2.14. ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.14. ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ"

Transcript

1 2.14. ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ [184]

2 Άνθρωπος 1. Εφηβική ηλικία: ήβη, η πρώτη νεότητα, αφότου ο άνθρωπος γίνεται ικανός για αναπαραγωγή. Αρχίζει γύρω στα 13 χρόνια και τελειώνει γύρω στα χρόνια. 2. Νεότητα (18-24 χρόνια): η χρονική περίοδος κατά την οποία ένα άτομο μεταβαίνει από την εξαρτημένη παιδική και εφηβική ηλικία στην αυτονομία και υπεύθυνη ενηλικίωση. Αποτελεί προέκταση της εφηβικής ηλικίας. 3. Ενηλικίωση/ωρίμανση: η μετάβαση από την ανηλικότητα στην κατάσταση του ενηλίκου. Χαρακτηρίζεται από αυτοτέλεια στον τρόπο σκέψης και δράσης και ελευθερία-ανεξαρτησία στις κοινωνικές, πολιτικές, επαγγελματικές, πνευματικές επιλογές και προσανατολισμούς. 4. Προσωπικότητα: το σύνολο των βιολογικών, ψυχικών, πνευματικών και ηθικών ιδιοτήτων του ανθρώπου που τον διαφοροποιούν από κάθε άλλον άνθρωπο και τον καθιστούν μοναδικό. 5. Αντίληψη: αντιληπτικότητα, η ικανότητα να μαθαίνει κανείς εύκολα, εξυπνάδα. 6. Μνήμη: η λειτουργία με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να διατηρεί και να επαναφέρει τις πληροφορίες που αποκτά με την αντίληψη και τη μάθηση. 7. Νοημοσύνη: ικανότητα αντίληψης, μάθησης και προσαρμογής. Ο όρος εμπεριέχει τις νοητικές ή γνωστικές λειτουργίες, αντίληψη, μνήμη, γλώσσα, σκέψη, δηλαδή αναφέρεται στο σύνολο των νοητικών λειτουργιών και ικανοτήτων του ανθρώπου. 8. Παρατηρητικότητα - προσοχή: η ιδιότητα του νου να προσηλώνεται σε κάτι με αποτέλεσμα την καλύτερη αντίληψη και συνειδητοποίηση των συνθηκών του εξωτερικού και εσωτερικού κόσμου. 9. Σκέψη: η ικανότητα της σύγκρισης και του συνδυασμού των ιδεών. Η σκέψη περιλαμβάνει τη φαντασία, τους συνειρμούς, την ικανότητα για τη λύση των προβλημάτων. 10. Φιλομάθεια: η αγάπη του ανθρώπου για μάθηση. 11. Γλώσσα: το σύνολο των λέξεων και φράσεων που χρησιμοποιεί ένας λαός ή μια ομάδα ανθρώπων για να συνεννοείται γραπτά ή προφορικά. 12. Αισθητική: η αντίληψη ως προς το ωραίο που αναφέρεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας και στις επιλογές μας (εμφάνιση, κόμμωση, διακόσμηση, ομιλία, συμπεριφορά κ.λπ.). 13. Βούληση: πρόθεση, σκοπός, νοητική δύναμη με την οποία ένα άτομο μπορεί να κατευθύνει τις σκέψεις και τις ενέργειές του προς την επίτευξη ενός σκοπού, τη λήψη μιας απόφασης κ.λπ. 14. Αυτοπραγμάτωση: η δυνατότητα του ανθρώπου να επιτυγχάνει, να υλοποιεί και να πραγματώνει τους στόχους και τις επιδιώξεις του. 15. Συναίσθημα: ευχάριστη ή δυσάρεστη ψυχική κατάσταση που προκαλείται από ενέργειες, βιώματα, παραστάσεις, σκέψεις. 16. Αυτοσυναίσθημα: το ευχάριστο ή δυσάρεστο συναίσθημα που προέρχεται από τη γνώμη που έχουμε για την αξία ή απαξία του εαυτού μας. 17. Ευτυχία: συναίσθημα ευδαιμονίας που προέρχεται από τη βαθιά ικανοποίηση, που δημιουργείται από την εκπλήρωση των ψυχικών και υλικών αναγκών και επιθυμιών. [185]

3 18. Αυτογνωσία: η γνώση του εαυτού μας, των αρετών ή αδυναμιών μας. 19. Αυτοκριτική - αυτοέλεγχος: η άσκηση κριτικής από τον εαυτό μας στις ίδιες μας τις πράξεις ή παραλείψεις. Σκοπός αυτής της νοητικής διαδικασίας είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών και η διόρθωση των λαθών μας, η αυτοβελτίωση. 20. Βιοθεωρία: το σύνολο των απόψεων που έχει κάποιος για τη ζωή, δηλαδή πώς πρέπει να ζει, ποιους σκοπούς θεωρεί απαραίτητους. Συνδέεται με το αξιακό σύστημα. 21. Κοσμοθεωρία: η αντίληψη που διαμορφώνει ο άνθρωπος για τον κόσμο, κοσμοαντίληψη, φιλοσοφική θέση για το βαθύτερο νόημα της ζωής και του κόσμου (διανοητές, φιλόσοφοι, φιλοσοφικές θεωρίες). 22. Χαρακτήρας: ο ιδιαίτερος τρόπος συμπεριφοράς, ενέργειας, σκέψης κάθε ατόμου, η ιδιοσυγκρασία. 23. Κίνητρο: ό,τι κινεί σε δράση, οτιδήποτε ελκύει και προσανατολίζει την ενεργητικότητά του ανθρώπου για την κάλυψη των αναγκών του. Ηθική ζωή 1. Στάση/εις: τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος, θέματος. 2. Συμπεριφορά: ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται κάποιος, διαγωγή. Τρόπος αντίδρασης (θετικής ή αρνητικής) στα ερεθίσματα που προέρχονται από το κοινωνικό περιβάλλον. 3. Αξίες: κοινώς αποδεκτές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά και τις σχέσεις των προσώπων. Είδη: υλικές, πνευματικές, κοινωνικές, πολιτικές, αισθητικές, ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές. 4. Ανθρωπισμός: η πίστη στην ιδέα και αξία του ανθρώπου ως ελεύθερης ύπαρξης, που έχει δικαίωμα να ζήσει, να μορφωθεί και να δημιουργήσει μέσα σε συντεταγμένη πολιτική κοινωνία. 5. Ανθρώπινα δικαιώματα: απαίτηση, αξίωση κάθε ανθρώπου (που την επιτρέπει ένας άγραφος νόμος ή που την κατοχυρώνει ένας γραπτός νόμος) να σέβονται τη ζωή, την τιμή και την προσωπικότητά του λόγω της ιδιότητάς του ως ανθρώπου. 6. Ισότητα: εξομοίωση των πολιτών στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, δηλαδή η χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση των πολιτών από την πολιτεία. 7. Οικουμενική Διακήρυξη: καταστατικός χάρτης που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και συντάχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Ε- θνών. Η Οικουμενική Διακήρυξη δεν έχει νομικό χαρακτήρα. 8. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ): διεθνής οργανισμός-συνασπισμός μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό την συνεργασία στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα. 9. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ): οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν σε εθελοντική βάση, με σκοπό τη δημιουργία ευρύτερων κινημάτων, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, την αφύπνιση της «παγκόσμιας συνείδησης» για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατάργηση διακρίσεων, την προστασία μειο- [186]

4 νοτήτων, μεταναστών, τα δικαιώματα του παιδιού και της γυναίκας, το περιβάλλον, τον αφοπλισμό, την ειρήνη, την υγεία. 10. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια: η πίστη στην αξία της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. 11. Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας: σεβασμός της μοναδικότητας κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, και η διαφορετικότητά του αυτή είναι άξια σεβασμού και προστασίας. 12. Ανεκτικότητα: το να δεχόμαστε τους άλλους με τις ιδιαιτερότητές τους. 13. Εθελοντισμός: η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κάποιον κοινωφελή σκοπό. 14. Κοινωνική παθολογία/παθογένεια: η κοινωνιολογία δανείζεται τον όρο από την ιατρική προκειμένου να περιγράψει φαινόμενα κοινωνικής αποδιοργάνωσης, όπως εγκληματικότητα, ναρκωτικά, πορνεία. 15. Κοινωνικό πρόβλημα: το πρόβλημα που προκύπτει όταν οι ισχύουσες σχέσεις και οι θεσμοί δεν είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες ή λειτουργίες, με συνέπεια άτομα ή κοινωνικές ομάδες να μην εντάσσονται πλήρως ή ομαλά στις διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής. 16. Ανομία: η κοινωνική αποδιοργάνωση, κατάσταση κατά την οποία οι συμπεριφορές των ατόμων δεν ρυθμίζονται από τους κοινούς κανόνες, αλλά, αντίθετα, χαρακτηρίζονται από έλλειψη κοινωνικού ελέγχου και εξασθένιση αξιών. 17. Αποκλίνουσα συμπεριφορά: αντικοινωνική, μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. 18. Διακρίσεις (φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές κ.λπ.): εχθρική αντιμετώπιση μιας κατηγορίας ανθρώπων είτε από το κοινωνικό σύνολο είτε από τις αρχές του τόπου, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξαιτίας της διαφοράς φύλου, κοινωνικής τάξης, χρώματος, θρησκευτικών ή πολιτικών αντιλήψεων κ.λπ. 19. Μετανάστευση: η μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων από τη χώρα της καταγωγής τους σε μια άλλη, που πραγματοποιείται για οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς λόγους. 20. Μετανάστης: πρόσωπο που για οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς λόγους μετοίκησε σε ξένη χώρα προκειμένου να εγκατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 21. Πρόσφυγας: πρόσωπο που υποχρεώνεται από πιεστικές καταστάσεις (πόλεμος, πολιτικές διώξεις, φυσική καταστροφή) να εγκαταλείψει τον τόπο της μόνιμης διαμονής του και να καταφύγει αλλού. 22. Μειονότητα: ομάδα πολιτών ενός κράτους που διαφέρει κατά την καταγωγή, τη γλώσσα ή τη θρησκεία από τον επικρατούντα πληθυσμό. 23. Στερεότυπα: οι παγιωμένες και υπεραπλουστευμένες πεποιθήσεις ατόμων και κοινωνικών ομάδων σχετικά με ιδιαίτερα γνωρίσματα άλλων ατόμων ή κοινωνικών ομάδων. 24. Προκαταλήψεις: οι αδικαιολόγητες και αρνητικές στάσεις ατόμων απέναντι στα μέλη μιας άλλης ομάδας (φυλετικής, εθνικής ή άλλης). 25. Ρατσισμός: θεωρία που υποστηρίζει την ανωτερότητα μιας φυλής και αποβλέπει στη διατήρηση της «καθαρότητάς» της και στην κυριαρχία της επί των άλλων. Συνέπεια αυτής της στάσης είναι η εχθρότητα εναντί- [187]

5 ον μιας κοινωνικής ομάδας, που εκδηλώνεται με ενέργειες είτε βίαιες, είτε που αποσκοπούν στον αποκλεισμό της από τις δραστηριότητες (επαγγελματικές κ.λπ.) του κοινωνικού συνόλου. 26. Απαρτχάιντ (apartheid): πολιτική φυλετικών διακρίσεων στη Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία, φυλετισμός. Το σύστημα διαχωρισμού λευκών και μαύρων επικράτησε στη Νότια Αφρική το χρονικό διάστημα Με μια σειρά νόμων ο πληθυσμός των μαύρων δεν επιτρεπόταν να κινείται στις περιοχές των λευκών (πόλεις, παραλίες κ.λπ.), ούτε να χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς που προορίζονταν για τους λευκούς. Οι συνθήκες ζωής της πλειοψηφίας των μαύρων ήταν άθλιες. 27. Γκέτο: μια αποκλεισμένη περιοχή στην οποία κατοικούν άνθρωποι που ανήκουν σε ένα θρήσκευμα, φυλή ή εθνότητα παρά τη θέλησή τους. Σήμερα ονομάζεται έτσι αστική περιοχή όπου ορισμένη μειονότητα ζει απομονωμένη από το υπόλοιπο τμήμα της κοινωνίας. 28. Σεξισμός: νοοτροπία, αντίληψη, συμπεριφορά που επιβάλλει διακρίσεις εις βάρος του γυναικείου φύλου. 29. Κοινωνικός αποκλεισμός: κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης ατόμων ή κοινωνικών ομάδων να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να απολαύσουν τα δημόσια αγαθά (συμμετοχή στα κοινά, εκπαίδευση, περίθαλψη κ.λπ.). 30. Ξενομανία: η μέχρι μανίας μίμηση ξένων τρόπων ζωής, συμπεριφοράς ή έκφρασης. 31. Ξενοφοβία: το αίσθημα τρόμου, αντιπάθειας, αποστροφής ή εχθρότητας απέναντι στο ξένο πρόσωπο αλλά και γενικότερα σε οτιδήποτε ξενόφερτο. 32. Μισαλλοδοξία: μίσος προς αλλόθρησκους ή προς όσους πρεσβεύουν άλλες αρχές (κοινωνικές, πολιτικές κ.λπ.). Κοινωνικό περιβάλλον 1. Περιβάλλον: στην ψυχολογία ο όρος σημαίνει την εξωατομική πραγματικότητα, ό,τι δηλαδή βρίσκεται γύρω από το άτομο. Η συμπεριφορά, η ζωή και η εξέλιξη του ανθρώπου καθορίζονται από τους γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. 2. Κοινωνία: σύνολο ανθρώπων που συμβιώνουν σε έναν τόπο ή σε μια εποχή. 3. Μάζα: ένα πλήθος ανθρώπων τα μέλη του οποίου χάνουν την ατομικότητά τους και μεταβάλλονται σε όχλο. 4. Κοινωνική ομάδα: ένα οργανωμένο σύνολο ανθρώπων που έχουν κοινούς σκοπούς για την επίτευξή των οποίων συνεργάζονται και επικοινωνούν. Τα μέλη των κοινωνικών ομάδων αποκτούν συνείδηση των κοινών τους στοιχείων, δηλαδή έχουν την αίσθηση ότι αποτελούν ομάδα με χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες υπο-ομάδες της κοινωνίας. 5. Κοινωνική θέση: η θέση που κατέχει το άτομο σε μια κοινωνική ο- μάδα. Η θέση αυτή συνδέεται με το σύνολο των δικαιωμάτων και των υ- ποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. [188]

6 6. Γόητρο: το κύρος που απολαμβάνει ο κάτοχος μιας θέσης μέσα στην κοινωνία. 7. Ελίτ: ομάδα προσώπων που κρατούν, σε οποιαδήποτε κοινωνία, εξέχουσες θέσεις, οι εκλεκτοί μιας ομάδας ή κοινωνίας. 8. Κοινωνικός ρόλος: προκαθορισμένες συμπεριφορές και προσδοκίες που έχει η κοινωνία από τον κάτοχο μιας κοινωνικής θέσης. Κάποιοι κοινωνικοί ρόλοι αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σημαντικοί για την πρόοδο και την εξέλιξη της κοινωνίας (π.χ. γονέας, πνευματικός άνθρωπος, επιστήμονας, δάσκαλος, κριτικός, καλλιτέχνης, δημοσιογράφος, πολιτικός). 9. Κοινωνικοί θεσμοί: τρόποι οργάνωσης της ανθρώπινης δραστηριότητας στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής. Καθιερώνονται και επιβάλλονται από την κρατική εξουσία με βασικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της. 10. Κοινωνικοποίηση: στην κοινωνική ψυχολογία, η διαδικασία με την οποία ένα άτομο μαθαίνει να προσαρμόζεται στην ομάδα αποκτώντας την κοινωνική συμπεριφορά που εγκρίνει η ομάδα. Συντελείται ανεπαίσθητα, σταδιακά και ασυνείδητα καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και πραγματώνεται με τη μεταβίβαση πολιτισμικών στοιχείων στα μέλη των κοινωνικών ομάδων. 11. Κοινωνικός έλεγχος: είναι το σύνολο των μέσων (προτροπές, αμοιβές, επιβραβεύσεις, δικαστικές ποινές) με τα οποία η κοινωνία παρακινεί και εξαναγκάζει τα μέλη της να συμμορφώνονται με τους κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους σκέψης και δράσης. 12. Εσωτερίκευση: η αφομοίωση από το άτομο στοιχείων γνώσης, προτύπων συμπεριφοράς, πολιτισμικών αξιών κ.λπ. και η αποδοχή τους ως στοιχείων της δικής τους προσωπικότητας. 13. Κοινωνικός κομφορμισμός: η τάση του ανθρώπου να ακολουθεί τις κυρίαρχες αντιλήψεις και συμπεριφορές της ομάδας στην οποία ανήκει. 14. Κοινή γνώμη: αντίληψη ή πεποίθηση κοινότητας ανθρώπων για ο- ρισμένο θέμα: τα μαζικά μέσα επικοινωνίας επηρεάζουν την κοινή γνώμη. 15. Αλλοτρίωση: η αποξένωση του ατόμου από τον εαυτό του και τις πραγματικές ανάγκες του, η αλλοίωση της προσωπικότητάς του. Φυσικό περιβάλλον 1. Περιβάλλον: 1) το σύνολο των φυσικών και, ειδικότερα για τον άνθρωπο, πολιτιστικών συνθηκών στις οποίες ζει και αναπτύσσεται ένας οργανισμός 2) οι φυσικές συνθήκες (έδαφος, αέρας, νερό κ.λπ.) που επικρατούν στον χώρο όπου ζει ένας οργανισμός 3) χώρος διαβίωσης. 2. Φύση: ο φυσικός κόσμος όπου ζει ο άνθρωπος, το περιβάλλον. Στοιχεία του φυσικού κόσμου αποτελούν ο αέρας, το έδαφος, το υπέδαφος, τα ύδατα, η πανίδα και η χλωρίδα, το κλίμα. 3. Βιόσφαιρα: το τμήμα της γήινης σφαίρας (γη, αέρας, νερό), όπου οι φυσικοχημικές συνθήκες επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής. 4. Ρύπανση του περιβάλλοντος: εισαγωγή ή διασπορά στο περιβάλλον ουσιών ή ενέργειας σε ποσότητες τέτοιες που είναι αδύνατο να αφομοιωθούν ή να εξουδετερωθούν. [189]

7 5. Ατμοσφαιρική ρύπανση: η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων, κόκκων στερεών ουσιών κ.ά. από τη βιομηχανική δραστηριότητα, την κίνηση των αυτοκινήτων κ.λπ., σε ποσότητες τέτοιες που γίνονται βλαπτικές για τον άνθρωπο και γενικά για το περιβάλλον. 6. Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας: ενέργεια που μπορεί να ανανεώνεται, που δεν εξαντλείται, ενέργεια φιλική στο περιβάλλον: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρισμός, αιολική ενέργεια, η βιομάζα, η γεωθερμική ενέργεια, η κυματική ενέργεια). 7. Πράσινη οικονομία: ανάπτυξη που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον εκσυγχρονισμό των μεταφορών και υποδομών, και γενικά αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος. 8. Βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη: η οικονομική ανάπτυξη η οποία δεν προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον και δεν σπαταλά τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Με τον όρο αειφόρος ανάπτυξη εννοούμε τη βελτίωση της οικονομίας, της παιδείας, της υγείας και των κοινωνικών δομών με τρόπο ώστε το φυσικό και βιολογικό περιβάλλον να μην υποβαθμίζεται. 9. Οικολογική συνείδηση: τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από ενδιαφέρον και φροντίδα για τη φύση. 10. Περιβαλλοντική ηθική: το σύνολο των αξιών που πρέπει να διέπουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. 11. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: συστηματική και διά βίου εκπαίδευση/ενημέρωση για το περιβάλλον (δυνατότητες και προβλήματα). Μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διαμορφώνονται στάσεις και α- ντιλήψεις σε άτομα και κοινωνικές ομάδες, κατά τρόπο ώστε να μπορούν με ατομική αλλά και συλλογική δράση να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Πολιτισμός 1. Πολιτισμός: το σύνολο των υλικών και πνευματικών δημιουργημάτων του ανθρώπου σε ορισμένη χώρα ή εποχή, δηλαδή το σύνολο των αξιών, αντιλήψεων, τρόπων συμπεριφοράς, εθίμων και παραδόσεων, καθώς και των τεχνολογικών επιτευγμάτων. 2. Πολιτιστικό επίπεδο: η ποιότητα και ο βαθμός ανάπτυξης της πολιτιστικής ζωής ενός τόπου. 3. Υλικός (υλικοτεχνικός) πολιτισμός: όλα όσα έχει πετύχει ο άνθρωπος σε υλικό επίπεδο (τεχνικά έργα, επιτεύγματα υψηλής τεχνολογίας, υλικά αγαθά). 4. Πνευματικός πολιτισμός: το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες ο άνθρωπος ανυψώνεται σε πνευματική οντότητα, δηλαδή το σύνολο των πνευματικών επιτευγμάτων, όπως: νόμοι, θεσμοί, δίκαιο, εκπαίδευση, τέχνη, θρησκεία κ.λπ. 5. Ηθικός πολιτισμός: το σύνολο αρχών και κανόνων που εκφράζουν το ηθικό επίπεδο των ανθρώπων. Περιλαμβάνει τα ήθη του λαού, τις ηθικές αντιλήψεις και ευαισθησίες του, τις παραδόσεις, τα ιδανικά, τις ατομικές ελευθερίες, τις πολιτικές και κοινωνικές αρετές (δίκαιο, ισότητα, ευθύνη, σεβασμό, αλληλεγγύη, ανθρωπιά). [190]

8 6. Κουλτούρα: το σύνολο τις πνευματικής παράδοσης και δημιουργίας του λαού. 7. Μαζική κουλτούρα: τα προβαλλόμενα και επιβαλλόμενα πολιτιστικά πρότυπα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Ο όρος αναφέρεται κυρίως στον καταναλωτικό, υλιστικό και αντιπνευματικό τρόπο ζωής που προωθείται ως κυρίαρχη αξία στις βιομηχανικές κοινωνίες. 8. Υποκουλτούρα: το σύνολο των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων που διαφοροποιούν μια υπο-ομάδα στα πλαίσια του εθνικού πολιτισμού. 9. Διάλογος πολιτισμών: οι προσπάθειες που επιδιώκουν την αλληλοκατανόηση εθνών με διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, στο πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων και τις ιδιαιτερότητας του πολιτισμού κάθε λαού. 10. Οικουμενικός πολιτισμός: ο κοινός τρόπος ζωής που σταδιακά ε- γκαθιδρύεται σε όλο και περισσότερα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη φυλή, το χρώμα και το θρήσκευμα. Ο σύγχρονος οικουμενικός πολιτισμός συχνά χαρακτηρίζεται «δυτικός», επειδή επίκεντρο του είναι η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική. 11. Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός: η τάση για επέκταση της πολιτιστικής επιρροής ενός κράτους σε άλλες χώρες, κυρίως με τη συστηματική προσπάθεια να προβάλλει και να επιβάλλει τη γλώσσα και τον πολιτισμό του σε άλλες χώρες. 12. Δυτικοποίηση: η σταδιακή διαδικασία πολιτισμικής αλλοτρίωσης κατά την οποία κοινωνίες με μεγάλη ιστορία και πανάρχαια έθιμα υφίστανται την καταλυτική επίδραση του δυτικού πολιτισμού σε όλους τους τομείς και τις εκφάνσεις της κοινωνικής τους ζωής. 13. Πολυπολιτισμικότητα: η συνύπαρξη και η ελεύθερη επικοινωνία μιας εθνικής πολιτιστικής κοινότητας με άλλες εθνοτικές μειονότητες, με τις οποίες συμβιώνει είτε μέσα στα όρια του εθνικού κράτους είτε στο πλαίσιο ευρύτερων κρατικών ενοτήτων 14. Πολιτιστική ποικιλομορφία: η αναγνώριση και ο σεβασμός των ιδιαίτερων γνωρισμάτων (γλώσσα, ενδυμασία, τρόπος ζωής, παραδόσεις, θρησκεία κ.λπ.) που χαρακτηρίζουν την πολιτιστική φυσιογνωμία ενός λαού. 15. Τουρισμός: το να ταξιδεύει κανείς σε άλλους από τον τόπο διαμονής του τόπους, κυρίως για αναψυχή. 16. Εκπαιδευτικός τουρισμός: ο τουρισμός που δημιουργείται από τις εκδρομές των σχολείων. 17. Αγροτουρισμός: τουρισμός σε αγροτικές περιοχές που συνδυάζει τις διακοπές με την επαφή με την αγροτική παραγωγή και την πολιτισμική κληρονομιά των περιοχών αυτών. 18. Οικοτουρισμός: τουρισμός που αποβλέπει στην ανακάλυψη και απόλαυση της φύσης σε συνδυασμό με δραστηριότητες που σέβονται το περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα. [191]

9 Επιστήμη - τεχνολογία 1. Γνώση: γενικά, η επεξεργασμένη λογικά εικόνα που σχηματίζουμε για τα πράγματα και τον κόσμο, η σύλληψη των ιδιοτήτων και των καταστάσεων των αντικειμένων από τον νου. 2. Επιστήμη: σύλληψη, ανάλυση αφηρημένων θεωρητικών εννοιών, παρατήρηση, μελέτη, έρευνα των φαινομένων της φύσης και της κοινωνίας του ανθρώπου, συστηματοποίηση των γνώσεων. Αναφέρεται στη σύσταση, τις ιδιότητες και τις σχέσεις των στοιχείων της πραγματικότητας μεταξύ τους. 3. Επιστημονισμός: ιδεολογία που πρεσβεύει την απόλυτη κυριαρχία, αυθεντία και ανεξαρτησία της επιστήμης από το κοινωνικό, ηθικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Η επιστήμη είναι για το πλατύ κοινό, και για πολλούς επιστήμονες ακόμα, κάτι σαν μαύρη μαγεία, και η αυθεντία της είναι αδιαμφισβήτητη και ταυτόχρονα ακατανόητη. 4. Αστρονομία: η επιστήμη που μελετά τα ουράνια σώματα. 5. Διαστημική: μελέτη και έρευνα του διαστήματος με διαστημικά προγράμματα (ερευνητικές αποστολές δορυφόρων για να μελετηθούν από κοντά τα διάφορα μέλη του ηλιακού συστήματος, ο ηλιακός άνεμος, η ηλιακή ατμόσφαιρα καθώς και οι επιδράσεις τους στον πλανήτη μας). Γεννήθηκε από την ανάγκη για την κατανόηση του σύμπαντος. 6. Γενετική: κλάδος της βιολογίας που ερευνά τα φαινόμενα της κληρονομικότητας. Επίσης μελετά τους μηχανισμούς μεταβίβασης των κληρονομικών χαρακτηριστικών από τη μια γενεά στην άλλη και ασχολείται με τον χειρισμό γονιδίων (φυτών ή ζώων) με συνέπεια τη μεταφορά επιθυμητών χαρακτηριστικών σε έναν άλλο οργανισμό χωρίς τη γνωστή διαδικασία της διασταύρωσης. 7. Κλωνοποίηση: τρόπος αναπαραγωγής χωρίς σπέρμα, κατά τον οποίο ένας οργανισμός παράγεται γενετικώς πανομοιότυπος με τον γονέα του, με εμφύτευση ενός σωματικού κυττάρου του γονέα σε ωάριο από το ο- ποίο έχει αφαιρεθεί το υλικό που φέρει τις γενετικές πληροφορίες. 8. Βιοηθική: η μελέτη των ηθικών προβλημάτων που ανακύπτουν από την ανάπτυξη των βιολογικών ερευνών, της ιατρικής, της γενετικής, και γενικά από την ανθρώπινη παρέμβαση στη βιολογική διαδικασία: η κλωνοποίηση θέτει προβλήματα βιοηθικής. 9. Ευγονική: προσπάθεια της επιστήμης να επιτύχει τον εξευγενισμό του ανθρώπινου γένους με βάση τους νόμους της βιολογίας και της κληρονομικότητας. Στη χιτλερική Γερμανία η ευγονική πήρε τη μορφή γενοκτονίας, καθώς οι ναζί εκτέλεσαν ή χρησιμοποίησαν ως πειραματόζωα κατάδικους, αντιφρονούντες, ανθρώπους με μειωμένες νοητικές ικανότητες, ομοφυλόφιλους, άνεργους και ψυχασθενείς, με σκοπό να δημιουργήσουν μια «καθαρή» γερμανική φυλή. 10. Τεχνολογία: η πρακτική εφαρμογή των τεχνών και των επιστημών και ιδιαίτερα της μηχανικής προόδου στη βιομηχανία και στο εμπόριο. 11. Τεχνοκράτης: επιστήμονας ο οποίος για τη μελέτη και επίλυση προβλημάτων του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού χώρου χρησιμοποιεί αυστηρά τα δεδομένα και τις απαιτήσεις της τεχνολογίας, της οι- [192]

10 κονομίας και της μηχανικής, παραγνωρίζοντας συνήθως τις κοινωνικές επιπτώσεις. 12. Τεχνοκρατισμός/τεχνοκρατία: διοίκηση, διακυβέρνηση σύμφωνα με τη θεωρία που υποστηρίζει την αυστηρά επιστημονική εφαρμογή των δεδομένων της τεχνολογίας, της οικονομίας και της μηχανικής για τη μελέτη και επίλυση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων. Η θεωρία αυτή δίνει προτεραιότητα στα οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα και κατά δεύτερο λόγο ενδιαφέρεται για τον ανθρώπινο παράγοντα και το κοινό καλό. 13. Πληροφορία: κάθε στοιχείο που έχει ενδιαφέρον για κάποιον. 14. Πληροφορική: επιστήμη της πληροφόρησης σύνολο μεθόδων για τη συλλογή, διαλογή, απομνημόνευση, μετάδοση και χρησιμοποίηση πληροφοριών, τις οποίες επεξεργάζονται αυτόματα, με τη βοήθεια προγραμμάτων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 15. Κοινωνία της πληροφορίας: η κοινωνία στην οποία παρατηρείται η ολοένα αυξανόμενη διείσδυση της πληροφορικής, με αποτέλεσμα να εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από την προηγούμενη (βιομηχανική κοινωνία - κοινωνία της τεχνολογίας). 16. Ηλεκτρονικός υπολογιστής: μηχανή που λειτουργεί με συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτελεί με ταχύτητα και ακρίβεια υπολογισμούς και αποθηκεύει στοιχεία στη μνήμη τα οποία μπορούν να ανακληθούν. Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από τη δημιουργικότητα και γνώση του χρήστη. 17. Διαδίκτυο (internet): ονομασία ενός διεθνούς ολοκληρωμένου συστήματος διασυνδεδεμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, με δυνατότητα μεταβίβασης πληροφοριών, εικόνας, ήχου, δεδομένων κ.λπ. σε όλο τον κόσμο. 18. Netizens: πολίτες του δικτύου. 19. Ηλεκτρονικός πόλεμος: το σύνολο των μεθόδων και μέσων που χρησιμοποιούνται για να εξουδετερωθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του αντιπάλου. 20. Κυβερνητική: η επιστήμη που μελετά τους μηχανισμούς επικοινωνίας και ελέγχου. Κυρίαρχος σκοπός είναι η κατασκευή μηχανών (κυβερνητικά μοντέλα - μηχανές) που θα μπορούν να σκέπτονται και να ε- νεργούν μόνες τους ώστε να δίνουν γρήγορα λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Εφαρμογές: χάραξη κυβερνητικής πολιτικής, συστήματα παραγωγής και μετάδοσης ενέργειας, συστήματα χημικής ανάλυσης κ.λπ. 21. Πολυμέσα (multimedia): όρος της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών που δηλώνει τη δυνατότητα παραγωγής σε ψηφιακό δίσκο και αναπαραγωγής από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταυτοχρόνως ή μεμονωμένα, κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο, κινούμενων εικόνων και σχεδίων. 22. Ρομπότ: προγραμματιζόμενες συσκευές ικανές να εκτελούν σκόπιμες κινήσεις. Τα βιομηχανικά ρομπότ είναι επαναπρογραμματιζόμενοι μηχανικοί χειριστές που έχουν την ικανότητα να μετακινούν υλικά, εργαλεία, ανταλλακτικά και να εκτελούν διάφορες εργασίες και καθήκοντα. 23. Ρομποτική: κλάδος της κυβερνητικής που ασχολείται με τη μελέτη και ανάπτυξη των ρομπότ. [193]

11 Οικονομική ζωή 1. Ανάγκη: το αίσθημα κενού που προκαλείται στον άνθρωπο από την έλλειψη/απουσία βασικών αγαθών που είναι απαραίτητα για την επιβίωση και ολοκλήρωσή του (υλικές, πνευματικές, ψυχικές). 2. Πρωτεύουσες (βιολογικές) ανάγκες: οι ανάγκες που σχετίζονται με την επιβίωσή μας (τροφή, νερό, στέγη, αναπαραγωγή). 3. Δευτερεύουσες (πολιτισμικές) ανάγκες: οι ανάγκες που σχετίζονται με τον πολιτισμό (υγεία, μόρφωση, ελεύθερος χρόνος, ψυχαγωγία, παιχνίδι, καλλιτεχνική έκφραση κ.λπ.). 4. Τεχνητές (πλασματικές) ανάγκες: οι ανάγκες που έντεχνα υποβάλλει η διαφήμιση ώστε να φαίνονται σαν πραγματικές μας επιθυμίες. 5. Αγαθά: τα μέσα με τα οποία ο άνθρωπος ικανοποιεί υλικές, πνευματικές, ψυχικές και ηθικές ανάγκες. Τα αγαθά διακρίνονται σε πνευματικά και σε υλικά. 6. Πνευματικά αγαθά: όσα ικανοποιούν πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, όπως η γνώση, το ωραίο, οι ιδέες. 7. Υλικά αγαθά: όσα χρησιμεύουν για να ικανοποιεί ο άνθρωπος βιοτικές του ανάγκες, δηλαδή τη διατροφή, την ένδυση, τη στέγασή του κ.ά. 8. Υλισμός: η τάση για αναζήτηση υλικών απολαύσεων και αγαθών. 9. Θεοποίηση του χρήματος: η μετατροπή του χρήματος σε υπέρτατη αξία της ζωής και η ταυτόχρονη υποβάθμιση των ηθικών αξιών (της ε- λευθερίας, της ειλικρίνειας, του σεβασμού κ.λπ.). 10. Βιοτικό επίπεδο: ο βαθμός κοινωνικής, ηθικής, πνευματικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Ο όρος αναφέρεται στη δυνατότητα ικανοποίησης των βασικών αλλά και των πολιτιστικών αναγκών του ανθρώπου. 11. Ευημερία: η αφθονία των αγαθών, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια άνετη και αξιοπρεπή διαβίωση. 12. Ποιότητα ζωής: σε επίπεδο ανθρώπινης ζωής, η ύπαρξη υλικών α- γαθών, το ανώτερο βιοτικό επίπεδο σε συνδυασμό με ένα ανώτερο επίπεδο πολιτιστικό, πνευματικό και ηθικό. 13. Homo economicus: οικονομικός άνθρωπος. Τύπος ανθρώπου που ενεργεί με γνώμονα το δικό του συμφέρον. 14. Οικονομία: ο κοινωνικός θεσμός που οργανώνει την παραγωγή, τη διακίνηση, τη διανομή και την κατανάλωση των αγαθών. 15. Καπιταλισμός: η κεφαλαιοκρατία, το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που στηρίζει τη λειτουργία του στην ύπαρξη ιδιωτικών κεφαλαίων. 16. Σοσιαλισμός: κοινωνικοοικονομική θεωρία που αποβλέπει στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 17. Εργασία: η διάθεση σωματικών ή πνευματικών δυνάμεων για την παραγωγή έργου. 18. Επάγγελμα: η μόνιμη εργασία για βιοπορισμό. 19. Λειτούργημα: ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η διαφορά από τον όρο επάγγελμα, που δηλώνει το βιοποριστικό μέσο που αποβλέ- [194]

12 πει σε οικονομικά οφέλη. Ως λειτούργημα θεωρείται το σύνολο των καθηκόντων του λειτουργού (= αυτός που επιτελεί έργο το οποίο ωφελεί το κοινωνικό σύνολο, που ασκεί λειτούργημα). 20. Εξειδίκευση: η αποκλειστική ενασχόληση με ένα πολύ μερικό και ειδικό αντικείμενο εργασίας ή μελέτης και η παράλληλη απόκτηση πολύ ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων γύρω από το αντικείμενο αυτό. 21. Διαφήμιση: η δημιουργία πρωτότυπου μηνύματος το οποίο γνωστοποιεί/προβάλλει προϊόντα, ιδέες, υπηρεσίες με σκοπό τη διέγερση της καταναλωτικής επιθυμίας του αγοραστικού κοινού. 22. Διαφημιστικές τεχνικές: οι ιδιαίτερες μέθοδοι με τις οποίες ο διαφημιστής επιχειρεί να καταστήσει το μήνυμα αποτελεσματικότερο. Οι μέθοδοι αυτές αποβλέπουν στην αξιοποίηση της εικόνας και του ήχου, στον κατάλληλο χειρισμό της γλώσσας (τη συγκινησιακή φόρτιση του μηνύματος, τα λογοπαίγνια κ.λπ.). 23. Σλόγκαν: λέξη ή φράση που επαναλαμβάνεται σε πολιτική ή εμπορική διαφήμιση. 24. Εμπορική διαφήμιση: η προσπάθεια επηρεασμού της καταναλωτικής συμπεριφοράς των πολιτών με την προβολή μηνυμάτων που αποσκοπούν στην αγορά και κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών. 25. Κοινωνική διαφήμιση: η διαφήμιση που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για ένα κοινωνικό ζήτημα (π.χ. ασφαλές σεξ, ναρκωτικά, αλκοολισμό κ.λπ.). 26. Πολιτική διαφήμιση: η διαφήμιση που αποβλέπει στην προβολή ενός πολιτικού προσώπου ή μιας πολιτικής παράταξης με σκοπό την αύξηση της επιρροής και της δύναμής της. 27. Συγκαλυμμένη ή γκρίζα διαφήμιση: η προβολή ενός προϊόντος όχι στον προβλεπόμενο διαφημιστικό χώρο και χρόνο, αλλά κατά τη διάρκεια της κανονικής ροής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, μουσικών εκπομπών ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως «τυχαίο» στοιχείο του σκηνικού ή του σεναρίου. Στα έντυπα μέσα ενημέρωσης εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή είδησης. 28. Υπερκατανάλωση: η παραπάνω από τα επιτρεπτά ή αναγκαία όρια κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που δεν αποσκοπούν στην ικανοποίηση πραγματικών, αλλά περιττών και πλασματικών αναγκών. Πνευματική ζωή 1. Αναλφαβητισμός (οργανικός): η αδυναμία του ανθρώπου να γράφει και να διαβάζει. 2. Αναλφαβητισμός (λειτουργικός): η αδυναμία του ανθρώπου να α- ξιοποιεί (με την ομιλία, τη γραφή και την ανάγνωση) τη μητρική του γλωσσά ως μέσο επικοινωνίας και κατανόησης των (πνευματικών, πολιτικών και οικονομικών) συνθηκών που διαμορφώνουν την καθημερινή του ζωή. 3. Διαπαιδαγώγηση: η αξιοποίηση αρχών, μέσων, μεθόδων κ.λπ. με στόχο την ηθική και πνευματική ανάπτυξη ενός νέου κυρίως ατόμου. 4. Παιδεία: 1) το σύνολο των προσπαθειών/ενεργειών ατομικών, κοινωνικών, κρατικών που μορφώνουν τον άνθρωπο πνευματικά, ηθικά, ψυχι- [195]

13 κά, σωματικά και κοινωνικά 2) γενική καλλιέργεια, πολύπλευρη μόρφωση 3) σε ορισμένες περιπτώσεις η λέξη παιδεία αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας. 5. Εκπαίδευση: ο θεσμός που με τη συστηματική διδασκαλία αποσκοπεί στην πνευματική, σωματική και ηθική ανάπτυξη των νέων. Διακρίνεται σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. 6. Τεχνοκρατική εκπαίδευση: μια μονοδιάστατη εκπαίδευση που α- ποσκοπεί στη μετάδοση ειδικών επαγγελματικών γνώσεων προκειμένου οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 7. Ανθρωπιστική εκπαίδευση: ο όρος αξιοποιείται σε αντιδιαστολή προς την τεχνοκρατική εκπαίδευση για να δηλώσει τη μετάδοση γενικών γνώσεων αναφορικά με τον άνθρωπο και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Αναφέρεται στην εκπαίδευση που στόχο έχει τη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του ανθρώπου και την ανάπτυξη όλων των πλευρών της προσωπικότητάς του. 8. Σχολείο: ο θεσμικά οριοθετημένος χώρος στον οποίο παρέχεται εκπαίδευση, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, να κοινωνικοποιηθούν, να διαμορφώσουν σταθερές ηθικές αρχές ώστε να συνεργάζονται δημιουργικά και να μάθουν πώς να μαθαίνουν. 9. Μόρφωση: η πολύπλευρη (πνευματική, ηθική, αισθητική) καλλιέργεια του ανθρώπου. 10. Μάθηση: η διαδικασία κατάκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών μέσα από τη συστηματική μελέτη, την εμπειρία ή τη διδασκαλία. Με την απόκτηση γνώσεων παρατηρείται μεταβολή στη συμπεριφορά του ανθρώπου. 11. Διά βίου μάθηση (διά βίου εκπαίδευση): οι μαθησιακές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, οι οποίες αποσκοπούν στην επαγγελματική του κατάρτιση, στη βελτίωση δεξιοτήτων και γενικότερα στη διεύρυνση των πνευματικών του οριζόντων. 12. Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια απέναντι στις εθνοτικές μειονότητες με σκοπό τη διατήρηση και την προαγωγή των κοινωνικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων τους και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας στην οποία ανήκουν. 13. Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση: η διάχυση γνώσεων μέσω ποικίλων μαθημάτων (ιστορία, λογοτεχνία, γεωγραφία, πολιτικές επιστήμες) σχετικών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κοινές ευρωπαϊκές ρίζες, την ευρωπαϊκή ταυτότητα, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 14. Διανοητής: ο διανοούμενος, ο άνθρωπος με ανώτερη σκέψη και μόρφωση (λόγιος, επιστήμονας, συγγραφέας κ.λπ.). 15. Πνευματικός άνθρωπος: ο άνθρωπος που με το πνευματικό του έργο και την επίγνωση της κοινωνικής του αποστολής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη συνείδηση των συγχρόνων του. 16. Διανοούμενοι: οι άνθρωποι που στοχάζονται, οι ασχολούμενοι με γράμματα, επιστήμες, τέχνες ή με το πνεύμα γενικότερα. 17. Καλλιεργημένος άνθρωπος: πνευματικά καλλιεργημένος άνθρωπος θεωρείται εκείνος που δεν διαθέτει μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνι- [196]

14 κές, ηθικές και ψυχικές αρετές. Είναι ο άνθρωπος με την ολοκληρωμένη προσωπικότητα. 18. Ιστορία: γραπτή αφήγηση σπουδαίων γεγονότων που αναφέρονται σε έθνη, πρόσωπα, χώρες, ορισμένες περιόδους της ζωής των λαών. 19. Λογοτεχνία: το σύνολο των γραπτών και προφορικών προϊόντων του έντεχνου λόγου. 20. Μνημεία: σημαντικά έργα τέχνης περασμένης εποχής που έχουν διασωθεί και διατηρηθεί, τα οποία συνδέονται με την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση ενός τόπου, μιας χώρας. 21. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO: μια διακριτή θέση ή τόπος (π.χ. δάσος, όρος, λίμνη, έρημος, μνημείο, κτίριο, σύμπλεγμα ή πόλη) που προτάθηκε για και έγινε αποδεκτό στον κατάλογο των μνημείων που διαχειρίζεται το Διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 22. Αθλητισμός: η καταβολή σωματικής προσπάθειας με σκοπό την υπεροχή, τη νίκη σε ένα άθλημα. 23. Τέχνη: η δημιουργία καλλιτεχνημάτων, έργων με αισθητική αξία. Το έργο τέχνης είναι η αισθητοποίηση ενός περιεχομένου (ιδέας, συναισθήματος, βιώματος, κατάστασης) με μια συγκεκριμένη μορφή και με ποικίλα μέσα (ήχους, χρώματα, σχήματα, μέταλλα κ.λπ.). 24. Θρησκεία: το σύνολο των δοξασιών που έχουν σχέση με την πίστη σε θεούς ή θεό και των τύπων λατρείας με την οποία εκδηλώνεται η πίστη αυτή. Πολιτική ζωή 1. Κράτος: πολιτικά οργανωμένο σύνολο ανθρώπων (λαός), ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, γλώσσα ή εθνικότητα, που είναι εγκατεστημένο μόνιμα σε μια καθορισμένη εδαφική έκταση (χώρα) και διοικείται από κυβέρνηση. 2. Πολιτική: 1) ο τρόπος διεξαγωγής των κρατικών υποθέσεων, το πρόγραμμα που εφαρμόζει μια κυβέρνηση σε κάθε κρατική λειτουργία 2) η ενεργός ανάμιξη στην πολιτική ζωή μιας χώρας, δηλαδή η δράση των πολιτών, ομάδων ή κομμάτων που οργανώνονται με συγκεκριμένα μέσα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στα δημόσια πράγματα. 3. Ιδεολογία/φρόνημα/πεποιθήσεις: σύνολο ηθικών, φιλοσοφικών, κοινωνικών ιδεών και αρχών στα οποία στηρίζονται οι κοινωνικές ομάδες με σκοπό την παρέμβαση και αλλαγή της κοινωνίας. Μορφές: φασισμός, εθνικοσοσιαλισμός, σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός, αναρχισμός κ.λπ. 4. Πολιτική κοινωνικοποίηση: η συστηματική προσπάθεια μιας κοινωνίας να μεταδίδει στο άτομο τις πολιτικές της αξίες, γνώσεις και στάσεις, ώστε το άτομο να μεταμορφωθεί σε πολίτη, δηλαδή άτομο που ενδιαφέρεται και συμμετέχει συνειδητά στα κοινά. 5. Πολιτική συνείδηση: η επίγνωση του πολίτη ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος με τις επιλογές, τις αποφάσεις και τις πράξεις του για τη διαμόρφωση της δημόσιας ζωής στη χώρα του. 6. Πολιτικοί θεσμοί: οι θεσμοί που αναφέρονται στη δημιουργία και διατήρηση της εξουσίας, την κατανομή και την άσκησή της από διάφορα [197]

15 κέντρα (Κοινοβούλιο, διοικητικοί θεσμοί, νομαρχίες, τοπική αυτοδιοίκηση, εκλογές, δικαστήρια, σωφρονιστικό σύστημα, Κράτος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.λπ.). 7. Εξουσία: η δύναμη μιας ομάδας ανθρώπων να ρυθμίζουν με τις αποφάσεις τους τη ζωή ανθρώπων ή κοινωνικών ομάδων. 8. Χαρισματική εξουσία: ο όρος αναφέρεται στην άσκηση εξουσίας από ένα πρόσωπο το οποίο θεωρείται ότι διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες και ι- κανότητες, με αποτέλεσμα τα άτομα οδηγούνται σε υπακοή και να μην ασκούν κριτικό έλεγχο στις αποφάσεις του. 9. Κατεστημένο: ομάδα ισχυρών προσώπων που επηρεάζουν ή ελέγχουν την πολιτική, την οικονομία κ.λπ. και υποστηρίζουν το παραδοσιακά αποδεκτό. 10. Κυρίαρχη ιδεολογία: η ιδεολογία της άρχουσας τάξης. 11. Πολίτευμα: το πολιτειακό καθεστώς (δημοκρατία, μοναρχία, προεδρική δημοκρατία, κομμουνισμός κ.λπ.) που επικρατεί σε μια χώρα και στο σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την άσκηση της πολιτικής εξουσίας σε ένα κράτος. 12. Ολοκληρωτισμός: μονοκομματικό δικτατορικό σύστημα διακυβέρνησης που επιδιώκει να χειραγωγήσει τους πολίτες με την προπαγάνδα, με σκοπό να περιορίσει τις ελευθερίες τους και να τους υποτάξει στη θέληση της κρατικής εξουσίας. 13. Απολυταρχία: πολιτειακό σύστημα κατά το οποίο ο ανώτατος άρχοντας έχει την απόλυτη εξουσία. Ο όρος αναφέρεται στα καθεστώτα που εδραιώθηκαν σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη μετά τη φεουδαρχία, κατά τα οποία ο μονάρχης είχε απεριόριστες εξουσίες που αποσκοπούσαν στην αποδυνάμωση των τοπικών αριστοκρατιών και της Εκκλησίας. 14. Δικτατορία: η εξουσία του δικτάτορα, το πολίτευμα όπου η εξουσία ασκείται απολυταρχικά από ένα πρόσωπο ή ομάδα προσώπων με χρήση βίας, κατάργηση της νόμιμης εξουσίας και των δικαιωμάτων των πολιτών. 15. Δημοκρατία: το πολίτευμα κατά το οποίο η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών, που στηρίζεται στην αρχή της πλειοψηφίας. 16. Λαϊκή κυριαρχία: δημοκρατική αρχή σύμφωνα με την οποία πηγή όλων των εξουσιών είναι ο λαός μέσω των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, της πολιτικής δράσης κ.λπ. 17. Κοινωνικό κράτος: το κράτος που κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώματα (εργασία, παιδεία, στέγη, ασφάλιση, περίθαλψη), με σκοπό να μειώσει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και να διαμορφώσει αποδεκτές συνθήκες ζωής για τους ασθενέστερους. 18. Κράτος δικαίου: το κράτος που σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, εγγυάται την προάσπισή τους και ασκεί την εξουσία με δημοκρατικά θεσπισμένους κανόνες. 19. Διάλογος: στην πολιτική ορολογία και πρακτική η λέξη χρησιμοποιείται με ειδική σημασία, για να δηλώσει τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και την προϊσταμένη αρχή, σε εργαζόμενους και την εργοδοσία κ.λπ. 20. Ελευθερία: η απουσία κάθε εσωτερικού ή εξωτερικού καταναγκασμού, το δικαίωμα του ανθρώπου να εκφράζεται και να ζει χωρίς εμπό- [198]

16 δια σε κάθε τομέα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Στην περίπτωση των κρατών σημαίνει την εθνική ή πολιτική ανεξαρτησία, την αυτοτέλεια. 21. Πολυφωνία: η δυνατότητα να υπάρχουν και να εκφράζονται πολλές απόψεις για το ίδιο θέμα. 22. Πλουραλισμός: αντίληψη που υποστηρίζει την πολλαπλότητα, δηλαδή τη δυνατότητα αρμονικής και γόνιμης συνύπαρξης πολλών και διαφορετικών ιδεών και αντιλήψεων. Ο πλουραλισμός ως πολιτική θεωρία υποστηρίζει ότι η πολιτική κυριαρχία δεν αποτελεί μονοπώλιο μίας ομάδας ή μίας τάξης, αλλά πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία και τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας του κοινωνικού συνόλου. 23. Ευθύνη: υποχρέωση για λογοδοσία, δηλαδή η ηθική ή νόμιμη υποχρέωση του ατόμου να δίνει λόγο για τις πράξεις του. 24. Κοινά: τα δημόσια πράγματα, δηλαδή οι υποθέσεις και τα προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των πολιτών. 25. Συμμετοχή στα κοινά: η έμπρακτη άμεση ή έμμεση παρέμβαση των πολιτών στη δημόσια ζωή με σκοπό την κοινή αντιμετώπιση των ζητημάτων που τους αφορούν. 26. Κοινωνία των πολιτών: το σύνολο των οργανωμένων ενεργών πολιτών που αναπτύσσουν συλλογική δράση για να εξυπηρετήσουν μέσω ενός δημοκρατικού διαλόγου το γενικό συμφέρον. 27. Ακτιβισμός: πολιτική αντίληψη ή πρακτική που εκφράζεται με ε- ντυπωσιακές ενέργειες για την επίτευξη συλλογικών στόχων, π.χ. διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες μέσω διαδικτύου («διαδικτυακός ακτιβισμός»). 28. Δημοκρατικό έλλειμμα: απουσία δημοκρατικότητας. Ο όρος χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι τα θεσμικά όργανα μιας κοινωνίας ή ενός διακρατικού οργανισμού είναι απρόσιτα στον πολίτη εξαιτίας της περίπλοκης λειτουργίας τους. Επομένως, ο πολίτης αποκλείεται από τη συμμετοχική δράση. 29. Προπαγάνδα: η συστηματική προσπάθεια για διάδοση ιδεών, αρχών, δογμάτων κ.λπ. Είδη: εμπορική, πολιτική. 30. Γραφειοκρατία: η διεκπεραίωση διοικητικής υπηρεσίας με υπερβολική προσήλωση στους τύπους και με αδιαφορία για την ουσία. Η διεκπεραίωση της εργασίας γίνεται συνήθως με τρόπο σχολαστικό και με προσκόλληση στις τυπικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην επίλυση των ζητημάτων και την ταλαιπωρία των πολιτών. 31. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή προς τη γραφειοκρατία και σημαίνει τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας από το κράτος για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, ταχύτερη και λιγότερο γραφειοκρατική. 32. Δημαγωγός: πρόσωπο που προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού με απατηλά μέσα (κολακείες και υποσχέσεις) προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. 33. Καιροσκοπισμός: η επίμονη αναζήτηση συνθηκών πρόσφορων για εκμετάλλευση, χωρίς δισταγμούς ηθικού χαρακτήρα. Ο όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την επιδίωξη ενός πολιτικού να εξασφαλίσει πολιτικά οφέλη εκμεταλλευόμενος οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές καταστάσεις, ώστε να αυξήσει την επιρροή του στον λαό. [199]

17 34. Πατερναλισμός: η άσκηση πολιτικής με στόχο τον έλεγχο και την κυριαρχία επί των πολιτών, υπό το πρόσχημα της προστασίας. 35. Λαϊκισμός: πολιτική πρακτική που αποσκοπεί στον προσπορισμό πολιτικού οφέλους με προγράμματα και ενέργειες που φορτίζουν συναισθηματικά έναν λαό και ακυρώνουν την κριτική και τον έλεγχο. 36. Ευνοιοκρατία: η αρχή σύμφωνα με την οποία προτιμούνται σε ανώτερες θέσεις και αξιώματα οι συγγενείς, οι φίλοι και γενικά οι ευνοούμενοι αυτών που έχουν μια εξουσία, αντί των ικανών και κατάλληλων γι` αυτά τα αξιώματα και τις θέσεις. 37. Οικογενειοκρατία - νεποτισμός: η εκμετάλλευση από κάποιον του αξιώματος ή της θέσης που κατέχει για να προωθήσει συγγενικά ή άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός του σε θέσεις και αξιώματα χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. 38. Αξιοκρατία: η αντίληψη σύμφωνα με την οποία επιλέγονται οι άξιοι, οι ικανοί, για να αναλάβουν τις διάφορες θέσεις στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση την αντίληψη αυτήν, η επιλογή γίνεται με μοναδικό κριτήριο τα προσόντα του ατόμου και όχι την καταγωγή, τη συγγένεια, την κοινωνική θέση ή άλλα παρόμοια κριτήρια. 40. Λαϊκότητα: το γνήσιο λαϊκό στοιχείο. Στην πολιτική χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή προς τον λαϊκισμό και αναφέρεται στην πολιτική που αποσκοπεί στην αναβάθμιση του λαού και τη συμμετοχή του στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. 41. Μεσσιανισμός: η τυφλή πίστη μιας κοινωνικής ομάδας σε έναν ηγέτη, με την ελπίδα ότι θα τη λυτρώσει από συσσωρευμένα οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα χωρίς τη δική της συμμετοχή. 42. Παρεμβατισμός: η πολιτική κατεύθυνσης της οικονομίας από το κράτος, η επέμβαση του κράτους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη ρύθμιση της λειτουργίας τους με βάση το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον, δηλαδή η αντίληψη που πρεσβεύει ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει σε ζητήματα όπως το εμπόριο, η βιομηχανία, οι συνθήκες εργασίας, η διανομή του εισοδήματος, η ανεργία, η παιδεία, η ασφάλιση, η προστασία του περιβάλλοντος και γενικά ό,τι αφορά στην οικονομική ζωή. 43. Μαζοποίηση: το φαινόμενο κατά το οποίο καταργείται η ατομική βούληση, το άτομο παθητικοποιείται, αποκτά αγελαία νοοτροπία, δηλαδή μετατρέπεται σε άβουλο μέλος της μάζας. 44. Ομάδες πίεσης - λόμπι: ο όρος στα αγγλικά σημαίνει τον προθάλαμο και μεταφορικά αναφέρεται σε ομάδες οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων που επιδιώκουν να επηρεάσουν τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις και ασκούν εξουσία για να επιτύχουν τους ιδιαίτερους στόχους τους (π.χ. λόμπι αγροτών, πετρελαίου, βιομηχάνων κ.λπ.). Οι ομάδες αυτές έχουν μεγάλη οικονομική ή πολιτική δύναμη. 45. Διαπλοκή: το πλέγμα νόμιμων ή άνομων αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα σε ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς, το οποίο στηρίζεται στην αμοιβαιότητα συμφερόντων και δημιουργεί φαινόμενα διαφθοράς στον δημόσιο βίο. 46. Δογματισμός: κρίση αυθαίρετη που δεν επιδέχεται αντίρρηση. Ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή προς την ελεύθερη ανεξάρτητη σκέψη, που δέχεται τον διάλογο και την αξιολόγηση των επιχειρημάτων ως μέσο εύρεσης της αλήθειας. [200]

18 47. Ιδεοληψία: η παθολογική προσήλωση και εμμονή ανθρώπων ή κοινωνικών ομάδων σε μια ιδέα ή σε ένα δόγμα. 48. Φανατισμός: υπερβολική αφοσίωση σε ιδέες, αντιλήψεις κ.λπ., που εξωθεί στον παραλογισμό και στην έχθρα προς τους αντιφρονούντες. Ο φανατισμός οδηγεί στη μισαλλοδοξία. 49. Φονταμενταλισμός: θρησκευτική τάση και αντίληψη συντηρητική και αντιδραστική, που αρνείται κάθε νεωτερισμό στη θρησκεία κατ επέκταση, κίνηση, συμπεριφορά ή στάση που δίνει έμφαση στην αυστηρή και σχολαστική προσκόλληση σε ένα πλαίσιο βασικών αρχών. 50. Δίκαιο: σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή, η παραβίαση των οποίων συνεπάγεται κυρώσεις. 51. Νόμοι: γραπτοί κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από μια πολιτεία και ρυθμίζουν υποχρεωτικά τις σχέσεις κάθε πολίτη με την εν λόγω πολιτεία και με τους άλλους πολίτες. 52. Ποινικός σωφρονισμός: η τιμωρία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η πολιτεία για την κοινωνική επανένταξη όσων έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις. 53. Δικαστική πλάνη: η καταδίκη και τιμωρία ενός ανθρώπου από ένα (ποινικό) δικαστήριο για έγκλημα που δεν έχει διαπράξει. Εθνική ζωή 1. Έθνος: σύνολο ατόμων που συνδέονται με κοινό ιστορικό παρελθόν, κοινά στοιχεία πολιτισμού και κοινά ιδανικά και έχουν συνήθως κοινή γλώσσα και θρησκεία, που έχουν συνείδηση κοινής ιστορικής, κοινωνικής, πολιτισμικής κ.λπ. παράδοσης, αυτόνομη πολιτική συγκρότηση. 2. Εθνικός πολιτισμός: «οι μορφές της πολιτισμικής δημιουργίας (ιδιαίτερα τα προϊόντα της συλλογικής ζωής και αποδοχής), ενώ έχουν κοινή αφετηρία για όλους τους λαούς (γιατί πηγάζουν από την ανθρώπινη φύση και υπηρετούν τις ανθρώπινες ανάγκες), ποικίλλουν ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία τους, έχουν την ιδιαιτερότητα που τους προσδίδει η ξεχωριστή φυσιογνωμία του λαού που τις δημιούργησε (π.χ. η νομοθεσία του Σόλωνα ή η δωδεκάδελτος της Ρώμης έχουν ιδιαιτερότητα πολιτισμικής δημιουργίας). Αυτή την ιδιαιτερότητα θεωρούν οι λαοί δική τους περιουσία, παράδοσή τους.» (Φ. Βώρος). 3. Εθνική ταυτότητα: το σύνολο των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων που προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία ενός έθνους και το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα. 4. Εθνική συνείδηση: η επίγνωση των κοινών πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων ενός έθνους (δηλαδή κοινή καταγωγή, ιστορικό παρελθόν, παραδόσεις, αξίες, γλώσσα, θρησκεία, τέχνη) που το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα. 5. Εθνική αυτογνωσία: η προσπάθεια ενός λαού να γνωρίσει τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την εθνική του φυσιογνωμία) ώστε να αναγνωρίζει τα εθνικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά που του προσδίδουν ιδιοτυπία και το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα έθνη. 6. Εθνοκεντρισμός: αντίληψη κατά την οποία ένα άτομο θεωρεί ότι η ομάδα που ανήκει είναι το κέντρο των πάντων και όλοι οι άλλοι τοποθε- [201]

19 τούνται και διαβαθμίζονται σε σχέση με την ομάδα αυτή. Αυτή η αντίληψη έχει ως αποτέλεσμα όλα τα πολιτισμικά στοιχεία των άλλων εθνών να αξιολογούνται και να κρίνονται με κριτήριο τα συγκεκριμένα εθνικά στοιχεία. 7. Πολιτισμική σχετικότητα: η προσπάθεια να καταλάβουμε και να κρίνουμε έναν πολιτισμό με βάση τα δικά του μέτρα και σε σχέση με τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας ή κοινωνίας. Ο όρος χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή προς τον εθνοκεντρισμό και την ευρωκεντρική προσέγγιση των πολιτισμών. 8. Πολιτισμική κληρονομιά: το σύνολο των μνημείων, των παραδόσεων, των αξιών και των πολιτισμικών στοιχείων του παρελθόντος που κληροδοτήθηκαν από την προηγούμενη στην επόμενη γενιά. 9. Πολιτιστική ταυτότητα: το σύνολο των πολιτισμικών χαρακτηριστικών ενός λαού (γλώσσα, θρησκεία, τέχνη, εθνικά ιδεώδη, αξίες κ.λπ.). Στην έννοια εμπεριέχονται τόσο τα πολιτιστικά στοιχεία του παρελθόντος (παραδόσεις), που προσδίδουν τα απαραίτητα συνεκτικά στοιχεία συνέχειας, όσο και τα καινούργια στοιχεία που δημιουργεί ένας λαός. 10. Πολιτιστική κληρονομιά: το σύνολο των υλικών και πνευματικών μνημείων/δημιουργημάτων που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. 11. Παράδοση: παρελθοντικά πολιτισμικά στοιχεία που μεταδίδονται (στα πλαίσια μιας ομάδας, κοινωνίας κ.λπ.) από γενιά σε γενιά αναφορικά με συμπεριφορές, αντιλήψεις, ιδέες, έθιμα, δραστηριότητες, πρακτικές κ.λπ. 12. Προγονολατρία/προγονοπληξία: η παθολογική προσκόλληση κάποιου ατόμου ή κάποιας κοινωνικής ομάδας στα κατορθώματα/επιτεύγματα, τις αξίες, τις συνήθειες και τις ιδέες των προγόνων. 13. Εθνικισμός: εθνική συνείδηση που χαρακτηρίζεται από την πεποίθηση ότι το έθνος υπερέχει από τα άλλα και οφείλει να προβάλλει με έμφαση τον πολιτισμό και τα συμφέροντά του εις βάρος άλλων εθνών. 16. Πατρίδα: το ειδικότερο περιεχόμενο του όρου αναφέρεται στον τόπο καταγωγής κάποιου, δηλαδή δηλώνει τη γενέτειρά του. Το γενικότερο περιεχόμενο του όρου αναφέρεται στο έθνος, με τα άτομα που το αποτελούν, με το πάτριο έδαφος και με τους δεσμούς της παράδοσης που συνδέουν όσους ανήκουν σε αυτό. 17. Εθνισμός/πατριωτισμός: ο αγνός πατριωτισμός, η φιλοπατρία, το πατριωτικό αίσθημα που εκπηγάζει από τη συνείδηση ότι όλοι ανήκουμε σε κάποιο έθνος. 18. Πατριωτισμός/φιλοπατρία: η έμπρακτη αγάπη και αφοσίωση κάποιου στην πατρίδα του. 19. Πατριδοκαπηλία: η χρησιμοποίηση της ιδέας της πατρίδας για ιδιοτελείς σκοπούς (π.χ. αναρρίχηση στην εξουσία, πρόκληση εθνικισμού, επεκτατικές διαθέσεις κ.λπ.). [202]

20 Διεθνής κοινότητα - Διακρατικές σχέσεις 1. Εθνικό κράτος: το κράτος που έχει συγκροτήσει ένα έθνος στο έδαφος όπου διαμένει. Τα εθνικά κράτη προέκυψαν από τη διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών. Ο όρος αναφέρεται στην παραδοσιακή μορφή του κράτους όπως αυτό συγκροτήθηκε τους δύο τελευταίους αιώνες. 2. Αρχή των εθνοτήτων: η αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε έθνος έ- χει το δικαίωμα να συγκροτήσει κράτος στο έδαφος όπου διαμένει. 3. Αυτοδιάθεση: η πεποίθηση ότι κάθε έθνος έχει το δικαίωμα να συγκροτεί ανεξάρτητο κράτος και να καθορίζει τη μορφή της διακυβέρνησής του. 4. Αυτοκρατορία: με την κυριολεκτική σημασία, το κράτος που περιλαμβάνει πολλά έθνη και ασκεί συγκεντρωτική και απολυταρχική διοίκηση (π.χ. Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Οθωμανική, Ρωσική, Βρετανική κ.λπ.). Μεταφορικά, ο όρος σημαίνει μεγάλο εμπορικό, οικονομικό οργανισμό που ελέγχεται από ένα πρόσωπο ή ομάδα. 5. Αποικιοκρατία: θεωρία ή στάση που ευνοεί τον αποικισμό ως μέθοδο άσκησης πολιτικής κυριαρχίας. Με τον όρο αυτόν δηλώνεται και το καθεστώς κατά το οποίο ορισμένες χώρες αποτελούν κτήσεις άλλων χωρών, εξαρτώνται στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά από αυτές. 6. Ιμπεριαλισμός/επεκτατισμός: η τάση για επέκταση της πολιτικής και οικονομικής επιρροής ενός κράτους σε άλλες χώρες, κυρίως με τη χρησιμοποίηση της στρατιωτικής του ισχύος. 7. Διεθνής κοινωνία: τα κράτη και έθνη που δρουν στον ενιαίο χώρο της υφηλίου. 8. Διεθνείς σχέσεις: οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών που μετέχουν στη διεθνή κοινωνία. 9. Εξωτερική πολιτική: η πολιτική που αναφέρεται στις σχέσεις ενός κράτους με τις ξένες χώρες για την καλύτερη δυνατή προώθηση των θέσεών του και την προάσπιση των εθνικών του συμφερόντων. 10. Παγκοσμιοποίηση: η δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς όπου προϊόντα και πληροφορίες διακινούνται ελεύθερα, η αντίληψη ότι ο κόσμος αποτελεί μία ενιαία οικονομική επικράτεια. 11. Διεθνισμός: η σύγχρονη αντίληψη ότι είναι αναγκαία η συνεργασία των εθνών για τα πνευματικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα. 12. Υπερεθνικοί οργανισμοί: κανόνες και διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα κράτη και έθνη που συμμετέχουν σε αυτούς, οι οποίοι καθορίζουν τόσο τις μεταξύ τους σχέσεις όσο και ένα τμήμα των εσωτερικών τους κανόνων (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση). 13. Ευρωπαϊκή Ένωση: η οικονομικοπολιτική ένωση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται για την ειρήνη και την ευημερία. Τα κράτη-μέλη της έχουν θεσπίσει κοινά θεσμικά όργανα στα οποία εκχωρούν ορισμένες εξουσίες τους, ώστε να λαμβάνονται δημοκρατικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 14. Ευρωπαϊκές αξίες: οι αξίες που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της σύγχρονης Ευρώπης και αποτελούν τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [203]

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

html

html https://www.youtube.com/watch?v=kyhycwpc06s http://vimeo.com/17503101 http://pat61lib.squat.gr/digital_archive_iles/ 044-198.html ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Πρόκειται για την πίστη στην υπεροχή μιας φυλής έναντι κάποιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 6.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1/13 Ένταξη και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο Οριοθέτηση ορθών συμπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες του βιβλίου των κ.κ. Μάραντου και Θεριανού: ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 Άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Ένας επιστημονικός κλάδος που με τα επιτεύγματά του προκάλεσε έντονες συζήσεις στο τέλος του 20 ου αιώνα και αναμένεται να απασχολήσει εξίσου έντονα, αν όχι να μονοπωλήσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Ρατσισμός ονομάζεται η στάση, κατά την οποία τα μέλη μιας φυλής ή εθνικής ομάδας θεωρούν ως μειονεκτούντα τα μέλη άλλης φυλής ή εθνικής ομάδας και ως συνέπεια αυτού αναπτύσσουν μία έντονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Για τη δημοκρατία έγιναν κινήματα, εξεγέρσεις, επαναστάσεις, εμφύλιοι πόλεμοι. διώχθηκαν, βασανίστηκαν άνθρωποι και τιμήθηκαν τυραννοκτόνοι. Αποτέλεσε όχι μόνο το σκοπό κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ημερήσιος και περιοδικός τύπος ραδιόφωνο τηλεόραση προφορική φήμη ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ημερήσιος και περιοδικός τύπος ραδιόφωνο τηλεόραση προφορική φήμη ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Παραπληροφόρηση είναι η σκόπιμη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων, με στόχο να οδηγηθεί η κοινή γνώμη προς ορισμένη κατεύθυνση, για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. ΜΕΣΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη.

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: ΟΡΙΣΜΟΣ Έκφραση Έκθεση Α Λυκείου Θέμα: «Εφηβεία» Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Εννοιών Ελευθερία-Βία-Ολοκληρωτισμός Φαυλοκρατία Δημοκρατία-Ευθύνη

Ορισμοί Εννοιών Ελευθερία-Βία-Ολοκληρωτισμός Φαυλοκρατία Δημοκρατία-Ευθύνη Ελευθερία και Ευθύνη Ορισμοί Εννοιών Ελευθερία-Βία-Ολοκληρωτισμός Φαυλοκρατία Δημοκρατία-Ευθύνη 1η Ομάδα - Φιλόσοφοι Ελευθερία, ορισμός, μορφές Ελευθερία είναι το συναίσθημα που απορρέει από τον άνθρωπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 4 Ο : Συνέπειες

ΆΡΘΡΟ 4 Ο : Συνέπειες ΆΡΘΡΟ 4 Ο : Συνέπειες Ως διαδεδοµένη στάση ζωής ο υπερκαταναλωτισµός διαµορφώνει συνθήκες που υποβαθµίζουν την κοινωνία και τον άνθρωπο. Η κατανάλωση προϋποθέτει κοινωνική δύναµη για την απόκτηση της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ;

1.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ; 1.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ; [12] ΟΙ ΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ-ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ [13] Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ επιμέλεια: Μαρία Κάππου

ΕΝΝΟΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ επιμέλεια: Μαρία Κάππου Β ΛΥΚΕΙΟΥ Τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση σχετίζονται άμεσα με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. ΑΝΘΡΩΠΟΣ Θέματα/έννοιες Πνευματικά χαρακτηριστικά Λακωνικότητα Κριτική Αυτοκριτική Αυτοέλεγχος Αυτογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικοί τομείς- πολιτισμικό περιβάλλον 2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [100]

Θεματικοί τομείς- πολιτισμικό περιβάλλον 2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [100] 2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [100] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1. Οικονομία - εργασία 2. Επιστήμη - τεχνολογία 3. Δομημένο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

MAZIKH KOINΩΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

MAZIKH KOINΩΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ MAZIKH KOINΩΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Μαζική Κοινωνία: ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις σημερινές κοινωνίες δυτικού τύπου. Χαρακτηριστικά τους αποτελούν ο μεγάλος πληθυσμός, η ασφυκτική συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Τέχνη είναι η συνειδητή ενέργεια αλλά και η ιδιαίτερη ικανότητα του ανθρώπου για δημιουργία έργων που προκαλούν αισθητική συγκίνηση και αναπτύσσουν προβληματισμό. Μέσω της τέχνης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Γενικές Πληροφορίες για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γενικές Πληροφορίες για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» Δημοσιοποίηση της Δράσης Έργο ΕΤΕ 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο τύπος έχει αποδειχθεί ότι στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα αλλά και εξαρτάται από αυτό προκειμένου να κάνει απρόσκοπτα το έργο του. Tο έργο αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ στις μερες μας

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ στις μερες μας ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ στις μερες μας 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Ρατσισμός είναι να θεωρούμε κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων ως κατώτερη ή ακόμη και άξια περιφρόνησης, λόγω της φυλετικής ή εθνικής τους καταγωγής. Αιτία του

Διαβάστε περισσότερα

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.-

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΠΡΟΟΙΜΙΟ Άρθρο 1.- Άρθρο 2.- Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Υιοθετήθηκε με την από 10.12.1948 υπ αριθμ. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Κείμενο: UN Document A/810, p. 71 (1948) ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ επιμέλεια Μαρία Κάππου:

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ επιμέλεια Μαρία Κάππου: ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Θέματα/έννοιες που συνδέονται με τη γνώση Γλώσσα Γλωσσική εκπαίδευση Αναλφαβητισμός Επιστήμη Παιδεία Πνευματικός άνθρωπος-επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες)

ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) ΓΕΝEΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κοινωνίες αγροτικού τύπου (παραδοσιακές, στατικές κοινωνίες) Αξίες αδιαµφισβήτητες από γενιά σε γενιά Οι σχέσεις καθορισµένες από ήθη και έθιµα Εξωτερική ηθική Κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016

Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 Στόχος υπό έμφαση για τη σχολική χρονιά 2015-2016 «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Μια σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - 1.1, 1.2. «Διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης του ατόμου σε ένα κοινωνικό σύνολο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης

Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο. Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας στο Δημοτικό σχολείο Βασίλης Μπαρκούκης Σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ Μέλη της ομάδας: ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 Α. Η ένταξη του ατόμου στην Κοινωνία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ENOTHTA 1.4 3 1.4 Οι κοινωνικοί κανόνες 1/16 Οι κοινωνικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. 2 η Ομάδα Ε3 (2012-2013): Λαγουβάρδος Οδυσσέας, Mόρφη Δανάη, Μπέλλας Στέφανος, Παθιάκης Μιχάλης, Πολυχρονοπούλου Νεφέλη, Φόστερ Κλάους,

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. 2 η Ομάδα Ε3 (2012-2013): Λαγουβάρδος Οδυσσέας, Mόρφη Δανάη, Μπέλλας Στέφανος, Παθιάκης Μιχάλης, Πολυχρονοπούλου Νεφέλη, Φόστερ Κλάους, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 2 η Ομάδα Ε3 (2012-2013): Λαγουβάρδος Οδυσσέας, Mόρφη Δανάη, Μπέλλας Στέφανος, Παθιάκης Μιχάλης, Πολυχρονοπούλου Νεφέλη, Φόστερ Κλάους, Mάρτιος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ορισμός και είδη Ρατσισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας (4601)

Κείμενο Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας (4601) Κείμενο Νέοι και πρότυπα ψυχαγωγίας (4601) Ως ψυχαγωγία θεωρείται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Η δραστηριότητα μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΟΧΟΣ 2 ος : Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού Η ξεκάθαρη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του Υ.Π.Π. στη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Ιατρική ηθική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Ιατρική ηθική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 4: Ιατρική ηθική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1.Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 2. Ευθανασία 3.Αρχή της αυτονομίας 4. Αρχή του αληθούς συμφέροντος 5.Αρχή της ιερότητας

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ/ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΕΝΝΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [1] ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ/ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Αναστασοπούλου Γιώτα Λεπιδά Αναστασία Γούργου Εριφύλη Μαυροπούλου Μαρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εθελοντισμός σήμερα αποτελείται από έναν κόσμο ολόκληρο,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 6: Ρατσισμός Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα-Γλωσσική υποβάθμιση

Γλώσσα-Γλωσσική υποβάθμιση Γλώσσα-Γλωσσική υποβάθμιση Αίτια γλωσσικής υποβάθμισης Εξειδικευμένη γνώση και υποβάθμιση της γλωσσικής κατάρτισης στην εκπαίδευση Υπεροχή εικόνας σε βάρος του γραπτού λόγου Ξενομανία - Μιμητισμός ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία)

(Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 11Μαίου 2010 στην 120 η Συνεδρία) Σύσταση CM/Rec(2010)7 Της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη για το Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Υιοθετήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αποβλέπει στην εισαγωγή, στην έννοια των δημοσίων σχέσεων και στην κατανόηση του τι είναι δημόσιες σχέσεις, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία. Πώς επιδρά η σημερινή κοινωνία την ανάπτυξη του εφήβου; 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εφηβεία. Πώς επιδρά η σημερινή κοινωνία την ανάπτυξη του εφήβου; 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Α1, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Εφηβεία Πώς επιδρά η σημερινή κοινωνία την ανάπτυξη του εφήβου; ΤΜΗΜΑ Α1, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ 1.Χαρακτηριστικά Εφηβεία 2.Δραστηριότητες 3.Κοινωνικοποίηση 1.Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα