«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά»"

Transcript

1 «Για δέντρα και φυτά μαθαίνω χίλια μυστικά» Μ. Παντελέων Εκπαιδευτικός ΠΕ60, επιμορφώτρια Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη Παρουσίαση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με έμφαση στην ανάπτυξη των φυτών που εκπονήθηκε στο Νηπιαγωγείο Δαμαριώνα Νάξου το σχολικό έτος Χρησιμοποιήθηκε υλικό από το διαδίκτυο με τη εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών. Η στοχοθεσία στηρίχθηκε στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) που βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο. Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον, διαδίκτυο, ανάπτυξη-φυτών, Νέες Τεχνολογίες, προσχολική εκπαίδευση. 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια διεξαγωγής Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα project για την ανάπτυξη των φυτών και τη χρησιμότητά τους σε Νηπιαγωγείο των Κυκλάδων, όπου συμμετείχαν 5 νήπια και 2 προνήπια. Απώτερος σκοπός η επαφή των μικρών παιδιών με τα φυτά και τις καλλιέργειες και σε μεταγνωστικό επίπεδο η σύνδεση με τη διατροφή και των επαγγελματικό προσανατολισμό στην δύσκολη οικονομικά περίοδο που διανύει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το υλικό συγκεντρώθηκε από το διαδίκτυο και προσαρμόστηκε στις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας με χρήση των ΤΠΕ. Η στοχοθεσία στηρίχθηκε στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Νοέμβριος του 2011) και το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε συναδέλφους με πρωτοβουλία της Σχολικής Συμβούλου κας Αγγελικής Θάνου στις 19/06/2013 σε Δημοτικό Σχολείο της Νάξου, προς αξιολόγηση και ανταλλαγή απόψεων. 2. Θεωρητική προσέγγιση Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίχθηκε στις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που σχετίζονται με τις θεωρίες του ολικού-μορφικού πεδίου όπου η μάθηση είναι μια σκόπιμη, κατευθυνόμενη, διερευνητική και δημιουργική επιχείρηση (Bigge, 1990, σ.142 ).Τα βασικά της στάδια:

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 o o o Η αναγνώριση εμποδίων ή ανισορροπιών που εμφανίζονται στην επιδίωξη κάποιου γνωστικού στόχου και συνεπώς ο προσδιορισμός του προβλήματος (για παράδειγμα πως μεταδίδονται και αναπτύσσονται οι σπόροι των φυτών, εικόνα 1). Η διατύπωση των υποθέσεων για την αντιμετώπιση του υπάρχοντος προβλήματος. Οι υποθέσεις μπορεί να έχουν τη μορφή απλών υποψιών και προαισθημάτων έως και συγκροτημένων επιστημονικών υποθέσεων. Η διατύπωση υποθέσεων σε μορφή που να δύνανται να υποβληθούν σε έλεγχο. o Ο έλεγχος της αλήθειας των υποθέσεων (εικόνες 2,3). o Η ερμηνεία και η διεξαγωγή συμπερασμάτων από την όλη διαδικασία (με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών παραγωγή video, εικόνα 4). Εικόνα 1. "Το σποράκι ταξιδεύει", Eric Karle- Δημήτρης 5 ετών. Εικόνες 2, 3. Φύτεμα στην τάξη- Η χρησιμότητα των φυτών(κατερίνα 4 ετών).

3 Πρακτικά 5 th CIE Εικόνα 4.Video με κλικ στην εικόνα. Ακολουθώντας την υπόθεση του Bruner (Bruner, 1960, 1995), «ότι όλα τα θέματα είναι δυνατόν να διδαχτούν αποτελεσματικά και με τρόπο πνευματικά έντιμο σε όλους τους μαθητές (δείγμα: 5 νήπια και 2 προνήπια) και σε όλα τα στάδια της γνωστικής τους ανάπτυξης» (Bruner, 1960, σ.33), οι προβληματισμοί για την ωριμότητα των μαθητών να ακολουθήσουν το πρόγραμμα εφαρμόζοντας Νέες Τεχνολογίες κάμφθηκαν και προχωρήσαμε στην εννοιολογική χαρτογράφηση της ανάπτυξης των φυτών αλλά και της χρησιμότητάς τους, αρχικά στον πίνακα και σε χαρτί του μέτρου και αργότερα εφαρμόζοντας τον στον υπολογιστή (εικόνες 5, 6). Εικόνα 5. Ομαδική εργασία στο λογισμικό kidspiration. 3

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 Εικόνα 6. Η χρησιμότητα των φυτών σε πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας. Για τον σχηματισμό εννοιών το πρόγραμμα στηρίχθηκε στη «συνθετική-γενετική μέθοδο» του Vygotsky ώστε να έχουν παραγωγικό και όχι αναπαραγωγικό χαρακτήρα, εκφράζοντας την εμπρόθετη προσπάθεια επίλυσης κάποιου προβλήματος. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1988), είναι μια τάση που «ρυθμίζει τη ροή των παραστάσεων και των πράξεων μας και ξεκινά από την παράσταση του σκοπού στην πραγματοποίηση του οποίου κατευθύνεται ολόκληρη η ροή, ξεκινά συνεπώς από ένα πρόβλημα στου οποίου η επίλυση είναι προσαρμοσμένη όλη η σχετική δραστηριότητα (σ. 137), όπως φαίνεται στα φύλλα εργασίας, εικόνες 7 και 8. Εικόνες 7,8.Φύλλο εργασίας: Τα μέρη του φυτού.

5 Πρακτικά 5 th CIE Όλο το πρόγραμμα στηρίχθηκε στην υποθετική πορεία μάθησης - ο όρος παραπέμπει στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky (1978, 1988) - που αναφέρεται στην προβλεπτική ικανότητα του εκπαιδευτικού να προσφέρει το αναγκαίο πλαίσιο για την επιλογή ενός σχεδίου διδασκαλίας. Εικόνα 9. Μαθηματική δραστηριότητα- Μανόλης 5 ετών. Η υποθετική πορεία μάθησης στηρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις: τους στόχους της μάθησης, που καθορίζουν και την κατεύθυνση της διδασκαλίας, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την υποθετική διαδικασία της μάθησης, δηλαδή μια πρόβλεψη για το πώς οι μαθητές σκέφτονται και μαθαίνουν κατά την είσοδό τους σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (εικόνα 9). Συνεπώς ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε βαθμιαία και δυναμικά μέσα από την αλληλεπίδραση της εκπαιδευτικού με τα παιδιά. 3. Στόχοι του προγράμματος Αναλυτικά αναφέρονται οι στόχοι του προγράμματος σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011), τόμος Β : a. Ως προς τις ΤΠΕ : Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο, χρησιμοποιώντας λογισμικά σχεδίασης και επεξεργασίας, αναπαραγωγής, καταγραφής εικόνας και ήχου. Να επιλύουν προβλήματα και να μοντελοποιούν τη γνώση με λογισμικά ανοιχτού τύπου εννοιολογικής χαρτογράφησης. Να δημιουργούν puzzles ψηφιακής μορφής (εικόνες 10, 11). 5

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 Εικόνες 10,11. Δημιουργία puzzle στο πρόγραμμα Swap Puzzle. b. Ως προς τη μαθησιακή διδασκαλία: Να αποκτήσουν συνεργατικές κι επικοινωνιακές δεξιότητες. Να ασκηθούν στη διερεύνηση, αξιολόγηση και σύνθεση ποικίλων πηγών πληροφόρησης. Να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη. c. Ως προς τις άλλες γνωστικές περιοχές: Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη: Να εργαστούν τα παιδιά σε ζευγάρια με ορισμένο στόχο δραστηριότητας για το καθένα. Γλώσσα: Να διακρίνουν διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης προφορικού λόγου. Να συνειδητοποιήσουν ότι ο προφορικός λόγος αποτελεί κείμενο. Εικαστικά: Να δείχνουν ενδιαφέρον για έργα τέχνης. Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και να τις χρησιμοποιούν για πειραματισμό, παραγωγή, αναπαραγωγή και μετασχηματισμό έργων τέχνης.

7 Πρακτικά 5 th CIE Φυσικές επιστήμες: Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα έμβια όντα-φυτά με προβληματισμό και μελέτη πεδίου. Να διερευνήσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον στο οποίο ζουν και να εντοπίζουν φυσικούς πόρους που εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος, προστατεύοντας τους, όπως το δάσος. Μαθηματικά Στην καταμέτρηση ποσοτήτων: Να συγκρίνουν ποσότητες όπως και αριθμούς που παριστούν στην αριθμογραμμή Στη γεωμετρία: Να κατασκευάζουν με επίπεδα γεωμετρικά σχήματα, αντικείμενα. Θέατρο: Στο συνδυασμό σκέψης και έκφρασης: Να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του θεάτρου όπως ρόλο, κίνηση, λόγο, χώρο, χρόνο, σύμβολα για να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Μουσική Φωνή: Να τραγουδούν τραγούδια κατάλληλα για την ηλικία τους και να αποδίδουν εικαστικά τους στίχους (εικόνες 12, 13). 7

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Εικόνες 12,13. Δημιουργία video με ζωγραφιές ατομικές και ομαδικές (με κλικ στην εικόνα 13). 4. Αξιολόγηση του προγράμματος Εκτός από τη χρήση αυθεντικών τεχνικών αξιολόγησης όπως η συζήτηση στην τάξη, η παρατήρηση των μαθητών, ο φάκελος εργασιών και το ημερολόγιο, η αξιολόγηση του προγράμματος εστιάστηκε: Στη σύνδεση με τους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος καθώς και τις γνώσεις και τις δεξιότητες που προέκυψαν πλέον των βασικών στόχων. Στα προβλήματα και τους περιορισμούς που είχαν τα παιδιά με τη χρήση των ΤΠΕ. Στις μαθησιακές πρακτικές και τα εργαλεία που είχαν θετικό αποτέλεσμα και ενδιαφέρον για τα παιδιά. Στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους αλλά και με τους ενήλικες. Στην επικοινωνία με τους γονείς. Στην ανατροφοδότηση των μελλοντικών δράσεων.

9 Πρακτικά 5 th CIE Προεκτάσεις Οι προεκτάσεις αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου (Δ και Ε Δημοτικού με περισσότερη ανάλυση για την επικονίαση και τη φωτοσύνθεση, το κλίμα ή τον καιρό. Προτεινόμενες πηγές: Τα είδη των φυτών (παρουσίαση) Πειράματα με τα φυτά Παιχνίδια διαδραστικά: Ο κύκλος της ζωής του φυτού σε παιχνίδι (English version) Φωτοσύνθεση με διάδραση (English version) Ενδιαφέροντα Websites: stuff.com/330/inside-a-seed/ ant-life/how-do-plants-grow-bw/ για επίδοξους κηπουρούς. Αναφορές Bigge, M.L. (1990), Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς, Πατάκης, Αθήνα. Bruner, J. (1960), The Process of Education, Harvard University Press. Bruner, J. (1995), On learning Mathematics, Mathematics Teaher, 88(4),

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Vygotsky, L. (1978), Mind in Society: The development of Higher Psychological Processes, επιμ. Cole, M., John Steiner, V., Scribner, S. & Souberman, E., Harvard University Press. Gardner, H. (1983), Frames of mind: The Theory of multiple intelligences. New York: Basic Books. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011), τόμος Β. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο(2003). Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2005). Οδηγός νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα, ΟΕΔΒ. Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. Κόμης, Β. (2005), Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα. Ματσαγγούρας, Η. (2000), Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα, Γρηγόρης. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α.(2006), Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας: Ολική προσέγγιση, Τόμοι. Α & Β, Αθήνα. Χρυσαφίδης, Κ.(2002), Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η Εισαγωγή της μεθόδου Project στο σχολείο, Αθήνα, Gutenberg. Abstract Α presentation of Environmental Education project focuses on growing and proceeding of plants, commissioned in Kindergarten Damarionas Naxos school year Used material from the internet with the new technologies. The targeting was based on the New Curriculum for Kindergarten (2011) found in a pilot stage. Keywords: Environment, web, plants proceeding, new technologies, preschool education.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιαθεµατικό σενάριο για την προσχολική ηλικία «Γνωριµία µε τα ζώα»

ιαθεµατικό σενάριο για την προσχολική ηλικία «Γνωριµία µε τα ζώα» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ιαθεµατικό σενάριο για την προσχολική ηλικία «Γνωριµία µε τα ζώα» ΚΑΡ ΙΤΣΑ 2010 1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωριµία

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού

«Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού «Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού Α. Βουδούρη 1, Α. Μπούρας 1, Ε. Τριανταφύλλου 2, Α. Κοντοσώρου 3 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Blog της Ε 2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών

Το Blog της Ε 2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών Το Blog της Ε 2 του Π.Π.Δ.Σχ. Σερρών Καραγκιόζης Ιωάννης Εκπαιδευτικός (ΠΕ 70) ioankaragk@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στις μέρες μας αποτελεί γεγονός η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και η προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

«Τα φρούτα του φθινοπώρου»

«Τα φρούτα του φθινοπώρου» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα φρούτα του φθινοπώρου» Σαμαντά Μαρία Νηπιαγωγός ΠE 60,4ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας (Πειραιά) mariasamanta74@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διδακτικό σενάριο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο.

Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Η χρήση των πολυτροπικών κειμένων για την εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Καραγιώργου Ιωάννα,M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Χατζηγεωργιάδου Σοφία, Υπ.Διδ., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής».

Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Καινοτόμο Πρόγραμμα Νέων Τεχνολογιών: «Οι πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής». Κρ. Φώλια Εκπαιδευτικός Π.Ε, Δασκάλα, MSc Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων. pure0india@yahoo.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο

Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο Χάρτινα όνειρα: διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσω πολυτροπικών κειμένων στο νηπιαγωγείο Καραγιώργου Ιωάννα 1, Χατζηγεωργιάδου Σοφία 2 1 Εκπαιδευτικός Νηπιαγωγός, ioanka7@gmail.com 2 Εκπαιδευτικός Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας πίνακας, μια μουσική, για κάθε εποχή»

«Ένας πίνακας, μια μουσική, για κάθε εποχή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ένας πίνακας, μια μουσική, για κάθε εποχή» Μπακόλα Χριστίνα Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 2ο Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική με το LEGO NXT: Κατασκευή τετραγώνου από το ρομπότ αρχιτέκτονα

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική με το LEGO NXT: Κατασκευή τετραγώνου από το ρομπότ αρχιτέκτονα Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική με το LEGO NXT: Κατασκευή τετραγώνου από το ρομπότ αρχιτέκτονα Καπανιάρης Γεώργιος 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 gkapaniaris@yahoo.gr, kapaniaris@sch.gr Μηχανικός Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Οι θεοί του Ολύμπου» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας της ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού

«Οι θεοί του Ολύμπου» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας της ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού «Οι θεοί του Ολύμπου» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας της ιστορίας με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού Κ. Βρυώνης 1, Θ. Γούπος 2 1 Εκπαιδευτικός Π.Ε., μεταπτυχιακός φοιτητής στον Τομέα Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

«STEM/6 Thinking Hats»: Ένα μοντέλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας στην Προσχολική εκπαίδευση με την αξιοποίηση των web 2.

«STEM/6 Thinking Hats»: Ένα μοντέλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας στην Προσχολική εκπαίδευση με την αξιοποίηση των web 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «STEM/6 Thinking

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Σενάρια

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Σενάρια 2010 Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Σενάρια Επιστημονικός Υπεύθυνος Παναγιώτης Αναστασιάδης Συντονίστρια Ομάδας Εκπαιδευτικών Σεναρίων Μαρία Φραγκάκη Συγγραφική Ομάδα Διδακτικών Σεναρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 663 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β. Οικονόμου Ε. Μαρούκα Μ. Μανωλοπούλου Π. Τζαφέρου Γ. Κωτσάνης Εκπαιδευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

«CREATIVEMATHPATHWAYS.SCH.GR» : ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

«CREATIVEMATHPATHWAYS.SCH.GR» : ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 «CREATIVEMATHPATHWAYS.SCH.GR» : ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ Δρ Δεληκανάκη, Νίκη 1, Δρ Περικλειδάκης, Γεώργιος 2, MSc Γαλανάκης, Ιωάννης 3, Τζαγκαράκης, Ελευθέριος 4 1:Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα