ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΟΕΕ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΩΝ: ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟ ΡΟΜΙ ΗΣ 4. Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εξέτασις (α) της λειτουργίας µιας αγοράς και της επιτεύξεως ισορροπίας υπό συνθήκες πλήρους (τελείου) ανταγωνισµού (perfect competition), καθώς και (β) των επιπτώσεων που επιφέρουν κάποιες αναιρέσεις των υποθέσεων. Το βασικό υπόδειγµα Το αρχικό υπόδειγµα διέπεται από τις µάλλον απλές ή απλουστευτικές υποθέσεις ότι: Υπάρχει µεγάλος αριθµός καταναλωτών, έκαστος των οποίων δεν είναι σε θέση να διαµορφώσει την τιµή, την οποία και θεωρεί δεδοµένη. 1 Με άλλα λόγια, η επίδρασις εκάστου είναι αµελητέα. Υπάρχει µεγάλος αριθµός παραγωγών ή πωλητών του ιδίου (µη διαφορισίµου) προϊόντος, καθώς και ελευθερία εισόδου των παραγωγών ή πωλητών στην αγορά ή εξόδου από αυτήν. 2 Έκαστος ε- πιδιώκει την µεγιστοποίηση του κέρδους του, αλλά δεν είναι σε θέση να διαµορφώσει την τιµή, την οποία και θεωρεί δεδοµένη. 1 Οι π.σ. µετακινούνται απρόσκοπτα µεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων, κλάδων και περιοχών. εν υπάρχει κρατική παρέµβασις όσον αφορά σε δασµούς, επιδοτήσεις, ελέγχους παραγωγής, καταναλώσεως κ.λπ. Η αγορά λειτουργεί µέσα στα γενικά πλαίσια που καθορίζουν οι νόµοι, τα ήθη και έθιµα της κοινωνίας. Οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και οι κάτοχοι των π.σ. έχουν πλήρη γνώση των τεκταινοµένων στην αγορά. Η πληροφόρηση σχετικά µε τις εξελίξεις, καθώς και η διεξαγωγή των συναλλαγών είναι εύκολη και ανέξοδη. 1 Ενδεχοµένως η υπόθεσις του µεγάλου αριθµού δεν είναι απαραίτητη, στον βαθµό που καθείς συµπεριφέρεται θεωρώντας την τιµή δεδοµένη. 2 Με άλλα λόγια, δεν απαιτούνται δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας ή αποκλειστικά δικαιώµατα ή προϋποθέσεις πραγµατοποιήσεως µεγάλων επενδύσεων κ.τ.τ. 1

2 Αν και οι υποθέσεις αυτές σπανίως ικανοποιούνται όλες (ενδεχοµένως παρατηρούνται στις αγορές κάποιων αγροτικών προϊόντων), στον βαθµό που καθιστούν την αγορά εντελώς απρόσωπη παρέχουν ένα χρήσιµο εφαλτήριο για την διδασκαλία και κατανόηση άλλων καταστάσεων. Επιπλέον παρέχουν αποτελέσµατα ευηµερίας, κερδοφορίας κ.ά., το οποία είναι δυνατόν να προσανατολίσουν την σκέψη µας ως καταναλωτών, επιχειρηµατιών και πολιτών, καθώς και την σκέψη των επιφορτισµένων µε την άσκηση της οικονοµική πολιτική υπέρ ή κατά την σκοπιµότητος εισαγωγής κάποιων πρακτικών ή µεταβολής των συνθηκών. Εφόσον η ολοκλήρωσις των συναλλαγών απαιτεί την συναίνεση και των δύο πλευρών, αναµένουµε τις τι- µές και ποσότητες ισορροπίας του υπό εξέταση αγαθού ή υπηρεσίας να είναι συµβατές µε τις επιθυµίες και συµπεριφορές καταναλωτών και παραγωγών, ιάγραµµα 1: Η ζήτησις συναντά την προσφορά. D SrS όπως αυτές συνοψίζονται από τις καµπύλες ζητήσεως και προσφοράς, αντιστοίχως. ιαγραµµατικά αποδίδουµε την συµφωνία στο σηµείο τοµής των δύο καµπυλών, οι συντεταγµένες του οποίου εκφράζουν την τιµή και ποσότητα ισορροπίας, E, και E, αντιστοίχως. 3 Η µετατόπισις κάποιας εκ των δύο καµπυλών έχει ως αποτέλεσµα ιάγραµµα 2: H επίπτωσης µιας τον προσδιορισµό νέου σηµείου ισορροπίας. Φερ ειπείν, στο µετατοπίσεως της D εξαρτάται από την µορφή της SrS. ιάγραµµα 2, αν η D είναι φθίνουσα (δηλ. έχει αρνητική κλίση) SrS Γ και µετατοπιστεί δεξιά στην θέση Ď (βλ. λ.χ., περίπτωση Κεφ.2, Α Γ ιαγρ.17 ή διότι αυξάνει ο αριθµός των καταναλωτών) και η S είναι: SrS β E B α) κάθετη τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο SrS α D Ď «Α» µε αποτέλεσµα η ποσότης να παραµένει σταθερή και η τιµή να αυξάνει κατά πολύ. β) οριζόντια τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Β» µε αποτέλεσµα η τιµή να παραµένει σταθερή και η ποσότης να αυξάνει κατά πολύ. γ) αύξουσα (δηλ. µε θετική κλίση) τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Γ» µε α- E E E 3 Εάν τυχαίνει να καταναλώνουν ποσότητα µικρότερη (µεγαλύτερη) της E, οι καταναλωτές έχουν κίνητρο να αυξήσουν (µειώσουν) την κατανάλωση διότι η απόλαυση που λαµβάνουν από µια επιπλέον µονάδα προϊόντος υπερβαίνει την τιµή (υπολείπεται της τιµής) E που καταβάλουν. Από την άλλη πλευρά, οι παραγωγοί που τυχαίνει να να προσφέρουν ποσότητα µικρότερη (µεγαλύτερη) της E έχουν κίνητρο να αυξήσουν (µειώσουν) την παραγωγή διότι το έσοδο που λαµβάνουν από την προσφορά µιας επιπλέον µονάδος προϊόντος (ήτοι το MR=) υπερβαίνει το κόστος (υπολείπεται του κόστους) παραγωγής της (ήτοι, το MC). (Σχηµατικά, διαπιστώνουµε ότι οι κάθετες αποστάσεις µεταξύ της διακεκοµµένης γραµµής E E (ή την προέκτασεώς της) και (α) της καµπύλης D, καθώς και (β) της καµπύλης SrS µειώνονται συγχρόνως όσο πλησιάζουµε το σηµείο «Ε» είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Mε άλλα λόγια, αµφότεροι διευρύνουν το πλεόνασµά τους: CS και S, αντιστοίχως). Εν ολίγοις αµφότερες πλευρές έχουν κίνητρο να πλησιάσουν στο σηµείο «Ε». Το κίνητρο αυτό εκλείπει όπου D=SrS. 2

3 ποτέλεσµα τόσο η τιµή όσο και η ποσότης να αυξάνουν, αλλά ολιγότερο από ότι στις περιπτώσεις (α) και (β), αντιστοίχως. Παροµοίως, στο ιάγραµµα 3, αν η S είναι αύξουσα και µετατοπιστεί δεξιά στην θέση Š (διότι είτε συµβαίνει το αντίθετο από ότι περιγράφεται στο Κεφ.3, ιαγρ.10 είτε αυξάνει ο αριθµός των παραγωγών) και η D είναι: α) κάθετη τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Α» µε αποτέλεσµα η ποσότης να παραµένει σταθερή και η τιµή να µειώνεται κατά πολύ. β) οριζόντια τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Β» µε αποτέλεσµα η τιµή να παραµένει σταθερή και η ποσότης να αυξάνει κατά πολύ. γ) φθίνουσα τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Γ» µε αποτέλεσµα τιµή να µειώνεται ολιγότερο από ότι στην περίπτωση (α) και η ποσότης να αυξάνει ολιγότερο από ότι στην περίπτωση (β). δ) αύξουσα, έστω µε κλίση µεγαλυτέρα της S, τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο µε αποτέλεσµα τόσο η τιµή όσο και η ποσότης να µειώνονται. Εξυπακούεται ότι αν οι καµπύλες είναι σχεδόν ή αρκετά οριζόντιες, πολύ ή µάλλον κάθετες τα αποτελέσµατα θα είναι παραπλήσια ή ενδιάµεσα των ανωτέρω περιπτώσεων. Επίσης σηµειώνεται ότι οι κάθετες και περίπου κάθετες καµπύλες ή ευθύγραµµες συναρτήσεις συχνά καλούνται ανελαστικές και οι οριζόντιες ή σχεδόν οριζόντιες ελαστικές. Στο σηµείο αυτό, έχοντας φέρει στο ίδιο διάγραµα τις καµπύλες προσφοράς και ζητήσεως, επανερχόµαστε στην περιγραφή που προοιµιακά εκθέσαµε στο Κεφ.3, σ.14 και µε την βοήθεια του ιαγράµµατος 4, εξετάζουµε τι συµβαίνει µακροχρονίως (όταν όλες οι εισροές είναι µεταβλητές). Η ανάλυσις έχει ιδιαίτερο ενδια- ιάγραµµα 4: H µακροχρόνια ισορροπία. SrATC Χ SrATC Ψ LrATC D SrS 1 1 MC Ψ 1 SrS 2 α 2 2 Χ Ψ q 1 2 δύο παραγωγοί, Χ και Ψ ιάγραµµα 3: Η επίπτωσις µιας µετατοπίσεως της S εξαρτάται από την µορφή της D. D α D δ D c S Š η αγορά φέρον όταν ένας τουλάχιστον παραγωγός, έστω ο Ψ, διαφέρει από τους υπολοίπους ως προς το ότι λειτουργεί µε αποτελεσµατικότερο τρόπο. Οι συνθήκες στην αγορά (D και SrS 1 ορίζουν τιµή 1 ) του επιτρέπουν να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη Π=( 1 α )*q. Αναµένουµε η κερδοφορία αυτή να προσελκύσει τους άλλους παραγωγούς (όπως τον Χ) ή/και νέους παραγωγούς να τον µιµηθούν. Αυτοί, Ε Α Γ Β 3

4 προµηθευόµενοι και συνδυάζοντας Κ, L, κ.τ.τ. και παράγοντας όπως ο Ψ µετατοπίζουν της αγοραία (βραχυχρόνια) καµπύλη προσφοράς δεξιότερα (στην θέση SrS 2 ) έως ότου, σε συνδυασµό µε την δεδοµένη αγοραία ζήτηση, η τιµή κατέλθει στο κατώτατο σηµείο της καµπύλης LrATC, µειώνοντας και δη µηδενίζοντας την κερδοφορία. Ουδείς πλέον έχει κίνητρο να εισέλθει στην αγορά ως παραγωγός. Συνάγεται ότι αν δεν προκύψουν άλλες εξελίξεις, µακροχρονίως τα κέρδη εκλείπουν και η ισορροπία ορίζεται στο κατώτατο σηµείο της LrATC= 2. ιερευνώντας τις επιπτώσεις εξωγενών µεταβολών στο κόστος των εισροών Στην συνέχεια εξετάζεται µε την βοήθεια του ιαγράµµατος 5 η περίπτωσις της αναλογικής αυξήσεως της τιµής του µεταβλητού π.σ. και του (βραχυχρονίως) σταθερού π.σ. τόσο στο επίπεδο της αγοράς όσο και στο επίπεδο ενός τυπικού παραγωγού εκ των Ν πανοµοιοτύπων παραγωγών (που υποθέτουµε ότι δραστηριοποιούνται στην αγορά και ικανοποιούν τη ζήτηση). Εν ολίγοις, VC= FC. Στην αρχική ισορροπία η SrS 1, καθώς και η LrS 1 που αντιστοιχεί σε αυτήν τέ- µνουν την D στο σηµείο «Ε» ορίζοντας την τιµή και ποσότητα ισορροπίας, Ε και Ε =N*q, όπου q η πόσοτης που παρέχει ο κάθε παραγωγός. Με την αύξηση των τιµών των π.σ., ceteris paribus, η κατώτατη SrATC του τυπικού παραγωγού ανέρχεται παράλληλα από την θέση της καµπύλης SrATC 1 στην θέση της καµπύλης SrATC 2 συµπαρασύροντας ιάγραµµα 5: Οι επιπτώσεις της αναλογικής αυξήσεως των τι- µών όλων των π.σ. τόσο στον παραγωγό όσο και στον κλάδο. SrATC 2 D MC 2 SrS 3 Μ Μ LrS 2 B SrS 2 B MC 1 SrATC 1 SrS 1 Ε E LrS 1 ο τυπικός παραγωγός q (Ν-n)q Nq η αγορά την καµπύλη ΜC που διέρχεται από το κατώτατο σηµείο της SrATC 2 και κατ επέκτασιν την οριζόντια άθροιση των νέων Ν καµπυλών ΜC, δηλ. την καµπύλη SrS του κλάδου (από την θέση της καµπύλης SrS 1 στην θέση της καµπύλης SrS 2 ) και την περιβάλλουσα LrATC και κατ επέκτασιν την LrS του κλάδου (από την θέση LrS 1 στην θέση LrS 2 ). Εφόσον µετατοπίστηκαν παράλληλα και κατά το ίδιο µέγεθος, οι καµπύλες SrS 2 και LrS 2 εξακολουθούν να τέµνονται στο ίδιο επίπεδο παραγοµένης ποσότητος Ε που ετέµνοντο οι SrS 1 και η LrS 1, αλλά σε υψηλότερη τιµή. Εν τούτοις, τέµνουν την καµπύλη D σε διαφορετικά σηµεία, «Β» και «Μ», που ορίζουν (α) την (προσωρινή ή µεταβατική ή) βραχυχρόνια και (β) την µακροχρόνια ισορροπία, αντιστοίχως. Στην βραχυχρόνια ισορροπία B < SrATC 2. Η κατάστασις είναι ζηµιογόνα και µη διατηρήσιµη για τους παραγωγούς, οπότε ορισµένοι εξ αυτών, έστω, n, εξέρχονται της αγοράς. Ως εκ τούτου 4

5 η SrS 2 συρρικνώνεται και µετατοπίζεται αριστερά ώσπου να φτάσει στο σηµείο «Μ». Τελικώς, έκαστος παραγωγός παράγει την αρχική ποσότητα q αλλά η συνολική παραγωγή έχει µειωθεί σε Μ = (Νn)*q. Με την βοήθεια του ιαγράµµατος 6 εξετάζεται η περίπτωσις της αυξήσεως της τιµής του (βραχυχρονίως) σταθερού π.σ. τόσο στο επίπεδο της αγοράς όσο και στο επίπεδο ενός τυπικού παραγωγού, εκ των Ν πανοµοιοτύπων παραγωγών που υποθέτουµε ότι ικανοποιούν την κατανάλωση. Εν ολίγοις, µόνον το FC αυξάνει (βλ. Κεφ.3, τέλος σ.10). Εφόσον το SrVC δεν µεταβάλλεται (όπως συµβαίνει στην περίπτωση του ιαγράµµατος 5): H καµπύλη SrATC ανέρχεται από την θέση SrATC 1 στην θέση SrATC 2, όχι όµως παράλληλα. H συνάρτησις ΜC 1 µένει ως έχει και τέµνει τις καµπύλες SrATC στα κατώτατα σηµεία. Εξυπακούεται ότι το κατώτατο σηµείο της υψηλοτέρας SrATC, δηλ της SrATC 2, ευρίσκεται δεξιότερα του κατωτάτου σηµείου της SrATC 1. Μαζί µε την άνοδο της καµπύλης του πιο αποτελεσµατικού SrATC ανέρχεται και η καµπύληπερίβληµα LrATC και κατ επέκτασιν η LrS του κλάδου (από το επίπεδο της LrS 1 σε αυτό της LrS 2 ). Με την καµπύλη του MC αµετάβλητη, όσο ο αριθµός των παραγωγών δεν µεταβάλλεται, η SrS (δηλ. η SrS 1 ) παραµένει ως έχει. Εν τούτοις, η κατάστασις είναι ζηµιογόνα και µη διατηρήσιµη για τους παραγωγούς, οπότε ορισµένοι εξ αυτών, έστω, n, εξέρχονται της αγοράς. Αποτέλεσµα τούτου, η SrS 2 συρρικνώνεται και µετατοπίζεται αριστερά ώσπου να φτάσει στο σηµείο «Μ», οπότε και η πίεσις της ασύµφορης τιµής επί των παραγωγών εκλείπει. Τελικώς, έκαστος εκ των Ν-n εναποµενόντων παραγωγών παράγει περισσότερη ποσότητα από ό,τι αρχικά (q 2 >q 1 ) αλ- λά η συνολική παραγωγή έχει µειωθεί σε Μ =(Ν-n)*q 2. ιάγραµµα 6: Οι επιπτώσεις της αυξήσεως της τιµής του σταθερού π.σ. τόσο στον παραγωγό όσο και στον κλάδο. Μ D SrATC 2 SrS 2 M LrS 2 MC 1 SrS 1 SrATC 1 Ε E LrS 1 q 1 q 2 (Ν-n)q 2 Nq 1 ο τυπικός παραγωγός η αγορά Η περίπτωσις της αυξήσεως της τιµής του µεταβλητού π.σ. µας έχει απασχολήσει ήδη στο Κεφ.3, ιάγραµµα 10. Η µετατόπισις της καµπύλης SrATC άνω και αριστερά είχε ως αποτέλεσµα το κατώτατο σηµείο της να ευρίσκεται αριστερότερα του αρχικού. 4 Η νέα καµπύλη MC ευρίσκεται αριστερότερα 4 ιαισθητικά µπορούµε να εξάγουµε την κατεύθυνση αναλογιζόµενοι ότι: (α) όταν αυξήθηκε το σταθερό κόστος µόνον η SrATC µετατοπίστηκε άνω δεξιά και (β) όταν αυξήθηκε τόσο το σταθερό όσο και το µεταβλητό κόστος (άρα οι δύο επιδράσεις σταθµιστήκαν) η SrATC µετατοπίστηκε παράλληλα άνω (στο κέντρο). Άρα, τώρα που εκδηλώνεται µόνον η άλλη επίδρασις (δηλ. αυξήθηκε το µεταβλητό κόστος), αναµένουµε η SrATC να µετατοπιστεί άνω αριστερά, 5

6 της αρχικής και το ίδιο συµβαίνει µε το οριζόντιο άθροισµά της, την νέα SrS (σε σχέση µε την αρχική). Στον βαθµό που η καµπύλη ζητήσεως έχει αρνητική κλίση, είναι προφανές ότι στην νέα θέση ι- σορροπίας της η αγοράς, ακόµα και αν ο αριθµός των παραγωγών έµενε ο ίδιος (πόσο µάλλον αν µειώνεται), η προσφερόµενη ποσότης θα είναι ολιγότερη και η τιµή υψηλότερη συγκρινόµενη µε την αρχική. Η µορφή της µακροχρονίου αγοραίας συναρτήσεως προσφοράς ενδέχεται να ποικίλει Έως τώρα θεωρήσαµε την LrS ως οριζόντια εφαπτόµενη στο κατώτατο σηµείο της (αποτελεσµατικοτέρας καµπύλης SrATC και κατ επέκτασιν της) LrATC, αγνοώντας τις συνθήκες παραγωγής που επικρατούν στον κλάδο ή (πιο σωστά) σιωπηρά υποθέτοντας ότι ενδογενώς δεν αλλάζει κάτι άλλο, όπως η πρόσβαση σε π.σ., µε την είσοδο και έξοδο παραγωγών. Στην πραγµατικότητα, όµως, η κατάστασις ενδέχεται να είναι διαφορετική (δηλ. οι τιµές των π.σ. να µεταβάλλονται ενδογενώς (συνεπεία της λειτουργίας του συστήµατος)) µε αποτέλεσµα η κλίσις της LrS να ποικίλει. Επιχειρώντας µια σύνδεση µε (αλλά ουσιαστικά εµπλουτίζοντας επεκτείνοντας την συζήτηση που επιχειρήσαµε εις) το Κεφ.3, σ.15, µε την βοήθεια του ιαγράµµατος 7 εξετάζουµε την περίπτωση όπου η καµπύλη LrATC του τυπικού παραγωγού (άρα και του κάθε παραγωγού στον κλάδο) µετατοπίζεται προς τα κάτω όταν αυξάνει η παραγωγή (βλ. κατωτέρω: *). Υποθέτουµε ότι η αρχικά η αγορά ισορροπεί στο ιάγραµµα 7: H επίπτωσις µια µετατοπίσεως της D σε ένα κλάδο φθίνοντος κόστους. Þ 1 MC 1 LrMC 1 D Ď σηµείο «1» και ότι εκδηλώνεται µια 1 LrATC 1 1 µετατόπισις της (αγοραίας) ζητήσεως MC 2 LrMC 2 SrS 1 προς τα δεξιά (από D σε Ď). Τούτο προκαλεί βραχυχρονίως αύξηση της 2 LrATC 2 2 τιµής (από 1 σε Þ 1 ). SrS 2 (α) Η ύπαρξις κερδών προσελκύει n νέους παραγωγούς στον κλάδο. ο τυπικός παραγωγός η αγορά Ως εκ τούτου, η βραχυχρόνια κα- µπύλη προσφοράς µετατοπίζεται δεξιά. (β) Συγχρόνως, η αύξησις της ζητήσεως π.σ. και η ανάληψις εκσυγχρονισµών και καινοτοµιών στον κλάδο (έναν κλάδο φθίνοντος κόστους) προκαλούν µετατόπιση των καµπυλών κόστους των παραγωγών προς τα κάτω (βλ. ανωτέρω: *). Μακροχρονίως η νέα τιµή ισορροπίας στην αγορά στο σηµείο «2» συµπίπτει µε το (νέο) ελάχιστο LrATC του τυπικού παραγωγού. Αν ενώσουµε τα διάφορα σηµεία ισορροπίας 1, 2, σχηµατίζουµε την µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς (industry long-run supply function), LrS, που έχει αρνητική κλίση. (Ιχνογραφείστε την για να πειστείτε.) 6

7 Σε έναν κλάδο αυξανοµένου κόστους η αντίστοιχη µετατόπισις της (αγοραίας) ζητήσεως προς τα δεξιά (από D σε Ď) προκαλεί βραχυχρονίως άνοδο της τιµής (από 1 σε 2 ) και, προφανώς, αύξηση των κερδών. (Βλ. ιάγραµµα 8.) Η ύπαρξις υψηλών κερδών προσελκύει n νέους παραγωγούς στον κλάδο µε αποτέλεσµα η βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς να µετατοπιστεί δεξιά (από SrS 1 σε κάποια SrS που υποθέτουµε ευρίσκεται δεξιότερα της SrS 2 ). Η αύξησις της ζητήσεως ιάγραµµα 8: H επιπτώσις µια µετατοπίσεως της D σε ένα κλάδο αυξανοµένου κόστους. MC 2 LrMC 2 D Ď των π.σ. αυξάνει τις τιµές των LrATC 2 SrS 2 π.σ. και, κατ επέκτασιν το κόστος 2 παραγωγής. Η καµπύλη LrATC µετατοπίζεται προς τα άνω. Ο τυπικός παραγωγός MC 1 LrMC 1 LrATC 1 2 καταλήγει να λειτουργεί επί 1 1 της LrATC 2. (Ας υποθέσουµε ότι το SrS 1 σηµείο τοµής της νέας LrMC 2 και LrATC 2 ευρίσκεται αριστερά της αρχικής ο τυπικός παραγωγός η αγορά κατ αναλογίαν µε την διαδικα- σία που περιγράφεται στο Κεφ.3, ιάγραµµα 10, µε την LrATC να παρασύρεται από την αποδοτικότερη SrATC.) Ως έκφρασις της οριζοντίου αθροίσεως των καµπυλών MC 2, η µεταβατική SrS αρχίζει να µετατοπίζεται αριστερά στην θέση SrS 2. Μακροχρονίως η νέα τιµή ισορροπίας συµπίπτει µε το (νέο) ελάχιστο LrATC του τυπικού παραγωγού στο σηµείο «2». Αν ενώσουµε τα διάφορα σηµεία ι- σορροπίας 1, 2, σχηµατίζουµε την LrS που έχει θετική κλίση. Σε έναν κλάδο σταθερού κόστους η υποθετική αύξησις της ζητήσεως που αυξάνει την τιµή ισορροπίας και δηµιουργεί αύξηση της ζητήσεως για π.σ., δεν επιφέρει µεταβολή των τιµών των π.σ. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα η τυπική LrATC να µην µετατοπίζεται µε την είσοδο νέων παραγωγών. Η δε είσοδος νέων παραγωγών επαναφέρει την τιµή στο αρχικό επίπεδο και το κίνητρο εισόδου νέων επιχειρήσεων εκλείπει. Αν ενώσουµε τα διάφορα σηµεία ισορροπίας προκύπτει µια οριζόντια LrS. Αναιρέσεις κάποιων υποθέσεων περί κυβερνητικών παρεµβάσεων κ.ά. Στην ενότητα αυτή αρχίζουµε να εµπλουτίζουµε το υπόδειγµά µας, εξετάζοντας τις επιπτώσεις ορισµένων αποκλίσεων από τις απλουστευτικές υποθέσεις που αναφέραµε στην τρίτη οµάδα υποθέσεων της σελ. 1. Σηµείο αφετηρίας είναι η ισορροπία στο σηµείο «Ε», η οποία αντιστοιχεί σε τιµή E και ποσότητα E. Ξεκινούµε µε την περίπτωση επιβολής ενός ειδικού φόρου, t, επί της τιµής,, του πωλητού, η οποία έχει ως αποτέλεσµα να προσφέρεται η ποσότης E στην τιµή E (1+t), ενσωµατώνοντας τον 7

8 φόρο, ωσάν η καµπύλη προσφοράς να έχει µετατοπιστεί άνω και αριστερά (από S σε Š). (Ο πωλητής εξακολουθεί να εισπράττει E.) Συνεπεία τούτου: Tο συνολικό πλεόνασµα του καταναλωτού (total consumer surplus), TCS, συρρικνώνεται από το εµβαδόν της περιοχής ΓΕ E στο εµβαδόν της περιοχής ΓΗ Η, το συνολικό πλεόνασµα του παραγωγού (total producer surplus), TS, συρρικνώνεται από το εµβαδόν της περιοχής AE E στο εµβαδόν της περιοχής Ah h, H κυβέρνησις λαµβάνει το εµβαδόν της περιοχής H H h h υπό την µορφή φορολογικών εσόδων (µέρος του οποίου αποσπάται από τους αγοραστές, ως τµήµα του αρχικού TCS, και το υπόλοιπο από τους πωλητές, ως τµήµα του αρχικού TS). Η κοινωνία ως σύνολο χάνει το εµβαδόν της τριγωνικής περιοχής ΗΕh. Πρόκειται για µη αντισταθµιζόµενη απώλεια (dead weight loss), DWL. 5 Παρατηρούµε ότι όσο πιο οριζόντιες είναι οι D και S τόσο µικρότερες είναι οι περιοχές DWL. Επίσης, αν η καµπύλη D είναι πιο κάθετη ή απότοµη (οριζόντια ή επίπεδη) από την S τότε η µετακύλισις της φορολογικής επιβαρύνσεως στους αγοραστές (πωλητές) υπό την µορφή απωλείας τµήµατος του TCS (TS) είναι πιο µεγάλη σε σχέση µε την µετακύλιση στους πωλητές (αγοραστές). Συνήθως τα µέγεθος της εισφοράς που επωµίζεται η κάθε πλευρά, H Ε και Ε h, ανήκει στο διάστηµα [0,τ]. Ωστόσο υπάρχει και η εξαίρεσις (βλ. ιάγρ. 9β) όπου H - E >τ. Στην περίπτωση της φθινούσης καµπύλης προσφοράς (όπως της LrS του ιαγράµµατος 7) η επιβολή ενός ειδικού φόρου επιβαρύνει τους καταναλωτές µε επιπρόσθετη δαπάνη την οποία καρπούνται οι 6 παραγωγοί. Εν συνεχεία εξετάζουµε την περίπτωση επιβολής ενός ποσοστιαίου φόρου, φ, ή ενός παγίου φόρου, ф, επί των κερδών των παραγωγών κάποιου αγαθού και, κατ επέκτασιν στο TS. Στο βαθµό που οι καµπύλες D και S πα- 5 Τουλάχιστον έτσι φαίνεται µέχρι στιγµής. Πρόκειται για ανάλυση µερικής ισορροπίας, µε αποτέλεσµα να µην είµαστε σε θέση να εκτι- µήσουµε επαρκώς την ευρύτερη επίδραση αυτής της παρεµβάσεως και την αξιοποίηση των χρηµάτων από την κυβέρνηση σε άλλες αγορές κ.ο.κ. Θα επανέλθουµε στο ζήτηµα επανεξετάζοντάς το από µακροοικονοµική σκοπιά. 6 Μια αίσθησις του µεγέθους των πλεονασµάτων των παραγωγών που λειτουργούν µε την αποδοτική εγκατάσταση παρέχεται στο αριστερό µέρος του ιαγράµµατος 7. 8 ιάγραµµα 9α: Η επιβολή ειδικού φόρου. Γ H E h Β Α H h Š S E H E τ= H h ιάγραµµα 9β: H επιβολή ειδικού φόρου όταν η προσφορά έχει αρνητική κλίση. D H τ S E ιάγραµµα 10: Επιβολή φόρου στα κέρδη. E ΤCS ΤS E Ε S D S D

9 ραµένουν ως έχουν, (α) το E και E είναι αµετάβλητα, (β) η κοινωνία ως σύνολο δεν έχει απολέσει «κάποιο τριγωνάκι», (γ) το ποσόν του φόρου που εισπράττεται από την κυβέρνηση (σκιασµένο τµήµα του TS), προφανώς αναδιανέµεται σε αγοραστές και πωλητές. (Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αρχική διαπίστωσις (Κεφ.2, σ.10) ότι η απόσπασις χρηµάτων µέσω της επιβολής παγίου φόρου ενδεχοµένως είναι προτιµότερη από την απόσπαση µέσω της επιβολής ειδικού φόρου επί της τιµής.) Η αντίστοιχη επιβολή ενός παγίου φόρου, f, στους καταναλωτές κάποιου αγαθού ενδέχεται να µην λειτουργήσει µε αντίστοιχο τρόπο στο βαθµό που οι καταναλωτές είναι διαφορετικοί. Για όσους f>cs η κατανάλωσις του αγαθού διακόπτεται (και αυτοί στρέφονται σε υποκατάστατα). Ως εκ τούτου, η καµπύλη D µετατοπίζεται προς τα αριστερά και,. Η κοινωνική ευηµερία (α) µειώνεται κατά το µέγεθος του TCS των ατόµων που παύουν να αγοράζουν το αγαθό και (β) αναπληρώνεται µερικώς από την αύξηση του TCS από τις αυξηµένες αγορές άλλων αγαθών εις τα οποία τα εν λόγω άτοµα στρέφονται. 7 Στο ιάγραµµα 12 εξετάζουµε την περίπτωση του ορισµού ιάγραµµα 11: Επιχορήγηση της κατά- µιας ανωτάτης τιµής πωλήσεως ή τιµής οροφής (price ναλώσεως ενός προϊόντος. ceiling), Þ, ενός αγαθού. Εάν η τιµή αυτή υπερβαίνει την τιµή D S D S ισορροπίας (Þ> Ε ), προφανώς δεν έχει κάποια επίπτωση εάν S όµως υπολείπεται αυτής, τότε καθίσταται δεσµευτική εµποδίζοντας 2 D την εκκαθάριση της αγοράς και δηµιουργώντας υπερ- βάλλουσα ζήτηση,. Οι ελλείψεις ενδέχεται να (α) προκαλέσουν Τσάι Καφές τη διενέργεια συναλλαγών στην λεγόµενη «µαύρη αγο- ρά» µεταξύ πωλητών και αγοραστών σε τιµή ανώτερης της ιάγραµµα 12: Ορισµός ανωτάτης τιµής στο τσάι. νοµίµου Þ και να στρέψουν τους ανικανοποίητους καταναλωτές σε υποκατάστατα. Εις την περίπτωση που η ανωτάτη τιµή D S Ε ορίζεται στο τσάι, αναµένουµε την ζήτηση για καφέ να αυξηθεί. Ε D Ceteris paribus η τιµή και η ποσότης ισορροπίας του κα- Ε Þ S D φέ αυξάνονται. Κατ αναλογία, ο ορισµός κατωτάτης τιµής (price floor) Τσάι Καφές δεν έχει επιπτώσεις όταν η τελευταία υπολείπεται της E, ενώ καθίσταται δεσµευτική όταν υπερβαίνει την E, δηµιουργώντας υπερβάλλουσα προσφορά (πλεονάσµατα). Στο ιάγραµµα 13α στρέφουµε το ενδιαφέρον µας στην επιλογή του «ανοίγµατος» της εσωτερικής (εγχωρίου) αγοράς σε εισαγωγές από το εξωτερικό. Έστω ότι ο υπόλοιπος κόσµος 7 Η ανάλυσις παραµένει µερική και αποσπασµατική (βλ. υποσ.5). Στον βαθµό που το TCS που αποσπάται από τους υπόλοιπους αγοραστές (που παραµένουν στην αγορά του αγαθού) αναδιανέµεται σε αγοραστές και πωλητές, η κοινωνική ευηµερία των εναποµενόντων στην αγορά παραµένει σταθερή. 9

10 (rest of the world) δύναται να παράσχει τεράστια ποσότητα (τεράστια σε σχέση µε το µέγεθος της χώρας µας) ιάγραµµα 13α: Άνοιγµα της αγοράς σπορελαίου σε εισαγωγές. D S D S σε τιµή W κατωτέρας της τιµής ισορροπίας, E, που ι- α Ε σχύει εγχωρίως. Εξυπακούεται ότι ως χαµηλότερη η Ε W β δ E επικρατεί. Υπό αυτές τις συνθήκες οι εγχώριοι παραγωγοί W γ D καταλήγουν να προσφέρουν 1 και ο οι παραγωγοί του 1 W εξωτερικού την υπόλοιπη ποσότητα W - 1. Το S µειώνεται από «β»+«γ» σε «γ». Το CS αυξάνει από «α» σε Σπορέλαιο Ελαιόλαδο «α»+«β»+«δ». Συνολικά το πλεόνασµα της κοινωνίας (CS+S) αυξάνει κατά «δ». Παρατηρούµε ότι οι καταναλωτές µπορούν να µεταβιβάσουν µέρους του διευρυµένου CS στους εγχώριους παραγωγούς ώστε ουδείς στην χώρα να αισθάνεται χειρότερα από την εξέλιξη. Παρενθετικά (και προκειµένου να αναπτύξουµε τις ικανότητές µας να διερευνούµε οικονοµικές καταστάσεις) ενσωµατώνουµε στο παράδειγµα την επιβολή εισαγωγικών δασµών, δ. Ο αγοραστής πλέον προµηθεύεται τις ποσότητες µεταξύ 1 και W στην τιµή W (1+δ), ωσάν η διεθνής τιµή να έχει αυξηθεί. (Η περίπτωσις θυµίζει την µετατόπιση της S στην θέση Š στο ιάγραµµα 9α). Ως εκ τούτου το CS καθίσταται «α»+«β»+«δ», η κυβέρνησις λαµβάνει το εµβαδόν της περιοχής «ζ» και το συνολικό πλεόνασµα συρρικνώνεται κατά ένα ποσό ίσο µε το εµβαδόν «ε»+«η». ιάγραµµα 13β: H επιβολή δασµού στις εισαγωγές σπορελαίου του ιαγράµµατος 13α. D S α Επιστρέφουµε στο ιάγραµµα 13α. Χάριν παραδείγµατος, ας υποθέσουµε ότι η αγορά που «ανοίγει» στο ανταγωνισµό του εξωτερικού είναι αυτή των σπορελαίων. Η πρόσβαση σε φθηνό σπορέλαιο προκαλεί µια µετατόπιση της ζητήσεως για το υποκατάστατο αγαθό, το ελαιόλαδο, από D σε D. Ceteris paribus η τιµή και η ποσότης ισορροπίας του ελαιολάδου µειώνονται. Εναλλακτικά, σκαρφιζόµενοι παραλλαγές, καταθέτουµε την ιδέα ότι η κυβέρνηση θα µπορούσε να επιτυχει το ίδιο αποτέλεσµα παρέχοντας επιδότηση που µετατοπίζει την καµπύλη προσφοράς δεξιά. E W (1+δ) W β δ γ ε ζ η 1 W (Βλ. ιάγραµµα 13γ.) Βεβαίως, αν η εγχώριος τιµή, Ε, είναι κατωτέρα της διεθνούς, W, προκύπτει υπερβάλλουσα προσφορά η οποία διοχετεύεται στο εξωτερικό υπό την µορφή εξαγωγών. Το S αυξάνει από «γ» σε «β»+«γ»+«δ». Το CS µειώνεται από «α»+«β» σε «α». Συνολικά το πλεόνασµα της κοινωνίας (CS+S) αυξάνει κατά «δ». Φυσικά, η κυβερνητική παρέµβασις µπορεί να: (α) επεκταθεί στον κα- ιάγραµµα 13γ: Αν E < W τότε διενεργούνται εξαγωγές. D S α W Eε β γ δ 10

11 Επιχειρήστε να κατανοήσετε την ανάλυση αυτόνοµα, µόνοι σας. θορισµό των τιµών των εισροών, (β) διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, από κλάδο σε κλάδο κ.ο.κ. Χάριν παραδείγµατος και περαιτέρω εξοικειώσεως µε αυτές τις έννοιες εξετάζουµε την περίπτωση µιας οικονοµίας που (i) συγκροτείται από δύο περιοχές (Α και Β), το εργατικό δυναµικό των οποίων παραµένει στις εστίες του εισπράτοντας µισθό W, ενώ (ii) τα αγαθά διακινούνται µεταξύ των περιοχών (χάριν απλουστεύσεως) άνευ κόστους. Έστω ότι η κυβέρνησις θεσπίζει στον κλάδο Χ της περιοχής Α κατώτατο µισθό Ŵ>W Ε ( δηλ. µεγαλύτερο από τον µισθό ισορροπίας που επικρατούσε). 8 Αυτό σηµαίνει ότι η προσφορά εργασίας, L S, στον κλάδο Χ της περιοχής Α (βλ. ιάγραµµα 14, άνω αριστερά) καθίσταται οριζόντια: σε κάθε επίπεδο L αντιστοιχεί Ŵ. Με δεδοµένη την ζήτηση εργασίας, L D, από τους παραγωγούς, ο αριθµός των απασχολουµένων στον κλάδο Χ της περιοχής Α µειώνεται. Ως εκ τούτου: Με ολιγότερους εργάτες και µειωµένη δυνατότητα παραγωγής (και προσφοράς) του αγαθού Χ, οι τιµές του αγαθού Χ στην περιοχή Α αυξάνουν. Η άνοδος των τιµών προσελκύει εισαγωγές από την περιοχή Β. Στην περιοχή Β η ζήτησις εργασίας στον κλάδο Χ αυξάνει. Στην περιοχή Α οι άνεργοι του κλάδου Χ στρέφονται στους λοιπούς κλάδους (της περιοχής που ζούνε). Στους κλάδους αυτούς η L S µετατοπίζεται δεξιά και, ceteris ιάγραµµα 14: ύο αγορές L µε κλάδους Χ, Λοιπούς Κλάδος X Λοιποί κλάδοι Περιοχή Α w ŵ L D L D w Ε L S L S L S L w L S Περιοχή Β L D L S L D L D L D L L paribus, µειώνεται ο µισθός και το κόστος παραγωγής. Η προσφορά των εν λόγω προϊόντων µετατοπίζεται δεξιά και οι τιµές µειώνονται. (Πρόκειται για την αντίθετη κίνηση από αυτή που α- πεικονίζονται στο Κεφ.3, ιάγρ. 10). Αποτέλεσµα: οι εισαγωγές από την περιοχή Β µειώνονται (ή οι εξαγωγές προς την περιοχή Β αυξάνουν). Η προσφορά των λοιπών προϊόντων εντός της περιοχής Β µετατοπίζεται δεξιά και οι τιµές πέφτουν. Ως εκ τούτου η L D των παραγωγών των εν λόγω προϊόντων µετατοπίζεται αριστερά (βλ. Κεφ.3, σ.5). Οι άνεργοι στρέφονται στον κλάδο Χ της περιοχής που ζούνε. Ως εκ τούτου, η προσφορά εργασίας στον κλάδο Χ της περιοχής Β µετατοπίζεται δεξιά. ιακρίνουµε δύο τινά: (i) Αν η L S είναι σχετικά οριζόντια τότε το επίπεδο W του κλάδου Χ στην περιοχή Β δεν θα αυξηθεί πολύ. (ii) Αν η L S είναι σχετικά κάθετη τότε το επίπεδο W του κλάδου Χ στην περιοχή Β θα αυξηθεί πολύ. Σε κάθε περίπτωση τo επίπεδο του µισθού θα είναι υψηλότερο από ότι στην αρχή. L 8 Εναλλακτικά θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει κατόπιν πιέσεων του εργατικού συνδικάτου (labor union). 11

12 Αν οι µισθοί στις δύο περιοχές ήσαν αρχικά ίσοι, τώρα πλέον δεν είναι. Ceteris paribus, µακροχρονίως ο παραγωγικός κλάδος Χ θα εξαφανιστεί στην περιοχή Α. Η διαφορά κόστους (ενίοτε διατυπώνεται ως «η ετερογένεια στη δοµή τους κόστους») δίδει στους παραγωγούς της περιοχής Β ένα πλεονέκτηµα µε αποτέλεσµα είτε οι υφιστάµενες επιχειρήσεις Χ να αναπτυχθούν εκεί ή νέες επιχειρήσεις παραγωγής Χ να δηµιουργηθούν. Οι παραγωγοί του Χ στην περιοχή Α δεν θα είναι σε θέση να τους ανταγωνιστούν. 12

ΗΠροσφορά. Μικροοικονοµική. Η Ισορροπία της Αγοράς 6. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΤΗΣΑΓΟΡΑΣ. 6η Εισήγηση

ΗΠροσφορά. Μικροοικονοµική. Η Ισορροπία της Αγοράς 6. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΤΗΣΑΓΟΡΑΣ. 6η Εισήγηση ΗΠροσφορά Όπως και στην περίπτωση της ζήτησης, δεδοµένης και σταθερής της τιµής του αγαθού, όταν µεταβάλλεται ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, τότε, µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α Σωστό β Λάθος γ Σωστό δ Λάθος ε Λάθος Α2 β Α3 δ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1. α) Σχολικό βιβλίο, σελ: 34, Από την 6 Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα Αριθµός φυλάκων Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Άσκηση 1 Αξία ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Πρόσθετο όφελος από κάθε φρουρό 0 100 1000 1 70 700 300 2 50 500 200 3 40 400 100 4 32 320 80 5 25 250 70

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Προσφορά-Ζήτηση και Κρατική Παρέμβαση. Αρ. Διάλεξης: 6

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Προσφορά-Ζήτηση και Κρατική Παρέμβαση. Αρ. Διάλεξης: 6 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Προσφορά-Ζήτηση και Κρατική Παρέμβαση Αρ. Διάλεξης: 6 Προσφορά, Ζήτηση και Κυβερνητικές Πολιτικές Σε μια ελεύθερη και χωρίς κανόνες αγορά, οι δυνάμεις της προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προσφορά των Αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Προσφορά των Αγαθών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προσφορά των Αγαθών Καμπύλη Προσφοράς Υποθέσεις 1. Η επιχείρηση είναι αποδέκτης τιμών (price taker) και όχι διαμορφωτής τιμών (price maker). 2. H επιχείρηση στοχεύει στην μεγιστοποίηση του κέρδους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ- ΕΚΑΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ- ΕΚΑΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟ- ΕΚΑΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Παραγωγή και κόστος. Αρ. Διάλεξης: 8

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Παραγωγή και κόστος. Αρ. Διάλεξης: 8 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Παραγωγή και κόστος Αρ. Διάλεξης: 8 Κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Προσφορά και ζήτηση Χρησιμοποιούνται συχνά από τους οικονομολόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσα θέματα είναι σκιασμένα με θαλασσί χρώμα είναι ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ 2000 Α1 Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Κεφάλαιο 6, και Κυβερνητικές Πολιτικές! Σε µια αγορά που λειτουργεί χωρίς παρεµβάσεις, οι δυνάµεις της αγοράς οδηγούν στην τιµή και ισορροπίας! Αν και στην ισορροπία επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης (2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης - Αν η αγορά του προϊόντος είναι µονοπωλιακή, η επιχείρηση επιλέγει την τιµή (p) του προϊόντος κατά τρόπο ώστε να µεγιστοποιεί τα κέρδη της θεωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή ανώτατης τιµής. Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς

Επιβολή ανώτατης τιµής. Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε µια τέτοια καµπύλη µόνο µε βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/29.12.2015 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ)σωστό ε) Λάθος Α2. δ Α3. δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.α) Το εισόδημα των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 (για άριστα διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής A1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y =

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος Ανταγωνισµός

Τέλειος Ανταγωνισµός Τέλειος Ανταγωνισµός Χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού: Πολλές µικρές επιχειρήσεις, καθεµία ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως σύνολο Οµοιογενή προϊόντα Οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως προσφορά εργασίας ορίζεται το σύνολο των ωρών εργασίας που προσφέρονται προς εκμίσθωση μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Αρ. Διάλεξης: 5 Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο τέλειος ανταγωνισμός

12 Ο τέλειος ανταγωνισμός 12 Ο τέλειος ανταγωνισμός Σκοπός Στο κεφάλαιο αυτό επεκτείνεται η ανάλυση που έχει προηγηθεί στο Κεφάλαιο 6. Εξηγείται με λεπτομέρειες η βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία της επιχείρησης και του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική 4 Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή...μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής του. Ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους

Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Η θεωρία Weber Προσέγγιση του ελάχιστου κόστους Ο θεμελιωτής της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας ήταν ο Alfred Weber, την οποία αρχικά παρουσίασε ο μαθηματικός Laundhart (1885). Ο A. Weber (1868-1958)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Ενδεικτικές Απαντήσεις Γ Λυκείου Φεβρουάριος 2014

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Ενδεικτικές Απαντήσεις Γ Λυκείου Φεβρουάριος 2014 A1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Σωστό A2. β A3. α Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ. 53 παρ.1 «Η έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της». Τα οικονομικά αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις από Α µέχρι και Α, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

Μονοπώλιο. Μονοπώλιο Κλωνάρης Στάθης Μονοπωλιακή επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που είναι ο μοναδικός παραγωγός ενός προϊόντος, το οποίο δεν έχει στενά υποκατάστατα. Ένας κλάδος που ελέγχεται από μία μονοπωλιακή επιχείρηση είναι γνωστός

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÅËÉÏ ÅËÅÕÓÉÍÁ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1 α. Λάθος β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό. Α2. α. Α3. γ

ÈÅÌÅËÉÏ ÅËÅÕÓÉÍÁ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1 α. Λάθος β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό. Α2. α. Α3. γ ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜ ΠΡΩΤΗ 1 α. Λάθος β. Λάθος γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Σωστό. α 3. γ ΟΜ ΕΥΤΕΡΗ Β1. πό το 4 ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου σελίδες 83-84 ή η ενότητα 5. «Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς» Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού

Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού Τα Οφέλη του Διεθνούς Εμπορίου και οι Επιπτώσεις ενός Εισαγωγικού Δασμού - Σύμφωνα με την αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος, οι χώρες που αντιμετωπίζουν διαφορετικό κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή τωναγαθώνμπορούνναωφεληθούναπότηνεξειδίκευσηκαιτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος

Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος 1 Γενικά Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11

Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Γενικά. Διάλεξη 11 Γενικά Διάλεξη 11 Φορολογία και διανομή του εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικές έννοιες για το πως επιμερίζεται το φορολογικό βάρος: Νομική επίπτωση Με βάση το νόμο το βάρος του φόρου το φέρει εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα