ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2008"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2008 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Αριστεία - Υποδοµές)...1 ΩΚΕΑΝΟΣ/ Αριστεία στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι.Ω. ΕΛΚΕΘΕ-ΕΥΡΥΑΛΗ/ 627) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...2 Global Ocean Observing Infrastructure (EURO ARGO/ 704) ΚΑΛΩ ΙΑ ΟΤΕ 2008/ ιερεύνηση και υπόδειξη των περιβαλλοντικά κατάλληλων θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών στο Πόρτο Ράφτη (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ/ 721) Αναζήτηση ναυαγίων Μινωικής περιόδου, νότια της Ανατολικής Κρήτης ( ΑΝΑΟΣ 2008/ 718)... 3 Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (Γ Περίοδος). (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Γ ΠΕΡΙΟ ΟΣ/ 737) Ανάπτυξη ικτύων και Παρακολούθηση Ποιότητας των Επιφανειακών, Εσωτερικών και των Μεταβατικών και των Παράκτιων Υδάτων της Χώρας - Αξιολόγηση / Ταξινόµηση της Οικολογικής τους Κατάστασης» (διακήρυξη 1/2007 ΥΠΕΧΩ Ε). (ΥΠΕΧΩ Ε Ο ΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ/ 722) Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή µεταξύ Όρµου Σούρπη και Όρµου Νηές Παγασητικός Κόλπος (ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ- ΑΛΜΟΛΟΙΠΑ/ 739)... 5 Ολοκληρωµένη θαλάσσια και χερσαία µελέτη για τη διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδροµάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του ήµου Λεύκτρου του Νοµού Μεσσηνίας (ΣΤΟΥΠΑ) Μελέτη της οικολογικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος στις θέσεις Τσιγκράδο και Βούδια της Νήσου Μήλου... 6 Caspian Sea environmental and industrial data & information service (CASPINFO) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...8 Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό (ΛΑΡΚΟ/ 126) Επιχειρησιακή λειτουργία, συντήρηση και συνεκµετάλευση του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ ΩΝ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ/ 419)... 8 Τεχνική Υποστήριξη για την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/EU) (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΕΕ ΝΕΡΑ/ 529) Marine Environment and Security for the European Area (MERSEA-IP/ 532)... 9 Παραγωγή και εκτροφή του αχινού (Paracentrotus lividus) στην Ελλάδα (ΑΧΙΝΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ/ 554) ΠΟΣΕΙ ΩΝ-ΙΙ: εύτερης γενιάς σύστηµα ωκεανογραφικής παρακολούθησης και πρόγνωσης στην Ανατολική Μεσόγειο (ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΙΙ./ 558) Παρακολούθηση του Οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ/ 561) ιεπιστηµονικές έρευνες στα ηπειρωτικά περιθώρια/ βαθιές λεκάνες και «ακραία» περιβάλλοντα των Ευρωπαϊκών θαλασσών όσον αφορά στο ρόλο τους στην λειτουργία των οικοσυστηµάτων και στην βιοποικιλότητα (HERMES/ 565) European Network of Excellence for Ocean Ecosystem Analysis (EUR-OCEANS/ 566)... 12

3 Coordination of National and Regional Marine RTD Activities in Europe (MarinERA/ 567)...13 ιαχείριση ωκεανογραφικών δεδοµένων και πληροφοριών της ανατολικής Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ/ 577) Η χρήση κυτταρικών και βιοχηµικών βιοδεικτών σε ψάρια για την εκτίµηση της ανθρωπογενούς ρύπανσης σε θαλάσσια και γλυκά νερά (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ/ 588) Πάλαιο- και σύγχρονες κλιµατικές µεταβολές στην Ανατολική Μεσόγειο, µε τη χρήση βιογεωχηµικών δεικτών και σταθερών ισοτόπων: Μπορούµε να προβλέψουµε µελλοντικές αλλαγές; (ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ/ 589) Design study for a Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences (Km3Net/ 594) Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου και των υτικών Ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596)...16 MARCOAST: MARine and COASTal environmental services (MARCOAST/ 600) INSEA: data INtegration System for Eutrophication Assessment in coastal waters (INSEA/ 606) Black Sea Scientific Network BLACK SEA SCENE (BLACK SEA/ 607) A Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management (SEADATANET/610)...18 SEismic and tsunami risk Assessment and mitigation scenarios in the western HELLenic ARC (SEAHELLARC/ 613) Σχεδίαση αυτόνοµου υποβρυχίου καταγραφικού οχήµατος οδηγούµενου µε µεταβολή πλευστότητας - GLIDER (ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ 616)...20 Παρακολούθηση της ποιότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης για το 2006 (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 2006/ 625)...20 Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes (SESAME/ 639)...21 Ανάπτυξη ηλεκτροχηµικού ανοσοβιολογικού αισθητήρα για την ανίχνευση τοξινών που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια Επιβλαβών Φυτοπλαγκτονικών Εξάρσεων (HABs) (ΕΝΤΕΡ - 04ΕΡ92/ 643) Μετρήσεις Ακτινοβολίας Γάµµα στον Πυθµένα της Θάλασσας µε τον Υποθαλάσσιο Ανιχνευτή ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ/ 647) Prevention and management of sea originated risks to the coastal zone (CORI/ 650)...24 Building Operational Sustainable Services for GMES (BOSS4GMES/ 651)...24 Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration (HUMBOLDT/652)..25 European COastal-shelf sea OPerational observing and forecasting system (ECOOP/ 653)...25 Παρακολούθηση του οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (B Περίοδος) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΙΙ.- ΚΕΛΨ/ 660) Tsunami Risk ANd Strategies For the European Region (TRANSFER/ 661)...27 Ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου για την παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων νερών µε τη χρήση βιοδεικτών µε σκοπό την προστασία της Ανατολικής Μεσογείου (MYTIMED/ 663)...28 Ολοκλήρωση των δεδοµένων της επιστήµης και της πολιτικής στην ανάλυση παράκτιων συστηµάτων (SPICOSA/ 665)...28 Γεωλογική, Γεωφυσική και Γεωχηµική διερεύνηση των αποθέσεων ερυθράς ιλύος στον Κόλπο Αντίκυρας και σχετικές περιβαλλοντικές παράµετροι (ΕΡΥΘΡΑ ΙΛΥΣ- PECHINEY 2007/ 666)...29 Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό ίκτυο σε Τεχνολογίες Αυτόνοµων Υποθαλάσσιων Οχηµάτων Παρέµβασης (FREESUBNET/ 667)...29 Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης και απεικόνισης για θαλάσσια ρύπανση µέσω ιαδικτυακών Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΠΟΛΩΝΙΑΣ/ 670) Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment- CIRCE (CIRCE/ 676)...30

4 Τεχνικές υποθαλάσσιας ακουστικής τηλεπικοινωνίας αυτόνοµης πλοήγησης και ακουστικής απεικόνισης για υποθαλάσσια (τηλεχειριζόµενα και αυτόνοµα) οχήµατα (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ/ 683) Αναζήτηση ναυαγίων Μινωικής Περιόδου νότια της Ανατολικής Κρήτης ( ΑΝΑΟΣ/ 684) European Seas Observatory Network (ESONET-NoE/ 691) Μελέτη των ετήσιων και βιολογικών κύκλων του πλαγκτού σε παράκτια περιοχή (PLANKTON IN COASTAL AREA) Απολύµανση θαλασσίου έρµατος µέσω in situ ηλεκτρολυτικής παραγωγής απολυµαντικού χλωρίου (BALLAST WATER/ ) Integration and enhancement of key existing European deep-ocean observatories (EUROSITES/ ) Επιδράσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στις βενθικές βιογεωχηµικές διεργασίες (ΙΒΙΣ/ ) Σύστηµα Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUA-PLANNER/ ) Μελέτη της λειτουργικής και φυλογενετικής ποικιλότητας της ετερότροφης µικροβιακής συνιστώσας στην Ανατολική και υτική Μεσόγειο (SPAIN-GREECE/ ) ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες...37 Μελέτη επιπέδων µετάλλων στα επιφανειακά ιζήµατα του Β. Παγασητικού και επιπτώσεις στην θαλάσσια πανίδα (PAGMET) (ΕΠΙΠΕ Α ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Β. ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ/ 727) Ωκεανογραφική ιερεύνηση του φυσικού περιβάλλοντος και της αλιείας στις Περιοχές Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Πελοποννήσου, για την βελτίωση της χωροθέτησής τους (ΠΟΑΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ 714) Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος πεδίου βολής νήσου Σχίζας (ΣΧΙΖΑ/ 746) Χαρτογράφηση υποθαλάσσιου υποστρώµατος στις Κυκλάδες Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου Όρµου Μεθώνης Νοµού Πιερίας (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΟΡΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ/ 726) Μελέτη και µοντελοποίηση ανεµολογικών και κυµατικών δεδοµένων για το ΕΣΦΑ Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου ρυόπης Τροιζηνίας ( ΡΥΟΠΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ/ Xαρτογράφηση της περιοχής του δικτύου ΝATURA-2000 µε κωδικό GR (NATURA ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ/ 719) Όρµος Κορακιών Ηρακλείου (ΟΡΜΟΣ ΚΟΡΑΚΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ 717) Μελέτη συγκέντρωσης βαρέων µετάλλων σε αλιεύµατα του Πατραϊκού και Κορινθιακού κόλπου Sovel-2008 (SOVEL/ 716) Κοίτη Κηφισού (ΚΟΙΤΗ ΚΗΦΙΣΟΥ/ 725) Οικολογική Παρακολούθηση του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ/ 744) ΚΑΛΩ ΙΟ ΕΗ 2008/ Ποιότητα των βυθοκορηµάτων Αλιευτικού Καταφύγιου Κατελειού Ν. Κεφαλληνίας (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ/ 738) Ωκεανογραφική µελέτη στον όρµο του Αλιβερίου σε σχέση µε την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΜΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ 745) Ανάλυση ανεµολογικών και ωκεανογραφικών δεδοµένων για την περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Επεξεργασία και παροχή κυµατολογικών δεδοµένων, στην περιοχή της Πύλου

5 Συνεχιζόµενες Μελέτες...44 Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης του προκλήθηκε από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND (SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678)...44 Καταγραφή ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος στις θέσεις διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων των βιολογικών καθαρισµών Παροικιάς και Μάρπησσας στη νήσο Πάρο (ΠΑΡΟΣ 2007/ 685)...44 Γεωµορφολογική- Παλαιοσεισµολογική διερεύνηση της εξέλιξης της παράκτιας ζώνης της Λευκάδας και των γύρω περιοχών στο Ολόκαινο (ΛΕΥΚΑ Α 2007/ 686)...45 Έλεγχος των συγκεντρώσεων µετάλλων, υδρογονανθράκων και οργανοχλωριωµένων ενώσεων σε καλλιεργούµενα οστρακοειδή της περιοχής Λουτροπύργου- Νέας Περάµου για τη διερεύνηση της καταλληλότητάς τους για κατανάλωση (ΥΓΕΙΑ) (ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ/ 741)...45 Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος µονάδας καλλιέργειας οστρακοειδών της περιοχής Λουτροπύργου- Νέας Περάµου (ΜΥ ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ/ 713)...45 Ποιότητα Βυθοκορηµάτων Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου (ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ/ 702) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Υποτροφιών...46 Πειραµατική µελέτη επιλιθικών και ενδολιθικών οργανισµών στην Ανατολική Μεσόγειο (Ιόνιο πέλαγος) Συνεχιζόµενο Πρόγραµµα Υποτροφιών...47 Χορήγηση υποτροφίας για µεταδιδακτορική έρευνα µε θέµα τη µελέτη του ρόλου των εισροών της σκόνης της Σαχάρας στους κύκλους της διαλυτής οργανικής ύλης σε συστήµατα µε περιοριστικό παράγοντα το άζωτο έναντι αυτών µε περιοριστικό παράγοντα το φώσφορο (ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ POST DOC ΤΟΥ EUROCEAN/ 612) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα...47 Μεταβλητότητα και προβλεψιµότητα του κλίµατος στη Μεσόγειο (ESF/MedCLIVAR/ 711) Συνεχιζόµενο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα...48 Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία (ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ 305) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών...48 Εκπαίδευση σε µεθόδους χηµικής ανάλυσης βωξιτών µε X-Ray Fluorescence (ΕΛΜΙΝ 2008/ 723) Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών...49 ΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΑ/ ΕΣΟ Α ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ/ Εκπαίδευση σε µεθόδους χηµικής ανάλυσης βωξιτών µε X-Ray Fluorescence (ΕΛΜΙΝ/ 679) Χηµικές Αναλύσεις σε είγµατα Θαλασσινού νερού (HELCYP/ ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα...50 Permanent Station for Satellite Altimetry Calibration and Sea Level Monitoring...50

6 2. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα...51 Ανάπτυξη ερευνητικών υποδοµών Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. µε σκοπό την βελτίωση της ιεθνούς θέσης του ως Μεσογειακό Ερευνητικό Κέντρο Αλιείας και ιαχείρισης Παράκτιας ζώνης (ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΙΘΑΒΙΠ/ 615) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...52 Άµβλυνση των οικολογικών επιπτώσεων της αλιείας ανοικτής θάλασσας (MADE) Γνώµη και γνώση στην αλιεία µε την συµµετοχή των εµπλεκόµενων εταίρων (JAKFISH) Framework contract for the promotion on the dissemination of Scientific information (FISH/2006/16) (FISH-DIS/ 706) CoralFISH: Assessment of the interactions between corals, fish and fisheries, in order to develop monitoring and predictive modelling tools for ecosystem based management in the deep waters of Europe and beyond MEECE: Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment Εκτίµηση των επιπτώσεων της αλιείας µε βιντζότρατα στα αλιευτικά αποθέµατα Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών δεδοµένων περιόδου Web services for support of growth and reproduction studies (WebGR/ 749) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...56 Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών εδοµένων (ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ / 476) Εκτίµηση επιχειρησιακών εργαλείων για την αλιευτική διαχείριση (EFIMAS/ 522) PRONE: Risk in Fisheries (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ/ 595) CApacity, F and Effort (CAFΕ/ 618) Χρησιµοποίηση του κέφαλου ως δείκτη παρακολούθησης παράκτιων περιβαλλοντικών αλλαγών (MUGIL/ 644) Μελέτη της εφικτότητας της ανάπτυξης αλιείας κόκκινων γαρίδων βαθιών νερών στο Ιόνιο Πέλαγος σε βάθη µεγαλύτερα των 500 µ. µε καινοτόµες µεθόδους Βιο-οικονοµικών και αναλύσεις κόστους/ οφέλους (cost/ benefit) (RED SHRIMP/ 664) A framework for fleet and area based fisheries management (AFRAME/ 669) Τεχνική και Μηχανική µελέτη της λειτουργίας του αλιευτικού εργαλείου γρι-γρι στην Ελλάδα (ΓΡΙ- ΓΡΙ/ 708) Βελτίωση Αλιευτικής ιαχείρισης της Λιµνοθάλασσας Βιστωνίδος µε Χρήση Συστηµάτων Τηλεµετρίας Περιβαλλοντικών Συνθηκών και το Σχεδιασµό Κατασκευαστικών Παρεµβάσεων (ΒΙΣΤΩΝΙ Α_ΕΠΑΛ / 710) Χαρτογράφηση ενδιαιτηµάτων ψαριών µε χρήση περιβαλλοντικών παραµέτρων (EnviEFH/ ) Operational Evaluation Tools for Fisheries Management Options (EFIMAS/ ) Αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των πόρων του µε βάση το οικοσύστηµα (ECOSUMMER/ ) Σύγκριση πληθυσµιακών χαρακτηριστικών των αποθεµάτων του γαύρου σε δύο περιοχές (Ελλάδα: Αιγαίο και Μαυροβούνιο: Αδριατική) (Anch-AegAdria) (Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ/ ) THON/ Μελέτη της κατάστασης του Κερκυραϊκού Κόλπου µε στόχο την ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών πόρων ( )... 63

7 Προαγωγή της εκτίµησης και της διαχείρισης των µικρών πελαγικών ειδών στην Μεσόγειο Θάλασσα (SARDONE/ ) Definition of data collection needs for aquaculture (AQUA DATA/ )...63 Το µέλλον της Ευρωπαϊκής έρευνας στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες (FEUFAR/ ) ΜΕΛΕΤΕΣ Νέα Μελέτη...64 Status of ray population in the Mediterranean Sea. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΧΙΟΥ/ 703) Συνεχιζόµενες Μελέτες...65 Μελέτη της αλιευτικής βιωσιµότητας του Αργολικού Κόλπου (ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 707) Μελέτη της κατάστασης της θαλάσσιας περιοχής της Παλαιοχώρας Χανίων µε στόχο την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ( )...65 Μελέτη για την ορθολογική διαχείριση του κόλπου της Μεσσαράς ( )...65 Σενάρια εκµετάλλευσης βενθοπελαγικών ιχθυοαποθεµάτων από µηχανότρατα σε περιοχές µε στενή υφαλοκρηπίδα: Η περίπτωση του Ν. Αιγαίου ( ) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Νέα Εµπειρογνωµοσύνη...66 Εµπειρογνωµοσύνη για την εκπόνηση σχεδίου προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας µέσω εθνικού συστήµατος παροπλισµού για σκάφη που ασκούν την αλιευτική τους δραστηριότητα σε κλειστούς κόλπους και ευαίσθητα οικοσυστήµατα της χώρας: (α) Βόρειος Ευβοϊκός και Μαλιακός Κόλπος, Παγασητικός κόλπος, δίαυλος Ωρεών και (β) Θερµαϊκός κόλπος, κόλπος Καβάλας, κόλπος Ιερισσού, κόλπος Καλλονής και Κόλπος Γέρας Λέσβου (ΕΠΑΛ 1/ 735) Εµπειρογνωµοσύνη για την εκπόνηση σχεδίου προσαρµογής αλιευτικής προσπάθειας µέσω εθνικού συστήµατος παροπλισµού για σκάφη που ασκούν την αλιευτική δραστηριότητα τους σε κλειστούς κόλπους και ευαίσθητα οικοσυστήµατα της χώρας α) Κερκυραϊκός κόλπος/ Στενό Κέρκυρας/ Όρµος Ηγουµενίτσας και Αµβρακικός Κόλπος, β) Σαρωνικός κόλπος, Πατραϊκός κόλπος, Κορινθιακός κόλπος, Αργολικός κόλπος και Νότιος Ευβοϊκός κόλπος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα...69 Αναβάθµιση Ερευνητικής Υποδοµής Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (ΥΠΟ ΟΜΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ/ ) Αναβάθµιση Υποδοµών Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ για την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ( ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...70 From capture based to SELF-sustained aquaculture and Domestication Of bluefin tuna, Thunnus Thynnus (SELFDOTT Blue fin (thunnus Thynnus)/ 728) Εφαρµογή συστηµάτων βελτίωσης, ελέγχου της ποιότητας και των επιπτώσεων στο περιβάλλον των υδατοκαλλιεργειών στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ 715)....71

8 Συνεργασία για την εκτροφή γόνου µε την Ελληνικά Ψάρια ΑΕΒΕ Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...72 Ανάπτυξη καινοτόµων τροφών FinisherBreamBass για το τελικό στάδιο παραγωγής του λαυρακιού και της τσιπούρας µε στόχο την βελτίωση του τελικού προϊόντος (FINISHER BREAM BASS/ ) On Farm Assessment of Stress level in fish (FAST FISH/ ) Καινοτόµες µεθοδολογίες αναπαραγωγής και νυµφικής εκτροφής γρήγορα αναπτυσσόµενων ψαριών (FAST GROWERS/ ) Ανάπτυξη καινοτόµου µεθοδολογίας εκτροφής λαυρακιού βασισµένη στην διαφοροποίηση του φύλου και στην διαχείριση των περιβαλλοντικών συνθηκών εκτροφής (GROWBASS/ ) Ανάπτυξη µεθόδου για την έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση διατροφικών προβληµάτων σε εκκολαπτήρια θαλασσινών Μεσογειακών ψαριών βασιζόµενη στο τρίπτυχο «διατροφή νευρικό σύστηµα συµπεριφορά» µε έµφαση στο λαυράκι (NUTRANERVE/ ) Μέθοδος παραγωγής βιολογικών καυσίµων (βιο Μέθοδος παραγωγής βιολογικών καυσίµων (βιοντίζελ) από µικρο-φύκια (ALGODIESEL/ ) Reduction of malformations in farmed fish species (FINE FISH/ ) Sustainable extensive and semi-intensive coastal aquaculture in Southern Europe (SEACASE/ ) Ανάπτυξη ιχθυοτροφών για την βελτιστοποίηση του χρώµατος του δέρµατος και της ποιότητας σε ψάρια οικονοµικής σηµασίας για τις ιχθυοκαλλιέργειες (Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου/ ) Set up of an Integrate System for the Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L.) farming in the Gulf of Taranto (ALLOTUNA/ ) Επίδραση της επεξεργασίας στην διατροφική αξία των οσπρίων σε Μεσογειακά εκτρεφόµενα ψάρια (LEGUMES/ 572) Βελτιστοποίηση και αυτοµατοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας των νυµφικών σταδίων της τσιπούρας (Sparus aurata) σε εντατικές συνθήκες διατροφής (ΝΥΜΦΙΚΑ ΣΤΑ ΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ SPARUS AURATA/ 632) Σύµβαση συνεργασίας εργαστηρίου διατροφής & Ιχθυοπαθολογίας (ΕΛΚΕΘΕ) ΑΣΤΡΑΙΑ ΑΕΒΕ. (ΑΣΤΡΑΙΑ/ 634) Βιώσιµες ιχθυοτροφές που µεγιστοποιούν τις ευεργετικές επιδράσεις των εκτρεφόµενων ψαριών στην υγεία των καταναλωτών (AQUAMAX/ 636) Χρήση καινοτόµων διαιτών για βελτίωση γεύσης αρώµατος στο λαυράκι (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΥΣΗΣ- ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ/ 638) Ανάπτυξη εµπορικών σιτηρεσίων για την εκτροφή του ερυθρού τόνου (Thunnus thynnus thynnus, Linnaeus) (ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΝΟΣ/ 642) Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Εκµετάλλευση και ιαχείριση των Υφάλµυρων Καρστικών Πηγών Βασιζόµενη στην Προσοµοίωση των Υδρογραφηµάτων τους (ΥΦΑΛΜΥΡΕΣ ΚΑΡΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ/ 646) Νέες µέθοδοι εκτίµησης της ρύπανσης των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων: Εφαρµογή σε επιλεγµένες περιοχές της Τυνησίας και της Ελλάδας (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΤΥΝΗΣΙΑΣ/ 673) Καινοτόµος τεχνολογία αντικατάστασης της ζωντανής τροφής µε τεχνητή τροφή στα πρώτα νυµφικά στάδια του λαυρακιού (Dicentrarchus labrax) σε ιχθυογεννητικό σταθµό (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ/ 675)

9 3.3. ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες...81 Aquaculture SBM inclusion rates with Specialty Soybean Process Through Extrusion (SBM/ 729)...81 Evaluation of the effects of the commercial feed additives LYSOFORTE BOOSTER DRY and LYSOFORTE SPECIAL on growth performance of juvenile European sea bass (Dicentrarchus labrax) and on digestibility of macronutrients and amino acids (LYSO FORTE LABRAX/ 732) οκιµές τροφών ALLTECH INC...82 Σύγκριση τροφών γόνου τσιπούρας (ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΟΝΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 736) Προσδιορισµός διατροφικής αξίας ΗΡ340 ως συστατικού σιτηρεσίων τσιπούρας Συνεχιζόµενες Μελέτες...83 Καινοτόµος in vitro ανάπτυξη βακτηριοφάγων οργανισµών µε στόχο την in-vivo χρήση τους για την βιοκαταπολέµιση κρίσιµων ασθενειών στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΣ/ )...83 Επίδραση χρήσης νουκλεοτιδίων σε σιτηρέσια τσιπούρας σε σχέση µε την ανάπτυξη, αξιοποίηση τροφής και µορφολογίας του πεπτικού συστήµατος (ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΑ/ 682) Επίδραση διαφορετικών επιπέδων οργανικών οξέων σε σιτηρέσια τσιπούρας σε σχέση µε την ανάπτυξη, αξιοποίηση τροφής και θνησιµότητα (ΕΠΙΠΕ Α ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ/ 688) Προσδιορισµός διατροφικών απαιτήσεων σιδήρου σε µορφή BioPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας (BioPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας/ 696) Προσδιορισµός διατροφικών απαιτήσεων σεληνίου σε µορφή SelPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας (SelPlex σε σιτηρέσια τσιπούρας/ 697)...85 Evaluation of the effects of a soybean meal and FRB-XL, a commercial fish meal substitute, on growth performance, physiology and health of juvenile European sea bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus aurata) (FRB-XL-TAME/ 700) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Παροχής Υπηρεσιών...86 Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για θέµατα διαχείρισης γεννητόρων στην εταιρεία ΙΡΙ Α Α.Ε Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών...86 ιαχείριση Γεννητόρων (IMPLANTS/ ) Ιχθυολογικός Σταθµός (ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Νέα Εµπειρογνωµοσύνη...87 Εντοπισµός περιοχών διαβίωσης αποθεµάτων χελιού του είδους Anguilla Anguilla και ανόδου γυαλόχελων στη χώρα, εκτίµηση αποθέµατος τρόποι βιώσιµης διαχείρισης και προστασίας του είδους (ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΛΙΟΥ/ 743) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα...88 (EQUASE 2002) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ Συνεχιζόµενη Συµµετοχή σε Πρόγραµµα άλλου Φορέα...88 Ίδρυση Τράπεζας Παθογόνων Μικροβίων από τις Ελληνικές Υδατοκαλλιέργειες (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ/ 655)....88

10 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ) Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα - Αριστεία...89 Αναβάθµιση Υποδοµών Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής του ΕΛΚΕΘΕ, για την υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΘΑΒΙΓ/ ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...90 Εξέταση της δυνατότητας ενίσχυσης των ενδιαιτηµάτων πληθυσµών ιχθύων υψηλής εµπορικής αξίας στις ακτές του Νοµού Λασιθίου A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI) World Register of Marine Species (WoRMS) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...92 Combined genetic and functional genomic approaches for stress and disease resistance marker assisted selection in fish and shellfish (AQUAFIRST/ ) Implementation of high-throughput genomic approaches to investigate the functioning of marine ecosystems and the biology of marine organisms (MARINE GENOMICS/ ) Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MARBEF/ ) Αλληλεπιδράσεις θαλάσσιων φανερογάµων και φυσικού αµµοθινικού περιβάλλοντος (POSIDUNE/ ) Εφαρµογή καινοτόµων µέτρων στήριξης της σπογγαλιείας στο Αιγαίο (ΣΠΟΓΚΟΙ/ ) Genomics in fish and selfish: Integration from research to aquaculture (AQUAGENOME/ ) Θαλάσσια Οικοχηµεία: δείκτες βιοποικιλότητας και αξιολόγηση (ECIMAR/ ) ΜΕΛΕΤΕΣ Νέα Μελέτη...94 Παρακολούθηση ποιότητας νερών κολύµβησης και πόσιµων νερών του ήµου Πελεκάνου ( ) Συνεχιζόµενη Μελέτη...95 Μελέτη για την ορθολογική διαχείριση του κόλπου της Μεσσαράς ( ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα...95 BIOlogical quality of MArine waters (BIOMA) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Νέο Πρόγραµµα Υποτροφιών...96 Πληθυσµιακή διαφοροποίηση και βιογεωγραφία του µπαρµπουνιού (Mullus surmuletus Linnaeus 1758)

11 5. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ) Συνεχιζόµενο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα - Αριστεία...97 Αριστεία Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ (Επιχειρησιακό Σχέδιο ) (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΕΥ ΕΛΚΕΘΕ/ 626) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα...97 Joint assimilation of satellite aerosol, cloud, and precipitation observations in numerical models to support climate and hydrologic applications (JΟΙΝΤ-ASSIMILATION/ 731)...97 Advancing understanding of carbon cycling and coloured dissolved organic matter dynamics in European wetlands & coastal ecosystems through integration of observations and novel modelling approaches (ECODOM/ 724) Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα...99 Μελέτη και παρακολούθηση της πληθυσµιακής κατάστασης του ψαριού γκιζάνι, κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου (ΓΚΙΖΑΝΙ ΓΑ ΟΥΡΑΣ/ 402)...99 ράσεις για τη διατήρηση των Μεσογειακών Εποχικών Τελµάτων στην Κρήτη MEDPONDS (LIFE ΚΡΗΤΗ/ 541) Βιώσιµη ιαχείριση Παραποτάµιων ασών (RIPIDURABLE/ 551) Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες για αγροτική ανάπτυξη (LIFE-ΕΥΡΩΤΑΣ/ 592) Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting - HYDRATE (HYDRATE/ 648) Advancing the predictability of water cycle through an improved understanding of land surface and coastal water processes and optimal integration of models with observational data (PreWEC/ 649)..102 Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του φράγµατος Σκοπού-Παπαδιάς (ΦΡΑΓΜΑ ΣΚΟΠΟΥ-ΠΑΠΑ ΙΑΣ/ 654) Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα (ΕΤΜΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ/ 656) Επιστηµονική συνεργασία και µεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη µιας µεθόδου Ιχθυοεκτιµήσεων της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ/ 659) ΜΕΛΕΤΕΣ Συνεχιζόµενη Μελέτη Πυρκαγιές, εδαφική διάβρωση και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους: µαρτυρίες από τη καµένη λεκάνη απορροής του Ευρώτα (ΠΑΡΝΩΝ) (WILD FIRE/ 701) ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Νέα Πραγµατογνωµοσύνη Πραγµατογνωµοσύνη για την επικινδυνότητα εκδήλωσης πληµµυρών λόγω κατασκευής αιολικού πάρκου στην θέση Αγ. υνατή, Ν. Κεφαλληνίας (ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ/ 747) Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Νέο Ερευνητικό Πρόγραµµα Προκαταρκτική µελέτη της αλλόχθονης πανίδας στο θαλάσσιο οικοσύστηµα του Νοτιοανατολικού Αιγαίου (ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΙ ΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ/ 733)...107

12 7. ΕΝΥ ΡΕΙΟ CRETAQUARIUM - ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συνεχιζόµενο Ερευνητικό Πρόγραµµα Προηγµένες υπηρεσίες σε ασύρµατα ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης για τους επισκέπτες και τις τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς της Κρήτης. Crete Wireless Information Service (CRETE- WISE/ 637) ΜΕΛΕΤΗ Νέα Μελέτη Μελέτη σκοπιµότητας βιωσιµότητας για την ίδρυση Ενυδρείου Aquarium ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Γραφείο ιαµεσολάβησης ΕΛΚΕΘΕ ( ) ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών SEA DIAMOND- Σεπτέµβριος 2008 (ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ SEA DIAMOND ΣΕΠΤ. 2008/ 734) ΠΥΛΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

13 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ) Συνεχιζόµενα Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Αριστεία - Υποδοµές) ΩΚΕΑΝΟΣ/ 583 Αριθµός Συνεδρίας: 47/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Παπαθανασίου Συνυπεύθυνος: ρ Α. Καραγεώργης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: 43 µήνες (01/05/05-31/12/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ελληνικές θάλασσες Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Ε. Παπαθανασίου, ρ Α. Καραγεώργης, ρ Τ. Σουκισιάν, ρ. Σακελλαρίου, Α. Λυκιαρδόπουλος, Ε. Παπαδόπουλος Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση της υποδοµής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ. Ενότητα 1. Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήµατος παράκτιας κυµατικής παρακολούθησης µε χρήση ναυτικών ραντάρ τύπου Χ-band. Ενότητα 2α. Αύξηση επιχειρησιακού βάθους του ROV SUPER ACHILLE. Ενότητα 2β. Προµήθεια συστήµατος ακουστικής καταγραφής-διασκόπησης του πυθµένα, µε δυνατότητα πόντισης και λειτουργίας σε βάθη µέχρι 3000 m (Deep Tow). Επίσης στις δραστηριότητες του προγράµµατος συµπεριλαµβάνεται και η βελτίωση των δικτύων Η/Υ του ΕΛΚΕΘΕ και του Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ». Αριστεία στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι.Ω. ΕΛΚΕΘΕ-ΕΥΡΥΑΛΗ/ 627). Αριθµός Συνεδρίας: 55/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Παπαθανασίου Συνυπεύθυνος: ρ Ι. Χατζηανέστης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2006 ιάρκεια: 30 µήνες (01/01/06-30/06/08) Ολικός Προϋπολογισµός: Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Ε. Παπαθανασίου, ρ Ι. Χατζηανέστης, ρ Χ. Αναγνώστου, ρ Κ. Πάγκου, ρ Κ. Νίττης, ρ Α. Τσελεπίδης (έως 29/3/06), Ε. Παπαδόπουλος Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην απόκτηση νέας υποδοµής και στην υποστήριξη δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του επιστηµονικού προγραµµατισµού όπως αυτός έχει περιγραφεί στο κείµενο (business plan) για την Αριστεία του Ινστιτούτου. Το φυσικό αντικείµενο απαρτίζεται από τα παρακάτω διακριτά τµήµατα: (1) Προµήθεια επιστηµονικών οργάνων εργαστηρίου που θα αναβαθµίσουν τις ικανότητες των εργαστηρίων του Ινστιτούτου (Ανάβυσσος- Γούρνες). (2) Προµήθεια επιστηµονικού εξοπλισµού πεδίου που θα αναβαθµίσει και θα διευρύνει τις δυνατότητες δειγµατοληψίας και απευθείας µετρήσεων των Ωκεανογραφικών Σκαφών. (3) Χρήση πλωτών µέσων. Θα αξιοποιηθεί µε την χρήση των Ωκεανογραφικών Ερευνητικών Σκαφών του ΕΛΚΕΘΕ (Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» και Ε/Α «ΦΙΛΙΑ») για τη µελέτη περιβαλλόντων και βαθειών λεκανών στην Αν. Μεσόγειο. 1

14 1.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα Global Ocean Observing Infrastructure (EURO ARGO/ 704). Αριθµός Συνεδρίας: 90 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Κορρές Φορέας Χρηµατοδότησης: Ε.Ε. Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 30 µήνες (01/01/08-31/06/10) Ολικός Προϋπολογισµός: 99460,60 Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος Ευρωπαϊκές Θάλασσες. Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Γ. Κορρές, ρ Κ. Νίττης, Α. Θεοχάρης (έως 16/9/08), Λ. Περιβολιώτης,. Μπάλλας, ρ Χ. Κοντογιάννης, Ε. Παπαδόπουλος Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα EURO ARGO έχει σαν στόχο να πραγµατοποιήσει όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή ένωση να είναι σε θέση από το 2010 και µετά να διατηρήσει επιχειρησιακά ένα δίκτυο από 800 παρασυρόµενους µετρητικούς πλωτήρες (Argo floats) παρέχοντας έτσι την Ευρωπαϊκή συνιστώσα στο παγκόσµιο πρόγραµµα παρακολούθησης των ωκεανών ARGO. ΚΑΛΩ ΙΑ ΟΤΕ 2008/ 712 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Γ. Ρουσάκης Αριθµός Συνεδρίας: 92 η / /γ1 Φορέας Χρηµατοδότησης: Εταιρεία Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 10 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχές Έρευνας: Λούτσα - Μαρµάρι - Ν. Ευβοικός κόλπος - Τρίκερι - Πτελεός (Μαγνησία) - Παγασητικός κόλπος - Πευκοχώρι (Χαλκιδική)- Ν. Μαρµαράς - Συγγιτικός κόλπος, Καρδάµαινα (Κως) - Νίσυρος - ΝΑ Αιγαίο - Αρκάσα (Κάρπαθος) - Κάσος. Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Γ. Ρουσάκης, ρ. Σακελλαρίου, ρ Β. Λυκούσης, Π. Γεωργίου, ρ Σ. Αλεξανδρή,. Μπάλλας, Σ. Mαρουλάκης, Σ. Σταυρακάκης, ρ Α. Καραγεώργης, Β. Παπαδόπουλος, Π. Μαντόπουλος, Ι. Παµπίδης, Π. Ρενιέρης, Αθ. Μόρφης, & 2 Αυτοδύτες του ΕΛΚΕΘΕ Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Σκοπός του προγράµµατος είναι να βρεθεί η καλύτερη όδευση για την πόντιση του υποβρύχιων τηλεφωνικών καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ και να παραδοθεί µία πλήρης µελέτη των πελάγιων και παράκτιων τµηµάτων της όδευσης των καλωδίων, που να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχή πόντιση και ταφή του. Για την εκπλήρωση του σκοπού του προγράµµατος θα γίνει: (1) βαθυµετρική αποτύπωση του πυθµένα µε multi beam (στο πελάγιο τµήµα) και µε eco sounder (στα ρηχά, βάθος µικρότερο των 30 µέτρων). (2) Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών των επιφανειακών και υποεπιφανειακών ιζηµάτων του πυθµένα µε τοµογράφο 3.5ΚHz (στο πελάγιο τµήµα) και boomer (στα ρηχά). (3) Αποτύπωση της γεωµορφολογίας και φύσης του πυθµένα της θάλασσας µε (side scan sonar). (4) Προσδιορισµός της διατµητικής αντοχής σε επιλεγµένα δείγµατα πυρήνων (περίπου 10 πυρήνες συνολικά). (5) Ανίχνευση µεταλλικών αντικειµένων µε την χρήση µαγνητοµέτρου. (6) Προσδιορισµός επιφανειακών και υποεπιφανειακών ρευµάτων καθώς και ροών µαζών που προκαλούνται από αλλαγές θερµοκρασίας και αλατότητας µε την χρήση CTD & ADCP σε επιλεγµένες θέσεις. 2

15 ιερεύνηση και υπόδειξη των περιβαλλοντικά κατάλληλων θέσεων ελλιµενισµού των σκαφών στο Πόρτο Ράφτη (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ/ 721). Αριθµός Συνεδρίας: 95 η /16.04./08/γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Χ. Κοντογιάννης Φορέας Χρηµατοδότησης: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής (65%) και ήµος Μαρκόπουλου (35%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 01/05/08-28/02/09 (9-10 µήνες από την έναρξη δειγµατοληψιών πεδίου) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Όρµος του Πόρτο Ράφτη στην Ανατολική Αττική Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Χ. Κοντογιάννης, ρ Α. Προσπαθόπουλος, ρ Α. Παυλίδου, ρ Χ. Ζέρη, Π. ρακοπούλου, X. Κυριακίδου, Π. Ρενιέρης, Α. Μόρφης Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Από την Οµοσπονδία Συλλόγων Πόρτο Ράφτη Αττικής τέθηκε αρχικά το θέµα της κατασκευής τεχνητού λιµενοβραχίονα εντός του όρµου του Πόρτο Ράφτη, όπου θα µπορούν να ελλιµενίζονται τα πολλά σκάφη τα οποία επί του παρόντος είναι αγκυροβοληµένα επισφαλώς σε διαφορετικές θέσεις εντός του Όρµου, παρεµποδίζοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία. Επειδή ωστόσο το εσωτερικό του Όρµου παρουσιάζει κατά τα φαινόµενα προβλήµατα υποβάθµισης της ποιότητας του θαλασσινού νερού, µε παράδειγµα την περιοχή του Βουρκαδιού, είναι ζητούµενο η κατασκευή του λιµενοβραχίονα να έχει τη µικρότερη κατά το δυνατό επιβάρυνση στην κινητικότητα του νερού µέσα στον Ορµο και στο υπάρχον δυναµικό αυτοκαθαρισµού. Θα γίνει διερεύνηση της υπάρχουσας υδροδυναµικής κατάστασης και του δυναµικού για αυτοκαθαρισµό, µε βάση µετρήσεις πεδίου και θα γίνει διερεύνηση µέσω αριθµητικού µοντέλου των πιθανών περιπτώσεων µεταβολής της κυκλοφορίας σε συνθήκες ύπαρξης κάποιου λιµενοβραχίονα σε διαφορετικές θέσεις εντός του Ορµου. Θα υπάρξει επιπλέον αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης του Βουρκαδιού, µε βάση χηµικές περιβαλλοντικές παραµέτρους. Θα προταθεί η πλέον κατάλληλη θέση κατασκευής λιµενοβραχίονα. Αναζήτηση ναυαγίων Μινωικής περιόδου, νότια της Ανατολικής Κρήτης ( ΑΝΑΟΣ 2008/ 718). Αριθµός Συνεδρίας: 96/ /γ1, 113/ /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Σακελλαρίου Φορέας Χρηµατοδότησης: TEXAS A&M University, USA Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 24 µήνες (01/05/08-30/04/10) Ολικός Προϋπολογισµός: ,94 Περιοχή Έρευνας: Λιβυκό Πέλαγος, Νότια της Ανατολικής Κρήτης, εκτός του ορίου των 6 µιλίων Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ. Σακελλαρίου, Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης, ρ Β. Τσουκαλά, ρ Γ. Ρουσάκης, ρ Θ. Κανελλόπουλος, ρ C. J. Smith, Π. Γεωργίου, Ι. Παµπίδης, Π. Μαντόπουλος, Σ. Μαρουλάκης, Μ. Καλλέργης, Λ. Μανουσάκης, Κ. Κατσαρός, Θ. Φωτόπουλος, Β. Στασινός Άλλοι Συµµετέχοντες: (1) TEXAS A&M University, USA (2) Hellenic Institute of Ancient and Mediaeval Alexandrian Studies (3) Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Παρατηρητής) Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η διερεύνηση της περιοχής νότια της ανατολικής Κρήτης, µε σκοπό τον εντοπισµό πιθανών ναυαγίων µινωικής ηλικίας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει έναν ερευνητικό πλόα στο διάστηµα µεταξύ 2-16 Ιουνίου στην παραπάνω περιοχή. Στα πλαίσια του πλόα θα γίνει ακουστική αποτύπωση του πυθµένα µε side scan sonar και του υποστρώµατος µε τοµογράφο 3.5kHz (ή AirGun), και καταδύσεις του Max Rover και του Β/Θ ΘΕΤΙΣ σε στόχους πιθανού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 3

16 Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (Γ Περίοδος). (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Γ ΠΕΡΙΟ ΟΣ/ 737). Αριθµός Συνεδρίας: 97 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ε. Κρασακοπούλου (Αναπληρωτής: ρ Ε. Χρήστου) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 18 µήνες (01/07/08-31/12/09) Ολικός Προϋπολογισµός: ,48 Περιοχή Έρευνας: Εσωτερικός Σαρωνικός Κόλπος Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Ε. Κρασακοπούλου, ρ Χ. Κοντογιάννης,, ρ Α. Παυλίδου, ρ Χ. Ζέρη, ρ Κ. Πάγκου, ρ Ε. Χρήστου, ρ Ι. Σιώκου-Φράγκου, ρ Π. Παναγιωτίδης, ρ Α. Γιαννακούρου, ρ Α. Ζενέτου (ΙΘΑΒΙΠ), ρ Ν. Σύµπουρα, ρ Σ. Ψαρρά, ρ A. Banks, ρ A. Pancucci-Παπαδοπούλου, Γ. Ασηµακοπούλου, ρ Σ. Ζερβουδάκη, Μ. Σαλωµίδη, Ρ. Ψυλλίδου- Γκιουράνοβιτς, Θ. Μόρφης, Π. Ρενιέρης, Π. Ζαχιώτη, Μ. Ανθούλα, Α. Ανδρονή, Σ. Ηλιάκης, Ν. Κουερίνης Ν, Α. Κωνσταντινοπούλου, ρ Θ. Ζούλιας, Γ. Αρβανιτάκης, Κ. Χαραλάµπους Άλλοι Συµµετέχοντες: ΕΥ ΑΠ Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Στόχοι του προγράµµατος: (1) Να αποτυπώσει την οικολογική κατάσταση του Εσωτερικού Σαρωνικού και των κόλπων της Ελευσίνας και του Κερατσινίου κατά τη διάρκεια ενός έτους (7/2008-7/2009), (2) Να παρακολουθήσει την εξέλιξη του οικοσυστήµατος του Εσωτερικού Σαρωνικού κόλπου και του κόλπου της Ελευσίνας από το 1987 (πρώτη µελέτη των χαρακτηριστικών του οικοσυστήµατος) ως την τρέχουσα χρονική περίοδο. Περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: (1) Παρακολούθηση των παραµέτρων του υδάτινης στήλης του Σαρωνικού κόλπου. (α) φυσικών: θερµοκρασίας, αλατότητας, θολερότητας. (β) χηµικών: διαλυµένου οξυγόνου, θρεπτικών αλάτων, σωµατιδιακού και διαλυτού φωσφόρου αζώτου, σωµατιδιακού και ολικού οργανικού άνθρακα (γ) βιολογικών: βιοµάζας και σύνθεσης βιοκοινωνιών φυτοπλαγκτού, ζωοπλαγκτού και µικροζωοπλαγκτού. (2) Μελέτη των φυτοβενθικών και ζωοβενθικών βιοκοινωνιών. (3) Μελέτη οργανικού άνθρακα και βαρέων µετάλλων στο ίζηµα. (4) Τηλεπισκόπιση. Ανάπτυξη ικτύων και Παρακολούθηση Ποιότητας των Επιφανειακών, Εσωτερικών και των Μεταβατικών και των Παράκτιων Υδάτων της Χώρας - Αξιολόγηση / Ταξινόµηση της Οικολογικής τους Κατάστασης» (διακήρυξη 1/2007 ΥΠΕΧΩ Ε). (ΥΠΕΧΩ Ε Ο ΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ/ 722). Αριθµός Συνεδρίας: 97 η / /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Π. Παναγιωτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΥΠΕΧΩ Ε (ΕΠΕΡ) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 15 µήνες (01/04/08-31/06/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ελληνική επικράτεια Συµµετέχοντες ΕΛΚΕΘΕ: ΙΩ: ρ Π. Παναγιωτίδης, ρ Β.Α. Κατσίκη, ρ Κ. Πάγκου, ρ Σ. Ρεϊζοπούλου, ρ Ν. Σύµπουρα, Π. ρακοπούλου, ΙΕΥ: ρ Α. ιαπούλης, ρ Α. Οικονόµου, ρ Ν. Σκουλικίδης, ρ Μ. Στουµπούδη, Γ. Χατζηνικολάου Άλλοι Συµµετέχοντες: (1) ΕΚΒΥ: Β. Τσιαούση, Α. Αποστολάκης, Χ. ουλγέρης, Σ. Κατσαβούνη,. Κεµιτζόγλου,. Παπαδήµος, Ε. Χατζηιορδάνου, Β. Χρυσοπολίτου, (2) Παν. Θεσσαλονίκης: Μ. Λαζαρίδου, Μ. Μουστάκα,. Μπόµπορη (3) Παν. Αθηνών: Β. Μοντεσάντου, (4) Παν. Πατρών: Ι. Ηλιοπούλου, Ευανθ. Παπαστεργιάδου (5) ΙΝΑΛΕ: Σ. Ορφανίδης, Ε. Κουτράκης. 4

17 Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Περιγραφή των συνθηκών αναφοράς, προκαταρκτικός χαρακτηρισµός της οικολογικής ποιότητας όλων των υδατικών σωµάτων της χώρας, σχεδιασµός του δικτύου παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας. Οργάνωση των δεδοµένων σε GIS. Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών στην περιοχή µεταξύ Όρµου Σούρπη και Όρµου Νηές Παγασητικός Κόλπος (ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ- ΑΛΜΟΛΟΙΠΑ/ 739). Αριθµός Συνεδρίας: 104 η / /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου Φορέας Χρηµατοδότησης: Golfing Developments A.E. Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 10 µήνες (01/09/08-31/06/09) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Παγασητικός Κόλπος Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου, ρ Ν. Σύµπουρα, ρ Σ. Ρεϊζοπούλου, ρ Π. Παναγιωτίδης, Κ. Τσιάµης, Μ. Σαλωµίδη, ρ Ε. Χρήστου, Σ. Ζερβουδάκη, Γ. Ασηµακοπούλου, ρ X. Κοντογιάννης, ρ Β.Α. Κατσίκη, ρ Α. Παυλίδου, ρ Α. Σουβερµέζογλου, ρ Ε. Κρασακοπούλου, ρ Χ. Ζέρη, ρ Γ. Κορρές, Π. ρακοπούλου, Κ. Τσιάρας, Γ. Καµπούρη, Κ. Καµπούρογλου, Μ. Ανθούλα, Α. Κωσταντινοπούλου, Θ. Ζούλιας, Ν. Κουερίνης, Γ. Αρβανιτάκης, Π. Ρενιέρης, Α. Μόρφης Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το Έργο αφορά στην καταγραφή των φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραµέτρων µεταξύ του Όρµου Νηές και του Όρµου Σούρπη, του Νοµού Μαγνησίας, προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις από την απόρριψη αλµολοίπων από εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το Έργο στοχεύει σε µια εµπεριστατωµένη µελέτη του παράκτιου οικοσυστήµατος προκειµένου να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα δεδοµένα, να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον από τη λειτουργία των µονάδων αφαλάτωσης µε απώτερο στόχο την έγκαιρη αλλά και έγκυρη παρέµβαση για τη βελτίωση των συνθηκών διάθεσης, όπου και αν συντρέχει λόγος. Ολοκληρωµένη θαλάσσια και χερσαία µελέτη για τη διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδροµάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του ήµου Λεύκτρου του Νοµού Μεσσηνίας (ΣΤΟΥΠΑ). Αριθµός Συνεδρίας: 107/ /γ1β, 111/ /γ10, 115/05.05/09/δ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ A. Καραγεώργης Φορέας Χρηµατοδότησης: Νοµαρχία Μεσσηνίας, ήµος Λεύκτρου Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 24 µήνες Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Όρµος Στούπας, Μεσσηνιακός Κόλπος Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Α. Καραγεώργης, ρ Ε. Παπαθανασίου, ρ. Γεωργόπουλος και περισσότεροι από 35 επιστήµονες και τεχνικοί του ΙΩ και του Κέντρου. Άλλοι Συµµετέχοντες: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Περιφέρεια Πελοποννήσου Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην εκτίµηση της ποσότητας και ποιότητας των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της Στούπας και στην αξιολόγηση της πιθανότητας εκµετάλλευσης των υδάτων για ύδρευση ή άρδευση. Αντικείµενο του έργου είναι η αποτύπωση του πυθµένα και του υποθαλάσσιου αναγλύφου της περιοχής των αναβλύσεων και η διεξαγωγή 9 επισκέψεων σε διάρκεια ενός έτους µε σκοπό µετρήσεις, 5

18 δειγµατοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις όλων των φυσικοχηµικών και υδρολογικών παραµέτρων που καθορίζουν την ποσότητα, ποιότητα και ετήσια διακύµανση των υποθαλάσσιων αναβλύσεων γλυκών νερών. Μετά από τις αρχικές εκτιµήσεις, και µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι ενθαρρυντικές, θα αναλάβει το Ε.Μ.Π. µελέτη υδροµάστευσης, την κατασκευή και δοκιµή πρωτότυπης διάταξης, µε την υποστήριξη του καταδυτικού προσωπικού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Μελέτη της οικολογικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος στις θέσεις Τσιγκράδο και Βούδια της Νήσου Μήλου (ΜΗΛΟΣ Sand B/ 761). Αριθµός Συνεδρίας: 108/ /γ10, 113/ /γ8 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Χ. Ζέρη Φορέας Χρηµατοδότησης: S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 12 µήνες (01/12/08-30/11/09) Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Θέσεις Τσιγκράδο και Βούδια Νήσου Μήλου Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Χ. Ζέρη, ρ. Σακελλαρίου, ρ Γ. Ρουσάκης, Π. Γεωργίου, ρ Π. Παναγιωτίδης, Μ. Σαλωµίδη, ρ Ν. Σύµπουρα, ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου, ρ Σ. Ρεϊζοπούλου, ρ Α. Καραγεώργης, ρ Χ. Κοντογιάννης, ρ Αικ. Τσαγκάρη, Ε. Στρογγυλούδη,. Ραίτσος- Εξαρχόπουλος, Π. Μαντόπουλος, Γ. Παµπίδης, Γ. Αρβανιτάκης, Α. Παπαγεωργίου, Μ. Ταξιάρχη, Γ. Καµπούρη, Π. Ρενιέρης, Α. Μόρφης, Γ. Παππάς, Σ. Ηλιάκης, ρ Ν. Στρεφτάρης, Ν. Κουερίνης Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Με δεδοµένο οτι στις δύο θαλάσσιες περιοχές Τσιγκράδο και Βούδια γίνεται απόρριψη των υπέρλεπτων από την επεξεργασία του περλίτη για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, η µελέτη έχει σκοπό, την αποτύπωση της υπάρχουσας οικολογικής κατάστασης. Για το σκοπό αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του υλικού απόρριψης, θα ακολουθηθεί η πλέον κατάλληλη µεθοδολογία ώστε να εξαχθούν ποσοτικοποιηµένα αποτελέσµατα, όπως εξάλλου απαιτεί και η σχετική νοµοθεσία (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα WFD 2000/60/EC). Πιο συγκεκριµένα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: (1) 1. Αποτύπωση χαρτογράφηση του στρώµατος των επικαθίσεων του περλίτη στο ίζηµα, µε παράλληλη καταγραφή του πάχους των επικαθίσεων. (2) Καταγραφή των φυτοβενθικών κοινωνιών. (3) Καταγραφή των ζωοβενθικών κοινωνιών. (4) Χηµικές αναλύσεις βαρέων µετάλλων. (5) Έλεγχος της θολερότητας του θαλασσινού νερού. (6) Εκτίµηση επιδράσεων του περλίτη σε διηθητές οργανισµούς (µύδια Mytilus galloprovincialis). (7) Ρευµατοµετρήσεις. Caspian Sea environmental and industrial data & information service (CASPINFO) Αριθµός Συµβολαίου: (SP1-Cooperation, ENV , CSA-SA) Αριθµός Συνεδρίας: 108/ /γ9 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Α. Ιωνά Επιστηµονικός Συντονιστής: Peter Davis, Marine Information Service MARIS BV, Ολλανδία Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 30 µήνες (01/09/08-28/02/11) Ολικός Προϋπολογισµός: ,29 Περιοχή Έρευνας: Κασπία Θάλασσα Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Α. Ιωνά, ρ Ε. Μπαλόπουλος, Π. Καραγεβρέκης, Α. Λυκιαρδόπουλος 6

19 Άλλοι Συµµετέχοντες: (1) Marine Information Service, MARIS, Netherlands. (2) Sumgayit Center of Environmental Rehabilitation, SCER, Azerbaijan. (3) Institute of Geography Baku, IGAZ, Azerbaijan. (4) Institute of Geography Almaty, IGKZ, Kazakhstan. (5) Caspian Environment Programme, UNDP- CEP, UNDP. (6) State Oceanographic Institute Moscow, SOI, Russian Federation. (7) Institute of Ecology and Evolution, IEE, Russian Federation. (8) P.P. Shirshov Institute of Oceanology, SIO, Russian Federation. (9) Caspian Marine Scientific Research Center Astrakhan, KASPMNIZ, Russian Federation. (10) Institute of Geosciences and Geo-environment, IEG, Russian Federation. (11) Black Sea Commission Secretariat, BSCS, Black Sea Commission. (12) Hellenic National Oceanographic Data Centre, HNODC, Greece. (13) Consiglio Nazionale della Ricerche, CNR, Italy. (14) State Oil Company of Azerbaijan, SOCAR, Azerbaijan. (15) Dagestan University, DU, Russian Federation. (16) Moscow State University, MSU, Russian Federation. (17) International Oceanographic Commission- International Oceanographic Data and Information Exchange, IOC-IODE, IOC. Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το πρόγραµµα αποβλέπει στην ενίσχυση της περιφερειακής υποδοµής πάνω σε θέµατα διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδοµένων και πληροφοριών της Κασπίας Θάλασσας, µε τη συµµετοχή φορέων από τη διαχείριση δεδοµένων, την έρευνα και τη βιοµηχανία. Ειδικότερα, οι στόχοι του προγράµµατος είναι: (1) Η δηµιουργία ενός δικτύου διαχείρισης δεδοµένων και πληροφοριών για την Κασπία Θάλασσα µεταξύ κορυφαίων περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονοµικών ερευνητικών κέντρων, κυβερνητικών φορέων, βιοµηχανιών πετρελαίου & φυσικού αερίου και διεθνών οργανισµών. (2) Η ανάπτυξη ενός συστήµατος που θα επιτρέπει εύκολη πρόσβαση µέσω του διαδικτύου στα δεδοµένα, και στις κοινωνικοοικονοµικές/ νοµικές πληροφορίες των εταίρων και θα βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση τους. (3) Η διερεύνηση και η ανάπτύξη ενός βιώσιµου προτύπου λειτουργίας για το σύστηµα CASPINFO µεταξύ των συνεργαζόµενων φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 7

20 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό (ΛΑΡΚΟ/ 126). Αριθµός Συνεδρίας: 18/ , 39/ , 73/ /γ4, 94/ /γ4, 113/ /γ9 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Ν. Σύµπουρα Φορέας Χρηµατοδότησης: Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ ΑΕ. Έτος Έναρξης: 2004 ιάρκεια: 7 χρόνια (84 µήνες) 12 µήνες (30/01/04-31/12/04) 24 µήνες (01/01/05-31/12/06) - 12 µήνες (01/001/07-31/12/07), 12 µήνες (01/01/08-31/12/08) 24 µήνες (01/01/09-31/12/10) Προϋπολογισµός ( ): Περιοχή Έρευνας: Β. Ευβοϊκός κόλπος. Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ Ν. Σύµπουρα, ρ Β.Α. Κατσίκη, ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου, Ν. Κουερίνης, Γ. Αρβανιτάκης, Γ. Παππάς Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Έρευνα των επιπτώσεων από την απόρριψη της σκουριάς στις βενθικές βιοκοινωνίες του Β. Ευβοϊκού κόλπου και έλεγχος των επιπέδων των βαρέων µετάλλων που βιοσυσσωρεύονται σε βενθοπελαγικούς οργανσιµούς στην περιοχή απόρριψης και σε ψάρια από παρακείµενα ιχθυοτροφεία. Επιχειρησιακή λειτουργία, συντήρηση και συνεκµετάλευση του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ ΩΝ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ/ 419). Αριθµός Συµβολαίου: ΣΑΜ 013 από Π Ε 2-2 ΣΜ Αριθµός Συνεδρίας: 121/ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Γεωργόπουλος & Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ Έτος Έναρξης: 2002 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (01/01/02-01/01/2012) Περιοχή Έρευνας: Αιγαίο Πέλαγος. Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ρ. Γεωργόπουλος, ρ Κ. Νίττης, ρ Α. Παπαδόπουλος, ρ Α. Προσπαθόπουλος, ρ Τ. Σουκισιάν, Χρ. ιαµαντή,. Μπάλλας, Σ. Μπαρµπετσέας (έως 8/6/07), Ε. Παπαγεωργίου, Λ. Περιβολιώτης, Α. Μάλλιος (έως 11/12/07), Α. Νιωτάκη Άλλοι Συµµετέχοντες: (1) Παν/µιο Αιγαίου: Καθηγ. Β. Ζερβάκης, Καθηγ. Ε. Τράγου, (2) ΕΜΥ (3) ΥΥ Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Στόχος του προγράµµατος είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήµατος των πλωτών µετρητικών σταθµών που είναι ποντισµένοι στο Αιγαίο Πέλαγος. Το αντικείµενο του προγράµµατος είναι η διασφάλιση της συνεχούς και αξιόπιστης λειτουργίας ολόκληρου του Συστήµατος ΠΟΣΕΙ ΩΝ. Η συνεχής παρακολούθηση των συνθηκών που επικρατούν στο Αιγαίο µε τη βοήθεια των πλωτών µετρητικών σταθµών, διασπείρονται στην ΕΜΥ και στην ΥΥ ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση τους. 8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ερευνητικά Προγράµµατα 2011 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ εκέµβριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κεφ. V.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2010-2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών . ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...209 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...209 2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κεφ. Ι.: /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κεφ. ΙΙ.: ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κεφ. ΙΙΙ.: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ ΟΣΕΩΝ Κεφ. ΙV.: ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL...1 Β. Ζερβάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ DISTINGUISHING ANTHROPOGENIC FROM NATURAL CHANGES IN MARINE BIODIVERSITY ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ DISTINGUISHING ANTHROPOGENIC FROM NATURAL CHANGES IN MARINE BIODIVERSITY ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ A PILOT RIVER BASIN NETWORK FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES G. Bidoglio, N. Murray, J.M. Zaldivar, F. Bouraoui...3 FISHERIES AND RELATED

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...267

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/ ΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικές δυσλειτουργίες και περιβαλλοντικές αλλοιώσεις στους παράκτιους νοµούς της Ελλάδας προβλήµατα και προοπτικές

Χωρικές δυσλειτουργίες και περιβαλλοντικές αλλοιώσεις στους παράκτιους νοµούς της Ελλάδας προβλήµατα και προοπτικές Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 9(21): 489-512 Χωρικές δυσλειτουργίες και περιβαλλοντικές αλλοιώσεις στους παράκτιους νοµούς της Ελλάδας προβλήµατα και προοπτικές Ελένη Σταµατίου Εντεταλµένη διδάσκουσα (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ από ηµήτριο Καλόσακα Η παρούσα µεταπτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 07-11 Μαΐου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα http://symposia.hcmr.gr

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 07-11 Μαΐου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα http://symposia.hcmr.gr 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 07-11 Μαΐου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα http://symposia.hcmr.gr 26 Απριλίου 2012 Καλωσόρισμα Αγαπητοί φίλοι, συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI BΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...165

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1945-2003 Ελληνικό Υδροβιολογικό Ινστιτούτο Ακαδημίας Αθηνών (1945-1965) Ακαδ. Καθ. Κ. Ζέγγελης Ακαδ. Καθ. Κ. Βέης Καθ. Γ. Πανταζής Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Αγαπητοί φίλοι, συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Είναι το επετειακό «10ο

Διαβάστε περισσότερα