ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2008"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2008 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Αριστεία - Υποδοµές)...1 ΩΚΕΑΝΟΣ/ Αριστεία στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι.Ω. ΕΛΚΕΘΕ-ΕΥΡΥΑΛΗ/ 627) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...2 Global Ocean Observing Infrastructure (EURO ARGO/ 704) ΚΑΛΩ ΙΑ ΟΤΕ 2008/ ιερεύνηση και υπόδειξη των περιβαλλοντικά κατάλληλων θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών στο Πόρτο Ράφτη (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ/ 721) Αναζήτηση ναυαγίων Μινωικής περιόδου, νότια της Ανατολικής Κρήτης ( ΑΝΑΟΣ 2008/ 718)... 3 Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (Γ Περίοδος). (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Γ ΠΕΡΙΟ ΟΣ/ 737) Ανάπτυξη ικτύων και Παρακολούθηση Ποιότητας των Επιφανειακών, Εσωτερικών και των Μεταβατικών και των Παράκτιων Υδάτων της Χώρας - Αξιολόγηση / Ταξινόµηση της Οικολογικής τους Κατάστασης» (διακήρυξη 1/2007 ΥΠΕΧΩ Ε). (ΥΠΕΧΩ Ε Ο ΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ/ 722) Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή µεταξύ Όρµου Σούρπη και Όρµου Νηές Παγασητικός Κόλπος (ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ- ΑΛΜΟΛΟΙΠΑ/ 739)... 5 Ολοκληρωµένη θαλάσσια και χερσαία µελέτη για τη διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδροµάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του ήµου Λεύκτρου του Νοµού Μεσσηνίας (ΣΤΟΥΠΑ) Μελέτη της οικολογικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος στις θέσεις Τσιγκράδο και Βούδια της Νήσου Μήλου... 6 Caspian Sea environmental and industrial data & information service (CASPINFO) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...8 Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό (ΛΑΡΚΟ/ 126) Επιχειρησιακή λειτουργία, συντήρηση και συνεκµετάλευση του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ ΩΝ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ/ 419)... 8 Τεχνική Υποστήριξη για την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/EU) (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΕΕ ΝΕΡΑ/ 529) Marine Environment and Security for the European Area (MERSEA-IP/ 532)... 9 Παραγωγή και εκτροφή του αχινού (Paracentrotus lividus) στην Ελλάδα (ΑΧΙΝΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ/ 554) ΠΟΣΕΙ ΩΝ-ΙΙ: εύτερης γενιάς σύστηµα ωκεανογραφικής παρακολούθησης και πρόγνωσης στην Ανατολική Μεσόγειο (ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΙΙ./ 558) Παρακολούθηση του Οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ/ 561) ιεπιστηµονικές έρευνες στα ηπειρωτικά περιθώρια/ βαθιές λεκάνες και «ακραία» περιβάλλοντα των Ευρωπαϊκών θαλασσών όσον αφορά στο ρόλο τους στην λειτουργία των οικοσυστηµάτων και στην βιοποικιλότητα (HERMES/ 565) European Network of Excellence for Ocean Ecosystem Analysis (EUR-OCEANS/ 566)... 12

3 Coordination of National and Regional Marine RTD Activities in Europe (MarinERA/ 567)...13 ιαχείριση ωκεανογραφικών δεδοµένων και πληροφοριών της ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ/ 577) Η χρήση κυτταρικών και βιοχηµικών βιοδεικτών σε ψάρια για την εκτίµηση της ανθρωπογενούς ρύπανσης σε θαλάσσια και γλυκά νερά (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ/ 588) Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική Μεσόγειο, µε τη χρήση βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές αλλαγές; (ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ/ 589) Design study for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences (Km3Net/ 594) Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου και των υτικών Ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596)...16 MARCOAST: MARine and COASTal environmental services (MARCOAST/ 600) INSEA: data INtegration System for Eutrophication Assessment in coastal waters (INSEA/ 606) Black Sea Scientific Network BLACK SEA SCENE (BLACK SEA/ 607) A Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management (SEADATANET/610)...18 SEismic and tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the western HELLenic ARC (SEAHELLARC/ 613) Σχεδίαση αυτόνοµου υποβρυχίου καταγραφικού οχήµατος οδηγούµενου µε µεταβολή πλευστότητας - GLIDER (ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ 616)...20 Παρακολούθηση της ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης για το 2006 (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2006/ 625)...20 Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes (SESAME/ 639)...21 Ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού ανοσοβιολογικού αισθητήρα για την ανίχνευση τοξινών που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs) (ΕΝΤΕΡ - 04ΕΡ92/ 643) Μετρήσεις Ακτινοβολίας Γάµµα στον Πυθµένα της Θάλασσας µε τον Υποθαλάσσιο Ανιχνευτή ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ/ 647) Prevention and management of sea originated risks to the coastal zone (CORI/ 650)...24 Building Operational Sustainable Services for GMES (BOSS4GMES/ 651)...24 Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration (HUMBOLDT/652)..25 European COastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system (ECOOP/ 653)...25 Παρακολούθηση του οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (B Περίοδος) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΙΙ.- ΚΕΛΨ/ 660) Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region (TRANSFER/ 661)...27 Ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου για την παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων νερών µε τη χρήση βιοδεικτών µε σκοπό την προστασία της Ανατολικής Μεσογείου (MYTIMED/ 663)...28 Ολοκλήρωση των δεδοµένων της επιστήµης και της πολιτικής στην ανάλυση παράκτιων συστηµάτων (SPICOSA/ 665)...28 Γεωλογική, Γεωφυσική και Γεωχηµική διερεύνηση των αποθέσεων ερυθράς ιλύος στον Κόλπο Αντίκυρας και σχετικές περιβαλλοντικές παράµετροι (ΕΡΥΘΡΑ ΙΛΥΣ- PECHINEY 2007/ 666)...29 Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό ίκτυο σε Τεχνολογίες Αυτόνοµων Υποθαλάσσιων Οχηµάτων Παρέµβασης (FREESUBNET/ 667)...29 Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης και απεικόνισης για θαλάσσια ρύπανση µέσω ιαδικτυακών Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΠΟΛΩΝΙΑΣ/ 670) Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment- CIRCE (CIRCE/ 676)...30

4 Τεχνικές υποθαλάσσιας ακουστικής τηλεπικοινωνίας αυτόνοµης πλοήγησης και ακουστικής απεικόνισης για υποθαλάσσια (τηλεχειριζόµενα και αυτόνοµα) οχήµατα (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ/ 683) Αναζήτηση ναυαγίων Μινωικής Περιόδου νότια της Ανατολικής Κρήτης ( ΑΝΑΟΣ/ 684) European Seas Observatory Network (ESONET-NoE/ 691) Μελέτη των ετήσιων και βιολογικών κύκλων του πλαγκτού σε παράκτια περιοχή (PLANKTON IN COASTAL AREA) Απολύµανση θαλασσίου έρµατος µέσω in situ ηλεκτρολυτικής παραγωγής απολυµαντικού χλωρίου (BALLAST WATER/ ) Integration and enhancement of key existing European deep-ocean observatories (EUROSITES/ ) Επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στις βενθικές βιογεωχηµικές διεργασίες (ΙΒΙΣ/ ) Σύστηµα Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUA-PLANNER/ ) Μελέτη της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας της ετερότροφης µικροβιακής συνιστώσας στην Ανατολική και υτική Μεσόγειο (SPAIN-GREECE/ ) ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες...37 Μελέτη επιπέδων µετάλλων στα επιφανειακά ιζήµατα του Β. Παγασητικού και επιπτώσεις στην θαλάσσια πανίδα (PAGMET) (ΕΠΙΠΕ Α ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Β. ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ/ 727) Ωκεανογραφική ιερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος και της αλιείας στις Περιοχές Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Πελοποννήσου, για την βελτίωση της χωροθέτησής τους (ΠΟΑΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ 714) Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος πεδίου βολής νήσου Σχίζας (ΣΧΙΖΑ/ 746) Χαρτογράφηση υποθαλάσσιου υποστρώµατος στις Κυκλάδες Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου Όρµου Μεθώνης Νοµού Πιερίας (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΟΡΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ/ 726) Μελέτη και µοντελοποίηση ανεµολογικών και κυµατικών δεδοµένων για το ΕΣΦΑ Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου ρυόπης Τροιζηνίας ( ΡΥΟΠΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ/ Xαρτογράφηση της περιοχής του δικτύου ΝATURA-2000 µε κωδικό GR (NATURA ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ/ 719) Όρµος Κορακιών Ηρακλείου (ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΑΚΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ 717) Μελέτη συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων σε αλιεύµατα του Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου Sovel-2008 (SOVEL/ 716) Κοίτη Κηφισού (ΚΟΙΤΗ ΚΗΦΙΣΟΥ/ 725) Οικολογική Παρακολούθηση του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ/ 744) ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΗ 2008/ Ποιότητα των βυθοκορηµάτων Αλιευτικού Καταφύγιου Κατελειού Ν. Κεφαλληνίας (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ/ 738) Ωκεανογραφική µελέτη στον όρµο του Αλιβερίου σε σχέση µε την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΜΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ 745) Ανάλυση ανεµολογικών και ωκεανογραφικών δεδοµένων για την περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Επεξεργασία και παροχή κυµατολογικών δεδοµένων, στην περιοχή της Πύλου

5 Συνεχιζόµενες Μελέτες...44 Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης του προκλήθηκε από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND (SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678)...44 Καταγραφή ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος στις θέσεις διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων των βιολογικών καθαρισµών Παροικιάς και Μάρπησσας στη νήσο Πάρο (ΠΑΡΟΣ 2007/ 685)...44 Γεωµορφολογική- Παλαιοσεισµολογική διερεύνηση της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης της Λευκάδας και των γύρω περιοχών στο Ολόκαινο (ΛΕΥΚΑ Α 2007/ 686)...45 Έλεγχος των συγκεντρώσεων µετάλλων, υδρογονανθράκων και οργανοχλωριωµένων ενώσεων σε καλλιεργούµενα οστρακοειδή της περιοχής Λουτροπύργου- Νέας Περάµου για τη διερεύνηση της καταλληλότητάς τους για κατανάλωση (ΥΓΕΙΑ) (ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ/ 741)...45 Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος µονάδας καλλιέργειας οστρακοειδών της περιοχής Λουτροπύργου- Νέας Περάµου (ΜΥ ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ/ 713)...45 Ποιότητα Βυθοκορηµάτων Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ/ 702) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Υποτροφιών...46 Πειραµατική µελέτη επιλιθικών και ενδολιθικών οργανισµών στην Ανατολική Μεσόγειο (Ιόνιο πέλαγος) Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Υποτροφιών...47 Χορήγηση υποτροφίας για µεταδιδακτορική έρευνα µε θέµα τη µελέτη του ρόλου των εισροών της σκόνης της Σαχάρας στους κύκλους της διαλυτής οργανικής ύλης σε συστήµατα µε περιοριστικό παράγοντα το άζωτο έναντι αυτών µε περιοριστικό παράγοντα το φώσφορο (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ POST DOC ΤΟΥ EUROCEAN/ 612) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα...47 Μεταβλητότητα και προβλεψιµότητα του κλίµατος στη Μεσόγειο (ESF/MedCLIVAR/ 711) Συνεχιζόµενο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα...48 Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία (ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ 305) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών...48 Εκπαίδευση σε µεθόδους χηµικής ανάλυσης βωξιτών µε X-Ray Fluorescence (ΕΛΜΙΝ 2008/ 723) Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών...49 ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΑ/ ΕΣΟ Α ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ/ Εκπαίδευση σε µεθόδους χηµικής ανάλυσης βωξιτών µε X-Ray Fluorescence (ΕΛΜΙΝ/ 679) Χηµικές Αναλύσεις σε είγµατα Θαλασσινού νερού (HELCYP/ ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα...50 Permanent Station for Satellite Altimetry Calibration and Sea Level Monitoring...50

6 2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα...51 Ανάπτυξη ερευνητικών υποδοµών Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. µε σκοπό την βελτίωση της ιεθνούς θέσης του ως Μεσογειακό Ερευνητικό Κέντρο Αλιείας και ιαχείρισης Παράκτιας ζώνης (ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΙΘΑΒΙΠ/ 615) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...52 Άµβλυνση των οικολογικών επιπτώσεων της αλιείας ανοικτής θάλασσας (MADE) Γνώµη και γνώση στην αλιεία µε την συµµετοχή των εµπλεκόµενων εταίρων (JAKFISH) Framework contract for the promotion on the dissemination of Scientific information (FISH/2006/16) (FISH-DIS/ 706) CoralFISH: Assessment of the interactions between corals, fish and fisheries, in order to develop monitoring and predictive modelling tools for ecosystem based management in the deep waters of Europe and beyond MEECE: Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment Εκτίµηση των επιπτώσεων της αλιείας µε βιντζότρατα στα αλιευτικά αποθέµατα Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών δεδοµένων περιόδου Web services for support of growth and reproduction studies (WebGR/ 749) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...56 Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών εδοµένων (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ / 476) Εκτίµηση επιχειρησιακών εργαλείων για την αλιευτική διαχείριση (EFIMAS/ 522) PRONE: Risk in Fisheries (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ/ 595) CApacity, F and Effort (CAFΕ/ 618) Χρησιµοποίηση του κέφαλου ως δείκτη παρακολούθησης παράκτιων περιβαλλοντικών αλλαγών (MUGIL/ 644) Μελέτη της εφικτότητας της ανάπτυξης αλιείας κόκκινων γαρίδων βαθιών νερών στο Ιόνιο Πέλαγος σε βάθη µεγαλύτερα των 500 µ. µε καινοτόµες µεθόδους Βιο-οικονοµικών και αναλύσεις κόστους/ οφέλους (cost/ benefit) (RED SHRIMP/ 664) A framework for fleet and area based fisheries management (AFRAME/ 669) Τεχνική και Μηχανική µελέτη της λειτουργίας του αλιευτικού εργαλείου γρι-γρι στην Ελλάδα (ΓΡΙ- ΓΡΙ/ 708) Βελτίωση Αλιευτικής ιαχείρισης της Λιµνοθάλασσας Βιστωνίδος µε Χρήση Συστηµάτων Τηλεµετρίας Περιβαλλοντικών Συνθηκών και το Σχεδιασµό Κατασκευαστικών Παρεµβάσεων (ΒΙΣΤΩΝΙ Α_ΕΠΑΛ / 710) Χαρτογράφηση ενδιαιτηµάτων ψαριών µε χρήση περιβαλλοντικών παραµέτρων (EnviEFH/ ) Operational Evaluation Tools for Fisheries Management Options (EFIMAS/ ) Αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των πόρων του µε βάση το οικοσύστηµα (ECOSUMMER/ ) Σύγκριση πληθυσµιακών χαρακτηριστικών των αποθεµάτων του γαύρου σε δύο περιοχές (Ελλάδα: Αιγαίο και Μαυροβούνιο: Αδριατική) (Anch-AegAdria) (Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ/ ) THON/ Μελέτη της κατάστασης του Κερκυραϊκού Κόλπου µε στόχο την ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών πόρων ( )... 63

7 Προαγωγή της εκτίµησης και της διαχείρισης των µικρών πελαγικών ειδών στην Μεσόγειο Θάλασσα (SARDONE/ ) Definition of data collection needs for aquaculture (AQUA DATA/ )...63 Το µέλλον της Ευρωπαϊκής έρευνας στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες (FEUFAR/ ) ΜΕΛΕΤΕΣ Νέα Μελέτη...64 Status of ray population in the Mediterranean Sea. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΧΙΟΥ/ 703) Συνεχιζόµενες Μελέτες...65 Μελέτη της αλιευτικής βιωσιµότητας του Αργολικού Κόλπου (ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 707) Μελέτη της κατάστασης της θαλάσσιας περιοχής της Παλαιοχώρας Χανίων µε στόχο την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ( )...65 Μελέτη για την ορθολογική διαχείριση του κόλπου της Μεσσαράς ( )...65 Σενάρια εκµετάλλευσης βενθοπελαγικών ιχθυοαποθεµάτων από µηχανότρατα σε περιοχές µε στενή υφαλοκρηπίδα: Η περίπτωση του Ν. Αιγαίου ( ) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Νέα Εµπειρογνωµοσύνη...66 Εµπειρογνωµοσύνη για την εκπόνηση σχεδίου προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας µέσω εθνικού συστήµατος παροπλισµού για σκάφη που ασκούν την αλιευτική τους δραστηριότητα σε κλειστούς κόλπους και ευαίσθητα οικοσυστήµατα της χώρας: (α) Βόρειος Ευβοϊκός και Μαλιακός Κόλπος, Παγασητικός κόλπος, δίαυλος Ωρεών και (β) Θερµαϊκός κόλπος, κόλπος Καβάλας, κόλπος Ιερισσού, κόλπος Καλλονής και Κόλπος Γέρας Λέσβου (ΕΠΑΛ 1/ 735) Εµπειρογνωµοσύνη για την εκπόνηση σχεδίου προσαρµογής αλιευτικής προσπάθειας µέσω εθνικού συστήµατος παροπλισµού για σκάφη που ασκούν την αλιευτική δραστηριότητα τους σε κλειστούς κόλπους και ευαίσθητα οικοσυστήµατα της χώρας α) Κερκυραϊκός κόλπος/ Στενό Κέρκυρας/ Όρµος Ηγουµενίτσας και Αµβρακικός Κόλπος, β) Σαρωνικός κόλπος, Πατραϊκός κόλπος, Κορινθιακός κόλπος, Αργολικός κόλπος και Νότιος Ευβοϊκός κόλπος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα...69 Αναβάθµιση Ερευνητικής Υποδοµής Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (ΥΠΟ ΟΜΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ/ ) Αναβάθµιση Υποδοµών Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ για την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ( ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...70 From capture based to SELF-sustained aquaculture and Domestication Of bluefin tuna, Thunnus Thynnus (SELFDOTT Blue fin (thunnus Thynnus)/ 728) Εφαρµογή συστηµάτων βελτίωσης, ελέγχου της ποιότητας και των επιπτώσεων στο περιβάλλον των υδατοκαλλιεργειών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ 715)....71

8 Συνεργασία για την εκτροφή γόνου µε την Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...72 Ανάπτυξη καινοτόµων τροφών FinisherBreamBass για το τελικό στάδιο παραγωγής του λαυρακιού και της τσιπούρας µε στόχο την βελτίωση του τελικού προϊόντος (FINISHER BREAM BASS/ ) On Farm Assessment of Stress level in fish (FAST FISH/ ) Καινοτόµες µεθοδολογίες αναπαραγωγής και νυµφικής εκτροφής γρήγορα αναπτυσσόµενων ψαριών (FAST GROWERS/ ) Ανάπτυξη καινοτόµου µεθοδολογίας εκτροφής λαυρακιού βασισµένη στην διαφοροποίηση του φύλου και στην διαχείριση των περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής (GROWBASS/ ) Ανάπτυξη µεθόδου για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση διατροφικών προβληµάτων σε εκκολαπτήρια θαλασσινών Μεσογειακών ψαριών βασιζόµενη στο τρίπτυχο «διατροφή νευρικό σύστηµα συµπεριφορά» µε έµφαση στο λαυράκι (NUTRANERVE/ ) Μέθοδος παραγωγής βιολογικών καυσίµων (βιο Μέθοδος παραγωγής βιολογικών καυσίµων (βιοντίζελ) από µικρο-φύκια (ALGODIESEL/ ) Reduction of malformations in farmed fish species (FINE FISH/ ) Sustainable extensive and semi-intensive coastal aquaculture in Southern Europe (SEACASE/ ) Ανάπτυξη ιχθυοτροφών για την βελτιστοποίηση του χρώµατος του δέρµατος και της ποιότητας σε ψάρια οικονοµικής σηµασίας για τις ιχθυοκαλλιέργειες (Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου/ ) Set up of an Integrate System for the Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L.) farming in the Gulf of Taranto (ALLOTUNA/ ) Επίδραση της επεξεργασίας στην διατροφική αξία των οσπρίων σε Μεσογειακά εκτρεφόµενα ψάρια (LEGUMES/ 572) Βελτιστοποίηση και αυτοµατοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας των νυµφικών σταδίων της τσιπούρας (Sparus aurata) σε εντατικές συνθήκες διατροφής (ΝΥΜΦΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ SPARUS AURATA/ 632) Σύµβαση συνεργασίας εργαστηρίου διατροφής & Ιχθυοπαθολογίας (ΕΛΚΕΘΕ) ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ. (ΑΣΤΡΑΙΑ/ 634) Βιώσιµες ιχθυοτροφές που µεγιστοποιούν τις ευεργετικές επιδράσεις των εκτρεφόµενων ψαριών στην υγεία των καταναλωτών (AQUAMAX/ 636) Χρήση καινοτόµων διαιτών για βελτίωση γεύσης αρώµατος στο λαυράκι (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΥΣΗΣ- ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ/ 638) Ανάπτυξη εµπορικών σιτηρεσίων για την εκτροφή του ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus thynnus, Linnaeus) (ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΝΟΣ/ 642) Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Εκµετάλλευση και ιαχείριση των Υφάλµυρων Καρστικών Πηγών Βασιζόµενη στην Προσοµοίωση των Υδρογραφηµάτων τους (ΥΦΑΛΜΥΡΕΣ ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ/ 646) Νέες µέθοδοι εκτίµησης της ρύπανσης των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων: Εφαρµογή σε επιλεγµένες περιοχές της Τυνησίας και της Ελλάδας (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΤΥΝΗΣΙΑΣ/ 673) Καινοτόµος τεχνολογία αντικατάστασης της ζωντανής τροφής µε τεχνητή τροφή στα πρώτα νυµφικά στάδια του λαυρακιού (Dicentrarchus labrax) σε ιχθυογεννητικό σταθµό (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ/ 675)

9 3.3. ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες...81 Aquaculture SBM inclusion rates with Specialty Soybean Process Through Extrusion (SBM/ 729)...81 Evaluation of the effects of the commercial feed additives LYSOFORTE BOOSTER DRY and LYSOFORTE SPECIAL on growth performance of juvenile European sea bass (Dicentrarchus labrax) and on digestibility of macronutrients and amino acids (LYSO FORTE LABRAX/ 732) οκιµές τροφών ALLTECH INC...82 Σύγκριση τροφών γόνου τσιπούρας (ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΟΝΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 736) Προσδιορισµός διατροφικής αξίας ΗΡ340 ως συστατικού σιτηρεσίων τσιπούρας Συνεχιζόµενες Μελέτες...83 Καινοτόµος in vitro ανάπτυξη βακτηριοφάγων οργανισµών µε στόχο την in-vivo χρήση τους για την βιοκαταπολέµιση κρίσιµων ασθενειών στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΣ/ )...83 Επίδραση χρήσης νουκλεοτιδίων σε σιτηρέσια τσιπούρας σε σχέση µε την ανάπτυξη, αξιοποίηση τροφής και µορφολογίας του πεπτικού συστήµατος (ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΑ/ 682) Επίδραση διαφορετικών επιπέδων οργανικών οξέων σε σιτηρέσια τσιπούρας σε σχέση µε την ανάπτυξη, αξιοποίηση τροφής και θνησιµότητα (ΕΠΙΠΕ Α ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 688) Προσδιορισµός διατροφικών απαιτήσεων σιδήρου σε µορφή BioPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας (BioPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας/ 696) Προσδιορισµός διατροφικών απαιτήσεων σεληνίου σε µορφή SelPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας (SelPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας/ 697)...85 Evaluation of the effects of a soybean meal and FRB-XL, a commercial fish meal substitute, on growth performance, physiology and health of juvenile European sea bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus aurata) (FRB-XL-TAME/ 700) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών...86 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διαχείρισης γεννητόρων στην εταιρεία ΙΡΙ Α Α.Ε Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών...86 ιαχείριση Γεννητόρων (IMPLANTS/ ) Ιχθυολογικός Σταθµός (ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Νέα Εµπειρογνωµοσύνη...87 Εντοπισµός περιοχών διαβίωσης αποθεµάτων χελιού του είδους Anguilla Anguilla και ανόδου γυαλόχελων στη χώρα, εκτίµηση αποθέµατος τρόποι βιώσιµης διαχείρισης και προστασίας του είδους (ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΛΙΟΥ/ 743) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα...88 (EQUASE 2002) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνεχιζόµενη Συµµετοχή σε Πρόγραµµα άλλου Φορέα...88 Ίδρυση Τράπεζας Παθογόνων Μικροβίων από τις Ελληνικές Υδατοκαλλιέργειες (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ/ 655)....88

10 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ) Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα - Αριστεία...89 Αναβάθµιση Υποδοµών Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής του ΕΛΚΕΘΕ, για την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΘΑΒΙΓ/ ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...90 Εξέταση της δυνατότητας ενίσχυσης των ενδιαιτηµάτων πληθυσµών ιχθύων υψηλής εµπορικής αξίας στις ακτές του Νοµού Λασιθίου A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI) World Register of Marine Species (WoRMS) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...92 Combined genetic and functional genomic approaches for stress and disease resistance marker assisted selection in fish and shellfish (AQUAFIRST/ ) Implementation of high-throughput genomic approaches to investigate the functioning of marine ecosystems and the biology of marine organisms (MARINE GENOMICS/ ) Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MARBEF/ ) Αλληλεπιδράσεις θαλάσσιων φανερογάµων και φυσικού αµµοθινικού περιβάλλοντος (POSIDUNE/ ) Εφαρµογή καινοτόµων µέτρων στήριξης της σπογγαλιείας στο Αιγαίο (ΣΠΟΓΚΟΙ/ ) Genomics in fish and selfish: Integration from research to aquaculture (AQUAGENOME/ ) Θαλάσσια Οικοχηµεία: δείκτες βιοποικιλότητας και αξιολόγηση (ECIMAR/ ) ΜΕΛΕΤΕΣ Νέα Μελέτη...94 Παρακολούθηση ποιότητας νερών κολύµβησης και πόσιµων νερών του ήµου Πελεκάνου ( ) Συνεχιζόµενη Μελέτη...95 Μελέτη για την ορθολογική διαχείριση του κόλπου της Μεσσαράς ( ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα...95 BIOlogical quality of MArine waters (BIOMA) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Υποτροφιών...96 Πληθυσµιακή διαφοροποίηση και βιογεωγραφία του µπαρµπουνιού (Mullus surmuletus Linnaeus 1758)

11 5. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ) Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα - Αριστεία...97 Αριστεία Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ (Επιχειρησιακό Σχέδιο ) (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΕΥ ΕΛΚΕΘΕ/ 626) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...97 Joint assimilation of satellite aerosol, cloud, and precipitation observations in numerical models to support climate and hydrologic applications (JΟΙΝΤ-ASSIMILATION/ 731)...97 Advancing understanding of carbon cycling and coloured dissolved organic matter dynamics in European wetlands & coastal ecosystems through integration of observations and novel modelling approaches (ECODOM/ 724) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...99 Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι, κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου (ΓΚΙΖΑΝΙ ΓΑ ΟΥΡΑΣ/ 402)...99 ράσεις για τη διατήρηση των Μεσογειακών Εποχικών Τελµάτων στην Κρήτη MEDPONDS (LIFE ΚΡΗΤΗ/ 541) Βιώσιµη ιαχείριση Παραποτάµιων ασών (RIPIDURABLE/ 551) Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες για αγροτική ανάπτυξη (LIFE-ΕΥΡΩΤΑΣ/ 592) Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting - HYDRATE (HYDRATE/ 648) Advancing the predictability of water cycle through an improved understanding of land surface and coastal water processes and optimal integration of models with observational data (PreWEC/ 649)..102 Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του φράγµατος Σκοπού-Παπαδιάς (ΦΡΑΓΜΑ ΣΚΟΠΟΥ-ΠΑΠΑ ΙΑΣ/ 654) Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα (ΕΤΜΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ/ 656) Επιστηµονική συνεργασία και µεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη µιας µεθόδου Ιχθυοεκτιµήσεων της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ/ 659) ΜΕΛΕΤΕΣ Συνεχιζόµενη Μελέτη Πυρκαγιές, εδαφική διάβρωση και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους: µαρτυρίες από τη καµένη λεκάνη απορροής του Ευρώτα (ΠΑΡΝΩΝ) (WILD FIRE/ 701) ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Νέα Πραγµατογνωµοσύνη Πραγµατογνωµοσύνη για την επικινδυνότητα εκδήλωσης πληµµυρών λόγω κατασκευής αιολικού πάρκου στην θέση Αγ. υνατή, Ν. Κεφαλληνίας (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ/ 747) Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Νέο Ερευνητικό Πρόγραµµα Προκαταρκτική µελέτη της αλλόχθονης πανίδας στο θαλάσσιο οικοσύστηµα του Νοτιοανατολικού Αιγαίου (ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙ ΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ 733)...107

12 7. ΕΝΥ ΡΕΙΟ CRETAQUARIUM - ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Ερευνητικό Πρόγραµµα Προηγµένες υπηρεσίες σε ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης για τους επισκέπτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς της Κρήτης. Crete Wireless Information Service (CRETE- WISE/ 637) ΜΕΛΕΤΗ Νέα Μελέτη Μελέτη σκοπιµότητας βιωσιµότητας για την ίδρυση Ενυδρείου Aquarium ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Γραφείο ιαµεσολάβησης ΕΛΚΕΘΕ ( ) ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών SEA DIAMOND- Σεπτέµβριος 2008 (ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ SEA DIAMOND ΣΕΠΤ. 2008/ 734) ΠΥΛΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

13 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Αριστεία - Υποδοµές) ΩΚΕΑΝΟΣ/ 583 Αριθµός Συνεδρίας: 47/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Παπαθανασίου Συνυπεύθυνος: ρ Α. Καραγεώργης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 43 µήνες (01/05/05-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ελληνικές θάλασσες Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Ε. Παπαθανασίου, ρ Α. Καραγεώργης, ρ Τ. Σουκισιάν, ρ. Σακελλαρίου, Α. Λυκιαρδόπουλος, Ε. Παπαδόπουλος Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση της υποδοµής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ. Ενότητα 1. Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήµατος παράκτιας κυµατικής παρακολούθησης µε χρήση ναυτικών ραντάρ τύπου Χ-band. Ενότητα 2α. Αύξηση επιχειρησιακού βάθους του ROV SUPER ACHILLE. Ενότητα 2β. Προµήθεια συστήµατος ακουστικής καταγραφής-διασκόπησης του πυθµένα, µε δυνατότητα πόντισης και λειτουργίας σε βάθη µέχρι 3000 m (Deep Tow). Επίσης στις δραστηριότητες του προγράµµατος συµπεριλαµβάνεται και η βελτίωση των δικτύων Η/Υ του ΕΛΚΕΘΕ και του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ». Αριστεία στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι.Ω. ΕΛΚΕΘΕ-ΕΥΡΥΑΛΗ/ 627). Αριθµός Συνεδρίας: 55/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Παπαθανασίου Συνυπεύθυνος: ρ Ι. Χατζηανέστης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 30 µήνες (01/01/06-30/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Ε. Παπαθανασίου, ρ Ι. Χατζηανέστης, ρ Χ. Αναγνώστου, ρ Κ. Πάγκου, ρ Κ. Νίττης, ρ Α. Τσελεπίδης (έως 29/3/06), Ε. Παπαδόπουλος Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην απόκτηση νέας υποδοµής και στην υποστήριξη δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του επιστηµονικού προγραµµατισµού όπως αυτός έχει περιγραφεί στο κείµενο (business plan) για την Αριστεία του Ινστιτούτου. Το φυσικό αντικείµενο απαρτίζεται από τα παρακάτω διακριτά τµήµατα: (1) Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων εργαστηρίου που θα αναβαθµίσουν τις ικανότητες των εργαστηρίων του Ινστιτούτου (Ανάβυσσος- Γούρνες). (2) Προµήθεια επιστηµονικού εξοπλισµού πεδίου που θα αναβαθµίσει και θα διευρύνει τις δυνατότητες δειγµατοληψίας και απευθείας µετρήσεων των Ωκεανογραφικών Σκαφών. (3) Χρήση πλωτών µέσων. Θα αξιοποιηθεί µε την χρήση των Ωκεανογραφικών Ερευνητικών Σκαφών του ΕΛΚΕΘΕ (Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» και Ε/Α «ΦΙΛΙΑ») για τη µελέτη περιβαλλόντων και βαθειών λεκανών στην Αν. Μεσόγειο. 1

14 1.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα Global Ocean Observing Infrastructure (EURO ARGO/ 704). Αριθµός Συνεδρίας: 90 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Κορρές Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ε. Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 30 µήνες (01/01/08-31/06/10) Ολικός Προϋπολογισµός: 99460,60 Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος Ευρωπαϊκές Θάλασσες. Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Γ. Κορρές, ρ Κ. Νίττης, Α. Θεοχάρης (έως 16/9/08), Λ. Περιβολιώτης,. Μπάλλας, ρ Χ. Κοντογιάννης, Ε. Παπαδόπουλος Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα EURO ARGO έχει σαν στόχο να πραγµατοποιήσει όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή ένωση να είναι σε θέση από το 2010 και µετά να διατηρήσει επιχειρησιακά ένα δίκτυο από 800 παρασυρόµενους µετρητικούς πλωτήρες (Argo floats) παρέχοντας έτσι την Ευρωπαϊκή συνιστώσα στο παγκόσµιο πρόγραµµα παρακολούθησης των ωκεανών ARGO. ΚΑΛΩ ΙΑ ΟΤΕ 2008/ 712 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Ρουσάκης Αριθµός Συνεδρίας: 92 η / /γ1 Φορέας Χρηµατοδότησης: Εταιρεία Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 10 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχές Έρευνας: Λούτσα - Μαρµάρι - Ν. Ευβοικός κόλπος - Τρίκερι - Πτελεός (Μαγνησία) - Παγασητικός κόλπος - Πευκοχώρι (Χαλκιδική)- Ν. Μαρµαράς - Συγγιτικός κόλπος, Καρδάµαινα (Κως) - Νίσυρος - ΝΑ Αιγαίο - Αρκάσα (Κάρπαθος) - Κάσος. Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Γ. Ρουσάκης, ρ. Σακελλαρίου, ρ Β. Λυκούσης, Π. Γεωργίου, ρ Σ. Αλεξανδρή,. Μπάλλας, Σ. Mαρουλάκης, Σ. Σταυρακάκης, ρ Α. Καραγεώργης, Β. Παπαδόπουλος, Π. Μαντόπουλος, Ι. Παµπίδης, Π. Ρενιέρης, Αθ. Μόρφης, & 2 Αυτοδύτες του ΕΛΚΕΘΕ Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Σκοπός του προγράµµατος είναι να βρεθεί η καλύτερη όδευση για την πόντιση του υποβρύχιων τηλεφωνικών καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ και να παραδοθεί µία πλήρης µελέτη των πελάγιων και παράκτιων τµηµάτων της όδευσης των καλωδίων, που να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχή πόντιση και ταφή του. Για την εκπλήρωση του σκοπού του προγράµµατος θα γίνει: (1) βαθυµετρική αποτύπωση του πυθµένα µε multi beam (στο πελάγιο τµήµα) και µε eco sounder (στα ρηχά, βάθος µικρότερο των 30 µέτρων). (2) Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υποεπιφανειακών ιζηµάτων του πυθµένα µε τοµογράφο 3.5ΚHz (στο πελάγιο τµήµα) και boomer (στα ρηχά). (3) Αποτύπωση της γεωµορφολογίας και φύσης του πυθµένα της θάλασσας µε (side scan sonar). (4) Προσδιορισµός της διατµητικής αντοχής σε επιλεγµένα δείγµατα πυρήνων (περίπου 10 πυρήνες συνολικά). (5) Ανίχνευση µεταλλικών αντικειµένων µε την χρήση µαγνητοµέτρου. (6) Προσδιορισµός επιφανειακών και υποεπιφανειακών ρευµάτων καθώς και ροών µαζών που προκαλούνται από αλλαγές θερµοκρασίας και αλατότητας µε την χρήση CTD & ADCP σε επιλεγµένες θέσεις. 2

15 ιερεύνηση και υπόδειξη των περιβαλλοντικά κατάλληλων θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών στο Πόρτο Ράφτη (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ/ 721). Αριθµός Συνεδρίας: 95 η /16.04./08/γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Χ. Κοντογιάννης Φορέας Χρηµατοδότησης: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής (65%) και ήµος Μαρκόπουλου (35%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 01/05/08-28/02/09 (9-10 µήνες από την έναρξη δειγµατοληψιών πεδίου) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Όρµος του Πόρτο Ράφτη στην Ανατολική Αττική Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Χ. Κοντογιάννης, ρ Α. Προσπαθόπουλος, ρ Α. Παυλίδου, ρ Χ. Ζέρη, Π. ρακοπούλου, X. Κυριακίδου, Π. Ρενιέρης, Α. Μόρφης Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Από την Οµοσπονδία Συλλόγων Πόρτο Ράφτη Αττικής τέθηκε αρχικά το θέµα της κατασκευής τεχνητού λιµενοβραχίονα εντός του όρµου του Πόρτο Ράφτη, όπου θα µπορούν να ελλιµενίζονται τα πολλά σκάφη τα οποία επί του παρόντος είναι αγκυροβοληµένα επισφαλώς σε διαφορετικές θέσεις εντός του Όρµου, παρεµποδίζοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία. Επειδή ωστόσο το εσωτερικό του Όρµου παρουσιάζει κατά τα φαινόµενα προβλήµατα υποβάθµισης της ποιότητας του θαλασσινού νερού, µε παράδειγµα την περιοχή του Βουρκαδιού, είναι ζητούµενο η κατασκευή του λιµενοβραχίονα να έχει τη µικρότερη κατά το δυνατό επιβάρυνση στην κινητικότητα του νερού µέσα στον Ορµο και στο υπάρχον δυναµικό αυτοκαθαρισµού. Θα γίνει διερεύνηση της υπάρχουσας υδροδυναµικής κατάστασης και του δυναµικού για αυτοκαθαρισµό, µε βάση µετρήσεις πεδίου και θα γίνει διερεύνηση µέσω αριθµητικού µοντέλου των πιθανών περιπτώσεων µεταβολής της κυκλοφορίας σε συνθήκες ύπαρξης κάποιου λιµενοβραχίονα σε διαφορετικές θέσεις εντός του Ορµου. Θα υπάρξει επιπλέον αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης του Βουρκαδιού, µε βάση χηµικές περιβαλλοντικές παραµέτρους. Θα προταθεί η πλέον κατάλληλη θέση κατασκευής λιµενοβραχίονα. Αναζήτηση ναυαγίων Μινωικής περιόδου, νότια της Ανατολικής Κρήτης ( ΑΝΑΟΣ 2008/ 718). Αριθµός Συνεδρίας: 96/ /γ1, 113/ /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Σακελλαρίου Φορέας Χρηµατοδότησης: TEXAS A&M University, USA Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 24 µήνες (01/05/08-30/04/10) Ολικός Προϋπολογισµός: ,94 Περιοχή Έρευνας: Λιβυκό Πέλαγος, Νότια της Ανατολικής Κρήτης, εκτός του ορίου των 6 µιλίων Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ. Σακελλαρίου, Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης, ρ Β. Τσουκαλά, ρ Γ. Ρουσάκης, ρ Θ. Κανελλόπουλος, ρ C. J. Smith, Π. Γεωργίου, Ι. Παµπίδης, Π. Μαντόπουλος, Σ. Μαρουλάκης, Μ. Καλλέργης, Λ. Μανουσάκης, Κ. Κατσαρός, Θ. Φωτόπουλος, Β. Στασινός Άλλοι Συµµετέχοντες: (1) TEXAS A&M University, USA (2) Hellenic Institute of Ancient and Mediaeval Alexandrian Studies (3) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Παρατηρητής) Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η διερεύνηση της περιοχής νότια της ανατολικής Κρήτης, µε σκοπό τον εντοπισµό πιθανών ναυαγίων µινωικής ηλικίας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει έναν ερευνητικό πλόα στο διάστηµα µεταξύ 2-16 Ιουνίου στην παραπάνω περιοχή. Στα πλαίσια του πλόα θα γίνει ακουστική αποτύπωση του πυθµένα µε side scan sonar και του υποστρώµατος µε τοµογράφο 3.5kHz (ή AirGun), και καταδύσεις του Max Rover και του Β/Θ ΘΕΤΙΣ σε στόχους πιθανού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 3

16 Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (Γ Περίοδος). (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Γ ΠΕΡΙΟ ΟΣ/ 737). Αριθµός Συνεδρίας: 97 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Κρασακοπούλου (Αναπληρωτής: ρ Ε. Χρήστου) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 18 µήνες (01/07/08-31/12/09) Ολικός Προϋπολογισµός: ,48 Περιοχή Έρευνας: Εσωτερικός Σαρωνικός Κόλπος Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Ε. Κρασακοπούλου, ρ Χ. Κοντογιάννης,, ρ Α. Παυλίδου, ρ Χ. Ζέρη, ρ Κ. Πάγκου, ρ Ε. Χρήστου, ρ Ι. Σιώκου-Φράγκου, ρ Π. Παναγιωτίδης, ρ Α. Γιαννακούρου, ρ Α. Ζενέτου (ΙΘΑΒΙΠ), ρ Ν. Σύµπουρα, ρ Σ. Ψαρρά, ρ A. Banks, ρ A. Pancucci-Παπαδοπούλου, Γ. Ασηµακοπούλου, ρ Σ. Ζερβουδάκη, Μ. Σαλωµίδη, Ρ. Ψυλλίδου- Γκιουράνοβιτς, Θ. Μόρφης, Π. Ρενιέρης, Π. Ζαχιώτη, Μ. Ανθούλα, Α. Ανδρονή, Σ. Ηλιάκης, Ν. Κουερίνης Ν, Α. Κωνσταντινοπούλου, ρ Θ. Ζούλιας, Γ. Αρβανιτάκης, Κ. Χαραλάµπους Άλλοι Συµµετέχοντες: ΕΥ ΑΠ Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Στόχοι του προγράµµατος: (1) Να αποτυπώσει την οικολογική κατάσταση του Εσωτερικού Σαρωνικού και των κόλπων της Ελευσίνας και του Κερατσινίου κατά τη διάρκεια ενός έτους (7/2008-7/2009), (2) Να παρακολουθήσει την εξέλιξη του οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου και του κόλπου της Ελευσίνας από το 1987 (πρώτη µελέτη των χαρακτηριστικών του οικοσυστήµατος) ως την τρέχουσα χρονική περίοδο. Περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: (1) Παρακολούθηση των παραµέτρων του υδάτινης στήλης του Σαρωνικού κόλπου. (α) φυσικών: θερµοκρασίας, αλατότητας, θολερότητας. (β) χηµικών: διαλυµένου οξυγόνου, θρεπτικών αλάτων, σωµατιδιακού και διαλυτού φωσφόρου αζώτου, σωµατιδιακού και ολικού οργανικού άνθρακα (γ) βιολογικών: βιοµάζας και σύνθεσης βιοκοινωνιών φυτοπλαγκτού, ζωοπλαγκτού και µικροζωοπλαγκτού. (2) Μελέτη των φυτοβενθικών και ζωοβενθικών βιοκοινωνιών. (3) Μελέτη οργανικού άνθρακα και βαρέων µετάλλων στο ίζηµα. (4) Τηλεπισκόπιση. Ανάπτυξη ικτύων και Παρακολούθηση Ποιότητας των Επιφανειακών, Εσωτερικών και των Μεταβατικών και των Παράκτιων Υδάτων της Χώρας - Αξιολόγηση / Ταξινόµηση της Οικολογικής τους Κατάστασης» (διακήρυξη 1/2007 ΥΠΕΧΩ Ε). (ΥΠΕΧΩ Ε Ο ΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ/ 722). Αριθµός Συνεδρίας: 97 η / /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Π. Παναγιωτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΧΩ Ε (ΕΠΕΡ) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 15 µήνες (01/04/08-31/06/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ελληνική επικράτεια Συµµετέχοντες ΕΛΚΕΘΕ: ΙΩ: ρ Π. Παναγιωτίδης, ρ Β.Α. Κατσίκη, ρ Κ. Πάγκου, ρ Σ. Ρεϊζοπούλου, ρ Ν. Σύµπουρα, Π. ρακοπούλου, ΙΕΥ: ρ Α. ιαπούλης, ρ Α. Οικονόµου, ρ Ν. Σκουλικίδης, ρ Μ. Στουµπούδη, Γ. Χατζηνικολάου Άλλοι Συµµετέχοντες: (1) ΕΚΒΥ: Β. Τσιαούση, Α. Αποστολάκης, Χ. ουλγέρης, Σ. Κατσαβούνη,. Κεµιτζόγλου,. Παπαδήµος, Ε. Χατζηιορδάνου, Β. Χρυσοπολίτου, (2) Παν. Θεσσαλονίκης: Μ. Λαζαρίδου, Μ. Μουστάκα,. Μπόµπορη (3) Παν. Αθηνών: Β. Μοντεσάντου, (4) Παν. Πατρών: Ι. Ηλιοπούλου, Ευανθ. Παπαστεργιάδου (5) ΙΝΑΛΕ: Σ. Ορφανίδης, Ε. Κουτράκης. 4

17 Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Περιγραφή των συνθηκών αναφοράς, προκαταρκτικός χαρακτηρισµός της οικολογικής ποιότητας όλων των υδατικών σωµάτων της χώρας, σχεδιασµός του δικτύου παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας. Οργάνωση των δεδοµένων σε GIS. Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή µεταξύ Όρµου Σούρπη και Όρµου Νηές Παγασητικός Κόλπος (ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ- ΑΛΜΟΛΟΙΠΑ/ 739). Αριθµός Συνεδρίας: 104 η / /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου Φορέας Χρηµατοδότησης: Golfing Developments A.E. Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 10 µήνες (01/09/08-31/06/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Παγασητικός Κόλπος Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου, ρ Ν. Σύµπουρα, ρ Σ. Ρεϊζοπούλου, ρ Π. Παναγιωτίδης, Κ. Τσιάµης, Μ. Σαλωµίδη, ρ Ε. Χρήστου, Σ. Ζερβουδάκη, Γ. Ασηµακοπούλου, ρ X. Κοντογιάννης, ρ Β.Α. Κατσίκη, ρ Α. Παυλίδου, ρ Α. Σουβερµέζογλου, ρ Ε. Κρασακοπούλου, ρ Χ. Ζέρη, ρ Γ. Κορρές, Π. ρακοπούλου, Κ. Τσιάρας, Γ. Καµπούρη, Κ. Καµπούρογλου, Μ. Ανθούλα, Α. Κωσταντινοπούλου, Θ. Ζούλιας, Ν. Κουερίνης, Γ. Αρβανιτάκης, Π. Ρενιέρης, Α. Μόρφης Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το Έργο αφορά στην καταγραφή των φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραµέτρων µεταξύ του Όρµου Νηές και του Όρµου Σούρπη, του Νοµού Μαγνησίας, προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις από την απόρριψη αλµολοίπων από εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το Έργο στοχεύει σε µια εµπεριστατωµένη µελέτη του παράκτιου οικοσυστήµατος προκειµένου να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα δεδοµένα, να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τη λειτουργία των µονάδων αφαλάτωσης µε απώτερο στόχο την έγκαιρη αλλά και έγκυρη παρέµβαση για τη βελτίωση των συνθηκών διάθεσης, όπου και αν συντρέχει λόγος. Ολοκληρωµένη θαλάσσια και χερσαία µελέτη για τη διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδροµάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του ήµου Λεύκτρου του Νοµού Μεσσηνίας (ΣΤΟΥΠΑ). Αριθµός Συνεδρίας: 107/ /γ1β, 111/ /γ10, 115/05.05/09/δ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ A. Καραγεώργης Φορέας Χρηµατοδότησης: Νοµαρχία Μεσσηνίας, ήµος Λεύκτρου Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 24 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Όρµος Στούπας, Μεσσηνιακός Κόλπος Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Α. Καραγεώργης, ρ Ε. Παπαθανασίου, ρ. Γεωργόπουλος και περισσότεροι από 35 επιστήµονες και τεχνικοί του ΙΩ και του Κέντρου. Άλλοι Συµµετέχοντες: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Περιφέρεια Πελοποννήσου Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην εκτίµηση της ποσότητας και ποιότητας των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της Στούπας και στην αξιολόγηση της πιθανότητας εκµετάλλευσης των υδάτων για ύδρευση ή άρδευση. Αντικείµενο του έργου είναι η αποτύπωση του πυθµένα και του υποθαλάσσιου αναγλύφου της περιοχής των αναβλύσεων και η διεξαγωγή 9 επισκέψεων σε διάρκεια ενός έτους µε σκοπό µετρήσεις, 5

18 δειγµατοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις όλων των φυσικοχηµικών και υδρολογικών παραµέτρων που καθορίζουν την ποσότητα, ποιότητα και ετήσια διακύµανση των υποθαλάσσιων αναβλύσεων γλυκών νερών. Μετά από τις αρχικές εκτιµήσεις, και µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι ενθαρρυντικές, θα αναλάβει το Ε.Μ.Π. µελέτη υδροµάστευσης, την κατασκευή και δοκιµή πρωτότυπης διάταξης, µε την υποστήριξη του καταδυτικού προσωπικού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Μελέτη της οικολογικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος στις θέσεις Τσιγκράδο και Βούδια της Νήσου Μήλου (ΜΗΛΟΣ Sand B/ 761). Αριθµός Συνεδρίας: 108/ /γ10, 113/ /γ8 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Χ. Ζέρη Φορέας Χρηµατοδότησης: S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 12 µήνες (01/12/08-30/11/09) Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Θέσεις Τσιγκράδο και Βούδια Νήσου Μήλου Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Χ. Ζέρη, ρ. Σακελλαρίου, ρ Γ. Ρουσάκης, Π. Γεωργίου, ρ Π. Παναγιωτίδης, Μ. Σαλωµίδη, ρ Ν. Σύµπουρα, ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου, ρ Σ. Ρεϊζοπούλου, ρ Α. Καραγεώργης, ρ Χ. Κοντογιάννης, ρ Αικ. Τσαγκάρη, Ε. Στρογγυλούδη,. Ραίτσος- Εξαρχόπουλος, Π. Μαντόπουλος, Γ. Παµπίδης, Γ. Αρβανιτάκης, Α. Παπαγεωργίου, Μ. Ταξιάρχη, Γ. Καµπούρη, Π. Ρενιέρης, Α. Μόρφης, Γ. Παππάς, Σ. Ηλιάκης, ρ Ν. Στρεφτάρης, Ν. Κουερίνης Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Με δεδοµένο οτι στις δύο θαλάσσιες περιοχές Τσιγκράδο και Βούδια γίνεται απόρριψη των υπέρλεπτων από την επεξεργασία του περλίτη για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, η µελέτη έχει σκοπό, την αποτύπωση της υπάρχουσας οικολογικής κατάστασης. Για το σκοπό αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του υλικού απόρριψης, θα ακολουθηθεί η πλέον κατάλληλη µεθοδολογία ώστε να εξαχθούν ποσοτικοποιηµένα αποτελέσµατα, όπως εξάλλου απαιτεί και η σχετική νοµοθεσία (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα WFD 2000/60/EC). Πιο συγκεκριµένα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: (1) 1. Αποτύπωση χαρτογράφηση του στρώµατος των επικαθίσεων του περλίτη στο ίζηµα, µε παράλληλη καταγραφή του πάχους των επικαθίσεων. (2) Καταγραφή των φυτοβενθικών κοινωνιών. (3) Καταγραφή των ζωοβενθικών κοινωνιών. (4) Χηµικές αναλύσεις βαρέων µετάλλων. (5) Έλεγχος της θολερότητας του θαλασσινού νερού. (6) Εκτίµηση επιδράσεων του περλίτη σε διηθητές οργανισµούς (µύδια Mytilus galloprovincialis). (7) Ρευµατοµετρήσεις. Caspian Sea environmental and industrial data & information service (CASPINFO) Αριθµός Συµβολαίου: (SP1-Cooperation, ENV , CSA-SA) Αριθµός Συνεδρίας: 108/ /γ9 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Α. Ιωνά Επιστηµονικός Συντονιστής: Peter Davis, Marine Information Service MARIS BV, Ολλανδία Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 30 µήνες (01/09/08-28/02/11) Ολικός Προϋπολογισµός: ,29 Περιοχή Έρευνας: Κασπία Θάλασσα Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Α. Ιωνά, ρ Ε. Μπαλόπουλος, Π. Καραγεβρέκης, Α. Λυκιαρδόπουλος 6

19 Άλλοι Συµµετέχοντες: (1) Marine Information Service, MARIS, Netherlands. (2) Sumgayit Center of Environmental Rehabilitation, SCER, Azerbaijan. (3) Institute of Geography Baku, IGAZ, Azerbaijan. (4) Institute of Geography Almaty, IGKZ, Kazakhstan. (5) Caspian Environment Programme, UNDP- CEP, UNDP. (6) State Oceanographic Institute Moscow, SOI, Russian Federation. (7) Institute of Ecology and Evolution, IEE, Russian Federation. (8) P.P. Shirshov Institute of Oceanology, SIO, Russian Federation. (9) Caspian Marine Scientific Research Center Astrakhan, KASPMNIZ, Russian Federation. (10) Institute of Geosciences and Geo-environment, IEG, Russian Federation. (11) Black Sea Commission Secretariat, BSCS, Black Sea Commission. (12) Hellenic National Oceanographic Data Centre, HNODC, Greece. (13) Consiglio Nazionale della Ricerche, CNR, Italy. (14) State Oil Company of Azerbaijan, SOCAR, Azerbaijan. (15) Dagestan University, DU, Russian Federation. (16) Moscow State University, MSU, Russian Federation. (17) International Oceanographic Commission- International Oceanographic Data and Information Exchange, IOC-IODE, IOC. Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα αποβλέπει στην ενίσχυση της περιφερειακής υποδοµής πάνω σε θέµατα διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδοµένων και πληροφοριών της Κασπίας Θάλασσας, µε τη συµµετοχή φορέων από τη διαχείριση δεδοµένων, την έρευνα και τη βιοµηχανία. Ειδικότερα, οι στόχοι του προγράµµατος είναι: (1) Η δηµιουργία ενός δικτύου διαχείρισης δεδοµένων και πληροφοριών για την Κασπία Θάλασσα µεταξύ κορυφαίων περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών ερευνητικών κέντρων, κυβερνητικών φορέων, βιοµηχανιών πετρελαίου & φυσικού αερίου και διεθνών οργανισµών. (2) Η ανάπτυξη ενός συστήµατος που θα επιτρέπει εύκολη πρόσβαση µέσω του διαδικτύου στα δεδοµένα, και στις κοινωνικοοικονοµικές/ νοµικές πληροφορίες των εταίρων και θα βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση τους. (3) Η διερεύνηση και η ανάπτύξη ενός βιώσιµου προτύπου λειτουργίας για το σύστηµα CASPINFO µεταξύ των συνεργαζόµενων φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 7

20 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό (ΛΑΡΚΟ/ 126). Αριθµός Συνεδρίας: 18/ , 39/ , 73/ /γ4, 94/ /γ4, 113/ /γ9 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ν. Σύµπουρα Φορέας Χρηµατοδότησης: Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ ΑΕ. Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 7 χρόνια (84 µήνες) 12 µήνες (30/01/04-31/12/04) 24 µήνες (01/01/05-31/12/06) - 12 µήνες (01/001/07-31/12/07), 12 µήνες (01/01/08-31/12/08) 24 µήνες (01/01/09-31/12/10) Προϋπολογισµός ( ): Περιοχή Έρευνας: Β. Ευβοϊκός κόλπος. Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Ν. Σύµπουρα, ρ Β.Α. Κατσίκη, ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου, Ν. Κουερίνης, Γ. Αρβανιτάκης, Γ. Παππάς Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Έρευνα των επιπτώσεων από την απόρριψη της σκουριάς στις βενθικές βιοκοινωνίες του Β. Ευβοϊκού κόλπου και έλεγχος των επιπέδων των βαρέων µετάλλων που βιοσυσσωρεύονται σε βενθοπελαγικούς οργανσιµούς στην περιοχή απόρριψης και σε ψάρια από παρακείµενα ιχθυοτροφεία. Επιχειρησιακή λειτουργία, συντήρηση και συνεκµετάλευση του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ ΩΝ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ/ 419). Αριθµός Συµβολαίου: ΣΑΜ 013 από Π Ε 2-2 ΣΜ Αριθµός Συνεδρίας: 121/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Γεωργόπουλος & Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2002 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (01/01/02-01/01/2012) Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο Πέλαγος. Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ. Γεωργόπουλος, ρ Κ. Νίττης, ρ Α. Παπαδόπουλος, ρ Α. Προσπαθόπουλος, ρ Τ. Σουκισιάν, Χρ. ιαµαντή,. Μπάλλας, Σ. Μπαρµπετσέας (έως 8/6/07), Ε. Παπαγεωργίου, Λ. Περιβολιώτης, Α. Μάλλιος (έως 11/12/07), Α. Νιωτάκη Άλλοι Συµµετέχοντες: (1) Παν/µιο Αιγαίου: Καθηγ. Β. Ζερβάκης, Καθηγ. Ε. Τράγου, (2) ΕΜΥ (3) ΥΥ Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Στόχος του προγράµµατος είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήµατος των πλωτών µετρητικών σταθµών που είναι ποντισµένοι στο Αιγαίο Πέλαγος. Το αντικείµενο του προγράµµατος είναι η διασφάλιση της συνεχούς και αξιόπιστης λειτουργίας ολόκληρου του Συστήµατος ΠΟΣΕΙ ΩΝ. Η συνεχής παρακολούθηση των συνθηκών που επικρατούν στο Αιγαίο µε τη βοήθεια των πλωτών µετρητικών σταθµών, διασπείρονται στην ΕΜΥ και στην ΥΥ ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση τους. 8

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικές- γεωµορφολογικές έρευνες για την. αγωγών"

Γεωλογικές- γεωµορφολογικές έρευνες για την. αγωγών Γεωλογικές- γεωµορφολογικές έρευνες για την ασφαλή πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών" ρ. Γρηγόρης Π. Ρουσάκης ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΚΕΘΕ Σκοπός των ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κεφ. V.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 09-07-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 09-07-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2022/2005 NHΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΒΥΘΟΥ. 1016/2008 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. 1118/2009

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ι Σχολεία και επιστήμονες εν πλω στο ΑΙΓΑΙΟ «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον ΠΕΡΣΕΑ» PERSEUS@School network, Μαθητική εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.1.1.1 ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.1.1.1 ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛ. ΚΕ. Θ. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1.1.1.1 ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς

LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Αθανάσιος Καμπάς LIFE+ HydroSense ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αθανάσιος Καμπάς Τι είναι η οδηγία πλαίσιο 2000/60 ή Ν.3199/2003 ; Θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Μελέτη εγκατάστασης Τεχνητού Υφάλου στην Παράκτια ζώνη Ιονίου Πελάγους, Ν Πρεβέζης (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ).

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Ενεργειακή Διαχείριση. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011. Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ενεργειακή Διαχείριση Ερευνητική Ομάδα: Χ.Ν. Ψαραύτης AEGEAN Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Συστήματος και Μεθοδολογίας Προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ( ITTC,. ISO 9002) LABORATORY FOR SHIP AND MARINE HYDRODYNAMICS

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ερευνητικά Προγράµµατα 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ εκέµβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης

Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ευρωπαϊκά Σχέδια Δράσης Ζήσης Βρύζας Λέκτορας, Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 17 Ιανουαρίου 2013, ΑΘΗΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ιστορικό στρατηγικής μείωσης της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη λυµάτων σε χειµάρρους: Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και της άµµου ακτών κολύµβησης Μαρία Α. Ευστρατίου Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Στο θαλάσσιο περιβάλλον οι µολυσµατικές/ρυπογόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-Ο6Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-Ο6Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Νοέμβριος 2009 Στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου Φαινόµενο του θερµοκηπίου ονοµάζεται η φυσική διαδικασία κατά την οποία η ατµόσφαιρα ενός πλανήτη συµβάλει στην θέρµανσή του. Ανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Οικονομολόγος Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Επικοινωνία Γραφείο 716, τηλ. 210-7491716, e-mail ktheodo@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, ΑΣΟΕΕ, 1986 Τομείς Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Πρόγραμμα MOFI ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Συμμετέχοντες WWF Ελλάς Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS 1 of 7 23/1/2014 4:38 μμ ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ Επικοινωνία RSS Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρχική Η Πρωτοβουλία Εταίροι Πλαίσιο Συζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ246Ψ8ΝΨ-Φ63. Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr. Τηλ. : 26610-87606 Fax : 26610-87641 Ε-mail : lpapado@ionio.gr

ΑΔΑ: ΒΟΝ246Ψ8ΝΨ-Φ63. Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr. Τηλ. : 26610-87606 Fax : 26610-87641 Ε-mail : lpapado@ionio.gr ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 13/1/2012 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη της πράξης «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ένταξη της πράξης «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL Β. Ζερβάκης 1, Ε. Τράγου 1, Α. Καραγεώργης 2, Χ. Κοντογιάννης 2

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020»

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Π.Ι.Ν. 2014-2020» «ΠεριφερειακήΣτρατηγική «ΈξυπνηςΕξειδίκευσης 2014-2020» -ΜΑΡΤΙΟΣ 2014- ΤιΕίναι? «Έξυπνη Εξειδίκευση» για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σηµαίνει : - τον εντοπισµό των µοναδικών χαρακτηριστικών & µέσωνπουδιαθέτει, - την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

www.floodresilience.eu

www.floodresilience.eu www.floodresilience.eu Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος MSc Κοτοπούλου Ηλέκτρα, μέλος επιστημονικής ομάδας SMARTeST Στοιχεία έργου Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2008. Θεματική ενότητα 6: Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014- (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ) Τρίτη,1 Χώτος Αβραμίδου, Ι - ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ι Ηγ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΙΙ - ΓΕΝΙΚΑ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΥΔΑΤΟΚΑΛ.ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛ.ΝΕΡΑ (Αιθ.Προβ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7

Ημερομηνία Εποπτης Επιτήρηση ωρα Εξάμηνο 1 Εξάμηνο 2 Εξάμηνο 3 Εξάμηνο 4 Εξάμηνο 5 Εξάμηνο 6 Εξάμηνο 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014- (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ) Τρίτη,1 Χώτος Αβραμίδου, Ι - ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ι Ηγ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΙΙ - ΓΕΝΙΚΑ (Αιθ.Προβ. Χώτος) ΥΔΑΤΟΚΑΛ.ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛ.ΝΕΡΑ (Αιθ.Προβ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Κων/νοςΚουκάρας 1, ΝικόλαοςΚαλογεράκης 2 & ΔημήτριοςΡίζος 3 1. ΤμήμαΈρευνας& Ανάπτυξης, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. 2. Εργαστήριο Βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΑΜΑ, Σύµβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΕΜΠ, Τοµέας Υδατικών Πόρων Marathon Data Systems ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υ ΡΟΓΑΙΑ Συνοπτική περιγραφή υπολογιστικών συστηµάτων και συστηµάτων πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΥ ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΟΙ ΜΥ ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙ ΜΥ ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙ ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ Δρ. Γεώργιος Χώτος Καθηγητής «Η Ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών» Στις λιμνοθάλασσες

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα