Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ"

Transcript

1 ΡΑΔΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Τα ραδιονουκλίδια ως συστατικό των αβιοτικών στοιχείων και των οργανισμών αλλάκαι εισβολείς του οικοσυστήματος ΕΛΕΝΗ ΦΛΩΡΟΥ

2 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Η ραδιοοικολογία αναπτύχθηκε ως συνεργατική επιστήμη πριν περίπου 50 χρόνια (μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο). Συνδυάζει βασικές αρχές των επιστημών της Βιολογίας, Οικολογίας, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών και του εφαρμοσμένου τομέα της Ραδιοπροστασίας σ ένα γόνιμο υβρίδιο, που συμβαδίζει με τις ερευνητικές καινοτομίες της εποχής και διευρύνει την περιβαλλοντική επιστημονική έρευνα. Το αντικείμενο της Ραδιοοικολογίας είναι οι αλληλλεπιδράσεις των ραδιενεργών υλικών με την ζώσα ύλη και τα αβιοτικά περιβαλλοντικά στοιχεία, σε σχέση με την διασπορά και κατανομή των ραδιονουκλιδίων στο οικοσύστημα και η εκτίμηση των ραδιολογικών επιπτώσεων στα διάφορα επίπεδα της οικολογικής πυραμίδας.

3 ΑΡΧΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Αρχικά η έρευνα των αλληλεπιδράσεων του περιβάλλοντος με τη ραδιενεργό ύλη αντιμετωπίστηκε επιστημονικά με γνώμονα τη θέση: εάν ο άνθρωπος είναι επαρκώς προστατευμένος από την δράση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, τότε όλα τα έμβια είναι επίσης ικανοποιητικά προστατευμένα. Εντούτοις, αυτή η σύγκριση είναι ιδεατή γιατί στηρίζεται σε δύο βασικές παραδοχές: 1. σε ίσες δόσεις έκθεσης ανθρώπινων και μη φυσικών πληθυσμών και 2. Σε μικρότερη ραδιοευαισθησία του ανθρώπινου σε σχέση με τους μη ανθρώπινους οργανισμούς. To take into consideration the thesis that if humans are protected against the action of ionizing radiation in the natural environment, so are all living organisms, would imply also equal exposure of humans and biota. However, this idealised comparison is possible only in theory (Radioecology, 2001).

4 γιατί Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στην πραγματικότητα τα έμβια στο φυσικό περιβάλλον υπόκεινται σε διαφορετικέςδόσειςακτινοβολίας στις περισσότερες περιπτώσεις ραδιολογικών καταστάσεων, που συνδέονται με αυξημένες δόσεις ακτινοβολιών υποβάθρου (πρωταρχικά, σε εκλύσεις από ατυχήματα). Παράδειγμα: Στα πυρηνικά ατυχήματα στα Νότια Ουράλια (1957) και στο Τσερνόμπιλ (1986), οι δόσεις ακτινοβολίας για τα έμβια στο περιβάλλον ήταν φορές υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες στους ανθρώπινους πληθυσμούς. και έμβια με μικρή φυλογενετική συγγένεια με τον άνθρωπο και σημαντικό ρόλο οικοσυστήματα παρουσιάζουν συγκρίσιμη ραδιοευαισθησία με τον άνθρωπο. σε ευρείας εξάπλωσης Παράδειγμα: Είδη Κωνοφόρων (πολύ μακρυά στην κλίμακα εξέλιξης από τον άνθρωπο) για τα οποία η θανατηφόρα δόση είναι συγκρίσιμη με αυτή του ανθρώπου. συμπέρασμα τα μη ανθρώπινα έμβια διαφοροποιούνται από τα έλλογα, υποκείμενα σε σημαντικά υψηλότερες δόσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

5 ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ: στο σημαντικό ρόλο της β-ακτινοβολίας και των επιπτώσεων στα μη ανθρώπινα έμβια στην υψηλή χωρητικότητα πολλών οικοσυστημάτων στην κατακράτηση ραδιονουκλιδίων στον αργό ρυθμό καθαρισμού αυτών των οικοσυστημάτων στην ικανότητα βιο-συσσώρευσης ραδιονουκλιδίων από τους οργανισμούς (παράγοντες βιο-μεγέθυνσης) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΕΜΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΟΓΩΝ Παρέμβαση των ελλόγων στον έλεγχο και την λήψη μέτρων προστασίας στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες του περιβάλλοντος

6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Οριζόντια διασπορά και κατακόρυφη κατανομή ραδιονουκλιδίων και βαρέων μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις του Chernobyl Οικολογικοί χρόνοι ημιζωής (ecological half lives), χρόνοι μεταφοράς (transit times) και χρόνοι απορρύπανσης 137 Cs στο θαλάσσιο περιβάλλον Βιοδείκτες ραδιολογικής εκτίμησης υδάτινων οικοσυστημάτων Συγκριτική εκτίμηση επιπτώσεων σε φυσικούς υδρόβιους πληθυσμούς με κυτταρογενετικά εργαλεία ΝΟΡΜ, TENORM στο θαλάσσιο οικοσύστημα Χρήση των ραδιονουκλιδίων ως ιχνηθετών στην Ωκεανογραφία Προσομοίωση διασποράς 137 Cs στο θαλάσσιο περιβάλλον με μεθόδους πεπερασμένων όγκων με βάση πραγματικές μετρήσεις στο θαλασσινό νερό Δορυφορική καταγραφή των επιπέδων ραδιενεργού ρύπανσης βασισμένη στην άμεση καταγραφή της αλατότητας (SMOS-συσχέτιση αλατότητας και ολοκληρωμένων πραγματικών μετρήσεων ενεργότητας 137 Cs) Ο ρόλος των μικρο-μακρο-μυκήτων στην διασπορά των ραδιονουκλιδίων στο εδαφικό οικοσύστημα

7 Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ραδιολογικός Έλεγχος περιοχών επισκέψεων πυρηνοκίνητων θαλασσίων οχημάτων Ραδιολογικοί έλεγχοι υδατοκαλλιεργειών Διθύρων Μαλακίων (Μυδοκαλλιέργειες) Εκτίμηση ραδιολογικής ποιότητας περιοχών NORM / TENORM Ραδιολογικός έλεγχος υπόγειων νερών Μελέτεςκατάπερίπτωση(π.χ. 238 U, πεδία βολής κλπ) Περιβαλλοντικές μελέτες επιπτώσεων αγροτικών και βιομηχανικών περιοχών (π.χ. Αμβρακικός. Κυπαρίσι, Γεωθερμία Μήλου, ΛΑΡΚΟ, ΠΕΣΙΝΕ, ΤΙΤΑΝ κα) Πρόγραμμα ελέγχου ραδιενέργειας θαλασσίου περιβάλλοντος (επέκταση του Άρθρου 35 της EURATOM)

8 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ THE MEDITERRANEAN MUSSEL WATCH/CIESM

9 Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ Οι επιπτώσεις των διαφόρων παραγόντων stress για τους οργανισμούς μπορούν να ανιχνευθούν σε όλαταεπίπεδατηςέμβιαςοργάνωσης, που κυμαίνονται από το μοριακό μέχρι και το επίπεδο του οικοσυστήματος. Οι κυτταρογενετικές επιπτώσεις των ραδιενεργών και συμβατικών ρυπαντών, όπως καταγράφονται «in situ» σε φυσικούς πληθυσμούς και ο καταμερισμός των βλαβών σε κάθε είδος ρυπαντή, είναι καινοτόμος δραστηριότητα με περιορισμένες ερευνητικές καταγραφές. Οτελικός«καταλογισμός ευθυνών» αποδίδεται στον ρυπαντή ανάλογα με την στατιστική κατανομή των χρωμοσωμικών αλλοιώσεων, που καταγράφονται στα γενετικά ή/και σωματικά κύτταρα των οργανισμών

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Γενοτοξικές επιπτώσεις σε θαλάσσια ασπόνδυλα εποικίζοντα τις περιοχές των θερμομεταλλικών πηγών της νήσου Ικαρία: Παρατεινόμενη έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία αυξημένου φυσικού υποβάθρου σε μη παρεμβατικά επίπεδαεπίπεδα (Non Intervention Levels)

11 Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΟΣΗΣ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ)

12 DOSE RATES IKARIA - CONTROL AREA: to Gy y -1 IKARIA - MEAN VALUE FOR THE TOTAL MEASURED AREA: 1.2 x 10-3 Gy y -1 IKARIA - SPRING AREAS: to Gy y -1 GREECE MEAN VALUE: 0.7 x 10-4 Gy y -1

13 GYTOGENETIC MEASUREMENTS Organisms: 1. Platynereis dumerilii (Nereidae, Polychaeta, Annelides) 2. Lycastopsis sp. (Nereidae, Polychaeta, Annelides), 3. Fabricia sabella (Sabellidae, Polychaeta, Annelides), 4. Melita palmata (Gammaridae, Amphipoda, Malacostraca) The collected organisms were fixed in 3:1 mixture of ethyl alcohol and glacial acetic acid and stained with 1% aceto-orcein. Embryo tissues, gonad tissues and whole specimens were squashed in 60% of lactic acid for cytogenetic analysis. Chromosome aberrations were scored at different stages of somatic, embryos and developing germ cells.

14 FREQUENCIES (% ± SD) OF CHROMOSOME ABERRATIONS IN CELLS OF MARINE ORGANISMS FROM IKARIA ISLAND Species Site No of specimens No of cells scored No of cells with aberrations % Life stage Platynereis Lefkada ± 1.2 juveniles Platynereis Armenistis ± 0.9 juveniles Lycastopsis Therma ± 1.4 juveniles Melita Therma ± 0.4 embryos Melita Armenistis ± 0.6 embryos Melita Fanari ± 0.3 embryos Fabricia Therma ± 0.6 germ cells Fabricia Fanari ±0.6 germ cells

15 DISTRIBUTION OF CHROMOSOME ABERRATIONS IN CELLS OF MARINE ORGANISMS FROM LEFKADA AND THERMA (MULTIABERRANT CELLS ARE EXLUDED) Species Site No of chromosome aberrations per cell Observed frequencies Expected frequencies for Poisson distribution Expected frequencies for Geometric distribution Lycastopsis sp Therma X 2 = X 2 = Platynereis Dumerilii Lefkada X 2 = X 2 = 0.022

16 MULTI-ABERRANT CELLS AND PYCNOSIS 2 specimens of Platynereis dumerilii from Lefkada had multiaberrant cells: - cell with 3 single fragments - cell with 1 single bridge with fragment and 2 single fragments - cell with 1 bridge with fragment and 3 single bridges 3 specimes of Lycastopsis sp. and 1 embryo of Melita palmata from Therma had multiaberrant cells: - cell with 3 single fragments and 1 twin fragment - cell with 1 single fragment and 2 twin fragments - cell with 4 single fragments and 1 twin fragments - cell with 1 single fragments and 2 twin fragments 2 specimens of Platynereis dumerilii from Lefkada (from different local sites between each other) were w recorded with pycnotic nuclei. It should be noted that multiaberrant cells and pycnosis were not t observed in organisms from the reference sites Armenistis and Fanari.

17 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

18 ΖΩΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟ-ΟΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΟΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΡΑΔΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: < Gy y -1 ΦΥΣΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ: Gy y -1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Gy y -1 ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Gy y -1 ΦΑΝΕΡΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ: Gy y -1

19 Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

20 ΡΑΔΙΟ-ΧΗΜΙΚΟ-ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

21 Οργανισμοί Βιοδείκτες Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ Καταγραφή αριθμού και τύπων χρωμοσωμικών αλλοιώσεων Συχνότητα Στατιστική Είδος ρυπαντή (ραδιονουκλίδιο) Συγκέντρωση ενεργότητας & βιο-διαθεσιμότητα ρυπαντή Δόση έκθεσης Χημική τοξικότητα (π.χ. 238U - PNECs predicted no-effect concentrations 5.0 μg L -1 in ambient water) Περιβαλλοντικοί παράγοντες «stress» Συνεργητική δράση Activity concentration of pollutant in abiotic components and/or external exposure / internal exposure (bioaccumulation) dose rate effect on organism at cellular level radiological quality assessment

22 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ TENORM Γεωργία Τραμπίδου

23 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (NON-HUMAN BIOTA) ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (ABANDONED SETTLING PONDS IN RONTOK AND BORSOWY)

24 Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΕ : -ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΩΝ -ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

25 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μελέτες πεδίου ( γ-ραδιοδιασκόπηση και καταγραφή υποστηρικτικών παραμέτρων οικοσυστήματος). Διαδικασίες δειγματοληψίας (Τυχαία και Συστηματική). Επεξεργασία των συλλεγμένων δειγμάτων. Μετρήσεις Μέθοδοι και πειραματικές διατάξεις μετρήσεων. Ανάπτυξη, επιλογή, προσαρμογή και εφαρμογή μοντέλων και μαθηματικών σχέσεων για την εκτίμηση των παραγόντων μεταφοράς και των δόσεων. Εκτίμηση ρυθμού δόσεων και επικινδυνότητας.

26 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υπολογισμός παραγόντων μεταφοράς με εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης στις συγκεντρώσεις των ραδιονουκλιδίων στα αβιοτικά και βιοτικά στοιχεία του περιβάλλοντος Καθορισμός του λόγου του 226 Ra και 228 Ra στο «κλάσμα του νερού», στο «εύκολα ανταλλάξιμο» κλάσμα, στο «δεσμευμένο στον άνθρακα» κλάσμα και το «δεσμευμένο στο οξείδια Fe και Mn» κλάσμα

27 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Περιβαλλοντική δοσιμετρία Πηγή ραδιονουκλιδίων Συγκεντρώσεις στο περιβαλλοντικό μέσο Εξωτερικές και εσωτερικές δόσεις Συνολική δόση Επίδραση στα άτομα-μονάδες Επίδραση στον πληθυσμό Επίδραση στο φυσικό οικοσύστημα

28 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Περιβαλλοντική δοσιμετρία Για τον υπολογισμό των δόσεων δύο προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί: Συντελεστές μετατροπής δόσεων (DCFs) σε προσομοίωση μη ανθρώπινου οργανισμού βασισμένης σε πραγματικές ιδιότητες μιας «κρίσιμης ομάδας» αντιπροσωπευτικής (generic) και ομοιόμορφη κατανομή ραδιονουκλιδίων Συντελεστές μετατροπής δόσεων (DCFs) του FASSET, E. C. Report για μη ανθρώπινους οργανισμούς αναφοράς σε Ευρωπαϊκά οικοσυστήματα.

29 Ra-226 Ra-228 Ra-224 K-40 Bq/kg Fig. 8. Concentrations of Radium radioisotopes and K-40 in soil and sediment samples collected from the studied mining settling ponds (Bq/kg)

30 Ra-226 Ra-228 Ra-224 K Bq/kg 1 Phragmites australis Phragmites australis Phragmites australis Lepidium ruderale Matricaria perforate Betula pendula Quercus robur Fig. 9 Concentrations of Radium radioisotopes and K-40 in biota collected from the studied mining settling ponds (Bq/kg wet weight)

31 μgy/d Calamagrostis Epigeios Betula Pendula Pharagmites Australis Quercus robur Internal dose rates Fig. 11. Internal and total dose rates received by plants collected in Rontok Setling pond (μgy/d) Total dose in above ground systems Total dose in root systems

32 μgy/d Internal dose rates Total dose in above ground systems 10 1 Phragmites Australis Phragmites Australis Phragmites Australis Phragmites Australis Phragmites Australis Phragmites Australis Lepidium Ruderale Total dose in root systems Cirsium vulgare Matricaria perforate Fig. 10. Internal and total dose rates received by plants collected from Bojszowy settling pond (μgy/d)

33 External Dose Rates to Burrowing Animals (μgy d -1 ) BOJZOWY RONTOK

34 External gamma dose rates due to soil irradiation (μgy d -1 ) External dose rates due to immersion to vegetation (μgy d -1 ) BOJZOWY RONTOK

35 ΗΤΕΛΙΚΗΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗΕΚΤΙΜΗΣΗΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ Οι διακυμάνσεις των ρυθμών εξωτερικής και εσωτερικής έκθεσης ήταν πολύ υψηλές, με την εξωτερική έκθεση ως τον κυριότερο παράγοντα ραδιολογικής επιβάρυνσης. Οι ρυθμοί δόσης των εκτιθέμενων χερσαίων οργανισμών κυμαίνονταν ανάμεσα στη φυσιολογικώς καλυμμένη ζώνη και οικολογικώς καλυμμένη ζώνη. Τούτο σημαίνει ότι είναι πιθανόν να ανιχνευθούν μικρές αλλαγές στη λειτουργία, μορφολογία και αύξηση των ασθενειών σε επίπεδο πληθυσμού. Οι μέγιστοι ολικοί ρυθμοί δόσεων ανήκουν στα ανώτερα όρια των επιπέδων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για φυσικά ραδιονουκλιδία σε ημι- φυσικά οικοσυστήματα.

36 ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Νικόλαος Ευαγγελίου Χημικός, MSc

37 ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΑ ΩΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΡΠ Τεχνητής προέλευσης ραδιονουκλίδια 137 Cs, 134 Cs, 60 Co, 90 Sr, 241 Am, Pu κλπ... Πηγές 137 Cs Fallout από τις δοκιμές πυρηνικών όπλων ( ) Fallout απότοατύχηματουchernobyl (1986) Διαπεριφερειακές (interregional) εισροές Εκροή Μαύρης Θάλασσας Φυσικής προέλευσης ραδιονουκλίδια 40 Κ, 87 Rb, 3 H, 235 U, 238 U( 234 Th), 14 C, 230 Th and 231 Pa, 210 Po and 210 Pb, 232 Th and 228 Ra, 227 Ac κλπ... Πηγές 234 Th Συνεχόμενη παραγωγή από τη διάσπαση του 238 U Ατμοσφαιρική εναπόθεση Διάβρωση εδάφους μεταφορά στις λεκάνες απορροής Cs-137 (Bq m -3 ) Egorov et al., Year Th: Διαλυτό ως Th(OH) n (4-n)+ Μεγάλη τάση να προσροφάται (t ½ = 24.1 d) U: Διαλυτό ( 0.1 % προσροφημένο, Hodge et al, 1979, t ½ = 4.47 x 10 9 years) Υπολογίζεται από την αλατότητα Delandhe et al, 2002 (S 33 39)

38 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μελέτη της οριζόντιας διασποράς ραδιονουκλιδίων σε θαλάσσια περιβάλλοντα (Κορινθιακός Κ. Πατραϊκός Κ. Αδριατική ΒΑ Αιγαίο Σαρωνικός Κ. Ελευσίνιος Κ. κα.) Μελέτη κατακόρυφων κατανομών (profiles) 137 Cs, 234 Th σε σχέση με συμβατικούς ρύπους (C, N, μέταλλα κα.) στη σωματιδιακή φάση (κλάσματα μεγέθους 0.6) και στη διαλυτή φάση (κλάσμα μεγέθους < 0.6 μm) Στατιστική επεξεργασία με σκοπό την παραμετροποίηση της συσχέτισης των κατανομών των ραδιονουκλιδίων ( 137 Cs και 234 Th ) και των συμβατικών ρύπων Μελέτη της εποχιακής συμπεριφοράς ραδιονουκλιδίων και ρύπων σε σχέση με τους παράγοντες επίδρασης Σύνδεση των κατακόρυφων κατανομών με τις φυσικοχημικές παραμέτρους (ph, αλατότητα, θερμοκρασία, πυκνότητα, DO) ως προς τα ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Μελέτη των περιβαλλοντικών πορειών του σωματιδιακού και του διαλυτού κλάσματος ραδιονουκλιδίων και ρύπων στο επιλεγμένο οικοσύστημα (μελέτη προσαρμογής σε υπολογιστικά μοντέλα).

39 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Πατραϊκός Κόλπος Ημι-κλειστή λεκάνη χαμηλών βαθών. Επιδράσεις απο βιομηχανικό, φυσικό και αστικό περιβάλλοντα χώρο. ΒΑ Αιγαίο Πέλαγος Ανοικτή θαλάσσια λεκάνη χαμηλών βαθών, χαρακτηριστική διασυνοριακών εισροών.

40 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σαρωνικός Κόλπος Κόλπος Ελευσίνας Κλειστή, ολιγοτροφική λεκάνη χαμηλών βαθών Επιδράσεις από 30 περίπου βιομηχανικές μονάδες, αστικές (Ψυτάλλεια), λιμάνι Πειραιά

41 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Προετοιμασία φίλτρων Προετοιμασία οργάνου Ανάπτυξη Ανάλυση δειγμάτων Μετρήσεις γ- φασματομετρίας Μετρήσεις DOC - POC Συντήρηση δειγματολήπτη AdissTh [ (, Cs)] A1 A1 E A2 1 A 1

42 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ Mark 3 (COSS) LV-WTS (McLane Labs) ERL

43 Krissaios G. (Korinthiakos G.) Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος 137 Cs ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ Evangeliou, N., Florou, H., Bokoros, P., Scoullos, M. (2009), Journal of Environmental Radioactivity, accepted.

44 Density (sigma-t) Cs-137 (Bq m -3 ) Cs ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ Density (sigma-t) Cs-137 (Bq m -3 ) Depth (m) Depth (m) Elefsis B Temperature ( o C) Salinity (psu) Saronikos Gulf St Temperature ( o C) Salinity (psu)

45 ΧΡΗΣΗ 234 Th ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ HL M >> HL D Baena et al., 2006 Αναμενόμενη ισορροπία 234 Th/ 238 U = 1 Παρατηρούμενη απόκλιση 234 Th/ 238 U 1 Παραδοχές: Σταθερή κατάσταση (dth/dt = 0) Αμελητέα διάχυση και μεταφορά μη αντιστρεπτή προσρόφηση στα σωματίδια

46 z Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος 2 d J ( A A ) dz Th U Th Th Th z 1 d ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ BOX MODEL d ATh d ( A A ) U Th Th p ATh [( A A ) A ] p d p U Th Th Th Χρόνος παραμονής d-th (d) πριν προσροφηθεί Ροή d-th (Bq m -2 d -1 ) από τη διαλυτή φάση στη σωματιδιακή Χρόνος παραμονής p-th (d) z 2 1 t P = (A - A )dz Th U Th Th Th z Ροή p-th (Bq m -2 d -1 ) Μετρώντας POC/PTh στα βυθιζόμενα σωματίδια: POC PC ( ) P PTh Μετρώντας PM/PTh σταβυθιζόμενασωματίδια: PM PM ( ) P PTh PPAHs PPAHs PTh Μετρώντας PPAHs/PTh στα βυθιζόμενα σωματίδια: ( ) P κοκ... Th Th Th Ροή POC (mm m -1 d -1 ) Ροή PM (ppm m -1 d -1 ) Ροή PPAHs (pmol m -2 d -1 )

47 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 234 Th ΚΑΙ 238 U ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ p-th ΚΑΙ d-th ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ Depth (m) Activity Concentration (Bq m -3 ) Depth (m) Flux (Bq m -2 d -1 ) Depth (m) Residence Time (d) PTh DTh Th T U 180 J( 234 Th) 200 P( 234 Th) Dissolved 234 Th Particulate 234 Th Evangeliou, N., Florou, H., Scoullos, M. (2009), Desalination and Water Treatment, in review. Saronikos G.

48 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 234 Th ΚΑΙ 238 U ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ p-th ΚΑΙ d-th ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ Activity Concentration (Bq m -3 ) Flux (Bq m -2 d -1 ) Residence Time (d) Depth (m) 15 Depth (m) 15 Depth (m) PTh DTh Th T U J( 234 Th) 25 P( 234 Th) Dissolved 234 Th Particulate 234 Th Evangeliou, N., Florou, H., Scoullos, M. (2009), Desalination and Water Treatment, in review. Elefsis B.

49 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ...

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Safety and Environmental Aspects of Fusion Energy

Safety and Environmental Aspects of Fusion Energy Safety and Environmental Aspects of Fusion Energy Dr Heleny Florou ERP/INT-RP/NCSRD Demokritos One of the main incentives for the investing in the development of fusion energy is the prospect that the

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟ ΕΝ ΡΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟ ΕΝ ΡΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΑΣΠΟΡΑ 137 Cs ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Υ ΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΥΟ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΑΣΠΟΡΑ 137 Cs ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Υ ΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΥΟ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΑΣΠΟΡΑ 137 Cs ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Υ ΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ. «Μελέτη της αποµάκρυνσης µε προσρόφηση από ενεργό άνθρακα των οργανικών παραπροϊόντων της χλωρίωσης του πόσιµου νερού»

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ. «Μελέτη της αποµάκρυνσης µε προσρόφηση από ενεργό άνθρακα των οργανικών παραπροϊόντων της χλωρίωσης του πόσιµου νερού» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ «Μελέτη της αποµάκρυνσης µε προσρόφηση από ενεργό άνθρακα των οργανικών παραπροϊόντων της χλωρίωσης του πόσιµου νερού» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΜΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 5.1 Εισαγωγή - Άνθρωπος και Περιβάλλον Στο βυθό αρκετών φυσικών νερών, στην διεπιφάνεια νερού-ιζήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων Μάθημα: Διδάσκοντες: Παπαστεργιάδου Ε., Μακρίδης Π., Νταϊλιάνης Σ. Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10.1. Εισαγωγή: Οικοτοξικολογία Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για τις επικίνδυνες χημικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΙΟΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Γεωχημικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά αστικών εδαφών του Λεκανοπεδίου Αθηνών με έμφαση στην κινητικότητα και βιοπροσβασιμότητα τοξικών χημικών στοιχείων Αριάδνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μελέτη της τέφρας ως ενεργειακό υλικό παθητικού δροσισμού κτιρίων και υπαίθριων χώρων χρηματοδοτούμενη από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 6.1. Από την Τοξικολογία στην Οικοτοξικολογία Από τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησε ένα δραστήριο κίνημα περιβαλλοντικής αφύπνισης για τα αυξανόμενα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η κατασκευή φραγµάτων ταµιευτήρων αναµένεται να ανακουφίσει σηµαντικά την Θεσσαλική πεδιάδα από το πρόβληµα της έλλειψης αρδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος

11 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος 11 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Τόμος Περιλήψεων 6 8 Ιουνίου 2010 Πολιτιστικό Κέντρο Βάμου Βάμος, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΦΥΚΩΝ ΩΣ ΒΙΟ ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΦΥΚΩΝ ΩΣ ΒΙΟ ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΦΥΚΩΝ ΩΣ ΒΙΟ ΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΑΡΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Παρακολούθηση

Δράση 2: Παρακολούθηση ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Συντονισμένες Δράσεις για τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης του Στρυμονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «ιατροφή και παραγωγή των κυρίαρχων ειδών των Kωπηπόδων οικοσύστηµα του Σαρωνικού Κόλπου»

Πτυχιακή Εργασία. «ιατροφή και παραγωγή των κυρίαρχων ειδών των Kωπηπόδων οικοσύστηµα του Σαρωνικού Κόλπου» Πανεπιστήµιο Αιγαίου -Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)- Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Πτυχιακή Εργασία «ιατροφή και παραγωγή των κυρίαρχων ειδών των Kωπηπόδων σε παράκτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία «Συγκεντρώσεις βαρέων και τοξικών μετάλλων, με έμφαση στον υδράργυρο, σε δείγματα από την περιοχή των Χανίων. Διερεύνηση ανθρωπογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων

Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης σε Παραλίες του Νομού Χανίων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Μικροβιολογική Ανάλυση Νερών Κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Οικολογικού Κινδύνου. Του Ποταµού Πηνειού. Με Τον Υπολογιστικό Κώδικα AQUARISK ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Εκτίµηση Οικολογικού Κινδύνου. Του Ποταµού Πηνειού. Με Τον Υπολογιστικό Κώδικα AQUARISK ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εκτίµηση Οικολογικού Κινδύνου Του Ποταµού Πηνειού Με Τον Υπολογιστικό Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Ο υδράργυρος είναι ένα στοιχείο που

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Ο υδράργυρος είναι ένα στοιχείο που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Εισαγωγή Τόσο ο υδράργυρος, όσο και οι ενώσεις του είναι τοξικές για τον άνθρωπο, καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Ο υδράργυρος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Θερινό Σχολείο 2006

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Θερινό Σχολείο 2006 ΑΘΗΝΑ 2006 ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΙΑ ΤΩΝ 2 Οργανισμοί, γονιδιώματα και εξέλιξη: Η βιολογία σε αλληλεπίδραση με τις λοιπές επιστήμες με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας και της προέλευσης των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο Ο ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒ Ο ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΡΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Πρίφτη Ε. 1, Καμπέρη Ε. 1, Ζέρη Χ. 1, Μιχαλόπουλος Π. 1, Ηλιάκης Σ. 1, Δασενάκης Μ. 2, Σκούλλος Μ. 2 1 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα