ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/9/ /08/2014) Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της δράσης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος , περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον συντονισμό των επί μέρους δράσεων και την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης με στόχο την βέλτιστη δυνατή υλοποίησή της. Οι κύριοι άξονες των προς υλοποίηση δράσεων περιλαμβάνουν τα εξής : Ανάλυση του συνολικού σχεδίου δράσης και επικαιροποίησή του Αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχος του προϋπολογισμού της πράξης Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσιότητας και προβολής της πράξης Συνεχής παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης Σύνταξη εκθέσεων απολογισμού και προγραμματισμού Ο προγραμματισμός υλοποίησης της συνολικής δράσης ενέργειες : της ΜΚΕ προβλέπει τις παρακάτω ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΙΔΕΩΝ (Π.Ε. 1, ΔΡΑΣΗ 1) Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 1 ου Διαγωνισμού «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών» προκηρύχθηκε ο 2ος Διαγωνισμός «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών» για την επιλογή των καλλίτερων ιδεών για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ιδεών είναι η 30 η Απριλίου 2014, ενώ το στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαϊου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.(Π.Ε.1, ΔΡΑΣΗ 2) Θα οργανωθούν οκτώ σεμινάρια επιχειρηματικότητας και καινοτομίας διάρκειας περίπου 20 ωρών, στα οποία θα διδάξουν οι εξωτερικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν επιλεγεί για τις ανάγκες του έργου, καθώς και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Η κύρια θεματολογία των σεμιναρίων θα είναι : Διαχείριση καινοτομίας, τύποι καινοτομίας, Τεχνολογικά Πάρκα, μεταφορά τεχνολογίας, στρατηγική διαχείριση τεχνολογίας, μέτρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, στάδια για την ίδρυση μίας νέας επιχείρησης, χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων, λήψη αποφάσεων στην μικρή επιχείρηση, προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδίου για την ίδρυση και ανάπτυξη μίας επιχείρησης, κ.λ.π. Τα σεμινάρια θα οργανωθούν στη Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά το εαρινό αλλά και το χειμερινό εξάμηνο (τέσσερα ανά εξάμηνο).

2 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ( Π.Ε.1, ΔΡΑΣΗ 3). Θα ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία με τον πρώτο διαγωνισμό με την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τις δέκα καλλίτερες προτάσεις οι οποίες θα επιλεγούν μετά την αξιολόγηση από ανεξάρτητους κριτές. Τα αντίστοιχα επιχειρηματικά σχέδια θα προετοιμαστούν από εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω του προγράμματος σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.(Π.Ε.2, ΔΡΑΣΗ 1) Η επιτυχημένη εισαγωγή του μαθήματος «Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» θα επεκταθεί σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να αυξάνεται η συνέργεια και η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε σπουδαστές διαφορετικών ειδικοτήτων και να διευρυνθεί το γνωστικό αντικείμενο όλων των σπουδαστών. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από έντυπες σημειώσεις, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης και παρουσιάσεις power points. Οι ενότητες οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο μάθημα θα αφορούν θέματα επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέας επιχείρησης αλλά και εισαγωγή σε θέματα καινοτομίας. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Ε. 2, ΔΡΑΣΗ 2) Οι κλάδοι της Ενέργειας, του Ξύλου, της Γουνοποιίας και του Μαρμάρου έχουν να επιδείξουν εξαιρετικά παραδείγματα καινοτόμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, για αυτό τον λόγο επιλέχθηκαν για να μελετηθούν και να εκπονηθούν οι αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης περίπτωσης στο κλάδο του Μαρμάρου, θα επιλεγούν τρείς διαφορετικές εταιρείες, και για τους υπόλοιπους κλάδους, οι οποίες θα διακρίνονται για τον επιχειρηματικό τους δυναμισμό και την καινοτομική τους διάθεση. Με τη σύμφωνη γνώμη των εταιρειών θα γίνει λεπτομερής και συστηματική ανάλυση της επιχειρηματικής τους πορείας, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Παράλληλα μπορεί να αναζητηθούν οι βέλτιστες πρακτικές σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες των προαναφερθέντων κλάδων, έτσι ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων θα καταχωριστούν στο δικτυακό τόπο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. (Π.Ε.2, ΔΡΑΣΗ 3) Για την καλλίτερη ενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας θα προγραμματισθεί σειρά επισκέψεων σε ερευνητικά κέντρα (π.χ. ΙΤΕΣΚ, ΕΚΕΤΑ), Τεχνολογικά Πάρκα (π.χ. Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, Θέρμη Α.Ε.) αλλά και καινοτόμες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (π.χ. Alfa Wood Α.Ε., Λευκά Ορυκτά Α.Ε.) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. (Π.Ε. 3, ΔΡΑΣΗ 1) Ο δικτυακός τόπος της μονάδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας θα βελτιωθεί, θα εμπλουτιστεί και θα παρέχει on-line, όλες τις πολύτιμες πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για την έναρξη και τη λειτουργία μίας επιχείρησης και την προώθηση θεμάτων καινοτομίας. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας θα παρέχεται ενημέρωση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ, θα αναρτώνται διάφορες ανακοινώσεις και θα υπάρχει σύνδεση με την υπό δημιουργία Εικονική Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων.

3 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Π.Ε. 3, ΔΡΑΣΗ 2) Στις αρχές του 2014 θα ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός για την δημιουργία του λογισμικού και την λειτουργία της Εικονικής Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων Οι στόχοι της δημιουργίας της Εικονικής Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων θα είναι : Να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα των σπουδαστών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Να υποστηρίξει την δικτύωση των νέων επιχειρήσεων με αντίστοιχες κλαδικές επιχειρήσεις, Ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Να βοηθήσει την εδραίωση και την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων. Να δημιουργήσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες μίας «πραγματικής» θερμοκοιτίδας. Η εικονική θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα είναι ένα εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης σχεδιασμένο για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την επιτυχία νέων επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε μία σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και σε υπηρεσίες ανάπτυξης συμπεριλαμβάνοντας και την πρόσβαση σε διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης. Η εικονική θερμοκοιτίδα θα προσφέρει χώρο στο Διαδίκτυο και ειδικότερα στην ιστοσελίδα της Μονάδας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (www.moke.teikoz.gr), σε καινοτόμες νέες επιχειρήσεις έτσι ώστε αφενός μεν να εκμεταλλευτούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αφετέρου δε να διαφημιστούν και να διευρύνουν το πιθανό πελατολόγιό τους. Η διαδικασία εισόδου μίας καινοτόμας επιχείρησης στην εικονική θερμοκοιτίδα θα περιλαμβάνει την συμπλήρωση σχετικής δισέλιδης Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την Αξιολόγηση της αίτησης από την Επιστημονική Επιτροπή της ΜΟ.Κ.Ε. και την σύνταξη της αντίστοιχης θετικής ή αρνητικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Στην επιχείρηση η οποία θα εντάσσεται στην Εικονική Θερμοκοιτίδα θα προσφέρονται υπηρεσίες Ανάπτυξης και Υποστήριξης. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (01/09/ /08/2013) Κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους , η υλοποίηση του Προγράμματος περιελάμβανε τις παρακάτω ενέργειες : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΙΔΕΩΝ (Π.Ε. 1, ΔΡΑΣΗ 1) Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1 ος Διαγωνισμός «Καινοτόμες Ιδέες Φοιτητών» με την παρουσίαση των δέκα καλλίτερων επιχειρηματικών σχεδίων των σπουδαστών στην ημερίδα η οποία οργανώθηκε στην Κοζάνη στις 18 Ιουνίου Τα επιχειρηματικά σχέδια προετοιμάστηκαν με την βοήθεια των αντίστοιχων μεντόρων οι οποίοι επιλεγήκαν μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού με βάση την εμπειρία τους και το γνωστικό τους αντικείμενο. Η παρουσίαση των επιχειρηματικών σχεδίων έγινε από τους ίδιους τους σπουδαστές, ενώ στο τέλος της ημερίδας απονεμήθηκαν βραβεία σε όλους τους συμμετέχοντες. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Π.Ε. 1, ΔΡΑΣΗ 2) Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η προετοιμασία διαλέξεων για τα σεμινάρια Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, τα οποία επιδιώκουν την εξοικείωση των σπουδαστών σε

4 θέματα διαχείρισης τεχνολογίας και καινοτομίας. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ανάγκες για την εξοικείωση των σπουδαστών και σπουδαστριών με θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προετοιμάσθηκε το υλικό για τις διαλέξεις των Σεμιναρίων οι οποίες διεξήχθησαν σε όλα τα Παραρτήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά, Κοζάνη). Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων : υλοποιήθηκαν το εαρινό εξάμηνο, ήταν διάρκειας 20 ωρών και διεξήχθηκαν με επιτυχία στην Κοζάνη (8-10 Απριλίου 2013), στην Καστοριά (30-31 Απριλίου) και στα Γρεβενά (30-31 Μαϊου). 4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Π.Ε.1, ΔΡΑΣΗ 4) Μέσω άμεσης πρόσκλησης προς τους κύριους αναπτυξιακούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Σύνδεσμο Βιομηχάνων, Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές εταιρείες, μεγάλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις κ.λ.π.), ζητήθηκε να προτείνουν τους κατάλληλους επιχειρηματικούς καθοδηγητές οι οποίοι θα προσφέρουν τις γνώσεις τους και την πολύτιμη εμπειρία τους να καθοδηγήσουν τους σπουδαστές στην λήψη των ορθών αποφάσεων και την υιοθέτηση των σωστών πρακτικών. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων με τους πλέον ικανούς καθοδηγητές σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (85 άτομα), η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. ΔΡΑΣΗ 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.(Π.Ε.2, Για δεύτερη διαδοχική χρονιά υλοποιήθηκε με επιτυχία το μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» στα τμήματα Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Διεθνούς Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων, και Εφαρμογών Πληροφορικής. Σε όλα τα τμήματα υπάρχει σημαντική συμμετοχή σπουδαστών οι οποίοι ενεργοποιούνται και στην οργάνωση των εκδηλώσεων και των σεμιναρίων της ΜΟΚΕ. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - Δημιουργήθηκε και ξεκίνησε την λειτουργία της η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ιδρύματος στην οποία απασχολούνται καθημερινά οι δύο σπουδάστριες οι οποίες προσελήφθησαν για αυτό τον σκοπό. - Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Κοζάνη στις 24/4/2013 ημερίδα με την συνεργασία των μονάδων ΔΑΣΤΑ, Πρακτικής Άσκησης, Γραφείου Διασύνδεσης και ΜΟΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Επαγγελματική σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα». - Με σημαντική συμμετοχή όλων των αναπτυξιακών φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2013 στην Κοζάνη, η παρουσίαση και η βράβευση των Καινοτόμων Ιδεών και των Επιχειρηματικών Σχεδίων των δέκα καλλίτερων Ιδεών. Παράλληλα έγινε παρουσίαση από την Διευθύντρια Επενδύσεων του ΤΑΝΕΟ κα Ε. Κολοφωτιά των «Εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης και ανάπτυξης των νέων Επιχειρηματικών Ιδεών» καθώς και από τον κ. Ν. Αντωνίου Investment Manager PJ Tech Catalyst Management των Διεθνών επιτυχημένων μεθόδων για την υποστήριξη δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων» - Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου κ. Κ. Βατάλης συμμετείχε μαζί με βραβευθέντες φοιτητές του ΤΕΙ ΔΜ σε δύο τηλεοπτικές εκπομπές ευρείας τηλεθέασης τοπικού δικτύου, για την προώθηση και προβολή του έργου της ΜΟΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας α) στις 21/6/2013 στην

5 εκπομπή «Ώρα Αιχμής» με έξι διακριθέντες φοιτητές και β) στην τηλεοπτική εκπομπή «Επιχειρώ» στις 5/7/2013 μαζί με τον Επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κ. Μπακούρο Ι. Καθηγητή. 5 - Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για την αγορά του εξοπλισμού καθώς και ο διαγωνισμός για την πρόσληψη τεσσαρων φοιτητών (2 Κοζάνη και 1 Καστοριά 1Φλώρινα) με σύναψη μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την παροχή του έργου της οργάνωσης, υποστήριξης και αξιολόγησης της Πράξης Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.6.1.5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΣΤΑ.

Π.Ε.6.1.5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 2013) Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα