Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής"

Transcript

1 Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Διευθυντής Ερευνών: Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος Συνεργάτες: Α. Καράλη, Γ. Λεμέσιος, Α. Ρούσσος, Β. Τενέντες Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Life+AdaptFor, 18 Νοεμβρίου, 2014, Θεσσαλονίκη

2 Η λεκάνη της Μεσογείου Οι δασικές πυρκαγιές συνιστούν ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα στη Μεσόγειο. Κατά μέσο όρο ξεσπούν 50,000 φωτιές ετησίως καταστρέφοντας εκτάσεις 6,000-8,000km2, προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή, σοβαρές ζημιές στις υποδομές και αρκετά συχνά απώλειες ανθρώπινων ζωών. Παρά το γεγονός ότι οι δασικές πυρκαγιές υπήρχαν πάντα στη Μεσόγειο και τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι εξαιρετικά επιρρεπή στη φωτιά, η καταστροφική ικανότητα τους βρίσκεται σε άνοδο τις τελευταίες δεκαετίες.

3 Climate Local Information in the Mediterranean region: Responding to User Needs

4 Τουρισμός: Τυνησία, Γαλλία, Κύπρος Ενέργεια: Ισπανία, Μαρόκο, Κύπρος Δασικές Πυρκαγιές: Ελλάδα Ολοκληρωμένη Μελέτη: Β. Αδριατική

5 Καναδικός Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς Fire Weather Index - FWI Δημιουργήθηκε για τα δάση του Καναδά (1987) Χρησιμοποιείται παγκόσμια (επιχειρησιακά- ερευνητικά) για την εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς σε ένα γενικευμένο τύπο καύσιμης ύλης Πειράματα σε πορτογαλικά δάση απέδειξαν την αξιοπιστία του δείκτη και για τη Μεσόγειο (π.χ. Viegas et al., 1999) Μετά από περίοδο ελέγχου 5 χρόνων υιοθετήθηκε και στην Ευρώπη από το EFFIS-European Forest Fire Information System (

6 Καναδικός Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς Fire Weather Index - FWI Είναι ένας ημερήσιος δείκτης Χρησιμοποιεί μόνο μετεωρολογικές παραμέτρους, λαμβάνοντας υπ όψη την επίδραση της υγρασίας της καύσιμης ύλης και του ανέμου στη συμπεριφορά της πυρκαγιάς Για τον υπολογισμό του απαιτούνται μεσημεριανές τιμές θερμοκρασίας, σχ. υγρασίας, ταχύτητας ανέμου και 24ωρης βροχόπτωσης.

7 Fire Weather Index - FWI Αποτελείται από 5 επιμέρους υποδείκτες που σχετίζονται με: Σχετική Υγρασία Καύσιμης Ύλης δείκτης υγρασίας λεπτών καυσίμων (Fine Fuel Moisture Code ή FFMC) δείκτης υγρασίας του χούμου (Duff Moisture Code ή DMC) δείκτης ξηρασίας (Drought Code ή DC) Συμπεριφορά Πυρκαγιάς δείκτης αρχικής διάδοσης (Initial Spread Index ή ISI) δείκτης συγκέντρωσης καυσίμου (Buildup Index ή BUI)

8 Fire Weather Index (FWI) Θερμοκρασία, Μετεωρολογικά σχ. υγρασία, Δεδομένα άνεμος, βροχή Υποδείκτες υγρασίας της καύσιμης ύλης Υποδείκτες συμπεριφοράς της πυρκαγιάς Άνεμος Θερμοκρασία, σχ. υγρασία, βροχή Fine Fuel Moisture Code (FFMC) Θερμοκρασία, βροχή Duff Moisture Code (DMC) Initial Spread Index (ISI) Fire Weather Index (FWI) Drought Code (DC) Buildup Index (BUI) (van Wagner, 1987)

9 Fire Weather Index - FWI Ο δείκτης χωρίζεται σε κατηγορίες κινδύνου, οι οποίες προσδιορίζονται από μελέτες ευαισθησίας προσαρμοσμένες στην εκάστοτε περιοχή ενδιαφέροντος Για τα δάση του Καναδά Για τα δάση της Ευρώπης (EFFIS-European Forest Fire Information System) Ο FWI χωρίζεται στις κλάσεις : Χαμηλός 0 7 Μέτριος 8 16 Υψηλός Ακραίος > 32 Ο FWI χωρίζεται στις κλάσεις : Πολύ Χαμηλός <5.2 Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Πολύ υψηλός Ακραίος > 50

10 Πειράματα σε δάση ελάτης στον Καναδά Alexander and de Groot, 1988

11 Αξιολόγηση FWI- Κρίσιμες τιμές κατωφλίου Περίοδος Μελέτης: Karali et al. 2014: Sensitivity and evaluation of current fire risk and future projections due to climate change: the case study of Greece. Natural Hazards and Earth System Science, 14, , doi: /nhess

12 Μεθοδολογία Υπολογίστηκε ο δείκτης και ο μέσος αριθμός πυρκαγιών που αντιστοιχούν στην τιμή του δείκτη για κάθε σταθμό. Σαν τιμή κατωφλίου ορίστηκε η τιμή του δείκτη για την οποία παρατηρείται μια φωτιά την ημέρα.

13 Δυτική Ελλάδα μία φωτιά την ημέρα για FWI=15 Βόρεια Ελλάδα μία φωτιά την ημέρα για FWI=30 Ανατολική/Νότια Ελλάδα μία φωτιά την ημέρα για FWI=45

14 Ευπάθεια - Vulnerability IPCC 2001 : Ο βαθμός στον οποίο ένα σύστημα είναι ευάλωτο ή αδυνατεί να αντιμετωπίσει, τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μεταβλητότητας του κλίματος και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ευπάθεια είναι συνάρτηση του χαρακτήρα, του μεγέθους και του ρυθμού μεταβολής του κλίματος στο οποίο είναι εκτεθειμένο ένα σύστημα, την ευαισθησία του και την προσαρμοστική του ικανότητα.

15 Έκθεση είναι ο άμεσος κίνδυνος καθώς και η φύση και η έκταση των αλλαγών στις κλιματικές μεταβλητές μιας περιοχής (π.χ. θερμοκρασία, βροχόπτωση, ακραία καιρικά φαινόμενα). Ευαισθησία περιγράφει τις ανθρωπογενείς και περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορεί να επιδεινώσουν τον κίνδυνο ή να προκαλέσουν κάποιον αντίκτυπο. Προσαρμοστική Ικανότητα αντιπροσωπεύει τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα μέτρα προσαρμογής που βοηθούν στην αποφυγή πιθανών επιπτώσεων.

16 Έκθεση είναι ο άμεσος κίνδυνος καθώς και η φύση και η έκταση των αλλαγών στις κλιματικές μεταβλητές μιας περιοχής. Η εμφάνιση μιας πυρκαγιάς εξαρτάται από τις συνθήκες ξηρασίας και από τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Για να μελετηθεί η έκθεση των δασών στις πυρκαγιές, μελετήθηκαν κλιματικοί δείκτες και ο μετεωρολογικός δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς FWI.

17 Περιοχικά Κλιματικά Μοντέλα Χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα εξόδου του περιοχικού κλιματικού μοντέλου RACMO2-ΚΝΜΙ Το μοντέλο αναπτύχθηκε από το Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), στο πλαίσιο του EU FP7-ENSEMBLES project (www.ensembles-eu.org) Οριζόντια χωρική ανάλυση 25km Περίοδος αναφοράς: , χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης για τις μελλοντικές προβολές Μελλοντική περίοδος: Οι προσομοιώσεις του μελλοντικού κλίματος βασίζονται στο σενάριο IPCC SRES A1B, το οποίο παρέχει μία μέση εκτίμηση για τις εκπομπές του διοξειδίου και την οικονομική ανάπτυξη

18

19

20 Έκθεση Οι ανατολικές περιοχές με χαμηλό υψόμετρο είναι πιο εκτεθειμένες στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζουν πολύ υψηλό αριθμό ημερών με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι δυτικές περιοχές είναι οι λιγότερο εκτεθειμένες.

21 Ευαισθησία είναι οι ανθρωπογενείς και περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορεί να επιδεινώσουν τον κίνδυνο ή να προκαλέσουν κάποιον αντίκτυπο. Για να υπολογιστεί η ευαισθησία των δασών παράγοντες όπως η τοπογραφία και η βλάστηση χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του χάρτη στατικού κινδύνου/ευαισθησίας.

22 Στατικός Κίνδυνος= Βλάστηση Προσανατολισμός Υψόμετρο Κατηγορίες βλάστησης για το 2007 (WWF Ελλάς) DEM NOAA ( 1km ανάλυση) Νότιος/δυτικός προσανατολισμός μεγαλύτερος κίνδυνος Μεγάλα υψόμετρα μικρότερη πιθανότητα ανάφλεξης Πόλεις/Υδάτινες επιφάνειες Καλλιέργειες Καμένες εκτάσεις Αραιή βλάστηση Πλατύφυλλα Κωνοφόρα Σκληρόφυλλη βλάστηση Θάμνοι

23 Ευαισθησία Περιοχές χαμηλού/μέτριου υψομέτρου νότιου/δυτικού προσανατολισμού χαρακτηρίζονται ως περιοχές υψηλής ευαισθησίας. Καλλιεργήσιμες πεδινές εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως περιοχές μικρής και μέτριας ευαισθησίας.

24 Προσαρμοστική Ικανότητα ορίζεται η ικανότητα των δασών να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος γεγονός που ενισχύεται επίσης από τα μέτρα που εφαρμόζονται προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις για τον εκάστοτε τομέα. Η εκτίμηση της προσαρμοστικής ικανότητας των ελληνικών δασών βασίστηκε σε βιβλιογραφικά στοιχεία.

25 Η Προσαρμοστική Ικανότητα έχει δύο συνιστώσες: Έμφυτη ικανότητα των φυτών/οικοσυστημάτων να προσαρμόζονται Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων προσαρμογής οικονομική ανάπτυξη τεχνολογία και υποδομές πληροφόρηση/γνώσεις κοινωνικό κεφάλαιο Η προσαρμοστική ικανότητα δεν έχει μελετηθεί εις βάθος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

26 Προσαρμοστική Ικανότητα των Δασών στην Ευρώπη Σχετικά Μεγάλη Επηρεάζεται έντονα από κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς Σχετικά Μεγάλη Περιορισμένη European Forest Institute Lidner et al., 2010

27 Ευπάθεια= Επίπτωση Προσαρμοστική Ικανότητα όπου επίπτωση= sqrt(έκθεση ευαισθησία) Βαθμός Ευαισθησίας, Έκθεσης & Πρ. Ικανότητας Βαθμός ευπάθειας Πολύ μικρός 1 Πολύ μικρός V 1 Μικρός 2 Μικρός 1<V 2 Μέτριος 3 Μέτριος 2<V 3 Αυξημένος 4 Αυξημένος 3<V 4 Υψηλός 5 Υψηλός 4<V 5 Πολύ Υψηλός 6 Πολύ Υψηλός 5<V 6 Υπόμνημα

28 Συνολική Ευπάθεια Ανατολική Ελλάδα Μικρά Υψόμετρα Ευαισθησία Έκθεση Πρ. Ικανότητα Ευπάθεια Μέτρια και Υψηλά Υψόμετρα Δυτική Ελλάδα Μικρά Υψόμετρα Μέτρια και Υψηλά Υψόμετρα Υψηλή Μέτρια Υψηλή Μέτρια Πολύ υψηλή Υψηλή Αυξημένη Αυξημένη Μικρή Μικρή Μικρή Μικρή Αυξημένη Μικρή Μέτρια Μικρή

29 Μέτρα Προσαρμογής Life+ CYPADAPT Development of a national strategy for adaptation to climate change adverse impacts in Cyprus Site: Η πολυ-κριτηριακή ανάλυση (multi-criteria analysis) θεωρείται η πιο κατάλληλη μέθοδος για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μέτρων βασιζόμενη σε μια σειρά κριτηρίων. Η κρίση και γνώση των εμπειρογνωμόνων και των υπεύθυνων φορέων παρέχει τον εντοπισμό όλων των πιθανών μέτρων/αποφάσεων.

30 Μέτρα Προσαρμογής Η επίδοση κάθε μέτρου προσαρμογής αξιολογείται μέσω ειδικών κριτηρίων. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μέτρων που επιλέχθηκαν είναι τα εξής: Αποτελεσματικότητα του μέτρου Φιλικότητα προς το περιβάλλον Αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου Χρησιμότητα της εφαρμογής του μέτρου ανεξαρτήτως της κλιματικής αλλαγής Τεχνική βιωσιμότητα Οικονομική βιωσιμότητα Κοινωνική αποδοχή μέτρου

31 Τα προτεινόμενα μέτρα για την προσαρμογή των ελληνικών δασών κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας είναι τα εξής: Μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών Ένταξη των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων στα σχέδια πρόληψης και επιχειρησιακά σχέδια των Δασαρχείων Ταξινόμηση των δασών ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς Αύξηση των εθνικών πόρων και εφαρμογή εθνικού σχεδίου προστασίας των δασών Αναδάσωση καμένων εκτάσεων Εφαρμογή κατάλληλων δασοκομικών μέτρων στις καμένες περιοχές Βελτίωση υποδομών για την ανθεκτικότητα των δασών στις φωτιές Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων με τρόπο που θα δυσχεραίνει την έναρξη και επέκταση των πυρκαγιών

32 Εφαρμογές Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Διαδικτυακή πλατφόρμα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές Τριήμερη πρόβλεψη του δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς με βάση τις προβλέψεις της μετεωρολογικής ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Ευχαριστώ!

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών προγνωστική χαρτογράφηση κινδύνου πυρκαγιάς, με βάση το Καναδικό Σύστημα Μετεωρολογικού Δείκτη Κινδύνου FWI Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εργαστήριο Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation)

SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation) Βασιλική Βαρελά 1*, Αθανάσιος Σφέτσος 1, Ιωάννης Μητσόπουλος 2, Γαβριήλ Ξανθόπουλος 3, Διαμάντω Βλαχογιάννη 1, Nικόλαος Γούναρης 1 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δ», Πατριάρχου Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου. μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου. μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2011. Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική

Οκτώβριος 2011. Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική Οκτώβριος 2011 Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή H έκθεση συντάχθηκε από τους (σε αλφαβητική σειρά):

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Jane Brandt Nichola Geeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 2 Περιεχόμενα ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η ερήμοποιηση στη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιστηµονική κοινότητα επισηµαίνει ότι τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία µεταβάλλονται. Σε αυτό συµβάλλουν οι κλιµατικές αλλαγές, οι οποίες προκαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση Μελέτη Διάρκεια Παραδοτέο Δωρητής Δωρεοδόχος Μελετητής Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Φορέας Υλοποίησης Ημερομηνία Παράδοσης Χαρτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΩΚΟΣ ΗΜΗΤΡΑ ΛΑΤΣΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ε. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας Νοέμβριος 2010 «Το Μέλλον των Δασών» Βιβλιογραφική αναφορά: Ποϊραζίδης, Κ., Ζωγράφου, Κ., Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Επιπτώσεις Ανύψωσης Στάθµης Θάλασσας λόγω Κλιµατικής Αλλαγής στη Νήσο Λέσβο Τζούτζας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA REGION. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤρωΤόΤΗΤαΣ υγρότόπων ΤΗΣ αττικησ ΣΤΗν ΚλΙΜαΤΙΚΗ αλλαγη & ΣχΕδΙό δρασησ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA REGION. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤρωΤόΤΗΤαΣ υγρότόπων ΤΗΣ αττικησ ΣΤΗν ΚλΙΜαΤΙΚΗ αλλαγη & ΣχΕδΙό δρασησ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA REGION ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤρωΤόΤΗΤαΣ υγρότόπων ΤΗΣ αττικησ ΣΤΗν ΚλΙΜαΤΙΚΗ αλλαγη & ΣχΕδΙό δρασησ Νοέμβριος 2014 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤρωΤόΤΗΤαΣ υγρότόπων ΤΗΣ αττικησ ΣΤΗν ΚλΙΜαΤΙΚΗ αλλαγη & ΣχΕδΙό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Χρήστος Βασιλάκος 1,2, Κώστας Καλαμποκίδης 1, Ιωάννης Χατζόπουλος 2, Γεώργιος Κάλλος 3 και Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. National Report on Existing Structure and Management Framework

Forest Cities. National Report on Existing Structure and Management Framework Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities National Report on Existing Structure and Management Framework Καταγραφή Υφιστάμενου Θεσμικού Πλαισίου για την Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών December 2012 http://www.forestcities.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο

Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο 4 Σεπτεμβρίου 2014, Αθήνα Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» ΔΡΑΣΗ 4.2.

ΕΡΓΟ: «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» ΔΡΑΣΗ 4.2. ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

/ Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας /

/ Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας / / Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας / / Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά / / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / / Σωτήριος Μπασδαγιάννης - Αλέξανδρος Πετροκόκκινος/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Περιεχόµενα Περίληψη 1 Η κρίση του κλίµατος 3 Οι επιπτώσεις από την κρίση του κλίµατος 5 Η Σύµβαση Πλαίσιο για τις Κλιµατικές Αλλαγές 6 Ελλάδα και πολιτική για το κλίµα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΛΤΗ Μ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΠΩΝ «JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS FOR (E)TRAINING ON NATURAL RISKS - CIVIL PROTECTION AND FOR PROMOTING ACCESS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007 Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Το έργο αποκατάστασης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας μετά τις πυρκαγιές του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών

Προς μια ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών EFI Policy Brief 4 Francisco Rego Eric Rigolot Paulo Fernandes Cristina Montiel Joaquim Sande Silva Προς μια ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών EFI Policy Brief 4 2010 1 Πρόλογος Η αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

7. Τίτλος εργασίας: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

7. Τίτλος εργασίας: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Α ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΤΗΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Μιχαλελη Βασιλικη Α.Μ 4655 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της συγκεκριµένης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιπτώσεων καιρικών φαινοµένων την περίοδο 2001-2011 στην Ελλάδα

Ανάλυση επιπτώσεων καιρικών φαινοµένων την περίοδο 2001-2011 στην Ελλάδα Ανάλυση επιπτώσεων καιρικών φαινοµένων την περίοδο 2001-2011 στην Ελλάδα Κ. Παπαγιαννάκη Κ. Λαγουβάρδος Β. Κοτρώνη Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα