Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη"

Transcript

1 Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ελισάβετ Γεωργίου D.Ed.-M.A. Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. «Ουδείς εκών κακός» Σωκράτης Εάν ανατρέξουµε στην ιστορία της σχολικής µάθησης, θα δούµε ότι από αρχαιοτάτων χρόνων αναφέρονται προβλήµατα µη επιθυµητής συµπεριφοράς από κάποιους µαθητές. Το φαινόµενο αυτό συνεχίζεται στο πέρασµα των χρόνων, θα λέγαµε µάλιστα ότι σήµερα συνιστά ένα έντονο πρόβληµα. Οι εκπαιδευτικοί, όσο επιτυχηµένοι κι αν είναι, έρχεται η στιγµή που δεν ξέρουν πώς να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα που παρουσιάζεται στην τάξη ή πώς να συµπεριφερθούν σε κάποιο µαθητή. Αυτές οι περιπτώσεις µπορεί να µην είναι πολύ σοβαρές, όµως πολλές φορές απορρυθµίζουν το σχολικό έργο. Έτσι το σχολείο προσπαθεί, να διδάξει την επιθυµητή συµπεριφορά συστηµατικά όπως κάνει και µε τα διδακτικά σντικείµενα. «Η επιθυµητή συµπεριφορά είναι ένα είδος µάθησης, που αποκτάται σταδιακά και υπάγεται στη κοινωνική µάθηση». 1 Τα µέσα που χρησιµοποιεί µπορεί να είναι µεθοδευµένα, όπως η ιατύπωση Στόχων και Υποστόχων (Συµπεριφοριστική προσέγγιση), Οικοσυστηµατική προσέγγιση 2 ή θετικές σαφείς και λογικές προσδοκίες που έχει ο δάσκαλος καταστήσει γνωστές στους µαθητές, καθώς βεβαίως και η επιβράβευση των θετικών µορφών της συµπεριφοράς. Τα σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς µπορούν επίσης να µειωθούν: α) µε τη διαµόρφωση ενός ευχάριστου και λειτουργικού περιβάλλοντος της τάξης β) τον προγραµµατισµό και την καλή οργάνωση της διδακτέας ύλης και της διδασκαλίας και γ) τη δηµοκρατική στάση του εκπαιδευτικού και τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις δασκάλου και µαθητή. 1 Ματσαγγούρας, Η., «Η Σχολική Τάξη», Αθήνα 1998, σελ MOLNAR B. LINDQUIST, «Προβλήµατα Συµπεριφοράς στο Σχολείο», Ελληνικά Γράµµατα Α εκδοση, Αθήνα 1995, σελ. 13 1

2 Μέσα όµως στην καθηµερινή ζωή της τάξης και παρά τις παραπάνω θετικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα ανεπιθύµητης συµπεριφοράς πολλώ µάλλον που τα παιδιά σήµερα παραµένουν περισσότερες ώρες στο σχολείο µε το θεσµό του Πειραµατικού Ολοήµερου Σχολείου και του Ολοήµερου Σχολείου. Ετσι πρωταρχικά ο εκπαιδευτικός ο οποίος κατά κύριο λόγο καλείται να αντιµετωπίσει αυτά τα προβλήµατα, πρέπει να διδάξει τους µαθητές να ελέγχουν τις ίδιες τις αντιδράσεις τους, µε την αυτοσυγκράτηση. Η έρευνα έδειξε ότι αυτό επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη σαφών κανόνων και όχι βεβαίως της µορφής κηρύγµατος, αλλά µε σταδιακή διατύπωσή τους και κατά προτεραιότητα µε αφορµή τα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν το σύνολο των µαθητών. Πολλές φορές µέσα στην τάξη υπάρχουν παιδιά ζωηρά και αφηρηµένα. Τα παιδιά αυτά, που αναστατώνουν την τάξη και δε τελειώνουν τις εργασίες τους, δεν είναι πάντοτε σκόπιµα απείθαρχα, αλλά µπορεί να εµφανίζουν συµπτώµατα ελλειµµατικής προσοχής. Οι µαθητές αυτοί ασκούν µικρό έλεγχο στο προβληµά τους, παρ όλο που πραγµατικά θέλουν να το ελέγξουν. Καλό είναι εποµένως να τους δίνουµε εξατοµικευµένες οδηγίες και να χωρίζουµε τις εργασίες τους σε µικρά µέρη. Η θετική ενίσχυση και όχι η τιµωρία θα µετριάσουν σιγά-σιγά το πρόβληµα. Άλλοτε πάλι η τάξη αναστατώνεται από την επιθετική συµπεριφορά κάποιων µαθητών, που προκαλούν µ αυτό τον τρόπο µεγάλη ανησυχία στους δασκάλους. Κάποια µορφή επιθετικότητας είναι φυσική, αλλά γίνεται προβληµατική όταν είναι εξακολουθητική και παίρνει τη µορφή της εκδικητικότητας. Σ αυτές τις περιπτώσεις µια σε βάθος συζήτηση µε τα παιδιά θα ωφελήσει πολύ. Ακόµη ας τους δείξουµε εµπιστοσύνη. Ας τα κάνουµε να καταλάβουν ότι εµείς πιστεύουµε ότι είναι πάντα καλά παιδιά, που αξίζουν να έχουν την αγάπη µας, αν και δεν εγκρίνουµε κάποιες συµπεριφορές τους. Ας τα βοηθήσουµε επίσης να καταλάβουν ότι αντί να χρησιµοποιούν τα χτυπήµατα ή τις βρισιές θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν κοινωνικά αποδεκτές λέξεις για να εκφραστούν. Μπορούµε να τους πούµε: «Καλό είναι να λες στα άλλα παιδιά τι θέλεις. Αν τα παιδιά δεν ανταποκριθούν, τότε ζήτησε τη δική µου βοήθεια.» Άν όµως, παρά τις προσπάθειές µας να τους δείξουµε καλύτερους τρόπους συµπεριφοράς, αυτά συνεχίζουν την ανεπιθύµητη συµπεριφορά, µπορούµε να τους επιβάλουµε τη λογική συνέπεια των πράξεων τους, π.χ. να µπούν δεύτεροι στη σειρά του παιχνιδιού, να δουλέψουν λίγο µόνα τους, κ.ά. Εφ όσον και µ αυτούς τους τρόπους 2

3 δεν υπάρξει τροποποίηση της συµπεριφοράς τότε µπορεί να επιβληθούν και κάποιες κυρώσεις. «Οι τελευταίες χρησιµοποιούνται ως παιδαγωγικά µέσα για την αντιµετώπιση των επίµονων προβληµάτων συµπεριφοράς» 3. Αντίθετη εικόνα µέσα στην τάξη αποτελούν τα παιδιά που είναι ντροπαλά και παρουσιάζουν µία δειλία και απόσυρση, φόβο, χαµηλή αυτοεκτίµηση και που παραµένουν στο περιθώριο. Για να βοηθήσουµε τα παιδιά αυτά να νοιώσουν ικανά και αποδεκτά, µπορούµε να τους δίνουµε ευκαιρίες συµµετοχής στα δρώµενα της τάξης, κάνοντας θετικά σχόλια, δείχνοντας υποµονή και σεβασµό στην ανάγκη τους να κινούνται µε τους δικούς τους ρυθµούς. Ας τους αναθέσουµε δουλειές και υπευθυνότητες που µπορούν να τις διεκπεραιώσουν επιτυχώς 4, π.χ. να παίξουν ένα µικρό ρόλο στο σκετς του σχολείου. Είναι σηµαντικό να εµπλέξουµε και τους συµµαθητές τους στο ρόλο του εµψυχωτή των ντροπαλών παιδιών. Άλλωτε πάλι τα παιδιά για να αποφύγουν την τιµωρία λένε ψέµατα. Αυθόρµητα ψέµατα που λέγοντα συχνά, δείχνουν ότι τα παιδιά αισθάνονται µεγάλη ντροπή για τον εαυτό τους. Καλό είναι να τα βοηθήσουµε να χτίσουν τη αυτοεκτιµήσή τους βλέποντας θετικά τις δυνατότητες του εαυτού τους και από την άλλη µε την κατάλληλη συζήτηση και καθοδήγηση να καταλάβουν ότι τα ψέµατα αποκαλύπτονται και ότι τότε τα πράγµατα γίνονται χειρότερα. Παλιότερα αλλά και σήµερα έχουµε παιδιά που νοιώθουν ότι κάτι τους λείπει, ενώ τα αλλά παιδιά έχουν ό,τι θέλουν. Νοιώθουν ότι αυτά είναι στερηµένα και έχουν λιγότερη αγάπη, παιχνίδια ή χρήµατα απ ότ,ι οι συµµαθητές τους. Γι αυτό προσπαθούν να αποκτήσουν ό,τι τους λείπει παίρνοντας κάτι από αυτούς. εν είναι η λύση να τα προσβάλουµε ή να τα τιµωρήσουµε, αλλά να κουβεντιάσουµε µαζί τους και να τους δώσουµε τη στοργή και την αγάπη που δεν έχουν. Να ενισχύσουµε την αυτοεκτίµησή τους τονίζοντας τα διαµαντάκια που κι αύτα έχουν στον χαρακτήρα τους. Μπορούµε να δώσουµε γενικά σε όλα τα παιδιά να καταλάβουν ότι τα λάθη και τα σφάλµατα είναι ανθρώπινα και αναπόσπαστο κοµµάτι της µάθησης. Ας τα βοηθήσουµε να νοιώσουν ότι δεν πειράζει κι αν αποτύχουν. Σηµασία έχει η προσπάθεια και η απόκτηση περισσότερης ωριµότητας. 3 Ματσαγγούρας, Η., «Η Σχολική Τάξη», Αθήνα 1998, σελ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: ηµοτικό Σχολείο και Γονείς, Αθήνα

4 Ακόµη στην τάξη που υπάρχει η διαφορετικότητα, ας καλλιεργήσουµε το σεβασµό σ αυτή και ας βοηθήσουµε τα παιδιά να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση 5 κατονοµάζοντας λεκτικά τα συναισθήµατά τους. Με το κατάλληλα προγραµµατισµένο από το δάσκαλο παιχνίδι και τις οµαδικές δραστηριότητες τα παιδιά µπορούν να αναπτύξουν φιλίες και να αµβλύνουν αισθήµατα σντιπάθειας. Σ αυτά τα παιδιά που παραµένουν µέχρι το απόγευµα στο σχολείο ας δώσουµε πολλές δραστηριότητες ενδιαφέρουσες. Καλό είναι να αφήσουµε τα παιδιά να µιλήσουν και να κινηθούν την ώρα που ζωγραφίζουν και κάνουν τις χειροτεχνικές κατασκευές τους. Να αστειευτούν και να αλλάξουν ρόλους στο θεατρικό παιχνίδι. Να τραγουδήσουν και να χαρούν τη ώρα της µουσικής, να κάνουν το δάσκαλο και να δίνουν οδηγίες. Σε µία υγιή κι ευτυχισµένη τάξη είναι φυσικό να υπάρχει και λίγη φασαρία. Μπορούµε να αναπτύξουµε την επιθυµητή συµπεριφορά στους µαθητές των σχολείων όταν εµείς οι δάσκαλοί είµαστε περισσότερο θετικοί µαζί τους παρά τιµωρητικοί. Χτίζουµε την αυτοεκτίµησή τους, όταν κάνουµε αυτό ένα σηµαντικό µέρος της «διδακτέας ύλης» µας. Ας µάθουµε τα παιδιά να γνωρίζουν ότι ο καθένας µας είναι διαφορετικός αλλά και σηµαντικός. Ας διακρίνουµε την προσωπικότητα του παιδιού από την ανεπιθύµητη συµπεριφορά και ας µην ξεχνάµε ότι τα παιδιά συνειδητοποιούν κάποιες αρνητικές συµπεριφορές, όταν γνωρίζουν ότι κάποιος µεγάλος νοιάζεται γι αυτά. Να γίνει συνείδησή µας ότι εµείς οι εκπαιδευτικοί µπορούµε να βοηθήσουµε τα παιδιά και να δηµιουργήσουµε µία ποιοτική διαφορά στη ζωή τους, ακόµη κι αν κανένας άλλος δεν µπορεί. 5 Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, Σειρά 1: Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο. Βιβλίο 1, σελ. 15 4

5 Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Βουϊδάσκης, Β. «Η επιθετικότητα σαν κοινωνικό πρόβληµα στην οικογένεια και το σχολείο.», Αθήνα 1987, εκδ. Γρηγόρη. 2. Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, Σειρά 1: «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο.» Βιβλίο 1. Αθήνα Ματσαγγούρας, Η. «Η Σχολική Τάξη», Αθήνα MOLNAR B. LINDQUIST, «Προβλήµατα Συµπεριφοράς στο Σχολείο» Επιµέλεια Α. Καλαντζή-Αζιζι, Ελληνικά Γράµµατα Α εκδοση, Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: «ηµοτικό Σχολείο και Γονείς», Αθήνα Herbert, M. «Ψυχολογικά Προβλήµατα Παιδικής Ηλικίας» Τόµοι Α και Β, Αθήνα 1995: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα 5

Το παιδί που παρουσιάζει διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας συχνά, χαρακτηρίζεται λανθασµένα ως "τεµπέλης/α" ή "ανυπάκουος/η".

Το παιδί που παρουσιάζει διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας συχνά, χαρακτηρίζεται λανθασµένα ως τεµπέλης/α ή ανυπάκουος/η. ΕΠ-Υ: Ενηµέρωση και Συµβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς Το παιδί που παρουσιάζει διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής και υπερκινητικότητας συχνά, χαρακτηρίζεται λανθασµένα ως "τεµπέλης/α" ή "ανυπάκουος/η".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1 ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 31 ης Ε.Π. Αθηνών ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1 Εισαγωγή Η λειτουργία του σηµερινού δηµοτικού σχολείου αφορά και ένα σύνολο από ε- νέργειες, δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Συµπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης ΘΕ 4. ρ. Παπαδηµητρίου Άρτεµις Σχολική Σύµβουλος Π.Α 2014

Προβλήµατα Συµπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης ΘΕ 4. ρ. Παπαδηµητρίου Άρτεµις Σχολική Σύµβουλος Π.Α 2014 Προβλήµατα Συµπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη περίπτωσης ΘΕ 4 ρ. Παπαδηµητρίου Άρτεµις Σχολική Σύµβουλος Π.Α 2014 Τα προβλήµατα συµπεριφοράς είναι ουσιαστικά ζητήµατα της ευρύτερης κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συνοπτική Αναφορά Μάρτιος 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής *Στο παρόν κείµενο, ο όρος «inclusive education» αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Στη σημερινή κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσία και ποικιλομορφία σε δομές και συστήματα καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Στόχοι Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς Η Συμπεριφορική Προσέγγιση Η Οικοσυστημική Προσέγγιση Η Ενεργητική Ακρόαση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας)

Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας) Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας) Ζάρρα-Φλούδα Μαρία 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, mariazarraf@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή

Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή Μαρνέρας Χρήστος Νοσηλευτής Τ.Ε., MSc-Π.Φ.Υ., Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου. Αλµπάνη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Των: Κώστα Παπαχρήστου, Σχ. Συμβούλου, Δ/ντή Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. & Ειρήνης Μαυροκεφαλίδου, Εκπαιδευτικού,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Κολιόπουλος Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Δημήτρης Μικελλίδης ΕΔΕ www.mikellides.weebly.com Άξονες της παρουσίασης Α ΜΕΡΟΣ: 1. Συμπεριφορά, προβληματική συμπεριφορά, παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά αυτονόητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων στη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη και στο σχολείο 1

Μερικά αυτονόητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων στη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη και στο σχολείο 1 Μερικά αυτονόητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων στη συμπεριφορά των μαθητών στην τάξη και στο σχολείο 1 Της Χρύσας Σπυροπούλου Το Σχολείο είναι δημόσιος χώρος στον οποίο επικοινωνούν καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

1o MEΡΟΣ (ΘΕΜΑΤΑ 2002)

1o MEΡΟΣ (ΘΕΜΑΤΑ 2002) ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 262+225 ερωτήματα πλλαπλών επιλογών με τις λύσεις τους Απαραίτητος οδηγός μελέτης υποψηφίων για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1o MEΡΟΣ (ΘΕΜΑΤΑ 2002) 1. Όταν οι μαθητές εκδηλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Διαπαιδαγώγησης: Ένας οδηγός για γονείς Δημήτρης Αγοραστός, 2014

Τρόποι Διαπαιδαγώγησης: Ένας οδηγός για γονείς Δημήτρης Αγοραστός, 2014 Τρόποι Διαπαιδαγώγησης: Ένας οδηγός για γονείς Δημήτρης Αγοραστός, 2014 dagorastos@gmail.com http://dagorastos.net http://psychologein.dagorastos.net Το έργο προσφέρεται υπό την άδεια Αναφορά Δημιουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ιαµαντής Κωνσταντίνος Φεβρουάριος 2008

ιαµαντής Κωνσταντίνος Φεβρουάριος 2008 Κωνσταντίνος Φεβρουάριος 2008 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ραστηριότητα µαθηµατικών µε τη χρήση του Microworlds Pro ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Γνωστικό αντικείµενο: Μαθηµατικά Ε ηµοτικού Γνωστικά αντικείµενα µε

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn

INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO. EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002. Motivation to learn INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES - No 10, 2002 Motivation to learn Monique Boekaerts Translated in Greek (2003) by Dr. Mauroskoufis

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ρ. Γεωργία Ψαρρά, Εκπαιδευτικός, Ψυχολόγος, MSc Σχολικής Ψυχολογίας ηµοσιεύτηκε στο ιαχείριση προβληµάτων σχολικής τάξης. (επιµ.ε.μακρή-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό προγράµµατος αντιµετώπισης της παιδικής επιθετικότητας για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό υλικό προγράµµατος αντιµετώπισης της παιδικής επιθετικότητας για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση Εκπαιδευτικό υλικό προγράµµατος αντιµετώπισης της παιδικής επιθετικότητας για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση ΠΥΞΙ Α: Επταπυργίου 151, 566 26 Συκιές, Τηλ.. & Fax: : 2310 20 20 15, 2310 20 44 53, E-mail: info@pyxida.org.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Ένταξη: Μια Εκπαιδευτική Προοπτική ΕΝΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Αθανασίου Η επιµόρφωση των εµπλεκόµενων µε την εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων φορέων στα πλαίσια µιας ιαπολιτισµικής Παιδαγωγικής Το θέµα της δικής µου της εισήγησης, από ό,τι έχετε δει και στο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση. Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά;

Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση. Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά; ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. ΑΡ. 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά; Στρατής Σημαντήρης Η σωματική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Ετοιμότητα Ψυχολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις (Α0041) ΑΓΑΠΑΚΗ-ΜΑΡΤΣΙΟΥΛΑ Α. Εισαγωγή...4 Β. Ανάλυση...5 I. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ...5 II.

Σχολική Ετοιμότητα Ψυχολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις (Α0041) ΑΓΑΠΑΚΗ-ΜΑΡΤΣΙΟΥΛΑ Α. Εισαγωγή...4 Β. Ανάλυση...5 I. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ...5 II. Σχολική Ετοιμότητα Ψυχολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις (Α0041) ΑΓΑΠΑΚΗ-ΜΑΡΤΣΙΟΥΛΑ Α. Εισαγωγή...4 Β. Ανάλυση...5 I. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ...5 II. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ...7 1.Συμπεριφορισμός:...7 2. Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÛÂ ÔÌ Â ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EÏ ÓË XÔÓÙÔÏ Ô. À, ÓÂ ÈÛÙ ÌÈÔ ıëóòó

È ÛÎ Ï ÛÂ ÔÌ Â ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EÏ ÓË XÔÓÙÔÏ Ô. À, ÓÂ ÈÛÙ ÌÈÔ ıëóòó 25-04-07 11:32 Page 2 È ÛÎ Ï ÛÂ ÔÌ Â EÏ ÓË XÔÓÙÔÏ Ô ÏÂÈ È Î È ÓÙÈÎÏÂ È EXOFILA 6*** Ú ÍË Û Á ÚËÌ ÙÔ ÔÙÂ Ù È Î Ù 80% fi ÙÔ Úˆ Îfi ÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÂ Ô Î È Î Ù 20% fi ıóèîô fiÚÔ. À, ÓÂ ÈÛÙ ÌÈÔ ıëóòó ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα