ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ Ημερίδα: Πολιτικές και δράσεις του ΥΠΠ για την προώθηση του αειφόρου σχολείου, το παράδειγμα της Τηγανοκίνησης, 26 Φεβρουαρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο

2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ «ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ» ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3 Αξιολόγηση Πώς η μάθηση αξιολογείται; Σκοποί και στόχοι (Ποιοι στόχοι καθορίζουν τη μάθηση; Περιεχόμενα μάθησης Τι μαθαίνουν οι μαθητές; Χρόνος Πότε μαθαίνουν; Ποιότητα στην εκπαίδευση Μαθησιακές δραστηριότητες Πώς μαθαίνουν; Τοποθεσία, χώρος και περιβάλλον μάθησης Πού μαθαίνουν; Ομάδες συνεργασίας Με ποιους μαθαίνουν; Υλικά, μέσα και πηγές Μέσα από ποιες πηγές και μέσα μαθαίνουν; Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Με ποιον τρόπο ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία;

4 Υπόβαθρο των μαθητών (γλώσσα, κουλτούρα, εμπειρίες, υγεία) Το περιβάλλον εντός και εκτός του σχολεία (υποδομές, οργάνωση) Περιεχόμενο (περιεχόμενα μάθησης, υποστηρικτικό υλικό, μέσα και πηγές) Διαδικασίες (μέθοδοι διδασκαλίας και διδακτικές στρατηγικής μάθησης, επάρκεια εκπαιδευτικών και διευθυντών, εκπαίδευση και κατάρτιση τους) Αποτελέσματα (οφέλη που θα αποκομίσουν, με ποιο τρόπο θα αξιολογηθούν, πώς θα αξιοποιηθούν;)

5 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προϋποθέτει την εκ βάθρων αναδόμηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τρόπο συνολικό και ενιαίο Προσβλέπει σε ένα σχολείο το οποίο θα καταστεί κοινότητα μάθησης ως ένα δυναμικό σύστημα το οποίο αυτοαργανώνετα, μετασχηματίζεται, εξελίσσεται και αναπτύσσεται. Υπερβαίνει τα στεγανά της παραδοσιακής γνώσης και μάλιστα της γνώσης του φυσικού περιβάλλοντος και στηρίζεται σε μια μάθηση διεπιστημονική και ολιστική, μέσα από την οποία θα αναδειχθεί το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων της αειφόρου ανάπτυξης. Στηρίζεται στη σύζευξη του συνόλου των επιστημονικών πεδίων και αναδεικνύει το ρόλο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών, θετικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών επιστημών και των τεχνών μέσα από τη διεπιστημονική θεώρησή τους. Στοχεύει στην αυτοβελτίωση, την ανάπτυξη και την αλλαγή κουλτούρας όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και σε όλους τους εμπλεκομένους στη μαθησιακή διαδικασία εντός και εκτός του σχολείου

6 ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ; Επιδιώκει την δράση και την παρέμβαση στο σχολείο και στην κοινότητα, κατά τρόπο συμμετοχικό και μακροπρόθεσμό, σε ζητήματα που επηρεάζουν την κοινότητα και το σχολείο και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους. Επιδιώκει, να βοηθήσει όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία να αντιληφθούν ότι η αειφόρος ανάπτυξη δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, πρακτικές και εφαρμογές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων, να δώσουν απαντήσεις και λύσεις στην καθημερινότητα του σχολείου και της κοινότητας και να συμβάλουν στη διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Ενισχύει το αίσθημα της κυριότητας και τη σύνδεσή μας με τον τόπο μας, στοιχείο καθοριστικό για την ανάπτυξη του αισθήματος της διαφύλαξης, της προστασίας και της διατήρησής του. Ενισχύει την πράσινη επιχειρηματικότητα, την πράσινη οικονομία, τη δημιουργία και την καινοτομία-ενέχει μετασχημασχματιστικό χαρακτήρα και στοχεύει στον πολίτη-πολιτικη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7 συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής (περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική, προσωπική, πολιτιστική) στη βάση της Το αειφόρο σχολείο: Οργανισμός μάθησης που θέτει στο επίκεντρο του την αειφόρο ανάπτυξη. Επιδιώκει τη διαμόρφωση ενεργών, δημοκρατικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Βασίζεται στην καθιέρωση ποικίλων και ευέλικτων μαθησιακών διαδικασιών, μέσω της καθιέρωσης οριζόντιων δικτύων επικοινωνίας Στοχεύει στην διαμόρφωση μιας νέας συμπεριφοράς που θα δράσης και συμμετοχής εντός και εκτός του σχολικού χώρου.

8 ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ/ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

9 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Την εφαρμογή παιδαγωγικών προσεγγίσεων και διδακτικών τεχνικών που θα συμβάλουν στη δημιουργική διερεύνηση των ζητημάτων της ΠΕ/ΕΑΑ και στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Την προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών οι οποίες θα επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν στη λήψη απόφασης σε όλα εκείνα τα ζητήματα που επηρεάζουν τη ζωή τους στο σχολείο και στην κοινότητά τους, συσχετίζοντας, παράλληλα, τις ενέργειες τους με την επίδραση στη ζωή των άλλων ανθρώπων στη γη και αναλαμβάνοντας δράση για αλλαγή. Μεταφορά της μαθησιακής διαδικασίας πέρα και έξω από το σχολείο, στην κοινότητα, αξιοποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και όλων εκείνων των πηγών και μέσων πέρα και έξω από τη σχολική αίθουσα (ΚΠΕ, μουσεία, τοπικά εργαστήρια, γηγενής πληθυσμούς, περιβαλλοντικά πεδία κ.λπ.) που μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες, το βαθμό ενδιαφέροντος, συμμετοχής και κινητοποίησης των μαθητών ώστε να αποκτήσουν «κυριότητα» σε σχέση με αυτό και να αντιληφθούν το δικό τους ρόλο και ευθύνη σε ότι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.

10 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ α) Προώθηση ενεργειών που μπορούν να ενεργοποιήσουν και να αναπτύξουν στους μαθητές αίσθημα ευθύνης (π.χ. εκ περιτροπής ομάδες για έλεγχο της κατανάλωσης νερού, ενέργεια φροντίδας και περιποίησης του σχολικού χώρου κ.λπ.) β) Αναδιαμόρφωση του χώρου και των υποδομών του σχολείου ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως δυναμικό εργαλείο μέσα από το οποίο οι μαθητές θα μάθουν για την αειφορία αλλά και θα βιώσουν και θα κατανοήσουν το ρόλο τους ως μέλη της κοινότητας (εγκατάσταση συστημάτων γκρίζου νερού, δημιουργία βοτανικού κήπου και λαχανόκηπου, δημιουργία φωλιών για τα πουλιά, λιπασματοποίηση, δημιουργία ποδηλατοστάσιου, οργάνωση καταστήματος ανταλλαγής ρούχων, βιβλίων και παιχνιδιών διαχείριση διδακτικών υλικών, προώθηση αειφόρων καταναλωτικών συνηθειών, προώθησης εναλλακτικών και αειφόρων τρόπων διακίνησης κλπ.

11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ α) τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του σε σχέση με την κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές και όλους τους συμμετέχοντες σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία να εμπλακούν σε θέματα τοπικής αειφορίας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. β) την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με την τοπική κοινότητα, τους τοπικούς πληθυσμούς, τους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη μελέτη των θεμάτων του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης της σχολικής μονάδας, με στόχο την αλλαγή και τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας σε ό,τι αφορά στα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας γ) την τροφοδότηση της τοπικής κοινωνίας με παραδείγματα «καλών πρακτικών» που έχουν εφαρμοσθεί στο σχολείο, με στόχο την μεγαλύτερη επίδραση του σε αυτήν τη βοήθεια και συνεργασία με αυτήν. δ) τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με σχολεία που μελετούν αντίστοιχα ζητήματα για ανταλλαγή ιδεών αλλά και για διοργάνωση κοινών δράσεων που θα στοχεύουν σε αλλαγές που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής τους.

12 ΠΩΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αναλυτικό Πρόγραμμα για την ΠΕ/ΕΑΑ, ενιαίο, ολιστικό για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ποιο το ζητούμενο του; 1. Το αειφόρο σχολείο Πώς επιδιώκεται να επιτευχθεί; 2. Με τον καταρτισμό της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3. Καθορισμός καθορισμός μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα σε κάθε θεματική ενότητα του Αναλυτικού Προγράμματος Με ποιο τρόπο; 5. Στο σχολείο, στην κοινότητα, ΔΚΠΕ, σε όλα τα πεδία από τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν Μέσα από ποιες διαδικασίες; Σε ποιο τόπο; 4. Σειρά ποικίλων εκπαιδευτικών υλικών (http://www.moec.gov.cy/dkpe/index.html) Διασύνδεση τυπικής με την μη-τυπική εκπαίδευση (ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗΣ) Ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών για το αειφόρο σχολείο Σε ποιο χρόνο; 6. Διεπιστημονικά 7. Διαμορφωτικά και με τελική έκθεση; Πώς θα αξιολογηθεί;

13

14 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ Υλικό Εκπαιδευτικής Βαλίτσας - "O υδροβιότοπος της Λίμνης της Ορόκλινης" "Tα σκουπίδια στις θάλασσες - Εσύ τι θ άλλασες; Αποστολή Νερό - Μη συμβατικοί υδατικοί πόροι στην Κύπρο Το νερό στη Μεσόγειο: Εκπαιδευτικό Υλικό Τα απορρίμματα στη ζωή μας: Εκπαιδευτικό Υλικό Περιβαλλοντικά σποτ Ευαισθητοποίησης Με θέα τη Γη: Εκπαιδευτικό υλικό Εκπαιδευτικό Υλικό για εξοικονόμηση νερού Υλικό για Πολιτισμό-Περιβάλλον-Διατροφή Οικονομία των αγαθών Παιδαγωγικό Υλικό για το Δάσος

15 ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΛΙΤςΑ «Ο ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΟΡΙΚΛΙΝΗΣ» Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

16 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΑΠΟςΤΟΛΗ ΝΕΡΟ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

17

18

19

20

21

22 Αξιοποίηση γηγενών πληθυσμών

23

24

25

26

27

28

29 ΓΙΑΤΙ Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Πρόγραμμα σχεδιασμένο στην Κύπρο, για την Κύπρο και τις εκπαιδευτικές της ανάγκες (όχι δοτό και καθοδηγημένο στη βάση ομοιόμορφης εφαρμογής). Προάγει την περιβαλλοντική κοινωνική ευθύνη με ουσιαστικό αποδοτικό όφελος για τα σχολεία (οικονομική απόδοση για περιβαλλοντικές δράσεις και αλλαγές στο σχολείο ώστε να καταστεί αειφόρο). Οργανικά ενταγμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα στη θεματική ενότητα «απορρίμματα» με υποστηρικτικό παιδαγωγικό υλικό.

30 ΓΙΑΤΙ Η ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; Θέτει σε εφαρμογή τον εθελοντισμό. Δήμοι/Κοινότητες/Σχολείο/Κοινωνία των πολιτών εργάζονται από κοινού στόχος το αειφόρο σχολείο. Επιδιώκει στη γνώση, την ευαισθητοποίηση, παράλληλα με την παρέμβαση και την αλλαγή στο σχολείο. Υποστηρίζεται επιστημονικά από πολλούς επιστήμονες των περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης, Θεωρητική και πρακτική μάθηση. Εμπλέκει σύνολο φορέων, οργανισμών και ιδιωτών.

31 Ημερίδα: Πολιτικές και δράσεις του ΥΠΠ για την προώθηση του αειφόρου σχολείου, το παράδειγμα της Τηγανοκίνησης, 26 Φεβρουαρίου 2015, Συνεδριακό Κέντρο ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!

Βασική προϋπόθεση του υπό έμφαση στόχου είναι η εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε σχολικής μονάδας.

Βασική προϋπόθεση του υπό έμφαση στόχου είναι η εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε σχολικής μονάδας. Παράρτημα Β1 Κατευθύνσεις, ιδέες και παραδείγματα για την εφαρμογή του υπό έμφαση στόχου Αειφόρος ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας Το συγκεκριμένο υλικό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ: Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας - Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Ομάδα εργασίας για προώθηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας www.akti.org.cy Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Έργο: Χρήση της διαδικασίας συλλογής των χρησιμοποιημένων οικιακών μαγειρικών λαδιών από τους μαθητές των σχολείων, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á 2013 Diefthides Mesis Genikis cover.pdf 1 10/4/13 10:32 AM ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á» ª ª Á¹º ª º ¹» ª ª Æ ÌÁ¹º ª º ¹» ƹº

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-9963-0-9165-2

ISBN: 978-9963-0-9165-2 1 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αραβέλλα Ζαχαρίου, Κώστας Καδής και Σάκης Θεοδοσίου Συγγραφή εκπαιδευτικών προτάσεων: Γεωργία Δημητρίου και Γιώργος Σαββίδης Σχεδιασμός υλικού: Appios Communication Ltd

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα

Προς μία νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα Κείμενο Πολιτικών Κατευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας Προς μία νέα πολιτική της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα 1.Η κατάσταση στη Δια βίου Μάθηση στην Ελλάδα σήμερα Προβλήματα Στην αρχή του 2010 η χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να αποκτήσει όλα εκείνα τα αγαθά που χαρακτηρίζουν το «μορφωμένο»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Μαρία Σφακιανάκη 1, Καλλιόπη Γκιουρέμου 2, Φρίντα Κριτσωτάκη 3, Στέργιος Χατζάκης 4, Παρθένα Μαυρογενίδου 5, Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα