ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ

2

3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΜΕΙΣ Τοµέας Φυσικής Ωκεανογραφίας Τοµέας Χηµικής Ωκεανογραφίας Τοµέας Βιολογικής Ωκεανογραφίας Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής ΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ε I.: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Ε ΙΙ.: Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας Τµήµα Τεχνολογικής Υποστήριξης Τµήµα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε ΙΙΙ.: Παράκτιας Περιβαλλοντικής Έρευνας Ε IV.: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας Ε V.: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών Ε VI.: Τράπεζας εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα - Αριστεία Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Υποδοµών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες...104

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Συνεχιζόµενες Μελέτες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Νέα Προγράµµατα Υποτροφιών ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA Συνεχιζόµενα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Μελέτες ιοργάνωση Έκθεσης Εσωτερικά προγράµµατα Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας - IDEA ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ-ΒΙΒΛΙΑ ( ΙΑ ΟΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ (FACT-INFORMATION SHEETS) Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ - ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ- ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Μελέτες Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών Συµµετοχή σε Εκθέσεις Προγραµµάτων άλλων Ινστιτούτων Συµµετοχή σε Εκθέσεις ιεθνών Οργανισµών Εσωτερικές Τεχνικές Εκθέσεις ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ- ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ...148

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Τµήµατα, Σχολές, Φορείς Σε Training Workshops Summer Schools Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΛΚΕΘΕ µε το Παν/µιο του Rhode Island, µέσω του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «ΠAI ΕΙΑ» (Υ.Σ.Ρόδου) Σε επιµορφωτικά Προγράµµατα ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSC, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδακτορικών ιατριβών Επίβλεψη ιπλωµατικών Εργασιών - MSc Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών Επίβλεψη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΜΟΝΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙ ΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ...159

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το ερευνητικό αντικείµενο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας εστιάζεται «στη καταγραφή, τη µελέτη και την έρευνα των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στο θαλάσσιο οικοσύστηµα και στα φυσικά του όρια µε την ατµόσφαιρα, το βυθό και την ακτή». Επίσης, το ΙΩ διεξάγει έρευνα και προσφέρει υπηρεσίες µεταξύ άλλων: στους τοµείς βιογεωχηµείας, γεωλογίας, παράκτιου περιβάλλοντος, επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, ωκεανογραφίας ανοικτών θαλασσών, θαλάσσιας τεχνολογίας και θαλάσσιας µετεωρολογίας, µέτρησης και πρόγνωσης της κατάστασης των θαλασσών, καθώς και στον τοµέα της θαλάσσιας τεχνολογίας. 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Η διάρθρωση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας περιλαµβάνει την λειτουργία τεσσάρων επιστηµονικών τοµέων και έξι διατοµεακών ενοτήτων µε συµπληρωµατικούς ρόλους. Αποστολή και ρόλος των τεσσάρων τοµέων είναι η ανάπτυξη της έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης και µεθοδολογιών στα επιµέρους επιστηµονικά πεδία: Φυσικής Ωκεανογραφίας Χηµικής Ωκεανογραφίας Βιολογικής Ωκεανογραφίας Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωφυσικής Οι διατοµεακές ενότητες του Ινστιτούτου που αναπτύχθηκαν την περίοδο , έχουν σαν στόχο τον καλλίτερο συντονισµό των δραστηριοτήτων των τοµέων, σε ερευνητικά προγράµµατα και δραστηριότητες που απαιτούν διεπιστηµονική προσέγγιση. Ανοικτές Θάλασσες Παράκτια Ζώνη Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία Βιογεωχηµικό Εργαστήριο Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής (Βάση εδοµένων και GIS) Εργαστήριο Τεχνικής Υποστήριξης

9 74 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ρ Ευάγγελος Παπαθανασίου (µέχρι 8/5/06) Τοµέας Φυσικής Ωκ/φίας Υπεύθυνος Α. Θεοχάρης Τοµέας Χηµικής Ωκ/φίας Υπεύθυνη ρ Φ. Βουτσίνου-Ταλιαδούρη Τοµέας Βιολογικής Ωκ/φίας Υπεύθυνη ρ Ο. Γκότση-Σκρέτα Ε I: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου Υπεύθυνος Σ. Σταυρακάκης Ε ΙI: Τεχνολογικής Υποστήριξης & Ανάπτυξης Τεχνολογίας Ε III: Παράκτιας Περιβαλ/κής Έρευνας Υπεύθυνος ρ Χ. Αναγνώστου Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής Υπεύθυνος ρ. Σακελλαρίου Τράπεζα εδοµένων ΕΚΘΕ/NODC Υπεύθυνος ρ Ε. Μπαλόπουλος Ε IV: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος ρ. Γεωργόπουλος Ε V: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών Υπεύθυνος ρ Β. Λυκούσης Ε VI: Τράπεζας εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος ρ Α. Καραγεώργης 2.1. ΤΟΜΕΙΣ Τοµέας Φυσικής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος: Α. Θεοχάρης (Ερευνητής Β ). Οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι αναπτυξιακοί στόχοι του Τοµέα Φυσικής Ωκεανογραφίας, µε γνώµονα τις εθνικές ανάγκες αλλά και τις διεθνείς τάσεις έχουν ως ακολούθως: Θαλάσσιες Μάζες και Κυκλοφορία. Κλιµατικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλληλεπίδραση ατµόσφαιρας θάλασσας. Μέθοδοι εκτίµησης οριζόντιας και κατακόρυφης ανάµειξης. Εσωτερικά κύµατα. Αριθµητική προσοµοίωση Τοµέας Χηµικής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνη: ρ Φ. Βουτσίνου-Ταλιαδούρη (Ερευνήτρια Α ). Οι δραστηριότητες του τοµέα Χηµικής Ωκεανογραφίας εστιάζονται στα ακόλουθα θέµατα: Θρεπτικά συστατικά. Οργανικοί και ανόργανοι ρύποι. Βιοτοξίνες. ιαλυτή οργανική ύλη. Φυσικά και ραδιενεργά ραδιοϊσότοπα. Οργανική βιογεωχηµία οργανικοί βιοδείκτες.

10 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Τοµέας Βιολογικής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνη: ρ Ο. Γκότση-Σκρέτα (Ερευνήτρια Α ). Τα γενικότερα επιστηµονικά αντικείµενα στα οποία επικεντρώνεται η δραστηριότητα του Τοµέα Βιολογικής Ωκεανογραφίας είναι τα ακόλουθα: Βιολογική συνιστώσα της δοµής και λειτουργίας των οικοσυστηµάτων. Μελέτη της οικολογίας και φυσιολογίας επιλεγµένων ειδών Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής Υπεύθυνος: ρ. Σακελλαρίου (Ερευνητής Β ). Τα αντικείµενα Βασικής και Εφαρµοσµένης Έρευνας του Τοµέα, εντάσσονται στις ακόλουθες ενότητες: Γεωδυναµική εξέλιξη και συνοδά γεωτεκτονικά φαινόµενα. Ιζηµατογενή περιβάλλοντα και διεργασίες απόθεσης/ διάβρωσης. Γεωλογικοί κίνδυνοι Παρακολούθηση γεωδιαδικασιών. Ανθρωπογενείς δραστηριότητες ΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι ιατοµεακές Ενότητες του Ινστιτούτου Ε I.: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου Υπεύθυνος: Σ. Σταυρακάκης (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας Α ). Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόµενη ολοκληρωµένη µονάδα αναλύσεων µε ιδίους πόρους. Το ΒΓΧ εργαστήριο λειτουργεί από το 1999 και απαρτίζεται από Τεχνικούς Επιστήµονες και Τεχνικούς. Η ιατοµεακή Ενότητα του Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου, δοµείται στην τρέχουσα φάση σε δέκα Εργαστηριακές Μονάδες Αναλύσεων (ΕΜΑ) µε τους αντίστοιχους υπεύθυνους: Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών: Υπεύθυνη ρ Α. Παυλίδου Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας: Υπεύθυνος ρ Ι. Χατζηανέστης Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού: Υπεύθυνη ρ Α. Γιαννακούρου Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας: Υπεύθυνος ρ Γ. Ρουσάκης Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας: Υπεύθυνη ρ Β.Α. Κατσίκη Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα. Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους: Υπεύθυνη ρ Ν. Σύµπουρα Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO 2 : Υπεύθυνη ρ Ε. Κρασακοπούλου Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας: Υπεύθυνος κ. Π. Γεωργίου Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου: Υπεύθυνος ρ Β. Καψιµάλης Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών Υπεύθυνη: ρ Α. Παυλίδου (Ερευνήτρια Γ ). Αντικείµενο της µονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: θρεπτικών αλάτων (νιτρικά νιτρώδη, πυριτικά, φωσφορικά, αµµωνία), διαλυµένου O 2.

11 76 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας Υπεύθυνος: ρ Ι. Χατζηανέστης (Ερευνητής Β ). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: οργανοχλωριωµένων ενώσεων σε οργανισµούς, νερό και ίζηµα (µε αεριο - χρωµατογραφία), πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων σε οργανισµούς και ίζηµα (µε αεριο-χρωµατογραφία φασµατοσκοπία µάζας), υδρογονανθράκων πετρελαίου σε νερό και ίζηµα (µε αεριο-χρωµατογραφία), φυτοφαρµάκων, οργανοφωσφορικών ενώσεων, τριαζινών κ.λπ. (µε αεριο-χρωµατογραφία), φυτοπλαγκτονικών χρωστικών σε νερό και ίζηµα (µε υγρή χρωµατογραφία), βιοτοξινών σε θαλάσσιους οργανισµούς µε υγρή χρωµατογραφία Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού Υπεύθυνη: ρ Α. Γιαννακούρου (Ερευνήτρια Γ ) Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: χλωροφυλλών και φαιοχρωστικών (µε φασµατοφωτόµετρο και φθορισίµετρο), πρωτογενούς παραγωγής (µε scintillation counter), βακτηριακής παραγωγής (µε scintillation counter), µικροβιολογίας (µε καλλιέργειες και επιφθορισµό), βιοκοινωνιών φυτοπλαγκτού, βιοκοινωνιών µικροζωοπλαγκτού, βιοκοινωνιών µεσοζωοπλαγκτού Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας Υπεύθυνος: κ. Γ. Ρουσάκης (Ερευνητής Γ ). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: ορυκτολογικών αναλύσεων µε περιθλασίµετρο ακτίνων Χ, µετρήσεων ισοτόπων µολύβδου ( 210 Pb) στο θαλάσσιο περιβάλλον, γεωχηµικών αναλύσεων µε όργανο φθορισµού ακτίνων Χ, µετρήσεων οργανικού άνθρακα και ανθρακικών, κοκκοµετρικών αναλύσεων, αναλύσεων υλικού ιζηµατοπαγίδων Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας Υπεύθυνη: ρ Ε. Κώτου (Ερευνήτρια Γ ) Εκτέλεση αναλύσεων: µετρήσεων βιοσυσσώρευσης βαρέων µετάλλων (µε ατοµική απορρόφηση), βιοδοκιµών Microtox Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα Υπεύθυνη: ρ Χ. Ζέρη (Ερευνήτρια Γ ).

12 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 77 Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: διαλυµένος οργανικός άνθρακας (TOC), ιχνών µετάλλων στο θαλασσινό νερό, µέταλλα σε ιζήµατα και σε βιολογικούς ιστούς Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους Υπεύθυνη: ρ Ν. Σύµπουρα (Ερευνήτρια Γ ) Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: βιοµάζας ζωοβένθους, βιοκοινωνιών φυτοβένθους, βιοκοινωνιών ζωοβένθους, µη καταστροφική ανάλυση βιοκοινωνιών φυτοβένθους (οπτική απεικόνιση µε υποβρύχια φωτογράφηση) Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO2 Υπεύθυνη: ρ Ε. Κρασακοπούλου (Ερευνήτρια Γ ). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: Άνθρακα (ολικού και οργανικού), αζώτου, υδρογόνου και θείου σε δείγµατα αιωρούµενης ύλης από την στήλη του νερού και από ιζηµατοπαγίδες καθώς και σε ιζήµατα, (µε CHN analyser), Ολικής αλκαλικότητας (ΑΤ) και ολικού διαλυµένου ανόργανου άνθρακα (ΣCO 2 ) σε δείγµατα θαλασσινού νερού Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας Υπεύθυνος: κ. Π. Γεωργίου (Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: τοµογραφία πυρήνων (µε Multi longer), ακτινογραφία πυρήνων (µε Faxitrom), µετρήσεις γεωτεχνικών ιδιοτήτων ιζηµάτων (προσδιορισµού φυσικών ιδιοτήτων, consolidation, τριαξονική δοκιµή) Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Υπεύθυνος: ρ Β. Καψιµάλης (Ερευνητής Γ ). Αντικείµενο της Μονάδας Εκτέλεση αναλύσεων: παρατήρηση και φωτογράφηση σε Scanning Electron Microscope και ταυτόχρονη εκτέλεση χηµικής ανάλυσης µε ηλεκτρονικό µικροαναλυτή.

13 78 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Ε ΙΙ.: Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας Η ιατοµεακή Ενότητα Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας, αν και θεσµοθετήθηκε ταυτόχρονα µε τις άλλες διατοµεακές δράσεις το 1999, δεν έχει ουσιαστικά λειτουργήσει µέχρι σήµερα. Τα τµήµατα την ενότητας και οι στόχοι των Τµηµάτων όπως θεσµοθετήθηκαν, είναι: Τµήµα Τεχνολογικής Υποστήριξης υποστήριξη των ερευνών στο πεδίο, (Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Μετρητικοί Σταθµοί), συντήρηση και χειρισµός όλων των οργάνων που χρησιµοποιούνται σε αποστολές, απογραφή και διαχείριση του υλικού πεδίου και εργαστηρίων, σχεδιασµός της υποστήριξης των εργασιών του πεδίου, εισήγηση για ανανέωση του εξοπλισµού, κοστολόγηση εργασιών πεδίου, βαθµονόµηση των οργάνων (calibration) για τη σωστή λειτουργία τους Τµήµα Τεχνολογικής Ανάπτυξης παρακολούθηση των ιεθνών τάσεων σε θέµατα θαλάσσιας τεχνολογίας, ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συµµετοχή σε προγράµµατα µε τους ερευνητές του Ινστιτούτου σε θέµατα που αφορούν θαλάσσια τεχνολογία, προτάσεις για βελτίωση- αναβάθµιση της υφιστάµενης θαλάσσιας τεχνολογίας του Ινστιτούτου, προτάσεις προγραµµάτων για Large Scale Facilities Programs και συνεργασία µε τα άλλα Ινστιτούτα του ΕΚΘΕ Ε ΙΙΙ.: Παράκτιας Περιβαλλοντικής Έρευνας Υπεύθυνος: ρ Χ. Αναγνώστου (Ερευνητής Α ). Στόχοι της ιατοµεακής Ενότητας είναι: προσδιορισµός του ρόλου των παράκτιων ζωνών, αλληλεπίδραση µεταξύ χέρσου, θάλασσας και ατµόσφαιρας και την έρευνα στις επί µέρους διεπιφάνειες (τροφοδοσία µε φερτές ύλες, παράκτια γεωλογία και γεωµορφολογία, γεωδυναµική, διασπορά φερτών υλών κ.α.), καθορισµός τοπικών και συνολικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας, µέσω της ρύπανσης, του ευτροφισµού καθώς και των φυσικών διαταραχών στην αλληλεπίδραση χέρσου- θάλασσας- ατµόσφαιρας στην παράκτια ζώνη, διαµόρφωση στρατηγικής για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, δηµιουργία επιστηµονικής υποδοµής που θα αφορά την έρευνα και τη διαχείριση δεδοµένων στην παράκτια ζώνη.

14 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε IV.: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος: ρ. Γεωργόπουλος (Ερευνητής Α ). Στόχοι της ιατοµεακής Ενότητας είναι: παροχή τακτικών προγνώσεων κατάστασης θάλασσας, ακριβέστερη δυνατή περιγραφή της κατάστασης της θάλασσας, συγκέντρωση και ανάλυση ωκεανογραφικών δεδοµένων, διάχυση πληροφορίας, σε πραγµατικό χρόνο, σε χρήστες, ωκεάνια τηλεπισκόπιση Ε V.: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών Υπεύθυνος: ρ Β. Λυκούσης (Ερευνητής Α ). Στόχοι της ιατοµεακής Ενότητας είναι: έρευνα των ανοιχτών θαλασσών, του Αιγαίου, Ιονίου, της (Ανατολικής) Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, µελέτη διεργασιών διαφόρων φαινοµένων του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δοµή και διεργασίες των θαλάσσιων µαζών, συµπεριφορά και κύκλος διαλυτών και µη στοιχείων, βιοτικών και αβιοτικών της στήλης νερού, ποιότητα θαλάσσιου υποστρώµατος. ιεργασίες ιζηµάτων, γεωλογική-τεκτονική δοµή και διεργασίες του θαλάσσιου υποστρώµατος Ε VI.: Τράπεζας εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Υπεύθυνος: ρ Α. Καραγεώργης (Ερευνητής Β ). Σκοπός της ανάπτυξης της Τράπεζας εδοµένων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας που είναι τράπεζα- δορυφόρος εκείνης του ΕΛΚΕΘΕ, είναι η αξιοποίηση του πλούτου των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών δεδοµένων του ΙΩ προκειµένου να είναι χρήσιµα στους επιστήµονες του και στον ευρύτερο ηµόσιο Τοµέα αλλά συγχρόνως να αποτελέσουν εκµεταλλεύσιµο περιουσιακό στοιχείο του Ινστιτούτου Αντικείµενα της Τράπεζας εδοµένω του ΙΩ είναι: συλλογή όλων των στοιχείων- δεδοµένων που συλλέγονται από το Ινστιτούτο Ωκεαν/φίας, επεξεργασία των στοιχείων/ δεδοµένων αυτών, δηµιουργία βάσης δεδοµένων για metadata, διαµόρφωση ενιαίας µορφής στην αποθήκευση των δεδοµένων, ποιοτικός έλεγχος των στοιχείων, αξιολόγηση και χαρακτηρισµός των στοιχείων/ δεδοµένων.

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 81 Στο Σχήµα Β-Ι-1 φαίνεται η διάρθρωση του προσωπικού του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για το Σχήµα B-I-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (108) ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΟΥ (24) ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ε.Λ.Ε Ε.Τ.Ε EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ YΠΟΤΡΟΦΟΙ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, για ερευνητικά, εκπαιδευτικά προγράµµατα αλλά και για παροχή υπηρεσιών για το 2006 ήταν ,11 και αναλύεται ως εξής ανά φορέα χρηµατοδότησης: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΝ ( ) Ευρωπαϊκή Ένωση ,79 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ,97 Υπουργεία, ήµοι, άλλοι ηµόσιοι Φορείς ,96 Συνεργάτες Εξωτερικού ,72 Ιδιωτικοί Φορείς - Ιδιώτες ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,11 1 ΥΠΕΧΩ Ε, ΤΕ Κ Ν.ΑΧΑΪΑΣ, ΤΕ Κ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΠ, ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΙΓΜΕ, ΕΥ Ε ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΦΟΡΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ, ΕΥ ΑΠ ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ, ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΗΜΟΣ ΣΗΠΙΑ ΟΣ, 2 WCR, IFREMER, INSTITUTE OF NAUTICAL ARCHAEOLOGY, ONR, LAURIE BRADT, UNEP 3 ΑΡΩΝΗΣ- ΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ, ΠΛΑΝΕΤ ΑΕ, COSMOTE, ΤΙΓΚΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ, ICAP, ΑΝΚΟ ΑΕ, ΚΑΛΛΙΕΡΓ. Υ Ρ. ΟΡΓ. ΑΕ, ΑΝ ΡΟΜΕ Α, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, Λ Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΡΜΙΟΝΗ ΟΙΚ.ΤΟΥΡ. ΑΕ, ΕΠΑ ΑΕ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ, ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ, MENTOR MARINE, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, LOYALWARD, MARINE ENV. CONSULTANT LTD.

16 82 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Στο Σχήµα Β-Ι-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ανά πρόγραµµα, ενώ στο Σχήµα Β-Ι-3, η χρηµατοδότηση ανά κατηγορία φορέα για το Σχήµα Β-Ι-2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2006 (σε χιλ. )* IASON SSA ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΙΙ ΕΣΩΤ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ *Προγράµµατα µε έσοδα και άνω X-FLOOD HERMES EUROCEANS MARINERA 3HAZ CORINTH ΛΑΡΚΟ EUROTHEM ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ Km3Net PECHINEY 2006 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ INSEA ΛΕΙΤΟΥΡ.ΠΟΣΕΙ ΩΝ SEADATANET SEAHELLARC ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 2006 EUROTHEM MFSTEP Si-WEBS ΕΣΠΕΝ MERSEA - IP TWReferenceNET POSEIDON 2 ΕΣΩΤ. ΣΑΡΟΝΙΚΟΣ HERMES EUR-OCEANS ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Σχήµα Β-Ι-3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2006 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) 487 6% % 377 4% % % ΕΕ ΓΓΕΤ HMOΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το 2006 εγκρίθηκαν 37 νέα προγράµµατα (αναπτυξιακά, ερευνητιικά, εκπαιδευτικά, µελέτες κ.λπ.) και ένα επικοινωνιακό πρόγραµµα προβολής του Κέντρου µέσω Εκθέσεων κ.λπ., ενώ συνεχίστηκε η υλοποίηση 57 προγραµµάτων και µελετών, τα οποία είχαν εγκριθεί τα προηγούµενα έτη. Τα 95 αυτά προγράµµατα και µελέτες, χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, τη ΓΓΕΤ, από άλλους ηµόσιους, Ιδιωτικούς και ιεθνείς φορείς ενώ ένα πρόγραµµα είναι αυτο-χρηµατοδοτούµενο. Το 2006 οι ερευνητές του Ινστιτούτου υπέβαλαν (ή συµµετείχαν στην υποβολή, σε συνεργασία µε ερευνητές άλλων Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστηµίων και Φορέων τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού), 51 προτάσεις προγραµµάτων και µελετών από τις οποίες 27 έχουν ήδη εγκριθεί. Τα υλοποιούµενα προγράµµατα νέα και συνεχιζόµενα, καταγράφονται αναλυτικά στα Κεφ Ι-6.1 έως και Ι-6.6. της Ενότητας Β, ενώ οι υποβληθείσες προτάσεις στο Κεφ. Ι ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα - Αριστεία Αριστεία στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι.Ω. ΕΛΚΕΘΕ-ΕΥΡΥΑΛΗ/ 627). Συνυπεύθυνος: ρ Ε. Παπαθανασίου ρ Ι. Χατζηανέστης ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 24 µήνες (01/01/06-31/12/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Υποδοµών ΩΚΕΑΝΟΣ/ 583 Συνυπεύθυνος: ρ Ε. Παπαθανασίου ρ Α. Καραγεώργης ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες (01/05/05-30/4/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,31 από ΓΓΕΤ: ,31 από Ιδιώτες 1 : 450 Ελληνικές θάλασσες 1 ΑΝΚΟ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΕ ΕΠΕ, ΜΕΣΣΑΡΙΤΗΣ, ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣ.ΠΕΡΙΦ., SALES ELEC., ΜΑΡΙΝΤΕΡ ΑΕ.

18 84 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα Design study for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences (Km3Net/ 594). Αριθµός Συµβολαίου: GOCE-CT ρ Β. Λυκούσης ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/02/06-31/01/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,18 από ΕΕ: ,41 από ΓΓΕΤ: ,77 Toulon (Γαλλία), Capo Passero (ΝΑ Σικελία), Περιοχή Πύλου- Μεθώνης (Ελλάδα). Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου και των υτικών Ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596). Έτος Έναρξης: 2006 ρ Α. Παυλίδου ρ Ι. Χατζηανέστης (από 18/09/06) ιάρκεια: 60 µήνες (02/03/06-01/03/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: από ΤΕ Κ Μεσσηνίας: από ήµο Καλαµάτας: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας (37,5%), Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας (37,5%) & ήµος Καλαµάτας (25%) Μεσσηνιακός Κόλπος. Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών και παραµέτρων του Όρµου Αντίκυρας (PECHINEY 2006/ 597). Έτος Έναρξης: 2006 ρ. Σακελλαρίου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΒΕΕ ιάρκεια: 14 µήνες (01/03/06-30/04/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Όρµος Αντίκυρας, Κορινθιακός Κόλπος.

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 85 MARCOAST: MARine and COASTal environmental services (MARCOAST/ 600). Αριθµός Συµβολαίου: 19193/05/I-EC Λ. Περιβολιώτης ESA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιαστήµατος) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/06-31/12/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Αιγαίο Πέλαγος. ιερεύνηση του υποθαλάσσιου ηφαιστειακού πεδίου της ευρύτερης περιοχής της Σαντορίνης (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ/ 604). Έτος Έναρξης: 2006 Σ. Αλεξανδρή Πανεπιστήµιο Rhode Island (URI), Αµερική ιάρκεια: 24 µήνες (01/04/06-31/03/08) 12 ηµέρες Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ (26/04/06-07/05/06) 10 ηµέρες R/V ENDEAVOR (30/5/06-08/06/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Ευρύτερη περιοχή Σαντορίνης. INSEA: data INtegration System for Eutrophication Assessment in coastal waters (INSEA/ 606). Αριθµός Συµβολαίου: ρ Γ. Τριανταφύλλου ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/06-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,08 από ΕΕ: ,22 από ΓΓΕΤ: ,86 Παγασητικός Κόλπος, Μαγνησία.

20 86 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 A Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management (SEADATANET/ 610). Αριθµός Συµβολαίου: ρ Ε. Μπαλόπουλος & Α. Ιωνά Συντονιστής: Dr Catherine Mallard, IFREMER, France. ΕΕ (87,7%) & ΓΓΕΤ (12,3%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 60 µήνες (01/04/06-31/03/11) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,38 από ΕΕ: από ΓΓΕΤ: 2.918,38 Περιοχή έρευνας: Μεσόγειος Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Βαλτική, Αρκτική και Βόρειος Θάλασσα, Ατλαντικός και Παγκόσµιος Ωκεανός. SEismic and tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the western HELLenic ARC (SEAHELLARC/ 613). Αριθµός Συµβολαίου: ρ Ι. Παπούλια ΕΕ (55,61%) & ΓΓΕΤ (44,38%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/06/06-31/05/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,22 από ΕΕ: ,10 από ΓΓΕΤ: 9.813,12 Περιοχή έρευνας: Ν Ιόνιο. Σχεδίαση αυτόνοµου υποβρυχίου καταγραφικού οχήµατος οδηγούµενου µε µεταβολή πλευστότητας - GLIDER (ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ 616). Αριθµός Συµβολαίου: 03Ε 347 ρ Κ. Νίττης Συντονιστής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 36 µήνες (01/06/06-31/05/09) Ολικός Προϋπολογισµός: 1.900

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 87 Παρακολούθηση της ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης για το 2006 (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2006/ 625). Έτος Έναρξης: 2006 ρ Κ. Πάγκου (αναπληρώτρια ρ Ε. Κρασακοπούλου) ιάρκεια: 18 µήνες (30/08/06-28/02/08) Ολικός Προϋπολογισµός: ,70 Χρηµατοδότηση 2006: ,70 ΕΥ Ε Θεσ/νίκης (ΥΠΕΧΩ Ε, ΓΓ ηµ. Εργων, Ειδ. Υπηρεσία ηµ. Εργων, Υδρευσης, Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυµάτων Μείζονος Περ. Θεσ/νίκης) Κόλπος Θεσσαλονίκης. Εκτίµηση ευτροφισµού των Μεσογειακών Παράκτιων υδάτων (EUTRO- UNEP/ 633). Αριθµός Συµβολαίου: Memorandum of Understanding (MoU) µεταξύ UNEP & ΕΛΚΕΘΕ µε Project Account No MEL BL2214. ρ Κ. Πάγκου UNEP Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 13 µήνες (15/05/06-14/06/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Περιοχή έρευνας: Μεσόγειος. Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes (SESAME/ 639). ρ Ε. Παπαθανασίου ΕΕ (66,21%) & ΓΓΕΤ (33,79%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 48 µήνες (01/11/06-31/10/10) Ολικός Προϋπολογισµός: Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα.

22 88 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού ανοσοβιολογικού αισθητήρα για την ανίχνευση τοξινών που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs) (ΕΝΤΕΡ - 04ΕΡ92/ 643). Αριθµός Συµβολαίου: Έτος Έναρξης: 2006 ΕΝΤΕΡ 04ΕΡ92 ρ Κ. Πάγκου ιάρκεια: 24 µήνες (15/10/06-14/10/08) Ολικός Προϋπολογισµός: ΓΓΕΤ (Συγχρηµατοδότηση της ηµόσιας απάνης κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 25% από Εθνικούς πόρους). Εργαστηριακά πειράµατα, πειράµατα πεδίου (πχ. Θερµαϊκός κόλπος). Μετρήσεις Ακτινοβολίας Γάµµα στον Πυθµένα της Θάλασσας µε τον Υποθαλάσσιο Ανιχνευτή ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ/ 647). Αριθµός Συµβολαίου: ΓΓΕΤ 009-ε ρ Χ. Τσαµπάρης ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 24 µήνες (01/05/06-30/04/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Αντικείµενο Έρευνας: Περιβάλλον. Prevention and management of sea originated risks to the coastal zone (CORI/ 650). ρ Γ.Κορρές ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 18 µήνες (01/06/06-31/12/07) Ολικός Προυπολογισµός: Ανατολική Μεσόγειος. Building Operational Sustainable Services for GMES (BOSS4GMES/ 651). Αριθµός Συµβολαίου: FP SPACE ρ Κ. Νίττης ΕΕ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 30 µήνες (01/12/06-31/05/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Ευρωπαϊκές Θάλασσες.

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 89 Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration (HUMBOLDT/ 652). Αριθµός Συµβολαίου: ρ Ε. Μπαλόπουλος Επιστηµονικός Συντονιστής: Daniel Holweg (Framehofer Institute for Computer graphics) ΕΕ (46,11 %) & ΓΓΕΤ (53,89 %) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 48 µήνες (01/10/06-30/09/10) Ολικός Προυπολογισµός: Ευρωπαϊκή Ηπειρος και Θάλασσες που περιβρέχουν τις Ευρωπαϊκές Χώρες. Ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου για την παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων νερών µε τη χρήση βιοδεικτών µε σκοπό την προστασία της Ανατολικής Μεσογείου (MYTIMED/ 663). ρ Ι. Χατζηανέστης ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 30 µήνες (01/01/06-30/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Αντικείµενο Έρευνας: Παράκτια ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης και απεικόνισης για θαλάσσια ρύπανση µέσω ιαδικτυακών Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΠΟΛΩΝΙΑΣ/ 670). Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: ρ Α. Προσπαθόπουλος, Π. ρακοπούλου ΓΓΕΤ (Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Πολωνίας) 18 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Επιλεγµένες περιοχές του Αιγαίου. ιερεύνηση υποθαλάσσιας υδροθερµικής/ ηφαιστειακής δραστηριότητας στο Ελληνικό Ηφαιστειακό τόξο. Εφαρµογές τεχνολογιών αιχµής σε υποβρύχια οχήµατα (PHAEDRA 2006). Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης ΕΛΚΕΘΕ (ΙΩ) (70%) & WHOI (30%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 12 µήνες (15/03/06-15/03/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή έρευνας: Μήλος, Σαντορίνη, Κολούµπο.

24 90 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Τεχνικές υποθαλάσσιας ακουστικής τηλεπικοινωνίας αυτόνοµης πλοήγησης και ακουστικής απεικόνισης για υποθαλάσσια (τηλεχειριζόµενα και αυτόνοµα) οχήµατα. Σ. Αλεξανδρή ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 18 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Αντικείµενο Έρευνας: Τεχνολογία των τηλεκατευθυνόµενων ή αυτόνοµων υποθαλάσσιων συστηµάτων. Σύστηµα Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUA- PLANNER). ρ Γ. Πετυχάκης ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 27 µήνες (01/10/06-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή της Μυτιλήνης στην Ελλάδα και περιοχή Λεµεσού- Βασιλικού στην Κύπρο. Μελέτη της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας της ετερότροφης µικροβιακής συνιστώσας στην Ανατολική και υτική Μεσόγειο (SPAIN-GREECE/ ). Αριθµός Συµβολαίου: ΓΓΕΤ 059-ε ρ Π. Πήττα ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 24 µήνες (01/01/06-31/12/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Ανατολική και υτική Μεσόγειος.

25 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσίου Περιβάλλοντος. Πρόγραµµα παρακολούθησης δεικτών και τάσεων ρύπανσης, MEDPOL (ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΙΟΝΙΟΥ/ 117). Αριθµός Συµβολαίου: ΟΙΚ / Έτος Ανάθεσης: 2004 ρ Φ. Βουτσίνου ΥΠΕΧΩ Ε ιάρκεια: 33 µήνες (31/12/03-30/09/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,81 Αιγαίο-Ιόνιο. Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό (ΛΑΡΚΟ/ 126). Έτος Έναρξης: 2005 ρ Ν. Σύµπουρα ΓΜΑΑΕ ΛΑΡΚΟ ιάρκεια: 21 µήνες (31/03/05-31/12/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Β. Ευβοϊκός κόλπος. Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσίου Περιβάλλοντος. Πρόγραµµα παρακολούθησης δεικτών και τάσεων ρύπανσης, MEDPOL (ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ/ 172). Αριθµός Συµβολαίου: ΟΙΚ / Έτος Ανάθεσης: 2004 ρ Β.A. Κατσίκη ΥΠΕΧΩ Ε ιάρκεια: 33 µήνες (31/12/03-30/09/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,83 Σαρωνικός Κόλπος.

26 92 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκού Θεµατικού Κέντρου για τα Νερά και του ΕΛΚΕΘΕ (EUROTHEM/ 256) Έτος Έναρξης: 2001 ρ Α. Ζενέτου ΕΕ- Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (EΟΠ) µέσω Water Research Centre (WRC) ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (Λήξη 30/06/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: * Ευρωπαϊκές θάλασσες. * Μπήκαν χρήµατα και για το περσινό EUROTHEM. Επιχειρησιακή λειτουργία και µελέτη συντήρησης του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ ΩΝ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ/ 419). Αριθµός Συµβολαίου: ΣΑΜ 013 από Π Ε 2-2 ΣΜ ρ. Γεωργόπουλος & Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2002 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (01/01/02-δεν έχει προσδιορισθεί) Ολικός Προϋπολογισµός: Προϋπολογισµός τετραετίας: Αιγαίο Πέλαγος. (ANAXIMANDER/ 455). Αριθµός Συµβολαίου: EVK3-CT ρ Β. Λυκούσης. (ΙΓΜΕ: Κ. Περισσοράτης) ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2002 ιάρκεια: 45 µήνες (01/11/02-31/07/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,57 από ΕΕ: 4.159,92 από ΓΓΕΤ: ,65 Αν. Μεσόγειος.

27 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 93 Ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας στο Νότιο Αιγαίο. Υποπρόγραµµα 1: Καθοδήγηση του αλιευτικού στόλου για την αλιεία των µεγάλων πελαγικών και η διαχείρισή τους µε τη χρήση δορυφορικής εικόνας (ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΠΕΠ-FAD/ 460). Αριθµός Συµβολαίου: ΟΠΣ Έτος Έναρξης: 2002 ρ. Γεωργόπουλος Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιάρκεια: 60 µήνες (λήξη 12/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Ανατολική Μεσόγειος και Αιγαίο. Mediterranean ocean Forecasting System: Toward Environmental Predictions (MFSTEP/ 462). Αριθµός Συµβολαίου: EVK3-CT ρ Χ. Τζιαβός ΕΕ (50%) ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2003 ιάρκεια: 39 µήνες (01/03/03-31/05/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµ/τηση 2006 από ΓΓΕΤ: ,11 Μεσόγειος Θάλασσα. Si-Webs (Natural and anthropogenic modifications of the Si cycle along the land-ocean continuum: Worldwide, Ecological, Biogeochemical and Socioeconomical consequences) (Si- WEBS/ 468). Αριθµός Συµβολαίου: HPRN-CT ρ Χ. Αναγνώστου ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2002 ιάρκεια: 48 µήνες (01/10/02-30/09/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,39 από ΕΕ: ,73 από ΓΓΕΤ: 9.299,66

28 94 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ: Συνδυασµός Χερσαίων/ Θαλάσσιων Τεχνικών για την Ανάπτυξη Πρωτοποριακής Ολοκληρωµένης Μεθοδολογίας Εκτίµησης του Σεισµικού Κινδύνου για την Ασφάλεια Υποδοµών σε Παράκτιες Ζώνες (ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ/ 483). ρ Ι. Παπούλια ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2003 ιάρκεια: 36 µήνες (18/07/03-17/06/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Βόρειος Ευβοϊκός. ΕΣΤΙΑ: Προηγµένο προϊόν λογισµικού και ολοκληρωµένο σύστηµα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης σεισµικού κινδύνου (ΕΣΤΙΑ/ 492). Έτος Έναρξης: 2003 ρ Ι. Παπούλια ΓΓΕΤ/ ANKO AE ιάρκεια: 32 µήνες (01/06/03-31/01/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Ρόδος. Ανάπτυξη αεροµεταφεροµένου συστήµατος τηλεσκοπικών υπερφασµατικών δεκτών για την εύρεση υποθαλάσσιων και παράκτιων πηγών γλυκού νερού (ΙΡΙΣ/ 505). Έτος Έναρξης: 2003 ρ Α. Καραγεώργης ΓΓΕΤ/ ΑΝΚΟ Α.Ε. ιάρκεια: 36 µήνες (01/09/03-31/08/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Αιγαίο Πέλαγος. Ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήµατος και µεθοδολογίας προσδιορισµού των περιβαλλοντικά, νοµικά και κοινωνικοοικονοµικά βέλτιστων οδών διέλευσης πετρελαϊκών αποθεµάτων της Κασπίας στη Μεσόγειο δια µέσου του Αιγαίου Πελάγους (AEGEAN/ 511). Έτος Έναρξης: 2003 ρ Π. Παυλάκης (για το WP3) ιάρκεια: 36 µήνες (01/06/03-30/05/06) Ολικός Προϋπολογισµός: ΓΓΕΤ (69%) & Ιδιωτικοί Φορείς: IMPETUS ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΕ, Εταιρεία Τεχνική & Προστασίας Περιβάλλοντος, Zoolectronic, Terranova ΕΠΕ (31%) Μεσόγειος Θάλασσα.

29 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 95 Ένα ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Σύστηµα Παρακολούθησης και Πρόγνωσης κυµατισµών µε Εφαρµογές στην Ελληνική Ναυσιπλοΐα (ΕΣΠΕΝ/ 521). ρ T. Σουκισιάν ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2003 ιάρκεια: 36 µήνες (01/09/03-31/08/06) Ολικός Προϋπολογισµός: (δηµόσια δαπάνη ) Χρηµατοδότηση 2006: ,71 από ΓΓΕΤ: ,31 από Ιδιώτες (ΑΝΚΟ ΑΕ): ,40 Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος. Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσίου Περιβάλλοντος. Πρόγραµµα παρακολούθησης δεικτών και τάσεων ρύπανσης, MEDPOL (ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ/ 526). Αριθµός Συµβολαίου: ΟΙΚ / Έτος Έναρξης: 2004 ρ Ι. Χατζηανέστης ΥΠΕΧΩ Ε ιάρκεια: 33 µήνες (01/01/04-30/09/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,72 Παγασητικός Κόλπος. Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσίου Περιβάλλοντος. Πρόγραµµα παρακολούθησης δεικτών και τάσεων ρύπανσης, MEDPOL (ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ/ 527). Αριθµός Συµβολαίου: ΟΙΚ / Έτος Έναρξης: 2004 ρ Β.A. Κατσίκη ΥΠΕΧΩ Ε ιάρκεια: 33 µήνες (01/01/04-30/09/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,69 Κορινθιακός Κόλπος.

30 96 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Τεχνική Υποστήριξη για την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/EU) (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΕΕ ΝΕΡΑ/ 529). Αριθµός Συµβολαίου: REF: Έτος Έναρξης: 2005 ρ Ε. Παπαθανασίου Γενική /νση Περιβάλλοντος µέσω WRC ιάρκεια: 36 µήνες (21/02/05-20/02/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,37 Ανάλογα µε τις προσφερόµενες εργασίες Marine Environment and Security for the European Area (MERSEA-IP/ 532). Αριθµός Συµβολαίου: AIP3-CT ρ Κ. Νίττης ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 48 µήνες (01/04/04-31/03/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,29 από ΕΕ: ,81 από ΓΓΕΤ: ,48 Παγκόσµιος Ωκεανός- Μεσόγειος (για ΕΛΚΕΘΕ). ιαχείριση και Βιώσιµη Ανάπτυξη Προστατευόµενων Μεταβατικών Νερών (TWReferenceNET/ 534). Αριθµός συµβολαίου: 3B073 ρ Σ. Ρεϊζοπούλου EE (75%) & ΓΓΕΤ µέσω ΥΠΕΘΟ (25%) Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/04-31/12/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,76 από ΕΕ: ,26 από ΓΓΕΤ: ,5 Αµβρακικός Κόλπος, Μεσολόγγι, Λιµνοθάλασσες, έλτα Νέστου, Γιάλοβα, Πάπας/ Άραξος

31 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 97 (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ-ΠΛΩΤΗΡΕΣ/ 542). Πρόγραµµα Β. Profiling Float Observations in the Aegean Sea (ΠΛΩΤΗΡΕΣ). Α. Θεοχάρης Office of Naval Research (ONR) Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 36 µήνες ( ) Ολικός Προϋπολογισµός: $ ( ) Χρηµατοδότηση 2006: ,78 Νότιες Κυκλάδες. ιεθνής ράση για την Αειφορία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας- ΙΑΣΩΝ (IASON SSA/ 552). Αριθµός Συµβολαίου: ρ Ε. Παπαθανασίου EE (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 18 µήνες (01/01/05-30/06/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,39 από ΕΕ: 9.769,12 από ΓΓΕΤ: ,27 Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα. Παραγωγή και εκτροφή του αχινού (Paracentrotus lividus) στην Ελλάδα (ΑΧΙΝΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ/ 554). Έτος Έναρξης: 2005 ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου ΑΝ ΡΟΜΕ Α A.E ιάρκεια: 36 µήνες (23/03/05-22/03/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Αµβρακικός Κόλπος.

32 98 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΠΟΣΕΙ ΩΝ-ΙΙ: εύτερης γενιάς σύστηµα ωκεανογραφικής παρακολούθησης και πρόγνωσης στην Ανατολική Μεσόγειο (ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΙΙ./ 558). Συντονιστής Προγράµµατος: Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης Αναπληρωτής: Εκτελεστικός Γραµµατέας: ρ Ε. Παπαθανασίου ρ Κ. Νίττης EE (75%) & ΓΓΕΤ µέσω ΥΠΕΘΟ (25%) Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 36 µήνες (01/01/05-31/12/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµ/τηση 2006 από ΕΕ: ,32 Αιγαίο - Ανατολική Μεσόγειος. Παρακολούθηση του Οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ/ 561). ρ Ε.. Χρήστου Αντικαταστάτης: ρ Ι. Σιώκου-Φράγκου (από 16/03/07) ΕΥ ΑΠ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 18 µήνες (01/09/05-28/02/07) Ολικός Προϋπολογισµός: ,38 Χρηµατοδότηση 2006: ,99 Σαρωνικός κόλπος. ιεπιστηµονικές έρευνες στα ηπειρωτικά περιθώρια/ βαθιές λεκάνες και «ακραία» περιβάλλοντα των Ευρωπαϊκών θαλασσών όσον αφορά στο ρόλο τους στην λειτουργία των οικοσυστηµάτων και στην βιοποικοιλότητα (HERMES/ 565). Αριθµός Συµβολαίου: GOCE-CT ρ Β. Λυκούσης ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 48 µήνες (01/04/05-31/03/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,84 από ΕΕ: ,78 από ΓΓΕΤ: ,06 Μεσόγειος θάλασσα (υπευθυνότητα ΕΛΚΕΘΕ), Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα.

33 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 99 European Network of Excellence for Ocean Ecosystem Analysis (EUR-OCEANS/ 566). Αριθµός Συµβολαίου: (NoE) ρ Ι. Σιώκου-Φράγκου ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 48 µήνες (01/01/05-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,19 από ΕΕ: ,1 από ΓΓΕΤ: ,09 Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος. Coordination of National and Regional Marine RTD Activities in Europe (MarinERA/ 567). Αριθµός Συµβολαίου: ρ Κ. Νίττης ΕΕ Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 4 χρόνια (01/11/04-31/10/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Ευρωπαϊκές Θάλασσες. Σεισµοί, τσουνάµις και κατολισθήσεις στον Κορινθιακό Κόλπο. Πολυεπιστηµονική προσέγγιση για την µέτρηση, προσοµοίωση και πρόβλεψη των µηχανισµών ενεργοποίησης και των αποτελεσµάτων τους (3HAZ-CORINTH/ 568). Αριθµός Συµβολαίου: (GOGE)-3HAZ-Corinth ρ Β. Λυκούσης ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%) Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 30 µήνες (01/12/04-31/05/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµ/τηση 2006 από ΓΓΕΤ: ,43. Κορινθιακός Κόλπος.

34 100 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Μακροχρόνια µεταβλητότητα στις υδροφυσικές διεργασίες και στα κυρίαρχα είδη ζωοπλαγκτού στη Μαύρη Θάλασσα και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αλληλοσυσχετίσεις και Εξάρτηση από τις Μεταβολές Κλίµατος (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ/ 575). ρ Χ. Κοντογιάννης ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 24 µήνες (31/12/05-30/12/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Αιγαίο Πέλαγος και Μαύρη Θάλασσα. ιαχείριση ωκεανογραφικών δεδοµένων και πληροφοριών της ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ/ 577). Αριθµός Συµβολαίου: 082-γ (κωδικός έργου ΓΓΕΤ) Α. Ιωνά ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 24 µήνες (01/11/05-31/10/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: 9.346,64 Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα. Υπολογιστική γεωµετρία µε εφαρµογές σε συστήµατα GIS και CAD (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΝΕ / 580). ρ. Βλάχος ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: 3.246,75 Υπολογιστική Γεωµετρία µε εφαρµογές.

35 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 101 Η χρήση κυτταρικών και βιοχηµικών βιοδεικτών σε ψάρια για την εκτίµηση της ανθρωπογενούς ρύπανσης σε θαλάσσια και γλυκά νερά (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ/ 588). ρ Α. Τσαγκάρη ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 24 µήνες (08/02/06-08/02/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: 8.147,84 Θαλάσσιες παράκτιες περιοχές στην Ελλάδα και ποτάµια στην Ουκρανία. Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική Μεσόγειο, µε τη χρήση βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές αλλαγές; (ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ/ 589). ρ Β. Λυκούσης ΓΓΕΤ (90%) & Μουσείο Γουλανδρή (10%) Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες (01/06/05-31/05/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµ/τηση 2006 από ΓΓΕΤ: ,35 Αιγαίο Πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειος. Black Sea Scientific Network BLACK SEA SCENE (BLACK SEA/ 607). Αριθµός Συµβολαίου: ( RICA ) ρ Ε. Μπαλόπουλος & Α. Ιωνά ΕΕ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες (01/12/05-30/11/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Μαύρη Θάλασσα. Μελέτη των ετήσιων και βιολογικών κύκλων του πλαγκτού σε παράκτια περιοχή (PLANKTON IN COASTAL AREA). ρ Ε. Χρήστου UNEP Έτος Έναρξης: 1989 ιάρκεια: συνεχιζόµενο Άγιος Κοσµάς.

36 102 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Mediterranean ocean Forecasting System: Toward Environmental Predictions (MFSTEP ΚΡΗΤΗΣ/ ). Έτος Έναρξης: 2003 ρ Γ. Τριανταφύλλου ΕΕ & ΓΓΕΤ ιάρκεια: 39 µήνες (01/03/03-31/05/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµ/τηση 2006 από ΓΓΕΤ: ,49 Μεσόγειος Θάλασσα. Ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήµατος και µεθοδολογίας προοσδιορισµού των περιβαλλοντικά, Νοµικά και Κοινωνικο-οικονοµικά Βέλτιστων Οδών διέλευσης Πετρελαιακών αποθεµάτων της Κασπίας στη Μεσόγειο διαµέσου του Αιγαίου Πελάγους (ΕΠΑΝ AEGEAN ΚΡΗΤΗΣ/ ). ρ Γ. Τριανταφύλλου ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2003 ιάρκεια: 36 µήνες (01/06/03-30/05/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Μεσόγειος Θάλασσα. Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσίου Περιβάλλοντος. Πρόγραµµα παρακολούθησης δεικτών και τάσεων ρύπανσης, MEDPOL (MEDPOL ΚΡΗΤΗΣ/ ). Αριθµός Συµβολαίου: ΟΙΚ / Έτος Έναρξης: 2004 ρ Β.Α. Κατσίκη ΥΠΕΧΩ Ε ιάρκεια: 33 µήνες (01/01/04-30/09/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: ,88 Κρήτη. Use of ENVISAT Data to Derive the European Radiation Budget. European Space Agency ENVISAT Project code 1490 Dr A.C. Banks European Space Agency Έτος Έναρξης: 2003 ιάρκεια: 3 χρόνια (01/07/03-30/06/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Σε είδος (αντίστοιχο ) Ευρώπη και Μεσόγειος/ Remote Sensing.

37 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 103 Coastal Marine Habitat Differentiation using Hyperspectral Remote Sensing Data (UK Natural Environment Research Council -NERC). Airborne Remote Sensing Project Code MC04/15 Dr. A.C. Banks NERC Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 3 χρόνια (14/04/04-13/04/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Σε είδος (αντίστοιχο ) Κρήτη/ Remote Sensing. Unravelling Long-term Deposition Upon a Tectonically Active Coastal Piedmont at Sfakion in Southern Crete (UK Natural Environment Research Council -NERC). Airborne Remote Sensing Project Code MC04/16 Dr. A.C. Banks NERC Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 3 χρόνια (14/04/04-13/04/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Σε είδος (αντίστοιχο ) Κρήτη/ Remote Sensing. Απολύµανση θαλασσίου έρµατος µέσω in situ ηλεκτρολυτικής παραγωγής απολυµαντικού χλωρίου (BALLAST WATER/ ). Αριθµός Συµβολαίου: 03/Ε /749 ρ Π. Πήττα ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 30 µήνες (01/11/05-30/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: ,90 Η χρήση των µυδοκαλλιεργειών ως βιοφίλτρο σε ευτροφικά θαλάσσια περιβάλλοντα. ρ E. Τσαπάκης Υπουργείο Παιδείας Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 24 µήνες (01/05/05-01/05/07) Ολικός Προϋπολογισµός 2005: Μαλλιακός Κόλπος.

38 104 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στις βενθικές βιογεωχηµικές διεργασίες (ΙΒΙΣ/ ). ρ Ε. Τσαπάκης ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 36 µήνες ( ) Ολικός Προϋπολογισµός: ,65 Χρηµ/τηση 2006 από ΓΓΕΤ: ,82 Σαρωνικός Κόλπος & Κόλπος Σητείας ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες (ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΑ 2006/ 591). Αριθµός Συµβολαίου: 1489/06 ρ Ι. Παπούλια ΕΠΑ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 6,5 µήνες Α φάση: 3 µήνες (23/01/06-20/04/06) Β φάση: 3,5 µήνες (20/04/06-31/07/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Α φάση: Β φάση: Χρηµατοδότηση 2006: Νότιος Ευβοϊκός. Επεξεργασία και παροχή κυµατολογικών δεδοµένων για προ-µελέτη σκοπιµότητας εκµετάλλευσης κυµατικού δυναµικού στο Αιγαίο Πέλαγος (ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ 599). Έτος Έναρξης: 2006 ρ Τ. Σουκισιάν ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ιάρκεια: 1 µήνας (01/04/06-30/04/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Αιγαίο Πέλαγος.

39 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 105 Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου Μηλίνας, Μαγνησίας (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΗΛΙΝΑΣ/ 605). Έτος Έναρξης: 2006 ρ Β. Καψιµάλης ήµος Σηπιάδος ιάρκεια: 3 µήνες (01/04/06-30/06/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Παγασητικός Κόλπος. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εργασίες εξόρυξης στο λατοµείο της ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΑΕ στην Κίµωλο και φόρτωσης των υλικών εξόρυξης σε πλωτά µέσα (ΚΙΜΩΛΟΣ/ 614). Έτος Έναρξης: 2006 ρ Π. Παναγιωτίδης BENTOMINE SA ιάρκεια: 4 µήνες (24/05/06-24/09/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Κίµωλος. Εκπόνηση µελέτης για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της διασποράς των θερµικών αποβλήτων στον κόλπο της Ελευσίνας από τις δύο σχεδιαζόµενες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής 824 MW (ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ/ 617). Έτος Έναρξης: 2006 Λ. Περιβολιώτης ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ιάρκεια: 4 µήνες (25/05/06-25/09/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Κόλπος Ελευσίνας. Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του λιµένα Τρικερίου Μαγνησίας (ΤΡΙΚΕΡΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑ/ 619). Έτος Έναρξης: 2006 ρ Θ. Κανελλόπουλος Κοινότητα Τρικερίου ιάρκεια: 3 µήνες (05/07/06-05/10/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Παγασητικός Κόλπος.

40 106 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΚΑΒΟ ΣΙ ΕΡΟ/ 621 Α. Προµελέτη µε τίτλο: ιάθεση ωκεανογραφικών στοιχείων και συνοπτική προκαταρκτική έκθεση για διάθεση αλµολοίπου στην Β.Α. Κρήτη (ΚΑΒΟ ΣΙ ΕΡΟ- προµελέτη/ 621). Έτος Έναρξης: 2006 Α. Θεοχάρης LOYALWARD LTD. ιάρκεια: 2 µήνες (01/04/06-31/05/06) Ολικός Προϋπολογισµός: ΒΑ Περιοχή Κρήτης (Κάβο-Σίδερο). Β. Μελέτη µε τίτλο: Εκπόνηση µελέτης του θαλάσσιου αποδέκτη για την διάθεση αλµολοίπου στην περιοχή του όρµου Έλιγκα από το σταθµό αφαλάτωσης του έργου τουριστικής ανάπτυξης Κάβο Σίδερο (ΚΑΒΟ ΣΙ ΕΡΟ/ 621). Έτος Έναρξης: 2006 Α. Θεοχάρης LOYALWARD LTD. ιάρκεια: 8 µήνες (01/07/06-28/2/07) Ολικός Προϋπολογισµός: ( ) Χρηµατοδότηση 2006: Βόρειο-Ανατολική ακτή Κρήτης. Ολοκληρωµένη περιβαλλοντική έρευνα της παράκτιας ζώνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου µε στόχο την αειφόρο διαχείρισή του (ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΛΠΟΥ ΛΑΓΑΝΑ/ 624). Έτος Έναρξης: 2006 ρ Π. Παναγιωτίδης Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου ιάρκεια: 3 µήνες (11/04/06-10/07/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Κόλπος Λαγανά (Ζάκυνθος).

41 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 107 Μελέτη ανάπτυξης εικτών Θαλάσσιας Ρύπανσης στην Ελλάδα (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ/ 630). Αριθµός Συµβολαίου: MEL BL 2210 Έτος Έναρξης: 2006 Ν. Στρεφτάρης UNEP/MAP ιάρκεια: 4 µήνες (01/05/06-31/08/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Ελλάδα. Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου Άφησσου, Μαγνησίας. Έτος Έναρξης: 2006 ρ Β. Καψιµάλης ιάρκεια: 3 µήνες (01/04/06-30/06/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Αλιευτικός Όµιλος Αφετών και το Αρχιτεκτονικό Γραφείο ΓΙΑΜΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Παγασητικός Κόλπος Συνεχιζόµενες Μελέτες ιερεύνηση των επιπτώσεων της θερµικής ρύπανσης από την απόρριψη του νερού ψύξης του θερµοηλεκτρικού σταθµού της ΕΛΠΕ στον Όρµο Θεσσαλονίκης, καθώς και των ενδεχόµενων προβληµάτων από το πλαγκτόν στο σύστηµα πρόσληψης του νερού ψύξης (ASPROFOS/ 449). Έτος Έναρξης: 2002 ιάρκεια: ρ Π. Παναγιωτίδης Ενεργειακή Θεσ/νίκης ΑΕ (ΕΛΠΕ) 10 µήνες α) 3 µήνες το 2002 (03/12/02-02/03/03) β) 1 µήνα το 2004 ( εκ. 2004) γ) 3 µήνες το 2005 (10/03/05-10/06/05) δ) 3 µήνες 2006 Ολικός Προϋπολογισµός: α) 2002: β) 2004: γ) 2005: δ) 2006: Χρηµατοδότηση 2006: Όρµος Θεσσαλονίκης.

42 108 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Μελέτη αντιµετώπισης των φαινοµένων παράκτιας διάβρωσης και απόθεσης στις δυτικές και βόρειες ακτές του ήµου Λευκάδας 2η Φάση (ΛΕΥΚΑ Α 2005/ 570). Έτος Έναρξης: 2005 ρ. Σακελλαρίου ήµος Λευκάδας ιάρκεια: 16 µήνες (01/08/05-31/11/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Παράκτια ζώνη Β. Λευκάδας. Ποιότητα των βυθοκορηµάτων στην προέκταση του αεροδιάδροµου της Μίκρας (Αεροδρόµιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης) (ΑΕΡΟ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ/ 581). Έτος Έναρξης: 2005 ρ Β. Καψιµάλης ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ιάρκεια: 3 µήνες (19/12/05-18/03/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Θερµαϊκός Κόλπος. Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον όρµο άρδιζας του δήµου Ερµιόνης νοµού Αργολίδας από την επαναλειτουργία εγκατάστασης φόρτωσης πλοίων (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ/ 590). Έτος Έναρξης: 2005 ρ Ι. Χατζηανέστης Ερµιόνη Οικονοµία και Τουρισµός Α.Ε. ιάρκεια: 2 µήνες (01/12/05-31/01/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Όρµος άρδιζας. Some aspects of the environmental impact of aquaculture in sensitive areas (IASA/ ). Έτος Έναρξης: 2005 ρ Π. Πήττα Poseidon Aquatic Resource Management Ltd, U.K. ιάρκεια: 12 µήνες (01/06/05-31/06/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Ευρώπη.

43 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 109 Χωροθέτηση ζωνών υδατοκαλλιεργειών Ιόνιων Νήσων (ΙΟΝΙΑ/ ). ρ Ε. Τσαπάκης ΓΓΕΤ µέσω ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 24 µήνες (13/7/04-13/7/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Ιόνια νησιά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Νέα Προγράµµατα Υποτροφιών Οικολογικός έλεγχος στο Αιγαίο µέσω της µελέτης των βιοκοινωνιών σκληρού υποστρώµατος της υποπαράλιας ζώνης: κατευθυντήρια µελέτη στο Σαρωνικό Κόλπο. ρ Π. Παναγιωτίδης & ρ Μ.Α. Pancucci ΙΚΥ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 12 µήνες (01/01/06-31/12/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Κάλυψη εξόδων µετακίνησης υποτρόφων Σαρωνικός. Χορήγηση υποτροφίας για µεταδιδακτορική έρευνα µε θέµα τη µελέτη του ρόλου των εισροών της σκόνης της Σαχάρας στους κύκλους της διαλυτής οργανικής ύλης σε συστήµατα µε περιοριστικό παράγοντα το άζωτο έναντι αυτών µε περιοριστικό παράγοντα το φώσφορο (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ POST DOC ΤΟΥ EUROCEAN/ 612). Έτος Έναρξης: 2006 ρ Ι. Χατζηανέστης ΕΕ (στα πλαίσια του πρ/τος υποτροφιών EUR-OCEANS) ιάρκεια: 24 µήνες (01/05/06-30/04/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµατοδότηση 2006: Ανατολική Μεσόγειος, Βόρειος Ατλαντικός.

44 110 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA Συνεχιζόµενα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία (ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ 305). Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Έτος Έναρξης: 1998 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο 6.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΑ/ 241. ρ Π. Παναγιωτίδης Έτος Έναρξης: 1997 ΕΣΟ Α ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ 355 Έτος Έναρξης: 2004 Σ. Σταυρακάκης Ινστιτούτα ΕΛΚΕΘΕ, Ιδιώτες & Άλλοι ηµόσιοι Φορείς ιάρκεια: 24 µήνες (29/11/04-28/11/06) Ολικός Προϋπολογισµός: Αναµενόµενη εισροή ~ Χρηµατοδότηση 2006: 7.545,24 από Ιδιώτες 1 : 376,04 από Άλλους ηµ. Φορείς 2 : 7.169,2 1 ΑΡΩΝΗΣ- ΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 2 ΤΕ Κ Ν.ΑΧΑΪΑΣ, ΚΕΠ, ΜΕΤΡΟΝ ΚΕΠ, ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ/ 391. Έτος Έναρξης: 2001 Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης Χρηµατοδότηση 2006: ,88 από Cosmote: ,38 από ΤΙΓΚΑΣ ΕΥΓ.: 297,50 ιάφοροι Φορείς, Ιδιώτες

45 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 111 Συνεργασία ΕΛΚΕΘΕ- ΕΕΑ- Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΩΣ/ 499). Α φάση: ρ Β. Λυκούσης Β φάση: Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης Α φάση: Υπ. Πολιτισµού (Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων) (50%) & Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, µέσω ΕΕΑ (50%) Β φάση: Institute of Nautical Archaeology, USA Έτος Έναρξης: Α φάση: 2003 Β φάση: 2006 ιάρκεια: Α φάση: (Οκτ. 03, Ιούν. 04, Ιούν. 05) Β φάση: (Ιούλ. 06) Ολικός Προϋπολογισµός: ,34 Α φάση: ,34 Β φάση: Χρηµατοδότηση 2006: ,57 Περιοχή Παγασητικού κόλπου Αρτεµήσιου- Τρίκερι- Αν. Μαγνησία, Ανατολικές ακτές Εύβοιας, Χερσόνησος Χαλκιδικής- Άθως Χηµικές Αναλύσεις σε είγµατα Θαλασσινού νερού (HELCYP/ ). ρ Ε. Τσαπάκης Ιδιώτες Έτος Έναρξης: 2003 (15/07/03) ιάρκεια: Συνεχιζόµενο Χρηµατοδότηση 2006: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα Permanent Station for Satellite Altimetry Calibration and Sea Level Monitoring. ρ A.C. Banks Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: συνεχιζόµενο Ολικός Προϋπολογισµός: / έτος Μεσόγειος/ Remote Sensing.

46 112 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ευρωπαϊκή διάσκεψη σχετικά µε την ενθάρρυνση της υδατοκαλλιέργειας, EUROAQUARIA. Αριθµός Συµβολαίου: REF FISH REG/4C4(2006)D/2968, Agreement number SI Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: Ολικός Προϋπολογισµός: Αντικείµενο Έρευνας: ρ Εµ. Τσαπάκης ΕΕ & Exma Diputacion Provincial de Huelva. 12 µήνες εν έχει προϋπολογισµό Ενθάρρυνση Υδατοκαλλιέργειας. Ενσωµάτωση της Υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών, LITTORALIA 06. Αριθµός Συµβολαίου: Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: Ολικός Προϋπολογισµός: Αντικείµενο Έρευνας: FISH /05/AP/01 SI ρ Εµ. Τσαπάκης (1) ΕΕ, (2) Exma Diputacion Provincial de Huelva, (3) IFAPA- Junta de Andalucia (Spain), (4) Municipio de Olhao (Protugal) 6 µήνες εν έχει προϋπολογισµό Θαλάσσια Υδατοκαλλιέργεια ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΑΛΙΑ/ 623. Αριθµός Συµβολαίου: 23 Υπεύθυνος: Έτος Έναρξης: 2006 Α. Ζαµπέλης ιάρκεια: 11 µήνες (20/06/06-31/04/07) Ολικός Προϋπολογισµός: Χρηµ/τηση 2006 από ΓΓΕΤ: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (70%) & ΓΓΕΤ (30%)

47 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού ανοσοβιολογικού αισθητήρα ως σύστηµα αρχικής προειδοποίησης γιά την ανίχνευση τοξινών κατά την εµφάνιση Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs). Acronym: ΕΝΤΕΡ. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλάισια του «Προγράµµατος Ενταξης στο Ελληνικό Ε &.Τ Σύστηµα, Ερευνητών από το Εξωτερικό (PhD), ΕΝΤΕΡ-2004» (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: 04ΕΡ92). Ανάδοχος Φορέας: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Προσκεκληµένη Ερευνήτρια: ρ Λ. Γιαννούδη. ρ Κ. Πάγκου Εκτίµηση ευτροφισµού των Μεσογειακών Παράκτιων Υδάτων (Assessment of Eutrophication in the Mediterranean coastal waters). Acronym: UNEP-EUTRO. Υπεβλήθη στην UNEP/MAP (Memorandum of Understanding=MoU) (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: MEL BL2214). ρ Κ. Πάγκου Σύστηµα Εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες. Acronym: AQUA-PLANNER. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του INTERREG III ΕΛΛΑ Α-ΚΥΠΡΟΣ (εγκρίθηκε). ρ Γ. Πετυχάκης Επιπτώσεις των Ιχθυοκαλλιεργειών στις Βενθικές Βιογεωχηµικές ιεργασίες. Acronym: ΙΒΙΣ Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του ΠΕΝΕ 2003 (εγκρίθηκε). ρ Εµ. Τσαπάκης. Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment. Acronym: CIRCE Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 6 th Framework Programme, Global Change and Ecosystems/ Prediction and Climate Change and its impacts/climate Change impacts in the Mediterranean area (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: ). Συντονιστής: Dr A. Navarra (INGV/ Bologna, Italy). Subcontractor: IASA/ ΕΚΠΑ ( ρ Σ. Σοφιανός). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Θεοχάρης. Improvement of Ecological Assessment of marine coastal zones enriched by toxic aerosols. Επανυποβλήθηκε στο BSEC (Black Sea Economic Cooperation) σε συνεργασία µε Ρώσους (υπεύθυνοι προγράµµατος) και Ουκρανούς (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ε. Καµπέρη. Mediterranean Climate Variability and Predictability/ ESF Acronym: MedCLIVAR/ESF Υπεβλήθη στο ESF. (εγκρίθηκε). Συντονιστής: Dr R. Boscolo. Προεδρεύων του Steering Committee: Prof. P. Lionello. Ελληνιας Εκπρόσωπος, µέλςο του Steering Committee: Α. Θεοχάρης. Συνεργαζόµενοι φορείς: Αστεροσκοπείο Αθηνών (Καθηγ. Χρ. Ζερεφός) και Παν. Αιγαίου ( ρ. Β. Ζερβάκης).

48 114 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Design study for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences. Acronym: Km3Net Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 6 th Framework Programme (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: GOCE-CT ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ- Κύριος εταίρος: ρ Β. Λυκούσης. Acronym: ESONET NoE Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 7 th Framework Programme (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ- Κύριος εταίρος: ρ Β. Λυκούσης. European CΟastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system. Acronym: ECOOP. Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 6 th Framework Programme (4 th Call) (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Νίττης. Building Operational Sustainable Services for GMES. Acronym: BOSS4GMES. Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 6 th Framework Programme (Space-1) (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: FP SPACE ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Νίττης. Σχεδίαση αυτόνοµου υποβρυχίου καταγραφικού οχήµατος οδηγούµενου µε µεταβολή πλευστότητας. Acronym: GLIDER. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του ΠΕΝΕ (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: 03Ε 347). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Νίττης. Ολοκληρωµένη περιβαλλοντική έρευνα της παράκτιας ζώνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, µε στόχο την αειφόρο διαχείρισή του. Υπεβλήθη στο ΥΠΕ Ω Ε (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Π. Παναγιωτίδης. A European Research Training Network on Key Technologies for Intervention Autonomous Underwater Vehicles. Acronym: FREESUBNET. Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 6 th Framework Programme (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: MRTN-CT ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Νίττης. Marine Environmental Assessment of the Mediterranean Sea. Υπεβλήθη στην International Atomic Energy Agency, RER/7/003 (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: RER/7/003). Συντονιστής: Marine Environmental laboratory of IAEA, Monaco. Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Τσαµπάρης. Μελέτη της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας της ετερότροφης µικροβιακής συνιστώσας στην Ανατολική και υτική Μεσόγειο. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος ιακρατικής Συνεργασίας Ελλάδας- Ισπανίας (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: 059-ε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ- Κύριος Εταίρος: ρ Π. Πήττα. Geophysical Survey in the Offshore Zone of high pressure natural gas pipeline to Aliveri. Microseismicity, Seismic and Geotexhnical Analyses. Υπεβλήθη στη ΕΠΑ ΑΕ. (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ι. Παπούλια. Επιστηµονικός Συντονιστής: ρ Γ. Ρουσάκης.

49 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 115 Geophysical Survey in the Offshore Zone of high pressure natural gas pipeline to Aliveri. New Route Υπεβλήθη στη ΕΠΑ ΑΕ. (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ι. Παπούλια. Επιστηµονικός Συντονιστής: ρ Γ. Ρουσάκης. Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών και παραµέτρων του Όρµου Αντίκυρας. Acronym: PECHINEY Υπεβλήθη στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΒΕΕ. (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Σακελλαρίου. Integration of the aquaculture in the sustainable development of coastal zones. Acronym: LITTORALIA 06. Υπεβλήθη στην EE, Excma. Diputacion Provincial de Huelva, I.F.A.P.A.- Junta de Andalucia (Spain) and Municipio de Olhao, Portugal (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ε. Τσαπάκης. European Conference on Aquaculture Encouragement. Acronym: EUROAQUARIA. Υπεβλήθη στην EE (εγκρίθηκε µε Αρ. Συµβολαίου: REF FISH REG/4C4). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ε. Τσαπάκης. Επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στις βενθικές βιογεωχηµικές διεργασίες. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ- ΠΕΝΕ (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ε. Τσαπάκης. Development and application of ultra- and nano- filtration technologies to environmental studies of dissolved organic matter and nutrients (Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων υπέρκαι νάνο- διήθησης σε περιβαλλοντικές µελέτες διαλυµένου οργανικού υλικού και θρεπτικών). Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ (εγκρίθηκε). Επίκουρος Καθηγ. Α. Γώγου Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΗΠΑ: Dr Daniel J. Repeta, WoodsHole Oceanographic Institution. ιερεύνηση υποθαλάσσιας υδροθερµικής/ ηφαιστειακής δραστηριότητας στο Ελληνικό Ηφαιστειακό Τόξο Εφαρµογές τεχνολογιών αιχµής σε υποβρύχια οχήµατα. Acronym: PHAEDRA Αυτοχρηµατοδοτούµενο (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Σακελλαρίου. Συµµετοχή στην ωκεανογραφική αποστολή «Etude des ecosystems profonds de la Mediterranee» µε την πρόταση: Microbial community fingerprints and meiofaunal composition in hydrocarbon seeps and brine lakes of the Nile Deep-Sea fan. Η πρόταση για την αποστολή υπεβλήθη για χρηµατοδότηση στο IFREMER- FRANCE (εγκρίθηκε). Επιστηµονικού Υπεύθυνοι Προγράµµατος: Jean Paul Foucher, Catherine Pierre. Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Π. Πολυµενάκου. Assessing the Pollution of the Issyk-Kul Lake Area using Remote Sensing and GIS. Acronym: N/A Υπεβλήθη στο NATO, Programme for Security through Science, Science for Peace Call for Proposals 2006 (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ- Κύριος Εταίρος: Dr A.C. Banks.

50 116 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 BIOdiversity and ecosystem FUNctioning in contrasting southern European deep-sea environments: from viruses to megafauna. Acronym: BIOFUN Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του ESF- EUROCORES, Ecosystem Functioning and Biodiversity in the Deep Sea (06-EuroDEEP-FP-005) (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (συνεργαζόµενος εταίρος): ρ Ν. Λαµπαδαρίου. Nutrient tunnelling or trophic bypass alternative food web routesfrom nutrients to zooplankton production in P-limited marine systems. Υπεβλήθη στο Νορβηγικό Συµβούλιο Έρευνας (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Π. Πήττα. Μορφολογική- ιζηµατολογική και γεωτεχνική- µελέτη του πυθµένα για την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου ηλεκτρικής τάσης στην περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου (Αττική- Εύβοια). Υπεβλήθη σε συνεργασία µε τη GEOTECH UGP και θα χρηµατοδοτηθεί από την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ. (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Γ. Ρουσάκης. Cable route survey for Algeria Oran extension. Υπεβλήθη σε συνεργασία µε τη GEOTECH UGP και θα χρηµατοδοτηθεί από την εταιρεία TYCO, USA (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Γ. Ρουσάκης. Environmental Management Adriatic Sea Strategy. Acronym: E.M.A.S.S. Υπεβλήθη στην EE- Directorate General for Environment (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Σ. Ρεϊζοπούλου. Mediterranean Diving Parks Networks Υπεβλήθη στα πλαίσια του INTERRREG- ARCHIMED II (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Γεωργόπουλος. The Gulf of Corinth continental rift: Constraining development of early stage rifting and fault processes, geohazards and Quaternary paleioenvironments. Υπεβλήθη στο IODP (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Σακελλαρίου. Phytoplankton and primary productivity monitoring using earth observation in the Eastern Mediteranean. Υπεβλήθη στο ESA Greece Task Force Call for proposals 2006 (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Dr A.C. Banks. Κατάσταση ευτροφισµού, µε έµφαση σε επικίνδυνα φυτοπλαγκτονικά είδη, σε ζώνες αναψυχής της Ελλάδος και Τυνησίας: Ευβοϊκός Κόλπος- Κόλπος Τύνιδος. Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια της ιακρατικής Συνεργασίας Ελλάδος-Τυνησίας (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Ο. Γκότση-Σκρέτα. Maritime Security and Safety Acronym: MARISSA. Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του PASR2006 µε συντονιστή THALES (Προετοιµασία για FP7) (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Νίττης.

51 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 117 European Tsunami Detection and Early Warning Acronym: EUTOP Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 6 th Framework Programme, IST Thematic Priority µε συντονιστή INGV (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Νίττης. Συστηµατική ραδιοχρονολόγηση ρηγµάτων του Κορινθιακού Κόλπου: Εφαρµογή για την εκτίµηση του σεισµικού κινδύνου των ρηγµάτων της Βόρειας Πελοπονήσου. Acronym: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Υπεβλήθη στο Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Σακελλαρίου. Σύστηµα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Acronym: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του INTERREG III Ελλάδα-Κύπρος (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Τσαµπάρης. Microseismicity and radon real time monitoring in the marine environment Acronym: MIRAMARE Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του 6 th Framework Programme -STREP (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Τσαµπάρης. Azione pilota di gestione e sviluppo sostenibile di ecosistemi acquatici Natura 2000: sviluppo di strutture tecniche congiunte tra Amministrazioni e Istituti di Ricerca. Acronym: PILOTA Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 6 th Framework Programme, INTERREG ITALIA- GRECIA. (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Σ. Ρεϊζοπούλου. Sublittoral hard-bottom communities in the ecological monitoring of the Aegean Sea: a pilot in the Saronikos Gulf. Υπεβλήθη στο ΙΚΥ & DAAD, στα πλαίσια του προγράµµατος IKYDA 2006 «Ειδικών Προγραµµάτων ιεθνών Υποτροφιών» (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Π. Παναγιωτίδης & ρ A. Pancucci-Παπαδοπούλου. Nutrient tunneling and trophic bypass; alternative food web routes from nutrients to zooplankton production. Υπεβλήθη για χρηµατοδότηση στην Norwegian Research Council (NRC) µε υπεύθυνο: Tron Frede Thingstad, University of Bergen (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Π. Πήττα. Investigation of water quality in the wetland of Schinia using Rn-222 as a tracer. Υπεβλήθη στην IAEA (International Atomic Energy Agency) (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Χ. Τσαµπάρης. Osservatorio sullo stato ecologico di ecosistemi costieri nell ecoregione Ionica-Adriatica. Acronym: OBSECO. Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 6 th Framework Programme, INTERREG Italia-Grecia (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Σ. Ρεϊζοπούλου.

52 118 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Μελέτες Μελέτη που αφορά την διερεύνηση των επιπτώσεων της διασποράς αλµολοίπου στο θαλάσσιο περιβάλλον των ανατολικών ακτών της Κρήτης (Κόλπος Γράντες). Acronym: ΚΑΒΟΣΙ ΕΡΟ Υπεβλήθη στην εταιρεία LOYALWARD LTD (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Θεοχάρης. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εργασίες εξόρυξης στο λατοµείο της ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΑΕ στην Κίµωλο και φόρτωσης των υλικών εξόρυξης σε πλωτά µέσα (ΚΙΜΩΛΟΣ). Υπεβλήθη για χρηµατοδότηση στην εταιρεία ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΑΕ (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Π. Παναγιωτίδης. Mελέτη του προβλήµατος διάβρωσης των δυτικών ακτών του κόλπου των Χανίων- υτική Κρήτη. Υπεβλήθη σε συνεργασία µε το Πολυτεχνείο Κρήτης, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος για χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι ΕΛΚΕΘΕ: ρ Γ. Ρουσάκης, ρ Χ. Αναγνώστου. Πρότυπα καινοτόµα σχέδια ανάπτυξης παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της Θεσσαλίας, Πιερίας και Στερεάς Ελλάδας. Υπεβλήθη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Γεωργόπουλος. Άνω Μαγνητών Νήσοι Υπεβλήθη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Γεωργόπουλος. Βυθοµέτρηση- χαρτογράφηση- προσοµοίωση ιζηµαταπόθεσης κεντρικού λιµένος Ηρακλείου. Acronym: HarbourMonitor Υπεβλήθη στον Οργανισµό Λιµένος Ηρακλείου ΑΕ (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Ν. Σπυριδάκης ιοργάνωση Έκθεσης ΕΝΑΛΙΑ Επικοινωνιακή πρόταση στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Επιστήµης & Τεχνολογίας Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ- ΕΡΜΗΣ (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Ζαµπέλης Εσωτερικά προγράµµατα Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας - IDEA Estogenic effects in bivalves: potential use for the detection of estrogenicity in marine coastal environments. (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Τσαγκάρη. Experimental worm culture. (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ N. Σύµπουρα.

53 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 119 Exploring the microbial community composition in important geological features of Crete and Santorini Islands. (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Π. Πολυµενάκου. Mixotrophic bypass : an alternative pathway for P transfer in oligotrophic food webs Acronym: MIXOPASS. (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Π. Πήττα. Time series of physical chemical and plankton data in the open Eastern Mediterranean. Acronym: TIMESCALE. (εν αναµονή αξιολόγησης). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Κ. Φραγκούλης. 7. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 7.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ AKOUMIANAKI I., PAPASPYROU S., NICOLAIDOU A., Dynamics of macrofaunal body size in a deltaic environment. Marine Ecology Progress Series, 321, ALBAYRAK S., BALKIS H., ZENETOS A., KURUN A. AND KUBANÇ G., Ecological quality status of coastal benthic ecosystems in the Sea of Marmara. Marine Pollution Bulletin, 52, 7, APOSTOLAKI E.T., TSAGKARAKI T., TSAPAKIS M. & KARAKASSIS I., Fish farming effects on macrofaunal communities associated with Mediterranean seagrass meadows. Biologia Marina Mediterranea, 13, 4, ARVANITIDIS C., VALAVANIS V.D., ELEFTHERIOU A., COSTELLO M.J., FAULWETTER S., GOTSIS P., KITSOS M.S., KIRMITZOGLOU I., ZENETOS A., PETROV A., GALIL B. & PAPAGEORGIOU N., MedOBIS: Biogeographic Information System for the Eastern Mediterranean and Black Sea. Marine Ecology Progress Series, 316, BASSET A., SABETTA L, FONNESU A., MOUILLOT D., DO CHI T., VIAROLI P., REIZOPOULOU S. & CARRADA G.C., Typology in Mediterranean transitional waters: new challenges and perspectives. Aquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems 16: BUHRING S.I., LAMPADARIOU N., MOODLEY L., TSELEPIDES A. & WITTE U., Benthic microbial and whole-community responses to different amounts of \su\13\r\c-enriched algae: In situ experiments in the deep Cretan Sea (Eastern Mediterranean). Limnology and Oceanography 51, CATSIKI V.A. & FLOROU H., Study on the behavior of the heavy metals Cu, Cr, Ni, Zn, Fe, Mn and 137Cs in an estuarine ecosystem using mytilus galloprovincialis as a bioindicator species: the case of Thermaikos Gulf, Greece. J. Environ. Radioactivity, 86, COOK E.J., BLACK K.D., SAYER M.D.J., CROMEY C.J., ANGEL D., SPANIER E., TSEMEL A., KATZ T., EDEN N., KARAKASSIS I., TSAPAKIS M., APOSTOLAKI E. & MALEJ A., The influence of caged mariculture on the early development of sub-littoral fouling communities: a pan- European study, ICES Journal of Marine Science, 63,

54 120 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 DAFFONCHIO D., BORIN S., BRUSA, T., BRUSETTI L., VAN DER WIELEN P.W., BOLHUIS H., YAKIMOV M.M., D'AURIA G., GIULIANO L., MARTY D., TAMBURINI C., MCGENITY T.J., HALLSWORTH J.E., SASS A.M., TIMMIS K.N., TSELEPIDES A., DE LANGE G.J., HÜBNER A., THOMSON J., VARNAVAS S.P., GASPARONI F., GERBER H.W., MALINVERNO E., CORSELLI C., GARCIN J., MCKEW B., GOLYSHIN P.N., LAMPADARIOU N., POLYMENAKOU P., CALORE D., CENEDESE S., ZANON F. & HOOG S., Stratified prokaryote network in the oxic-anoxic transition of a deep-sea halocline. Nature, 440, DASKALAKIS I.M., RIGAS F., MAGOULAS A., KATSIKIS I., KARAGEORGIS A.P. & MAVRIDOU A., Bioconservation of deteriorated stone monuments via calcium carbonate precipitation by Pseudomonas spp. WSEAS Transactions on Environment and Development, 5, 2, DOULGERAKI S., LAMPADARIOU N. & SINIS A Meiofaunal community structure in three Mediterranean coastal lagoons (North Aegean Sea). Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 86, Drago A., Vallerga S., Manzella G., Font J...., Nittis K., MEDIR-OP, A Mediterranean Directory for Operational Oceanography Developed within the MAMA project. In: European Operational Oceanography: Present and Future, Publication of the European Communittes ISBN , GIACOBBE M.G., VILA M., MASO M., GARCES E., LUGLIE A., SECHI N., GANGEMI E., GALLETTA M., GRASSO V., GOTSIS-SKRETAS O. & IGNATIDES L., Is the spreading of the genus Alexandrium (Dinophyceae) in Mediterranean coastal waters related to human activities? Biologia Marina Mediterranea, 13, 1, HOTEIT I., TRIANTAFYLLOU G., KORRES G., Adaptive orgeting factor with high dimensional kalman filtering applications. ICNAAM, T.E. Simos, Ch. Tsitouras (Eds), Wiley-VCH, Germany, IOAKIM C., TSAILA-MONOPOLI S., GERAGA M., PERISSORATIS C., LYKOUSIS V. & THE ANAXIMANDER SCIENTIFIC PARTY (2006). The examination of the gas hydrates hosting environment of the Anaximander mud volcanoes, Eastern Mediterranean: stratigraphy and sedimentary succession of the mud breccia clasts. In CIESM, 2006, Fluid seepages/mud volcanism in the Mediterranean and adjacent domains, Workshop Monographs 29, JEAN-FRANCOIS MINSTER, CONNOLLY N., CARBONNIERE A., DE LEEUW J., MEES J., MINSTER J-F., NEWTON P., NITTIS K., O SULLIVAN G., RUIVO M. & WALTER N. (eds), Navigating the Future-III: Updated Synthesis of Perspectives of Marine Sciences and Technology in Europe. Marine Board Position Paper, 8, ESF Publication. Johannessen J., Le Traon P-Y., Robinson I., Nittis K., Bell M. & Pinardi N., Marine Environment and Security in the European Area- Lessons learned from MERSEA Strand-1. In: European Operational Oceanography: Present and Future, Publication of the European Communittes ISBN , JOHANNESSEN J.A., LE TRAON P.-Y., ROBINSON I., NITTIS K., BELL M.J., PINARDI N. & BAHUREL P., Marine Environment and Security for the European Area (MERSEA)- Towards operational oceanography. Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS), 87, 8, (DOI: /BAMS ). KALANTZI D.G., SOUKISSIAN CH.T. & NITTIS K., 2006, A combinative assessment of oceanographic conditions using buoy and AVHRR measurements in the Southern Aegean Sea. In: European Operational Oceanography: Present and Future, Publication of the European Communittes ISBN , KANELLOPOULOS T.D., ANGELIDIS M.O., KARAGEORGIS A.P., KABERI H., KAPSIMALIS V., ANAGNOSTOU C. (2006). Geochemical composition and sedimentary facies of the uppermost prodelta deposits of the Evros River, North Aegean Sea. Journal of Marine Systems, 63:

55 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 121 KARAGEORGIS A.P., KAPSIMALIS V., KONTOGIANNI A., SKOURTOS M., TURNER K.R., SALOMONS W. (2006). Impact of 100-year human interventions on the deltaic coastal zone of the Inner Thermaikos Gulf (Greece): a DPSIR framework analysis. Environmental Management, 38(2): KARAKASSIS I., MACHIAS A., PITTA P., PAPADOPOULOU K.N., SMITH C.J., APOSTOLAKI E., GIANNOULAKI M., KOUTSOUBAS D & SOMARAKIS S., Cross-community congruence of patterns in a marine ecosystem: Do the parts reflect the whole? Marine Ecology Progress Series, 310, KARYOTIS TH., ORFANIDIS S. & REIZOPOULOU S., Marine benthic macrophytes as possible nitrogen source in agriculture. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 169:1-7. KITIDIS V., UHER G., UPSTILL-GODDARD R.C., MANTOURA R.F.C., SPYRES G. & WOODWARD E.M.S., Photochemical production of ammonium in the oligotrophic Cyprus Gyre (Eastern Mediterranean). Biogeosciences, 3, KORRES G., NITTIS K., HOTEIT I. & TRIANTAFYLLOU G., A data assimilation tool for the Aegean Sea hydrodynamic model. In: European Operational Oceanography: Present and Future, Publication of the European Communittes ISBN , KOURAFALOU V.H. & TSIARAS K., A nested circulation model for the North Aegean Sea. Ocean Sciences, 3, LAMPADARIOU N. & TSELEPIDES A., Spatial variability of meiofaunal communities at areas of contrasting depth and productivity in the Aegean Sea (NE Mediterranean). Progress in Oceanography 69, LYKOUSIS V., ALEXANDRI M., WOODSIDE J., DE LANGE G., DAEHLMAN A., PERISSORATIS C., IOAKIM CHR., SAKELLARIOU D, NOMIKOU P, CASAS D., KORMAS K., ROUSAKIS G., BALLAS D. & ERCILLA G., 2006: Mud volcanoes and gas hydrates in Anaximander Mountains (Eastern Mediterranean). In CIESM, 2006, Fluid seepages/mud volcanism in the Mediterranean and adjacent domains, Workshop Monographs 29, MATISHOV G., KARAGEORGIS A., POLSHIN V., ILYIN G. & NOVENKO E., Regularities of the Azov Sea modern bottom sediments' lithochemistry and palynology. Journal of the Southern Scientific Center, Russian Academy of Sciences, 2, 4. (in Russian). MOUILLOT D., SPATHARIS S., REIZOPOULOU S., LAUGIER T., SABETTA L, BASSET A & DO CHI T., Alternatives to taxonomic-based approaches to assess changes in transitional water communities. Aquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems 16: NICOLAIDOU A., PETROU K., KORMAS K. & REIZOPOULOU S., Inter-annual variability of soft bottom macrofaunal in two Ionian Sea lagoons. Hydrobiologia 555: NIKOLAIDIS N.P., KARAGEORGIS A., KAPSIMALIS V., MARCONIS G., DRAKOPOULOU P., KONTOYIANNIS H., KRASAKOPOULOU E., PAVLIDOU A. & PAGOU K., Circulation and nutrient modeling of Thermaikos Gulf, Greece. Journal of Marine Systems, 60, NITTIS K., PERIVOLIOTIS L, BALLAS D., KORRES G., SOUKISSIAN T., PAPADOPOULOS A., MALLIOS A., TRIANTAFYLLOU G., POLLANI A., ZERVAKIS V., GEORGOPOULOS D., PAPATHANASIOU V. & CHRONIS G, POSEIDON II: A second generation monitoring and forecasting system for the Eastern Mediterranean Sea. In: European Operational Oceanography: Present and Future, Publication of the European Communittes ISBN , NITTIS K., PERIVOLIOTIS L, KORRES G., TZIAVOS C. & THANOS I., Operational monitoring and forecasting for marine environmental applications in the Aegean Sea. Environmental Modelling & Software 21,

56 122 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 NITTIS K., PERIVOLIOTIS L., BALLAS D., SOUKISSIAN T., PAPADOPOULOS A., GEORGOPOULOS D., MALLIOS A., KORRES G., TRIANTAFYLLOU G., POLLANI A., ZERVAKIS V., PAPATHANASSIOU V. & CHRONIS G., POSEIDON II: A Second Generation monitoring and forecasting system for the Eastern Mediterranean Sea. In: "European Operational Oceanography: Present and Future", Publication of the European Communities, ISBN , PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., ZENETOS A, CORSINI-FOKA M. & POLITOU CH., Update of marine alien species in Hellenic waters. Mediterranean Marine Science 6, 2, PAPOULIA J., MAKRIS J. & DRAKOPOULOU V., Local seismic array observations at north Evoikos, central Greece, delineate crustal deformation between the North Aegean trough and Corinthiakos rift. Tectonophysics, 421, 1, PERDIKAKIS G., PAPADOPOULOS C.T., VLASTOU R., LAGOYANNIS A., SPYROU A., KOKKORIS M., PARTONIS N., KARAMANIS D., ZARKADAS CH., KALYVA Y., TSABARIS C. & KOSSIONIDES S., Measurement of the 214 Am(n,2n) reaction cross section, by the activation method. American Institute of Physics, 831, PERIVOLIOTIS L., NITTIS K. & CHARISSI A., An integrated service for oil spill detection and forecasting in the marine environment. In: European Operational Oceanography: Present and Future, Publication of the European Communities, ISBN , PETIHAKIS G., DRAKOPOULOS P., NITTIS C., ZERVAKIS V., CHRISTODOULOU C. & TZIAVOS C., M3A ( ) Operation and Maintenance. Ocean Sci. Siscuss., 3, PITTA P., APOSTOLAKI E.T., TSAGARAKI T., TSAPAKIS M., KARAKASSIS I., Fish farming effects on chemical and microbial variables of the water column: a spatio-temporal study along the Mediterranean Sea, Hydrobiologia, DOI /s POLYMENAKOU P.N., STEPHANOU E.G., TSELEPIDES A. & BERTILSSON S., Carbon speciation and composition of natural microbial communities in polluted and pristine sediments of the Eastern Mediterranean Sea. Marine Pollution Bulletin, 52: RAMFOS A., ISARI S., SOMARAKIS S., GEORGOPOULOS D., KOUTSIKOPOULOS C. & FRAGOPOULOU N., Mesozooplankton community structure in offshore and coastal waters of the Ionian Sea (E. Mediterranean) during mixed and stratified conditions. Marine Biology, 150, SIGURDSSON H., CAREY S., ALEXANDRI S., VOUGIOUKALAKIS G., CROFF K., ROMAN C.; SAKELLARIOU D., ANAGNOSTOU C., ROUSSAKIS G., IOAKIM C., GOGOU A., MISSARIDIS A. & NOMIKOU P., Marine Investigations of Greece s Santorini Volcanic Field. EOS, 87, 34, SIOKOU-FRANGOU I., SARANTAKOS K. & CHRISTOU E.D., First record of the scyphomedusa Rhopilema nomadica Galil, (Cnidaria: Scyphozoa: Rhizostomeae) in Greece. Aquatic Invasions, 1, 3, SPEICHER E.A., MORAN S.B., BURD A.B., DELFANTI R., KABERI H., KELLY R.P., PAPUCCI C., SMITH J.N., STAVRAKAKIS S., TORRICELLI L., ZERVAKIS V., Particulate organic carbon export fluxes and size-fractionated POC/234 Th ratios in the Ligurian, Tyrrhenian and Aegean Seas. Deep-Sea Research I, 53, SPYRES G., Towards a molecular basis for understanding the transformation of dissolved organic matter in oligotrophic marine environments. EUR-OCEANS Newsletter, 4, 7-9. STREFTARIS N., Priority issues in the Mediterranean Sea. In: Papathanassiou E., Wlodarczyk E. & Zenetos A. (eds) EEA report: STROGYLOUDI E., GIANNAKOUROU A., LEGRAND C., RUEHL A. & GRANELI E., Estimating the accumulation and transfer of Nodularia spumigena toxins by the blue mussel Mytilus edulis: an appraisal from culture and mesocosm experiments. Toxicon, 48, 4,

57 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 123 THEOCHARIS A. & LASCARATOS A., Dense Water Formation in the Mediterranean Sea. CLIVAR Exchanges, 11, 2, THEOCHARIS A., The Mediterranean Sea thermohaline circulation (Section 1 - Signs of important changes on the European Seas and Coasts /1.1 Changes in regional oceanography and water circulation) p In: Marine and Coastal Dimension of Climate Change in Europe. (Editor and Coordinating Author: Nicolas Hoepffner) M. D. Dowell (DG JRC, EC), M. Edwards (SAHFOS, UK), S. Fonda-Umani (UDST, Italy), D.R. Green (EUCC, UK), B. Greenaway (DEFRA, UK), B. Hansen (FFL, Faroe Island), C. Heinze (Bjerknes Cent., Norway), J.-M Leppänen (HELCOM, Finland), E. Lipiatou (DG RES, EC), E. Özsoy (METU, Turkey), K. Philippart (NIOZ, The Netherlands), W. Salomons (Vrije Univ., The Netherlands), A. Sanchez-Arcilla (UPC, Spain), W. Schrimpf (DG JRC, EC), C. Schrum (Hamburg Univ., Germany), A. Theocharis (NCMR, Greece), M. Tsimplis (NOC, UK), F. Veloso Gomes (FEUP, Portugal), F. Wakenhut (DG ENV, EC), J. M. Zaldivar (DG JRC, EC). THESSALOU-LEGAKI M, ZENETOS A, KAMBOUROGLOU V, CORSINI-FOKA M, KOURAKLIS P, DOUNAS C & NICOLAIDOU A., The establishment of the invasive crab Percnon gibbesi in Greek waters. Aquatic Invasions 1, 3, THINGSTAD T.F., LAW C.S., KROM M.D., MANTOURA R.F.C., PITTA P., PSARRA S., RASSOULZADEGAN F., TANAKA T., WASSMANN P., WAXELS RISER C. & ZOHARY T., Response to Comment on Nature of phosphorus limitation in the ultraoligotrophic Eastern Mediterranean, Science, 312, 1748d. TRIANTAFYLLOU G., A review on the progress and problems of modelling and data assimilation of biochemical variables in the Cretan Sea ecosystem. In: European Operational Oceanography: Present and Future, Publication of the European Communittes ISBN , TRIANTAFYLLOU G., KORRES G., HOTEIT I., PETIHAKIS G. & BANKS A.C., Assimilation of ocean colour data into a biochemical flux model of the Eastern Mediterranean Sea, OSD/ , TRIANTAFYLLOU G., PETIHAKIS G., KORRES G., HOTEIT I. & POLLANI A., Application of a dual Kalman filter in a complex ecosystem model. In: European Operational Oceanography: Present and Future, Publication of the European Communittes ISBN , TSABARIS C., ELEFTHERIOU G., KAPSIMALIS V., ANAGNOSTOU C., VLASTOU R., DURMISHI C., KEDHI M. & KALFAS C.A., Radioactivity levels of recent sediments in the Butrint Lagoon and the adjacent coast of Albania. Applied Radiation & Isotopes, 65, TSANGARIS C., PAPATHANASIOU E. & COTOU E., Assessment of the impact of heavy metal pollution from a ferro-nickel smelting plant using biomarkers. Ecotoxicology and Environmental Safety, 66, 2, TSAPAKIS M., APOSTOLAKI M., EISENREICH S., STEPHANOU E.G., Atmospheric deposition and marine sedimentation fluxes of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Eastern Mediterranean Basin Environmental Science and Technology, 40, TSAPAKIS M., PITTA P. & KARAKASSIS I., Nutrients and fine particulate matter released from sea bass (Dicentrarchus labrax) farming. Aquatic Living Resources, 19, TSIMPLIS M., ZERVAKIS V., JOSEY S., PENEVA E., STRUGLIA M. V., STANEV E., LIONELLO P., ARTALE V., THEOCHARIS A., TRAGOU E. & RENNELL J., Variability of the Mediterranean Sea Level and Oceanic circulation and their relation to climate. In: Mediterranean Climate Variability, Elsevier, The Netherlands. P. Lionello, P. Malanotte-Rizzoli, R. Boscolo (eds). ZANOU B., Decrease of non-point water pollution: A practical algorithm for the user-friendly presentation of the cost-effectiveness comparison of management measures, E-Water, 1-19.

58 124 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ZENETOS A., CINAR M.E., PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., HARMELIN J.G., FURNARI G., ANDALORO F., BELLOU N., STREFTARIS N. & ZIBROWIUS H., Annotated list of alien marine species in the Mediterranean with emphasis on worst invasive species. Mediterranean Marine Science, 6, 2, ZENETOS A., CINAR M.E., PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., HARMELIN J.G., FURNARI G., ANDALORO F., BELLOU N., STREFTARIS N. & ZIBROWIUS H, Annotated list of alien marine species in the Mediterranean with emphasis on worst invasive species. Mediterranean Marine Science, 6, 2, ZERVOUDAKI S., NIELSEN T.G., CHRISTOU E.D. & SIOKOU-FRANGOU I., Zooplankton distribution and diversity in a frontal area of the Aegean Sea. Marine Biology Research, 2, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ-ΒΙΒΛΙΑ ( ΙΑ ΟΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) Σαλωµίδη Μ., Παναγιωτίδης Π., Γεωργόπουλος., Σιούλας Α. & Τσεκούρας Γ.Θ., Καταδυτικός Τουρισµός στο Αιγαίο: Η Περίπτωση της ωδεκανήσου. Στο: Περιβάλλον και Θαλάσσιος Χώρος. Εξελίξεις και Προοπτικές προστασίας και ιαχείρισης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος ιεθνής και Ευρωπαϊκή ιάσταση. Γ.Ι. Τσάλτας & Μ. Κλάδη-Ευσταθοπούλου (επιµελ.). Εκδόσεις Σιδέρη. Σακελλαρίου., Ροµπότ που σαρώνουν τον βυθό. Στο περιοδικό «NAUTICA». Τεύχος 26 σελ Σακελλαρίου., Το ναυάγιο της Χίου και τα µυστικά του. Στο περιοδικό «ΕΨΙΛΟΝ» της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας», τεύχος 779, σελ. Σαλωµίδη Μ., Τα κοράλλια της Μεσογίεου. Τεύχος σελ. Σαλωµίδη Μ., Τα κοράλλια της Μεσογείου. Magazino της Εφηµερίδας ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, 3 Σεπτεµβρίου. Χατζηµπίρος Κ., Παναγιωτίδης Π. & Καρακατσάνη Ρ., Λεξικό περιβαλλοντικών όρων. Εκδόσεις Σταφυλίδη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ (FACT-INFORMATION SHEETS) Παραγωγή ενηµερωτικών φυλλαδίων (fact sheets) για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (European Environmental Agency, EEA) CSI34: Fishing fleet capacity, N. Streftaris & N. Bellou, CSI32: Fish stocks outside safe biological limits in 2006, N. Streftaris, WHS10: Oil offshore installations and refineries discharges, N. Streftaris, WHS11: Oil spills accidental, N. Streftaris, 2006.

59 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙ ΑΛΗΣ Κ. & ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Σηµειώσεις του µαθήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών (θεωρία & εργαστήριο), για τους φοιτητές του 7 ου εξαµήνου του Τµήµατος Ιχθυοκοµίας- Αλιείας, ΤΕΙ Μεσολογγίου, σελ. 80. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π., Υδρολογία. Σηµειώσεις του µαθήµατος «ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων», για τους φοιτητές του Α Εξάµηνου ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» ΕΜΠ. ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ., Σηµειώσεις για χρήση εξοµοιώσεων σε Η/Υ για το µάθηµα Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ, για τους φοιτητές του 2 ου έτους του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ALOUI-BEJAOUI N., ZENETOS A., DOSI A., SOUFI E., AMMAR I. A. & A. IBRAHIM, Morphological comparison between geographically distant populations of the pearl oyster Pinctada radiata invading the eastern Mediterranean Sea. International Conference on shellfish restoration, Charleston, South Carolina (USA) November. ALVES T., LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D., ALEXANDRI S. & NOMIKOU P., First insights on the South Cretan Margin: Structure, depositional processes and future importance to the HERMES project. EGU-General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2-7 April, Geophysical Research Abstracts (CD-ROM). ALVES T., LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D., ALEXANDRI S., NOMIKOU P., PATA C., CUNHA T. & MONTEIRO J., Comparative stochastic analyses of slope morphology between active and passive margin settings. EGU-General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2-7 April, Geophysical Research Abstracts (CD-ROM). BASSET A., SABETTA L., PINNA M., ABBIATI M., PONTI M., FONDA UMANI S., REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS CH., MONCHEVA S., TRAJANOVA A., GEORGESCU L. & BEQIRAJ S., Macro-ecology of body size traits in benthic communities of Mediterranean and Black Sea lagoons. ECSA 41 st International Conference: Measuring and managing Changes in Estuaries and Lagoons. Venice, Italy, October. CAMILLI R., SAKELLARIOU D., ANAGNOSTOU C., GOUDREAU J., BINGHAM B., EUSTACE R., FOLEY B., KATSAROS K. & MALLIOS A., Real-time characterization of submarine hydrothermal vents with an in-situ mass spectrometer operating aboard a human occupied submersible. AGU fall meeting, USA, December. CHRISTOU E.D., MANEIRO I., VARKITZI I., ZERVOUDAKI S. & PAGOU K., Effects of the toxic dinoflagellate Alexandrium minutum, grown under different N/P ratios, on the copepod Acartia tonsa. 12 th International Conference on Harmful Algae, Copenhagen, Denmark 4-8 September, Book of abstracts, 152. DASKALAKIS I.M., RIGAS F., KATSIKIS I., KARAGEORGIS A. & MAGOULAS A., Development of an environmentally friendly technique for the conservation of monuments via biomineralization. IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems & Sustainable Development, Athens, Greece, July, Proceedings, KALLIONAKI A., KORMAS K.A., KALOGERAKIS N. & LYKOUSIS V., Anaerobic oxidation of methane-rated consortia as revealed by FISH, in sediments collected from the Anaximander Mountains (eastern Mediterranean Sea). International Symposium of Microbial Ecology, Vienna, Austria, August.

60 126 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 KARAGEORGIS A., OROS A. & MINHEA R., Anthropogenic pressures on the coastal zone: pollution. IASON Final Scientific Conference, Istanbul, Turkey, 11 Μay. KARAGEORGIS A.P. & NIKOLAIDIS N.P., The river basin-coastal zone continuum: heavy metal contents in stream and marine sediments, NW Aegean Sea (EUROCAT Project). SedNet Conference, Venice, Italy, November, Book of abstracts, A-04 KARAGEORGIS A.P., GEORGOPOULOS D. & PAPADOPOULOS V., Groundwater discharges into South Evvoikos Gulf, Greece: their effect on temperature, salinity and suspended particulate matter concentration. International Conference Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, 3-7 June, Proceedings, KARAGEORGIS A.P., GEORGOPOULOS D., KARATHANASSI V., IOANNIDOU S., PAPADOPOULOS V. & TSABARIS C., Surficial and submarine freshwater discharges in a tidal Mediterranean embayment: hydrology and seawater optical characteristics. 40th CMOS Congress, Toronto, Canada, 29 May-1 June, Book of abstracts, 4DPA8.5. KITIDIS V., UHER G., UPSTILL-GODDARD R.C., MANTOURA R.F.C., SPYRES G. & WOODWARD E.M.S., Photochemical production of ammonium in the oligotrophic Cyprus Gyre (Eastern Mediterranean). European Geosciences Union, General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2-7 April, Geophysical Research Abstracts, 8, LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D., ALEXANDRI M., NOMIKOU E., STAVRAKAKIS S., KARAGEORGIS A., KONTOGIANNIS H., GEORGIOU P. & ROUSAKIS G., The southern Cretan margin (E. Mediterranean) in the HERMES Project. EGU-General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2-7 April, Geophysical Research Abstracts. MALLIOS Α., SMITH C., VOLONAKIS S., KALLERGIS E., KATSAROS Κ., MANOUSAKIS L., SPYRIDAKIS Ν., STASINOS V., FOTOPOULOS T. & SAKELLARIOU D., Recent developments in underwater archaeological support in Greece. International Conference on Diving for Science and Archaeology, organized by the Society for Underwater Technology, in conjunction with Oceanology International London, England, March. PAGOU K., KRASAKOPOULOU E., ANAGNOSTOU CH., TSOMPANOGLOU K., PAVLIDOU A., ASSIMAKOPOULOU G. & KRESTENITIS I., Particulate matter temporal and spatial distribution in a eutrophic coastal marine system of northwest Aegean Sea. Research and Management of Eutrophication in coastal ecosystems An International Symposium, Nyborg, Denmark, June, Proceedings, PALAZOV A., IONA A., MARINOVA V., LYKIARDOPOULOS A., VALCHEVA N., KARAGEVREKIS P. & BALOPOULOS E., Recent international activities for promoting oceanographic data and information management of the Eastern Mediterranean and Black Sea. Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, 1st Biannual Scientific Conference, Istanbul, Turkey, 8-10 May. PETIHAKIS G., SMITH C.J., TRIANTAFYLLOU G., SOURLANTZIS G., PAPADOPOULOU K.-N., POLLANI A., & KORRES G., Scenario testing of fisheries management strategies using a high resolution ERSEM-POM ecosystem model. ICES Symposium on fisheries management strategies, Galway, Ireland, June. POLYMENAKOU P.N. & TSELEPIDES A., The magnitude of prokaryotic diversity in deep-sea sediments. 11 th Deep-Sea Biology Symposium, Southampton, UK, 9-14 July, Book of abstracts, 70. REIZOPOULOU S., BASSET A., SABETTA L., DRAKOPOULOU P., KIOROGLOU P., ZAGANA E., PAPATHANASIOU E., KARAGEORGIS A., ABBIATI M. & FONDA UMANI S., GIS applications as a managerial tool for Mediterranean lagoons. ECSA 41st International Conference: Measuring and Managing Changes in Estuaries and Lagoons. Venice, Italy, October.

61 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 127 REIZOPOULOU S., BASSET A., SABETTA L., DRAKOPOULOU P., KIOROGLOU S., ZAGANA E., PAPATHANASSIOU E., KARAGEORGIS A., ABBIATI M. & FONDA UMANI S., GIS applications as a management tool for Mediterranean lagoons. ECSA 41 st International Conference: Measureing and Managing Changes in Estuaries and Lagoons. Venice, Italy, October. SAKELLARIOU D., KOURKOUMELIS D., MALLIOS A., MICHA P., GEORGIOU P., KAPSIMALIS V. & DELLAPORTA K., ROV and submersible dives to the deepest known ancient wreck in the Aegean Sea: KYTHNOS-I, Cyclades Archipelago, Central Aegean Sea. International Conference on Diving for Science and Archaeology, organized by the Society for Underwater Technology, in conjunction with Oceanology International 2006, London, UK, March, Book of abstracts, 16. SALOMIDI M., BELLOU N., PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A. & ZIBROWIUS H., First observation of an invasive scleractinian coral in Greek waters. 41st European Marine Biological Symposium, Cork, Ireland, 4-8 September. SIOKOU-FRANGOU I., ZERVOUDAKI S., CHRISTOU E.D. & ZERVAKIS V., Variability of mesozooplankton spatial distribution in the N. Aegean Sea, as influenced by the Black Sea waters outflow. 38 th International Liége Colloquium on Ocean Hydrodynamics, «Revisiting the Role of Zooplankton in Pelagic Ecosystems» Liege, Belgium, 8-12 May. SOUKISSIAN T., PROSPATHOPOULOS A., SAMALEKOS F. & CHATZINAKI M., An integrated operational system for wave monitoring and forecasting with applications in the Greek coastal shipping network. World Maritime Technology Conference 2006, London, England, 6-10 March. SOUKISSIAN T.Η. & KALANTZI G., 2006, Extreme value analysis methods used for wave prediction. Proceedings of the 16th International Offshore and Polar Engineering Conference, ISBN , III, SOUKISSIAN T.Η. & SAMALEKOS P., 2006, Analysis of the duration and intensity of sea states using segmentation of significant wave height time series. Proceedings of the 16th International Offshore and Polar Engineering Conference, ISBN , III, H SOUKISSIAN T.Η., KALANTZI G., & KARAGALI I., 2006, De-clustering of S -Time Series for Applying the Peaks-Over-Threshold Method. Proceedings of the 16th International Offshore and Polar Engineering Conference, ISBN , III, THEOCHARIS A., Monotoring the evolution of the Aegean Sea thermohaline characteristics in the post Eastern Mediterranean period. EGU-General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2-7 April, Geophysical Research Abstracts (CD-ROM). TOPOUZELIS K., KARATHANASSI V., PAVLAKIS P. & ROKOS D., Dark formation detection using recurrent neural networks and SAR data. 13th SPIE International Symposium on Remote Sensing, September. TRIANTAFYLLOU G., KORRES G., HOTEIT I. & PETIHAKIS G., Kalman filtering and data assimilation into high resolution ocean models. 20 years of Nonlinear dynamics in Geosciences, Aegean Conferences. Rhode, Greece, June, Book of abstracts, 63. TRIANTAFYLLOU G., KORRES G., HOTEIT I., PETIHAKIS G. & POLLANI A., Assimilation of biophysical observations into the E. Mediterranean Ecosystem model. EGU-General Assembly 2006, Vienna, Austria, 2-7 April, Geophysical Research Abstracts, 8, TRIANTAFYLLOU G., PETIHAKIS G., KORRES G. & POLLANI A., A review on marine ecosystem modelling using data assimilation techniques of biogeochemical variables. 1st Cretan Bioinformatics Forum, FORTH-ICS, Heraklion, Crete, 19 July, Book of abstracts, 10.

62 128 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 TRIANTAPHYLLOU M.V., GOGOU A., LYKOUSIS V., BOULOUBASSI I., ZIVERI P., ROSELL-MELE A., KOULI K., DIMIZA M., PAPANIKOLAOU M., GAITANI P., KATSOURAS G. & DERMITZAKIS M.D., Primary production trends and response of terrestrial environments in SE Aegean core NS-14: a multiproxy approach. European Geosciences Union Geophysical Research Abstracts, 8, VARKITZI I., PAGOU K., GRANÉLI E., HATZIANESTIS I., PYRGAKI C., PAVLIDOU A., ASSIMAKOPOULOU G., MONTESANTO Β. & ΕCONOMOU-AMILLI A., Importance of nitrogen and phosphorus availability on the regulation of Proτocentrum lima growth and okadaic acid production. 12 th International Conference on Harmful Algae, Copenhagen, Denmark 4-8 September, Book of abstracts, ZERVOUDAKI S., FRANGOULIS C., CHRISTOU E.D., SVENSEN C., ARASHKEVICH E., RATKOVA T., WEXELS R., PAGOU K., WASSMANN P., Vertical carbon flux of biogenic mater in a coastal area of the Aegean Sea. Importance of appendicularians and phytoplankton. 38 th International Liége Colloquium on Ocean Hydrodynamics, «Revisiting the Role of Zooplankton in Pelagic Ecosystems» Liege, Belgium, 8-12 May. ZOULIAS TH. & REIZOPOULOU S., Fisheries production in Logarou lagoon (Amvrakikos gulf, N.W. Greece): Ecological stages, temporal patterns and forecasting. 3rd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, Athens, Greece, 3-4 November, Proceedings in CD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ AKOUMIANAKI I., HALL T., PAPASPYROU S., KORMAS K. & NICOLAIDIOU A., Benthic metabolism in a coastal area of the Aegean Sea: insufficient autochthonous organic inputs to benthos? 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 178. ALVES T.M., LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D., ALEXANDRI M., NOMIKOU P. & THE HERMES-1 AND HERMES-2 SCIENTIFIC PARTIES, Comparative slope stability analysis between Atlantic and Mediterranean margins (offshore Portugal and Greece). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 36. BELLOU N., GRITZALIS K., KOUVARNTA D., STORCH V. & BRAUNBECK T., The evaluation of EPT-metrics to classify the ecological quality ofsmall-sized, low altitude, calcareous streams in Greece. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 197. KIOROGLOU S., ZAGANA E., DRAKOPOULOU P., REIZOPOULOU S., KARAGEORGIS A. & PAPATHANASIOU E., Web G.I.S. application on Greek Lagoons. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις. KOURAFALOU V., TSIARAS K., OLSON D., PAPADOPOULOS A., KONTOGIANNIS H. & ZERVAKIS V., North Aegean Circulation: results from a drifter array and model simulations. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 118. LYKOUSIS V., ALEXANDRI S., PERISSORATIS C., WOODSIDE J., DE LANGE G., DAHLMANN A., IOANIM CHR., SAKELLARIOU D., NOMIKOU P., ROUSAKIS G., BALLAS D. & ERCILLA G., Mud volcanoes and gas hydrates in the Anaximander mountains (Eastern Mediterranean). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 31. LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D., BLANDIN J., PERSON R., ETIOPE G., ALEXANDRI M., NOMIKOU P. & ROUSAKIS G., The ASSEM sea bed observatory for long term multihazard monitoring: Gulf of Corinth experiment. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 35.

63 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 129 PANCUCCI-ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α., ΚΟΛΙΟΣ Π. & ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ., Πειραµατική καλλιέργεια του αχινού στην Ελλάδα: µια καινοτόµος προσέγγιση. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 234 PAPOULIA J., MAKRIS J., BALLAS D. & PAGONIS P., A marine broadband seismological station with data transmission in realtime. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 93. POLYMENAKOU P.N., TSELEPIDES A., STEPHANOU E.G. & BERTILSSON S., Microbial life markers in the deep hypersaline anoxic basins (DHABs) of the South Ionian Sea. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 41. PRESTI M., MICHALOPOULOS P., KABERI E. & ANAGNOSTOU C., Biogenic silica storage in the Danube delta. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 29. SOFIANOS S., THEOCHARIS A. & VERVATIS V., Profiling Float Observations in the Aegean Sea. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 27. TRIANTAPHYLLOU M.V., GOGOU A., LYKOUSIS V., BOULOUBASSI I., ZIVERI P., KOULI K., DIMIZA M., PAPANIKOLAOU M., GAITANI P., KATSOURAS G. & DERMITZAKIS M.D., The role of primary production and the response of terrestrial environments during the last 18Kyrs in SE Aegean core NS-14: A multiproxy approach; Preliminary results. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 181. ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ.Ο., ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι., ΑΛΟΥΠΗ Μ., ΣΚΛΗΒΑΓΚΟΥ Ε. & ΓΑΒΡΙΗΛ, Α., Κατανοµή αλειφατικών και πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων σε ιζήµατα του κόλπου της Γέρας (Λέσβος). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 5-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 67. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ Ι., ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ Α. & ΚΟΡΜΑΣ Κ.Α., Φυλογενετική ποικιλότητα προκαρυωτών στα επιφανειακά ιζήµατα των δελταϊκών εκβολών του Σπερχειού: προκαταρκτικά αποτελέσµατα. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 94 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε.Θ., ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜ., ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Τ. & ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Ι., Επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στο βένθος θαλάσσιων φανερογάµων (posidonia oceanica) στη Μεσόγειο. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 249. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π. & ΖΟΥΛΙΑΣ Θ., Συγκεντρώσεις χλωροφύλλης-α στον υγρό στίβο του Ολυµπιακού Κέντρου Κωπηλασίας στο Σχινιά Μαραθώνα. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 196. ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι., ΠΑΓΚΟΥ Κ., ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι., ΠΥΡΓΑΚΗΣ Χ., ΠΑΥΛΙ ΟΥ Α., ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ Β., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΑΜΙΛΛΗ Α. & GRANELI E., Αύξηση και τοξικότητα του Prorocentrum lima (ehrenberg) bodge σε καλλιέργειες: Επίδραση του Αζώτου. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 86. ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΣΠ., ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Ε., ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ., ΜΑΛΛΙΟΣ Α., ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Λ., SMITH C., ΣΤΑΣΙΝΟΣ Β. & ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Επιχειρησιακή αξιοποίηση υποβρυχίων οχηµάτων και αυτόνοµων καταδύσεων στο πρόγραµµα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»: Σύστηµα ελέγχου, συντονισµού και διαχείρισης υποβρυχίων οχηµάτων και δυτών. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 135. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ-ΤΑΛΙΑ ΟΥΡΗ Φ., ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ Ν., ΚΑΜΠΕΡΗ Ε. & ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Παρακολούθηση της ποιότητας θαλάσσιων επιφανειακών ιζηµάτων του Αιγαίου πελάγους. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 69.

64 130 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΓΙΑΓΝΙΣΗ Μ., ΠΑΓΚΟΥ Κ., ΚΟΥΤΣΟ ΗΜΟΥ Μ. & ΑΛΕΞΗ Μ., Παρακολούθηση της µικροβιολογικής ποιότητας του θαλασσινού νερού του Θερµαϊκού κόλπου κατά την περίοδο ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 19. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Α., ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ Η Ε., ΠΑΓΚΟΥ Κ., ΠΥΡΓΑΚΗ Χ. & ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι., Τo µύδι Mytilus galloproviancialis κύριος βιοσσυσωρευτής του οκαδαϊκού οξέος στο Θερµαϊκό κόλπο. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 5-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 4. ΓΚΟΤΣΗ-ΣΚΡΕΤΑ Ο., ΙΓΝΑΤΙΑ ΗΣ Λ. & ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ Α., Μελέτη της οικολογίας και φυσιολογίας του τοξικού δινοµαστιγωτού Alexandrium Minutum σε ελληνικές παράκτιες περιοχές (Αιγαίο Πέλαγος). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 149. ΖΕΝΕΤΟΥ Α. & ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π., είκτες για εκτίµηση βιολογικών παραµέτρων για τον προσδιορισµό της οικολογικής ποιότητας παράκτιων & µεταβατικών υδάτων στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Βιοεπιστήµες στον 21 ο αιώνα. Πολεµικό Μουσείο Αθηνών, Απριλίου. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Β., ΤΡΑΓΟΥ Ε., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. & ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β., Κυκλοφορία και µηχανισµοί ανανέωσης του Θερµαϊκού: αποτελέσµατα του πειράµατος INTERPOL. Πρακτικά, 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 3. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Β. & ΝΙΤΤΗΣ Κ., ιερεύνηση της εποχιακής παράκτιας ανάβλυσης στο Β.Α. Αιγαίο. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 43. ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗ Α., ΚΟΡΜΑΣ Κ.Α., ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β. & ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ν., Ένδειξη αναερόβιας οξείδωσης του µεθανίου στο Ηφαίστειο Ιλύος Amsterdam (Ανατολική Μεσόγειος), µε εφαρµογή επιτόπιου υβριδισµού φθορισµού (fish). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 52. ΚΑΜΠΕΡΗ Ε. & ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ., Ενεργοί ρυθµοί ιζηµατογένεσης στον Β. Ευβοϊκό Κόλπο και στον Κόλπο των Αλκυονίδων. Σύγκριση µε τη µέθοδο του 210 Pb. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 179. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Β., CORSINI-ΦΩΚΑ Μ., ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ Π., ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ Α., ΘΕΣΣΑΛΟΥ-ΛΕΓΑΚΗ Μ. & ΖΕΝΕΤΟΥ Α., Ένας νέος έποικος στις ελληνικές θάλασσες: Το βραχύουρο percnon gibbesi. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 87. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ A.P., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ X., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & HALLBERG R.O., Αποθέσεις ανθρακικών ορυκτών σε παλαιολίµνες του Ελληνικού χώρου κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 174. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.Π., ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΠΑΠΠΑΣ Γ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. & ΤΑΞΙΑΡΧΗ Μ., Γεωχηµικά χαρακτηριστικά επιφανειακών ιζηµάτων από τις λιµνοθάλασσες του Αµβρακικού Κόλπου, Ιόνιο. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 173. ΚΑΤΣΙΚΗ Β.Α., Η εξέλιξη της ρύπανσης από µέταλλα του Θερµαϊκού κόλπου µε τη χρήση βιοδεικτών. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 8. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Γ., ΖΕΡΗ Χ., ΑΣΕΝΑΚΗΣ Μ. & ΣΚΟΥΛΛΟΣ Μ., Μελέτη υδατανθράκων και διαλυτού οργανικού άνθρακα στα νερά του Θερµαϊκού κόλπου. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 16.

65 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 131 ΚΑΦΟΥΣΙΑ Ν., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ., ΚΑΜΠΕΡΗ Ε., Η κατανοµή των βαρέων µετάλλων ως δεικτών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο εκβολικό σύστηµα ενός µεγάλου ποταµού. ούναβης, Μαύρη Θάλασσα. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 73. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.Π., ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι. & ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π., ιαχείριση βυθοκορηµάτων του χώρου έµπροσθεν των εγκαταστάσεων του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς, Σαρωνικός Κόλπος. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 5-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 56. ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ Σ., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Β. & ΤΡΑΓΟΥ Ε., Η µέθοδος υπολογισµού της κλίµακας Thorpe µε βάση τις µετρήσεις CTD. Εφαρµογή για υπολογισµό ρυθµού ανάµειξης στα Κρητικά Στενά. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 39. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. & ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Β., Συνοπτική µεταβλητότητα της κυκοφορίας στο Σαρωνικό Κόλπο. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 146. ΚΟΡΡΕΣ Γ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ., ΠΟΛΛΑΝΗ Α., ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Γ. & HOTEIT I., Κοινή εκτίµηση διανύσµατος κατάστασης- παραµέτρων σε µεγάλης διάστασης δυναµικά συστήµατα. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις,110. ΚΟΥΡΑΦΑΛΟΥ Β., ΤΣΙΑΡΑΣ Κ., STANEVA J. & ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α., Προσοµοιώσεις της µεταφοράς γλυκού νερού µε ένα συζευγµένο υδροδυναµικό και βιολογικό µοντέλο. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 120. ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΟΥΒΕΡΜΕΖΟΓΛΟΥ Αικ., ιαλυµένο οξυγόνο και θρεπτικά στην ανατολική και δυτική Μεσόγειο το καλοκαίρι του 1999 ( ιαµεσογειακός Πλόας). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 49. ΛΑΜΠΑ ΑΡΙΟΥ Ν., Πρότυπα των λειτουρικών τύπων των νηµατωδών στο βαθύαλο οικοσύστηµα του Αιγαίου Πελάγους. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 45. ΛΥΚΙΑΡ ΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΙΩΝΑ Α., ΛΑΚΕΣ Β., ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Π. & ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε., Υλοποίηση νέων τεχνολογιών (Web GIS, Application Servers) για τη δυναµική πρόσβαση µέσω διαδικτύου της βάσης δεδοµένων του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου Ωκεανογραφικών εδοµένων (HNODC). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου. ΜΑΛΛΙΟΣ Α., Σχεδιασµός και υλοποίηση συστήµατος ναυσιπλοϊας για την υποστήριξη υποβρυχίων οχηµάτων. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 130. ΜΑΛΛΙΟΣ Α., SMITH C., ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ Σ., ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Ε., ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ., ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Λ., ΣΠΥΡΙ ΑΚΗΣ Ν., ΣΤΑΣΙΝΟΣ Β., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ., Τα ROVs και το βαθυσκάφος του ΕΛΚΕΘΕ στην αρχαιολογία βαθέων υδάτων. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 129 ΜΑΛΛΙΟΣ Α., ΜΠΑΛΛΑΣ. & ΠΑΓΩΝΗΣ Π., Σχεδιασµός και υλοποίηση υποβρυχίας ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 131. ΜΑΛΛΙΟΣ Α., ΜΠΑΛΛΑΣ. & ΠΑΓΩΝΗΣ Π., Σχεδιασµός και υλοποίηση συστηµάτων για την ενεργειακή επάρκεια του συστήµατος «ΠΟΣΕΙ ΩΝ». 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 127.

66 132 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΜΑΡΑ Π., ΨΑΡΡΑ Σ., ΤΣΕΛΕΠΙ ΗΣ Α. & ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Επίδραση των φυτοπλαγκτονικών οµάδων στην κατανοµή και παραγωγή των ολικών και διαλυµένων µορφών διµεθυλοσουλφονιοπροπιονικού ιόντος (DMSP) και διµεθυλοσουλφοξειδιου (DMSO), στην περιοχή του Β. Αιγαίου. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 28. ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ Σ., ΠΑΥΛΙ ΟΥ Α. & ΨΥΛΛΙ ΟΥ-ΓΚΙΟΥΡΑΝΟΒΙΤΣ Ρ., Πρόσφατες παρατηρήσεις επί των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του Κορνινθιακού Κόλπου ( ). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 168. ΜΠΟΤΣΟΥ Φ., ΑΣΕΝΑΚΗΣ Μ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.Π. & ΣΚΟΥΛΛΟΣ Μ., Κατανοµή βαρέων µετάλλων σε επιφανειακά ιζήµατα από το εκβολικό σύστηµα του Ασωπού ποταµού. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 70. ΝΟΜΙΚΟΥ Π., ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ Μ., ΜΠΑΛΛΑΣ & ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ι., Μορφολογική ανάλυση Βορείου Ευβοικού Κόλπου. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 151. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π., ZOULJEVIC A. & ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ Β., H εγγενής αναπαραγωγή της επιθετικής ποικιλίας Caulerpa racemosa (Caulerpales, Chlorophyta) στη Μεσόγειο, ως διεργασία που ερµηνεύει τόσο την ταχεία εξάπλωση όσο και την καταγωγή αυτής της ποικιλίας. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 96. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Π.Β., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π., ΣΑΛΩΜΙ Η Μ., ΡΕΝΙΕΡΗΣ Π. & ΖΑΜΠΕΛΗΣ Α., Βενθική βλάστηση και η κυκλοφορία των υδάτινων µαζών στον υγρό στίβο του Ολυµπιακού Κέντρου Κωπηλασίας στο Σχοινιά Μαραθώνα. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 187. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ Λ., ΝΙΤΤΗΣ Κ. & ΧΑΡΙΣΗ Α., Μια ολοκληρωµένη υπηρεσία για τον εντοπισµό των πετρελαιοκηλίδων και την πρόγνωση της διασποράς τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 125. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΨΑΡΡΑ Σ. & ΤΣΕΛΕΠΙ ΗΣ Α., Μελέτη της εαρινής δυναµικής και παραγωγικότητας του φυτοπλαγκτού σε σχέση µε φυσικοχηµικούς παράγοντες σε ένα παράκτιο ολιγοτροφικό οικοσύστηµα. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 145. ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Γ., ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΖΙΑΒΟΣ Χ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ., ΝΙΤΤΗΣ Κ., ΘΑΝΟΣ Γ., ΠΛΑΪΤΗ W., ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Κ., ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ Φ., ΡΕΝΙΕΡΗΣ Π. & ΜΟΡΦΗΣ Θ., Ωκεανογραφικός σταθµός Μ3Α- Πρόγραµµα συντήρησης ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις,138. ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Γ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ., SMITH C., ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ Γ., ΠΟΛΛΑΝΗ Α. & ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Κ.-Ν., Εκτίµηση επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστηµα µε χρήση µοντέλων. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις,119. ΠΗΤΤΑ Π., ΨΑΡΡΑ Σ., ΤΣΕΛΕΠΙ ΗΣ Α., FLATEN G.A.F. HERUT B., KRESS N., KROM M.D., MANTURA R.F.C., PASTERNAK A., RASSOULZADEGAN F., TANAKA T., WASSMANN P., ZOHARY T. & THINGSTAD T.F., Ο φώσφορος ως περιοριστικός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 46. ΠΛΑΙΤΗ W., ΣΥΜΠΟΥΡΑ N., ΝΑΛΕΤΑΚΗ Μ., ΣΑΛΩΜΙ Η Μ., DILIBERTO S. & PANCUCCI M.A., Μελέτη βενθικών βιοκοινωνιών σκληρού υποστρώµατος στις ακτές της Ρόδου. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 154.

67 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 133 ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ. & ΝΙΚΟΛΑΙ ΟΥ Α., Ο είκτης Κατανοµής Μεγεθών (Index of Size Distribution-ISD) ως µέθοδος εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των µεταβατικών υδάτων. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 57. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π., ΡΟΥΣΑΚΗΣ Γ., ΠΑΜΠΙ ΗΣ Ι. & ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., Αναγνώριση αρχαίων ναυαγίων µε γεωφυσικές µεθόδους: υνατότητες και Περιορισµοί. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 141. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ., ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β., ΡΟΥΣΑΚΗΣ Γ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π., ΚΑΜΠΕΡΗ Ε., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β. & ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ι., Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του Β. Ευβοϊκού Κόλπου στο Ανώτατο Τεταρτογενές. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 164. ΣΑΛΩΜΙ Η Μ., ΊΣΣΑΡΗΣ Ι. & PANCUCCI-ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α., Οι θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές ως εργαλείο διαχείρισης του παράκτιου χώρου: µελέτη σκοπιµότητας σε µια περιοχή υψηλής βιοποικιλότητας. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 148. ΣΑΛΩΜΙ Η Μ., ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π., SMITH C., ΣΙΩΚΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ Ι., ΤΣΕΛΕΠΙ ΗΣ Α. & ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., Υποβρύχια οπτική µελέτη µε βαθυσκάφος και ROV µιας περιπαράλιας βιοκοινωνίας µε Paramuricea clavata (Αnthozoa, Gorgonacea). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 48. ΣΙΩΚΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ Ι., ΖΕΡΒΟΥ ΑΚΗ Σ., ΖΟΥΛΙΑΣ Θ. & ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.., ιακυµάνσεις της βιοµάζας του Μεσοζωοπλαγκτού στο Σαρωνικό και Θερµαϊκό Κόλπο. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου. ΣΠΥΡΙ ΑΚΗΣ Ν. & ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ Σ., Ανάπτυξη ενός υδροακουστικού συστήµατος ποιοτικής κατηγοριοποίησης βυθού στην παράκτια ζώνη. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 136. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Σ., ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΚΑΜΠΟΥΡΗ Γ., Σωµατιδιακές ροές και εκτίµηση του ισοζυγίου οργανικού άνθρακα στο Ν. Αιγαίο (ΝΑ Μεσόγειος). 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 37. ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν. & ΑΡΓΥΡΟΥ Μ., Eφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο γιά τα ύδατα στην Κύπρο: εφαρµογή του δείκτη Βentix στον κόλπο της Λεµεσού. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 77. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ., ΚΟΡΡΕΣ Γ., HOTEIT I., ΠΟΛΛΑΝΗ Α. & ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Γ., Ανάπτυξη και εφαρµογή συζευγµένου και δυϊκού Kalman φίλτρου για ταυτόχρονη αφοµοίωση φυσικών και βιολογικών παρατηρήσεων. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις,111. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Τ., ΠΗΤΤΑ Π., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε.Θ., ΤΣΑΠΑΚΗΣ Μ. & ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Ι., Επιπτώσεις των Ιχθυοκαλλιεργειών στις χηµικές και βιολογικές παραµέτρους της στήλης στη Μεσόγειο Θάλασσα. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις,252. ΤΣΑΓΚΑΡΗ Α., ΛΥΣΣΙΜΑΧΟΥ Α., ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ Η Ε., ΚΩΤΟΥ Ε. & ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., Επίδραση ενδοκρινικών διαταρακτών στα επίπεδα φυλετικών στεροειδών ορµονών σε µύδια Mytilus galloprovincialis. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις,103 ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ., ΚΑΜΠΕΡΗ Ε., DELFANTI R., PAPUCCI C., ΖΕΡΒΑΚΗΣ Β. & ΚΑΛΦΑΣ Κ.Α., Κατανοµή Cs-137 στις βαθιές λεκάνες του Αιγαίου Πελάγους. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, 34. ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ., ΜΠΑΛΛΑΣ., ΜΑΛΛΙΟΣ Α., ΠΑΓΩΝΗΣ Π. & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε., ίκτυο ΠΟΣΕΙ ΩΝ: Συνεχής καταγραφή αύξησης ραδονίου στο Αιγαίο Πέλαγος. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις,128.

68 134 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΦΡΑΓΚΙΟΥ ΑΚΗ Γ., ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Π.Ν. & ΤΣΕΛΕΠΙ ΗΣ Α., Περιβαλλοντικός έλεγχος της κατανοµής των ολικών και ενεργών βακτηρίων σε ιζήµατα του Θρακικού Πελάγους. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου, Περιλήψεις, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) APOSTOLAKI E.T., TSAGARAKI T., HOLMER M., KARAKASSIS I., Preliminary results in oxygen, carbon dioxide and nutrient fluxes in a Posidonia oceanica meadow, impacted by fish farm effluents. 7 th International Seagrass Biology Workshop, Zanzibar, Tanzania, September. APOSTOLAKI E.T., TSAGARAKI T., TSAPAKIS M. & KARAKASSIS I., Fish farming effect on macrofaunal communities associated with Mediterranean seagrass meadows. Mediterranean seagrass Workshop, Malta Italy. APOSTOLAKI E.T., TSAPAKIS M., TSAGARAKI T. & KARAKASSIS I., Fish farming effects on sediments and macrofaunal communities in Mediterranean seagrass meadows. Mediterranean Seagrass Workshop, Marsascala, Malta, 29 May 3 June. ARVANITIDIS CH., NICOLAIDOU A., KAISAKIS G., VELENTZA M., SIMBOURA N., ORFANIDIS S., ARVANITAKIS G., & REIZOPOULOU S., The macroinvertebrate communities in Logarou lagoon, Amvrakikos Gulf. TWReference NET project, 2nd Annual Meeting, Athens, January. ARVANITIDIS CH., VASILEIADOU K., FAULWETTER S., CHATZIGEORGIOU C., REIZOPOULOU S., KEBREKIDIS T. & OFRANIDIS S., Linking environmental variables to ecosystem components interrelations: a mathematical experiment. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters. Kavala, Greece, 1-2 June. BASSET A., PINNA M., SABETTA L, SANGIORGIO F., ABBIATI M., PONTI M., FONDA UMANI S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS CH., ORFANIDIS S., MONCHEVA S., TRAJANOVA A., GEORGESCU L, BEQIRAJ S. & REIZOPOULOU S., An approach to Mediterranean lagoon typology from patterns of macro-invertebrate distribution. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, Kavala, Greece, 1-2 June. BRINK T.B., HIGUERO Y., DUMORTIER M., PARVIAINEN J. & STREFTARIS N., Towards a broad design on the indicator: Area of forest, agricultural,fishery and aquaculture ecosystesm under sustainable management. Communicating SEBI Biodiversity Indicators Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators Workshop, Copenhagen, Denmark, November. CHATZIGEORGIOU G., ARVANITIDIS C., REIZOPOULOU S., MAIDANOU M., NALETAKI M. & ORNERAKI E., Detecting community changes in space and time in Gialova lagoon (SW Greece): useful lessons for the management of the Mediterranean transitional habitats. TWReferenceNet, Kavala, Greece, 1-3 June. FAULWETTER S., GOTSIS P., REIZOPOULOU S., ORFANIDIS S., KEVREKIDIS T., NICOLAIDOU A., SIMBOURA M., MALEA V., DOUNAS C., MOGIAS A. & ARVANITIDIS CH., ElNet: The Greek biogeographic transitional waters information system. An example for the development of distributed information Networks in Europe. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters. Kavala, Greece, 1-2 June. KARSTENSEN J., SEND U., POULIQUEN S., NITTIS K., LAMPITT R., MEINECKE G., PETIT DE LA VILLEON L., BLOBEL O., QUADFASEL D., BOZANO R., CARDIN V., TESTOR P., ALVAREZ A. & LHERMINIER P., MERSEA contribution to the in-situ observing system. WMTC Conference and MERSEA-IP annual meeting, London, England, March.

69 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 135 KRASAKOPOULOU E. & ASSIMAKOPOULOU G., Interrelationships between phytoplankton biomass and composition, dissolved inorganic nutrients and POC in the lagoonal system of Amvrakikos Gulf. TWReferenceNet Project 2 nd Annual meeting, Athens, Greece, January. LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D., ALEXANDRI S., NOMIKOU P., ALVES T., STAVRAKAKIS S., KARAGEORGIS A., KONTOGIANNIS H., GEORGIOU P. & ROUSSAKIS G., Offshore researches on the slope processes of the South Cretan Margin within the frame of HERMES project. 1st An. Meeting HERMES project, Majorca, April 2006, Book of abstracts, 7. LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D., ALEXANDRI S., NOMIKOU P., ALVES T., STAVRAKAKIS S., KARAGEORGIS A., KONTOGIANNIS H., GEORGIOU P., ROUSSAKIS G., TSELEPIDIS A., LAMBADARIOU N. & POLYMENAKOU P.E., Mediterranean canyon research within the frame of HERMES project: The South Cretan Margin canyon and valley system. 1st An. Meeting HERMES project, Majorca, April 2006, Book of abstracts, 24. LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D., ALEXANDRI S., NOMIKOU P., ALVES T., STAVRAKAKIS S., KARAGEORGIS A., KONTOGIANNIS H., GEORGIOU P., ROUSSAKIS G., TSELEPIDIS A., LAMBADARIOU N. & POLYMENAKOU P., Stable and unstable slopes in the Southern sector of Hellenic trench (S. Cretan margin): first results within the frame of HERMES project. 1st An. Meeting HERMES project, Majorca, April 2006, Book of abstracts, 83. NITTIS K., BOZZANO R. & CARDIN V., Contribution of the M3A Mediterranean buoy network to MERSEA, WMTC Conference and MERSEA-IP annual meeting, London, England, March. PAGOU K., KARAGEORGIS A. & PAVLIDOU A., Case Study: Thermaikos Gulf, Northern Aegean Sea, Greece. Eutrophication case study Workshop. JRC, Ispra, Italy, Janouary. PANAYOTIDIS P., ORFANIDIS S., SIAKAVARA A., HARITONIDIS S. & DRAKOPOULOU P., Cartography of Posidonia meadows in the Aegean Sea (NE Mediterranean). Mediterranean Seagrass Workshop, Malta, 29 May 3 June. PANAYOTIDIS P., TSIAMIS K. & ORFANIDIS S., Aplication of the EEI in the Mediterranean: Exercise on published data from Algeria, France & Greece. 3 rd Med- GIG Intercalibration meeting, Sete, France, 7-8 February. PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., ZENETOS A. & CORSINI-FOKA M., Aliens in Hellenic ports: emphasis on introductions via ballasts. In: Report of the ICES/IOC/IMO Working Group on Ballast and other Ship Vectors (WGBOSV), Oostende, Belgium, March. PONTI M., PINNA M., BASSET A., FONDA UMANI S., NICOLAIDIOU A., REIZOPOULOU S., ARVANITIDIS CH., SIMBOURA N., ORFANIDIS S., MONCHEVA S., TRAJANOVA A., GEORGESCU L., BEQIRAJ S. & ABBIATI M., Bio-geographic patterns of benthic biotic indices with structural features of Mediterranean and Black Sea coastal lagoons. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters. Kavala, Greece, 1-2 June. REIZOPOULOU S., Intercalibration exercise in TW: startpoint framework and metrics. III MED-GIG International meeting, Sete, France, 7-8 February. REIZOPOULOU S., ARVANITIDIS CH., NICOLAIDOU A., SIMBOURA N., ORFANIDIS S. & BASSET A., Benthic ecosystem alterations under natural and anthropogenic pressure in lagoons. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, Kavala, Greece, 1-2 June. REIZOPOULOU S., KARAGEORGIS A., ZAGANA E., DRAKOPOULOU P., KIOROGLOU S., KANELLOPOULOS TH. & PAPATHANASSIOU E., Data base and GIS applications in Mediterranean lagoons. Final meeting of TWReferenceNET project, Lecce, 30 November-2 December.

70 136 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS CH. & ORFANIDIS S., Research activities and outcomes in lagoonal ecosystems. Final meeting of TWReferenceNET project, Lecce, 30 November-2 December. SALOMIDI M., Marine Protecteed Areas: Prospects for sustainable management and development in the coastal zone. Coastal Practice Network. International Workshop- Symposium. The role of Local Authorities and NGOs in planning sustainable coastal tourism development. Therma, Samothraki, Greece, June. SANGIORGIO F., BASSET A., PINNA M., SABETTA L., ABBIATI M., PONTI M., FONDA UMANI S., ORFANIDIDS S., ARVANITIDIS CH., NICOLAIDOU A., MONCHEVA S., TRAJANOVA A., GEORGESCU L, BEQIRAJ S., KOUTSOUBAS D. & REIZOPOULOU S., Decomposition processes of reed leaves in transitional waters: a large scale study case. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, Kavala, Greece, 1-2 June. SIMBOURA N. Defining Reference Conditions based on the macroivnertebrate element. III MED- GIG Intercalibration meeting, Sete, France, 27 February-1 March. SIMBOURA N., NICOLAIDIOU A. & REIZOPOULOU S., Testing of macroinvertebrates classification metrics in lagoons. Final meeting of TWReferenceNET project, Lecce, 30 November- 2 December. SIMBOURA N., NICOLAIDOU A., REIZOPOULOU S. & ARVANITIDIS CH., Transition from coastal to transitional ecosystems: the use of ecological status classification indices. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters. Kavala, Greece, 1-2 June. SIMBOURA N., NICOLAIDOU A., REIZOPOULOU S. & ARVANITIDIS CH., Transition from coastal to transitional ecosystems: the use of ecological status classification indices. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters, Kavala, Greece, 1-2 June. THEOCHARIS A., Variability and changes of the thermohaline circulation of the Mediterranean (mean state, trends and abrupt events). JRC-ISPRA Workshop, April. VASILEIADOU K., CHATZIGEORGIOU G., TSIGENOPOULOS K., KOTOULAS G., REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A., ORFANIDIS S., SIMBOURA M. & ARVANITIDIS CH., Invertebrate community genetics: preliminary results from the polychaetes in transitional waters. Workshop for Transitional Waters: Transitional states in transitional and coastal waters. Kavala, Greece, 1-2 June. ZENETOS A. & PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., Trends in marine alien species. In: Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators, 4th Meeting of the Expert group 5: Trends invasive alien species: Rome, March,Zenetos A. Meeting of the Expert Groups: Trents in invasive alien species: Data availability for an indicator on marine alien species. Athens, Greece, June. ZENETOS A., Report from the SEBI 2010 meeting on Data availability for an indicator on marine alien species. Athens, Greece, June, In: Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators, 5 th Meeting of the Expert group, Rekiavik, Island, 4-7 October ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ - ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ- ΣΥΜΠΟΣΙΑ REIZOPOULOU S. & ANAGNOSTOU CH., Eutrophication threat in lagoonal ecosystems. Σεµινάρια στα πλαίσια του International Symposium Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems, Nyborg, Denmark, June.

71 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 137 ROTHER W., KLEIN B., MANCA B.B., THEOCHARIS A. & KIOROGOU S., Coherent account of the big transient in the Eastern Mediterranean deep waters, EGU, Vienna, Austria, 2-7 April. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ., Η εξέλιξη της Ωκεανογραφίας τα τελευταία τριάντα χρόνια. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, 4-8 Ιουνίου ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., Alexandria- Athens: facing similar pollution troubles; looking for solutions. Οµιλία που πραγµατοποιήθηκε µετά από πρόσκληση της UNESCO, στο International Workshop for studying the establishment of an underwater museum in Alexandria, Egypt, 2-7 Ιουλίου. STREFTARIS N. Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators- Sustainable Use Indicators. Sustainable Fisheries Indicator Proposal. SEBI 2010 Expert Group 6 4 th Meeging, EEA Copenhagen, Denmark, October. STREFTARIS N., Fisheries Indicator Proposal. SEBI 2010 Expert Group 6 3 rd Meeting, METLA, Joensuu, Finland, January. TSABARIS C., C2-RER/7/ , Second Technical Meeting under TC Project RER/7/003 of the International Atomic Energy, Marine Environmental Assessment of the Mediterranean Region, Nicosia, Cyprus, October. ZENETOU A. Workshop: Alien species and their contribution to biodiversity in pristine parts vs. anthropogenically impacted ports of European seas. Oostende, Belgium, March (EuroCoML- European Census of Marine Life) ΣΕ ΗΜΕΡΙ ΕΣ PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και έρευνα: µια εµπειρία στα Ιόνια Νησιά. Στα πλαίσια της Ηµερίδας «Ιόνιο Πέλαγος» που πραγµατοποιήθηκε στους Παξούς για την Ηµέρα Περιβάλλοντος, 3 Ιουνίου. ΚΑΜΠΕΡΗ Ε., Ο τρόπος µελέτης της επίδρασης των κλιµατικών αλλαγών στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα για τα επόµενα 50 χρόνια. Αθήνα, Ζάπειο Μέγαρο, 28 Ιουνίου- 5 Ιουλίου. ΝΙΤΤΗΣ Κ., Σύστηµα ΠΟΣΕΙ ΩΝ: Παρακολούθηση και πρόγνωση των Ελληνικών Θαλασσών µε εφαρµογές στην µελέτη κλιµατικών αλλαγών. Αθήνα, Ζάπειο Μέγαρο, 28 Ιουνίου- 5 Ιουλίου. ΠΑΓΩΝΗΣ Π., Μόνιµοι υποθαλάσσιοι σεισµολογικοί σταθµοί στον Ελληνικό χώρο. Στην ηµερίδα µε θέµα: Περιβάλλον (δοµηµένο και µη). 71 η ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Σεπτεµβρίου. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ Λ., Επιχειρησιακή Παρακολούθηση και Πρόγνωση των Ελληνικών Θαλασσών µε το σύστηµα ΠΟΣΕΙ ΩΝ. 71 η ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ηµερίδα µε θέµα: Περιβάλλον (δοµηµένο και µη) Σεπτεµβρίου. ΣΑΛΩΜΙ Η Μ., Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές: Προοπτικές ιαχείρισης & Βιώσιµης Ανάπτυξης. Η περίπτωση της Σαµοθράκης. Στο ήµο Σαµοθράκης. 11 Μαρτίου. ΣΑΛΩΜΙ ΗΣ Μ., Ερευνητικές δραστηριότητες της οµάδας κυµατικής µελέτης, µοντελοποίησης και πρόγνωσης του ΕΛΚΕΘΕ. Στην ηµερίδα που διοργάνωσε το ΤΕΙ Αθηνών, Τµήµα Ναυπηγών, Νοέµβριος.

72 138 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ., Είνα τα πράγµατα όπως τα βλέπουµε; Κβαντοµηχανική και φύση. Στην επιστηµονική-φιλοσοφική ηµερίδα µε τίτλο «Το φως στην επιστήµη και τη φιλοσοφία», στα πλαίσια του προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του 4 ου Ενιαίου Λυκείου Κορίνθου. Μάιος. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ Μ., Ένα νέο σύστηµα για τον εξορθολογισµό των αποφάσεων απαγόρευσης του απόπλου των επιβατηγών πλοίων. 71 η ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ηµερίδα µε θέµα: Περιβάλλον (δοµηµένο και µη) Σεπτεµβρίου. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ Μ., Ένα νέο σύστηµα για τον εξορθολογισµό των αποφάσεων απαγόρευσηε του απόπλου των επιβατηγών πλοίων. Στην ηµερίδα που οργάνωσε το ΤΕΙ Αθηνών, Τµήµα Ναυπηγών, Νοέµβριος. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ Μ., Ένα νέο σύστηµα για τον εξορθολογισµό των αποφάσεων απαγόρευσης του απόπλου των επιβατηγών πλοίων. Οµιλία στην ηµερίδα µε θέµα «Περιβάλλον (δοµηµένο και µη), κλίµα». 71 η.ε.θ. 2006, 8-17 Σεπτεµβρίου ΙΑΛΕΞΕΙΣ FRANGOULIS C., The role of mesozooplankton fluxes in marine ecosystems 2. HCMR & SESAME project. Στο Πανεπιστήµιο της, Marseille, France, 25 Σεπτεµβρίου. TSABARIS Ch., 2006 Developments and applications in analytical technologies for marine radionuclide studies. Στο Πανεπιστήµιο της Ρώµης. ΣΙΩΚΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ Ι., Review of climate change impact on mesozooplankton. Στο θερινό σχολείο Impact of climate change on marine ecosystems, EUR-OCEANS & NATO, Άγκυρα, Τουρκία, Αυγούστου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ερευνητικά Προγράµµατα Σεισµοί, τσουνάµις και κατολισθήσεις στον Κορινθιακό Κόλπο. Πολυεπιστηµονική προσέγγιση για την µέτρηση, προσοµοίωση και πρόβλεψη των µηχανισµών ενεργοποίησης και των αποτελεσµάτων τους (3HAZ-CORINTH). 1 st year Report, January Scientific Coordinator (HCMR): Dr V. Lykousis. Καινοτόµες τεχνολογίες-τεχνικές καταγραφής και αξιοποίησης απορριµµάτων µεταλλευτικής και µεταλλουργικής βιοµηχανίας και εγκαταλειµµένων δηµόσιων µεταλλείων. Πιλοτικές εφαρµογές: µελέτες επιπτώσεων σε θαλάσσιους οργανισµούς και ιζήµατα (ΚΠΣ-ΙΓΜΕ). 4 η έκθεση προόδου, Φεβρουάριος 2006 Επιστηµονικός υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Α. Κατσίκη Ένα ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Σύστηµα Παρακολούθησης και Πρόγνωσης κυµατισµών µε Εφαρµογές στην Ελληνική Ναυσιπλοϊα (ΕΠΑΝ/ΕΣΠΕΝ) 10 η τριµηνιαία Έκθεση, Μαρτιος η τριµηνιαία Έκθεση, Ιούνιος η τριµηνιαία Έκθεση, Σεπτέµβριος η τριµηνιαία Έκθεση, εκέµβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Τ. Σουκισιάν.

73 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 139 Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2004). Τελική Τεχνική Έκθεση, Μάρτιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ): ρ Κ. Πάγκου. Χωροθέτηση ζωνών Υδατοκαλλιεργειών Ιόνιων Νήσων. Τεχνική Έκθεση 2 ης φάσης, Απρίλιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Ε. Τσαπάκης. ιεπιστηµονικές έρευνες στα ηπειρωτικά περιθώρια/ βαθιές λεκάνες και «ακραία» περιβάλλοντα των Ευρωπαϊκών θαλασσών όσον αφορά στο ρόλο τους στην λειτουργία των οικοσυστηµάτων και στην βιοποικοιλότητα (HERMES). 1 st year Report, April Project Coordinator (ed.): Prof. P.P.E. Weaver Scientific Coordinator HCMR: Dr V. Lykousis. Association of Physical and Biological processes acting on Recruitment and post-recruitment of Anchovy (ANREC). Final Report, May Scientific Coordinator (ed.): Dr A. Kallianotis Scientific Responsible HCMR: Dr A. Tselepides. Παρακολούθηση οικοσυστήµατος εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου υπό την επίδραση του κέντρου επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΚΕΛΨ). Ενδιάµεση τεχνική τελική έκθεση, Ιούνιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Ε. Χρήστου Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος στον Παγασητικό κόλπο (πρόγραµµα παρακολούθησης δικτύων και τάσεων ρύπανσης, MEDPOL) (ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ). Τελική τεχνική έκθεση, Ιούλιος 2006 Επιστηµονικός υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Ι. Χατζηανέστης Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος στον Σαρωνικό κόλπο (πρόγραµµα παρακολούθησης δικτύων και τάσεων ρύπανσης, MEDPOL) (ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ). Τελική τεχνική έκθεση, Ιούλιος 2006 Επιστηµονικός υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Α. Κατσίκη Παρακολούθηση ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος στον Κορινθιακό κόλπο (πρόγραµµα παρακολούθησης δικτύων και τάσεων ρύπανσης, MEDPOL) (ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ). Τελική τεχνική έκθεση, Ιούλιος 2006 Επιστηµονικός υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Α. Κατσίκη Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την απόρριψη της σκωρίας στον Β. Ευβοϊκό Κόλπο (ΛΑΡΚΟ). Τελική Τεχνική Έκθεση, Ιούλιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Ν. Σύµπουρα. Χωροθέτηση ζωνών Υδατοκαλλιεργειών Ιόνιων Νήσων. Τελική Έκθεση, Αύγουστος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Ε. Τσαπάκης. Research Training Network (EURODOM). Final Report, September Scientific Coordinator (ed): Dr V. Lykousis Exploration and evaluation of the Eastern Mediterranean sea gas hydrates and the associate deep biosphere (ANAXIMANDER). Final Report, October Scientific Coordinator (HCMR) (ed.): Dr V. Lykoussis.

74 140 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών και παραµέτρων του Όρµου Αντίκυρας. (PECHINEY 2006). Εκθεση Προόδου, Οκτώβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Σακελλαρίου. Ανάπτυξη επιχειρησιακού συστήµατος και µεθοδολογίας προσδιορισµού των περιβαλλοντικά, νοµικά και κοινωνικοικονοµικά βέλτιστων οδών διέλευσης πετρελαϊκών αποθεµάτων της Κασπίας στην Μεσόγειο δια µέσου του Αιγαίου Πελάγους (AEGEAN). Τεχνική Έκθεση, Οκτώβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Π. Παυλάκης ιερεύνηση των επιπτώσεων της διασποράς αλµολοίπου στο θαλάσσιο περιβάλλον των Ανατολικών ακτών της Κρήτης (κόλπος Γραντές). Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση, Νοέµβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): Α. Θεοχάρης. Ένα ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Σύστηµα Παρακολούθησης και Πρόγνωσης κυµατισµών µε Εφαρµογές στην Ελληνική Ναυσιπλοϊα (ΕΠΑΝ/ΕΣΠΕΝ) Ετήσια Έκθεση Προόδου, εκέµβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Τ. Σουκισιάν. Mediterranean ocean Forecasting System: Toward Environmental Predictions (MFSTEP). Final Scientific Report, Scientific Coordinator (ed.): Dr Ch. Tziavos. IKYDA 2005: Project for the advancement to exchange knowledge among German-Greek young scientists ( ). Midreport, Scientific Coordinators: Dr M.A. Pancucci-Papadopoulou, P. Panagiotides Μελέτες Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον όρµο άρδιζας του δήµου Ερµιόνης νοµού Αργολίδας από την επαναλειτουργία εγκατάστασης φόρτωσης πλοίων (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ). Τελική τεχνική έκθεση, Ιανουάριος 2006 Επιστηµονικός υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Ι. Χατζηανέστης Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του νέου διαδρόµου προσγείωσης του αεροδροµίου «Μακεδονία», Θερµαϊκός κόλπος. (ΑΕΡΟ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ). Τεχνική έκθεση, Ιανουάριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Β. Καψιµάλης Ποιότητα των Βυθοκορηµάτων του Νέου ιαδρόµου Προσγειώσεως του Αεροδροµίου «Μακεδονία», Θερµαϊκός Κόλπος (ΑΕΡΟ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ). Τεχνική Έκθεση, Ιανουάριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Β. Καψιµάλης. Ποιότητα των Βυθοκορηµάτων του Νέου ιαδρόµου Προσγειώσεως του Αεροδροµίου «Μακεδονία» (Τροποποιηµένη Έκδοση). Τεχνική Έκθεση, Ιανουάριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Β. Καψιµάλης.

75 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 141 Geophysical Survey in the Offshore Zone of high pressure natural gas pipeline to Aliveri. Microseismicity, Seismic and Geotechnical Analyses (ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΑ Α φάση). Final Technical Report, March Project Coordinator: Dr J. Papoulia. Ποιότητα των Βυθοκορηµάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Κίου, Αργολικός Κόλπος (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Ν.ΚΙΟΥ). Τεχνική Έκθεση, Απρίλιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.) : ρ. Β. Καψιµάλης. Ποιότητα των Βυθοκορηµάτων του Λιµένα Πόρου Κεφαλονιάς (ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ). Τεχνική Έκθεση, Απρίλιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.) : ρ. Θ. Κανελλόπουλος. Ποιότητα των Βυθοκορηµάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου Αφήσσου, Παγασητικός Κόλπος (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΦΗΣΣΟΥ). Τεχνική Έκθεση, Μάιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.) : ρ. Β. Καψιµάλης. Ποιότητα των Βυθοκορηµάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου Μηλίνας, Παγασητικός Κόλπος (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΗΛΙΝΑΣ). Τεχνική Έκθεση, Μάιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.) : ρ. Β. Καψιµάλης. Ποιότητα των επιφανειακών ιζηµάτων του αλιευτικού καταφυγίου Τρικερίου Μαγνησίας (ΤΡΙΚΕΡΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑ). Τεχνική Έκθεση, Ιούλιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.) : ρ. Θ. Κανελλόπουλος. Ωκεανογραφική Μελέτη του κόλπου του Λαγανά. Τεχνική Έκθεση Εργασιών Α φάσης, Ιούλιος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Π. Παναγιωτίδης. Geophysical Survey in the Offshore Zone of high pressure natural gas pipeline to Aliveri. Microseismicity, Seismic and Geotechnical Analyses (ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΑ Β φάση). Final Technical Report, July Project Coordinator: Dr J. Papoulia. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον Κόλπο της Ελευσίνας από τα νερά ψύξης του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ). Τεχνική Έκθεση, Αύγουστος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): Λ Περιβολιώτης. Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του λιµένος Πόρου Κεφαλλονιάς (ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ). Τεχνική έκθεση, Αύγουστος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Β. Καψιµάλης Μελέτη αντιµετώπισης των φαινοµένων παράκτιας διάβρωσης και απόθεσης στις δυτικές και βόρειες ακτές του ήµου Λευκάδας 2η Φάση (ΛΕΥΚΑ Α 2005/ 570). Τεχνική Έκθεση, Σεπτέµβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ. Σακελλαρίου. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις στις ΒΑ ακτές της Κιµώλου από την λειτουργία των λατοµείων της ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ ΑΕ. (ΚΙΜΩΛΟΣ). Τελική Τεχνική Έκθεση, εκέµβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Π. Παναγιωτίδης.

76 142 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Επεξεργασία, ανάλυση και ποιοτικός έλεγχος ανεµολογικών και κυµατικών δεδοµένων για την περιοχή του Αθω. Τεχνική Έκθεση, εκέµβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): Τ. Σουκισιάν. Μελέτη συνθηκών προσάραξης εµπορικού πλοίου στην περιοχή Θάσου- Σαµοθράκης. Τεχνική Έκθεση, Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Τ. Σουκισιάν. Συµβολή στη µελέτη σκοπιµότητας για εκµετάλλευση του κυµατικού δυναµικού στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. Τεχνική Έκθεση, Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ρ Τ. Σουκισιάν Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών Έσοδα απο πώληση µετρήσεων ΠΟΣΕΙ ΩΝ. Τεχνική Έκθεση, Οκτώβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Γεωργόπουλος Συµµετοχή σε Εκθέσεις Προγραµµάτων άλλων Ινστιτούτων Στρεφτάρης Ν.: Συµµετοχή στην Τεχνική Έκθεση προγράµµατος INDECO (ΙΘΑΒΙΠ) Development of Indicators of Environmental Performance of the Common Fisheries Policy. Final Report, December Participation of IO: Dr N. Streftaris Scientific Coordinator: Dr V. Vassilopoulou (IMBR). Στρεφτάρης Ν.: Συµµετοχή στην Τεχνική Έκθεση του προγράµµατος INDENT (ΙΘΑΒΙΠ). INDicators of Environmental integration Tender. Participation of IO: Dr N. Streftaris Scientific Coordinator: Dr V. Vassilopoulou (IMBR) Συµµετοχή σε Εκθέσεις ιεθνών Οργανισµών. Simboura N. & Reizopoulou S. EC, Milestone 6 Report Coastal GIGs. MED-GIG (Mediterranean coastal). Scientific Coordinator: Gianna Casazza (Italy). Streftaris N. Report on Testing of feasibility of MED POL Marine Pollution Indicators in Greece. Υπεβλήθη στην UNEP/MAP, July Papathanassiou E., Wlodarczyk E. & Zenetos A., Priority issues in the Mediterranean Sea. EEA report. Kristensen P., Nixon S. & Zenetos A., Climate change and Water (Internal EEA Scoping report) by Final Draft, March Εσωτερικές Τεχνικές Εκθέσεις. Σύστηµα υποβρύχιας πλοήγησης για το Β/Θ «ΘΕΤΙΣ». Εσωτερική Τεχνική Έκθεση, Σεπτέµβριος Α. Μάλλιος.

77 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 143 Στο Σχήµα Β-Ι-4 φαίνεται το παραχθέν επιστηµονικό έργο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για το Σχήµα B-I-4: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ηµοσιεύσεις σε ιεθνή Περιοδικά ηµοσιεύσεις σε Ελλην. Περιοδικά ιδακτικές Σηµειώσεις Ενηµερωτικά Φυλλάδια (Fact Sheets) Ανακοινώσεις σε ιεθνή Συνέδρια Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια Ανακοινώσεις σε ιεθνή Woskshops Προσκεκληµένες Οµιλίες Τεχνικές Εκθέσεις 8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.: Μέλος της International Society for the Study of Harmful Algae (ISSHA), της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρίας (ΕΛΦΕ) και του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ). ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ-ΤΑΛΙΑ ΟΥΡΗ Φ.: Μέλος της οµάδας Εµπειρογνωµόνων ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) στον τοµέα Biodiversity and Environment. Μέλος του Σ του EUROMAR, ως Εθνική Εκπρόσωπος. Εθνική συντονίστρια του προγράµµατος Quality Assurance of sampling and Sample Handling (QUASH). Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection). Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο 39 ο Εκτελεστικό Συµβούλιο της ιακυβερνητικής Επιτροπής Ωκεανογραφίας, Παρίσι Ιουνίου. Μέλος του ικτύου Γυναικών Ερευνητριών «ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ» ως εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ. Αξιολογητής Προγραµµάτων του τοµέα Biodiversity and Environment (Βρυξέλλες, 20/1, 27/2, 23/3). Αξιολογητής και Rapporteur στο 6 th FP Human Resources and Mobility Marie Curie RTN (Geo- and Environmental Science Panel), 2 nd Stage, Βρυξέλλες, Μαρτίου.

78 144 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 Αξιολογητής και Rapporteur στο HRM Marie Curie Actions FP Mobility- 5/6/7 Incoming International Fellowships, Outgoing International Fellowships, Intra European Fellowships, 1 st Stage, Βρυξέλλες, Μαρτίου. Αξιολογητής και Rapporteur στο HRM Marie Curie Actions FP Mobility- 5/6/7 Incoming International Fellowships, Outgoing International Fellowships, Intra European Fellowships, 2 nd Stage, Βρυξέλλες, 1-5 Μαίου. Αξιολογητής επιστηµονικών εργασιών στο περιοδικό Journal of Geochemical Exploration. Εµπειρογνώµων επί των Ερευνητικών Υποδοµών της Επιτροπής του Ειδικού Προγράµµατος «Ικανότητες» του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. & Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Μέλη της Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ελληνικών Θαλασσών (ΕΧΑΕΘ) του Υπουργείου Εξωτερικών. ΖΕΝΕΤΟΥ A.: Κριτής επιστηµονικών εργασιών στα περιοδικά: - Hydrobiologia - Ecological letters - Journal of Marine Biological Association of UK - Mediterranean Marine Science - Iberus, Spain - Oceanologica Acta - Belgian Journal of Zoology - Aquatic conservation (AQC/M/192) Μέλος του SEBI2010 Streamlining Environmental Biodiversity Indicators, WG5: Numbers and Costs of Alien species (under EEA) 4η Συνάντηση του Expert Group5, Ρώµη, Μαρτίου. 5 η Συνάντηση του Expert Group5, Ρεϊκιαβικ, 4-7 Οκτωβρίου. ΘΕΟΧΑΡΗΣ.Α.: Μέλος στο Scientific Steering Committee του προγράµµατος MEDCLIVAR του διεθνούς προγράµµατος CLIVAR. Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, στο 39 th Executive Council IOC/UNESCO, Headquarters, Paris, France, June. Μέλος στο Steering Committee του προγράµµατος ESF/MEDCLIVAR. ΚΑΜΠΕΡΗ Ε.: Μέλος του Συµβουλίου Φυσικού Περιβάλλοντος της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς». ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.: Μέλος του Editorial Board του περιοδικού Geo-Marine Letters (Springer-Verlag). ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β. & ΣΑΛΩΜΙ Η Μ.: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού ικτύου για την Παράκτια Έρευνα (Ε ΙΠΕ-HeNCoRE). ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β.: Εθνικός εκπρόσωπος στη διακυβερνητική συντονιστική οµάδα του Συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για Tsunami στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο (ICG/NEAMTWS-III) της UNESCO. ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.: Εθνικός εκπρόσωπος στη ιαχειριστική Επιτροπή Global Change and Ecosystems του 6 ου Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικός εκπρόσωπος στην επιτροπή Global Monitoring for Environment and Security Advisory Council (GMES/AC) του 6 ου Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

79 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 145 Μέλος του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ιακυβερνητικού Ωκεανογραφικού Οργανισµού της UNESCO. Εθνικός εκπόσωπος στην 39 η Σύνοδο του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ιακυβερνητικού Ωκεανογραφικού Οργανισµού της UNESCO. Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων Έργου/ Πράξης «Ανθρώπινα ίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιµόρφωσης Β Κύκλος» Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα». Εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ στην Επιτροπή ΕΧΑΕΘ του Υπουργείου Εξωτερικών. Μέλος της Επιτροπής για τη µετεξέλιξη του Τηλεσκοπίου Νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» σε τηλεσκόπιο Νετρίνων του Κυβικού Χιλιοµέτρου. ΝΙΤΤΗΣ Κ.: Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο Marine Board του European Science Foundation. Αντιπρόεδρος από Μάιο Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο EuroGOOS και εκλεγµένο µέλος του ιοικητικού του Συµβουλίου. Μέλος του MOON (Mediterranean Operational Oceanography Network) και πρόεδρος (Chairman) του Operational Advisory Group. ΠΑΓΚΟΥ Κ.: Μέλος της «τεχνικής γραµµατείας», που στηρίζει τη Επιβλέπουσα Επιτροπή της ΕΕ (DG Environment), σχετικά µε τον Ευτροφισµό, στα πλαίσια της κοινής εφαρµογής (ECOSTAT WG 2A) στα κράτη µέλη της ΕΕ της Οδηγίας για τα Νερά (WFD, 2000/60/EE) µε σκοπό να αναπτυχθεί κοινή καθοδήγηση για την εκτίµηση του ευτροφισµού. Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης ερευνητικών προγραµµάτων προς την ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος ιακρατικής Ε&Τ Συνεργασίας Ελλαδας-Τουρκίας. Παροχή κρίσεων/ συµβουλών, συµµετοχή σε οµάδα εργασίας της UNEP/MAP επί των παραµέτρων/ δεικτών ευτροφισµού, που έχει συµπεριληφθεί στα πλαίσια του προγράµµατος MEDPOL Phase III. Κριτής Επιστηµονικών εργασιών στα περιοδικά - Mediterranean Marine Science Συµµετοχή στη Μεσογειακή οµάδα (MEDGIG) για την ιαβαθµονόµηση της ποιότητας των Παράκτιων και Μεταβατικών Υδάτων (Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά: WFD 2000/60/EE). ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π.: Μέλος της Comite de Parrainage του περιοδικού MESOGEE του Museum d Histoire Naturelle de Marseille, Γαλλία. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής στο 3 rd Symposium on Mediterranean Marine Vegetation, Μασσαλία. ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ι.: Εκπρόσωπος ΕΛΚΕΘΕ στη Γεωφυσική και Γεωδαιτική Επιτροπή του Κράτους (ΓΓΕΚ). PANCUCCI-ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α.: Μέλος του δικτύου ELNAIS (Ellenic Network on Aquatic Invasive Species). Μέλος της οµάδα Ευρωπαίων ειδικών για τα εξωτικά είδη (SEBI). Μέλος του Network MeDir (Mediterranean Directory of Marine Scientists and Professionals). ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.: Εθνικός Εκπρόσωπος για το COAST group of Experts για την Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕU (Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά Παράκτια και Μεταβατικά Νερά). Μέλος της Οµάδας Εργασίας για το Ευρωπαϊκό Θεµατικό Κέντρο των νερών (ETC/W) Editor- in- Chief στο περιοδικό Mediterranean Marine Science. Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιστηµονικής Οµάδας για τα Thresholds

80 146 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Π.: Μέλος του Εθνικού ικτύου Μικροβιακής Βιοποικιλότητας, Γονιδιωµατικής και Βιοτεχνολογικών εφαρµογών και του Εθνικού Κέντρου Βιοπροοπτικής: Εθνική Πρωτοβουλία «Μικροβιόκοσµος». Κριτής Επιστηµονικών άρθρων στα περιοδικά: - Marine Pollution Bulletin (Μάρτιος 2006, Αύγουστος 2006). - International Journal of Enviroment and Waste Management (Μάιος 2006). ΡΕΪΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.: Μέλος των οµάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD, 2000/60 EC) µε έµφαση στα Μεταβατικά Ύδατα. Εθνικός Εκπρόσωπος για την άσκηση ιαβαθµονόµισης Intercalibration process- WFD στα µεταβατικά οικοσυστήµατα και Ειδικός Εµπειρογνώµων για θέµατα µακροζωοβένθουςδεικτών. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.: Πρόεδρος της Marine Geosciences Committee του CIESM για το διάστηµα Παρατηρητής στο European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD Κριτής επιστηµονικών εργασιών στο περιοδικό The Geological Society of America Bulletin Μέλος της American Geophysical Union (AGU). ΣΟΥΒΕΡΜΕΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚ.: Κριτής επιστηµονικών άρθρων στα περιοδικά Tellus και Journal of Marine Systems. ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.: Συνδιοργανωτής των συνεδριάσεων µε θέµατα MetOcean parameters και Extreme waves, του International Offshore Technology Committee, για το συνέδριο της International Society of Offshore and Polar Engineers στο San Francisco, USA. Chairman στο 16 th International Offshore and Polar Engineering Conference, San Francisco, USA, 28 May-2 June. Πλήρες µέλος και µέλος της Τεχνικής επιτροπής του International Society of Offshore and Polar Engineering. ΣΤΡΕΦΤΑΡΗΣ Ν.: Μέλος του SEBI2010 (Streamlining Environmental Biodiversity Indicators, EG6: Sustainable Use Indicators (under EEA). Response for fisheries and aquaculture. Μέλος του δικτύου ELNAIS (Ellenic Network on Aquatic Invasive Species). ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν.: Μέλος των οµάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD, 2000/60 EC). - CIS Working Group 2.4. COAST: Coastal and Transitional expert network, Common Implementation Strategy of the Water Framework Directive, European Commission. - CIS Working Group 2.A. on ecological status (ECOSTAT), Common Implementation Strategy of the Water Framework Directive, European Commission. - Εθνικός εκπρόσωπος για την άσκηση ιαβαθµονόµισης Intercalibration process- WFD- MED GIG. Ειδικός εµπειρογνώµων για θέµατα µακροζωοβένθους- δεικτών. ΤΖΙΑΒΟΣ Χ.: Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο EuroGOOS MedGOOS. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΙΚ.: Μέλος Κεντρικής Συµβουλευτικής Επιτροπής που έχει συσταθεί από το ΥΕΝ, για την υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντιµετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.

81 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 147 ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.: Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής για το Second Planning and Coordination Meeting, Βιέννη, Αυστρία, Μαρτίου. Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής για το Second Technical Meeting under TC Project RER/7/003 Marine Environmental Assessment of the Mediterranean Region, Λευκωσία, Κύπρος, 29 Οκτωβρίου- 4 Νοεµβριου. ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.: Μέλος της Steering Committee του διεθνούς προγράµµατος (EU) IASON (SSA). Κριτής επιστηµονικών εργασιών στα περιοδικά - Hydrobiologia - Scientia Marina - Marine Ecology ΨΑΡΡΑ Σ.: Μέλος του ASLO (American Society of Limnology and Oceanography). Μέλος του AGU (American Geophysical Union) 9. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ 9.1. ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι.. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας µε θέµα «Ρόλος µικροβιακής βιοκοινωνίας στην αποικοδόµηση χερσογενούς υλικού σε µεταβατικά οικοσυστήµατα», ΠΥΡΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ 9.2. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ- ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΒΕΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε θέµα «Plakton productivity in the Eastern Mediterranean Sea», στο Πανεπιστήµιο Kiel. Επιβλέπων: Prof. Fr. Colijn. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε θέµα «Αξιολόγηση της οικολογικήςπεριβαλλοντικής αξίας της παράκτιας ζώνης» Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Τµήµα Περιβάλλοντος. Επιβλέπων: Καθηγ. Κοκκώσης. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α. Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε θέµα «Μελέτη της πρόσφατης ταχείας κλιµατικής αλλαγής στο Νότιο Αιγαίο Πέλαγος και της επίπτωσής της στην Ανατολική Μεσόγειο». Πανεπιστήµιο Αθηνών. Επιβλέπων: Καθηγ. Α. Λασκαράτος. ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Γ. Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε θέµα «Παλαιοωκεανογραφική µελέτη των αιφνίδιων κλιµατικών µεταβολών στην Βορειοανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του τελευταίου κλιµατικού κύκλου, µέσω της χρήσης βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων». Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµης της Θάλασσας. Επιβλέπων: Καθηγ. Α. Γώγου. ΠΑΧΙΑ ΑΚΗ Μ. Εκπόνηση ικακτορικής διατριβής µε θέµα «Μοριακός και βιογεωχηµικός χαρακτηρισµός των µικροοργανισµών που εµπλέκονται στην αναερόβια οξείδωση µεθανίου και την µεθανογένεση σε ιζήµατα µεθανοϋδριτών της Ανατολικής Μεσογείου». Επιβλέπων: Καθηγ. Ε. Στεφάνου. ΣΑΛΩΜΙ Η Μ. Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε θέµα «Μελέτη Μακροβενθικών Βιοκοινωνιών Σκληρού Υποστρώµατος µε τη Χρήση Οπτικών Μεθόδων: υνατότητες ιαχείρισης και Προστασίας Παράκτιων Περιοχών», Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος. Επιβλέποντες: Μ. Αγγελίδης,. Κουτσούµπας & Π. Παναγιωτίδης.

82 148 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Σ. Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε θέµα «ιεργασίες καθίζησης σωµατιδιακού υλικού στο Αιγαίο Πέλαγος». Πανεπιστήµιο Πατρών. Επιβλέπων: Καθηγ. Γ. Φερεντίνος. ΣΤΡΕΦΤΑΡΗΣ Ν. Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε θέµα «Αντιδράσεις βενθικών οικοσυστηµάτων της ηπειρωτικής κρηπίδας και κατωφέρειας σε θερµόαλα µέτωπα του ΒΑ Αιγαίου». Πανεπιστήµιο Αθηνών. Επιβλέπουσα: Καθηγ. Α. Νικολαΐδου. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ Η Ε. Εκπόνηση ιδακτορικής ιατριβής µε θέµα «Μελέτη της θαλάσσιας ρύπανσης µέσω βενθικών οργανισµών µε τη χρήση µεθόδων προσδιορισµού των επιπέδων των ρυπαντών και µεθόδων ποσοτικοποίησης των επιδράσεών τους στους οργανισµούς». Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος. Επιβλέπων: Καθηγ. Μ. Αγγελίδης. 10. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ.: ιδασκαλία του µαθήµατος «υναµική και λειτουργία του θαλάσσιου συστήµατος», στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ΕΜΠ «Ναυτική και θαλάσσια τεχνολογία και επιστήµη», στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε.Θ.: Βοηθός στις εργαστηριακές ασκήσεις του µαθήµατος «Θαλάσσια Βιολογία», στο Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστηµίου Κρήτης. Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους ΖΑΓΓΑΝΑ Ε.: ιδασκαλία του µαθήµατος «Εισαγωγή στην Υδρογεωλογία» στο Β Εξάµηνο του Τµήµατος Γεωλογίας, στο Παν/µιο Πατρών. Εαρινό Εξάµηνο ιδασκαλία του µαθήµατος «ιάθεση στερεών και Υγρών Αποβλήτων στο γεωλογικό Περιβάλλον» στο ΣΤ Εξάµηνο του Τµήµατος Γεωλογίας, στο Παν/µιο Πατρών. Χειµερινό Εξάµηνο ιδασκαλία του µαθήµατος «Ρύπανση υπόγειων νερών. Μέτρα προστασίας υδροληπτικών έργων υπόγειου πόσιµου νερού» στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Γεωλογίας, στο Παν/µιο Πατρών. Χειµερινό Εξάµηνο ΖΕΝΕΤΟΥ Α.: ιδασκαλία του µαθήµατος «Στοιχεία Βιολογικής Ωκεανογραφίας» στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών του Παν/µίου Αθηνών. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β & ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ.: ιδασκαλία του µαθήµατος «Ωκεανογραφία» στο Ε Εξάµηνο Σπουδών του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, στα πλαίσια του ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΙΙ. Χειµερινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.: Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τµήµα Ιχθυοκοµίας- Αλιείας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Η συνεργασία περιλαµβάνει την εργαστηριακή διδασκαλία των µαθηµάτων της «Χηµικής Ωκεανογραφίας» και της «Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών». ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β.: ιδασκαλία του µαθήµατος «Θαλάσσια Γεωλογία» στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη».

83 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 149 ΝΙΤΤΗΣ Κ.. ιδασκαλία του µαθήµατος «Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία». Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου (εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους ). ΠΑΓΚΟΥ Κ.: Μαθήµατα: 1) «Ευτροφισµός- Επιβλαβείς Φυτοπλαγκτονικές Εξάρσεις (1 ώρα)», 2) «Μέθοδοι εκτιµησης ευτροφισµού που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα (1 ώρα)», 3) «Το πρόβληµα του ευτροφισµού στην παράκτια ζώνη: Η εφαρµογή των Κοινοτικών Οδηγιών και της Συνθήκης της Βαρκελώνης (1 ώρα)», στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη», της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Φεβρουάριος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π.: ιδασκαλία στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», στο µάθηµα «ιαχείριση υδατικών Οικοσυστηµάτων» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Υπεύθυνος Καθηγ. Κ. Χατζηµπίρος). ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.: ιδασκαλία µαθήµατος «Σεµινάρια σε Προβλήµατα Θαλάσσιας και Υποθαλάσσιας Τεχνολογίας» στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη, που οργανώνεται από το Τµήµα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.: ιδασκαλία του µαθήµατος «Φυσική ΙΙ», στο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τοµέας Φυσικής Επιστηµών ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.: ιδασκαλία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού µαθήµατος α εξαµήνου «υναµική υδροβίων πληθυσµών και παραγωγικότητα» της περιόδου , Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Τµήµατα, Σχολές, Φορείς ΚΑΜΠΕΡΗ Ε.: ιάλεξη µε θέµα «Κύκλοι των ραδιοϊσοτόπων στο περιβάλλον» στα πλαίσια του µαθήµατος «Βιογεωχηµικοί Κύκλοι» (Υπεύθ. Καθηγ: ρ Χ. Αναγνώστου) του προπτυχιακού τµήµατος Θαλασσίων Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. ιάλεξη µε θέµα «Η χρήση των ραδιοϊσοτόπων στην Χηµική Ωκεανογραφία», στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού τµήµατος της Ωκεανογραφίας του Παν/µίου Αθηνών (Υπεύθ. Καθηγ.: Μ. ασενάκης). ΚΑΤΣΙΚΗ Β.Α..: Σεµινάριο Οικοτοξικολογίας. Κολέγιο Αθηνών, 8 εκεµβρίου Τετραήµερο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο: «Η ρύπανση από βαρέα µέταλλα και η επίδρασή της στη ηµόσια Υγεία». Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αργυρόπουλης, 9-12 Φεβρουαρίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π.: ιαλέξεις στο Μεταπτυχιακό Τµήµα Περιβάλλοντος του Παν. Αιγαίου. Επ. Υπεύθυνος: Καθηγ. Μ. Καρύδης.

84 150 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2006 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.: ιάλεξη µε θέµα «Υποθαλάσσιοι Γεωλογικοί Κίνδυνοι» στα πλαίσια του µαθήµατος «Γεωλογικές Καταστροφές» σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Εργαστήριο Ορυκτολογίας. ιάλεξη µε θέµα: «Εντοπισµός αρχαίων ναυαγίων µε τη χρήση της θαλάσσιας τεχνολογίας», στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, 1 Νοεµβρίου Σε Training Workshops Summer Schools IONA A.: Introduction to Echange Formats. First SeaDataNet data management training workshop, Oostende, Belgium, February Quality control checks description. First SeaDataNet data management training workshop, Oostende, Belgium, February FRANGOULIS C., SIOKOU-FRANGOU I. & CHRISTOU E.D.: Key copepods in the C/N cycle of the open Aegean Sea. Summer school Climate change impacts on marine ecosystems, Ankara, Turkey, August Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΛΚΕΘΕ µε το Παν/µιο του Rhode Island, µέσω του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών «ΠAI ΕΙΑ» (Υ.Σ.Ρόδου) Εnvironmental Analysis and Policy in Coastal Management: 1. From the globe to the coastal zone (Α. Καραγιώργης, Χ. Αναγνώστου) 2. The coastal zone as a natural system (Α. Καραγιώργης, Ι. Ακουµιανάκη) 3. Socio-economics (Γ. Πετυχάκης) 4.Anthropogenic impact in the coastal zone (Ε. Παπαθανασίου) 5. Integrated coastal zone management (Α. Καραγιώργης, Γ. Πετυχάκης) 6. How to manage hazards on the coastal zone (Γ. Τριανταφύλλου) 7. Environmental Ethics (Γ. Τριανταφύλλου, Α. Πολλάνη) 8. Laboratory (A. Σιούλας) Maritime History and Marine Archaeology: 1. Archaeology (Α. Σακελλαρίου, Α. Καραγιώργης) 2. Mythology and the sea (Ι. Ακουµιανάκη) 3. Mediterranean civilizations (Ι. Ακουµιανάκη) 4. The birth of Maritime Archaeology (Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛΕΚΕΘΕ) 5. Commercial seafaring from prehistory to the roman era (Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛΕΚΕΘΕ) 6. Shipbuilding technology in the Antiquity(Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛΕΚΕΘΕ) 7. Ancient shipwrecks(ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛΕΚΕΘΕ) 8. Ship cargos in the Antiquity(Ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛΕΚΕΘΕ) 9. Ancient harbors(ε. Χρυσοχέρη-συνεργάτης εκτός ΕΛΕΚΕΘΕ) 10. Underwater seabed survey methods (Ε. Παπαθανασίου) 11. The impact of coastal changes on the ancient civilizations (Χ. Αναγνώστου) 12. Natural disasters in the Antiquity (. Σακελλαρίου, Β. Καψιµάλης) 13. Natural disasters in the Mythology (. Σακελλαρίου, Β. Καψιµάλης) Oceanography: 1. Historical aspects of oceanography (Α. Καραγιώργης) 2. Our planet / Plate Motions / Ocean Morphology (Α. Καραγιώργης) 3. Marine sediments (Α. Καραγιώργης) 4. The water molecule / Sea water (physical/chemical properties, salts, salinity) (Ε. Κρασσακοπούλου)

85 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ The materials in sea-water (dissolved, suspended, gases, trace elements) (Ε. Κρασσακοπούλου) 6. The atmosphere-ocean system (Χ. Κοντογιάννης) 7. Ocean Circulation / Surface waves / Tides (Χ. Κοντογιάννης) 8. The coastal ocean (Α. Καραγιώργης) 9. Life in the ocean (Ι. Ακουµιανάκη) 10. Marine organisms (Ι. Ακουµιανάκη) 11. CO2 global warming-greenhouse effects-bioelements, biogeochemical systems and basic concepts of cycling (Ε. Κρασσακοπούλου) 12. Ocean sampling (laboratory) (Α. Σιούλας) Σε επιµορφωτικά Προγράµµατα ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.: Παράδοση µαθηµάτων «Κυµατικής υναµικής» στη Σχολή Προπονητών Ιστιοπλόων Α κατηγορίας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιστιοπλοίας Ανοιχτής Θαλάσσης, διάρκειας 9 ωρών, Νοέµβριος ΠΑΓΩΝΗΣ Π.: ιδασκαλία του µαθήµατος «Υπολογιστές και κοινωνία της πληροφορίας» στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Αναβύσσου και Σαρωνίδας από 2 εκεµβρίου PANCUCCI-ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α.: Τριήµερο σεµινάριο στους µαθητές του Επαγγελµατικού Λυκείου «E. Ascione» του Παλέρµο Ιταλίας, µε θέµα το υδάτινο περιβάλλον. Το σεµινάριο περιελάµβανε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση (δειγµατοληψία και εργαστήρια) Μαίου

86 152 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSc, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδακτορικών ιατριβών ΠΑΓΚΟΥ Κ.: Επίβλεψη (µέλος τριµελούς επιτροπής: Μοντεσάντου Β., Οικονόµου Α. & Πάγκου Κ.) ιδακτορικής ιατριβής της Ι. Βαρκιτζή µε θέµα «Επίδραση των φυτοπλαγκτονικών τοξινών σε βενθικούς οργανισµούς του Βορείου Αιγαίου». Πανεπιστήµιο Αθηνών. Επιβλέπουσα Καθηγ.: Β. Μοντεσάντου. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π.: Επίβλεψη ιδακτορικής ιατριβής (µέλος τριµελούς επιτροπής: Αγγελίδης Μ., Κουτσούµπας. & Παναγιωτίδης Π.) της Μ. Σαλωµίδη µε θέµα «Μελέτη µακροβενθικών βιοκοινωνιών σκληρού υποστρώµατος µε τη χρήση οπτικών µεθόδων: υνατότητες Βιολογικής παρακολούθσης, διαχείρισης και προστασίας παράκτιων περιοχών». Παν/µιο Αιγαίου, Τµήµα Τοπογράφων Μηχανικών. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π.: Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) ιδακτορικής ιατριβής του Κ. Τοπουζέλη µε θέµα «ιερεύνηση των δυνατοτήτων των απεικονίσεων RADAR στην ανίχνευση, εντοπισµό και παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο περιβάλλον». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Τοπογράφων Μηχανικών. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.: Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής: Κρεστενίτης Ι. (επιβλέπων Καθηγ.), Κουτίτας Χ. & Τριανταφύλλου Γ.) ιδακτορικής ιατριβής του Ι. Ανδρουλιδάκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών. Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής: Τζανετής. (επιβλέπων Καθηγ.), Παπανικολάου Β. & Τριανταφύλλου Γ.) ιδακτορικής ιατριβής του. Πολιτικού µε θέµα «Μαθηµατική προτυποποίηση διαχείρισης και πληθυσµιακής δυναµικής θαλάσσσιων οικοσυστηµάτων». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι.: Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής: Ρήγας Φ., Κούκος Ε. & Χατζηανέστης Ι.) ιδακτορικής ιατριβής της Ν. Ρόρη µε θέµα «Μηχανισµοί Μεταφοράς και Συσσώρευσης και ιαχρονική Εξέλιξη των Οργανικών Ρύπων στα Ιζήµατα του Κόλπου της Ελευσίνας». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιβλέπων Καθηγ.: Φ. Ρήγας. ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.: Επίβλεψη ιδακτορικής ιατριβής (Μέλος συµβουλευτικής επιτροπής) της Π. Καραχλέ µε θέµα «Οικολογία διατροφής των σηµαντικότερων ιχθυοαποθεµάτων του Β. Αιγαίου». Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης, Τµήµα Βιολογίας. Επιβλέπων Καθηγ.: Κ. Στεργίου. Επίβλεψη ιδακτορικής ιατριβής (Μέλος συµβουλευτικής επιτροπής) της Σ. Ισάρη µε θέµα «Μελέτη των διακυµάνσεων των ζωοπλαγκτονικών βιοκοινωνιών στο Β. Αιγαίο». Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας. Επιβλέπουσα Καθηγ.: Αικ. Φραγκοπούλου. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.: Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) ιδακτορικής ιατριβής του Μ. ασκαλάκη µε θέµα «Ανάπτυξη ήπιας βιοτεχνολογικής µεθόδου αποκατάστασης διαβρωµένων λίθινων µνηµίων και έργων τέχνης». Πρόγραµµα Πυθαγόρας ΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα Πανεπιστήµια. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιβλέπων: Καθηγ. Φ. Ρήγας.

87 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 153 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.: Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) ιδακτορικής ιατριβής της Ε. Γαϊτάνη µε θέµα «Μελέτη της παλαιογεωγραφικής και παλαιοπεριβαλλοντικής εξέλιξης στη διάρκεια του Ανώτατου Τεταρτογενούς µε ραδιοϊσοτοπικές µεθόδους». Πανεπιστήµιο Πάτρας, Τµήµα Γεωλογίας Επίβλεψη ιπλωµατικών Εργασιών - MSc ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Α.: Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της Μ. Σαρίδου, µε θέµα «Μικροβιακό τροφικό πλέγµα στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση των λυµάτων του αγωγού της Ψυτάλλειας», Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας. Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β.: Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της Αικ. Τσαµαδά, µε θέµα «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο δελταϊκό σύµπλεγµα του Αµβρακικού Κόλπου». Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρµοσµένης Γεωγραφίας και ιαχείρισης του Χώρου. ΝΙΤΤΗΣ Κ.: Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας του. Κάσση µε θέµα «Τα χαρακτηριστικά της επιφανειακής γενικής κυκλοφορίας του Αιγαίου. Συσχέτιση µε µετεωρολογική µεταβλητότητα», στο ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη.. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ Π.: Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc του Κ. Τσιάµη µε θέµα «Συµβολή στη µελέτη των µακροφυκών της Ρόδου». Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών (παρουσιάστηκε εκέµβριο 2006). Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc του Β. Γερακάρη µε θέµα «Μελέτη των επιβιόντων των φύλλων της Posidonia oceanica». ΤΕΙ Μουδανίων, Τµήµα Τεχνολόγων Υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. PANCUCCI-ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α.: Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της Ε. Βουτσινά µε θέµα «Ζωοβενθικές βιοκοινωνίες σκληρού υποστρώµατος του Όρµου Αντίκυρας». Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ωκ/φιας Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Π.: Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για ΜSc της Γ. Φραγκιουδάκη µε θέµα «Μελέτη της κάθετης κατανοµής των µικροβιακών κοινωνιών και των περιβαλλοντικών παραµέτρων που τις επηρεάζουν σε ιζήµατα του Θρακικού Πελάγους». Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Βιολογίας. ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.: Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για MSc της Γ. Καλατζή µε θέµα «Extreme value analysis of long-term time series of significant wave height». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τµήµα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών. Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας για MSc του Χ. Θεόπουλου µε θέµα «ιερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της κυµατικής ενέργειας ωε ενεργειακού πόρου στην Ελλάδα». Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας MSc της φοιτήτριας του Τµήµατος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ Χ. Φωτιάδου, µε τίτλο Duration of sea-states based on time series segmentation of wave spectral parameters.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Διευθυντής ΔΡ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Παρουσίαση ΔΡ ΤΑΚΒΟΡ ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δομή Μαθήματος 1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία (Ε.Ω.) Έννοιες Ε.Ω., Εξέλιξη Ε.Ω, Οικονομικά μεγέθη, Εφαρμογές Ε.Ω Παραδείγματα 2. Η τεχνολογική συνιστώσα της Ε.Ω.

Διαβάστε περισσότερα

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει : ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Hνέαερευνητικήδοµήστηχώρακαι πρόταση για την έρευνα του περιβάλλοντος

Hνέαερευνητικήδοµήστηχώρακαι πρόταση για την έρευνα του περιβάλλοντος «ΑνάπτυξητηςΒασικήςΈρευναςστηνΕλλάδα: Εθνική Στρατηγική και Ευρωπαϊκή Προοπτική» Τρίτη, 7 Μαρτίου 2006 Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Hνέαερευνητικήδοµήστηχώρακαι πρόταση για την έρευνα του περιβάλλοντος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλασσίων Υδάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική 2008/56/EK 1 Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (2008/56/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση

Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση Τίτλος Μαθήματος: Παράκτια και Θαλάσσια Ρύπανση Κωδικός μαθήματος: Τύπος μαθήματος: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO Επίπεδο μαθήματος (Μεταπτυχιακό): ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Έτος σπουδών: 1o Εξάμηνο σπουδών: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Αριθμός πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ν. Σύμπουρα 1, Σ. Ρεϊζοπούλου 1, Σ. Ορφανίδης 2 & Π. Παναγιωτίδης 1 1 Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ Βιβλιογραφία ΕΚΘΕ, 1988. Καταγραφή βιολογικών παραµέτρων του Σαρωνικού Κόλπου για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ερευνητικό Έργο: Διερεύνηση των επιπτώσεων της διασποράς αδρανών υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον των βόρειο-ανατολικών ακτών της Κιμώλου DRAFT 27/11/2006 Τεχνική Έκθεση με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως στην συμβολή Αειφόρο Ανάπτυξη: στην Αειφόρο Ενέργεια Ανάπτυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1 Ορισμοί και Ταξινόμηση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ 1. Παράκτια & Μεταβατικά υδατικά συστήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210/ Fax : 210/ site : ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 210/ Fax : 210/ site :  ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΙΒΑΙΩΝ 6 106 80 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210/3635701 Fax : 210/3610690 e-mail: eef@otenet.gr site : www.eef.gr Αθήνα 21 Μαΐου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) σύµφωνα µε τον καταστατικό και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: (+30) , Φαξ (+30)

Τηλ.: (+30) , Φαξ (+30) 10ο Πανελλήνιο Συµπόσιο & Αλιείας 07 Μαΐου - 11 Μαΐου 2012 Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα Πρώτη Ενηµερωτική Εγκύκλιος ιοργάνωση Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών e-mail: symposium@hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ρωμανού 3 Χαλέπα - 73 133 Χανιά Κρήτης - http://triton.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ, 02.12.2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 120018/46845

ΚΕΡΚΥΡΑ, 02.12.2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 120018/46845 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 02.12.2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 120018/46845 Ταχ. Δ/νση : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝ II, KOYΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κωδικός Αριθμός Κουπονιού:

ΕΠΑΝ II, KOYΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κωδικός Αριθμός Κουπονιού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness

Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Σεµινάριο : Marine Environmental Awareness Hµερήσιο Πρόγραµµα 1η Ηµέρα 09.00-10.00 Αριθµός Θέµατος: 1 Τίτλος: Εισαγωγή: Ναυτιλία και Περιβάλλον 10.00-10.15 ιάλειµµα 10.15-11.45 Αριθµός Θέµατος: 2 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου Ανάπτυξη Ταμιευτήρων Πετρελαίου εδομένα Ταμιευτήρα Γεωφυσική ιαγραφίες Πυρήνες Testς Παραγωγής PVT Ερμηνεία Στατικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας Το CO 2 στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου Το CO 2 στην ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 1 Γεροκούδη Βασιλική Μπάκα Μαρία Ρίζου Μαρίνα Χηµικός Μηχανικός Μηχανικός Χωρ. Πολεοδ.. & Περ. Ανάπτυξης Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Λαµία,Μάιος 2010 2 Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ερευνητικά Προγράµµατα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την απόρριψη της σκωρίας στον Β. Ευβοϊκό Κόλπο (ΛΑΡΚΟ). Ετήσια Τεχνική Έκθεση, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 26/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 26/11 8:45 9:30 Προσέλευση Εγγραφές Καφές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 26/11 9:30 10:00 Έναρξη Καλωσόρισμα Άννυ Μητροπούλου, Διευθύντρια Δικτύου Χαιρετισμοί Ελπίδα Τσουρή, Υφυπουργός Αλιείας & Θαλάσσιων Υποθέσεων* Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό πλαίσιο :

Ιστορικό πλαίσιο : Ιστορικό πλαίσιο : 1980-2010 Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία Οι αυξανόµενες ανάγκες των χρηστών σε παγκόσµιο επίπεδο για φθηνά, υψηλής ανάλυσης και αξιόπιστα δεδοµένα καθώς και η ανάγκη για µία ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας για την υποβοήθηση της υποβολής πρότασης για την δηµιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας (Π.Π.Κ) στην Π..Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ

ΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ KATEΡINA ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 Απριλίου 2009 «Η ΣυμβολήτωνΕρευνητικώνΚέντρωνστηνΈρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ

Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ κα. Πολίνα Πολυκάρπου MER LAB LTD BSc Βιολογία, ΑΠΘ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Τµήµα Β Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια. Ιωάννης Στεφανάκος Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερµική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος Τοµέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 ιάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερµική Ενέργεια Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τίτλος Έργου: Ανάπτυξη συστήµατος lidar 6-µηκών κύµατος για την ανάκτηση των µικροφυσικών και χηµικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS

POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS POLICY ORIENTED MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH IN THE SOUTHERN EUROPEAN SEAS Αειφόρος διαχείριση των Θαλασσών - Η επιστήμη συναντά την πολιτική και την κοινωνία για τις ανάγκες των νοτίων Eυρωπαϊκών θαλασσών:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-07-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 103731 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126

Λαγκαδάς, Αρ. Πρωτ.: 126 Λαγκαδάς, 26-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 126 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «WET_AID» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: η περίπτωση του Κόλπου Καλλονής στις αρχές της δεκαετίας του 90 Π. Παναγιωτίδης φυσιογνώστης-ωκεανογράφος Ερευνητής ΕλΚεΘΕ Σύνοψη Αφορµή της ενασχόλησης µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση "

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ " Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση " ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10/08/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ( ITTC,. ISO 9002) LABORATORY FOR SHIP AND MARINE HYDRODYNAMICS

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ A: ΕΡΓΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ A: ΕΡΓΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( ) EE ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ET2 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΟΥ & ΝΙΣΥΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 5 1686/23-04-2012 2 4 ΜΟΝΟΠ@ΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ET4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EE ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.13 15:30:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Α1Π9-Χ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Ερευνητικό και εργαστηριακό δυναµικό του Τµήµατος ΜηχΟΠ για την υποστήριξη της έρευνας και της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Το Τµήµα µας Το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος. (Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) Συντονιστής Προγράµµατος: Καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσης c.varotsis@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Περιγραφή των στόχων της Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 Τα στοιχεία που ακολουθούν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Προσφορά για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου «Ποιοτικός και Ποσοτικός Χαρακτηρισµός Επικινδύνων και Τοξικών Ουσιών από το Ναυάγιο του SEA DIAMOND Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Παρούσες και Μελλοντικές)» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα FP7 - ιάστηµα Απολογισµός πρώτης πρόσκλησης Ιδιαιτερότητες δεύτερης πρόσκλησης Ιωάννης Α. αγκλής 1 Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα Στόχος της η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ιαστηµική Πολιτικής 2 Θεµατική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

INTERREG III-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ I I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To Πρόγραμμα INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19.03.2002, σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2002) 55/19-03-02. Για την Ελλάδα το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερμική Ενέργεια

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερμική Ενέργεια Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Γεωθερμική Ενέργεια Ιωάννης Στεφανάκος και Νίκος Μαμάσης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2015 Διάρθρωση παρουσίασης: Γεωθερμική

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος

Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μηχανικός, project manager Συντονιστής Δικαιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση

Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Υδατικοί Πόροι -Ρύπανση Γήινη επιφάνεια Κατανομή υδάτων Υδάτινο στοιχείο 71% Ωκεανοί αλμυρό νερό 97% Γλυκό νερό 3% Εκμεταλλεύσιμο νερό 0,01% Γλυκό νερό 3% Παγόβουνα Υπόγεια ύδατα 2,99% Εκμεταλλεύσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση, Διαχείριση και Προγραμματισμός Έργου

Επισκόπηση, Διαχείριση και Προγραμματισμός Έργου PREMARPOL Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες Prevention and Combating of Marine Pollution in Ports and Marinas Επισκόπηση, Διαχείριση και Προγραμματισμός Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΝΠΔΔ) Πρόεδρος ΔΣ ( Κέντρου) µελη ΔΣ (Διευθυντές Ινστιτούτων) ΔΙΟΙΚΗΣΗ 8µελές Δ.Σ. & & ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ 5 από την ex officio (Προκηρυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Προβληµάτων. Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το Υλοποιηθείσες Υποδοµές. Στόχοι Παρεµβάσεων

Κατηγορία Προβληµάτων. Απαιτούµενες Υποδοµές µέχρι το Υλοποιηθείσες Υποδοµές. Στόχοι Παρεµβάσεων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1993-2003 1 ΤΟΜΕΑΣ 6 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΚΩΝ 1.1 Μεγάλα Πρόληψη Υποδοµές µέχρι

Διαβάστε περισσότερα