Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) - B' ΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) - B' ΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) - B' ΦΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ,61 ΦΠΑ 24% : ,39 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 001/153

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Προ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )- B' ΦΑΣΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα μελέτη αφορά παρεμβάσεις για την βελτίωση των υποδομών για την συντήρηση ή και την ασφαλτόστρωση οδών στην περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου σε μικρές Οδούς στην περιοχή των Καρδαμιτσιών και στα Μέλανδρα Νέα Ζωή Ιωαννίνων. Οι εργασίες οδοποιίας που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω α) αποξήλωση κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα. β) εργασιών εκσκαφών για την διάνοιξη οδών, γ) ανύψωσης ή υποβιβασμού υπαρχόντων φρεατίων στις νέες υψομετρικές θέσεις που θα προκύψουν δ) στρώσεων οδοστρωσίας σε οδούς που χρήζουν ανακατασκευής. ε) στρώσεων ασφαλτοταπήτων είτε μετά την κατασκευή νέας οδοστρωσίας είτε σε υπάρχουσα οδοστρωσία. στ) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων οδών. ζ) όπου θα κατασκευαστούν κράσπεδα θα κατασκευαστούν κα τα επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια για την ομαλή είσοδο στις ιδιοκτησίες. η) Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος θ) Φρεάτια επίσκεψης, φρεάτια υδροσυλλογής, μεταλλικές εσχάρες και άλλες εργασίες οι οποίες περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο και στις προμετρησεις της παρούσας μελέτης. Κατά την κατασκευή του έργου οποιαδήποτε δίκτυα Ο.Κ.Ω. εντοπιστούν αυτά θα προφυλαχθούν ή θα αποκατασταθούν σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε βλάβη. 002/153

3 Για τις παραπάνω εργασίες όπου απαιτείται θα γίνεται εργαστηριακός έλεγχος από το Περιφερειακό εργαστήριο Δημοσίων Έργων ή και από ιδιωτικό σύμφωνα με τις Τ.Σ.Υ. την Ε.Σ.Υ. και τις ΕΤΕΠ. Συμβατικές αποστάσεις μεταφοράς των προϊόντων των γενικών εκσκαφών καθορίζονται τα 15 Km ενώ των υλικών υπόβασης, βάσης και ασφαλτομίγματος τα 15 Km. Οποιαδήποτε μεταφορά γίνει σε απόσταση μεγαλύτερη από τις παραπάνω καθορισμένες δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα. Προβλέπεται η τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης ασφάλειας (πινακίδες, αναλάμποντες φανοί, προσωρινή περίφραξη κλπ.) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου αλλά και η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για την ενημέρωση των οδηγών και την αποφυγή κυκλοφοριακών δυσχερειών. Με το πέρας των εργασιών τα παραπάνω υλικά σήμανσης και ασφάλειας θα απομακρύνονται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τοπογραφικό συνεργείο με σύγχρονο γεωδαιτικό σταθμό για την εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών και των εγκεκριμένων μηκοτομών του σχεδίου της πόλης σε όσους δρόμους χρειαστεί. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις καιρικές συνθήκες όσο και τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Επίσης τα απαιτούμενα υλικά του έργου θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Οι παρεμβάσεις κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των οδών θα γίνουν εντός του οδικού δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών. Το εν λόγω οδικό δίκτυο κατατάσσεται στην ομάδα ΔV βάσει της Λειτουργικής Κατάταξης Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ) δηλαδή είναι τοπικοί οδοί και επομένως βάσει της υπ αριθμ. Κ.Υ.Α. 1958/ (ΦΕΚ 21/Β/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/ » και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 3. Με την παρούσα μελέτη θα κατασκευασθούν περιγραφικά τα παρακάτω στις περιοχές του Κάτω Νεοχωρόπουλο, των Καρδαμιτσιων και στα Μέλανδρα Νέα Ζωή Ιωαννίνων στις οδούς που αναφέρονται και που είναι χρωματισμένοι στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα της περιοχής παρέμβασης Τεχνική Έκθεση 2 003/153

4 ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ Τεχνική Έκθεση 3 004/153

5 Στην οδό ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης..στην οδό ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΟΔΟΣ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΟΔΟΣ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία, και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία, και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης και δίκτυο ομβρίων υδάτων. Τεχνική Έκθεση 4 005/153

6 Στην οδό ΒΟΣΠΟΡΟΥ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης και δίκτυο ομβρίων υδάτων. Στην οδό EIΡΗΝΗΣ θα γίνουν τοπικές παρεμβάσεις για βελτίωση της βατότητας του δρόμου με φρεζάρισμα και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Στην οδό Σωτηρίου Θεοφάνους θα γίνουν τοπικές παρεμβάσεις για βελτίωση της βατότητας του δρόμου και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΔΡΑ ΝΕΑ ΖΩΗ. Στην οδό ΟΜΗΡΟΥ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΔΑΒΑΚΗ θα κατασκευαστεί οδοστρωσία,τσιμεντένιά κράσπεδα και ρείθρο και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης καθώς και τοιχεια αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα όπου αυτό είναι αναγκαίο. Στην οδό ΜΕΝΕΛΑΟΥ θα γίνουν τοπικές παρεμβάσεις για βελτίωση της βατότητας του δρόμου με στρώσεις οδοστρωσίας και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό Μ.ΜΕΛΕΔΑΚΗ θα γίνουν τοπικές παρεμβάσεις για βελτίωση της βατότητας του δρόμου με στρώσεις οδοστρωσίας και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ θα γίνουν τοπικές παρεμβάσεις για βελτίωση της βατότητας του δρόμου με στρώσεις οδοστρωσίας και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Στην οδό ΝΕΣΤΟΡΑ θα γίνουν τοπικές παρεμβάσεις για βελτίωση της βατότητας του δρόμου με στρώσεις οδοστρωσίας και Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της παρούσας μελέτης. Τεχνική Έκθεση 5 006/153

7 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΔΡΑ ΝΕΑ ΖΩΗ Τεχνική Έκθεση 6 007/153

8 Τέλος είτε λόγω παλαιότητας του ασφαλτικού τάπητα και του πλακόστρωτου, είτε λόγω τυχαίων παραγόντων (όπως τα έντονα καιρικά φαινόμενα κα), έχουμε: α) την φθορά των ασφαλτικών επιφανειών, με αποτέλεσμα την μείωση των αντιολισθηρών τους ιδιοτήτων και β) την δημιουργία σοβαρών πηγών κινδύνου επί των πεζοδρομίων, με αποτέλεσμα την υψηλή πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμών κατά την πεζή μετακίνηση. Για όλα τα παραπάνω και κατά τόπους και στις τρεις Δ.Κ θα γίνουν επι τόπου παρεμβάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών Όσον αφορά το είδος των παρεμβάσεων, αυτό θα ποικίλει κατά περίπτωση ανάλογα με τις ειδικές τοπικές συνθήκες, που θα συναντώνται σε κάθε έναν από τους προαναφερθέντες δρόμους. 4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το έργο υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο: - του 4412/2016 (ΦΕΚ Β 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). - τα άρθρα 80 έως 110του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83 του 412/2016 (ΦΕΚ Β 147) - του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». - του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του 412/2016 (ΦΕΚ Β 147) - του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις - του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του 412/2016 (ΦΕΚ Β 147). - του Ν. 4250/2014 (Α74), «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». - του Ν. 4254/2014(Α85). «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» Τεχνική Έκθεση 7 008/153

9 - του Ν. 4278/2014(Α157), «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». - του Ν. 4281/2014(Α160), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». - του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 και απόφαση αριθμ /2565/δοσ/05 (Φ.Ε.Κ. Β 1590)]. - του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέμενης Αξίας» και - του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕΔΕ - των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικών πράξεων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικών εγκύκλιων που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη που απαιτείται είναι ,61 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ ,00 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ με πίστωση με κωδικό Κ.Α.: του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 ενώ το υπόλοιπο των θα εγγραφεί στον ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών για το έτος Ιωάννινα 12/04/2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ιωάννινα 12/04/2018 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ιωάννινα 12/04/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τεχνική Έκθεση 8 009/153

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) - B' ΦΑΣΗ 010/153

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΛΕΤΤΗ 14 Τ.Κ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) - B' ΦΑΣΗ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου ΟΔΟΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Μον. Μέτρ. Ποσότητες 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. 001 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 m ,1 2 3 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. 002 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1 m3 159, ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-3.3 m Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων. 004 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-9 m Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25. Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια. 005 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-1 m3 1018, ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-2 m3 278, ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β m3 494,4 m3 148,32 m3 2,7 m3 36,8 Kg 2433,4 Kg 114,6 013 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1 m3 2226,48 14 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 014 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-51 m Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. 015 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-81 m ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 1.5 μήνας ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Kg ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Kg Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 019 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.3 Kg Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 mm Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 mm Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων ΝΕΤ ΥΔΡ-Α ΝΕΤ ΥΔΡ-Α m 125 m ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 16.1 Τεμ Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης 023 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Τεμ Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης. 024 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Τεμ /153 Σελίδα 1 από 2

12 Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 25 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης 025 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Τεμ Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 026 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.4 m Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 027 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.5 m Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 028 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.13 m Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 0,61 έως 0,80 m 029 ΑΤΟΕ 2104.Β Τεμ Φρεάτια επίσκεψης τύπου Ε2 030 ΝΕΟ ΝΥΔΡ Τεμ Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α 031 ΝΕΟ ΝΥΔΡ Τεμ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου 032 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ m ΝΕΤ ΥΔΡ-Α m ΝΕΤ ΥΔΡ-Α m Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας. 035 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α m Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού. 036 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α m Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α m3 4738,4 4 Κατασκευή επιχωμάτων. 038 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-20 m3 4738,4 5 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 039 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 m3 5236,4 6 Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 040 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.1 m3 1714,24 7 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 041 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1 m Ασφαλτική προεπάλειψη. 042 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 m ,4 9 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 043 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4 m Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 044 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6 t ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1 m ,4 046 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε m2 180 Ιωάννινα 12/04/2018 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ιωάννινα 12/04/2018 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ιωάννινα 12/04/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σελίδα 2 από 2 012/153

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΛΕΤΤΗ 14 Τ.Κ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) - B' ΦΑΣΗ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - 1 ημιβραχώδες. 1 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 m ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή ,55 907,50 ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή ,55 544,5 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 1 από /153

14 ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ,8 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή ,55 453,2 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ,6 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΟΔΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή ,35 332,5 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 2 από /153

15 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή , ΣΥΝΟΛΟ ,10 m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 2 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. 2 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α- 2.1 m3 159,15m3 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Παχ.ασφαλτ Αποξήλωση = ,05 82,50 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Παχ.ασφαλτ Αποξήλωση 300 4, ,05 52,9 ΟΔΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Παχ.ασφαλτ Αποξήλωση ,05 23,75 ΣΥΝΟΛΟ 159,15m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. 3 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α- 3.3 m3 18 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή ,15 18 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 4 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων. 4 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-9 m 10 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ 10 ΣΥΝΟΛΟ 10,00m ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 3 από /153

16 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 5 πλάτους έως 5,0 m. 5 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-1 m3 1018,44 m 3 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 260 x0,60 X2 x0,30 93,6 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 100 x0,60 X2 x0,30 36 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 120 x0,60 X2 x0,30 43,2 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 275 x0,60 X2 x0,30 99 ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 265 x0,60 X2 x0,30 95,4 ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 100 x0,60 X2 x0,30 36 ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 110 x0,60 X2 x0,30 39,6 ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 257 x0,60 X2 x0,30 92,52 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 80 x0,60 X2 x0,30 28,8 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 4 από /153

17 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 230 x0,60 X2 x0,30 82,8 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 103 x0,60 X2 x0,30 37,08 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 274 x0,60 X2 x0,30 98,64 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 90 x0,60 X2 x0,30 32,40 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 135 x0,60 X2 x0,30 48,60 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 180 x0,60 X2 x0,30 64,80 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Βάθος εκσ Εκσκαφή 250 x0,60 X2 x0,30 90 ΣΥΝΟΛΟ 1.018,44 m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από 6 διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 6 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-2 m3 278,85 m3 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 260 x0,50 x0,30 = 39 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 5 από /153

18 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 100 x0,50 x0,30 =15 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 275 x0,50 x0,30 = 41,25 ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 265 x0,50 x0,30 = 39,75 ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 100 x0,50 x0,30 = 15 ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 257 x0,50 x0,30 = 38,55 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 103 x0,50 x0,30 = 15,45 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 274 x0,50 x0,30 = 41,10 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 90 x0,50 x0,30 = 13,50 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βάθος εκσ Εκσκαφή 135 x0,50 x0,30 = 20,25 ΣΥΝΟΛΟ 278,85 m 3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 6 από /153

19 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 7 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο. 7 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β m3 494,40m 3 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 260 x0,50 X2 x0,20 52 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 100 x0,50 X2 x0,20 20 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 120 x0,50 X2 x0,20 24 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 275 x0,50 X2 x0,20 55 ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 265 x0,50 X2 x0,20 53 ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 110 x0,50 X2 x0,20 22 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 80 x0,50 X2 x0,20 16 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 230 x0,50 X2 x0,20 46 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 103 x0,50 X2 x0,20 20,60 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 7 από /153

20 274 x0,50 X2 x0,20 54,80 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 90 x0,50 X2 x0,20 18 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 135 x0,50 X2 x0,20 27 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 180 x0,50 X2 x0,20 36 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Σκυρόδεμα 250 x0,50 X2 x0,20 50 ΣΥΝΟΛΟ 494,40 m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 8 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. 8 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β m3 148,32m 3 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 260 0,03 X2 =15,60 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 100 0,03 X2 =6 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 8 από /153

21 120 0,03 X2 =7,20 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 275 0,03 X2 =16,50 ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 265 0,03 X2 =15,90 ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 110 0,03 X2 =6,60 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 80 0,03 X2 =4,80 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 230 0,03 X2 =13,80 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 103 0,03 X2 =6,18 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 274 0,03 X2 =16,44 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 90 0,03 X2 =5,40 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 135 0,03 X2 =8,10 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 9 από /153

22 ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 180 0,03 X2 =10,80 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 250 0,03 X2 =15 ΣΥΝΟΛΟ 148,32 m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 9 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. 9 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β m3 2,70m3 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατομής Σκυρόδεμα 10 0,15 X1 =1,50 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ Εμβαδ. Διατο. ρείθρου Σκυρόδεμα 8 0,15 X1 =1,20 ΣΥΝΟΛΟ 2,70m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 10 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/ ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β m3 36,80 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ M3 Σκυρόδεμα 20 1,84 /m =36,80 ΣΥΝΟΛΟ 36,80m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 11 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. 11 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β Kg 2433,40 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 10 από /153

23 ΜΗΚΟΣ kg οπλισμος ,67 /m =2433,40 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 12 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. 12 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β Kg 114,60 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ Kg/Μ2 οπλισμος 20 1,91 60m2 =114,60 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β- 13 τα πεζοδρόμια m3 2226,48 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 260 X1,40 X2 x0,30 218,4 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 100 X1,40 X2 x0,30 84 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 120 X1,40 X2 x0,30 100,80 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 275 X1,40 X2 x0, ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 265 X1,40 X2 x0,30 222,60 ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 110 X1,40 X2 x0,30 92,40 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 80 X1,40 X2 x0,30 67,20 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 11 από /153

24 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 230 X1,40 X2 x0,30 193,20 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 103 X1,40 X2 x0,30 86,52 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 274 X1,40 X2 x0,30 230,16 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 90 X1,40 X2 x0,30 75,60 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 135 X1,40 X2 x0,30 113,0 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 180 X1,40 X2 x0,30 151,20 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ Βαση Κρά. Πάχος Επιχωμα 250 X2,40 X2 x0, ΣΥΝΟΛΟ 2.226,48 m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β- 14 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα m 4944 m ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 260 X2 560 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 12 από /153

25 ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 100 X2 200 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 120 X2 240 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 275 X2 550 ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 265 X2 530 ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 110 X2 220 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 80 X2 160 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 230 X2 460 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 103 X2 206 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 274 X2 548 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 90 X2 180 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 135 X2 270 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 13 από /153

26 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 180 X2 360 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ Κράσπεδα 250 X2 500 ΣΥΝΟΛΟ m A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 15 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm. 15 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β- 81 m2 30 ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 30,00 μ2 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την 16 διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. 16 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 1.5 μήνας 24 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ 2 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 6 ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ 3 ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 5 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 2 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 2 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 2 ΣΥΝΟΛΟ 24 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό 17 χυτοσίδηρο (ductile iron) 17 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Kg 360 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 2(φρε.επ)x60kg=120kg ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 4(φρε.επ)x60kg=240kg ΣΥΝΟΛΟ 360 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 14 από /153

27 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες 18 υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. 18 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Kg 720 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 8(φρε.υδατοσυλ.)x40kg=320kg ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 10(φρε.υδατοσυλ)x40kg=400kg ΣΥΝΟΛΟ 720 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 19 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 19 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 11.3 Kg 120 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 2(φρε.επ)x20kg=40kg ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 4(φρε.επ)x20kg=80kg ΣΥΝΟΛΟ 120 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 20 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 mm 20 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α m 125 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 90 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 35 ΣΥΝΟΛΟ 125 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 21 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 mm 21 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α m 100 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 100 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 15 από /153

28 4 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου 22 υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 22 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 16.1 Τεμ. 4 9 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής 23 ύδρευσης 23 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Τεμ. 9 9 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 24 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης. 24 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Τεμ. 9 9 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης 25 υδροδότησης 25 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α Τεμ. 9 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 26 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 26 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.4 m A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 27 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 27 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.5 m A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 28 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 28 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 4.13 m3 6 6 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 0,61 έως 29 0,80 m 29 ΑΤΟΕ 2104.Β Τεμ. 6 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 30 Φρεάτια επίσκεψης τύπου Ε2 30 ΝΕΟ ΝΥΔΡ Τεμ. 6 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 2 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 4 ΣΥΝΟΛΟ 6 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 16 από /153

29 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 31 Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α 31 ΝΕΟ ΝΥΔΡ Τεμ. 18 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 8 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 10 ΣΥΝΟΛΟ 18 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 32 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 32 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α m3 393 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 83 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 310 ΣΥΝΟΛΟ 393 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 33 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 33 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α m3 165 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 20 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 145 ΣΥΝΟΛΟ 165 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 34 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου 34 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α m3 63 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 16 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 47 ΣΥΝΟΛΟ 63 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 17 από /153

30 ΟΜΑΔΑ B: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ- 1 χρήση φρέζας. 35 2Α m ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 3400 μ2 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ- 2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού. 36 8Α m ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 3400 μ2 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 3 Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4. 37 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α m ,40 m3 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 18 από /153

31 ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε ,20 411,20 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε ,20 164,80 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε ,20 438,40 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΣΥΝΟΛΟ 4.738,40 m 3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 19 από /153

32 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α- 4 Κατασκευή επιχωμάτων m m 3 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε ,20 411,20 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 20 από /153

33 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε ,20 164,80 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε ,20 438,40 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΣΥΝΟΛΟ 4.738,40 m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ- 5 μεταβλητού πάχους m ,40 m3 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό , ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 21 από /153

34 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό , ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό , ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό , ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό , ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό , ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ,20 411,20 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 8Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό , ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό , ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ,20 164,80 ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ,20 20 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 22 από /153

35 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε ,20 438,40 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε , ΣΥΝΟΛΟ 5.236,40 m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 6 Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 40 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ 260 4, ,10 119,60 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Γ- 2.1 m ,24 m 3 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε4 ΜΗΚΟΣ 100 4, ,10 46 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 23 από /153

36 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ 120 4, ,10 55,20 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ , ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ 265 4, ,10 121,90 ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ 100 4, ,10 46 ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ ,10 66 ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ 257 4, ,20 0,10 118,22 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 4,60Μ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ 4,600 4, ,10 36,80 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ 230 4, ,10 105,80 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ 103 4,60 473,80 0,10 47,38 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 24 από /153

37 ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό ΜΗΚΟΣ ,10 10 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε4 ΜΗΚΟΣ 274 4, ,40 0,10 126,04 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε4 ΜΗΚΟΣ 90 4, ,10 41,40 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε4 ΜΗΚΟΣ 135 4, ,10 62,10 ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε4 ΜΗΚΟΣ 14,600 4, ,10 82,8 ΟΔΟΣ Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε4 ΜΗΚΟΣ 14,600 4, , ΟΔΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε4 ΜΗΚΟΣ ,10 95 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ Πάχος Υλικό Ε4 ΜΗΚΟΣ , ΣΥΝΟΛΟ 1.714,24 m 3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 25 από /153

38 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 7 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 41 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1 m 159 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ 9 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ 10 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 10 ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ 10 ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ 10 ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 10 ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ 10 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ 10 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 10 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 10 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 10 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 10 ΜΕΝΕΛΑΟΥ 10 ΟΔΟΣ Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 10 ΟΔΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑ 10 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ 10 ΣΥΝΟΛΟ 159 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 26 από /153

39 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 8 Ασφαλτική προεπάλειψη. 42 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3 m ,40 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 260 4, ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 100 4, ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 120 4, ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 265 4, ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 100 4, ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 257 4, ,20 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 27 από /153

40 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 4,60Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 4,600 4, ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 230 4, ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 103 4,60 473,80 ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 274 4, ,40 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 90 4, ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 135 4, ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 180 4, ΟΔΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 28 από /153

41 ΟΔΟΣ Μ.ΜΕΛΕΔΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 180 4, ΟΔΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ,40 m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 9 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 43 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4 m ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 3400μ2 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 10 πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος 44 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6 t 10 ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 10 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 29 από /153

42 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 11 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 45 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Δ- 8.1 m ,40 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 260 4, ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 100 4, ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΜΕΣΟΓ - ΛΕΙΒΑΔ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 120 4, ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 265 4, ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 100 4, ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 257 4, ,20 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 30 από /153

43 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Α 4,60Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 4,600 4, ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 230 4, ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 103 4,60 473,80 ΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 274 4, ,40 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 90 4, ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 135 4, ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ (ΚΑΤΡΑΚΗ - ΑΓΡΑ) ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 180 4, ΟΔΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 31 από /153

44 ΟΔΟΣ Μ.ΜΕΛΕΔΑΚΗ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ Φ.ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ 180 4, ΟΔΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ,40 m 3 A/A Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου Μον. Μέτρ. Ποσότητες 12 Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 46 ΟΔΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ 10 ΟΔΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ 10 ΟΔΟΣ ΛΕ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 10 ΟΔΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗ 10 ΟΔΟΣ Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ 10 ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 10 ΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ 10 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε m2 180 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 32 από /153

45 ΟΔΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΑΣΙΟΥΜΗ 10 ΟΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 10 ΟΔΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 10 ΟΔΟΣ ΡΗΖΙΚΩΣΤΑ 10 ΟΔΟΣ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 10 ΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ Β 14Μ 50 ΣΥΝΟΛΟ 180 Ιωάννινα 12/04/2018 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ιωάννινα 12/04/2018 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ιωάννινα 12/04/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Σελίδα 33 από /153

46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) - B' ΦΑΣΗ 046/153

47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΛΕΤΤΗ 14 Τ.Κ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )- B' ΦΑΣΗ Θέση: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25. Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων. ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Α-2 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Α-2.1 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Α-3.3 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Α-9 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β-1 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β-2 ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β ΟΔΟ 1123.Α 100,00% ΟΔΟ 1123.Α 100,00% ΟΔΟ 1133.Α 100,00% ΟΙΚ ,00% ΟΔΟ ,00% ΥΔΡ ,00% ΟΔΟ ,00% ΟΔΟ ,00% ΟΔΟ ,00% ΟΔΟ ,00% ΟΔΟ ,00% ΥΔΡ ,00% m , 1 m3 159,15 m3 18 3,55 * (0,7+2,8 5) 4,45 * (1,6+2,8 5) 11,05 * (8,2+2,8 5) ,21 708,22 198,90 m 10 19,2 192,00 m3 1018,4 4 6,85 * (4+2,85) 6.976,31 m3 278,85 2,7 752,90 m3 494,4 86, ,60 m3 148,32 94, ,74 m3 2, ,20 m3 36, ,40 Kg 2433,4 1, ,41 Kg 114,6 1,15 131,79 Σε μεταφορά: ,67 0,00 047/153 Σελίδα 1 από 3

48 Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Άρθρου Αρ. Τιμ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό τητα Τιμή ( ) Δαπάνη Μερική ( ) Ολική ( ) Από μεταφορά: ,67 0,00 13 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια. ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β ΟΔΟ 3121.Β 100,00% m3 2226,4 8 10,55 * (7,7+2,8 5) ,36 14 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β ΟΔΟ ,00% m , , Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. 19 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Β-81 ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 1.5 ΝΕΤ ΥΔΡ- Α ΝΕΤ ΥΔΡ- Α ΝΕΤ ΥΔΡ- Α ΟΔΟ ,00% ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% m ,3 519,00 μήνας 24 20,6 494,40 Kg 360 2, ,00 Kg 720 2, ,00 Kg 120 2,2 264, Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 400 mm Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΙD 500 mm ΝΕΤ ΥΔΡ- Α ΝΕΤ ΥΔΡ- Α ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% m ,00 m , ,00 22 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 23 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης 24 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης. Αποκατάσταση διαρροής 25 σύνδεσης υδροδότησης Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Εκκοπή δένδρου περιμέτρου κορμού 0,61 έως 0,80 m 30 Φρεάτια επίσκεψης τύπου Ε2 31 Φρεάτια υδατοσυλλογής τύπου Α ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 16.1 ΝΕΤ ΥΔΡ- Α ΝΕΤ ΥΔΡ- Α ΝΕΤ ΥΔΡ- Α ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 4.4 ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 4.5 ΝΕΤ ΥΔΡ- Α 4.13 ΑΤΟΕ 2104.Β ΝΕΟ ΝΥΔΡ ΝΕΟ ΝΥΔΡ ΥΔΡ ,00% Τεμ , ΗΛΜ 4 100,00% Τεμ. 9 51,5 463, ΗΛΜ 4 100,00% Τεμ. 9 30,9 278, ΗΛΜ 4 100,00% Τεμ. 9 30,9 278, ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% m2 30 m 25 m3 6 12,68 * (12,395 +0,285) 3,51 * (3,297+ 0,213) 23,45 * (20,6+2, 85) 380,40 87,75 140, Τεμ. 6 89,24 535, ΥΔΡ ,00% ΥΔΡ ,00% Τεμ ,00 Τεμ ,00 Σε μεταφορά: ,82 0,00 048/153 Σελίδα 2 από 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ,81 ΦΠΑ 24% : ,19 ΣΥΝΟΛΟ : 500.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ,81 ΦΠΑ 24% : ,19 ΣΥΝΟΛΟ : 500. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 403.225,81 ΦΠΑ 24% : 96.774,19

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ Τ.Μ Άρθρο Αναθ/σης Α/Α Τιμολογ. ΥΠΟΜΕΔΙ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) Έργο: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Χαλκιάδων Θέση: Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ - 17 Τ.Κ 47132 - ΑΡΤΑ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: "KATAΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ"

ΕΡΓΟ: KATAΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) ΕΡΓΟ: "KATAΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 0 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤ A1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες γενικές εκσκαφές οδού Δρ.3, Δρ.4 εκτίμηση 150,00 m3

ΑΤ A1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες γενικές εκσκαφές οδού Δρ.3, Δρ.4 εκτίμηση 150,00 m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. μελέτης.: 33/2015 ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 1Οης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ τιμές Β' 2017 (Π/Υ 1,5-5,0 εκ. εκατ.) μ3 Υ.1 ΥΔΡ , ,95. μ3 Υ.2 ΥΔΡ 6081.

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ τιμές Β' 2017 (Π/Υ 1,5-5,0 εκ. εκατ.) μ3 Υ.1 ΥΔΡ , ,95. μ3 Υ.2 ΥΔΡ 6081. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ Αρ. Μελέτης : 46/2018 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ τιμές Β' 2017 (Π/Υ 1,5-5,0 εκ. εκατ.)

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Τοπικές Επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΔΗΜ ΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΔΗΜ ΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙ Α ΕΡΓΟ : "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΥΟΥ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ Α ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ" ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΔΙ ΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ( ) ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ( )

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ( ) ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΣ/ΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ / Δ_ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΥΕΔΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Έργο: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Θέση: Οικισμοί Πετροχώρι και Μεθώνη, Δήμος Πύλου- Νέστορος Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ)

11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ) 11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ) ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ)

11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ) 11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ) ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Οριστική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Α.Τ. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 800.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ T.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ» Προϋπολογισμός: 233.500,00 Κ.Α. 30.7333.02 A.M.: 01/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ...6 4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 με ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 με ΦΠΑ 24% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛ.: 250.000,00 με ΦΠΑ 24% ΑΡ. ΜΕΛ. 16/18 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 74/2015 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝ. ΚΩΔ. ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΩΣ ΕΕΛ Χρηματοδότηση: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 02-09-2016 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΡΓΟ:Κατασκευή και επισκευή φρεατίων ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ακαθάρτων και ύδρευσης στην ΤΚ Αδριανής ΑΡ. ΜΕΛ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

20/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

20/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 20/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 7.1 Συνοπτική προμέτρηση 7.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 7.1 Συνοπτική προμέτρηση 7. ΕΡΓΟ: Μετατόπιση Δικτύου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΛ) ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ΚAΕ 2016ΕΠ00610009 ΣΑΕΠ 006/1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Άρθρο. Αναθεώρησ ης. ΟΔΟ-1220 m3 200,00 7, ,00. ΟΔΟ-1310 m ,00 0, ,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Άρθρο. Αναθεώρησ ης. ΟΔΟ-1220 m3 200,00 7, ,00. ΟΔΟ-1310 m ,00 0, ,00 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟEΡΓΟ:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥ- ΤΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. Ταχ. Κώδ. : ΠΑΛΛΗΝΗ Τηλ , Fax. :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. Ταχ. Κώδ. : ΠΑΛΛΗΝΗ Τηλ , Fax. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιθάκης 12 Ταχ. Κώδ. : 153.44 ΠΑΛΛΗΝΗ Τηλ. 210-66.04.649, Fax. : 210-66.12.965 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vεκσκαφής: 4,25 x 0,80 x 1,82 : 126,72 μ3 x 30% : 38,02 μ3 Απρόβλεπτα 1,98

Vεκσκαφής: 4,25 x 0,80 x 1,82 : 126,72 μ3 x 30% : 38,02 μ3 Απρόβλεπτα 1,98 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ Β7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόλογος

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ Β7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόλογος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.1 Δίκτυα Ύδρευσης 1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ...2 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...2 1.3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ...4 1.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ...5 1.4.1. ΟΜΑΔΑ Α... 5 1.4.2. ΟΜΑΔΑ Β... 7 1.4.3. ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου έτους 2018-2019 Αριθμός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2012 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤ/ΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ ΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 2/17 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ 1Η ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2017. ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΒΟΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:12/2018 ΕΡΓΟ: Συντήρηση πεζοδρομίων και τσιμεντοστρωμένων οδών ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» Α.Μ. 55/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΜΑΔΑ Α) Α.1 Δίκτυα Ύδρευσης (Υδραυλικά και Η/Μ) α/α Περιγραφή Κωδικός A.T. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ/ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη 1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023972 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο Α-2.1 Αποξύλωση ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο Α-2.1 Αποξύλωση ασφαλτοτάπητα και στρώσεων οδοστρωσίας εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α Τιμολογίου : 01 Άρθρο Α-2.1 Αποξύλωση ασφαλτοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ. 2.1 ΥΔΡ m , , ΥΔΡ m , ,00

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ. 2.1 ΥΔΡ m , , ΥΔΡ m , ,00 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΜΑΔΑ Α) Α.1 Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων α/α Περιγραφή Κωδικός Α.Τ. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Β\Α02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 6. Προϋπολογισμός ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΪΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 6. Προϋπολογισμός ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΪΟΣ 2017 ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ) ΚΔΕ 2017ΕΠ00610000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ Λάρισας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΚ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 645.161,29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

5 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α 20 5 m3 20 1,05 21,00 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 6 πλάτους έως 5,0 m

5 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α 20 5 m3 20 1,05 21,00 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων 6 πλάτους έως 5,0 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ: 36 /2018 ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ C.P.V. 4522200-09

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 5: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1 2 3 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 18/17 ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ Αριθµός Έργου : -72.01 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών

ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Τμήμα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ αρ. μελέτης: 16/2017 προϋπολογισμός: 122.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων κατόπιν επεμβάσεων για την επισκευή διαρροών

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων κατόπιν επεμβάσεων για την επισκευή διαρροών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣH ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣH ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣH ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 350.000 /2015 Κ.Α.30-7323.015 ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΕΠ 030

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. Μον. Mετρ. A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Μερική Δαπάνη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. Μον. Mετρ. A/A Είδος Εργασιών Α.Τ. Μερική Δαπάνη ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 2019 Αρ. Μελέτης : Φ17/2019 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος Α02 ΝΟΔΟ 1123.Α 1 m3 150,00 0,70 105,00 γαιώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νο Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: Αναθεώρ Ημερομ. Περιγραφή/ Αιτία Αναθεώρησης ΣΥΚΙΕΣ 10-3 - 2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΚΙΕΣ 10-3 -2016 1. ΦΑΥ Μελέτης Εφαρμογής ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο στρατόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα