ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ Ένα Πρόγραµµα Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Ανάπτυξης στα Σχολεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ Ένα Πρόγραµµα Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Ανάπτυξης στα Σχολεία"

Transcript

1 ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡ ΙΑ Ένα Πρόγραµµα Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Ανάπτυξης στα Σχολεία Μαγδαληνή Αγραφιώτη, ψυχολόγος-οικογενειακή θεραπεύτρια, συντονίστρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Ανάπτυξης. Ράνια Γεωργιάδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 Ευγενία Κακούτη, Καθηγήτρια Γερµανικών Μιχάλης Λαγουµιτζής, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 Χρυσούλα Μπουγιούκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας κυρίως, αλλά και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία και ανήκει στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η κεντρική φιλοσοφία του είναι βασισµένη στην πεποίθηση ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη θετικών ανθρωπίνων σχέσεων στο σχολείο όπου όλοι νοιάζονται ο ένας για τον άλλον, περικλείουν, δεν αποκλείουν. Αυτή η ανάπτυξη να είναι ίση σε σπουδαιότητα µε τους ακαδηµαϊκούς στόχους. Το πρόγραµµα αυτό έχει ήδη εφαρµοστεί επανειληµµένα από δασκάλους και µία καθηγήτρια ξένης γλώσσας σε διαφορετικές τάξεις του ηµόσιου ηµοτικού σχολείου, στο ολοήµερο, στη βιβλιοθήκη και σε εξατοµικευµένη διδασκαλία. Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν γενικά πολύ θετικά. Τα θετικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε µαρτυρίες γονιών και διευθυντών, είναι µακροπρόθεσµα. Το θεωρητικό υπόβαθρο, η µεθοδική εφαρµογή του προγράµµατος και τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται στο βιβλίο «Μάθηση µε το Νου και την Καρδιά, οι Εµπειρίες µας από Πρόγραµµα Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Ανάπτυξης», Αθήνα, 2009 εκδόσεις Γρηγόρη. 1. Eισαγωγή. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας κυρίως, αλλά και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Συνίσταται στην κατάρτιση σε συνειδητή και θεσµοθετηµένη ανάπτυξη των θετικών ανθρωπίνων σχέσεων στο σχολείο ως ισότιµη σε σπουδαιότητα και συνυφασµένες µε τους ακαδηµαϊκούς στόχους. Σκοπός του προγράµµατος είναι να συµβάλλουµε κατ αρχάς στο να απελευθερώσουν οι δάσκαλοι τις ψυχικές και δηµιουργικές τους δυνάµεις, ώστε να είναι αποτελεσµατικότεροι στη δουλειά τους. εν έχουµε καµία πρόθεση να δώσουµε το πρόγραµµα αυτό ως εργαλείοτυφλοσούρτη. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη δική τους δηµιουργικότητα βασισµένοι στις συγκεκριµένες καταστάσεις που αντιµετωπίζουν, αρκεί να έχουν ένα πλαίσιο σκέψης βασισµένο σε επιστηµονικά δεδοµένα. Μας ενδιαφέρει πώς µπορούµε να συµβάλλουµε ώστε το σχολείο να είναι ένας χώρος όπου όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί νοιάζονται ο ένας για τον άλλον και βελτιώνουν τη συλλογική τους συνείδηση. Μέσα σε ένα τέτοιου είδους πλαίσιο, θεωρούµε ότι το σχολείο ως θεσµός µπορεί να ενισχύσει την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Έχοντας υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, θεωρούµε ότι θα είναι σε θέση να ισορροπούν το πανανθρώπινο δίλληµα πως ISSN

2 βρίσκουν τη χρυσή τοµή ανάµεσα στο να είναι ο εαυτός τους και ταυτόχρονα να είναι αποδεκτά από την οµάδα αναφοράς τους. Αν και ασχοληθήκαµε µε επί µέρους προβλήµατα, όπως την συναισθηµατική πλευρά της αντιµετώπισης των µαθησιακών δυσκολιών ή της επιθετικότητας, ή τα προβλήµατα των µεταναστών ή οµογενών, σκόπιµα δεν δώσαµε έµφαση σε εξειδικευµένα προβλήµατα και πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν. Κάτι τέτοιο το θεωρούµε αποσπασµατική αντιµετώπιση. Αντίθετα, θεωρούµε ότι όλες οι εκφράσεις του σχολείου είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε τις θετικές ανθρώπινες σχέσεις. Το πόσο συµβατό είναι το πρόγραµµα αυτό µε τη χάραξη της πολιτικής της παιδείας από το Ελληνικό Κράτος είναι φανερό όταν διαβάσουµε τα ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας. Παραδείγµατος χάριν στο ΦΕΚ, τεύχος 2, αριθµός φύλλου 303, 13/02/ 2003 διαβάζουµε: «Oι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις οι οποίες σχετίζονται µε την ανάπτυξη της φυσικής και ψυχικής τους υγείας, πρέπει να αποτελούν το βασικό συστατικό στοιχείο της παιδείας κάθε µαθητή, ώστε αργότερα ως ενήλικας, να είναι υπεύθυνος για την ποιότητα τόσο της δικής του ζωής όσο και αυτής του κοινωνικού συνόλου στο οποίο εντάσσεται. Αυτό δηλαδή που κάνουµε δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρµογή των σκοπών του Υπουργείου Παιδείας.. Σε ποιες επιστηµονικές βάσεις στηρίζεται το Πρόγραµµα: Α. Στις έννοιες της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης κατά Peter Salovey, John Mayer, (1993) καθώς επίσης κα κατά R. Bar-On & J. Parker (2000). Επί πλέον, στις αρχικές της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης αλλά και επαναδιατυπωµένες έννοιες της Κοινωνικής Νοηµοσύνης κατά Daniel Goleman (1998 και 2006). Β. Στις έρευνες της νευροψυχολογίας της τελευταίες τριακονταετίας οι οποίες δικαιώνουν την άποψη ότι τα συναισθήµατα είναι πιο µεταδοτικά από ότι φανταζόµαστε τα συναισθηµατικά αντανακλαστικά και παρορµήσεις είναι µεν βιολογικά προγραµµατισµένα αλλά µε την αυτοπαρατήρηση και την στήριξη ανθρώπων που εµπιστευόµαστε µπορούµε να εκπαιδευτούµε προς όφελος της προσωπικής µας εξέλιξης. Με συναισθηµατικά αντανακλαστικά εννοούµε τις πυροδοτήσεις τις µη ελεγχόµενες. Παράδειγµα είναι η χαοτική κατάσταση, οι φωνές όταν έχουµε χάσει τον έλεγχο, ακόµα και η λεκτική και µη λεκτική βία. Γ. Στις έννοιες της Θεωρίας Φυσικών Συστηµάτων κατά Murray Bowen (Titelman, 1998, Ζερβάνος, 2009) και άλλων µε συστηµική προσέγγιση. Με βάση αυτές τις έννοιες λαβαίνουµε υπόψη το σχολείο ως ένα συναισθηµατικό σύστηµα και τις έχουµε ως οδηγό για το πότε και πώς οι σχέσεις είναι λειτουργικές και πότε ή πώς όχι. Όταν λέµε συναισθηµατικό σύστηµα εννοούµε τις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι διαποτισµένες µε συναισθήµατα. Ανά πάσα στιγµή βιώνουµε συναισθήµατα, τα οποία εκφράζουµε ανάλογα µε τις πεποιθήσεις, τα βιώµατα µας και την ποιότητα των σχέσεων που έχουµε ξεχωριστά µε κάθε άλλον ειδικά µε τους σηµαντικούς άλλους. Τα συναισθηµατικά αντανακλαστικά είναι µέρος του συναισθηµατικού συστήµατος. Ένας τρόπος να αντιλαµβανόµαστε τι συµβαίνει σε ένα σχολικό σύστηµα είναι να παρατηρούµε το συναισθηµατικό κλίµα. Το συναισθηµατικό κλίµα είναι το ISSN

3 κυρίαρχο βίωµα των σχέσεων. Παράδειγµα, πώς νιώθουµε συνήθως µέσα στην τάξη ή γενικότερα στο σχολείο στο οποίο εργαζόµαστε; Βρισκόµαστε σε συνεργατική, ήρεµη ατµόσφαιρα ή σε µία χαοτική ή ανταγωνιστική κατάσταση; Σηµειώνουµε ότι χρησιµοποιούµε εναλλάξ την έννοια «Κοινωνική και Συναισθηµατική Ανάπτυξη»,«Συναισθηµατική Νοηµοσύνη», «Κοινωνική Νοηµοσύνη». 3. Ο ορισµός της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης. Ο αρχικός ορισµός κατά Daniel Goleman είναι: Η «Συναισθηµατική Νοηµοσύνη» αναφέρεται στην ικανότητα για την αναγνώριση των δικών µας συναισθηµάτων και των συναισθηµάτων των άλλων, για την ικανότητα να κινητοποιούµε τους εαυτούς µας, για την κατάλληλη ρύθµιση των συναισθηµάτων µας εσωτερικά και στις σχέσεις µας. Περιγράφει ικανότητες διακριτές αλλά και συµπληρωµατικές της ακαδηµαϊκής νοηµοσύνης, των καθαρά γνωστικών ιδιοτήτων που µετρούνται µε το είκτη Νοηµοσύνης». ( Goleman, 1998 σ. 317). Στόχος της ανάπτυξης της Συναισθηµατικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι η διερεύνηση και η κατανόηση των συναισθηµάτων και ή όχι η καταπίεση και αναχαίτιση τους. 3.1 Τα κεντρικά σηµεία της Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης. Αυτά είναι: η Προσωπική Επάρκεια και Κοινωνική Επάρκεια τα οποία µε τη σειρά τους αναλύονται η πρώτη σε: α) Αυτογνωσία, Αυτορρύθµιση, διαχείριση Κινήτρων και δεύτερη σε: β) Ενσυναίσθηση, Επικοινωνία, Χειρισµό συγκρούσεων, Ικανότητα για Συνεργασία. Ως προς την Προσωπική Επάρκεια δίνουµε έµφαση στο να δίνουν τα παιδιά όνοµα στα συναισθήµατα τους και στο να διαχειρίζονται κατάλληλα τις παρορµήσεις τους. Με τη διαχείριση των παρορµήσεων και την ανάπτυξη της ικανότητας να αναβάλει το παιδί την άµεση ικανοποίηση επιθυµιών εξασκείται στο να αντέχει να περιµένει για ένα ολοκληρωµένο και µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα των προσπαθειών του. Οι έρευνες τονίζουν ότι αυτά τα παιδιά έχουν λιγότερες πιθανότητες για παραβατική συµπεριφορά και περισσότερες για ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική επιτυχία. (Τσιάντης, Ι.,2008, σελ. 3 ) Ως προς την Κοινωνική επάρκεια δίνουµε έµφαση στο να δηµιουργούµε συνθήκες ώστε τα παιδιά να δείχνουν αλληλεγγύη και αλληλοσεβασµό ώστε να δηµιουργηθεί µαθησιακό κλίµα αποδοχής από τους συνοµηλίκους και διδάσκοντες. 3.2 Η επαναπροσδιόριση του ορισµού Ο Daniel Goleman επαναπροσδιορίζει τον ορισµό και την ονοµάζει Κοινωνική Νοηµοσύνη. Με αυτόν τον νέο ορισµό δίνει πιο πολύ έµφαση στην αλληλεγγύη και την ενσυναίσθηση. «Έτσι το επίκεντρο στης Κοινωνικής Νοηµοσύνης διευρύνεται από τη θέση ενός ατόµου στην προοπτική των δύο, από τις ικανότητες που υπάρχουν σε ένα άτοµο σε αυτές που προκύπτουν όταν το άτοµο αυτό εµπλέκεται σε µία σχέση. (Γκόλεµαν, 2006 σελ. 24) Ο λόγος που επαναπροσδιορίζει αυτόν τον ορισµό είναι να δώσουµε µεγαλύτερη σηµασία στην επιρροή που ασκούµε ο ένας τον άλλον µέσα από τις αλληλεπιδράσεις ISSN

4 µας και τις συνέπειες αυτών. Σε πολλά σηµεία του ίδιου βιβλίου περιγράφει έρευνες νευροεπιστηµόνων οι οποίοι ανακάλυψαν ότι το νευρικό µας σύστηµα είναι σχεδιασµένο να είµαστε κοινωνικοί. Σχεδιασµένο να αλληλεπιδρούµε, κατά την αλληλεπίδραση να επηρεάζουµε και να επηρεαζόµαστε. Όσο πιο στενά συνδεδεµένοι είµαστε µε τους ανθρώπους αυτούς ή όσο περισσότερο χρόνο περνάµε µαζί τους τόσο µεγαλύτερη είναι η επιρροή. Αυτή τη επιρροή την ονοµάζει «συναισθηµατικό ταγκό», και «χορό των συναισθηµάτων».τα συναισθήµατα τα βιώνουµε στο σώµα µας. Συναισθήµατα, σκέψη, σώµα αλλεπιδρούν και µέσω των ορµονών επηρεάζεται η λειτουργία της καρδιάς, το ανοσοποιητικό και όλο µας το βιολογικό σύστηµα. Οι στρεσογόνες σχέσεις µελετώνται για το πώς επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστηµα και εποµένως την σωµατική µας υγεία. (Γκόλεµαν, 2006, σελ.15) Ποια µπορεί να είναι η ωφέλεια της ανάπτυξης της ενσυναίσθησης για τα ίδια τα παιδιά που την ασκούν; ο Reuven Bar-On στο βιβλίο που έχει επιµεληθεί: Educating People to Be Emotionally Intelligent (Bar-On, 2007 σελ.30) µας λέει ότι έχουν µακροπρόθεσµα οφέλη: απολαµβάνουν καλές σχέσεις, γίνονται αποτελεσµατικοί γονείς και είναι ικανοί και ικανές να ρυθµίζουν το άγχος τους ώστε µε αποτελεσµατικότητα να παρεµβαίνουν και να βοηθούν τους άλλους. Ο Bar-On, αναφέρεται ουσιαστικά στην ανάγκη των ανθρώπων για συναισθηµατική σύνδεση. Αυτή δεν συνίσταται µόνο σε αγάπη αλλά σε έµπρακτη φροντίδα της ποιότητας της σχέσης. Αυτό φαίνεται στην πράξη από τη δουλειά που έβαλαν οι συνεργάτες στην τάξη τους και πως το νοιάξιµο από µέρους των µαθητών προέκυψε µέσα από την ίδια τη διαδικασία χωρίς να κάνουν καθόλου διδαχή για αυτό. Ο David Gruder, µιλώντας για το τι σηµαίνει συναισθηµατική σύνδεση λέει: ότι είναι βασικά η συναισθηµατική παρουσία του ενηλίκου στα ευχάριστα και στα δύσκολα του παιδιού. Ότι ακούει µε προσοχή τα συναισθήµατα του χωρίς να του υπαγορεύει πώς να αισθάνεται. Του επιβεβαιώνει το δικαίωµα να χαίρεται. Του δείχνει εµπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρει όταν δυσκολεύεται. Με αυτόν τον τρόπο, έµµεσα του διδάσκει ότι καλά πράγµατα µπορεί να τα πετύχει ύστερα από επιµονή και ότι η δυσκολία µπορεί να είναι προσωρινή.(gruder, D.,2007, σελ.84) Θα προσθέταµε ότι η βελτίωση των σχέσεων στο σχολικό σύστηµα θεωρείται από πολλούς ως βασικός παράγοντας για την µείωση κοινωνικών προβληµάτων όπως αντικοινωνική συµπεριφορά, αποξένωση, διαταραχές της συµπεριφοράς, σχολική αποτυχία, τάση για κατανάλωση ουσιών. Αντίστροφα, οι θετικές ανθρώπινες σχέσεις συσχετίζονται µε προστατευτικούς παράγοντες όπως ανάπτυξη δεσµών που οδηγούν στην εµπιστοσύνη, την ασφάλεια, την αποδοχή και την ανάπτυξη θετικών κοινωνικών σχέσεων. (Lantieri, 1992, σελ.15) 4. Η Εφαρµογή του Προγράµµατος. Την διακρίνουµε σε έµµεση και άµεση 4.1 Έµµεση είναι εκείνη που διαπερνά όλες τις σχέσεις µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων και µεταξύ των µαθητών. Παράδειγµα έµµεσης είναι όταν φτάσει ο δάσκαλος στο προαύλιο, συναντήσει τους µαθητές, τους αποκαλεί µε τα ονόµατα τους, τους κοιτάζει και τους χαιρετάει φιλικά. Τότε ήδη στα πρώτα δευτερόλεπτα της σχολικής ηµέρας βάζει σε πράξη την αποτελεσµατική επιρροή του δασκάλου σε αυτό που λέµε «δυναµική στις σχέσεις». Έπειτα, αν χαιρετάει φιλικά και ζεστά ένα µαθητή που χθες του έκανε έντονα παρατήρηση, του δίνει το µήνυµα µε τον χαιρετισµό ότι η παρατήρηση ήταν για κείνη ISSN

5 τη συγκεκριµένη την πράξη σε εκείνον τον χρόνο. Με άλλα λόγια του λέει: «ξεχωρίζω εσένα ως άνθρωπο από τις πράξεις σου». Αυτό λέγεται αποπεριθωριοποίηση. Καθ όλη τη σχολική διάρκεια στόχος είναι είναι η εξασφάλιση θετικού κλίµατος από τη µεριά του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας. Εκείνος ή εκείνη στηρίζει ψυχολογικά τους µαθητές και προκαλεί το ενδιαφέρον τους. Εκφράζει υψηλές προσδοκίες για αυτούς, επιλέγει µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις σε θέµατα διδασκαλίας και οργάνωσης, τους παρέχει άµεσες ανατροφοδοτήσεις, δηµιουργεί οικογενειακή ατµόσφαιρα, ενθαρρύνει την διαπροσωπική επικοινωνία και συνεργασία, αποτιµά θετικά την επιτυχία, διατυπώνει ξεκάθαρους κανόνες συµπεριφοράς, προσδίδει ακαδηµαϊκό προσανατολισµό στη σχολική εργασία και εκφράζει έµπρακτα την εµπιστοσύνη προς τους µαθητές Η Άµεση Εφαρµογή αναφέρεται σε συγκεκριµένες δραστηριότητες σχεδιασµένων για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων. Οι δραστηριότητες του προγράµµατος είναι βιωµατικές και οι περισσότερες οµαδικές. Το πρόγραµµα κάθε φορά διαφοροποιείται ανάλογα µε την τάξη και το δυναµικό της εκάστοτε οµάδας µας. Ένα σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων στηρίζεται στην άσκηση ηρεµίας και την καθοδηγούµενη εικονοπλασία, όπου ο εκπαιδευτικός ασκεί τα παιδιά σ αυτές τις διαδικασίες σταδιακά. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσµατικές, όταν εργαζόµαστε πάνω στα συναισθήµατα, τις ανάγκες των παιδιών ή γενικότερα σε θέµατα αυτογνωσίας. Τα παιδιά έχουν το χρόνο να ηρεµήσουν, να αισθανθούν, να αντιληφθούν, να σκεφτούν, να βγάλουν συµπεράσµατα για διάφορες καταστάσεις που έχουν βιώσει αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τη φαντασία τους. Στη συνέχεια απεικονίζουν ή καταγράφουν την εµπειρία τους, προκειµένου αυτή να θεµελιωθεί κι έπειτα όποιος θέλει τη µοιράζεται µε την οµάδα. Οι συζητήσεις που συνοδεύουν συνήθως τις δραστηριότητες είναι γόνιµες και ωφέλιµες για όλους, αφού ό,τι αποκοµίζουµε, το αξιοποιούµε στην καθηµερινότητά µας, για να αιτιολογήσουµε καταστάσεις που βιώνουµε, να αλλάξουµε συµπεριφορές, να πιστέψουµε πιο πολύ στον εαυτό µας και να συνεχίσουµε µε περισσότερο θάρρος και ενδιαφέρον πάνω σ αυτό µε το οποίο ασχολούµαστε κάθε φορά. Η άµεση ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηµατικής νοηµοσύνης, λοιπόν όπως ονοµάζεται η εφαρµογή του προγράµµατος στηρίζει και υποβοηθά την έµµεση ανάπτυξή της, η οποία υλοποιείται κάθε στιγµή µέσα από τη διδακτική και παιδαγωγική µας στάση απέναντι στα παιδιά και γενικά µε το έµπρακτο ενδιαφέρον µας προς αυτά. Η προσέγγισή µας, εν τέλει, είναι ολιστική και οι προσπάθειές µας, για την κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών µας, διάχυτες σ όλη την εκπαιδευτική µας διαδικασία. Κάτι που θα έπρεπε επίσης να σηµειωθεί σχετικά µε τις δραστηριότητες του προγράµµατος είναι πως οι περισσότερες εξελίσσονται σε κύκλο ακολουθώντας συγκεκριµένους κανόνες, όπως εξάλλου γίνεται σε κάθε παιχνίδι, και µε απόλυτο σεβασµό στα µέλη της οµάδας, γι αυτό και η συµµετοχή στις δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτική. Αν και σπάνια είχαµε περιπτώσεις µαθητών που αρνήθηκαν να λάβουν µέρος. Αλλά κι όταν συνέβη αυτό, είχαν την υποχρέωση να παρακολουθούν, αφενός, επειδή ωφελούνταν ακούγοντας ή παρατηρώντας τους συµµαθητές τους και αφετέρου για να είναι σε θέση να µπουν ISSN

6 στη διαδικασία όποτε το επιθυµήσουν, όπως κι έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις αποχής. Επίσης, ο χρόνος του ωρολόγιου προγράµµατος που αξιοποιούµε για την άµεση ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηµατικής νοηµοσύνης είναι οι ώρες της Ευέλικτης Ζώνης και µάλιστα στα πλαίσια των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας, καθώς επίσης και στα πλαίσια του Ολοήµερου Σχολείου ή ως άτυπες δραστηριότητες στη Βιβλιοθήκη. Στην βιβλιοθήκη είχαµε την ευκαιρία να κάνουµε και εξατοµικευµένη διδασκαλία πέρα από τις υποχρεώσεις µας ως δάσκαλοι. Επίσης κάποιες δραστηριότητες, βρήκαµε τον χρόνο να τις εφαρµόσουµε κατά την επίσηµες ώρες διδασκαλίας. Αυτό όχι µόνο δεν αφήρεσε από την διδασκαλία της σχολικής ύλης αλλά την διευκόλυνε γιατί, αντί να σπαταλάµε δυνάµεις σε προσπάθεια για πειθαρχία, κερδίσαµε τη συνεργασία των µαθητών. Κλείνοντας θα αναφέρουµε, όσο πιο επιγραµµατικά γίνεται, τα αποτελέσµατα που έχουµε σε γενικές γραµµές από την εκάστοτε εφαρµογή του προγράµµατος. Έτσι, λοιπόν, έχουµε πρώτα απ όλα : Αλλαγή στον τρόπο σκέψης του δικού µας και των µαθητών µας. Οι µαθητές µας δίνουν όνοµα στα συναισθήµατά τους. Αυξάνουν την αυτογνωσία και την αυτοεκτίµησή τους. Γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι και δείχνουν ωριµότητα. Αποδέχονται το διαφορετικό και τολµούν το καινούριο, έχονται και αξιοποιούν θετικά τα λάθη τους. Συναισθάνονται, ενεργούν άµεσα όταν κάποιος τους χρειάζεται, επιβραβεύουν τις καλές πράξεις των συµµαθητών τους και είναι αλληλέγγυοι. Βελτιώνουν τον τρόπο συµπεριφοράς τους, µιλούν καλύτερα, επικοινωνούν κάνοντας χρήση του διαλόγου και περιορίζουν τη χρήση βίας, αποκτώντας οµαδικό πνεύµα. Αυξάνουν την ακαδηµαϊκή επίδοση, ειδικά εκείνοι που αισθάνονταν παραγκωνισµένοι και µειώνουν την αδιαφορία για το µάθηµα. Τέλος, φθάνουµε σε σηµείο να συνεννοούµαστε «µε τα µάτια» εξοικονοµώντας έτσι πολύτιµο διδακτικό χρόνο. Η ικανότητα που αποκτήσαµε σταδιακά ν αντιλαµβανόµαστε άµεσα πώς αισθάνονται σε κάθε περίπτωση οι µαθητές µας, µας βοήθησε να κατανοούµε τις περισσότερες φορές τη συµπεριφορά τους και να αντιµετωπίζουµε τις εκάστοτε καταστάσεις µε περισσότερη ψυχραιµία και αποτελεσµατικότητα. Κατανοώντας τις ανάγκες τόσο των µαθητών όσο και τις δικές µας και την ορθότερη διαχείριση των συναισθηµάτων µας, είχαµε ένα εργαλείο στα χέρια µας, µε το οποίο µπορούσαµε να τους πλησιάσουµε ουσιαστικά, βοηθώντας τους να αισθανθούν ότι µπορούν να τα καταφέρουν σε πολλαπλά επίπεδα ακαδηµαϊκού και κοινωνικού χαρακτήρα. ( Αγραφιώτη, Μ. Γεωργιάδου, Ρ., Κακούτη, Ε., Λαγουµιτζής, Μ. Μπουγιούκου Χ.,2009, σ. 273) Μετά από όλα αυτά εννοείται ότι δεν υπάρχουν µαγικές συνταγές ούτε γίνονται θαύµατα µικρά - µικρά ίσως - χρειάζεται όµως κόπος, υποµονή, επιµονή, συνέπεια, προσοχή ως προς τις προσδοκίες µας και εµπιστοσύνη στους µαθητές µας. Φυσικά δεν αποθαρρυνόµαστε, όταν δεν µπορούµε να έχουµε άµεσα αποτελέσµατα, αφού τα πάντα στη µάθηση οικοδοµούνται σιγά - σιγά και στον κατάλληλο χρόνο. Το σίγουρο είναι ότι η καθηµερινότητά µας µπορεί να γίνεται πιο χαρούµενη στο σχολείο τόσο για τα παιδιά όσο και για εµάς. Η εµπειρία µας άλλωστε έδειξε πως τα ISSN

7 παιδιά έχουν ανάγκη την ουσιαστική επικοινωνία µε τους ενήλικες και όταν ο δάσκαλος νοιάζεται, θα µάθουν να νοιάζονται κι αυτά! ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ο ιστότοπος στον οποίο µπορείτε να βρείτε περισσότερα για το Εργαστήρι Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Νοηµοσύνης: Salovey, P., Hsee, C., & Mayer, J. D. (1993). Emotional intelligence and the selfregulation of affect. In D.M. Wegner & J.W. Pennebaker (Eds.) Handbook of Mental Control (Pp ). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Bar-On, R.& Parker J.D.A (Eds.) (2000). Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco, Jossey-Bass. Bar-On.R., Maree, J.G. & Elias, M.J. (2007). Educating People to be Emotionally Intelligent, London, Praeger publications. Goleman, D.(1998). Working with Emotional Intelligence. New York. Bloomsbury publications. Γκόλεµαν, Ντ. (2006). Κοινωνική Νοηµοσύνη. ( Χ.Ξενάκη µετ). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα Titelman, P. (ed.) (1998). Clinical Applications of Bowen Family Systems Theory.New York. The Haworth Press. Ζερβάνος, Κ.(2009). Οικογενειακά Συστήµατα. Αθήνα. Εκδόσεις Αίολος. Τσιάντης, Ι.(2008) το Φαινόµενο του Εκφοβισµού ή Θυµατοποίησης. Ιστότοπος της Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. Ανακτήθηκε στις 12 Μαρτίου 2009 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 26.pdf Gruder, D., (2007). The New IQ, How Integrity Intelligence Serves You,, Your Relationships, and Our World, New York, Elite Books. Lantieri, L & Patti J.(1996). Waging Peace in our Schools. New York, Beacon Press Αγραφιώτη, Μ. Γεωργιάδου, Ρ., Κακούτη, Ε., Λαγουµιτζής, Μ. Μπουγιούκου Χ.,2009, «Μάθηση µε το Νου και την Καρδιά, οι Εµπειρίες µας από Πρόγραµµα Κοινωνικής και Συναισθηµατικής Ανάπτυξης», Αθήνα, 2009, Eκδόσεις Γρηγόρη. ISSN

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ «ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ» Ένα πρόγραμμα εφαρμογής της συστημικής σκέψης στο σχολικό περιβάλλον Οι εμπειρίες μας σε μερικά δημόσια σχολεία στην Αθήνα Συνέδριο της EFTA, Παρίσι, Οκτώβριος 2010 Ομιλήτριες

Διαβάστε περισσότερα

παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης: µια εκπαιδευτική έρευνα δράσης»

παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης: µια εκπαιδευτική έρευνα δράσης» ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «Η οµαδοσυνεργατική µάθηση ανάµεσα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαιδευτική πράξη απόρροια της «συναισθηματικής γλώσσας» του εκπαιδευτικού

Η εκπαιδευτική πράξη απόρροια της «συναισθηματικής γλώσσας» του εκπαιδευτικού Η εκπαιδευτική πράξη απόρροια της «συναισθηματικής γλώσσας» του εκπαιδευτικού Κιτσάκη Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Παναγάκη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ - Άνθης Κ. Χρήστος Κακλαµάνης Κ. Θωµάς, Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ηγετικών στελεχών στην Εκπαίδευση. - Καζαντζής Χρήστος, Για ένα σχεδιασµό Προγραµµατισµό της Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας)

Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας) Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας) Ζάρρα-Φλούδα Μαρία 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, mariazarraf@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συνοπτική Αναφορά Μάρτιος 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής *Στο παρόν κείµενο, ο όρος «inclusive education» αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΥΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΥΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΥΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ «ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εισηγήτρια:, PhD Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα Α Μέρος: Συναισθηματική Νοημοσύνη 1. Ιστορική Αναδρομή 3 2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 6 2.1.Αυτεπίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α.Μ. Μ35/09

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας.

Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας. Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας. Βασίλαρου Βασιλική, εκπαιδευτικός ΠΕ 60 Περίληψη: Η ανθρώπινη νοηµοσύνη είναι ένα πλέγµα από ικανότητες νοηµοσύνες που συνδυάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Συµβουλευτική και Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στο δηµοτικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Συµβουλευτική και Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική στο δηµοτικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Ανάπτυξη και Συµβουλευτική της Σταδιοδροµίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συµβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 365 3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο Γραµµατική Σαµαρά Νηπιαγωγός Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται έντονοι προβληµατισµοί σχετικά µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. Η χρήση του µουσικού παιχνιδιού στην άτυπη µουσική διδασκαλία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. Η χρήση του µουσικού παιχνιδιού στην άτυπη µουσική διδασκαλία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Η χρήση του µουσικού παιχνιδιού στην άτυπη µουσική διδασκαλία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπουλασίκη Μαρία Α.Μ. 36/05 Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρούτσος Πολύβιος

Διαβάστε περισσότερα

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Α-Ω Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Aνακαλύψτε τον κόσμο του Σχολείου μας και δείτε πώς κάθε λέξη μπορεί να μεταμορφωθεί σε διαφορετικές σχολικές εμπειρίες καλωσήλθατε στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «Η Διαχείριση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στον Εργασιακό Χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Περίληψη Αλήθεια τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Γιατί είναι πιο σημαντική από το IQ; Ποια η σχέση ΕQ με το IQ; Ποια η σχέση του ΕQ με τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη

Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη Εποπτεία: Αριστοτέλης Ράπτης Καθηγητής Συµβουλευτική Παιδαγωγική: Αθανασία Ράπτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ... 4 Οι στόχοι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα