Οδηγίες Χρήσης OLS1000E/EXL OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL. Cyber Power Systems Inc. K01-C0000xx-00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης OLS1000E/EXL OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL. Cyber Power Systems Inc. www.cpsww.eu. K01-C0000xx-00"

Transcript

1 GR Οδηγίες Χρήσης OLS1000E/EXL OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL Cyber Power Systems Inc. K01-C0000xx-00

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο οδηγός χρήσης περιέχει σηµαντικές οδηγίες. Παρακαλώ όπως µελετήσετε και ακολουθήσετε όλες της οδηγίες προσεκτικά όταν εγκαταστήστε και λειτουργείτε την µονάδα αυτή. Επίσης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού προσπαθήσετε να ξεπακετάρετε, εγκαταστήσετε, ή λειτουργήσετε το προϊόν αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το UPS πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε µια γειωµένη πρίζα µε ασφάλεια προστασίας. ΝΑ ΜΗΝ συνδέετε το UPS σε µια πρίζα που δεν είναι γειωµένη. Αν θέλετε να ξεφορτίσετε την µονάδα, κλείστε την και αποσυνδέστε την. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η µπαταρία µπορεί να ενεργοποιεί επικίνδυνα µέρη µέσα στην µονάδα, ακόµη και όταν η παροχή ρεύµατος από την πρίζα είναι αποσυνδεδεµένη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το UPS πρέπει να είναι εγκατεστηµένο κοντά στον συνδεδεµένο εξοπλισµό και εύκολα προσβάσιµο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς η ηλεκτροπληξίας, κάντε την εγκατάσταση µέσα σε ένα ελεγχόµενο ως προς τα επίπεδα υγρασίας και θερµοκρασίας εσωτερικό περιβάλλων. (Παρακαλώ δείτε τις προδιαγραφές για τα όρια θερµοκρασίας και υγρασίας). ΠΡΟΣΟΧΗ! ( εν υπάρχει υλικό για service από χρήστες): Ρίσκο Ηλεκτροσόκ! Μην βγάζετε τα καλύµµατα της συσκευής. Μέσα στη µονάδα δεν υπάρχει υλικό για service από τον χρήστη. Το service πρέπει να γίνετε από εξειδικευµένο προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ! (Οι µπαταρίες δεν είναι αποµονωµένες): Ρίσκο Ηλεκτροσόκ! Το κύκλωµα των µπαταριών δεν έχει αποµόνωση από την πηγή ρεύµατος AC. Επικίνδυνες τάσεις ρεύµατος µπορεί να υπάρχουν µεταξύ µπαταριών και γείωσης. Ελέγξατε πριν αγγίξετε την περιοχή αυτή µε τα γυµνά χέρια. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την µείωση του ρίσκου πυρκαγιάς, συνδέσατε την µονάδα πρίζα που έχει ασφάλεια 10 Α (amperes) (OLS1000 / OLS1500) / ή 16 Α (amperes) (OLS2000/ OLS3000) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του CE. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παροχή AC όπου το UPS είναι συνδεδεµένο πρέπει να είναι κοντά και εύκολα προσβάσιµη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιµοποιείτε µόνο VDE-tested, CE καλωδίωση, (π.χ. τα καλώδια του εξοπλισµού), για να συνδέσετε το UPS µε την πρίζα και τον εξοπλισµό µε το UPS. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν συνδέετε τον εξοπλισµό στο UPS, φροντίστε ότι το σύνολοι της ενεργειακής διαρροής δεν υπερβαίνει τα 3,5mA. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αποσύνδεε την µονάδα από την πρίζα κατά την διάρκεια οµαλής λειτουργίας γιατί αυτό θα αποσύνδεση και την απαραίτητη γείωση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ηλεκτροπληξία, κλείστε και αποµονώστε την µονάδα από την πρίζα, πριν εγκαταστήσετε τα καλώδια τροφοδοσίας. Συνδέστε την γείωση πριν την σύνδεση των καλωδίων παροχής τάσης! ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιµοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας λανθασµένου διαµετρήµατος, γιατί αυτό µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην εξοπλισµό και εστία πυρκαγιάς! ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι καλωδιακές συνδέσεις να µην γίνονται από άσχετους! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ! Μην χρησιµοποιείτε σε οποιαδήποτε περίπτωση που θα επηρέαζε την λειτουργία η ασφάλεια οποιουδήποτε εξοπλισµού υποστήριξης ζωής, ιατρικών εφαρµογών η για φροντίδα ασθενών. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΖΙ Η ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΝΥ ΡΕΙΑ! Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην χρησιµοποιείτε την συσκευή µαζί η κοντά σε ενυδρεία. Υγρότητα από το ενυδρείο µπορεί να έρθει σε επαφή µε µεταλλικά ηλεκτρικά µέρη, και να προξενήσει βραχυκύκλωµα στο σύστηµα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πετάτε τις µπαταρίες στην φωτιά, γιατί µπορεί να εκραγούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε ή βανδαλίζετε τις µπαταρίες. Το χηµικό τους στοιχείο βλάπτει το δέρµα και τα µάτια. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι µπαταρίες µπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, και απαιτούνται οι παρακάτω προφυλάξεις όταν κάνουµε εργασίες επάνω σε αυτές: 1. Αφαιρέστε από τα χέρια σας τυχόν µεταλλικά αντικείµενα. 2. Χρησιµοποιείτε εργαλεία µε αποµόνωση στις λαβες τους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν η µονάδα είναι ανοιχτή, παρέχει επικίνδυνο για τον άνθρωπο ρεύµα, ακόµη και όταν δεν είναι συνδεδεµένη στην πρίζα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να είναι τα πάντα κλειστά και αποσυνδεδεµένα πριν οποιοδήποτε service στην µονάδα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνδέστε την Γείωση, (Protection Earth) καλωδίωση ασφάλειας, πριν συνδέσετε αλλά καλώδια. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! (Ασφάλειες): Για την αποφυγή πυρκαγιάς, αντικαταστήστε ασφάλειες, µόνο χρησιµοποιώντας τον ίδιο τύπο. ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ UPS ΣΕ ΜΕΡΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ, Ή ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΥΝΑΤΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ! ΜΗΝ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΧΑΡΑΜΑ ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΥΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ UPS! ΜΗΝ ΣΥΝ ΕΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΟΠΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΟ ΟΥ ΤΟΥ UPS! ΤΟ SERVICE ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ! 1

3 ΞΕΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ USB καλώδιο επικοινωνίας Μονάδα UPS Καλώδιο Τροφοδοσίας Ρεύµατος IEC Καλώδια Τροφοδοσίας x2 Οδηγίες Χρήσης PowerPanel Business Edition Λογισµικό CD Τηλεφωνικό Καλώδιο RJ-11 Copyright 2012 CyberPower Systems, Inc. 2

4 Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ UPS ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Bypass Input Input Filter PFC AC/DC BUS Inverter DC/AC INV RY Output Filter Output Charger AC/DC Battery DC/DC Control & Monitoring LCD Module USB & DB9 SNMP Slot Line Mode Battery Mode Bypass Mode Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HARDWARE 1. Απώλεια στα επίπεδα φόρτισης των µπαταριών µπορεί να συµβεί κατά την διάρκεια της µεταφοράς και αποθηκεύσεις. Πριν την χρήση, σας συνιστούµε να φορτίσετε τις µπαταρίες για 4 ώρες, ώστε να ανακτήσετε ένα πλήρες επίπεδο φόρτισης. Για να το κάνετε αυτό, απλά βάλτε το UPS στην πρίζα. 2. Εάν χρησιµοποιήσετε το συνοδευόµενο λογισµικό, συνδέστε ένα Σειριακό ή το USB καλώδιο µε τον υπολογιστή. Προσοχή: Μόνο µια από τις δυο µπορεί να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα. 3. Συνδέστε τον Η/Υ, την οθόνη, και άλλες συσκευές µε το UPS όταν αυτό είναι κλειστό και αποσυνδεδεµένο από την πρίζα. Μην συνδέετε µεγάλους εκτυπωτές τύπου laser, µεγάλα φωτοτυπικά, ηλεκτρικές θερµάστρες & σκούπες, αντλίες, βραστήρες, και άλλες µεγάλες ηλεκτρικές συσκευές γιατί η ισχύς που καταναλώνουν είναι πολύ µεγάλη και ίσως υπερφορτώσουν και καταστρέψουν το UPS. 4. Για την προστασία τηλεφωνικών / δικτυακών συστηµάτων, συνδέστε το RJ-11 ή το RJ-45 καλώδιο από το σηµείο εισόδου στον τοίχο µε την σχετική θύρα IN επάνω στο UPS, και ένα σχετικό καλώδιο από την θύρα OUT του UPS προς το όποιο modem, computer, telephone, fax ή network συσκευή. 5. Πιέστε το κουµπί τροφοδοσίας του UPS (ON). Εάν παρουσιαστεί υπερφόρτωση, ένα ηχητικό alarm θα ακουστεί και θα επαναλαµβάνετε κάθε δευτερόλεπτο. Τότε, κλείστε το UPS και αποσυνδέστε τουλάχιστον µια συσκευή από αυτό. Περιµένετε 10 δευτερόλεπτα, κάντε reset στον circuit breaker πατώντας το κουµπί του, και µετά ανάψτε το UPS. Ο εξοπλισµός σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την δυναµικότητα του UPS. φορτίζονται αυτοµάτως. 7. Για να συντηρείται µια πλήρη φόρτιση µπαταριών, να αφήνετε το UPS στην πρίζα όλη την ώρα. 8. Εάν θελήσετε να αποθηκεύσετε το UPS σας για ένα µακροχρόνιο διάστηµα, κάντε το µε τις µπαταρίες πλήρως φορτισµένες. Επαναφορτίστε κάθε 3 µήνες για να διατηρήσετε την «ζωή» των µπαταριών σας. 9. Το UPS έχει µια θύρα USB και µια σειριακή (RS232) που επιτρέπουν την σύνδεση και επικοινωνία µεταξύ του UPS και οποιουδήποτε Η/Υ που τρέχει το λογισµικό PowerPanel Business Edition Agent. Το UPS ελέγχει την διακοπή λειτουργίας του Η/Υ σε περίπτωση απώλειας ρεύµατος, ενώ ο Η/Υ πάντα µπορεί να ελέγχει το UPS, και µαζί του, πολλές προγραµµατιζόµενες παραµέτρους. Προσοχή: Μόνο µια από τις δυο µπορεί να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα. Η θύρα που δεν χρησιµοποιείτε θα κλείνει αυτόµατα. Εάν και οι δυο είναι συνδεδεµένες, τότε η σειριακή θα κλείνει αυτόµατα. 10. Θύρα Αναγκαστικής ιακοπής Τροφοδοσίας Ρεύµατος (EPO Emergency Power OFF): Σε περίπτωση ανάγκης (όπως πληµµύρας η πυρκαγιάς), µε το πάτηµα ενός κουµπιού από µακριά όλη α τροφοδοσία ρεύµατος σε UPS και συνδεδεµένες συσκευές θα διακοπεί αυτόµατα! Ο διακόπτης EPO ευκατάστατε σε µια εξωτερική περιοχή και συνδέετε µε το UPS. 11. Για την αποφυγή ενός ηλεκτροσόκ, κλείστε και αποσυνδέστε την µονάδα από το ρεύµα, πριν οποιαδήποτε σύνδεση µε τρόπο «hardwiring» (χρησιµοποιώντας το terminal block). Οι συνδέσεις επίσης πρέπει να είναι πάντα γειωµένες. 6. Το UPS σας είναι εξοπλισµένο µε ένα σύστηµα αυτόµατης φόρτισης. Όταν είναι συνδεδεµένο µε το ρεύµα οι µπαταρίες θα 3

5 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ PANEL ΤΟΥ UPS 1. ιακόπτης Λειτουργίας του UPS Είναι ο κύριος on/off διακόπτης. 13. Terminal Block Εξόδου Συνδέει την εξοπλισµό σας µε το UPS µε την µέθοδο του «hardwiring». 2. Πλήκτρα Λειτουργιών Πάνω Βελάκι / Κάτω Βελάκι, Επιλογή και Ακύρωση για το µενού της LCD οθόνης. 3. Οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων είχνει διάφορες πληροφορίες για to UPS, προγραµµατιζόµενες ενδείξεις, κλπ.. 4. Circuit Breaker (Αυτόµατη Ασφάλεια) Εξυπηρετεί σε περιπτώσεις βλαβών και υπερφόρτωσης. 5. Μπαταρίας & Surge Παροχές Προστασίας Παρέχουν βεβαίως προσωρινή συνέχιση λειτουργίας του εξοπλισµού σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού. 6. Σειριακή θύρα (RS232) Η Σειριακή έξοδος, επιτρέπει την επικοινωνία από το UPS στον Υπολογιστή. 7. Θύρα USB Η έξοδος USB, επιτρέπει την επικοινωνία από το UPS στον Υπολογιστή. 8. RJ-45/RJ-11 θύρες προστασίας Surge Αυτές οι θύρες προστατεύουν standard RJ- 45/RJ-11 συσκευές, (ADSL, LAN, Phone/ Fax/ Modem Lines), και συστήµατα σχετικών καλωδιώσεων από surges. 9. SNMP/HTTP Θάλαµος Επέκτασης ικτύου Αφαιρέστε το πλαίσιο για να τοποθετήσετε την προαιρετική κάρτα RMCARD (SNMP) που περιέχει web-interface και επιτρέπει την διαχείριση της συσκευής µέσω του δικτύου. 10. Σύνδεσµος για Module Εξωτερικών Μπαταριών Επιτρέπει την σύνδεση module µε εξωτερικές µπαταρίες για την επιµήκυνση του runtime του UPS. Τα XL µοντέλα µπορούν να συνδεθούν µε πολλαπλά τέτοια modules µπαταριών, (µέχρι 10) σαν «daisy-chain», ενώ τα µη-xl µοντέλα µόνο από 1~3 moduleς εξωτερικών µπαταριών. 11. Θύρα EPO - Αναγκαστικής ιακοπής Τροφοδοσίας Ρεύµατος Σε περίπτωση ανάγκης επιτρέπει την αυτόµατη διακοπή τροφοδοσίας ρεύµατος σε UPS και συνδεδεµένες συσκευές από µακριά. 12. Παροχή Τάσης από την Πρίζα (AC-in) Συνδέστε την παροχή αυτή µε µια σωστά γειωµένη πρίζα. OLS1000E/EXL, OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL, OLS3000E/EXL OLS1000E/EXL, OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL 4

6 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PANEL ΤΩΝ MODULES ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1. Σύνδεσµος Εισόδου Για σύνδεση «daisy-chain» µε το µε το επόµενο module µπαταριών (στον σύνδεσµο εξόδου του module). 2. Πάνελ Ασφαλειών Πάνελ που καλύπτει µια αντιστοιχία από ασφάλειες που µπορούν να αντικατασταθούν. Η τυχόν αντικατάσταση πρέπει να γίνεται από γνώστες του θέµατος! Οι άσχετοι µακριά παρακαλώ! 3. Σύνδεσµος Εξόδου Για σύνδεση µε το UPS, ή µε το επόµενο module µπαταριών (στον σύνδεσµο εισόδου του module). BPSE36V45A (για το OLS1000E/EXL & OLS1500E/EXL) BPSE72V45A (για το OLS2000E/EXL & OLS3000E/EXL) 5

7 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ #1 : Η ΜΟΝΑ Α UPS ΜΕ ΕΝΑ MODULE ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Βήµα 1: Βήµα 2: Βήµα 3: Ξεβιδώστε τις 2 βίδες και βγάλτε το κάλυµµα. Συνδέστε το καλώδιο από το module των εξωτερικών µπαταριών στο UPS. Γυρίστε το κάλυµµα και βιδώστε το πίσω στην θέση του. 6

8 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ #2 : Η ΜΟΝΑ Α UPS ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ MODULES ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Βήµα 1: Βήµα 2: Βήµα 3: Βήµα 4: Συνδέστε το πρώτο module εξωτερικών µπαταριών, χρησιµοποιώντας το καλώδιο εξόδου. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες και βγάλτε το κάλυµµα του πρώτου module εξωτερικών µπαταριών. Χρησιµοποιείστε το καλώδιο να συνδέσετε το δεύτερο module εξωτερικών µπαταριών επάνω στο πρώτο. Γυρίστε το κάλυµµα και βιδώστε το πίσω στην θέση του. 7

9 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ UPS LCD Οθόνη Η Κατάσταση του UPS Το UPS λειτουργεί σε κανονικά, online, µε ρεύµα τροφοδοσίας από την πρίζα. Το UPS λειτουργεί σε Mode Μπαταρίας. Το UPS λειτουργεί σε Mode Bypass. Το UPS λειτουργεί σε Mode ECO (Οικονοµικό). Το UPS λειτουργεί σε Mode Converter (Μετατροπέα). ΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΚΟΝΙ ΙΩΝ LCD Οθόνη Περιγραφή Φορτίο / Ευαισθησία setup: Το εικονίδιο δείχνει το συνδεδεµένο φορτίο του UPS, (σε κουτάκια των 20%). Το ίδιο εικονίδιο δείχνει την προγραµµατιζόµενη ευαισθησία όταν το σύστηµα είναι σε setup mode. Επίπεδο Φόρτισης των Μπαταριών: Το εικονίδιο αυτό δείχνει το επίπεδο φόρτισης των µπαταριών, (σε κουτάκια των 20%). ΣΙΓΗ: Αυτό το εικονίδιο δείχνει όταν η µονάδα είναι σε mode σιγής. Τα alarm δεν θα ακούγονται, µέχρι η µπαταρία να είναι πολύ πεσµένη. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ: Οι χρήστες µπορούνε να προγραµµατίσουνε ένα χρονοδιάγραµµα για να αρχίζουν και να κλείνουν τον συνδεδεµένο Η/Υ και το UPS µέσω του λογισµικού PowerPanel Personal Edition. Η οθόνη LCD θα δείχνει τότε πόση ώρα αποµένει µέχρι να κλείσει ή να αρχίσει το UPS. ΥΠΕΡ-ΦΟΡΤΩΣΗ: Αυτό το εικονίδιο µαζί µε σχετικά alarm δείχνει υπερφόρτωση του συστήµατος από συνδεδεµένες συσκευές που ξεπερνούν το επιτρεπόµενο ηλεκτρικό φορτίο του UPS. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε µερικές συσκευές έως ότου το εικονίδιο σβήσει και τα alarm σταµατήσουνε. ΒΛΑΒΗ: Αυτό το εικονίδιο δείχνει παρουσία βλάβης του UPS. Παρακαλώ, δείτε τα Event ID Descriptions. 8

10 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ Event ID Descriptions Περιγραφές Συµβάντων Event ID Περιγραφή Αιτίας Bus Start Fail: Ο DC-DC µετατροπέας ή το κύκλωµα του αισθητήρα δεν λειτουργούν. Bus Volt High: Υψηλή Τάση - Ο DC-DC µετατροπέας δεν λειτουργεί. Bus Volt Low: Χαµηλή Τάση - Ο DC-DC µετατροπέας δεν λειτουργεί. Bus Unbalanced: Έλλειψη Ισορροπίας Τάσης - Ο DC-DC µετατροπέας δεν λειτουργεί. 5 INV Start Fail: Το κύκλωµα Inverter δεν λειτουργεί. 6 7 INV Volt High: Το κύκλωµα Inverter ή το κύκλωµα του αισθητήρα δεν λειτουργούν. INV Volt Low: Το ηλεκτρικό φορτίο των συνδεδεµένων συσκευών είναι υψηλό, ή το κύκλωµα Inverter δεν λειτουργεί. 8 INV Short: Το κύκλωµα Inverter είναι χαλασµένο. 9 Bat Volt High: Η σύνδεση του module των εξωτερικών µπαταριών είναι λανθασµένη ή connection ο φορτιστής δεν λειτουργεί. 10 Bat Volt Low: Οι µπαταρίες είναι προβληµατικές ή χαλασµένες. 11 Over Temperature: Υψηλή εσωτερική θερµοκρασία ή οι είσοδοι εξαερισµού είναι φραγµένοι. 12 Over Load: Το UPS είναι σε κατάσταση υπερφόρτισης. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Πλήκτρο ON OFF ENTER/ ESC/ ENTER/ + ESC/ Περιγραφή Λειτουργίας Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ανοίξετε το UPS. Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να κλείσετε το UPS. Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να διανύσετε το µενού LCD προς τα επάνω - (άνω βελάκι). Πατήστε το πλήκτρο αυτό για 5 δευτερόλεπτα για να σιγάσετε ή όχι το ηχητικό alarm του συστήµατος όταν λειτουργεί σε κατάσταση µπαταρίας. Πατήστε το πλήκτρο αυτό για 5 δευτερόλεπτα για να τρέξετε ένα διαγνωστικό για το UPS όταν είναι σε κατάσταση τροφοδοσίας από την πρίζα, ή σε κατάσταση οικονοµικής λειτουργίας (ECO mode), ή σε κατάσταση µετατροπέα (converter mode). Στο mode του προγραµµατισµού (setup mode), πατήστε το πλήκτρο αυτό για να κάνετε µια επιλογή ή πατήστε το για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ώστε να βγείτε από το µενού του προγραµµατισµού (setup mode), και να σώσετε ταυτόχρονα τις τυχών αλλαγές που κάνατε. Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να διανύσετε το µενού LCD προς τα κάτω - (κάτω βελάκι). Πατήστε το πλήκτρο αυτό για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να µπείτε στο mode του προγραµµατισµού (setup mode). Στο mode του προγραµµατισµού (setup mode), πατήστε το πλήκτρο αυτό για να δείτε την επόµενη επιλογή, ή πατήστε το για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ώστε να βγείτε από το µενού του προγραµµατισµού (setup mode), ΧΩΡΙΣ να σώσετε τις τυχών αλλαγές που κάνατε. Switch to bypass mode: Όταν η µονάδα βρίσκετε σε κανονική κατάσταση λειτουργίας από την πρίζα, πατήστε τα δυο αυτά πλήκτρα για 5 δευτερόλεπτα, για να βάλετε το UPS σε κατάσταση bypass. 9

11 LCD SETUP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD Η οθόνη παρέχει 12 διαφορετικά είδη πληροφοριών για το UPS: Πληροφορία Περιγραφή OUTPUT XXX V OUTPUT XX.XHz OUTPUT XXX (k)va OUTPUT XXX% VA OUTPUT XXX (k)w OUTPUT XXX% W είχνει την Τάση Εξόδου είχνει την Συχνότητα Εξόδου είχνει τα VA Εξόδου είχνει το ποσοστό (%) των VA ως προς την µέγιστη δυνατότητα του συστήµατος, του συνδεδεµένου φορτίου. είχνει τα Watt (W) Εξόδου INPUT XXX V είχνει την Τάση Εισόδου είχνει το ποσοστό (%) των Watt (W) ως προς την µέγιστη δυνατότητα του συστήµατος, του συνδεδεµένου φορτίου. EVENT XXX είχνει τον αριθµό (ID) ενός Event ESTIMATED BATTERY % ESTIMATED RUN TIME XX(.)X [Min][Hr] TIME TO SHUT DOWN XX(.)X [Min][Hr] TIME TO TURN ON XX(.)X [Min][Hr] είχνει το υπολογιζόµενο ποσοστό (%) φόρτισης της µπαταρίας. είχνει τον υπολογιζόµενο χρόνο για λειτουργία του συστήµατος κάτω από το συνδεδεµένο φορτίο, όταν θα είναι σε κατάσταση µπαταρίας, (δηλαδή σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος). είχνει τον χρόνο που αποµένει µέχρι το προγραµµατισµένο κλείσιµο του UPS. είχνει τον χρόνο που αποµένει µέχρι το προγραµµατισµένο άνοιγµα του UPS. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ LCD SETTINGS PROCEDURE Υπάρχουν 7 διαφορετικά settings που µπορούν να διαµορφωθούν από τον χρήστη: 1. Πατήστε το πλήκτρο ESC για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να µπείτε στο mode του προγραµµατισµού (setup mode). Όταν µπείτε, η πρώτη παράµετρος θα εµφανιστεί στην οθόνη. 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε την παράµετρο που θέλετε να αλλάξετε. 3. Πατήστε το πλήκτρο για να διανύσετε το µενού µε τις διάφορες επιλογές παραµετροποίησης. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε την καινούρια παράµετρο. 4. Πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο ESC εάν θέλετε να µην κρατήσετε τις αλλαγές και να φύγετε από το µενού προγραµµατισµού, ή, πατήστε παρατεταµένα το πλήκτρο ENTER για να σώσετε όλες τις αλλαγές που κάνατε και µετά να βγείτε από το µενού προγραµµατισµού. 10

12 LCD SETUP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κατηγόρια προς Παραµετροποίηση Output Voltage Τάση Εξόδου Output Frequency Συχνότητα Εξόδου ECO Mode * Mode Οικονοµίας ιαθέσιµοι Παράµετροι = [208V] [220V] [230V] [240V] 230V* = [50Hz] [60Hz] 50Hz [0%] (Disable) [10%][15%] (Enable) 0% Bypass Mode ** [DIS] (Κλειστό) [ENA] (Ανοιχτό) Κλειστό Converter Mode - Mode Μετατροπέα [DIS] (Κλειστό) [ENA] (Ανοιχτό) Default Παράµετρος Κλειστό EPO/ROO [EPo] [Roo] EPO EBM # (αριθµός εξωτερικών module µπαταριών) [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 0 *) Αυτή η λειτουργία θα τεθεί στο 0% όταν η συσκευή λειτουργεί µόνο ως µετατροπέας. **) Το UPS δεν έχει bypass όταν λειτουργεί ως µετατροπέας. ΣΙΓΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ALARM Πατήστε το πλήκτρο ENTER για 5 δευτερόλεπτα για να σιγάσετε ή όχι το ηχητικό alarm του συστήµατος όταν λειτουργεί σε κατάσταση µπαταρίας. Προσοχή: Μερικά ηχητικά alarm, (π.χ. αυτά που έχουν σχέση µε υψηλή θερµοκρασία, χαλασµένους ανεµιστήρες, κ.λ.π.), δεν µπορούν να σιγάσουν! TESΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Πατήστε το πλήκτρο ENTER για 5 δευτερόλεπτα για να τρέξετε ένα διαγνωστικό για το UPS όταν είναι σε κατάσταση τροφοδοσίας από την πρίζα, ή σε κατάσταση οικονοµικής λειτουργίας (ECO mode), ή σε κατάσταση µετατροπέα (converter mode).. 11

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αποθήκευση Για να αποθηκεύσετε το UPS για µεγάλες περιόδους, σκεπαστέ το και αποθηκεύστε το µε τις µπαταρίες πλήρως φορτισµένες. Επαναφορτίστε κάθε 3 µήνες για να διατηρήσετε την ζωή τους. Προφυλάξεις Ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα χρησιµοποιήστε µπαταρίες αντικατάστασης σωστού τύπου και εγκεκριµένες από την Cyber Power Systems. Μπαταρίες λάθους τύπου µπορεί να αποτελέσουν κινδύνους που ίσως προκαλέσουν έκρηξη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, ή βραχυκύκλωµα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι µπαταρίες αποθηκεύουν αρκετό ηλεκτρισµό να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα. Πριν κάνετε service στις µπαταρίες, αφαιρέστε όλα τα µεταλλικά αντικείµενα από επάνω σας, (π.χ. ρολόγια, δαχτυλίδια, κ.λ.π.). ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε και επεξεργάζεστε τις µπαταρίες. Τα εσωτερικά υλικά τους καταστρέφουν το δέρµα, τα µάτια, και είναι τοξικά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν οποιοδήποτε service µπαταριών, για να αποφύγετε ένα ηλεκτροσόκ, Κλείστε την µονάδα και βγάλτε την από την πρίζα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιµοποιήστε µόνο εργαλεία µε µονωτική επένδυση στα χερούλια. Μην αφήνετε εργαλεία και µεταλλικά αντικείµενα επάνω στο UPS ή στις συνδέσεις των µπαταριών. Ανακύκλωση Μπαταριών Οι µπαταρίες αποτελούν επικίνδυνο υλικό και πρέπει να ανακυκλώνονται σύµφωνα µε τις υφισταµένες οδηγίες. Ποτέ µην ρίχνετε τις µπαταρίες σε φωτιά. Κίνδυνος ανατίναξης. Ποτέ µην ανοίγετε η τρυπάτε τις µπαταρίες. Το εσωτερικό υλικό τους θα προκαλέσει εγκαύµατα στο δέρµα και στα µάτια. 12

14 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο / Τύπος OLS1000E/EXL OLS1500E/EXL OLS2000E/EXL OLS3000E/EXL ιαµόρφωση Ισχύς (VA) 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA Ισχύς (Watts) 800W 1200W 1600W 2400W Σχήµα Tower Εξοικονόµηση Ενέργειας ΝΑΙ, ECO Mode Efficiency 95% Είσοδος Ρεύµατος Κλίµακα 110~130Vac± 5% 110~140Vac± 5% (για το 3KVA 0~50% Load ± 5% 120~140Vac± 5% 140~160Vac± 5% (για το 3KVA 0~60% Load± 5% 140~160Vac± 5% 160~190Vac± 5% (για το 3KVA 0~80% Load± 5% 160~300Vac± 5% 190~300Vac± 5% (για το 3KVA 0~100% Load± 5% Συχνότητα Ρεύµατος 40~70Hz Power Factor 0.98 Εκκίνηση χωρίς AC ρεύµα ΝΑΙ Έξοδος Ρεύµατος Τύπος Τάσης Καθαρό Ηµίτονο (Pure Sine wave) Τάση Εξόδου 208, 220, 230, 240Vac ±1% Συχνότητα Εξόδου 50 / 60Hz (Auto-Sensing ή Προγραµµατιζόµενη) ±0. 5Hz Τυπικός Χρόνος Μετάβασης 0ms Rated Power Factor 0.8 Harmonic Distortion THDV< 3% at Linear Load, < 5% at Non-linear nominal input Crest Factor 3 : 1 Τάσης Εξόδου σε ECO Mode ±10%, ±15% (Configurable) Αριθµός UPS Παροχών (4) IEC C13 (2+2) IEC C13 (2+2) IEC C13 (1) IEC C19 (1) block terminal (1) block terminal Προστασία Surge Προστασία IEC Επίπεδο 4 Τηλ. / ικτυακή Προστασία RJ11/RJ45 (Είσοδος / Έξοδος) Line/AC Mode: 105~110% -> Μόνο Προειδοποίηση Υπερφόρτωσης ( εν Κλείνει) 110~120% -> Προειδοποίηση και µπαίνει σε bypass µετά από 60 Προστασία Υπερφόρτωσης >120% -> Μπαίνει σε bypass αµέσως! Mode Μπαταρίας: 105~110% -> Μόνο Προειδοποίηση Υπερφόρτωσης ( εν Κλείνει) 110~120% -> Προειδοποίηση και Κλείσιµο σε 10 >120% -> Άµεσο Κλείσιµο Προστασία - Βραχυκύκλωµα Το UPS Κλείνει Αµέσως, ή Καίγεται Ασφάλεια Εισόδου / Αυτόµατη Ασφάλεια Μπαταρίες Προδιαγραφές (3) 12V/7AH (3) 12V/8.5AH (6) 12V/7AH (6) 12V/8.5AH Στα µοντέλα -EXL δεν υπάρχουν µπαταρίες µέσα. Τυπικός Χρόνος Φόρτισης 4 ώρες (για τις εσωτερικές µπαταρίες) SLA, Χωρίς Συντήρηση ΝΑΙ Ενδείξεις Τύπος Οθόνης LCD Ηχητικά Alarm Μπαταρία, Χαµηλή στάθµη Μπαταρίας, Υπερφόρτωση, Βλάβη, Αντικατάσταση Μπαταρίας, Bypass mode, Βλάβη Φορτιστή, Υπερφόρτιση, Βλάβη Ανεµιστήρα, EPO Περιβαλλοντολογικά Στοιχεία Θερµοκρασία Λειτουργίας 0 ~ 40 Επίπεδα Υγρασίας 20 ~ 90% Non-Condensing ιαχείριση Χαρακτηριστικά ιαγνωστική Λειτουργία, Αυτόµατη Φόρτιση, Αυτόµατη Επανεκκίνηση, Αυτόµατη Ανάκτηση Συστήµατος µετά από Υπερφόρτιση Συνδεσιµότητα (1) Σειριακή Θύρα (RS232) και (1) Θύρα USB SNMP/HTTP ίκτυο (1) Θύρα Επέκτασης (Προαιρετική κάρτα ικτύου / SNMP - RMCARD 302) 13

15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Λογισµικό Λογισµικό Επικοινωνίας µε Υπολογιστή Λογισµικό PowerPanel Business Edition (Windows 8/7/Vista/XP/2000/Server, Mac OS, VM Ware, Unix-Linux) Φυσικά Χαρακτηριστικά ιαστάσεις (Μ x Π x Υ) χιλιοστά χιλιοστά Καθαρό Βάρος (kg) 13.1 / / / /

16 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβληµα Πιθανή Αιτία Λύση Προειδοποίηση Υπερφόρτωση Λειτουργία σε κατάσταση Μπαταρίας Μπαταρίες σε χαµηλή στάθµη Ο εξοπλισµός σας απαιτεί πιο πολύ ισχύ από ότι το UPS µπορεί να παρέχει. Εάν το UPS είναι σε κανονική λειτουργία, τότε θα γυρίσει σε Bypass Mode. Εάν είναι σε Mode Μπαταρίας τότε θα κλείσει. Το UPS λειτουργεί σε κατάσταση Μπαταρίας. Το UPS λειτουργεί σε κατάσταση µπαταρίας, και σύντοµα θα κλείσει γιατί η φόρτιση των µπαταριών είναι σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Κλείστε µέρος του συνδεδεµένου εξοπλισµού. Εάν το πρόβληµα έχει λυθεί το UPS θα γυρίσει σε κανονική λειτουργία. Σώστε τα δεδοµένα σας και κάντε ένα ελεγχόµενο κλείσιµο του συστήµατος. Το UPS θα αρχίσει και πάλι µόνο του, όταν η τάση στην πρίζα επιστρέψει. Αποσύνδεση Μπαταριών / Αντικατάσταση Μπαταριών Ο φορτιστής δεν λειτουργεί εν υπάρχει ρεύµα από τις µπαταρίες. Το UPS απέτυχε το τεστ Μπαταρίας. Ο Φορτιστής δεν Λειτουργεί. Ελέγξτε την συνδεσµολογία µε το module των µπαταριών. Επικοινωνήστε µε τεχνικούς για την αντικατάσταση των µπαταριών. Κλείστε το UPS και αποσυνδέστε το από την πρίζα. Καλέστε τεχνική βοήθεια για επισκευή. EPO OFF Η Σύνδεση EPO έχει αποτύχει. Ελέγξτε την συνδεσµολογία EPO. Βλάβη Υπερθέρµανση Βραχυκύκλωµα Εξόδου Υψηλή Τάση στην Έξοδο Χαµηλή Τάση στην Έξοδο Βλάβη Συστήµατος Υψηλή Θερµοκρασία. Βραχυκύκλωµα Εξόδου. Η τάση εξόδου είναι Υψηλή. Η τάση εξόδου είναι Χαµηλή. Στο εσωτερικό DC bus, η τάση είναι πολύ υψηλή, ή πολύ χαµηλή. Κλείστε το UPS. Ξαναρχίστε το UPS και εκλέξτε εάν οι ανεµιστήρες λειτουργούν και εάν οι είσοδοι εξαερισµού είναι ελεύθεροι. Καλέστε τεχνική βοήθεια για επισκευή. Κλείστε το UPS. Ο συνδεδεµένος εξοπλισµός σας ίσως έχει πρόβληµα. Αποσυνδέστε τον και εκλέξτε τον. Κλείστε το UPS. Καλέστε τεχνική βοήθεια για επισκευή. Cyber Power Systems Inc. Entire contents copyright 2013 CyberPower Systems Inc., All rights reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. PowerPanel Business Edition and PowerPanel Personal Edition are trademarks of CyberPower Systems Inc. 15

CP900/1300/1500EPFCLCD

CP900/1300/1500EPFCLCD GR CP900/1300/1500EPFCLCD Οδηγίες Χρήσης 42 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο οδηγός χρήσης περιέχει σηµαντικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης του UPS

Διαβάστε περισσότερα

CP1350EAVRLCD/CP1500EAVRLCD Οδηγίες Χρήσης

CP1350EAVRLCD/CP1500EAVRLCD Οδηγίες Χρήσης GK CP1350EAVRLCD/CP1500EAVRLCD Οδηγίες Χρήσης 99 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο οδηγός χρήσης περιέχει σημαντικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης του

Διαβάστε περισσότερα

NRG PRO 5ΚVA 12ΚVA Εγχειρίδιο Χρήσης

NRG PRO 5ΚVA 12ΚVA Εγχειρίδιο Χρήσης NRG PRO 5ΚVA 12ΚVA Εγχειρίδιο Χρήσης EMC Statements CISPR 22 Σηµείωση: Σύµφωνα µε τους κανονισµούς CISPR 22, αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και εποµένως είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις ψηφιακών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART PRO Rackmount

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART PRO Rackmount ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART PRO Rackmount SMX500RT1U SMX750RT1U SMX1500XLRT2U SMX3000XLRT2U Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας 2 Τοποθέτηση 3 Γρήγορη Εγκατάσταση 5 Επιπλέον υνατότητες Εγκατάστασης 7 Βασική

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA U P S Uninterruptible Power System NRG GUARD Line Interactive ( ικτυακό) UPS 800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ. Line Interactive UPS. Accupower MC2. Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας. 1nd Edition, 2006

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ. Line Interactive UPS. Accupower MC2. Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας. 1nd Edition, 2006 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Line Interactive UPS Accupower MC2 1nd Edition, 2006 Μονάδα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Περιεχόµενα συσκευασίας bu001a Ασφάλεια Μην τοποθετήσετε το UPS κάτω από άµεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε εστίες θερµότητας, σε περιβάλλον µε υπερβολική υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS ΤΜ RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURT1000 SURT2000 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack τοποθέτηση 2U su0948a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος 1000/2000

Διαβάστε περισσότερα

Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία

Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία Back-UPS Pro 1200//1500 230V Εγκατάσταση και Λειτουργία Περιεχόμενα συσκευασίας Ασφάλεια bu001a (2) Μην τοποθετείτε το Back-UPS κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε εστίες θερμότητας, σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1000VA, 2000VA, 3000VA,

1000VA, 2000VA, 3000VA, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TIGRA PLUS ΙΣΧΥΟΣ 1000VA, 2000VA, 3000VA, ON LINE UPS ΔΙΠΛΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Προσοχή! Κίνδυνος καταστροφής των μπαταριών. Η τεχνητή διακοπή της τροφοδοσίας του UPS κατά την εγκατάσταση απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Χρήσης

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Χρήσης HP Notebook PC Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση Αυτό το εγχειρίδιο και κάθε παράδειγµα που περιέχεται σε αυτό παρέχεται "όπως είναι" και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 990-1074B 01/2006 Εισαγωγή Η American Power

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σειρά X UPS 750 VA 1000 VA 1500 VA 120 V 230 V Επισκόπηση Πληροφορίες για το UPS Το Smart-UPS Σειρά X της APC - Schneider Electric είναι ένα υψηλών επιδόσεων σύστηµα αδιάλειπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. PowerMust 400/600/800 USB. UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. PowerMust 400/600/800 USB. UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/800 USB UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς HP Notebook PC Εγχειρίδιο Αναφοράς Σηµείωση Αυτό το εγχειρίδιο και κάθε παράδειγµα που περιέχεται σε αυτό παρέχεται "όπως είναι" και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650

ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650 ιαδραστική επίπεδη οθόνη Εγχειρίδιο χρήστη T420 TL550 T650 Αποποίηση ευθύνης Η BenQ Corporation δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος εγγράφου. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση και λειτουργία Εγκατάσταση και λειτουργία Smart-UPS TM Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURTD3000XLI SURTD5000XLI 220/230/240 Vac Επιδαπέδια/Rack Τοποθέτηση 3U su0835a Smart-UPS TM RT Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας SURTD

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία 1 Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter, ελέγξτε τα παρακάτω:...6 Επιλογή τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για υπολογιστές Μini

Οδηγός χρήσης για υπολογιστές Μini Οδηγός χρήσης για υπολογιστές Μini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

CB-2000 Φορητός μετρητής χωρητικότητας. Οδηγός χρήσης

CB-2000 Φορητός μετρητής χωρητικότητας. Οδηγός χρήσης CB-2000 Φορητός μετρητής χωρητικότητας Οδηγός χρήσης Αποποίηση ευθυνών Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο έχουν συνταχθεί μόνο για λόγους πληροφόρησης και ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 750/1000/1500/2200/3000 VA Πύργος 100/120/230 Vac 500 VA Πύργος 100 Vac Επισκόπηση Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS 500 VA έως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS C Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 1000/1500/2000/3000 VA Rack τοποθέτηση 2U 120/230 Vac su00812a Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS C της APC by Schneider Electric,

Διαβάστε περισσότερα