Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής"

Transcript

1 Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων ρ. Αναστασία Π. Βαλαβανίδου αρχιτέκτων µηχ.-µουσειολόγος Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ Ελένη Χρ. Οικονοµοπούλου αρχιτέκτων µηχ., ΜSc «Προστασία Μνηµείων» Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής ταυτότητας αποτέλεσε το κίνητρο για την προβολή του προβιοµηχανικού πολιτισµού, τη προστασία της βιοµηχανικής κληρονοµιάς και την ανάδειξη τους µέσω ειδικά σχεδιασµένων χώρων, in situ, που αποτελούν σήµερα τα βιοµηχανικά µουσεία. Η στροφή προς τη νέα, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες εκφάνσεις της αρχαιολογίας, «βιοµηχανική αρχαιολογία» φέρνει στο φως τα στοιχεία που συνδέονται µε τις διαφορετικές στιγµές εκκίνησης της προβιοµηχανικής περιόδου, της εποχής που προετοίµασε τον βιοµηχανικό πολιτισµό αλλά και την βιοµηχανική επανάσταση, τα στίγµατα των οποίων καλούµαστε σήµερα να προστατεύσουµε και να αξιοποιήσουµε. Ήδη, στο διεθνές σκηνικό διαµορφώνονται δίκτυα που συνδέουν τα µείζονος σηµασίας βιοµηχανικά κτίρια (όπως το ERIH - European Route of Industrial Heritage, που συνδέει τη βιοµηχανική κληρονοµιά σε χώρες της Ευρώπης, προωθώντας την ως µέσω αειφόρου ανάπτυξης), µε τη µετατροπή τους σε µουσεία του εαυτού τους, πολυχώρους εκπαίδευσης, κ.λπ. Το πλαίσιο δράσης µάλιστα δεν περιορίζεται σε συγκεκριµένες οµάδες κοινού, αλλά έχει ως αφετηρία την αφύπνιση του κοινού για τη βιοµηχανική κληρονοµιά, µέσω της εκπαίδευσης από τις µικρές ηλικίες, στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικές είναι οι δράσεις του ICOM, µε οµάδες εργασίας για εκπαιδευτικές δράσεις σε µουσεία, φόρουµ ανταλλαγής ιδεών, εµπειριών και απόψεων για τις ποικίλες µορφές της µουσειακής εκπαίδευσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στη ιεθνή Επιτροπή του ICOM για την εκπαίδευση και την πολιτιστική δράση στα µουσεία (CECA - 1

2 Στο παραπάνω πλαίσιο, η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί να εξετάσει πως επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των βιοµηχανικών µουσείων µέσω της παιδαγωγικής διαδικασίας, ως πρωτογενής παραγωγή, που θέτει τις απαιτούµενες βάσεις στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και ταυτόχρονα καθιστά το ρόλο του µουσείου ως µέσω «δια βίου» εκπαίδευσης. Τα παραπάνω συµπυκνώνονται και βρίσκουν έκφραση στη µουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση, δηλαδή τη «Μουσειακή Εκπαίδευση, που στηρίζεται στα δεδοµένα της παιδαγωγικής επιστήµης, της τέχνης, της αισθητικής και του πολιτισµού και η οποία µελετά, ερευνά και προάγει την επικοινωνία και τη µάθηση µέσα στο εµπλουτισµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον του Μουσείου». Περίπτωση µελέτης Για την καλύτερη κατανόηση της µουσειοπαιδαγωγικής αξιοποίησης Βιοµηχανικών Μουσείων, επιλέχθηκε η ανάλυση της «περίπτωση µελέτης» του µουσειοπαιδαγωγικού προγράµµατος της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΝΜ-ΚΜ) του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (ΥΠΠΟΤ), για σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Με αφορµή τη συµµετοχή της ΕΝΜ-ΚΜ στην επικοινωνιακή Πανελλαδική δράση - εκστρατεία του ΥΠΠΟΤ Περιβάλλον και Πολιτισµός 2011 «Φωνές Νερού Μυριάδες», πραγµατοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε τίτλο «. βάλε το νερό στ αυλάκι». Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε χρησιµοποιώντας τόσο µουσειοπαιδαγωγικά κριτήρια όσο και κριτήρια που αφορούν σε εκπαιδευτικές εφαρµογές και υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, µε τη συνεργασία της ΕΝΜ-ΚΜ ως φορέα πολιτισµού και δηµοτικών σχολείων ως φορείς εκπαίδευσης ( -Ε -ΣΤ τάξεις ηµοτικού). Το Μουσείο Ύδρευσης το οποίο στεγάζεται στο διατηρητέο συγκρότηµα του παλαιού Αντλιοστασίου της πόλης (έτος κατασκευής ), όπου το νερό έφτανε µε φυσική ροή από τα διάφορα σηµεία υδροληψίας, επιλέχθηκε ως ο πλέον κατάλληλος χώρος (νοητικά και πρακτικά) για τη διεξαγωγή του προγράµµατος. Στόχος ήταν η ανάδειξη των δεσµών ανάµεσα στο φυσικό και τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας ως ενσυνείδητη στάση και θεµελιώδης αρχή σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η θεµατική της εκστρατείας για τη διετία µε τίτλο «Φωνές νερού µυριάδες», αποσκοπούσε να αναδείξει τη σηµασία και τις ποικίλες διαστάσεις της αξίας του νερού στη ζωή των ανθρώπων από την αρχαιότητα έως σήµερα. 2

3 Εφαρµογή Στο παραπάνω πλαίσιο η ΕΝΜ-ΚΜ, επιλέγοντας πέντε διαφορετικά αλλά µε κοινή αναφορά το νερό- νεώτερα µνηµεία συµµετείχε στη παραπάνω δράση µε µια πορεία που χαρακτηριζόταν από στάσεις (σταθµοί) και κίνηση (ροή µετάβαση από τον ένα σταθµό στον άλλο), δηλαδή µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία ενός παιχνιδιού γνώσεων. Η αξία του πόσιµου νερού (µε έµφαση στους τεχνολογικούς σταθµούς που σχετίζονται µε την ιστορία της ύδρευσης των οικισµών) και η αξία του νερού ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, ήταν οι βασικοί άξονες του εκπαιδευτικού προγράµµατος µέσω του «παιχνιδιού». Οι σταθµοί της διαδροµής, που καθένας από αυτούς ήταν και ένα µνηµείο που σχετίζεται µε το νερό, έδιναν την απαραίτητη πληροφορία σχετικά µε καθένα από αυτά [(τύπος µνηµείου, χρήση, αξίες (ιστορική, καλλιτεχνική, κ.λπ.)], καθώς και επιµέρους στοιχεία όπως χρονολογία κατασκευής, κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο της εποχής, θέµατα διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης. Πέντε (5) λοιπόν κηρυγµένα ως νεώτερα από το ΥΠΠΟΤ µνηµεία αποτέλεσαν ένα «νήµα» που τα παιδιά κλήθηκαν να ακολουθήσουν ούτως ώστε να κατανοήσουν τη σηµασία και την αξία του νερού. Οι πέντε σταθµοί-µνηµεία του εκπαιδευτικού προγράµµατος ήταν: το Μουσείο Ύδρευσης και το Σιντριβάνι της πλατείας Σιντριβανίου στη Θεσσαλονίκη, το πηγάδι του µετοχίου της Μονής Ξηροποτάµου στη Χαλκιδική, το σύστηµα ύδρευσης «κανάτ» του νοµού Σερρών και ο νερόµυλος «Πρατσανάκη» στη Σωσάνδρα του νοµού Πέλλας. Η µετάβαση - πέρασµα από τον ένα σταθµό στον άλλο γινόταν µέσα από ερωτήµατα, στα οποία καλούνταν να απαντήσουν τα παιδιά. Η σωστή απάντηση τα οδηγούσε στον επόµενο σταθµό, ενώ κάθε σταθµός είχε έναν «επόπτη», µέλος της ΕΝΜ-ΚΜ, που καθοδηγούσε τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό «παιχνίδι» ξεκίνησε και θα τελείωσε µε το νερό. Η κίνηση - ροή µεταξύ των στάσεων - σταθµών που αποτέλεσε το συνδετικό εκπαιδευτικό «νήµα», λειτούργησε µε τη βοήθεια του παραδοσιακού παιχνιδιού του Κλήδωνα. Το υπόβαθρο - η σκακιέρα του παιχνιδιού ήταν οι χώροι του µουσείου, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν την παραγωγική διαδικασία του βιοµηχανικού αυτού µουσείου. Το παιχνίδι λοιπόν ξεκίνησε από την είσοδο στο Μουσείο Ύδρευσης και ολοκληρώθηκε στον τελευταίο σταθµό µέσα στο χώρο του Μουσείου, δηλαδή την αίθουσα των µηχανών. 3

4 Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε εποπτικό υλικό, την προβολή µικρής αρχαιολογικής ταινίας µε τίτλο «Σιντριβάνι, ο ήχος του νερού», παραγωγής ΑΙΜΘΣ 2010, για την υποστήριξη της παραπάνω δραστηριότητας. Στόχοι του προγράµµατος Αξιολόγηση Οι στόχοι του µουσειοπαιδαγωγικού προγράµµατος, η επίτευξη των οποίων καθόρισε και την αξιολόγηση του προγράµµατος ήταν αφ ενός: ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, οι οποίοι συνδέονται µε την κατανόηση των εννοιών, δηλαδή: - Το νερό ως προϋπόθεση για την εγκατάσταση οικισµών ενηµέρωση για την εξέλιξη της σχέσης ανθρώπου και νερού, χρησιµοποιώντας ως εκπαιδευτικό µέσο την πολιτιστική κληρονοµιά και κατά συνέπεια τα επιλεγµένα νεώτερα µνηµεία (Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, Συντριβάνι, κ.λπ.). - Ενέργεια και ανανεώσιµες πηγές (νερό, αέρας, ήλιος) που η κατανάλωση τους δεν επιφέρει εξάντληση των φυσικών πηγών, σε αντιδιαστολή µε τις άλλες µορφές ενέργειας (όπως το πετρέλαιο, το κάρβουνο κλπ,) τα αποθέµατα των οποίων στην γη µειώνονται συνεχώς µε γοργούς ρυθµούς. και αφ ετέρου ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, που συνδέονται µε τις επιθυµητές αλλαγές στάσης και συµπεριφοράς: - Αφύπνιση / ευαισθητοποίηση, κυρίως των νέων, για την αξία του πόσιµου νερού και την κρίσιµη έννοια της σωστής διαχείρισής του. - Προβληµατισµός ως προς τη σηµερινή υπερκατανάλωση ενέργειας. Σύγκριση ως προς τον τρόπο κατανάλωσης της ενέργειας σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους: µε τη βοήθεια θεατρικού παιχνιδιού που θα έχει ως θέµα την περιγραφή της ηµέρας των ανθρώπων, στη σύγχρονη εποχή και στα τέλη του 19 ου αιώνα, ως προς την ενέργεια που κατανάλωνε και µε ποιο τρόπο). Για την κατανόηση των γνωστικών στόχων, ρόλο έπαιξε η καταγραφή των σταδίων που σχετίζονται µε τον άνθρωπο και το νερό: Α. Πόσιµο νερό 1. Το νερό δίπλα στον άνθρωπο (ποτάµι) 2. Πηγάδια 3. Κανάτ 4. Βρύσες Σιντριβάνια 5. 4 Εργοστάσια Ύδρευσης

5 Β. Υδροκίνηση ανανεώσιµη πηγή ενέργειας 1. Νερόµυλος Πρατσανάκη Με βάση τα παραπάνω διαµορφώθηκε το παρακάτω πλαίσιο - διάγραµµα: Η αξιολόγηση στηρίχθηκε επιπλέον στην αποδελτίωση φύλλων αξιολόγησης που κλήθηκαν να συµπληρώσουν οι µαθητές που συµµετείχαν, εκφράζοντας πέρα από το βαθµό ικανοποίησής τους, τις εντυπώσεις τους µε ένα γρήγορο σκίτσο, αλλά και τις επισηµάνσεις τους για επόµενες εκπαιδευτικές δράσεις της Υπηρεσίας, µε βάση τις ανάγκες τους. Συµπεράσµατα Η εµπειρία µας από την πραγµατοποίηση του µουσειοπαιδαγωγικού προγράµµατος της ΕΝΜ-ΚΜ στο βιοµηχανικό µουσείο Ύδρευσης της Θεσσαλονίκης, κατέδειξε ότι µέσα από την ανάλυση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του µουσείου και του ιδιαίτερου παιδαγωγικού χαρακτήρα του, µε το σχεδιασµό εκπαιδευτικών εφαρµογών µπορεί να επιτευχθεί η επαφή των παιδιών µε τη βιοµηχανική κληρονοµιά, µέσα από τη συζήτηση, τις επισκέψεις σε βιοµηχανικά µουσεία, τη µελέτη και ανάλυση παραδειγµάτων, τη µουσειακή µάθηση και επικοινωνία. Ευχαριστούµε πολύ. 5

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών: 109 Αρ. Εκπαιδευτικών: 12 Συντονιστής/στρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία È ÙÔÓ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi... ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ προγράµµατα και δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πολιτισμός και Εκπαίδευση: σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών διαδικτύου που βασίζονται σε ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «Το μουσείο ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού, η μελέτη του παιδικού μουσείου» Α.Μ.: 12085 Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «Το μουσείο ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού, η μελέτη του παιδικού μουσείου» Α.Μ.: 12085 Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Το μουσείο ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ. 69 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού (Κ.Β.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αρ. Μαθητών: 136 Αρ. Εκπαιδευτικών: 12 Συντονιστής/στρια

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Λέρνα, αρχαιολογικός χώρος, µύθος, εκπαιδευτικό πρόγραµµα, γεωµυθολογικό πάρκο, αειφόρος ανάπτυξη

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Λέρνα, αρχαιολογικός χώρος, µύθος, εκπαιδευτικό πρόγραµµα, γεωµυθολογικό πάρκο, αειφόρος ανάπτυξη «Όταν οι Πηγές της Αργολίδας Αναβλύζουν Μύθους» Η Συµβολή του ΚΠΕ Νέας Κίου στην Αξιοποίηση του Τοπικού Περιβάλλοντος προς Όφελος της Τοπικής Κοινωνίας Βλάχου-Βρέτου Ειρήνη 1, Γρίλλια Παναγιώτα Μαρία 2,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό»

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» Παντελής Μάναλης Υπεύθυνος Π.Ε. Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά pmanalhs@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τοπική Ιστορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ιωσήφ Φραγκούλης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ανακαλύπτοντας το παρελθόν Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ανακαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος Πτυχιακή Μελέτη Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των Πολιτισµικών Μαθηµάτων και των Πολιτιστικών ραστηριοτήτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα 1, Ποντικάκης Φώτης 2, Μιχελάκης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

περιλήψεις παρουσιάσεων Ignite

περιλήψεις παρουσιάσεων Ignite Μια «σκυταλοδρομία» ιδεών και εικόνων μας θυμίζει ότι τα μουσεία μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας με προοπτικές Παρουσιάσεις από φοιτητές και αποφοίτους του ΠΜΣ Μουσειακών Σπουδών με

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 HELECO 05 5 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 th INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Χρήστος Παλαιολόγος Εκπαιδευτικός ΠΕ04.01- MSc Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γυμνάσιο Σκοπέλου djpalai@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα