποβολή της Αίτησης ήλωσης για ένταξη στο πρόγραµµα γίνεται δεκτό ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια µίσθωσης του οποίου µπορεί να είναι µέχρι και εννέα (9) έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρόγραµµα θα πρέπει να προσκοµίζεται ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια µίσθωσης του οποίου θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, υποβάλλεται συµβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό µεταγραφής του µισθωτηρίου. Τα µισθωτήρια έγγραφα πρέπει να είναι θεωρηµένα από την αρµόδια.ο.υ., σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος». Μισθωτήρια που δε θεωρούνται από τη.ο.υ. για συγκεκριµένους λόγους (µίσθωµα µικρότερο από ορισµένη αξία κλπ), θα γίνονται δεκτά µε την προϋπόθεση ότι η αρµόδια.ο.υ. βεβαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους συγκεκριµένους αυτούς λόγους. Παραστατικά κατοχής για µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόµιµης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση µε την ηµεροµηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστηµα των άνω των εννέα (9) ετών. 9. Απόφαση έγκρισης ένταξης του δικαιούχου παραγωγού στο πρόγραµµα (Υπόδειγµα 3). 10. Πρακτικό πρωτοβάθµιου διοικητικού ελέγχου (Υπόδειγµα 5). 11. Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του µέτρου/ δράσης, ή και καταβολής οικονοµικής ενίσχυσης από τον παραγωγό (Υπόδειγµα 2). 12. Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου ή πιστοποίησης ολοκλήρωσης του µέτρου/ δράσης (Υπόδειγµα 4 α ). 13. Προεκτυπωµένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αµπελοκαλλιέργειας της αίτησης, ή και πιστοποίησης ολοκλήρωσης του µέτρου/ δράσης (Υπόδειγµα 4 β ). 14. Αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων αναφύτευσης (Υπόδειγµα 2). 15. ικαίωµα φύτευσης (από το αποθεµατικό) ή αναφύτευσης (που κατέχουν ήδη οι παραγωγοί) 16. Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ / «Τεχνικός κανονισµός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου» (ΦΕΚ 1517/Β /2003) όπως κάθε φορά ισχύει και όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1412/Β /2006), σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου. 17. Άδεια εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας αντιφυλλοξηρικών µοσχευµάτων αµπέλου (Υπόδειγµα 6). 6

7 18. Φωτοαντίγραφο εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονοµικής ενίσχυσης. 19. Αίτηση αποδέσµευσης εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονοµικής ενίσχυσης (Υπόδειγµα 2). Επιπλέον των προαναφεροµένων δικαιολογητικών, σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει να προστεθούν τα εξής: 20. Έγγραφη ειδοποίηση παραγωγού οφειλέτη (Υπόδειγµα 16). 21. Αποδεικτικό κατάθεσης οφειλόµενου ποσού. 22. Έκθεση ελέγχου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Υπόδειγµα17). 23. Εισηγητική έκθεση για Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγµα18). 24. Απόφαση καταλογισµού (Υπόδειγµα19). Σε περίπτωση µη καταβολής του απαιτούµενου ποσού βεβαιώνεται στην αρµόδια για την φορολογία εισοδήµατος.ο.υ. του υπόχρεου: 25. Τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικονοµικής ενίσχυσης επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγµα 20). 26. Χρηµατικός κατάλογος επιστροφής οικονοµικών ενισχύσεων επιδοτήσεων (Υπόδειγµα 21). ΑΡΘΡΟ 4 Πρωτοβάθµιοι Έλεγχοι 1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών καθώς και για τους επιτόπιους ελέγχους µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, τριµελής επιτροπή (αµπελοοινικού τοµέα) αποτελούµενη από ένα γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ από ένα τοπογράφο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ και ένα εξειδικευµένο υπάλληλο που διαθέτει την γνώση και εµπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναµίας ορισµού τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος, ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρµόδιος για τα αµπελοοινικά θέµατα γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ της /νσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας. 2. Οι διοικητικοί έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας και σε ελέγχους πολλαπλής συµµόρφωσης Οι διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων είναι καθολικοί και λεπτοµερείς και καταχωρίζονται στο αντίστοιχο πρόγραµµα που υποστηρίζεται από το αµπελουργικό µητρώο, προκειµένου να αποκλειστεί η διπλή χορήγηση ενισχύσεων. Πραγµατοποιείται οπτικός χειρόγραφος έλεγχος σε επίπεδο αίτησης στο 100% των υποβληθέντων αιτήσεων και στοχεύουν στον εντοπισµό τυχόν παρατυπιών σε σχέση µε τα δηλούµενα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυσης, που υποβάλλονται από τους παραγωγούς. Ελέγχονται οι αιτήσεις εάν είναι πλήρως συµπληρωµένες χωρίς κενά και παραλείψεις και εάν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρως συµπληρωµένη ή έχει υποβληθεί χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση τυχόν διόρθωσης των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται διαγραφή του λάθους, καταχώρηση του ορθού, να µονογράφεται η τυχόν αλλαγή και να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του διορθωτή και η ηµεροµηνία. Κατά τον οπτικό διοικητικό έλεγχο, ελέγχονται τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν καταθέσει οι παραγωγοί, σε σχέση µε τις αιτούµενες ενισχύσεις και τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και εάν αυτά είναι νοµότυπα υπογεγραµµένα και έχουν εκδοθεί και υποβληθεί µέσα στις νόµιµες προθεσµίες. Ελέγχεται επίσης η υπογραφή σε κάθε αίτηση, δεδοµένου ότι η απουσία της καθιστά την αίτηση µη αποδεκτή. Κατά την διενέργεια του διοικητικού ελέγχου κρίνονται απαραίτητα: α) η διασταύρωση των προσωπικών στοιχείων του παραγωγού (π.χ. έλεγχος Α.Φ.Μ, λογαριασµού τραπέζης, κ.λ.π.) µε το αρχείο της Α.Τ.Ε. για το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης. β) η διασταύρωση των στοιχείων των υποβληθέντων αιτήσεων µε τα αντίστοιχα στο Αµπελουργικό Μητρώο για την ύπαρξη των αγροτεµαχίων και τη νοµιµότητα φύτευσης όλων 7

8 των αγροτεµαχίων που έχει στην κατοχή του ο παραγωγός. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός κατέχει αµπελοτεµάχιο φυτεµένο παράνοµα η αίτησή του απορρίπτεται. γ) η προσκόµιση της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του παραγωγού για την διασταύρωση των στοιχείων της καλλιεργητικής κατάστασης των τεµαχίων του, µε τα αντίστοιχα στοιχεία των τεµαχίων στην καρτέλα του στο Αµπελουργικό Μητρώο. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, συντάσσεται σχετικό πρακτικό σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 5 και ο αιτών ενηµερώνεται γραπτώς για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του Οι ιοικητικοί έλεγχοι της πολλαπλής συµµόρφωσης αφορούν τον έλεγχο των δεσµεύσεων και υποχρεώσεων των παραγωγών που έχουν επιλεγεί στο δείγµα και πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες οδηγίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 3. Επιτόπιοι έλεγχοι Οι επιτόπιοι έλεγχοι διακρίνονται σε ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας της έκτασης της αίτησης, της πιστοποίησης ολοκλήρωσης του µέτρου/ δράσης και της πολλαπλής συµµόρφωσης. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση του κατόχου της εκµετάλλευσης, περιορισµένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να γίνει, κατ' ανώτατο όριο, 48 ώρες πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ελέγχου, µε εξαίρεση δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, προκειµένου ο ίδιος να παρίσταται κατά τον έλεγχο Επιτόπιος έλεγχος όρων επιλεξιµότητας της έκτασης της αίτησης και της πιστοποίησης µέτρου/δράσης α. Για την επαλήθευση των όρων επιλεξιµότητας, οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό 100% των εκτάσεων όλων των αιτήσεων του προγράµµατος, παρουσία του ενδιαφερόµενου αµπελοκαλλιεργητή σύµφωνα µε τις οδηγίες της ιεύθυνσης ιαχείρισης µητρώων. Ο παραγωγός αναλαµβάνει την υποχρέωση να υποδείξει τα αγροτεµάχιά του καθώς και τα ακριβή όρια αυτών. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζουν τον έλεγχο της θέσης και του εµβαδού των τεµαχίων που ελέγχονται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση της έκτασης των αµπελοτεµαχίων στο πλαίσιο των κανονισµών (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (JRC). Μετά το τέλος του ελέγχου συντάσσονται σχετικά πρακτικά επιτόπιου ελέγχου σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 4α «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου αίτησης ή πιστοποίησης µέτρου/ ων» και το προεκτυπωµένο Υπόδειγµα 4β «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης Αµπελοκαλλιέργειας» για κάθε ένα από τα προς έλεγχο αγροτεµάχια τεµάχια προκειµένου να είναι δυνατή η εισαγωγή των ευρηµάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αµπελουργικό Μητρώο. Σε περίπτωση που το αγροτεµάχιο δεν είναι δηλωµένο στη βάση του Αµπελουργικού Μητρώου, προεκτυπώνεται κενό πρακτικό 4β. Σε περίπτωση που υπάρχουν αγροτεµάχια δηλωµένα µε ελλιπή στοιχεία στην βάση, θα πρέπει να γίνεται εκτύπωση αντίστοιχων πρακτικών για να συµπληρωθούν κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Ο επιτόπιος έλεγχος ολοκληρώνεται µε την εισαγωγή των αποτελεσµάτων του στο σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών της εφαρµογής τήρησης του Μητρώου. β. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στο σύνολο των προς αναδιάρθρωση εκτάσεων, πριν την πραγµατοποίηση των µέτρων/ δράσεων του προγράµµατος και µετά την ολοκλήρωση κάθε µέτρου/ δράσης αυτών. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο: i. Επαληθεύονται οι όροι επιλεξιµότητας, όπου διαπιστώνεται η νόµιµη κατοχή, η χρήση (καλλιέργεια) κτλ.. 8

9 ii. Επιβεβαιώνονται τα γενικά, γεωπονικά και χαρτογραφικά χαρακτηριστικά της δήλωσης αµπελοκαλλιέργειας και συµπληρώνονται τα αντίστοιχα πρακτικά επιτόπιου ελέγχου για κάθε ένα από τα προς έλεγχο τεµάχια (κωδικός τεµαχίου, έκταση κτλ). γ. Ο γεωγραφικός εντοπισµός της θέσης και των συντεταγµένων των κορυφών κάθε αµπελοτεµαχίου περιφερειακά στα υποδειχθέντα από τον παραγωγό όρια του αµπελοτεµαχίου, και η µέτρηση της έκτασης του (µε το σύστηµα ΕΓΣΑ 87), γίνεται µε το µηχάνηµα του συστήµατος προσδιορισµού θέσης µε τη βοήθεια δορυφόρου - Global Positioning System (GPS). Αυτές οι συντεταγµένες σηµειώνονται στο προεκτυπωµένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου του ελεγχόµενου τεµαχίου (ή στο προεκτυπωµένο κενό πρακτικό). δ. Σε κάθε περίπτωση ο επιτόπιος έλεγχος του τεµαχίου ολοκληρώνεται µετά την εισαγωγή των αποτελεσµάτων του στο ΣΓΠ-ΕΤ & ΑΜ. Κατά την διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου στο προεκτυπωµένο πρακτικό καταγράφεται η µετρηθείσα έκταση του αµπελοτεµαχίου επιτόπου ενώ η αποδεκτή έκταση του αµπελοτεµαχίου προκύπτει µετα την εισαγωγή των αποτελεσµάτων και µε την ολοκλήρωση της παραπάνω διααδικασίας. Η συνολική έκταση ενός αγροτεµαχίου µπορεί να λαµβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι χρησιµοποιείται πλήρως. Κατά κανόνα, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εντός του αµπελοτεµαχίου (π.χ. δρόµος, κτήριο, λεκάνη ύδατος, συστοιχίες δέντρων) καθώς και οι εκτάσεις εντός του αγροτεµαχίου χωρίς φυτά αµπέλου, άνω των 100 µ 2 πρέπει να εξαιρούνται από την έκταση. Ειδικότερα, η έκταση των εσωτερικών δρόµων που χρησιµοποιούνται από τα τρακτέρ για την καλλιέργεια και η οποία βρίσκεται εκτός της φυτεµένης έκτασης, καθώς και οι µόνιµες κατασκευές, πρέπει πάντα να αφαιρούνται από την επιλέξιµη έκταση. Τα µεµονωµένα δέντρα θα µπορούσαν να υπολογίζονται ως έκταση αµπελώνα υπό την προϋπόθεση ότι (1) δεν επιδοτούνται, (2) επιτρέπουν την παραγωγή όπως σε αγροτεµάχιο χωρίς δέντρα και (3) δεν υπερβαίνουν σε πυκνότητα τα 40 δέντρα ανά εκτάριο. ε. Οι τυχόν διορθώσεις οι οποίες θα προκύψουν από τον έλεγχο, θα πρέπει να καταγράφονται επί του πρακτικού ελέγχου µε τρόπο ευδιάκριτο, σαφή και ολοκληρωµένο, ώστε τα νέα στοιχεία να µπορούν να αξιοποιηθούν και να ενσωµατωθούν στη βάση του αµπελουργικού µητρώου. στ. Κατά την εισαγωγή των αποτελεσµάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αµπελουργικό Μητρώο, γίνεται αυτόµατα ο υπολογισµός της αποδεκτής έκτασης του τεµαχίου, από το σύστηµα, λαµβανοµένων υπόψη των ορίων ανοχής. Εάν η διαφορά είναι µικρότερη από το τεχνικό όριο ανοχής, η αποδεκτή έκταση ταυτίζεται µε τη δηλωθείσα. Εάν η διαφορά είναι µεγαλύτερη από το όριο ανοχής, διατηρείται η τιµή της µετρηθείσας έκτασης ως αποδεκτή και πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση της δηλωθείσας έκτασης. ζ. Για την περίπτωση που επηρεάζονται άλλα τεµάχια από την εισαγωγή του ελέγχου, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι παραγωγοί των οποίων τα τεµάχια επηρεάζονται, ώστε να παρίστανται υποχρεωτικά προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, παρουσία του παραγωγού του οποίου το τεµάχιο πρόκειται να εισαχθεί στην βάση, και να προβούν στις ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να επιλυθεί το πρόβληµα που παρουσιάζεται (σύµπτωση των ορίων των τεµαχίων, επικάλυψη κλπ), ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή του τεµαχίου που ελέγχθηκε ή αυτών που προκύπτουν από τον έλεγχο. η. Μετά την ολοκλήρωση του µέτρου / δράσης ο δικαιούχος παραγωγός υποβάλει, στην αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής, /Οικονοµίας αίτηση έγκρισης πληρωµής ή αποδέσµευσης εγγυητικής επιστολής, µε ταυτόχρονη γνωστοποίηση υλοποίησης του µέτρου, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 της παρούσας Επιτόπιος έλεγχος πολλαπλής συµµόρφωσης Στα πλαίσια της πολλαπλής συµµόρφωσης, εξάγεται δείγµα επιτόπιου ελέγχου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ελέγχεται η συµµόρφωση των γεωργών προς τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις προβλεπόµενες οδηγίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπως κάθε φορά ισχύουν και συντάσσεται σχετικό 9

10 πρακτικό ελέγχου, στοιχείο το οποίο λαµβάνεται υπόψη για την κανονικότητα / νοµιµότητα της πληρωµής ή εφόσον έχει καταβληθεί η ενίσχυση και υπάρχουν ευρήµατα από τα οποία προκύπτει επιστροφή της ενίσχυσης τότε εφαρµόζεται η διαδικασία αχρεωστήτως καταβληθέντα ή συµψηφισµός από τυχόν άλλες ενισχύσεις που θα καταβάλλονταν στους παραγωγούς. ΑΡΘΡΟ 5 Πρακτικά και εκθέσεις πρωτοβάθµιων ελέγχων 1.Πρακτικά ελέγχου Μετά το πέρας του διοικητικού και επιτόπιου έλεγχου, συντάσσονται από την Επιτροπή Ελέγχου ανά παραγωγό τα σχετικά πρακτικά, για το διοικητικό έλεγχο, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 5 και για τον επιτόπιο σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 4 α και 4β. Πρέπει να δίνεται προσοχή στη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, ώστε αυτά να είναι πλήρη και να περιγράφουν αναλυτικά τους ελέγχους που έγιναν και τα αποτελέσµατά τους, ενώ στη συνέχεια τα πορίσµατα των πρακτικών εισάγονται και καταχωρούνται στη βάση του ΣΓΠ-ΕΤ & ΑΜ µε την εφαρµογή τήρησης των µητρώων. Τα πρακτικά επιτόπιου ελέγχου αµέσως µετά την λήξη του ελέγχου υπογράφονται από τους αρµόδιους ελεγκτές και τον ελεγχόµενο παραγωγό, ο οποίος πρέπει να δηλώσει τη σύµφωνη ή µη γνώµη του και εφόσον επιθυµεί να προσθέσει τις παρατηρήσεις του, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του φακέλου του παραγωγού. Συντάσσονται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα διαβιβάζεται στον ελεγχόµενο παραγωγό και το άλλο παραµένει στην οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας. Σε περιπτώσεις που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνονται λάθη εντοπισµού ή προκύπτουν αλλαγές στα όρια του αµπελοτεµαχίου ως προς τα στοιχεία του Αµπελουργικού µητρώου, τότε προσδιορίζονται µε το GPS οι γεωγραφικές συντεταγµένες των κορυφών του αµπελοτεµαχίου, σχεδιάζεται επιτόπου το σκαρίφηµα στο πρακτικό ελέγχου και µετράται η έκτασή του. Στην συνέχεια ενηµερώνεται και επικαιροποιείται η βάση του Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αµπελουργικού Μητρώου και του συστήµατος Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS) της ενιαίας αίτησης, σύµφωνα µε την σχετική διαδικασία. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν αλλαγές σε όµορα τεµάχια, ειδοποιούνται οι εµπλεκόµενοι παραγωγοί για την εξακρίβωση της κατάστασης και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, για καθένα εξ αυτών. Εκτυπώνεται η νέα καρτέλα των στοιχείων του Αµπελουργικού µητρώου του παραγωγού σε δύο αντίγραφα. Το ένα παραµένει στην οικεία /νση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και το άλλο διαβιβάζεται στον ελεγχόµενο για να χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε δήλωσή του. 2. Έκθεση πρωτοβάθµιου ελέγχου Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων συντάσσεται από τους ελεγκτές της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας µηχανογραφηµένη έκθεση ελέγχου, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7, στην οποία καταγράφονται τα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων ελέγχων. 10

11 ΑΡΘΡΟ 6 ευτεροβάθµιοι - Ειδικοί Έλεγχοι 1. ευτεροβάθµιοι Έλεγχοι Οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., µε σκοπό την επίτευξη βελτίωσης της αξιοπιστίας των πρωτοβάθµιων ελέγχων και την ορθή διαχείριση του προγράµµατος, ως εξής: α. ιοικητικός έλεγχος των δικαιολογητικών διενεργείται σε ποσοστό 100% στους φακέλους πληρωµής της οικονοµικής ενίσχυσης από το αρµόδιο τµήµα της Κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. β. ιοικητικοί, επιτόπιοι και έλεγχοι πολλαπλής συµµόρφωσης διενεργούνται από τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε δικαιούχους του προγράµµατος και ειδικότερα: Κατά τους διοικητικούς, επιτόπιους ελέγχους εξετάζεται και αξιολογείται η διαχείριση του προγράµµατος από την ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, ελέγχοντας δειγµατοληπτικά τις αιτήσεις δικαιούχων, στους οποίους έχει ήδη διενεργηθεί πρωτοβάθµιος διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από την ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας. Το ποσοστό του ελεγχόµενου δείγµατος καθορίζεται ετησίως σε 5% επί του συνόλου των πρωτοβαθµίων επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν οι /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, από την ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατόπιν εισήγησης του αρµοδίου τµήµατος της Κεντρικής υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., µε βάσει ανάλυση κινδύνου στην οποία συνεκτιµώνται τουλάχιστον: ποσό ενίσχυσης, αριθµός και η έκταση των αµπελοτεµαχίων, οι δηλώσεις συγκοµιδής και παραγωγής, τα πορίσµατα των πρωτοβαθµίων ελέγχων, και άλλοι παράγοντες σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά οδηγίες Το δείγµα εξάγεται µηχανογραφικά µε βάση τα στοιχεία της ανάλυσης κινδύνου και αντιπροσωπευτικότητας των υποβληθέντων δηλώσεων - αιτήσεων. ιεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι πολλαπλής συµµόρφωσης. Το δείγµα ελέγχου εξάγεται από την ιεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Τµήµα Οργάνωσης Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. γ. Έλεγχοι εποπτείας για την αξιοπιστία των αρµοδίων ελεγκτικών αρχών ( /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας) και την διαχείριση του προγράµµατος. Οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι διενεργούνται µε τις ίδιες προδιαγραφές και διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διεξαγωγή των πρωτοβάθµιων ελέγχων από τις /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας (πρακτικά ελέγχου, µέθοδοι µέτρησης κ.λ.π.), για τη διαπίστωση και εξακρίβωση των στοιχείων και της επιλεξιµότητας των αιτήσεων. Για τους παραπάνω ελέγχους συντάσσονται πρακτικά. Στο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά και λεπτοµερώς τα πορίσµατα του ελέγχου, µε πλήρη αιτιολόγηση στις περιπτώσεις απόκλισης από τα αποτελέσµατα του πρωτοβάθµιου ελέγχου και καταχωρούνται στο Αµπελουργικό Μητρώο για την οριστικοποίηση του ελέγχου. 2.Ειδικοί έλεγχοι Σε ειδικές περιπτώσεις (καταγγελίες, παρατυπίες), όπου επιβάλλεται η διενέργεια επιπλέον επιτόπιων ελέγχων, η οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., από κοινού, ή µεµονωµένα µε αµοιβαία ενηµέρωση, δύνανται να προβαίνουν σε επιπλέον επιτόπιους ελέγχους, ανεξάρτητα αν οι εν λόγω περιπτώσεις περιλαµβάνονται στο εξαγχθέν µηχανογραφηµένο δείγµα ελέγχου. 11

12 ΑΡΘΡΟ 7 Οικονοµικές ενισχύσεις 1. Τα µέτρα στα οποία χορηγούνται οικονοµικές ενισχύσεις από το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων είναι αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της µε αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ. 2. Αποζηµιώνεται η απώλεια εισοδήµατος των αµπελουργικών εκτάσεων λόγω : i. εκρίζωσης και προετοιµασίας εδάφους ή ii. επανεµβολιασµού 3. Καθορισµός των οικονοµικών ενισχύσεων: Οι οικονοµικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων καθορίζονται κατ αποκοπή ανά µέτρο, σε Ευρώ/στρέµµα, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 (ΚΑΝ.1083/2006) ( /στρ.) (χρηµατοδότηση ΕΕ 75%) Ορεινές, Μειονεκτικές &Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ( /στρ.) (χρηµατοδότηση ΕΕ 50%) Ορεινές, µειονεκτικές &Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές α.εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους-αναφύτευση (σύνολο) (συµπεριλαµβάνεται και η απώλεια εισοδήµατος) i. εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους (συµπεριλαµβάνεται και η απώλεια εισοδήµατος) ii. αναφύτευση β.φύτευση αµπελώνων γ.επανεµβολιασµός (συµπεριλαµβάνεται και η απώλεια εισοδήµατος) δ.βελτίωση τεχνικών διαχείρισης Η οικονοµική αποζηµίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήµατος λόγω εφαρµογής των µέτρων συµπεριλαµβάνεται στα µέτρα «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους-αναφύτευση» και «Επανεµβολιασµός». O διαχωρισµός των περιοχών σε Ορεινές, Μειονεκτικές &Νησιώτικες περιοχές/λοιπές περιοχές για τις ανάγκες εφαρµογής του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων, γίνεται µόνο µε τη χρήση γεωγραφικών κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην εθνική νοµοθεσία τη σχετική µε το πρόγραµµα οικονοµικών ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζηµίωση), όπως κάθε φορά ισχύει. 12

13 ΑΡΘΡΟ 8 Καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης χωρίς προκαταβολή 1. Οι αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας µετά την υποβολή των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση των προβλεποµένων ελέγχων, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της µε αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ, προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης, µε την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι υποχρεωτικά έχουν ολοκληρώσει όλα τα µέτρα στο σύνολο της αιτηθείσας εκµετάλλευσης, συντάσσοντας µηχανογραφηµένες: α). Συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωµής των δικαιούχων ανά ήµο ή. ιαµέρισµα σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 8 της παρούσας. β). Αναλυτικές καταστάσεις πληρωµής των δικαιούχων ανά ήµο ή. ιαµέρισµα σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 9 της παρούσας. 2. Οι ανωτέρω µηχανογραφηµένες καταστάσεις θα πρέπει να είναι δεόντως θεωρηµένες και σφραγισµένες από τους αρµοδίους υπαλλήλους των ιευθύνσεων Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας (ελεγκτής, τµηµατάρχης, διευθυντής κατά περίπτωση) συνοδευόµενες υποχρεωτικά από: α) Θεωρηµένη και σφραγισµένη αίτηση της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας απευθυνόµενη προς την ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων και ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 10 της παρούσας. β) Θεωρηµένη και σφραγισµένη Έκθεση Ελέγχων ανά σύνολο µέτρων, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7 της παρούσας. γ) Φύλλο ελέγχου (Check list) του συνόλου των δικαιολογητικών και των ελέγχων, δεόντως θεωρηµένο και σφραγισµένο από τον αρµόδιο ελεγκτή υπάλληλο και του ιευθυντή της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 11 της παρούσας. δ) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη, στην οποία αναγράφονται οι αντίστοιχοι αριθµοί εκτυπώσεων των καταστάσεων πληρωµής και βεβαιώνεται ότι διενεργήθηκαν όλοι οι προβλεπόµενοι έλεγχοι από την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 12 της παρούσας. 3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις, αίτηση, φύλλο ελέγχων, βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη και εκθέσεις ελέγχων) διαβιβάζονται µε φάκελο εις διπλούν, στο Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων της ιεύθυνσης Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε το αργότερο µέχρι και τις 10 Ιουλίου εκάστου έτους (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως έγκριση της δαπάνης. Εν συνεχεία συντάσσεται φύλλο ελέγχου από το αρµόδιο τµήµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το οποίο συνοδεύει το φάκελο πληρωµής που αποστέλλεται στο λογιστήριο για την έκδοση εντολής πληρωµής. Το Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων εκδίδει τις αντίστοιχες εντολές πληρωµής ανά ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και ανά αριθµό µηχανογραφηµένης εκτύπωσης. 4. Μετά την ολοκλήρωση των πληρωµών στους δικαιούχους, η Tράπεζα αποστέλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικό απαντητικό αρχείο καταβολής των ενισχύσεων στο τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στη ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, έτσι ώστε να επαληθεύεται η καταβολή των ενισχύσεων. ΑΡΘΡΟ 9 Καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης µε προκαταβολή 1. Η χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης για το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελουργικών εκτάσεων δύναται να πραγµατοποιηθεί προκαταβολικά στους παραγωγούς, αν ένα µέτρο/δράση εκτελεστεί µετά τις 10 Ιουνίου της αµπελουργικής περιόδου ένταξης στο πρόγραµµα, µε τις προϋποθέσεις ότι έχει: 13

14 α) υποβάλλει σχετική αίτηση προκαταβολής, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 2 της παρούσας αναγράφοντας το ποσό προκαταβολής των ενισχύσεων που αιτείται, β). αρχίσει η υλοποίηση του µέτρου, γ). συσταθεί εγγύηση από τον παραγωγό για ποσό ύψους 120% της ενίσχυσης (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 13). Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ορίζεται από τον Υπουργό Α.Α.& Τ. στην Απόφαση Κατανοµής ανά Π.Ε. κονδυλίων και εκταρίων του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µπορεί να τροποποιείται ανάλογα µε την πορεία του προγράµµατος και µε γνώµονα την µέγιστη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων. 2. Οι αρµόδιες /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης και αποστέλλουν σχετικό φάκελο πληρωµής στην ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο µέχρι και τις 10Ιουλίου εκάστου έτους (ηµεροµηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως έγκριση της δαπάνης. Ο φάκελος περιλαµβάνει όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά [συγκεντρωτικές (Υπόδειγµα 8) και αναλυτικές (Υπόδειγµα 9) καταστάσεις, αίτηση(υπόδειγµα 10), φύλλο ελέγχου (Υπόδειγµα 11), βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγµα 12) και έκθεση ελέγχων (Υπόδειγµα 7)] εις διπλούν και επιπρόσθετα τα πρωτότυπα σώµατα των εγγυητικών επιστολών και εις απλούν αντίστοιχα φωτοαντίγραφα αυτών. Η κύρωση που αφορά στο διπλάσιο της διαφοράς δεν πρέπει να υπολογίζεται προκαταβολικά, αλλά µε την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του µέτρου, ήτοι κατά την διαδικασία αποδέσµευσης της εγγυητικής επιστολής. ΑΡΘΡΟ 10 Αποδέσµευση εγγυητικών επιστολών 1. Η αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής ύψους 120% της οικονοµικής ενίσχυσης που έχει καταθέσει ο δικαιούχος, πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση του/ των µέτρου/ ων σε ποσοστό 100% εντός των καθορισθέντων προθεσµιών και κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από τους αρµόδιους ελεγκτές. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης µε µηδενικό υπόλοιπο, δεδοµένου των αντίστοιχων καταστάσεων προκαταβολής, συντάσσοντας µηχανογραφηµένες: α) Συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόφλησης της πληρωµής ανά ήµο ή Κοινότητα, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 14 της παρούσας. β) Αναλυτικές καταστάσεις εξόφλησης της πληρωµής των δικαιούχων ανά ήµο ή Κοινότητα, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 15 της παρούσας. 2. Οι ανωτέρω µηχανογραφικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι δεόντως θεωρηµένες και σφραγισµένες από τους αρµοδίους υπαλλήλους των ιευθύνσεων Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας (ελεγκτής, τµηµατάρχης, διευθυντής κατά περίπτωση) συνοδευόµενες υποχρεωτικά από: α) θεωρηµένη και σφραγισµένη αίτηση της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας απευθυνόµενη προς την ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων και ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 10. β). θεωρηµένη και σφραγισµένη Έκθεση Ελέγχου ανά σύνολο µέτρων, σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 7 της παρούσας. γ) Φύλλο ελέγχου (Check list) του συνόλου των δικαιολογητικών και των ελέγχων, δεόντως θεωρηµένο και σφραγισµένο από τον αρµόδιο ελεγκτή υπάλληλο και ιευθυντή της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 11 της παρούσας. 14

15 δ) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη στην οποία αναγράφονται οι αντίστοιχοι αριθµοί εκτυπώσεων των καταστάσεων εξόφλησης και βεβαιώνεται ότι πραγµατοποιήθηκαν όλοι οι προβλεπόµενοι έλεγχοι από την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 12 της παρούσας. Τα ως άνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, διαβιβάζονται εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εις διπλούν µε φάκελο, στην ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών µέχρι το διάστηµα των 5 µηνών από την ολοκλήρωση του µέτρου. 3. Στην περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι το µέτρο δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως, αλλά υλοποιήθηκε από τον δικαιούχο παραγωγό σε ποσοστό πάνω από 80% της έκτασης -η οποία υπολογίζεται για κάθε ενταγµένο αγροτεµάχιο ξεχωριστά- (σύµφωνα µε τα πρακτικά ελέγχου από τους αρµοδίους ελεγκτές), οι ανάλογες στήλες «διπλάσιο της διαφοράς» και «επιστροφή µερικώς της προκαταβολής» των συγκεντρωτικών και αναλυτικών καταστάσεων θα πρέπει να συµπληρώνονται και να επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 11 της αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ. 4. Στην περίπτωση που ο παραγωγός παραιτείται από την προκαταβολή εντός προθεσµίας 10 ηµερών αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής στην αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, τότε θα πρέπει εφόσον έχει καταβληθεί προκαταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης και το ποσό της εκρίζωσης, να επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 11 της αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ, και να συµπληρώνονται στις συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις οι ανάλογες στήλες «επιστροφή του ποσού της εκρίζωσης», «επιστροφή του ποσού της προκαταβολής» και «επιπλέον 5% ποινή επί του ποσού της συσταθείσας εγγύησης». 5. Στην περίπτωση που ο παραγωγός παραιτείται, κατόπιν αιτήσεως του, από την εκτέλεση του µέτρου, ή δεν έχει εκτελέσει τα προβλεπόµενα µέτρα ή έχει εκτελέσει τα µέτρα της αίτησης σε ποσοστό κάτω του 80% της έκτασης -η οποία υπολογίζεται για κάθε ενταγµένο αγροτεµάχιο ξεχωριστά-, εντός προθεσµίας δύο ετών που έπονται της χορήγησης της προκαταβολής, τότε επιβάλλονται αναλόγως οι κυρώσεις του άρθρου 11 της αριθ. 3832/75322/ ΚΥΑ και θα πρέπει να συµπληρώνονται οι ανάλογες στήλες στις συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις, ήτοι «η επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής», «η επιστροφή του ποσού της εκρίζωσης», και «επιπλέον 10% ποινή επί του ποσού της συσταθείσας εγγύησης». 6. Επιπλέον των ως άνω δικαιολογητικών φακέλων των παραγράφων 3-5, η αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προσκοµίζει και φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης του οφειλόµενου ποσού και των τυχόν κυρώσεων. Το δε πρωτότυπο αποδεικτικό κατάθεσης διαβιβάζεται στη ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύµφωνα µε την διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας. 7. Όταν ο παραγωγός διαπιστωθεί ότι είτε δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξή του στο εν λόγω πρόγραµµα εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών και δεν επιστρέψει την καταβληθείσα ενίσχυση ή και τις τυχόν κυρώσεις, σύµφωνα µε την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας, είτε έχει υλοποιήσει το εν λόγω πρόγραµµα κάτω του 80% της έκτασης -η οποία υπολογίζεται για κάθε ενταγµένο αγροτεµάχιο ξεχωριστά-, χωρίς να έχει υποβάλλει παραίτηση, τότε οι αντίστοιχες κατά περίπτωση εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν στο σύνολό τους υπέρ του Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο σχετικός φάκελος που υποβάλλεται περιλαµβάνει επιπλέον των προαναφερόµενων δικαιολογητικών, και έγγραφη ειδοποίηση στον παραγωγό δικαιούχο σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 16 για ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. ιευκρινίζεται ότι η ανάλογη στήλη «κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής» συµπληρώνεται και στην συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση µε το ποσό της εγγυητικής επιστολής. 15

16 Άρθρο 11 Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 1. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραµµα, η ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, αρµόδια για την εκκαθάριση θα πρέπει να προβεί στην διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου 2520/97(Φ.Ε.Κ. 173/τΑ /1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας που κάνει την εκκαθάριση, καλεί µε έγγραφη πρόσκληση (Υπόδειγµα 16) τον οφειλέτη παραγωγό να διατυπώσει µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµέρα επίδοσης τις έγγραφες παρατηρήσεις του και να προσκοµίσει συµπληρωµατικά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό εφαρµόζεται διαδικασία προηγούµενης ακρόασης του υπόχρεου, όπως ορίζεται από το Σύνταγµα. Η πρόσκληση επιδίδεται στον υπόχρεο σύµφωνα µε τον κώδικα φορολογικής δικονοµίας στην κατοικία ή την επαγγελµατική εγκατάσταση ή σε οποιοδήποτε τόπο βρεθεί ο υπόχρεος και για την επίδοση συντάσσεται αποδεικτικό. Στην περίπτωση που ο υπόχρεος αποδεχτεί τα αποτελέσµατα ελέγχου, επιστρέφει µέσα στο χρονικό διάστηµα που τίθεται από την Υπηρεσία το οφειλόµενο ποσό στον τηρούµενο λογαριασµό στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και προσκοµίζει το αποδεικτικό πληρωµής στην Υπηρεσία. Στην αντίθετη περίπτωση, ο υπόχρεος διατυπώνει τις έγγραφες παρατηρήσεις του, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 2. Η αρµόδια ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας συντάσσει έκθεση ελέγχου (Υπόδειγµα 17) για τη νοµιµότητα ή µη της πληρωµής, µέσα σε προθεσµία δυο µηνών, αφού εξετάσει τις έγγραφες παρατηρήσεις και τα προσκοµισθέντα στοιχεία. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι του αδικαιολόγητου ή µη της διενεργηθείσας δαπάνης, το ύψος του ποσού που πρέπει να επιστραφεί και ο τρόπος υπολογισµού του. Στην συνέχεια συντάσσει εισηγητική έκθεση (Υπόδειγµα 18) και σχέδιο απόφασης καταλογισµού (Υπόδειγµα 19), στο οποίο υπολογίζονται και οι τόκοι, µε βάσει το επιτόκιο εντόκων γραµµατίων ηµοσίου ετήσιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της απόφασης για τον καταλογισµό. Μετά την επίδοση της απόφασης ο υπόχρεος οφείλει να καταθέσει εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών το ποσό στον αντίστοιχο τηρούµενο λογαριασµό υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. 3. Σε περίπτωση που έχει αποδεσµευτεί η αναλογούσα εγγύηση και προκύπτει αχρεωστήτως επιστροφή ποσού και ο παραγωγός δεν επιστρέψει τα οφειλόµενα ποσά, τότε εφαρµόζεται η διαδικασία βεβαίωσης του απαιτούµενου ποσού (Υποδείγµατα 20, 21) στην αρµόδια για την φορολογία εισοδήµατος.ο.υ. του υπόχρεου, εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Ένα αντίγραφο και από τα δύο Υποδείγµατα 20 και 21 µετά την βεβαίωση στην αρµόδια.ο.υ. θα πρέπει να αποστέλλεται άµεσα και στο Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών, της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επίσης σε περίπτωση που ο παραγωγός προσφύγει δικαστικά, να αναφέρεται και να αποστέλλεται στο προαναφερόµενο Τµήµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο αριθµός κατάθεσης δικογράφου και ηµεροµηνία στο αρµόδιο ιοικητικό Πρωτοδικείο- Εφετείο. 4. Τα ποσά που αφορούν στις προκαταβολές και στις ενισχύσεις, κατατίθενται στο λογαριασµό υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Ν ο , ενώ τα ποσά που αφορούν στις εγγυήσεις κατατίθενται στο λογαριασµό υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. Ν ο Άρθρο 12 ιαδικασία Πληρωµής 1. O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και η ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποστέλλουν την εντολή πληρωµής και το µαγνητικό αρχείο αντίστοιχα µε τα στοιχεία των δικαιούχων, για την πίστωση των λογαριασµών τους στην Τράπεζα, η οποία στη συνέχεια πιστώνει τους λογαριασµούς των δικαιούχων εντός τριών ηµερών από την παραλαβή 16

17 της εντολής. Η εντολή πληρωµής εκδίδεται ανά ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και ανά αριθµό εκτύπωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, πιστώνονται οι λογαριασµοί των δικαιούχων εκτός των περιπτώσεων όπου κάποιοι λογαριασµοί δεν πιστώνονται λόγω λαθών στα στοιχεία των δικαιούχων. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται ένα αρχείο απορρίψεων. Μετά την πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων, η Τράπεζα αποστέλλει άµεσα µε ηλεκτρονικό αρχείο επιβεβαίωση για την πίστωση ή µη των λογαριασµών των δικαιούχων, στη ιεύθυνση Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τµήµα Λογιστηρίου Πληρωµών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 2. Το ποσό το οποίο δεν πιστώθηκε στους λογαριασµούς των δικαιούχων κατατίθεται σε ενδιάµεσο λογαριασµό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που τηρείται στη Τράπεζα και αποστέλλεται εκ νέου διορθωµένο αρχείο, προκειµένου να πιστωθούν οι λογαριασµοί των δικαιούχων. Το αρχείο των απορρίψεων διορθώνεται από το αρµόδιο τµήµα της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας και τη ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το αρµόδιο τµήµα της ιεύθυνσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας αποστέλλει έγγραφο στο Τµήµα Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων µε τα στοιχεία του διορθωµένου αρχείου καθώς και τα ποσά προς πληρωµή. Η ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Τράπεζα το διορθωµένο αρχείο για να πραγµατοποιηθεί η πίστωση του λογαριασµού των δικαιούχων. Η διαδικασία της διόρθωσης των λαθών των τραπεζικών λογαριασµών επαναλαµβάνεται από την ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέχρις ότου πιστωθούν όλοι οι λογαριασµοί. Η Τράπεζα οφείλει µετά το πέρας της διαδικασίας αυτής να επιστρέψει τα απορριφθέντα ποσά των µη πιστωθέντων λογαριασµών, στο λογαριασµό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατόπιν εγγράφου του Τµήµατος Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων. Άρθρο 13 Ενστάσεις κατά τον έλεγχο των αιτήσεων και των εκτάσεων 1. Ο ενδιαφερόµενος για ένταξη στο πρόγραµµα, δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της Κατάστασης της παρ. 2.4 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά της εν λόγω Κατάστασης, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 22α, στην οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, για τη διόρθωση των στοιχείων αυτής, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 2. Για την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 1, των ενστάσεων κατά των πρωτοβάθµιων επιτόπιων ελέγχων υλοποίησης των µέτρων καθώς και περιπτώσεων ανωτέρας βίας, συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της /νσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας εξαιρουµένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθµιο έλεγχο στην συγκεκριµένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της προσβαλλόµενης κατάστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό µε πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται µε απόδειξη στον ενδιαφερόµενο. 3. Στη συνέχεια η /νση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας εκδίδει απόφαση έγκρισης για κάθε αποδεκτή αίτηση. 17

18 Άρθρο 14 Ενστάσεις κατά των πρωτοβάθµιων επιτόπιων ελέγχων υλοποίησης των µέτρων 1. Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων των αµπελοτεµαχίων σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της παρούσας, η οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας συντάσσει και δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο την κατάσταση µε τους δικαιούχους, στους οποίους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στην έκταση. 2. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της κατάστασης της παραγράφου 1, κατά των πορισµάτων των ελέγχων ή της κατάστασης αντίστοιχα, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 22α, στην οικεία ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 3. Οι ενστάσεις εξετάζονται και ολοκληρώνονται µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της κατάστασης από την τριµελή επιτροπή που έχει συσταθεί µε απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13. Στο τέλος της εκδίκασης κάθε ένστασης συντάσσεται πρακτικό από τα µέλη της Επιτροπής, στο οποίο αναγράφονται η ηµέρα συνεδρίασής της Επιτροπής, τα µέλη που ήταν παρόντα καθώς και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται η ένσταση. 4. Τα αποτελέσµατα ελέγχου της εν λόγω επιτροπής είναι οριστικά και προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Άρθρο 15 Ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων των ελέγχων πολλαπλής συµµόρφωσης Οι λεπτοµέρειες των ελέγχων καθορίζονται από τις διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν και αφορούν στους ελέγχους στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης. Άρθρο 16 Ενστάσεις κατά των δευτεροβάθµιων ελέγχων και των ελέγχων εποπτείας 1. Μετά την ολοκλήρωση των δευτεροβάθµιων ελέγχων (διοικητικών - επιτόπιων) εποπτείας που διενεργεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενηµερώνονται οι παραγωγοί στις αιτήσεις των οποίων διαπιστώθηκε παρατυπία, η οποία οδηγεί στην διόρθωση ή την απόρριψη των αιτήσεών τους, µε επίδοση αντιγράφου του πρακτικού ελέγχου. 2. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους δικαιούχους - παραγωγούς, κατά των αποτελεσµάτων των δευτεροβαθµίων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 22β, στις αρµόδιες Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εντός δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων. 3. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριµελή Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων που συστήνεται µε Απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε από υπαλλήλους των Περιφερειακών ιευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που δεν συµµετείχαν στο δευτεροβάθµιο έλεγχο. 4. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων, η σύνταξη πρακτικών εξέτασης αυτών, η έκδοση απόφασης επί αυτών και η εισήγηση στα αρµόδια όργανα, στις περιπτώσεις που απαιτείται, για την επιβολή ή µη των προβλεπόµενων κυρώσεων. Η Επιτροπή αυτή εκδικάζει τις ενστάσεις εντός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής τους στην Υπηρεσία. Η ως άνω προθεσµία µπορεί να παραταθεί εφόσον απαιτούνται επιπλέον στοιχεία. 5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι οριστικές και κοινοποιούνται µε απόδειξη στους ενδιαφερόµενους. Υποβολή δεύτερης ένστασης για το ίδιο θέµα δεν επιτρέπεται. 18

19 ΑΡΘΡΟ 17 Υποδείγµατα Για την εφαρµογή της παρούσας παρατίθενται έντυπα Υποδειγµάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής: Αίτηση-Υπεύθυνη ήλωση ένταξης (Υπόδειγµα 1) Αίτηση για την καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης ή τη γνωστοποίηση υλοποίησης µέτρου/ων ή την αποδέσµευση εγγυητικής επιστολής (Υπόδειγµα 2) Απόφαση Έγκριση ένταξης στο πρόγραµµα (Υπόδειγµα 3) Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου αίτησης ή πιστοποίησης µέτρου/ων (Υπόδειγµα 4α) Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης Αµπελοκαλλιέργειας (Υπόδειγµα 4β) Πρακτικό πρωτοβάθµιου διοικητικού ελέγχου αίτησης (Υπόδειγµα 5) Άδεια εγκατάστασης αµπελοφυτείας και προµήθειας αντιφυλλοξηρικών µοσχευµάτων αµπέλου (Υπόδειγµα 6) Έκθεση ελέγχων (Υπόδειγµα 7) Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγµα 8) Αναλυτική κατάσταση πληρωµής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγµα 9) Αίτηση της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης µε ή χωρίς προκαταβολή ή αποδέσµευση/κατάπτωση εγγυητικών επιστολών (Υπόδειγµα 10) Φύλλο ελέγχου (check list) δικαιολογητικών (Υπόδειγµα 11) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγµα 12) Εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου (Υπόδειγµα 13) Συγκεντρωτική κατάσταση εξόφλησης πληρωµής (αποδέσµευση ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών) (Υπόδειγµα 14) Αναλυτική κατάσταση εξόφλησης πληρωµής (αποδέσµευση ή κατάπτωση εγγυητικών επιστολών) (Υπόδειγµα 15) Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών(υπόδειγµα 16) Έκθεση Ελέγχου προς Αντιπεριφερειάρχη που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον/ την παραγωγό(υπόδειγµα 17) Εισηγητική έκθεση προς Αντιπεριφερειάρχη για έκδοση απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τον/την παραγωγό(υπόδειγµα 18) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη για είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηµατικού ποσού (Υπόδειγµα 19) Περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικ. ενισχύσεων επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγµα 20) Χρηµατικός κατάλογος επιστροφής οικονοµικών ενισχύσεων επιδοτήσεων (Υπόδειγµα 21) Υπόδειγµα ένστασης προς τις /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας & Κτηνιατρικής/Οικονοµίας (Υπόδειγµα 22α) Υπόδειγµα ένστασης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Υπόδειγµα 22β) ΑΔΑ: ΒΛΩΗΒ-ΚΨΘ 19

20 ΑΡΘΡΟ 18 Μεταβατικές διατάξεις Για την αµπελουργική περίοδο και µόνο, για λόγους οµαλής µετάβασης από την παρελθούσα νοµοθεσία, οι καταληκτικές ηµεροµηνίες για: α) Τη σύσταση Ελεγκτικών Επιτροπών/ολοκλήρωση των ιοικητικών Ελέγχων, β) Την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Ενστάσεων και γ) Την υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ των τελικών Σχεδίων σε ενιαία µορφή, παρατείνονται ως εξής: -Σύσταση Ελεγκτικών Επιτροπών/ολοκλήρωση των ιοικητικών ελέγχων/ ηµοσιοποίηση αιτήσεων για ενστάσεις µέχρι 20 Ιουλίου Υποβολή ενστάσεων από τους παραγωγούς µέχρι 30 Ιουλίου Εξέταση ενστάσεων και υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ των τελικών Σχεδίων σε ενιαία µορφή µέχρι 20 Αυγούστου Οι επιτροπές οι οποίες συστάθηκαν από τις /νσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας για την διεξαγωγή των ιοικητικών ελέγχων σύµφωνα µε την αριθµ / Υ.Α. παραµένουν εν ισχύ. H σύσταση των επιτροπών σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση καθίσταται υποχρεωτική από την διαδικασία των επιτοπίων ελέγχων και εντεύθεν. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αµεροληψία των ελέγχων. ΑΡΘΡΟ 19 Καταργούµενες διατάξεις Από τη δηµοσίευση της παρούσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η µε αριθ / (ΦΕΚ Β 1972/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, «Λεπτοµέρειες εφαρµογής της αριθ / Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα». Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 20

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

37/122 30 Ιανουαρίου 2009

37/122 30 Ιανουαρίου 2009 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr 37/122 30 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την αριθ. 1012/21063/ ΥΑ διευκρινίζουμε ανά άρθρο τα ακόλουθα: Άρθρο 4 Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Αναφορικά με την αριθ. 1012/21063/ ΥΑ διευκρινίζουμε ανά άρθρο τα ακόλουθα: Άρθρο 4 Κριτήρια Επιλεξιμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 30.12. 2015 Αρμόδια Δ/νση : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αρ. Πρωτ:139202 Τμήμα Αλιείας ΔΗΜΟΣΙΟ Ιστορικότητα εκδόσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14/08/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 114610 ΑΔΑ:.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΒ-9ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΦΒ-9ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 402/6634 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 2 / 8 /2004 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 130291 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 106336 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11. Θέμα: Αναδιάρθρωση. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 11. Θέμα: Αναδιάρθρωση. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 67/225 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_01-2012 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Στο έντυπο πληρωµής, έχει συµπληρωθεί λανθασµένος Κωδικός Πληρωµής 402

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5511 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/03/2008 Αριθ. Πρωτ.:

Αθήνα, 18/03/2008 Αριθ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΕΝΤΥΠΟ Ε_1 Προς: Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 23-12-2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 136432 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΠΣΠΒ-8ΤΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3514 B (29-12-2014) Αθήνα, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:5562/160320 /νση Προγρ/σµού & Γ.. Τµήµα ΣΤ Πληρ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 1487/39717

Αρ. Πρωτ: 1487/39717 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 21-09-2016 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 119051 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 04.10.2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 132027 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Θέµα: «Πρόγραµµα εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Θέµα: «Πρόγραµµα εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 347970 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: Αθήνα, 30/04/2013 αρ. πρωτ.: 2666/54022. ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 08/07/2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 95229 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Ε Γ Κ Υ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 9 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4330/92095 Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 3832/75322/18 06 2013 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου. - 215 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α /ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β /ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα