9:30 11:10 Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection (Προεδρείο-Chair: Σ. Παπαµαρινόπουλος, Γ. Τσόκας)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9:30 11:10 Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection (Προεδρείο-Chair: Σ. Παπαµαρινόπουλος, Γ. Τσόκας)"

Transcript

1 Τετάρτη (Wednesday) 8/10 8:20 9:00 Εγγραφές Registration 5 ο Συµπόσιο της Ελληνικής Αρχαιοµετρικής Εταιρείας 5 th Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-PROGRAM 9:00 9:30 Έναρξη/Χαιρετισµοί Opening Ceremony 9:30 11:10 Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection (Προεδρείο-Chair: Σ. Παπαµαρινόπουλος, Γ. Τσόκας) 9:30 9:50 D. Alexakis, A. Sarris, T. Astaras, L. Albanakis, K. Vouzaxakis, L. Karimali GIS, satellite imagery and geomorphological methodologies for the geoarchaeological research of Neolithic Thessaly (O01) 9:50 10:10 St. P. Papamarinopoulos, P. G. Stephanopoulos, M. G. Papaioannou, N. Polosmak, O. Volcova Searching for Indo-europeans in central Asia (O02) 10:10 10:30 P. I. Tsourlos and G. N. Tsokas Non destructive ERT survey at the south wall of Acropolis of Athens (O03) 10:30 10:50 G. N. Tsokas, P. I. Tsourlos, A. Stampolidis, Th. Katsonopoulou, S. Soter Investigations for the buried Roman road in the area of ancient Helike by means of resistivity tomographies (O04) 10:50 11:10 N. S. Spanoudakis, A. Vafidis, C. Bourbou, N. Alevras, M.Andrianakis Georadar survey in the Venetial and Byzantine fortification walls of Chania (O05) 11:10 11:30 ιάλειµµα καφέ Coffee break 11:30 13:10 Απόλυτες Χρονολογήσεις Absolute Dating (Προεδρείο-Chair: Ι. Λυριτζής, Γ. Φακορέλλης) 11:30 11:50 Ν. Λάσκαρης, Ι. Λυριτζής Περαιτέρω βελτίωση της µεθόδου χρονολόγησης ενυδάτωσης οψιανού SIMS-SS µε µοντελοποίηση της κατανοµής Η + κατά βάθος: κριτήρια καταλληλότητας δειγµάτων (O06) 11:50 12:10 D. Kondopoulou, E. DeMarco, E. Aidona Recent developments of archaeomagnetic studies in Greece (O07) 12:10 12:30 D. K. Koul, G. Adamiec Response of 110 o C TL and OSL emissions to various stimuli: a comparative study (O08) 12:30 12:50 Y. Facorellis Reliability of radiocarbon dating of lime mortars - An overview (O09) 12:50 13:10 I. Liritzis, C. T. Michael, N. Zacharias New potentials of alpha counting spectroscopy for the dating of ancient metals (O10) 13:10 14:10 ιάλειµµα φαγητού Lunch Break

2 14:10 15:10 Συνεδρία Αφίσας Ι Poster Session I (Γεωφυσικές ιασκοπήσεις, Απόλυτες Χρονολογήσεις, Γεωαρχαιολογία / Περιβάλλον, Χρωστικές, Αρχαία Τεχνολογία Geophysical Prospection, Absolute Dating, Geoarchaeology / Environment, Pigments, Ancient Technology) 15:10 16:10 Γεωαρχαιολογία/ Περιβάλλον Geoarchaeology/ Environment (Προεδρείο-Chair: Λ. Καραλή-Γιαννακοπούλου, Ι. Μπασιάκος) 15:10 15:30 Κ. Αθανασσάς, Ι. Φουντούλης, Ν. Ζαχαριάς, Ι. Μπασιάκος, Ζ. Καροτσιέρης Παράκτιες νεοτεκτονικές και ευστατικές µεταβολές στην υτική Μεσσηνία από την Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο ως σήµερα, βάσει γεωχρονολογήσεων φωταύγειας (Ο11) 15:30 15:50 G. Iliopoulos, N. Galanidou, S. Pergantis, V. Vamvakaki, N. Chaniotakis Identifying geochemical taphonomy of the osteological material from Katsampas rockshelter (Ο12) 15:50 16:10 K. Kouli, M. V. Triantaphyllou, T. Tsourou, O. Koukousioura, K. Pavlopoulos, M. D. Dermitzakis The coastal marsh of Vravron (Attiki, SE Greece): Reconstructing the paleoenvironment since 3000 BC (Ο13) 16:10 16:30 ιάλειµµα καφέ Coffee break 16:30 18:10 Χρωστικές Pigments (Προεδρείο-Chair: Β. Περδικάτσης, Ε. Αλούπη) 16:30 16:50 S. Sotiropoulou, V. Perdikatsis, Ch. Apostolaki, A. Karydas, A. Devetzi, V. Birtacha Lead pigments and related tools in Akrotiri- Thera. Provenance and elaboration techniques (Ο14) 16:50 17:10 V. Melfos, G. Stratouli Mineralogical characterization of pigments in Neolithic paintings: the case of Drakaina Cave, Kephalonia Island, Greece (Ο15) 17:10 17:30 Θ. Κατσαρός, Ι. Λυριτζής Ορυκτές και τεχνητές χρωστικές κατά Θεόφραστο τον Ερέσιο-έρευνα πεδίου και εργαστηριακές αναλύσειςεφαρµογή νέας µεθόδου στην ταυτοποίηση χρωστικών (Ο16) 17:30 17:50 H. Brecoulaki, D. C. Smith, G. Economou, M. Perraki, I. Kougemitrou, E. Stasinopoulou The panel paintings from Pitsa (Greece, 6th c. BC): A first analytical assessment of their materials and technique (Ο17) 17:50 18:10 E. Kouloumpi, A. P. Moutsatsou, A. V. Terlixi, M. Doulgeridis, G. Lawson A multi-method approach for tracing back the painters technique: An applied example on Tzankarolas The Worshipping of the Shepherds (Ο18) 18:10 18:30 E. Aloupi, I. Aslani, A.G. Karydas, V. Paschalis Venetian glass and glassy materials in El Greco s paintings from his early period in Crete (Ο19) 19:00 21:00 Cocktail (Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών American School of Classical Studies at Athens)

3 Πέµπτη (Thursday) 9/10 8:40 10:00 Παλαιοδίαιτα Palaeodiet (Προεδρείο-Chair: Α. Σαρπάκη, S. Fox) 8:40 9:00 M. Roumpou, C. Heron, G. Stratouli Detection and identification of organic residues dated to the Neolithic from Drakaina Cave, (Kephalonia), Greece (Ο20) 9:00 9:20 M. R. Belgiorno, A. Lentini Wine remains from Early-Middle Bronze Age Cyprus. The district of Limassol (Ο21) 9:20 9:40 Ε. Πετρουτσά, Σ. Κ. Μανώλης Ανάλυση σταθερών ισοτόπων άνθρακα και αζώτου σε κολλαγόνο ανθρώπινων και ζωικών οστών σε προϊστορικούς Ελληνικούς πληθυσµούς (Ο22) 9:40 10:00 C. Bourbou, B. T. Fuller, M. P. Richards The application of stable isotope ratio analysis for detecting dietary patterns in Greek Byzantine populations (7 th -13 th centuries AD) (Ο23) 10:00 11:20 Συνδυαστικές Μελέτες Combined Studies (Προεδρείο-Chair: Β. Κυλίκογλου, Ε. Κυριατζή) 10:00 10:20 E. Kiriatzi, M. Georgakopoulou, C. Broodbank Landscape approaches to pottery production and metallurgy: scientific study of the Kythera Island Survey finds (Ο24) 10:20 10:40 Y. A. Lolos, B. Gourley, A. Sarris, C. Hayward, C. Trainor, E. Kiriatzi, N. Papadopoulos Surveying the Sikyonian Plateau: integrated approach to the study of an ancient cityscape (Ο25) 10:40 11:00 B. Hayden, Ι. Μπασιάκος, Α. Σαρρής, Ν. Ζαχαριάς, Κ. Παυλόπουλος, Κ. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Αθανασάς, Μ. Τριανταφύλλου, Κ. Κούλη, Ν. Παπαδόπουλος Μια διεπιστηµονική προσέγγιση του παλαιοπεριβάλλοντος και των πολιτισµικών-τεχνολογικών καταλοίπων στο Ίστρον, Κόλπου Μιραµπέλο, Α. Κρήτης (Ο26) 11:00 11:20 Ν. Ζαχαριάς, Μ. Καπαρού, Γ. Μαστροθεόδωρος, Α. Οικονόµου, Κ. Μπέλτσιος, Θ. Τσέλιος, Β. Αραβαντινός, Κ. Καλιγά,. Οικονόµου Τεχνολογική µελέτη των πυροµεταλλουργικών προϊόντων της ανασκαφής χώρου αφιερωµένου στη λατρεία του Ηρακλή,πλησίον των Ηλεκτρών Πυλών, (Καδµεία, Θήβα) (Ο27) 11:20 11:40 ιάλειµµα καφέ Coffee break 11:40 13:00 Σπήλαια Caves (Προεδρείο-Chair: Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Α.Ι. Ντάρλας) 11:40 12:00 Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα Σπήλαιο Θεόπετρας Νοµού Τρικάλων: Μια πρότυπη περίπτωση ανάδειξης σπηλαίου µε πρώιµη προϊστορική κατοίκηση (Ο28)

4 12:00 12:20 Α.Ι. Ντάρλας Γεωµορφολογική εξέλιξη και κατοίκηση των σπηλαίων της υτικής Μάνης κατά το Ανώτερο Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο (Ο29) 12:20 12:40 Ε. Καµπούρογλου, Ι. Μπασιάκος, Ν. Ζαχαριάς, Ι. Μανιάτης Σπήλαιο Α Λουτρακίου Αριδαίας: Συνολική αποτίµηση των χρονολογικών και ιζηµατολογικών µελετών (Ο30) 12:40 13:00 A. Pantazidou, V. Lamprinou, A. Oikonomou Cyanobacteria associated with ancient sculptures and the abiotic parameters of Cave Nympholeptos, Greece (Ο31) 13:00 14:00 ιάλειµµα φαγητού Lunch Break 14:00 15:00 Συνεδρία Αφίσας ΙΙ Poster Session II (Παλαιοδίαιτα, Σπήλαια, Κεραµικά, Γυαλί, Μέταλλα Palaeodiet, Caves, Ceramics, Glass, Metals) 15:00 17:00 Κεραµικά Ceramics (Προεδρείο-Chair: Α. Hein, Ε. Νοδάρου) 15:00 15:20 A. Pentedeka Pottery exchange networks in Neolithic Thessaly (Ο32) 15:20 15:40 P. S. Quinn, P. M. Day, V. Kilikoglou, A. Sampson Keeping an eye on your pots: the provenance of Neolithic ceramics from Cyclops Cave, Youra, Greece (Ο33) 15:40 16:00 M. Dikomitou, M. Martinon-Torres Fabricating an island-wide tradition. Early and Middle Bronze Age red polished pottery from Cyprus (Ο34) 16:00 16:20 Ε. Νοδάρου, Χ. Ραθώση, Α. Κάντα, Α. Σπηλιωτοπούλου Προσκυνητές και αναθήµατα στο ιερό της Σύµης Βιάννου: Πετρογραφική ανάλυση των Μινωικών ζωόµορφων ειδωλίων (Ο35) 16:20 16:40 M.-C. Boileau, A. L. D Agata, J. Whitley Pottery technology and regional exchange networks in Early Iron Age Central Crete (Ο36) 16:40 17:00 N. S. Müller, A. Hein, V. Kilikoglou, P. M. Day Modelling thermal stresses in prehistoric cooking ware (Ο37) 17:00 17:20 ιάλειµµα καφέ Coffee break 17:20 18:40 Γυαλί Glass (Προεδρείο-Chair:. Ιγνατιάδου, Ν. Ζαχαριάς) 17:20 17:40 Α. Οικονόµου, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαχαριάς, Β. Αραβαντινός, Π. Τριανταφυλλίδης Ύαλοι της Ηπειρωτικής και Αιγιακής Ελλάδας των αρχαίων ιστορικών χρόνων (Ο38) 17:40 18:00 Π. Τριανταφυλλίδης, Ι. Καρατάσιος, Ε. Ανδρεοπούλου-Μάγκου Μελέτη γυάλινων αγγείων τεχνικής του πυρήνα από τη Ρόδο (Ο39)

5 18:00 18:20. Ιγνατιάδου, Ι. Ναζλής Micro-XRF ανάλυση σµάλτων σε χρυσά κοσµήµατα κλασικών χρόνων (Ο40) 18:20 18:40 P. Loukopoulou, A. Moropoulou A study of Byzantine gold glass tesserae (Ο41) 20:00 είπνο Συµποσίου Symposium Dinner Παρασκευή 10/10 8:40 9:40 Ύφασµα/ Χαρτί/ Ξύλο Textiles/ Paper/ Wood (Προεδρείο-Chair: Ε. Ιωακείµογλου, Γ. Μωραϊτου) 8:40 9:00 C. Margariti, D. D. Eastop, A. Moraitou, P. Wyeth The application of instrumental analytical methods of investigation on textiles excavated in Greece towards the development of an informed conservation strategy (Ο42) 9:00 9:20 M. Anziletou, D. Chatzipalamountzi, Y. Facorellis Study of the manufacturing technology of historical Japanese paper dresses and comparison with modern paper dresses of the 1960s (Ο43) 9:20 9:40 A. Alexopoulou, A. Paterakis, C. Sperantza, A. Kaminari Documentation and conservation of a wooden painted canopic chest (Ο44) 9:40 10:40 Λίθινα Lithics (Προεδρείο-Chair: Κ. Πολυκρέτη, Θ. Βάκουλης) 9:40 10:00 Α. Μοροπούλου, Α. Μπακόλας, Αικ. Θ. ελέγκου, Κ. Λαµπρόπουλος, Ν. Κατσιώτης Εφαρµογή θετικών επιστηµών σε αρχαιολογικές µελέτες στον Αιγιακό χώρο. Η περίπτωση της Ιαλύσσιας Ακρόπολης και της Ακρόπολης του Ερηµοκάστρου στη Ρόδο (Ο45) 10:00 10:20 S. A. Abd El-Rahim, M. K. Khallaf Deterioration and treatment techniques for archaeological limestone statues, at Sakkara, Egypt (Ο46) 10:20 10:40 E. Photos-Jones, A. J. Hall, Β. Περδικάτσης, Ε. ήµου, Ε. Χιώτης Τα όρια µύθου και πραγµατικότητας για θεραπευτικές γαίες της αρχαιότητας (Ο47) 10:40 11:00 ιάλειµµα καφέ Coffee break 11:00 12:20 Κονιάµατα - Mortars (Προεδρείο-Chair: Τ. Μοροπούλου, Ν. Μαραβελάκη) 11:00 11:20 N. Maravelaki, A. Galanos, I. Doganis, N. Kallithrakas-Kontos Pigmented plasters at the Acropolis of ancient Karthaia, Greece (Ο48) 11:20 11:40 M. Abd el Hady, H. A. M. Afifi Characterization of ancient plaster used in main entrance of Hawara pyramid in Al Fayoum, Egypt (Ο49)

6 11:40 12:00 Π. Πρόκος Συνθήκες ισορροπίας µειγµάτων αλάτων από θαλάσσια αερολύµατα στον αρχαιολογικό χώρο της ήλου (Ο50) 12:00 12:20 Ι. Καρατάσιος, Β. Κυλίκογλου, Π. Θεουλάκης Σχεδιασµός κονιαµάτων αποκατάστασης αρχιτεκτονικών µνηµείων (Ο51) 12:20-13:00 Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες I Methodological and Technological Innovations I (Προεδρείο-Chair: Α. Καρύδας, Α. Σαρρής) 12:20 12:40 J. Buxeda I Garrigós, M. Madrid I Fernández Individuals, assemblages and sampling in archaeometric studies. Can you trust your diversity? (Ο52) 12:40 13:00 Ch. Apostolaki, V. Perdikatsis, J. Piperakis A relational database for the study and evaluation of archaeometrical data (Ο53) 13:00 14:00 ιάλειµµα φαγητού Lunch Break 14:00 15:00 Συνεδρία Αφίσας ΙΙΙ Poster Session III (Ύφασµα/ Χαρτί/ Ξύλο, Λίθινα, Κονιάµατα, Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες Textiles/ Paper/ Wood, Lithics, Mortars, Methodological and Technological Innovations) 15:00 17:20 Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες IΙ Methodological and Technological Innovations IΙ (Προεδρείο-Chair: Α. Καρύδας, Α. Σαρρής) 15:00 15:20 M. Panagopoulos, P. Rousopoulos, C. Papaodysseus, D. Arabadjis, St. Tracy An information system for graphological identification of writers of ancient Greek inscriptions (Ο54) 15:20 15:40 Κ. Πολυκρέτη, Κ. Χριστοφίδης ιερεύνηση αξιοπιστίας της φωτογράφισης φθορισµού στο υπεριώδες στην ανίχνευση πλαστών αρχαίων αντικειµένων από µάρµαρο (Ο55) 15:40 16:00 A. Spyros, E. Kartsonaki, D. Anglos, U. Knuutinen Characterisation of natural resins and waxes from archaeological and historical contexts by NMR spectroscopy (Ο56) 16:00 16:20 A. G. Karydas, D. Sokaras, E. Aloupi, S. Sotiropoulou, N. Grlj, P. Pelicon, M. Zitnik, R. Schutz, W. Malzer, B. Kanngiesser Elemental x-ray micro-analysis with 3D spatial resolution as an advanced diagnostic tool (Ο57) 16:20 16:40 D. Sokaras, S. Karabayia, E. Bistekos, L. Georgiou, J. Salomon, M. Bogovac, A. Lagoyannis, S. Harissopulos, V. Kantarelou, E. Aloupi, I. Aslani, V. Paschalis, A.G. Karydas The new external ion-beam station at the Demokritos tandem 5.5 MV accelerator for complete elemental characterization of artworks and ancient artifacts (Ο58) 16:40 17:00 Ε. Φιλιππάκη, S. Ahmed Saleh, Ι. Μπασιάκος, Γ. Μπατής, Β. Αργυροπούλου Εφαρµογή αναγωγικού πλάσµατος εκκένωσης αίγλης σε ενάλια σιδηρά αντικείµενα: πρώτα αποτελέσµατα (Ο59)

7 17:00 17:20 ιάλειµµα καφέ Coffee break 17:20 19:00 Μέταλλα Metals (Προεδρείο-Chair: Γ. Παπαδηµητρίου, Γ. Βαρουφάκης) 17:20 17:40 M. Georgakopoulou, O. Kakavogianni, K. Douni, Y. Bassiakos Silver production in Early Bronze Age Attica: a technological study of litharge (Ο60) 17:40 18:00 G. D. Papadimitriou, P. E. Tsakiridis, E. E. Toumbakari, P. Skarvelis Microstructure and state of preservation of an ancient clamp from the northern colonnade of the Athens Parthenon (Ο61) 18:00 18:20 Ι. Ε. Μπασιάκος, Α. Παναγιωτοπούλου, Α.-Μ. Ζιάννη Η υπεροχή της Λακωνικής τεχνολογίας στην αρχαία σιδηρουργία: νέα δεδοµένα από την περιοχή Νεάπολης, Ν. Πελοπόννησος (Ο62) 18:20 18:40 A. Karatzani Morphological and technological investigation of Byzantine-Greek metal threads (Ο63) 18:40 19:00 S. Golfomitsou, A. G. Karydas, V. Kantarelou, C. Degrigny, D. Vella, Ch. Zarkadas Study of the Palace Armoury collection of Malta using XRF techniques (Ο64) 19:00 19:30 Απονοµή βραβείων και κλείσιµο συµποσίου Awards and closing ceremony (Προεδρείο-Chair: Π. Θέµελης, Ν. Ζαχαριάς)

8 ΑΦΙΣΕΣ POSTERS (Τετάρτη Wednesday 14:10 15:10) Γεωφυσικές ιασκοπήσεις Geophysical Prospection P01 P02 P03 P04 P05 P06 N. G. Papadopoulos, A. Sarris, C. Giapitsoglou Mapping the buried archaeological remains in the area of the old Turkish School of Rethymno (Crete, Greece) through the application of surface ERT and GPR techniques M. G. Papaioannou, St. P. Papamarinopoulos, P. Stefanopoulos Geophysical investigation in the Hermitage Museum in St. Petersburg A. Sarris, N. G. Papadopoulos, M. F. Papakonstantinou, V. Papathanasiou, X. Pipilou, V. Euaggeloglou Contribution of geophysical explorations in rescue excavations during road and railway construction works P. G. Stefanopoulos, St. P. Papamarinopoulos, X. Bafitis, L. Polymenakos, S. Van Der Leew Integrated geophysical prospecting in North France Γρ. Ν. Τσόκας, Α. Σαρρής, Α. Σταµπολίδης, Λ. Κολώνας Γεωφυσική εξερεύνηση στην αρχαία Ήλιδα P. Tsourlos, G. Tsokas, G. Vargemezis Imaging of the foundations of monuments using the electrical resistivity tomography technique Απόλυτες Χρονολογήσεις Absolute Dating P07 Ν. Ζαχαριάς, Ν. Κυπαρίσση, Ι. Μπασιάκος, Χ. Μιχαήλ Νέες χροννολογήσεις µε οπτική φωταύγεια της εισόδου του Σπηλαίου της Θεόπετρας P08 D. Gogou, G. Kitis, G. S. Polymeris, D. Afouxenidis, S. Rapti, G. I. Dallas, N. C. Tsirliganis Thermoluminescence properties of natural and artificially irradiated obsidian Γεωαρχαιολογία/ Περιβάλλον Geoarchaeology/ Environment P09 P10 P11 P12 P13 A. Bartsiokas A gross error in estimating average enamel thickness: implications for the Hominoid evolution Ι. Η. Μαργαρίτης, Ι. Ε. Μπασιάκος, Μ. ερµιτζάκης, Γ. Θεοδώρου Μελέτη του Ανώτερου Πλειστόκαινου της Ελλάδας µέσω της χρονολόγησης µε ESR απολιθωµένων κελυφών E. T. Stathopoulou, A. Filippidi, G. E. Theodorou, I. Panayides Preliminary study of the first possible elephant remain at Aghia Napa, Cyprus Κ. Θεοδωρακοπούλου, Σ. Αποστολάκου, Ν. Ζαχαριάς, Κ. Παυλόπουλος, Γ. Αποστολόπουλος, Α. Νικάκης, Ι. Μπασιάκος Γεωαρχαιολογικές έρευνες στο νεκροταφείο της αρχαίας Καµάρας, Άγιος Νικόλαος Κρήτης. Κ. Υφαντής,. Κ. Φουντουλάκη, Ν.. Υφαντής Το ύδωρ της Στυγός στα Αρκαδικά του Παυσανία: ερµηνεία της διαβρωτικότητάς του µε διεπιστηµονική προσέγγιση Χρωστικές Pigments P14 Θ. Κατσαρός, Ι. Λυριτζής Ληµνία Σφραγίς και Ληµνία Μίλτος: ένα δισυπόσαστο σώµα ή δύο διαφορετικά υλικά; Μία «εις βάθος» προσέγγιση του ζητήµατος

9 P15 P16 Θ. Κατσαρός, Ι. Λυριτζής Νέα αναλυτικά δεδοµένα και προβληµατισµοί γύρω από τη φύση της «µηλίας γης». Ήταν το «λευκό χρώµα» στην παλέτα του Απελλή το ορυκτό Anatase (TiO 2 ); Γ. Μαστροθεόδωρος, Κ. Μπέλτσιος, Ν. Ζαχαριάς Προσεγγίσεις τεχνητών αρχαίων σιδηρούχων χρωστικών P17 Κ. Πολυκρέτη, Κ. Χριστοφίδης Χαρακτηρισµός ζωγραφικών µέσων Βυζαντινών εικόνων της Κύπρου µε φασµατοσκοπία διαχεόµενης ακτινοβολίας ανάκλασης οπτικών ινών P18 L. Valianou, I. Karapanagiotis, E. Minopoulos, Sister Danilia, Y. Chryssoulakis Identification of pigments in post-byzantine icons- Cretan School Αρχαία Τεχνολογία Ancient Technology P19 G. P. Antoniou, A. N. Angelakis Sanitary and purgatory structures in ancient Greece P20 Ν. Μπρας, Ι. Κοτσιφάκος Μελέτη και ανβίωση του «Σύντονου»-Πειθαγορείου πειραµατικού µουσικού οργάνου-580 π. Χ. P21 Ε. Χιώτης Νεότερες απόψεις για το Αδριάνειο Υδραγωγείο και τη τεχνολογική σχέση του µε προγενέστερα Ελληνικά έργα ΑΦΙΣΕΣ POSTERS (Πέµπτη Thursday 14:00 15:00) Παλαιοδίαιτα Palaeodiet P22 Α. Μονιάκη, Σ. Μ. Βαλαµώτη Ερευνώντας το ρόλο της ρόβης στην προϊστορική διατροφή. Πειραµατικές προσεγγίσεις P23 M. Roumpou, D. Margomenou Northern Greek storage: study of storage practices using combined gas chromatography-mass spectrometry Σπήλαια Caves P24 Χ. Πέννος, Μ. Βαξεβανόπουλος, Α. Σύρος, Μ. Μυτελέτσης, Σ. Πεχλιβανίδου, Ι. Βλασταρίδης Γένεση και εξέλιξη των σπηλαίων στην περιοχή Καταρράκτες Σιδηρόκαστρου, Ν. Σερρών. Γεωαρχαιολογική προσέγγιση P25 K. C. Stamoulis, K. G. Ioannides Residence time of vadose water above the Perama Cave Κεραµικά Ceramics P26 M.-C. Boileau, T. Tartaron, and K. Sarri Local pottery production and interregional exchange in Middle Helladic Boetia: the evidence from Orchomenos P27 A. C. Charalambous, A. J. Sakalis, N. A. Kantiranis, L. C. Papadopoulou, N. C. Tsirliganis, J. A. Stratis Cypriot Byzantine glazed pottery: the study of Paphos workshops P28 A. Hein, V. Georgopoulou, V. Kilikoglou Virtual crash test dummies: computer simulations of dynamic loads during the use of transport amphorae

10 P29 E. Kiriatzi, A. Pentedeka, M. Georgakopoulou, W. Gauss, G. Klebinder-Gauss Feats of clay from Aegina: a diachronic investigation of a major potting centre in the Aegean P30 Γ. Κορδατζάκη Κεραµική για το ιερό κορυφής του Βρύσινα. Σύνθετες τεχνικές δράσεις και πολιτισιµκή πολυπλοκότητα στην Κρήτη της 2 ης χιλιετίας π. Χ. P31 Β. Μαστρογιαννοπούλου Αγγεία τύπου rechaud από το νεολιθικό οικισµό Φτελιάς Μυκόνου: αρχαιοµετρική και εθνοαρχαιολογική προσέγγιση P32 C. Papachristodoulou, K. Gravani, A. Oikonomou, K. Ioannides Characterization of red-slipped pottery from Hellenistic Cassope (NW Greece): a preliminary compositional study P33 A. Pentedeka, L. Spencer, E. Kiriatzi, A. Bevan, J. Connoly Investigating an island prehistoric landscape through ceramic analysis: the Antikythera survey project case Γυαλί Glass P34 P. Loukopoulou, I. Karatasios, P. Triantafyllidis Corrosion morphology of Hellenistic glass beads in relation to their manufacture technique P35 A. Moropoulou, E. T. Delegou, N. P. Avdelidis Diagnostic study of glass tesserae from the dome of Hagia Sofia Μέταλλα Metals P36 Y. Bassiakos, M. Georgakopoulou, O. Philaniotou Early Bronze Age copper production on the western Cycladic islands: the evidence from Kythnos and Seriphos P37 D. Kotzamani, V. Papazikoy, and I. Aslani The Paidousis silver tamata collection from the Benaki Museum: chemical characterization and technological issues P38 P39 P40 P41 P42 G. D. Papadimitriou Litharge: waste or useful raw material? An intriguing material revisited Ζ. Παπαδοπούλου, Μ. Χρυσοβέργη Η µεταλλουργία στη Σίφνο κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού: νέα ευρήµατα από το νότιο τµήµα του νησιού Π. Ταρατόρη,. Μοσχονά-Κατσαρού, Α. Καρύδας Τρόπος κατασκευής της Μυκηναϊκής πανοπλίας των ενδρών P. E. Tsakiridis, C. Tsaimou, P. Oustadakis, G. D. Papadimitriou Investigation of ancient lead slags from Ari at Lavrion and related metallurgical recycling activities M. Giannoulaki, V. Argyropoulou, G. Michalakakos, Th. Panou, V. Kantarellou, A.G. Karydas, C. Zarkadas, D. Anglos, A. Giakoumaki, V. Perdikatsis, Ch. Apostolaki, A. Moundrea-Agrafioti, S. Poulimenea, P. Themelis Development of a systematic approach for the damage assessment of museum metal collections: the case study of Ancient Messene ΑΦΙΣΕΣ POSTERS (Παρασκευή - Friday 14:00 15:00) Ύφασµα/ Χαρτί/ Ξύλο Textiles/ Paper/ Wood

11 P43 I. P. Kotsifakos, N. Brass, V. Lampropoulos Preventive conservation for exhibition, display and storage conditions of Classical string instruments: the case of violins Λίθινα Lithics P44 S. A. Abdelrahim, N. A. Abd ElTawab Scientific and analytical study of Ankh Tefy Nekht tomb in Esna-Egypt P45 M. K. Khallaf Study of decay and restoration of stone sarcophagi at Anfoushi tombs, Alexandria, Egypt P46 Μ. Λούκµα, Γ. Τσεκµές, Σ. Αθανασιάδου, Κ. Σισµανίδης Εφαρµογή της µεθόδου laser στη συντήρηση λίθινων αντικειµένων από τα αρχαία Καλίνδοια (Καλαµωτό Θεσσαλονίκης) P47 F. S. Madkour, M. K. Khallaf Degradation and conservation of marble floors in archaeological buildings P48 Ε. Ε. Τουµπακάρη Σχεδιασµός τεχνητού λίθου για την κατασκευή αντίγραφων των µελών της δ. Ζωφόρου και των µετόπων της β. κιονοστοιχίας του Παρθενώνα και της ζωφόρου του Ναού της Αθηνάς Νίκης P49 Π. Τσόµπος, Α. Φωτιάδης, και Ε. Χιώτης Αρχαία λατοµεία ασβεστολίθου στη Λίµνη Περαχώρας Λουτρακίου Κονιάµατα - Mortars P50 H. A. M. Afifi Study the effect of oleozone for preserving stucco ornaments in Ol Mas Al Hageb Mosque, Cairo, Egypt P51 Eir. Ampatzioglou, I. Karatasios, B. Colston, D. Watt, V. Kilikoglou The effect of natural pozzolans in conservation mortars P52 A. Iordanidis, A. Asvesta, J. Garcia-Guinea, G. Karamitrou-Mentessidi Analytical study of ancient (6 th -4 th century BC) mortars from Aiani, ancient Upper Macedonia, Greece P53 Μ. Κούη,. Υφαντής, Ε. Χειλάκου, Α. Στράτης Μελέτη Ρωµαϊκού υδραγωγείου στο Άστρος Κυνουρίας P54 Μ. Τζιότζιου, Ι. Καρατάσιος, Α. Σωτηρίου, Β. Κυλίκογλου Τεχνολογική µελέτη Ρωµαϊκών κονιαµάτων από την Κεφαλλονιά Μεθοδολογικές και Τεχνολογικές Καινοτοµίες Methodological and Technological Innovations P55 P56 Γ. Αρτελάρης και Ι. Λυριτζής Ο προσανατολισµός των δηµοσίων κτιρίων της Εποχής του Χαλκού στη Μεγιδδώ, Ισραήλ B. Derham, P. Westlake, D. Anglos, A. Sarris, R. Jones Towards non- and micro-destructive analysis in archaeological and conservation science P57 V. Kantarelou, A. G. Karydas, D. Sokaras, C. Zarkadas, V. Argyropoulos, M. Giannoulaki, C. Degrigny, S. Golfomitsou, L. Mahfood, M. Azar, A. Almansour, A. Arafat, A. Giakoumaki, D. Anglos Development of micro-

12 P58 P59 P60 P61 XRF applications for the characterization of the surface on museum metal artefacts I. Liritzis Twelve thousand years of non-linear cultural evolution: the physics of chaos in archaeology (the Hellenic case) C. Papaodysseus, P. Rousopoulos, M. Panagopoulos, D. Arabadjis Akrotiri (Thera) wall-paintings were brown by means of geometric stencils Θ. Τσέλιος Στατιστική και αρχαιολογική έρευνα: η µελέτη των ζωόµορφων ειδωλίων από το ιερό κορυφής του Βρύσινα στην Κρήτη Ε. Φιλιππάκη Κ. Λ. Ξαπλαντέρης Μελέτη της δράσης του πλάσµατος µε την παράλληλη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος σε διαβρωµένα µεταλλικά δοκίµια

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ) Andreasen, N.H. (forthcoming) Chipped stones from the Late and Final Neolithic levels at Drakaina Cave, Kefalonia. A preliminary report. In G. Stratouli (ed.) Drakaina Cave on

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005

Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΟΡΘΗ- 8-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη (Thursday), 21/10. Παρασκευή (Friday), 22/10. Σάββατο (Saturday), 23/10

Πέμπτη (Thursday), 21/10. Παρασκευή (Friday), 22/10. Σάββατο (Saturday), 23/10 Πέμπτη (Thursday), 21/10 13:00 14:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ - REGISTRATION 14:00 15:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - OPENING CEREMONY 15:00 15:30 Y. Bassiakos (invited) - Utilisation of indigenous rocks and mineral resources in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 ΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ARCH_RNT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΙΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α 2 0 1 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Andreas Charalambous

Andreas Charalambous Andreas Charalambous Address: Archaeological Research Unit, University of Cyprus, P.O. Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus Telephone number: 00357-22893560, Fax number: 00357-22895057 E-mail: anchar@ucy.ac.cy,

Διαβάστε περισσότερα

SYMPOSIUM PROGRAM WEDNESDAY, 1 OCTOBER

SYMPOSIUM PROGRAM WEDNESDAY, 1 OCTOBER 4 th ARCH_RNT SYMPOSIUM PROGRAM UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE 17:00-18:00 REGISTRATION 18:00 18:30 OPENING CEREMONY 18:30 20:30 SPECIAL SESSION GEOARCHAEOLOGY I (J. Wright, P. Karkanas) 20:30 WELCOME COCTAIL

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ 2005

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ 2005 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ 2005 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ: Νέες Τεχνικές Χρονολόγησης και Αρχαιοµεταλλουργία στην Πολιτιστική Κληρονοµιά (14/7/2005) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ, Οµάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία

Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία Νίκος Ζαχαριάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαιομετρία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.: 27210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials and Technologies

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials and Technologies ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials

Διαβάστε περισσότερα

PORTFOLIO. Yannis Nakas Archaeologist-Illustrator. Γιάννης Νάκας Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής

PORTFOLIO. Yannis Nakas Archaeologist-Illustrator. Γιάννης Νάκας Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής Γιάννης Νάκας Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής Ησαία Σαλώνων 24, Γκύζη, Αθήνα, 11475 2106463842, 6974413204 jnak77@yahoo.com Yannis Nakas Archaeologist-Illustrator 24 Isaia Salonon Str., Gizi, Athens, GR-11475 tel.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη 2310247570-6978 315324 info@stefanieveldemiri.com Η επαγγελματική εξειδίκευση της Στεφανίας Βελδεμίρη που αφορά τη συντήρηση αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσεις Συνέχειες - Ασυνέχειες στην Εξέλιξη του Πολιτισμού του Ελλαδικού Χώρου

Κρίσεις Συνέχειες - Ασυνέχειες στην Εξέλιξη του Πολιτισμού του Ελλαδικού Χώρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2012 «Ευρώπη μια Κοινή Κληρονομιά» 28-30 Σεπτεμβρίου 2012 Υλικός & Άυλος Πολιτισμός : Κρίσεις - Συνέχειες και Ασυνέχειες ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμποσίου/ Conference Program

Πρόγραμμα Συμποσίου/ Conference Program Πρόγραμμα Συμποσίου/ Conference Program Πέμπτη, 16 Μαΐου/ Thursday, 16 th of May 8:30 Registration 9:00 Opening of the conference Integrated studies of material remains Ceramics I 9:30 D. Katsonopoulou,

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

16 th of May. 6 th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry 16 th -18 th of May 2013 Acropolis Museum, Athens Preliminary Program

16 th of May. 6 th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry 16 th -18 th of May 2013 Acropolis Museum, Athens Preliminary Program 8:30 Registration 9:00 Opening of the conference Integrated studies of material remains Ceramics I 16 th of May 9:30 D. Katsonopoulou, I. Iliopoulos, S. Katsarou, V. Xanthopoulou Craftsmanship of big storage

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Καθηγητή Πέτρου Θέμελη - Preface by Professor Petros Themelis 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Καθηγητή Πέτρου Θέμελη - Preface by Professor Petros Themelis 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Επιμελητών Έκδοσης - Preface by the Editors 11 Πρόλογος Καθηγητή Πέτρου Θέμελη - Preface by Professor Petros Themelis 15 Κεφάλαιο 1: Χρονολογήσεις - Αυθεντικότητα Chapter 1: Dating

Διαβάστε περισσότερα

Athens and Attica in prehistory International conference Athens, 27-31 May 2015

Athens and Attica in prehistory International conference Athens, 27-31 May 2015 1 Athens and Attica in prehistory International conference Athens, 27-31 May 2015 Program H προϊστορία της Αθήνας και της Αττικής Διεθνές συνέδριο Αθήνα, 27-31 Μαΐου 2015 Πρόγραμμα Wednesday 27 May / Tετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας Αθήνα, 5 7 Νοεμβρίου 2008 3 rd Greek Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology Athens, 5 7 November 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)

ΤΡΩΓΛΟ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ A ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΣΟΥΡΙΛΑ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, Α.Μ. 31621 ΤΡΙΜΜΗ ΑΝΝΑ, Α.Μ. 30606 Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I

INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I INT 201: INTERIOR SYSTEMS AND FINISHES FOR INTERIORS I -Basic systems -Designing structural units -Introduction to technology and regulations MATERIALS = ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. 12η ΓΕΝΙΑ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ Ν&Ν!

1. 12η ΓΕΝΙΑ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ Ν&Ν! Χρόνος 10, Τεύχος 17 http://nn.physics.auth.gr Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. 12η ΓΕΝΙΑ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ Ν&Ν!......1 2. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ NANOTEXNOLOGY 2014...3 3. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια περιβαλλοντα

ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια περιβαλλοντα 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΜεταβολΕς της θαλασσιας σταθμης στο ΑιγαΙο τα τελευταια 6000 χρονια: ΑποτελΕσματα απο καταγραφες σε ιζηματα και beachrocks σε παρακτια

Διαβάστε περισσότερα

Eυγενία Γιαννούλη Επίκουρος Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Αιγαίο την 3η και 2η Χιλιετία π.χ.

Eυγενία Γιαννούλη Επίκουρος Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Αιγαίο την 3η και 2η Χιλιετία π.χ. Eυγενία Γιαννούλη Επίκουρος Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Αιγαίο την 3η και 2η Χιλιετία π.χ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο Αρχαιοµετρίας, το οποίο εγκαταστά- Σχ. 1. Mετρητής υγρού σπινθηριστή Tri-carb 3170TR/SL χαµηλού υποβάθρου. Κέντρο Αρχαιοµετρίας 1

Το Κέντρο Αρχαιοµετρίας, το οποίο εγκαταστά- Σχ. 1. Mετρητής υγρού σπινθηριστή Tri-carb 3170TR/SL χαµηλού υποβάθρου. Κέντρο Αρχαιοµετρίας 1 Κέντρο Αρχαιοµετρίας Γενικά Η περιοχή της Ηπείρου και γενικότερα της Β.. Ελλάδας είναι πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήµατα, αλλά και σε λόγια παράδοση. Η µελέτη όµως, τόσο των αρχαιολογικών ευρηµάτων από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΚΟΛΟΥΜΠΟ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΤΡΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΚΟΛΟΥΜΠΟ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΤΡΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΚΟΛΟΥΜΠΟ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΤΡΟΥ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200500022 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΕΡΤΖΙΜΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Εργασία στο μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3 η Χιλιετία π.χ. Παναγιώτης Καπλάνης Επιβλέπων Καθηγητής: Βλαχόπουλος Ανδρέας Εαρινό Εξάμηνο 2015 Η Θέση Η Ίος βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

YANNIS N. MANIATIS. (Curriculum Vitae) 1. First degree in Physics 1971, University of Patras, School of Physical Sciences, Greece.

YANNIS N. MANIATIS. (Curriculum Vitae) 1. First degree in Physics 1971, University of Patras, School of Physical Sciences, Greece. YANNIS N. MANIATIS (Curriculum Vitae) Place and Date of birth: Athens, 4/10/1948 Marital Status: Married, 2 children EDUCATION 1. First degree in Physics 1971, University of Patras, School of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 2 ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό της Άννας Γρ. Καρατζάνη MA, PhD Μπακνανά 44, 117-44, Αθήνα Τηλ.: +30 210 5385482 Fax: +30 210-5385406 Email: karatzani@teiath.

Βιογραφικό της Άννας Γρ. Καρατζάνη MA, PhD Μπακνανά 44, 117-44, Αθήνα Τηλ.: +30 210 5385482 Fax: +30 210-5385406 Email: karatzani@teiath. Βιογραφικό της Άννας Γρ. Καρατζάνη MA, PhD Μπακνανά 44, 117-44, Αθήνα Τηλ.: +30 210 5385482 Fax: +30 210-5385406 Email: karatzani@teiath.gr ΘΕΣΗ Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων κ Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Κωνσταντίνα Ειρήνη ΚΟΥΦΟΥ, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 14 C ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 14 C ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α. ΠΙΛΑΛΗ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ et al. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ 14 C ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α. ΠΙΛΑΛΗ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ 1, Α. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΘΙΜΟΥ 1, Γ. ΦΑΚΟΡΕΛΛΗΣ 2 και Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση θορύβου

Χαρτογράφηση θορύβου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ε Ω Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Θέση : Μέλος ΕΤΕΠ. Επικοινωνία : Τηλέφωνο : +30 2610 997920 Fax : +30 2610 997944 E-mail : stefanop@upatras.gr

CURRICULUM VITAE. Θέση : Μέλος ΕΤΕΠ. Επικοινωνία : Τηλέφωνο : +30 2610 997920 Fax : +30 2610 997944 E-mail : stefanop@upatras.gr CURRICULUM VITAE Ονομα :Παναγιώτης Επώνυμο : Στεφανόπουλος Θέση : Μέλος ΕΤΕΠ Επικοινωνία : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΑΜΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΑΜΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ -ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ 540 06, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FACULTY OF SCIENCES SCHOOL OF GEOLOGY - DEPT OF

Διαβάστε περισσότερα

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Θέματα για το μάθημα Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών 7 ου εξαμήνου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε με

Διαβάστε περισσότερα

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Παναγιώτης Καπλάνης Διδάσκων: Ανδρέας Βλαχόπουλος Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Όνομα: Χολέβα Βασιλική Εξάμηνο: Η Μάθημα: Το Αιγαίο κατά την 3η χιλιετία π.χ Διδάσκων: Βλαχόπουλος Ανδρέας ΠΑΛΑΜΑΡΙ I ΠΧ II ΠΑΛΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ηράκλειο, 20 Σεπτεμβρίου 2011 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής 3, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011 σε εκπαιδευτικό εργαστήριο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Προγράμματος PATCH στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980.

Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Η εξέλιξη της έννοιας της Ορογένεσης στην ελληνική Μέση Εκπαίδευση κατά την περίοδο 1900 έως 1980. Κυριακούλα ΜΑΚΡΗ Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. kmakri@geo.auth.gr Αλέξανδρος ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών-ΕΜΠ (1969)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών-ΕΜΠ (1969) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ (ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ) Πτυχίο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών-ΕΜΠ (1969) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 1970 Δίπλωµα σπουδών εµβάθυνσης στην Οργανική Φυσικοχηµεία ( DEA- Chimie

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari CYCLADIC SEMINAR ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤHE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY AT ATHENS, 22 PANEPISTIMIOU ST. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22 Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015, 7 μ.μ. - Thursday, 30 April

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένεια μου και στους φοιτητές μου.

Στην οικογένεια μου και στους φοιτητές μου. Στην οικογένεια μου και στους φοιτητές μου. 6 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 14 Ενότητα πρώτη: Εννοιολογικές διερευνήσεις... 19 Η διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς ως διεπιστημονικό πεδίο...19 Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΕΦΕΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. 1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Η Ειρήνη Εφεσίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Αποφοίτησε από το Αρσάκειο Ψυχικού το 1969. Το

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα.

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Νεφέλη Μιχαήλ Α6 Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται στην περιοχή Τροόδους, στο χωριό Πελέντρι. Η ύπαρξη του οποίου μαρτυρείται από τα τέλη του 12ου αιώνα. Από το 1985 περιλαμβάνεται, στον κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος- Αλέξιος Στεφανής, MSc, PhD

Νικόλαος- Αλέξιος Στεφανής, MSc, PhD Νικόλαος- Αλέξιος Στεφανής, MSc, PhD Λαμίας 12, 11523, Αθήνα T: +30 6972696802 F: +30 210 5385406 E: astefanis@teiath.gr ΘΕΣΗ Καθηγητής Εφαρμογών με εξειδίκευση στη Μελέτη, Παθολογία και Συντήρηση Παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4

Στέφανος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1, Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 2, Ιωάννης ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ 3, Μιχαήλ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1892 Μεθοδολογία τριδιάστατης ανάλυσης βραχοπτώσεων λόγω σεισμού. Εφαρμογή στον σεισμό της Λευκάδας 14/08/2003,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά στοιχεία. Παπαδάτος Γιάννης. Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας

1. Γενικά στοιχεία. Παπαδάτος Γιάννης. Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας 1 Παπαδάτος Γιάννης Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Μία συστηματική μεθοδολογία διερεύνησης και συντήρησης μεγάλων συνόλων αντικειμένων από σίδηρο:

Μία συστηματική μεθοδολογία διερεύνησης και συντήρησης μεγάλων συνόλων αντικειμένων από σίδηρο: Μία συστηματική μεθοδολογία διερεύνησης και συντήρησης μεγάλων συνόλων αντικειμένων από σίδηρο: H περίπτωση του συνόλου της Αρχαίας Μεσσήνης Μαρία Γιαννουλάκη Βασιλική Αργυροπούλου Γιώργος Μιχαλακάκος

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Θεόδωρος Μαρκόπουλος University of Uppsala thodorismark@yahoo.gr Abstract This paper discusses methodological

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων

Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων Β. Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία των Θετικών Επιστημών

Ιστορία των Θετικών Επιστημών Ιστορία των Θετικών Επιστημών Ενότητα 1: Προϊστορία Ευθύμιος Ντάλλας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Σκοποί Ενότητας Κατανόηση της σύνδεσης ανάμεσα στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΑΣ O ΠΑΡΙΟΣ- SKOPAS OF PAROS

ΣΚΟΠΑΣ O ΠΑΡΙΟΣ- SKOPAS OF PAROS ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ THE PAROS AND CYCLADES INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ARCHAEOLOGY OF PAROS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα