Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος"

Transcript

1 Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

2 Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας επιλογής 1 Αποτίμηση της Υπάρχουσας 2 Καταστάσεως της Κατασκευής Διάγνωση των Αιτιών του Μηχανισμού Φθοράς Η επιτυχής επισκευή και προστασία των κατασκευών σκυροδέματος που έχουν υποστεί βλάβες ή φθορά απαιτεί επαγγελματική εκτίμηση, μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη μιας τεχνολογικά ορθής στρατηγικής, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο αποσκοπεί στο να αποτελέσει τον οδηγό σχετικά με την επιλογή διαδικασιών καθώς και προϊόντων συστημάτων σύμφωνα με την επιλεγμένη στρατηγική. Τα κύρια στάδια της διαδικασίας είναι: Η εκτίμηση της καταστάσεως μιας κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος σε ότι αφορά τις βλάβες και τη φθορά της, θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο και πεπειραμένο προσωπικό. Η διαδικασία της εκτίμησης θα περιλαμβάνει πάντοτε τα ακόλουθα: Την καταγραφή της παρούσας καταστάσεως της κατασκευής συμπεριλαμβανομένων ορατών, μη ορατών και πιθανών αστοχιών. Ανασκόπηση της παρελθοντικής χρήσης και προσδιορισμό της τωρινής και μελλοντικής έκθεσης. Σε συνέχεια της διαδικασίας αποτιμήσεως και αξιολόγησης των σχεδίων της μελέτης και του ιστορικού της κατασκευής της αναγνωρίζονται τα πιθανά αίτια της βλάβης: Προσδιορισμός μηχανικών, χημικών και φυσικών βλαβών του σκυροδέματος. Προσδιορισμός της βλάβης στο σκυροδέματος, λόγω διάβρωσης του σιδηροπλισμού. Corrosion Managem

3 3 Καθορισμός των Αντικειμενικών Στόχων της Επισκευής και Προστασίας 4 Επιλογή της Κατάλληλης Στρατηγικής Επισκευής και Προστασίας 5 Καθορισμός των Μελλοντικών Απαιτήσεων και Διαδικασιών Συντήρησης NO NOISE LIMITED HOURS Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης έχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών, οι οποίες θα ορίσουν την κατάλληλη στρατηγική επισκευής και προστασίας που θα καλύψει τις μελλοντικές απαιτήσεις της κατασκευής του. Στις επιλογές αυτές συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Καμία ενέργεια. Υποβάθμιση της κατασκευής ή της φέρουσας ικανότητάς του. Αποτροπή ή περιορισμός της περαιτέρω φθοράς χωρίς επισκευή. Βελτίωση, ανακατασκευή και ενίσχυση μέρους ή όλου του δομήματος. Κατεδάφιση. Είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι απαιτήσεις και οι οδηγίες του ιδιοκτήτη σε σχέση με: Την απαιτούμενη ανθεκτικότητα και απόδοση της κατασκευής. Τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας Τη φέρουσα ικανότητα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επισκευή. Τη δυνατότητα για μελλοντικές επισκευές συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης και της συντήρησης. Τη δαπάνη εναλλακτικών τεχνικών λύσεων. Τις συνέπειες και την πιθανότητα κατάρρευσης. Τις συνέπειες και την πιθανότητα τμηματικής αστοχίας (αποκόλληση στοιχείων, διείσδυση νερού κ.α.) Και περιβαλλοντικά: Ποιες οι ιδιότητες και η συμπεριφορά των επιλεγμένων υλικών όσον αφορά τη φθορά τους, όπως κιμωλίαση, αποχρωματισμός, αποφλοίωση, αποκόλληση; Τι είδους προετοιμασία επιφάνειας και συστήματα πρόσβασης θα απαιτηθούν και πότε; Ποιος είναι υπεύθυνος μηχανικός και πως θα χρηματοδοτηθεί η δαπάνη; ent Ανάγκη προστασίας από τις καιρικές επιδράσεις (ήλιος, βροχή, παγετός, άνεμος, άλατα) και/ή άλλους επιβλαβείς παράγοντες κατά την διάρκεια των εργασιών. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή περιορισμοί, κυρίως όσον αφορά την ηχορύπανση και τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών. Πιθανές περιβαλλοντικές/αισθητικές επιπτώσεις των εναλλακτικών τεχνικών προτάσεων. 2 I 3

4 Αποτίμηση και Διάγνωση Φθοράς - Βλάβης Βλάβες Σκυροδέματος λόγω Διάβρωσης Σιδηροπλισμού Ενανθράκωση Τοπική Διαφορά Δυναμικού Διαβρωτικοί Ρύποι, π.χ. Χλωριόντα Το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου στους πόρους του σκυροδέματος. CO 2 + Ca(OH) 2 -> CaCO 3 + H 2 O Διαλυτό ph > Σχεδόν αδιάλυτο και ph 9. Σιδηροπλισμός σε παθητική κατάσταση -> Απροστάτευτος οπλισμός. Η ηλεκτρολυτική διάβρωση είναι το αποτέλεσμα άμεσης εφαρμογής ρεύματος στην κατασκευή από κάποια εξωτερική πηγή. Ενώ στην περιοχή εισόδου του ρεύματος, το Ω.Σ. δεν επηρεάζεται, στην περιοχή της εξόδου ο χάλυβας διαβρώνεται. Η γαλβανική διάβρωση είναι ηλεκτροχημική δράση η οποία αναπτύσσεται όταν δύο διαφορετικά μέταλλα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Τα χλωριόντα επιταχύνουν τη διαδικασία διάβρωσης του οπλισμού, ανεξάρτητα από τα αίτια που την προκάλεσαν. n Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,2-0,4% διασπούν την παθητική προστασία του οπλισμού n Η παρουσία τους μπορεί να προέρχεται. από τη θάλασσα ή από αντιπαγωτικά άλατα n Η χρήση τους ως επιταχυντές πήξης του σκυροδέματος ή ρευστοποιητές σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι πλέον απαγορευμένη για τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Διάβρωση οπλισμού λόγω μείωσης της παθητικότητας - αλκαλικότητας του σκυροδέματος από ενανθράκωση. Η διάβρωση του οπλισμού εμφανίζεται δημιουργώντας κηλίδες σκουριάς στις ρωγμές του σκυροδέματος λόγω επαφής γαλβανισμένου στοιχείου κιγκλιδώματος προστασίας με τον οπλισμό. Οι επιβλαβείς συνέπειες της διάβρωσης του οπλισμού επιταχύνονται από τη διείσδυση χλωριόντων λόγω αντιπαγωτικών αλάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

5 Φθορές και Βλάβες Σκυροδέματος Μηχανικές Χημικές Φυσικές Κρούση, δόνηση και έκρηξη. Απότριψη και υδροφθορά. Υπερφόρτιση. Σεισμός. Αλκαλοπυριτική αντίδραση. Χημική προσβολή. Βιολογική δράση (άλγη, βρύα, λειχήνες). Θερμική συστολοδιαστολή. Παγοπληξία. Εξάνθιση. Διόγκωση κρυστάλλων άλατος. Διάβρωση. Βλάβες λόγω κακού χειρισμού ή στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων. Χημική προσβολή και επακόλουθη διάβρωση οπλισμού σε πλάκα Ω.Σ. εργοστασίου Παγοπληξία σε πλάκα Ω.Σ. σε χώρο στάθμευσης 4 I 5

6 Καθορισμός των Αντικειμενικών Στόχων και Επιλογή της Κατάλληλης Στρατηγικής Ο ιδιοκτήτης έχοντας αναλύσει επαρκώς τις επιλογές του, συνήθως επιλέγει να βελτιώσει, να ανακατασκευάσει ή να ενισχύσει μέρος ή το σύνολο της κατασκευής. Για απαιτήσεις δομητικών ενισχύσεων απευθυνθείτε στο Τεχνικό Τμήμα της Sika Hellas ABEE, για μια αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις καινοτομίες των συστημάτων ινωπλισμένων πολυμερών Sika Carbodur. Για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος υπάρχουν επιπρόσθετα αρκετές εναλλακτικές και προηγμένες τεχνικές λύσεις, οι οποίες δρουν βελτιωτικά και προστατευτικά, αποτελώντας μέτρα μιας ολιστικής προσέγγισης σχετικά με την αντιμετώπιση της διάβρωσης του σιδηροπλισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται: Εφαρμογή Καθοδικής Προστασίας Πλεονεκτήματα Ο μόνος τρόπος για την οριστική αναστολή της διαβρώσεως του σιδηροπλισμού. Μόνιμη λύση (με συνεχή καταγραφή και συνολική επισκευή). Μειονεκτήματα Συνεχές κόστος συντήρησης, (διαρκής δαπάνη λειτουργίας). Πολλές κατασκευές δεν είναι κατάλληλες (λόγω πρόσβασης, ασυνεχειών στον οπλισμό, προεντεταμένου οπλισμού, κ.τ.λ.) Επαναλκαλοποίηση ή Αφαίρεση Χλωριόντων Πλεονεκτήματα Βασισμένο στην αναστροφή των αρχών της καθοδικής προστασίας. Περιορισμένη αφαίρεση σκυροδέματος. Χωρίς απαίτηση για συνεχή συντήρηση (εκτός της προστατευτικής βαφής). Μειονεκτήματα Πολύ υψηλό κόστος εφαρμογής. Δεν προσφέρονται για όλες τις κατασκευές (όπως η καθοδική προστασία). Περιβαλλοντικά επιβλαβές (καυστικά κατάλοιπα). Επισκευάζοντας με Πρόσθετη Επικάλυψη Πλεονεκτήματα Η παλιά παραδοσιακή μέθοδος. Μειονεκτήματα Πολύ υψηλό κόστος αν εφαρμοστεί σωστά σε όλη την επιφάνεια του σκυροδέματος. Δεν αναστέλλει περαιτέρω τη διάβρωση του σιδηροπλισμού από τις ενυπάρχουσες διεισδυτικές ουσίες. Δεν προσφέρει καμία προστασία έναντι ενυπαρχόντων φθορών και βλαβών. Αύξηση των διαστάσεων της διατομής. Πλαγιοκάλυψη και Θερμοπρόσοψη Πλεονεκτήματα Βελτιώνεται σημαντικά η αισθητική. Προσφέρει επιπλέον το όφελος της θερμομόνωσης. Αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση. Μειονεκτήματα Πολύ ακριβή λύση. Απόκρυψη πιθανών κατασκευαστικών ελαττωμάτων / αστοχιών. Εκτεταμένη περίοδος εργασιών.

7 Ferro Gard Σύστημα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας με Sika FerroGard -903 Ferro Gard σε Νέα Κατασκευή ιπλασιασµός του ωφέλιµου χρόνου Ωφέλιµος χρόνος Όριο ωφέλιµου χρόνου Επισκευή και Προστασία Ω.Σ. με Αναστολείς Διάβρωσης Εµφανείς ζηµιές Πλεονεκτήματα Όλα τα πλεονεκτήματα της συμβατικής μεθόδου επισκευής και προστασίας. Σημαντική μείωση της ποσότητας αφαιρούμενης επιφάνειας σκυροδέματος. Σημαντική μείωση δονήσεων και σκόνης. Ευκολία στην εφαρμογή, ελαχιστοποιώντας το χρόνο εργασιών. Προσφέρει προστασία έναντι των υπολειμμάτων χλωριόντων στη μάζα του σκυροδέματος. Εμποδίζει τη διάβρωση του σιδηροπλισμού λόγω του φαινόμενου της άρχουσας ανόδου. Πολύ οικονομική λύση. Κατάλληλη για τις περισσότερες κατασκευές. Χωρίς ανάγκη διαρκούς συντήρησης (εξαιρουμένης της επιφανειακής ανανεωτικής στρώσης βαφής κάθε χρόνια). Εξέλιξη της διάβρωσης Εξέλιξη της διάβρωσης Μέση ποιότητα σκυροδέµατος χωρίς Sika FerroGard έναρξη διάβρωσης Ωφέλιµος χρόνος Μέση ποιότητα σκυροδέµατος χωρίς Sika FerroGard έναρξη διάβρωσης Μέση ποιότητα σκυροδέµατος µε Sika FerroGard -903 y = ρυθµός διάβρωσης έναρξη διάβρωσης y /2 = ρυθµός διάβρωσης Προστασία με το Sika FerroGard -903 πριν την εμφάνιση ορατών βλαβών Μέση ποιότητα σκυροδέµατος µετά την εφαρµογή Sika FerroGard -903 y = ρυθµός διάβρωσης έναρξη διάβρωσης Επιµήκυνση του ωφέλιµου χρόνου y /2 = ρυθµός διάβρωσης έτη Όριο ωφέλιµου χρόνου Εµφανείς ζηµιές έτη Συμβατική Επισκευή και Προστασία Πλεονεκτήματα Σύμφωνη με ισχύουσες προδιαγραφές (DIN/BBA/SIS/NF κ.τ.λ.). Αποδεδειγμένη αποδοτικότητα (πάνω από 20 χρόνια με συστήματα Sika). Προσφέρει προστασία ορισμένου βαθμού έναντι ενανθράκωσης. Οικονομική λύση. Μειονεκτήματα Καμία προστασία έναντι βλαβών που προέρχονται από τη λανθάνουσα δράση των χλωριόντων. Απαιτεί εκτεταμένη αφαίρεση σκυροδέματος. Σημαντική επιβάρυνση από πλευράς ηχορύπανσης, δονήσεων και δημιουργίας σκόνης. Νέο σηµείο έναρξης µετά την εφαρµογή. Σαν τμήμα ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Επισκευής και Προστασίας μετά την Εμφάνιση Ορατών Βλαβών Εξέλιξη της διάβρωσης Ωφέλιµος χρόνος Μέση ποιότητα σκυροδέµατος χωρίς Sika FerroGard έναρξη διάβρωσης y = ρυθµός διάβρωσης Επιµήκυνση του ωφέλιµου χρόνου Μέση ποιότητα σκυροδέµατος µε Sika FerroGard -903 έναρξη διάβρωσης Νέο σηµείο έναρξης µετά την εφαρµογή. Όριο ωφέλιµου χρόνου Εµφανείς ζηµιές ny = ρυθµός διάβρωσης έτη Average concrete quality with concrete repair and protection including application of Sika FerroGard I 7

8 Οι Αρχές της Sika για την Επισκευή και Προστασία του Σκυροδέματος Αφαιρέστε το μη υγιές σκυρόδεμα και προετοιμάστε τον εκτεθειμένο σιδηροπλισμό Προστασία εκτεθειμένου σιδηροπλισμού Αποκατάσταση φθαρμένου σκυροδέματος Sika MonoTop 910 Ενός συστατικού προστατευτικό οπλισμού και ενισχυτικό πρόσφυσης. Εύκολος τρόπος εφαρμογής με πινέλο ή ψεκασμό. Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και χάλυβα. Sika MonoTop 622 Evolution Επισκευαστικό Κονίαμα - Κλάση R3 Ενός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή υγρής εκτόξευσης. SikaTop -Armatec 110 EpoCem Προστατεύει τον οπλισμό με μια επίστρωση υψηλής αλκαλικότητας. Εφαρμόσιμο σε νωπές επιφάνειες. Αυξάνει την αντίσταση σε χλωριόντα και ενανθράκωση. Προστασία οπλισμού και ενισχυτικό πρόσφυσης. Απόλυτα συμβατό με τις απαιτήσεις μεταφοράς τάσεων. Sika MonoTop Dynamic Επισκευαστικό κονίαμα - Κλάση R4 Ενός συστατικού θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή. Συνδυασμός κύριου επισκευαστικού και τελικής στρώσης προστασίας σε ένα προϊόν. Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου πήξης/ωρίμανσης επί του έργου με τον ρυθμιστή Modulo Blitz. SikaTop 122 New Επισκευαστικό Κονίαμα - Κλάση R3 Δύο συστατικών κονίαμα προστασίας. Προζυγισμένες συσκευασίες. Επιτυγχάνεται υψηλής απόδοσης προστασία.. Sika Grout 312 A - Κλάση R3 Ενός συστατικού χυτό επισκευαστικό κονίαμα. Εξαιρετική ρευστότητα. Κατάλληλο για εφαρμογή με καλούπι. Υψηλές πρώιμες και τελικές αντοχές.

9 Προστασία έναντι ανάπτυξης λανθάνουσας βλάβης (Φαινόμενο άρχουσας ανόδου) Εξομάλυνση και σφράγιση πορώδους Σφράγιση και προστατευτική βαφή έναντι επιβλαβών επιδράσεων Sika FerroGard Αναστολέας Διάβρωσης Επαλείψιμος ή ψεκαζόμενος αναστολέας εμποτισμού. Διεισδύει μέσω υγράς και αερίου διάχυσης. Διττής δράσης που δρα στην άνοδο και στην κάθοδο. Μίγμα που περιλαμβάνει ειδικές αμινοαλκοόλες και ανόργανους αναστολείς. Σύμφωνα με το ΕΝ Sika Ferro Gard Technology Sika ΜοnοΤop -621 Evolution Ενός συστατικού κονίαμα προστασίας. Εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπική συμπεριφορά. Υψηλή απόδοση και σε υποστρώματα με ελλιπή προετοιμασία. Σύμφωνα με το ΕΝ SikaRep Cosmetic Ενός συστατικού κονίαμα προστασίας. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εμφανή επιφάνειες κατασκευών Ω.Σ. Χρωματική διαβάθμιση παρόμοιας με του σκυροδέματος. Σύμφωνα με το ΕΝ Sika ΜοnοΤop -121 New Δύο συστατικών κονίαμα προστασίας. Προζυγισμένες συσκευασίες. Επιτυγχάνεται υψηλής απόδοσης προστασία. Σύμφωνα με το ΕΝ Sikagard -720 EpoCem Τριών συστατικών βάσεως τσιμέντου. τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες Εξαιρετική προστασία σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Εξαιρετική πρόσφυση σε νωπό και ξηρό σκυρόδεμα. Μεγάλο εύρος ανοχών λόγω του μηχανισμού εσωτερικής ωρίμανσης. Σύμφωνα με το ΕΝ Υδρoφοβισμός Sikagard 700S -703W Αποτρέπουν τη διείσδυση νερού και χλωριόντων. Επιτρέπουν την αμφίδρομη διάχυση υδρατμών. Σύμφωνα με το ΕΝ Προστασία έναντι ενανθράκωσης Sikagard 680S Ανακόπτει αποτελεσματικά την ενανθράκωση. Επιτρέπει την αμφίδρομη διάχυση υδρατμών. Αποτρέπει τη διείσδυση νερού και χλωριόντων. Εξαιρετική χρωματική σταθερότητα. Σύμφωνα με το ΕΝ Sikagard 550W Elastic Όλα τα πλεονεκτήματα του Sikagard -680S και επιπλέον: Γεφυρώνει δυναμικές ρωγμές ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αστάρια υδατοδιαλυτά ή με διαλύτη. Σύμφωνα με το ΕΝ I 9

10 Sika Παγκόσμια Πιστοποίηση Ανεξάρτητη Εκτίμηση και Έγκριση Απόδοση Προϊόντος Τα ειδικά κριτήρια που χρησιμοποιεί η Sika για την αξιολόγηση όλων της των προϊόντων και συστημάτων για την Επισκευή και Προστασία Σκυροδέματος, συμβαδίζουν απόλυτα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN Περιλαμβάνουν τα εξής: Προστασία εκτεθειμένου οπλισμού Πρόσφυση σε οπλισμό και σκυρόδεμα Προστασία έναντι διάβρωσης Διαπερατότητα νερού Διαπερατότητα υδρατμών Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα Αποκατάσταση μη υγιούς σκυροδέματος Πρόσφυση Αντοχή σε θλίψη και κάμψη Διαπερατότητα νερού Μέτρο ελαστικότητας (ακαμψία) Μειωμένη συρρίκνωση Θερμική συμβατότητα Απόδοση συστήματος Υπάρχουν απαιτήσεις λειτουργίας και απόδοσης που πρέπει να τηρούνται και από τα επί μέρους υλικά του συστήματος αλλά και από το σύστημα συνολικά. Διασφάλιση ποιότητας Είναι απαραίτητο για κάθε προϊόν ή μέρος ή σύστημα να ικανοποιεί προκαθορισμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου παραγωγής. Ως εκ τούτου όλα τα εργοστάσια της Sika ανά τον κόσμο παράγουν βάσει ISO. Κριτήρια εφαρμογής Επιπλέον των εργαστηριακών δοκιμών, τα προϊόντα και τα συστήματα δοκιμάζονται σε συνθήκες έργου ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι πρακτικά εφαρμόσιμα στο εργοτάξιο και στις διάφορες συνθήκες που έχουμε συνήθως να αντιμετωπίσουμε στην πράξη. Για παράδειγμα τα κονιάματα Sika πρέπει να είναι κατάλληλα για διάφορα πάχη/ επιφάνειες/ όγκους και να είναι εφαρμόσιμα σε όσο κατά το δυνατόν λιγότερες στρώσεις. Οι βαφές Sikagard πρέπει να έχουν ικανοποιητική θιξοτροπία για τη δημιουργία του απαιτούμενου υγρού και ξηρού υμένα σε ελάχιστες στρώσεις, παρέοντας ταυτόχρονα επαρκή καλυπτικότητα. Η Sika έχει αναπτύξει διαδικασίες ελέγχ Το σύστημα ελέγχου Bänziger για τα επισκευαστικά κονιάματα. Άμεση παγκόσμια σύγκριση Εφαρμογή οριζόντια, κάθετη και σε οροφές Πραγματικές διαστάσεις έργου Εργαστηριακός έλεγχος με καρότα Αντιμετώπιση ρωγμών σε διάφορες συνθήκες

11 Προστασία από τη δημιουργία λανθάνουσας βλάβης (φαινόμενο άρχουσας ανόδου) Εξομάλυνση & Σφράγιση πορώδους Σφράγιση & βαφή Προστασία από τη διείσδυση επιβλαβών ουσιών Δυνατότητα διείσδυσης. Αναστολή διάβρωσης. Εκτοπισμός χλωριόντων. Πρόσφυση. Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα. Υδατοπερατότητα. και απορροφητικότητα. Σφράγιση με υδρόφοβους εμποτισμούς Δυνατότητα διείσδυσης. Υδατοπερατότητα. Υδρατμοπερατότητα. Ανθεκτικό σε κύκλους πήξης-τήξης. Βαφές έναντι ενανθράκωσης Πρόσφυση. Απόδοση στον έλεγχο σταυρού αποκόλλησης. Διαπερατότητα από διοξείδιο του άνθρακα. Διαπερατότητα από υδρατμούς. Αντίσταση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Αντίσταση σε αλκάλια. Αντίσταση σε παγοπληξία. Αντίσταση σε φωτιά. Καθαρισμός. Βαφές έναντι ενανθράκωσης με γεφύρωση ρωγμών Όλα τα παραπάνω όπως για βαφές έναντι ενανθράκωσης και επίσης: Δυνατότητητα γεφύρωσης ρωγμών: Στατικά, δυναμικά και σε χαμηλές θερμοκρασίες (-20 C). ου προϊόντος Η Sika διεξάγει εκτεταμένο έλεγχο ανθεκτικότητας Εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων με εκτόξευση Εφαρμογή με ψεκασμό υπό δυναμική φόρτιση για έλεγχο Γεφύρωση δυναμικών ρωγμών από βαφές σε χαμηλή θερμοκρασία Στο εργαστήριο Τα προϊόντα Sikagard ελέγχονται για την απόδοσή τους ως επιστρώσεις προστασίας από ενανθράκωση και την περατότητά τους από υδρατμούς. Τα προϊόντα ελέγχονται μόλις εφαρμοστούν αλλά και μετά από ώρες επιταχυνόμενης γήρανσης(ισοδύναμης με πάνω από 15 έτη). Μόνο ο συνδυασμός αυτός δίνει πλήρη εικόνα της απόδοσης του υλικού. Επομένως οι βαφές Sikagard συνεχίζουν να αποδίδουν ακόμα και όταν οι άλλες βαφές έχουν πάψει να λειτουργούν. Στο έργο Ένας διεθνής έλεγχος έγινε από κορυφαία και ανεξάρτητα Γραφεία Συμβούλων και Ινστιτούτα. Σημαντικά έργα που επισκευάστηκαν με τα συστήματα Sika την περίοδο επιθεωρήθηκαν και εκτιμήθηκε η ανθεκτικότητα και η απόδοσή τους το I 11

12 Διεθνείς αναφορές έργων εφαρμογής Μηχανική Καταπόνηση Πολυκατοικία 24 ορόφων αποτελούμενη από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος με αρχιτεκτονικά προκατασκευασμένα στοιχεία όψεων από σκυρόδεμα. Βλάβες στα στοιχεία λόγω κακού χειρισμού κατά την κατασκευή. Ρωγμές και ανεπαρκής επικάλυψη οπλισμού. Αφαίρεση χαλαρού σκυροδέματος και προετοιμασία εκτεθειμένου οπλισμού. Προστασία οπλισμού με SikaTop - Armatec 110 EpoCem. Αντικατάσταση σκυροδέματος στην περιοχή βλάβης με επισκευαστικά κονιάματα Sika MonoTop. Ομοιόμορφη επισκευαστική βαφή με Sikagard -550 W. Χημική Προσβολή Πλάκα εργοστασίου πάνω από το χώρο παραγωγής. Χημική προσβολή στο σκυρόδεμα. Διάβρωση οπλισμού σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. Αφαίρεση μη υγιούς σκυροδέματος και προετοιμασία οπλισμού. Προστασία οπλισμού με SikaTop - Armatec 110 EpoCem. Αντικατάσταση μη υγιούς επικάλυψης οπλισμού με Sika MonoTop Dynamic. Προστασία επιφανείας από μελλοντικές βλάβες με βαφές Sikagard 680S.

13 Χημική Προσβολή Βιολογικός καθαρισμός. Οι επιφάνειες των δεξαμενών πρόσχωσης είχαν προσβληθεί από τα λύματα (οξέα, θειϊκά, λίπη κ.λ.π.) και η επιφάνεια του σκυροδέματος ήταν ιδιαίτερα αποσαθρωμένη. Ορισμένες ράβδοι οπλισμού κοντά στην επιφάνεια ήταν επίσης εκτεθειμένες και διαβρώνονταν λόγω του επιθετικού χημικού περιβάλλοντος. Τα σφραγιστικά των αρμών είχαν αποσαθρωθεί και αποδομηθεί από τις παρειές των αρμών. Απομάκρυνση του προσβεβλημένου σκυροδέματος με αμμοβολή. Πλήρης έκθεση του διαβρωμένου οπλισμού και απομάκρυνση όλων των προϊόντων διάβρωσης με αμμοβολή Εφαρμογή Sika MonoTop -910 για αντιδιαβρωτική προστασία και γέφυρα πρόσφυσης. Σφράγιση και στεγανοποίηση αρμών με σύστημα Sikadur -Combiflex Διευθέτηση επιφάνειας και σφράγιση μικροπορώδους με Sikagard -720 EpoCem. Εφαρμογή επιφανειακής προστατευτικής βαφής Sikagard -63N. Φυσική και Χημική Προσβολή Πολυόροφος χώρος στάθμευσης οχημάτων. Βλάβες παγοπληξίας στα υποστηλώματα και στην κάτω επιφάνεια της πλάκας από παγολυτικά άλατα. Υδροβολή υψηλής πίεσης ακολουθούμενη από αμμοβολή. Επισκευή με κονιάματα SikaTop 122/121 New. Προστασία από βλάβες με Sikagard -680S (υποστηλώματα και κάτω επιφάνεια πλάκας) και Sikagard -550W (περιοχές υποκείμενες σε ρηγματώσεις, όπως παραπέτα, όψεις κ.τ.λ.) Σφραγίσεις αρμών με σφραγιστικά Sikaflex. Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών στοιχείων με βαφές SikaCor. 12 I 13

14 Διεθνείς αναφορές έργων εφαρμογής Φυσική και Χημική Προσβολή Γέφυρα 150 μέτρων. Βλάβη στο σκυρόδεμα, στα παραπέτα και στην κάτω επιφάνεια της γέφυρας λόγω παγοπληξίας και παγολυτικών αλάτων. Προετοιμασία επιφάνειας και αφαίρεση μη υγιούς σκυροδέματος με υδροβολή υψηλής πίεσης. Παράπετο: Sika MonoTop -910 ως αντιδιαβρωτική προστασία για εκτεθειμένους οπλισμούς και βελτιωτικό πρόσφυσης για τα κονιάματα επισκευών Sika MonoTop -622 Evolution ή Sika MonoTop Dynamic σε πάχη 3-6 cm. Υποδομή: SikaTop -Armatec 110 EpoCem ως αντιδιαβρωτική προστασία, ωρίμανση και επισκευή με ξερή εκτόξευση. Χημική Προσβολή - Ενανθράκωση Πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών με σκελετό και στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ανεπαρκής κάλυψη οπλισμών με εκτεταμένες ρηγματώσεις και αποφλοιώσεις όταν η ενανθράκωση έφτασε στον οπλισμό. Προετοιμασία επιφανείας με υδροβολή υψηλής πίεσης. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών και ενίσχυση πρόσφυσης με SikaTop -Armatec 110 EpoCem. Επισκευές με κονιάματα Sika MonoTop. Γεφύρωση ρωγμών και προστασία με Sikagard -550W Elastic. Σφράγιση αρμών με σφραγιστικά Sikaflex. Προστασία γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων με βαφές SikaCor.

15 Χημική Προσβολή - Ενανθράκωση Κατασκευή Καμινάδα ύψους 140 m σε υδροηλεκτρικό σταθμό. Επιπτώσεις Διάβρωση εκτεθειμένου οπλισμού λόγω ενανθράκωσης σκυροδέματος στην κάτω ζώνη, χημική διάβρωση σκυροδέματος από θειϊκά στην άνω ζώνη. Απώλεια πρόσφυσης υφιστάμενων προστατευτικών βαφών με αποτέλεσμα την έλλειψη προστατευτικής στρώσης. Ρωγμές στο σκυρόδεμα στην κάτω ζώνη. Εξωτερικά, εφαρμογή προστατευτικών βαφών στην κάτω ζώνη με Sikagard -550W Elastic και χημικά ανθεκτικών βαφών στην άνω ζώνη (Sikagard -680S). Στην περιοχή της στέψης για την προειδοποιητική σήμανση των αεροπλάνων χρησιμοποιήθηκε το SikaCor EG 5. Στις πιο έντονα εκτεθειμένες περιοχές στο εσωτερικό της καμινάδας εφαρμόστηκε το εποξειδικής βάσης Sikagard 253W. Επισκευή μη υγιούς σκυροδέματος με ξηρή εκτόξευση μίγματος με SikaCem Gunite 212 Τοπικές επισκευές με κονιάματα Sika MonoTop. Τελική στρώση-σφράγιση με Icoment-525 Fine Mortar, και στην καμινάδα με Sikagard -720 EpoCem. Χημική Προσβολή - Ενανθράκωση Ιστορικός πύργος πόσιμου νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η εξωτερική ενανθράκωση έφτασε ως τον οπλισμό δημιουργώντας σκουριές, ρωγμές, αποφλοιώσεις. Προετοιμασία επιφάνειας με αμμοβολή. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών και βελτιωτικό πρόσφυσης SikaTop Armatec 110 EpoCem. Επισκευή και εξομάλυνση με κονιάματα SikaTop. Προστασία από ενανθράκωση με Sikagard 680S. 14 I 15

16 Διεθνείς αναφορές έργων εφαρμογής Διαφορά Δυναμικού - Γαλβανική Δράση Περιμετρικό τοιχίο σε χώρους στάθμευσης αεροδρομίου. Άμεση επαφή γαλβανισμένου προστατευτικού στοιχείου με τον οπλισμό οδήγησε σε διάβρωση. Αφαίρεση και επανεγκατάσταση με Sikadur 42 Anchor των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων αφού είχαν βαφτεί με SikaCor. Τοπικές επισκευές με κονιάματα SikaTop New. Προστασία έναντι μελλοντικής προσβολής με Sikagard 550W Elastic. Φυσική & Χημική Προσβολή - Χλωριόντα Σύνθεση από 10 γέφυρες 1200 μέτρων πάνω από δρόμους και σιδηροτροχιές. Εκτεταμένη προσβολή από χλωριόντα ιδιαίτερα κάτω από διαστολικούς αρμούς του καταστρώματος. Αντικατάσταση των αρμών του καταστρώματος. Αφαίρεση μη υγιούς σκυροδέματος. Υδροβολή μεγάλης πίεσης (που μειώνει και το επίπεδο των χλωριόντων). Αμμοβολή για προετοιμασία οπλισμών. Επισκευή με Sika MonoTop 622 Evolution. 16

17 Φυσική & Χημική Προσβολή - Χλωριόντα Πεζογέφυρα στο 2ο όροφο Νοσοκομείου. Βλάβη από παγοπληξία και διάβρωση οπλισμού από χλωριόντα παγολυτικών αλάτων. Προετοιμασία επιφάνειας με υδροβολή υψηλής πίεσης και οπλισμού με αμμοβολή. Προστασία οπλισμού με SikaTop Armatec 110 EpoCem. Επισκευή με κονίαμα SikaTop 122 New. Προστασία έναντι λανθανόντων βλαβών με εμποτισμό (αναστολέα διάβρωσης) Sika FerroGard Βαφή με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Sikagard 550W Elastic. Φυσική & Χημική Προσβολή - Χλωριόντα Εκκλησία Αγίου Ιωσήφ στην πόλη του Le Harve Η επιφάνεια του σκυροδέματος κηλιδώθηκε και ρηγματώθηκε δημιουργώντας αποφλοιώσεις. Μετά τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του υποστρώματος, εφαρμόστηκε μια πλήρης σειρά επισκευαστικών συστημάτων όπως: Επισκευαστικά κονιάματα Sika MonoTop. Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης εμποτισμού Sika FerroGard 903+ και προστατευτική βαφή έναντι μελλοντικών προσβολών Sikagard -680S. 16 I 17

18 Διεθνείς αναφορές έργων εφαρμογής Φυσική & Χημική Προσβολή - Χλωριόντα Κατασκευή Κοιλαδογέφυρα σκυροδέματος που οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο. Επιπτώσεις Διάβρωση οπλισμού, μερική καταστροφή σκυροδέματος στο κατάστρωμα και τα παραπέτα λόγω παγετού και παγολυτικών αλάτων. Απαίτηση για εκτεταμένη επισκευή και αποκατάσταση με κυκλοφορία. Παραγωγή σκυροδέματος για το κατάστρωμα και τα παραπέτα, ανθεκτικό σε κύκλους τήξης-πήξης με χρήση υπερρευστοποιητή Sikament και αερακτικού Sika Aer N. Ενίσχυση βάθρων με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεαμ με Sika ViscoCrete. Λεπτή στρώση προστασίας και φράγμα υγρασίας για τις ακμές με Sikagard -720 EpoCem. Αστάρωμα καταστρώματος και σφράγιση με Sikadur -186 και χαλαζιακή άμμο. Συνδέσεις ακμών και σφράγιση συστήματος αποστράγγισης της γέφυρας με υγρή μεμβράνη Sikalastic -821/-823. Αποκατάσταση σκυροδέματος με Sika MonoTop -910/ SikaTop -Armatec 110 EpoCem και Sika -MonoTop επισκευαστικά κονιάματα. Συγκόλληση μεταλλικών δοκαριών για ενίσχυση διατμητικής αντοχής με Sikadur -30.

19 Συμπληρωματικές Τεχνικές Προτάσεις και Συστήματα Sika Βαφές Προστασίας Δαπέδων Sikafloor Sikafloor PurCem Για γεφύρωση μικρορηγματώσεων και στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και καταστρώματα με ελαστικές επιφάνειες. Σφράγιση Αρμών - Sikaflex Μια μοναδική σειρά σφραγιστικών πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού που είναι συμβατά με τα συστήματα επισκευής και προστασίας της Sika. Προστασία Μετάλλων - SikaCor Για την προστασία μεταλλικών και γαλβανισμένων επιφανειών όπως χειρολισθήρες, κουφώματα και βοηθητικές μεταλλικές κατασκευές. Ενεματώσεις Αποκατάστασης Sikadur Δομητικές ενεματώσεις με εποξειδικές ρητίνες για την αποκατάσταση της μονολιθικότητας των δομικών στοιχείων. Δομητικές Ενισχύσεις - Sika Carbodur / Sika Wrap Εξωτερικά εφαρμοζόμενο επικολλούμενο σύστημα ενίσχυσης για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας σε δομικά στοιχεία όπως, πλάκες, δοκούς, τοιχώματα, και υποστυλώματα. Στεγανοποίηση - Τεχνολογία Sika Δοκιμασμένες τεχνικές λύσεις στεγανοποίησης των κατασκευών για νέες και υφιστάμενες κατασκευές σε υπόγεια, φρεάτια, κελάρια, χώρους στάθμευσης. 18 I 19

20 Τεχνολογία και Συστήματα Επισκευής και Προστασίας για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Sika Ο τοπικό σας Συνεργάτης με Παγκόσμια Παρουσία Η Sika είναι μια πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ειδικών χημικών προϊόντων για τον κατασκευαστικό κλάδο. Διαθέτει εγκαταστάσεις θυγατρικών εταιριών για έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως. Η Sika είναι ο Παγκόσμιος Ηγέτης στην αγορά και την τεχνολογία στους τομείς παραγωγής σκυροδέματος, στεγανοποίησης, σφράγισης, συγκόλλησης, στερέ- ωσης, επισκευής, προστασίας και δομητικής ενίσχυσης των κτιριακών κατασκευών και των έργων πολιτικού μηχανικού. Η Sika έχει στο ενεργητικό της περισσότερους από εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις των θυγατρικών της εταιρειών, απασχολούμενους στις κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία των συνεργατών της. Επίσης διαθέσιμα από τη Sika Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς Κρυονέρι Αττική-Ελλάδα Τηλ Fax Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν από κάθε χρήση. 126 / / Sika Hellas ABEE

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Καθυστερεί την έναρξη της διάβρωσης Μειώνει το ρυθμό διάβρωσης Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής Μειώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη Συνεργείων για Εργασίες Επισκευής και Προστασίας Καμινάδες και Πύργους Ψύξης (Σύμφωνα με ΕΛΟΤ-ΕΝ 1504)

Τεχνική Υποστήριξη Συνεργείων για Εργασίες Επισκευής και Προστασίας Καμινάδες και Πύργους Ψύξης (Σύμφωνα με ΕΛΟΤ-ΕΝ 1504) Visit Sika online special: How can 100 years of experience help you? Τεχνική Υποστήριξη Συνεργείων για Εργασίες Επισκευής και Προστασίας Καμινάδες και Πύργους Ψύξης (Σύμφωνα με ΕΛΟΤ-ΕΝ 1504) Τεχνική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Sika FerroGard -903 Plus ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Sika FerroGard -903 Plus ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΔΙΆΒΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΟΠΛΙΣΜΈΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΈΣ ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΠΙΘΕΤΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού. Περιγραφή Προϊόντος EN Δοκιμές

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού. Περιγραφή Προϊόντος EN Δοκιμές Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/7/2014 (v1) Κωδικός: 06.01.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302010010000001 EN 1504-7 11 0370 Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency.

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency. SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών Innovation & Consistency since 1910 SikaSwell Ενεργά Συστήματα Στεγανοποίησης Για Κατασκευαστικούς Αρμούς,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης, τάξεως R4 EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.03.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000066 EN 1504-3 13 1139 Επισκευαστικό κονίαμα για δομητικές εφαρμογές με αναστολέα διάβρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/08/2012 Κωδικός: 2012.06.03.032 SikaRep Classic Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Το SikaRep Classic είναι έτοιμο προς

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.06.040 Αριθμός Ταυτοτοποίησης: 010303030020000001 EN 1504-2:2004 09 0921 Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική επίστρωση και φινίρισμα EN Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000038 EN 1504-2 13 2079 Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού για τελική προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sikagard -690 W HD

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sikagard -690 W HD ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το είναι υδατικής διασποράς βαφή πολυουρεθανικής βάσης για προστασία και ενίσχυση επιφανειών εμφανούς

Διαβάστε περισσότερα

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 21/11/2013 (v1) Κωδικός: 06.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302040010000107 EN 1504-3 12 2079 Κονίαμα ενός συστατικού για δομητικές επισκευές σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού

Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 9/4/2012 Κωδικός: 2012.06.01.030 SikaTop -Armatec 110 EpoCem Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα EN Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα EN Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.06.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010303020010000001 EN 1504-2 08 0921 Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα Περιγραφή Προϊόντος Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 01/12/2010 Κωδικός: 2011.04.06.030 Sika MonoTop -621 Evolution Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού και τελική στρώση φινιρίσματος Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές επισκευές και Εφαρμογή με Ψεκασμό

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές επισκευές και Εφαρμογή με Ψεκασμό ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος - Τοπικές επισκευές και Εφαρμογή με Ψεκασμό Οδηγός προετοιμασίας και εφαρμογής του Συστήματος Προϊόντων Επισκευής Σκυροδέματος της Sika Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Αναστολέας διάβρωσης χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος διά εμποτισμού (βελτιωμένης δράσης) Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Αναστολέας διάβρωσης χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος διά εμποτισμού (βελτιωμένης δράσης) Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/05/2014 (v1) Κωδικός: 06.01.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010303040010000008 Sika FerroGard -903+ Αναστολέας διάβρωσης χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος διά εμποτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Sikadur-Combiflex SG System Υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης. Innovation & Consistency. since 1910

Sikadur-Combiflex SG System Υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης. Innovation & Consistency. since 1910 Sikadur-Combiflex SG System Υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης αρμών και ρωγμών Innovation & Consistency since 1910 Sikadur-Combiflex SG System Υψηλής απόδοσης σύστημα στεγανοποίησης αρμών και ρωγμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές Επισκευές και Εφαρμογές με Εκτόξευση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος. - Τοπικές Επισκευές και Εφαρμογές με Εκτόξευση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επισκευή Κατασκευών Σκυροδέματος - Τοπικές Επισκευές και Εφαρμογές με Εκτόξευση Οδηγός Προετοιμασίας και Εφαρμογής Προϊόντων Επισκευής και Προστασίας Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος

Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: 04.06.030 SikaTop -121 New Επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών και τελική στρώση φινιρίσματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το SikaTop -121

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα

Πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.07.040 Sikagard -550 W Elastic Πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.050 Sika MonoTop Dynamic Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop Dynamic είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504 Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία και Διαχείριση Δι Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Συστήματα Υδροφοβικού Εμποτισμού Sika

Τεχνολογία και Συστήματα Υδροφοβικού Εμποτισμού Sika Visit Sika online special: How can 00 years of experience help you? sika.com/experience Τεχνολογία και Συστήματα Υδροφοβικού Εμποτισμού Sika I n n o v a t i o n & C o n s i s t e n c y s i n c e 9 0 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός:

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.07.010 Sikagard -680 S Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα Construction Περιγραφή Προϊόντος Το Sikagard -680 S είναι ενός συστατικού βαφή με διαλύτες,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: D.05.07 SikaΤοp -122 New Έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών για δομητικές επισκευές σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το

Διαβάστε περισσότερα

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.040 Sika MonoTop -622 Evolution Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ενός συστατικού για επισκευές σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το Sika

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SIKA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1504

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SIKA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1504 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SIKA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1504 SIKA Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ Υποβάθμιση του μπορεί να λάβει χώρα λόγω διάβρωσης, δομικής βλάβης,

Διαβάστε περισσότερα

Yδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλανικής βάσης

Yδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλανικής βάσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/02/2012 Κωδικός: 2012.06.05.040 Sikagard -705 L Yδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλανικής βάσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikagard -705

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Υψηλής απόδοσης, περιορισμένης συρρίκνωσης, έγχυτο διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα. Περιγραφή Προϊόντος EN EN

Construction. Υψηλής απόδοσης, περιορισμένης συρρίκνωσης, έγχυτο διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα. Περιγραφή Προϊόντος EN EN Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/03/2014 (v1) Κωδικός: 09.03.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000006 EN 1504-6 EN 1504-3 11 1020 Υψηλής απόδοσης, περιορισμένης συρρίκνωσης, έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 03/04/2013 Κωδικός: 2013.06.03.041 Sika MonoTop -634 Έγχυτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα τεχνολογίας SCC, για επισκευές δαπέδων και δομικών στοιχείων σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Περιεχόμενα 1. Υγρομόνωση σε επιφάνεια σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος... 3 1.1.1 Επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστο-πλαστική, ινοπλισμένη, μεμβράνη υγρομόνωσης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN :

Construction. Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστο-πλαστική, ινοπλισμένη, μεμβράνη υγρομόνωσης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN : Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 06/2017 (v2) Αριθμός Ταυτοποίησης: 010915106000000001 EN 1504-2:2004 14 0866 Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστο-πλαστική, ινοπλισμένη, μεμβράνη υγρομόνωσης δωμάτων Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή

Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.06.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010303030030000001 EN 1504-2:2004 09 0921 Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων με σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή Fiber

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγκιβωτιζώμενα. Εγκιβωτιζώμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας -Τεχνολογίας 2G. Περιγραφή

Construction. Εγκιβωτιζώμενα. Εγκιβωτιζώμενα ανόδια γαλβανικής προστασίας -Τεχνολογίας 2G. Περιγραφή Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.03.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010303090010000002 Sika Galvashield XP Sika Galvashield XP ανόδια γαλβανικής προστασίας -Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή

Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 22/11/2006 Κωδικός: C.04.09 Sikagard -545 W Elastofill (M) Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή Περιγραφή Προϊόντος Το Sikagard-545 W Elastofill (M) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sika MonoTop Dynamic HP

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sika MonoTop Dynamic HP ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙ- ΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ To είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα ελεγχόμενης συρρίκνωσης και υψηλής θιξοτροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ-ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ 5 3 4 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα

Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Μέθοδος εφαρμογής στεγανοποίησης με τσιμεντοειδή επαλειφόμενα Περιεχόμενα 1. Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείου... 4 1.1. Στεγανοποίηση εξωτερικών τοιχίων πριν την επιχωμάτωση... 4 1.1.1 Προεργασία υποστρώματος...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2009 Κωδικός: 04.05.040 SikaRep Επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Construction Περιγραφή Προϊόντος EN 1504 Το SikaRep είναι έτοιμο προς χρήση, θιξοτροπικό κονίαμα

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2014 Κωδικός: 10.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000145 010402030010000125 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

Διαβάστε περισσότερα

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Περιγραφή Προϊόντος Πεδία εφαρμογών Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας, ιδανικό για ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές. Κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση προαύλιου χώρου & υγρομόνωση τρούλου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Ίλιον, Αττική

Στεγανοποίηση προαύλιου χώρου & υγρομόνωση τρούλου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Ίλιον, Αττική SIKA AT WORK Στεγανοποίηση προαύλιου χώρου & υγρομόνωση τρούλου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Ίλιον, Αττική ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Sikafloor -161, Sikalastic -843 GP, Sikafloor -359 N ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ: Sikalastic -612 ΣΦΡΑΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ Sika ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ 4 Υγεία & ασφάλεια 4 Χρήσιμα έγγραφα 5 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Costructio Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Σκυρόδεμα για παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος Ο τομέας της προκατασκευής αποτελεί έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή

Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/04/2012 Κωδικός: 2012.06.06.050 Sikagard -545 W Elastofill Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή Περιγραφή Προϊόντος Το Sikagard-545 W Elastofill είναι

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ελάσµατα ινών άνθρακα ως µέρος του συστήµατος δοµητικών ενισχύσεων Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Ελάσµατα ινών άνθρακα ως µέρος του συστήµατος δοµητικών ενισχύσεων Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/09/2016 (v2) Κωδικός: 08.01.040 Αριθµός Ταυτοποίησης: 010206010010000044 Sika CarboDur E Ελάσµατα ινών άνθρακα ως µέρος του συστήµατος δοµητικών ενισχύσεων Sika CarboDur

Διαβάστε περισσότερα

EN : 2004 EN : 2005

EN : 2004 EN : 2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.04.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010302010020000002 EN 1504-2: 2004 EN 1504-3: 2005 09 0099 3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR PURCEM GLOSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR PURCEM GLOSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ SIKAFLOOR PURCEM GLOSS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor PurCem Gloss ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ Λειτουργικά, οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sika MonoTop -627 HP

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sika MonoTop -627 HP ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, 1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το είναι έτοιμο προς χρήση, ταχείας πήξης, περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor Level ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Sikafloor Level ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ Sikafloor ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ & ΑΣΤΑΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ & ΑΣΤΑΡΙΑ ΜΕ 5 ΝΈΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΉ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης υλικό συγκόλλησης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 4 5 6 7 3 2 1 1. ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Neoproof Polyurea L. Επαλειφόμενη αλειφατική πολυουρία

Neoproof Polyurea L. Επαλειφόμενη αλειφατική πολυουρία Επαλειφόμενη αλειφατική πολυουρία Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό αλειφατικής πολυουρίας, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές και μεγάλη αντοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση

3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/01/2009 Κωδικός: 04.06.040 Sikagard -720 EpoCem 3-συστατικών μικροκονίαμα βάσεως τσιμέντου και εποξειδικών ρητινών για επιφανειακή σφράγιση Construction Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση

Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 20/04/2012 Κωδικός: 2012.03.07.080 Ελαστική πολυακρυλική ενέσιμη ρητίνη για μόνιμη στεγανή σφράγιση Περιγραφή Προϊόντος Το είναι πολύ χαμηλού ιξώδους, ελαστική πολυακρυλική

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/12/2010 Κωδικός: 2011.07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikadur -31 CF Normal

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012

Construction. Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο, τσιμεντοειδές κονίαμα στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/6/2014 (v1) Κωδικός: 03.02.070 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010010000180 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 Ενός συστατικού, εύκαμπτο, ινοπλισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Χυτεύσιμο, τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού για εδράσεις, γεμίσματα, αγκυρώσεις και εργασίες επισκευών EN ΕΝ

Construction. Χυτεύσιμο, τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού για εδράσεις, γεμίσματα, αγκυρώσεις και εργασίες επισκευών EN ΕΝ Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/11/2015 (v4) Κωδικός: 09.03.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000167 SikaGrout -212 Classic EN 1504-3 ΕΝ 1504-6 12 13 2079 2079 SikaGrout -212 Classic Construction

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SikaCor -146 DW

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SikaCor -146 DW ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΜΕ 100% ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η είναι δύο συστατικών εποξειδική επίστρωση για εφαρμογή σε χάλυβα και σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εποξειδική προστατευτική επίστρωση δύο συστατικών

Εποξειδική προστατευτική επίστρωση δύο συστατικών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση : 12/02/2012 Κωδικός: 2012.07.09.020 Sikagard -63 N Εποξειδική προστατευτική επίστρωση δύο συστατικών Περιγραφή Προϊόντος Το Sikagard -63 N είναι επίστρωση υψηλής προστασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος

Construction. Sika ViscoCrete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος onstruction Sika Viscorete Τεχνολογία για Παραγωγή Αυτοσυμπυκνούμενου Σκυροδέματος Τεχνολογία Sika Viscorete Εξέλιξη στο χρόνο 1930 1940 1970 O MeO Τεχνολογική-Χημική καινοτομία Λιγνοσουλφονικά Na 2 S

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/05/2014 Κωδικός: 11.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803040050000002 EN 13813 06 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και διακοσμητικές επιστρώσεις EN 13813:

Construction. Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές και διακοσμητικές επιστρώσεις EN 13813: Product Data Sheet Έκδοση: 22/02/2016 (v1) Κωδικός: Αριθμός Ταυτοποίησης: 010815020010000057 EN 13813:2002 15 Construction Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

EN 14891:2012/AC:2012

EN 14891:2012/AC:2012 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/6/2014 (v2) Κωδικός: 03.02.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010701010020000043 Sikalastic -152 EN 1504-2:2004 EN 14891:2012/AC:2012 13 0546 01599 Sikalastic -152

Διαβάστε περισσότερα

Neoproof PU W. Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος

Neoproof PU W. Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης Περιγραφή Προϊόντος To Neoproof PU W είναι ενός συστατικού τροποποιημένη πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες.

Διαβάστε περισσότερα

CONCRETE ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ Sika ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

CONCRETE ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ Sika ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ Sika ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η Sika ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αξιοζήλευτη φήμη να τη συνοδεύει σχετικά με την καινοτομία, την

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 ΕΝ 13813. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Construction. Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 ΕΝ 13813. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 21/02/2014 (v1) Κωδικός:07.09.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000080000002 EN 1504-2 ΕΝ 13813 11 11 0921 Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος

Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Στοιχεία Τεχνολογίας σκυροδέματος Σχεδιασμός για ανθεκτικότητα Επικαλύψεις στο σκυρόδεμα Χ. Ζέρης Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων. ΚΤΣ 97, 2012 Συσχέτιση μεταξύ Κανονισμών, ΕΝ 206-1 και

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης

Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.04.010 Sika Minipack - Κόλλα Πλακιδίων Εύκαμπτη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα πλακιδίων υψηλής απόδοσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Epoxol Design. Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για δημιουργία διακοσμητικών αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων

Epoxol Design. Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για δημιουργία διακοσμητικών αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για δημιουργία διακοσμητικών αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Design είναι κατάλληλο για δάπεδα πολυκαταστημάτων, χώρων εστίασης, ξενοδοχείων ή κατοικιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέσιμα Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko Μοναδικές Λύσεις Στεγανοποίησης για Κατασκευαστικούς Αρμούς. Innovation & Consistency.

Ενέσιμα Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko Μοναδικές Λύσεις Στεγανοποίησης για Κατασκευαστικούς Αρμούς. Innovation & Consistency. Ενέσιμα Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko Μοναδικές Λύσεις Στεγανοποίησης για Κατασκευαστικούς Αρμούς Innovation & Consistency since 1910 SikaFuko Συστήματα Σωληνώσεων με Δυνατότητα Εισπίεσης Ενεμάτων με Αποδεδειγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sikafloor -81 EpoCem

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sikafloor -81 EpoCem ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 3- ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ 1.5 ΕΩΣ 3 MM ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το είναι κονίαμα τριών συστατικών, τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ ΠΑΤΗΤΉΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΊΑΣ. SikaDecor ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ MICROCEMENTO

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ ΠΑΤΗΤΉΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΊΑΣ. SikaDecor ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ MICROCEMENTO ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ ΠΑΤΗΤΉΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΊΑΣ SikaDecor ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ MICROCEMENTO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SikaDecor Nature 4 Περιγραφή Συστήματοσ 5 Πλεονεκτήματα & Εφαρμογεσ 6 Διάταξη Συστήματοσ 8 Χώροι Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 1 Katymper Piscine Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 2 Τσιμεντοειδούς Βάσης Έτοιμο προς χρήση Χρώματα: Λευκό, Μπλε, Γκρι, Κρεμ Μπορεί να χρωματιστεί με κατάλληλες χρωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PENETRON ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ενεμάτων Sika Injection για Κατασκευές Σκυροδέματος

Συστήματα Ενεμάτων Sika Injection για Κατασκευές Σκυροδέματος Συστήματα Ενεμάτων Sika Injection για Κατασκευές Σκυροδέματος Συστήματα Ενεμάτων Sika Injection για Τυπικά προβλήματα σε κατασκευές σκυροδέματος Στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών Σφράγιση κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/01/2014 (v1) Κωδικός: 03.06.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000270000010 EN 1504-2 12 0921 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εποξειδική προστατευτική επίστρωση δύο συστατικών

Εποξειδική προστατευτική επίστρωση δύο συστατικών Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2008 Κωδικός: 04.12.020 Sikagard -63 N Εποξειδική προστατευτική επίστρωση δύο συστατικών Construction Περιγραφή Προϊόντος Το Sikagard -63 N είναι επίστρωση υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία πορωδών υποστρωμάτων και σταθεροποιητής αρμολογήσεων άμμου

Προστασία πορωδών υποστρωμάτων και σταθεροποιητής αρμολογήσεων άμμου Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/02/2014 (v1) Κωδικός: 07.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010303030090000002 Sikagard -907 W Προστασία πορωδών υποστρωμάτων και σταθεροποιητής αρμολογήσεων

Διαβάστε περισσότερα