Α.1.1.α.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.1.1.α.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ."

Transcript

1 Α.1.1.α.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ Γενικά Μετά την θεσµοθέτηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας (Π Ε) (ΦΕΚ/Β/1470/ ) προκηρύχθηκαν, ανατέθηκαν και εκπονήθηκαν µελέτες από την /νση Χωροταξίας του πρώην ΥΠΕΧΩ Ε, τόσο για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), όσο και για τα Ειδικά Πλαίσια που αφορούν στις Υδατοκαλλιέργειες, στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, στην Βιοµηχανία, στον Τουρισµό, στον Παράκτιο και νησιωτικό χώρο και στα Καταστήµατα Κρατήσεις, κατ εφαρµογή του Ν.2742/99 «για τον χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη». Μετά την έγκριση των µελετών αυτών και την απαραίτητη δηµόσια διαβούλευση δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τα παρακάτω Π. /γµατα που αφορούν στο Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. και στα Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. που είναι τα ακόλουθα: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) (ΦΕΚ 128/Α/2008) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/Β/2011) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 2464/Β/2008) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό (ΦΕΚ 1138/Β/2009) Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τα Καταστήµατα Κράτησης (ΦΕΚ 1575/Β/2001) εν έχει εγκριθεί και δηµοσιευθεί το σχέδιο ΕΠΧΣΑΑ για τον Παράκτιο και Νησιωτικό χώρο. Επισηµαίνεται ότι στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται χωρίς σχολιασµό ή αξιολόγηση οι κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ και των εγκεκριµένων ΕΠΧΣΑΑ που αναφέρθηκαν, που αφορούν άµεσα στα ζητήµατα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας (Π..Ε.) καθώς και αυτές που εµµέσως πλην σαφώς την επηρεάζουν. Στην αρχή του κάθε Πλαισίου επισηµαίνεται ο σκοπός ή/και οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Πλαισίου για να είναι δυνατή η τυχόν αναφορά και σ αυτούς στα κεφάλαια αξιολόγησης της εφαρµογής των κατευθύνσεων και η συνάφεια ή µη προς τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ της Π..Ε. Για λόγους µεθοδολογικού χαρακτήρα της µελέτης θεωρήθηκε ότι δεν είναι σκόπιµοι οι οποιοιδήποτε σχολιασµοί ή επισηµάνσεις διαφορών µε τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ σ αυτό το κεφάλαιο, αλλά οι όποιες αξιολογήσεις για την συνάφεια ή µη αυτών των καταγραφών µε τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ να επισηµαίνονται στα ειδικά κεφάλαια αξιολόγησης των θεµατικών ενοτήτων των προδιαγραφών και για τον προφανή λόγο της αποφυγής συνεχών επαναλήψεων. Σηµειώνεται ακόµη ότι στο κεφάλαιο Α.1.1.β.4 «αξιολόγηση ισχύοντος θεσµικού πλαισίου» επιχειρείται µια συνοπτική αξιολόγηση των παραπάνω Πλαισίων. Η σειρά παράθεσης της καταγραφής των Ειδικών Πλαισίων που ακολουθεί δεν γίνεται µε χρονολογική σειρά έγκρισής τους, αλλά περισσότερο µε σειρά σχετικής σηµαντικότητας του αντικειµένου του Ειδικού Πλαισίου στην συγκεκριµένη Περιφέρεια, ξεκινώντας µετά το ΓΠΧΣΑΑ µε το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες στις οποίες η Π..Ε. και ιδιαίτερα η Αιτ/νία έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε εθνικό επίπεδο και όχι µόνο. 1

2 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 128/Α/2008) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Το ΓΠΧΣΑΑ στοχεύει στη διαµόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας. Ειδικότερα, επιδιώκεται η ενίσχυση του ρόλου της χώρας, σε διεθνές, ευρωπαϊκό, µεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο, η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής, η διαφύλαξη προστασία του περιβάλλοντος και η παροχή ενός συνεκτικού πλαισίου κατευθύνσεων για τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. Για την διεύρυνση των σχέσεων αυτών, η χώρα είναι σκόπιµο να συµµετέχει στην προώθηση της δηµιουργίας δύο νέων πανευρωπαϊκών διαδρόµων, κατά µήκος καταρχήν των ακτών του Εύξεινου Πόντου (Αλεξανδρούπολη / Ορµένιο / Μπουργκάς / Βάρνα / Κωστάντζα / Βουκουρέστι) αλλά και της Αδριατικής (Γιάννενα / Σιάτιστα/ Τίρανα/ Σπλιτ / Ριέξα / Λουµπλιάνα / Τεργέστη / Σάλτσµπουργκ), άξονας ο οποίος αποτελεί συνέχεια της Ιόνιας οδού που διασχίζει την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας, η οποία είναι σε άµεση επαφή µε τον διεθνή θαλάσσιο άξονα - Αδριατική Ιόνιο - µε κύρια σύνδεση της χώρας το λιµάνι της Πάτρας (βλ. χάρτες 3.1, 3.2, 5). Σε εθνικό επίπεδο, για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, το ΓΠΧΣΑΑ καθορίζει χωρικά ένα πλέγµα αξόνων ανάπτυξης, µε βάση και το διαµορφούµενο δίκτυο αστικών πόλων, το οποίο υποστηρίζεται από τα στρατηγικά δίκτυα µεταφορών και υποδοµών και διασυνδέεται µε τις πύλες εισόδου εξόδου της χώρας. Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας διατρέχεται από τους παρακάτω άξονες ανάπτυξης: Από τον υτικό Άξονα (ένας από τους κύριους άξονες ανάπτυξης της χώρας, του οποίου προβλέπεται η ολοκλήρωση), που διατρέχει την ηπειρωτική χώρα στα δυτικά του ορεινού συµπλέγµατος της Πίνδου, των ορεινών σχηµατισµών της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου, συµπεριλαµβάνοντας και τα πλησίον νησιά (Ιόνια νησιά). Περιλαµβάνει πρωτεύοντες εθνικούς αναπτυξιακούς πόλους (Ιωάννινα σε συνδυασµό µε την Ηγουµενίτσα και την Πάτρα) και άλλους, σηµαντικούς σε εθνικό επίπεδο, πόλους ανάπτυξης (Κέρκυρα, Καλαµάτα και Αγρίνιο). Από τον Ανατολικό Χερσαίο Άξονα, που αναπτύσσεται κατά µήκος του ΠΑΘΕ και περιλαµβάνει τα µητροπολιτικά κέντρα (πόλους) της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πρωτεύοντες εθνικούς πόλους (Πάτρα, δίπολο Λάρισα Βόλος) και άλλους σηµαντικούς σε εθνικό επίπεδο πόλους ανάπτυξης (Λαµία, Χαλκίδα, Κατερίνη). Συνδέεται άµεσα και έµµεσα (µέσω της Εγνατίας Οδού) µε το σύνολο των χερσαίων πυλών εισόδου / εξόδου της χώρας, καθώς και µε διεθνείς θαλάσσιους άξονες. Και από τον ιαγώνιο Άξονα, που αναπτύσσεται κατά µήκος του οδικού άξονα Λαµία Ιτέα / Άµφισσα Αντίρριο Πάτρα και διασυνδέει άµεσα τον διεθνή λιµένα της Πάτρας µε την κεντρική Ελλάδα, µέσω της Λαµίας. Εκτός των δύο Μητροπολιτικών Κέντρων, η Πάτρα (το τρίτο σε πληθυσµό αστικό συγκρότηµα της χώρας) καθορίζεται ως Πρωτεύων Εθνικός Πόλος µαζί µε το δίπολο Λάρισα Βόλος, τα Ιωάννινα, το δίπολο Ηράκλειο Χανιά και το δίπολο Κοµοτηνή Αλεξανδρούπολη. Στους πόλους αυτούς επιλέγεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υπηρεσιών διεθνούς και εθνικής ακτινοβολίας, καθώς και η συµµετοχή τους στην ανάπτυξη διεθνών δικτύων συνεργασίας. Ειδικότερα, για την εδραίωση του διακριτού ρόλου της Πάτρας προωθείται: Η ανάδειξή της σε εθνικό πόλο πύλη και διαµετακοµιστικό / εµπορευµατικό κέντρο στον Αδριατικό διάδροµο. Η ανάδειξή της σε κέντρο πολιτισµού. Η ενίσχυσή της στους τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας τεχνολογίας, του τουρισµού και της υγείας. Η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της θέσης της στη συνάρθρωση των δύο εθνικών αξόνων ανάπτυξης ΠΑΘΕ και υτικού (Ιόνιας οδού) και η ενίσχυση του ρόλου της στον ευρύτερο χώρο της Πελοποννήσου, της υτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος). Το Αγρίνιο ανήκει στους «Λοιπούς εθνικούς πόλους» και προωθείται η αναβάθµιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών του, η ενίσχυση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του (παραγωγικός, πολιτιστικός) και η αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Επίσης, ενισχύεται η ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µεταξύ γειτονικών αστικών κέντρων και η, µέσω αυτών, δηµιουργία δύο δίπολων, του Αγρινίου Μεσολογγίου και του Πύργου Αµαλιάδας. 2

3 Σε ό,τι αφορά τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας, αυτή σκοπεύει στη δηµιουργία βιώσιµων διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων µε γενικές κατευθύνσεις: Τον ανασχεδιασµό του χάρτη των υφιστάµενων διοικητικών επιπέδων της χώρας, µε βάση ευρύτερα λειτουργικά και αναπτυξιακά κριτήρια, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εδαφικής, κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής και να προάγει τη συνολική ανταγωνιστικότητα του εθνικού χώρου. Για τον ανασχεδιασµό αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα δεδοµένα και οι νέες σχέσεις που δηµιουργούν τα υφιστάµενα και προγραµµατιζόµενα δίκτυα υποδοµών αλλά και το σύστηµα πόλων και αξόνων ανάπτυξης που προωθείται µε το παρόν πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η µείωση του αριθµού των Περιφερειών, Νοµαρχιών και ήµων ώστε να αποκτήσουν ισχυρή διοικητική δοµή και ικανοποιητικά κρίσιµα µεγέθη µάζας και σχέσεων και να διαχειριστούν µε αποτελεσµατικότερο τρόπο την αναπτυξιακή διαδικασία. Η 3

4 εφαρµογή αυτού του ανασχεδιασµού πρέπει να έχει συντελεστεί εντός τετραετίας µε ευθύνη του αρµόδιου υπουργείου, ύστερα από ειδική µελέτη. Την αποκέντρωση µε ανακατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κράτους κεντρικού και αποκεντρωµένου και τοπικής αυτοδιοίκησης. Την πραγµατική σύγκλιση των ελληνικών περιφερειών µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, υιοθετούνται τα κατάλληλα οικονοµικά, θεσµικά και διοικητικά µέτρα που προωθούν την αύξηση της δηµογραφικής βάσης και την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού, την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και την απόκτηση οικονοµικής ευρωστίας σε περιφερειακό επίπεδο. Για τον ανασχεδιασµό των διοικητικών περιφερειών της χώρας λαµβάνεται υπόψη το πιο κάτω πλαίσιο κριτηρίων: Επιδιώκεται η αναγνώριση λειτουργικών χωρικών ενοτήτων εξαρτηµένων από σηµαντικά περιφερειακά κέντρα µε δυνατότητες δικτύωσης και στο διεθνή χώρο. Επιδιώκεται η ενίσχυση της αποκέντρωσης της διοικητικής λειτουργίας στο επίπεδο της χωρικής ενότητας, δεδοµένου ότι αποτελεί βαρύνουσας σηµασίας συντελεστή για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Επιδιώκεται η στήριξη της ανάπτυξης της υπαίθρου στο επίπεδο της χωρικής ενότητας, µέσω της οργάνωσης του αστικού περιφερειακού δικτύου (ανάπτυξη ισχυρής εταιρικής σχέσης πόλης υπαίθρου). Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα προσαρµογής των κριτηρίων µε βάση τις ιδιαιτερότητες των περιοχών, όπως: ύπαρξη ισχυρών φυσικών φραγµών (οροσειρές, θαλάσσιος χώρος), ανάγκη στήριξης αποµακρυσµένων παραµεθόριων περιοχών, ιστορικές καταβολές κ.λπ.. Για τη διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας και την περιφερειακή οργάνωση της διοίκησης θα πρέπει να συνεκτιµηθούν και τα εξής: Η αναζήτηση µορφών διοικητικής οργάνωσης για τους εθνικούς πόλους. Η περαιτέρω αναβάθµιση του πρώτου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης και η διαµόρφωση ισχυρότερων Ο.Τ.Α., µε µείωση του αριθµού τους µέσω ενοποίησης. Σε σχέση µε τις οδικές υποδοµές και υπηρεσίες, όπως απεικονίζονται ενδεικτικά στους χάρτες 6 και 6.1 (βλ. παρακάτω), και τις συναφείς υπηρεσίες, και πιο συγκεκριµένα σ αυτά που σχετίζονται άµεσα µε την Π Ε, βασική επιδίωξη αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των υφιστάµενων υποδοµών µεταφορών και των σχετικών υπηρεσιών και δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: Ολοκλήρωση και αναβάθµιση της Βορειοδυτικής Οδού Πελοποννήσου (Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα) και της Ιόνιας Οδού (Αντίρριο Αγρίνιο Ιωάννινα Κακαβιά). Αναβάθµιση της σύνδεσης των πρωτευουσών των νοµών ή άλλων σηµαντικών για τις µεταφορές περιοχών (Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργος), που βρίσκονται πλησίον των ως άνω οδικών αξόνων (σύνδεση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού µε την Ιόνια Οδό κ.ά.). Πύκνωση του οδικού δικτύου, σε πρώτη φάση, µε τους εξής αναβαθµισµένους, σε υποδοµές και υπηρεσίες, οδικούς άξονες: o Τρίπολη Βυτίνα Αρχαία Ολυµπία σύνδεση µε δυτικό άξονα. o Αντίρριο Ιτέα Άµφισσα Λαµία (βελτίωση υφιστάµενου δικτύου). o Λαµία Καρπενήσι Αγρίνιο σύνδεση µε Ιόνια Οδό (βελτίωση υφιστάµενου δικτύου). Αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας του αστικού οδικού δικτύου, την προώθηση έργων παράκαµψης των κύριων αστικών κέντρων (Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργος), και προώθηση µέτρων και έργων που ενισχύουν την ελκυστικότητα και την ποιότητα των Μ.Μ.Μ. Περιορισµός της χρήσης των Ι.Χ. οχηµάτων, τουλάχιστον κατά µήκος του σιδηροδροµικού άξονα και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων, οι οποίοι εφεξής χωροθετούνται σε περιοχές που συνδέονται άµεσα µε µέσα σταθερής τροχιάς ή µε κόµβους υψηλής συγκέντρωσης επιβατικού κοινού (αερολιµένες, λιµένες) ή ελλείψεις αυτών, σε περιοχές όπου η οδική σύνδεση του σταθµού µε το εθνικό δίκτυο δεν προκαλεί σηµαντική επιβάρυνση στο κύριο αστικό οδικό δίκτυο Σε σχέση µε τις θαλάσσιες µεταφορές και τις λιµενικές υποδοµές, και τις συναφείς υπηρεσίες δίδονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του λιµένα της Πάτρας και του εξειδικευµένου λιµένα εµπορευµατοκιβωτίων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού µε παράλληλα διαρκή αναβάθµισή τους. Άµεση εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους λιµένες και συστηµάτων για την πρόληψη και αντιµετώπιση θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχηµάτων, καθώς επίσης και δηµιουργία κατάλληλων λιµένων καταφυγής. Ολοκλήρωση του νέου τµήµατος του λιµένα της Πάτρας και αναβάθµισή του τόσο σε ό,τι αφορά τον κλάδο των επιβατικών όσο και σε ό,τι αφορά τον κλάδο των εµπορευµατικών µεταφορών, και αναβάθµιση του σιδηροδροµικού και οδικού δικτύου της περιοχής (ΠΑΘΕ και υτικός Άξονας). ιατήρηση της Ναυτικής Βιοµηχανικής Περιοχής Αστακού ως βιοµηχανικό πάρκο, σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία ελεύθερης ζώνης και την επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε υπηρεσίες κόµβου προσωρινής εναπόθεσης εµπορευµατοκιβωτίων (hub). 4

5 Ολοκληρωµένη σιδηροδροµική σύνδεση και παροχή υψηλής ποιότητας συνδυασµένων µεταφορών στο εµπορευµατικό τµήµα του λιµένα της Πάτρας και δευτερευόντως της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Αστακού µετά την ολοκλήρωση του υπό επέκταση σιδηροδροµικού δικτύου. Απόδοση των παλαιών λιµενικών εγκαταστάσεων και υποδοµών σε πολιτιστικές ή τουριστικές χρήσεις, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η επαναχρησιµοποίησή τους για άλλης µορφής λιµενικές υπηρεσίες εντάσεως κεφαλαίου. Εφοδιασµός µε«ελαφρές» υποδοµές υποστήριξης τυποποιηµένων εσωτερικών εµπορευµατικών µεταφορών, του λιµένα της Πάτρας. Σε σχέση µε τις αεροπορικές µεταφορές και τις αερολιµενικές υποδοµές, καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες δίδονται οι εξής κατευθύνσεις: Επέκταση των αερολιµενικών υποδοµών και υπηρεσιών στη υτική Ελλάδα µε την αξιοποίηση δύο πρώην στρατιωτικών αερολιµένων και συγκεκριµένα του κρατικού αερολιµένα Αράξου, για την εξυπηρέτηση του µεγάλου αστικού κέντρου της Πάτρας, και τη µετατροπή του στρατιωτικού αερολιµένα της Ανδραβίδας σε πολιτικό, για την εξυπηρέτηση της ταχύτατα αναπτυσσόµενης τουριστικής παράκτιας περιοχής της Ηλείας και της Αρχαίας Ολυµπίας. Αναβάθµιση των µεταφορικών υποδοµών από και προς τα αεροδρόµια αυτά και διασύνδεση του πρώτου µε το αστικό κέντρο της Πάτρας, µε µέσο σταθερής τροχιάς προαστιακού τύπου, και της οδικής σύνδεσης και των δύο αερολιµένων µε την Ιόνια Οδό και το Λιµάνι της Κυλλήνης. ιερεύνηση της δυνατότητας επιδοτούµενου φορέα παροχής επιβατικών µεταφορών σε αποµονωµένες ορεινές περιοχές µε εξειδικευµένα ελικόπτερα, σε σταθερά δροµολόγια καθ όλο το έτος µε τη χρήση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος. Σε ό,τι αφορά το σιδηροδροµικό δίκτυο και τις υπηρεσίες δίδονται οι εξής κατευθύνσεις, όπως ενδεικτικά απεικονίζονται στο Χάρτη 6.3: Ολοκλήρωση της αναβάθµισης (ηλεκτροκίνηση υψηλών ταχυτήτων, διπλή γραµµή, κ.α.) του κεντρικού άξονα κορµού, του λεγόµενου ΠΑΘΕ/Π (Προµαχώνα) που διασυνδέει τα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και παρέχει σύνδεση µε τον Πανευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ιάδροµο IV: Βερολίνο / Νυρεµβέργη Πράγα Μπρατισλάβα Βουδαπέστη Κωστάντζα/ Θεσσαλονίκη / Κωνσταντινούπολη. Επέκταση των άκρων του και των εγκαρσίων συνδέσεων, συµπεριλαµβανοµένων και ιδιωτικών επεκτάσεων σε βιοµηχανικές εµπορευµατικές εγκαταστάσεις (ΒΙΠΕ, λιµένες, εµπορευµατικά κέντρα, µεγάλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κ.ά.). Η σιδηροδροµική γραµµή Αθήνα - Πάτρα ορίζεται ως πρωτεύον και ηλεκτροκίνητο δίκτυο, ενώ η επέκτασή της ως την Καλαµάτα ως δευτερεύον δίκτυο και η επέκτασή της ως τα Ιωάννινα ως υπό µελέτη τµήµα. ιερεύνηση της σκοπιµότητας επέκτασης και αναβάθµισης των υφιστάµενων υπηρεσιών σιδηρόδροµου προαστιακού τύπου στις παρακάτω περιοχές: Ευρύτερο πολεοδοµικό συγκρότηµα Πάτρας (Αίγιο Πάτρα Αερολιµένας Αράξου). Μεταξύ των αστικών κέντρων Πάτρας Πύργου (εφόσον υλοποιηθεί ο πολιτικός αερολιµένας της Ανδραβίδας). Εξέταση της δυνατότητας να προωθηθούν σιδηροδροµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τύπου τροχιόδροµου (τραµ). Εφαρµογή υπηρεσιών «τραίνων υψηλών ταχυτήτων» για τις επιβατικές µεταφορές και ειδικών εµπορευµατικών διαδρόµων (Freight Freeways) για ταχεία και αποκλειστική διακίνηση των εµπορευµάτων µε σιδηρόδροµο. 5

6 6

7 Σε ό,τι αφορά τις υποδοµές ενέργειας και τις υποδοµές επικοινωνίας και πληροφορικής δίνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις: Αξιοποίηση για παραγωγή ενέργειας του υδατικού δυναµικού της υτικής Ελλάδας Ολοκλήρωση, σύµφωνα µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό, του δικτύου φυσικού αερίου και προσθήκη νέων υποδοµών - κατασκευή αγωγών προς Πάτρα Πύργο. ιαρκής αναβάθµιση όλων των υποδοµών που υποστηρίζουν τις τεχνολογίες αιχµής στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, κατά προτεραιότητα στην Πάτρα. Σε ό,τι αφορά την χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συµπληρωµατικότητα των παραγωγικών τοµέων δίνονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: Α. Αγροτικός τοµέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) ηµιουργία ενός βιώσιµου και ανταγωνιστικού συστήµατος γεωργίας και διατροφικών προϊόντων µε σαφή προσανατολισµό προς την αγορά, το οποίο θα αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην παραγωγή προϊόντων διατροφικής ποιότητας και ασφάλειας, θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών, θα αναπτύσσεται κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της υπαίθρου µε σκοπό τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσµού και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την ανάδειξη ενός µεγάλου φάσµατος οικονοµικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές µειονεκτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. ιατήρηση της γεωργίας και της εντατικής κτηνοτροφίας, µε παράλληλη προστασία της γεωργικής γης, στους κάµπους, ένθεν και ένθεν του Αµβρακικού και του Αγρινίου, της Πάτρας και του Πύργου. ραστικό περιορισµό της διάχυσης αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, σύµφωνα µε την ΚΑΠ, σε συνδυασµό µε την εκλογίκευση των συστηµάτων άρδευσης και της χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης πολιτικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Προώθηση της εφαρµογής κοινοτικού προγράµµατος για αναδάσωση πτωχών σε απόδοση γεωργικών εκτάσεων. Κατάλληλη διαχείριση των δασών, ώστε να καταστούν πιο παραγωγικά. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, µε τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων µονάδων και την εφαρµογή µεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων µονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε µεµονωµένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αναµένονται σηµαντικές πιέσεις ή και παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωµένους υποδοχείς, και τη σταδιακή αποµάκρυνση όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις µε την παροχή σχετικών κινήτρων. Προώθηση Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε περιοχές µεγάλης συγκέντρωσης υδατοκαλλιεργειών, µε στόχο την ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξή τους, την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και τη δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων υποστήριξης (αποθηκευτικοί χώροι, συσκευαστήρια, ιχθυογεννητικοί σταθµοί κ.ά.). Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε λιµνοθάλασσες, σε λίµνες, καθώς και σε εκβολικά συστήµατα ποταµών κατά τρόπο συµβατό µε το ευαίσθητο περιβάλλον των περιοχών αυτών και την παραγωγική τους ικανότητα. Β. Βιοµηχανία (εξόρυξη µεταποίηση) Συγκέντρωση των νέων µονάδων σε οργανωµένους υποδοχείς στην Πάτρα και το Αγρίνιο, παράλληλα µε τον περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης. Γ. Τουρισµός Αναφέρονται έντεκα (11) γενικές κατευθύνσεις τις οποίες το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισµό που ακολούθησε τις συµπληρώνει και τις εξειδικεύει και τις περισσότερες τις επαναλαµβάνει µε παρόµοιες διατυπώσεις (βλέπε καταγραφή κατευθύνσεων Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον Τουρισµό). Χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου Επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ιεραρχηµένου αστικού πλέγµατος, όπως διαγραµµατικά απεικονίζονται στο χάρτη 8.1, και ειδικότερα: Ενισχύεται η Πάτρα ως πρωτεύων εθνικός πόλος (2 ο επίπεδο) µε εξάρτηση από την Αθήνα (1 ου επιπέδου µητροπολιτικό κέντρο) και αλληλεξάρτηση µε Ιωάννινα και Λάρισα (2 ου επιπέδου), µε στόχο να αποτελέσει κοµβικό σηµείο του εθνικού χώρου σε διασύνδεση µε τον περιβάλλοντα χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Το Αγρίνιο ανήκει στους λοιπούς εθνικούς πόλους (4 ο επίπεδο) µε εξάρτηση από την Πάτρα, ενώ το Μεσολόγγι, η Ναύπακτος, το Αίγιο, η Αµαλιάδα και ο Πύργος χαρακτηρίζονται ως λοιπά νοµαρχιακά αστικά κέντρα µε πληθυσµό > κατ. (5 ο επίπεδο) µε εξάρτηση από την Πάτρα Σηµειώνεται ότι από την Πάτρα εξαρτώνται και η Κεφαλλονιά και η Ζάκυνθος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης σηµαντικών λειτουργικών εξαρτήσεων νησιών µε την ηπειρωτική χώρα (ανήκουν στην ίδια χωρική ενότητα µε την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας, αλλά και σε ξεχωριστή χωρική ενότητα των Ιονίων νήσων βλ. χάρτη 8.2) Για τις περιαστικές αγροτικές περιοχές: Λήψη µέτρων για την αποφυγή της απώλειας γόνιµης γης, λόγω άναρχης αστικοποίησης, και για τη διατήρησή τους ως περιοχών ελεύθερων χώρων και αναψυχής. 7

8 Για τον ορεινό χώρο: Αναζωογόνηση και χωροταξική ενσωµάτωση του ορεινού χώρου στο εθνικό σύστηµα αξόνων και πόλων ανάπτυξης µέσα και από τις επιδράσεις που θα δεχτεί από την αξιοποίηση των µεγάλων έργων υποδοµής στο δυτικό και το βόρειο τµήµα της χώρας. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις περιοχές φυσικού πλούτου, στην Π..Ε. αναφέρονται οι περιοχές Natura και οι φυσικές περιοχές µε Φορέα ιαχείρισης. ιατήρηση και ανάδειξη της ποικιλοµορφίας της υπαίθρου και προστασία της εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς µε ιδιαίτερη µέριµνα για το «τοπίο», ώστε να αποτελέσει σηµαντική συνιστώσα των πολιτικών χωροταξίας, πολεοδοµίας, περιβάλλοντος, πολιτισµού και αγροτικής οικονοµίας. 8

9 2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΦΕΚ 2505/Β/2011) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Το ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους: Την προώθηση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την ενίσχυση του τοµέα και την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος των Ελληνικών θαλασσών και των άλλων ευνοϊκών χαρακτηριστικών του Ελλαδικού χώρου, δηµιουργώντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Την προώθηση της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας στη χωρική διάρθρωση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τους βασικούς στόχους του Γενικού Πλαισίου για ορθολογική διαχείριση του χώρου, προστασία των ευαίσθητων φυσικών πόρων και του τοπίου. Την εξασφάλιση αναγκαίου χώρου για την ανάπτυξη του τοµέα και την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για νέες µονάδες, επεκτάσεις ή µετεγκαταστάσεις και εκσυγχρονισµούς υφισταµένων µονάδων και για την εφαρµογή νέων τεχνολογιών και µεθόδων καλλιέργειας. Τη διασφάλιση των χωρικών προϋποθέσεων για την αύξηση της εθνικής παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, τη διεύρυνση των εκτρεφοµένων ειδών και την υποστήριξη της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που είναι ασφαλή και υψηλής ποιότητας. Τον εξορθολογισµό της χωροθέτησης των υδατοκαλλιεργειών µε ενίσχυση της οργανωµένης λειτουργίας των µονάδων έναντι της σηµειακής χωροθέτησης και θέσπιση ειδικών όρων και περιορισµών χωροθέτησης των µεµονωµένων µονάδων. Τη ρύθµιση των σχέσεων της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας µε κλάδους ή δραστηριότητες µε τις οποίες υπάρχει δυνητικά σύγκρουση ή ανταγωνισµός, π.χ. µε την τουριστική δραστηριότητα και την επαγγελµατική αλιεία, µε επιδίωξη την επίτευξη συµπληρωµατικότητας µεταξύ τους, έτσι ώστε να προωθείται η ανάπτυξη περιοχών αποµακρυσµένων ή / και µειονεκτικών, µέσω της δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Τη συνδυασµένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, επαγγελµατικής αλιείας και τουρισµού, κυρίως στα εσωτερικά ύδατα (Λιµνοθάλασσες Λίµνες Ποτάµια) λόγω της φύσης των υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων στα ύδατα. Τη στήριξη της οικονοµικής βιωσιµότητας των επιχειρήσεων του τοµέα δηµιουργώντας σταθερό αναπτυξιακό πλαίσιο και συγκεκριµένους κανόνες λειτουργίας µε καλύτερο συντονισµό των πολιτικών που έχουν χωρική διάσταση και αφορούν την υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας του τοµέα µε τη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και κυρίως της εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου για ανάπτυξη νέων µονάδων καθώς και την επέκταση ή / και µετεγκατάσταση υφιστάµενων. Την εξειδίκευση και αναπροσαρµογή των στόχων, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής νοµοθεσίας, όσον αφορά τη χωροταξική διάρθρωση και ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. Την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των υποδοχέων και µονάδων υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, µε γνώµονα την διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Την προστασία της δηµόσιας υγείας και της υγείας και ευζωίας των ζώων στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας. Την προσαρµογή της πολιτικής ανάπτυξης του τοµέα στις νέες προκλήσεις των αγορών των αλιευτικών προϊόντων, στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της Ε.Ε. και άλλες συναφείς πολιτικές. Την ενθάρρυνση της στροφής της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας προς την βιολογική υδατοκαλλιέργεια, νέες καινοτοµικές τεχνολογίες παραγωγής και πειραµατική υδατοκαλλιέργεια. Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας καθορίζονται τµήµατα των παρακάτω Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (Π.Α.Υ.): Π.Α.Υ. υτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας Σύµπλεγµα Εχινάδων Νήσων (Α.3), αρµοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Κεφαλλονιάς, µε κύρια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια. Με βάση τον διαχωρισµό του ΕΠΧΣΑΑ ανήκει στην κατηγορία (Α), ιδιαίτερα αναπτυγµένων περιοχών µε σηµαντική συγκέντρωση µονάδων, που χρήζουν παρεµβάσεων βελτίωσης, εκσυγχρονισµού των µονάδων και των υποδοµών, προστασίας και αναβάθµισης του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι περιοχές (Α) χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας, την ικανοποιητική σύνδεσή τους µε αστικά κέντρα ή άλλα κέντρα κατανάλωσης των παραγόµενων προϊόντων, καθώς και από τις θετικές συνθήκες ανάπτυξης της δραστηριότητας από άποψη απαγορευτικών ή ανταγωνιστικών χρήσεων. Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός και η µετεγκατάσταση υδατοκαλλιεργητικής µονάδας, καθώς και η ίδρυση νέων µονάδων που προέρχονται από συγκέντρωση ή διάσπαση υφιστάµενων µονάδων εγκατεστηµένων εντός της ίδιας Π.Α.Υ., µε την προϋπόθεση να µην µεταβάλλονται η έκταση µίσθωσης και η δυναµικότητα των αρχικών µονάδων. Η επέκταση είναι δυνατή για λόγους βιωσιµότητας των µονάδων µε µισθωµένη έκταση µικρότερη των 20 στρ. µέχρι το όριο αυτό, ενώ για τις λοιπές µονάδες επιτρέπεται η αύξηση της δυναµικότητας κατά 25% στο διάστηµα της πενταετίας µέχρι την έγκριση 9

10 Π.Ο.Α.Υ 1. Το ποσοστό αύξησης επαυξάνεται σε 40% σε περίπτωση υιοθέτησης βιολογικής καλλιέργειας, η οποία θα πιστοποιηθεί από τα αρµόδια όργανα. Προωθείται κατά προτεραιότητα η ίδρυση ΠΟΑΥ. Π.Α.Υ. Αµβρακικού Κόλπου Αιτωλοακαρνανίας (.1), αρµοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Άρτας, µε κύρια υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα την ιχθυοκαλλιέργεια, οστρακοκαλλιέργεια και τους λοιπούς υδρόβιους οργανισµούς. Με βάση τον διαχωρισµό του ΕΠΧΣΑΑ ανήκει στην κατηγορία ( ), περιοχών µε ιδιαίτερη ευαισθησία, ως προς το φυσικό περιβάλλον, οι οποίες βρίσκονται µερικώς ή στο σύνολό τους σε ευρύτερες περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας και ευαισθησίας (π.χ. περιοχές «προστασίας της φύσης» του Ν.1650/86, περιοχές ικτύου NATURA2000, τοπία Φυσικού Κάλλους και Θαλάσσια Πάρκα) και στις οποίες δεν αποκλείεται η ίδρυση και λειτουργία µονάδων υδατοκαλλιέργειας, µε ειδικούς όρους και δεσµεύσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών. Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων µονάδων. Η εγκατάσταση νέων µονάδων και η επέκταση των υφισταµένων δεν αποκλείεται, µε την προϋπόθεση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, να καθορίζονται ειδικοί όροι και δεσµεύσεις ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών, που θα καθορίζονται, µε βάση τα προβλεπόµενα στις ειδικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στην υπαγωγή των περιοχών αυτών σε ειδικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισής τους. Εντός των Π.Α.Υ. προσδιορίζονται ζώνες στις οποίες χωροθετούνται νέες µονάδες υδατοκαλλιεργειών. Αυτές µπορεί να είναι µε µορφή: οργανωµένων υποδοχέων µε φορέα διαχείρισης, υπό τη µορφή Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) 2 Στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας δεν προτείνεται χωροθέτηση ΠΟΑΥ, χωρίς να αποκλείονται νέα στοιχεία µε βάση νέες µελέτες, οι οποίες µαζί µε τις αντίστοιχες ΣΜΠΕ θα τύχουν επανεξέτασης µε βάση τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες, την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τα νεότερα πραγµατικά και επιστηµονικά δεδοµένα. Στο πλαίσιο του ΕΠ «Αλιεία » έχουν εκπονηθεί µελέτες για τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ στις Εχινάδες νήσους (2 θέσεις) 3 και εντός του Αµβρακικού Κόλπου (6 θέσεις) 4. Και στις δύο ΠΟΑΥ όµως επισηµαίνεται ότι η σηµερινή πληρότητα του αριθµού των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή σε συνδυασµό µε την ευαισθησία των οικοσυστηµάτων έχουν ως αποτέλεσµα την επιθυµητή αναστολή νέων αδειών, µέχρι να διευθετηθούν χωροταξικά οι υφιστάµενες. Επιπλέον στην ΠΟΑΥ Αµβρακικού προτείνεται να µην εφαρµοστεί η Κοινή Υπουργική Εγκύκλιος /1866/ για αύξηση της δυναµικότητας των µονάδων, οι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας να συνδυαστούν µε αγροτουρισµό και αθλητική αλιεία, οι µονάδες που θέλουν αύξηση δυναµικότητας να µετεγκατασταθούν εκτός του κόλπου και η συνεκτροφή οστράκων και ιχθύων ως εναλλακτική µέθοδος αµοιβαίας ωφέλειας ειδικά στις περιπτώσεις πιστοποιηµένων µονάδων βιολογικής εκτροφής ιχθύων. 1 Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας σε οργανωµένους υποδοχείς, υπό τη µορφή Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.),µε την έννοια των Περιοχών Οργανωµένων Παραγωγικών ραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π..) του άρθρου 10 του Ν.2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συνολική µισθωµένη έκταση εγκατάστασης των µονάδων της ΠΟΑΥ, για το σύνολο των εκτρεφόµενων ειδών, είναι µεγαλύτερη των 100 στρεµµάτων. 2 Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αλιεία» », έχουν εκπονηθεί µελέτες για τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ στο σύνολο της χώρας. 3 Το σύνολο των προτεινόµενων εκτάσεων εµπίπτει µέσα στην ΠΑΥ µε κωδικό Α.3: υτικές Ακτές Αιτωλοακαρνανίαςσύµπλεγµα Εχινάδων Νήσων, εκτός όµως της περιοχής µελέτης 4 Το σύνολο των προτεινόµενων εκτάσεων εµπίπτει µέσα στην ΠΑΥ µε κωδικό.1: Αµβρακικού Κόλπου, Νοµού Πρεβέζης, εκτός της περιοχής µελέτης. 10

11 Χάρτης: Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας άτυπων συγκεντρώσεων, Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.). Εντός των Π.Α.Υ. που τµήµατά τους βρίσκονται στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καθορίζονται Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ), οι οποίες αποτελούν µεταβατική κατάσταση πριν τη θεσµοθέτηση ΠΟΑΥ και στις οποίες αναπτύσσονται µέχρι πέντε (5) µονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική µισθωµένη έκταση των µονάδων για το σύνολο των εκτρεφόµενων ειδών είναι κατ ανώτατο 100 στρέµµατα, ενώ η απόσταση µεταξύ των µονάδων είναι από πεντακόσια (500) µέτρα έως δύο (2) χιλιόµετρα κατ ανώτατο όριο, µετρούµενο σε ευθεία. Προκειµένου για οστρακοκαλλιέργειες οι ανωτέρω αποστάσεις µειώνονται κατά το ήµισυ. Οι ΠΑΣΜ που αποτελούνται από λιγότερες από πέντε µονάδες ή/και η συνολική µισθωµένη έκταση είναι µικρότερη των 100 στρεµµάτων, διατηρούνται ως έχουν, αλλά συµπληρώνονται µε νέες µονάδες ή µε υφιστάµενες από µετεγκαταστάσεις, ώστε να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά (αριθµό µονάδων ή/και µισθωµένης έκτασης) που απαιτούνται για την οργάνωσή τους σε ΠΟΑΥ. Οι Π.Α.Σ.Μ. καταγράφονται επίσης από το χωρικό σχεδιασµό υποκείµενων χωρικών επιπέδων (Περιφερειακά κ.λπ.), και αξιολογούνται οι θέσεις ως προς την καταλληλότητά τους σε σχέση µε άλλες χρήσεις γης. Επισηµαίνεται ότι η µετεγκατάσταση µονάδων πραγµατοποιείται µε τους όρους που ισχύουν για νέες µονάδες, µε επιπλέον τους παρακάτω όρους και περιορισµούς: Η µετεγκατάσταση µονάδων επιτρέπεται εντός της ίδιας Π.Α.Υ. ή µεταξύ Π.Α.Υ. της ίδιας ή γειτονικών περιφερειακών ενοτήτων. Η µετεγκατάσταση µονάδων σε Π.Α.Υ. κατηγορίας Α ( υτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας Σύµπλεγµα Εχινάδων Νήσων) επιτρέπεται µετά τη θεσµοθέτηση Π.Ο.Α.Υ., µετά από τεκµηριωµένη γνωµοδότηση του Φορέα διαχείρισης και εφόσον δεν αυξάνεται η προβλεπόµενη από την Τεχνικοοικονοµική Μελέτη συνολική µισθωµένη έκταση ή συνολική δυναµικότητα της Π.Ο.Α.Υ. 11

12 Σε περίπτωση που λόγω κατασκευής µεγάλων τεχνικών έργων ή άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλεται η µετεγκατάσταση µονάδας, το σχετικό αίτηµα δεν αντιµετωπίζεται ως αίτηµα εγκατάστασης νέας µονάδας και εποµένως δεν ισχύουν οι περιορισµοί του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες για χωροθέτηση εκτός ΠΑΥ. Κατ επέκταση, η νέα χωροθέτηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και η µονάδα µπορεί να διατηρεί την έκταση µίσθωσης που κατείχε πριν την µετεγκατάσταση, εφόσον αυτό είναι εφικτό µε βάση τυχόν ειδικό καθεστώς που διέπει τη νέα περιοχή εγκατάστασης. Σε ό,τι αφορά την χωροθέτηση µονάδων υδατοκαλλιέργειας: γλυκέων υδάτων: Οι µονάδες της κατηγορίας αυτής, χωροθετούνται µεµονωµένα, κατά το δυνατόν εγγύς σε πηγές τροφοδότησής τους µε νερό, όπως λίµνες, ποτάµια, πηγές νερού. Επισηµαίνεται ότι, επειδή ο συγκεκριµένος τύπος Υδατοκαλλιέργειας εξαρτάται άµεσα από τη διαθεσιµότητα νερού, κρίνεται σκόπιµο οι κατευθύνσεις για το συγκεκριµένο κλάδο, να συµπληρωθούν / τροποποιηθούν σε µεταγενέστερο στάδιο, λαµβάνοντας υπόψη και τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής. Χωροθέτηση µονάδων υδατοκαλλιέργειας σε τεχνητές λίµνες µε ειδικά καθεστώτα διαχείρισης επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση σύµφωνης γνώµης του φορέα διαχείρισης. σε φυσικά υφάλµυρα οικοσυστήµατα (λιµνοθάλασσες και λοιποί υδάτινοι σχηµατισµοί) Η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα στις λιµνοθάλασσες βασίζεται στην ιδιότητά τους ως «φυσικά ιχθυοτροφεία» και ασκείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το καθεστώς προστασίας τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στις επιτρεπόµενες παρεµβάσεις κατασκευή των απαιτούµενων εγκαταστάσεων µόνιµων ή µη αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα οικολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους. Στην Π..Ε. η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου είναι µία από τις 72 εκµεταλλεύσιµες λιµνοθάλασσες της χώρας. Στο άρθρο 6 του ΕΠΧΣΑΑ δίνονται αναλυτικές κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης µονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας για µονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, οστρακοκαλλιέργειας, ιχθυοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων και υδατοκαλλιέργειας εκτατικής µορφής σε φυσικά υφάλµυρα οικοσυστήµατα. Επιπλέον καθορίζεται η διαδικασία ίδρυσης, χαρακτηρισµού και οριοθέτησης των Π.Ο.Α.Υ, καθώς και οι επιτρεπόµενες εγκαταστάσεις (χερσαίες συνοδές και υποστηρικτικές). Επιπλέον στο άρθρο 7 του ΕΠΧΣΑΑ αναλύονται τα κριτήρια και οι συµβατότητες χωροθέτησης µονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας. Τέλος στο κεφάλαιο Γ του ΕΠΧΣΑΑ για τις υδατοκαλλιέργειες δίνονται κατευθύνσεις για τον υποκείµενο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό (Άρθρο 8). Ειδικότερα αναφέρεται ότι κατά την αναθεώρηση των Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., πρέπει να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη χωροθέτηση µονάδων και ζωνών υδατοκαλλιεργειών, κατά τρόπο που να υποστηρίζουν τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ. Τα Περιφερειακά Πλαίσια πρέπει να προβλέψουν τον προσδιορισµό σε διαγράµµατα κατάλληλης κλίµακας και τυχόν νέων Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.), επιπλέον των προβλεπόµενων από το ΕΠΧΣΑΑ, λαµβάνοντας υπ όψη τα κριτήρια χωροθέτησης του άρθρου 5 - Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών- παρ. 1. «Χωροθέτηση µονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων ανά είδος υδατοκαλλιέργειας της παρ. Α του άρθρου 6 -Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης µονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας, παρ. Α. «Προϋποθέσεις αναγκαίες για την εγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΧΣΑΑ. Στα επικαιροποιηµένα Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., θα πρέπει: α) να αποτυπώνονται οι διαµορφωµένες συγκεντρώσεις µονάδων και ειδικά οι θεσµοθετηµένες Π.Ο.Α.Υ. αλλά και όσες έχουν οριοθετηθεί µετά την εκπόνηση ειδικών µελετών β) να αξιολογούνται οι συνθήκες λειτουργίας τους και γ) γενικά στις προτάσεις τους να συµπεριλαµβάνεται η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα (θαλάσσια, χερσαία, συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις), τόσο σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη της ίδιας, όσο και αναφορικά µε κατευθύνσεις για την ανάπτυξη άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στα νέα Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. θα εξετασθούν ειδικότερα οι περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί προβλήµατα ανταγωνισµού των υδατοκαλλιεργειών µε άλλες χρήσεις γης (τουρισµό, παραθερισµό, αλιεία κ.λπ.). 12

13 3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Σκοπός του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ είναι: α. η διαµόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., ανά κατηγορία δραστηριότητας και κατηγορία χώρου. β. η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την δηµιουργία βιώσιµων εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. και αφετέρου την αρµονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. γ. η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Ελάχιστος στόχος ορίζεται η επίτευξη των εκάστοτε συµβατικών στόχων της Ελλάδας για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών και την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως θα απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς της υποχρεώσεις. Ο στόχος αυτός θα συνδυασθεί µε τη συµβολή όλων των Α.Π.Ε. στην ανάπτυξη της χώρας µέσω της ορθολογικής εκµετάλλευσης όλων των ενεργειακών πόρων σ όλη την επικράτεια ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν και µε τις δυνατότητες κάθε περιοχής. Α. Σε ό,τι αφορά τον χωροταξικό σχεδιασµό των αιολικών εγκαταστάσεων Με βάση την διάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες (Άρθρο 5 του ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ) στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας ορίζονται (βλ. και ιάγραµµα 1): Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Π.Α.Π. 2), οι πρώην Καποδιστριακοί ήµοι Αποδοτίας, Πλατάνου και Θέρµου. Πρόκειται για περιοχές οι οποίες διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την εγκατάσταση αιολικών σταθµών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται από απόψεως επίτευξης των χωροταξικών στόχων. Στις περιοχές αυτές, εκτιµάται η µέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα) σε τυπικές Α/Γ (ενδεικτικά MWe). Σηµειώνεται ότι µε βάση το άρθρο 7 του ΕΠΧΣΑΑ, το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. της Π.Α.Π. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 1,05 τυπικές ανεµογεννήτριες /1000 στρέµµατα).το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης µπορεί να αυξάνεται έως και 30% ανά πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε τον χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη). Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια Α.Π.Ε. Μεγάλης Κλίµακας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του ν. µε το 3468/2006(Α 129), που εκτείνονται σε περισσότερους από έναν Ο.Τ.Α. που εµπίπτουν σε Π.Α.Π., ο αριθµός των τυπικών Α/Γ που µπορεί να εγκατασταθεί κατά τα παραπάνω σε ένα Ο.Τ.Α. µπορεί να προσαυξηθεί µε τη µεταφορά αριθµού Α/Γ από το σύνολο των Ο.Τ.Α. που εκτείνεται το έργο. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να υπερβεί το 30% των τυπικών Α/Γ που αντιστοιχούν στον Ο.Τ.Α., µε το µεγαλύτερο πλεόνασµα αδιάθετων Α/Γ. Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.) είναι όλοι οι υπόλοιποι πρωτοβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της Περιφέρειας. Πρόκειται για περιοχές των οποίων τµήµατα ή και µεµονωµένες θέσεις κρίνονται από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας κατά το άρθρο 3 παρ. 1.δ του ν. 3468/2006, ως ενεργειακά αποδοτικές. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. που εµπίπτουν σε Π.Α.Κ., µε βάση το άρθρο 7, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεµογεννήτριες/1000 στρέµµατα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης µπορεί να αυξάνεται έως και 50% ανά πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύµφωνη γνώµη του οικείου ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ίσο µε το χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη). Σηµειώνεται ότι για τις αιολικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν σε περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. οι επιτρεπόµενες κατά περίπτωση πυκνότητες εφαρµόζονται για το τµήµα της αιολικής εγκατάστασης που εµπίπτει σε κάθε ένα Ο.Τ.Α. ξεχωριστά. 13

14 Επισηµαίνεται ότι µε βάση το άρθρο 6 του ΕΠΧΣΑΑ στις Π.Α.Π. και Π.Α.Κ. αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων σε ιδιαίτερα «ευαίσθητες» περιοχές 5 ή οικιστικά διαµορφωµένες ζώνες. Με βάση το άρθρο 7 του ΕΠΧΣΑΑ καθορίζονται κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο που ορίζονται στο Παράρτηµα IV του ΕΠΧΣΑΑ ενώ στο Παράρτηµα ΙΙ καταγράφονται οι ελάχιστες αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδοµής. 5 α. Των κηρυγµένων διατηρητέων µνηµείων της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και των άλλων µνηµείων µείζονος σηµασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50του ν. 3028/2002, καθώς και των οριοθετηµένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002. β. Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986. γ. Των ορίων των Υγροτόπων ιεθνούς Σηµασίας(Υγρότοποι Ραµσάρ). δ. Των πυρήνων των εθνικών δρυµών και των κηρυγµένων µνηµείων της φύσης και των αισθητικών δασών που δεν περιλαµβάνονται στις περιοχές της περιπτώσεως β του παρόντος άρθρου. ε. Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σηµασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύµφωνα µε την απόφαση2006/613/εκ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της , σ. 1). στ. Των εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των κατοίκων περιοχών. ζ. Των Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, των θεµατικών πάρκων και των τουριστικών λιµένων. η. Των ατύπως διαµορφωµένων, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόµησης, τουριστικών και οικιστικών περιοχών. Ως ατύπως διαµορφωµένες τουριστικές και οικιστικές περιοχές για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται οι περιοχές που περιλαµβάνουν 5 τουλάχιστον δοµηµένες ιδιοκτησίες µε χρήση τουριστική ή κατοικία, οι οποίες ανά δύο βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 100 µέτρων, και συνολική δυναµικότητα 150 κλίνες τουλάχιστον. Για τον υπολογισµό της δυναµικότητας κάθε δοµηµένη ιδιοκτησία µε χρήση κατοικίας θεωρείται ισοδύναµη µε 4 κλίνες ανεξαρτήτως εµβαδού. Οι ανωτέρω περιοχές θα αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της οικείας Π.Π.Ε.Α. θ. Των ακτών κολύµβησης που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύµβησης που συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ι. Των τµηµάτων των λατοµικών περιοχών και µεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά. 14

15 Β. Σε ό,τι αφορά τον χωροταξικό σχεδιασµό των µικρών υδροηλεκτρικών έργων: Με βάση το άρθρο 13 του ΕΠΧΣΑΑ, στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας, εντοπίζεται µεγάλη πυκνότητα εκµεταλλεύσιµου δυναµικού (υδατικά διαµερίσµατα υτικής Στερεάς Ελλάδας και της υτικής και Βόρειας Πελοποννήσου, βλ. ιάγραµµα 2). Πρόκειται για περιοχές κυρίως ηµιορεινές και ορεινές (δασικές ή χέρσες εκτάσεις), όπου η ύπαρξη του φυσικού πόρου (νερό) σε συνδυασµό µε την υψοµετρική διαφορά που επιτυγχάνεται από το σηµείο υδροληψίας µέχρι τον σταθµό παραγωγής ενέργειας, εξασφαλίζουν την σκοπιµότητα και βιωσιµότητα του έργου. Η χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε. αποκλείεται εντός των ακολούθως περιοχών (βλ. άρθρο 14 του ΕΠΧΣΑΑ): α. Των κηρυγµένων διατηρητέων µνηµείων της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και των άλλων µνηµείων µείζονος σηµασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50του ν. 3028/2002, καθώς και των οριοθετηµένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002. β. Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986. γ. Των Υγροτόπων διεθνούς σηµασίας (Υγρότοποι Ραµσάρ). δ. Των πυρήνων των Εθνικών ρυµών, των κηρυγµένων µνηµείων της φύσης και των αισθητικών δασών που δεν περιλαµβάνονται στις περιοχές της προηγούµενης περιπτώσεως 1.β. ε. Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σηµασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 2006/613/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ L 259της , σ.1). στ. Των παραδοσιακών οικισµών και των ιστορικών κέντρων ή τµηµάτων πόλεων. ζ. Των τµηµάτων των λατοµικών περιοχών και µεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά 6. η. Άλλων περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήµερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε. και για όσο χρόνο ισχύουν. 6 Η περίπτωση η. Άλλων περιοχών ή ζωνών που υπάγονται σήµερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση Μ.ΥΗ.Ε. και για όσο χρόνο ισχύουν καταργήθηκε από το Ν 3851 (ΦΕΚ 85/Α/2010): «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του ΥΠΕΚΑ». 15

16 Στα άρθρα 15 και 16 περιγράφονται ορισµένα ειδικά κριτήρια χωροθέτησης Μ.ΥΗ.Ε. καθώς και κριτήρια για την φέρουσα ικανότητα υποδοχέων Μ.ΥΗ.Ε. Γ. Σε ό,τι αφορά τον χωροταξικό σχεδιασµό λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές: Για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας: Ως περιοχές προτεραιότητας µπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας και κατά προτίµηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους, και µε δυνατότητες διασύνδεσης µε το ίκτυο ή το Σύστηµα. Ως ζώνες αποκλεισµού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, δηλαδή ζώνες στις οποίες πρέπει να αποκλείεται η εγκατάστασή τους, ορίζονται οι εξής κατηγορίες περιοχών: α. Τα κηρυγµένα διατηρητέα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και τα άλλα µνηµεία µείζονος σηµασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002,καθώς και οι οριοθετηµένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002. β. Οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986. γ. Οι πυρήνες των Εθνικών ρυµών, τα κηρυγµένα µνηµεία της φύσης και τα αισθητικά δάση που δεν περιλαµβάνονται στις περιοχές της προηγούµενης περιπτώσεως β. δ. Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σηµασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 2006/613/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής(ΕΕ L 259 της , σ. 1). ε. Τα δάση και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 όπως ισχύουν 7. Ειδικώς για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθµών σε πολυσύχναστους χώρους πρέπει, στο πλαίσιο της σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να καθορίζονται τα κατά περίπτωση κατάλληλα µέτρα για να µην υπάρχει οπτική όχληση. Όσον αφορά στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο: Ως προνοµιακές περιοχές χωροθέτησης θεωρούνται ενδεικτικά οι χώροι που ευρίσκονται πλησίον γεωργικών εκµεταλλεύσεων παραγωγής της πρώτης ύλης, ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, µεγάλων κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών µονάδων, µονάδων παραγωγής χαρτοπολτού, µονάδων παραγωγής χυµών και τοµατοπολτού, πάσης φύσεως γεωργικών ή κτηνοτροφικών βιοµηχανιών, ζωοτροφών κλπ. Ως ζώνες αποκλεισµού, δηλαδή ζώνες στις οποίες πρέπει να αποκλείεται η εγκατάστασή τους, ορίζονται οι περιοχές στις οποίες αποκλείεται και η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδοµής που καθορίζονται στους πίνακες του Παραρτήµατος VI του ΕΠΧΣΑΑ. Όσον αφορά στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της γεωθερµικής ενέργειας: Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της γεωθερµικής ενέργειας είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την ύπαρξη γεωθερµικού πεδίου στο οποίο εντοπίζεται αυτοτελές γεωθερµικό δυναµικό υψηλής ενθαλπίας. Εκ του γεγονότος τούτου, σε συνδυασµό µε την σπανιότητα της σχετικής ενεργειακής ύλης, ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της γεωθερµικής ενέργειας ορίζονται οι περιοχές της χώρας που διαθέτουν εκµεταλλεύσιµο γεωθερµικό δυναµικό, για τις οποίες έχει ήδη βεβαιωθεί η ύπαρξη γεωθερµικών πεδίων υψηλής θερµοκρασίας. Ως ζώνες αποκλεισµού των εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της γεωθερµικής ενέργειας, δηλαδή ως περιοχές στις οποίες δεν επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, ορίζονται οι περιοχές στις οποίες αποκλείεται και η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, καθώς και ζώνη πλάτους 500 µέτρων από τα όρια των εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των κατοίκων περιοχών, των Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, των Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα του άρθρου 10 του ν. 2742/1999, των θεµατικών πάρκων και των τουριστικών λιµένων, καθώς και των ατύπως διαµορφωµένων, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόµησης, τουριστικών και οικιστικών περιοχών. 7 Η περίπτωση στ. Άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σήµερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και για όσο χρόνο ισχύουν καταργήθηκε από το Ν 3851 (ΦΕΚ 85/Α/2010): «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 16

17 Όσον αφορά στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων νέων µορφών Α.Π.Ε.: Για τον καθορισµό κριτηρίων χωροθέτησης νέων µορφών Α.Π.Ε., συµπεριλαµβανοµένων αυτών που βρίσκονται µέχρι σήµερα σε πειραµατικό στάδιο, όπως η αξιοποίηση της ενέργειας της θάλασσας (κυµατική ενέργεια κ.ά), προβλέπεται, στο πρόγραµµα δράσης, η εκπόνηση σχετικών µελετών. Τέλος στο ΕΠΧΣΑΑ (Κεφάλαιο Ε, άρθρο 21) τονίζεται ότι τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, πρέπει να εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις των Ειδικών Πλαισίων, ενώ παράλληλα οφείλουν να εξειδικεύουν και να συµπληρώνουν τις επιλογές και ρυθµίσεις τους (άρθ.8 παρ.2 του ν.2742/1999). Επιπροσθέτως, κατά την αναθεώρηση ή τροποποίηση των ανωτέρω σχεδίων, λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την αναδιατύπωση των ρυθµίσεων εκείνων που ενδέχεται να δηµιουργούν αντιθέσεις ή αντιφάσεις προς τις κατευθύνσεις του αυτού του Ειδικού Πλαισίου. Η εκπόνηση των υποκείµενων χωροταξικών και πολεοδοµικών πλαισίων ή σχεδίων βαίνει παράλληλα προς την υλοποίηση του Ειδικού Πλαισίου και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή του. 17

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Επιστημονική Εσπερίδα για το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γραφείο Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

σταδιακής ανάπτυξης της εξωστρέφειας της Π Ε

σταδιακής ανάπτυξης της εξωστρέφειας της Π Ε 2.3.5 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας ανάπτυξη και διοικητική διάρθρωση Οι ειδικότερες κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.:

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------- ------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αργοστόλι, 14/06/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Χωροταξικός Σχεδιασµός Νόµος 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207Α /7-10-1999) Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τσακαρέστος Ιωάννης Προϊστάμενος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδας 1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. Ι. Σύσταση: Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΥΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ Οι τάσεις ανάπτυξης και το πλαίσιο δράσης καθορίζονται από: 1. Το ΕΣΠΑ 2. Το ΠΕΠ 3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 4. Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας: 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Α.1.1.β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Α.1.1.β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1.1 Η Χωροταξική ένταξη της περιφέρειας στον εθνικό, ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------

---------------------------- Προς : 1 Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Πέτρο Τατούλη, 2) Τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, 3) Τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Πελ/σου, 4) Το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

2.3.1 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας οικιστικό δίκτυο

2.3.1 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας οικιστικό δίκτυο 2.3.1 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας οικιστικό δίκτυο Οι πρώτες πέντε κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ σε ότι αφορά το οικιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ως κύρια στοιχεία ανάλυσης της χωροταξικής ένταξης της περιφέρειας εξετάζονται (όπως αναφέρονται και στις προδιαγραφές της µελέτης), ο ρόλος της στο εθνικό, ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΔ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ ΣΧΟΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ ( ΑΡΘΡΑ 4 & 5 Χωρική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα