Οδηγίες Χρήσης OLS1000E/EXL OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL. Cyber Power Systems Inc. K01-C0000xx-00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης OLS1000E/EXL OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL. Cyber Power Systems Inc. www.cpsww.eu. K01-C0000xx-00"

Transcript

1 GR Οδηγίες Χρήσης OLS1000E/EXL OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL Cyber Power Systems Inc. K01-C0000xx-00

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο οδηγός χρήσης περιέχει σηµαντικές οδηγίες. Παρακαλώ όπως µελετήσετε και ακολουθήσετε όλες της οδηγίες προσεκτικά όταν εγκαταστήστε και λειτουργείτε την µονάδα αυτή. Επίσης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού προσπαθήσετε να ξεπακετάρετε, εγκαταστήσετε, ή λειτουργήσετε το προϊόν αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το UPS πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε µια γειωµένη πρίζα µε ασφάλεια προστασίας. ΝΑ ΜΗΝ συνδέετε το UPS σε µια πρίζα που δεν είναι γειωµένη. Αν θέλετε να ξεφορτίσετε την µονάδα, κλείστε την και αποσυνδέστε την. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η µπαταρία µπορεί να ενεργοποιεί επικίνδυνα µέρη µέσα στην µονάδα, ακόµη και όταν η παροχή ρεύµατος από την πρίζα είναι αποσυνδεδεµένη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το UPS πρέπει να είναι εγκατεστηµένο κοντά στον συνδεδεµένο εξοπλισµό και εύκολα προσβάσιµο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς η ηλεκτροπληξίας, κάντε την εγκατάσταση µέσα σε ένα ελεγχόµενο ως προς τα επίπεδα υγρασίας και θερµοκρασίας εσωτερικό περιβάλλων. (Παρακαλώ δείτε τις προδιαγραφές για τα όρια θερµοκρασίας και υγρασίας). ΠΡΟΣΟΧΗ! ( εν υπάρχει υλικό για service από χρήστες): Ρίσκο Ηλεκτροσόκ! Μην βγάζετε τα καλύµµατα της συσκευής. Μέσα στη µονάδα δεν υπάρχει υλικό για service από τον χρήστη. Το service πρέπει να γίνετε από εξειδικευµένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ! (Οι µπαταρίες δεν είναι αποµονωµένες): Ρίσκο Ηλεκτροσόκ! Το κύκλωµα των µπαταριών δεν έχει αποµόνωση από την πηγή ρεύµατος AC. Επικίνδυνες τάσεις ρεύµατος µπορεί να υπάρχουν µεταξύ µπαταριών και γείωσης. Ελέγξατε πριν αγγίξετε την περιοχή αυτή µε τα γυµνά χέρια. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την µείωση του ρίσκου πυρκαγιάς, συνδέσατε την µονάδα πρίζα που έχει ασφάλεια 10 Α (amperes) (OLS1000 / OLS1500) / ή 16 Α (amperes) (OLS2000/ OLS3000) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του CE. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παροχή AC όπου το UPS είναι συνδεδεµένο πρέπει να είναι κοντά και εύκολα προσβάσιµη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιµοποιείτε µόνο VDE-tested, CE καλωδίωση, (π.χ. τα καλώδια του εξοπλισµού), για να συνδέσετε το UPS µε την πρίζα και τον εξοπλισµό µε το UPS. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν συνδέετε τον εξοπλισµό στο UPS, φροντίστε ότι το σύνολοι της ενεργειακής διαρροής δεν υπερβαίνει τα 3,5mA. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αποσύνδεε την µονάδα από την πρίζα κατά την διάρκεια οµαλής λειτουργίας γιατί αυτό θα αποσύνδεση και την απαραίτητη γείωση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ηλεκτροπληξία, κλείστε και αποµονώστε την µονάδα από την πρίζα, πριν εγκαταστήσετε τα καλώδια τροφοδοσίας. Συνδέστε την γείωση πριν την σύνδεση των καλωδίων παροχής τάσης! ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιµοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας λανθασµένου διαµετρήµατος, γιατί αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην εξοπλισµό και εστία πυρκαγιάς! ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι καλωδιακές συνδέσεις να µην γίνονται από άσχετους! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ! Μην χρησιµοποιείτε σε οποιαδήποτε περίπτωση που θα επηρέαζε την λειτουργία η ασφάλεια οποιουδήποτε εξοπλισµού υποστήριξης ζωής, ιατρικών εφαρµογών η για φροντίδα ασθενών. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΖΙ Η ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΝΥ ΡΕΙΑ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην χρησιµοποιείτε την συσκευή µαζί η κοντά σε ενυδρεία. Υγρότητα από το ενυδρείο µπορεί να έρθει σε επαφή µε µεταλλικά ηλεκτρικά µέρη, και να προξενήσει βραχυκύκλωµα στο σύστηµα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πετάτε τις µπαταρίες στην φωτιά, γιατί µπορεί να εκραγούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε ή βανδαλίζετε τις µπαταρίες. Το χηµικό τους στοιχείο βλάπτει το δέρµα και τα µάτια. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι µπαταρίες µπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, και απαιτούνται οι παρακάτω προφυλάξεις όταν κάνουµε εργασίες επάνω σε αυτές: 1. Αφαιρέστε από τα χέρια σας τυχόν µεταλλικά αντικείµενα. 2. Χρησιµοποιείτε εργαλεία µε αποµόνωση στις λαβες τους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η µονάδα είναι ανοιχτή, παρέχει επικίνδυνο για τον άνθρωπο ρεύµα, ακόµη και όταν δεν είναι συνδεδεµένη στην πρίζα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να είναι τα πάντα κλειστά και αποσυνδεδεµένα πριν οποιοδήποτε service στην µονάδα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνδέστε την Γείωση, (Protection Earth) καλωδίωση ασφάλειας, πριν συνδέσετε αλλά καλώδια. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! (Ασφάλειες): Για την αποφυγή πυρκαγιάς, αντικαταστήστε ασφάλειες, µόνο χρησιµοποιώντας τον ίδιο τύπο. ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ UPS ΣΕ ΜΕΡΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ, Ή ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΥΝΑΤΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ! ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΧΑΡΑΜΑ ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ UPS! ΜΗΝ ΣΥΝ ΕΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΟ ΟΥ ΤΟΥ UPS! ΤΟ SERVICE ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ! 1

3 ΞΕΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ USB καλώδιο επικοινωνίας Μονάδα UPS Καλώδιο Τροφοδοσίας Ρεύµατος IEC Καλώδια Τροφοδοσίας x2 Οδηγίες Χρήσης PowerPanel Business Edition Λογισµικό CD Τηλεφωνικό Καλώδιο RJ-11 Copyright 2012 CyberPower Systems, Inc. 2

4 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ UPS ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Bypass Input Input Filter PFC AC/DC BUS Inverter DC/AC INV RY Output Filter Output Charger AC/DC Battery DC/DC Control & Monitoring LCD Module USB & DB9 SNMP Slot Line Mode Battery Mode Bypass Mode Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HARDWARE 1. Απώλεια στα επίπεδα φόρτισης των µπαταριών µπορεί να συµβεί κατά την διάρκεια της µεταφοράς και αποθηκεύσεις. Πριν την χρήση, σας συνιστούµε να φορτίσετε τις µπαταρίες για 4 ώρες, ώστε να ανακτήσετε ένα πλήρες επίπεδο φόρτισης. Για να το κάνετε αυτό, απλά βάλτε το UPS στην πρίζα. 2. Εάν χρησιµοποιήσετε το συνοδευόµενο λογισµικό, συνδέστε ένα Σειριακό ή το USB καλώδιο µε τον υπολογιστή. Προσοχή: Μόνο µια από τις δυο µπορεί να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα. 3. Συνδέστε τον Η/Υ, την οθόνη, και άλλες συσκευές µε το UPS όταν αυτό είναι κλειστό και αποσυνδεδεµένο από την πρίζα. Μην συνδέετε µεγάλους εκτυπωτές τύπου laser, µεγάλα φωτοτυπικά, ηλεκτρικές θερµάστρες & σκούπες, αντλίες, βραστήρες, και άλλες µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές γιατί η ισχύς που καταναλώνουν είναι πολύ µεγάλη και ίσως υπερφορτώσουν και καταστρέψουν το UPS. 4. Για την προστασία τηλεφωνικών / δικτυακών συστηµάτων, συνδέστε το RJ-11 ή το RJ-45 καλώδιο από το σηµείο εισόδου στον τοίχο µε την σχετική θύρα IN επάνω στο UPS, και ένα σχετικό καλώδιο από την θύρα OUT του UPS προς το όποιο modem, computer, telephone, fax ή network συσκευή. 5. Πιέστε το κουµπί τροφοδοσίας του UPS (ON). Εάν παρουσιαστεί υπερφόρτωση, ένα ηχητικό alarm θα ακουστεί και θα επαναλαµβάνετε κάθε δευτερόλεπτο. Τότε, κλείστε το UPS και αποσυνδέστε τουλάχιστον µια συσκευή από αυτό. Περιµένετε 10 δευτερόλεπτα, κάντε reset στον circuit breaker πατώντας το κουµπί του, και µετά ανάψτε το UPS. Ο εξοπλισµός σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την δυναµικότητα του UPS. φορτίζονται αυτοµάτως. 7. Για να συντηρείται µια πλήρη φόρτιση µπαταριών, να αφήνετε το UPS στην πρίζα όλη την ώρα. 8. Εάν θελήσετε να αποθηκεύσετε το UPS σας για ένα µακροχρόνιο διάστηµα, κάντε το µε τις µπαταρίες πλήρως φορτισµένες. Επαναφορτίστε κάθε 3 µήνες για να διατηρήσετε την «ζωή» των µπαταριών σας. 9. Το UPS έχει µια θύρα USB και µια σειριακή (RS232) που επιτρέπουν την σύνδεση και επικοινωνία µεταξύ του UPS και οποιουδήποτε Η/Υ που τρέχει το λογισµικό PowerPanel Business Edition Agent. Το UPS ελέγχει την διακοπή λειτουργίας του Η/Υ σε περίπτωση απώλειας ρεύµατος, ενώ ο Η/Υ πάντα µπορεί να ελέγχει το UPS, και µαζί του, πολλές προγραµµατιζόµενες παραµέτρους. Προσοχή: Μόνο µια από τις δυο µπορεί να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα. Η θύρα που δεν χρησιµοποιείτε θα κλείνει αυτόµατα. Εάν και οι δυο είναι συνδεδεµένες, τότε η σειριακή θα κλείνει αυτόµατα. 10. Θύρα Αναγκαστικής ιακοπής Τροφοδοσίας Ρεύµατος (EPO Emergency Power OFF): Σε περίπτωση ανάγκης (όπως πληµµύρας η πυρκαγιάς), µε το πάτηµα ενός κουµπιού από µακριά όλη α τροφοδοσία ρεύµατος σε UPS και συνδεδεµένες συσκευές θα διακοπεί αυτόµατα! Ο διακόπτης EPO ευκατάστατε σε µια εξωτερική περιοχή και συνδέετε µε το UPS. 11. Για την αποφυγή ενός ηλεκτροσόκ, κλείστε και αποσυνδέστε την µονάδα από το ρεύµα, πριν οποιαδήποτε σύνδεση µε τρόπο «hardwiring» (χρησιµοποιώντας το terminal block). Οι συνδέσεις επίσης πρέπει να είναι πάντα γειωµένες. 6. Το UPS σας είναι εξοπλισµένο µε ένα σύστηµα αυτόµατης φόρτισης. Όταν είναι συνδεδεµένο µε το ρεύµα οι µπαταρίες θα 3

5 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ PANEL ΤΟΥ UPS 1. ιακόπτης Λειτουργίας του UPS Είναι ο κύριος on/off διακόπτης. 13. Terminal Block Εξόδου Συνδέει την εξοπλισµό σας µε το UPS µε την µέθοδο του «hardwiring». 2. Πλήκτρα Λειτουργιών Πάνω Βελάκι / Κάτω Βελάκι, Επιλογή και Ακύρωση για το µενού της LCD οθόνης. 3. Οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων είχνει διάφορες πληροφορίες για to UPS, προγραµµατιζόµενες ενδείξεις, κλπ.. 4. Circuit Breaker (Αυτόµατη Ασφάλεια) Εξυπηρετεί σε περιπτώσεις βλαβών και υπερφόρτωσης. 5. Μπαταρίας & Surge Παροχές Προστασίας Παρέχουν βεβαίως προσωρινή συνέχιση λειτουργίας του εξοπλισµού σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού. 6. Σειριακή θύρα (RS232) Η Σειριακή έξοδος, επιτρέπει την επικοινωνία από το UPS στον Υπολογιστή. 7. Θύρα USB Η έξοδος USB, επιτρέπει την επικοινωνία από το UPS στον Υπολογιστή. 8. RJ-45/RJ-11 θύρες προστασίας Surge Αυτές οι θύρες προστατεύουν standard RJ- 45/RJ-11 συσκευές, (ADSL, LAN, Phone/ Fax/ Modem Lines), και συστήµατα σχετικών καλωδιώσεων από surges. 9. SNMP/HTTP Θάλαµος Επέκτασης ικτύου Αφαιρέστε το πλαίσιο για να τοποθετήσετε την προαιρετική κάρτα RMCARD (SNMP) που περιέχει web-interface και επιτρέπει την διαχείριση της συσκευής µέσω του δικτύου. 10. Σύνδεσµος για Module Εξωτερικών Μπαταριών Επιτρέπει την σύνδεση module µε εξωτερικές µπαταρίες για την επιµήκυνση του runtime του UPS. Τα XL µοντέλα µπορούν να συνδεθούν µε πολλαπλά τέτοια modules µπαταριών, (µέχρι 10) σαν «daisy-chain», ενώ τα µη-xl µοντέλα µόνο από 1~3 moduleς εξωτερικών µπαταριών. 11. Θύρα EPO - Αναγκαστικής ιακοπής Τροφοδοσίας Ρεύµατος Σε περίπτωση ανάγκης επιτρέπει την αυτόµατη διακοπή τροφοδοσίας ρεύµατος σε UPS και συνδεδεµένες συσκευές από µακριά. 12. Παροχή Τάσης από την Πρίζα (AC-in) Συνδέστε την παροχή αυτή µε µια σωστά γειωµένη πρίζα. OLS1000E/EXL, OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL, OLS3000E/EXL OLS1000E/EXL, OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL 4

6 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PANEL ΤΩΝ MODULES ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1. Σύνδεσµος Εισόδου Για σύνδεση «daisy-chain» µε το µε το επόµενο module µπαταριών (στον σύνδεσµο εξόδου του module). 2. Πάνελ Ασφαλειών Πάνελ που καλύπτει µια αντιστοιχία από ασφάλειες που µπορούν να αντικατασταθούν. Η τυχόν αντικατάσταση πρέπει να γίνεται από γνώστες του θέµατος! Οι άσχετοι µακριά παρακαλώ! 3. Σύνδεσµος Εξόδου Για σύνδεση µε το UPS, ή µε το επόµενο module µπαταριών (στον σύνδεσµο εισόδου του module). BPSE36V45A (για το OLS1000E/EXL & OLS1500E/EXL) BPSE72V45A (για το OLS2000E/EXL & OLS3000E/EXL) 5

7 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ #1 : Η ΜΟΝΑ Α UPS ΜΕ ΕΝΑ MODULE ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Βήµα 1: Βήµα 2: Βήµα 3: Ξεβιδώστε τις 2 βίδες και βγάλτε το κάλυµµα. Συνδέστε το καλώδιο από το module των εξωτερικών µπαταριών στο UPS. Γυρίστε το κάλυµµα και βιδώστε το πίσω στην θέση του. 6

8 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ #2 : Η ΜΟΝΑ Α UPS ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ MODULES ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Βήµα 1: Βήµα 2: Βήµα 3: Βήµα 4: Συνδέστε το πρώτο module εξωτερικών µπαταριών, χρησιµοποιώντας το καλώδιο εξόδου. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες και βγάλτε το κάλυµµα του πρώτου module εξωτερικών µπαταριών. Χρησιµοποιείστε το καλώδιο να συνδέσετε το δεύτερο module εξωτερικών µπαταριών επάνω στο πρώτο. Γυρίστε το κάλυµµα και βιδώστε το πίσω στην θέση του. 7

9 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ UPS LCD Οθόνη Η Κατάσταση του UPS Το UPS λειτουργεί σε κανονικά, online, µε ρεύµα τροφοδοσίας από την πρίζα. Το UPS λειτουργεί σε Mode Μπαταρίας. Το UPS λειτουργεί σε Mode Bypass. Το UPS λειτουργεί σε Mode ECO (Οικονοµικό). Το UPS λειτουργεί σε Mode Converter (Μετατροπέα). ΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΚΟΝΙ ΙΩΝ LCD Οθόνη Περιγραφή Φορτίο / Ευαισθησία setup: Το εικονίδιο δείχνει το συνδεδεµένο φορτίο του UPS, (σε κουτάκια των 20%). Το ίδιο εικονίδιο δείχνει την προγραµµατιζόµενη ευαισθησία όταν το σύστηµα είναι σε setup mode. Επίπεδο Φόρτισης των Μπαταριών: Το εικονίδιο αυτό δείχνει το επίπεδο φόρτισης των µπαταριών, (σε κουτάκια των 20%). ΣΙΓΗ: Αυτό το εικονίδιο δείχνει όταν η µονάδα είναι σε mode σιγής. Τα alarm δεν θα ακούγονται, µέχρι η µπαταρία να είναι πολύ πεσµένη. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: Οι χρήστες µπορούνε να προγραµµατίσουνε ένα χρονοδιάγραµµα για να αρχίζουν και να κλείνουν τον συνδεδεµένο Η/Υ και το UPS µέσω του λογισµικού PowerPanel Personal Edition. Η οθόνη LCD θα δείχνει τότε πόση ώρα αποµένει µέχρι να κλείσει ή να αρχίσει το UPS. ΥΠΕΡ-ΦΟΡΤΩΣΗ: Αυτό το εικονίδιο µαζί µε σχετικά alarm δείχνει υπερφόρτωση του συστήµατος από συνδεδεµένες συσκευές που ξεπερνούν το επιτρεπόµενο ηλεκτρικό φορτίο του UPS. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε µερικές συσκευές έως ότου το εικονίδιο σβήσει και τα alarm σταµατήσουνε. ΒΛΑΒΗ: Αυτό το εικονίδιο δείχνει παρουσία βλάβης του UPS. Παρακαλώ, δείτε τα Event ID Descriptions. 8

10 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ Event ID Descriptions Περιγραφές Συµβάντων Event ID Περιγραφή Αιτίας Bus Start Fail: Ο DC-DC µετατροπέας ή το κύκλωµα του αισθητήρα δεν λειτουργούν. Bus Volt High: Υψηλή Τάση - Ο DC-DC µετατροπέας δεν λειτουργεί. Bus Volt Low: Χαµηλή Τάση - Ο DC-DC µετατροπέας δεν λειτουργεί. Bus Unbalanced: Έλλειψη Ισορροπίας Τάσης - Ο DC-DC µετατροπέας δεν λειτουργεί. 5 INV Start Fail: Το κύκλωµα Inverter δεν λειτουργεί. 6 7 INV Volt High: Το κύκλωµα Inverter ή το κύκλωµα του αισθητήρα δεν λειτουργούν. INV Volt Low: Το ηλεκτρικό φορτίο των συνδεδεµένων συσκευών είναι υψηλό, ή το κύκλωµα Inverter δεν λειτουργεί. 8 INV Short: Το κύκλωµα Inverter είναι χαλασµένο. 9 Bat Volt High: Η σύνδεση του module των εξωτερικών µπαταριών είναι λανθασµένη ή connection ο φορτιστής δεν λειτουργεί. 10 Bat Volt Low: Οι µπαταρίες είναι προβληµατικές ή χαλασµένες. 11 Over Temperature: Υψηλή εσωτερική θερµοκρασία ή οι είσοδοι εξαερισµού είναι φραγµένοι. 12 Over Load: Το UPS είναι σε κατάσταση υπερφόρτισης. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Πλήκτρο ON OFF ENTER/ ESC/ ENTER/ + ESC/ Περιγραφή Λειτουργίας Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ανοίξετε το UPS. Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να κλείσετε το UPS. Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να διανύσετε το µενού LCD προς τα επάνω - (άνω βελάκι). Πατήστε το πλήκτρο αυτό για 5 δευτερόλεπτα για να σιγάσετε ή όχι το ηχητικό alarm του συστήµατος όταν λειτουργεί σε κατάσταση µπαταρίας. Πατήστε το πλήκτρο αυτό για 5 δευτερόλεπτα για να τρέξετε ένα διαγνωστικό για το UPS όταν είναι σε κατάσταση τροφοδοσίας από την πρίζα, ή σε κατάσταση οικονοµικής λειτουργίας (ECO mode), ή σε κατάσταση µετατροπέα (converter mode). Στο mode του προγραµµατισµού (setup mode), πατήστε το πλήκτρο αυτό για να κάνετε µια επιλογή ή πατήστε το για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ώστε να βγείτε από το µενού του προγραµµατισµού (setup mode), και να σώσετε ταυτόχρονα τις τυχών αλλαγές που κάνατε. Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να διανύσετε το µενού LCD προς τα κάτω - (κάτω βελάκι). Πατήστε το πλήκτρο αυτό για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να µπείτε στο mode του προγραµµατισµού (setup mode). Στο mode του προγραµµατισµού (setup mode), πατήστε το πλήκτρο αυτό για να δείτε την επόµενη επιλογή, ή πατήστε το για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ώστε να βγείτε από το µενού του προγραµµατισµού (setup mode), ΧΩΡΙΣ να σώσετε τις τυχών αλλαγές που κάνατε. Switch to bypass mode: Όταν η µονάδα βρίσκετε σε κανονική κατάσταση λειτουργίας από την πρίζα, πατήστε τα δυο αυτά πλήκτρα για 5 δευτερόλεπτα, για να βάλετε το UPS σε κατάσταση bypass. 9

11 LCD SETUP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD Η οθόνη παρέχει 12 διαφορετικά είδη πληροφοριών για το UPS: Πληροφορία Περιγραφή OUTPUT XXX V OUTPUT XX.XHz OUTPUT XXX (k)va OUTPUT XXX% VA OUTPUT XXX (k)w OUTPUT XXX% W είχνει την Τάση Εξόδου είχνει την Συχνότητα Εξόδου είχνει τα VA Εξόδου είχνει το ποσοστό (%) των VA ως προς την µέγιστη δυνατότητα του συστήµατος, του συνδεδεµένου φορτίου. είχνει τα Watt (W) Εξόδου INPUT XXX V είχνει την Τάση Εισόδου είχνει το ποσοστό (%) των Watt (W) ως προς την µέγιστη δυνατότητα του συστήµατος, του συνδεδεµένου φορτίου. EVENT XXX είχνει τον αριθµό (ID) ενός Event ESTIMATED BATTERY % ESTIMATED RUN TIME XX(.)X [Min][Hr] TIME TO SHUT DOWN XX(.)X [Min][Hr] TIME TO TURN ON XX(.)X [Min][Hr] είχνει το υπολογιζόµενο ποσοστό (%) φόρτισης της µπαταρίας. είχνει τον υπολογιζόµενο χρόνο για λειτουργία του συστήµατος κάτω από το συνδεδεµένο φορτίο, όταν θα είναι σε κατάσταση µπαταρίας, (δηλαδή σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος). είχνει τον χρόνο που αποµένει µέχρι το προγραµµατισµένο κλείσιµο του UPS. είχνει τον χρόνο που αποµένει µέχρι το προγραµµατισµένο άνοιγµα του UPS. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ LCD SETTINGS PROCEDURE Υπάρχουν 7 διαφορετικά settings που µπορούν να διαµορφωθούν από τον χρήστη: 1. Πατήστε το πλήκτρο ESC για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να µπείτε στο mode του προγραµµατισµού (setup mode). Όταν µπείτε, η πρώτη παράµετρος θα εµφανιστεί στην οθόνη. 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε την παράµετρο που θέλετε να αλλάξετε. 3. Πατήστε το πλήκτρο για να διανύσετε το µενού µε τις διάφορες επιλογές παραµετροποίησης. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε την καινούρια παράµετρο. 4. Πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο ESC εάν θέλετε να µην κρατήσετε τις αλλαγές και να φύγετε από το µενού προγραµµατισµού, ή, πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο ENTER για να σώσετε όλες τις αλλαγές που κάνατε και µετά να βγείτε από το µενού προγραµµατισµού. 10

12 LCD SETUP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κατηγόρια προς Παραµετροποίηση Output Voltage Τάση Εξόδου Output Frequency Συχνότητα Εξόδου ECO Mode * Mode Οικονοµίας ιαθέσιµοι Παράµετροι = [208V] [220V] [230V] [240V] 230V* = [50Hz] [60Hz] 50Hz [0%] (Disable) [10%][15%] (Enable) 0% Bypass Mode ** [DIS] (Κλειστό) [ENA] (Ανοιχτό) Κλειστό Converter Mode - Mode Μετατροπέα [DIS] (Κλειστό) [ENA] (Ανοιχτό) Default Παράµετρος Κλειστό EPO/ROO [EPo] [Roo] EPO EBM # (αριθµός εξωτερικών module µπαταριών) [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 0 *) Αυτή η λειτουργία θα τεθεί στο 0% όταν η συσκευή λειτουργεί µόνο ως µετατροπέας. **) Το UPS δεν έχει bypass όταν λειτουργεί ως µετατροπέας. ΣΙΓΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ALARM Πατήστε το πλήκτρο ENTER για 5 δευτερόλεπτα για να σιγάσετε ή όχι το ηχητικό alarm του συστήµατος όταν λειτουργεί σε κατάσταση µπαταρίας. Προσοχή: Μερικά ηχητικά alarm, (π.χ. αυτά που έχουν σχέση µε υψηλή θερµοκρασία, χαλασµένους ανεµιστήρες, κ.λ.π.), δεν µπορούν να σιγάσουν! TESΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Πατήστε το πλήκτρο ENTER για 5 δευτερόλεπτα για να τρέξετε ένα διαγνωστικό για το UPS όταν είναι σε κατάσταση τροφοδοσίας από την πρίζα, ή σε κατάσταση οικονοµικής λειτουργίας (ECO mode), ή σε κατάσταση µετατροπέα (converter mode).. 11

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αποθήκευση Για να αποθηκεύσετε το UPS για µεγάλες περιόδους, σκεπαστέ το και αποθηκεύστε το µε τις µπαταρίες πλήρως φορτισµένες. Επαναφορτίστε κάθε 3 µήνες για να διατηρήσετε την ζωή τους. Προφυλάξεις Ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα χρησιµοποιήστε µπαταρίες αντικατάστασης σωστού τύπου και εγκεκριµένες από την Cyber Power Systems. Μπαταρίες λάθους τύπου µπορεί να αποτελέσουν κινδύνους που ίσως προκαλέσουν έκρηξη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, ή βραχυκύκλωµα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι µπαταρίες αποθηκεύουν αρκετό ηλεκτρισµό να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα. Πριν κάνετε service στις µπαταρίες, αφαιρέστε όλα τα µεταλλικά αντικείµενα από επάνω σας, (π.χ. ρολόγια, δαχτυλίδια, κ.λ.π.). ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε και επεξεργάζεστε τις µπαταρίες. Τα εσωτερικά υλικά τους καταστρέφουν το δέρµα, τα µάτια, και είναι τοξικά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν οποιοδήποτε service µπαταριών, για να αποφύγετε ένα ηλεκτροσόκ, Κλείστε την µονάδα και βγάλτε την από την πρίζα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιµοποιήστε µόνο εργαλεία µε µονωτική επένδυση στα χερούλια. Μην αφήνετε εργαλεία και µεταλλικά αντικείµενα επάνω στο UPS ή στις συνδέσεις των µπαταριών. Ανακύκλωση Μπαταριών Οι µπαταρίες αποτελούν επικίνδυνο υλικό και πρέπει να ανακυκλώνονται σύµφωνα µε τις υφισταµένες οδηγίες. Ποτέ µην ρίχνετε τις µπαταρίες σε φωτιά. Κίνδυνος ανατίναξης. Ποτέ µην ανοίγετε η τρυπάτε τις µπαταρίες. Το εσωτερικό υλικό τους θα προκαλέσει εγκαύµατα στο δέρµα και στα µάτια. 12

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο / Τύπος OLS1000E/EXL OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL ιαµόρφωση Ισχύς (VA) 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA Ισχύς (Watts) 800W 1200W 1600W 2400W Σχήµα Tower Εξοικονόµηση Ενέργειας ΝΑΙ, ECO Mode Efficiency 95% Είσοδος Ρεύµατος Κλίµακα 110~130Vac± 5% 110~140Vac± 5% (για το 3KVA 0~50% Load ± 5% 120~140Vac± 5% 140~160Vac± 5% (για το 3KVA 0~60% Load± 5% 140~160Vac± 5% 160~190Vac± 5% (για το 3KVA 0~80% Load± 5% 160~300Vac± 5% 190~300Vac± 5% (για το 3KVA 0~100% Load± 5% Συχνότητα Ρεύµατος 40~70Hz Power Factor 0.98 Εκκίνηση χωρίς AC ρεύµα ΝΑΙ Έξοδος Ρεύµατος Τύπος Τάσης Καθαρό Ηµίτονο (Pure Sine wave) Τάση Εξόδου 208, 220, 230, 240Vac ±1% Συχνότητα Εξόδου 50 / 60Hz (Auto-Sensing ή Προγραµµατιζόµενη) ±0. 5Hz Τυπικός Χρόνος Μετάβασης 0ms Rated Power Factor 0.8 Harmonic Distortion THDV< 3% at Linear Load, < 5% at Non-linear nominal input Crest Factor 3 : 1 Τάσης Εξόδου σε ECO Mode ±10%, ±15% (Configurable) Αριθµός UPS Παροχών (4) IEC C13 (2+2) IEC C13 (2+2) IEC C13 (1) IEC C19 (1) block terminal (1) block terminal Προστασία Surge Προστασία IEC Επίπεδο 4 Τηλ. / ικτυακή Προστασία RJ11/RJ45 (Είσοδος / Έξοδος) Line/AC Mode: 105~110% -> Μόνο Προειδοποίηση Υπερφόρτωσης ( εν Κλείνει) 110~120% -> Προειδοποίηση και µπαίνει σε bypass µετά από 60 Προστασία Υπερφόρτωσης >120% -> Μπαίνει σε bypass αµέσως! Mode Μπαταρίας: 105~110% -> Μόνο Προειδοποίηση Υπερφόρτωσης ( εν Κλείνει) 110~120% -> Προειδοποίηση και Κλείσιµο σε 10 >120% -> Άµεσο Κλείσιµο Προστασία - Βραχυκύκλωµα Το UPS Κλείνει Αµέσως, ή Καίγεται Ασφάλεια Εισόδου / Αυτόµατη Ασφάλεια Μπαταρίες Προδιαγραφές (3) 12V/7AH (3) 12V/8.5AH (6) 12V/7AH (6) 12V/8.5AH Στα µοντέλα -EXL δεν υπάρχουν µπαταρίες µέσα. Τυπικός Χρόνος Φόρτισης 4 ώρες (για τις εσωτερικές µπαταρίες) SLA, Χωρίς Συντήρηση ΝΑΙ Ενδείξεις Τύπος Οθόνης LCD Ηχητικά Alarm Μπαταρία, Χαµηλή στάθµη Μπαταρίας, Υπερφόρτωση, Βλάβη, Αντικατάσταση Μπαταρίας, Bypass mode, Βλάβη Φορτιστή, Υπερφόρτιση, Βλάβη Ανεµιστήρα, EPO Περιβαλλοντολογικά Στοιχεία Θερµοκρασία Λειτουργίας 0 ~ 40 Επίπεδα Υγρασίας 20 ~ 90% Non-Condensing ιαχείριση Χαρακτηριστικά ιαγνωστική Λειτουργία, Αυτόµατη Φόρτιση, Αυτόµατη Επανεκκίνηση, Αυτόµατη Ανάκτηση Συστήµατος µετά από Υπερφόρτιση Συνδεσιµότητα (1) Σειριακή Θύρα (RS232) και (1) Θύρα USB SNMP/HTTP ίκτυο (1) Θύρα Επέκτασης (Προαιρετική κάρτα ικτύου / SNMP - RMCARD 302) 13

15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Λογισµικό Λογισµικό Επικοινωνίας µε Υπολογιστή Λογισµικό PowerPanel Business Edition (Windows 8/7/Vista/XP/2000/Server, Mac OS, VM Ware, Unix-Linux) Φυσικά Χαρακτηριστικά ιαστάσεις (Μ x Π x Υ) χιλιοστά χιλιοστά Καθαρό Βάρος (kg) 13.1 / / / /

16 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Λύση Προειδοποίηση Υπερφόρτωση Λειτουργία σε κατάσταση Μπαταρίας Μπαταρίες σε χαµηλή στάθµη Ο εξοπλισµός σας απαιτεί πιο πολύ ισχύ από ότι το UPS µπορεί να παρέχει. Εάν το UPS είναι σε κανονική λειτουργία, τότε θα γυρίσει σε Bypass Mode. Εάν είναι σε Mode Μπαταρίας τότε θα κλείσει. Το UPS λειτουργεί σε κατάσταση Μπαταρίας. Το UPS λειτουργεί σε κατάσταση µπαταρίας, και σύντοµα θα κλείσει γιατί η φόρτιση των µπαταριών είναι σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Κλείστε µέρος του συνδεδεµένου εξοπλισµού. Εάν το πρόβληµα έχει λυθεί το UPS θα γυρίσει σε κανονική λειτουργία. Σώστε τα δεδοµένα σας και κάντε ένα ελεγχόµενο κλείσιµο του συστήµατος. Το UPS θα αρχίσει και πάλι µόνο του, όταν η τάση στην πρίζα επιστρέψει. Αποσύνδεση Μπαταριών / Αντικατάσταση Μπαταριών Ο φορτιστής δεν λειτουργεί εν υπάρχει ρεύµα από τις µπαταρίες. Το UPS απέτυχε το τεστ Μπαταρίας. Ο Φορτιστής δεν Λειτουργεί. Ελέγξτε την συνδεσµολογία µε το module των µπαταριών. Επικοινωνήστε µε τεχνικούς για την αντικατάσταση των µπαταριών. Κλείστε το UPS και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Καλέστε τεχνική βοήθεια για επισκευή. EPO OFF Η Σύνδεση EPO έχει αποτύχει. Ελέγξτε την συνδεσµολογία EPO. Βλάβη Υπερθέρµανση Βραχυκύκλωµα Εξόδου Υψηλή Τάση στην Έξοδο Χαµηλή Τάση στην Έξοδο Βλάβη Συστήµατος Υψηλή Θερµοκρασία. Βραχυκύκλωµα Εξόδου. Η τάση εξόδου είναι Υψηλή. Η τάση εξόδου είναι Χαµηλή. Στο εσωτερικό DC bus, η τάση είναι πολύ υψηλή, ή πολύ χαµηλή. Κλείστε το UPS. Ξαναρχίστε το UPS και εκλέξτε εάν οι ανεµιστήρες λειτουργούν και εάν οι είσοδοι εξαερισµού είναι ελεύθεροι. Καλέστε τεχνική βοήθεια για επισκευή. Κλείστε το UPS. Ο συνδεδεµένος εξοπλισµός σας ίσως έχει πρόβληµα. Αποσυνδέστε τον και εκλέξτε τον. Κλείστε το UPS. Καλέστε τεχνική βοήθεια για επισκευή. Cyber Power Systems Inc. Entire contents copyright 2013 CyberPower Systems Inc., All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. PowerPanel Business Edition and PowerPanel Personal Edition are trademarks of CyberPower Systems Inc. 15

CP900/1300/1500EPFCLCD

CP900/1300/1500EPFCLCD GR CP900/1300/1500EPFCLCD Οδηγίες Χρήσης 42 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο οδηγός χρήσης περιέχει σηµαντικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης του UPS

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

1000VA, 2000VA, 3000VA,

1000VA, 2000VA, 3000VA, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TIGRA PLUS ΙΣΧΥΟΣ 1000VA, 2000VA, 3000VA, ON LINE UPS ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Προσοχή! Κίνδυνος καταστροφής των μπαταριών. Η τεχνητή διακοπή της τροφοδοσίας του UPS κατά την εγκατάσταση απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA U P S Uninterruptible Power System NRG GUARD Line Interactive ( ικτυακό) UPS 800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Περιεχόµενα συσκευασίας bu001a Ασφάλεια Μην τοποθετήσετε το UPS κάτω από άµεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε εστίες θερµότητας, σε περιβάλλον µε υπερβολική υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία

Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία Περιεχόμενα συσκευασίας Ασφάλεια bu001a (2) Μην τοποθετείτε το Back-UPS κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε εστίες θερμότητας, σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ. Line Interactive UPS. Accupower MC2. Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας. 1nd Edition, 2006

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ. Line Interactive UPS. Accupower MC2. Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας. 1nd Edition, 2006 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Line Interactive UPS Accupower MC2 1nd Edition, 2006 Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART PRO Rackmount

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART PRO Rackmount ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART PRO Rackmount SMX500RT1U SMX750RT1U SMX1500XLRT2U SMX3000XLRT2U Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας 2 Τοποθέτηση 3 Γρήγορη Εγκατάσταση 5 Επιπλέον υνατότητες Εγκατάστασης 7 Βασική

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line APCRBC152/APCRBC141 Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS On-Line / Μηνύματα ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά ώστε να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν προσπαθήσετε να τον εγκαταστήσετε, λειτουργήσετε, συντηρήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία 1 Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter, ελέγξτε τα παρακάτω:...6 Επιλογή τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

NRG PRO 5ΚVA 12ΚVA Εγχειρίδιο Χρήσης

NRG PRO 5ΚVA 12ΚVA Εγχειρίδιο Χρήσης NRG PRO 5ΚVA 12ΚVA Εγχειρίδιο Χρήσης EMC Statements CISPR 22 Σηµείωση: Σύµφωνα µε τους κανονισµούς CISPR 22, αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και εποµένως είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις ψηφιακών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. PowerMust 400/600/800 USB. UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. PowerMust 400/600/800 USB. UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/800 USB UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΟΚΙ ΤΟΚΙ ΡΟΛOΓΙΑ (FREETALKER) 2 TEM. Εγχειρίδιο Συγχαρητήρια! Αυτός ο διπλός τρόπος επικοινωνίας αντιπροσωπεύει ό,τι πιο προηγµένο έχει να επιδείξει η νεότερη τεχνολογία. Είναι µια ελαφριά, συµπαγής

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09

Οδηγίες εγκατάστασης 24850401-04_09 Οδηγίες εγκατάστασης GR 24850401-04_09 Εγχειρίδιο Χρήστη 203 31 108 1 A 2 2 Εγχειρίδιο Χρήστη 3 4 3 Εγχειρίδιο Χρήστη 2 1 5 6 4 Εγχειρίδιο Χρήστη 1 2 MICRO SD 7 8 RESET 9 5 6 Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HYDRA UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HYDRA UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 Η Λ ΠΡΑ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Getting started with Plugwise 200.100.100108

Getting started with Plugwise 200.100.100108 Getting started with Plugwise 200.100.100108 Οδηγός Εγκατάστασης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Plugwise, Το οποίο είναι το πιο προχωρημένο σύστημα διαθέσιμο σήμερα για την παρακολούθηση και έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS C Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 1000/1500/2000/3000 VA Rack τοποθέτηση 2U 120/230 Vac su00812a Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS C της APC by Schneider Electric,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W10i

Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W10i Οδηγός αναβάθμισης σε Windows 10 Model No. W10i Windows 10 Ερωτήσεις και απαντήσεις http://www.microsoft.com/el-gr/windows/windows-10-faq Απαραίτητος εξοπλισμός Tablet W10i. Φορτιστής. USB stick 16GB.

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα