«Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών»"

Transcript

1 «Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών» Π Θεσμοθέτηση διαδικασιών και ροών εργασίας για τις υπηρεσίες ΤΠΕ του ΤΕΙΣ - Κανονιστικό πλαίσιο χρήσης εφαρμογών Ομάδα Εργασίας Σάββας Πασχαλίδης Θεόδωρος Σαρικούδης Κωνσταντίνος Χειλάς Σέρρες Ιανουάριος 2013

2 2

3 Περιεχόμενα Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών Εισαγωγή...5 Υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες του Δικτύου του ΤΕΙΣ Γενικές Υπηρεσίες Υπηρεσίες Χρηστών Τηλεκπαίδευση Υποστήριξη Χρηστών...6 Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο...7 Προτεινόμενες προσθήκες στο κανονιστικό πλαίσιο του δικτύου του ΤΕΙΣ...8 I. Κανονιστικό Πλαίσιο για την Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (Υ.Π.Ε.)...10 II. Ροές Εργασίας για την Ενεργοποίηση και Διαχείριση Λογαριασμών Χρηστών...14 III. Ροή εργασίας για δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής και Ψηφιακού Πιστοποιητικού...17 IV. Σύντομες Οδηγίες προς τους φοιτητές του Ιδρύματος για τη χρήση των υπηρεσιών V. Οδηγός ασφαλούς χρήσης υπηρεσιών δικτύου...23 VI. Ροές εργασίας για Παρακολούθηση Ισχύουσας Νομοθεσίας...27 VII. Υποδείγματα Αιτήσεων

4 4

5 Εισαγωγή Το Τ.Ε.Ι Σερρών έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει Δίκτυο Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων το οποίο εκτείνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό του χώρου του Ιδρύματος. Το Δίκτυο Δεδομένων συνδέει το κάθε τμήμα του Τ.Ε.Ι. Σερρών με ελληνικά και διεθνή Δίκτυα, και το Διαδίκτυο (Internet). Μέσω του Δικτύου Δεδομένων παρέχονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από δικτυακές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος. Το παρόν παραδοτέο έχει σαν στόχο του τη θεσμοθέτηση διαδικασιών και ροών εργασίας για τις διαδικασίες που αφορούν στην πρόσβαση και τον χειρισμό των υπολογιστικών, δικτυακών και πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος. Επίσης, στα πλαίσια του παραδοτέου θα προταθεί το κανονιστικό πλαίσιο για όσες από τις υπηρεσίες δεν υπάρχει και θα επικαιροποιηθεί το υφιστάμενο (εφόσον χρειάζεται) ώστε να περιλαμβάνονται και οι αλλαγές που προέκυψαν από τις δράσεις του έργου. Υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες του Δικτύου του ΤΕΙΣ 1.1 Γενικές Υπηρεσίες Το ΤΕΙ Σερρών μέσω του ΚΛ&ΔΔ (Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου) παρέχει και υποστηρίζει τις παρακάτω γενικές δικτυακές υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Σερρών. Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (WWW) Υπηρεσία Ονομάτων Περιοχής (DNS) Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) Φιλοξενία ιστοσελίδων μονάδων (Web Hosting) Εξυπηρετητής μεταβίβασης αρχείων (FTP) Υπηρεσία σύνδεσης μέσω VPN (OpenVPN) Υπηρεσία Ενδιάμεσου (Proxy) Αρχή πιστοποίησης ΤΕΙ Σερρών (PKI) 5

6 1.2 Υπηρεσίες Χρηστών Επίσης, το ΚΛ&ΔΔ παρέχει και υποστηρίζει τις παρακάτω προσωπικές δικτυακές υπηρεσίες στους χρήστες-μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Σερρών. Σύνδεση στο Δίκτυο Δεδομένων του Τ.Ε.Ι Σερρών Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( και Webmail) Φιλοξενία προσωπικών ιστοσελίδων (Web Hosting) Σύνδεση μέσω τηλεφώνου (Dial-up) Λογισμικό ασφαλείας (Antivirus-Firewall) Προσωπικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά (Digital Certificates) Ασύρματη δικτυακή πρόσβαση (WiFi) Ηλεκτρονική Γραμματεία (Egram) Υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων (Pithos) Υπολογιστικό Κέντρο Δράση Δίοδος Υπηρεσία δωρεάν διανομής λογισμικού Microsoft DreamSpark Υπηρεσία δωρεάν διανομής λογισμικού Microsoft MSDN Academic Alliance 1.3 Τηλεκπαίδευση Τέλος, το ΚΛ&ΔΔ παρέχει και υποστηρίζει τις παρακάτω υποδομές ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Σερρών. Πλατφόρμα Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) Υποδομές Σύγρονης Τηλεκπαίδευσης - Τηλεδιάσκεψης (teledu) 1.4 Υποστήριξη Χρηστών Το ΚΛ&ΔΔ δέχεται, καταγράφει και δρομολογεί προς επίλυση αιτήματα και προβλήματα των χρηστών που σχετίζονται με το δίκτυο δεδομένων και το τηλεφωνικό δίκτυο του ΤΕΙ Σερρών. Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης χρηστών (Help-Desk) λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 14:00 μ.μ. Τηλέφωνο : ,

7 Η υπηρεσία Help-Desk υποστηρίζει όλους τους χρήστες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας σε αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν: νέα σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων, ακύρωση ή μεταφορά σύνδεσης, βλάβη σύνδεσης, εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού, βλάβες στα παθητικά στοιχεία (πρίζες, καλώδια, patch panels,...) ή στον ενεργό εξοπλισμό ( routers, switches, τηλεφωνικά κέντρα,...) του δικτύου, προβλήματα που αφορούν τις συνδέσεις WAN (Internet), προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο δεδομένων ( , τηλεκπαίδευση, www, ftp, dial-up, Ηλ. Γραμματεία κ.λ.π.). Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο Στόχος του Τ.Ε.Ι. Σερρών μέσω του Κέντρου Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) είναι η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, και η εισαγωγή και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Με σκοπό την επίτευξη αυτών των στόχων το ΚΛ&ΔΔ έχει αναλάβει τον καθορισμό και την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών και κανονιστικών διαδικασιών και το συντονισμό των επιμέρους ομάδων χρηστών του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Σε αυτά τα πλαίσια αυτά έχουν θεσπιστεί κανονισμοί λειτουργίας και χρήσης των υπηρεσιών, με τους οποίους περιγράφονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τόσο του ΚΛ&ΔΔ όσο και των χρηστών των υπηρεσιών. Οριοθετείται δηλαδή με αυτούς το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δικτυωμένων υποδομών του Ιδρύματος και προσδιορίζεται η πολιτική λειτουργίας και ασφάλειας. Στο ΤΕΙ Σερρών έχουν θεσπιστεί και είναι σήμερα σε ισχύ τρεις κανονισμοί: Ο κανονισμός λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων ΤΕΙ Σερρών Ο κανονισμός λειτουργίας ασύρματων τοπικών δικτύων Wireless Local Area Networks (WLANs) στους χώρους του Τ.Ε.Ι. Σερρών, και Ο κανονισμός λειτουργίας του ΚΥΤΕΠ Το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Σερρών έχει την εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και 7

8 δίκτυο δεδομένων), την αξιόπιστη παροχή και υποστήριξη των βασικών και προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαδικτύου, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, τη συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος και την ικανοποίηση των χρηστών του δικτύου επικοινωνιών, με τη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Επίσης, το Κ.Υ.Τ.Ε.Π., έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του δικτυακού κόμβου πρόσβασης και της αξιόπιστης λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Τ.Ε.Ι. Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιστημονική μονάδα τεχνολογικής αιχμής, η οποία παρέχει παράλληλα διοικητικές υπηρεσίες βάσης, αλλά και σύγχρονες προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής και υπάγεται διοικητικά απ' ευθείας στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., μέσω του Αντιπροέδρου Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Για τη λειτουργία του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. ορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ανάλογης ειδικότητας: α) επιστημονικός Υπεύθυνος Κ.Υ.Τ.Ε.Π., μέλος Ε.Π. του Ιδρύματος, β) Τεχνικός Υπεύθυνος Κ.Υ.Τ.Ε.Π., από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό ή το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή τους Επιστημονικούς Συνεργάτες καθώς και γ) τριμελής Επιστημονική Επιτροπή Κ.Υ.Τ.Ε.Π., που αποτελείται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο Κ.Υ.Τ.Ε.Π. και δύο μέλη ΕΠ του Τ.Ε.Ι.. Η Επιστημονική Επιτροπή Κ.Υ.Τ.Ε.Π., ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου, εισηγείται μέσω του Αντιπροέδρου Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., που αποφασίζει σχετικά με τις αρμοδιότητες και ευθύνες της αναπτυξιακής πολιτικής και τους ειδικότερους κανόνες λειτουργίας του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. Προτεινόμενες προσθήκες στο κανονιστικό πλαίσιο του δικτύου του ΤΕΙΣ Οι δικτυακές υποδομές και οι υπηρεσίες τηλεματικής που προσφέρονται σήμερα προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Σερρών βρίσκονται σε πολύ υψωλό επίπεδο και οι δράσεις του παρόντος έργου τις έχουν ολοκληρώσει σε σημαντικό βαθμό. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα του παρόντος υποέργου και στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου προτείνεται η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου χρήσης υπηρεσιών με τις εξής προσθήκες: Την εισήγηση Κανονιστικού Πλαισίου για την Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (Υ.Π.Ε.) που προέκυψε από το παραδοτέο Π (SSO) Τη θεσμοθέτηση Ροών Εργασίας για τη Διαδικασία Ενεργοποίησης και Διαχείρισης Λογαριασμών Χρηστών, όπως προέκυψε μετά τις δράσεις του παραδοτέου Π

9 Τη θεσμοθέτηση Ροών Εργασίας για την Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής - Πιστοποιητικού Τη περιγραφή των Ροών Εργασίας με τη μορφή σύντομων χρηστικών οδηγιών προς τους φοιτητές του Ιδρύματος για τη χρήση των συνηθέστερων υπηρεσιών. Την έκδοση σύντομου οδηγού με Καλές Πρακτικές για την ασφαλή χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού. Αυτή είναι μια ανάγκη που προέκυψε τόσο από τις δράσεις του Π όσο και από εκείνες του Π Την εισήγηση προς τον ΕΛΚΕ ΤΕΙ Σερρών θεσμοθέτησης Ροών Εργασίας για την Παρακολούθηση της Ισχύουσας Νομοθεσίας. Αυτή είναι μια ιδέα που προέκυψε κατά τη διαχείριση του έργου όταν τα μέλη των ομάδων εργασίας και ο επιστημονικώς υπεύθυνος του έργου διαπίστωσαν τον ρυθμό με τον οποίον αλλάζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των διαφόρων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ακολουθούν παρακάτω σε διακριτά παραρτήματα οι πέντε εισηγήσεις. 9

10 I. Κανονιστικό Πλαίσιο για την Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (Υ.Π.Ε.) Περιγραφή υπηρεσίας Η Υπηρεσία Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (Υ.Π.Ε.) έχει σκοπό την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΙ ΣΕΡΡΏΝ και την εξουσιοδότησή του για χρήση αυτών των υπηρεσιών. Ο χρήστης κατέχοντας ένα μόνο ιδρυματικό λογαριασμό, με το μυστικό κωδικό του, μπορεί να χρησιμοποιεί μια πληθώρα υπηρεσιών χωρίς την ανάγκη εισαγωγής username/password σε κάθε μία ξεχωριστά. Η εισαγωγή των username, password γίνεται με ασφαλή μέθοδο σε ένα κεντρικό σημείο (Single Sign On SSO), χωρίς να υφίσταται ανάγκη εισαγωγής τους για κάθε μία από τις υπηρεσίες που προσπελαύνει. Μετά την επιτυχημένη πιστοποίηση του χρήστη ακολουθεί η διαδικασία εξουσιοδότησης για κάθε συγκεκριμένη υπηρεσία που αυτός αιτείται να χρησιμοποιήσει. Με την ολοκλήρωση της εξουσιοδότησης που περιλαμβάνει και απελευθέρωση χαρακτηριστικών του χρήστη, αυτός μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες, που συνδέονται με την Υ.Π.Ε., εύκολα και απρόσκοπτα. Η Υ.Π.Ε. λειτουργεί και συντηρείται από το Κ.Λ.Δ. Η λειτουργία για δια-ιδρυματικές υπηρεσίες βασίζεται στο διεθνές πρότυπο SAML 2.0 που σήμερα υλοποιείται με το λογισμικό Shibboleth και θεωρείται η πλέον διαδεδομένη μέθοδος παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών παγκοσμίως στον Ακαδημαϊκό χώρο. Η Υ.Π.Ε. προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλους τους χρήστες του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ που αποκτούν ιδρυματικό λογαριασμό από το ΚΛΔ. Συνεργάζεται με όλες τις μονάδες του ΤΕΙ, αλλά και τρίτους παρόχους (Service Providers) που υλοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες τις οποίες επιθυμούν να προσφέρουν προς τα μέλη του ΤΕΙ μέσω του παγκόσμιου ιστού (web based services) εντασσόμενοι στην Υ.Π.Ε. Ένταξη Παρόχου Υπηρεσιών (Service Provider) Κάθε Πάροχος Υπηρεσιών που επιθυμεί να ενταχθεί στην Υ.Π.Ε. καταθέτει σχετικό αίτημα στο Κ.Λ.Δ. Το αίτημα εγκρίνει ή απορρίπτει το ΚΥΤΕΠ (Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής) μετά από εισήγηση του Κ.Λ.Δ. Για να ενταχθεί ένας πάροχος, οφείλει να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις και τους κανόνες λειτουργίας της Υ.Π.Ε. Συγκεκριμένα ο πάροχος υποχρεούται: 10

11 να δηλώσει το εύρος της ιδιότητας των χρηστών που δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν την εντασσόμενη υπηρεσία. να δηλώσει τα ελάχιστα και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά (attributes) που χρειάζεται η εντασσόμενη υπηρεσία για την εξασφάλιση εξουσιοδότησης. να τεκμηριώσει τις απαιτήσεις της εντασσόμενης υπηρεσίας στην απελευθέρωση των απαιτούμενων χαρακτηριστικών. Η απελευθέρωση των απαιτούμενων χαρακτηριστικών θα γίνεται σε συνεννόηση με το Κ.Λ.Δ. και μετά από σχετική έγκριση να παρέχει μεταδεδομένα (metadata) κατά την ένταξη της υπηρεσίας και να ενημερώνει το Κ.Λ.Δ. για κάθε αλλαγή τους. να χρησιμοποιεί ψηφιακό πιστοποιητικό διακομιστή για τον διακομιστή που θα φιλοξενεί την εντασσόμενη υπηρεσία. Το πιστοποιητικό αυτό είτε εκδίδεται από την Αρχή Πιστοποίησης του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, είτε από Α.Π. που ανήκει στον κύκλο εμπιστοσύνης της Α.Π. του ΤΕΙ, ή από Α.Π. η οποία είναι προ-εγκατεστημένη στους δημοφιλείς πλοηγούς (browsers). να τηρεί αρχεία καταγραφής εισόδου-εξόδου χρηστών στην εντασσόμενη υπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετική νομοθεσία. να παραδίδει τα αρχεία καταγραφής της εντασσόμενης υπηρεσίας σε περίπτωση κατάχρησής της και εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. (Αρχεία καταγραφής παρόχων υπηρεσίας εντός του ΤΕΙ Σερρών αναζητούνται μέσω της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ). να φροντίζει για την καλή, εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τόσο της εντασσόμενης υπηρεσίας όσο και του διακομιστή, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος και της δικτυακής σύνδεσής του. να χειρίζεται ως εμπιστευτικά τα χαρακτηριστικά των χρηστών που απελευθερώνονται στην υπηρεσία του από την ΥΠΕ και να μην τα επεξεργάζεται για σκοπούς πέραν της υπηρεσίας για την οποία συμφώνησε ο τελικός χρήστης να παρέχει υπηρεσίες που συνάδουν με την ακαδημαϊκή δραστηριότητα και δεν έρχονται σε σύγκρουση ή / και επικάλυψη με υφιστάμενες επίσημες ιδρυματικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Σερρών να συμμορφώνεται στις υποδείξεις και τους κανόνες λειτουργίας της Υ.Π.Ε. όπως αυτές ορίζονται από το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής. 11

12 Το Κ.Λ.Δ. γνωμοδοτεί σε θέματα καλής λειτουργίας και σύνδεσης της εντασσόμενης υπηρεσίας στην Υ.Π.Ε. προς τον πάροχο. Το Κ.Λ.Δ., μετά την θετική έγκριση της εποπτεύουσας Επιτροπής, εντάσσει τη νέα υπηρεσία στην Υ.Π.Ε. περιλαμβάνοντας τα μεταδεδομένα της σε αυτά που αναγνωρίζει η Υ.Π.Ε. και εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη πολιτική εύρους χρηστών καθώς και απελευθέρωσης χαρακτηριστικών της εντασσόμενης υπηρεσίας. Η εποπτεύουσα Επιτροπή ορίζεται ως μοναδικός κριτής και διαιτητής οποιουδήποτε αιτήματος ή / και διαφωνίας που ενδέχεται να προκύψει κατά την λειτουργία της εντασσόμενης υπηρεσίας. Πλαίσιο Ιδρυματικού Παρόχου πιστοποίησης Ο ιδρυματικός Πάροχος Πιστοποίησης (IdP) της Υ.Π.Ε. λειτουργεί υπό την διαχείριση του Κ.Λ.Δ. Συγκεκριμένα το ΚΛΔ φροντίζει ώστε ο IdP: να εξυπηρετεί το σύνολο των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Σερρών να χρησιμοποιεί τεχνολογία συμβατή με SAML 2.0 στην υπηρεσία πιστοποίησης. να διατηρεί ασφαλή και να διαφυλάσσει από μη εγκεκριμένη από τον ίδιο το χρήστη έκθεση τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που εξυπηρετεί. να παρέχει ενημερωμένα μεταδεδομένα (metadata) για τις υπηρεσίες πιστοποίησής του. να χρησιμοποιεί έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό διακομιστή εκδιδόμενο από έμπιστη Αρχή Πιστοποίησης να τηρεί αρχεία καταγραφής για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας πιστοποίησης τουλάχιστον 12 μηνών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετική νομοθεσία. να φροντίζει για την καλή, εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τόσο της υπηρεσίας πιστοποίησης όσο και του διακομιστή, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος και της δικτυακής σύνδεσής του. Επιπλέον το Κ.Λ.Δ: παραδίδει τα αρχεία καταγραφής της υπηρεσίας πιστοποίησης στην εποπτεύουσα Επιτροπή ή τη Διοικούσα Αρχή του ΤΕΙ Σερρών σε περίπτωση κατάχρησής της Υ.Π.Ε. και εφόσον ζητηθούν από αυτές. τηρεί, συντηρεί και ανανεώνει τεκμηρίωση απελευθέρωσης χαρακτηριστικών των χρηστών που εξυπηρετεί ανά πάροχο υπηρεσίας. γνωμοδοτεί σε θέματα καλής λειτουργίας και σύνδεσης της υπηρεσίας πιστοποίησης στην Υ.Π.Ε. προς τον κάθε πάροχο υπηρεσιών 12

13 Η εποπτεύουσα Επιτροπή ορίζεται ως μοναδικός κριτής και διαιτητής οποιουδήποτε αιτήματος ή / και διαφωνίας που ενδέχεται να προκύψει κατά την λειτουργία της υπηρεσίας πιστοποίησης. 13

14 II. Ροές Εργασίας για την Ενεργοποίηση και Διαχείριση Λογαριασμών Χρηστών Σκοπός Οι πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Σερρών γίνονται με χρήση προσωποποιημένου λογαρισμού κάθε χρήστη. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η περιγραφή της διαδικασίας απόκτησης λογαριασμού χρήστη στο Δίκτυο του ΤΕΙΣ. Η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον χρήστη (Φοιτητής, Εκπαιδευτικός, Λοιπά Μέλη, Επισκέπτες) αλλά σε κάθε περίπτωση η διαχείριση γίνεται από το ΚΛΔ. Πεδίο Εφαρμογής Εφαρμόζεται για όλους τους χρήστες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΙΣ. Περιγραφή Βημάτων Οι σπουδαστές και τα μέλη ΕΠ (μόνιμα ή έκτακτα) χρησιμοποιούν τον λογαριασμό πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία. Η ενεργοποίηση γίνεται ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο με τον τίτλο "Ενεργοποίηση λογαριασμού" στην εισαγωγική σελίδα της υπηρεσίας. Τα μη μόνιμα μέλη ΕΠ και τα μέλη του Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού πρέπει να απευθύνονται στο ΚΛ&ΔΔ για την ενεργοποίησή του. Η διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού χρήστη περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: Φοιτητές Ο φοιτητής εγγράφεται και παραλαμβάνει από τη γραμματεία τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου (ΑΕΜ) στο τμήμα του. Ο φοιτητής επισκέπτεται την ιστοσελίδα Students Web της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (http://egram.teiser.gr/unistudent/) και ενεργοποιεί το λογαριασμό του πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο Ενεργοποίησης Λογαριασμού. Στη φόρμα που εμφανίζεται δίνει τα στοιχεία του (Τμήμα, Αριθμό Μητρώου, Ημ/νία Γέννησης και Εmail) και παραλαμβάνει άμεσα από το σύστημα τα στοιχεία του λογαριασμού του (username και password). Με αυτά τα στοιχεία μπορεί να συνδεθεί αμέσως με το σύστημα της Ηλ. Γραμματείας. 14

15 Εντός 24άρων το πολύ ωρών γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των λογαριασμών των χρηστών του συστήματος της Ηλ. Γραμματείας με τον LDAP server του Ιδρύματος. Πλέον ο φοιτητής μπορεί να κάνει login στο Shibboleth και στις υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν ως identity provider ( , e-learning, WiFi κλπ). Ο φοιτητής μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του μέσω της ιστοσελίδας Students Web της Ηλεκτρονικής Γραμματείας και ο νέος κωδικός περνάει μετά τον αυτόματο συγχρονισμό και στον LDAP Server. Εκπαιδευτικοί (Μέλη ΕΠ) Ο εκπαιδευτικός υποβάλει αίτημα στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) για την απόκτηση λογαριασμού. Ο υπεύθυνος του ΚΛ&ΔΔ δημιουργεί και ενεργοποιεί στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας το λογαριασμό του εκπαιδευτικού και ενημερώνει τον εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να συνδεθεί αμέσως με το σύστημα της Ηλ. Γραμματείας. Εντός 24άρων το πολύ ωρών γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των λογαριασμών των χρηστών του συστήματος της Ηλ. Γραμματείας με τον LDAP server του Ιδρύματος. Πλέον ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει login στο Shibboleth και στις υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν ως identity provider ( , e-learning, WiFi κλπ). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του μέσω της ιστοσελίδας Class Web της Ηλεκτρονικής Γραμματείας και ο νέος κωδικός περνάει μετά τον αυτόματο συγχρονισμό και στον LDAP Server. Λοιπά Μέλη Ο χρήστης υποβάλει αίτημα στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) για την απόκτηση λογαριασμού. Ο υπεύθυνος του ΚΛ&ΔΔ δημιουργεί στον LDAP Server το λογαριασμό του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί άμεσα να κάνει login στο Shibboleth και στις υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν ως identity provider ( , e-learning, WiFi κλπ). Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής μόνος του μέσω της ειδικής ιστοσελίδας https://ldap.teiser.gr/change_password ή μπορεί να υποβάλει αίτημα αλλαγής του κωδικού του στο ΚΛ&ΔΔ. 15

16 Διάγραμμα ροής διαδικασίας Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών Έναρξη διαδικασίας Φοιτητής ; ΟΧΙ Εκπαιδευτικός ΟΧΙ Λοιπό προσωπικό/ επισκέπτες OXI NAI ΝΑΙ ΝΑΙ Έχει εγγραφεί στο Ίδρυμα; Υποβολή αιτήματος στο ΚΛΔ Υποβολή αιτήματος στο ΚΛΔ Επίσκεψη στο egram.teiser.gr/unistudent/ και ενεργοποίηση του μενού Ενεργοποίησης Λογαριασμού Ο Υπεύθυνος του ΚΛΔ δημιουργεί λογαριασμό χρήστη Ο Υπεύθυνος του ΚΛΔ δημιουργεί λογαριασμό χρήστη απευθείας στον LDAP Διαχείριση Λογαριασμών Ηλεκτρονική Γραμματεία Καταχώριση : Τμήμα, Αριθμός Μητρώου, Ημ/νία Γέννησης, 24 ώρες (max) LDAP ΤΕΙΣ Παραλαβή στοιχείων λογαριασμού username - password Τέλος διαδικασίας Υποστηρίζει το σύνολο των λογαριασμών χρηστών και δίνει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες μέσω του Shibboleth 16

17 III. Ροή εργασίας για δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής και Ψηφιακού Πιστοποιητικού Κάποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες προϋποθέτουν την απόκτηση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού. Για να αποκτήσει κάποιος χρήστης προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό θα πρέπει: Να εμπιστευτεί την Αρχή Πιστοποίησης του ΤΕΙ Σερρών μέσω της εγκατάστασης στις διάφορες εφαρμογές του υπολογιστή που χρησιμοποιεί του πιστοποιητικού της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA), η οποία έχει εκδώσει την Αρχή Πιστοποίησης του ΤΕΙ. Να εγκαταστήσει το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης HARICA στον πλοηγό του υπολογιστή του. Να αιτηθεί την έκδοση προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού από τον υπολογιστή του με την χρήση του πλοηγού που χρησιμοποιεί για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη σελίδα https://www.harica.gr/secure/issue_user.php. Θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση της μορφής 17

18 Διάγραμμα ροής διαδικασίας Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών 18

19 IV. Σύντομες Οδηγίες προς τους φοιτητές του Ιδρύματος για τη χρήση των υπηρεσιών. Για να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες, θα χρειαστεί να εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και τον μυστικό κωδικό (password) του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Αν δεν έχετε ακόμα ιδρυματικό λογαριασμό, (πχ επειδή είστε νεοεισερχόμενος φοιτητής), μπορείτε να τον αποκτήσετε μόνοι σας επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (http://egram.teiser.gr), επιλέγοντας «Είσοδος για φοιτητές» και πατώντας τον σύνδεσμο με τον τίτλο «Ενεργοποίηση λογαριασμού» στην εισαγωγική σελίδα της υπηρεσίας. Περιεχόμενα Δηλώσεις μαθημάτων, συγγράμματα, πάσο Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από χώρο εκτός ΤΕΙΣ Ηλεκτρονική Αλληλογραφία ( ) Σύνδεση στο δίκτυο του ΤΕΙΣ Ηλεκτρονικά μαθήματα Συντήρηση και ασφαλής χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού σας Επικοινωνία - Αντιμετώπιση προβλημάτων 1. Δηλώσεις μαθημάτων, συγγράμματα, πάσο Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων (και για να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες γραμματείας φοιτητών), επισκεφθείτε τη διεύθυνση Για να επιλέξετε ηλεκτρονικά διδακτικά συγγράμματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), επισκεφθείτε τη διεύθυνση 2. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από χώρο εκτός ΤΕΙΣ Αν θέλετε να διατηρήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙΣ (http://lib.teiser.gr) όταν συνδέεστε στο δίκτυο από χώρο 19

20 εκτός ΤΕΙΣ (πχ με σύνδεση DSL από το σπίτι), χρησιμοποιήστε την υπηρεσία VPN (http://noc.teiser.gr/index.php?id=43). 3. Ηλεκτρονική Αλληλογραφία ( ) Για να διαχειριστείτε την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, o Συνδεθείτε στη διεύθυνση ή o Παραμετροποιήστε έναν client σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες: Η θυρίδα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ιδρυματικού λογαριασμού σας έχει όριο μεγέθους 300MB. Εάν "γεμίσει" η θυρίδα, δε θα παραλαμβάνονται νέα εισερχόμενα e- mail μέχρι να ελευθερώσετε χώρο. 4. Σύνδεση στο δίκτυο του ΤΕΙΣ Για να συνδεθείτε στο δίκτυο του ΤΕΙΣ ασύρματα (εντός της περιοχής του campus που υπάρχει υποδομή ασύρματης δικτυακής πρόσβασης), ακολουθείστε τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση Στο ΤΕΙΣ λειτουργεί Υπολογιστικό Κέντρο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων πίσω από το κτίριο της Διοίκησης, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό σας. Το Υπολογιστικό Κέντρο διαθέτει 60 Η/Υ ελεύθερης πρόσβασης για τα μέλη του Ιδρύματος και λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από τις 9:00πμ μέχρι τις 8:00μμ. 5. Ηλεκτρονικά μαθήματα Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων, συνδεθείτε στη διεύθυνση Για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-learning, συνδεθείτε στη διεύθυνση 6. Συντήρηση και ασφαλής χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού σας Αλλάζετε περιοδικά το μυστικό κωδικό (password) του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Αυτό μπορεί να γίνει επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση της Ηλεκτρονικής Γραμματείας 20

21 Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών όπου παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής του μυστικού κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Σε κάθε πλοηγό (browser, πχ internet explorer, mozilla firefox) που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις δικτυακές υπηρεσίες του ΤΕΙΣ, εγκαταστήστε το ψηφιακό πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης του ΤΕΙΣ. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή σύνδεση θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εμπιστευτεί την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) εγκαθιστώντας το πιστοποιητικό της στον πλοηγό που χρησιμοποιείτε. Για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης HARICA στον πλοηγό του υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα πατήστε το πλήκτρο "Εγκατάσταση" και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σε περίπτωση που η αυτόματη εγκατάσταση από το πλήκτρο "Εγκατάσταση" δεν λειτουργεί στον πλοηγό σας, εγκαταστήστε το πιστοποιητικό που βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοηγού σας. Ελέγξτε αν έχετε ήδη εμπιστευθεί την Αρχή Πιστοποίησης της HARICA από τη σελίδα Μην αποκαλύπτετε το μυστικό κωδικό (password) του ιδρυματικού λογαριασμού σας σε τρίτους. Ιδιαίτερα, μην τον αναγράψετε ποτέ σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (χωρίς κρυπτογράφηση) και μην τον αναφέρετε σε τηλεφωνική επικοινωνία. Έχετε υπόψη σας ότι η χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού από τρίτους εγκυμονεί κινδύνους, καθώς οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες του λογαριασμού σας συνδέονται πάντα με εσάς, τον επίσημο κάτοχο, ως φυσικό πρόσωπο. Αν υποψιάζεστε ότι ο κωδικός έχει διαρρεύσει, αλλάξτε αμέσως τον κωδικό σας μέσω της ιστοσελίδας της Ηλ. Γραμματείας (https://egram.teiser.gr) αφού κάνετε πρώτα login με τον παλιό σας κωδικό ή επικοινωνήστε άμεσα με το ΚΛ&ΔΔ του ΤΕΙΣ για την αλλαγή αυτή. 7. Επικοινωνία - Αντιμετώπιση προβλημάτων Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΤΕΙΣ μέσω: 21

22 o Τηλεφώνου: , o To Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙΣ βρίσκεται στο πάνω όροφο του κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων πίσω από το κτίριο της Διοίκησης του Ιδρύματος. 22

23 V. Οδηγός ασφαλούς χρήσης υπηρεσιών δικτύου 1. Εισαγωγή 2. Καλές πρακτικές για την ασφαλή χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού. 3. Υπηρεσίες όπου μπορείτε να εισάγετε τον μυστικό κωδικό του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας 1. Εισαγωγή Οι προσωπικές υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) του ΤΕΙ Σερρών (ΤΕΙΣ) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον δικαιούχο/κάτοχο του Ιδρυματικού Λογαριασμού. Kάθε χρήστης οφείλει να προστατεύει τον προσωπικό μυστικό κωδικό πρόσβασης στις υπηρεσίες και να γνωρίζει ποιές υπηρεσίες είναι ασφαλείς και ποιές είναι επικίνδυνες για την έκθεση του μυστικού κωδικού σε τρίτους. Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες, ώστε οι μέθοδοι πρόσβασης στις υπηρεσίες να διασφαλιστούν με ειδικά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί Αρχή Πιστοποίησης την οποία μπορείτε και πρέπει να εμπιστευθείτε. Την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιούν και άλλα Ελληνικά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα στα πλαίσια της δράσης Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority (HARICA). 2. Καλές πρακτικές για την ασφαλή χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού Για να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τις δικτυακές υπηρεσίες του ΤΕΙΣ, παρακαλούμε να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες: Σε κάθε πλοηγό (browser, πχ internet explorer, mozilla firefox) που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις δικτυακές υπηρεσίες του ΤΕΙΣ, εγκαταστήστε το ψηφιακό πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης του ΤΕΙΣ. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή σύνδεση θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εμπιστευτεί την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA) εγκαθιστώντας το πιστοποιητικό της στον πλοηγό που χρησιμοποιείτε. Για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης HARICA στον πλοηγό του υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τη σελίδα πατήστε το πλήκτρο "Εγκατάσταση" και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σε περίπτωση που η αυτόματη εγκατάσταση 23

24 από το πλήκτρο "Εγκατάσταση" δεν λειτουργεί στον πλοηγό σας, εγκαταστήστε το πιστοποιητικό που βρίσκεται σε αυτό το σύνδεσμο, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοηγού σας. Ελέγξτε αν έχετε ήδη εμπιστευθεί την Αρχή Πιστοποίησης της HARICA από τη σελίδα Μην αποκαλύπτετε το μυστικό κωδικό (password) του ιδρυματικού λογαριασμού σας σε τρίτους. Ιδιαίτερα, μην τον αναγράψετε ποτέ σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (χωρίς κρυπτογράφηση) και μην τον αναφέρετε σε τηλεφωνική επικοινωνία. Έχετε υπόψη σας ότι η χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού από τρίτους εγκυμονεί κινδύνους, καθώς οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες του λογαριασμού σας συνδέονται πάντα με εσάς, τον επίσημο κάτοχο, ως φυσικό πρόσωπο. Οι διαχειριστές του ΚΛΔ δεν θα σας ζητήσουν σε καμμία περίπτωση να αποκαλύψετε το μυστικό κωδικό σας, τηλεφωνικά ή γραπτά. Αν υποψιάζεστε ότι ο κωδικός έχει διαρρεύσει, αλλάξτε αμέσως τον κωδικό σας μέσω της ιστοσελίδας της Ηλ. Γραμματείας (https://egram.teiser.gr) αφού κάνετε πρώτα login με τον παλιό σας κωδικό ή επικοινωνήστε άμεσα με το ΚΛ&ΔΔ του ΤΕΙΣ για την αλλαγή αυτή. Αλλάζετε περιοδικά το μυστικό κωδικό (password) του ιδρυματικού λογαριασμού σας (ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες). Εισάγετε το μυστικό κωδικό (password) του ιδρυματικού λογαριασμού σας μόνο στις υπηρεσίες που αναγράφονται στην παρακάτω παράγραφο, και σε καμία άλλη υπηρεσίαιστοσελίδα, ακόμα και αν αυτή βρίσκεται εντός του δικτύου του TEIΣ ή/και φέρει το λογότυπο του TEIΣ ή κάποιας Σχολής ή Τμήματός του. Αν έχετε αμφιβολία για το αν μια υπηρεσία-ιστοσελίδα νομιμοποιείται να ζητά το μυστικό κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού σας, τότε πριν τη χρησιμοποιήσετε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΛ&ΔΔ ( , 3. Υπηρεσίες όπου μπορείτε να εισάγετε τον μυστικό κωδικό του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας. Oι παρακάτω υπηρεσίες εξασφαλίζουν την κρυπτογραφημένη μετάδοση του κωδικού πρόσβασης, αρκεί και ο χρήστης να γνωρίζει πώς να τις χρησιμοποιεί με ασφάλεια: Υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού (World Wide Web, WWW) 24

25 Μπορείτε με ασφάλεια να εισάγετε το μυστικό κωδικό (password) του ιδρυματικού σας λογαριασμού σε κάθε υπηρεσία που για την πιστοποιήση, σας παραπέμπει στους ιστοχώρους https://login.teiser.gr/ και https://sso.teiser.gr/ της Αρχής Πιστοποίησης του ΤΕΙ Σερρών (βλ εικόνα). Κατ' εξαίρεση, μπορείτε με ασφάλεια να εισάγετε το μυστικό κωδικό (password) του ιδρυματικού λογαριασμού σας και στις φόρμες που εμφανίζονται στις παρακάτω δικτυακές διευθύνσεις του ΚΛΔ ΤΕΙΣ που δεν χρησιμοποιούν ακόμη το "login.teiser.gr": (περιβάλλον διαχείρισης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) (Ηλεκτρονική Γραμματεία) 25

26 Άλλες υπηρεσίες Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών Μπορείτε με ασφάλεια να χρησιμοποιήσετε τον μυστικό κωδικό σας στις υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου. Ενδεικτικά αναγράφονται: Ασύρματη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο υποδομής του ΤΕΙΣ (οδηγίες) Σύνδεση στο δίκτυο του ΤΕΙΣ μέσω VPN (OpenVPN) (οδηγίες) 26

27 VI. Ροές εργασίας για Παρακολούθηση Ισχύουσας Νομοθεσίας Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων, που σχετίζονται με τις φάσεις του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση, το περιβάλλον και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Επιπλέον παρακολουθούνται θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του TEI Σερρών (ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ) (π.χ. αλλαγές σε αρμοδιότητες, θέματα οικονομικής διαχείρισης και δημόσιου λογιστικού, κ.λ.π). Πεδίο Εφαρμογής Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ Περιγραφή Βημάτων Η διαδικασία παρακολούθησης ισχύουσας νομοθεσίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 1. Αναγνώριση σχετικής νομοθεσίας 2. Ενημέρωση εμπλεκομένων 3. Τήρηση αρχείου νομοθεσίας 1. Αναγνώριση Σχετικής Νομοθεσίας Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Νομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ ενημερώνεται τακτικά για την έκδοση νομοθετημάτων και αναγνωρίζει αυτά που σχετίζονται με τα έργα που υλοποιεί το ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω: Παρακολούθησης των δημοσιεύσεων των τευχών Α και Β της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Παρακολούθησης των δημοσιεύσεων Αρμόδιων Φορέων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία, Διαχειριστικές Αρχές κ.λπ.) Παρακολούθησης των δημοσιεύσεων εξειδικευμένων νομικών εντύπων και τραπεζών νομικών πληροφοριών. Με τη συνεργασία των λοιπών Διοικητικών Μονάδων του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ 27

28 2. Ενημέρωση Εμπλεκομένων Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Νομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ πληροφορεί όλους τους εμπλεκόμενους εντός του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ για κάθε μεταβολή της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η οποία επηρεάζει τον τρόπο υλοποίησης των εκτελούμενων έργων, ο Υπεύθυνος της Μονάδας Νομικής Υποστήριξης ενημερώνει τα εμπλεκόμενα Όργανα Διοίκησης και τις Διοικητικές Μονάδες του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ για τις ενέργειες προσαρμογής που πρέπει να αναλάβουν. 3. Τήρηση Αρχείου Νομοθεσίας Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Νομικής Υποστήριξης μόλις αναγνωρίσει κάποιο νομοθετικό κείμενο που σχετίζεται με την υλοποίηση των έργων του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ, το καταγράφει και ενημερώνει εγγράφως τον/την Προϊστάμενο του ΕΛΚΕ καθώς και το φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο νομοθεσίας. 28

29 Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Προηγμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τον Σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών Έναρξη διαδικασίας Αναγνώριση νομοθεσίας σχετικής με τα έργα που υλοποιούνται Εξωτερικές Βάσεις Νομοθεσίας Ενημέρωση των εντός του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ εμπλεκομένων για μεταβολές της νομοθεσίας Σημαντικές Νομικές Διαφορές Ναι Ενημέρωση των εντός του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΣ εμπλεκομένων για μεταβολές της νομοθεσίας Όχι Ηλεκτρονικό Αρχείο Ενημερωμένη Κατάσταση ισχύουσας νομοθεσίας Φάκελος νομοθεσίας Νομοθετικά κείμενα Τήρηση αρχείου νομοθεσίας Κατάσταση ισχύουσας νομοθεσίας (έγγραφη ενημέρωση) Τέλος διαδικασίας Υποστηρίζει το σύνολο των Διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας 29

30 VII. Υποδείγματα Αιτήσεων Σέρρες.../.../... Παρακαλούμε να στείλετε την αίτηση στο ΚΛ&ΔΔ εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30-14:20. Πληροφορίες στο τηλέφωνο και Προς το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου ΤΕΙ Σερρών Αίτηση εγκατάστασης εξυπηρετητή (server), εκτός του χώρου του ΚΛ&ΔΔ, με στατική IP και προσβάσιμες θύρες από το εξωτερικό δίκτυο (internet) Στοιχεία υπεύθυνου-αιτούντα (μόνιμο μέλος ΤΕΙ/Σ) Ον/μο:... Ιδιότητα:... Τμήμα:... Τηλέφωνο: Στα πλαίσια: Διεξαγωγής Συνεδρίου Ερευνητικού Έργου (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών: ) Λειτουργίας Μονάδας/Υπομονάδας του ΤΕΙ/Σ (το αίτημα υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο) Λειτουργίας Συλλόγου Άλλης Ακαδημαϊκής δραστηριότητας, Αιτούμαι την άδεια εγκατάστασης εξυπηρετητή, εκτός του χώρου του ΚΛ&ΔΔ, με στατική IP και προσβάσιμες θύρες από το εξωτερικό δίκτυο Σκοπός/χρήση εξυπηρετητή (Από τα αναγραφόμενα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι ο εξυπηρετητής αφορά ακαδημαϊκή δραστηριότητα του ΤΕΙ/Σ): Οι υπηρεσίες που θα εγκατασταθούν και θα προσφέρει ο εξυπηρετητής:

31 Οι θύρες (ports) που πρέπει να ανοίξουν προς το εξωτερικό δίκτυο (internet): 1.., 2.., 3.., 4.., 5.. Στοιχεία τεχνικού διαχειριστή του εξυπηρετητή Ον/μο:... Τηλέφωνο: Προτεινόμενη διεύθυνση (σε περίπτωση που θα στηθεί web server, πχ Δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, όπως αυτοί περιγράφονται στη διεύθυνση Υπογραφή υπεύθυνου:.. Σέρρες.../.../... 31

32 Παρακαλούμε να στείλετε την αίτηση στο ΚΛ&ΔΔ εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30-14:20. Πληροφορίες στο τηλέφωνο και Προσωπικά στοιχεία (Personal items) Σχολή/Υπηρεσία (Faculty) Τμήμα (Department) Σχέση με το ίδρυμα (Academic status) Όνομα (Name) Επώνυμο (Surname) Τηλέφωνο (Phone number) Αρ. μητρώου (μόνο οι φοιτητές) (ID number; students only) Έντυπο αίτησης (Application form) Αίτηση για: (Apply for) Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) (Για σπουδαστές, εκπαιδευτικό/επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό) (For students, academic/scientific & administrative personnel) Φιλοξενία ιστοσελίδων (Web hosting) (Για εκπαιδευτικό/επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό) (For academic/scientific & administrative personnel) Ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) (Για σπουδαστές, εκπαιδευτικό/επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό) (For students, academic/scientific & administrative personnel) Σύνδεση μέσω τηλεφώνου (Dialup) (Για σπουδαστές, εκπαιδευτικό/επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό) (For students, academic/scientific & administrative personnel) Όνομα χρήστη (User name):... Συμπληρώστε το επιθυμητό όνομα χρήστη σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη. Κατά προτίμηση μέχρι οκτώ (8) χαρακτήρες, ο πρώτος από το όνομα, οι υπόλοιποι από το επώνυμο. Το όνομα χρήστη πρέπει να είναι ίδιο για , dial-up. (Choose a user name if you don t already have one. Preferably up to eight (8) characters, with the first character being the first character of your name and the rest of your surname The user name must be the same for , dial-up). Υπογραφή (Signature) 32

33 33

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA)

H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) H Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (HARICA) ρ. Σπύρος Μπόλης Αθήνα 24/04/2012 1 H GUnet Αστική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μέλη όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Σκοποί : Συντονισμός, ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WEBMAIL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 3ος όροφος πύργου παιδαγωγικής τηλέφωνο: 2310-991203 ώρες λειτουργίας: 9.00-19.00 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία

Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία Σύντομος Οδηγός Χαρακτηριστικών & Δυνατοτήτων Καλώς ορίσατε Για εμάς στη Vodafone, οι ανάγκες της επιχείρησης σας είναι πολύ σημαντικές - γι αυτό φροντίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Ταχ. Δ/νση: ΤΗΛ. FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Τμήμα Ταχ. Δ/νση: ΤΗΛ. FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 2.6.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αριθ. Πρωτ.3206 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης: Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ.

Εγχειρίδιο Χρήσης: Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ. Εγχειρίδιο Χρήσης: Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.6 Σελίδα 2 από 10 Περιεχόμενα Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Ε.Φ.Ε.Τ.... 4 1.1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456. HARICA ( www.harica. Τίτλος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης HARICA ( www.harica.gr ) Προς ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ημερομηνία 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 99-99 ασύρματο δίκτυο Οδηγός Σύνδεσης www.esdy.edu.gr Οδηγός Σύνδεσης στο Ασύρματο Δίκτυο της ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει δωρεάν στους

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr

Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης. https://movements.staff.teicrete.gr Μετακινήσεις Προσωπικού ΤΕΙ Κρήτης https://movements.staff.teicrete.gr Σύντομη περιγραφή Η εφαρμογή αυτή έρχεται να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των βημάτων της ροής εργασίας μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει στους φοιτητές των Τμημάτων της, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Mail Server της πλατφόρμας e-school. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ος όροφος του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής τηλέφωνα: 2310991203 2310991241 ώρες λειτουργίας: 09:00 17:30

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (μερικής φοίτησης) Διετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch Active Directory Syncronization ADFS vs. Password Synch Abstract Η ενοποίηση του Active Directory της επιχείρησης με το Windows Azure Active Directory, περιγράφεται και αναλύεται στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Σερρών 1

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Σερρών 1 Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Σερρών 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Τ.Ε.Ι Σερρών έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει Δίκτυο Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων το οποίο εκτείνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορίες: Ντρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. σύνδεση στο ασφαλές δίκτυο eduroam στα Vista/Windows 7

Οδηγίες. σύνδεση στο ασφαλές δίκτυο eduroam στα Vista/Windows 7 Οδηγίες για σύνδεση στο ασφαλές δίκτυο eduroam στα Vista/Windows 7 Οδηγίες σύνδεσης στο δίκτυο EDUROAM Η σύνδεση στο δίκτυο eduroam του ΤΕΙ Αθήνας ακολουθεί τις προδιαγραφές του ακαδημαϊκού δικτύου eduroam.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους DELF DALF SORBONNE A A B B C C B B C CL C C Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS Η εφαρμογή Microsoft Outlook Express είναι εργαλείο αποστολής λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διαχείρισης του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου σας. Το εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Ver 1.1 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο Βασιλόπουλο 2310-877-822) A. ιαχείριση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Εργαστηρίου UNIX (B103) Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός χρήσης Εργαστηρίου UNIX (B103) Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 8/18/2008 Οδηγός χρήσης Εργαστηρίου UNIX (B103) Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου (έκδοση 2.0) (καινούργιες εκδόσεις του «Οδηγός χρήσης Εργαστηρίου UNIX (B103)» τοποθετούνται στην ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Email Account: student: Αντικαθίσταται µε το username κάθε φοιτητή. department: Ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο ανήκει κάθε φοιτητής αντικαθιστά την παραπάνω λέξη µε την αντίστοιχη του τµήµατός του. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή ΡΙΝ, Ειδικές Ρυθμίσεις για Firefox Λήψη αρχείου εγκατάστασης Για

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ηλεκτρονικές Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χειμερινό Εξάμηνο /2011 1. Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής

Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής Σύμφωνα με την αριθμ. 38590/ΟΠΣ 1140/7-9-2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, από 3-10-2011 γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ HTTP://CERT.GRHOTELS.GR ΚΑΤΑΤΑΞΗ TΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

SV1U GATEWAY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ

SV1U GATEWAY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ SV1U GATEWAY ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ Για να κάνετε την εγγραφή του διακριτικού σας στο παγκόσμιο δίκτυο D-Star, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Ανοίξτε ένα web browser και εισάγετε https://92.118.242.248/dstar.do

Διαβάστε περισσότερα

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ιεύθυνση: 1ο χλμ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Ταχ. /νση: ΤΘ: 288 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Πασχάλης έλλιος Τηλέφωνο & Φαξ: 23940 26211 E-mail: info@endysi.gr Λαγκαδάς, 06-12-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Σπάρτη,.../.../2014 Αριθμ. Πρωτ.: Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ολοκλήρωση υπηρεσιών καταλόγου ενοποιημένης πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Σχεδίαση και Ανάπτυξη για το ΕΚΕΦΕ Δ : Χαράλαμπος Κουτσούρης, MSc. CISA, CISSP Κέντρο Δικτύου Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλ. noc@ariadne-t.gr, 2106503125 Εφαρμογή στο Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 27/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα