ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ

2

3 Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΜΕΙΣ Τοµέας Φυσικής Ωκεανογραφίας Τοµέας Χηµικής Ωκεανογραφίας Τοµέας Βιολογικής Ωκεανογραφίας Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής ΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ε I.: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Ε ΙΙ.: Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας Τµήµα Τεχνολογικής Υποστήριξης Τµήµα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε ΙΙΙ.: Παράκτιας Περιβαλλοντικής Έρευνας Ε IV.: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας Ε V.: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών Ε VI.: Τράπεζας εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Αριστεία - Υποδοµές) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες Συνεχιζόµενες Μελέτες...110

6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Υποτροφιών ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA Συνεχιζόµενα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνεχιζόµενα Εσωτερικά Προγράµµατα ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Νέες Συµµετοχές σε προγράµµατα άλλων Φορέων Συνεχιζόµενες Συµµετοχές σε προγράµµατα άλλων Φορέων ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΟ Α ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Μελέτες Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ STATE OF THE HELLENIC FISHERIES (Εκδοση ΙΘΑΒΙΠ) ΑΛΛΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ NEWSLETTERS Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ - ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Μελέτες ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΒΕΣ...149

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 10. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Τµήµατα, Σχολές, Φορείς Σε Training Workshops Summer Schools Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΛΚΕΘΕ µε το Παν/µιο του Rhode Island, µέσω του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «ΠAI ΕΙΑ» (Υ.Σ.Ρόδου) Σε επιµορφωτικά Προγράµµατα ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSc, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδακτορικών ιατριβών ιπλωµατικών Εργασιών - MSc Πτυχιακών Εργασιών Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΜΟΝΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙ ΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOPS ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ ΩΝ...162

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το ερευνητικό αντικείµενο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας εστιάζεται «στη καταγραφή, τη µελέτη και την έρευνα των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στο θαλάσσιο οικοσύστηµα και στα φυσικά του όρια µε την ατµόσφαιρα, το βυθό και την ακτή». Επίσης, το ΙΩ διεξάγει έρευνα και προσφέρει υπηρεσίες µεταξύ άλλων: στους τοµείς βιογεωχηµείας, γεωλογίας, παράκτιου περιβάλλοντος, επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, ωκεανογραφίας ανοικτών θαλασσών, θαλάσσιας τεχνολογίας και θαλάσσιας µετεωρολογίας, µέτρησης και πρόγνωσης της κατάστασης των θαλασσών, καθώς και στον τοµέα της θαλάσσιας τεχνολογίας. 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Η διάρθρωση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας περιλαµβάνει την λειτουργία τεσσάρων επιστηµονικών τοµέων και έξι διατοµεακών ενοτήτων µε συµπληρωµατικούς ρόλους. Αποστολή και ρόλος των τεσσάρων τοµέων είναι η ανάπτυξη της έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης και µεθοδολογιών στα επιµέρους επιστηµονικά πεδία: Φυσικής Ωκεανογραφίας Χηµικής Ωκεανογραφίας Βιολογικής Ωκεανογραφίας Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωφυσικής Οι διατοµεακές ενότητες του Ινστιτούτου που αναπτύχθηκαν την περίοδο , έχουν σαν στόχο τον καλλίτερο συντονισµό των δραστηριοτήτων των τοµέων, σε ερευνητικά προγράµµατα και δραστηριότητες που απαιτούν διεπιστηµονική προσέγγιση. Ανοικτές Θάλασσες Παράκτια Ζώνη Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία Βιογεωχηµικό Εργαστήριο Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής (Βάση εδοµένων και GIS) Εργαστήριο Τεχνικής Υποστήριξης

10 82 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ρ Ευστάθιος Μπαλόπουλος Τοµέας Φυσικής Ωκ/φίας Υπεύθυνος Α. Θεοχάρης Τοµέας Χηµικής Ωκ/φίας Υπεύθυνη ρ Φ. Βουτσίνου-Ταλιαδούρη Τοµέας Βιολογικής Ωκ/φίας Υπεύθυνη ρ Ο. Γκότση-Σκρέτα Ε I: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου Υπεύθυνος ρ Ι. Χατζηανέστης Ε ΙI: Τεχνολογικής Υποστήριξης & Ανάπτυξης Τεχνολογίας Ε III: Παράκτιας Περιβαλ/κής Έρευνας Υπεύθυνος ρ Χ. Αναγνώστου Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής Υπεύθυνος ρ. Σακελλαρίου Τράπεζα εδοµένων ΕΚΘΕ/NODC Υπεύθυνος ρ Ε. Μπαλόπουλος Ε IV: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος ρ. Γεωργόπουλος Ε V: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών Υπεύθυνος ρ Β. Λυκούσης Ε VI: Τράπεζας εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος ρ Α. Καραγεώργης 2.1. ΤΟΜΕΙΣ Τοµέας Φυσικής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος: Α. Θεοχάρης (Ερευνητής Β ). Οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι αναπτυξιακοί στόχοι του Τοµέα Φυσικής Ωκεανογραφίας, µε γνώµονα τις εθνικές ανάγκες αλλά και τις διεθνείς τάσεις έχουν ως ακολούθως: Θαλάσσιες Μάζες και Κυκλοφορία. Κλιµατικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλληλεπίδραση ατµόσφαιρας θάλασσας. Μέθοδοι εκτίµησης οριζόντιας και κατακόρυφης ανάµειξης. Εσωτερικά κύµατα. Αριθµητική προσοµοίωση Τοµέας Χηµικής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνη: ρ Φ. Βουτσίνου-Ταλιαδούρη (Ερευνήτρια Α ). Οι δραστηριότητες του τοµέα Χηµικής Ωκεανογραφίας εστιάζονται στα ακόλουθα θέµατα: Θρεπτικά συστατικά. Οργανικοί και ανόργανοι ρύποι. Βιοτοξίνες. ιαλυτή οργανική ύλη. Φυσικά και ραδιενεργά ραδιοϊσότοπα. Οργανική βιογεωχηµία οργανικοί βιοδείκτες.

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Τοµέας Βιολογικής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνη: ρ Ο. Γκότση-Σκρέτα (Ερευνήτρια Α ). Τα γενικότερα επιστηµονικά αντικείµενα στα οποία επικεντρώνεται η δραστηριότητα του Τοµέα Βιολογικής Ωκεανογραφίας είναι τα ακόλουθα: Βιολογική συνιστώσα της δοµής και λειτουργίας των οικοσυστηµάτων. Μελέτη της οικολογίας και φυσιολογίας επιλεγµένων ειδών Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής Υπεύθυνος: ρ. Σακελλαρίου (Ερευνητής Β ). Τα αντικείµενα Βασικής και Εφαρµοσµένης Έρευνας του Τοµέα, εντάσσονται στις ακόλουθες ενότητες: Γεωδυναµική εξέλιξη και συνοδά γεωτεκτονικά φαινόµενα. Ιζηµατογενή περιβάλλοντα και διεργασίες απόθεσης/ διάβρωσης. Γεωλογικοί κίνδυνοι Παρακολούθηση γεωδιαδικασιών. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες ΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι ιατοµεακές Ενότητες του Ινστιτούτου Ε I.: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου Υπεύθυνος: ρ Ι. Χατζηανέστης (Ερευνητής Β ). Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόµενη ολοκληρωµένη µονάδα αναλύσεων µε ιδίους πόρους. Το ΒΓΧ εργαστήριο λειτουργεί από το 1999 και απαρτίζεται από Ερευνητές, Τεχνικούς Επιστήµονες και Τεχνικούς. Η ιατοµεακή Ενότητα του Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου, δοµείται στην τρέχουσα φάση σε δέκα Εργαστηριακές Μονάδες Αναλύσεων (ΕΜΑ) µε τους αντίστοιχους υπεύθυνους: Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών: Υπεύθυνη ρ Α. Παυλίδου Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας: Υπεύθυνος ρ Ι. Χατζηανέστης Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού: Υπεύθυνη ρ Α. Γιαννακούρου Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας: Υπεύθυνος ρ Γ. Ρουσάκης Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας: Υπεύθυνη ρ Β.Α. Κατσίκη Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα: Υπεύθυνη ρ Χ. Ζέρη Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους: Υπεύθυνη ρ Ν. Σύµπουρα Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO 2 : Υπεύθυνη ρ Ε. Κρασακοπούλου Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας: Υπεύθυνος κ. Π. Γεωργίου Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου: Υπεύθυνος ρ Β. Καψιµάλης.

12 84 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών Υπεύθυνη: ρ Α. Παυλίδου (Ερευνήτρια Γ ). Αντικείµενο της µονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: θρεπτικών αλάτων (νιτρικά νιτρώδη, πυριτικά, φωσφορικά, αµµωνία), διαλυµένου O Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας Υπεύθυνος: ρ Ι. Χατζηανέστης (Ερευνητής Β ). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: οργανοχλωριωµένων ενώσεων σε οργανισµούς, νερό και ίζηµα (µε αεριο - χρωµατογραφία), πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων σε οργανισµούς και ίζηµα (µε αεριο-χρωµατογραφία φασµατοσκοπία µάζας), υδρογονανθράκων πετρελαίου σε νερό και ίζηµα (µε αεριο-χρωµατογραφία), φυτοφαρµάκων, οργανοφωσφορικών ενώσεων, τριαζινών κ.λπ. (µε αεριο-χρωµατογραφία), φυτοπλαγκτονικών χρωστικών σε νερό και ίζηµα (µε υγρή χρωµατογραφία), βιοτοξινών σε θαλάσσιους οργανισµούς µε υγρή χρωµατογραφία Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού Υπεύθυνη: ρ Α. Γιαννακούρου (Ερευνήτρια Γ ) Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: χλωροφυλλών και φαιοχρωστικών (µε φασµατοφωτόµετρο και φθορισίµετρο), πρωτογενούς παραγωγής (µε scintillation counter), βακτηριακής παραγωγής (µε scintillation counter), µικροβιολογίας (µε καλλιέργειες και επιφθορισµό), βιοκοινωνιών φυτοπλαγκτού,

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 85 βιοκοινωνιών µικροζωοπλαγκτού, βιοκοινωνιών µεσοζωοπλαγκτού Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας Υπεύθυνος: κ. Γ. Ρουσάκης (Ερευνητής Γ ). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: ορυκτολογικών αναλύσεων µε περιθλασίµετρο ακτίνων Χ, µετρήσεων ισοτόπων µολύβδου ( 210 Pb) στο θαλάσσιο περιβάλλον, γεωχηµικών αναλύσεων µε όργανο φθορισµού ακτίνων Χ, µετρήσεων οργανικού άνθρακα και ανθρακικών, κοκκοµετρικών αναλύσεων, αναλύσεων υλικού ιζηµατοπαγίδων Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας Υπεύθυνη: ρ Β.Α. Κατσίκη (Ερευνήτρια Α ) Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: µετρήσεων βιοσυσσώρευσης βαρέων µετάλλων (µε ατοµική απορρόφηση), Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα Υπεύθυνη: ρ Χ. Ζέρη (Ερευνήτρια Γ ). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: διαλυµένος οργανικός άνθρακας (TOC), ιχνών µετάλλων στο θαλασσινό νερό, µέταλλα σε ιζήµατα και σε βιολογικούς ιστούς Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους Υπεύθυνη: ρ Ν. Σύµπουρα (Ερευνήτρια Γ ) Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: βιοµάζας ζωοβένθους, βιοκοινωνιών φυτοβένθους, βιοκοινωνιών ζωοβένθους, µη καταστροφική ανάλυση βιοκοινωνιών φυτοβένθους (οπτική απεικόνιση µε υποβρύχια φωτογράφηση) Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO2 Υπεύθυνη: ρ Ε. Κρασακοπούλου (Ερευνήτρια Γ ). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: Άνθρακα (ολικού και οργανικού), αζώτου, υδρογόνου και θείου σε δείγµατα αιωρούµενης ύλης από την στήλη του νερού και από ιζηµατοπαγίδες καθώς και σε ιζήµατα, (µε CHN analyser) Ολικής αλκαλικότητας (ΑΤ) και ολικού διαλυµένου ανόργανου άνθρακα (ΣCO 2 ) σε δείγµατα θαλασσινού νερού

14 86 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας Υπεύθυνος: κ. Π. Γεωργίου (Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: τοµογραφία πυρήνων (µε Multi longer), ακτινογραφία πυρήνων (µε Faxitrom), µετρήσεις γεωτεχνικών ιδιοτήτων ιζηµάτων (προσδιορισµού φυσικών ιδιοτήτων, consolidation, τριαξονική δοκιµή) Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Υπεύθυνος: ρ Β. Καψιµάλης (Ερευνητής Γ ). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: παρατήρηση και φωτογράφηση σε Scanning Electron Microscope και ταυτόχρονη εκτέλεση χηµικής ανάλυσης µε ηλεκτρονικό µικροαναλυτή Ε ΙΙ.: Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας Η ιατοµεακή Ενότητα Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας, αν και θεσµοθετήθηκε ταυτόχρονα µε τις άλλες διατοµεακές δράσεις το 1999, δεν έχει ουσιαστικά λειτουργήσει µέχρι σήµερα. Τα Τµήµατα της ενότητας και οι στόχοι τους όπως θεσµοθετήθηκαν, είναι: Τµήµα Τεχνολογικής Υποστήριξης υποστήριξη των ερευνών στο πεδίο, (Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Μετρητικοί Σταθµοί), συντήρηση και χειρισµός όλων των οργάνων που χρησιµοποιούνται σε αποστολές, απογραφή και διαχείριση του υλικού πεδίου και εργαστηρίων, σχεδιασµός της υποστήριξης των εργασιών του πεδίου, εισήγηση για ανανέωση του εξοπλισµού, κοστολόγηση εργασιών πεδίου, βαθµονόµηση των οργάνων (calibration) για τη σωστή λειτουργία τους Τµήµα Τεχνολογικής Ανάπτυξης παρακολούθηση των ιεθνών τάσεων σε θέµατα θαλάσσιας τεχνολογίας, ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συµµετοχή σε προγράµµατα µε τους ερευνητές του Ινστιτούτου σε θέµατα που αφορούν θαλάσσια τεχνολογία, προτάσεις για βελτίωση- αναβάθµιση της υφιστάµενης θαλάσσιας τεχνολογίας του Ινστιτούτου, προτάσεις προγραµµάτων για Large Scale Facilities Programs και συνεργασία µε τα άλλα Ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ.

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε ΙΙΙ.: Παράκτιας Περιβαλλοντικής Έρευνας Υπεύθυνος: ρ Χ. Αναγνώστου (Ερευνητής Α ). Στόχοι της ιατοµεακής Ενότητας είναι: προσδιορισµός του ρόλου των παράκτιων ζωνών, αλληλεπίδραση µεταξύ χέρσου, θάλασσας και ατµόσφαιρας και την έρευνα στις επί µέρους διεπιφάνειες (τροφοδοσία µε φερτές ύλες, παράκτια γεωλογία και γεωµορφολογία, γεωδυναµική, διασπορά φερτών υλών κ.α.), καθορισµός τοπικών και συνολικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας, µέσω της ρύπανσης, του ευτροφισµού καθώς και των φυσικών διαταραχών στην αλληλεπίδραση χέρσου- θάλασσας- ατµόσφαιρας στην παράκτια ζώνη, διαµόρφωση στρατηγικής για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, δηµιουργία επιστηµονικής υποδοµής που θα αφορά την έρευνα και τη διαχείριση δεδοµένων στην παράκτια ζώνη Ε IV.: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος: ρ. Γεωργόπουλος (Ερευνητής Α ). Στόχοι της ιατοµεακής Ενότητας είναι: παροχή τακτικών προγνώσεων κατάστασης θάλασσας, ακριβέστερη δυνατή περιγραφή της κατάστασης της θάλασσας, συγκέντρωση και ανάλυση ωκεανογραφικών δεδοµένων, διάχυση πληροφορίας, σε πραγµατικό χρόνο, σε χρήστες, ωκεάνια τηλεπισκόπιση Ε V.: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών Υπεύθυνος: ρ Β. Λυκούσης (Ερευνητής Α ). Στόχοι της ιατοµεακής Ενότητας είναι: έρευνα των ανοιχτών θαλασσών, του Αιγαίου, Ιονίου, της (Ανατολικής) Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, µελέτη διεργασιών διαφόρων φαινοµένων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δοµή και διεργασίες των θαλάσσιων µαζών, συµπεριφορά και κύκλος διαλυτών και µη στοιχείων, βιοτικών και αβιοτικών της στήλης νερού, ποιότητα θαλάσσιου υποστρώµατος. ιεργασίες ιζηµάτων, γεωλογική-τεκτονική δοµή και διεργασίες του θαλάσσιου υποστρώµατος Ε VI.: Τράπεζας εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος: ρ Α. Καραγεώργης (Ερευνητής Β ). Σκοπός της ανάπτυξης της Τράπεζας εδοµένων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας που είναι τράπεζα- δορυφόρος εκείνης του ΕΛΚΕΘΕ, είναι η αξιοποίηση του πλούτου των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών δεδοµένων του ΙΩ προκειµένου να είναι χρήσιµα στους επιστήµονες του και στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα, αλλά συγχρόνως να αποτελέσουν εκµεταλλεύσιµο περιουσιακό στοιχείο του Ινστιτούτου Αντικείµενα της Τράπεζας εδοµένων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας είναι: συλλογή όλων των στοιχείων- δεδοµένων που συλλέγονται από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, επεξεργασία των στοιχείων/ δεδοµένων αυτών, δηµιουργία βάσης δεδοµένων για metadata, διαµόρφωση ενιαίας µορφής στην αποθήκευση των δεδοµένων, ποιοτικός έλεγχος των στοιχείων, αξιολόγηση και χαρακτηρισµός των στοιχείων/ δεδοµένων.

16 88 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και το Επιχειρησιακό Κέντρο του προγράµµατος «ΠΟΣΕΙ ΩΝ», στεγάζονται στο συγκρότηµα «ΤΡΙΤΩΝ» στην Ανάβυσσο. 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Το προσωπικό του Ινστιτούτου φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α Συνολικά στο Ινστιτούτο εργάζονται 156 άτοµα. Από αυτά: Μόνιµο προσωπικό 102 Ερευνητές 47 Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες 7 Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες (2 κάτοχοι PhD) 4 Επιστήµονες Αορίστου Χρόνου (4 κάτοχοι PhD) 21 Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς 23 (µόνιµοι & αορίστου χρόνου) Συµβασιούχοι (εργασίας έργου) 41 Επιστήµονες (6 κάτοχοι PhD) 36 Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς 5 Υπότροφοι 13 Στο Σχήµα Β-Ι-1 φαίνεται η διάρθρωση του προσωπικού του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για το Σχήµα B-I-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΟΥ (41) 40 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (102) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ε.Λ.Ε Ε.Τ.Ε EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ YΠΟΤΡΟΦΟΙ

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, για ερευνητικά, εκπαιδευτικά προγράµµατα αλλά και για παροχή υπηρεσιών για το 2007 ήταν ,54 και αναλύεται ως εξής ανά φορέα χρηµατοδότησης: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΝ ( ) Ευρωπαϊκή Ένωση ,85 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ,12 Υπουργεία, ήµοι, άλλοι ηµόσιοι Φορείς ,51 Συνεργάτες Εξωτερικού ,32 Ιδιωτικοί Φορείς - Ιδιώτες ,74 ΣΥΝΟΛΟ ,54 Στο Σχήµα Β-Ι-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ανά πρόγραµµα, ενώ στο Σχήµα Β-Ι-3, η χρηµατοδότηση ανά κατηγορία φορέα για το Σχήµα Β-Ι-2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2007 (σε χιλ. )* , PECHINEY 2007 ECOOP ΕΣΩΤ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ II TRANSFER ΛΕΙΤΟΥΡ.ΠΟΣΕΙ ΩΝ SEA DIAMOND Χαρτογρ. ΑΝΑΟΣ MFSTEP Αθήνα ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ IASSON SSA *Προγράµµατα µε έσοδα και άνω ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΙΙ HERMES EUROCEANS Km3Net 3HAZ CORINTH INSEA SEAHELLARC SESAME CORI FREESUBNET ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΑ 2006 ΜFSTEP Κρήτη ΙΟΝΙΑ

18 90 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Σχήµα Β-Ι-3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2007 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) 205,8 2.3% 1.185,1 13.2% 353,8 3.9% 3.673,8 40.9% 3.556,3 39.7% ΕΕ ΓΓΕΤ HMOΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το 2007 εγκρίθηκαν 30 νέα προγράµµατα (ερευνητικά, µελέτες, παροχής υπηρεσιών), ενώ συνεχίστηκε η υλοποίηση 59 προγραµµάτων (ερευνητικά, µελέτες, παροχής υπηρεσιών, εκπαιδευτικά κ.λπ.), τα οποία είχαν εγκριθεί τα προηγούµενα έτη. Τα 89 αυτά προγράµµατα και µελέτες, χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, τη ΓΓΕΤ, από άλλους ηµόσιους, Ιδιωτικούς και ιεθνείς φορείς, ενώ δύο προγράµµατα είναι αυτο-χρηµατοδοτούµενα. Το 2007 οι ερευνητές του Ινστιτούτου υπέβαλαν (ή συµµετείχαν στην υποβολή σε συνεργασία µε ερευνητές άλλων Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστηµίων και Φορέων τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού) 48 προτάσεις προγραµµάτων και µελετών από τις οποίες 24 έχουν ήδη εγκριθεί. Τα υλοποιούµενα προγράµµατα νέα και συνεχιζόµενα, καταγράφονται αναλυτικά στα Κεφ Ι-6.1 έως και Ι της Ενότητας Β, ενώ οι υποβληθείσες προτάσεις στο Κεφ. Ι ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Αριστεία - Υποδοµές) ΩΚΕΑΝΟΣ/ 583 Αριθµός Συνεδρίας: 47/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Παπαθανασίου Συνυπεύθυνος: ρ Α. Καραγεώργης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες (01/05/05-30/4/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ελληνικές θάλασσες

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 91 Αριστεία στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι.Ω. ΕΛΚΕΘΕ-ΕΥΡΥΑΛΗ/ 627). Αριθµός Συνεδρίας: 55/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Παπαθανασίου Συνυπεύθυνος: ρ Ι. Χατζηανέστης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 30 µήνες (01/01/06-30/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα European COastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system (ECOOP/ 653). Αριθµός Συµβολαίου: (FP6) Αριθµός Συνεδρίας: 69 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Νίττης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 36 µήνες (01/02/07-31/01/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρωπαϊκές Θάλασσες - Αιγαίο Παρακολούθηση οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (B Περίοδος) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΙΙ.- ΚΕΛΨ/ 660). Αριθµός Συνεδρίας: 71 η / /γ1, 73 η / /γ2, 84 η / /γ7 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε.. Χρήστου (έως 25/09/07) Αναπληρωτής: ρ Ι. Σιώκου-Φράγκου (από 16/03-25/09/07). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Κρασακοπούλου (από 25/09/07). Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΥ ΑΠ Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 18 µήνες (01/01/07-31/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: ,81 Περιοχή Έρευνας: Σαρωνικός Κόλπος. Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region (TRANSFER/ 661). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 71 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Λυκούσης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 30 µήνες (01/12/06-31/05/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ανατολική Μεσόγειος.

20 92 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Γεωλογική, Γεωφυσική και Γεωχηµική διερεύνηση των αποθέσεων ερυθράς ιλύος στον Κόλπο Αντίκυρας και σχετικές περιβαλλοντικές παράµετροι (ΕΡΥΘΡΑ ΙΛΥΣ-PECHINEY '07/ 666). Αριθµός Συνεδρίας: 71 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Σακελλαρίου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΕΑΕ Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 12 µήνες (01/02/07-31/01/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Όρµος Αντίκυρας, Κορινθιακός Κόλπος. Ολοκλήρωση των δεδοµένων της επιστήµης και της πολιτικής στην ανάλυση παράκτιων συστηµάτων (SPICOSA/ 665). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 72 η / /γ7 ρ Χ. Αναγνώστου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 48 µήνες (01/02/07-31/01/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Β Αιγαίο Πέλαγος- Θερµαϊκός Κόλπος. Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment (CIRCE/ 676). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 75 η / /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Α. Θεοχάρης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 48 µήνες (01/04/07-31/03/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος Θάλασσα. Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση Απεικόνιση Περιοχής Ναυαγίου Κ/Ζ SEA DIAMOND στη Σαντορίνη (SEA DIAMOND ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ/ 677). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ1 Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης ELONA MARITIME CO. ιάρκεια: 15 ηµέρες (29/04-13/05/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Περιοχή ναυαγίου εντός της Καλντέρας Σαντορίνης.

21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 93 Αναζήτηση ναυαγίων Μινωικής Περιόδου νότια της Ανατολικής Κρήτης ( ΑΝΑΟΣ/ 684). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ1 ρ. Σακελλαρίου TEXAS A&M University, USA ιάρκεια: 12 µήνες (18/06/07-17/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Λυβικό Πέλαγος, Νότια της Ανατολικής Κρήτης, εκτός του ορίου των 6 µιλίων. European Seas Observatory Network (ESONET-NoE/ 691). Αριθµός Συµβολαίου: GOCE Αριθµός Συνεδρίας: 81 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Λυκούσης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 35 µήνες (01/04/07-28/02/08) Ολικός Προϋπολογισµός: (από τα οποία τα στο Παν. Πειραιά) Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια Θάλασσα, Νορβηγική Θάλασσα. ΝΑ Ιόνιο (Ν Πελοποννήσου- Πύλου). Integration and enhancement of key existing European deep-ocean observatories (EUROSITES/ ). Αριθµός Συνεδρίας: 90 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Πετυχάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 36 µήνες (01/04/07-31/03/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Σταθµοί: POSEIDON-E1-M3A, POSEIDON-Πύλος Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό (ΛΑΡΚΟ/ 126). Αριθµός Συνεδρίας: 73 η / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ν. Σύµπουρα Φορέας Χρηµατοδότησης: Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ ΑΕ. Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 31 µήνες 21 µήνες (31/03/05-31/12/06) & 10 µήνες (16/03/07-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός 2007: Περιοχή Έρευνας: Β. Ευβοϊκός Κόλπος.

22 94 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκού Θεµατικού Κέντρου για τα Νερά και του ΕΛΚΕΘΕ (EUROTHEM/256). Αριθµός Συνεδρίας: 19 η / η / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Α. Ζενέτου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ- Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (EΟΠ) µέσω Water Research Centre (WRC) Έτος Έναρξης: 2001 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (Λήξη 30/06/07) Ολικός Προϋπολογισµός 2005: Περιοχή Έρευνας: Ευρωπαϊκές θάλασσες. Επιχειρησιακή λειτουργία και µελέτη συντήρησης του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ ΩΝ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ/ 419). Αριθµός Συµβολαίου: ΣΑΜ 013 από Π Ε 2-2 ΣΜ Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: 121 η / /γ2 ρ. Γεωργόπουλος & Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2002 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (01/01/02-01/01/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός τετραετίας: Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο Πέλαγος. (ANAXIMANDER/ 455). Αριθµός Συµβολαίου: EVK3-CT Αριθµός Συνεδρίας: 130 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Λυκούσης. (ΙΓΜΕ: Κ. Περισσοράτης) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2002 ιάρκεια: 52 µήνες (01/11/02-28/02/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αν. Μεσόγειος. Ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας στο Νότιο Αιγαίο. Υποπρόγραµµα 1: Καθοδήγηση του αλιευτικού στόλου για την αλιεία των µεγάλων πελαγικών και η διαχείρισή τους µε τη χρήση δορυφορικής εικόνας (ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΠΕΠ-FAD/ 460). Αριθµός Συµβολαίου: ΟΠΣ Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /δ8 ρ. Γεωργόπουλος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιάρκεια: 66 µήνες (λήξη 31/07/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ανατολική Μεσόγειος και Αιγαίο.

23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 95 Τεχνική Υποστήριξη για την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/EU) (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΕΕ ΝΕΡΑ/ 529). Αριθµός Συµβολαίου: REF: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ8 ρ Ε. Παπαθανασίου Γενική /νση Περιβάλλοντος µέσω WRC ιάρκεια: 36 µήνες (21/02/05-20/02/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Ανάλογα µε τις προσφερόµενες εργασίες Marine Environment and Security for the European Area (MERSEA-IP/ 532). Αριθµός Συµβολαίου: AIP3-CT Αριθµός Συνεδρίας: 18 η / /γ9 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Νίττης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 48 µήνες (01/04/04-31/03/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Παγκόσµιος Ωκεανός- Μεσόγειος (για ΕΛΚΕΘΕ). Παραγωγή και εκτροφή του αχινού (Paracentrotus lividus) στην Ελλάδα (ΑΧΙΝΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ/ 554). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ6 ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου ΑΝ ΡΟΜΕ Α A.E ιάρκεια: 36 µήνες (23/03/05-22/03/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αµβρακικός Κόλπος. ΠΟΣΕΙ ΩΝ-ΙΙ: εύτερης γενιάς σύστηµα ωκεανογραφικής παρακολούθησης και πρόγνωσης στην Ανατολική Μεσόγειο (ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΙΙ./ 558). Αριθµός Συνεδρίας: Συντονιστής Προγράµµατος: Αναπληρωτής: Εκτελεστικός Γραµµατέας: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ7 Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης ρ Ε. Παπαθανασίου ρ Κ. Νίττης EFTA/EEA - ΥΠΕΘΟ ιάρκεια: 42 µήνες (01/01/05-30/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο - Ανατολική Μεσόγειος.

24 96 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Παρακολούθηση του Οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ/ 561). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: 49 η / /γ2 ρ Ε.. Χρήστου ΕΥ ΑΠ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 18 µήνες (01/09/05-28/02/07) Ολικός Προϋπολογισµός: ,38 Περιοχή Έρευνας: Σαρωνικός Κόλπος. ιεπιστηµονικές έρευνες στα ηπειρωτικά περιθώρια/ βαθιές λεκάνες και «ακραία» περιβάλλοντα των Ευρωπαϊκών θαλασσών όσον αφορά στο ρόλο τους στην λειτουργία των οικοσυστηµάτων και στην βιοποικιλότητα (HERMES/ 565). Αριθµός Συµβολαίου: GOCE-CT Αριθµός Συνεδρίας: 48 η / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Λυκούσης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 48 µήνες (01/04/05-31/03/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος Θάλασσα (ΕΛΚΕΘΕ), Μαύρη Θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια Θάλασσα, Νορβηγική Θάλασσα. European Network of Excellence for Ocean Ecosystem Analysis (EUR-OCEANS/ 566). Αριθµός Συµβολαίου: (NoE) Αριθµός Συνεδρίας: 39 η / /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ι. Σιώκου-Φράγκου Κύριος Υπεύθυνος: Inst. Ocean of Monaco Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 48 µήνες (01/01/05-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος. Coordination of National and Regional Marine RTD Activities in Europe (MarinERA/ 567). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 28 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Νίττης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 4 χρόνια (01/11/04-31/10/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρωπαϊκές Θάλασσες.

25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 97 Σεισµοί, τσουνάµις και κατολισθήσεις στον Κορινθιακό Κόλπο. Πολυεπιστηµονική προσέγγιση για την µέτρηση, προσοµοίωση και πρόβλεψη των µηχανισµών ενεργοποίησης και των αποτελεσµάτων τους (3HAZ-CORINTH/ 568). Αριθµός Συµβολαίου: (GOGE)-3HAZ-Corinth Αριθµός Συνεδρίας: 47 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Λυκούσης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες (01/12/04-31/11/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας:. Κορινθιακός Κόλπος. Μακροχρόνια µεταβλητότητα στις υδροφυσικές διεργασίες και στα κυρίαρχα είδη ζωοπλαγκτού στη Μαύρη Θάλασσα και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αλληλοσυσχετίσεις και εξάρτηση από τις µεταβολές κλίµατος (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ/ 575). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: 52 η / /β33 ρ Χ. Κοντογιάννης ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 24 µήνες (31/12/05-30/12/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο Πέλαγος και Μαύρη Θάλασσα. ιαχείριση ωκεανογραφικών δεδοµένων και πληροφοριών της ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ/ 577). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: 082-γ (κωδικός έργου ΓΓΕΤ) 50 η / /γ2 Α. Ιωνά ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 30 µήνες (01/11/05-24/04/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα. Η χρήση κυτταρικών και βιοχηµικών βιοδεικτών σε ψάρια για την εκτίµηση της ανθρωπογενούς ρύπανσης σε θαλάσσια και γλυκά νερά (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ/ 588). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: 48 η / /γ3 ρ Α. Τσαγκάρη ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 24 µήνες (08/02/06-08/02/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Θαλάσσιες παράκτιες περιοχές Ελλάδας και ποτάµια Ουκρανίας.

26 98 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική Μεσόγειο, µε τη χρήση βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές αλλαγές; (ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ/ 589). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 44 η / /γ8 ρ Β. Λυκούσης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ (90%) & Μουσείο Γουλανδρή (10%) Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες (01/06/05-31/05/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο Πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειος. Design study for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences (Km3Net/ 594). Αριθµός Συµβολαίου: GOCE-CT Αριθµός Συνεδρίας: 56 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Λυκούσης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/02/06-31/01/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Toulon (Γαλλία), Capo Passero (ΝΑ Σικελία), Περιοχή Πύλου- Μεθώνης (Ελλάδα). Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου και των υτικών Ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596). Αριθµός Συνεδρίας: 56 η / /γ13, 57η/ , 66 η / /γ10 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Α. Παυλίδου ρ Ι. Χατζηανέστης (από 18/09/06-10/10/07) Φορέας Χρηµατοδότησης: Νοµ/κή Αυτ/ση Μεσσηνίας (37,5%), Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας (37,5%) & ήµος Καλαµάτας (25%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 60 µήνες (02/03/06-01/03/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσσηνιακός Κόλπος. Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών και παραµέτρων του Όρµου Αντίκυρας (PECHINEY 2006/ 597). Αριθµός Συνεδρίας: 56 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Σακελλαρίου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΒΕΕ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 14 µήνες (01/03/06-30/04/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Όρµος Αντίκυρας, Κορινθιακός Κόλπος.

27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 99 MARCOAST: MARine and COASTal environmental services (MARCOAST/ 600). Αριθµός Συµβολαίου: 19193/05/I-EC Αριθµός Συνεδρίας: 56 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Λ. Περιβολιώτης Φορέας Χρηµατοδότησης: ESA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιαστήµατος) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/06-31/12/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο Πέλαγος. ιερεύνηση του υποθαλάσσιου ηφαιστειακού πεδίου της ευρύτερης περιοχής της Σαντορίνης (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ/ 604). Αριθµός Συνεδρίας: 57 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Σ. Αλεξανδρή Φορέας Χρηµατοδότησης: Πανεπιστήµιο Rhode Island (URI), Αµερική Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 24 µήνες (01/04/06-31/03/08) 12 ηµέρες Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ (26/04/06-07/05/06) 10 ηµέρες R/V ENDEAVOR (30/5/06-08/06/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρύτερη περιοχή Σαντορίνης. INSEA: data INtegration System for Eutrophication Assessment in coastal waters (INSEA/ 606). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 55 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Τριανταφύλλου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/06-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Παγασητικός Κόλπος, Μαγνησία. Black Sea Scientific Network BLACK SEA SCENE (BLACK SEA/ 607). Αριθµός Συµβολαίου: ( RICA ) Αριθµός Συνεδρίας: 57 η / /γ9 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Μπαλόπουλος & Α. Ιωνά Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες (01/12/05-30/11/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μαύρη Θάλασσα.

28 100 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 A Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management (SEADATANET/610). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 60 η / /δ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Μπαλόπουλος & Α. Ιωνά Συντονιστής: Dr Catherine Mallard, IFREMER, France. Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (87,7%) & ΓΓΕΤ (12,3%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 60 µήνες (01/04/06-31/03/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή έρευνας: Μεσόγειος Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Βαλτική, Αρκτική και Βόρειος Θάλασσα, Ατλαντικός και Παγκόσµιος Ωκεανός. SEismic and tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the western HELLenic ARC (SEAHELLARC/ 613). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 63 η / /γ11 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ι. Παπούλια Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (55,61%) & ΓΓΕΤ (44,39%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/06/06-31/05/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή έρευνας: Ν Ιόνιο Πέλαγος. Σχεδίαση αυτόνοµου υποβρυχίου καταγραφικού οχήµατος οδηγούµενου µε µεταβολή πλευστότητας- GLIDER (ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ 616). Αριθµός Συµβολαίου: 03Ε 347 Αριθµός Συνεδρίας: 61 η / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Νίττης Συντονιστής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/06/06-31/05/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Παρακολούθηση της ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης για το 2006 (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2006/ 625). Αριθµός Συνεδρίας: 66 η / /γ12 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Πάγκου (αναπληρώτρια ρ Ε. Κρασακοπούλου) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΥ Ε Θεσ/νίκης Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 18 µήνες (30/08/06-28/02/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Κόλπος Θεσσαλονίκης.

29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 101 Εκτίµηση ευτροφισµού των Μεσογειακών Παράκτιων υδάτων (EUTRO- UNEP/ 633). Αριθµός Συµβολαίου: Project Account No MEL BL2214. Αριθµός Συνεδρίας: 63 η / /γ10 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Πάγκου Φορέας Χρηµατοδότησης: UNEP Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 13 µήνες (15/05/06-14/06/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή έρευνας: Μεσόγειος. Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes (SESAME/ 639). Αριθµός Συνεδρίας: 67 η / /γ1, 71 η / /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Παπαθανασίου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (66,21%) & ΓΓΕΤ (33,79%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 48 µήνες (01/11/06-31/10/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα. Ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού ανοσοβιολογικού αισθητήρα για την ανίχνευση τοξινών που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs) (ΕΝΤΕΡ - 04ΕΡ92/ 643). Αριθµός Συµβολαίου: ΕΝΤΕΡ 04ΕΡ92 Αριθµός Συνεδρίας: 66 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Πάγκου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ ( ηµόσια απάνη 75% από το Ευρ/κό Κοιν/κό Ταµείο και 25% από Εθνικούς πόρους). Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 24 µήνες (15/10/06-14/10/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Εργαστηριακά πειράµατα, πειράµατα πεδίου (πχ. Θερµαϊκός κόλπος). Μετρήσεις Ακτινοβολίας Γάµµα στον Πυθµένα της Θάλασσας µε τον Υποθαλάσσιο Ανιχνευτή ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ/ 647). Αριθµός Συµβολαίου: ΓΓΕΤ 009-ε Αριθµός Συνεδρίας: 56 η / /γ12 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Χ. Τσαµπάρης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 24 µήνες (01/05/06-30/04/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Αντικείµενο Έρευνας: Περιβάλλον.

30 102 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Prevention and management of sea originated risks to the coastal zone (CORI/ 650). Αριθµός Συνεδρίας: 66 η / /γ7 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ.Κορρές Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 18 µήνες (01/06/06-31/12/08) Ολικός Προυπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ανατολική Μεσόγειος. Building Operational Sustainable Services for GMES (BOSS4GMES/ 651). Αριθµός Συµβολαίου: FP SPACE Αριθµός Συνεδρίας: 66η/ /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Κ. Νίττης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 30 µήνες (01/12/06-31/05/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρωπαϊκές Θάλασσες. Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration (HUMBOLDT/ 652). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: 66 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Μπαλόπουλος Επιστηµονικός Συντονιστής: Daniel Holweg (Framehofer Institute for Computer graphics) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (46,11 %) & ΓΓΕΤ (53,89 %) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 48 µήνες (01/10/06-30/09/10) Ολικός Προυπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρωπαϊκή Ηπειρος και Θάλασσες που περιβρέχουν τις Ευρωπαϊκές Χώρες. Ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου για την παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων νερών µε τη χρήση βιοδεικτών µε σκοπό την προστασία της Ανατολικής Μεσογείου (MYTIMED/ 663). Αριθµός Συνεδρίας: 65 η / /γ8 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ι. Χατζηανέστης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 30 µήνες (01/01/06-30/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Αντικείµενο Έρευνας: Παράκτια ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου.

31 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 103 Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό ίκτυο σε Τεχνολογίες Αυτόνοµων Υποθαλάσσιων Οχηµάτων Παρέµβασης (FREESUBNET/ 667). Αριθµός Συµβολαίου: MRTN-CT FREESUBNET (FP6) Αριθµός Συνεδρίας: 72 η / /γ11 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Π. Παυλάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: EE (60%) & ΓΓΕΤ (40%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 48 µήνες (01/11/06-31/10/10) Ολικός Προϋπολογισµός: ,28 Περιοχή Έρευνας: Το πρόγραµµα εστιάζεται στην ανάπτυξη τεχνολογίας. εν υπάρχει συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή έρευνας. Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης και απεικόνισης για θαλάσσια ρύπανση µέσω ιαδικτυακών Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΠΟΛΩΝΙΑΣ/ 670). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ2 ρ Α. Προσπαθόπουλος, Π. ρακοπούλου ΓΓΕΤ (Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Πολωνίας) ιάρκεια: 8 µήνες (25/07/07-31/03/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Επιλεγµένες περιοχές του Αιγαίου. Τεχνικές υποθαλάσσιας ακουστικής τηλεπικοινωνίας αυτόνοµης πλοήγησης και ακουστικής απεικόνισης για υποθαλάσσια (τηλεχειριζόµενα και αυτόνοµα) οχήµατα (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ/ 683). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: 63 η / /γ18 Σ. Αλεξανδρή ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 10 µήνες (01/05/07-31/03/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Αντικείµενο Έρευνας: Τεχνολογία των τηλεκατευθυνόµενων ή αυτόνοµων υποθαλάσσιων συστηµάτων. Μελέτη των ετήσιων και βιολογικών κύκλων του πλαγκτού σε παράκτια περιοχή (PLANKTON IN COASTAL AREA). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: ρ Ε. Χρήστου UNEP Έτος Έναρξης: 1989 ιάρκεια: Περιοχή Έρευνας: συνεχιζόµενο Άγιος Κοσµάς.

32 104 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Απολύµανση θαλασσίου έρµατος µέσω in situ ηλεκτρολυτικής παραγωγής απολυµαντικού χλωρίου (BALLAST WATER/ ). Αριθµός Συµβολαίου: Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: 03/Ε / η / /γ3 ρ Π. Πήττα ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 32 µήνες (01/11/05-30/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός 2005: ,90 Επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στις βενθικές βιογεωχηµικές διεργασίες (ΙΒΙΣ/ ). Αριθµός Συνεδρίας: 49 η / /γ4, 63 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Τσαπάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/06-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός 2006: ,65 Περιοχή Έρευνας: Σαρωνικός Κόλπος & Κόλπος Σητείας. Η χρήση των µυδοκαλλιεργειών ως βιοφίλτρο σε ευτροφικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Αριθµός Συνεδρίας: 41 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ E. Τσαπάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: Υπουργείο Παιδείας Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 24 µήνες (01/05/05-01/05/07) Ολικός Προϋπολογισµός 2005: Περιοχή Έρευνας: Μαλλιακός Κόλπος. Σύστηµα Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUA- PLANNER/ ) Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: 66 η / /γ4, 71 η / /γ14 ρ Γ. Πετυχάκης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 27 µήνες (01/10/06-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Περιοχή της Μυτιλήνης στην Ελλάδα και περιοχή Λεµεσού- Βασιλικού στην Κύπρο.

33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 105 Μελέτη της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας της ετερότροφης µικροβιακής συνιστώσας στην Ανατολική και υτική Μεσόγειο (SPAIN-GREECE/ ). Αριθµός Συµβολαίου: ΓΓΕΤ 059-ε Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: 57 η / /γ4 ρ Π. Πήττα ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 24 µήνες (01/01/06-31/12/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ανατολική και υτική Μεσόγειος. Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Π. Πήττα, ρ Α. Γιαννακούρου, Τ. Τσαγκαράκη 6.3. ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες Έγκριση της µελέτης για την επεξεργασία, ανάλυση και ποιοτικό έλεγχο ανεµολογικών και κυµατολογικών δεδοµένων για την περιοχή του Άθω (ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΚΥΜΑΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΘΩ/ 657). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ4 ρ Τ. Σουκισιάν Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ) ιάρκεια: 4 µήνες (01/01/07-01/05/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Περιοχή µεταξύ Άθω και Λήµνου Αυτοψία του χώρου έµπροσθεν Ναυπηγείου ΑΤΛΑΣ, Πέραµα Αττικής (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ/ 658). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ13 ρ Θ. Κανελλόπουλος ΑΤΛΑΣ ΑΕ. ιάρκεια: 3 µήνες (20/02/07-19/05/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Πέραµα Αττικής.

34 106 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Λιµάνια ΕΥ ΑΠ (ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ- ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ/ 662). Αριθµός Συµβολαίου: ΕΥ ΑΠ Αρ / , Υποθ.: Αριθµός Συνεδρίας: 72 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Καψιµάλης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΥ ΑΠ Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 3 µήνες (01/03/07-30/06/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Σαρωνικός Κόλπος (Ψυτάλλεια, Ακροκέραµος). Ποιότητα των βυθοκορηµάτων Αλιευτικού Καταφύγιου Ραφήνας (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ/ 668). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ12 Π. Γεωργίου ΗΜ-ΕΡ ΑΕ ιάρκεια: 3 µήνες (27/02/07-26/05/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ραφήνα. Καταφύγιο Νέου Κλήµατος (ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ/ 672). Αριθµός Συνεδρίας: 75 η / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Καψιµάλης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΑΤΕ Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 3 µήνες (28/03/07-27/06/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Νέο Κλήµα, δυτική Σκόπελος (Σποράδες). Μόλος Ληξουρίου (ΜΟΛΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ/ 674). Αριθµός Συνεδρίας: 76 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Β. Καψιµάλης Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ. Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 3 µήνες (18/04-17/07/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Λιµένας Ληξουρίου Κεφαλληνίας.

35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 107 Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης του προκλήθηκε από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND (SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ1 ρ Ι. Χατζηανέστης Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας ιάρκεια: 5 µήνες (01/05-30/09/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Περιοχή Καλντέρας Σαντορίνης. Ποιότητα των εδαφών που θα χρησιµοποιηθούν για τη διαµόρφωση της Χερσαίας Ζώνης Λιµενα Λαυρίου (ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ/ 680). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ6 ρ Ι. Χατζηανέστης Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου ΑΕ. ιάρκεια: 1 µήνα (1-30/04/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Παράκτια ζώνη του λιµανιού του Λαυρίου. Καταγραφή ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος στις θέσεις διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων των βιολογικών καθαρισµών Παροικιάς και Μάρπησσας στη νήσο Πάρο (ΠΑΡΟΣ 2007/ 685). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ9 ρ Ε. Κρασακοπούλου ιάρκεια: 15 µήνες (12/07/07-11/10/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: ARC ENVIRO ιαχείριση Περιβάλλοντος & Εφαρµογές G.I.S. Θαλάσσιες περιοχές Παροικιάς και Μάρπησσας στη νήσο Πάρο. Γεωµορφολογική- Παλαιοσεισµολογική διερεύνηση της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης της Λευκάδας και των γύρω περιοχών στο Ολόκαινο (ΛΕΥΚΑ Α 2007/ 686). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ2 ρ. Σακελλαρίου Πανεπιστήµιο Marburg, Γερµανία. ιάρκεια: 12 µήνες (01/07/07-30/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Λευκάδα, Πρέβεζα.

36 108 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2007 Επεξεργασία και µοντελοποίηση κυµατολογικών ανεµολογικών και υδρολογικών δεδοµένων έσω Θερµαϊκού Κόλπου (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο ΟΣ/ 689). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ11 ρ Τ. Σουκισιάν ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο ΟΣ ιάρκεια: 2 µήνες (04/06/07-03/08/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Περιοχή λιµένος Θεσσαλονίκης. Επέκταση ανατολικού κρηπιδώµατος προβλήτα Ε/Κ λιµένα Βόλου (ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Κ ΒΟΛΟΥ/ 690). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ8 Π. Γεωργίου ΑΝΑΥΡΟΣ ΑΤΒΕΕ ιάρκεια: 5 µήνες (20/07/07-20/12/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Λιµένας Βόλου, Παγασητικός Κόλπος. Βυθοκορήµατα Ναυπηγείου Περάµατος (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ/ 692). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ4 ρ Θ. Κανελλόπουλος ΟΜΙΛΟΣ ΑΦΩΝ ΠΑΠΙΛΑ Ο.Ε. ιάρκεια: 3 µήνες (01/08/07-31/10/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Πέραµα Αττικής Επεξεργασία και µοντελοποίηση κυµατολογικών και ανεµολογικών δεδοµένων Θρακικού Πελάγους (ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ/ 699). Αριθµός Συνεδρίας: Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Φορέας Χρηµατοδότησης: Έτος Έναρξης: η / /γ13 ρ Τ. Σουκισιάν ΑΠΘ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ιάρκεια: 2 µήνες (01/06/07-31/07/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Θρακικό Πέλαγος.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2008 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ερευνητικά Προγράµµατα 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ εκέµβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κεφ. V.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2003 2008: Ερευνήτρια Β βαθµίδας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς

2003 2008: Ερευνήτρια Β βαθµίδας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς Όνοµα, Επώνυµο Καλλιόπη Α. Πάγκου Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 46.7 χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος, Αττική, Ελλάς Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76 409 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76347

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1945-2003 Ελληνικό Υδροβιολογικό Ινστιτούτο Ακαδημίας Αθηνών (1945-1965) Ακαδ. Καθ. Κ. Ζέγγελης Ακαδ. Καθ. Κ. Βέης Καθ. Γ. Πανταζής Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» Θ-ΠΜΣ/ΠΟΜ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΥ ΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΥ ΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΥ ΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΙ Κεφ Ι: Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Κεφ ΙΙ: CretAquarium ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.: Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 259 2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α : ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.... 1 2. ΣΚΟΠΟΣ... 1 3. ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ... 2 4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ARGO» ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΩΝ ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.:191/03048 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 2. ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 27 2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 28

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 2. ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 27 2.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 Σελ. 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 10 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 18 1.4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 20 2. ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 27 2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 Α.1. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 3 Α.1.1. ιεθνές επίπεδο 3 Α.1.2. Εθνικό επίπεδο 3 Α.2. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9 Α.2.1. ιεθνές επίπεδο 9 Α.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ, ρ. ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ (407) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Οκτώβριος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα