Προοπτικές για την περιφέρεια της. Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προοπτικές για την περιφέρεια της. Μακεδονίας"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αποθήκευση CO2 µε τη µέθοδο της ορυκτοποίησης Προοπτικές για την περιφέρεια της. Μακεδονίας ρ. Ν. Κούκουζας - Φ. Ζιώγου Αθήνα, Ιούλιος 2008

2 Ορυκτοποίηση του CO 2 : αντίδραση του CO 2 µε πυριτικά ορυκτά που περιέχουν οξείδια ασβεστίου ή µαγνησίου προκειµένου να σχηµατισθούν φιλικά προς το περιβάλλον και θερµοδυναµικά σταθερά ανθρακικά ορυκτά. Ηγενική αντίδραση είναι: MSiO CO2 MCO3 SiO2 M: δισθενές ιόν. Όπου το M αντιστοιχεί σε Ca ή Mg

3 Πλεονεκτήµατα της ορυκτοποίησης Πολύ µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα αφθονία σε υπερβασικά πετρώµατα παγκοσµίως Εξώθερµη αντίδραση Θερµοδυναµικά σταθερά προϊόντα Μόνιµη και ασφαλή αποθήκευση του CO 2 Επαναχρησιµοποήση των προϊόντων που προκύπτουν Αποθέµατα πυριτικών µαγνησιούχων πετρωµάτων παγκοσµίως (Ziock H., 2000).

4 Επιλογή ορυκτών Υπερβασικά πετρώµατα πλούσια σε οξείδια του Ca και Mg: Περιδοτίτες ουνίτες Χαρτζβουργίτες serpentinite olivine Λερζόλιθοι Σερπεντινίτες

5 Στάδιο προετοιµασίας των ορυκτών Μείωση µεγέθους (Μείωση του µεγέθους των κόκκων επιφέρει αύξηση της αντιδραστικότητας του ορυκτού) Μαγνητικός διαχωρισµός (Αποµάκρυνση του µαγνητίτη (Fe 3 O 4 ) προκειµένου η θέρµανση, στο επόµενο στάδιο, να γίνει σε οξειδωτικές συνθήκες, χωρίς την επιβράδυνση του βαθµού ορυκτοποίησης) Θερµική προετοιµασία (Με θέρµανση του σερπεντίνη στους ºC,, αποµακρύνεται το νερό βελτιώνοντας, σηµαντικά, την κινητική της αντίδρασης εξαιτίας της ς αύξησης της ειδικής επιφάνειας)

6 Μέθοδοι ορυκτοποίησης Άµεση ορυκτοποίηση (Η ορυκτοποίηση γίνεται σε ένα στάδιο) Άµεση αντίδραση αερίου στερεού CO 2 Άµεση υδατική µέθοδος Έµµεση ορυκτοποίηση (Το στοιχείο που αντιδρά µπορεί να εξαχθεί από τη µάζα και στη συνέχεια ορυκτοποιείται σε διαφορετικό στάδιο) Μέθοδος αποµάκρυνσης του στοιχείου µε HCl Μέσω λιωµένου άλατος Μέσω χρήσης ακετικού οξέος Υδατική µέθοδος σε δύο βήµατα Εφαρµογή NaOH Οξέα

7 Άµεση υδατική µέθοδος ορυκτοποίησης Χρησιµοποιεί ένα µίγµα από λεπτόκοκκο υλικό και νερό µε συγκέντρωση στερεών 15 µε 30%, σε υψηλές θερµοκρασίες (κάτω από 200ºC) και υψηλές πιέσεις CO 2. ιάγραµµα ροής για την υδατική µέθοδο

8 Βήµατα της άµεσης υδατικής µεθόδου ορυκτοποίησης: Το CO 2 διαλύεται στο νερό και διασπάται σε διαττανθρακικό και H + µε αποτέλεσµα το ph να είναι , σε υψηλές πιέσεις CO 2 : CO 3 2 ( g) + H2O() l H2CO3( aq) H ( aq) + HCO ( aq) Απελευθέρωση του Mg 2+ από τη µάζα του ορυκτού µε H + : + + () s + 2H ( aq) ( Ca / Mg) ( aq) + SiO2() H O() l Ca / Mg silicate s Το Mg 2+ αντιδρά µε το διττανθρακικό και καθιζάνει ως µαγνησίτης: ( Ca / Mg) ( aq) HCO ( aq) ( Ca / Mg) CO () + H ( aq) s +

9 Βέλτιστες µετατροπές Χωρίς πρόσθετα: 91% σε 6 ώρες για τον ολιβίνη στους 185ºC και 150atm P CO2 Με πρόσθετα: 80% σε 30 λεπτά για τον ολιβίνη στους 185ºC και 150atm P CO2 Σχηµατική απεικόνιση του εργαστηριακού εξοπλισµού

10 Σύγκριση των µεθόδων ορυκτοποίησης Direct gas solid carbonation with CO 2 Advantages Simple process design Better ability to apply the reaction heat generated by the carbonation reaction Disadvantages Very slow reaction kinetics Heat treatment improves the carbonation rate, but consumes energy Aqueous scheme HCl extraction route Acetic acid route Acceptable conversion rates Fastest carbonation reaction Speed up the carbonation process using hydrochloric acid. Low energy consumption Use of less severe extraction medium. High process costs Heat of the reaction not suitable for practical purposes Need for additional chemicals High process costs Corrosive extraction medium Excessive make - up needs Net energy input for the generation of the acid Unclear if can resolve the problems associated with indirect process routes No progress has been published since the ECN report (February 2003)

11 Σύγκριση κόστους µεθόδου ορυκτοποίησης σε σχέση µε τη γεωλογική αποθήκευση CO2 Πιο ακριβή από άλλες µεθόδους αποθήκευσης εξαιτίας του επιπλέον εξοπλισµού και της περίπλοκης φύσης της διαδικασίας. Σύγκριση κόστους µεταξύ των διαφόρων µεθόδων ορυκτοποίησης και άλλων ειδών αποθήκευσης CO 2 χωρίς δέσµευση του CO 2 (US συνθήκες).

12 70% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής 80 % των συνολικών ετήσιων εκποµπών CO 2 από τον ελληνικό ηλεκτροπαραγωγικό τοµέα. Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Kozani Power plants Capacity (M W e) St. Dimitrios 1,586 Kardia 1,200 Ptolemaida Αγ. 620 Aminteo 600 Total 4,006 ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου ΑΗΣ Καρδιάς ΑΗΣ Πτολεµαΐδας Arcadia Αµυνταίου Power plant Capacity (M W e) M egalopoli 850 ΑΗΣ Αµυνταίου ΑΗΣ Φλώρινας ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ Σύνολο Παραγωγική ικανότητα 1595 MW 1250 MW 620 MW 600 MW 330 MW 43 MW Εκποµπές (kt CO 2 /έτος) 13,629 9,815 3,488 5,124 1, ,371

13 Υπερβασικά πετρώµατα στη. Μακεδονία - Οφιολιθικό σύµπλεγµα Βούρινου - Έκταση περίπου 450 Km 2 - Χαρτζβουργίτες σε εναλλαγές µε δουνίτες σε ίσα ποσοστά συνιστούν το 85%, περίπου, του συµπλέγµατος του Βούρινου

14 - Κύριες ορυκτολογικές φάσεις: ολιβίνης, χρωµίτης και ορθοπυρόξενοι (περίπου 8%) - Οι ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου και Καρδιάς βρίσκονται σε ευνοϊκή απόσταση, 50Km - Οι σερπεντινιωµένοι δουνίτες και χαρτζβουργίτες, περιοχή Ξερολίβαδο, θα µπορούσαν να αποθηκεύσουν τις τοπικές εκποµπές CO 2 παραπάνω από 100 χρόνια. SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO K 2 O Na 2 O MnO TiO 2 Cr 2 O 3 NiO LOI 40,64-42,78 0, ,00-8,72 0,28-0,98 43,52-46,52 0,01 0,03 0,10-0,13 0,01 0,34-1,59 0,31-0,34 1,50-3,37 Χηµική σύνθεση (wt%) των υπερβασικών πετρωµάτων του οφιολιθικού συµπλέγµατος του Βούρινου (IGME)

15 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Άξονας προτεραιότητας 4: Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα Μέτρο 4.3 Στήριξη δραστηριοτήτων για διεθνείς επιστηµονικές και τεχνολογικές συνεργασίες και µεταφορά τεχνογνωσίας ιακρατική συνεργασία Ελλάδας (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ, ΕΗ Α.Ε.) και Η.Π.Α (Los Alamos National Laboratory) στο θεµατικό πεδίο της ορυκτοποίησης διοξειδίου του άνθρακα Χαρακτηρισµός της σύστασης και ποιότητας δειγµάτων από πυριτκά ορυκτά της περιφέρειας υτικής Μακεδονίας µέσω ορυκτολογικών και χηµικών αναλύσεων Εργαστηριακά πειράµατα ορυκτοποίησης για την αξιολόγηση της απόδοσης ορυκτοποίησης σε διάφορες πιέσεις και θερµοκρασίες.

16 ουνίτης Πυροξενίτης Χαρτζβουργίτης Χαρτζβουργίτης ουνίτης

17 Συνθήκες πειράµατος: είγµα S1 S2 S3 S4 S7 Βάρος πριν την ορυκτοποίηση (gr) 85,033 83,427 85,000 84,429 85,009 Βάρος µετά την ορυκτοποίηση (gr) 82,890 85,766 85,950 87,950 88,560 α) ιάρκεια πειράµατος: περίπου 3 4 ώρες β) Πίεση εντός του αυτόκλειστου: 2300psi γ) Θερµοκρασία: 155ºC δ) Ταχύτητα ανάδευσης: 900rpm (κατά µέσο όρο) Αυτόκλειστο

18 Τα δείγµατα µετά το πείραµα της ορυκτοποίησης Πυροξενίτης (Μικροκλεισούρα, S1) Xαρτζβουργίτης (Κίσσαβος, S2) ουνίτης ( ουνιτικός Λόφος, S7) ουνίτης (Βοϊδόλακκος, S3) Χαρτζβουργίτης (Βοϊδόλακκος, S4)

19 Επόµενα βήµατα σε εθνικό επίπεδο Υπολογισµός της ποσότητας των ορυκτών που απαιτούνται για εφαρµογή σε βιοµηχανική κλίµακα. Εκτίµηση της οικονοµικής εφικτότητας της ορυκτοποίησης σε τοπικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές απαιτήσεις καθώς και την παραγωγή των δευτερευόντων, αλλά µε αξία, προϊόντων (πυρίτιο, χρώµιο κ.α.) που επιδρούν στο κόστος της µεθόδου. Παράθεση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που πιθανό να ανακύψουν, όπως η επίδραση µιας µεγάλης κλίµακας λατοµείο, οι επιπλέον εκποµπές CO 2 εξαιτίας της αυξανόµενης κατανάλωσης ενέργειας και η διάθεση των παραπροιόντων.

20 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Μακροπρόθεσµη σταθερότητα και ασφάλεια όχι απαίτηση για παρακολούθηση Μεγάλη διαθεσιµότητα υπερβασικών πετρωµάτων Μεγάλο δυναµικό για οικονοµική βιωσιµότητα ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ Η προ- και µετα- κατεργασία του ορυκτού σχετικά µε τη µείωση µεγέθους, κονιοποίηση, άλεσµα, ανάκτηση και διάθεση παραπροιόντων, θερµική και χηµική κατεργασία Επίτευξη ταχύτερων αντιδράσεων ορυκτοποίησης κατά περισσότερο οικονοµικά και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο Οι απαιτούµενες ποσότητες ορυκτών για την ορυκτοποίηση του παραγόµενου CO2 είναι αρκετά µεγάλες. (500 MW εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 10,000 τόννοι CO2/ηµέρα 23,000 τόννοι/ηµέρα αποθέµατα πυριτικών ορυκτών του µαγνησίου)

21 ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σηµαντικό δυναµικό αποθήκευσης στην περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, γνωστή γεωλογία του οφειολίθου Βούρινου, σηµαντική διαθεσιµότητα πετρωµάτων πλούσιων σε µαγνήσιο. Εγγύτητα των ορυκτών σε µεγάλες σηµειακές πηγές εκποµπών CO2 Αναγκαιότητα για ακριβέστερη αποτύπωση και αξιολόγηση των πυριτικών ορυκτών αποθεµάτων

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ O ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Κωδικός έργου: 04-ΠΠΚ06

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες δέσµευσης CO2

Τεχνολογίες δέσµευσης CO2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΚΟΖΑΝΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΑ ΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΑ ΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΟΑ ΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ του ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΣΟΝΑ Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Διδακτορική Διατριβή ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Βίκτωρ Ε. Στιβανάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή Δρ. Αντωνιάδη Παντελή για την ευκαιρία που µου έδωσε να ασχοληθώ µε το ενδιαφέρον θέµα της µετατροπής πρωτογενών µορφών

Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή Δρ. Αντωνιάδη Παντελή για την ευκαιρία που µου έδωσε να ασχοληθώ µε το ενδιαφέρον θέµα της µετατροπής πρωτογενών µορφών T.E.I ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενέργειας και η Μετατροπή τους σε Φοιτητής: Ιωάννης Δημητριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. Παράλληλη αεριοποίηση λιγνίτη και απορριµµάτων

Σχήµα 1. Παράλληλη αεριοποίηση λιγνίτη και απορριµµάτων ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Ε. Καρλόπουλος, Ε. Κακαράς, Ν. Κούκουζας Εθνικό Κέντρο Έρευνας &Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΣ., Λέκτορας ΧΑΝΙΑ, 2011

ΔΙΚΗΣ., Λέκτορας ΧΑΝΙΑ, 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ.: ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μεταπτυχιακή διατριβή «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ZARGHAT ΤΗΣ ΣΑΟΥΔ ΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ» Παναγιωταρά Α. Ελένη-Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ηµήτρης Κ. Λυγούρας και Ξενοφών Ε. Βερύκιος ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας, Μαρούσι και Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Παραγωγή βιοαερίου από εκχύλισμα ενσιρώματος αραβοσίτου με υγρά

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Μ. Φυτίκας Οµότιµος καθηγητής ΑΠΘ Ν. Ανδρίτσος, ΧΜ, Αναπλ. Καθηγητής Τµήµατος Μηχ/γων Μηχ/κών Παν. Θεσσαλίας Ρ. ρακούλης, ΜΜ, Σύµβουλος Επιχειρήσεων Λέξεις κλειδιά Γεωθερµία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «Θέρµανση-ψύξη βιοκλιµατικού οικισµού Σοφάδων "το πλίθινο χωριό" µε γεωθερµικές αντλίες θερµότητας. Τεχνικοοικονοµική µελέτη και σύγκριση αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΩΤΗ. Επιβλέπων Καθηγητές : ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΩΤΗ. Επιβλέπων Καθηγητές : ΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΩΤΗ «Ανάλυση της επίδρασης των συστηµάτων ενεργειακής αποθήκευσης στις µεταβολές της αιολικής παραγωγής» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Απρίλιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Απρίλιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 2 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α... 6 Α1. Παραγόμενες Ποσότητες Βιομάζας Γεωγραφική Κατανομή ανά Περιφέρεια Πρόβλεψη για την Ερχόμενη Τριετία... 6 Α2. Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση Δευτερογενών Υλικών και Καυσίμων κατά την Έψηση του Μίγματος των Πρώτων Υλών στη Βιομηχανία Τσιμέντου

Η Χρήση Δευτερογενών Υλικών και Καυσίμων κατά την Έψηση του Μίγματος των Πρώτων Υλών στη Βιομηχανία Τσιμέντου Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1-2 2006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 7 Η Χρήση Δευτερογενών Υλικών και Καυσίμων κατά την Έψηση του Μίγματος των Πρώτων Υλών στη Βιομηχανία Τσιμέντου Κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ε. Κακαράς, Α. ουκέλης,. Γιαννακόπουλος, Α. Κουµανάκος ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μ.Π.Σ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα

Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα Κοζάνη, 02 Ιουλίου 2012 1 Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα