ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΟΕΕ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΩΝ: ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΠΡΟ ΡΟΜΙ ΗΣ 4. Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εξέτασις (α) της λειτουργίας µιας αγοράς και της επιτεύξεως ισορροπίας υπό συνθήκες πλήρους (τελείου) ανταγωνισµού (perfect competition), καθώς και (β) των επιπτώσεων που επιφέρουν κάποιες αναιρέσεις των υποθέσεων. Το βασικό υπόδειγµα Το αρχικό υπόδειγµα διέπεται από τις µάλλον απλές ή απλουστευτικές υποθέσεις ότι: Υπάρχει µεγάλος αριθµός καταναλωτών, έκαστος των οποίων δεν είναι σε θέση να διαµορφώσει την τιµή, την οποία και θεωρεί δεδοµένη. 1 Με άλλα λόγια, η επίδρασις εκάστου είναι αµελητέα. Υπάρχει µεγάλος αριθµός παραγωγών ή πωλητών του ιδίου (µη διαφορισίµου) προϊόντος, καθώς και ελευθερία εισόδου των παραγωγών ή πωλητών στην αγορά ή εξόδου από αυτήν. 2 Έκαστος ε- πιδιώκει την µεγιστοποίηση του κέρδους του, αλλά δεν είναι σε θέση να διαµορφώσει την τιµή, την οποία και θεωρεί δεδοµένη. 1 Οι π.σ. µετακινούνται απρόσκοπτα µεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων, κλάδων και περιοχών. εν υπάρχει κρατική παρέµβασις όσον αφορά σε δασµούς, επιδοτήσεις, ελέγχους παραγωγής, καταναλώσεως κ.λπ. Η αγορά λειτουργεί µέσα στα γενικά πλαίσια που καθορίζουν οι νόµοι, τα ήθη και έθιµα της κοινωνίας. Οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και οι κάτοχοι των π.σ. έχουν πλήρη γνώση των τεκταινοµένων στην αγορά. Η πληροφόρηση σχετικά µε τις εξελίξεις, καθώς και η διεξαγωγή των συναλλαγών είναι εύκολη και ανέξοδη. 1 Ενδεχοµένως η υπόθεσις του µεγάλου αριθµού δεν είναι απαραίτητη, στον βαθµό που καθείς συµπεριφέρεται θεωρώντας την τιµή δεδοµένη. 2 Με άλλα λόγια, δεν απαιτούνται δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας ή αποκλειστικά δικαιώµατα ή προϋποθέσεις πραγµατοποιήσεως µεγάλων επενδύσεων κ.τ.τ. 1

2 Αν και οι υποθέσεις αυτές σπανίως ικανοποιούνται όλες (ενδεχοµένως παρατηρούνται στις αγορές κάποιων αγροτικών προϊόντων), στον βαθµό που καθιστούν την αγορά εντελώς απρόσωπη παρέχουν ένα χρήσιµο εφαλτήριο για την διδασκαλία και κατανόηση άλλων καταστάσεων. Επιπλέον παρέχουν αποτελέσµατα ευηµερίας, κερδοφορίας κ.ά., το οποία είναι δυνατόν να προσανατολίσουν την σκέψη µας ως καταναλωτών, επιχειρηµατιών και πολιτών, καθώς και την σκέψη των επιφορτισµένων µε την άσκηση της οικονοµική πολιτική υπέρ ή κατά την σκοπιµότητος εισαγωγής κάποιων πρακτικών ή µεταβολής των συνθηκών. Εφόσον η ολοκλήρωσις των συναλλαγών απαιτεί την συναίνεση και των δύο πλευρών, αναµένουµε τις τι- µές και ποσότητες ισορροπίας του υπό εξέταση αγαθού ή υπηρεσίας να είναι συµβατές µε τις επιθυµίες και συµπεριφορές καταναλωτών και παραγωγών, ιάγραµµα 1: Η ζήτησις συναντά την προσφορά. D SrS όπως αυτές συνοψίζονται από τις καµπύλες ζητήσεως και προσφοράς, αντιστοίχως. ιαγραµµατικά αποδίδουµε την συµφωνία στο σηµείο τοµής των δύο καµπυλών, οι συντεταγµένες του οποίου εκφράζουν την τιµή και ποσότητα ισορροπίας, E, και E, αντιστοίχως. 3 Η µετατόπισις κάποιας εκ των δύο καµπυλών έχει ως αποτέλεσµα ιάγραµµα 2: H επίπτωσης µιας τον προσδιορισµό νέου σηµείου ισορροπίας. Φερ ειπείν, στο µετατοπίσεως της D εξαρτάται από την µορφή της SrS. ιάγραµµα 2, αν η D είναι φθίνουσα (δηλ. έχει αρνητική κλίση) SrS Γ και µετατοπιστεί δεξιά στην θέση Ď (βλ. λ.χ., περίπτωση Κεφ.2, Α Γ ιαγρ.17 ή διότι αυξάνει ο αριθµός των καταναλωτών) και η S είναι: SrS β E B α) κάθετη τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο SrS α D Ď «Α» µε αποτέλεσµα η ποσότης να παραµένει σταθερή και η τιµή να αυξάνει κατά πολύ. β) οριζόντια τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Β» µε αποτέλεσµα η τιµή να παραµένει σταθερή και η ποσότης να αυξάνει κατά πολύ. γ) αύξουσα (δηλ. µε θετική κλίση) τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Γ» µε α- E E E 3 Εάν τυχαίνει να καταναλώνουν ποσότητα µικρότερη (µεγαλύτερη) της E, οι καταναλωτές έχουν κίνητρο να αυξήσουν (µειώσουν) την κατανάλωση διότι η απόλαυση που λαµβάνουν από µια επιπλέον µονάδα προϊόντος υπερβαίνει την τιµή (υπολείπεται της τιµής) E που καταβάλουν. Από την άλλη πλευρά, οι παραγωγοί που τυχαίνει να να προσφέρουν ποσότητα µικρότερη (µεγαλύτερη) της E έχουν κίνητρο να αυξήσουν (µειώσουν) την παραγωγή διότι το έσοδο που λαµβάνουν από την προσφορά µιας επιπλέον µονάδος προϊόντος (ήτοι το MR=) υπερβαίνει το κόστος (υπολείπεται του κόστους) παραγωγής της (ήτοι, το MC). (Σχηµατικά, διαπιστώνουµε ότι οι κάθετες αποστάσεις µεταξύ της διακεκοµµένης γραµµής E E (ή την προέκτασεώς της) και (α) της καµπύλης D, καθώς και (β) της καµπύλης SrS µειώνονται συγχρόνως όσο πλησιάζουµε το σηµείο «Ε» είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Mε άλλα λόγια, αµφότεροι διευρύνουν το πλεόνασµά τους: CS και S, αντιστοίχως). Εν ολίγοις αµφότερες πλευρές έχουν κίνητρο να πλησιάσουν στο σηµείο «Ε». Το κίνητρο αυτό εκλείπει όπου D=SrS. 2

3 ποτέλεσµα τόσο η τιµή όσο και η ποσότης να αυξάνουν, αλλά ολιγότερο από ότι στις περιπτώσεις (α) και (β), αντιστοίχως. Παροµοίως, στο ιάγραµµα 3, αν η S είναι αύξουσα και µετατοπιστεί δεξιά στην θέση Š (διότι είτε συµβαίνει το αντίθετο από ότι περιγράφεται στο Κεφ.3, ιαγρ.10 είτε αυξάνει ο αριθµός των παραγωγών) και η D είναι: α) κάθετη τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Α» µε αποτέλεσµα η ποσότης να παραµένει σταθερή και η τιµή να µειώνεται κατά πολύ. β) οριζόντια τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Β» µε αποτέλεσµα η τιµή να παραµένει σταθερή και η ποσότης να αυξάνει κατά πολύ. γ) φθίνουσα τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο «Γ» µε αποτέλεσµα τιµή να µειώνεται ολιγότερο από ότι στην περίπτωση (α) και η ποσότης να αυξάνει ολιγότερο από ότι στην περίπτωση (β). δ) αύξουσα, έστω µε κλίση µεγαλυτέρα της S, τότε η ισορροπία µετατοπίζεται από το σηµείο «Ε» στο µε αποτέλεσµα τόσο η τιµή όσο και η ποσότης να µειώνονται. Εξυπακούεται ότι αν οι καµπύλες είναι σχεδόν ή αρκετά οριζόντιες, πολύ ή µάλλον κάθετες τα αποτελέσµατα θα είναι παραπλήσια ή ενδιάµεσα των ανωτέρω περιπτώσεων. Επίσης σηµειώνεται ότι οι κάθετες και περίπου κάθετες καµπύλες ή ευθύγραµµες συναρτήσεις συχνά καλούνται ανελαστικές και οι οριζόντιες ή σχεδόν οριζόντιες ελαστικές. Στο σηµείο αυτό, έχοντας φέρει στο ίδιο διάγραµα τις καµπύλες προσφοράς και ζητήσεως, επανερχόµαστε στην περιγραφή που προοιµιακά εκθέσαµε στο Κεφ.3, σ.14 και µε την βοήθεια του ιαγράµµατος 4, εξετάζουµε τι συµβαίνει µακροχρονίως (όταν όλες οι εισροές είναι µεταβλητές). Η ανάλυσις έχει ιδιαίτερο ενδια- ιάγραµµα 4: H µακροχρόνια ισορροπία. SrATC Χ SrATC Ψ LrATC D SrS 1 1 MC Ψ 1 SrS 2 α 2 2 Χ Ψ q 1 2 δύο παραγωγοί, Χ και Ψ ιάγραµµα 3: Η επίπτωσις µιας µετατοπίσεως της S εξαρτάται από την µορφή της D. D α D δ D c S Š η αγορά φέρον όταν ένας τουλάχιστον παραγωγός, έστω ο Ψ, διαφέρει από τους υπολοίπους ως προς το ότι λειτουργεί µε αποτελεσµατικότερο τρόπο. Οι συνθήκες στην αγορά (D και SrS 1 ορίζουν τιµή 1 ) του επιτρέπουν να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη Π=( 1 α )*q. Αναµένουµε η κερδοφορία αυτή να προσελκύσει τους άλλους παραγωγούς (όπως τον Χ) ή/και νέους παραγωγούς να τον µιµηθούν. Αυτοί, Ε Α Γ Β 3

4 προµηθευόµενοι και συνδυάζοντας Κ, L, κ.τ.τ. και παράγοντας όπως ο Ψ µετατοπίζουν της αγοραία (βραχυχρόνια) καµπύλη προσφοράς δεξιότερα (στην θέση SrS 2 ) έως ότου, σε συνδυασµό µε την δεδοµένη αγοραία ζήτηση, η τιµή κατέλθει στο κατώτατο σηµείο της καµπύλης LrATC, µειώνοντας και δη µηδενίζοντας την κερδοφορία. Ουδείς πλέον έχει κίνητρο να εισέλθει στην αγορά ως παραγωγός. Συνάγεται ότι αν δεν προκύψουν άλλες εξελίξεις, µακροχρονίως τα κέρδη εκλείπουν και η ισορροπία ορίζεται στο κατώτατο σηµείο της LrATC= 2. ιερευνώντας τις επιπτώσεις εξωγενών µεταβολών στο κόστος των εισροών Στην συνέχεια εξετάζεται µε την βοήθεια του ιαγράµµατος 5 η περίπτωσις της αναλογικής αυξήσεως της τιµής του µεταβλητού π.σ. και του (βραχυχρονίως) σταθερού π.σ. τόσο στο επίπεδο της αγοράς όσο και στο επίπεδο ενός τυπικού παραγωγού εκ των Ν πανοµοιοτύπων παραγωγών (που υποθέτουµε ότι δραστηριοποιούνται στην αγορά και ικανοποιούν τη ζήτηση). Εν ολίγοις, VC= FC. Στην αρχική ισορροπία η SrS 1, καθώς και η LrS 1 που αντιστοιχεί σε αυτήν τέ- µνουν την D στο σηµείο «Ε» ορίζοντας την τιµή και ποσότητα ισορροπίας, Ε και Ε =N*q, όπου q η πόσοτης που παρέχει ο κάθε παραγωγός. Με την αύξηση των τιµών των π.σ., ceteris paribus, η κατώτατη SrATC του τυπικού παραγωγού ανέρχεται παράλληλα από την θέση της καµπύλης SrATC 1 στην θέση της καµπύλης SrATC 2 συµπαρασύροντας ιάγραµµα 5: Οι επιπτώσεις της αναλογικής αυξήσεως των τι- µών όλων των π.σ. τόσο στον παραγωγό όσο και στον κλάδο. SrATC 2 D MC 2 SrS 3 Μ Μ LrS 2 B SrS 2 B MC 1 SrATC 1 SrS 1 Ε E LrS 1 ο τυπικός παραγωγός q (Ν-n)q Nq η αγορά την καµπύλη ΜC που διέρχεται από το κατώτατο σηµείο της SrATC 2 και κατ επέκτασιν την οριζόντια άθροιση των νέων Ν καµπυλών ΜC, δηλ. την καµπύλη SrS του κλάδου (από την θέση της καµπύλης SrS 1 στην θέση της καµπύλης SrS 2 ) και την περιβάλλουσα LrATC και κατ επέκτασιν την LrS του κλάδου (από την θέση LrS 1 στην θέση LrS 2 ). Εφόσον µετατοπίστηκαν παράλληλα και κατά το ίδιο µέγεθος, οι καµπύλες SrS 2 και LrS 2 εξακολουθούν να τέµνονται στο ίδιο επίπεδο παραγοµένης ποσότητος Ε που ετέµνοντο οι SrS 1 και η LrS 1, αλλά σε υψηλότερη τιµή. Εν τούτοις, τέµνουν την καµπύλη D σε διαφορετικά σηµεία, «Β» και «Μ», που ορίζουν (α) την (προσωρινή ή µεταβατική ή) βραχυχρόνια και (β) την µακροχρόνια ισορροπία, αντιστοίχως. Στην βραχυχρόνια ισορροπία B < SrATC 2. Η κατάστασις είναι ζηµιογόνα και µη διατηρήσιµη για τους παραγωγούς, οπότε ορισµένοι εξ αυτών, έστω, n, εξέρχονται της αγοράς. Ως εκ τούτου 4

5 η SrS 2 συρρικνώνεται και µετατοπίζεται αριστερά ώσπου να φτάσει στο σηµείο «Μ». Τελικώς, έκαστος παραγωγός παράγει την αρχική ποσότητα q αλλά η συνολική παραγωγή έχει µειωθεί σε Μ = (Νn)*q. Με την βοήθεια του ιαγράµµατος 6 εξετάζεται η περίπτωσις της αυξήσεως της τιµής του (βραχυχρονίως) σταθερού π.σ. τόσο στο επίπεδο της αγοράς όσο και στο επίπεδο ενός τυπικού παραγωγού, εκ των Ν πανοµοιοτύπων παραγωγών που υποθέτουµε ότι ικανοποιούν την κατανάλωση. Εν ολίγοις, µόνον το FC αυξάνει (βλ. Κεφ.3, τέλος σ.10). Εφόσον το SrVC δεν µεταβάλλεται (όπως συµβαίνει στην περίπτωση του ιαγράµµατος 5): H καµπύλη SrATC ανέρχεται από την θέση SrATC 1 στην θέση SrATC 2, όχι όµως παράλληλα. H συνάρτησις ΜC 1 µένει ως έχει και τέµνει τις καµπύλες SrATC στα κατώτατα σηµεία. Εξυπακούεται ότι το κατώτατο σηµείο της υψηλοτέρας SrATC, δηλ της SrATC 2, ευρίσκεται δεξιότερα του κατωτάτου σηµείου της SrATC 1. Μαζί µε την άνοδο της καµπύλης του πιο αποτελεσµατικού SrATC ανέρχεται και η καµπύληπερίβληµα LrATC και κατ επέκτασιν η LrS του κλάδου (από το επίπεδο της LrS 1 σε αυτό της LrS 2 ). Με την καµπύλη του MC αµετάβλητη, όσο ο αριθµός των παραγωγών δεν µεταβάλλεται, η SrS (δηλ. η SrS 1 ) παραµένει ως έχει. Εν τούτοις, η κατάστασις είναι ζηµιογόνα και µη διατηρήσιµη για τους παραγωγούς, οπότε ορισµένοι εξ αυτών, έστω, n, εξέρχονται της αγοράς. Αποτέλεσµα τούτου, η SrS 2 συρρικνώνεται και µετατοπίζεται αριστερά ώσπου να φτάσει στο σηµείο «Μ», οπότε και η πίεσις της ασύµφορης τιµής επί των παραγωγών εκλείπει. Τελικώς, έκαστος εκ των Ν-n εναποµενόντων παραγωγών παράγει περισσότερη ποσότητα από ό,τι αρχικά (q 2 >q 1 ) αλ- λά η συνολική παραγωγή έχει µειωθεί σε Μ =(Ν-n)*q 2. ιάγραµµα 6: Οι επιπτώσεις της αυξήσεως της τιµής του σταθερού π.σ. τόσο στον παραγωγό όσο και στον κλάδο. Μ D SrATC 2 SrS 2 M LrS 2 MC 1 SrS 1 SrATC 1 Ε E LrS 1 q 1 q 2 (Ν-n)q 2 Nq 1 ο τυπικός παραγωγός η αγορά Η περίπτωσις της αυξήσεως της τιµής του µεταβλητού π.σ. µας έχει απασχολήσει ήδη στο Κεφ.3, ιάγραµµα 10. Η µετατόπισις της καµπύλης SrATC άνω και αριστερά είχε ως αποτέλεσµα το κατώτατο σηµείο της να ευρίσκεται αριστερότερα του αρχικού. 4 Η νέα καµπύλη MC ευρίσκεται αριστερότερα 4 ιαισθητικά µπορούµε να εξάγουµε την κατεύθυνση αναλογιζόµενοι ότι: (α) όταν αυξήθηκε το σταθερό κόστος µόνον η SrATC µετατοπίστηκε άνω δεξιά και (β) όταν αυξήθηκε τόσο το σταθερό όσο και το µεταβλητό κόστος (άρα οι δύο επιδράσεις σταθµιστήκαν) η SrATC µετατοπίστηκε παράλληλα άνω (στο κέντρο). Άρα, τώρα που εκδηλώνεται µόνον η άλλη επίδρασις (δηλ. αυξήθηκε το µεταβλητό κόστος), αναµένουµε η SrATC να µετατοπιστεί άνω αριστερά, 5

6 της αρχικής και το ίδιο συµβαίνει µε το οριζόντιο άθροισµά της, την νέα SrS (σε σχέση µε την αρχική). Στον βαθµό που η καµπύλη ζητήσεως έχει αρνητική κλίση, είναι προφανές ότι στην νέα θέση ι- σορροπίας της η αγοράς, ακόµα και αν ο αριθµός των παραγωγών έµενε ο ίδιος (πόσο µάλλον αν µειώνεται), η προσφερόµενη ποσότης θα είναι ολιγότερη και η τιµή υψηλότερη συγκρινόµενη µε την αρχική. Η µορφή της µακροχρονίου αγοραίας συναρτήσεως προσφοράς ενδέχεται να ποικίλει Έως τώρα θεωρήσαµε την LrS ως οριζόντια εφαπτόµενη στο κατώτατο σηµείο της (αποτελεσµατικοτέρας καµπύλης SrATC και κατ επέκτασιν της) LrATC, αγνοώντας τις συνθήκες παραγωγής που επικρατούν στον κλάδο ή (πιο σωστά) σιωπηρά υποθέτοντας ότι ενδογενώς δεν αλλάζει κάτι άλλο, όπως η πρόσβαση σε π.σ., µε την είσοδο και έξοδο παραγωγών. Στην πραγµατικότητα, όµως, η κατάστασις ενδέχεται να είναι διαφορετική (δηλ. οι τιµές των π.σ. να µεταβάλλονται ενδογενώς (συνεπεία της λειτουργίας του συστήµατος)) µε αποτέλεσµα η κλίσις της LrS να ποικίλει. Επιχειρώντας µια σύνδεση µε (αλλά ουσιαστικά εµπλουτίζοντας επεκτείνοντας την συζήτηση που επιχειρήσαµε εις) το Κεφ.3, σ.15, µε την βοήθεια του ιαγράµµατος 7 εξετάζουµε την περίπτωση όπου η καµπύλη LrATC του τυπικού παραγωγού (άρα και του κάθε παραγωγού στον κλάδο) µετατοπίζεται προς τα κάτω όταν αυξάνει η παραγωγή (βλ. κατωτέρω: *). Υποθέτουµε ότι η αρχικά η αγορά ισορροπεί στο ιάγραµµα 7: H επίπτωσις µια µετατοπίσεως της D σε ένα κλάδο φθίνοντος κόστους. Þ 1 MC 1 LrMC 1 D Ď σηµείο «1» και ότι εκδηλώνεται µια 1 LrATC 1 1 µετατόπισις της (αγοραίας) ζητήσεως MC 2 LrMC 2 SrS 1 προς τα δεξιά (από D σε Ď). Τούτο προκαλεί βραχυχρονίως αύξηση της 2 LrATC 2 2 τιµής (από 1 σε Þ 1 ). SrS 2 (α) Η ύπαρξις κερδών προσελκύει n νέους παραγωγούς στον κλάδο. ο τυπικός παραγωγός η αγορά Ως εκ τούτου, η βραχυχρόνια κα- µπύλη προσφοράς µετατοπίζεται δεξιά. (β) Συγχρόνως, η αύξησις της ζητήσεως π.σ. και η ανάληψις εκσυγχρονισµών και καινοτοµιών στον κλάδο (έναν κλάδο φθίνοντος κόστους) προκαλούν µετατόπιση των καµπυλών κόστους των παραγωγών προς τα κάτω (βλ. ανωτέρω: *). Μακροχρονίως η νέα τιµή ισορροπίας στην αγορά στο σηµείο «2» συµπίπτει µε το (νέο) ελάχιστο LrATC του τυπικού παραγωγού. Αν ενώσουµε τα διάφορα σηµεία ισορροπίας 1, 2, σχηµατίζουµε την µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς (industry long-run supply function), LrS, που έχει αρνητική κλίση. (Ιχνογραφείστε την για να πειστείτε.) 6

7 Σε έναν κλάδο αυξανοµένου κόστους η αντίστοιχη µετατόπισις της (αγοραίας) ζητήσεως προς τα δεξιά (από D σε Ď) προκαλεί βραχυχρονίως άνοδο της τιµής (από 1 σε 2 ) και, προφανώς, αύξηση των κερδών. (Βλ. ιάγραµµα 8.) Η ύπαρξις υψηλών κερδών προσελκύει n νέους παραγωγούς στον κλάδο µε αποτέλεσµα η βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς να µετατοπιστεί δεξιά (από SrS 1 σε κάποια SrS που υποθέτουµε ευρίσκεται δεξιότερα της SrS 2 ). Η αύξησις της ζητήσεως ιάγραµµα 8: H επιπτώσις µια µετατοπίσεως της D σε ένα κλάδο αυξανοµένου κόστους. MC 2 LrMC 2 D Ď των π.σ. αυξάνει τις τιµές των LrATC 2 SrS 2 π.σ. και, κατ επέκτασιν το κόστος 2 παραγωγής. Η καµπύλη LrATC µετατοπίζεται προς τα άνω. Ο τυπικός παραγωγός MC 1 LrMC 1 LrATC 1 2 καταλήγει να λειτουργεί επί 1 1 της LrATC 2. (Ας υποθέσουµε ότι το SrS 1 σηµείο τοµής της νέας LrMC 2 και LrATC 2 ευρίσκεται αριστερά της αρχικής ο τυπικός παραγωγός η αγορά κατ αναλογίαν µε την διαδικα- σία που περιγράφεται στο Κεφ.3, ιάγραµµα 10, µε την LrATC να παρασύρεται από την αποδοτικότερη SrATC.) Ως έκφρασις της οριζοντίου αθροίσεως των καµπυλών MC 2, η µεταβατική SrS αρχίζει να µετατοπίζεται αριστερά στην θέση SrS 2. Μακροχρονίως η νέα τιµή ισορροπίας συµπίπτει µε το (νέο) ελάχιστο LrATC του τυπικού παραγωγού στο σηµείο «2». Αν ενώσουµε τα διάφορα σηµεία ι- σορροπίας 1, 2, σχηµατίζουµε την LrS που έχει θετική κλίση. Σε έναν κλάδο σταθερού κόστους η υποθετική αύξησις της ζητήσεως που αυξάνει την τιµή ισορροπίας και δηµιουργεί αύξηση της ζητήσεως για π.σ., δεν επιφέρει µεταβολή των τιµών των π.σ. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα η τυπική LrATC να µην µετατοπίζεται µε την είσοδο νέων παραγωγών. Η δε είσοδος νέων παραγωγών επαναφέρει την τιµή στο αρχικό επίπεδο και το κίνητρο εισόδου νέων επιχειρήσεων εκλείπει. Αν ενώσουµε τα διάφορα σηµεία ισορροπίας προκύπτει µια οριζόντια LrS. Αναιρέσεις κάποιων υποθέσεων περί κυβερνητικών παρεµβάσεων κ.ά. Στην ενότητα αυτή αρχίζουµε να εµπλουτίζουµε το υπόδειγµά µας, εξετάζοντας τις επιπτώσεις ορισµένων αποκλίσεων από τις απλουστευτικές υποθέσεις που αναφέραµε στην τρίτη οµάδα υποθέσεων της σελ. 1. Σηµείο αφετηρίας είναι η ισορροπία στο σηµείο «Ε», η οποία αντιστοιχεί σε τιµή E και ποσότητα E. Ξεκινούµε µε την περίπτωση επιβολής ενός ειδικού φόρου, t, επί της τιµής,, του πωλητού, η οποία έχει ως αποτέλεσµα να προσφέρεται η ποσότης E στην τιµή E (1+t), ενσωµατώνοντας τον 7

8 φόρο, ωσάν η καµπύλη προσφοράς να έχει µετατοπιστεί άνω και αριστερά (από S σε Š). (Ο πωλητής εξακολουθεί να εισπράττει E.) Συνεπεία τούτου: Tο συνολικό πλεόνασµα του καταναλωτού (total consumer surplus), TCS, συρρικνώνεται από το εµβαδόν της περιοχής ΓΕ E στο εµβαδόν της περιοχής ΓΗ Η, το συνολικό πλεόνασµα του παραγωγού (total producer surplus), TS, συρρικνώνεται από το εµβαδόν της περιοχής AE E στο εµβαδόν της περιοχής Ah h, H κυβέρνησις λαµβάνει το εµβαδόν της περιοχής H H h h υπό την µορφή φορολογικών εσόδων (µέρος του οποίου αποσπάται από τους αγοραστές, ως τµήµα του αρχικού TCS, και το υπόλοιπο από τους πωλητές, ως τµήµα του αρχικού TS). Η κοινωνία ως σύνολο χάνει το εµβαδόν της τριγωνικής περιοχής ΗΕh. Πρόκειται για µη αντισταθµιζόµενη απώλεια (dead weight loss), DWL. 5 Παρατηρούµε ότι όσο πιο οριζόντιες είναι οι D και S τόσο µικρότερες είναι οι περιοχές DWL. Επίσης, αν η καµπύλη D είναι πιο κάθετη ή απότοµη (οριζόντια ή επίπεδη) από την S τότε η µετακύλισις της φορολογικής επιβαρύνσεως στους αγοραστές (πωλητές) υπό την µορφή απωλείας τµήµατος του TCS (TS) είναι πιο µεγάλη σε σχέση µε την µετακύλιση στους πωλητές (αγοραστές). Συνήθως τα µέγεθος της εισφοράς που επωµίζεται η κάθε πλευρά, H Ε και Ε h, ανήκει στο διάστηµα [0,τ]. Ωστόσο υπάρχει και η εξαίρεσις (βλ. ιάγρ. 9β) όπου H - E >τ. Στην περίπτωση της φθινούσης καµπύλης προσφοράς (όπως της LrS του ιαγράµµατος 7) η επιβολή ενός ειδικού φόρου επιβαρύνει τους καταναλωτές µε επιπρόσθετη δαπάνη την οποία καρπούνται οι 6 παραγωγοί. Εν συνεχεία εξετάζουµε την περίπτωση επιβολής ενός ποσοστιαίου φόρου, φ, ή ενός παγίου φόρου, ф, επί των κερδών των παραγωγών κάποιου αγαθού και, κατ επέκτασιν στο TS. Στο βαθµό που οι καµπύλες D και S πα- 5 Τουλάχιστον έτσι φαίνεται µέχρι στιγµής. Πρόκειται για ανάλυση µερικής ισορροπίας, µε αποτέλεσµα να µην είµαστε σε θέση να εκτι- µήσουµε επαρκώς την ευρύτερη επίδραση αυτής της παρεµβάσεως και την αξιοποίηση των χρηµάτων από την κυβέρνηση σε άλλες αγορές κ.ο.κ. Θα επανέλθουµε στο ζήτηµα επανεξετάζοντάς το από µακροοικονοµική σκοπιά. 6 Μια αίσθησις του µεγέθους των πλεονασµάτων των παραγωγών που λειτουργούν µε την αποδοτική εγκατάσταση παρέχεται στο αριστερό µέρος του ιαγράµµατος 7. 8 ιάγραµµα 9α: Η επιβολή ειδικού φόρου. Γ H E h Β Α H h Š S E H E τ= H h ιάγραµµα 9β: H επιβολή ειδικού φόρου όταν η προσφορά έχει αρνητική κλίση. D H τ S E ιάγραµµα 10: Επιβολή φόρου στα κέρδη. E ΤCS ΤS E Ε S D S D

9 ραµένουν ως έχουν, (α) το E και E είναι αµετάβλητα, (β) η κοινωνία ως σύνολο δεν έχει απολέσει «κάποιο τριγωνάκι», (γ) το ποσόν του φόρου που εισπράττεται από την κυβέρνηση (σκιασµένο τµήµα του TS), προφανώς αναδιανέµεται σε αγοραστές και πωλητές. (Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αρχική διαπίστωσις (Κεφ.2, σ.10) ότι η απόσπασις χρηµάτων µέσω της επιβολής παγίου φόρου ενδεχοµένως είναι προτιµότερη από την απόσπαση µέσω της επιβολής ειδικού φόρου επί της τιµής.) Η αντίστοιχη επιβολή ενός παγίου φόρου, f, στους καταναλωτές κάποιου αγαθού ενδέχεται να µην λειτουργήσει µε αντίστοιχο τρόπο στο βαθµό που οι καταναλωτές είναι διαφορετικοί. Για όσους f>cs η κατανάλωσις του αγαθού διακόπτεται (και αυτοί στρέφονται σε υποκατάστατα). Ως εκ τούτου, η καµπύλη D µετατοπίζεται προς τα αριστερά και,. Η κοινωνική ευηµερία (α) µειώνεται κατά το µέγεθος του TCS των ατόµων που παύουν να αγοράζουν το αγαθό και (β) αναπληρώνεται µερικώς από την αύξηση του TCS από τις αυξηµένες αγορές άλλων αγαθών εις τα οποία τα εν λόγω άτοµα στρέφονται. 7 Στο ιάγραµµα 12 εξετάζουµε την περίπτωση του ορισµού ιάγραµµα 11: Επιχορήγηση της κατά- µιας ανωτάτης τιµής πωλήσεως ή τιµής οροφής (price ναλώσεως ενός προϊόντος. ceiling), Þ, ενός αγαθού. Εάν η τιµή αυτή υπερβαίνει την τιµή D S D S ισορροπίας (Þ> Ε ), προφανώς δεν έχει κάποια επίπτωση εάν S όµως υπολείπεται αυτής, τότε καθίσταται δεσµευτική εµποδίζοντας 2 D την εκκαθάριση της αγοράς και δηµιουργώντας υπερ- βάλλουσα ζήτηση,. Οι ελλείψεις ενδέχεται να (α) προκαλέσουν Τσάι Καφές τη διενέργεια συναλλαγών στην λεγόµενη «µαύρη αγο- ρά» µεταξύ πωλητών και αγοραστών σε τιµή ανώτερης της ιάγραµµα 12: Ορισµός ανωτάτης τιµής στο τσάι. νοµίµου Þ και να στρέψουν τους ανικανοποίητους καταναλωτές σε υποκατάστατα. Εις την περίπτωση που η ανωτάτη τιµή D S Ε ορίζεται στο τσάι, αναµένουµε την ζήτηση για καφέ να αυξηθεί. Ε D Ceteris paribus η τιµή και η ποσότης ισορροπίας του κα- Ε Þ S D φέ αυξάνονται. Κατ αναλογία, ο ορισµός κατωτάτης τιµής (price floor) Τσάι Καφές δεν έχει επιπτώσεις όταν η τελευταία υπολείπεται της E, ενώ καθίσταται δεσµευτική όταν υπερβαίνει την E, δηµιουργώντας υπερβάλλουσα προσφορά (πλεονάσµατα). Στο ιάγραµµα 13α στρέφουµε το ενδιαφέρον µας στην επιλογή του «ανοίγµατος» της εσωτερικής (εγχωρίου) αγοράς σε εισαγωγές από το εξωτερικό. Έστω ότι ο υπόλοιπος κόσµος 7 Η ανάλυσις παραµένει µερική και αποσπασµατική (βλ. υποσ.5). Στον βαθµό που το TCS που αποσπάται από τους υπόλοιπους αγοραστές (που παραµένουν στην αγορά του αγαθού) αναδιανέµεται σε αγοραστές και πωλητές, η κοινωνική ευηµερία των εναποµενόντων στην αγορά παραµένει σταθερή. 9

10 (rest of the world) δύναται να παράσχει τεράστια ποσότητα (τεράστια σε σχέση µε το µέγεθος της χώρας µας) ιάγραµµα 13α: Άνοιγµα της αγοράς σπορελαίου σε εισαγωγές. D S D S σε τιµή W κατωτέρας της τιµής ισορροπίας, E, που ι- α Ε σχύει εγχωρίως. Εξυπακούεται ότι ως χαµηλότερη η Ε W β δ E επικρατεί. Υπό αυτές τις συνθήκες οι εγχώριοι παραγωγοί W γ D καταλήγουν να προσφέρουν 1 και ο οι παραγωγοί του 1 W εξωτερικού την υπόλοιπη ποσότητα W - 1. Το S µειώνεται από «β»+«γ» σε «γ». Το CS αυξάνει από «α» σε Σπορέλαιο Ελαιόλαδο «α»+«β»+«δ». Συνολικά το πλεόνασµα της κοινωνίας (CS+S) αυξάνει κατά «δ». Παρατηρούµε ότι οι καταναλωτές µπορούν να µεταβιβάσουν µέρους του διευρυµένου CS στους εγχώριους παραγωγούς ώστε ουδείς στην χώρα να αισθάνεται χειρότερα από την εξέλιξη. Παρενθετικά (και προκειµένου να αναπτύξουµε τις ικανότητές µας να διερευνούµε οικονοµικές καταστάσεις) ενσωµατώνουµε στο παράδειγµα την επιβολή εισαγωγικών δασµών, δ. Ο αγοραστής πλέον προµηθεύεται τις ποσότητες µεταξύ 1 και W στην τιµή W (1+δ), ωσάν η διεθνής τιµή να έχει αυξηθεί. (Η περίπτωσις θυµίζει την µετατόπιση της S στην θέση Š στο ιάγραµµα 9α). Ως εκ τούτου το CS καθίσταται «α»+«β»+«δ», η κυβέρνησις λαµβάνει το εµβαδόν της περιοχής «ζ» και το συνολικό πλεόνασµα συρρικνώνεται κατά ένα ποσό ίσο µε το εµβαδόν «ε»+«η». ιάγραµµα 13β: H επιβολή δασµού στις εισαγωγές σπορελαίου του ιαγράµµατος 13α. D S α Επιστρέφουµε στο ιάγραµµα 13α. Χάριν παραδείγµατος, ας υποθέσουµε ότι η αγορά που «ανοίγει» στο ανταγωνισµό του εξωτερικού είναι αυτή των σπορελαίων. Η πρόσβαση σε φθηνό σπορέλαιο προκαλεί µια µετατόπιση της ζητήσεως για το υποκατάστατο αγαθό, το ελαιόλαδο, από D σε D. Ceteris paribus η τιµή και η ποσότης ισορροπίας του ελαιολάδου µειώνονται. Εναλλακτικά, σκαρφιζόµενοι παραλλαγές, καταθέτουµε την ιδέα ότι η κυβέρνηση θα µπορούσε να επιτυχει το ίδιο αποτέλεσµα παρέχοντας επιδότηση που µετατοπίζει την καµπύλη προσφοράς δεξιά. E W (1+δ) W β δ γ ε ζ η 1 W (Βλ. ιάγραµµα 13γ.) Βεβαίως, αν η εγχώριος τιµή, Ε, είναι κατωτέρα της διεθνούς, W, προκύπτει υπερβάλλουσα προσφορά η οποία διοχετεύεται στο εξωτερικό υπό την µορφή εξαγωγών. Το S αυξάνει από «γ» σε «β»+«γ»+«δ». Το CS µειώνεται από «α»+«β» σε «α». Συνολικά το πλεόνασµα της κοινωνίας (CS+S) αυξάνει κατά «δ». Φυσικά, η κυβερνητική παρέµβασις µπορεί να: (α) επεκταθεί στον κα- ιάγραµµα 13γ: Αν E < W τότε διενεργούνται εξαγωγές. D S α W Eε β γ δ 10

11 Επιχειρήστε να κατανοήσετε την ανάλυση αυτόνοµα, µόνοι σας. θορισµό των τιµών των εισροών, (β) διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, από κλάδο σε κλάδο κ.ο.κ. Χάριν παραδείγµατος και περαιτέρω εξοικειώσεως µε αυτές τις έννοιες εξετάζουµε την περίπτωση µιας οικονοµίας που (i) συγκροτείται από δύο περιοχές (Α και Β), το εργατικό δυναµικό των οποίων παραµένει στις εστίες του εισπράτοντας µισθό W, ενώ (ii) τα αγαθά διακινούνται µεταξύ των περιοχών (χάριν απλουστεύσεως) άνευ κόστους. Έστω ότι η κυβέρνησις θεσπίζει στον κλάδο Χ της περιοχής Α κατώτατο µισθό Ŵ>W Ε ( δηλ. µεγαλύτερο από τον µισθό ισορροπίας που επικρατούσε). 8 Αυτό σηµαίνει ότι η προσφορά εργασίας, L S, στον κλάδο Χ της περιοχής Α (βλ. ιάγραµµα 14, άνω αριστερά) καθίσταται οριζόντια: σε κάθε επίπεδο L αντιστοιχεί Ŵ. Με δεδοµένη την ζήτηση εργασίας, L D, από τους παραγωγούς, ο αριθµός των απασχολουµένων στον κλάδο Χ της περιοχής Α µειώνεται. Ως εκ τούτου: Με ολιγότερους εργάτες και µειωµένη δυνατότητα παραγωγής (και προσφοράς) του αγαθού Χ, οι τιµές του αγαθού Χ στην περιοχή Α αυξάνουν. Η άνοδος των τιµών προσελκύει εισαγωγές από την περιοχή Β. Στην περιοχή Β η ζήτησις εργασίας στον κλάδο Χ αυξάνει. Στην περιοχή Α οι άνεργοι του κλάδου Χ στρέφονται στους λοιπούς κλάδους (της περιοχής που ζούνε). Στους κλάδους αυτούς η L S µετατοπίζεται δεξιά και, ceteris ιάγραµµα 14: ύο αγορές L µε κλάδους Χ, Λοιπούς Κλάδος X Λοιποί κλάδοι Περιοχή Α w ŵ L D L D w Ε L S L S L S L w L S Περιοχή Β L D L S L D L D L D L L paribus, µειώνεται ο µισθός και το κόστος παραγωγής. Η προσφορά των εν λόγω προϊόντων µετατοπίζεται δεξιά και οι τιµές µειώνονται. (Πρόκειται για την αντίθετη κίνηση από αυτή που α- πεικονίζονται στο Κεφ.3, ιάγρ. 10). Αποτέλεσµα: οι εισαγωγές από την περιοχή Β µειώνονται (ή οι εξαγωγές προς την περιοχή Β αυξάνουν). Η προσφορά των λοιπών προϊόντων εντός της περιοχής Β µετατοπίζεται δεξιά και οι τιµές πέφτουν. Ως εκ τούτου η L D των παραγωγών των εν λόγω προϊόντων µετατοπίζεται αριστερά (βλ. Κεφ.3, σ.5). Οι άνεργοι στρέφονται στον κλάδο Χ της περιοχής που ζούνε. Ως εκ τούτου, η προσφορά εργασίας στον κλάδο Χ της περιοχής Β µετατοπίζεται δεξιά. ιακρίνουµε δύο τινά: (i) Αν η L S είναι σχετικά οριζόντια τότε το επίπεδο W του κλάδου Χ στην περιοχή Β δεν θα αυξηθεί πολύ. (ii) Αν η L S είναι σχετικά κάθετη τότε το επίπεδο W του κλάδου Χ στην περιοχή Β θα αυξηθεί πολύ. Σε κάθε περίπτωση τo επίπεδο του µισθού θα είναι υψηλότερο από ότι στην αρχή. L 8 Εναλλακτικά θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι το αποτέλεσµα αυτό προκύπτει κατόπιν πιέσεων του εργατικού συνδικάτου (labor union). 11

12 Αν οι µισθοί στις δύο περιοχές ήσαν αρχικά ίσοι, τώρα πλέον δεν είναι. Ceteris paribus, µακροχρονίως ο παραγωγικός κλάδος Χ θα εξαφανιστεί στην περιοχή Α. Η διαφορά κόστους (ενίοτε διατυπώνεται ως «η ετερογένεια στη δοµή τους κόστους») δίδει στους παραγωγούς της περιοχής Β ένα πλεονέκτηµα µε αποτέλεσµα είτε οι υφιστάµενες επιχειρήσεις Χ να αναπτυχθούν εκεί ή νέες επιχειρήσεις παραγωγής Χ να δηµιουργηθούν. Οι παραγωγοί του Χ στην περιοχή Α δεν θα είναι σε θέση να τους ανταγωνιστούν. 12

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

7 Καταναλωτές, παραγωγοί και αποτελεσµατικότητα των αγορών Επανεξετάζοντας την Ισορροπία Η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας µεγιστοποιούν την συνολική ευηµερία των αγοραστών και πωλητών; Η ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του.

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α: Α1: α=σ β=λ γ=σ δ=λ ε=λ Α2: β Α3: δ Β1 Α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, αλλάζουν τα έθιμα, οι καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Οι βραχυχρόνιες διακυµάνσεις στο προϊόν και στην απασχόληση καλούνται επιχειρηµατικός κύκλος (business cycle). Μέχρι τώρα αναπτύξαµε θεωρίες για να µελετήσουµε πως η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 ΘΕΜΑ Α Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Οι τιµές Στην οικονοµία οι τιµές παίζουν βασικό ρόλο. Κατανέµουν τους παραγωγικούς πόρους στις τοµείς όπου υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Copyright 2006 Thomson Learning Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά - πολλές επιχειρήσεις. - κανένα εμπόδιο εισόδου. - διαφοροποίηση προϊόντος Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Πολλοί πωλητές Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

6 Προσφορά, Ζήτησηκαι Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Προσφορά, Ζήτηση και Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Σε ένα ελεύθερο, χωρίς περιορισµούς σύστηµα αγοράς, οι δυνάµεις της αγοράς θέτουν τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

15 ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Ενώ µια ανταγωνιστική επιχείρηση παίρνει ως δεδοµένες τις τιµές,δηλαδή είναι λήπτης τιµών, το µονοπώλιο αντίθετα είναι διαµορφωτής τιµών. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Μια επιχείρηση θεωρείται µονοπώλιο

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 5. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΘΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 5. Σαρτζετάκης 1 Συνάρτηση παραγωγής Προσδιορίζει τις δυνατότητες παραγωγής ενός αγαθού ή υπηρεσίας (εκροής) ως συνάρτησης των παραγωγικών συντελεστών (εισροών) δεδομένης της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους O Smith (1966, 1981), διατύπωσε ένα άλλο υπόδειγµα, στο οποίο οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, συνδυάζοντας την καµπύλη των χωρικών εσόδων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Μακροοικονοµικής

Η Επιστήµη της Μακροοικονοµικής Η Επιστήµη της Μακροοικονοµικής Γιατί µερικές χώρες παρουσίασαν µεγάλη αύξηση των εισοδηµάτων τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, ενώ άλλες έµειναν καταδικασµένες στη φτώχεια; Γιατί µερικές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός Γενικά Διάλεξη Φορολογία και αποτελεσματικότητα ν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 0% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. β τόμος. αρχές. οικονομικής. θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ β τόμος αρχές οικονομικής θεωρίας Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο - Οικονομικές Επιστήμες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Γ Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5 ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ Κεφάλαιο 5 Ελαστικότητα...... µετρά τον βαθµό αντίδρασης των καταναλωτών και των παραγωγών στις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς...... µας επιτρέπει να αναλύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα