5.000, , ,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.000,00 3.729,00 5.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 0 - ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Κωδικός Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0 0 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ.0.0,..,..,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 0.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.0.,..,.., ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ.0.,..,.., ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.0,00.,0 0.0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.0,00.,.000, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,.0,00.,.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές Ειδικών Συµβούλων.0,00.,.000, Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα.00,00.,.000, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.0,00.,.0,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0.0,00., 0.00, Εργοδοτικές Εισφορές Ειδικών Συµβούλων.0,00.,.00, Εργοδοτικές εισφορές αποδοχών Γενικού Γραµµατέα.000,00.,0.00, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν /, 0 Ν 0.00,00.,.0,00 /, 00 Ν 0/ και Ν /) ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ.000,00.,00.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε.000,00.,00.000,00 συνέδρια και σεµινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0.0,00.,.0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0.0,00.,0.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0.000,00., 0.000, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών.000,00.0,.000, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.0,00.00,0.000,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβές Ορκωτών Εκτιµητών.000,00.,0.000, Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.000,00.,.000, Μελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου των υπηρεσιών.0,00 0,00 0,00 του ήµου Θέρµης Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου για τη διαχείριση του έργου.000,00 0,00 0,00 DRAINAGE ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ.00,00.,0 0.0, Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο Ν..0,00.,.000,00 /00, άρθρα 0, και Κ Κ) Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο Ν. 0.0,00.,00.000,00 /00, άρθρα 0, και Κ Κ) Αποζηµίωση άµισθων αντιδηµάρχων.00,00., 0.000, Έξοδα κίνησης προέδρων.σ. (άρθρο Ν /).00,00.00,00.000, Έξοδα κηδείας δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο.000,00 0,00.000,00 0 παρ. Κ Κ, Ν./) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των.0,00,.0,00 λοιπών παροχών σε αιρετούς ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ.00,00 0,.00,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου.00,00 0,.00, Συµµετοχή στο Κέντρο πρόληψης "Η ΕΛΠΙ Α".000,00 0,00.000, Έξοδα Υγειονοµικής Επιτροπής Ι.Κ.Α..00,00 0,.00,00

2 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.000,00.,.000, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 0.000,00., 0.000,00 φόρων Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.000,00.,.000, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών (Τ.Π.. & λοιπές.000,00.,.000,00 τράπεζες) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.000,00.,0.000, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.000,00.,0.000, Ταχυδροµικά τέλη.000,00.0,.000, Ταχυδροµικά τέλη.000,00.,.000, Ταχυµεταφορές ( courier ).000,00.,.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 0.000,00.0, , Κινητή Τηλεφωνία.000,00 0.,0.000, Λοιπες Επικοινωνίες.000,00 0,00 0, Προαγορά µηνυµάτων SMS για ενηµέρωση των δηµοτών.000,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.000,00 0.,0.00, ΦΟΡΟΙ.000,00 0,.00, Φόροι τόκων.000,00 0,.00, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ.000,00.,.000, Λοιποί φόροι και τέλη.000,00.,.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.,.,.000, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ.000,00.00,0 0.00, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών.000,00.,.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.000,00,.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.000,00,.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων.000,00, 00, ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ 0., 0.,.000,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του.,.,.000,00 ήµου Λοιπά έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του.00,00,.00,00 ήµου Προµήθεια περιοδικού εντύπου ήµου Θέρµης 0.000,00.00, , ιανοµή περιοδικού εντύπου ήµου Θέρµης.000,00.,00.000, Πανό ενηµέρωσης δραστηριοτήτων του ήµου.000,00.,.000, Ενηµερωτική καµπάνια και λοιπές δράσεις για την.000,00., 0,00 προώθηση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας Ενηµέρωση, προβολή και δράσεις εθελοντισµού δήµου.00,00,.00,00 Θέρµης ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα.000,00,0.000,00 0 περιβάλλοντος Προβολή και προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού., 0,00 0,00 ορεινών περιοχών ΟΠΑΑΧ ήµου Βασιλικών, Ν. Θεσ/νίκης (.. Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου & Περιστεράς) (χρηµ. ΟΠΕΚΕΠΕ Κ.Α. εσόδου:.00 & Ι.Π.) Έξοδα προβολής & δηµοσιοποίησης µαθητικών, 0,00 0,00.000,00 πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα.000,00.,.000,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0.,0.,.000, ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ.00,00.,.00, ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων.000,00 0,00.00, Λοιπές διοργανώσεις συνεδρίων, συναντήσεων & διαλέξεων.000,00 0,00.000,00

3 ιοργάνωση σεµιναρίων & οµιλιών µε θέµατα Πολιτικής Προστασίας (σεισµούς, πυρκαγιές και λοιπά καιρικά φαινόµενα). Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0.000,00 0,00.000, ράσεις Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών.000,00 0,00 00, ,00 0,00.000,00 Συνδιοργάνωση ήµου Θέρµης και Σωµατείων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ήµου Θέρµης άσκησεων αντιµετώπισης σεισµών και άσκησεων εντοπισµού και διάσωσης ανθρώπων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.00,00.,.00, Λοιπές δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00,00 0,00 00, απάνες εκδηλώσεων εθνικής εορτής ης Οκτωβρίου.000,00,.000, απάνες εκδηλώσεων εορτασµού ολοκαυτώµατος 00,00 00,00 00,00 Βασιλικών και της µάχης του Καπετάν Χάψα απάνες εκδηλώσεων της εθνικής εορτής ης Μαρτίου.000,00, 00, Υποστήριξη δράσεων ΤΟ.ΣΥ.Ν.Θέρµης.000,00 0,00 00, απάνες εκδηλώσεων για το Μακεδονικό Αγώνα στην 00,00 0,00 00,00 Θέρµη και στα Βασιλικά Εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων (Μονοπήγαδο).000,00 0,00.000, απανη για τη δηµοσια λογοδοσια του ηµαρχου 00,00 0,00 00, απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00 0,00.000,00 0 οικισµού Θέρµης απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Ν.Ρυσίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,00.000,00 οικισµού Καρδίας απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 οικισµού Πλαγιαρίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Ν. Ραιδεστού απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 οικισµού Ταγαράδων απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Τριλόφου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Κάτω Σχολαρίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Αγίας Παρασκευής απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Αγίου Αντωνίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 0 οικισµού Λιβαδίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Περιστεράς απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Σουρωτής απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.00,00.000,00.000,00 οικισµού Βασιλικών απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Τριαδίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00.,0.000,00 οικισµού Λακκιάς απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00 0,00.000,00 οικισµού Μονοπήγαδου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 οικισµού Ανω Σχολαρίου ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ.,00.,0.00, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα.,00.,0.00,00

4 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Λοιπές συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 00,00 0,00 00,00 ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµή στο ηµοτικό Τύπο. 00,00 0,00 00, Συνδροµή στη Νοµική Βάση Πληροφοριών "Νοµοτέλεια"..000,00.,0.0, Συνδροµή στη ηλεκτρονική βάση πληροφοριών.000,00.,00.000,00 " ΗΜΟΤΕΛΕΙΑ" Συνδροµή στις εφηµερίδες Μακεδονία και Θεσσαλονίκη 00,00 00,00 00, Συνδροµή σε ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της 0,00,0 0,00 Πολεοδοµικής νοµοθεσίας Συνδροµή στη ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της.,00 0,00.000,00 "ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ" ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.000,00.,.000, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.000,00.,.000, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.000,00.,.000, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ.00,00 0.,0.00, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 0.000,00., 0.000,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ιάφορα δικαστικά έξοδα.000,00.00,00.000, Τόκοι δικαστικών αποφάσεων και υπερηµερίας 0.000,00.0, 0.000, Καταβολή αποζηµιώσεων σε εφαρµογή δικαστικών 0.000,00.0, 0.000,00 αποφάσεων Καταβολή αποζηµιώσεων σε πολίτες λόγω παράβασης.000,00 0,00.000,00 διατάξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών.000,00 0,00.000, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.00,00.0, 0.00, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.000,00 0,00.000, Καταβολή οφειλοµένων προς τρίτους υποχρεώσεις της υπό 0.000,00., ,00 εκκαθάριση ηµοτικής Επιχείρησης Βασιλικών Ετήσια εισφορά του ήµου Θέρµης στο Εθνικό ιαδηµοτικό 00,00 00,00 00,00 ίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ.,00.,0.,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ.00,00.0,.00,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού.00,00 0.0,.00, Τόκοι δανείου EUROBANK -M/-0 0,00 0,00.000, Τόκοι δανείου EUROBANK -Β/-000 0,00 0,00.00, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.00,00.,.00, Χρεωλύσιο δανείου EUROBANK - M /-0 0,00 0,00.000, Χρεωλύσιο δανείου EUROBANK - Β/-000 0,00 0,00.00, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ.,00., 0.,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού 0.,00.,.0, Τόκοι δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ /-0 0,00 0, , Τόκοι δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ /0-0 0,00 0,00.00, Τόκοι δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ /- 0,00 0,00.00, Τόκοι δανείου ΑΤΕ /- 0,00 0,00.00, Τόκοι δανείου ΤΠ 0,00 0,00.0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.,00.,0., Χρεωλύσιο δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ / -0 0,00 0,00 0., Χρεωλύσιο δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ / 0-0 0,00 0,00., Χρεωλύσιο δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ / - 0,00 0,00.0, Χρεωλύσιο δανείου ΑΤΕ / - 0,00 0, ,00

5 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ..,0..,.., ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ..,0..,..0,00 ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (Κ.Α. εσόδων 00.0).,00.,.0, Απόδοση σε ΝΠ του Ν. 0/00 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00., 0,00 (Κ.Α.εσόδου:.00 &.00) Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ.000, ,00.000, Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας &.000, ,00.000,00 Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης.(ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΡΟ) Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις.,0 0.,0 0,00 εισοδηµάτων σε τρίτους Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων σε οργανισµούς Βουλγαρίας για Πρόγραµµα OUTLAND στα πλαίσια του διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρία (Κ.Α..., 0.,00 0, εσόδων:.00) Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος (αφορούν ήµο Θέρµης & ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια του Προγράµ. OUTLAND διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρία ( Κ.Α. εσόδου:.0) Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων στην Τράπεζα Ελλάδος (αφορούν ήµο Κοµοτηνής & ήµο Ζlatograd), βάσει του Προγράµ. OUTLAND διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρία (Κ.Α. εσόδου:.0) Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος (αφορούν τον Φορέα ιαχείρισης του εθνικού πάρκου δάσους αδιάς-λευκίµη-σουφλίου), στο πλαίσιο του Προγράµµατος OUTLAND διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρίας 0,00 0., 0,00.,.0,0 0,00 0,00.0, 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.0,00.,.00, Εισφορά υπέρ συνδέσµων.00,00.0,.00, Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Προστασίας & Περίθαλψης αδέσποτων ζώων Ανατολικής Θεσσαλονικής (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) 0,00.00,0 0, Εισφορά υπέρ συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης 0,00., 0, Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Ιαµατικών πηγών Ελλάδος.00,00.00,00.00, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου.0,00 0,00.,00 πληθυσµού Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακρίδων.0,00 0,00., Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές.000,00.,.000, ικαίωµα ΟΤΑ από ΤΑΠ.000,00.,.000, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ..00,00..,0.0., ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 0.000,00., , Προαιρετικές εισφορές σε Σχολικές Επιτροπές 0.000,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισµούς ,00 0, , Έκτακτη επιχορήγηση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας - 0,00.,0 0,00 Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 0.000,00.00, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 0.000,00.00, , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 0.000, , , Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων.00,00.,.0, Προγραµµατική Σύµβαση µε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και λοιπούς ήµους για " ιαχείρηση Ανακύκλωσης υλικών Συσκευασίας στην Ανατολική Θεσ/νίκη" ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.00,00., 0.,

6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Προγ. Σύµβ. µε Αποκ. ιοικ.& ήµο Λαγκαδά για"μελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασ/κών έργων προστασίας του φυσικού περιβ. και βελτίωση των συνθηκών προσπελασιµότητας σε δηµόσια δάση & δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Ο.Τ.Α. ήµου Θέρµης Περιφ.Ενότ Θεσ. ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Χρήσης 0 Προτεινόµενος 0.000,00 0,00.0,00.000,00 0,00.000, Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων , ,00..,0 ( παρ. άρθρου Κ Κ ) Χρηµατοδότηση της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης , , ,00 Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης ( ΕΠΠΑΘ) Προγρ. Συµβ. µεταξύ.θέρµης & "Ανατολική ΑΕ" 0,00 0,00.,0 Υποστήριξη λειτουργίας Συµβουλευτικού Σταθµού Υποστήριξης Μαθητών και γονέων, ήµου Θέρµης Μελέτη για προετοιµασία φακέλου για προώθηση 0,00 0,00.000,00 χαρακτηρισµού του Ι. Ν. Αγ. Ανδρέα Περιστεράς σε µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς UNESCO ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α., 0.,.00, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.000,00.,0.000,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λοιπές εγγυήσεις.000,00.,0.000, Εγγυήσεις ήµου Θέρµης των δανείων του Συνδέσµου.000,00.,0.000,00 Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας (Κ.Α. εσόδου.00) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α.,.,.00, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης.000,00.00,00.000, Λοιπά φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης.000,00 00,00.000, Ενιαίο ειδικό πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής ή.000,00.000,00.000,00 αυθαίρετης αλλαγής χρήσης (άρθρο, Ν. 0/) Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης.,., 00, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ..,.0.,0.., ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ..,..,0..00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.0.,..0,.., ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.0.0,00.0.,.0.0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.0.000,00.0.,.0.0,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.0,00.,.00,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αµοιβή ληξιάρχου - πρακτικογράφου.00,00.,.00, Εκλογικό επίδοµα υπαλλήλων (Κ.Α. εσόδου ).0,00.,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ.00,00.0,., ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.00,00.0,0., εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.00,00 0.,.00,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αµοιβη ληξιαρχου - πρακτικογράφου.00,00,.00, Εκλογικό επίδοµα υπαλλήλων (Κ.Α. εσόδου ) 0.0,00.,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ.00,00.,.00,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα).00,00.,.00,00

7 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.,., 0.00,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου.0,0.,.000,00 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.,0.,.0,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.000,00.000,.00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0.,0.,.00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.0,00.0, 0.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.0. Αµοιβές λογιστών 0.000,00., , Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών 0.000,00., , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.0,00.0, 0,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελµατία Υπηρεσίες υποστήριξης και συµβούλου σε θέµατα 0,00.0, 0,00 Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στον ήµο Θέρµης Υπηρεσίες επιτόπου ελέγχου & διορθώσεων στοιχείων.0,00 0,00 0,00 0 οφειλετών ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 0.,0 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0.0. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0.,0 0,00 0, Αµοιβές για την παραµετροποίηση & λειτουργία 0.,0 0,00 0,00 κυκλώµατος Αναλυτικής Λογιστικής 0.0. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ.,00.,0.00, Λοιπά έξοδα τρίτων.,00.,0.00, Αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάσεων του.,00.,0.00,00 ηµ.συµβουλίου Αποδελτίωση τύπου.00,00.,0.00, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.,0.,., ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ.000,00.,0.000, Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας.000,00.,0.000, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.,00.,., Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.,00.,., Μίσθωση κτιρίου για στέγαση διοικητικών υπηρεσιών στο.00,00.0,00.00,00 Πλαγιάρι Μίσθωση κτιρίου για στέγαση του Κ.Ε.Π. Θέρµης..,00.,., Μίσθωση γραφείου για διοικητικές υπηρεσίες στα Βασιλικά.00,00.,00.00, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.000,00.0,00.000, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.000,00.0,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ.,0., 0.00,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.0. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου.000,00,0.000, Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων ακινήτων του.000,00,0.000,00 ήµου 0.0. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.00,00.,0.00, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.000,00.0,0 0, Επισκευη ελαστικων δηµοτικων οχηµατων & µηχανηµατων.00,00,0.00, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0.0,.0,.00, Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων φωτοαντιγραφικών.,., 0.000,00 & φαξ Συντήρηση & επισκευή εκτυπωτών.000,00 0,00.000, Συντήρηση & επισκευή Η/Υ και ενεργών στοιχείων.000,00.,0.000,00 δικτύωσης Συντήρηση και επισκευή ασύρµατων δικτύων.000,00 0,00.000,00

8 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Επισκευή δικτύων δεδοµένων cat.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων.000,00,.00, Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών.00,00.0,.00, Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων.000,00.0,.00, Συντήρηση και ενεργοποίηση ηλεκτρονικών φωτεινών.,.0, 0,00 πινάκων ανακοινώσεων Επισκευή, επέκταση, δηµιουργία δοµηµένης καλωδίωσης.000,00 0,00.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.00,00,0.000,00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών επίπλων και 0,00,0 0,00 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Αναγόµωση πυροσβεστήρων.00,00 0,00.000, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού.0,.0,.00, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Οικον. & ιοικ..0,.0,.000,00 υπηρεσιών (O.T.S.) Συντήρηση και επισκευή δικτύων δεδοµένων.000,00 0,00.000,00 πληροφοριακού συστηµάτος Συντήρηση προγράµµατος διαχείρισης γραφείου ηµάρχου.000,00 0,00.000,00 (citizens) Συντήρηση & υποστήριξη εξoπλισµού & λογισµικού των.000,00 0,00.00,00 προγρ. easytrip & people Υπηρεσία γραφιστικής αναµόρφωσης του δικτυακού τόπου.000,00 0,00.000, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, 0.00,00.,0.000,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.0. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές ,00 0, ,00 τους υπηρεσίες 0.0. απάνες καθαρισµού γραφείων.000,00 0,00.000, Εργασίες απολύµανσης γραφείων - κτιρίων.000,00 0,00.000, απάνες εκκένωσης βόθρων.00,00.,0.000, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.00,00.0,.000, ΦΟΡΟΙ 00,00 0,.000, Λοιποί φόροι 00,00 0,.000, ΚΤΕΟ οχηµάτων 00,00 0,.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.000,00.000,00.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00.000,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.000,00 0,00.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.00,00.,.000, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.000,00 0,00 0,00 υπαλλήλων έξοδα συναντήσεων, ταξιδιών και διαµονής στο πλαίσιο του.000,00 0,00 0,00 έργου DRAINAGE 0.0. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.000,00.,.000, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων.000,00 0,00.000, ηµοσίευση προκηρύξεων.000,00.,.000, Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.000,00.000,00.000, ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ.00,00 0,00 0,00 ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 0.0. Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών.00,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.,0.0,.00, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ.,0.,0.00, Προµήθεια βιβλίων κλπ.000,00,0.00, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.000,00.0,.000, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.,0.,0.00,00

9 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και,,.000,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.,0.,.00, Προµήθεια αναλωσίµων φωτ/κών & φαξ.,.0,.000, Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών.,.0, 0.000, Προµήθεια ενεργών στοιχείων δικτύωσης ηµαρχείου και.00,00 0,00.000,00 αποµακρυσµένων σηµείων Προµήθεια σχεδιαστικού εκτυπωτικού.000,00 0,00 0, Προµήθεια εξοπλισµού για τη συστοιχία εξυπηρετητών.000,00 0,00.000, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00, 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.000,00,.00, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.000,00 0., 0.000, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού.000,00 0., 0.000, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.000,00., , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση.000,00 0., 0.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων.000,00., 0.000, Προµήθεια λιπαντικών & A.D.Blue & αντιψυκτικών.000,00., 0.000,00 µεταφορικών µέσων 0.0. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0.000,00.0, 0.000, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.,.0,.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0.000,00.0,.000, Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0.000,00.0,.000, Προµήθεια χρωµάτων για τη συντήρηση δηµοτικών κτιρίων.000,00.0,.000, Προµήθεια υδραυλικών υλικών & ειδών υγιεινής.000,00 0,00.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων., 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.00,00., ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.0. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.00,00., , Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0.000,00.,0.000, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00.000, Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.00,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.00,00 0,00.000, Υλικά φαρµακείου.00,00 0,00.000, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.00,00,.00, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 00,00, 00, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού. 00,00, 00, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων.000,00 0,0.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.,., 0., 0.0. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ.0,00.,0.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.0. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.0,00.,0.000, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός.000,00 0,00.000, Λοιπές προµήθειες µηχανηµάτων και λοιπός εξοπλισµός.000,00 0,00.000, Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων.000,00 0,00.000, Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00.000, Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 0,00 0,00.000, Έπιπλα σκέυη.00,00.,.000, Προµήθεια επίπλων.00,00.,.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0.0,00.,.000,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια Η/Υ - περιφερειακών συσκευών.000,00.0, 0.000, Προµήθεια φωτοτυπικών & φαξ.000,00,.000,00

10 Προηγ. Χρήσης Χρήσης προµήθεια συµπληρωµατικού εξοπλισµού τηλεφωνικών.000,00 0,00.000,00 κέντρων Προµήθεια λογισµικού ιοικητικών & Οικονοµικών.000,00.,00.000,00 0 Υπηρεσιών Προµήθεια συστοιχίας αποθηκευτικών διατάξεων 0,00.,0 0,00 Πληροφορικών Συστηµάτων Προµήθεια ηλεκτρονικών φωτεινών πινάκων ανακοινώσεων.0,00 0,00 0, προµήθεια διαάφορων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια ενεργών στοιχείων δικτύωσης ΗΜΑΡΧΕΊΟΥ.000,00 0,00 0,00 & Οικονοµικών Υπηρεσιών προµήθεια στοιχείων επιµέρους εξοπλισµού για τη συστοιχία.000,00 0,00 0,00 των εξυπηρετητών 0.0. Λοιπός εξοπλισµός.00,00.,0.000, Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού.000,00.,.000, Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών.000,00.,.000, Προµήθεια πυροσβεστήρων.00,00 0,00.000, ΕΡΓΑ 0.000,00., 0.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ,00 0, ,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 0.0. απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης ,00 0, ,00 κτιρίων ΟΤΑ εσωτερικες διαµορφωσεις σε ιδιοκτητο κτιριο του ηµου για ,00 0, ,00 την στέγαση των υπηρεσιών του 0.0. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.000,00.,.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.0. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0.000,00.,.000, Επισκευή ηµοτικών ιατρείων και δηµοτικών καταστηµάτων Τ.Κ. Βασιλικών, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς και Λιβαδίου 0.000,00 0,00.000, Ανακατασκευή δηµοτικού κτιρίου Λιβαδίου για την φύλαξη ιστορικού αρχείου ( Α.Μ. 0/0) (χρηµ/ση κ.α. εσόδου:.0 & Ι.Π. ) 0,00., 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.,.,., ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.0. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.,.,., ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.0. Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.,.,., Μελέτη ανέγερσης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΟΤ.000,00.,.000,00 οικ. Τ Καρδίας (Α.Μ... ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ , 0,00., Μελέτη εφαρµογής αλλαγής χρήσης δηµοτικού κτιρίου στο ο χλµ Θέρµης-Τριαδίου από πλεκτήριο σε χώρο γραφείων και υπαγωγή στο Ν. 0/ (ΜΕΛ /) ΣΥΝΕΧΙΖ 0.0. Λοιπές µελέτες.00,00 0,00 0, Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίων στέγασης.00,00 0,00 0,00 υπηρεσιών του ήµου Μελέτη στατική και Η/Μ για δηµοτικό κτίριο Ταγαράδων.000,00 0,00 0,00 0. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ..,0.0,0.., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0.. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 0.,0.00,0., ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.00,00., 0.000, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 0.00,00., ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 0..0 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0.00,00., ,00

11 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 0.000,00 0,00.00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 0.000,00 0,00.00,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0..0 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.00,00.,.00,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 0..0 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.000,00.,.000,00 χρόνου 0..0 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.00,00 0,00.00, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.,0.0,00 0., ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.,00.0,00., Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.,00.0,00., Μίσθωση κτιρίου για στέγαση προγράµµατος "ΒΟΗΘΕΙΑ.,00.,00.,00 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Μίσθωση γραφείου για στέγαση υπηρεσιών αγροτικού τοµέα.0,00.,00.0,00 (γραφείο γεωπόνων). 0.. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.000,00.0,00.000, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.000,00.0,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ.000,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 0.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση γηπέδου Χ Σχολαρίου 0.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,.0,0 0, ,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές.0,0 0, ,00 τους υπηρεσίες 0.. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.00,00 0,00.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.00,00 0,00.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.00,00 0,00.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.,00., , ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ.,00., ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 0.. Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων.,00., , Περισυλλογη και καυση αδεσποτων νεκρων ζωων.,00., , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.0,0., , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.0,0 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών.0,0 0,00 0,00 εγκαταστάσεων Προµήθεια & εγκατάσταση υλικών ασύρµατης επικοινωνίας για δηµοτικές ηλεκτρονικές πληροφοριακές πινακίδες.0,0 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.000,00., ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.000,00., , Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0,00 0,00.000, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 0,00 0,00.000, Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήµατα του δήµου 0,00.,0 0,00

12 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους.00,00 0,00.000,00 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 0.. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.00,00 0,00.000, Εισφορά υπέρ συνδέσµων.00,00 0,00.000, Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Προστασίας & Περίθαλψης αδέσποτων ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ).00,00 0,00.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.,.,00., 0.. ΕΡΓΑ.,.,00.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ.000,00 0,00.000,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 0.. απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης.000,00 0,00.000,00 κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαράδων..000,00 0,00 0, Κατασκευή Ωδείου.000,00 0,00.000, Κατασκευή Παιδικού Σταθµού Ν.Ραιδεστού..000,00 0,00.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ).000,00 0,00.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.000,00 0,00.000, Κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Νεου Ρυσιου.000,00 0,00.000, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0.000,00 0, , διαµορφωση υπαιθριου χωρου ου νηπιαγωγειου Πλαγιαρίου 0.000,00 0, , κατασκευη βασεων για την τοποθετηση προκατ. αιθουσων 0.000,00 0, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ.000,00 0, ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.000,00 0,00.000, Συντηρησεις - επεκτασεις κτιριακων υποδοµων αθλητικων.000,00 0,00.000,00 εγκαταστασεων Συντήρηση αθλητικών & γηπεδικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00.000, Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00.000, ιαµόρφωση γηπέδων χ.κ. Ν. Ρυσίου 0,00 0,00.000, Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0.000,00 0, , Συντήρηση στάσεων ΟΑΣΘ 0.000,00 0, , αντικατασταση χλοοταπητα γηπεδου Καρδιας ,00 0, , αντικατασταση χλοοταπητα γηπεδου Θερµης ,00 0, , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού.,.,00 0,00 Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 0.. Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού.,.,00 0,00 Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Τοπική ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης., 0,00 0,00 Ανατολικής Θεσ/νίκης ΤΟΠ (ΕΚΟ) (Χρηµ/ση ΕΣΠ Κ.Α.εσόδ..00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Σύµφωνο απασχόλησης Ανατολικής Θεσ/νίκης ( χρηµ/ση.0,.,00 0,00 ΕΣΠΑ Κ.Α.εσόδ..00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.0,0 0,00., ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.0,0 0,00., ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.. Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.0,0 0,00., Μελέτη κατασκευής ωδείου.000,00 0,00.000, Τεύχη δηµοπράτησης του παιδικού σταθµού Ν. Ραιδεστού.,00 0,00., ήµου Θέρµης ( ΜΕΛ /0) ΣΥΝΕΧΙΖ Μελέτη επέκτασης παιδικού σταθµού Καρδίας.000,00 0,00.000, Μελέτη έργου "Κατασκευή παιδικού σταθµού στο.. Ν.., 0,00., Ραιδεστού" (ΜΕΛ /0) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Mελέτη κατασκευής Πολιτιστικού Κτιρίου Ταγαράδων 0,00 0,00.000,00

13 0...0 Μελέτη ανέγερσης κέντρου διοικητικής και κοινωνικής υποστήριξης στο Τ Καρδίας (Α.Μ. ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0.00, 0,00.00, 0.. Λοιπές µελέτες.000,00 0,00 0, Μελέτη στατική και Η/Μ για την προσθήκη στο.000,00 0,00 0,00 γυµναστήριο Ν. Ρυσίου 0.. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 0.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 0.. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0.000,00 0,00 0, Συµµετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού 0.000,00 0,00 0,00 χαρακτήρα (άρθρο Κ Κ) Συµµετοχή του ήµου Θέρµης στο µετοχικό κεφάλαιο 0.000,00 0,00 0,00 σύστασης της αστικής µη κερδοσκ. εταιρείας " ίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών ΥΟΠΠ" 0.0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ.0.,..0,..00,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0.0. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ..0,..,0..00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.0.0,0..,..00, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.000,00.,0.00, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.000,00.,0.00,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.000,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ.000,00., ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.000,00., ,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.000,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ.000,00 0.,.00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.000,00 0.,.00,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.0,0., 0.000,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου.00,00.,.000,00 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.00,00 00.,.000,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.0,0., 0.000, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α.0,00.,.00,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού.0,00.,.00,00 προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια γάλακτος.0,00.0,.000, Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας.000,00.,.00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.00,00 0,0 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.00,00 0,0 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.0. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.00,00 0,0 0,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµατία Αµοιβές συµβασιούχων έργου του άρθρου του Ν. /..00,00 0,00 0,00

14 Τεχνική Υποστήριξη προγράµµατος WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0.000,00 0,00 0, Υπηρεσίες πιστοποίησης ανύψωσης γερανοφόρων οχηµάτων 0,00 0,0 0, ηλεκτρολογικες εργασιες στον ήµο Θερµης.000,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ..,0..,0.0.00, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ..,0..0, , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας..,0..0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.000,00.0,00.00, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων.00,00.00,00.00, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.00,00.0,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ 0.,0.,.00,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.0. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.0,0., 0.00, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.,0.0, , Πλύσιµο οχηµάτων 0.000,00.,.000, Έλεγχος και επισκευή ταχογράφων οχηµάτων,00 0,00.00, Πλύσιµο µεταλλικών κάδων µε όχηµα-πλυντήριο 0.000,00 0,00 0, Επισκευη ελαστικων δηµοτικων οχηµατων & µηχανηµατων.000,00.,.00, Συντήρηση & Επισκευή αµαξώµατος οχηµάτων 0.000,00 0,00.00, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0., , Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0., , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.,0,.000,00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές εξοπλισµού 0,00, 0, Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού φωτισµού.,0 0,00 0, Συντήρηση εορταστικού διάκοσµου.000,00 0,00.000, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,.000,00.0, 0.000,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.0. απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 0,00 0, Εργασίες απεντόµωσης κοινοχρήστων χώρων και 0.000,00 0,00 0,00 κτηνοτροφικών µονάδων 0.0. απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων.000,00.0, 0.000,00 και ανακυκλώσιµων υλικών ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών.000,00.0, 0.000,00 και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)" 0.0. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.000,00.,.000, ΦΟΡΟΙ.000,00.,.000, Λοιποί φόροι.000,00.,.000, ΚΤΕΟ οχηµάτων.000,00.,.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0.000,00., , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00.,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0.000,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.0,00., 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ.0,00., 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.0,00., 0,00 υπαλλήλων Έξοδα ταξιδιών προγράµµατος WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0).0,00., 0,00

15 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.00., 0., 0.00, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ.000,00,.00, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και.000,00,.00,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00, 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εντύπων ταχογράφων.000,00 0,00.00, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.,00.,.00, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού.000,00 0,00.00, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ).,00 0,00.000, Προµήθεια απορρυπαντικού πλυσίµατος κάδων.,00 0,00.000, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.000,00., 0.000, Προµήθεια πλαστικών σάκκων για σταθερους (υπογειους).000,00.,.000,00 κάδους & σακκουλών για κάδους απορριµµάτων Προµήθεια λινατσών προπυλενίου υπόγειων κάδων.000,00.,.000,00 απορριµµάτων 0.0. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση.000,00.0,.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων.000,00.0,.000, Προµήθεια λιπαντικών & A.D.Blue & αντιψυκτικών.000,00., 0.000,00 µεταφορικών µέσων 0.0. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων γεννήτριας και δονητικής πλάκας.000,00 0,00.000, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.,.,.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.0. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.,., 0.000, Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων.,.0, 0.000, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων.000,00., , Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήµατα του δήµου.000,00 0,00 0, Προµήθεια κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης για τα.000,00 0,00 0,00 οχήµατα του ήµου (CCTV) 0.0. Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0., 0.000, ιάφορα ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00.,00.000, Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων έργων.000,00., , Προµήθεια βουρτσών για σάρωθρα ,00.0, 0.000, Προµήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήµατα του δήµου.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού.000,00.00, 0.000,00 εξοπλισµού Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισµού.000,00, 0, Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια λαµπτήρων 0.000,00., 0.000, Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.000,00.,.000, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.000,00 0, ,00 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ 0.0. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0.000,00 0, , Εισφορά υπέρ συνδέσµων 0.000,00 0, , Εισφορά υπέρ ΦΟΣ Α 0.000,00 0, , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0., 0.0,.00, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.,.,0.00,00

16 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.,.,0.00, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός.0,00.,0.000, Προµήθεια λοιπών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµός.0,00.,0.000, Προµήθεια πετρελαιοκινητήρα 0,00.0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0.000,00 0,00 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού προγράµµατος 0.000,00 0,00 0,00 WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) 0.0. Λοιπός εξοπλισµός., 0,00.00, Προµήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων.000,00 0,00.000, Προµήθεια εργαλείων χειρός υπηρεσίας καθαριότητας, 0,00.00, Προµήθεια κάδων µικροαπορριµάτων 0.000,00 0,00 0, Προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων οδικού 0.000,00 0,00.000,00 φωτισµού. ( ΦΟΠ) Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων για πάρκα και πλατείες 0.000,00 0,00.000, ΕΡΓΑ 0.000,00.,.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 0.000,00 0, ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.0. Εγκαταστάσεις ηλ/σµού κοινής χρήσης 0.000,00 0, , µικρα δικτυα ηλεκτροφωτισµου εντος και εκτος σχεδιου.000,00 0,00.000, ανακατασκευη δικτυου ηλεκτροφωτισµου σε παρκο οδου.000,00 0,00.000,00 Προφητη Ηλία στον Τριλοφο 0.0. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ.000,00.,.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.0. Εγκαταστάσεις ηλ/σµού κοινής χρήσης.000,00.,.000, ίκτυο ηλεκτροφωτισµού εισόδου Λακιάς 0,00 0, , απάνη ενίσχυσης δηµοτικού φωτισµού ( ΕΗ) (αύξηση 0.000,00., 0.000,00 ισχύος - µετατόπιση στύλων. κ.λ.π.) Μετατοπίσεις, µικροεπεκτάσεις και αποκαταστάσεις βλαβών.000,00.,.000,00 δικτύων ηλεκτροφωτισµού (χρηµ/ση ΣΑΤΑ) 0.0. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.000,00 0, ,00 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.0. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 0.000,00 0, ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.0. Λοιπές µελέτες 0.000,00 0, , Μελέτη για αλλαγή λαµπτήρων στον ήµο Θέρµης 0.000,00 0, ,00 0. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ.,.0,.,0 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0.. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00.0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0,00 0,00.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε 0,00 0,00.000,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία Τεχνική Υποστήριξη προγράµµατος WATERNOMICS για 0,00 0,00.000,00 το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) 0.. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 0,00 0,00.0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 0,00 0,00.0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 0,00 0,00.0,00

17 Έξοδα ταξιδιών προγράµµατος WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0 0,00 0,00.0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.,.0,.,0 0.. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 0, ,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού προγράµµατος 0,00 0, ,00 WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) 0.. ΕΡΓΑ 0,00.,0 0, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 0,00.,0 0,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 0.. απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00.,0 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Τριαδίου (περιοχή 0,00.,0 0,00 επέκτασης) (Μελέτη: /00 -χρηµ/ση ΘΗΣΕΑΣ & Ε.Ε. & Ι.Π.) ( Κ.Α. εσόδων :.00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.,.,.,0 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.,.,.,0 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.. Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση.0,., 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη ύδρευσης περιοχής επέκτασης.. Θέρµης.,., 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων.. Θέρµης (Μελέτη:.00,00 0,00 0,00 /00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 0.. Λοιπές µελέτες.,00 0,00., Μελέτη "Περιβαλλοντική αξιολόγηση για συµπληρωµατικά.,00 0,00.,0 έργα ύδρευσης - επέκταση του υφιστάµενου δικτύου ύδρευσης στην περ.επέκτασης Τριαδίου" (Μελέτη: /00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 0.0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.0.,..,.., 0.0. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ..,..0,.0.0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ..,00..,..00, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0.000,00., 0.000, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 0.000,00., 0.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 0.000,00.,.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 0.000,00.,.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ.00,00 0,00.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,.00,00 0,00.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΟΧ.00,00 0,00.000, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΩΣ.000,00 0,00 0,00 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 0.00, , 0.00,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου.000,00.,0.000,00

18 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.00,00.,.000,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.00,00 0,00.00, ΕΡΓΟ. ΕΙΣΦ. Ι ΟΧ.00,00 0,00.00, ΕΡΓΟ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.000,00 0,00 0,00 (ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α.,00 0.0,.00,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού.,00 0.0,.00,00 προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια γάλακτος.,00 0,00.00, Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας.000,00 0.0,.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.,00 0,00.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.0. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.,00 0,00 0,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Υπηρεσίες επαναπροσδιορισµού επιφανειών χρέωσης.,00 0,00 0,00 δηµοτικών τελών περιοχών ηµοτικής Ενότητας Θέρµης 0.0. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ.,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0.0. Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου.,00 0,00.000, Αξιολόγηση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των.,00 0,00 0,00 παιδικών χαρών Πληρωµή υποχρεωτικής κράτησης % στο Τ.Ε.Ε. & % στο.000,00 0,00.000,00 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. για την υποβολή δηλώσεων αυθαίρετων κτιρίων του Ν.0/ & / ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.,00.,.0, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.0,00 0.,.0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.0,00 0.,.0, Μίσθωση κτιρίου για στέγαση τεχνικής υπηρεσίας ήµου.0,00.0,00.0,00 Θέρµης Μίσθωση κτιρίου για εργαστήριο µικροκατασκευών. 0,00.0, 0, Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.00,00.0,.000, Μίσθωση µηχανηµάτων, οχηµάτων κ.λ.π. έργων ,00.0,.000, Μίσθωση µηχανηµάτων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών -.00,00 0,00 0,00 εργασιών 0.0. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.00,00.0,00.00, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων.00,00.0,00.00, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.000,00.00,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ.,00.,0.000,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.0. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων.,00., ,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 0.000,00., 0.000,00 (πλην κτιρίων έργων) Εργασίες συντήρησης συντριβανιών 0.000,00., , Καθαρισµός φράγµατος Θέρµης.000,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών ήµου Θέρµης.000,00 0,00 0, Μετατόπιση δικτύου φυσικού αερίου 0.000,00 0,00 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ.,00 0,00 0,00 ΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 0.0. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.000,00.,.000, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.000,00., 0.000, Επισκευη ελαστικων δηµοτικων οχηµατων & µηχανηµατων.000,00.,.000,00

19 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Τοποθέτηση τέντας καρότσας στο φορτηγό µε αρ. 0,00.,0 0,00 κυκλοφορίας ΚΗΗ 0.0. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.000,00.,.000, Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών µηχανηµάτων.000,00.,.000, Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και εργαλείων.000,00 0,00.000,00 σιδηρουργείου και ξυλουργείου 0.0. Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, 0,00 0, ,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.0. απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0, , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.,00.00,00.000, ΦΟΡΟΙ,00,00.000, Λοιποί φόροι,00,00.000, ΚΤΕΟ οχηµάτων,00,00.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.000,00.,00.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00.,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.000,00 0,00.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.000,00.,.000, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.000,00.,.000, ηµοσίευση προκηρύξεων.000,00.,.000, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.,.0,.00, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ.000,00.,0.00, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.00,00,.000, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και.00,00.,.00,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.00,00.,.00, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.000,00.0,.000, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.,.,.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση.,.0, 0.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων.,.0, 0.000, Προµήθεια λιπαντικών & A.D.Blue & αντιψυκτικών.000,00., 0.000,00 µεταφορικών µέσων 0.0. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.000,00., , Προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων.000,00., , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.000,00.,0.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών.000,00.,0.000,00 εγκαταστάσεων Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0.000,00., 0.000,00 εγκαταστάσεων Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος..000,00.0,.000, Προµήθεια αδρανών υλικών.000,00., 0.000, Προµήθεια σκυροδέµατος 0.000,00., , Προµήθεια δοµικών υλικών 0.000,00., 0.000, Προµήθεια αλατιού..000,00.,.000, Προµήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδροµίου.000,00.,.000, Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος ,00.0, 0.000, Προµήθεια προϊόντων σιδήρου.000,00 0,00.000, Προµήθεια ξυλείας και µικροϋλικών.000,00 0,00.000, Προµήθεια χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων.000,00 0,00.000, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.0,.,.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.0. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.000,00.0,0.000, Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0.000,00.0, , Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00.000,00

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

Προηγ. Χρήσης 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών 15.000,00 02.00.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Προηγ. Χρήσης 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών 15.000,00 02.00.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2013 - ήµος Ελασσόνας Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας : 1 ΕΞΟ Α Υπηρεσία : 0 _ ΣΕΛΙ Α : 1 Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Κατηγορία : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποκατηγορία : 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6031 Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 141 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕ ΙΟ MΕΛΙΣΣΙΑ 22 Ιαν 2014 Αριθµ. Πρωτ : ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΠΌ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα