Τεύχος 15 - Ιούνιος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύχος 15 - Ιούνιος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου"

Transcript

1 Τεύχος 15 - Ιούνιος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΡΩΤΑΤΕ- ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ σελ. 2 σελ. 5 σελ. 6 σελ. 7 Μηνιαίο ηλεκτρονικό Newsletter Εκδότες: Συντακτική οµάδα: Σπύρος Μιχαλούλης Σταυρούλα Λάμπρου Νόρα Γκικοπούλου Νίκος Παυλάκος Μαρία Γεµελιάρη Ελένη Παναγιωτίδου Ιωάννα Ρίζου Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου ORIENTUM ΕΠΕ Καµπούρογλου 1 & Π. έλτα, , Νέο Ψυχικό,

2 2 παρουσίαση ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πάτρας / Κρήτης (Ηράκλειο) / Αθήνας / Θεσσαλονίκης Με τι ασχολούνται τα τμήματα Τα Τμήματα Βιολογίας παρέχουν σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων. Σκοπός όλων των τμημάτων είναι η προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας και όλων των σύγχρονων εφαρμογών της, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να ερευνούν τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την εμφάνιση κάθε ζωικού οργανισμού, τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή του και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις λειτουργίες του. Τι μεταπτυχιακά μπορώ να κάνω Βιολογίας Πάτρας: 1. Βιολογική Τεχνολογία και 2. Οικολογία Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Βιολογίας Κρήτης: 1. Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 2. Βιολογίας Οργανισμών Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας 3. Βιοτεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Βιολογίας 4. Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία (Διατμηματικό) Βιολογίας Θεσσαλονίκης 1. Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες 2. Περιβαλλοντική Βιολογία 3. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία 4. Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείρι ση Προστατευόμενων Περιοχών 5. Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής (Διατμηματικό) 6. Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευ ση Αυτόφυων Φυτών Βιολογίας Αθήνας 1. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική 2. Κλινική Βιοχημεία Μοριακή Διαγνωστική 3. Βιοπληροφορική 4. Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών Μαθημά των και Νέες Τεχνολογίες 5. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία Επίσης, προσφέρει ακόμη ένα Μ.Π.Σ. με τίτλο «Ωκεανογραφία», με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Βιολογική Ωκεανογραφία, β) Γεωλογική Ωκεανογραφία, γ) Φυσική Ωκεανογραφία και δ) Χημική Ωκεανογραφία. Τι μαθήματα θα κάνω Στη συνέχεια παραθέτουμε τις κατευθύνσεις των τμημάτων : Βιολογίας Πατρών : 1. Τομέας Βιολογίας Ζώων 2. Τομέας Βιολογίας Φυτών 3. Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης Βιολογίας Ηρακλείου: 1. Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξης 2. Βιολογία των Οργανισμών Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσια Βιολογία 3.Βιοτεχνολογία και Εφαρμοσμένη Βιολογία Βιολογίας Αθήνας: 1. Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής 2. Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας 3. Βοτανικής 4. Γενετικής και Βιοτεχνολογίας 5. Ζωολογίας 6. Οικολογίας και Ταξινομικής και 7. Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου. Βιολογίας Θες/νίκης: 1. Βοτανικής 2. Ζωολογίας 3. Οικολογίας 4. Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας Τι άλλο χρειάζεται να ξέρω Στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. το 2008 προκηρύχθηκαν 312 θέσεις (για όλες τις ειδικότητες του Π.Ε.) από τις οποίες 53 ήταν για Βιολόγους, έκαναν αίτηση άτομα, συμμετείχαν στο διαγωνισμό 809 και από αυτούς 290 ήταν επιτυχόντες. Έτσι, το ποσοστό διορισμού (επιτυχόντες / θέσεις) ήταν περίπου 18 % (περίπου 1 στους 5). Το Τμήμα Βιολογίας Θεσσαλονίκης έχει θεσμοθετήσει προαιρετικά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και ως μάθημα (επιλογής), την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε χώρους πραγματικής εργασίας, όπως την Υδροβιολογία Υδατοκαλλιέργειες, την Υγεία, την Εφαρμοσμένη Γενετική, τη Βιομηχανία, Βιοτεχνολογία και την Περιβαλλοντική Βιολογία.

3 3 παρουσίαση ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πάτρας / Κρήτης (Ηράκλειο) / Αθήνας / Θεσσαλονίκης Πού μπορώ να δουλέψω και τι επαγγελματικά δικαιώματα θα έχω Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.), οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Στην εκπαίδευση, όπου υπάγονται στον Κλάδο Π.Ε. 04 Φυσικών με ειδικότητα Βιολόγου (Κωδικός: ΠΕ 0404) και μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Στο δημόσιο τομέα, σε διάφορα Υπουργεία (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Βιομηχανίας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Γεωργίας) και οργανισμούς, ως ιχθυολόγοι στις υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογενετικούς σταθμούς, στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων), ως περιβαλλοντολόγοι (Π.Δ. 347/2003). Ως εργαστηριακοί επιστήμονες του κλάδου Π.Ε. (σύμφωνα με τους νόμους για το Εθνικό Σύστημα Υγείας: Ν.2519/1997 και 2889/2001) στα εργαστήρια (παροχής υπηρεσιών η ερευνητικά) των δημόσιων νοσοκομείων (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.), όπως το βιοχημικό, ανοσοβιολογικό, αιμοδοσίας, αιματολογίας, μικροβιολογίας, κυτταρολογικό, παθολογοανατομικό, μονάδες μοριακής βιολογίας, γενετικού ελέγχου, εξωσωματικής γονιμοποίησης κ.α. Σύμφωνα με το Ν.2889/2001, ο βιολόγος έχει δυνατότητα εξέλιξης έως και τον βαθμό του διευθυντή. Ως ερευνητές στα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, όπως στον Δημόκριτο, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ινστιτούτο Pasteur το Ινστιτούτο «Άγιος Σάββας», το Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.), το Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Φλέμιγκ», το Ερευνητικό Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑ), κ.ά.. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ασφάλιση Τ.Ε.Β.Ε., αυτασφάλιση Ι.Κ.Α.) και να ιδρύσουν ή να είναι συνεργαζόμενοι με γραφεία μελετών με αντικείμενα: μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, οικολογικές, χωροταξικές μελέτες, μελέτες εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αλιευτικές κατασκευές, σε ινστιτούτα γενετικής βελτίωσης φυτών και ζώων, μονάδες παραγωγής άνοσου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού κ.τ.λ. Στον τομέα της Υγείας, ο Βιολόγος μπορεί να εργαστεί ως εργαστηριακός επιστήμονας ή να μετέχει ως υπάλληλος σε Εργαστήρια Αναφοράς (εργαστήρια ελέγχου ποιότητας ή εργαστήρια «παροχής υπηρεσιών προς τρίτους») με αντικείμενο τις βιοχημικές, αιματολογικές, ανοσοβιολογικές, μοριακής βιολογίας ή γενετικές εξετάσεις κ.α. Ο Βιολόγος, μετά από κατάλληλη διετή εμπειρία, μπορεί να μετέχει σε εργαστήρια ή κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Ν.3305/2005), ενώ σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία, ο βιολόγος με κατάλληλη διετή εμπειρία μπορεί να ιδρύσει και να έχει την ευθύνη της λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης (Τράπεζες Σπέρματος και Αρχέγονων Κυττάρων). Επιπλέον, μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες προετοιμασίας ή ελέγχου Ποιοτικών Προτύπων (π.χ. I.S.O.), κλινικές Γενετικού Ελέγχου Γενετικής Συμβουλευτικής. Τέλος, ο πτυχιούχος βιολόγος μπορεί να εργαστεί, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, ως Τεχνικός Ασφαλείας. Στον τομέα της Βιομηχανίας, ο Βιολόγος μπορεί να απασχοληθεί σε τομείς, όπως τεχνολογία τροφίμων στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίμων, σε φαρμακοβιομηχανίες, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, στον οικολογικό τουρισμό κ.ά. Τέλος, ο Βιολόγος μπορεί να εργαστεί ως ιατρικός επισκέπτης και διευθυντικό στέλεχος στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης φαρμάκων.

4

5 5 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο, θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα, τα οποία λειτουργούσαν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: α) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο 4ο και στο 5ο επιστημονικό πεδίο β) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, στο 5ο επιστημονικό πεδίο γ) Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, στο 1ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Κατάτμηση του τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας: α) Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένει στο 1ο επιστημονικό πεδίο. β) Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο παραμένει στο 1ο επιστημονικό πεδίο. 2 4 Στις στρατιωτικές σχολές του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας προστίθενται τα παρακάτω τμήματα: α) Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων, το οποίο εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. β) Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, η οποία εντάσσεται στο 2ο και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Τα παρακάτω τμήματα μετονομάζονται ως ακολούθως: α) Το Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, που ανήκει στο 1 ο επιστημονικό πεδίο, μετονομάζεται σε Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. β) Το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, που ανήκει στο 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο, μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. 5 Από το ακαδημαϊκό έτος , η ένταξη των παρακάτω τμημάτων σε επιστημονικά πεδία, μεταβάλλεται ως ακολούθως: α)το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης εκτός από το 4ο επιστημονικό πεδίο εντάσσεται και στο 2ο πεδίο β) Τα παρακάτω Τμήματα ΤΕΙ θα παραμείνουν στο 5ο επιστημονικό πεδίο και επιπλέον θα ενταχθούν και στο 4ο: Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Πάτρας (με έδρα την Αμαλιάδα) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (με έδρα τη Λευκάδα) Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (με έδρα τα Γρεβενά)

6 6 ρωτάτε-απαντάμε Γειά σας! Είμαι η Κωνσταντίνα και πηγαίνω Β Λυκείου και θέλω να περάσω ψυχολογία στο στρατιωτικό τμήμα (ΣΣΑΣ) από θεωρητική κατεύθυνση. Μπορώ να μπω σε τέτοιου είδους τμήμα του στρατού παίρνοντας ως μάθημα επιλογής βιολογία; Και αν όχι ποιο μάθημα πρέπει να πάρω; Επίσης είμαι παιδί μονογονεϊκής, τρίτεκνης οικογένειας, περιλαμβάνομαι στις ειδικές κατηγορίες των τμημάτων αυτών; Και αν όχι ποια παιδιά περικλείουν; Θα χαρώ πολύ αν μου απαντήσετε! Σας ευχαριστώ. Κωνσταντίνα καλησπέρα, Για τις στρατιωτικές σχολές υπάρχουν 3 κατηγορίες: α) η γενική σειρά β) η ειδική κατηγορία 3648/α, στην οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας οι ανήκοντες στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες 1. τέκνα Πολυτέκνων, 2. τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά. στην οποία κατηγορία ανήκεις κι εσύ. γ) η ειδική κατηγορία 3648/β όπου επί του ανωτέρου ποσοστού 35% και μέχρι ποσοστου 10% επ'αυτού, σε κάθε περίπτωση εισάγονται 1. τέκνα ή αδελφοί αναπήρων σε πολεμικές επιχειρήσεις 2. τέκνα θανόντων των Ενόπλων Δυνάμεων 3. τέκνα όσων συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της περιόδου 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974 στη Κύπρο. Αναφορικά με το μάθημα επιλογής, όποιο μάθημα και αν διαλέξεις δεν παίζει ρόλο για την εισαγωγή σου συγκεκριμένο τμήμα, καθώς ανήκει στο Α επιστημονικό πεδίο. Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Γεια σας, είμαι μαθήτρια λυκείου και ενδιαφέρομαι να σπουδάσω ψυχολογία...θα ήθελα να μάθω πιο θεωρείται το καλύτερο τμήμα ψυχολογίας στην Ελλάδα! Ευχαριστώ... Στην Ελλάδα υπάρχουν 4 τμήματα Ψυχολογίας τα οποία σου παρέχουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με την αποφοίτηση σου. Αυτά είναι: 1. Φ.Π.Ψ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) 2. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 3. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Και τα 4 τμήματα είναι εξίσου καλά σε επίπεδο σπουδών. Κάποιες διαφορές υπάρχουν, όπως ότι στο τμήμα Θεσσαλονίκης μπορείς να επιλέξεις κατεύθυνση Ψυχολογίας (πειραματική- γνωστική, σχολική, κοινωνική-κλινική, ψυχολογία εξαρτήσεων). Ακόμη το τμήμα της Παντείου έχει περισσότερο κατεύθυνση στη κοινωνική ψυχολογία. Σε ευχαριστούμε για την επικοινωνία, Μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας και στο group μας Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στο Facebook! Στείλτε μας τώρα τις ερωτήσεις σας στο με την ένδειξη «Ερώτηση για Newsletter» και στο επόμενο newsletter θα διαβάσετε την απάντησή μας.

7 7 τα νέα μας Η Orientum- Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας το Σάββατο 6 και 12 Ιουνίου πραγματοποίησε το Σεμινάριο Εκπαίδευσης για τη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, με εισηγητές τους Σύμβουλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και συγγραφείς του βιβλίου «Πάμε πανεπιστήμιο 2010», κ.κ. Νίκο Παυλάκο και Σπύρο Μιχαλούλη. Το σεμινάριο παρακολούθησαν Ψυχολόγοι, Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Υπεύθυνοι Φροντιστηρίων και καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για όλα τα τμήματα του μηχανογραφικού δελτίου, τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και τις τάσεις στην αγοράς εργασίας. Παράλληλα, διοργάνωσε την Κυριακή 6 και 13 Ιουνίου το Σεμινάριο Χορήγησης και Ερμηνείας Ψυχομετρικών Εργαλείων Profiler και Horizon σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, με εισηγητή τον Σύμβουλο επαγγελματικού Προσανατολισμού, κ. Νίκο Παυλάκο. Οι παρευρισκόμενοι εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τις Βασικές Αρχές της Ψυχομετρικής Θεωρίας, τη χορήγηση, χρήση και ερμηνεία των ψυχομετρικών εργαλείων, καθώς επίσης και την ανάλυση των κλιμάκων και αποτελεσμάτων των τεστ και πως αυτά χρησιμεύουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού.

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση!

H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση! Τεύχος 12 - Μάρτιος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ σελ. 2 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 4 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ - ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 5 H Orientum σας εύχεται Καλό Πάσχα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου. st.lambrou@orientum.

Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου. st.lambrou@orientum. Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΩΤΑΤΕ- ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ σελ. 2 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 7 Μηνιαίο ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ σελ. 2. σελ. 4 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ σελ. 2. σελ. 4 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. σελ. Τεύχος 8 - Νοέμβριος 2009 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ σελ. 2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ σελ. 4 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ. σελ. 6 ΡΩΤΑΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 11 - Φεβρουάριος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11 - Φεβρουάριος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τεύχος 11 - Φεβρουάριος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ σελ. 2 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ. σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 7 Μηνιαίο ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθετε τα πάντα για μια από τις καλύτερες Οικονομικές Σχολές της χώρας!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθετε τα πάντα για μια από τις καλύτερες Οικονομικές Σχολές της χώρας! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχος 2 - Φεβρουάριος 09 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθετε τα πάντα για μια από τις καλύτερες Οικονομικές Σχολές της χώρας! ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ 2009 Νέα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 9 - Δεκέμβριος 2009 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Τεύχος 9 - Δεκέμβριος 2009 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τεύχος 9 - Δεκέμβριος 2009 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ. ΡΩΤΑΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 2 σελ. 4 σελ. 6 σελ. 7 H Orientum σας εύχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το 2 ο Επιστημονικό πεδίο είναι το πεδίο των θετικών επιστημών. Είναι προσβάσιμο χωρίς απώλεια μορίων στους

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Επιστημονικό Πεδίο

3 ο Επιστημονικό Πεδίο 3 ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας Αριθμός Σχολών Αλλαγές Σχέδιο Αθηνά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΑΕΙ): 25 Σχέδιο Αθηνά :25 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: 5 Σχέδιο Αθηνά: 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ): 33 Σχέδιο Αθηνά: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Τεύχος 4 - Mάιος 09 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ 2. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ «Διοργανώστε ανοιχτή εκδήλωση για τους μαθητές σας μαζί με την Orientum με θέμα τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί

ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικό, πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) Ηλεκτρονικοί Οδηγοί ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΣΥΠ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ.

ΟΙ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ., ΣΠΟΥΔΕΣ: Σκοπός είναι να μεταδώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με την Αγγλική γλώσσα, φιλολογία και πολιτισμό, με στόχο βασικά την κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Το μόνο τμήμα που σου δίνει το δικαίωμα υπογραφής επίσημων μεταφράσεων!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Το μόνο τμήμα που σου δίνει το δικαίωμα υπογραφής επίσημων μεταφράσεων! Τεύχος 3 - Mάρτιος 09 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Το μόνο τμήμα που σου δίνει το δικαίωμα υπογραφής επίσημων μεταφράσεων! 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Μάθετε

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ www.schl.med.upa.gr www.med.auth.gr καταχωρήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2013 ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr 3ο Πεδίο Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 3 ο Πεδίο 19 5 Κοινές με 1 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 4 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 5 ο Πεδίο 0 0 Σύνολο 25 38 5 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 294 Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Θετικές Επιστήμες

2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Θετικές Επιστήμες 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Θετικές Επιστήμες 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 133 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κατευθύνσεις: α. Μαθηματικά Τεχνολογικών και Φυσικών Επιστημών, β. Επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Κώστας Σίδερης Απρίλιος 2012 [1] [2] 1ο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε,

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε, Μαρούσι, Απρίλιος 2006 Κυρία, Κύριε, Με την εμπειρία 26 χρόνων στη διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης των μαθητών και γονέων για τις σχολές, το αντικείμενο σπουδών και τη σχέση με την αγορά εργασίας, αποτολμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 7 / 9 / 2009 HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία «ORIENTUM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Dream Team ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Η επιλογή του επαγγέλματος του κάθε νέου καθορίζεται από δύο παράγοντες, από

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Nov 26 2011 8:45AM HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 2011 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 2007 Για την προετοιμασία του Οδηγού Γκιουμέ Αργυρώ Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ HORIZON ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Jul 13 2009 11:48AM HORIZON - ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σελίδα 2 ORIENTUM Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Ε.Π.Ε Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Σ.Σ.Α.Σ Στρατολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Ψυχολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Στρατολογικό

Διαβάστε περισσότερα