Το Έργο LIFE+ AdaptFor

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Έργο LIFE+ AdaptFor"

Transcript

1 Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Το Έργο LIFE+ AdaptFor Βασιλική Χρυσοπολίτου, ΕΚΒΥ 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

2 Το Έργο LIFE+ AdaptFor πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τη δασική διαχείριση στην κλιματική αλλαγή? ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 έτη ( ) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) Συμμετέχουν: Δ/νση Δασών Πιερίας, Δασαρχεία Καλαμπάκας, Πάρνηθας και Σπάρτης Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

3 Τέσσερις (4) περιοχές μελέτης: Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Δάσος Ανατολικού Ταΰγετου κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα δημόσια δάση αλληλεπικαλύψεις με το Δίκτυο Natura Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

4 Δύο (2) φαινόμενα: Αλλαγές στη βλάστηση (εισβολή κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων) Επιδείνωση της υγείας του δάσους (επιδημίες μυκήτων και φλοιοφάγων εντόμων) Τα φαινόμενα: - Παρατηρούνται στις περιοχές μελέτης κατά τις τελευταίες δεκαετίες - Αποδίδονται στις μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

5 Νέκρωση Δασικής πεύκης (Δάσος Ρητίνης-Βρίας, Πιέρια Όρη) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

6 Εισβολή κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων (Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

7 Νέκρωση Κεφαληνιακής ελάτης (Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

8 Νέκρωση Κεφαληνιακής ελάτης (Δάσος Αν. Ταΰγετου) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

9 Επιστημονικός Συντονισμός Έργου Ομάδα Ειδικών Επιστημόνων Σπ. Ντάφης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Επίτιμος Πρόεδρος ΕΚΒΥ Οικοφυσιολογία 4 Περιοχές Μελέτης Κ. Ραδόγλου, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ. Γ. Σπύρογλου, Ειδικός Επιστήμονας ΙΔΕ/ΔΗΜΗΤΡΑ Εδαφολογία 4 Περιοχές Μελέτης Δ. Αλιφραγκής, Καθηγητής Α.Π.Θ. Φυτοκοινωνιολογία 4 Περιοχές Μελέτης Ι. Τσιριπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Π. Δημόπουλος, Καθηγητής Παν. Πατρών Γ. Φωτιάδης, Δασολόγος PhD Φ. Ξυστράκης, Δασολόγος PhD 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

10 Ομάδα Ειδικών Επιστημόνων Φλοιοφάγα Έντομα 2 Περιοχές Μελέτης (Πάρνηθα και Ταΰγετος) Ν. Αβτζής, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Μύκητες και Έντομα 1 Περιοχή Μελέτης (Πιέρια Όρη) Στ. Διαμαντής, Τακτικός Ερευνητής ΙΔΕ/ΔΗΜΗΤΡΑ Δ. Αβτζής, Δόκιμος Ερευνητής ΙΔΕ/ΔΗΜΗΤΡΑ Χ. Περλέρου, Ειδικός Επιστήμονας ΙΔΕ/ΔΗΜΗΤΡΑ Μετεωρολογικά Δεδομένα 4 Περιοχές Μελέτης Δ. Παπαμιχαήλ, Καθηγητής Α.Π.Θ. Π. Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Συντονιστής Δασολόγος 4 Περιοχές Μελέτης Ηλ. Ζαλαβράς, Δασολόγος (πρώην Δασάρχης Καλαμπάκας) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

11 Τρεις (3) Ομάδες Δράσεων: 1. Επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην ΚΑ Εκτίμηση της τρωτότητας των δασικών οικοσυστημάτων Σχεδιασμός διαχειριστικών μέτρων για την προσαρμογή Παρακολούθηση των δασών 2. Ενδυνάμωση της ικανότητας των δασικών υπηρεσιών στο να προσαρμόσουν τη δασική διαχείριση στην ΚΑ στις περιοχές αρμοδιότητάς τους Σεμινάριο Κατάρτισης Κατευθύνσεις προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην ΚΑ (υπό έκδοση) 3. Επικοινωνία και διάδοση της ανάγκης προσαρμογής & των αποτελεσμάτων του Έργου Ιστοσελίδα, ενημερωτικό έντυπο, δελτία τύπου, πινακίδες δημοσιοποίησης στις 4 ΠΜ 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

12 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

13 Προσαρμοζόμενη Διαχείριση (Adaptive Management) η απάντηση σε πολύπλοκες καταστάσεις με μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας (όπως η κλιματική αλλαγή ή άλλες μεταβολές του περιβάλλοντος)...μια δυναμική προσέγγιση (οι μεταβαλλόμενες συνθήκες παρακολουθούνται διαρκώς και οι διαχειριστικές πρακτικές προσαρμόζονται κάθε φορά αναλόγως)...έχει όχι μόνο οικολογική, αλλά και κοινωνικο-οικονομική διάσταση 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

14 Προσαρμοζόμενη Διαχείριση (Adaptive Management) Τρία (3) βήματα: Εκτίμηση της τρωτότητας των δασικών οικοσυστημάτων Σχεδιασμός διαχειριστικών μέτρων για την προσαρμογή Παρακολούθηση των δασών 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

15 Α. Εκτίμηση της τρωτότητας Τρωτότητα (vulnerability) Η τάση ή η προδιάθεση ενός συστήματος να επηρεαστεί αρνητικά από την κλιματική αλλαγή (IPCC, 5η Έκθεση Αξιολόγησης) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

16 Α. Εκτίμηση της τρωτότητας ΕΚΘΕΣΗ (exposure) ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (sensitivity) Μεταβολές κλιματικών παραμέτρων στην περιοχή εξάπλωσης του δάσους Πόσο ευαίσθητο είναι το οικοσύστημα σε μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων? ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (potential impacts) Η συνισταμένη των δύο ανωτέρω παραμέτρων + κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (adaptive capacity) δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να εφαρμόσουν κατάλληλες δράσεις προσαρμογής 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

17 Α. Εκτίμηση της τρωτότητας Στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ AdaptFor... Εργασία πεδίου Εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης Συλλογή στοιχείων από αρχεία των τοπικών δασικών υπηρεσιών Ανασκόπηση υφιστάμενης βιβλιογραφίας 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

18 Annual Precipitation (mm) Time period Mean Annual Temperature ( o C) ΕΚΘΕΣΗ Χρονοσειρές μετεωρολογικών δεδομένων για την περίοδο , με σκοπό τη διερεύνηση της σύνδεσης των φαινομένων στις 4 ΠΜ με αλλαγές στο κλίμα 2500 Βροχόπτωση Πιέρια Όρη Ασπροπόταμος-Καλαμπάκα Πάρνηθα Ταΰγετος Θερμοκρασία Time period

19 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ Τα οικοσυστήματα εξετάστηκαν από άποψη: υγείας του δάσους (παθογόνοι, όπως μύκητες και έντομα) διαδοχής της βλάστησης (ανάλυση δορυφορικών εικόνων) φυτοκοινωνιολογική (διαφοροποίηση βλάστησης με την ποιότητα τόπου) οικοφυσιολογίας (εκτίμηση της ζωτικότητας, της αναγέννησης κ.ά.) εδαφολογική (περιγραφή εδαφικών συνθηκών, μετρήσεις θρεπτικών και νερού) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

20 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Υπάρχει σύνδεση της πορείας των φαινομένων στις 4 περιοχές α) με την κλιματική αλλαγή β) με τη μορφή διαχείριση γ) με άλλες διαταραχές (π.χ. δασικές πυρκαγιές) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

21 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑ α1) Η βιολογία και δυναμική πληθυσμών των παθογόνων οργανισμών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων α2) Οι κλιματικές συνθήκες (π.χ. ξηρασία) επηρεάζουν τους μηχανισμούς άμυνας των δέντρων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ β) Η πρεμνοφυής διαχείριση προκαλεί μείωση της ανταγωνιστικής ικανότητας ορισμένων ειδών (πλατύφυλλα) με αποτέλεσμα άλλα (κωνοφόρα) να καταλαμβάνουν τις κενές θέσεις ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ γ) Οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν υποβάθμιση των εδαφικών συνθηκών και σε συνδυασμό με την αλλαγή του κλίματος ευνοούν τις επιδημίες επιβλαβών εντόμων 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

22 Β. Σχεδιασμός διαχειριστικών μέτρων Εκτίμηση Ευπάθειας Καθορισμός των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή Δασικών Διαχειριστικών Σκοπών Οριστικοποίηση των Μέτρων Προσαρμογής Σχεδίων Μέτρων Προσαρμογής Δημόσια Διαβούλευση (ιστοσελίδα του έργου) + Συνάντηση Διαβούλευσης (με δασικές υπηρεσίες) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

23 Μέτρα προσαρμογής της δασικής διαχείρισης Αειφορικές δασοκομικές πρακτικές διατήρηση της βιοποικιλότητας διαθεσιμότητα του νερού ενίσχυση της παραγωγικότητας ενίσχυση της αναγέννησης υπηρεσιών οικοσυστήματων προστασία του εδάφους προώθηση της ετερογένειας αύξηση της συνεκτικότητας 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

24 Στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ AdaptFor προτάθηκαν 3 κατηγορίες μέτρων προσαρμογής Βραχυπρόθεσμα μέτρα (π.χ. εξυγειαντικές υλοτομίες, φερομονικές παγίδες) προς άμεση εφαρμογή με σκοπό: α) τον έλεγχο των επιδημιών παθογόνων και β) τη μείωση του μολυσματικού δυναμικού 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

25 Μέσο- και μακροπρόθεσμα μέτρα (π.χ. ενίσχυση της αναγέννησης, ευνόηση μικτών συστάδων, παύση αποψιλωτικών υλοτομιών, αύξηση περίτροπου χρόνου, αναγωγή πρεμνοφυών δασών) με σκοπό: α) την ενίσχυση και προστασία των δασών απέναντι στην ΚΑ β) την αύξηση της αντοχής τους στην ξηρασία γ) τη μείωση των κινδύνων (διάβρωσης και υποβάθμισης εδάφους, πυρκαγιών) δ) την αύξηση της δέσμευσης και ταμίευσης CO2 (μετριασμός επιπτώσεων) ε) την παραγωγή πολυτιμότερων προϊόντων ξύλου 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

26 Υποστηρικτικά μέτρα (π.χ. ρύθμιση της βόσκησης, μείωση του κατακερματισμού, προστασία εδαφικών πόρων, προστασία από δασικές πυρκαγιές, μόνιμο πρόγραμμα παρακολούθησης, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση) με σκοπό: α) την επιτυχία των άλλων 2 κατηγοριών μέτρων β) την προστασία των δασών από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

27 Γ. Παρακολούθηση των δασών Αναπόσπαστο τμήμα της προσαρμοζόμενης διαχείρισης είναι και η παρακολούθηση (monitoring): α) των μεταβολών των παραμέτρων του κλίματος β) των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση, ιδιαίτερα στα πιο ευπαθή και γ) της αποτελεσματικότητας / επιτυχίας των διαχειριστικών μέτρων που λαμβάνονται για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

28 Γ. Παρακολούθηση των δασών Στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ AdaptFor... Εγκατάσταση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών (4 / περιοχή) Εγκατάσταση τηλεμετρικών μετεωρολογικών (1 / περιοχή) Συλλογή και επεργασία στοιχείων από τις τοπικές δασικές υπηρεσίες Αποστολή στη Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του έργου 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

29 2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

30 Α. Σεμινάριο Κατάρτισης Διήμερο Σεμινάριο Κατάρτισης (189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ Θεσσαλονίκη) Εκπαιδευόμενοι: ~70 άτομα από Τοπικές και Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες και από τη Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος Εκπαιδευτές: Ειδικοί σε θέματα κλιματικής αλλαγής και δασικής διαχείρισης, επιστημονικό προσωπικό του έργου 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

31 Β. Κατευθύνσεις Προσαρμογής Έκδοση 100σελ. (σε ελληνικά και αγγλικά) Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Δάση (π.χ. παραγωγικότητα, βιοποικιλότητα, δασικές πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, επιδημίες παθογόνων κ.ά.) Προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα (ανά κατηγορία επιπτώσεων και για τα κυριότερα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας) 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

32 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

33

34 Ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα ανανεώνεται σε τακτική βάση και περιλαμβάνει: - Παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου - Δράσεις δημοσιοποίησης (δελτία τύπου, άρθρα στον τύπο κ.ά.) - Φωτογραφικό υλικό - Ανακοινώσεις για παρουσιάσεις του έργου (π.χ. συναντήσεις, συνέδρια κ.ά.) προκηρύξεις (π.χ. αγορά εξοπλισμού, εξωτερική βοήθεια κ.ά.) ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ~ επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό

35 Ενημερωτικό Έντυπο - Τρίπτυχο

36 Πινακίδες Δημοσιοποίησης του Έργου στις 4 Περιοχές Μελέτης

37 Επιστημονική Δημοσίευση Biodiversity and Conservation impact factor 2.08

38 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το έργο EU LIFE+ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, LIFE08 ENV/GR/000554, με τίτλο AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δάσών / ΥΠΕΚΑ. Η διάρκεια του έργου είναι 5 έτη και ο προϋπολογισμός του Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 189 Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

39 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Βασιλική Χρυσοπολίτου Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Τομέας Βιοτικών Πόρων και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θέρμη, ΕΛΛΑΔΑ τηλέφωνο: (εσωτ. 162) Νοεμβρίου 2014, ΕΚΒΥ, Θεσσαλονίκη

ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor. Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008

ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor. Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα www.life-adaptfor.gr Βασιλική Χρυσοπολίτου ΕΚΒΥ Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση του έργου LIFE+ AdaptFor

Συνοπτική παρουσίαση του έργου LIFE+ AdaptFor Έργο Project LIFE08 ENV/GR/000554 Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Adaptation of forest management to climate change in Greece Συνοπτική παρουσίαση του έργου LIFE+

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 97 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 35 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2011. Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική

Οκτώβριος 2011. Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική Οκτώβριος 2011 Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή H έκθεση συντάχθηκε από τους (σε αλφαβητική σειρά):

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η 1 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης Το Mέλλον των Δασών Μιχάλης Μπινιχάκης Η ταυτότητα του προγράμματος Τίτλος Υλοποίηση Χρηματοδότηση Το Μέλλον των Δασών WWF Ελλάς Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και ιδιώτες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δ IMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ -TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 34 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000 _ Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό Ενδείκτες Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 98 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα & Αειφόρος πρακτική διαχείρισης των Υγροτόπων

Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα & Αειφόρος πρακτική διαχείρισης των Υγροτόπων Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση. 2η Θεματική συνεδρία: Κλιματική αλλαγή και Βιώσιμη ανάπτυξη Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο EcoPest LIFE07 ENV/GR/000266 Εκλαϊκευμένη Αναφορά 2012. EcoPest Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα

Το έργο EcoPest LIFE07 ENV/GR/000266 Εκλαϊκευμένη Αναφορά 2012. EcoPest Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα Το έργο EcoPest LIFE07 ENV/GR/000266 Εκλαϊκευμένη Αναφορά 2012 EcoPest Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων σε ένα ευάλωτο οικοσύστημα Το EcoPest συνετέλεσε στην ανάπτυξη στρατηγικών για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΘΕΡΜΗ 2002 Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έκδοση 17/6/2015 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 7 Περίοδος: 01.2015-04.2015 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα