Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος"

Transcript

1 Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

2 Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας επιλογής 1 Αποτίμηση της Υπάρχουσας 2 Καταστάσεως της Κατασκευής Διάγνωση των Αιτιών του Μηχανισμού Φθοράς Η επιτυχής επισκευή και προστασία των κατασκευών σκυροδέματος που έχουν υποστεί βλάβες ή φθορά απαιτεί επαγγελματική εκτίμηση, μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη μιας τεχνολογικά ορθής στρατηγικής, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο αποσκοπεί στο να αποτελέσει τον οδηγό σχετικά με την επιλογή διαδικασιών καθώς και προϊόντων συστημάτων σύμφωνα με την επιλεγμένη στρατηγική. Τα κύρια στάδια της διαδικασίας είναι: Η εκτίμηση της καταστάσεως μιας κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος σε ότι αφορά τις βλάβες και τη φθορά της, θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο και πεπειραμένο προσωπικό. Η διαδικασία της εκτίμησης θα περιλαμβάνει πάντοτε τα ακόλουθα: Την καταγραφή της παρούσας καταστάσεως της κατασκευής συμπεριλαμβανομένων ορατών, μη ορατών και πιθανών αστοχιών. Ανασκόπηση της παρελθοντικής χρήσης και προσδιορισμό της τωρινής και μελλοντικής έκθεσης. Σε συνέχεια της διαδικασίας αποτιμήσεως και αξιολόγησης των σχεδίων της μελέτης και του ιστορικού της κατασκευής της αναγνωρίζονται τα πιθανά αίτια της βλάβης: Προσδιορισμός μηχανικών, χημικών και φυσικών βλαβών του σκυροδέματος. Προσδιορισμός της βλάβης στο σκυροδέματος, λόγω διάβρωσης του σιδηροπλισμού. Corrosion Managem

3 3 Καθορισμός των Αντικειμενικών Στόχων της Επισκευής και Προστασίας 4 Επιλογή της Κατάλληλης Στρατηγικής Επισκευής και Προστασίας 5 Καθορισμός των Μελλοντικών Απαιτήσεων και Διαδικασιών Συντήρησης NO NOISE LIMITED HOURS Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης έχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών, οι οποίες θα ορίσουν την κατάλληλη στρατηγική επισκευής και προστασίας που θα καλύψει τις μελλοντικές απαιτήσεις της κατασκευής του. Στις επιλογές αυτές συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Καμία ενέργεια. Υποβάθμιση της κατασκευής ή της φέρουσας ικανότητάς του. Αποτροπή ή περιορισμός της περαιτέρω φθοράς χωρίς επισκευή. Βελτίωση, ανακατασκευή και ενίσχυση μέρους ή όλου του δομήματος. Κατεδάφιση. Είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι απαιτήσεις και οι οδηγίες του ιδιοκτήτη σε σχέση με: Την απαιτούμενη ανθεκτικότητα και απόδοση της κατασκευής. Τον απαιτούμενο χρόνο λειτουργίας Τη φέρουσα ικανότητα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επισκευή. Τη δυνατότητα για μελλοντικές επισκευές συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης και της συντήρησης. Τη δαπάνη εναλλακτικών τεχνικών λύσεων. Τις συνέπειες και την πιθανότητα κατάρρευσης. Τις συνέπειες και την πιθανότητα τμηματικής αστοχίας (αποκόλληση στοιχείων, διείσδυση νερού κ.α.) Και περιβαλλοντικά: Ποιες οι ιδιότητες και η συμπεριφορά των επιλεγμένων υλικών όσον αφορά τη φθορά τους, όπως κιμωλίαση, αποχρωματισμός, αποφλοίωση, αποκόλληση; Τι είδους προετοιμασία επιφάνειας και συστήματα πρόσβασης θα απαιτηθούν και πότε; Ποιος είναι υπεύθυνος μηχανικός και πως θα χρηματοδοτηθεί η δαπάνη; ent Ανάγκη προστασίας από τις καιρικές επιδράσεις (ήλιος, βροχή, παγετός, άνεμος, άλατα) και/ή άλλους επιβλαβείς παράγοντες κατά την διάρκεια των εργασιών. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή περιορισμοί, κυρίως όσον αφορά την ηχορύπανση και τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών. Πιθανές περιβαλλοντικές/αισθητικές επιπτώσεις των εναλλακτικών τεχνικών προτάσεων. 2 I 3

4 Αποτίμηση και Διάγνωση Φθοράς - Βλάβης Βλάβες Σκυροδέματος λόγω Διάβρωσης Σιδηροπλισμού Ενανθράκωση Τοπική Διαφορά Δυναμικού Διαβρωτικοί Ρύποι, π.χ. Χλωριόντα Το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου στους πόρους του σκυροδέματος. CO 2 + Ca(OH) 2 -> CaCO 3 + H 2 O Διαλυτό ph > Σχεδόν αδιάλυτο και ph 9. Σιδηροπλισμός σε παθητική κατάσταση -> Απροστάτευτος οπλισμός. Η ηλεκτρολυτική διάβρωση είναι το αποτέλεσμα άμεσης εφαρμογής ρεύματος στην κατασκευή από κάποια εξωτερική πηγή. Ενώ στην περιοχή εισόδου του ρεύματος, το Ω.Σ. δεν επηρεάζεται, στην περιοχή της εξόδου ο χάλυβας διαβρώνεται. Η γαλβανική διάβρωση είναι ηλεκτροχημική δράση η οποία αναπτύσσεται όταν δύο διαφορετικά μέταλλα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Τα χλωριόντα επιταχύνουν τη διαδικασία διάβρωσης του οπλισμού, ανεξάρτητα από τα αίτια που την προκάλεσαν. n Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,2-0,4% διασπούν την παθητική προστασία του οπλισμού n Η παρουσία τους μπορεί να προέρχεται. από τη θάλασσα ή από αντιπαγωτικά άλατα n Η χρήση τους ως επιταχυντές πήξης του σκυροδέματος ή ρευστοποιητές σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι πλέον απαγορευμένη για τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Διάβρωση οπλισμού λόγω μείωσης της παθητικότητας - αλκαλικότητας του σκυροδέματος από ενανθράκωση. Η διάβρωση του οπλισμού εμφανίζεται δημιουργώντας κηλίδες σκουριάς στις ρωγμές του σκυροδέματος λόγω επαφής γαλβανισμένου στοιχείου κιγκλιδώματος προστασίας με τον οπλισμό. Οι επιβλαβείς συνέπειες της διάβρωσης του οπλισμού επιταχύνονται από τη διείσδυση χλωριόντων λόγω αντιπαγωτικών αλάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

5 Φθορές και Βλάβες Σκυροδέματος Μηχανικές Χημικές Φυσικές Κρούση, δόνηση και έκρηξη. Απότριψη και υδροφθορά. Υπερφόρτιση. Σεισμός. Αλκαλοπυριτική αντίδραση. Χημική προσβολή. Βιολογική δράση (άλγη, βρύα, λειχήνες). Θερμική συστολοδιαστολή. Παγοπληξία. Εξάνθιση. Διόγκωση κρυστάλλων άλατος. Διάβρωση. Βλάβες λόγω κακού χειρισμού ή στερέωσης προκατασκευασμένων στοιχείων. Χημική προσβολή και επακόλουθη διάβρωση οπλισμού σε πλάκα Ω.Σ. εργοστασίου Παγοπληξία σε πλάκα Ω.Σ. σε χώρο στάθμευσης 4 I 5

6 Καθορισμός των Αντικειμενικών Στόχων και Επιλογή της Κατάλληλης Στρατηγικής Ο ιδιοκτήτης έχοντας αναλύσει επαρκώς τις επιλογές του, συνήθως επιλέγει να βελτιώσει, να ανακατασκευάσει ή να ενισχύσει μέρος ή το σύνολο της κατασκευής. Για απαιτήσεις δομητικών ενισχύσεων απευθυνθείτε στο Τεχνικό Τμήμα της Sika Hellas ABEE, για μια αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις καινοτομίες των συστημάτων ινωπλισμένων πολυμερών Sika Carbodur. Για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος υπάρχουν επιπρόσθετα αρκετές εναλλακτικές και προηγμένες τεχνικές λύσεις, οι οποίες δρουν βελτιωτικά και προστατευτικά, αποτελώντας μέτρα μιας ολιστικής προσέγγισης σχετικά με την αντιμετώπιση της διάβρωσης του σιδηροπλισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονται: Εφαρμογή Καθοδικής Προστασίας Πλεονεκτήματα Ο μόνος τρόπος για την οριστική αναστολή της διαβρώσεως του σιδηροπλισμού. Μόνιμη λύση (με συνεχή καταγραφή και συνολική επισκευή). Μειονεκτήματα Συνεχές κόστος συντήρησης, (διαρκής δαπάνη λειτουργίας). Πολλές κατασκευές δεν είναι κατάλληλες (λόγω πρόσβασης, ασυνεχειών στον οπλισμό, προεντεταμένου οπλισμού, κ.τ.λ.) Επαναλκαλοποίηση ή Αφαίρεση Χλωριόντων Πλεονεκτήματα Βασισμένο στην αναστροφή των αρχών της καθοδικής προστασίας. Περιορισμένη αφαίρεση σκυροδέματος. Χωρίς απαίτηση για συνεχή συντήρηση (εκτός της προστατευτικής βαφής). Μειονεκτήματα Πολύ υψηλό κόστος εφαρμογής. Δεν προσφέρονται για όλες τις κατασκευές (όπως η καθοδική προστασία). Περιβαλλοντικά επιβλαβές (καυστικά κατάλοιπα). Επισκευάζοντας με Πρόσθετη Επικάλυψη Πλεονεκτήματα Η παλιά παραδοσιακή μέθοδος. Μειονεκτήματα Πολύ υψηλό κόστος αν εφαρμοστεί σωστά σε όλη την επιφάνεια του σκυροδέματος. Δεν αναστέλλει περαιτέρω τη διάβρωση του σιδηροπλισμού από τις ενυπάρχουσες διεισδυτικές ουσίες. Δεν προσφέρει καμία προστασία έναντι ενυπαρχόντων φθορών και βλαβών. Αύξηση των διαστάσεων της διατομής. Πλαγιοκάλυψη και Θερμοπρόσοψη Πλεονεκτήματα Βελτιώνεται σημαντικά η αισθητική. Προσφέρει επιπλέον το όφελος της θερμομόνωσης. Αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση. Μειονεκτήματα Πολύ ακριβή λύση. Απόκρυψη πιθανών κατασκευαστικών ελαττωμάτων / αστοχιών. Εκτεταμένη περίοδος εργασιών.

7 Ferro Gard Σύστημα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας με Sika FerroGard -903 Ferro Gard σε Νέα Κατασκευή ιπλασιασµός του ωφέλιµου χρόνου Ωφέλιµος χρόνος Όριο ωφέλιµου χρόνου Επισκευή και Προστασία Ω.Σ. με Αναστολείς Διάβρωσης Εµφανείς ζηµιές Πλεονεκτήματα Όλα τα πλεονεκτήματα της συμβατικής μεθόδου επισκευής και προστασίας. Σημαντική μείωση της ποσότητας αφαιρούμενης επιφάνειας σκυροδέματος. Σημαντική μείωση δονήσεων και σκόνης. Ευκολία στην εφαρμογή, ελαχιστοποιώντας το χρόνο εργασιών. Προσφέρει προστασία έναντι των υπολειμμάτων χλωριόντων στη μάζα του σκυροδέματος. Εμποδίζει τη διάβρωση του σιδηροπλισμού λόγω του φαινόμενου της άρχουσας ανόδου. Πολύ οικονομική λύση. Κατάλληλη για τις περισσότερες κατασκευές. Χωρίς ανάγκη διαρκούς συντήρησης (εξαιρουμένης της επιφανειακής ανανεωτικής στρώσης βαφής κάθε χρόνια). Εξέλιξη της διάβρωσης Εξέλιξη της διάβρωσης Μέση ποιότητα σκυροδέµατος χωρίς Sika FerroGard έναρξη διάβρωσης Ωφέλιµος χρόνος Μέση ποιότητα σκυροδέµατος χωρίς Sika FerroGard έναρξη διάβρωσης Μέση ποιότητα σκυροδέµατος µε Sika FerroGard -903 y = ρυθµός διάβρωσης έναρξη διάβρωσης y /2 = ρυθµός διάβρωσης Προστασία με το Sika FerroGard -903 πριν την εμφάνιση ορατών βλαβών Μέση ποιότητα σκυροδέµατος µετά την εφαρµογή Sika FerroGard -903 y = ρυθµός διάβρωσης έναρξη διάβρωσης Επιµήκυνση του ωφέλιµου χρόνου y /2 = ρυθµός διάβρωσης έτη Όριο ωφέλιµου χρόνου Εµφανείς ζηµιές έτη Συμβατική Επισκευή και Προστασία Πλεονεκτήματα Σύμφωνη με ισχύουσες προδιαγραφές (DIN/BBA/SIS/NF κ.τ.λ.). Αποδεδειγμένη αποδοτικότητα (πάνω από 20 χρόνια με συστήματα Sika). Προσφέρει προστασία ορισμένου βαθμού έναντι ενανθράκωσης. Οικονομική λύση. Μειονεκτήματα Καμία προστασία έναντι βλαβών που προέρχονται από τη λανθάνουσα δράση των χλωριόντων. Απαιτεί εκτεταμένη αφαίρεση σκυροδέματος. Σημαντική επιβάρυνση από πλευράς ηχορύπανσης, δονήσεων και δημιουργίας σκόνης. Νέο σηµείο έναρξης µετά την εφαρµογή. Σαν τμήμα ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Επισκευής και Προστασίας μετά την Εμφάνιση Ορατών Βλαβών Εξέλιξη της διάβρωσης Ωφέλιµος χρόνος Μέση ποιότητα σκυροδέµατος χωρίς Sika FerroGard έναρξη διάβρωσης y = ρυθµός διάβρωσης Επιµήκυνση του ωφέλιµου χρόνου Μέση ποιότητα σκυροδέµατος µε Sika FerroGard -903 έναρξη διάβρωσης Νέο σηµείο έναρξης µετά την εφαρµογή. Όριο ωφέλιµου χρόνου Εµφανείς ζηµιές ny = ρυθµός διάβρωσης έτη Average concrete quality with concrete repair and protection including application of Sika FerroGard I 7

8 Οι Αρχές της Sika για την Επισκευή και Προστασία του Σκυροδέματος Αφαιρέστε το μη υγιές σκυρόδεμα και προετοιμάστε τον εκτεθειμένο σιδηροπλισμό Προστασία εκτεθειμένου σιδηροπλισμού Αποκατάσταση φθαρμένου σκυροδέματος Sika MonoTop 910 Ενός συστατικού προστατευτικό οπλισμού και ενισχυτικό πρόσφυσης. Εύκολος τρόπος εφαρμογής με πινέλο ή ψεκασμό. Εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και χάλυβα. Sika MonoTop 622 Evolution Επισκευαστικό Κονίαμα - Κλάση R3 Ενός συστατικού επισκευαστικό κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή υγρής εκτόξευσης. SikaTop -Armatec 110 EpoCem Προστατεύει τον οπλισμό με μια επίστρωση υψηλής αλκαλικότητας. Εφαρμόσιμο σε νωπές επιφάνειες. Αυξάνει την αντίσταση σε χλωριόντα και ενανθράκωση. Προστασία οπλισμού και ενισχυτικό πρόσφυσης. Απόλυτα συμβατό με τις απαιτήσεις μεταφοράς τάσεων. Sika MonoTop Dynamic Επισκευαστικό κονίαμα - Κλάση R4 Ενός συστατικού θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή. Συνδυασμός κύριου επισκευαστικού και τελικής στρώσης προστασίας σε ένα προϊόν. Δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου πήξης/ωρίμανσης επί του έργου με τον ρυθμιστή Modulo Blitz. SikaTop 122 New Επισκευαστικό Κονίαμα - Κλάση R3 Δύο συστατικών κονίαμα προστασίας. Προζυγισμένες συσκευασίες. Επιτυγχάνεται υψηλής απόδοσης προστασία.. Sika Grout 312 A - Κλάση R3 Ενός συστατικού χυτό επισκευαστικό κονίαμα. Εξαιρετική ρευστότητα. Κατάλληλο για εφαρμογή με καλούπι. Υψηλές πρώιμες και τελικές αντοχές.

9 Προστασία έναντι ανάπτυξης λανθάνουσας βλάβης (Φαινόμενο άρχουσας ανόδου) Εξομάλυνση και σφράγιση πορώδους Σφράγιση και προστατευτική βαφή έναντι επιβλαβών επιδράσεων Sika FerroGard Αναστολέας Διάβρωσης Επαλείψιμος ή ψεκαζόμενος αναστολέας εμποτισμού. Διεισδύει μέσω υγράς και αερίου διάχυσης. Διττής δράσης που δρα στην άνοδο και στην κάθοδο. Μίγμα που περιλαμβάνει ειδικές αμινοαλκοόλες και ανόργανους αναστολείς. Σύμφωνα με το ΕΝ Sika Ferro Gard Technology Sika ΜοnοΤop -621 Evolution Ενός συστατικού κονίαμα προστασίας. Εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπική συμπεριφορά. Υψηλή απόδοση και σε υποστρώματα με ελλιπή προετοιμασία. Σύμφωνα με το ΕΝ SikaRep Cosmetic Ενός συστατικού κονίαμα προστασίας. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εμφανή επιφάνειες κατασκευών Ω.Σ. Χρωματική διαβάθμιση παρόμοιας με του σκυροδέματος. Σύμφωνα με το ΕΝ Sika ΜοnοΤop -121 New Δύο συστατικών κονίαμα προστασίας. Προζυγισμένες συσκευασίες. Επιτυγχάνεται υψηλής απόδοσης προστασία. Σύμφωνα με το ΕΝ Sikagard -720 EpoCem Τριών συστατικών βάσεως τσιμέντου. τροποποιημένο με εποξειδικές ρητίνες Εξαιρετική προστασία σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Εξαιρετική πρόσφυση σε νωπό και ξηρό σκυρόδεμα. Μεγάλο εύρος ανοχών λόγω του μηχανισμού εσωτερικής ωρίμανσης. Σύμφωνα με το ΕΝ Υδρoφοβισμός Sikagard 700S -703W Αποτρέπουν τη διείσδυση νερού και χλωριόντων. Επιτρέπουν την αμφίδρομη διάχυση υδρατμών. Σύμφωνα με το ΕΝ Προστασία έναντι ενανθράκωσης Sikagard 680S Ανακόπτει αποτελεσματικά την ενανθράκωση. Επιτρέπει την αμφίδρομη διάχυση υδρατμών. Αποτρέπει τη διείσδυση νερού και χλωριόντων. Εξαιρετική χρωματική σταθερότητα. Σύμφωνα με το ΕΝ Sikagard 550W Elastic Όλα τα πλεονεκτήματα του Sikagard -680S και επιπλέον: Γεφυρώνει δυναμικές ρωγμές ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αστάρια υδατοδιαλυτά ή με διαλύτη. Σύμφωνα με το ΕΝ I 9

10 Sika Παγκόσμια Πιστοποίηση Ανεξάρτητη Εκτίμηση και Έγκριση Απόδοση Προϊόντος Τα ειδικά κριτήρια που χρησιμοποιεί η Sika για την αξιολόγηση όλων της των προϊόντων και συστημάτων για την Επισκευή και Προστασία Σκυροδέματος, συμβαδίζουν απόλυτα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN Περιλαμβάνουν τα εξής: Προστασία εκτεθειμένου οπλισμού Πρόσφυση σε οπλισμό και σκυρόδεμα Προστασία έναντι διάβρωσης Διαπερατότητα νερού Διαπερατότητα υδρατμών Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα Αποκατάσταση μη υγιούς σκυροδέματος Πρόσφυση Αντοχή σε θλίψη και κάμψη Διαπερατότητα νερού Μέτρο ελαστικότητας (ακαμψία) Μειωμένη συρρίκνωση Θερμική συμβατότητα Απόδοση συστήματος Υπάρχουν απαιτήσεις λειτουργίας και απόδοσης που πρέπει να τηρούνται και από τα επί μέρους υλικά του συστήματος αλλά και από το σύστημα συνολικά. Διασφάλιση ποιότητας Είναι απαραίτητο για κάθε προϊόν ή μέρος ή σύστημα να ικανοποιεί προκαθορισμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου παραγωγής. Ως εκ τούτου όλα τα εργοστάσια της Sika ανά τον κόσμο παράγουν βάσει ISO. Κριτήρια εφαρμογής Επιπλέον των εργαστηριακών δοκιμών, τα προϊόντα και τα συστήματα δοκιμάζονται σε συνθήκες έργου ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι πρακτικά εφαρμόσιμα στο εργοτάξιο και στις διάφορες συνθήκες που έχουμε συνήθως να αντιμετωπίσουμε στην πράξη. Για παράδειγμα τα κονιάματα Sika πρέπει να είναι κατάλληλα για διάφορα πάχη/ επιφάνειες/ όγκους και να είναι εφαρμόσιμα σε όσο κατά το δυνατόν λιγότερες στρώσεις. Οι βαφές Sikagard πρέπει να έχουν ικανοποιητική θιξοτροπία για τη δημιουργία του απαιτούμενου υγρού και ξηρού υμένα σε ελάχιστες στρώσεις, παρέοντας ταυτόχρονα επαρκή καλυπτικότητα. Η Sika έχει αναπτύξει διαδικασίες ελέγχ Το σύστημα ελέγχου Bänziger για τα επισκευαστικά κονιάματα. Άμεση παγκόσμια σύγκριση Εφαρμογή οριζόντια, κάθετη και σε οροφές Πραγματικές διαστάσεις έργου Εργαστηριακός έλεγχος με καρότα Αντιμετώπιση ρωγμών σε διάφορες συνθήκες

11 Προστασία από τη δημιουργία λανθάνουσας βλάβης (φαινόμενο άρχουσας ανόδου) Εξομάλυνση & Σφράγιση πορώδους Σφράγιση & βαφή Προστασία από τη διείσδυση επιβλαβών ουσιών Δυνατότητα διείσδυσης. Αναστολή διάβρωσης. Εκτοπισμός χλωριόντων. Πρόσφυση. Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα. Υδατοπερατότητα. και απορροφητικότητα. Σφράγιση με υδρόφοβους εμποτισμούς Δυνατότητα διείσδυσης. Υδατοπερατότητα. Υδρατμοπερατότητα. Ανθεκτικό σε κύκλους πήξης-τήξης. Βαφές έναντι ενανθράκωσης Πρόσφυση. Απόδοση στον έλεγχο σταυρού αποκόλλησης. Διαπερατότητα από διοξείδιο του άνθρακα. Διαπερατότητα από υδρατμούς. Αντίσταση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Αντίσταση σε αλκάλια. Αντίσταση σε παγοπληξία. Αντίσταση σε φωτιά. Καθαρισμός. Βαφές έναντι ενανθράκωσης με γεφύρωση ρωγμών Όλα τα παραπάνω όπως για βαφές έναντι ενανθράκωσης και επίσης: Δυνατότητητα γεφύρωσης ρωγμών: Στατικά, δυναμικά και σε χαμηλές θερμοκρασίες (-20 C). ου προϊόντος Η Sika διεξάγει εκτεταμένο έλεγχο ανθεκτικότητας Εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων με εκτόξευση Εφαρμογή με ψεκασμό υπό δυναμική φόρτιση για έλεγχο Γεφύρωση δυναμικών ρωγμών από βαφές σε χαμηλή θερμοκρασία Στο εργαστήριο Τα προϊόντα Sikagard ελέγχονται για την απόδοσή τους ως επιστρώσεις προστασίας από ενανθράκωση και την περατότητά τους από υδρατμούς. Τα προϊόντα ελέγχονται μόλις εφαρμοστούν αλλά και μετά από ώρες επιταχυνόμενης γήρανσης(ισοδύναμης με πάνω από 15 έτη). Μόνο ο συνδυασμός αυτός δίνει πλήρη εικόνα της απόδοσης του υλικού. Επομένως οι βαφές Sikagard συνεχίζουν να αποδίδουν ακόμα και όταν οι άλλες βαφές έχουν πάψει να λειτουργούν. Στο έργο Ένας διεθνής έλεγχος έγινε από κορυφαία και ανεξάρτητα Γραφεία Συμβούλων και Ινστιτούτα. Σημαντικά έργα που επισκευάστηκαν με τα συστήματα Sika την περίοδο επιθεωρήθηκαν και εκτιμήθηκε η ανθεκτικότητα και η απόδοσή τους το I 11

12 Διεθνείς αναφορές έργων εφαρμογής Μηχανική Καταπόνηση Πολυκατοικία 24 ορόφων αποτελούμενη από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος με αρχιτεκτονικά προκατασκευασμένα στοιχεία όψεων από σκυρόδεμα. Βλάβες στα στοιχεία λόγω κακού χειρισμού κατά την κατασκευή. Ρωγμές και ανεπαρκής επικάλυψη οπλισμού. Αφαίρεση χαλαρού σκυροδέματος και προετοιμασία εκτεθειμένου οπλισμού. Προστασία οπλισμού με SikaTop - Armatec 110 EpoCem. Αντικατάσταση σκυροδέματος στην περιοχή βλάβης με επισκευαστικά κονιάματα Sika MonoTop. Ομοιόμορφη επισκευαστική βαφή με Sikagard -550 W. Χημική Προσβολή Πλάκα εργοστασίου πάνω από το χώρο παραγωγής. Χημική προσβολή στο σκυρόδεμα. Διάβρωση οπλισμού σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. Αφαίρεση μη υγιούς σκυροδέματος και προετοιμασία οπλισμού. Προστασία οπλισμού με SikaTop - Armatec 110 EpoCem. Αντικατάσταση μη υγιούς επικάλυψης οπλισμού με Sika MonoTop Dynamic. Προστασία επιφανείας από μελλοντικές βλάβες με βαφές Sikagard 680S.

13 Χημική Προσβολή Βιολογικός καθαρισμός. Οι επιφάνειες των δεξαμενών πρόσχωσης είχαν προσβληθεί από τα λύματα (οξέα, θειϊκά, λίπη κ.λ.π.) και η επιφάνεια του σκυροδέματος ήταν ιδιαίτερα αποσαθρωμένη. Ορισμένες ράβδοι οπλισμού κοντά στην επιφάνεια ήταν επίσης εκτεθειμένες και διαβρώνονταν λόγω του επιθετικού χημικού περιβάλλοντος. Τα σφραγιστικά των αρμών είχαν αποσαθρωθεί και αποδομηθεί από τις παρειές των αρμών. Απομάκρυνση του προσβεβλημένου σκυροδέματος με αμμοβολή. Πλήρης έκθεση του διαβρωμένου οπλισμού και απομάκρυνση όλων των προϊόντων διάβρωσης με αμμοβολή Εφαρμογή Sika MonoTop -910 για αντιδιαβρωτική προστασία και γέφυρα πρόσφυσης. Σφράγιση και στεγανοποίηση αρμών με σύστημα Sikadur -Combiflex Διευθέτηση επιφάνειας και σφράγιση μικροπορώδους με Sikagard -720 EpoCem. Εφαρμογή επιφανειακής προστατευτικής βαφής Sikagard -63N. Φυσική και Χημική Προσβολή Πολυόροφος χώρος στάθμευσης οχημάτων. Βλάβες παγοπληξίας στα υποστηλώματα και στην κάτω επιφάνεια της πλάκας από παγολυτικά άλατα. Υδροβολή υψηλής πίεσης ακολουθούμενη από αμμοβολή. Επισκευή με κονιάματα SikaTop 122/121 New. Προστασία από βλάβες με Sikagard -680S (υποστηλώματα και κάτω επιφάνεια πλάκας) και Sikagard -550W (περιοχές υποκείμενες σε ρηγματώσεις, όπως παραπέτα, όψεις κ.τ.λ.) Σφραγίσεις αρμών με σφραγιστικά Sikaflex. Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών στοιχείων με βαφές SikaCor. 12 I 13

14 Διεθνείς αναφορές έργων εφαρμογής Φυσική και Χημική Προσβολή Γέφυρα 150 μέτρων. Βλάβη στο σκυρόδεμα, στα παραπέτα και στην κάτω επιφάνεια της γέφυρας λόγω παγοπληξίας και παγολυτικών αλάτων. Προετοιμασία επιφάνειας και αφαίρεση μη υγιούς σκυροδέματος με υδροβολή υψηλής πίεσης. Παράπετο: Sika MonoTop -910 ως αντιδιαβρωτική προστασία για εκτεθειμένους οπλισμούς και βελτιωτικό πρόσφυσης για τα κονιάματα επισκευών Sika MonoTop -622 Evolution ή Sika MonoTop Dynamic σε πάχη 3-6 cm. Υποδομή: SikaTop -Armatec 110 EpoCem ως αντιδιαβρωτική προστασία, ωρίμανση και επισκευή με ξερή εκτόξευση. Χημική Προσβολή - Ενανθράκωση Πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών με σκελετό και στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ανεπαρκής κάλυψη οπλισμών με εκτεταμένες ρηγματώσεις και αποφλοιώσεις όταν η ενανθράκωση έφτασε στον οπλισμό. Προετοιμασία επιφανείας με υδροβολή υψηλής πίεσης. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών και ενίσχυση πρόσφυσης με SikaTop -Armatec 110 EpoCem. Επισκευές με κονιάματα Sika MonoTop. Γεφύρωση ρωγμών και προστασία με Sikagard -550W Elastic. Σφράγιση αρμών με σφραγιστικά Sikaflex. Προστασία γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων με βαφές SikaCor.

15 Χημική Προσβολή - Ενανθράκωση Κατασκευή Καμινάδα ύψους 140 m σε υδροηλεκτρικό σταθμό. Επιπτώσεις Διάβρωση εκτεθειμένου οπλισμού λόγω ενανθράκωσης σκυροδέματος στην κάτω ζώνη, χημική διάβρωση σκυροδέματος από θειϊκά στην άνω ζώνη. Απώλεια πρόσφυσης υφιστάμενων προστατευτικών βαφών με αποτέλεσμα την έλλειψη προστατευτικής στρώσης. Ρωγμές στο σκυρόδεμα στην κάτω ζώνη. Εξωτερικά, εφαρμογή προστατευτικών βαφών στην κάτω ζώνη με Sikagard -550W Elastic και χημικά ανθεκτικών βαφών στην άνω ζώνη (Sikagard -680S). Στην περιοχή της στέψης για την προειδοποιητική σήμανση των αεροπλάνων χρησιμοποιήθηκε το SikaCor EG 5. Στις πιο έντονα εκτεθειμένες περιοχές στο εσωτερικό της καμινάδας εφαρμόστηκε το εποξειδικής βάσης Sikagard 253W. Επισκευή μη υγιούς σκυροδέματος με ξηρή εκτόξευση μίγματος με SikaCem Gunite 212 Τοπικές επισκευές με κονιάματα Sika MonoTop. Τελική στρώση-σφράγιση με Icoment-525 Fine Mortar, και στην καμινάδα με Sikagard -720 EpoCem. Χημική Προσβολή - Ενανθράκωση Ιστορικός πύργος πόσιμου νερού από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η εξωτερική ενανθράκωση έφτασε ως τον οπλισμό δημιουργώντας σκουριές, ρωγμές, αποφλοιώσεις. Προετοιμασία επιφάνειας με αμμοβολή. Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών και βελτιωτικό πρόσφυσης SikaTop Armatec 110 EpoCem. Επισκευή και εξομάλυνση με κονιάματα SikaTop. Προστασία από ενανθράκωση με Sikagard 680S. 14 I 15

16 Διεθνείς αναφορές έργων εφαρμογής Διαφορά Δυναμικού - Γαλβανική Δράση Περιμετρικό τοιχίο σε χώρους στάθμευσης αεροδρομίου. Άμεση επαφή γαλβανισμένου προστατευτικού στοιχείου με τον οπλισμό οδήγησε σε διάβρωση. Αφαίρεση και επανεγκατάσταση με Sikadur 42 Anchor των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων αφού είχαν βαφτεί με SikaCor. Τοπικές επισκευές με κονιάματα SikaTop New. Προστασία έναντι μελλοντικής προσβολής με Sikagard 550W Elastic. Φυσική & Χημική Προσβολή - Χλωριόντα Σύνθεση από 10 γέφυρες 1200 μέτρων πάνω από δρόμους και σιδηροτροχιές. Εκτεταμένη προσβολή από χλωριόντα ιδιαίτερα κάτω από διαστολικούς αρμούς του καταστρώματος. Αντικατάσταση των αρμών του καταστρώματος. Αφαίρεση μη υγιούς σκυροδέματος. Υδροβολή μεγάλης πίεσης (που μειώνει και το επίπεδο των χλωριόντων). Αμμοβολή για προετοιμασία οπλισμών. Επισκευή με Sika MonoTop 622 Evolution. 16

17 Φυσική & Χημική Προσβολή - Χλωριόντα Πεζογέφυρα στο 2ο όροφο Νοσοκομείου. Βλάβη από παγοπληξία και διάβρωση οπλισμού από χλωριόντα παγολυτικών αλάτων. Προετοιμασία επιφάνειας με υδροβολή υψηλής πίεσης και οπλισμού με αμμοβολή. Προστασία οπλισμού με SikaTop Armatec 110 EpoCem. Επισκευή με κονίαμα SikaTop 122 New. Προστασία έναντι λανθανόντων βλαβών με εμποτισμό (αναστολέα διάβρωσης) Sika FerroGard Βαφή με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Sikagard 550W Elastic. Φυσική & Χημική Προσβολή - Χλωριόντα Εκκλησία Αγίου Ιωσήφ στην πόλη του Le Harve Η επιφάνεια του σκυροδέματος κηλιδώθηκε και ρηγματώθηκε δημιουργώντας αποφλοιώσεις. Μετά τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του υποστρώματος, εφαρμόστηκε μια πλήρης σειρά επισκευαστικών συστημάτων όπως: Επισκευαστικά κονιάματα Sika MonoTop. Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης εμποτισμού Sika FerroGard 903+ και προστατευτική βαφή έναντι μελλοντικών προσβολών Sikagard -680S. 16 I 17

18 Διεθνείς αναφορές έργων εφαρμογής Φυσική & Χημική Προσβολή - Χλωριόντα Κατασκευή Κοιλαδογέφυρα σκυροδέματος που οδηγεί σε αυτοκινητόδρομο. Επιπτώσεις Διάβρωση οπλισμού, μερική καταστροφή σκυροδέματος στο κατάστρωμα και τα παραπέτα λόγω παγετού και παγολυτικών αλάτων. Απαίτηση για εκτεταμένη επισκευή και αποκατάσταση με κυκλοφορία. Παραγωγή σκυροδέματος για το κατάστρωμα και τα παραπέτα, ανθεκτικό σε κύκλους τήξης-πήξης με χρήση υπερρευστοποιητή Sikament και αερακτικού Sika Aer N. Ενίσχυση βάθρων με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεαμ με Sika ViscoCrete. Λεπτή στρώση προστασίας και φράγμα υγρασίας για τις ακμές με Sikagard -720 EpoCem. Αστάρωμα καταστρώματος και σφράγιση με Sikadur -186 και χαλαζιακή άμμο. Συνδέσεις ακμών και σφράγιση συστήματος αποστράγγισης της γέφυρας με υγρή μεμβράνη Sikalastic -821/-823. Αποκατάσταση σκυροδέματος με Sika MonoTop -910/ SikaTop -Armatec 110 EpoCem και Sika -MonoTop επισκευαστικά κονιάματα. Συγκόλληση μεταλλικών δοκαριών για ενίσχυση διατμητικής αντοχής με Sikadur -30.

19 Συμπληρωματικές Τεχνικές Προτάσεις και Συστήματα Sika Βαφές Προστασίας Δαπέδων Sikafloor Sikafloor PurCem Για γεφύρωση μικρορηγματώσεων και στεγανοποίηση σε μπαλκόνια και καταστρώματα με ελαστικές επιφάνειες. Σφράγιση Αρμών - Sikaflex Μια μοναδική σειρά σφραγιστικών πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού που είναι συμβατά με τα συστήματα επισκευής και προστασίας της Sika. Προστασία Μετάλλων - SikaCor Για την προστασία μεταλλικών και γαλβανισμένων επιφανειών όπως χειρολισθήρες, κουφώματα και βοηθητικές μεταλλικές κατασκευές. Ενεματώσεις Αποκατάστασης Sikadur Δομητικές ενεματώσεις με εποξειδικές ρητίνες για την αποκατάσταση της μονολιθικότητας των δομικών στοιχείων. Δομητικές Ενισχύσεις - Sika Carbodur / Sika Wrap Εξωτερικά εφαρμοζόμενο επικολλούμενο σύστημα ενίσχυσης για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας σε δομικά στοιχεία όπως, πλάκες, δοκούς, τοιχώματα, και υποστυλώματα. Στεγανοποίηση - Τεχνολογία Sika Δοκιμασμένες τεχνικές λύσεις στεγανοποίησης των κατασκευών για νέες και υφιστάμενες κατασκευές σε υπόγεια, φρεάτια, κελάρια, χώρους στάθμευσης. 18 I 19

20 Τεχνολογία και Συστήματα Επισκευής και Προστασίας για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Sika Ο τοπικό σας Συνεργάτης με Παγκόσμια Παρουσία Η Sika είναι μια πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ειδικών χημικών προϊόντων για τον κατασκευαστικό κλάδο. Διαθέτει εγκαταστάσεις θυγατρικών εταιριών για έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως. Η Sika είναι ο Παγκόσμιος Ηγέτης στην αγορά και την τεχνολογία στους τομείς παραγωγής σκυροδέματος, στεγανοποίησης, σφράγισης, συγκόλλησης, στερέ- ωσης, επισκευής, προστασίας και δομητικής ενίσχυσης των κτιριακών κατασκευών και των έργων πολιτικού μηχανικού. Η Sika έχει στο ενεργητικό της περισσότερους από εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις των θυγατρικών της εταιρειών, απασχολούμενους στις κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία των συνεργατών της. Επίσης διαθέσιμα από τη Sika Sika Hellas ABEE Πρωτομαγιάς Κρυονέρι Αττική-Ελλάδα Τηλ Fax Ισχύουν οι πιο πρόσφατοι Γενικοί Όροι Πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων πριν από κάθε χρήση. 126 / / Sika Hellas ABEE

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 3.1 Εισαγωγή Με στόχο το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης του μνημείου, ώστε να αποτραπεί ή τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com Λύσεις Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τη χρήση τους παρακαλώ συµβουλευτείτε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών αυτών ή επικοινωνήστε µε τη Henkel Loctite. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα