Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504"

Transcript

1 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

2 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Περιεχόμενα Τo Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ Οι υποκατηγορίες του Προτύπου ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Το Πρότυπο αποτελείται από 10 μέρη. Σε αυτό το ενημερωτικό τεχνικό φυλλάδιο αναφέρονται προϊόντα για την προστασία την επισκευή των κατασκευών. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών επισκευής της εκτέλεσης των εργασιών επί τόπου στο έργο αποτελούν επίσης μέρη αυτού του προτύπου. Σήμανση CE 3 Τα Βασικά Στάδια στη Διαδικασία Επισκευής Προστασίας 4/5 Οι Βασικές Αιτίες Βλάβης Φθοράς του Σκυροδέματος 6/7 Επισκόπηση των Αρχών Επισκευής Προστασίας Σκυροδέματος 8-13 Αρχή 1: Προστασία έναντι Διεισδύσεων Αρχή 2: Έλεγχος Υγρασίας 18/19 Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέματος Αρχή 4: Δομητική Ενίσχυση EN EN EN EN EN EN EN EN EN Περιγράφει ορισμούς έννοιες εντός του προτύπου Παρέχει προδιαγραφές για τα προϊόντα / συστήματα επιφανειακής προστασίας του Παρέχει προδιαγραφές για φέρουσες μη φέρουσες επισκευές Παρέχει προδιαγραφές για δομητική συγκόλληση Παρέχει προδιαγραφές για ενέματα σε σκυρόδεμα Παρέχει προδιαγραφές για αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού Παρέχει προδιαγραφές για αντιδιαβρωτική προστασία του σιδηροπλισμού Περιγράφει τον ποιοτικό έλεγχο τον έλεγχο συμμόρφωσης για τις εταιρείες παραγωγής Ορίζει τις γενικές αρχές για τη χρήση των προϊόντων συστημάτων για την επισκευή προστασία του Αρχή 5: Φυσική Αντίσταση 28/29 Αρχή 6: Χημική Αντοχή 30/31 Αρχή 7: Διατήρηση ή Επαναφορά Παθητικότητας 32/33 Αρχή 8: Αύξηση Αντίστασης 34/35 Αρχή 9: Έλεγχος Καθοδικής Ζώνης 36/37 Αρχή 10: Καθοδική Προστασία 36/37 Αρχή 11: Έλεγχος περιοχών Ανόδου 38/39 Συνοπτικό Διάγραμμα Ροής Στάδια της Ορθής Διαδικασίας Επισκευής Προστασίας Σκυροδέματος 40/41 EN Παρέχει πληροφορίες για την επί τόπου εφαρμογή των προϊόντων τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών Αυτά τα πρότυπα θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες, του μηχανικούς τους εφαρμοστές να πραγματοποιήσουν με επιτυχία εργασίες επισκευής προστασίας σε όλους τους τύπους κατασκευών οπλισμένου. Σήμανση CE Το Πρότυπο ΕΝ 1504 έχει τεθεί πλήρως σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου Τα υφιστάμενα εθνικά πρότυπα που δεν έχουν εναρμονιστεί με το νέο ΕΝ 1504 έχουν αποσυρθεί από το τέλος του 2008 η σήμανση CE είναι υποχρεωτική. Μετά την προσαρμογή προς τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου στις 21 Ιουλίου 2010, η κοινή υπουργική απόφαση 8136/390 (ΦΕΚ ) θέτει σε ισχύ πλέον το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ Επιπρόσθετα, απο τις 20 Σεπτεμβρίου 2010, ενσωματώνεται το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο στην Ελληνική Νομοθεσία μέσω της εγκυκλίου 18. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται πλέον για επισκευή προστασία θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το ανάλογο τμήμα του ΕΝ Η σήμανση CE περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα κονίαμα φέρουσας επισκευής κατάλληλο για κατασκευές οπλισμένου : Επιλογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για Επισκευή Σκυροδέματος 42/43 Επιλογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για Προστασία Σκυροδέματος Οπλισμού 44/45 Αποτίμηση, Εγκρίσεις Δήλωση Συμμόρφωσης Παραδείγματα Επισκευής Προστασίας με Συστήματα Sika 50/ CPD Sika Hellas ABEE Kryoneri Attikis CPD CPD-0807 EN Επισκευαστικό προϊόν για φέρουσες επισκευές (βάσεως υδραυλικού τσιμέντου τροποποιημένου με πολυμερή) Θλιπτική αντοχή: 45 N/mm 2 Περιεχόμενο χλωριόντων: 0,05% Πρόσφυση: 2,0 Ν/mm 2 Αντίσταση σε ενανθράκωση: Χαμηλότερο από του μάρτυρα Μέτρο ελαστικότητας: 20 GPa Θερμική Συμβατότητα μέρος 1: Κύκλοι πήξης - τήξης 2,0 Ν/mm 2 Τριχοειδής απορρόφηση 0,5 kg /m 2 x h Διείσδυση χλωριόντων 0,05% Επικίνδυνες ουσίες (Cr 6+ ) < 0,0002% Αντίδραση σε φωτιά Α1 Σύμβολο CE Αριθμός ταυτοποίησης του φορέα πιστοποίησης Όνομα ή χαρακτηριστικός κωδικός του παραγωγού Έτος προσάρτησης του συμβόλου CE Αριθμός πιστοποίησης όμοιος με του θεωρημένου πιστοποιητικού Αριθμός του σχετικού μέρους του Προτύπου Περιγραφή προϊόντος Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά που υπόκεινται σε περιορισμούς 2 3

3 Τα Βασικά Στάδια στη Διαδικασία Επισκευής Προστασίας Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ Πληροφορίες σχετικά με την Κατασκευή 2 Διαδικασία Αποτίμησης 3 Στρατηγική διαχείρισης 4 Σχεδιασμός των Εργασιών Επισκευής 5 Εργασίες Επισκευής 6 Αποδοχή των Εργασιών Επισκευής Η επιτυχής επισκευή προστασία των κατασκευών οπλισμένου που έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν υποβαθμιστεί, απαιτεί καταρχήν τη συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται με την κατασκευή. Αυτό συμπεριλαμβάνει: Γενικές συνθήκες ιστορικό Τεκμηρίωση δηλ. μελέτη, σχέδια, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, προδιαγραφές υλικών, τεχνικές εκθέσεις. Προγραμματισμός επισκευής συντήρησης. Οι πληροφορίες αυτές παρέχουν πολύτιμα δεδομένα, που βοηθούν στην κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης της κατασκευής των συνθηκών επιρροής. Η εξονυχιστική αποτίμηση της υπάρχουσας καταστάσεως πραγματοποιείται τόσο με την παρατήρηση των άμεσα εμφανών βλαβών, όσο με τον προσδιορισμό των φθορών που απαιτούν κατάλληλη γνώση εξοπλισμό. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε μια συνολική προσπάθεια εντοπισμού του γενεσιουργού αιτίου του μηχανισμού απομείωσης της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής. Η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης μιας κατασκευής οπλισμένου που έχει υποστεί βλάβη ή έχει υποβαθμιστεί πρέπει να γίνεται κατόπιν έρευνας από καταρτισμένους πεπειραμένους επαγγελματίες. Στην περίπτωση που δεν θα εκτελεστούν επισκευαστικές εργασίες, ένας εξειδικευμένος μηχανικός πρέπει να προσδιορίσει την εναπομένουσα ωφέλιμη διάρκεια ζωής του έργου. Οποιαδήποτε μελλοντική επιθεώρηση εργασία συντήρησης που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του αναμενόμενου χρόνου λειτουργίας της κατασκευής πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη, αποτελούμενη τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής διαχείρισης. Μετά την ανασκόπηση του αρχικού σχεδιασμού, της κατασκευαστικής μεθόδου της έρευνας αποτίμησης της κατάστασης, είναι δυνατόν να εξακριβωθούν οι «βασικές αιτίες» του κάθε διαφορετικού τύπου της περιοχής της βλάβης: Προσδιορισμός της μηχανικής, χημικής ή φυσικής φθοράς των ατελειών του Προσδιορισμός της βλάβης του λόγω διάβρωσης του οπλισμού Οι σχετικές αρχές επισκευής προστασίας προσδιορίζονται από το μέρος 9 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, τις επιλογές επισκευής που περιλαμβάνει στη στρατηγική διαχείρισης. Οι γενικές αρχές σχεδιασμού για επισκευή πρέπει να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα: Τύπος, αίτια μέγεθος των βλαβών Μελλοντικές συνθήκες λειτουργίας Μελλοντικό πρόγραμμα συντήρησης Ακολουθώντας την επιλογή των σχετικών αρχών από το μέρος 9 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, ο μελετητής πολιτικός μηχανικός πρέπει επίσης να αναλογιστεί την επιδιωκόμενη χρήση της κατασκευής. Στην περίπτωση αποκατάστασης η προδιαγραφή δύναται να τεκμηριωθεί βασιζόμενη στις απαιτήσεις του σχετικού τμήματος του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (από Μέρος 2 έως Μέρος 9). Μετά την επιλογή των Γενικών Αρχών από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , η κατάλληλη μεθοδολογία επισκευής βασίζεται στα εξής: Πρόσβαση Εργοταξιακές συνθήκες (δηλ. επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επισκευής εφαρμογή με μυστρί, με καλούπι ή με εκτόξευση) Μέτρα υγιεινής προστασίας Η προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμογής διαδικασία Ποιοτικού Ελέγχου για τις εργασίες επισκευής, πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις που περιγράφονται στο Μέρος 10 του ΕΛΟΤ ΕΝ Πλήρης καταγραφή όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στις εργασίες αποκατάστασης, πρέπει να δίνονται για μελλοντικές αναφορές με την λήξη κάθε έργου. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επίσης απαντήσεις στα εξής θέματα: Ποια είναι η προβλεπόμενη νέα διάρκεια ζωής του έργου; Ποιος είναι ο μηχανισμός τα αποτελέσματα της φθοράς/βλάβης στα επιλεγμένα υλικά, δηλ. κιμωλίαση, αποχρωματισμός ή αποφλοίωση; Ποια είναι η περίοδος επαναξιολόγησης; Τι επισκευαστικές εργασίες ίσως απαιτηθούν σε περίπτωση επιδείνωσης; Η διαδικασία της αποτίμησης οδηγεί στον προσδιορισμό του τύπου των βλαβών. Τύποι βλαβών στο σκυρόδεμα Μηχανικές Χημικές Φυσικές Βλάβες στο σκυρόδεμα λόγω διάβρωσης του σιδηροπλισμού Είναι σημαντικό όλες οι εργασίες αποκατάστασης να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο τη μακροπρόθεσμη απόδοση της κατασκευής, αλλά να εξασφαλίζουν ότι τα προτεινόμενα υλικά επισκευών δε θα έχουν αρνητικές φυσικές ή χημικές αλληλεπιδράσεις. 4 5

4 Βασικές Αιτίες Βλάβης Φθοράς του Σκυροδέματος Αποτίμηση από την επί του έργου Επιθεώρηση Διάγνωση των Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων Βλάβες Φθορές Σκυροδέματος Αίτιο / Επίδραση Μηχανική Καταπόνηση Κρούση Αρχές 3,5 Υπερφόρτωση Αρχές 3,4 Μετακίνηση Αρχές 3,4 Δόνηση Αρχές 3,4 Σεισμός Έκρηξη Σχετικές αρχές για επισκευή προστασία Βλάβη Σκυροδέματος λόγω Διάβρωσης Χαλύβδινου Οπλισμού Χημική Προσβολή Αίτιο / Επίδραση Το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας (CO 2 ) αντιδρά με το υδροξείδιο του ασβεστίου στους πόρους του. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 2 + H 2 O Διαλυτή φάση ισχυρά αλκαλικό ph της τάξης του Σχεδόν αδιάλυτη φάση πολύ λιγότερο αλκαλικό περιβάλλον με ph μικρότερο του 9 Προστατευμένος οπλισμός (παθητικότητα) Απροστάτευτος οπλισμός (αποπαθητικοποίηση) Σχετικές αρχές για επισκευή προστασία Αρχές 1,2,3,7,8,11 Αίτιο / Επίδραση Σχετικές αρχές για επισκευή προστασία Αλκαλο-πυριτική αντίδραση Αρχές 1,2,3 Έκθεση σε επιθετική χημική δράση Αρχές 1,2,6 Βακτηριακή ή άλλη βιολογική δράση Αρχές 1,2,6 Εξάνθηση / Απόπλυση Αρχές 1,2 Χημική Προσβολή Διαβρωτικοί Ρύποι (π.χ. Χλωριόντα) Αίτιο / Επίδραση Τα χλωριόντα επιταχύνουν τη διαδικασία διάβρωσης, καθώς είναι σε θέση να προκαλέσουν τοπικά σημεία διάβρωσης στον οπλισμό. Σε συγκέντρωση πάνω από 0,2-0,4% κ.β. τσιμέντου, τα χλωριόντα του μπορούν να καταστρέψουν τη στρώση παθητικής προστασίας στην επιφάνεια του οπλισμού. Τα χλωριόντα προέρχονται συνήθως από την έκθεση σε θαλάσσια άλατα / ή τη χρήση παγολυτικών αλάτων. Σχετικές αρχές για επισκευή προστασία Αρχές 1,2,3,7,8,9,11 Αίτιο / Επίδραση Σχετικές αρχές για επισκευή προστασία Δράση κύκλων πήξης / τήξης Αρχές 1,2,3,5 Παραμόρφωση λόγω θερμικών φορτίων Αρχές 1,3 Διόγκωση κρυστάλλων άλατος Αρχές 1,2,3 Συρρίκνωση Αρχές 1,4 Υδροφθορά Αρχές 3,5 Απότριψη φθορά Αρχές 3,5 Φυσική Επίδραση Τοπική Διαφορά Δυναμικού Αίτιο / Επίδραση Σε κατασκευές οπλισμένου εμφανίζονται φαινόμενα γαλβανικής διάβρωσης, η οποία είναι ηλεκτροχημική δράση αναπτύσσεται όταν δύο διαφορετικά μέταλλα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Η ηλεκτρολυτική διάβρωση είναι το αποτέλεσμα άμεσης εφαρμογής ρεύματος στην κατασκευή από κάποια εξωτερική πηγή. Στην περιοχή εισόδου του ρεύματος ο οπλισμός προστατεύεται (π.χ. καθοδική προστασία), ενώ στην περιοχή εξόδου ο χάλυβας υφίσταται διάβρωση (άνοδος). Αυτός ο τύπος διαβρώσεως ονομάζεται διάβρωση λόγω «Τυχαίου Διαρρέοντος Ρεύματος». Σχετικές αρχές για επισκευή προστασία Καμία ιδιαίτερη Αρχή Επισκευής Προστασίας σε αυτή τη φάση. Για επισκευή χρησιμοποιήστε τις Αρχές 2,3,

5 Επισκόπηση των Αρχών Επισκευής Προστασίας Σκυροδέματος σύμφωνα με ΕΛΟΤ - ΕΝ Η επισκευή η προστασία των κατασκευών από σκυρόδεμα απαιτεί σχετικά περίπλοκη εκτίμηση της κατάστασης σχεδιασμό. Με την υιοθέτηση τον καθορισμό των βασικών αρχών επισκευής προστασίας, το ΕΝ βοηθά τους ιδιοκτήτες τους κατασκευαστές να καταλάβουν πλήρως τα προβλήματα τις λύσεις διαμέσου των διαφορετικών σταδίων των διαδικασιών επισκευής προστασίας. Οι Αρχές που σχετίζονται με Φθορές Βλάβες στο Σκυρόδεμα Αρχή 1 (ΠΔ) Προστασία έναντι Διεισδύσεων Οι Αρχές που σχετίζονται με τη Διάβρωση του Οπλισμού Σκυροδέματος Αρχή 7 (ΔΠ) Διατήρηση ή Επαναφορά Παθητικότητας Αρχή 2 (ΕΥ) Έλεγχος Υγρασίας Αρχή 8 (ΑΑ) Αύξηση Αντίστασης Αρχή 3 (ΑΣ) Αποκατάσταση Σκυροδέματος Αρχή 9 (ΚΕ) Έλεγχος Καθοδικής Ζώνης Αρχή 4 (ΔΕ) Δομητική Ενίσχυση Αρχή 10 (ΚΠ) Καθοδική Προστασία Αρχή 5 (ΑΦΑ) Αύξηση Φυσικής Αντίστασης Αρχή 11 (ΕΑ) Έλεγχος Ανοδικής Ζώνης Αρχή 6 (ΑΧ) Αντοχή σε Χημικά 8 9

6 Οι Αρχές της Επισκευής Προστασίας Σκυροδέματος Τεχνογνωσία από τη Sika Γιατί υπάρχουν οι Αρχές; Εδώ πολλά χρόνια είναι γνωστοί οι διάφοροι τύποι βλαβών, τα αίτια που τις προκαλούν καθώς επίσης έχουν υιοθετηθεί μέθοδοι αντιμετώπισής τους. Όλη αυτή η γνώση η εξειδίκευση τώρα συνοψίζεται τίθεται ξεκάθαρα με τη μορφή 11 Αρχών στο ΕΝ 1504, Τμήμα 9. Οι αρχές που περιλαμβάνει αυτό το πρότυπο επιτρέπουν στο μηχανικό να επισκευάσει σωστά να προστατέψει την κατασκευή από όλες τις πιθανές βλάβες που μπορεί να παρουσιαστούν σε κατασκευές οπλισμένου. Οι Αρχές 1 έως 6 σχετίζονται με βλάβες στο σκυρόδεμα αυτό καθαυτό, ενώ οι Αρχές 7 έως 11 σχετίζονται με βλάβες λόγω διάβρωσης οπλισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πλήρως όλα τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 1504 από την 1η Ιανουαρίου Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν την εκτίμηση τη διαγνωστική εργασία που απαιτείται, τα απαραίτητα προϊόντα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσής τους, τις εναλλακτικές διαδικασίες μεθόδους εφαρμογής τους τον έλεγχο ποιότητας των υλικών τις επί τόπου εργασίες. Η Χρήση των Αρχών του ΕΝ 1504 Για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες, τους μηχανικούς τους κατασκευαστές στο θέμα της ορθής επιλογής των Αρχών Επισκευής, των Μεθόδων τέλος των κατάλληλων προϊόντων, σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές τη χρήση τους, η Sika έχει αναπτύξει ένα χρήσιμο σχηματικό διάγραμμα προσέγγισης για τις παθογένειες στις κατασκευές οπλισμένου. Ο σχεδιασμός αυτός ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε κατασκευής, στην έκθεσή της στη χρήση της παρουσιάζεται στις σελίδες 42 έως 45 αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου. Προτάσεις αποκατάστασης της Sika σύμφωνα με το ΕΝ 1504 Η Sika είναι παγκόσμιος ηγέτης πρωτοπορεί τεχνολογικά στην ανάπτυξη την παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων συστημάτων για την κατασκευή τη βιομηχανία. Η Επισκευή η Προστασία των κατασκευών αποτελούν ένα από τα βασικά πεδία εφαρμογών στα οποία η Sika υπερέχει. Το ολοκληρωμένο εύρος προϊόντων της Sika περιλαμβάνει πρόσμικτα, προϊόντα για προστασία δαπέδων, βαφές προστασίας, όλους τους τύπους συστημάτων στεγανοποίησης, συστήματα σφράγισης, συγκόλλησης δομητικής ενίσχυσης, καθώς επίσης άλλα υλικά που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για χρήση στην επισκευή την προστασία οπλισμένων κατασκευών από σκυρόδεμα. Αυτά τα συστήματα έχουν πολυάριθμες εθνικές διεθνείς εγκρίσεις πιστοποιήσεις είναι διαθέσιμα σε κάθε μελετητή εργοταξιάρχη διαμέσου των θυγατρικών εταιρειών που διαθέτει η Sika παγκοσμίως, αλλά των ειδικών συνεργείων εφαρμογών των καταστημάτων διανομής που διαθέτει η εταιρεία. Τα τελευταία 100 χρόνια η Sika έχει αποκτήσει ευρύτατη εμπειρία γνώση στην κατασκευή προστασία με έγγραφες αναφορές περιπτώσεων που χρονολογούνται ήδη από τη δεκαετία του Η Sika παρέχει ΟΛΑ τα απαραίτητα προϊόντα για την τεχνικά άρτια επισκευή προστασία. ΟΛΑ τα προϊόντα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις Αρχές τις Μεθόδους που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Σε αυτά περιλαμβάνονται συστήματα για επισκευή βλαβών φθορών επίσης για επισκευή που έχει προκληθεί από τη διάβρωση του οπλισμού. Τα προϊόντα τα συστήματα της Sika είναι διαθέσιμα για χρήση σε εξειδικευμένους τύπους κατασκευών σε γενικού τύπου επισκευές σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες συνθήκες έκθεσης

7 Επισκόπηση των Αρχών Μεθόδων Επισκευής Προστασίας του ΕΛΟΤ - ΕΝ Οι πίνακες 1 2 περιλαμβάνουν όλες τις Αρχές Μεθόδους Επισκευής σύμφωνα με το Μέρος 9 του ΕΝ Μετά την εκτίμηση των συνθηκών τη διάγνωση των βασικών αιτιών βλάβης τη συζήτηση με τον ιδιοκτήτη σχετικά με τις απαιτήσεις τους στόχους του, μπορεί να επιλεχθούν οι κατάλληλες Μέθοδοι Αρχές Προστασίας βάσει ΕΝ Σε κάθε περίπτωση επισκευής, ενίσχυσης προστασίας, το σύστημα επέμβασης θα πρέπει να επιλέγεται με βάση τον ωφέλιμο χρόνο ζωής της κατασκευής όπως επίσης το χρόνο επαναληψιμότητας της επέμβασης. Πίνακας 1: Αρχές Μέθοδοι Σχετιζόμενες με Βλάβες στο Σκυρόδεμα Αρχή Περιγραφή Μέθοδος Λύση Sika 1.1 Υδροφοβικός εμποτισμός Sikagard συστήματα υδροφοβισμού Αρχή 1 (ΠΔ) Προστασία έναντι Διεισδύσεων. Μείωση ή αποτροπή διείσδυσης βλαπτικών ουσιών, π.χ. νερού, άλλων υγρών, αερίων, χημικών βιολογικών παραγόντων. 1.2 Εμποτισμός 1.3 Βαφή - Επίστρωση 1.4 Επιφανειακή αντιμετώπιση ρωγμών 1.5 Πλήρωση ρωγμών Sikafloor συστήματα επίστρωσης δαπέδου Sikagard ελαστικές άκαμπτες βαφές Sikafloor βαφές δαπέδων Sika MonoTop, SikaTop τσιμεντοειδούς βάσης επιστρώσεις Sikadur Combiflex System, Sika SealTape ταινίες αρμοκάλυψης Sika Injection συστήματα ενεμάτωσης, Sikadur ρητίνες Αρχή 4 (ΔΕ) Αρχή 5 (ΑΦΑ) Αρχή 6 (ΑΧ) Δομητική Ενίσχυση. Αναβάθμιση ή επαναφορά της φέρουσας ικανότητας εvός δομικού στοιχείου της κατασκευής οπλισμένου. Φυσική Αντίσταση. Αύξηση ανθεκτικότητας σε φυσικές βλάβες ή μηχανικές καταπονήσεις. Αντοχή σε Χημικά. Αύξηση ανθεκτικότητας της επιφάνειας του σε επιθέσεις χημικών. 4.1 Προσθήκη ή αντικατάσταση εγκιβωτισμένων ή εξωτερικών ράβδων οπλισμού 4.2 Προσθήκη οπλισμού αγκυρωμένου σε προδιαμορφωμένες ή ειδικά διανοιγμένες οπές 4.3 Συγκόλληση ελασμάτων 4.4 Προσθήκη κονιάματος ή 4.5 Ενέματα σε ρηγματώσεις, κοιλότητες 4.6 Πλήρωση ρωγμών κοιλοτήτων 4.7 Προένταση 5.1 Βαφή 5.2 Εμποτισμός 5.3 Προσθήκη κονιάματος ή 6.1 Βαφή 6.2 Εμποτισμός 6.3 Προσθήκη κονιάματος ή Sikadur συγκολλητικά Sika AnchorFix Sikadur υλικά αγκυρώσεων Πίνακας 2: Αρχές Μέθοδοι Σχετιζόμενες με Διάβρωση Χαλύβδινου Οπλισμού Σύστημα συγκολλητικών Sikadur σε συνδυασμό με Sika CarboDur SikaWrap Sika συγκολλητικά αστάρια, επισκευαστικά κονιάματα τεχνολογία Συστήματα Sika Injection SikaDur Injection Συστήματα Sika Injection Sika CarboStress LEOBA SLC, Sika διογκούμενα ενέματα Ενεργές βαφές Sikagard, συστήματα Sikafloor - Όπως για τις Μεθόδους 3.1, 3.2, 3.3 Συστήματα Sikagard Sikafloor - Όπως για τις Μεθόδους 3.1, 3.2, 3.3 Αρχή 2 (ΕΥ) Αρχή 3 (ΑΣ) Έλεγχος Υγρασίας. Ρύθμιση διατήρηση της περιεχόμενης υγρασίας στο σκυρόδεμα εντός συγκεκριμένου εύρους τιμών. Αποκατάσταση Σκυροδέματος. Αποκατάσταση του αυθεντικού σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές της γεωμετρίας των διατομών της λειτουργίας του. Αποκατάσταση του της κατασκευής με τμηματική αντικατάσταση. 1.6 Μετατροπή ρωγμής σε μηχανισμό αρμού 1.7 Ανέγερση εξωτερικών πανέλων/ πλαγιοκαλύψεων 1.8 Εφαρμογή μεμβρανών 2.1 Υδροφοβικός εμποτισμός 2.2 Εμποτισμός 2.3 Βαφή -Επίστρωση 2.4 Ανέγερση εξωτερικών πανέλων / πλαγιοκαλύψεων 2.5 Ηλεκτροχημική αντιμετώπιση 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 3.2 Έγχυση κονιάματος ή σε καλούπι 3.3 Εκτόξευση-ψεκασμός ή κονιάματος 3.4 Αντικατάσταση δομικού στοιχείου Sikaflex σφραγιστικά, Sikadur -Combiflex System ταινία αρμοκάλυψης SikaTack -Panel System Sikaplan προδιαμορφωμένες μεμβράνες, Sikalastic μεμβράνες υγρής εφαρμογής Sikagard συστήματα υδροφοβισμού Sikafloor συστήματα επίστρωσης δαπέδου Sikagard -ελαστικές άκαμπτες βαφές Sikafloor βαφές δαπέδων Sika MonoTop, SikaTop τσιμεντοειδούς βάσης επιστρώσεις SikaTack -Panel System Σε εξελικτική διαδικασία Ομάδα προϊόντων Sika MonoTop, SikaTop, SikaQuick, SikaRep SikaDur 12 Pronto Sika Grout, Sikacrete SCC (αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα) Ομάδα προϊόντων SikaCem, Sikacrete - Gunite, SikaRep συστήματα Sika MonoTop Συγκολλητικά αστάρια Sika τεχνολογία Sika Αρχή Περιγραφή Μέθοδος Λύση Sika Αρχή 7 (ΔΠ) Αρχή 8 (ΑΑ) Αρχή 9 (ΕΚ) Αρχή 10 (ΚΠ) Αρχή 11 (ΕΑ) Διατήρηση ή επαναφορά Παθητικότητας. Δημιουργία χημικών συνθηκών υπό τις οποίες η επιφάνεια του σιδηροπλισμού διατηρείται ή επανέρχεται στην αρχική του παθητική κατάσταση. Αύξηση Αντίστασης. Αύξηση ηλεκτρικής αντίστασης του Ελεγχος Καθοδικής Ζώνης. Δημιουργία συνθηκών υπό τις οποίες οι περιοχές με πιθανότητα δημιουργίας καθόδου στον οπλισμό δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αντίδραση στην άνοδο 7.1 Αύξηση της επικάλυψης με επιπλέον σκυρόδεμα ή κονίαμα 7.2 Αντικατάσταση προσβαλλόμενου ή ενανθρακωμένου 7.3 Ηλεκτροχημική επαναλκαλοποίηση του ενανθρακωμένου 7.4 Επαναλκαλοποίηση ενανθρακωμένου με διάχυση 7.5 Ηλεκτροχημική αφαίρεση χλωριόντων 8.1 Υδροφοβικός εμποτισμός 8.2 Εμποτισμός 8.3 Βαφή 9.1 Περιορισμός περιεχόμενου οξυγόνου (στην κάθοδο) με κορεσμό ή επικάλυψη της επιφάνειας Συστήματα προϊόντων Sika MonoTop, SikaTop, SikaCem, Sikacrete, SikaRep, Sika EpoCem Όπως για τις Μεθόδους 3.2, 3.3, 3.4 Sikagard βαφές για προστασία ακολούθως της χημικής επεξεργασίας Sikagard βαφές για προστασίας ακολούθως της χημικής επεξεργασίας Sikagard βαφές για προστασίας ακολούθως της χημικής επεξεργασίας Sikagard πλήρης ομάδα προϊόντων υδροφοβικού εμποτισμού Sikafloor συστήματα επίστρωσης δαπέδου Όπως στη Μέθοδο 1.3 Sika FerroGard πρόσμικτο επιφανειακά εφαρμοζόμενος αναστολέας διάβρωσης Sikagard Sikafloor συστήματα βαφών προστασίας Sikadur -32 Καθοδική Προστασία Εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος Sika κονιάματα επιστρώσεων Sika Galvashield, σύστημα θυσιαζόμενων ανοδίων Sika Ebonex, συστήματα διακριτών ανοδίων Έλεγχος Ανοδικής Ζώνης. Δημιουργία συνθηκών υπό τις οποίες οι πιθανές περιοχές ανόδου του σιδηροπλισμού δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην αντίδραση της διάβρωσης Ενεργή βαφή του οπλισμού 11.2 Φράγμα επίστρωσης του οπλισμού 11.3 Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης εντός ή στην επιφάνεια του SikaTop Armatec -110 EpoCem, Sika MonoTop -910 Sikadur -32 Sika FerroGard πρόσμικτο επιφανειακά εφαρμοζόμενος αναστολέας διάβρωσης 12 13

8 ΕΝ Αρχή 1: Προστασία έναντι Διεισδύσεων (ΠΔ) Προστατεύοντας την Επιφάνεια του Σκυροδέματος έναντι Υγρών Αερίων Διεισδύσεων Μεγάλο ποσοστό των βλαβών του είναι αποτέλεσμα της διείσδυσης βλαβερών ουσιών στη μάζα του, συμπεριλαμβάνοντας τόσο υγρές όσο αέριες ουσίες. Η Αρχή 1 (ΠΔ) ασχολείται με την αποτροπή αυτών των διεισδύσεων περιλαμβάνει μεθόδους για μείωση της διαπερατότητας του πορώδους των επιφανειών του κατά την έκθεσή τους σε διαφορετικής φάσης υλικά. Η επιλογή των πιο κατάλληλων μεθόδων εξαρτάται από τις διαφορετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβάνοντας τον τύπο των βλαβερών ουσιών, την ποιότητα του υφιστάμενου της επιφάνειάς του, τους στόχους των εργασιών επισκευής προστασίας τη μέθοδο συντήρησης. Μέθοδοι Μέθοδος Φωτογραφία Φωτογραφίες Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Products Sika (παραδείγματα) Μέθοδος 1.1 Υδροφοβικός εμποτισμός Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 1.2 Εμποτισμός Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Ο υδροφοβικός εμποτισμός ορίζεται ως επεξεργασία της επιφάνειας του με σκοπό να δημιουργηθεί υδρο-απωθητική επιφάνεια. Οι πόροι το δίκτυο τριχοειδών δεν πληρώνονται, αλλά εμποτίζονται με το υλικό υδροφοβισμού. Ο τρόπος δράσης αυτού του συστήματος είναι η μείωση της επιφανειακής τάσης του υγρού νερού, αποτρέποντας τη δίοδό του διαμέσου των πόρων, αλλά ταυτόχρονα επιτρέποντας τη διάχυση των υδρατμών στις δύο κατευθύνσεις, δράση που είναι σε πλήρη συμφωνία με την ορθή πρακτική της φυσικής λειτουργίας των κτιρίων. Ο εμποτισμός ορίζεται ως επεξεργασία του με σκοπό να μειωθεί το επιφανειακό πορώδες να ενισχυθεί η επιφάνειά του. Οι πόροι τα τριχοειδή στην περίπτωση αυτή είναι είτε μερικώς είτε πλήρως καλυμμένα. Αυτός ο τύπος επεξεργασίας συνήθως οδηγεί σε ασυνεχές υμένα πάχους μεταξύ microns στην επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή οδηγεί σε φραγή του δικτύου του πορώδους έναντι βλαβερών ουσιών. Διείσδυση: Κλάση Ι: <10 mm Κλάση ΙΙ: 10 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w<0, 1 kg/(m 2 x h) Συντελεστής ρυθμού εξάτμισης Βάθος διείσδυσης: 5 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/(m² h) Sikagard -700 ομάδα προϊόντων Βασισμένη σε υδροφοβικούς εμποτισμούς σιλανικής ή σιλοξανικής βάσης Διεισδύουν σε βάθος οδηγούν σε δημιουργία υδροαπωθητικής επιφάνειας Sikagard -706 Thixo (Κλάση II) Sikagard -705 L (Κλάση II) Sikagard -740 W (Κλάση I) Sikagard -704 S (Κλάση I) Sikagard -700 S (Κλάση I) Sikafloor 2420 Βασισμένο σε εποξειδικές ρητίνες Καλή πρόσφυση σε ομοιογενείς επιφάνειες Καλή ικανότητα διείσδυσης στο υπόστρωμα Η Sika διαθέτει όλες τις ομάδες προϊόντων εμποτισμού, υδροφοβικού εμποτισμού εξειδικευμένων βαφών για χρήση τους σε προστασία σύμφωνα με τις Αρχές τις Μεθόδους του ΕΝ Μέθοδος 1.3 Βαφή - Επίστρωση Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 1.4 Επιφανειακή Αντιμετώπιση ρωγμών Ως επιφανειακές επιστρώσεις ορίζονται τα προϊόντα εκείνα που είναι σχεδιασμένα να παρέχουν βελτιωμένη επιφάνεια για αυξημένη αντίσταση ή λειτουργία υπό συγκεκριμένες εξωτερικές επιδράσεις. Οι λεπτές επιφανειακές ρωγμές με ολική κινητικότητα έως 0,3 mm μπορούν να επισκευαστούν με ασφάλεια ακολούθως να σφραγιστούν, δίνοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα της παραλαβής κινητικότητας με τη χρήση ελαστικών βαφών με δυνατότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων, οι οποίες παράλληλα είναι αδιάβροχες ανθεκτικές σε ενανθράκωση. Η επεξεργασία αυτή διασφαλίζει θερμικές δυναμικές παραμορφώσεις των κατασκευών από ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών διακυμάνσεων, δονήσεων ή αστοχιών στους αρμούς από ελλιπή σχεδιασμό ή εφαρμογή των συστημάτων αρμοκάλυψης. Τοπική εφαρμογή κατάλληλου υλικού για αποτροπή διεισδύσεων βλαπτικών ουσιών στο σκυρόδεμα. Αντίσταση σε ενανθράκωση: S d >50 m Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/(m² h) Δυνατότητα διάχυσης υδρατμών: Κλάση I: S d <5 m Δύναμη πρόσφυσης: Ελαστική: 0.8 N/mm² ή 1.5 N/mm² (με βατότητα) Άκαμπτη: 1.0 N/mm² ή 2.0 N/mm² (με βατότητα) Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Άκαμπτα συστήματα: Sikagard -680 S Ακρυλική ρητίνη, βάσεως διαλύτη Αδιάβροχη Ελαστικά συστήματα: Sikagard -550 W Elastic Ακρυλική ρητίνη, βάσεως νερού Αδιάβροχη Sikagard -545 W Elastofill Ενός συστατικού ακρυλική ρητίνη Ελαστική με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Sika MonoTop, SikaTop τσιμεντοειδούς βάσης επιστρώσεις Sikadur -Combiflex System Ιδιαιτέρως εύκαμπτο Ανθεκτικό σε ρικές επιδράσεις νερό Εξαιρετική πρόσφυση Sika SealTape-S Υψηλής ελαστικότητας Αδιάβροχη * Ο πίνακας αυτός συνεχίζεται στις σελίδες

9 ΕΝ Αρχή 1: Προστασία έναντι Διεισδύσεων (ΠΔ) Προστατεύοντας την Επιφάνεια του Σκυροδέματος έναντι Υγρών Αερίων Διεισδύσεων (συνέχεια) Όλες οι εργασίες προστασίας του πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη θέση το μέγεθος όλων των ρωγμών των αρμών στο σκυρόδεμα. Αυτό σημαίνει πρωτίστως διερεύνηση της φύσης των λόγων ύπαρξής τους, του εύρους της κινητικότητάς τους καθώς κατανόηση της επίδρασής τους στη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα τη λειτουργικότητα της κατασκευής, καθώς επίσης εκτίμηση του κινδύνου δημιουργίας νέων ρωγμών ως αποτέλεσμα επανορθωτικών εργασιών αρμολόγησης ή αντιμετώπισης παλαιότερων ρωγμών επισκευών. Εάν οι ρωγμές έχουν επιπτώσεις στην ακεραιότητα την ασφάλεια της κατασκευής, ανατρέξτε στην Αρχή 4 της Δομητικής Ενίσχυσης, Μέθοδοι στη σελίδα 24/25. Αυτή η απόφαση πρέπει πάντα να λαμβάνεται από το δομοστατικό μηχανικό. Στη συνέχεια μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία οποιεσδήποτε επιλεγμένες μέθοδοι επιφανειακής αντιμετώπισης. Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 1.5 Πλήρωση ρωγμών Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 1.6 Μετατροπή ρηγματώσεων σε αρμούς Μέθοδος 1.7 Ανέγερση εξωτερικών πανέλων / πλαγιοκαλύψεων Οι ρωγμές που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να αποτρέψουν την εισροή επιθετικών ουσιών πρέπει να πληρώνονται να σφραγίζονται. Μη δυναμικές ρωγμές: Οι ρωγμές αυτές που έχουν δημιουργηθεί για παράδειγμα από αρχική συρρίκνωση, πρέπει να αποκαλύπτονται πλήρως να επισκευάζονται/ πληρώνονται με κατάλληλο επισκευαστικό υλικό. Οι ρωγμές που αντιμετωπίζονται με σκοπό να παραλαμβάνουν κινητικότητα πρέπει να επισκευάζονται έτσι ώστε να δημιουργείται ένας αρμός που να εκτείνεται σε όλο το βάθος της επισκευής να τοποθετείται σε τέτοια θέση έτσι ώστε να παραλαμβάνει την κινητικότητα αυτή. Οι ρωγμές (αρμοί) πρέπει ακολούθως να πληρώνονται, να σφραγίζονται ή να καλύπτονται με κατάλληλο ελαστικό ή εύκαμπτο υλικό. Η απόφαση για την μετατροπή μιας ρωγμής ώστε να λειτουργεί ως αρμός με κινητικότητα πρέπει να λαμβάνεται από πολιτικό μηχανικό (δομοστατικό). Προστασία της επιφάνειας του με εξωτερικά πανέλα. Εγκατάσταση τοίχου ή παρόμοιου συστήματος προστατευτικής πλαγιοκάλυψης εξωτερικού τοίχου, με σκοπό την προστασία της επιφάνειας του από εξωτερικές ρικές επιδράσεις προσβολή απο επιθετικές ουσίες. Κατηγοριοποίηση του υλικού ενεμάτωσης: D: εύκαμπτο S: διογκούμενο Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Στεγανή σφράγιση Αρμών / Ρωγμών / Διάκενων: Κλάση D: Sika Injection-201/-203 Κλάση S: Sika Injection-29/-304/-305 Sikaflex PU AT- ομάδα υλικών Ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσης Πολυμερή ΑΤ (Advanced Technology) Ικανότητα υψηλής κινητικότητας Εξαιρετική ανθεκτικότητα Sikadur -Combiflex System Ιδιαιτέρως εύκαμπτο Ανθεκτικό σε ρικές επιδράσεις νερό Εξαιρετική πρόσφυση SikaTack -Panel System Για διακριτική ή μη εμφανή στερέωση πλαγιοκαλύψεων όψεων Πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού Μέθοδος 1.8 Εφαρμογή μεμβρανών Εφαρμογή προδιαμορφωμένου φύλλου ή υγρής εφαρμογής μεμβράνης στην επιφάνεια του με σκοπό την πλήρη προστασία της επιφάνειας έναντι προσβολής απο βλαβερές ουσίες. Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Sikaplan μεμβράνη Καθολική στεγανοποίηση Sikalastic υγρή μεμβράνη Στεγανή Ιδιαίτερα χρήσιμη για περίπλοκες λεπτομέρειες 16 17

10 ΕΝ Αρχή 2: Έλεγχος Υγρασίας (ΕΥ) Ρύθμιση Διατήρηση της Περιεχομένης Υγρασίας στο Σκυρόδεμα Μια κατασκευή οπλισμένου θα πρέπει εν γένει να προστατεύεται από τη διείσδυση νερού, ιδιαίτερα όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες έκθεσης της κατασκευής αυξάνουν τις πιθανότητες παθογενών φαινομένων (πχ. αλκαλοπυριτική αντίδραση). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση διαφορετικών τύπων υλικών, συμπεριλαμβάνοντας υδροφοβικούς εμποτισμούς, βαφές επεξεργασία με ηλεκτροχημικές μεθόδους. Για πολλά χρόνια η Sika αποτελεί μία από τους πρωτοπόρους στην προστασία του μέσω της χρήσης υδροφοβικών εμποτισμών σιλανικής σιλοξανικής βάσης που διεισδύουν σε βάθος, καθώς ανθεκτικών ακρυλικών άλλης χημικής βάσης ρητινούχων προστατευτικών βαφών. Πολλά από αυτά τα προϊόντα είναι επίσης ελεγμένα πιστοποιημένα για χρήση σε συνδυασμό με τις πλέον πρόσφατες ηλεκτροχημικές μεθόδους. Όλα αυτά τα συστήματα Sika για τη Μέθοδο «Ελέγχου Υγρασίας» είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του ΕΝ Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 2.1 Υδροφοβικός εμποτισμός Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 2.2 Εμποτισμός Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 2.3 Βαφή - Επίστρωση Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Ο υδροφοβικός εμποτισμός ορίζεται ως επεξεργασία της επιφάνειας του με σκοπό να δημιουργηθεί υδρο-απωθητική επιφάνεια. Οι πόροι το δίκτυο τριχοειδών δεν πληρώνονται, αλλά εμποτίζονται με το υλικό υδροφοβισμού. Ο τρόπος δράσης αυτού του συστήματος είναι η μείωση της επιφανειακής τάσης του υγρού νερού, αποτρέποντας τη δίοδό του διαμέσου των πόρων, αλλά ταυτόχρονα επιτρέποντας τη διάχυση των υδρατμών στις δύο κατευθύνσεις, δράση που είναι σε πλήρη συμφωνία με την ορθή πρακτική της φυσικής λειτουργίας των κτιρίων. Ο εμποτισμός ορίζεται ως επεξεργασία του με σκοπό να μειωθεί το επιφανειακό πορώδες να ενισχυθεί η επιφάνειά του. Οι πόροι τα τριχοειδή στην περίπτωση αυτή είναι είτε μερικώς είτε πλήρως καλυμμένα. Αυτός ο τύπος επεξεργασίας συνήθως οδηγεί σε ασυνεχές υμένα πάχους μεταξύ microns στην επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή οδηγεί σε φραγή του δικτύου του πορώδους έναντι βλαβερών ουσιών. Ως επιφανειακές επιστρώσεις ορίζονται τα προϊόντα εκείνα που είναι σχεδιασμένα να παρέχουν βελτιωμένη επιφάνεια για αυξημένη αντίσταση ή λειτουργία υπό συγκεκριμένες εξωτερικές επιδράσεις. Οι λεπτές επιφανειακές ρωγμές με ολική κινητικότητα έως 0,3 mm μπορούν να επισκευαστούν με ασφάλεια ακολούθως να σφραγιστούν, δίνοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα της παραλαβής κινητικότητας με τη χρήση ελαστικών βαφών με δυνατότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων, οι οποίες παράλληλα είναι αδιάβροχες ανθεκτικές σε ενανθράκωση. Η επεξεργασία αυτή διασφαλίζει θερμικές δυναμικές παραμορφώσεις των κατασκευών από ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών διακυμάνσεων, δονήσεων ή αστοχιών στους αρμούς από ελλιπή σχεδιασμό ή εφαρμογή των συστημάτων αρμοκάλυψης. Διείσδυση: Κλάση I: <10 mm Κλάση II: 10 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/(m² h) Συντελεστής ρυθμού εξάτμισης Δυνατότητα διάχυσης υδρατμών: 5 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/(m² h) Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/(m² h) Δυνατότητα διάχυσης υδρατμών: Κλάση I: S d <5 m Δύναμη πρόσφυσης: Ελαστική: 0.8 N/mm² ή 1.5 N/mm² (βατότητα) Άκαμπτη: 1.0 N/mm² ή 2.0 N/mm² (βατότητα) Ομάδα προϊόντων Sikagard -700 Βασισμένη σε υδροφοβικούς εμποτισμούς σιλανικής ή σιλοξανικής βάσης Διεισδύουν σε βάθος οδηγούν σε δημιουργία υδροαπωθητικής επιφάνειας Sikagard -706 Thixo (Κλάση II) Sikagard -705 L (Κλάση II) Sikagard -740 W (Κλάση I) Sikagard -704 S (Κλάση I) Sikagard -700 S (Κλάση I) Sikafloor Βασισμένο σε εποξειδικές ρητίνες Καλή πρόσφυση σε ομοιογενείς επιφάνειες Καλή ικανότητα διείσδυσης στο υπόστρωμα Άκαμπτα συστήματα: Sikagard -680 S Ακρυλική ρητίνη, βάσεως διαλύτη Αδιάβροχη Ελαστικά συστήματα: Sikagard -550 W Elastic Ακρυλική ρητίνη, βάσεως νερού Αδιάβροχη Sikagard -545 W Elastofill Ενός συστατικού ακρυλική ρητίνη Ελαστική με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Sika MonoTop, SikaTop, Sikagard EpoCem επιστρώσεις τσιμεντοειδούς βάσης Μέθοδος 2.4 Ανέγερση εξωτερικών πανέλων / πλαγιοκαλύψεων Προστασία της επιφάνειας του με εξωτερικά πανέλα. Εγκατάσταση τοίχου ή παρόμοιου συστήματος προστατευτικής πλαγιοκάλυψης εξωτερικού τοίχου, με σκοπό την προστασία της επιφάνειας του από εξωτερικές ρικές επιδράσεις επίθεση επιθετικών ουσιών ή διεισδύσεων. Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια SikaTack -Panel System Για διακριτική ή μη εμφανή στερέωση πλαγιοκαλύψεων όψεων Πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού Μέθοδος 2.5 Ηλεκτροχημική επεξεργασία / αντιμετώπιση Με εφαρμογή ηλεκτρικού δυναμικού στην κατασκευή είναι δυνατόν να εκτοπιστεί η υγρασία κατά τη διεύθυνση της αρνητικά φορτισμένης περιοχής καθόδου. Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης 18 19

11 ΕΝ Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέματος (ΑΣ) Αντικατάσταση Αποκατάσταση Κατεστραμμένου Σκυροδέματος Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποκατάστασης του εξαρτάται από ένα εύρος παραμέτρων οι οποίες συμπεριλαμβάνουν: Την έκταση της βλάβης (π.χ. η Μέθοδος 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το χέρι είναι πιο οικονομική για βλάβες περιορισμένης έκτασης) Το πλήθος των ράβδων σιδηροπλισμού (π.χ. η Μέθοδος 3.2 Έγχυση με σκυρόδεμα ή κονίαμα πρέπει να προτιμώνται στην περίπτωση πυκνών οπλισμών). Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Παραδοσιακά, η τοπική επισκευή βλαβών ατελειών γίνεται με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων που εφαρμόζονται με το μυστρί. Η Sika παρέχει ένα πλήθος προ-αναμιγμένων επισκευαστικών κονιαμάτων για εφαρμογή με το μυστρί, τόσο για γενικού τύπου εφαρμογές όσο για πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα ελαφροβαρή κονιάματα για εφαρμογές σε οροφές τα χημικώς ανθεκτικά υλικά για προστασία ενάντια σε επιθετικά αέρια χημικά. Δομητική επισκευή: Κλάση R4 Κλάση R3 Μη δομητική επισκευή: Κλάση R2 Κλάση R1 Κλάση R4: Sika MonoTop -Dynamic Υψηλής απόδοσης επισκευαστικό κονίαμα Εξαιρετική υφή ως τελική στρώση Sika MonoTop -627 Γεμίσματα μεγάλου πάχους Υψηλή απόδοση ιδίως όταν εφαρμόζεται με αντλία Κλάση R3: Sika MonoTop -622 Evolution Εξαιρετική συμπεριφορά σε συρρίκνωση Εφαρμογή για επιφάνειες οροφών Μέθοδος 3.2 Έγχυση ή κονιάματος σε καλούπι Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Συνήθως οι επισκευές με τη μέθοδος της έγχυσης, οι οποίες πολύ συχνά αναφέρονται ως επισκευές με έγχυτα κονιάματα, εφαρμόζονται όταν απαιτείται αντικατάσταση ολόκληρων τμημάτων ή μεγάλων επιφανειών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αντικατάσταση ολόκληρης ή μεγάλου τμήματός της περιοχής παραπέτων γεφυρών, τοίχων σε εξώστες, κ.α. Αυτή η μέθοδος είναι επίσης πολύ χρήσιμη για περίπλοκα στατικά στοιχεία, όπως σε κόμβους δοκών - υποστυλωμάτων, πυλώνες τμήματα τοιχωμάτων, τα οποία πολύ συχνά παρουσιάζουν προβλήματα σε περιοχές με περιορισμένη δυνατότητα προσέγγισης πυκνό οπλισμό. Το πιο σημαντικό κριτήριο για την επιτυχημένη εφαρμογή αυτού του τύπου προϊόντων είναι η ρευστότητα η ικανότητά τους να κινούνται γύρω από τα διάφορα εμπόδια τον πυκνό οπλισμό. Επιπλέον, πολύ συχνά θα πρέπει να χυτεύονται σε σχετικά μεγάλα πάχη χωρίς τον κίνδυνο ρηγμάτωσης από συρρίκνωση λόγω έκλυσης θερμότητας. Τέλος, πρέπει επίσης να σκληραίνουν να παρέχουν κατάλληλη τελική επιφάνεια, η οποία να είναι «κλειστή» χωρίς ρηγματώσεις. Δομητική επισκευή: Κλάση R4 Κλάση R3 Κλάση R3: SikaGrout -312 Α Υψηλές τελικές αντοχές Διογκώνεται κατά την πλαστική φάση της ωρίμανσης Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ρευστότητας Κλάση R3: ομάδα προϊόντων Sikacrete SCC Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Sikafloor -82/-83 EpoCem Τσιμεντοειδούς βάσης κονιάματα τροποποιημένα με εποξειδικές ρητίνες Υψηλής απόδοσης χαρακτηριστικά Προσωρινό φράγμα υγρασίας *Ο πίνακας συνεχίζεται στις σελίδες

12 ΕΝ Αρχή 3: Αποκατάσταση Σκυροδέματος (ΑΣ) Αντικατάσταση Αποκατάσταση Κατεστραμμένου Σκυροδέματος (συνέχεια) Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αντικατάστασης αποκατάστασης του (συνέχεια): Την ευκολία πρόσβασης (π.χ. η Μέθοδος 3.3 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή κονίαμα με την «ξηρή» μέθοδο εκτόξευσης είναι πιο κατάλληλο σε περιπτώσεις μεγάλων αποστάσεων μεταξύ της περιοχής επισκευών του σημείου προετοιμασίας.) Θέματα ποιοτικού ελέγχου (π.χ. η Μέθοδος 3.3 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή κονίαμα με την «υγρή» μέθοδο εκτόξευσης παρέχει ευκολότερο ποιοτικό έλεγχο του μίγματος). Ζητήματα υγιεινής (π.χ. η Μέθοδος 3.3. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή κονίαμα: η υγρή μέθοδος εφαρμογής πρέπει να προτιμάται λόγω της μειωμένης δημιουργίας σκόνης). Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με μηχανικό εξοπλισμό Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Τα προϊόντα που εφαρμόζονται με εκτόξευση χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για εργασίες επισκευών. Είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για αντικατάσταση μεγάλων όγκων, για παροχή επιπλέον επικάλυψης ή σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση για να πραγματοποιηθεί έγχυση ή εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων με το μυστρί. Στη σημερινή εποχή εκτός από τις παραδοσιακές μηχανές ξηράς εκτόξευσης υπάρχουν επιπλέον οι μηχανές υγρής εκτόξευσης. Οι μηχανές αυτές έχουν χαμηλότερη δυναμικότητα εκτόξευσης, αλλά χαμηλότερη αναπήδηση δημιουργούν λιγότερη σκόνη από ότι οι μηχανές ξηράς εκτόξευσης. Επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρότερου όγκου επισκευές ή όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Το πιο σημαντικό κριτήριο εφαρμογής για εκτοξευόμενα επισκευαστικά υλικά είναι η ελαχιστοποίηση της αναπήδησης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επίτευξης μεγάλου πάχους στρώσεων χωρίς κρέμαση. Η εφαρμογή υπό δυναμικό φορτίο, η ευκολία αποπεράτωσης η ωρίμανσή τους είναι επίσης πολύ σημαντικά λόγω των περιοχών εφαρμογής τους της δυσκολίας πρόσβασης σε αυτούς. Δομητική επισκευή: Κλάση R4 Κλάση R3 Κλάση R4: Sika MonoTop -Dynamic Υψηλής απόδοσης επισκευαστικό κονίαμα Εξαιρετική υφή ως τελική στρώση Εφαρμογή με το χέρι ή με την «υγρή» μέθοδο εφαρμογής Sika MonoTop -627 Γεμίσματα μεγάλου πάχους Υψηλή απόδοση ιδίως όταν εφαρμόζεται με αντλία Sika MonoTop -412 NFG Υψηλή αντίσταση σε θειίκα Περιέχει αναστολέα διάβρωσης Πιστοποίηση υπο καταπόνηση Κλάση R3: Sika MonoTop -622 Evolution Εξαιρετική συμπεριφορά σε συρρίκνωση Εφαρμογή για επιφάνειες οροφών Εφαρμογή με το χέρι ή με την «υγρή» μέθοδο εφαρμογής Μέθοδος 3.4 Αντικατάσταση στοιχείων Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί πιο οικονομική η αντικατάσταση είτε ολόκληρης ή τμημάτων της κατασκευής από το να λάβουν χώρα εκτεταμένες εργασίες επισκευών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην παροχή κατάλληλης υποστύλωσης κατανομής των φορτίων κατά τη διάρκεια των εργασιών, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα κατάλληλα συστήματα συγκόλλησης ή υλικά που να διασφαλίζουν την υψηλή ανθεκτικότητά του. Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Συστήματα που αποτελούνται από τα αστάρια συγκόλλησης της Sika την τεχνολογία της Sika Συγκολλητικό αστάρι Sika : SikaTop Armatec -110 EC Εποξειδικά τροποποιημένο υψηλής απόδοσης Εκτεταμένος χρόνος εργασιμότητας Sikadur -32 Δύο συστατικών εποξειδικής βάσης Χαρακτηριστικά υψηλών αντοχών Τεχνολογία Sika : ομάδα προϊόντων υπερρευστοποιητών Sika ViscoCrete, SikaPlast 22 23

13 ΕΝ Αρχή 4: Δομητική Ενίσχυση (ΔΕ) Αναβάθμιση ή Επαναφορά της Φέρουσας Ικανότητας Οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη για δομητική ενίσχυση λόγω αλλαγής στη λειτουργίας/χρήσης της κατασκευής ή λόγω αναβάθμισης της φέρουσας ικανότητάς της, η κατάλληλη ανάλυση πρέπει να γίνεται από αρμόδιο πολιτικό μηχανικό (δομοστατικό). Διάφορες μέθοδοι είναι διαθέσιμες για επίτευξη της απαιτούμενης ενίσχυσης σε αυτές περιλαμβάνονται: η προσθήκη εξωτερικής υποστήριξης ή εγκιβωτισμένου οπλισμού, η συγκόλληση εξωτερικών ελασμάτων ή η αύξηση της διατομής της κατασκευής. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τις διαφορετικές παραμέτρους κάθε έργου, όπως τον τύπο της κατασκευής, το κόστος, τις συνθήκες του περιβάλλοντος του έργου, τη δυνατότητα πρόσβασης συντήρησης, κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρα στην ανάπτυξη πολλών νοτόμων υλικών τεχνικών στο πεδίο της δομητικής ενίσχυσης. Από τις αρχές του 1960 οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν τη συγκόλληση μεταλλικών ελασμάτων (Beton Plaque) με υλικά δομητικής συγκόλλησης εποξειδικής βάσης. Στη δεκαετία του 1990 η Sika ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στο θέμα της εξέλιξης αυτών των τεχνικών χρησιμοποιώντας σύνθετα υλικά ειδικά προδιαμορφωμένα ανθρακοελάσματα (Sika CarboDur ). Από τότε η Sika έχει αναπτύξει περαιτέρω αυτή την τεχνολογία χρησιμοποιώντας υφάσματα πολλαπλών διευθύνσεων (SikaWrap ) βασισμένα σε διαφορετικούς τύπους ινών (άνθρακας, γυαλί, αραμίδιο). Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 4.1 Προσθήκη ή αντικατάσταση εγκιβωτισμένου ή εξωτερικά επικολλώμενου οπλισμού Μέθοδος 4.2 Προσθήκη οπλισμού που θα αγκυρωθεί σε προδιαμορφωμένες οπές ή οπές που θα διατρηθούν για το σκοπό αυτό Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 4.3 Συγκόλληση ελασμάτων ενίσχυσης Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους της κατάλληλης διάταξης τέτοιου οπλισμού, μαζί με τα σημεία στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί, πρέπει πάντα να καθορίζεται από πολιτικό μηχανικό (δομοστατικό). Τα σημεία αγκύρωσης εντός του πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται να τοποθετούνται σύμφωνα με το ΕΝ 1504, Τμήμα 6 τη σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Οδηγία (ETAG-001). Η επιφάνεια των αυλακώσεων των οπών πρέπει να προετοιμάζεται να καθαρίζεται σύμφωνα με ΕΝ 1504 Μέρος 10, Τμήμα Η δομητική ενίσχυση μέσω συγκόλλησης εξωτερικών ελασμάτων εκτελείται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς σχεδιασμού το ΕΝ Οι εκτεθειμένες επιφάνειες του που θα λάβουν την εξωτερική ενίσχυση με συγκόλληση θα πρέπει να είναι πολύ καλά καθαρισμένες προετοιμασμένες. Αδύναμο, κατεστραμμένο ή αποσαρθρωμένο σκυρόδεμα πρέπει να αφαιρείται να επισκευάζεται για να είναι κατάλληλο σύμφωνα με ΕΝ 1504 Μέρος 10, Τμήμα Τμήμα 8. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει προηγηθεί για να δεχθεί η επιφάνεια το νέο φορτίο μέσω της συγκόλλησης. Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Εξόλκευση: Μετατόπιση 0.6 mm σε φορτίο 75 kn Ερπυσμός υπό εφελκυστικό φορτίο:: Μετατόπιση 0.6 mm μετά από συνεχή φόρτιση 50 kn για 3 μήνες Περιεχόμενο σε χλωριόντα: 0.05% Διατμητική αντοχή: 12 N/mm² Μέτρο ελαστικότητας σε θλίψη: 2000 N/mm² Συντελεστής θερμικής διαστολής: per K Για εγκιβωτισμένους οπλισμούς: Sikadur -30 Συγκολλητικό για δομητικές εφαρμογές Υψηλών μηχανικών αντοχών Εξαιρετική συμπεριφορά σε συγκόλληση Sika AnchorFix -1 Ταχείας ωρίμανσης μεθακρυλικής βάσης συγκολλητικό αγκυρώσεων Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες (-10 C) Sika AnchorFix -2 Έγκριση ΕΤΑ για δομητικές εφαρμογές Ταχείας πήξεως Υψηλής θιξοτροπίας για εφαρμογή σε οροφές Sika AnchorFix -3 + Υψηλής απόδοσης συγκολλητικό εποξειδικής βάσης Σκλήρυνση χωρίς συρρίκνωση Sikadur -30 Εποξειδικής βάσης συγκολλητικό για χρήση με τα ανθρακοελάσματα Sika CarboDur ως σύστημα αλλά με το συνήθη χαλύβδινο οπλισμό Υψηλών μηχανικών αντοχών Εξαιρετική συμπεριφορά σε συγκόλληση. Sikadur -330 Εποξειδικής βάσης συγκολλητικό για χρήση με τα υφάσματα SikaWrap Για εφαρμογή με την «ξηρή» μέθοδο Sikadur -300 Εποξειδικής βάσης συγκολλητικό για χρήση με τα υφάσματα SikaWrap Για εφαρμογή με την «υγρή» μέθοδο Μέθοδος 4.4 Προσθήκη κονιάματος ή Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Οι μέθοδοι αυτοί τα συστήματά τους περιγράφονται διεξοδικά στην Αρχή 3 της Αποκατάστασης Σκυροδέματος. Για να διασφαλιστεί η απαιτούμενη απόδοση, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει επίσης να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΝ , Κλάση 3 ή 4. Κονίαμα ή σκυρόδεμα: Κλάση R4 Κλάση R3 Συγκολλητικά: Διατμητική αντοχή 6 N/mm² Σύστημα που αποτελείται από το συγκολλητικό αστάρι Sika την τεχνολογία Sika. Υλικά επισκευής: Sika MonoTop -Dynamic Sikafloor -82/-83 EpoCem Αστάρια συγκόλλησης: Sikadur -32 SikaTop Armatec -110 EpoCem * Ο πίνακας συνεχίζεται στις σελίδες

14 ΕΝ Αρχή 4: Δομητική Ενίσχυση (ΔΕ) Αναβάθμιση ή Επαναφορά της Φέρουσας Ικανότητας (συνέχεια) Η εισαγωγή ενέματος η σφράγιση ρωγμών γενικώς δεν ενισχύει δομητικά μία κατασκευή. Παρόλα αυτά, για εργασίες επισκευών ή όταν λάβει χώρα προσωρινή υπερφόρτιση, τα ενέματα βάσης εποξειδικής ρητίνης χαμηλού ιξώδους μπορούν να αποκαταστήσουν την κατασκευή στην αρχική της δομητική κατάσταση. Η εισαγωγή εντεταμένων σύνθετων υλικών έχει οδηγήσει την τεχνολογία δομητικών ενισχύσεων σε υψηλότερο επίπεδο. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί υψηλών αντοχών, μικρού βάρους ανθρακοελάσματα, ενώ παράλληλα ο χρόνος ωρίμανσης μειώνεται οι συνθήκες στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία αυτή επεκτείνονται με τη χρήση πρωτοπόρας μεθόδου ηλεκτρικής θέρμανσης του υλικού συγκόλλησης (Sika CarboHeater). Αυτές οι νοτομίες συντελούν στην ενίσχυση της θέσης της Sika ως παγκοσμίου ηγέτη σε αυτόν τον τομέα εφαρμογών. Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 4.5 Εισαγωγή ενέματος σε ρωγμές κοιλότητες Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 4.6 Πλήρωση ρωγμών κοιλοτήτων Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Οι ρωγμές πρέπει να καθαρίζονται να προετοιμάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΝ 1504 Μέρος 10, Τμήμα Ακολούθως μπορούν να επιλεχθούν τα πιο κατάλληλα συστήματα Sika για επανα-σφράγιση συγκόλληση, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η δομητική ακεραιότητα του. Όπου υπάρχουν αδρανείς ρωγμές ή κοιλότητες που έχουν αρκετά μεγάλο εύρος, μπορούν να γεμίσουν με εποξειδικό κονίαμα με έγχυση (βαρυτικά) ή επιφανειακά με τοπική επισκευή. Κατηγοριοποίηση υλικού ενεμάτωσης: F: Δύναμη μετάδοσης / μετάδοση φορτίου Κατηγοριοποίηση υλικού ενεμάτωσης: F: Δύναμη μετάδοσης / μεταφορά φορτίου Sikadur -53 εποξειδική ρητίνη Ανεπηρέαστη από υγρασία (υποβρύχιες εφαρμογές) Πλήρωση ρωγμών μέχρι 30 mm Sikadur -52 ρητίνη πλήρωσης ρωγμών Δύο συστατικών εποξειδική ρητίνη Χαμηλού ιξώδους Sika InjectoCem -190 Δύο συστατικών μικροτσιμέντο για ενεματώσεις Προστασία εμβαπτισμένου οπλισμού έναντι διάβρωσης Sikadur -52 ρητίνη πλήρωσης ρωγμών Δύο συστατικών εποξειδική ρητίνη Χαμηλού ιξώδους Sika InjectoCem -190 Δύο συστατικών μικροτσιμέντο για ενεματώσεις Προστασία εμβαπτισμένου οπλισμού έναντι διάβρωσης Sikadur -31 Δύο συστατικών εποξειδική ρητίνη Υψηλών αντοχών Θιξοτροπική: δεν κρεμάει σε κατακόρυφες επιφάνειες ή σε εφαρμογές οροφής Μέθοδος 4.7 Προένταση/Μετένταση Προένταση/Μετένταση: το σύστημα αυτής της μεθόδου περιλαμβάνει εφαρμογή δυνάμεων σε μία υφιστάμενη κατασκευή με σκοπό την παραμόρφωσή της με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αντέξει πιο αποτελεσματικά τα φορτία που θα φέρει ή να έχει μικρότερη βύθιση από την αρχική της κατάσταση. (Σημείωση: η τεχνική της προέντασης αφορά υφιστάμενες κατασκευές Ω.Σ., ή τοιχοποιίες, όπου εφαρμόζονται εξωτερικά επικολλώμενα ή μη-επικολλώμενα ανθρακοελάσματα με ειδικές κατασκευαστικές διατάξεις αγκυρώσεων). Τεχνικές ιδιαίτερα χρήσιμες για εφαρμογές όπου η φωτιά αποτελεί σημαντικό σχεδιαστικό περιορισμό. Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Συστήματα προέντασης ανθρακοελασμάτων: Sika LEOBA SLC Sika CarboStress σύστημα Παραδοσιακές μέθοδοι συστημάτων προέντασης: SikaGrout -300 PT Υλικά ενεμάτωσης σε σωληνώσεις όπου διατρέχουν τα καλώδια ή τένοντες 26 27

15 ΕΝ Αρχή 5: Φυσική Αντίσταση (ΦΑ) Αύξηση της Ανθεκτικότητας του Σκυροδέματος σε Φυσικές ή Μηχανικές Καταπονήσεις Οι κατασκευές του υφίστανται βλάβη από διαφορετικούς τύπους φυσικών ή μηχανικών καταπονήσεων: Αυξημένο μηχανικό φορτίο Φθορά από τριβή, όπως συμβαίνει στα δάπεδα (π.χ. σε αποθηκευτικούς χώρους) Υδραυλική φθορά από νερό σωματίδια που ενδέχεται αυτό να μεταφέρει (π.χ. σε φράγματα ή σε κανάλια απορροής/ αποστράγγισης) Επιδερμικές κακώσεις από τη δράση των κύκλων πήξης-τήξης (π.χ. σε γέφυρες) Η Sika παρέχει όλα τα κατάλληλα προϊόντα για επισκευή αυτών των διαφορετικών τύπων μηχανικών φυσικών βλαβών σε όλους τους τύπους κατασκευών σε όλες τις διαφορετικές κλιματικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 5.1 Βαφή Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 5.2 Εμποτισμός Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μόνο υψηλής απόδοσης βαφές μπορούν να παρέχουν επαρκή επιπρόσθετη προστασία στο σκυρόδεμα για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά του ενάντια σε φυσική ή μηχανική καταπόνηση. Ο εμποτισμός ορίζεται ως επεξεργασία της επιφάνειας του με σκοπό να μειωθεί το επιφανειακό πορώδες της να ενισχυθεί. Οι πόροι τα τριχοειδή στην περίπτωση αυτή είναι είτε μερικώς είτε πλήρως καλυμμένα. Αυτός ο τύπος επεξεργασίας συνήθως οδηγεί σε ασυνεχές υμένα πάχους μεταξύ microns στην επιφάνεια. Ορισμένα προϊόντα εμποτισμού μπορούν να αντιδράσουν με κάποια από τα συστατικά του να οδηγήσουν σε υψηλότερη ανθεκτικότητα σε τριβή μηχανική καταπόνηση. Τριβή (Δοκιμή Taber): Απώλεια μάζας <3000 mg Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/(m² h) Αντοχή σε κρούση: Κλάση I έως Κλάση III Δύναμη πρόσφυσης: Ελαστική: 0.8 N/mm² ή 1.5 N/mm² (με βατότητα) Άκαμπτη: 1.0 N/mm² ή 2.0 N/mm² (με βατότητα) Τριβή (Δοκιμή Taber): 30% βελτίωση συγκριτικά με δείγμα που δεν έχει υποστεί εμποτισμό Βάθος διείσδυσης: >5 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/(m² h) Αντοχή σε κρούση: Κλάση I έως Κλάση III Κλάση I: Sikafloor W/-264/-263SL Δύο συστατικών, εποξειδικές ρητίνες Πολύ καλή μηχανική χημική αντοχή Κλάση II: Sikafloor -156/-161 Πολύ καλή χημική μηχανική αντοχή Εξαιρετική αντίσταση σε τριβή Δύο συστατικών, εποξειδικές ρητίνες, χωρίς διαλύτες Κλάση III: Σειρά Sikafloor PurCem Ειδικών απαιτήσεων επιστρώσεις Εξαιρετική χημική μηχανική αντοχή Πολυουρεθανικής βάσης Κλάση I: Sikafloor 2420 Βασισμένο σε εποξειδικές ρητίνες Καλή πρόσφυση σε ομοιογενείς επιφάνειες Καλή ικανότητα διείσδυσης στο υπόστρωμα Σειρά Sikafloor Curehard Σφράγιση μείωση σκόνης επιφάνειας Αύξηση ανθεκτικότητας Αντιεξατμιστική μεμβράνη Μέθοδος 5.3 Προσθήκη κονιάματος ή Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Οι Μέθοδοι τα κατάλληλα συστήματα για αυτού του τύπου την εφαρμογή καθορίζονται στην Αρχή 3 - Αποκατάσταση Σκυροδέματος. Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις βάσει ΕΝ , Κλάση R4 ή R3. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει τα προϊόντα να πληρούν επιπλέον απαιτήσεις όπως αντίσταση σε υδραυλική τριβή. Ο μηχανικός πρέπει επομένως να καθορίζει αυτές τις επιπλέον απαιτήσεις σε κάθε ειδική κατασκευή. Κονίαμα/ Σκυρόδεμα: Κλάση R4 Κλάση R3 Κλάση R4: Sika MonoTop -Dynamic / Sika MonoTop 627 Υψηλής απόδοσης επισκευαστικό κονίαμα Εξαιρετική υφή ως τελική στρώση Εφαρμογή με το χέρι ή με την «υγρή» μέθοδο εφαρμογής Sikafloor -81/-82/-83 EpoCem Εποξειδικά τροποποιημένο τσιμεντοειδές κονίαμα Υψηλής αντοχής σε παγετό παγολυτικά άλατα Κλάση R3: SikaGrout 312A Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ρευστότητας 28 29

16 ΕΝ Αρχή 6: Χημική Αντοχή (ΧΑ) Αύξηση της Ανθεκτικότητας του Σκυροδέματος σε Χημική Προσβολή Οι απαιτήσεις χημικής αντοχής σε μια κατασκευή στις επιφάνειές της εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, συμπεριλαμβάνοντας τον τύπο τη συγκέντρωση των χημικών, τη θερμοκρασία, την πιθανή διάρκεια της έκθεσης, κ.α. Η κατάλληλη εκτίμηση των κινδύνων αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής σε οποιαδήποτε ειδική κατασκευή. Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 6.1 Βαφή Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μόνο υψηλής απόδοσης βαφές μπορούν να παρέχουν επαρκή προστασία σε σκυρόδεμα να βελτιώνουν την ανθεκτικότητά του σε χημικές επιθέσεις. Ανθεκτικότητα σε ισχυρές χημικές επιθέσεις: Κλάση Ι έως Κλάση ΙΙΙ Δύναμη πρόσφυσης: Ελαστική: 0.8 N/mm² ή 1.5 N/mm² (με βατότητα) Κλάση II: Sikagard -63 N Δύο συστατικών εποξειδική ρητίνη με καλή χημική μηχανική αντοχή Sikafloor -390 Υψηλή χημική αντοχή Μεσαία δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι προστατευτικών βαφών διαθέσιμοι από τη Sika για να παρέχουν μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη προστασία σε χημική προσβολή, ανάλογα με τον τύπο το βαθμό της έκθεσης. Άκαμπτη: 1.0 N/mm² ή 2.0 N/mm² (με βατότητα) Κλάση I: Sikafloor -264/-263 SL Καλή χημική μηχανική αντοχή Εξαιρετική αντοχή σε τριβή Χωρίς διαλύτες Η Sika επομένως παρέχει ένα μεγάλο εύρος προστατευτικών βαφών για προστασία του από όλες τις διαφορετικές χημικές καταπονήσεις. Οι βαφές αυτές βασίζονται σε διαφορετικές ρητίνες υλικά, συμπεριλαμβάνοντας: ακρυλικά, εποξειδικά, πολυουρεθανικά, πυριτικά, συνδυασμό τσιμεντουειδούς με εποξειδικές ρητίνες, τσιμεντοειδή τροποποιημένα με πολυμερή, κ.α. Μέθοδος 6.2 Εμποτισμός Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Ο εμποτισμός ορίζεται ως επεξεργασία της επιφάνειας του με σκοπό να μειωθεί το επιφανειακό πορώδες της να ενισχυθεί. Οι πόροι τα τριχοειδή στην περίπτωση αυτή είναι είτε μερικώς είτε πλήρως καλυμμένα. Αυτός ο τύπος επεξεργασίας συνήθως οδηγεί σε ασυνεχές υμένα πάχους μεταξύ microns στην επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή οδηγεί σε φραγή του δικτύου του πορώδους έναντι βλαβερών ουσιών. Αντοχή σε επίθεση χημικών μετά από έκθεση 30 ημερών Sikafloor 2420 Βασισμένο σε εποξειδικές ρητίνες Καλή πρόσφυση σε ομοιογενείς επιφάνειες Καλή ικανότητα διείσδυσης στο υπόστρωμα Μέθοδος 6.3 Προσθήκη κονιάματος ή Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Οι Μέθοδοι τα κατάλληλα συστήματα για αυτού του τύπου την εφαρμογή καθορίζονται στην Αρχή 3 Αποκατάσταση Σκυροδέματος. Για να είναι σε θέση να ανθίσταται της επίθεσης σε χημικά, τα τσιμεντοειδούς βάσης προϊόντα πρέπει να αποτελούνται από ειδικά τσιμέντα / ή να είναι συνδυασμένα με εποξειδικές ρητίνες. Ο μηχανικός πρέπει επομένως να καθορίζει αυτές τις επιπλέον απαιτήσεις σε κάθε ειδική κατασκευή. Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Sikagard -720 EpoCem Sikafloor -81/-82/-83 EpoCem Εποξειδικά τροποποιημένα τσιμεντοειδή κονιάματα Καλή χημική αντοχή Πολύ πυκνής δομής 30 31

17 ΕΝ Αρχή 7: Διατήρηση ή Επαναφορά της Παθητικότητας (ΔΠ) Αντιμετώπιση ή Αντικατάσταση του Σκυροδέματος που Εγκιβωτίζει τον Σιδηροπλισμό Η διάβρωση του σιδηροπλισμού σε μια κατασκευή λαμβάνει χώρα όταν συνυπάρχουν ταυτοχρόνως πολλοί παράγοντες: απώλεια παθητικότητας, παρουσία οξυγόνου παρουσία επαρκούς υγρασίας στο περιβάλλον σκυρόδεμα. Εάν μία από αυτές τις συνθήκες δεν ικανοποιείται, τότε η διάβρωση δεν μπορεί να λάβει χώρα. Σε κανονικές συνθήκες, ο οπλισμός του χάλυβα προστατεύεται από το αλκαλικό περιβάλλον του που τον περιβάλλει. Αυτή η αλκαλικότητα δημιουργεί ένα παθητικό υμένα οξειδίων του σιδήρου στην επιφάνεια του, η οποία προστατεύει το χάλυβα από τη διάβρωση. Παρόλα αυτά, αυτός ο παθητικός υμένας μπορεί να καταστραφεί λόγω της μείωσης της αλκαλικότητας εξαιτίας ενανθράκωσης όταν η ενανθράκωση έχει φτάσει στο επίπεδο του οπλισμού. Καταστροφή της παθητικότητας μπορεί επίσης να λάβει χώρα λόγω επίθεσης χλωριόντων. Υπάρχουν διαθέσιμες διαφορετικές μέθοδοι επαναφοράς (ή συντήρησης) της παθητικότητας του οπλισμού. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από ένα εύρος διαφορετικών παραμέτρων, όπως: τις αιτίες της απώλειας παθητικότητας (λόγω ενανθράκωσης ή επίθεσης χλωριόντων), το εύρος της βλάβης, τις συνθήκες του έργου, τη μεθοδολογία επισκευής προστασίας, τις δυνατότητες συντήρησης, το κόστος, κ.α. Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 7.1 Αύξηση επικάλυψης με επιπλέον κονίαμα ή σκυρόδεμα Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 7.2 Αντικατάσταση του προσβεβλημένου ή ενανθρακωμένου. Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 7.3 Ηλεκτροχημική επαναλκαλοποίηση του ενανθρακωμένου. Μέθοδος 7.4 Επαναλκαλοποίηση του ενανθρακωμένου με διάχυση. Εάν ο οπλισμός δεν έχει επαρκή επικάλυψη, τότε με προσθήκη επιπλέον τσιμεντοειδούς κονιάματος ή, η χημική επίθεση στον οπλισμό περιορίζεται. (δηλαδή έναντι ενανθράκωσης ή χλωριόντων). Με την απομάκρυνση του κατεστραμμένου την αποκατάσταση της κάλυψης του οπλισμού, ο χάλυβας επανα-προστατεύεται μέσω της αλκαλικότητας του περιβάλλοντος που τον περιβάλλει. Η επαναλκαλοποίηση των κατασκευών με ηλεκτροχημικές μεθόδους είναι μια διαδικασία που γίνεται με εφαρμογή ηλεκτρικού φορτίου μεταξύ του εγκυβωτισμένου οπλισμού ενός εξωτερικού συστήματος αποτελούμενου από ένα πλέγμα ανόδου, το οποίο είναι εγκυβωτισμένο σε ένα ηλεκτρολυτικό ταμιευτήρα, που τοποθετείται προσωρινά στην επιφάνεια του. Αυτή η μέθοδος αντιμετώπισης δεν αποτρέπει τη μελλοντική διείσδυση διοξειδίου του άνθρακα. Κατά συνέπεια, για να είναι αποτελεσματική μακροπρόθεσμα, πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλες προστατευτικές βαφές που αποτρέπουν τη μελλοντική ενανθράκωση τη διείσδυση χλωριόντων. Δεν υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία σε ότι αφορά σε αυτή τη μέθοδο. Η μέθοδος αυτή απαιτεί την εφαρμογή μιας πολύ αλκαλικής επίστρωσης στην επιφάνεια του ενανθρακωμένου, η επαναλκαλοποίηση επιτυγχάνεται με την αργή διάχυση των αλκαλίων διαμέσου της ενανθρακωμένης ζώνης. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί η σωστή κατανομή του υλικού στη μάζα του. Μετά την επεξεργασία, συνίσταται πάντα η αποτροπή περαιτέρω ενανθράκωσης με την εφαρμογή κατάλληλης προστατευτικής επίστρωσης. Αντίσταση σε ενανθράκωση: Κλάση R4 ή R3 Θλιπτική αντοχή: Κλάση R4 ή R3 Δύναμη συγκόλλησης: Κλάση R4 ή R3 Αντίσταση σε ενανθράκωση: Κλάση R4 ή R3 Θλιπτική αντοχή: Κλάση R4 ή R3 Πρόσφυση: Κλάση R4 ή R3 Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Κλάση R4: Sika MonoTop -Dynamic Sika MonoTop -627 Sikafloor -82 EpoCem Κλάση R3: Sika MonoTop -622 Evolution Κλάση R4: Sika MonoTop -Dynamic Κλάση R3: Sika MonoTop -622 Evolution Τεχνολογία της Sika για ποιοτικό σκυρόδεμα: Sika ViscoCrete υπερρευστοποιητές SikaPlast υπερρευστοποιητές Για αντιμετώπιση εκ των υστέρων: Sikagard -720 EpoCem Ως τελικές επιστρώσεις συντήρησης/ προστασίας: Sikagard -680 S Ως τελικές επιστρώσεις συντήρησης/ προστασίας: Sikagard -720 EpoCem Ως τελικές επιστρώσεις συντήρησης/ προστασίας: Sikagard -680 S Μέθοδος 7.5 Ηλεκτροχημική αφαίρεση χλωριόντων Η διαδικασία της ηλεκτροχημικής αφαίρεσης χλωριόντων είναι παρόμοια με τη μέθοδο της καθοδικής προστασίας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ του εγκυβωτισμένου οπλισμού ενός πλέγματος ανόδου τοποθετημένου στην εξωτερική επιφάνεια του. Ως αποτέλεσμα, τα χλωριόντα οδηγούνται έξω από τη μάζα του, προς την επιφάνειά του. Από τη στιγμή που η διαδικασία ολοκληρώνεται, η κατασκευή του πρέπει να προστατευτεί με κατάλληλο σύστημα, ούτως ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διείσδυση χλωριόντων. Χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια Υδροφοβικός εμποτισμός ως τελικά στάδια συντήρησης/προστασίας: Sikagard -705 L ή Sikagard -706 Thixo σε συνδυασμό με προστατευτική βαφή Sikagard -680 S 32 33

18 ΕΝ Αρχή 8: Αύξηση Αντίστασης (ΑΑ) Αύξηση Ηλεκτρικής Αντίστασης του Σκυροδέματος για Μείωση Κινδύνου Διάβρωσης Η αρχή 8 ασχολείται με την αύξηση της αντίστασης του, η οποία συνδέεται άμεσα με το ποσοστό της διαθέσιμης υγρασίας εντός των πόρων του. Όσο πιο υψηλή η αντίσταση, τόσο χαμηλότερο το ποσό της ελεύθερης υγρασίας εντός των πόρων του. Αυτό σημαίνει ότι το οπλισμένο σκυρόδεμα με υψηλή αντίσταση θα έχει χαμηλότερο κίνδυνο διάβρωσης. Η αρχή 8 ασχολείται με την αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης του συνεπώς καλύπτει περίπου τις ίδιες μεθόδους επισκευών όπως η Αρχή 2 (ΕΥ) Έλεγχος Υγρασίας. Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 8.1 Υδροφοβικός εμποτισμός Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 8.2 Εμποτισμός Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Ο υδροφοβικός εμποτισμός ορίζεται ως επεξεργασία της επιφάνειας του με σκοπό να δημιουργηθεί υδρο-απωθητική επιφάνεια. Οι πόροι το δίκτυο τριχοειδών δεν πληρώνονται, αλλά εμποτίζονται με το υλικό υδροφοβισμού. Ο τρόπος δράσης αυτού του συστήματος είναι η μείωση της επιφανειακής τάσης του υγρού νερού, αποτρέποντας τη δίοδό του διαμέσου των πόρων, αλλά ταυτόχρονα επιτρέποντας τη διάχυση των υδρατμών στις δύο κατευθύνσεις, δράση που είναι σε πλήρη συμφωνία με την ορθή πρακτική της φυσικής λειτουργίας των κτιρίων. Ο εμποτισμός ορίζεται ως επεξεργασία της επιφάνειας του με σκοπό να μειωθεί το επιφανειακό πορώδες της να ενισχυθεί. Οι πόροι τα τριχοειδή στην περίπτωση αυτή είναι είτε μερικώς είτε πλήρως καλυμμένα. Αυτός ο τύπος επεξεργασίας συνήθως οδηγεί σε ασυνεχές υμένα πάχους μεταξύ microns στην επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή οδηγεί σε φραγή του δικτύου του πορώδους έναντι βλαβερών ουσιών. Διείσδυση: Κλάση Ι: < 10 mm Κλάση ΙΙ: 10 mm Συντελεστής ρυθμού εξάτμισης Κλάση Ι: > 30% Κλάση ΙΙ: > 10% Απορρόφηση νερού αντίσταση σε αλκάλια: Ρυθμός απορρόφησης: < 7,5% Αλκαλικό διάλυμα: < 10% Βάθος διείσδυσης: 5 mm Τριχοειδής απορρόφηση: w<0, 1 kg/(m 2 x h) Sikagard -700 ομάδα προϊόντων Βασισμένη σε υδροφοβικούς εμποτισμούς σιλανικής βάσης Διεισδύουν σε βάθος έτσι παρέχουν υδροαπωθητική επιφάνεια Sikagard -706 Thixo (Κλάση II) Sikagard -705 L (Κλάση II) Sikagard -700 S (Κλάση I) Sikafloor 2420 Βασισμένο σε εποξειδικές ρητίνες Καλή πρόσφυση σε ομοιογενείς επιφάνειες Καλή ικανότητα διείσδυσης στο υπόστρωμα Μέθοδος 8.3 Βαφή Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Ως επιφανειακές επιστρώσεις ορίζονται τα προϊόντα εκείνα που είναι σχεδιασμένα να παρέχουν βελτιωμένη επιφάνεια για αυξημένη αντίσταση ή λειτουργία υπό συγκεκριμένες εξωτερικές επιδράσεις. Οι λεπτές επιφανειακές ρωγμές με ολική κινητικότητα έως 0,3 mm μπορούν να επισκευαστούν με ασφάλεια ακολούθως να σφραγιστούν, δίνοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα της παραλαβής κινητικότητας με τη χρήση ελαστικών βαφών με δυνατότητα γεφύρωσης ρηγματώσεων, οι οποίες παράλληλα είναι αδιάβροχες ανθεκτικές σε ενανθράκωση. Η επεξεργασία αυτή διασφαλίζει θερμικές δυναμικές παραμορφώσεις των κατασκευών από ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών διακυμάνσεων, δονήσεων ή αστοχιών στους αρμούς από ελλιπή σχεδιασμό ή εφαρμογή των συστημάτων αρμοκάλυψης. Τριχοειδής απορρόφηση: w <0.1 kg/(m² h) Δυνατότητα διάχυσης υδρατμών: Κλάση I: S d <5 m Κλάση IΙ: 5 m < S d <50 m Κλάση IΙΙ: S d 50 m Δύναμη πρόσφυσης: Ελαστική: 0.8 N/mm² ή 1.5 N/mm² (με βατότητα) Άκαμπτη: 1.0 N/mm² ή 2.0 N/mm² (με βατότητα) Εύκαμπτα συστήματα: Sikagard -550 W Elastic Ακρυλική ρητίνη Αδιάβροχη με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών Άκαμπτα συστήματα: Sikagard -680 S Ακρυλική ρητίνη Αδιάβροχη Sikagard Wallcoat T Δύο συστατικών εποξειδική ρητίνη Φράγμα υγρασίας 34 35

19 ΕΝ Αρχή 9: Έλεγχος Καθοδικής Ζώνης (ΕΚ) Αποτροπή Διάβρωσης του Χαλύβδινου Οπλισμού Η Αρχή 9 βασίζεται στον περιορισμό της πρόσβασης του οξυγόνου σε όλες τις πιθανές περιοχές καθόδου, στα σημεία δηλαδή που αποτρέπεται η διάβρωση. Ένα τρόπος αντιμετώπισης της μεθόδου αυτής είναι ο περιορισμός του διαθέσιμου οξυγόνου με εφαρμογή επικαλύψεων στην επιφάνεια του χάλυβα. Άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εφαρμογή ενός αναστολέα σε μορφή υμένα που εμποδίζει την πρόσβαση οξυγόνου στην επιφάνεια του χάλυβα. Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 9.1 Περιορισμός περιεχόμενου οξυγόνου (στην κάθοδο) με επιφανειακό κορεσμό, επιφανειακή βαφή ή αναστολείς με τη μορφή υμένα στην επιφάνεια του χάλυβα. Δημιουργία συνθηκών υπό τις οποίες οποιεσδήποτε πιθανές περιοχές καθόδου του οπλισμού είναι αδύνατον να οδηγήσουν σε αντίδραση στην άνοδο. Παρ' όλο που δεν αναφέρεται στο πρότυπο ως μέθοδος 9.1, οι αναστολείς (που προστίθενται στο σκυρόδεμα ως πρόσμικτα ή εφαρμόζονται επιφανειακώς με τη μορφή εμποτισμού στη σκληρυμένη επιφάνεια του ) δημιουργούν ένα υμένα στην επιφάνεια του οπλισμού αποτρέπουν την πρόσβαση στο οξυγόνο. Συστάσεις Sika: Βάθος διείσδυσης των επιφανειακά εφαρμοσμένων αναστολέων: >100 ppm (μέρη στο εκατομμύριο) στο επίπεδο της επιφάνειας του οπλισμού. Αναστολείς διάβρωσης: Sika FerroGard -901 (πρόσμικτο) Sika FerroGard (επιφανειακής εφαρμογής) Αναστολείς βάσεως αμινο-αλκοόλης Μακροπρόθεσμη προστασία ανθεκτικότητα Οικονομική επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των κατασκευών οπλισμένου Επιφανειακή επίστρωση: Sikadur -32 Μικρή ευαισθησία στην υγρασία Πυκνή δομή, αποτρέπει τη διείσδυση χλωριόντων ΕΝ Αρχή 10: Καθοδική Προστασία (ΚΠ) Αποτροπή Διάβρωσης του Χαλύβδινου Οπλισμού Η Αρχή 10 αναφέρεται στα συστήματα καθοδικής προστασίας. Πρόκειται για ηλεκτροχημικά συστήματα που «αναιρούν» τη διαφορά δυναμικού μεταξύ ανοδικής καθοδικής περιοχής του χάλυβα, ώστε να εμποδίζεται η μεταφορά ηλεκτρονίων από την άνοδο προς την κάθοδο να αναστέλλεται η διαδικασία διαβρώσεως του οπλισμού. Το ρεύμα αυτό παρέχεται από μία εξωτερική πηγή (σύστημα με εφαρμοζόμενο ρεύμα) ή από τη δημιουργία γαλβανικού ρεύματος διαμέσου σύνδεσης του χάλυβα με ένα λιγότερο ευγενές μέταλλο «θυσιαζόμενης ανόδου» π.χ. ψευδάργυρος (σύστημα γαλβανικής ανόδου). Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 10.1 Εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος. Στο Ρεύμα Καθοδικής Προστασίας, το ρεύμα παρέχεται από μία εξωτερική ηλεκτρική πηγή κατανέμεται σε έναν ηλεκτρολύτη διαμέσου βοηθητικών ανόδων (π.χ. πλέγμα τοποθετημένο στην επιφάνεια του οπλισμού συνδεδεμένο με αυτό). Αυτές οι βοηθητικές άνοδοι είναι εν γένει εγκυβωτισμένες σε ένα κονίαμα για να προστατευτούν από την υποβάθμιση. Για να λειτουργήσει αποδοτικά το σύστημα απαιτείται το περιβάλλον κονίαμα να έχει αρκετά χαμηλή αντίσταση έτσι ώστε να επιτρέπεται η μετάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίσταση του κονιάματος: σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις Κονιάματα για ενσωμάτωση του πλέγματος της καθοδικής προστασίας: Εκτοξευόμενα κονιάματα: Sika MonoTop -627 Υψηλής απόδοσης επισκευαστικό κονίαμα Εφαρμογή με το μυστρί ή με την «υγρή» μέθοδο εκτόξευσης Κονιάματα επιπέδωσης: Sikafloor Level-30 Αυτοεπιπεδούμενο Επαρκούς ανθεκτικότητας Sika Galvashield Σύστημα διακριτών ανοδίων 36 37

20 ΕΝ Αρχή 11: Έλεγχος Ανοδικής Ζώνης (ΕΑ) Αποτροπή Διάβρωσης του Χαλύβδινου Οπλισμού Θεωρώντας τον έλεγχο των περιοχών ανόδου για αποτροπή της διάβρωσης με την Αρχή 11, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ειδικά στις πολύ επιβαρυμένες με χλωριόντα περιοχές, η φθορά του οπλισμού λόγω διάβρωσης οι αποφλοιώσεις του λαμβάνει χώρα πρωτίστως στις περιοχές με μικρή επικάλυψη οπλισμού. Επιπλέον είναι σημαντικό να προστατέψουμε τις επισκευασμένες περιοχές από μελλοντική διείσδυση επιβλαβών παραγόντων (χλωριόντα, διοξείδιο του άνθρακα). Μία προστατευτική επίστρωση τσιμεντοκονιάματος μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στον σιδηροπλισμό μετά από κατάλληλο καθαρισμό του, με σκοπό να αποτραπεί η περαιτέρω απομείωση του σιδηροπλισμού στις περιοχές της ανόδου. Επιπλέον, για να αποτρέψουμε τη δημιουργία του φαινομένου της «άρχουσας ανόδου» σε περιοχές που περιβάλλουν τα επισκευαστικά τμήματα, μπορεί να εφαρμοστεί αναστολέας διάβρωσης με σκοπό να διεισδύσει διαμέσου του να προσεγγίσει τον οπλισμό, όπου θα δημιουργήσει ένα φράγμα για επιπλέον προστασία της ανοδικής ζώνης. Μέθοδος Φωτογραφία Περιγραφή Βασικά κριτήρια Προϊόντα Sika Μέθοδος 11.1 Επάλειψη του οπλισμού με επίστρωση που περιέχει ενεργά συστατικά. Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Μέθοδος 11.2 Επάλειψη του οπλισμού με επίστρωση που λειτουργεί ως φράγμα Αντίστοιχο μέρος από το Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN Αυτές οι επιστρώσεις περιέχουν ενεργά μικροσυστατικά που μπορούν να δράσουν είτε ως αναστολείς διάβρωσης είτε να παρέχουν παθητικό περιβάλλον λόγω της αλκαλικότητάς τους. Παρά το ότι πρέπει να δίνεται προσοχή στην κατάλληλη εφαρμογή τους, είναι λιγότερο ευαίσθητες σε ατέλειες εφαρμογής από ότι οι επιστρώσεις που λειτουργούν ως φράγματα. Αυτές οι φραγματικές επιστρώσεις λειτουργούν με ολοκληρωτική απομόνωση του οπλισμού από την επαφή του με το οξυγόνο το νερό. Επομένως, απαιτούν υψηλότερα επίπεδα επιφανειακής προετοιμασίας έλεγχο της εφαρμογής τους. Ο λόγος για αυτό είναι το ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές εάν ο χάλυβας είναι τελείως απαλλαγμένος από υποπροϊόντα της διάβρωσης πλήρως καλυμμένος χωρίς κανένα ελάττωμα, γεγονός που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε συνθήκες έργου. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε μείωση της πρόσφυσης του επισκευαστικού κονιάματος στον οπλισμό στον οποίο έχει γίνει εφαρμογή η επίστρωση φράγματος. Συμμόρφωση με ΕΝ Συμμόρφωση με ΕΝ Τσιμεντοειδούς βάσης: Sika MonoTop -910 Ενός συστατικού προστατευτικό διάβρωσης Καλή αντίσταση έναντι σε νερό διείσδυση χλωριόντων Τσιμεντοειδή τροποποιημένα με εποξειδικές ρητίνες: SikaTop Armatec -110 EpoCem Υψηλής πυκνότητας, κατάλληλα για έντονα διαβρωτικό περιβάλλον Εξαιρετική πρόσφυση σε χάλυβα σκυρόδεμα Εποξειδικής βάσης ρητίνη: Sikadur -32 Μικρή ευαισθησία στην υγρασία Πυκνή δομή, αποτρέπει τη διείσδυση χλωριόντων Σημείωση: Αναστολείς διάβρωσης διττής δράσης όπως το Sika FerroGard προστατεύουν ταυτοχρόνως την περιοχή καθόδου την περιοχή της ανόδου. Μέθοδος 11.3 Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης εντός του ή στην επιφάνειά του. Η αρχή της εφαρμογής αναστολέων διάβρωσης στην επιφάνεια του βασίζεται στο ότι τα υλικά αυτά διαχέονται στο σκυρόδεμα δημιουργούν μία προστατευτική στρώση στην επιφάνειά του. Οι αναστολείς διάβρωσης μπορούν επίσης να προστεθούν ως πρόσμικτα στα επισκευαστικά κονιάματα ή το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για εργασίες αποκατάστασης. Συστάσεις Sika: Το βάθος διείσδυσης του επιφανειακώς εφαρμοζόμενου αναστολέα διάβρωσης πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτυγχάνει: >100 ppm (μέρη στο εκατομμύριο) στο επίπεδο της επιφάνειας του οπλισμού Αναστολείς διάβρωσης: Sika FerroGard -901 (πρόσμικτο) Sika FerroGard (επιφανειακής εφαρμογής) Αναστολείς βάσεως αμινο-αλκοόλης, διττής λειτουργίας Μακροπρόθεσμη προστασία ανθεκτικότητα Αύξηση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των κατασκευών οπλισμένου 38 39

21 Συνοπτικός Πίνακας Ροής Στάδια της Ορθής Διαδικασίας Επισκευής Προστασίας Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Πίνακας Ροής της διαδικασίας που περιγράφεται στο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 για Επισκευή Προστασία με Συστήματα Sika Α Π Ο Τ Ι Μ Η Σ Η Όχι Ορατές ρωγμές αποχρωματισμός Λανθάνουσες βλάβες; Όχι Συνέχιση τακτικής παρακολούθησης Ναι Ναι Έρευνα αποτίμησης Ανάλυση βασικών αιτιών Δομητικός Έλεγχος Καθορισμός του μελλοντικού κύκλου ζωής Ναι Απαιτούνται ενέργειες; Όχι Είναι απαραίτητη η επισκευή του ; Όχι Έλεγχος τυχόν απαραίτητης προστασίας του χάλυβα ή του Ναι Φέρουσα επισκευή Όχι Βελτίωση εμφάνισης; Όχι Ναι Ναι Προδιαγραφή για ειδικό αστάρι συγκόλλησης (όπως απαιτείται) επισκευαστικό κονίαμα (κλάσεως R3 ή R4) Προδιαγραφή για ειδικό επισκευαστικό κονίαμα (κλάσεως R2 ή R1) Υπάρχει απαίτηση γεφύρωσης ρω γμών; Όχι Εφαρμόστε δομητικό κονίαμα επισκευών Sika MonoTop (κλάσεως R4) Sika MonoTop (κλάσεως R3) Εφαρμόστε μη δομητικό κονίαμα επισκευών Sika MonoTop (κλάσεως R2) Sika MonoTop (κλάσεως R1) Εφαρμόστε Sikagard ελαστικές βαφές Sikalastic μεμβράνες υγρής εφαρμογής Sikafloor βαφές δαπέδων Sikaflex σφραγιστικά αρμών Εφαρμόστε Sikagard βαφές Sikafloor επιστρώσεις δαπέδων SikaCor βαφές μετάλλων Οργάνωση διαχείρησης στρατηγικής συντήρησης Ναι Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου του ρυθμού διάβρωσης Όχι Τελική επιθεώρηση Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Εφαρμόστε Sika FerroGard αναστολείς διάβρωσης /ή Sikagard υδροφοβισμό Τα στάδια της Επισκευής Σκυροδέματος τα Συστήματα Προστασίας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Μέρος 9 Πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή Διαδικασία αποτίμησης Στρατηγική διαχείρισης Σχεδιασμός εργασιών επισκευής Εργασίες επισκευής Αποδοχή των εργασιών επισκευής Ιστορικό κατασκευής Ανασκόπηση των εγγράφων Αποτίμηση κατάστασης ΕΝ , Ενότητα 4, Παράρτημα Α Διάγνωση ελαττωμάτων Ανάλυση αποτελεσμάτων Προσδιορισμός του βασικού προβλήματος Εκτίμηση δομητικής κατάστασης ΕΝ , Ενότητα 4, Παράρτημα Α Επιλογές επισκευής Επιλογή γενικών αρχών Επιλογή μεθόδων Θέματα υγιεινής ασφάλειας ΕΝ , Ενότητα 5 6, Παράρτημα Α Καθορισμός απόδοσης / επιτελεστικότητας Προετοιμασία υποστρώματος Προϊόντα Εφαρμογή Προδιαγραφές Σχεδιασμός ΕΝ , Ενότητα 2-7 ΕΝ , Ενότητα 6,7 9 Τελική επιλογή προϊόντων Επιλογή εξοπλισμού Αποτίμηση υγιεινής ασφάλειας Ορισμός τρόπου διεξαγωγής ποιοτικού ελέγχου ΕΝ , Ενότητα 9 10 ΕΝ Αποδοχή της μεθόδου δοκιμής Επιλογή ολοκλήρωσης εργασιών Τελική τεκμηρίωση Στρατηγική συντήρησης ΕΝ , Ενότητα 8 ΕΝ Σχετικές σελίδες σε αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα 4 Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες 6/7 Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδες Περισσότερες λεπτομέρειες στις σελίδα

22 Επιλογή των Μεθόδων που θα Χρησιμοποιηθούν για Επισκευή Σκυροδέματος Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι πιο συνηθισμένες ατέλειες οι πιο συνήθεις βλάβες των κατασκευών, καθώς επίσης οι πιθανές επισκευαστικές μέθοδοι που μπορούν να υιοθετηθούν. Η λίστα αυτή είναι ενδεικτική όχι πλήρως αναλυτική. Οι προτάσεις επισκευών πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ειδικές συνθήκες του κάθε έργου. Κατά συνέπεια είναι εφικτές οι αποκλίσεις από τις προτάσεις αυτού του πίνακα ως εκ τούτου πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση. Οι αριθμοί που υπάρχουν στην κάθε γραμμή του πίνακα αναφέρονται στις σχετικές Αρχές Μεθόδους που ορίζονται στο ΕΝ Βλάβη Σκυροδέματος Βλάβη λόγω Διάβρωσης Οπλισμού Ατέλειες / Βλάβες Σκυροδέματος Μικρή Βλάβη Μεσαία Βλάβη Σοβαρή Βλάβη Ατέλειες / Βλάβες Σκυροδέματος Μικρή Βλάβη Μεσαία Βλάβη Σοβαρή βλάβη Ρωγμές στο σκυρόδεμα Αποφλοιώσεις λόγω μηχανικής βλάβης Δομητική βλάβη λόγω υπερφόρτωσης ή σεισμού Απολέπιση λόγω κύκλων Πήξης/Τήξης Βλάβη από χημική προσβολή 1.5 Πλήρωση ρωγμών 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 4.4 Προσθήκη κονιάματος ή 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 5.1 Επίστρωση (τσιμεντοειδούς βάσης) 6.1 Επίστρωση (τσιμεντοειδούς βάσης) 1.5 Πλήρωση ρωγμών 1.6 Μετατροπή ρωγμών σε μηχανισμό αρμού 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 3.2 Έγχυση κονιάματος/ σε καλούπι 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με αντλία 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 4.1 Προσθήκη ή αντικατάσταση εγκιβωτισμένων ή εξωτερικών ράβδων οπλισμού 3.1 Κονίαμα εφαρμοζόμενο με το μυστρί 4.2 Προσθήκη οπλισμού αγκυρωμένου σε προδιαμορφωμένες ή εκ των υστέρων διανοιγμένες οπές 5.1 Επίστρωση (τσιμεντοειδούς βάσης) 5.3 Προσθήκη κονιάματος ή 6.1 Επίστρωση (τσιμεντοειδούς βάσης) 6.3 Προσθήκη κονιάματος ή 4.5 Ενεμάτωση στις ρωγμές, στις οπές στις κοιλότητες 4.6 Πλήρωση ρωγμών κοιλοτήτων 3.2 Έγχυση κονιάματος/ σε καλούπι 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με αντλία 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με αντλία 4.3 Συγκόλληση ελασμάτων οπλισμού 3.2 Έγχυση κονιάματος/ σε καλούπι 4.7 Προένταση (μετένταση) 3.4 Αντικατάσταση δομικών στοιχείων 5.3 Προσθήκη κονιάματος ή 6.3 Προσθήκη κονιάματος ή 3.2 Έγχυση ή κονιάματος 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με αντλία Μικρή Βλάβη: τοπική βλάβη, καμία επίδραση στη φέρουσα ικανότητα της κατασκευής Μέτρια Βλάβη: τοπική έως εκτεταμένη βλάβη, ελαφριά επίδραση στη φέρουσα ικανότητα της κατασκευής Μεγάλη Βλάβη: εκτεταμένη έως πολύ μεγάλης κλίμακας βλάβη, ισχυρή επίδραση στη φέρουσα ικανότητα της κατασκευής Αποφλοιώσεις λόγω ενανθράκωσης Διάβρωση οπλισμού λόγω χλωριόντων Προσβολή λόγω τυχαίου διαρρέοντος ηλεκτρικού ρεύματος 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 3.2 Έγχυση κονιάματος/ σε καλούπι 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 3.2 Έγχυση κονιάματος/ σε καλούπι 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με αντλία 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το μυστρί 3.2 Έγχυση κονιάματος/ σε καλούπι 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με αντλία 3.2 Έγχυση κονιάματος/ σε καλούπι 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με αντλία 3.2 Έγχυση κονιάματος/ σε καλούπι 4.1 Προσθήκη ή αντικατάσταση εγκυβωτισμένων ή εξωτερικών ράβδων οπλισμού 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με αντλία 4.2 Προσθήκη οπλισμού αγκυρωμένου σε προδιαμορφωμένες ή εκ των υστέρων διανοιγμένες οπές 7.2 Αντικατάσταση προσβεβλημένου ή ενανθρακωμένου 3.4 Αντικατάσταση στοιχείων 7.2 Αντικατάσταση μολυσμένου ή εγκυβωτισμένου 4.1 Προσθήκη ή αντικατάσταση εγκιβωτισμένων ή εξωτερικών ράβδων οπλισμού 7.2 Αντικατάσταση μολυσμένου ή ενανθρακωμένου 4.3 Συγκόλληση ελασμάτων οπλισμού 3.2 Έγχυση κονιάματος/ σε καλούπι 4.2 Προσθήκη οπλισμού αγκυρωμένου σε προδιαμορφωμένες ή εκ των υστέρων διανοιγμένες οπές 3.3 Εκτόξευση κονιάματος/ με αντλία 4.1 Προσθήκη ή αντικατάσταση εγκιβωτισμένων ή εξωτερικών ράβδων οπλισμού 42 43

23 Επιλογή των Μεθόδων που θα Χρησιμοποιηθούν για Προστασία Σκυροδέματος Οπλισμού Η συνολική προστασία που απαιτείται τόσο για τις κατασκευές όσο για τον εγκιβωτισμένο χαλύβδινο οπλισμό εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής, από τις συνθήκες περιβάλλοντος στις οποίες εκτίθεται, από τη χρήση τους από τη στρατηγική συντήρησης. Ως εκ τούτου σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις αντιμετώπισης πρέπει να προσαρμόζονται για κάθε έργο ξεχωριστά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες τις απαιτούμενες ανάγκες. Αποκλίσεις από αυτές τις γενικές συστάσεις είναι πιθανές πρέπει πάντα να καθορίζονται για κάθε μεμονωμένο έργο. Οι παράγραφοι που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται στις Γενικές Αρχές Μεθόδους που ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Προστασία Σκυροδέματος Προστασία Χαλύβδινου Οπλισμού Απαιτήσεις Προστασίας Χαμηλό Επίπεδο Μεσαίο Επίπεδο Υψηλό Επίπεδο Απαιτήσεις Προστασίας Χαμηλό Επίπεδο Μεσαίο Επίπεδο Υψηλό Επίπεδο Ρωγμές 1.1 Υδροφοβισμός 1.3 Βαφή - Επίστρωση 1.1 Υδροφοβισμός 1.3 Βαφή (ελαστικές) 1.1 Υδροφοβισμός 1.3 Βαφή (ελαστικές) 1.8 Εφαρμογή προδιαμορφωμένης ή υγρής μεμβράνης Μηχανική Πρόσκρουση 5.2 Εμποτισμός 5.1 Βαφή 5.3 Προσθήκη κονιάματος ή Δράση κύκλων Πήξης/Τήξης Αλκαλοπυριτική Αντίδραση 2.1 Υδροφοβισμός 2.2 Εμποτισμός 2.1 Υδροφοβισμός 2.3 Βαφή - Επίστρωση 5.2 Εμποτισμός 2.3 Βαφή - Επίστρωση 2.1 Υδροφοβικός εμποτισμός 2.3 Βαφή (ελαστική) Χημική Προσβολή 6.2 Εμποτισμός 6.3 Προσθήκη κονιάματος ή 1.1 Υδροφοβικός εμποτισμός 5.1 Βαφή 5.3 Προσθήκη κονιάματος ή 2.1 Υδροφοβισμός 2.3 Βαφή (ελαστική) 1.8 Εφαρμογή προδιαμορφωμένης ή υγρής μεμβράνης 6.1 Βαφές Ενανθράκωση Χλωριόντα 11.3 Χρήση αναστολέα διάβρωσης στη μάζα ή στην επιφάνεια του 1.1 Υδροφοβισμός 1.2 Εμποτισμός 1.3 Βαφή - Επίστρωση 7.3 Ηλεκτροχημική επαναλκαλοποίηση του ενανθρακωμένου 7.4 Επαναλκαλοποίηση του ενανθρακωμένου με διάχυση 11.3 Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης στη μάζα ή στην επιφάνεια του 1.1 Υδροφοβισμός 11.3 Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης στη μάζα ή στην επιφάνεια του 1.3 Βαφή - Επίστρωση 11.3 Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης στη μάζα ή στην επιφάνεια του 1.3 Βαφή - Επίστρωση 7.3 Ηλεκτροχημική επαναλκαλοποίηση του ενανθρακωμένου 1.3 Βαφή 7.5 Ηλεκτροχημική αφαίρεση χλωριόντων 1.3 Βαφή - Επίστρωση 7.5 Ηλεκτροχημική αφαίρεση χλωριόντων 11.2 Επίστρωση φράγματος του οπλισμού 10.1 Εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος Χαμηλό Επίπεδο: περιορισμένης έκτασης βλάβες /ή βραχυπρόθεσμη προστασία Μεσαίο Επίπεδο: μεσαίας έκτασης βλάβες /ή μεσοπρόθεσμη προστασία Υψηλό Επίπεδο: εκτεταμένες βλάβες /ή μακροπρόθεσμη προστασία Ηλεκτρολυτική διάβρωση - Τυχαία διαρρέοντος ρεύματος Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η αποσύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος: 2.2 Εμποτισμός Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η αποσύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος: 2.5 Αντιμετώπιση με ηλεκτροχημική μέθοδο 2.3 Βαφή Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η αποσύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος: 10.1 Εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος 44 45

24 Η Ανεξάρτητη Αξιολόγηση οι Εγκρίσεις των Προϊόντων Συστημάτων της Sika μαζί με τις Δοκιμές τις Δηλώσεις Συμμόρφωσης Σύμφωνα με τις Απαιτήσεις του ΕΝ 1504 Η Sika χρησιμοποιεί ειδικές εσωτερικές ανεξάρτητες μεθόδους ελέγχου κριτήρια αξιολόγησης για να εκτιμήσει όλα τα προϊόντα τα συστήματά της για επισκευή προστασία, τα οποία είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων μερών του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (Μέρος 2-7). Τα κριτήρια της Sika για έλεγχο αξιολόγηση των προϊόντων συστημάτων της για χρήση σε εφαρμογές επισκευής προστασίας είναι τα ακόλουθα: Για επισκευές Προστασία εκτεθειμένου οπλισμού Πρόσφυση στο χάλυβα το σκυρόδεμα Προστασία έναντι διάβρωσης Διαπερατότητα νερού Διαπερατότητα υδρατμών Διαπερατότητα διοξείδιου του άνθρακα κ.α Επιπέδωση πλήρωση των επιφανειακών πόρων Πρόσφυση Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα Διαπερατότητα απορρόφηση του νερού κ.α Για προστασία Αντικατάσταση κατεστραμμένου Πρόσφυση Θλιπτική καμπτική αντοχή Διαπερατότητα νερού Μέτρο ελαστικότητας (ακαμψία) Συρρίκνωση Θερμική συμβατότητα κ.α. Σφράγιση επίστρωση αποτροπή διείσδυσης βλαβερών ουσιών Έλεγχος υγρασίας με υδροφοβικό εμποτισμό Βάθος διείσδυσης Απορροφητικότητα νερού Αντίσταση σε αλκάλια Διαπερατότητα υδρατμών Αντίσταση σε κύκλους πήξης/τήξης κ.α. Άκαμπτες προστατευτικές βαφές Πρόσφυση Δοκιμή χάραξης Διαπερατότητα διοξειδίου του άνθρακα Διαπερατότητα υδρατμών Ανθεκτικότητα σε υπεριώδη ακτινοβολία Ανθεκτικότητα σε αλκαλικά υποστρώματα Αντίσταση σε κύκλους πήξης/τήξης Αντίσταση σε φωτιά Ευκολία καθαρισμού κ.α. Ελαστικές προστατευτικές βαφές Όπως αναφέρεται ανωτέρω για τις βαφές προστασίας έναντι ενανθράκωσης με επιπλέον: Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών - Στατικά - Δυναμικά - Σε χαμηλές θερμοκρασίες ( 20 C/ 4 F) Τα Κριτήρια Απόδοσης Απόδοση Προϊόντων Συστημάτων Υπάρχουν απαιτήσεις λειτουργικότητας απόδοσης, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται τόσο μεμονωμένα από το κάθε προϊόν ως μέρος ενός συστήματος, όσο από το σύστημα συνολικά. Πρακτικά Κριτήρια της Απόδοσης κατά την Εφαρμογή Επιπλέον της απόδοσής τους στην κατασκευή, είναι επίσης πολύ βασικό να καθοριστούν ακολούθως να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά οι ιδιότητες των προϊόντων κατά την εφαρμογή τους. Στη Sika εξασφαλίζουμε ότι όλες οι ιδιότητες είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΝ 1504, Μέρος 10, αλλά επιπλέον εξασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα της Sika μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη σε όλες τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που ενδέχεται να αντιμετωπιστούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Για παράδειγμα: Τα επισκευαστικά κονιάματα Sika MonoTop της Sika πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε διαφορετικά πάχη στρώσεων, σε διαφορετικές περιοχές όγκους επισκευών, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με όσο το δυνατόν λιγότερες στρώσεις. Επίσης στη συνέχεια πρέπει να γίνουν ταχέως ανθεκτικά σε ρικές επιδράσεις. Ισοδύναμα, οι βαφές Sikagard πρέπει να έχουν κατάλληλο ιξώδες κατάλληλες θιξοτροπικές ιδιότητες σε διαφορετικές θερμοκρασίες, ούτως ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος υγρού ξηρού υμένα. Το πάχος αυτό θα πρέπει να ληφθεί με όσο το δυνατόν λιγότερες στρώσεις, ενώ θα πρέπει ταυτοχρόνως αυτές οι βαφές να επιτυγχάνουν ικανοποιητική καλυπτικότητα να γίνονται ταχέως ανθεκτικές σε ρικές επιδράσεις. Πιστοποίηση Ποιότητας Ποιοτικός Έλεγχος στην Παραγωγή Είναι επίσης απαραίτητο οποιοδήποτε προϊόν ή σύστημα να πληροί τις προκαθορισμένες απαιτήσεις Διαβεβαίωσης Ελέγχου Ποιότητας κατά την παραγωγική διαδικασία. Στα μέρη 2 έως 7 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 δίνονται οι σχετικές απαιτήσεις για ποιοτικό έλεγχο στα εργοστάσια παραγωγής. Επιπλέον σε αυτές τις απαιτήσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές στην Ευρώπη, η Sika θέτει σε διαπίστευση σύμφωνα με το ISO 9001 όλες τις μονάδες παραγωγής της ανά τον κόσμο. Ποιοτικός Έλεγχος στο Εργοτάξιο Όλο πιο συχνά κρίνεται απαραίτητο στις εργασίες επισκευών ενός πιστοποιημένου σχεδίου Ποιοτικής Διασφάλισης. Με βαθιά γνώση στην ποιοτική διαχείριση, η Sika είναι σε θέση να διευκολύνει τα εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογών στην προετοιμασία τη σχετική διαδικασία συμμόρφωσης που αναγράφονται στο μέρος 10 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, σχετικά με τον απαιτούμενο εργοταξιακό ποιοτικό έλεγχο. H Sika δημοσιεύει προδιαγραφές υλικών συστημάτων, καθώς μεθοδολογίες για τις εφαρμογές των προϊόντων στο εργοτάξιο. Οι διαδικασίες ο κατάλογος με τις απαραίτητες διενέργειες του Ποιοτικού Ελέγχου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη του επιβλέποντα μηχανικού στο έργο της συνολικής διαχείρισης των εργασιών επισκευής προστασίας των κατασκευών οπλισμένου

25 Επιπλέον Έλεγχος Απόδοσης μέσω Διεξοδικής Ανεξάρτητης Αξιολόγησης της Ανθεκτικότητας των Προϊόντων Συστημάτων της Sika Επισκευή Σκυροδέματος Η πλάκα δοκιμής Baenziger για Έλεγχο των Κονιαμάτων Εικόνα κενής πλάκας δοκιμής Baenziger Ο έλεγχος απόδοσης των επισκευαστικών κονιαμάτων της Sika Ο έλεγχος που πραγματοποιείται μέσω της πλάκας δοκιμής Baenziger για επισκευαστικά κονιάματα σε σκυρόδεμα επιτρέπει άμεσες συγκρίσεις μετρήσεις απόδοσης μεταξύ προϊόντων, μεθόδων παραγωγής, εγκαταστάσεων συνθηκών εφαρμογής οπουδήποτε στον κόσμο. Η νοτομία της Sika επιτρέπει: Άμεση σύγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο Εφαρμογή σε οριζόντιο κατακόρυφο επίπεδο, καθώς εφαρμογές οροφής Πραγματικές συνθήκες έργου Πλήρης πλάκα με κονίαμα ευαίσθητο σε ρηγματώσεις Κονίαμα με καλή συμπεριφορά σε ρωγμές Επιπλέον έλεγχο σε εργαστηριακό επίπεδο με λήψη πυρήνων Έλεγχο δημιουργίας ρηγματώσεων συρρίκνωσης Η πλάκα δοκιμής Baenziger έχει αξιολογηθεί ως η πλέον βέλτιστη μέθοδος προσδιορισμού της ευαισθησίας των επισκευαστικών υλικών από το Πρόγραμμα CREE. Δοκιμή Εφαρμοσμένου Προϊόντος υπό Δυναμικό Φορτίο Εφαρμογή για τοποθέτηση έλεγχο απόδοσης επισκευαστικών κονιαμάτων υπό δυναμικό φορτίο. Πραγματική απόδειξη σε Πραγματικές Κατασκευές- Ανεξάρτητη Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Έργων Το 1997 πραγματοποιήθηκε μία παγκόσμια έρευνα με σκοπό την επιθεώρηση ολοκληρωμένων έργων στα οποία είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες επισκευών. Η έρευνα αυτή διεξήχθη από ανεξάρτητους συμβούλους ινστιτούτα δοκιμών περιελάμβανε τη μελέτη περισσότερων από 20 μεγάλων κτιρίων έργων πολιτικού μηχανικού στη Νορβηγία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελβετία το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία είχαν επισκευαστεί με συστήματα της Sika την περίοδο μεταξύ Οι κατασκευές αυτές επανα-επιθεωρήθηκαν εκτιμήθηκε η κατάστασή τους, καθώς επίσης η απόδοση των συστημάτων επισκευής για το χρονικό διάστημα μεταξύ χρόνων από την επισκευή τους από κορυφαίους συμβούλους που ειδικεύονται στον τομέα αυτό. Τα συμπεράσματα αυτής της ομάδας μηχανικών ήταν η εξαιρετική κατάσταση των κατασκευών η υψηλότατη απόδο- F F/2 F/2 ση των υλικών, γεγονός που αποτελεί καταφανή απόδειξη της απόδοσης των συστημάτων επισκευής προστασίας της Sika. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνουν την πρωτοπόρα δραστηριότητα της Sika σε ότι αφορά στην ανάπτυξη μοντέρνας συστηματικής προσέγγισης στον τομέα της επισκευής της προστασίας. Οι αναφορές αυτές είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή με τίτλο «Ποιότητα Ανθεκτικότητα στην Επισκευή Προστασία Σκυροδέματος». Προστασία Σκυροδέματος Έλεγχος της Απόδοσης των Αναστολέων Διάβρωσης Η Sika έχει εισάγει στην αγορά τη χρήση των Επιφανειακών Αναστολέων Διάβρωσης από το Από τότε, εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα οπλισμένου σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν προστατευθεί από τη διάβρωση. Το προϊόν FerroGard καλύπτει την Αρχή 9 (Καθοδικός Έλεγχος) την Αρχή 11 (Ανοδικός Έλεγχος). Από την εισαγωγή του προϊόντος αυτού στην αγορά, πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητά του σε ό,τι αφορά στον κίνδυνο διάβρωσης. Οι τελευταίες διεθνείς αναφορές- ανάμεσά στις οποίες συγκαταλέγονται αρκετές από κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως, όπως το Πανεπιστήμιο του Cape Town στη Ν. Αφρική καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του σε ενανθρακωμένες κατασκευές. Την αποτελεσματικότητα του FerroGard εφαρμοζόμενου ως προληπτικό μέτρο σε ιδιαιτέρως επιβαρυμένο περιβάλλον από χλωριόντα απέδειξε το Building Research Establishment (BRE) μέσω προγράμματος που πραγματοποιήθηκε για χρονικό διάστημα 2,5 ετών (BRE A). Μέτρησης Επιταχυνόμενης Γήρανσης λόγω Περιβαλλοντικών Συνθηκών Επιπλέον υπάρχει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας SAMARIS (Sustainable and Advanced Materials for Road Infra- Structure), το οποίο είχε έτος έναρξης το 2002 αποτελούσε τμήμα ενός ευρύτερου οργανωμένου σχεδίου έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το SAMARIS επικεντρώθηκε στη διερεύνηση νοτόμων τεχνικών για τη συντήρηση κατασκευών οπλισμένου. Οι αναφορές που προέκυψαν από την έρευνα αυτή επικύρωσαν ότι το Sika FerroGard αποτελεί μια ιδιαιτέρως αποτελεσματική μέθοδο πρόληψης της διάβρωσης του σιδηροπλισμού. Τα προϊόντα Sikagard ελέγχονται σε ότι αφορά στην απόδοσή τους ως βαφές προστασίας έναντι ενανθράκωσης ως βαφές διαπερατές από υδρατμούς, τόσο στη νωπή μορφή τους όσο μετά από ώρες επιταχυνόμενης γήρανσης (ισοδύναμη με > 15ετή ατμοσφαιρική έκθεση). Μόνο αυτός Επιπρόσθετη Διαδικασία Ελέγχου για Υδροφοβικούς Εμποτισμούς Επιπλέον του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ , η απόδοση του βαθμού διείσδυσης των υδροφοβικών εμποτισμών στο σκυρόδεμα ελέγχεται μετρώντας το βάθους διείσδυσης του νερού στο σκυρόδεμα (π.χ. σε πυρήνες από την επιφάνεια έως βάθος 10 mm). Επομένως το μέγιστο βάθος διείσδυσης η αποτελεσματικότητα μπορούν να καθοριστούν με αυτόν τον τρόπο. Στο συγκεκριμένο βάθος διείσδυσης που καθορίζεται, μετράται η ακριβής ποσότητα του ενεργού συστατικού εντός της μάζας του μέσω εργαστηριακής ανάλυσης FT-IR. Η τιμή αυτή αντανακλά το ελάχιστο περιεχόμενο υδρόφοβων σωματιδίων μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο ποιότητας επί τόπου στο έργο. ο τύπος πρακτικής εργαστηριακής δοκιμής μπορεί να δώσει μία πλήρη ολοκληρωμένη εικόνα ενός προϊόντος της μακροπρόθεσμης απόδοσής του. Οι βαφές τα συστήματα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών Sikagard ελέγχονται για να επιβεβαιωθεί η δυναμική τους απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι C. Οι βαφές Sikagard επομένως θα συνεχίζουν να έχουν υψηλή απόδοση για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αφού άλλες «προστατευτικές» βαφές θα έχουν πάψει να παρέχουν αποτελεσματική προστασία στην κατασκευή

26 Παραδείγματα Τυπικών Βλαβών Σκυροδέματος Αποκατάστασή τους με τα Συστήματα Επισκευής Προστασίας της Sika Εμπορικά Κτίρια Γέφυρες Καμινάδες Πύργοι Ψύξης Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων - Βιολογικοί Καθαρισμοί Επιπτώσεις: Αποφλοιώσεις Εκτεθειμένος χαλύβδινος οπλισμός Εγκιβωτισμένος χαλύβδινος οπλισμός Ρηγματώσεις Προστασία Αρμοί Προτάσεις Αποκατάστασης Sika:* Εφαρμογή ή επισκευαστικού κονιάματος με το χέρι ή με εκτόξευση Sika MonoTop -622 Evolution Πρόσμικτα ομάδας SikaPlast Προστασία οπλισμών από διάβρωση Sika MonoTop -910 Προστασία οπλισμού με εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης Sika Ferrogard Για δομητικές ρωγμές Sikadur 52 Injection Για τριχοειδείς επιφανειακές ρωγμές Sikagard -550 W Elastic Βαφές προστασίας Sikagard -700 S Sikagard -680 S Sikaflex -AT Connection Επιπτώσεις: Αποφλοιώσεις Εκτεθειμένος χαλύβδινος οπλισμός Εγκιβωτισμένος χαλύβδινος οπλισμός Ρηγματώσεις Προστασία Αρμοί Προτάσεις Αποκατάστασης Sika:* Εφαρμογή ή επισκευαστικού κονιάματος με το μυστρί ή με εκτόξευση Sika MonoTop -Dynamic ή Έγχυση κονιάματος σε καλούπι SikaGrout -312 A Προστασία οπλισμών από διάβρωση SikaTop Armatec -110 EpoCem, Sikadur -32 για ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον Προστασία οπλισμού με εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης Sika Ferrogard Για τριχοειδείς επιφανειακές ρηγματώσεις Sikagard -550 W Elastic Για ρωγμές πλάτους έως 5 mm Sikadur -52 Injection Βαφές προστασίας Sikagard -706 Thixo Sikagard -680 S Στρώση στεγανοποίησης Sikalastic -822 Sikadur Combiflex System Επιπτώσεις: Αποφλοιώσεις Εκτεθειμένος χαλύβδινος οπλισμός Εγκιβωτισμένος χαλύβδινος οπλισμός Ρηγματώσεις Προστασία Προτάσεις Αποκατάστασης Sika:* Εφαρμογή ή επισκευαστικού κονιάματος με το μυστρί ή με εκτόξευση Sika MonoTop -Dynamic ή Πρόσμικτα ομάδας Sika Viscocrete Προστασία οπλισμών από διάβρωση SikaTop Armatec -110 EpoCem, για ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον Προστασία οπλισμού με εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης Sika Ferrogard Για λεπτές επιφανειακές ρωγμές Sikagard -550 W Elastic Βαφές προστασίας (εξωτερικά) Sikagard -720 EpoCem Sikagard -680 S SikaCor EG 5 (επίσημοι χρωματισμοί σήμανσης αεροπορίας) Βαφές προστασίας (εσωτερικά) Sikagard 253W Sikagard 363 Επιπτώσεις: Απολεπίσεις Εκτεθειμένος χαλύβδινος οπλισμός Ρηγματώσεις Προστασία Απότριψη Αρμοί Προτάσεις Αποκατάστασης Sika:* Εφαρμογή ή επισκευαστικού κονιάματος με το μυστρί ή με εκτόξευση Sika MonoTop -627 Πρόσμικτα ομάδας Sika Viscocrete Προστασία οπλισμών από διάβρωση SikaTop Armatec -110 EpoCem, Sikadur -32 για ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον Για μη ενεργές ρωγμές Sikagard -720 EpoCem Για τριχοειδής επιφανειακές ρηγματώσεις Sikafloor -390 Thixo Βαφές προστασίας Sikagard -720 EpoCem SikaCor Poxitar F ή Sikagard -63Ν Sika Abraroc Sikadur Combiflex System Αρμοί Sikadur Combiflex System * Είναι δυνατόν να επιλεχθούν άλλες τεχνικές προτάσεις αποκατάστασης Sika. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα αντίστοιχα έγγραφα ή επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρίας για περισσότερες πληροφορίες

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 10/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.03.120 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010910032000150000 Sarnafil TG 66-15 EN 13956 06 1213 Sarnafil TG 66-15 Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T.

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.11 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TÜV AUSTRIA HELLAS Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 Ι 153 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

C40-F10 A9-A2fl-s1. υφασμάτων και βυρσοδεψίας, που πρέπει να προστατευθούν επιφανειακά με εποξειδικές επικαλύψεις και βαφές.

C40-F10 A9-A2fl-s1. υφασμάτων και βυρσοδεψίας, που πρέπει να προστατευθούν επιφανειακά με εποξειδικές επικαλύψεις και βαφές. Ultratop TΣIMENTOEIΔH ΔAΠEΔA C40-F10 A9-A2fl-s1 ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 13813 Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές βιομηχανικό δάπεδο με βάση ειδικά υδραυλικά συνδετικά, υπερταχείας πήξης, για

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα