5.000, , ,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.000,00 3.729,00 5.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 0 - ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Κωδικός Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0 0 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ.0.0,..,..,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 0.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.0.,..,.., ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ.0.,..,.., ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.0,00.,0 0.0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.0,00.,.000, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,.0,00.,.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές Ειδικών Συµβούλων.0,00.,.000, Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα.00,00.,.000, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.0,00.,.0,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0.0,00., 0.00, Εργοδοτικές Εισφορές Ειδικών Συµβούλων.0,00.,.00, Εργοδοτικές εισφορές αποδοχών Γενικού Γραµµατέα.000,00.,0.00, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα Ν /, 0 Ν 0.00,00.,.0,00 /, 00 Ν 0/ και Ν /) ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ.000,00.,00.000,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε.000,00.,00.000,00 συνέδρια και σεµινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0.0,00.,.0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0.0,00.,0.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 0.000,00., 0.000, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών.000,00.0,.000, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.0,00.00,0.000,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβές Ορκωτών Εκτιµητών.000,00.,0.000, Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.000,00.,.000, Μελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου των υπηρεσιών.0,00 0,00 0,00 του ήµου Θέρµης Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου για τη διαχείριση του έργου.000,00 0,00 0,00 DRAINAGE ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ.00,00.,0 0.0, Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο Ν..0,00.,.000,00 /00, άρθρα 0, και Κ Κ) Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο Ν. 0.0,00.,00.000,00 /00, άρθρα 0, και Κ Κ) Αποζηµίωση άµισθων αντιδηµάρχων.00,00., 0.000, Έξοδα κίνησης προέδρων.σ. (άρθρο Ν /).00,00.00,00.000, Έξοδα κηδείας δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο.000,00 0,00.000,00 0 παρ. Κ Κ, Ν./) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των.0,00,.0,00 λοιπών παροχών σε αιρετούς ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ.00,00 0,.00,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου.00,00 0,.00, Συµµετοχή στο Κέντρο πρόληψης "Η ΕΛΠΙ Α".000,00 0,00.000, Έξοδα Υγειονοµικής Επιτροπής Ι.Κ.Α..00,00 0,.00,00

2 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ.000,00.,.000, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 0.000,00., 0.000,00 φόρων Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.000,00.,.000, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών (Τ.Π.. & λοιπές.000,00.,.000,00 τράπεζες) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.000,00.,0.000, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.000,00.,0.000, Ταχυδροµικά τέλη.000,00.0,.000, Ταχυδροµικά τέλη.000,00.,.000, Ταχυµεταφορές ( courier ).000,00.,.000, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 0.000,00.0, , Κινητή Τηλεφωνία.000,00 0.,0.000, Λοιπες Επικοινωνίες.000,00 0,00 0, Προαγορά µηνυµάτων SMS για ενηµέρωση των δηµοτών.000,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.000,00 0.,0.00, ΦΟΡΟΙ.000,00 0,.00, Φόροι τόκων.000,00 0,.00, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ.000,00.,.000, Λοιποί φόροι και τέλη.000,00.,.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.,.,.000, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ.000,00.00,0 0.00, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών.000,00.,.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.000,00,.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.000,00,.000,00 υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων.000,00, 00, ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ 0., 0.,.000,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του.,.,.000,00 ήµου Λοιπά έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του.00,00,.00,00 ήµου Προµήθεια περιοδικού εντύπου ήµου Θέρµης 0.000,00.00, , ιανοµή περιοδικού εντύπου ήµου Θέρµης.000,00.,00.000, Πανό ενηµέρωσης δραστηριοτήτων του ήµου.000,00.,.000, Ενηµερωτική καµπάνια και λοιπές δράσεις για την.000,00., 0,00 προώθηση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας Ενηµέρωση, προβολή και δράσεις εθελοντισµού δήµου.00,00,.00,00 Θέρµης ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα.000,00,0.000,00 0 περιβάλλοντος Προβολή και προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού., 0,00 0,00 ορεινών περιοχών ΟΠΑΑΧ ήµου Βασιλικών, Ν. Θεσ/νίκης (.. Αγ. Αντωνίου, Λιβαδίου & Περιστεράς) (χρηµ. ΟΠΕΚΕΠΕ Κ.Α. εσόδου:.00 & Ι.Π.) Έξοδα προβολής & δηµοσιοποίησης µαθητικών, 0,00 0,00.000,00 πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα.000,00.,.000,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0.,0.,.000, ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ.00,00.,.00, ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων.000,00 0,00.00, Λοιπές διοργανώσεις συνεδρίων, συναντήσεων & διαλέξεων.000,00 0,00.000,00

3 ιοργάνωση σεµιναρίων & οµιλιών µε θέµατα Πολιτικής Προστασίας (σεισµούς, πυρκαγιές και λοιπά καιρικά φαινόµενα). Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0.000,00 0,00.000, ράσεις Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών.000,00 0,00 00, ,00 0,00.000,00 Συνδιοργάνωση ήµου Θέρµης και Σωµατείων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ήµου Θέρµης άσκησεων αντιµετώπισης σεισµών και άσκησεων εντοπισµού και διάσωσης ανθρώπων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.00,00.,.00, Λοιπές δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00,00 0,00 00, απάνες εκδηλώσεων εθνικής εορτής ης Οκτωβρίου.000,00,.000, απάνες εκδηλώσεων εορτασµού ολοκαυτώµατος 00,00 00,00 00,00 Βασιλικών και της µάχης του Καπετάν Χάψα απάνες εκδηλώσεων της εθνικής εορτής ης Μαρτίου.000,00, 00, Υποστήριξη δράσεων ΤΟ.ΣΥ.Ν.Θέρµης.000,00 0,00 00, απάνες εκδηλώσεων για το Μακεδονικό Αγώνα στην 00,00 0,00 00,00 Θέρµη και στα Βασιλικά Εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων (Μονοπήγαδο).000,00 0,00.000, απανη για τη δηµοσια λογοδοσια του ηµαρχου 00,00 0,00 00, απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00 0,00.000,00 0 οικισµού Θέρµης απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Ν.Ρυσίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,00.000,00 οικισµού Καρδίας απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 οικισµού Πλαγιαρίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Ν. Ραιδεστού απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 οικισµού Ταγαράδων απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Τριλόφου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Κάτω Σχολαρίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Αγίας Παρασκευής απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Αγίου Αντωνίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 0 οικισµού Λιβαδίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Περιστεράς απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Σουρωτής απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.00,00.000,00.000,00 οικισµού Βασιλικών απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,.000,00 οικισµού Τριαδίου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00.,0.000,00 οικισµού Λακκιάς απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00 0,00.000,00 οικισµού Μονοπήγαδου απάνη για εκδηλώσεις τοπικών εορτών-πανηγυριών.000,00,0.000,00 οικισµού Ανω Σχολαρίου ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ.,00.,0.00, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα.,00.,0.00,00

4 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Λοιπές συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 00,00 0,00 00,00 ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµή στο ηµοτικό Τύπο. 00,00 0,00 00, Συνδροµή στη Νοµική Βάση Πληροφοριών "Νοµοτέλεια"..000,00.,0.0, Συνδροµή στη ηλεκτρονική βάση πληροφοριών.000,00.,00.000,00 " ΗΜΟΤΕΛΕΙΑ" Συνδροµή στις εφηµερίδες Μακεδονία και Θεσσαλονίκη 00,00 00,00 00, Συνδροµή σε ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της 0,00,0 0,00 Πολεοδοµικής νοµοθεσίας Συνδροµή στη ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της.,00 0,00.000,00 "ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ" ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.000,00.,.000, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.000,00.,.000, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.000,00.,.000, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ.00,00 0.,0.00, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 0.000,00., 0.000,00 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ιάφορα δικαστικά έξοδα.000,00.00,00.000, Τόκοι δικαστικών αποφάσεων και υπερηµερίας 0.000,00.0, 0.000, Καταβολή αποζηµιώσεων σε εφαρµογή δικαστικών 0.000,00.0, 0.000,00 αποφάσεων Καταβολή αποζηµιώσεων σε πολίτες λόγω παράβασης.000,00 0,00.000,00 διατάξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών.000,00 0,00.000, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.00,00.0, 0.00, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.000,00 0,00.000, Καταβολή οφειλοµένων προς τρίτους υποχρεώσεις της υπό 0.000,00., ,00 εκκαθάριση ηµοτικής Επιχείρησης Βασιλικών Ετήσια εισφορά του ήµου Θέρµης στο Εθνικό ιαδηµοτικό 00,00 00,00 00,00 ίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ.,00.,0.,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ.00,00.0,.00,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού.00,00 0.0,.00, Τόκοι δανείου EUROBANK -M/-0 0,00 0,00.000, Τόκοι δανείου EUROBANK -Β/-000 0,00 0,00.00, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.00,00.,.00, Χρεωλύσιο δανείου EUROBANK - M /-0 0,00 0,00.000, Χρεωλύσιο δανείου EUROBANK - Β/-000 0,00 0,00.00, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ.,00., 0.,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού 0.,00.,.0, Τόκοι δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ /-0 0,00 0, , Τόκοι δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ /0-0 0,00 0,00.00, Τόκοι δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ /- 0,00 0,00.00, Τόκοι δανείου ΑΤΕ /- 0,00 0,00.00, Τόκοι δανείου ΤΠ 0,00 0,00.0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού.,00.,0., Χρεωλύσιο δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ / -0 0,00 0,00 0., Χρεωλύσιο δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ / 0-0 0,00 0,00., Χρεωλύσιο δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ / - 0,00 0,00.0, Χρεωλύσιο δανείου ΑΤΕ / - 0,00 0, ,00

5 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ..,0..,.., ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ..,0..,..0,00 ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (Κ.Α. εσόδων 00.0).,00.,.0, Απόδοση σε ΝΠ του Ν. 0/00 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00., 0,00 (Κ.Α.εσόδου:.00 &.00) Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ.000, ,00.000, Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας &.000, ,00.000,00 Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης.(ΚΕ.ΚΟΙ.ΠΡΟ) Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις.,0 0.,0 0,00 εισοδηµάτων σε τρίτους Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων σε οργανισµούς Βουλγαρίας για Πρόγραµµα OUTLAND στα πλαίσια του διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρία (Κ.Α..., 0.,00 0, εσόδων:.00) Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος (αφορούν ήµο Θέρµης & ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια του Προγράµ. OUTLAND διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρία ( Κ.Α. εσόδου:.0) Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων στην Τράπεζα Ελλάδος (αφορούν ήµο Κοµοτηνής & ήµο Ζlatograd), βάσει του Προγράµ. OUTLAND διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρία (Κ.Α. εσόδου:.0) Απόδοση επιχ/µενων χρηµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος (αφορούν τον Φορέα ιαχείρισης του εθνικού πάρκου δάσους αδιάς-λευκίµη-σουφλίου), στο πλαίσιο του Προγράµµατος OUTLAND διασυνορ. προγράµ. εδαφικής συνεργ. Ελλάδας-Βουλγαρίας 0,00 0., 0,00.,.0,0 0,00 0,00.0, 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.0,00.,.00, Εισφορά υπέρ συνδέσµων.00,00.0,.00, Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Προστασίας & Περίθαλψης αδέσποτων ζώων Ανατολικής Θεσσαλονικής (ΣΥΠΠΑΖΑΘ) 0,00.00,0 0, Εισφορά υπέρ συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης 0,00., 0, Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Ιαµατικών πηγών Ελλάδος.00,00.00,00.00, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου.0,00 0,00.,00 πληθυσµού Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακρίδων.0,00 0,00., Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές.000,00.,.000, ικαίωµα ΟΤΑ από ΤΑΠ.000,00.,.000, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ..00,00..,0.0., ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 0.000,00., , Προαιρετικές εισφορές σε Σχολικές Επιτροπές 0.000,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισµούς ,00 0, , Έκτακτη επιχορήγηση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας - 0,00.,0 0,00 Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής ήµου Θέρµης Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 0.000,00.00, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 0.000,00.00, , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 0.000, , , Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων.00,00.,.0, Προγραµµατική Σύµβαση µε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και λοιπούς ήµους για " ιαχείρηση Ανακύκλωσης υλικών Συσκευασίας στην Ανατολική Θεσ/νίκη" ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.00,00., 0.,

6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Προγ. Σύµβ. µε Αποκ. ιοικ.& ήµο Λαγκαδά για"μελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασ/κών έργων προστασίας του φυσικού περιβ. και βελτίωση των συνθηκών προσπελασιµότητας σε δηµόσια δάση & δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Ο.Τ.Α. ήµου Θέρµης Περιφ.Ενότ Θεσ. ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Χρήσης 0 Προτεινόµενος 0.000,00 0,00.0,00.000,00 0,00.000, Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων , ,00..,0 ( παρ. άρθρου Κ Κ ) Χρηµατοδότηση της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης , , ,00 Πολιτισµού, Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης ( ΕΠΠΑΘ) Προγρ. Συµβ. µεταξύ.θέρµης & "Ανατολική ΑΕ" 0,00 0,00.,0 Υποστήριξη λειτουργίας Συµβουλευτικού Σταθµού Υποστήριξης Μαθητών και γονέων, ήµου Θέρµης Μελέτη για προετοιµασία φακέλου για προώθηση 0,00 0,00.000,00 χαρακτηρισµού του Ι. Ν. Αγ. Ανδρέα Περιστεράς σε µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς UNESCO ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α., 0.,.00, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.000,00.,0.000,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λοιπές εγγυήσεις.000,00.,0.000, Εγγυήσεις ήµου Θέρµης των δανείων του Συνδέσµου.000,00.,0.000,00 Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας (Κ.Α. εσόδου.00) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α.,.,.00, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης.000,00.00,00.000, Λοιπά φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης.000,00 00,00.000, Ενιαίο ειδικό πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής ή.000,00.000,00.000,00 αυθαίρετης αλλαγής χρήσης (άρθρο, Ν. 0/) Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης.,., 00, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ..,.0.,0.., ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ..,..,0..00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.0.,..0,.., ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.0.0,00.0.,.0.0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.0.000,00.0.,.0.0,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.0,00.,.00,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αµοιβή ληξιάρχου - πρακτικογράφου.00,00.,.00, Εκλογικό επίδοµα υπαλλήλων (Κ.Α. εσόδου ).0,00.,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ.00,00.0,., ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.00,00.0,0., εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.00,00 0.,.00,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αµοιβη ληξιαρχου - πρακτικογράφου.00,00,.00, Εκλογικό επίδοµα υπαλλήλων (Κ.Α. εσόδου ) 0.0,00.,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ.00,00.,.00,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα).00,00.,.00,00

7 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.,., 0.00,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου.0,0.,.000,00 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.,0.,.0,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.000,00.000,.00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0.,0.,.00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.0,00.0, 0.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.0. Αµοιβές λογιστών 0.000,00., , Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών 0.000,00., , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.0,00.0, 0,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελµατία Υπηρεσίες υποστήριξης και συµβούλου σε θέµατα 0,00.0, 0,00 Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στον ήµο Θέρµης Υπηρεσίες επιτόπου ελέγχου & διορθώσεων στοιχείων.0,00 0,00 0,00 0 οφειλετών ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 0.,0 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0.0. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0.,0 0,00 0, Αµοιβές για την παραµετροποίηση & λειτουργία 0.,0 0,00 0,00 κυκλώµατος Αναλυτικής Λογιστικής 0.0. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ.,00.,0.00, Λοιπά έξοδα τρίτων.,00.,0.00, Αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάσεων του.,00.,0.00,00 ηµ.συµβουλίου Αποδελτίωση τύπου.00,00.,0.00, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.,0.,., ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ.000,00.,0.000, Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας.000,00.,0.000, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.,00.,., Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.,00.,., Μίσθωση κτιρίου για στέγαση διοικητικών υπηρεσιών στο.00,00.0,00.00,00 Πλαγιάρι Μίσθωση κτιρίου για στέγαση του Κ.Ε.Π. Θέρµης..,00.,., Μίσθωση γραφείου για διοικητικές υπηρεσίες στα Βασιλικά.00,00.,00.00, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.000,00.0,00.000, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.000,00.0,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ.,0., 0.00,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.0. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου.000,00,0.000, Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων ακινήτων του.000,00,0.000,00 ήµου 0.0. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.00,00.,0.00, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.000,00.0,0 0, Επισκευη ελαστικων δηµοτικων οχηµατων & µηχανηµατων.00,00,0.00, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 0.0,.0,.00, Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων φωτοαντιγραφικών.,., 0.000,00 & φαξ Συντήρηση & επισκευή εκτυπωτών.000,00 0,00.000, Συντήρηση & επισκευή Η/Υ και ενεργών στοιχείων.000,00.,0.000,00 δικτύωσης Συντήρηση και επισκευή ασύρµατων δικτύων.000,00 0,00.000,00

8 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Επισκευή δικτύων δεδοµένων cat.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων.000,00,.00, Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών.00,00.0,.00, Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων.000,00.0,.00, Συντήρηση και ενεργοποίηση ηλεκτρονικών φωτεινών.,.0, 0,00 πινάκων ανακοινώσεων Επισκευή, επέκταση, δηµιουργία δοµηµένης καλωδίωσης.000,00 0,00.000, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.00,00,0.000,00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών επίπλων και 0,00,0 0,00 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Αναγόµωση πυροσβεστήρων.00,00 0,00.000, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού.0,.0,.00, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Οικον. & ιοικ..0,.0,.000,00 υπηρεσιών (O.T.S.) Συντήρηση και επισκευή δικτύων δεδοµένων.000,00 0,00.000,00 πληροφοριακού συστηµάτος Συντήρηση προγράµµατος διαχείρισης γραφείου ηµάρχου.000,00 0,00.000,00 (citizens) Συντήρηση & υποστήριξη εξoπλισµού & λογισµικού των.000,00 0,00.00,00 προγρ. easytrip & people Υπηρεσία γραφιστικής αναµόρφωσης του δικτυακού τόπου.000,00 0,00.000, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, 0.00,00.,0.000,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.0. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές ,00 0, ,00 τους υπηρεσίες 0.0. απάνες καθαρισµού γραφείων.000,00 0,00.000, Εργασίες απολύµανσης γραφείων - κτιρίων.000,00 0,00.000, απάνες εκκένωσης βόθρων.00,00.,0.000, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.00,00.0,.000, ΦΟΡΟΙ 00,00 0,.000, Λοιποί φόροι 00,00 0,.000, ΚΤΕΟ οχηµάτων 00,00 0,.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.000,00.000,00.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00.000,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.000,00 0,00.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.00,00.,.000, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ.000,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.000,00 0,00 0,00 υπαλλήλων έξοδα συναντήσεων, ταξιδιών και διαµονής στο πλαίσιο του.000,00 0,00 0,00 έργου DRAINAGE 0.0. ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.000,00.,.000, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων.000,00 0,00.000, ηµοσίευση προκηρύξεων.000,00.,.000, Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων.000,00.000,00.000, ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ.00,00 0,00 0,00 ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 0.0. Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών.00,00 0,00 0, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.,0.0,.00, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ.,0.,0.00, Προµήθεια βιβλίων κλπ.000,00,0.00, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.000,00.0,.000, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.,0.,0.00,00

9 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και,,.000,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.,0.,.00, Προµήθεια αναλωσίµων φωτ/κών & φαξ.,.0,.000, Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών.,.0, 0.000, Προµήθεια ενεργών στοιχείων δικτύωσης ηµαρχείου και.00,00 0,00.000,00 αποµακρυσµένων σηµείων Προµήθεια σχεδιαστικού εκτυπωτικού.000,00 0,00 0, Προµήθεια εξοπλισµού για τη συστοιχία εξυπηρετητών.000,00 0,00.000, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 0,00, 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.000,00,.00, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.000,00 0., 0.000, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού.000,00 0., 0.000, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.000,00., , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση.000,00 0., 0.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων.000,00., 0.000, Προµήθεια λιπαντικών & A.D.Blue & αντιψυκτικών.000,00., 0.000,00 µεταφορικών µέσων 0.0. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 0.000,00.0, 0.000, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.,.0,.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0.000,00.0,.000, Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0.000,00.0,.000, Προµήθεια χρωµάτων για τη συντήρηση δηµοτικών κτιρίων.000,00.0,.000, Προµήθεια υδραυλικών υλικών & ειδών υγιεινής.000,00 0,00.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων., 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.00,00., ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.0. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.00,00., , Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0.000,00.,0.000, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00.000, Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.00,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.00,00 0,00.000, Υλικά φαρµακείου.00,00 0,00.000, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.00,00,.00, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 00,00, 00, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού. 00,00, 00, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων.000,00 0,0.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.,., 0., 0.0. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ.0,00.,0.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.0. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.0,00.,0.000, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός.000,00 0,00.000, Λοιπές προµήθειες µηχανηµάτων και λοιπός εξοπλισµός.000,00 0,00.000, Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων.000,00 0,00.000, Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00.000, Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 0,00 0,00.000, Έπιπλα σκέυη.00,00.,.000, Προµήθεια επίπλων.00,00.,.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0.0,00.,.000,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια Η/Υ - περιφερειακών συσκευών.000,00.0, 0.000, Προµήθεια φωτοτυπικών & φαξ.000,00,.000,00

10 Προηγ. Χρήσης Χρήσης προµήθεια συµπληρωµατικού εξοπλισµού τηλεφωνικών.000,00 0,00.000,00 κέντρων Προµήθεια λογισµικού ιοικητικών & Οικονοµικών.000,00.,00.000,00 0 Υπηρεσιών Προµήθεια συστοιχίας αποθηκευτικών διατάξεων 0,00.,0 0,00 Πληροφορικών Συστηµάτων Προµήθεια ηλεκτρονικών φωτεινών πινάκων ανακοινώσεων.0,00 0,00 0, προµήθεια διαάφορων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια ενεργών στοιχείων δικτύωσης ΗΜΑΡΧΕΊΟΥ.000,00 0,00 0,00 & Οικονοµικών Υπηρεσιών προµήθεια στοιχείων επιµέρους εξοπλισµού για τη συστοιχία.000,00 0,00 0,00 των εξυπηρετητών 0.0. Λοιπός εξοπλισµός.00,00.,0.000, Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού.000,00.,.000, Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών.000,00.,.000, Προµήθεια πυροσβεστήρων.00,00 0,00.000, ΕΡΓΑ 0.000,00., 0.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ,00 0, ,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 0.0. απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης ,00 0, ,00 κτιρίων ΟΤΑ εσωτερικες διαµορφωσεις σε ιδιοκτητο κτιριο του ηµου για ,00 0, ,00 την στέγαση των υπηρεσιών του 0.0. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.000,00.,.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.0. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0.000,00.,.000, Επισκευή ηµοτικών ιατρείων και δηµοτικών καταστηµάτων Τ.Κ. Βασιλικών, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς και Λιβαδίου 0.000,00 0,00.000, Ανακατασκευή δηµοτικού κτιρίου Λιβαδίου για την φύλαξη ιστορικού αρχείου ( Α.Μ. 0/0) (χρηµ/ση κ.α. εσόδου:.0 & Ι.Π. ) 0,00., 0, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.,.,., ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.0. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.,.,., ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.0. Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.,.,., Μελέτη ανέγερσης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΟΤ.000,00.,.000,00 οικ. Τ Καρδίας (Α.Μ... ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ , 0,00., Μελέτη εφαρµογής αλλαγής χρήσης δηµοτικού κτιρίου στο ο χλµ Θέρµης-Τριαδίου από πλεκτήριο σε χώρο γραφείων και υπαγωγή στο Ν. 0/ (ΜΕΛ /) ΣΥΝΕΧΙΖ 0.0. Λοιπές µελέτες.00,00 0,00 0, Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίων στέγασης.00,00 0,00 0,00 υπηρεσιών του ήµου Μελέτη στατική και Η/Μ για δηµοτικό κτίριο Ταγαράδων.000,00 0,00 0,00 0. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ..,0.0,0.., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0.. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 0.,0.00,0., ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.00,00., 0.000, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 0.00,00., ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 0..0 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0.00,00., ,00

11 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 0.000,00 0,00.00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 0.000,00 0,00.00,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0..0 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.00,00.,.00,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 0..0 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.000,00.,.000,00 χρόνου 0..0 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.00,00 0,00.00, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.,0.0,00 0., ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.,00.0,00., Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.,00.0,00., Μίσθωση κτιρίου για στέγαση προγράµµατος "ΒΟΗΘΕΙΑ.,00.,00.,00 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Μίσθωση γραφείου για στέγαση υπηρεσιών αγροτικού τοµέα.0,00.,00.0,00 (γραφείο γεωπόνων). 0.. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.000,00.0,00.000, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.000,00.0,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ.000,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 0.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση γηπέδου Χ Σχολαρίου 0.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,.0,0 0, ,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές.0,0 0, ,00 τους υπηρεσίες 0.. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.00,00 0,00.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.00,00 0,00.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.00,00 0,00.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.,00., , ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ.,00., ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 0.. Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων.,00., , Περισυλλογη και καυση αδεσποτων νεκρων ζωων.,00., , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.0,0., , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.0,0 0,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών.0,0 0,00 0,00 εγκαταστάσεων Προµήθεια & εγκατάσταση υλικών ασύρµατης επικοινωνίας για δηµοτικές ηλεκτρονικές πληροφοριακές πινακίδες.0,0 0,00 0, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.000,00., ,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.000,00., , Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0,00 0,00.000, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 0,00 0,00.000, Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήµατα του δήµου 0,00.,0 0,00

12 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους.00,00 0,00.000,00 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 0.. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.00,00 0,00.000, Εισφορά υπέρ συνδέσµων.00,00 0,00.000, Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Προστασίας & Περίθαλψης αδέσποτων ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ).00,00 0,00.000, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.,.,00., 0.. ΕΡΓΑ.,.,00.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ.000,00 0,00.000,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 0.. απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης.000,00 0,00.000,00 κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαράδων..000,00 0,00 0, Κατασκευή Ωδείου.000,00 0,00.000, Κατασκευή Παιδικού Σταθµού Ν.Ραιδεστού..000,00 0,00.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ).000,00 0,00.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.000,00 0,00.000, Κατασκευη αθλητικων εγκαταστασεων Νεου Ρυσιου.000,00 0,00.000, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0.000,00 0, , διαµορφωση υπαιθριου χωρου ου νηπιαγωγειου Πλαγιαρίου 0.000,00 0, , κατασκευη βασεων για την τοποθετηση προκατ. αιθουσων 0.000,00 0, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ.000,00 0, ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης.000,00 0,00.000, Συντηρησεις - επεκτασεις κτιριακων υποδοµων αθλητικων.000,00 0,00.000,00 εγκαταστασεων Συντήρηση αθλητικών & γηπεδικών εγκαταστάσεων 0,00 0,00.000, Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00.000, ιαµόρφωση γηπέδων χ.κ. Ν. Ρυσίου 0,00 0,00.000, Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0.000,00 0, , Συντήρηση στάσεων ΟΑΣΘ 0.000,00 0, , αντικατασταση χλοοταπητα γηπεδου Καρδιας ,00 0, , αντικατασταση χλοοταπητα γηπεδου Θερµης ,00 0, , Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού.,.,00 0,00 Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 0.. Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού.,.,00 0,00 Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Τοπική ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης., 0,00 0,00 Ανατολικής Θεσ/νίκης ΤΟΠ (ΕΚΟ) (Χρηµ/ση ΕΣΠ Κ.Α.εσόδ..00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Σύµφωνο απασχόλησης Ανατολικής Θεσ/νίκης ( χρηµ/ση.0,.,00 0,00 ΕΣΠΑ Κ.Α.εσόδ..00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.0,0 0,00., ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.0,0 0,00., ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.. Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων.0,0 0,00., Μελέτη κατασκευής ωδείου.000,00 0,00.000, Τεύχη δηµοπράτησης του παιδικού σταθµού Ν. Ραιδεστού.,00 0,00., ήµου Θέρµης ( ΜΕΛ /0) ΣΥΝΕΧΙΖ Μελέτη επέκτασης παιδικού σταθµού Καρδίας.000,00 0,00.000, Μελέτη έργου "Κατασκευή παιδικού σταθµού στο.. Ν.., 0,00., Ραιδεστού" (ΜΕΛ /0) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Mελέτη κατασκευής Πολιτιστικού Κτιρίου Ταγαράδων 0,00 0,00.000,00

13 0...0 Μελέτη ανέγερσης κέντρου διοικητικής και κοινωνικής υποστήριξης στο Τ Καρδίας (Α.Μ. ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0.00, 0,00.00, 0.. Λοιπές µελέτες.000,00 0,00 0, Μελέτη στατική και Η/Μ για την προσθήκη στο.000,00 0,00 0,00 γυµναστήριο Ν. Ρυσίου 0.. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 0.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 0.. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0.000,00 0,00 0, Συµµετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού 0.000,00 0,00 0,00 χαρακτήρα (άρθρο Κ Κ) Συµµετοχή του ήµου Θέρµης στο µετοχικό κεφάλαιο 0.000,00 0,00 0,00 σύστασης της αστικής µη κερδοσκ. εταιρείας " ίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας σε θέµατα φυσικών καταστροφών ΥΟΠΠ" 0.0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ.0.,..0,..00,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0.0. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ..0,..,0..00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.0.0,0..,..00, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.000,00.,0.00, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.000,00.,0.00,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.000,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ.000,00., ,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.000,00., ,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες.000,00 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ.000,00 0.,.00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα.000,00 0.,.00,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ.0,0., 0.000,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου.00,00.,.000,00 ικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.00,00 00.,.000,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.0,0., 0.000, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α.0,00.,.00,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού.0,00.,.00,00 προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια γάλακτος.0,00.0,.000, Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας.000,00.,.00, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.00,00 0,0 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.00,00 0,0 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.0. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.00,00 0,0 0,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµατία Αµοιβές συµβασιούχων έργου του άρθρου του Ν. /..00,00 0,00 0,00

14 Τεχνική Υποστήριξη προγράµµατος WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0.000,00 0,00 0, Υπηρεσίες πιστοποίησης ανύψωσης γερανοφόρων οχηµάτων 0,00 0,0 0, ηλεκτρολογικες εργασιες στον ήµο Θερµης.000,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ..,0..,0.0.00, ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ..,0..0, , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας..,0..0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.000,00.0,00.00, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων.00,00.00,00.00, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.00,00.0,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ 0.,0.,.00,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.0. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.0,0., 0.00, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.,0.0, , Πλύσιµο οχηµάτων 0.000,00.,.000, Έλεγχος και επισκευή ταχογράφων οχηµάτων,00 0,00.00, Πλύσιµο µεταλλικών κάδων µε όχηµα-πλυντήριο 0.000,00 0,00 0, Επισκευη ελαστικων δηµοτικων οχηµατων & µηχανηµατων.000,00.,.00, Συντήρηση & Επισκευή αµαξώµατος οχηµάτων 0.000,00 0,00.00, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0., , Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0., , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.,0,.000,00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές εξοπλισµού 0,00, 0, Τοποθέτηση και αποξήλωση εορταστικού φωτισµού.,0 0,00 0, Συντήρηση εορταστικού διάκοσµου.000,00 0,00.000, Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,.000,00.0, 0.000,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.0. απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 0,00 0, Εργασίες απεντόµωσης κοινοχρήστων χώρων και 0.000,00 0,00 0,00 κτηνοτροφικών µονάδων 0.0. απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων.000,00.0, 0.000,00 και ανακυκλώσιµων υλικών ιαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών.000,00.0, 0.000,00 και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)" 0.0. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.000,00.,.000, ΦΟΡΟΙ.000,00.,.000, Λοιποί φόροι.000,00.,.000, ΚΤΕΟ οχηµάτων.000,00.,.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 0.000,00., , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00.,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0.000,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.0,00., 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ.0,00., 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων.0,00., 0,00 υπαλλήλων Έξοδα ταξιδιών προγράµµατος WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0).0,00., 0,00

15 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.00., 0., 0.00, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ.000,00,.00, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και.000,00,.00,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 0,00, 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εντύπων ταχογράφων.000,00 0,00.00, ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.,00.,.00, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού.000,00 0,00.00, Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ).,00 0,00.000, Προµήθεια απορρυπαντικού πλυσίµατος κάδων.,00 0,00.000, Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.000,00., 0.000, Προµήθεια πλαστικών σάκκων για σταθερους (υπογειους).000,00.,.000,00 κάδους & σακκουλών για κάδους απορριµµάτων Προµήθεια λινατσών προπυλενίου υπόγειων κάδων.000,00.,.000,00 απορριµµάτων 0.0. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση.000,00.0,.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων.000,00.0,.000, Προµήθεια λιπαντικών & A.D.Blue & αντιψυκτικών.000,00., 0.000,00 µεταφορικών µέσων 0.0. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων γεννήτριας και δονητικής πλάκας.000,00 0,00.000, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.,.,.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.0. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.,., 0.000, Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων.,.0, 0.000, Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων.000,00., , Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Προµήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήµατα του δήµου.000,00 0,00 0, Προµήθεια κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης για τα.000,00 0,00 0,00 οχήµατα του ήµου (CCTV) 0.0. Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0., 0.000, ιάφορα ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00.,00.000, Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων έργων.000,00., , Προµήθεια βουρτσών για σάρωθρα ,00.0, 0.000, Προµήθεια και τοποθέτηση ABS στα οχήµατα του δήµου.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού.000,00.00, 0.000,00 εξοπλισµού Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισµού.000,00, 0, Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια λαµπτήρων 0.000,00., 0.000, Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.000,00.,.000, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.000,00 0, ,00 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ 0.0. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0.000,00 0, , Εισφορά υπέρ συνδέσµων 0.000,00 0, , Εισφορά υπέρ ΦΟΣ Α 0.000,00 0, , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0., 0.0,.00, ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.,.,0.00,00

16 Προηγ. Χρήσης Χρήσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.,.,0.00, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός.0,00.,0.000, Προµήθεια λοιπών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµός.0,00.,0.000, Προµήθεια πετρελαιοκινητήρα 0,00.0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0.000,00 0,00 0,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού προγράµµατος 0.000,00 0,00 0,00 WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) 0.0. Λοιπός εξοπλισµός., 0,00.00, Προµήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων.000,00 0,00.000, Προµήθεια εργαλείων χειρός υπηρεσίας καθαριότητας, 0,00.00, Προµήθεια κάδων µικροαπορριµάτων 0.000,00 0,00 0, Προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων οδικού 0.000,00 0,00.000,00 φωτισµού. ( ΦΟΠ) Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων για πάρκα και πλατείες 0.000,00 0,00.000, ΕΡΓΑ 0.000,00.,.000, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 0.000,00 0, ,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.0. Εγκαταστάσεις ηλ/σµού κοινής χρήσης 0.000,00 0, , µικρα δικτυα ηλεκτροφωτισµου εντος και εκτος σχεδιου.000,00 0,00.000, ανακατασκευη δικτυου ηλεκτροφωτισµου σε παρκο οδου.000,00 0,00.000,00 Προφητη Ηλία στον Τριλοφο 0.0. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ.000,00.,.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0.0. Εγκαταστάσεις ηλ/σµού κοινής χρήσης.000,00.,.000, ίκτυο ηλεκτροφωτισµού εισόδου Λακιάς 0,00 0, , απάνη ενίσχυσης δηµοτικού φωτισµού ( ΕΗ) (αύξηση 0.000,00., 0.000,00 ισχύος - µετατόπιση στύλων. κ.λ.π.) Μετατοπίσεις, µικροεπεκτάσεις και αποκαταστάσεις βλαβών.000,00.,.000,00 δικτύων ηλεκτροφωτισµού (χρηµ/ση ΣΑΤΑ) 0.0. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.000,00 0, ,00 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.0. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 0.000,00 0, ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.0. Λοιπές µελέτες 0.000,00 0, , Μελέτη για αλλαγή λαµπτήρων στον ήµο Θέρµης 0.000,00 0, ,00 0. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ.,.0,.,0 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0.. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00.0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0,00 0,00.000,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε 0,00 0,00.000,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία Τεχνική Υποστήριξη προγράµµατος WATERNOMICS για 0,00 0,00.000,00 το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) 0.. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 0,00 0,00.0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 0,00 0,00.0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 0,00 0,00.0,00

17 Έξοδα ταξιδιών προγράµµατος WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) Προηγ. Χρήσης Χρήσης 0 0,00 0,00.0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.,.0,.,0 0.. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 0,00 0, ,00 συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού προγράµµατος 0,00 0, ,00 WATERNOMICS για το έργο "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας (T.P.E.) διαχείρισης υδατικών πόρων" (Κ.Α. εσόδου: 00..0) 0.. ΕΡΓΑ 0,00.,0 0, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 0,00.,0 0,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 0.. απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 0,00.,0 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Τριαδίου (περιοχή 0,00.,0 0,00 επέκτασης) (Μελέτη: /00 -χρηµ/ση ΘΗΣΕΑΣ & Ε.Ε. & Ι.Π.) ( Κ.Α. εσόδων :.00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.,.,.,0 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0.. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ.,.,.,0 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 0.. Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση.0,., 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη ύδρευσης περιοχής επέκτασης.. Θέρµης.,., 0,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων.. Θέρµης (Μελέτη:.00,00 0,00 0,00 /00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 0.. Λοιπές µελέτες.,00 0,00., Μελέτη "Περιβαλλοντική αξιολόγηση για συµπληρωµατικά.,00 0,00.,0 έργα ύδρευσης - επέκταση του υφιστάµενου δικτύου ύδρευσης στην περ.επέκτασης Τριαδίου" (Μελέτη: /00) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 0.0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.0.,..,.., 0.0. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ..,..0,.0.0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ..,00..,..00, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0.000,00., 0.000, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 0.000,00., 0.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 0.000,00.,.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 0.000,00.,.000,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ.00,00 0,00.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,.00,00 0,00.000,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΟΧ.00,00 0,00.000, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΩΣ.000,00 0,00 0,00 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 0.00, , 0.00,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου.000,00.,0.000,00

18 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου.00,00.,.000,00 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού.00,00 0,00.00, ΕΡΓΟ. ΕΙΣΦ. Ι ΟΧ.00,00 0,00.00, ΕΡΓΟ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.000,00 0,00 0,00 (ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α.,00 0.0,.00,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού.,00 0.0,.00,00 προσωπικού κ.λ.π.) Προµήθεια γάλακτος.,00 0,00.00, Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας.000,00 0.0,.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ.,00 0,00.000, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ.,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0.0. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε.,00 0,00 0,00 την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Υπηρεσίες επαναπροσδιορισµού επιφανειών χρέωσης.,00 0,00 0,00 δηµοτικών τελών περιοχών ηµοτικής Ενότητας Θέρµης 0.0. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ.,00 0,00.000,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0.0. Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου.,00 0,00.000, Αξιολόγηση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των.,00 0,00 0,00 παιδικών χαρών Πληρωµή υποχρεωτικής κράτησης % στο Τ.Ε.Ε. & % στο.000,00 0,00.000,00 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. για την υποβολή δηλώσεων αυθαίρετων κτιρίων του Ν.0/ & / ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.,00.,.0, ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ.0,00 0.,.0, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων.0,00 0.,.0, Μίσθωση κτιρίου για στέγαση τεχνικής υπηρεσίας ήµου.0,00.0,00.0,00 Θέρµης Μίσθωση κτιρίου για εργαστήριο µικροκατασκευών. 0,00.0, 0, Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων.00,00.0,.000, Μίσθωση µηχανηµάτων, οχηµάτων κ.λ.π. έργων ,00.0,.000, Μίσθωση µηχανηµάτων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών -.00,00 0,00 0,00 εργασιών 0.0. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ.00,00.0,00.00, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων.00,00.0,00.00, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων.000,00.00,00.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ.,00.,0.000,00 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 0.0. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων.,00., ,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 0.000,00., 0.000,00 (πλην κτιρίων έργων) Εργασίες συντήρησης συντριβανιών 0.000,00., , Καθαρισµός φράγµατος Θέρµης.000,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών ήµου Θέρµης.000,00 0,00 0, Μετατόπιση δικτύου φυσικού αερίου 0.000,00 0,00 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ.,00 0,00 0,00 ΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 0.0. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.000,00.,.000, Λοιπές συντήρησεις και επισκευές µεταφορικών µέσων.000,00., 0.000, Επισκευη ελαστικων δηµοτικων οχηµατων & µηχανηµατων.000,00.,.000,00

19 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Τοποθέτηση τέντας καρότσας στο φορτηγό µε αρ. 0,00.,0 0,00 κυκλοφορίας ΚΗΗ 0.0. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.000,00.,.000, Λοιπές συντηρήσεις και επισκευές λοιπών µηχανηµάτων.000,00.,.000, Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και εργαλείων.000,00 0,00.000,00 σιδηρουργείου και ξυλουργείου 0.0. Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, 0,00 0, ,00 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 0.0. απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 0,00 0, , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ.,00.00,00.000, ΦΟΡΟΙ,00,00.000, Λοιποί φόροι,00,00.000, ΚΤΕΟ οχηµάτων,00,00.000, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.000,00.,00.000, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 0,00.,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας.000,00 0,00.000, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α.000,00.,.000, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.000,00.,.000, ηµοσίευση προκηρύξεων.000,00.,.000, ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.,.0,.00, ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ.000,00.,0.00, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.00,00,.000, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και.00,00.,.00,00 πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού.00,00.,.00, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις.000,00.0,.000, ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.,.,.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση.,.0, 0.000,00 µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων.,.0, 0.000, Προµήθεια λιπαντικών & A.D.Blue & αντιψυκτικών.000,00., 0.000,00 µεταφορικών µέσων 0.0. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό.000,00.,.000, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες.000,00., , Προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων.000,00., , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.000,00.,0.000, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών.000,00.,0.000,00 εγκαταστάσεων Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0.000,00., 0.000,00 εγκαταστάσεων Προµήθεια ψυχρού ασφαλτοµίγµατος..000,00.0,.000, Προµήθεια αδρανών υλικών.000,00., 0.000, Προµήθεια σκυροδέµατος 0.000,00., , Προµήθεια δοµικών υλικών 0.000,00., 0.000, Προµήθεια αλατιού..000,00.,.000, Προµήθεια κρασπέδων και πλακών πεζοδροµίου.000,00.,.000, Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος ,00.0, 0.000, Προµήθεια προϊόντων σιδήρου.000,00 0,00.000, Προµήθεια ξυλείας και µικροϋλικών.000,00 0,00.000, Προµήθεια χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων.000,00 0,00.000, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ.0,.,.000,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0.0. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων.000,00.0,0.000, Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 0.000,00.0, , Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00.000,00

20 Προηγ. Χρήσης Χρήσης Προµήθεια µπαταριών µεταφορικών µέσων.00,00 0,00 0, Προµήθεια φίλτρων µεταφορικών µέσων.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0.0,.,.000, ιάφορα ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων.000,00 0,00.000, Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων έργων.000,00.,.000, Προµήθεια αναλωσίµων-εργαλείων χειρός και µικροϋλικών σιδηρουργείου, ξυλουργείου και λοιπών συνεργείων.0, 0,00.000, Προµήθεια φίλτρων µηχανηµάτων έργων.000,00 0,00 0, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού.00,00 0,00 0,00 εξοπλισµού Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και.00,00 0,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού 0.0. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ.00.,..0,.., 0.0. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 0.0,0.,.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0.0. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ.0,0 0,00 0,00 ΕΚΤΑΣΕΩΝ 0.0. Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.0,0 0,00 0, Απαλλοτρίωση τµήµατος των υπ αριθµ. &.0,0 0,00 0,00 αγροτεµαχίων της Τ.Κ. Ν. Ραιδεστού 0.0. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ.0,00.,.000, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός.000,00 0,00.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ.000,00 0,00.000, Προµήθεια φορτωτή 0,00 0, , Μεταφορικά µέσα.000,00 0,00.000, Προµήθεια φορτηγών 0,00 0,00.000, Προµήθεια µικρών φορτηγών.000,00 0,00.000, Προµήθεια ρυµουλκούµενης πλατφόρµας για µεταφορά 0,00 0,00.000,00 µηχανηµάτων έργου Προµήθεια αυτοκινούµενου οχήµατος για µεταφορά 0,00 0, ,00 µηχανηµάτων πρασίνου 0.0. Έπιπλα σκεύη 0,00 0, , Προµήθεια "Υλικά συστήµατος αποθήκευσης τύπου ντέξιον 0,00 0, ,00 και µεταλλικών φοριαµών αποθήκευσης" 0.0. Λοιπός εξοπλισµός.0,00.,.000, Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού.000,00, 0, Προµήθεια εργαλείων υδραυλικών.000,00 0,00.000, Προµήθεια ηλεκτρικών εργαλείων και εξαρτηµάτων.000,00,.000, Προµήθεια σαµαριών..000,00.,.000, Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών.000,00.0, 0, Προµήθεια εµποδίων για πεζοδρόµια.000,00 0,00.000, Προµήθεια εκπαιδευτικών πινακίδων για το έργο άλσος 0,00.,0 0,00 Τράπεζα Θέρµης Προµήθεια πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 0.000,00 0, , Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας και αρίθµησης οδών.000,00 0,00.000, Προµήθεια κώνων & καθρεπτών οδοσήµανσης.000,00.,.000, Προµήθεια φωτεινών σηµατοδοτών 0.000,00 0, , Προµήθεια inverter τροποποιηµένου ηµιτόνιου.00,00 0,00 0, Προµήθεια πινακίδων για παιδικές χαρές.0,00 0,00 0, Προµήθεια παγκακιών για κοινόχρηστους χώρους του.000,00 0,00 0,00 ήµου Θέρµης Πρόγραµµα EasyTrip GR-BG e-mobility solutions.λύσεις 0,00.0,00 0,00 προτάσεις ( προµήθεια πινακίδων κ.λ.π.) ) για αειφορική µετακίνηση µεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρία ( INTEREG) (Χρηµ/ση Ε.Ε. Κ.Α. εσόδων:.00) Προµήθεια µεταλλικών στεγάστρων.000,00 0,00.000,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ========================================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Εξοδα χρήσης 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00.6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 Σελίδα 1 από 35 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.544.963,48 2.693.885,99 4.327.473,92 4.327.473,92 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.703.045,57 2.693.885,99 3.345.137,77 3.345.137,77 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 610.822,11 357.353,99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 103.000,00 140.000,00 74.299,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 8/10/2015 Αρ.Πρωτ.: 609 ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ ΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 163.235,20 49.902,26 49.311,86 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη 06/05/2015 Αρ. Πρ.: 233 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει.

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 10 Α του Ν. 3861/10 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν.4305/2014(φεκ 237 Α) και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αρ.Πρωτ.6475/29-07-15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 350.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2010 23/05/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο εσµευθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 261.000,00 0,00 261.000,00 218.890,16 1.600,00 217.290,16 217.290,16 0,00 43.709,84

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 261.000,00 0,00 261.000,00 218.890,16 1.600,00 217.290,16 217.290,16 0,00 43.709,84 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 143 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ 00-6031. ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83

Σύνολο του ΚΑ: 00-603 231.000,00 0,00 231.000,00 106.572,17 0,00 106.572,17 105.034,53 1.537,64 124.427,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 141 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-00-0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥ46Ψ842-ΥΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ.: 2821027900-01-02, fax: 2821027903 e-mail: teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.tee.gr Αριθμ. Πρωτ.: 2190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤ ΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘ ΕΝΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & 0219 ΥΠΗΡΕΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝ 60000,00 4459,00 0,00 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(ΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑ) 4200,00 317,04 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 4 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 0 / 2 0 1 3 Σήμερα την 18η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 60-00-39-0001 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 0.00 60-00-39-0002 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

31.410,00 0001 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ 22.910,00 0002 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 8.500,00 0234 60.98.09 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Σ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ε.Ι.Ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΞΟ Α 2η Τροποποίηση και αναµόρφωση ( Σ 777/18.12.2002+A121) 0210 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0211 60.98.00 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙ ΟΜΑΕΠΙ ΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα