5.000, , ,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.000,00 3.729,00 5.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 0 - ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Κωδικός Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0 0 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ.0.0,..,..,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 0.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.0.,..,.., ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ.0.,..,.., ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.0,00.,0 0.0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.0,00.,.000, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,.0,00.,.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές Ειδικών Συµβούλων.0,00.,.000, Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα.00,00.,.000, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.0,00.,.0,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0.0,00., 0.00, Εργοδοτικές Εισφορές Ειδικών Συµβούλων.0,00.,.00, Εργοδοτικές εισφορές αποδοχών Γενικού Γραµµατέα.000,00.,0.00, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν /, 0 Ν 0.00,00.,.0,00 /, 00 Ν 0/ και Ν /) ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ.000,00.,00.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε.000,00.,00.000,00 συνέδρια και σεµινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0.0,00.,.0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0.0,00.,0.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0.000,00., 0.000, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών.000,00.0,.000, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.0,00.00,0.000,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβές Ορκωτών Εκτιµητών.000,00.,0.000, Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.000,00.,.000, Μελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου των υπηρεσιών.0,00 0,00 0,00 του ήµου Θέρµης Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου για τη διαχείριση του έργου.000,00 0,00 0,00 DRAINAGE ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ.00,00.,0 0.0, Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο Ν..0,00.,.000,00 /00, άρθρα 0, και Κ Κ) Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο Ν. 0.0,00.,00.000,00 /00, άρθρα 0, και Κ Κ) Αποζηµίωση άµισθων αντιδηµάρχων.00,00., 0.000, Έξοδα κίνησης προέδρων.σ. (άρθρο Ν /).00,00.00,00.000, Έξοδα κηδείας δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο.000,00 0,00.000,00 0 παρ. Κ Κ, Ν./) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των.0,00,.0,00 λοιπών παροχών σε αιρετούς ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ.00,00 0,.00,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου.00,00 0,.00, Συµµετοχή στο Κέντρο πρόληψης "Η ΕΛΠΙ Α".000,00 0,00.000, Έξοδα Υγειονοµικής Επιτροπής Ι.Κ.Α..00,00 0,.00,00

2 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.000,00.,.000, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 0.000,00., 0.000,00 φόρων Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.000,00.,.000, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών (Τ.Π.. & λοιπές.000,00.,.000,00 τράπεζες) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.000,00.,0.000, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.000,00.,0.000, Ταχυδροµικά τέλη.000,00.0,.000, Ταχυδροµικά τέλη.000,00.,.000, Ταχυµεταφορές ( courier ).000,00.,.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 0.000,00.0, , Κινητή Τηλεφωνία.000,00 0.,0.000, Λοιπες Επικοινωνίες.000,00 0,00 0, Προαγορά µηνυµάτων SMS για ενηµέρωση των δηµοτών.000,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.000,00 0.,0.00, ΦΟΡΟΙ.000,00 0,.00, Φόροι τόκων.000,00 0,.00, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ.000,00.,.000, Λοιποί φόροι και τέλη.000,00.,.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.,.,.000, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ.000,00.00,0 0.00, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών.000,00.,.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.000,00,.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.000,00,.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων.000,00, 00, ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ 0., 0.,.000,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του.,.,.000,00 ήµου Λοιπά έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του.00,00,.00,00 ήµου Προµήθεια περιοδικού εντύπου ήµου Θέρµης 0.000,00.00, , ιανοµή περιοδικού εντύπου ήµου Θέρµης.000,00.,00.000, Πανό ενηµέρωσης δραστηριοτήτων του ήµου.000,00.,.000, Ενηµερωτική καµπάνια και λοιπές δράσεις για την.000,00., 0,00 προώθηση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας Ενηµέρωση, προβολή και δράσεις εθελοντισµού δήµου.00,00,.00,00 Θέρµης ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα.000,00,0.000,00 0 περιβάλλοντος Προβολή και προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού., 0,00 0,00 ορεινών περιοχών ΟΠΑΑΧ ήµου Βασιλικών, Ν. Θεσ/νίκης (.. Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου & Περιστεράς) (χρηµ. ΟΠΕΚΕΠΕ Κ.Α. εσόδου:.00 & Ι.Π.) Έξοδα προβολής & δηµοσιοποίησης µαθητικών, 0,00 0,00.000,00 πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα.000,00.,.000,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0.,0.,.000, ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ.00,00.,.00, ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων.000,00 0,00.00, Λοιπές διοργανώσεις συνεδρίων, συναντήσεων & διαλέξεων.000,00 0,00.000,00

3 ιοργάνωση σεµιναρίων & οµιλιών µε θέµατα Πολιτικής Προστασίας (σεισµούς, πυρκαγιές και λοιπά καιρικά φαινόµενα). Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0.000,00 0,00.000, ράσεις Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών.000,00 0,00 00, ,00 0,00.000,00 Συνδιοργάνωση ήµου Θέρµης και Σωµατείων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ήµου Θέρµης άσκησεων αντιµετώπισης σεισµών και άσκησεων εντοπισµού και διάσωσης ανθρώπων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.00,00.,.00, Λοιπές δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00,00 0,00 00, απάνες εκδηλώσεων εθνικής εορτής ης Οκτωβρίου.000,00,.000, απάνες εκδηλώσεων εορτασµού ολοκαυτώµατος 00,00 00,00 00,00 Βασιλικών και της µάχης του Καπετάν Χάψα απάνες εκδηλώσεων της εθνικής εορτής ης Μαρτίου.000,00, 00, Υποστήριξη δράσεων ΤΟ.ΣΥ.Ν.Θέρµης.000,00 0,00 00, απάνες εκδηλώσεων για το Μακεδονικό Αγώνα στην 00,00 0,00 00,00 Θέρµη και στα Βασιλικά Εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων (Μονοπήγαδο).000,00 0,00.000, απανη για τη δηµοσια λογοδοσια του ηµαρχου 00,00 0,00 00, απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00 0,00.000,00 0 οικισµού Θέρµης απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Ν.Ρυσίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,00.000,00 οικισµού Καρδίας απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 οικισµού Πλαγιαρίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Ν. Ραιδεστού απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 οικισµού Ταγαράδων απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Τριλόφου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Κάτω Σχολαρίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Αγίας Παρασκευής απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Αγίου Αντωνίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 0 οικισµού Λιβαδίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Περιστεράς απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Σουρωτής απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.00,00.000,00.000,00 οικισµού Βασιλικών απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Τριαδίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00.,0.000,00 οικισµού Λακκιάς απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00 0,00.000,00 οικισµού Μονοπήγαδου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 οικισµού Ανω Σχολαρίου ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ.,00.,0.00, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα.,00.,0.00,00

4 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Λοιπές συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 00,00 0,00 00,00 ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµή στο ηµοτικό Τύπο. 00,00 0,00 00, Συνδροµή στη Νοµική Βάση Πληροφοριών "Νοµοτέλεια"..000,00.,0.0, Συνδροµή στη ηλεκτρονική βάση πληροφοριών.000,00.,00.000,00 " ΗΜΟΤΕΛΕΙΑ" Συνδροµή στις εφηµερίδες Μακεδονία και Θεσσαλονίκη 00,00 00,00 00, Συνδροµή σε ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της 0,00,0 0,00 Πολεοδοµικής νοµοθεσίας Συνδροµή στη ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της.,00 0,00.000,00 "ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ" ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.000,00.,.000, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.000,00.,.000, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.000,00.,.000, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ.00,00 0.,0.00, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 0.000,00., 0.000,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ιάφορα δικαστικά έξοδα.000,00.00,00.000, Τόκοι δικαστικών αποφάσεων και υπερηµερίας 0.000,00.0, 0.000, Καταβολή αποζηµιώσεων σε εφαρµογή δικαστικών 0.000,00.0, 0.000,00 αποφάσεων Καταβολή αποζηµιώσεων σε πολίτες λόγω παράβασης.000,00 0,00.000,00 διατάξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών.000,00 0,00.000, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.00,00.0, 0.00, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.000,00 0,00.000, Καταβολή οφειλοµένων προς τρίτους υποχρεώσεις της υπό 0.000,00., ,00 εκκαθάριση ηµοτικής Επιχείρησης Βασιλικών Ετήσια εισφορά του ήµου Θέρµης στο Εθνικό ιαδηµοτικό 00,00 00,00 00,00 ίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ.,00.,0.,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ.00,00.0,.00,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού.00,00 0.0,.00, Τόκοι δανείου EUROBANK -M/-0 0,00 0,00.000, Τόκοι δανείου EUROBANK -Β/-000 0,00 0,00.00, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.00,00.,.00, Χρεωλύσιο δανείου EUROBANK - M /-0 0,00 0,00.000, Χρεωλύσιο δανείου EUROBANK - Β/-000 0,00 0,00.00, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ.,00., 0.,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού 0.,00.,.0, Τόκοι δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ /-0 0,00 0, , Τόκοι δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ /0-0 0,00 0,00.00, Τόκοι δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ /- 0,00 0,00.00, Τόκοι δανείου ΑΤΕ /- 0,00 0,00.00, Τόκοι δανείου ΤΠ 0,00 0,00.0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.,00.,0., Χρεωλύσιο δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ / -0 0,00 0,00 0., Χρεωλύσιο δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ / 0-0 0,00 0,00., Χρεωλύσιο δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ / - 0,00 0,00.0, Χρεωλύσιο δανείου ΑΤΕ / - 0,00 0, ,00

5 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ..,0..,.., ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ..,0..,..0,00 ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (Κ.Α. εσόδων 00.0).,00.,.0, Απόδοση σε ΝΠ του Ν. 0/00 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00., 0,00 (Κ.Α.εσόδου:.00 &.00) Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ.000, ,00.000, Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας &.000, ,00.000,00 Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης.(ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΡΟ) Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις.,0 0.,0 0,00 εισοδηµάτων σε τρίτους Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων σε οργανισµούς Βουλγαρίας για Πρόγραµµα OUTLAND στα πλαίσια του διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρία (Κ.Α..., 0.,00 0, εσόδων:.00) Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος (αφορούν ήµο Θέρµης & ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια του Προγράµ. OUTLAND διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρία ( Κ.Α. εσόδου:.0) Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων στην Τράπεζα Ελλάδος (αφορούν ήµο Κοµοτηνής & ήµο Ζlatograd), βάσει του Προγράµ. OUTLAND διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρία (Κ.Α. εσόδου:.0) Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος (αφορούν τον Φορέα ιαχείρισης του εθνικού πάρκου δάσους αδιάς-λευκίµη-σουφλίου), στο πλαίσιο του Προγράµµατος OUTLAND διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρίας 0,00 0., 0,00.,.0,0 0,00 0,00.0, 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.0,00.,.00, Εισφορά υπέρ συνδέσµων.00,00.0,.00, Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Προστασίας & Περίθαλψης αδέσποτων ζώων Ανατολικής Θεσσαλονικής (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) 0,00.00,0 0, Εισφορά υπέρ συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης 0,00., 0, Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Ιαµατικών πηγών Ελλάδος.00,00.00,00.00, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου.0,00 0,00.,00 πληθυσµού Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακρίδων.0,00 0,00., Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές.000,00.,.000, ικαίωµα ΟΤΑ από ΤΑΠ.000,00.,.000, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ..00,00..,0.0., ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 0.000,00., , Προαιρετικές εισφορές σε Σχολικές Επιτροπές 0.000,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισµούς ,00 0, , Έκτακτη επιχορήγηση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας - 0,00.,0 0,00 Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 0.000,00.00, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 0.000,00.00, , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 0.000, , , Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων.00,00.,.0, Προγραµµατική Σύµβαση µε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και λοιπούς ήµους για " ιαχείρηση Ανακύκλωσης υλικών Συσκευασίας στην Ανατολική Θεσ/νίκη" ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.00,00., 0.,

6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Προγ. Σύµβ. µε Αποκ. ιοικ.& ήµο Λαγκαδά για"μελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασ/κών έργων προστασίας του φυσικού περιβ. και βελτίωση των συνθηκών προσπελασιµότητας σε δηµόσια δάση & δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Ο.Τ.Α. ήµου Θέρµης Περιφ.Ενότ Θεσ. ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Χρήσης 0 Προτεινόµενος 0.000,00 0,00.0,00.000,00 0,00.000, Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων , ,00..,0 ( παρ. άρθρου Κ Κ ) Χρηµατοδότηση της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης , , ,00 Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης ( ΕΠΠΑΘ) Προγρ. Συµβ. µεταξύ.θέρµης & "Ανατολική ΑΕ" 0,00 0,00.,0 Υποστήριξη λειτουργίας Συµβουλευτικού Σταθµού Υποστήριξης Μαθητών και γονέων, ήµου Θέρµης Μελέτη για προετοιµασία φακέλου για προώθηση 0,00 0,00.000,00 χαρακτηρισµού του Ι. Ν. Αγ. Ανδρέα Περιστεράς σε µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς UNESCO ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α., 0.,.00, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.000,00.,0.000,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λοιπές εγγυήσεις.000,00.,0.000, Εγγυήσεις ήµου Θέρµης των δανείων του Συνδέσµου.000,00.,0.000,00 Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας (Κ.Α. εσόδου.00) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α.,.,.00, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης.000,00.00,00.000, Λοιπά φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης.000,00 00,00.000, Ενιαίο ειδικό πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής ή.000,00.000,00.000,00 αυθαίρετης αλλαγής χρήσης (άρθρο, Ν. 0/) Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης.,., 00, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ..,.0.,0.., ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ..,..,0..00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.0.,..0,.., ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.0.0,00.0.,.0.0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.0.000,00.0.,.0.0,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.0,00.,.00,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αµοιβή ληξιάρχου - πρακτικογράφου.00,00.,.00, Εκλογικό επίδοµα υπαλλήλων (Κ.Α. εσόδου ).0,00.,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ.00,00.0,., ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.00,00.0,0., εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.00,00 0.,.00,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αµοιβη ληξιαρχου - πρακτικογράφου.00,00,.00, Εκλογικό επίδοµα υπαλλήλων (Κ.Α. εσόδου ) 0.0,00.,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ.00,00.,.00,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα).00,00.,.00,00

7 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.,., 0.00,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου.0,0.,.000,00 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.,0.,.0,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.000,00.000,.00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0.,0.,.00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.0,00.0, 0.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.0. Αµοιβές λογιστών 0.000,00., , Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών 0.000,00., , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.0,00.0, 0,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελµατία Υπηρεσίες υποστήριξης και συµβούλου σε θέµατα 0,00.0, 0,00 Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στον ήµο Θέρµης Υπηρεσίες επιτόπου ελέγχου & διορθώσεων στοιχείων.0,00 0,00 0,00 0 οφειλετών ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 0.,0 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0.0. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0.,0 0,00 0, Αµοιβές για την παραµετροποίηση & λειτουργία 0.,0 0,00 0,00 κυκλώµατος Αναλυτικής Λογιστικής 0.0. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ.,00.,0.00, Λοιπά έξοδα τρίτων.,00.,0.00, Αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάσεων του.,00.,0.00,00 ηµ.συµβουλίου Αποδελτίωση τύπου.00,00.,0.00, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.,0.,., ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ.000,00.,0.000, Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας.000,00.,0.000, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.,00.,., Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.,00.,., Μίσθωση κτιρίου για στέγαση διοικητικών υπηρεσιών στο.00,00.0,00.00,00 Πλαγιάρι Μίσθωση κτιρίου για στέγαση του Κ.Ε.Π. Θέρµης..,00.,., Μίσθωση γραφείου για διοικητικές υπηρεσίες στα Βασιλικά.00,00.,00.00, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.000,00.0,00.000, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.000,00.0,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ.,0., 0.00,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.0. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου.000,00,0.000, Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων ακινήτων του.000,00,0.000,00 ήµου 0.0. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.00,00.,0.00, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.000,00.0,0 0, Επισκευη ελαστικων δηµοτικων οχηµατων & µηχανηµατων.00,00,0.00, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0.0,.0,.00, Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων φωτοαντιγραφικών.,., 0.000,00 & φαξ Συντήρηση & επισκευή εκτυπωτών.000,00 0,00.000, Συντήρηση & επισκευή Η/Υ και ενεργών στοιχείων.000,00.,0.000,00 δικτύωσης Συντήρηση και επισκευή ασύρµατων δικτύων.000,00 0,00.000,00

8 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Επισκευή δικτύων δεδοµένων cat.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων.000,00,.00, Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών.00,00.0,.00, Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων.000,00.0,.00, Συντήρηση και ενεργοποίηση ηλεκτρονικών φωτεινών.,.0, 0,00 πινάκων ανακοινώσεων Επισκευή, επέκταση, δηµιουργία δοµηµένης καλωδίωσης.000,00 0,00.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.00,00,0.000,00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών επίπλων και 0,00,0 0,00 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Αναγόµωση πυροσβεστήρων.00,00 0,00.000, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού.0,.0,.00, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Οικον. & ιοικ..0,.0,.000,00 υπηρεσιών (O.T.S.) Συντήρηση και επισκευή δικτύων δεδοµένων.000,00 0,00.000,00 πληροφοριακού συστηµάτος Συντήρηση προγράµµατος διαχείρισης γραφείου ηµάρχου.000,00 0,00.000,00 (citizens) Συντήρηση & υποστήριξη εξoπλισµού & λογισµικού των.000,00 0,00.00,00 προγρ. easytrip & people Υπηρεσία γραφιστικής αναµόρφωσης του δικτυακού τόπου.000,00 0,00.000, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, 0.00,00.,0.000,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.0. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές ,00 0, ,00 τους υπηρεσίες 0.0. απάνες καθαρισµού γραφείων.000,00 0,00.000, Εργασίες απολύµανσης γραφείων - κτιρίων.000,00 0,00.000, απάνες εκκένωσης βόθρων.00,00.,0.000, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.00,00.0,.000, ΦΟΡΟΙ 00,00 0,.000, Λοιποί φόροι 00,00 0,.000, ΚΤΕΟ οχηµάτων 00,00 0,.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.000,00.000,00.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00.000,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.000,00 0,00.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.00,00.,.000, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.000,00 0,00 0,00 υπαλλήλων έξοδα συναντήσεων, ταξιδιών και διαµονής στο πλαίσιο του.000,00 0,00 0,00 έργου DRAINAGE 0.0. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.000,00.,.000, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων.000,00 0,00.000, ηµοσίευση προκηρύξεων.000,00.,.000, Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.000,00.000,00.000, ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ.00,00 0,00 0,00 ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 0.0. Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών.00,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.,0.0,.00, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ.,0.,0.00, Προµήθεια βιβλίων κλπ.000,00,0.00, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.000,00.0,.000, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.,0.,0.00,00

9 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και,,.000,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.,0.,.00, Προµήθεια αναλωσίµων φωτ/κών & φαξ.,.0,.000, Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών.,.0, 0.000, Προµήθεια ενεργών στοιχείων δικτύωσης ηµαρχείου και.00,00 0,00.000,00 αποµακρυσµένων σηµείων Προµήθεια σχεδιαστικού εκτυπωτικού.000,00 0,00 0, Προµήθεια εξοπλισµού για τη συστοιχία εξυπηρετητών.000,00 0,00.000, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00, 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.000,00,.00, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.000,00 0., 0.000, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού.000,00 0., 0.000, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.000,00., , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση.000,00 0., 0.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων.000,00., 0.000, Προµήθεια λιπαντικών & A.D.Blue & αντιψυκτικών.000,00., 0.000,00 µεταφορικών µέσων 0.0. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0.000,00.0, 0.000, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.,.0,.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0.000,00.0,.000, Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0.000,00.0,.000, Προµήθεια χρωµάτων για τη συντήρηση δηµοτικών κτιρίων.000,00.0,.000, Προµήθεια υδραυλικών υλικών & ειδών υγιεινής.000,00 0,00.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων., 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.00,00., ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.0. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.00,00., , Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0.000,00.,0.000, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00.000, Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.00,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.00,00 0,00.000, Υλικά φαρµακείου.00,00 0,00.000, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.00,00,.00, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 00,00, 00, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού. 00,00, 00, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων.000,00 0,0.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.,., 0., 0.0. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ.0,00.,0.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.0. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.0,00.,0.000, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός.000,00 0,00.000, Λοιπές προµήθειες µηχανηµάτων και λοιπός εξοπλισµός.000,00 0,00.000, Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων.000,00 0,00.000, Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00.000, Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 0,00 0,00.000, Έπιπλα σκέυη.00,00.,.000, Προµήθεια επίπλων.00,00.,.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0.0,00.,.000,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια Η/Υ - περιφερειακών συσκευών.000,00.0, 0.000, Προµήθεια φωτοτυπικών & φαξ.000,00,.000,00

10 Προηγ. Χρήσης Χρήσης προµήθεια συµπληρωµατικού εξοπλισµού τηλεφωνικών.000,00 0,00.000,00 κέντρων Προµήθεια λογισµικού ιοικητικών & Οικονοµικών.000,00.,00.000,00 0 Υπηρεσιών Προµήθεια συστοιχίας αποθηκευτικών διατάξεων 0,00.,0 0,00 Πληροφορικών Συστηµάτων Προµήθεια ηλεκτρονικών φωτεινών πινάκων ανακοινώσεων.0,00 0,00 0, προµήθεια διαάφορων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια ενεργών στοιχείων δικτύωσης ΗΜΑΡΧΕΊΟΥ.000,00 0,00 0,00 & Οικονοµικών Υπηρεσιών προµήθεια στοιχείων επιµέρους εξοπλισµού για τη συστοιχία.000,00 0,00 0,00 των εξυπηρετητών 0.0. Λοιπός εξοπλισµός.00,00.,0.000, Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού.000,00.,.000, Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών.000,00.,.000, Προµήθεια πυροσβεστήρων.00,00 0,00.000, ΕΡΓΑ 0.000,00., 0.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ,00 0, ,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 0.0. απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης ,00 0, ,00 κτιρίων ΟΤΑ εσωτερικες διαµορφωσεις σε ιδιοκτητο κτιριο του ηµου για ,00 0, ,00 την στέγαση των υπηρεσιών του 0.0. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.000,00.,.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.0. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0.000,00.,.000, Επισκευή ηµοτικών ιατρείων και δηµοτικών καταστηµάτων Τ.Κ. Βασιλικών, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς και Λιβαδίου 0.000,00 0,00.000, Ανακατασκευή δηµοτικού κτιρίου Λιβαδίου για την φύλαξη ιστορικού αρχείου ( Α.Μ. 0/0) (χρηµ/ση κ.α. εσόδου:.0 & Ι.Π. ) 0,00., 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.,.,., ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.0. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.,.,., ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.0. Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.,.,., Μελέτη ανέγερσης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΟΤ.000,00.,.000,00 οικ. Τ Καρδίας (Α.Μ... ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ , 0,00., Μελέτη εφαρµογής αλλαγής χρήσης δηµοτικού κτιρίου στο ο χλµ Θέρµης-Τριαδίου από πλεκτήριο σε χώρο γραφείων και υπαγωγή στο Ν. 0/ (ΜΕΛ /) ΣΥΝΕΧΙΖ 0.0. Λοιπές µελέτες.00,00 0,00 0, Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίων στέγασης.00,00 0,00 0,00 υπηρεσιών του ήµου Μελέτη στατική και Η/Μ για δηµοτικό κτίριο Ταγαράδων.000,00 0,00 0,00 0. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ..,0.0,0.., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0.. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 0.,0.00,0., ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.00,00., 0.000, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 0.00,00., ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 0..0 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0.00,00., ,00

11 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 0.000,00 0,00.00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 0.000,00 0,00.00,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0..0 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.00,00.,.00,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 0..0 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.000,00.,.000,00 χρόνου 0..0 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.00,00 0,00.00, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.,0.0,00 0., ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.,00.0,00., Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.,00.0,00., Μίσθωση κτιρίου για στέγαση προγράµµατος "ΒΟΗΘΕΙΑ.,00.,00.,00 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Μίσθωση γραφείου για στέγαση υπηρεσιών αγροτικού τοµέα.0,00.,00.0,00 (γραφείο γεωπόνων). 0.. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.000,00.0,00.000, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.000,00.0,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ.000,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 0.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση γηπέδου Χ Σχολαρίου 0.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,.0,0 0, ,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές.0,0 0, ,00 τους υπηρεσίες 0.. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.00,00 0,00.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.00,00 0,00.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.00,00 0,00.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.,00., , ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ.,00., ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 0.. Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων.,00., , Περισυλλογη και καυση αδεσποτων νεκρων ζωων.,00., , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.0,0., , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.0,0 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών.0,0 0,00 0,00 εγκαταστάσεων Προµήθεια & εγκατάσταση υλικών ασύρµατης επικοινωνίας για δηµοτικές ηλεκτρονικές πληροφοριακές πινακίδες.0,0 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.000,00., ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.000,00., , Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0,00 0,00.000, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 0,00 0,00.000, Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήµατα του δήµου 0,00.,0 0,00

12 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους.00,00 0,00.000,00 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 0.. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.00,00 0,00.000, Εισφορά υπέρ συνδέσµων.00,00 0,00.000, Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Προστασίας & Περίθαλψης αδέσποτων ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ).00,00 0,00.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.,.,00., 0.. ΕΡΓΑ.,.,00.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ.000,00 0,00.000,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 0.. απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης.000,00 0,00.000,00 κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαράδων..000,00 0,00 0, Κατασκευή Ωδείου.000,00 0,00.000, Κατασκευή Παιδικού Σταθµού Ν.Ραιδεστού..000,00 0,00.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ).000,00 0,00.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.000,00 0,00.000, Κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Νεου Ρυσιου.000,00 0,00.000, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0.000,00 0, , διαµορφωση υπαιθριου χωρου ου νηπιαγωγειου Πλαγιαρίου 0.000,00 0, , κατασκευη βασεων για την τοποθετηση προκατ. αιθουσων 0.000,00 0, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ.000,00 0, ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.000,00 0,00.000, Συντηρησεις - επεκτασεις κτιριακων υποδοµων αθλητικων.000,00 0,00.000,00 εγκαταστασεων Συντήρηση αθλητικών & γηπεδικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00.000, Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00.000, ιαµόρφωση γηπέδων χ.κ. Ν. Ρυσίου 0,00 0,00.000, Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0.000,00 0, , Συντήρηση στάσεων ΟΑΣΘ 0.000,00 0, , αντικατασταση χλοοταπητα γηπεδου Καρδιας ,00 0, , αντικατασταση χλοοταπητα γηπεδου Θερµης ,00 0, , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού.,.,00 0,00 Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 0.. Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού.,.,00 0,00 Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Τοπική ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης., 0,00 0,00 Ανατολικής Θεσ/νίκης ΤΟΠ (ΕΚΟ) (Χρηµ/ση ΕΣΠ Κ.Α.εσόδ..00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Σύµφωνο απασχόλησης Ανατολικής Θεσ/νίκης ( χρηµ/ση.0,.,00 0,00 ΕΣΠΑ Κ.Α.εσόδ..00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.0,0 0,00., ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.0,0 0,00., ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.. Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.0,0 0,00., Μελέτη κατασκευής ωδείου.000,00 0,00.000, Τεύχη δηµοπράτησης του παιδικού σταθµού Ν. Ραιδεστού.,00 0,00., ήµου Θέρµης ( ΜΕΛ /0) ΣΥΝΕΧΙΖ Μελέτη επέκτασης παιδικού σταθµού Καρδίας.000,00 0,00.000, Μελέτη έργου "Κατασκευή παιδικού σταθµού στο.. Ν.., 0,00., Ραιδεστού" (ΜΕΛ /0) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Mελέτη κατασκευής Πολιτιστικού Κτιρίου Ταγαράδων 0,00 0,00.000,00

13 0...0 Μελέτη ανέγερσης κέντρου διοικητικής και κοινωνικής υποστήριξης στο Τ Καρδίας (Α.Μ. ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0.00, 0,00.00, 0.. Λοιπές µελέτες.000,00 0,00 0, Μελέτη στατική και Η/Μ για την προσθήκη στο.000,00 0,00 0,00 γυµναστήριο Ν. Ρυσίου 0.. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 0.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 0.. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0.000,00 0,00 0, Συµµετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού 0.000,00 0,00 0,00 χαρακτήρα (άρθρο Κ Κ) Συµµετοχή του ήµου Θέρµης στο µετοχικό κεφάλαιο 0.000,00 0,00 0,00 σύστασης της αστικής µη κερδοσκ. εταιρείας " ίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών ΥΟΠΠ" 0.0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ.0.,..0,..00,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0.0. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ..0,..,0..00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.0.0,0..,..00, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.000,00.,0.00, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.000,00.,0.00,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.000,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ.000,00., ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.000,00., ,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.000,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ.000,00 0.,.00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.000,00 0.,.00,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.0,0., 0.000,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου.00,00.,.000,00 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.00,00 00.,.000,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.0,0., 0.000, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α.0,00.,.00,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού.0,00.,.00,00 προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια γάλακτος.0,00.0,.000, Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας.000,00.,.00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.00,00 0,0 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.00,00 0,0 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.0. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.00,00 0,0 0,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµατία Αµοιβές συµβασιούχων έργου του άρθρου του Ν. /..00,00 0,00 0,00

14 Τεχνική Υποστήριξη προγράµµατος WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0.000,00 0,00 0, Υπηρεσίες πιστοποίησης ανύψωσης γερανοφόρων οχηµάτων 0,00 0,0 0, ηλεκτρολογικες εργασιες στον ήµο Θερµης.000,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ..,0..,0.0.00, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ..,0..0, , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας..,0..0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.000,00.0,00.00, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων.00,00.00,00.00, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.00,00.0,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ 0.,0.,.00,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.0. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.0,0., 0.00, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.,0.0, , Πλύσιµο οχηµάτων 0.000,00.,.000, Έλεγχος και επισκευή ταχογράφων οχηµάτων,00 0,00.00, Πλύσιµο µεταλλικών κάδων µε όχηµα-πλυντήριο 0.000,00 0,00 0, Επισκευη ελαστικων δηµοτικων οχηµατων & µηχανηµατων.000,00.,.00, Συντήρηση & Επισκευή αµαξώµατος οχηµάτων 0.000,00 0,00.00, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0., , Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0., , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.,0,.000,00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές εξοπλισµού 0,00, 0, Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού φωτισµού.,0 0,00 0, Συντήρηση εορταστικού διάκοσµου.000,00 0,00.000, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,.000,00.0, 0.000,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.0. απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 0,00 0, Εργασίες απεντόµωσης κοινοχρήστων χώρων και 0.000,00 0,00 0,00 κτηνοτροφικών µονάδων 0.0. απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων.000,00.0, 0.000,00 και ανακυκλώσιµων υλικών ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών.000,00.0, 0.000,00 και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)" 0.0. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.000,00.,.000, ΦΟΡΟΙ.000,00.,.000, Λοιποί φόροι.000,00.,.000, ΚΤΕΟ οχηµάτων.000,00.,.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0.000,00., , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00.,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0.000,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.0,00., 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ.0,00., 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.0,00., 0,00 υπαλλήλων Έξοδα ταξιδιών προγράµµατος WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0).0,00., 0,00

15 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.00., 0., 0.00, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ.000,00,.00, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και.000,00,.00,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00, 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εντύπων ταχογράφων.000,00 0,00.00, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.,00.,.00, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού.000,00 0,00.00, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ).,00 0,00.000, Προµήθεια απορρυπαντικού πλυσίµατος κάδων.,00 0,00.000, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.000,00., 0.000, Προµήθεια πλαστικών σάκκων για σταθερους (υπογειους).000,00.,.000,00 κάδους & σακκουλών για κάδους απορριµµάτων Προµήθεια λινατσών προπυλενίου υπόγειων κάδων.000,00.,.000,00 απορριµµάτων 0.0. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση.000,00.0,.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων.000,00.0,.000, Προµήθεια λιπαντικών & A.D.Blue & αντιψυκτικών.000,00., 0.000,00 µεταφορικών µέσων 0.0. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων γεννήτριας και δονητικής πλάκας.000,00 0,00.000, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.,.,.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.0. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.,., 0.000, Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων.,.0, 0.000, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων.000,00., , Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήµατα του δήµου.000,00 0,00 0, Προµήθεια κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης για τα.000,00 0,00 0,00 οχήµατα του ήµου (CCTV) 0.0. Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0., 0.000, ιάφορα ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00.,00.000, Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων έργων.000,00., , Προµήθεια βουρτσών για σάρωθρα ,00.0, 0.000, Προµήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήµατα του δήµου.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού.000,00.00, 0.000,00 εξοπλισµού Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισµού.000,00, 0, Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια λαµπτήρων 0.000,00., 0.000, Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.000,00.,.000, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.000,00 0, ,00 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ 0.0. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0.000,00 0, , Εισφορά υπέρ συνδέσµων 0.000,00 0, , Εισφορά υπέρ ΦΟΣ Α 0.000,00 0, , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0., 0.0,.00, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.,.,0.00,00

16 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.,.,0.00, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός.0,00.,0.000, Προµήθεια λοιπών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµός.0,00.,0.000, Προµήθεια πετρελαιοκινητήρα 0,00.0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0.000,00 0,00 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού προγράµµατος 0.000,00 0,00 0,00 WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) 0.0. Λοιπός εξοπλισµός., 0,00.00, Προµήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων.000,00 0,00.000, Προµήθεια εργαλείων χειρός υπηρεσίας καθαριότητας, 0,00.00, Προµήθεια κάδων µικροαπορριµάτων 0.000,00 0,00 0, Προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων οδικού 0.000,00 0,00.000,00 φωτισµού. ( ΦΟΠ) Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων για πάρκα και πλατείες 0.000,00 0,00.000, ΕΡΓΑ 0.000,00.,.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 0.000,00 0, ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.0. Εγκαταστάσεις ηλ/σµού κοινής χρήσης 0.000,00 0, , µικρα δικτυα ηλεκτροφωτισµου εντος και εκτος σχεδιου.000,00 0,00.000, ανακατασκευη δικτυου ηλεκτροφωτισµου σε παρκο οδου.000,00 0,00.000,00 Προφητη Ηλία στον Τριλοφο 0.0. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ.000,00.,.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.0. Εγκαταστάσεις ηλ/σµού κοινής χρήσης.000,00.,.000, ίκτυο ηλεκτροφωτισµού εισόδου Λακιάς 0,00 0, , απάνη ενίσχυσης δηµοτικού φωτισµού ( ΕΗ) (αύξηση 0.000,00., 0.000,00 ισχύος - µετατόπιση στύλων. κ.λ.π.) Μετατοπίσεις, µικροεπεκτάσεις και αποκαταστάσεις βλαβών.000,00.,.000,00 δικτύων ηλεκτροφωτισµού (χρηµ/ση ΣΑΤΑ) 0.0. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.000,00 0, ,00 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.0. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 0.000,00 0, ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.0. Λοιπές µελέτες 0.000,00 0, , Μελέτη για αλλαγή λαµπτήρων στον ήµο Θέρµης 0.000,00 0, ,00 0. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ.,.0,.,0 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0.. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00.0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0,00 0,00.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε 0,00 0,00.000,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία Τεχνική Υποστήριξη προγράµµατος WATERNOMICS για 0,00 0,00.000,00 το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) 0.. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 0,00 0,00.0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 0,00 0,00.0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 0,00 0,00.0,00

17 Έξοδα ταξιδιών προγράµµατος WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0 0,00 0,00.0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.,.0,.,0 0.. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 0, ,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού προγράµµατος 0,00 0, ,00 WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) 0.. ΕΡΓΑ 0,00.,0 0, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 0,00.,0 0,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 0.. απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00.,0 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Τριαδίου (περιοχή 0,00.,0 0,00 επέκτασης) (Μελέτη: /00 -χρηµ/ση ΘΗΣΕΑΣ & Ε.Ε. & Ι.Π.) ( Κ.Α. εσόδων :.00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.,.,.,0 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.,.,.,0 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.. Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση.0,., 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη ύδρευσης περιοχής επέκτασης.. Θέρµης.,., 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων.. Θέρµης (Μελέτη:.00,00 0,00 0,00 /00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 0.. Λοιπές µελέτες.,00 0,00., Μελέτη "Περιβαλλοντική αξιολόγηση για συµπληρωµατικά.,00 0,00.,0 έργα ύδρευσης - επέκταση του υφιστάµενου δικτύου ύδρευσης στην περ.επέκτασης Τριαδίου" (Μελέτη: /00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 0.0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.0.,..,.., 0.0. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ..,..0,.0.0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ..,00..,..00, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0.000,00., 0.000, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 0.000,00., 0.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 0.000,00.,.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 0.000,00.,.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ.00,00 0,00.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,.00,00 0,00.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΟΧ.00,00 0,00.000, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΩΣ.000,00 0,00 0,00 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 0.00, , 0.00,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου.000,00.,0.000,00

18 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.00,00.,.000,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.00,00 0,00.00, ΕΡΓΟ. ΕΙΣΦ. Ι ΟΧ.00,00 0,00.00, ΕΡΓΟ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.000,00 0,00 0,00 (ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α.,00 0.0,.00,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού.,00 0.0,.00,00 προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια γάλακτος.,00 0,00.00, Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας.000,00 0.0,.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.,00 0,00.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.0. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.,00 0,00 0,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Υπηρεσίες επαναπροσδιορισµού επιφανειών χρέωσης.,00 0,00 0,00 δηµοτικών τελών περιοχών ηµοτικής Ενότητας Θέρµης 0.0. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ.,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0.0. Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου.,00 0,00.000, Αξιολόγηση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των.,00 0,00 0,00 παιδικών χαρών Πληρωµή υποχρεωτικής κράτησης % στο Τ.Ε.Ε. & % στο.000,00 0,00.000,00 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. για την υποβολή δηλώσεων αυθαίρετων κτιρίων του Ν.0/ & / ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.,00.,.0, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.0,00 0.,.0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.0,00 0.,.0, Μίσθωση κτιρίου για στέγαση τεχνικής υπηρεσίας ήµου.0,00.0,00.0,00 Θέρµης Μίσθωση κτιρίου για εργαστήριο µικροκατασκευών. 0,00.0, 0, Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.00,00.0,.000, Μίσθωση µηχανηµάτων, οχηµάτων κ.λ.π. έργων ,00.0,.000, Μίσθωση µηχανηµάτων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών -.00,00 0,00 0,00 εργασιών 0.0. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.00,00.0,00.00, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων.00,00.0,00.00, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.000,00.00,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ.,00.,0.000,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.0. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων.,00., ,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 0.000,00., 0.000,00 (πλην κτιρίων έργων) Εργασίες συντήρησης συντριβανιών 0.000,00., , Καθαρισµός φράγµατος Θέρµης.000,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών ήµου Θέρµης.000,00 0,00 0, Μετατόπιση δικτύου φυσικού αερίου 0.000,00 0,00 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ.,00 0,00 0,00 ΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 0.0. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.000,00.,.000, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.000,00., 0.000, Επισκευη ελαστικων δηµοτικων οχηµατων & µηχανηµατων.000,00.,.000,00

19 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Τοποθέτηση τέντας καρότσας στο φορτηγό µε αρ. 0,00.,0 0,00 κυκλοφορίας ΚΗΗ 0.0. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.000,00.,.000, Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών µηχανηµάτων.000,00.,.000, Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και εργαλείων.000,00 0,00.000,00 σιδηρουργείου και ξυλουργείου 0.0. Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, 0,00 0, ,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.0. απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0, , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.,00.00,00.000, ΦΟΡΟΙ,00,00.000, Λοιποί φόροι,00,00.000, ΚΤΕΟ οχηµάτων,00,00.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.000,00.,00.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00.,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.000,00 0,00.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.000,00.,.000, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.000,00.,.000, ηµοσίευση προκηρύξεων.000,00.,.000, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.,.0,.00, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ.000,00.,0.00, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.00,00,.000, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και.00,00.,.00,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.00,00.,.00, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.000,00.0,.000, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.,.,.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση.,.0, 0.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων.,.0, 0.000, Προµήθεια λιπαντικών & A.D.Blue & αντιψυκτικών.000,00., 0.000,00 µεταφορικών µέσων 0.0. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.000,00., , Προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων.000,00., , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.000,00.,0.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών.000,00.,0.000,00 εγκαταστάσεων Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0.000,00., 0.000,00 εγκαταστάσεων Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος..000,00.0,.000, Προµήθεια αδρανών υλικών.000,00., 0.000, Προµήθεια σκυροδέµατος 0.000,00., , Προµήθεια δοµικών υλικών 0.000,00., 0.000, Προµήθεια αλατιού..000,00.,.000, Προµήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδροµίου.000,00.,.000, Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος ,00.0, 0.000, Προµήθεια προϊόντων σιδήρου.000,00 0,00.000, Προµήθεια ξυλείας και µικροϋλικών.000,00 0,00.000, Προµήθεια χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων.000,00 0,00.000, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.0,.,.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.0. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.000,00.0,0.000, Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0.000,00.0, , Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00.000,00

20 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0.0,.,.000, ιάφορα ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων έργων.000,00.,.000, Προµήθεια αναλωσίµων-εργαλείων χειρός και µικροϋλικών σιδηρουργείου, ξυλουργείου και λοιπών συνεργείων.0, 0,00.000, Προµήθεια φίλτρων µηχανηµάτων έργων.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού.00,00 0,00 0,00 εξοπλισµού Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και.00,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού 0.0. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.00.,..0,.., 0.0. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 0.0,0.,.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.0. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ.0,0 0,00 0,00 ΕΚΤΑΣΕΩΝ 0.0. Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.0,0 0,00 0, Απαλλοτρίωση τµήµατος των υπ αριθµ. &.0,0 0,00 0,00 αγροτεµαχίων της Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού 0.0. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.0,00.,.000, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός.000,00 0,00.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ.000,00 0,00.000, Προµήθεια φορτωτή 0,00 0, , Μεταφορικά µέσα.000,00 0,00.000, Προµήθεια φορτηγών 0,00 0,00.000, Προµήθεια µικρών φορτηγών.000,00 0,00.000, Προµήθεια ρυµουλκούµενης πλατφόρµας για µεταφορά 0,00 0,00.000,00 µηχανηµάτων έργου Προµήθεια αυτοκινούµενου οχήµατος για µεταφορά 0,00 0, ,00 µηχανηµάτων πρασίνου 0.0. Έπιπλα σκεύη 0,00 0, , Προµήθεια "Υλικά συστήµατος αποθήκευσης τύπου ντέξιον 0,00 0, ,00 και µεταλλικών φοριαµών αποθήκευσης" 0.0. Λοιπός εξοπλισµός.0,00.,.000, Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού.000,00, 0, Προµήθεια εργαλείων υδραυλικών.000,00 0,00.000, Προµήθεια ηλεκτρικών εργαλείων και εξαρτηµάτων.000,00,.000, Προµήθεια σαµαριών..000,00.,.000, Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών.000,00.0, 0, Προµήθεια εµποδίων για πεζοδρόµια.000,00 0,00.000, Προµήθεια εκπαιδευτικών πινακίδων για το έργο άλσος 0,00.,0 0,00 Τράπεζα Θέρµης Προµήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 0.000,00 0, , Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας και αρίθµησης οδών.000,00 0,00.000, Προµήθεια κώνων & καθρεπτών οδοσήµανσης.000,00.,.000, Προµήθεια φωτεινών σηµατοδοτών 0.000,00 0, , Προµήθεια inverter τροποποιηµένου ηµιτόνιου.00,00 0,00 0, Προµήθεια πινακίδων για παιδικές χαρές.0,00 0,00 0, Προµήθεια παγκακιών για κοινόχρηστους χώρους του.000,00 0,00 0,00 ήµου Θέρµης Πρόγραµµα EasyTrip GR-BG e-mobility solutions.λύσεις 0,00.0,00 0,00 προτάσεις ( προµήθεια πινακίδων κ.λ.π.) ) για αειφορική µετακίνηση µεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρία ( INTEREG) (Χρηµ/ση Ε.Ε. Κ.Α. εσόδων:.00) Προµήθεια µεταλλικών στεγάστρων.000,00 0,00.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: 2016 Ηµεροµηνία: 15/2/2016 Αρ. πρωτ.: 5791 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2012- ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2012- ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2012- ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 Αρ.Πρωτ.: 379 ΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών

Αριθµός Κωδικού Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α Προϋπ/σµός 2012 (Euro) 5220 Ταµείων Προνοίας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Οικονοµικό Έτος 2012ΤΕΕ - ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ - Προϋπολογισµός - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΣΟ ΩΝ Σελίδα 1 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΤΕΕ 0211 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2009 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 176.00.00...00.00.6..00.00.60..00.00.603..00.00.6031..00.00.6032..00.00.605..00.00.6053..00.00.6053.0.00.00.6053.0.00.00.6053.0

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αυτοτελές Ν.Π...) ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Πέραµα 3-10- 2016 Αριθ. πρωτ. -717- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εως 9ο - 2016 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 2 από 239 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 104 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

10.000,00 3.445,00 15.000,00 15.000,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και

10.000,00 3.445,00 15.000,00 15.000,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 18.126.883,35 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.762.924,30 3.133.125,21 2.625.350,81 2.625.350,81 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.762.924,30

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ. Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 2/4/15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:3665 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν. ΧΑΝΙΑ 22/05/2015 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28808 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.00.6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 90.00 Α ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22448

Απολογισµός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22448 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. 22448 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Φεβρ. 2015 Αρ. Πρωτ.2598 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/1/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000,00 5.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας : 1 ΕΞΟ Α Υπηρεσία : 0 _ ΣΕΛΙ Α : 1 Υπηρεσία : 0 _ Γεν.Κατηγορία : 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Κατηγορία : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υποκατηγορία : 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6031 Τακτικές αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.611.908,59 1.607.221,18 2.609.450,19 4.755.773,83 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 710.00 62.481,92 523.155,69 1.098.977,25 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 710.00 62.481,92

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2014 10/03/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ ΟΠΗΣ Ε Σ Ο Α Ε Σ Ο Α Σελίδα 1 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1223 Εσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 1224 Εσοδο από πραγµατογνωµοσύνη 1299α Έσοδα από ετήσια τέλη τήρησης καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015- ήµος Χαλκηδόνος Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Βεβαιωθέντα Προτεινόµενος Εγκεκριµένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 15.468.498,32

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΗΓ. 00 Γενικές Υπηρεσίες 19.027.344,18 5.164.816,18 17.923.358,14 17.923.358,14 17.923.358,14 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.953.620,56 3.738.366,09 9.354.638,81 40.688.963,26 40.688.963,26 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 11.953.620,56 3.738.366,09 9.354.638,81 10.551.999,40 10.551.999,40 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/27-01-2015 εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγ. Χρήσης 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών 15.000,00 02.00.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Προηγ. Χρήσης 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών 15.000,00 02.00.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2013 - ήµος Ελασσόνας Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα

Διαβάστε περισσότερα