ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 16 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΕΓΛΕΡΗΣ Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Σύµβουλος, ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ Λέξεις κλειδιά: Καινοτοµικές, Θερµοµονωτικές Πλάκες Μικρού Πάχους ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε συνέχεια σχετικής ηµερίδας του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών, (Ενηµ. ελ. ΤΕΕ 2416/ ) µε θέµα Σύγχρονα Θερµοµονωτικά υλικά, απαιτήσεις και προοπτικές νέων προϊόντων σε µια εξελισσόµενη αγορά, και ενισχυµένος από την πολυετή πείρα µου σε καινοτοµικές θερµοµονωτικές πλάκες µικρού πάχους, επιχειρώ µια αντικειµενική παρουσίαση των υλικών αυτών, καθώς έχω διαπιστώσει την όχι και τόσο ευρεία και πλήρη ενηµέρωση συναδέλφων µηχανικών και κατασκευαστών. Πρόκειται για πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ειδικής όµως κατεργασίας, πάχους 3 και 6 χιλιοστών για εσωτερική κυρίως χρήση, και κατά συνέπεια ιδανικών για ενεργειακή αναβάθµιση κυρίως υφιστάµενων παλαιών, αλλά και γιατί όχι, νεόδµητων κτιρίων και κατασκευών που δεν έχουν την ευχέρεια δέσµευσης χώρου για θερµοµόνωση µε µεγαλύτερου πάχους συµβατικές πλάκες. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του προαναφερόµενου καινοτοµικού υλικού συνάδουν µε τις απόψεις και κατευθύνσεις του κ. προέδρου και διευθύνοντα συµβούλου του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών, καθηγητή κ. Πέτρου Π. Γρούµπου, τις οποίες µεταφέρω αυτολεξεί, όπως δηµοσιεύτηκαν στο προαναφερόµενο ενηµερωτικό δελτίο ΤΕΕ, και οι οποίες χαρακτηρίζουν ως αναµφισβήτητο γεγονός το ενεργειακό πρόβληµα, το οποίο µας οδηγεί µε µαθηµατική βεβαιότητα στο αυταπόδεικτο συµπέρασµα της αναγκαιότητας δηµιουργίας νέων

2 Σελίδα 2 από 16 σύγχρονων θερµοµονωτικών υλικών, που να απαντούν στις απαιτήσεις µιας ραγδαίας εξελισσόµενης αγοράς, η οποία στον συγκεκριµένο τοµέα επιζητεί αγωνιωδώς ριζικές λύσεις µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Το πάχος των θερµοµονωτικών πλακών, για τις οποίες γίνεται λόγος, δηλαδή των 3 και 6mm, συνηγορεί αβίαστα στην πρόθεσή µας να µην παρουσιάσουµε το θέµα µας ως διαφήµιση συγκεκριµένου προϊόντος, συγκεκριµένης εταιρείας, αλλά ως ευκαιρία ενηµέρωσης χρηστών, µηχανικών, επαγγελµατιών, κατασκευαστών, αλλά και κάθε συλλογικής κίνησης ευαισθητοποιηµένων πολιτών, και επί πλέον, γιατί όχι και της αρµόδιας πολιτικής και τεχνικής ηγεσίας µε απώτερο και επιδιωκόµενο σκοπό και στόχο την δηµιουργία κτιρίων και κατασκευών περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένων.. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για οικονοµία χώρου αλλά και κυρίως χρόνου, αµέσως παραθέτω στον πίνακα 1 τα φυσικά χαρακτηριστικά της λεπτής πολυστερίνης, ειδικής κατεργασίας, η οποία εδώ και χρόνια κυκλοφορεί µε µεγάλη επιτυχία και χρήση στην Ευρωπαϊκή αγορά, όχι επαρκώς όµως στη Ελληνική, προς σύγκριση µε τις πασίγνωστες και ευρύτατα χρησιµοποιούµενες πλέον θερµοµονωτικές πλάκες 3,5cm, κλπ. Στις τελευταίες στήλες του πίνακα 1 της επόµενης σελίδας παραθέτω ορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά, για τα πάχη που αναφέρονται, εισαγόµενης θερµοµονωτικής πλάκας εξηλασµένης πολυστερίνης πολύ καλής ποιότητας.

3 Σελίδα 3 από 16 Φυσικά Χαρακτηριστικά (µέσες τιµές) Μονωτική Πλάκα Μονάδα Μέθοδος Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης ** Πάχος 3 6 mm DIN 30mm, 60mm Πυκνότητα Kg/m έως 35 kg/m 2 Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας, µέση θερµ. 10 ο C, λ Αξία υπολογισµού θερµικής αγωγιµότητας κατηγορίας 035 Αντοχή θερµοπερατότητας, 1/Λ Συντελεστής θερµικής διείσδυσης, b Συντελεστής αντίστασης στη διαπερατότητα υδρατµών Μ Ισοδύναµο στη διάχυση πάχος στρώµατος αέρος sd Συντελεστής γραµµικής θερµικής διαστολής Αντοχή στη θλίψη σε 10% συµπίεση Αντοχή στον εφελκυσµό κατά µήκος Εγκάρσια Επιµήκυνση σε θραύση κατά µήκος εγκάρσια Απορρόφηση νερού, διαβροχή Συµπεριφορά σε περίπτωση πυρκαγίας * Όρια θερµοκρασίων λειτουργίας Μέτρο διόρθωσης ηχοµόνωσης (σε συνδιασµό µε παρκέτο) ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣΠΑΧΟΥΣ 3MM, 6MM, 30MM, 60MM Πίνακας 1 0,030 0,030 W/mK ,032 έως 0,034 W/mK 0,035 0,035 W/mK ,033 έως 0,035 W/mK 0,086 0,17 m 2 K/W KJ/m 2 h 0,5 K ,95 2,7 M 80~250 ΕΝ για πάχη ± 70mm 0,07 0,.07 mm/mk 0,07 έως 0,08 mm/mk 0,1 0,1 N/mm ,2 έως 15 N/mm 2 ΕΝ ,3 0,9 N/mm 2 0,7 0,7 N/mm % % Καµία καµία ,5max, EN έως 0,3, ΕΝ Β2/Β1 Β Ε/ΕΝ µέχρι +70 ο C +16dΒ +16dΒ /W _ ιαστάσεις 1250 x 800 Mm έως +75 ο C

4 Σελίδα 4 από 16 Παρατηρήσεις: Οι πολυστερίνες 3mm και 6mm του πίνακα, έχουν εξηλασθεί χωρίς την χρησιµοποίηση FREON, όπως συµβαίνει βέβαια και µε τις πολυστερίνες, καλής ποιότητας, µεγάλου πάχους που κυκλοφορούν στην αγορά. *Κολληµένο σε ορυκτό υπόστρωµα σε συνδυασµό µε υδάτινης βάσης βαφή, υαλοϋφασµα, σοβά, κεραµικά πλακίδια. **Ανάλογα µε τον τύπο και το πάχος της πλάκας Στο διάγραµµα της Εικόνας 1 που ακολουθεί συγκρίνεται η θερµική αγωγιµότητα οικείων οικοδοµικών υλικών µε την πλάκα 3 και 6 mm. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ DIN 4108 Εικόνα 1

5 Σελίδα 5 από 16 Στην εικόνα αυτή φαίνεται σε ποια διαφορετικά πάχη διαφορετικών δοµικών υλικών εµφανίζεται η ίδια θερµοµονωτική αξία, όπως στην πλάκα 3 και 6 mm, (π.χ. απαιτούνται 180mm και 360mm κανονικού σκυροδέµατος για να µας δώσουν την ίδια θερµοµονωτική αξία αντίστοιχα των λεπτών πλακών 3 και 6 mm, ειδικής κατεργασίας). Κατά συνέπεια στην περιοχή πυκνότητας από 30 έως 40 kg/m 3 ο αφρός της πολυστυρόλης εµφανίζει την µεγαλύτερη θερµοµονωτική τιµή της, και τούτο οφείλεται στην εξαιρετική δοµή των κλειστών κυψελών που µας δίδει µια πολύ χαµηλή τιµή θερµοαγωγιµότητας, η οποία επιτρέπει την διαβάθµιση του υλικού στην κατηγορία 035 της θερµικής αγωγιµότητας, που µας δίδει αντίσταση στην θερµοπερατότητα 1/Λ, και 0,17 αντίστοιχα για τα 3 και 6 mm. Χαρακτηριστική είναι η επόµενη Εικόνα 2, η οποία µας δίδει στοιχεία µείωσης της θερµοπερατότητας σε τοιχοδοµή 30cm και σε ασοβάντιστο διαχωριστικό τοίχο σκυροδέµατος πάχους 18cm µε την προσθήκη της θερµοµονωτικής πλάκας µικρού πάχους 3 και 6 mm. Από το διάγραµµα προκύπτει ότι σε ένα τοίχο µε συντελεστή θερµοπερατότητας Κ= 1,56 W/m 2.K µε την προσθήκη της λεπτής πλάκας 3 και 6 mm η θερµοπερατότητα µειώνεται κατά 12% έως 21% αντίστοιχα. Η θέρµανση ενός χώρου επιτυγχάνεται τόσο ταχύτερα, όσο µικρότερη είναι η τιµή b του συντελεστή θερµικής διείσδυσης.

6 Σελίδα 6 από 16 ΜΕΙΩΣΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΟΜΗ ΠΛΑΤΟΥΣ 30cm ΚΑΙ ΑΣΟΒΑΝΤΙΣΤΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΑΧΟΥΣ 18cm Εικόνα 2

7 Σελίδα 7 από 16 Στην Εικόνα 3 που ακολουθεί φαίνονται οι τιµές του συντελεστή θερµικής διείσδυσης b διαφορετικών δοµικών υλικών: ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ b ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εικόνα 3

8 Σελίδα 8 από 16 Χαµηλές τιµές διείσδυσης θερµότητας b σηµαίνουν: Ταχεία θέρµανση των τοίχων και αποφυγή δηµιουργίας µούχλας στην επιφανειά τους. Αποτροπή σκιάσεως σε θερµογέφυρες. Επίτευξη γρήγορης θέρµανσης του χώρου, δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος και εξοικονόµηση δαπανών θέρµανσης. Είναι εντυπωσιακή η µείωση της τιµής b σε κανονικό σκυρόδεµα και τοιχοδοµή από τούβλα, µε την επικόλληση στην επιφάνεια λεπτής πλάκας 6mm, τιµής b=2,4 kg/m 2.h 0.5.K, από 135 και 55 σε 38 και 29 αντίστοιχα. Στην εικόνα 4 παρουσιάζεται η αύξηση θερµοκρασίας µιας επιφάνειας τοίχου από µπετόν Β 225, πυκνότητας θερµικού ρεύµατος q= 55,2 W/m 2 επενδεδυµένο µε λεπτή θερµοµονωτική πλάκα 3 και 6mm κατά την θέρµανση του χώρου: ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Εικόνα 4

9 Σελίδα 9 από 16 Παρατηρούµε ότι στον επενδεδυµένο τοίχο µπετόν µε πλάκα 3mm έχουµε αύξηση θερµοκρασίας κατά 5 ο C, ενώ στον επενδεδυµένο µε πλάκα 6mm, η αύξηση της θερµοκρασίας ανέρχεται στους 14 ο C. Η τιµή του συντελεστή αντίστασης µ στην διαπερατότητα, (διάχυση), των υδρατµών προσφέρει την δυνατότητα να υπολογιστεί ακριβώς η διέλευση των υδρατµών µέσω των διαφόρων δοµικών υλικών και κατασκευών. Όπως η θερµότητα κινείται από την ζεστή προς την κρύα πλευρά, έτσι και η υγρασία ενός χώρου, µε την µορφή υδρατµών, κινείται µε κατεύθυνση προς τις χαµηλότερες θερµοκρασίες. Αυτό συµβαίνει κατά το µεγαλύτερο µέρος του έτους από µέσα προς τα έξω. Περίπου το 98% της υγρασίας βγαίνει από ένα χώρο µε την βοήθεια του αέρα, και µόνο το 1 έως 2% της υγρασίας εξέρχονται µέσα από τους εξωτερικούς τοίχους, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5. ΤΥΠΙΚΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΜΟΝΗΣ Εικόνα5

10 Σελίδα 10 από 16 Όταν οι εξωτερικοί τοίχοι επιβαρύνονται µε µία αρκετά υψηλή συγκέντρωση υγρασίας από τον αέρα του χώρου, τότε επάνω στην επιφάνεια και µέσα στους τοίχους προκαλούνται ζηµιές. Κάθε δοµικό υλικό παρουσιάζει ορισµένη αντίσταση στην διέλευση υδρατµών, και τούτο υπολογίζεται από την τιµή µ και το πάχος του υλικού, (ισοδύναµο στη διάχυση πάχους στρώµατος αέρος sd) Από τον πίνακα των φυσικών χαρακτηριστικών των θερµοµονωτικών πλακών εξηλασµένης πολυστερίνης που παραθέσαµε στην σελίδα 3, προκύπτει ότι ο συντελεστής µ και το ισοδύναµο στην διάχυση πάχος στρώµατος αέρος sd είναι 650 µε 1,95 για τις πλάκες 3mm και 450 µε 2,7 για τις πλάκες 6mm, έναντι 80 έως 250 τιµή µ που αναφέρεται για τις συνήθεις πλάκες εµπορίου πάχους ±70mm, (τιµές sd δεν αναφέρονται). Όταν η θερµοµονωτική πλάκα µικρού πάχους και ειδικής κατεργασίας τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά ενός τοιχίου συµπεριφέρεται έναντι της θερµότητας και της υγρασίας όπως φαίνεται στην εικόνα 6 που ακολουθεί: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ Εικόνα 6

11 Σελίδα 11 από 16 Λόγω της υψηλής τιµής του συντελεστή µ αντίστασης στη διάχυση των υδρατµών που παρουσιάζει η πλάκα των 3 και 6mm αποφεύγεται η υψηλή συγκέντρωση υγρασίας στις γωνίες και στις κατώτερες επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων, περιορίζεται στο ελάχιστο η συµπύκνωση υδρατµών και παρεµποδίζεται ανάπτυξη µυκήτων και µούχλας. Ακολουθεί στην Εικόνα 7 µία πρόταση χρησιµοποίησης της θερµοµονωτικής πλάκας µικρού πάχους σε διάφορα σηµεία υφιστάµενης οικοδοµής ως εξής: 1. Κρύοι εξωτερικοί τοίχοι (συµπαγείς ή µε διάκενα) 2. Υγροί και κρύοι τοίχοι σε µπάνια, κουζίνες 3. άπεδα από σκυρόδεµα ή ξύλο 4. Επιφάνειες κρύων τοίχων σε χωλ, κλιµακοστάσια, γκαράζ 5. Γωνίες δωµατίων 6. Απώλεια θερµότητας πίσω από καλοριφέρ 7. Μούχλα πίσω από έπιπλα και κουρτίνες 8. Ταβάνια κάτω από σοφίτες και ταράτσες 9. Μόνωση ορθογώνιων δεξαµενών ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ Εικόνα 7:

12 Σελίδα 12 από 16 Αυτή η δυνατότητα ευρείας χρησιµοποίησης, εκτός της εξοικονόµησης πολύτιµου χώρου που µας εξασφαλίζει το µικρό πάχος αυτών των θερµοµονωτικών πλακών, και την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση από µη ειδικευµένο προσωπικό, καθιστά αυτό το καινοτοµικό υλικό προνοµιούχο στον χώρο του, διότι πέραν των γνωστών πλεονεκτηµάτων των υλικών θερµοµόνωσης: - Εξαφανίζει την συµπύκνωση υδρατµών και γενικά της υγρασίας. - Παρεµποδίζει την ανάπτυξη µυκήτων και µούχλας, καθώς επίσης και τις σκιάσεις σε θερµογέφυρες. - Εξασφαλίζει ταχύτερη θέρµανση των επιφανειών των τοίχων προς εξοικονόµηση εξόδων θέρµανσης. - Προσφέρεται για χρήση σε εξωτερικές εργασίες που απαιτούν µικρό πάχος, π.χ. οροφές, pilotis, θερµοµόνωση δοκών, µπαλκόνια). - Επιδέχεται επικόλληση ταπετσαρίας, κεραµικών πλακιδίων, ή σοβάτισµα, εφ όσον προηγηθεί η εφαρµογή κονιών δηµιουργίας γέφυρας πρόσφυσης, και ακολουθήσει βαφή µε υδατοδιαλυτά χρώµατα, σε συνδυασµό µε επικόλληση υαλοϋφασµάτων τοίχου για µεγαλύτερες µηχανικές αντοχές, ακαυστότητα, διακόσµηση, κ.ο.κ. Η διαδικασία τοποθέτησης και εφαρµογής της θερµοµονωτικής πλάκας µικρού πάχους τόσο σε οριζόντια, όσο και σε κάθετη επιφάνεια, είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη. Στην σχηµατική παράσταση που ακολουθεί, Εικόνα 7α, σελίδα 13, υποδεικνύεται µία διαδικασία εφαρµογής της κόλλας - τοποθέτηση της πλάκας - διαδοχικές κολλήσεις στέγνωµα. Λεπτοµέρειες διαδικασίας: Τρίβουµε και καθαρίζουµε καλά την επιφάνεια, καταστρέφουµε τυχόν µύκητες και µούχλα, µε αντιµουχλικό, ή διάλυµα χλωρίνης και εξαλείφουµε τυχόν ανωµαλίες για να επιτύχουµε επίπεδη επιφάνεια.

13 Σελίδα 13 από 16 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ Εικόνα 7α Απλώνουµε στην επιφάνεια την ειδική κόλλα συγκόλλησης µε ρολό, ή πινέλο, ή οδοντωτή σπάτουλα, και τοποθετούµε τις πλάκες, είτε την µία δίπλα στην άλλη χωρίς να αφήνουµε κενά, είτε µε υπερκάλυψη, δηλαδή µε διπλή αποκοπή µε φαλτσέτα και αποµάκρυνση των λωρίδων, οπότε επιτυγχάνουµε απόλυτη εφαρµογή.

14 Σελίδα 14 από 16 Στην Εικόνα 7β υποδεικνύεται η τοποθέτησης ταπετσαρίας, ή υαλοϋφάσµατος βαφής σοβατίσµατος - τοποθέτησης πλακιδίων ανακαίνισης και τέλος αποκατάστασης ζηµιών από υγρασία. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ Εικόνα 7β

15 Σελίδα 15 από 16 Με την τοποθέτηση της ταπετσαρίας αποφεύγουµε ανεπιθύµητες τοπικές συµπιέσεις στις πλάκες, (π.χ. δαχτυλιές από παιδιά), και επιπλέον, πέραν του ότι δηµιουργούµε µία ωραία ταπετσαρία τοίχου, εξασφαλίζουµε µεγαλύτερες µηχανικές αντοχές, ακαυστότητα, και ποικίλη διακόσµηση. Μετά την επικόλληση, οι πλάκες, µε ή χωρίς υαλοϋφασµα µπορούν να στοκαριστούν µε ακρυλικό στόκο - όπου χρειαστεί και να βαφούν µε υδατοδιάλυτο πλαστικό ή ακρυλικό χρώµα καλής ποιότητας. Ακόµη, πέραν του υαλοϋφάσµατος οι πλάκες µπορούν να δεχθούν κεραµικά πλακίδια, ή σοβάτισµα, εφ όσον προηγηθεί η εφαρµογή κατάλληλου ασταριού, π.χ. από κονία (πρόσµικτου νερό), ώστε να δηµιουργηθεί µία γέφυρα πρόσφυσης στην επιφάνεια της πλάκας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα πληροφοριακά στοιχεία που παρέχει η παρουσίαση που προηγήθηκε προκύπτει ότι, οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ειδικής κατεργασίας, πάχους 3 και 6 χιλιοστών, για εσωτερική και εξωτερική χρήση µας δίδουν την εξαιρετική και αναγκαία σήµερα, ευκαιρία ενεργειακής αναβάθµισης τόσο υφιστάµενων παλαιών, όσο και νεόδµητων κτιρίων και κατασκευών που δεν έχουν την ευχέρεια δέσµευσης χώρου για θερµοµόνωση µε µεγαλύτερου πάχους συµβατικές πλάκες. Η προαναφερόµενη δυνατότητα και ευκολία θερµοµόνωσης απαντά και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της εξελισσόµενης µε ραγδαίους ρυθµούς αγοράς, η οποία στον συγκεκριµένο τοµέα, κατά κοινή παραδοχή και οµολογία, επιζητεί µε αγωνία ριζικές λύσεις µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

16 Σελίδα 16 από 16 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ιεθνή Πρότυπα: DIN 4102, 4108, 52210, 52612, 52615, 53420, 53421, 53434, Μετρήσεις στα Εργαστήρια Φυσικής της HOECHST και της KALLE. Τεχνικά Εγχειρίδια και Προδιαγραφές του παραγωγού και της NEOTEX ΑΕΒΕ.