ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΛΥΚΟΥΔΗ 26, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. / FAX (210) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 0. ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΔΑ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΣΔ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΣΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΣΔ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΔ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ KEΦ. 0- σελ.3

4 0.1 Νομοθεσία διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η αποκεντρωμένη διαχείριση των αποβλήτων υιοθετεί και ενσωματώνει στην πράξη, τις διεθνείς εμπειρίες και τις καλές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης και της ιεράρχησης στη διαχείριση, που εισάγει η οδηγία 2008/98/ΕΕ. Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, η ιεράρχηση στην διαχείριση των αποβλήτων είναι όπως στο σχήμα 0.1. Σχήμα 0.1 Ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων ή απορριμμάτων: - Έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο,το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ ελάχιστον στο 50% ως προς το συνολικό βάρος. - Έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής ταφής όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων εξαιρουμένων των υλικών που απαντούν στη φύση KEΦ. 0- σελ.4

5 και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία του καταλόγου αποβλήτων πρέπει να αυξηθεί κατά 70% τουλάχιστον ως προς το βάρος. Η ανωτέρω Οδηγία ενσωματώθηκε στη ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4042/2012, ο οποίος περιλαμβάνει και τη διαχείριση, σε εθνικό επίπεδο, ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, οι προβλέψεις και τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση του περιφερειακού σχεδιασμού. Για τα βιοαπόβλητα ο Ν. 4042/2012 αναφέρει τα εξής (άρθρο 41): «Έως το 2015, το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ ελάχιστον, στο 5% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων και έως το 2020, κατ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των βιολογικών αποβλήτων». Επίσης, ορίζεται ειδικό τέλος ταφής (άρθρο 43) «για το 2014, σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως του ποσού των εξήντα (60) ευρώ ανά τόνο. 2. Τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας, που διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), δεν επιβαρύνονται με το ειδικό τέλος ταφής». Σημειώνεται ότι ο Νόμος αυτός καταργεί την διάταξη της ΚΥΑ 50910/2003 για απαίτηση έκδοσης ΚΥΑ σε περιπτώσεις διαπεριφερειακού σχεδιασμού. Η ΚΥΑ 50910/03 επιβάλλει μείωση του ποσοστού των βιοαποδομησίμων (αστικά απόβλητα από υπολείμματα τροφών και χαρτί) που οδηγείται προς ταφή: στο 75%, 50% και 35% αντίστοιχα, της συνολικής ποσότητας του 1995, για τα έτη 2010, 2013 και Σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) κάθε Δήμος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην οικεία Περιφέρεια Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων εντός του Σεπτμεβρίου Η Περιφέρεια θα λάβει υπ όψη τα Τοπικά Σχέδια στη σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ). 0.2 Στόχοι Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) Οι προτεινεόμενες δράσεις των τοπικών σχεδίων πρέπει να οδηγούν στην ικανοποίηση των στόχων του ΠεΣΔΑ, Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) (Ιούλιος 2015) KEΦ. 0- σελ.5

6 και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Στον πίν. 0.1 φαίνονται οι στόχοι του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων για το έτος Πίνακας 0.1 Στόχοι Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων για το έτος 2020 υλικό Ανάκτηση με προδιαλογή Μηχανική επεξεργασία τελική διάθεση Ανάκτηση Διάθεση σύνολο Οργανικά 40% 40% 20% 60% Χαρτί / χαρτόνι 65% 10% 25% 35% Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο 50% 30% 20% 50% Λοιπά ανακτήσιμα 70% 5% 25% 30% Λοιπά 0% 0% 100% 100% σύνολο 50% 24% 26% 50% σύνολο 74% 26% 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Αγρινίου Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, με ορίζοντα το χρονικό διάστημα μέχρι το Περιλαμβάνουν: 1. Δίκτυο πράσινων ή γκρι κάδων για συλλογή σύμμεικτων με στόχο την μείωση του ρεύματος αυτού κατά το δυνατόν. 2. Δίκτυο κάδων (κίτρινων/μπλε) για την προδιαλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε δύο διακριτά ρεύματα (ένα κίτρινο για χαρτί / χαρτόνι και ένα μπλε για πλαστικό / μέταλλο / γυαλί). 3. Δίκτυο καφέ κάδων για συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 4. Συστήματα υπόγειων κάδων. 5. Χωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ.). 6. Δίκτυο «πράσινων σημείων» για α. τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, β. την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ. 7. Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών και συγκεκριμένα: KEΦ. 0- σελ.6

7 o o o δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς, ερωτηματολογίων, συνελεύσεων, συγκρότησης ομάδων δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων, ενδεικτικά στη μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας και των συσκευασιών, στην διακριτή διαχείριση για τις μπαταρίες, τα ιατροφαρμακευτικά, τα απόβλητα κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τα τηγανέλαια κλπ δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων Με τις υφιστάμενες υποδομές στο Ν. Αιτ/νίας υπάρχει η δυνατότητα για μεμονωμένη, δηλαδή ανά Διαχερισιτική Ενότητα (ΔΕ), ή Εναιία Αποκεντρωμένη διαχείριση στο Νομό. Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (ΤΣΔ) Απορριμμάτων Δ. Αγρινίου καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις με μόνη διαφορά στη δυναμικότητα της εγκατάστασης κομποστοποίησης, η οποία είναι μία για όλο το Νομό στην περίπτωση της Ενιαίας Αποκεντρωμένης Διαχείρισης χωροθετούμενη στον ΧΥΤΥ 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας. Ορισμένως οι δραστηριότητες σε επίπεδο Δήμου Αγρινίου και για τις δύο εναλλακτικές περιλαμβάνουν: 1. Κατασκευή και λειτουργία 1 ενδιάμεσου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) / Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικων (ΣΜΑΥ) σε κεντροβαρική θέση του Δήμου Αγρινίου, κοντά στην πόλη του Αγρινίου, με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες των 7 Δημοτικών Ενοτήτων (Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Αγγελοκάστρου, Παναιτωλικού, Αρακύνθου, Μακρυνείας και Θεστιέων) και της ΔΕ Αγρινίου. Οι Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης και Στράτου θα εξυπηρετούνται απ ευθείας στον ΧΥΤ 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας, διότι οι αποστάσεις τους από αυτόν είναι μικρότερες των 20 χλμ. Η ίδρυση και λειτουργία ΣΜΑ / ΣΜΑΥ στον Δήμο Αγρινίου θα διευκολύνει το έργο μεταφοράς των απορριμμάτων και ΔσΠ ανακυκλώσιμων (μπλέ / κίτρινος κάδος) και θα συντελέσει στην εξοικονόμηση χρημάτων (μείωση δαπάνης καυσίμων και συντήρησης των οχημάτων, αύξηση ζωής των οχημάτων και εξοικονόμιση εργατοωρών), καθώς θα ελαχιστοποιηθούν οι διαδρομές των οχημάτων συλλογής απορριμμάτων. Ο εν λόγω ΣΜΑ / ΣΜΑΥ θα διαθέτει και τεμαχιστή ογκωδών. KEΦ. 0- σελ.7

8 2. Κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΑΚ) υποδοχής Διαλεγμένων στην Πηγή (ΔσΠ) και υπολειματικών (από γρι/πράσινους κάδους) ή και σύμμεικτων απορριμμάτων, στην εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό θέση εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ 2 ης Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας (θέση Μονοδένδρι). Η ΕΑΚ θα δέχεται τα απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου και τα απορρίμματα μπλε / κίτρινου / καφέ κάδου της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας του Νομού Αιτ/νίας, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Ξηρομέρου (Πρώην Δήμος Φυτειών), με πληθυσμό μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011). Η ΕΑΚ Δ. Αγρινίου θα περιλαμβάνει Μονάδα Προδιαλογής, Μονάδα Κομποστοποίησης - Ωρίμανσης προδιαλεγμένων στην πηγή ή μηχανικά διαχωρισμένων οργανικών υλικών και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ. Η Μονάδα Προδιαλογής θα είναι δυναμικότητας τόνων/έτος και θα δέχεται ξεχωριστά τα απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου και τα απορρίμματα μπλε / κίτρινου κάδου της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας του Νομού Αιτ/νίας. Η Μονάδα Κομποστοποίησης, δυναμικότητας τόνων/έτος στην περίπτωση της ενιαίας διαχείρισης και τόνων/έτος στην περίπτωση της μεμονωμένης διαχείρισης (Δ. Αγρινίου και 2 η ΔΕ), θα δέχεται τα διαχωρισμένα οργανικά, καθώς και τα οργανικά που προέρχονται από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) (καφέ κάδος) της 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας. Θα έχει δυνατότητα να δέχεται τα βιοαπόβλητα όλου του Νομού που είναι περίπου διπλάσια σε ποσότητα από αυτά της 2 ης ΔΕ, αν υλοποιηθεί το ενιαίο σύστημα διαχείρισης για το Νομό Αιτ/νίας. Τα ανακτημένα ανακυκλώσιμα θα μεταφέρονται δεματοποιημένα στο Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΑΥ) του Δ. Αγρινίου (παραπλεύρως των ΣΜΑ / ΣΜΑΥ) και θα προωθούνται στην αγορά. Το υπόλειμμα της μηχανικής επεξεργασίας θα οδηγείται στον ΧΥΤΑ 2 ης ΔΕ. που θα λειτουργεί πλέον ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), ενώ το υπόλειμμα επεξεργασίας της Μονάδας Ραφιναρίας θα μεταφέρεται προς διάθεση αναλογικά στους 4 ΧΥΤΥ του Νομού. Το κομπόστ υψηλών προδιαγραφών που θα προέρχεται από καφέ κάδους θα χρησιμοποιείται για φυτεύσεις και αναδασώσεις, ενώ το κομπόστ από γκρι / πράσινους κάδους θα μεταφέρεται στους 4 ΧΥΤΥ αναλογικά για χρήση ως επικάλυψη ή για ανάπλαση ανενεργών λατομείων. Η Μονάδα Κομποστοποίησης αποτελείται από παράλληλες ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας όπου δεν αναμειγνύονται τα βιοαπόβλητα κάφε κάδου με άλλα οργανικά προς κομποστοποίηση. Ετσι μπορεί να παράγεται παράλληλα και κομπστ υψηλής ποιότητας για φυτεύεσεις αναδσώσεις και κομποστ χαμηλής ποιότητας για χρήση σε επικάλυψη ΧΥΤΥ ή αναπλάσεις ανενεργών λατομείων. Στη περίπτωση της ενιαίας αποκεντρωμένης διαχείρισης Ν/ Αιτ/νίας ο αριθμός των παράλληλων γραμμών κομσοστοποίησης αυξάνεται (π.χ. διπλασιάζεται) εύκολα και πιθανόν σταδιακά. KEΦ. 0- σελ.8

9 3. Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΑΥ) στον Δήμο Αγρινίου, πλησίον της Νεαπόλεως (και παραπλεύρως του ΣΜΑ / ΣΜΑΥ), το οποίο θα εξυπηρετεί είτε της 2 η ΔΕ είτε όλους τους Δήμους του Ν. Αιτ/νίας (Δ. Αγρινίου, Δ. Ναυπακτίας, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, Δ. Αμφιλοχίας, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας, Δ. Θέρμου, Δ. Ξηρομέρου) που πραγματοποιούν πρόγραμμα ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) (μπλε / κίτρινοι κάδοι) και στο οποίο θα μεταφέρονται δεματοποιημένα τα ανακτημένα ανακυκλώσιμα είτε από τους Δήμους της 2 ης ΔΕ, είτε αν υλοποιηθεί το ενιαίο σύστημα διαχείρισης για το Νομό Αιτ/νίας, από τις 3 Μονάδες Προδιαλογής 1 ης, 3 ης, 4 ης ΔΕ και την Μονάδα Προδιαλογής της ΕΑΚ του Δ. Αγρινίου. Για την υλοποίηση και λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Αποκεντρωμένης Διαχείρισης στο Ν. Αιτ/νίας, οι δραστηριότητες σε επίπεδο λοιπών Δήμων περιλαμβάνουν: 4. Κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Προδιαλογής στις υπόλοιπες τρεις Διαχειριστικές Ενότητες του Νομού Αιτ/νίας (1 η, 3 η, 4 η ). Οι Μονάδες Προδιαλογής χωροθετούνται στις εγκεκριμένες θέσεις των γηπέδων των υφιστάμενων ΧΥΤΑ. Τα εκτρεπόμενα βιοαποδομήσιμα θα οδηγούνται στη Μονάδα Κομποστοποίησης της ΕΑΚ στο Δήμο Αγρινίου, τα ανακτούμενα ανακυκλώσιμα θα μεταφέρονται δεματοποιημένα στο ΚΑΥ του Δ. Αγρινίου και θα προωθούνται στην αγορά και το υπόλειμμα των 3 Μονάδων Προδιαλογής θα οδηγείται προς διάθεση επί τόπου στον αντίστοιχο ΧΥΤΥ της Διαχειριστικής Ενότητας. 5. Επέκταση της Μονάδας Κομποστοποίησης με 4 επιπλέον παράλληλες γραμμές 6. Δυνατότητα υποδοχής του υπολείμματος επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας στον ΧΥΤΥ της 3ης ΔΕΝ Αιτ/νίας, σύμφωνα με τους όρους Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Ακτίου - Βόνιτσας. Γ. Δραστηριότητες διάθεσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 7. Κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), που θα περιλαμβάνει Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αδρανών Αποβλήτων (ΧΥΤΑΑ). Ο ΧΥΤΑΑ θα χωροθετηθεί σε ανενεργό λατομείο (ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος) προς ολική αποκατάστασή του και επανένταξη στο περιβάλλον εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Αγρινίου. Δεν προβλέπεται διάθεση ΑΕΚΚ στον ΧΥΤΑ 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας στη θέση Μονοδένδρι. KEΦ. 0- σελ.9

10 Εικόνα 0.1 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δ. Αγρινίου και 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας - Θέσεις Υποδομών KEΦ. 0- σελ.10

11 Εικόνα 0.2 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δ. Αγρινίου και 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας - Θέσεις Υποδομών (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων - ΧΥΤΥ, Μονάδες Προδιαλογής - ΜοΠ) στο σύστημα Ενιαίας Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Ν. Αιτ/νίας KEΦ. 0- σελ.11

12 ΑΑ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 8 Δημοτικές Ενότητες Δ. Αγρινίου (Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Αγγελοκάστρου, Παναιτωλικού, Αρακύνθου, Μακρυνείας Θεστιέων & Αγρινίου) ΑΑ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 2 Δημοτικές Ενότητες Δ. Αγρινίου (Νεάπολης & Στράτου) Δ. Αμφιλοχίας Δ. Ξηρόμερου ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΗ ΠΗΓΗ: ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ 2ης, ΔΕΝ Αιτ/νίας ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ/ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΑ ΜΠΛΕ / ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 2 ΗΣ ΔΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΣΜΑ / ΣΜΑΥ Δ. Αγρινίου στη Νεάπολη ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 2 ης ΔΕ στον ΧΥΤΥ 2ης ΔΕ ( t/y) ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ / ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 2 ης ΔΕ στον ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ ( t/y) ΚΑΥ Δ. Αγρινίου στη Νεάπολη ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ (ΔΑ) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ COMPOST ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ COMPOST ΑΠΟ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΔΑ ΧΥΤΥ 2 ης ΔΕ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ / ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΥΤΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Υ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟΣ ΧΥΤΥ ΣΜΑ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Α: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΣΜΑΥ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΑ: ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σχήμα 0.2 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δ. Αγρινίου και 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας KEΦ. 0- σελ.12

13 ΧΥΤΥ 3 ης ΔΕ ΧΥΤΥ 4 ης ΔΕ ΔΑ ΔΑ Υ Υ ΔΑ ΧΥΤΥ 1 ης ΔΕ Υ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ Α: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΔΑ: ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Υ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 1 ΗΣ ΔΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (15.000) ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΟΓΗΣ 3 ΗΣ ΔΕΝ AΙΤ/ΝΙΑΣ, (10.000) ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 4 ΗΣ ΔΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (15.000) 2 Η ΔΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΑ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 8 Δημοτικές Ενότητες Δ. Αγρινίου (Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Αγγελοκάστρου, Παναιτωλικού, Αρακύνθου, Μακρυνείας Θεστιέων & Αγρινίου) ΑΑ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 2 Δημοτικές Ενότητες Δ. Αγρινίου (Νεάπολης & Στράτου), Δ. Αμφιλοχίας Δ. Ξηρόμερου ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 1η ΔΕΝ Αιτ/νίας 3η ΔΕΝ Αιτ/νίας 4η ΔΕΝ Αιτ/νίας ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ 1η, 2η, 3η, 4η ΔΕΝ Αιτ/νίας ΣΜΑ / ΣΜΑΥ Δ. Αγρινίου (Νεάπολη) ΑΑ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 2 ης ΔΕ στον ΧΥΤΥ 2ης ΔΕ (35.000) ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ / ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 2 ης ΔΕ στον ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ (36.000) ΜΠΛΕ / ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ 2 ΗΣ ΔΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Α ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΥ Δ. Αγρινίου (Νεάπολη) ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ COMPOST ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ COMPOST ΑΠΟ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΧΥΤΥ 2 ης ΔΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΤΑΦΗ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤΥ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ / ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ Αναλογική χρήση στους (4) ΧΥΤΥ για επικάλυψη ή αποκατάσταση ανενεργών λατομείων Σχήμα 0.3 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δ. Αγρινίου (τόνοι/έτος): Ενιαίο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Ν. Αιτ/νίας KEΦ. 0- σελ.13

14 ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ / ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ ΣΧΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟ ΑΔΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΚΑΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΕΠΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΥΤΥ 2 ΗΣ Δ.Ε.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Σχήμα 0.4 ΑΕΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ (Ή ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ) ΤΣΔ Δ. Αγρινίου, Υποδομές: Διάγραμμα Ροής, Μονάδα Προδιαλογής 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας ΕΛΑΦΡΥ ΚΛΑΣΜΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΒΑΡΥ ΚΛΑΣΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ή ΧΥΤΥ 2 ΗΣ Δ.Ε.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΜΠΟΣΤ ΚΟΧΛΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΚΑΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΟ ΑΔΡΟ Αναλογική διάθεση στους 4 ΧΥΤΥ ΛΕΠΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΒΑΡΥΜΕΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΜΠΟΣΤ Σχήμα 0.5 ΤΣΔ Δ. Αγρινίου, Υποδομές: Διάγραμμα Ροής: Μονάδα Ραφιναρίας Compost 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας KEΦ. 0- σελ.14

15 ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ / ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ ΣΧΙΣΤΗΡΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟ ΑΔΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΚΑΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΕΠΤΟ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Σχήμα 0.6 ΧΥΤΥ 1 ης, 3 ης, 4 ης Δ.Ε.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΣΔ Δ. Αγρινίου, Υποδομές: Διάγραμμα Ροής, Μονάδα Προδιαλογής 1 ης, 3 ης και 4ης ΔΕΝ Αιτ/νίας KEΦ. 0- σελ.15

16 ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ τόνοι/έτος ΚΟΜΠΟΣΤ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ / ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ τόνοι/έτος ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ τόνοι/έτος ΚΙΤΡΙΝΟΣ / ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ τόνοι/έτος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ τόνοι/έτος ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ τόνοι/έτος ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ τόνοι/έτος ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ τόνοι/έτος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ τόνοι/έτος ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ τόνοι/έτος ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ τόνοι/έτος ΚΑΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΧΥΤΥ 2 ΗΣ Δ.Ε.Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΑΑ 2 ης ΔΕ: τόνοι/έτος Σχήμα 0.7 ΤΣΔ Δ. Αγρινίου και 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας: Ροές υλικών με μεμονωμένη διαχείριση προς Επίτευξη Στόχων ΕΣΔΑ KEΦ. 0- σελ.16

17 ΔΑ ΔΑ ΧΥΤΥ 1 ης ΔΕ Υ ΑΑ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 8 Δημοτικές Ενότητες Δ. Αγρινίου (Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Αγγελοκάστρου, Παναιτωλικού, Αρακύνθου, Μακρυνείας Θεστιέων & Αγρινίου) ΑΑ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 2 Δημοτικές Ενότητες Δ. Αγρινίου (Νεάπολης & Στράτου) Δ. Αμφιλοχίας Δ. Ξηρόμερου ΣΜΑ / ΣΜΑΥ Δ. Αγρινίου (Νεάπολη) ΑΑ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ, ΜΠΛΕ / ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΑΔΟΣ 2 ΗΣ ΔΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 2 ης ΔΕ στον ΧΥΤΥ 2ης ΔΕ (35.000) Α ΚΑΥ Δ. Αγρινίου (Νεάπολη) ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΧΥΤΥ 2 ης ΔΕ ΑΓΟΡΑ ΧΥΤΥ 3 ης ΔΕ ΧΥΤΥ 4 ης ΔΕ ΔΑ Υ Υ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟ- ΔΙΑΛΟΓΗΣ 1 ΗΣ ΔΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, (15.000) ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 3 ΗΣ ΔΕΝ AΙΤ/ΝΙΑΣ (10.000) ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 4 ΗΣ ΔΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ (15.000) Υ: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ Α: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΔΑ: ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΚΑΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 1η ΔΕΝ Αιτ/νίας 3η ΔΕΝ Αιτ/νίας 4η ΔΕΝ Αιτ/νίας ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ 1η, 2η, 3η, 4η ΔΕΝ Αιτ/νίας ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ / ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 2 ης ΔΕ στον ΧΥΤΑ 2ης ΔΕ ( από ΑΑ) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, 2500 COMPOST ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΥΣ, COMPOST ΑΠΟ ΓΚΡΙ / ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ, ΑΑ 1 ης ΔΕ: ΑΑ 2 ης ΔΕ: ΑΑ 3 ης ΔΕ: ΑΑ 4 ης ΔΕ: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΤΑΦΗ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤΥ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ / ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ Αναλογική χρήση στους (4) ΧΥΤΥ για επικάλυψη ή χρήση για ανάπλαση λατομείων Σχήμα 0.8. ΤΣΔ Δ. Αγρινίου στο Ενιαίο Σύστημα Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Ν. Αιτ/νίας - Ροές υλικών (τόνοι/έτος) προς Επίτευξη Στόχων ΕΣΔΑ KEΦ. 0- σελ.17

18 0.4 Επίτευξη στόχων ΕΣΔΑ με την εφαρμογή του ΤΣΔ Δ. Αγρινίου Στον πίν. 0.2 παρουσιάζεται η επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) με την εφαρμογή του ΤΣΔ στον Δ. Αγρινίου. Από τα στοιχεία του πίν. προκύπτει ότι ο Δ. Αγρινίου υπερκαλύπτει αντίστοιχα τους στόχους για ανάκτηση (28%) και διάθεση (23%) από μηχανική επεξεργασία (24% και 26% στόχοι ΕΣΔΑ) του συνολικού βάρους των ΑΑ, καθώς και τους αντίστοιχους στόχους συνολικής ανάκτησης (77%) και διάθεσης (23%), (74% και 26% στόχοι ΕΣΔΑ). Πίνακας 0.2. Στόχοι νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και επίτευξη στόχων στο Δ. Αγρινίου με μεμονωμένη διαχείριση (Δ. Αγρινίου και 2 η ΔΕΝ Αιτ/νίας) για το έτος 2020 ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΔΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΣΔ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΣΔ υλικό Ανάκτηση με προδιαλογή Μηχανική επεξεργασία τελική διάθεση Ανάκτηση με προδιαλογή Μηχανική επεξεργασία τελική διάθεση ΣΥΝΟΛΟ Ανάκτηση με προδιαλογή Μηχανική επεξεργασία τελική διάθεση Ανάκτηση Διάθεση σύνολο Ανάκτηση Διάθεση σύνολο Ανάκτηση Διάθεση σύνολο Οργανικά 40% 40% 20% 60% % 38% 22% 60% Χαρτί / 65% 10% 25% 35% % 25% 10% 35% χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο 50% 30% 20% 50% % 30% 70% 100% Λοιπά 70% 5% 25% 30% % 30% 30% ανακτήσιμα Λοιπά 0% 0% 100% 100% % 100% σύνολο 50% 24% 26% 50% % 28% 23% 51% σύνολο 74% 26% 100% % 23% Στον πίν. 0.3 παρουσιάζεται η επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) με την εφαρμογή του ΤΣΔ στο σύνολο του Νομού στην περίπτωση της ενιαίας διαχείρισης. Από τα στοιχεία του πίν. προκύπτει ότι ο Νομός υπερκαλύπτει αντίστοιχα τους KEΦ. 0- σελ.18

19 στόχους για ανάκτηση (25%) και διάθεση (26%) από μηχανική επεξεργασία (24% και 26% στόχοι ΕΣΔΑ) του συνολικού βάρους των ΑΑ, καθώς και τους αντίστοιχους στόχους συνολικής ανάκτησης (74%) και διάθεσης (26%), (74% και 26% στόχοι ΕΣΔΑ). Πίνακας 0.3. Στόχοι νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) και επίτευξη αυτών στο Ν. Αιτ/νίας στην περίπτωση της ενιαίας διαχείρισης Ν. Αιτ/νίας για το έτος 2020 ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΔΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΣΔ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΣΔ υλικό Ανάκτηση με προδιαλογή Μηχανική επεξεργασία τελική διάθεση Ανάκτηση με προδιαλογή Μηχανική επεξεργασία τελική διάθεση ΣΥΝΟΛΟ Ανάκτηση με προδιαλογή Μηχανική επεξεργασία τελική διάθεση Ανάκτηση Διάθεση σύνολο Ανάκτηση Διάθεση σύνολο Ανάκτηση Διάθεση σύνολο Οργανικά 40% 40% 20% 60% % 38% 22% 60% Χαρτί / 65% 10% 25% 35% % 17% 18% 35% χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο 50% 30% 20% 50% % 30% 70% 100% Λοιπά 70% 5% 25% 30% % 30% 30% ανακτήσιμα Λοιπά 0% 0% 100% 100% % 100% σύνολο 50% 24% 26% 50% % 25% 26% 51% σύνολο 74% 26% % 26% Η επίτευξη των στόχων για τα προβλεπόμενα ποσοστά ανάκτησης με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) βασίζεται στις υποθέσεις του ΕΣΔΑ και δεν αποτελούν πεποίθηση της ομάδας μελέτης. Η επίτευξη των ποσοστών ανάκτησης εξαρτάται από τον διαχωρισμό που κάνει ο πολίτης στην πηγή και περιλαμβάνουν αβεβαιότητα. KEΦ. 0- σελ.19

20 0.5 Κόστος κατασκευής νέων υποδομών για την υλοποίηση ΤΣΔ Δ. Αγρινίου Το κόστος κατασκευής και συμπλήρωσης των υποδομών για την υλοποίηση του μετά χείρας ΤΣΔ συνοψίζεται στον πίνακα 0.4. Πίνακας 0.4- Κόστος κατασκευής - συμπλήρωσης υποδομών Δ. Αγρινίου για υλοποίηση του ΤΣΔ και επίτευξη στόχων ΕΣΔΑ από Δ. Αγρινίου και 2 η ΔΕΝ Αιτ/νίας - Μεμονωμένη Διαχείριση (Δ. Αγρινίου και 2 η ΔΕΝ Αιτ/νίας) Συνολική Υποδομές Ποσότητα Μονάδα Δαπάνη Δαπάνη ΕΑΚ ΣΜΑ - ΚΑΥ 1 ΤΕΜ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΤΕΜ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ 200 ΤΕΜ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 4 ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ 1 ΤΕΜ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 ΤΕΜ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 20 ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ Α ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Β Το κόστος κατασκευής και συμπλήρωσης των βασικών υποδομών για το Νομό Αιτ/νίας στην περίπτωση της ενιαίας διαχείρισης συνοψίζεται στον πίνακα 0.5. Πίνακας 0.5- Κόστος κατασκευής - συμπλήρωσης βασικών υποδομών Ν. Αιτ/νίας για επίτευξη στόχων ΕΣΔΑ από το Ν. Αιτ/νίας Ενιαία Αποκεντρωμένη Διαχείριση ΕΑΚ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΜΑ - ΚΑΥ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 1ΗΣ ΔΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 3ΗΣ ΔΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ 4ΗΣ ΔΕ ΣΥΝΟΛΟ Α ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ Β Το υφιστάμενο κόστος λειτουργίας με την υφιστάμενη διαχείριση εκτιμάται σε 167 ευρώ/τόνο (βλ. πίνακα 0.6). KEΦ. 0- σελ.20

21 Πίνακας 0.6. Εκτίμηση δαπανών για την υφιστάμενη διαχείριση αποβλήτων στον Δ. Αγρινίου για το 2014 συμπεριλαμβανομένης αποκομιδής ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟ ( / ΕΤΟΣ) Δαπάνες προσωπικού Φορέας διαχείρισης Συντηρήσεις Καύσιμα κλπ Λοιπές δαπάνες Κόστος μεταφοράς πράσινων / γκρι + μπλε κάδων ΣΥΝΟΛΟ Συνολικό λειτουργικό κόστος ανά τόνο απορριμμάτων ( /tn) 167 Το κόστος λειτουργίας του ΤΣΔ στην περίπτωση της μεμονωμένης διαχείρισης απορριμμάτων του Δ. Αγρινίου εκτιμάται σε 147 ευρώ/τόνο με την αποκομιδή και σε 43 ευρώ/τόνο χωρίς την αποκομιδή. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται: α) καθαρό κόστος λειτουργίας ΕΑΚ ( ευρώ), δηλ. ετήσιο κόστος λειτουργίας Εγκατάστασης, κόστος επί τόπου ταφής υπολειμμάτων στον ΧΥΤΥ 2 ης Γ.Ε., κόστος μεταφοράς ανακυκλωσίμων στο ΚΑΥ Αγρινίου, απαιτούμενα ετήσια έσοδα για συσσώρευση κεφαλαίου για τελική επικάλυψη ΧΥΤΥ 2 ης Γ.Ε + διοικητικά του ΦοΔΣΑ, απαιτούμενα ετήσια έσοδα για συσσώρευση κεφαλαίου για επέκταση ΧΥΤΥ 2 ης Γ.Ε, καθώς και έσοδα ανακυκλώσιμων υλικών), β) Μισθοί προσωπικού ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, γ) Μισθοί προσωπικού ΚΑΥ), (βλ. πίνακα 0.7). Πίνακας 0.7. Κόστος λειτουργίας ΤΣΔ στην περίπτωση της μεμονωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δ. Αγρινίου (το 2020) Παραδοχές Ετήσιο Κόστος συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής (ευρώ / έτος) Ετήσιο Κόστος μη συμπεριλαμβανομένης της αποκομιδής (ευρώ / έτος) Καθαρό κόστος λειτουργίας ΕΑΚ Προσωπικό αποκομιδής 80 άτομα Προσωπικό πράσινων σημείων 16 άτομα Προσωπικό ΣΜΑ/ΣΜΑΥ 4 άτομα Προσωπικό ΚΑΥ 4 άτομα Αντικαταστάσειςσυντηρήσεις κάδων Καύσιμα και Συντηρήσεις οχημάτων Γενικό σύνολο Συνολικό λειτουργικό κόστος ανά τόνο απορριμμάτων ( /tn) KEΦ. 0- σελ.21

22 Στην περίπτωση της ενιαίας διαχείρισης απορριμμάτων στο Ν. Αιτ/νίας το κόστος επεξεργασίας απορριμμάτων είναι ενιαίο για όλο το Νομό και προσδιορίσθηκε σε περίπου 52 ευρώ/τόνο χωρίς την αποκομιδή (περιλαμβάνει καθαρό κόστος λειτουργίας ΕΑΚ, δηλ. ετήσιο κόστος λειτουργίας Εγκατάστασης, κόστος μεταφοράς ΒΑΑ στη Μονάδα Κομποστοποίησης 2ης ΓΕ, κόστος επί τόπου ταφής υπολειμμάτων στους ΧΥΤΥ, κόστος μεταφοράς ανακυκλωσίμων στο ΚΑΥ Αγρινίου, απαιτούμενα ετήσια έσοδα για συσσώρευση κεφαλαίου για τελική επικάλυψη ΧΥΤΥ + διοικητικά των ΦοΔΣΑ, απαιτούμενα ετήσια έσοδα για συσσώρευση κεφαλαίου για επέκταση ΧΥΤΥ 2 ης και 3 ης Γ.Ε., καθώς και έσοδα ανακυκλώσιμων υλικών). Για τον Δ. Αγρινίου το συνολικό κόστος διαχείρισης του ΤΣΔ αποβλήτων με την αποκομιδή προσδιορίσθηκε σε περίπου 156 ευρώ/τόνο. Το κόστος αυτό διαφοροπιείται ανάλογα με το αν οι βασικές υποδομές υλοποιηθούν ως Δημόσιο έργο ή μέσω ΣΔΙΤ. Αθήνα, 30/10/ 2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Για τον Μελετητή Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Χημικός Μηχανικός ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ -Οι- Επιβλέποντες KEΦ. 0- σελ.22

23 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ / ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ) ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΣΔ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ KEΦ. 1- σελ.1

24 1.0 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Χ. Τρικούπη 10, Τ.Κ , Αγρίνιο ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ευάγγελος Τσούνης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ, Χημικός Μηχανικός Ο μετά χείρας Φάκελος αποτελεί το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων του Δήμου Αγρινίου και συντάχθηκε σύμφωνα με την από 19/10/2015 Σύμβαση με τον Δήμο στο πλαίσιο εφαρμογής της αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών. Στόχος είναι η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων να γίνεται στο επίπεδο του Δήμου, με συνέπεια τη δραστική μείωση των αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε τελική διάθεση. Η σχετική Σύμβαση έγινε με βάσει τα: - ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ / 11 /Α/ ) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», - τις διατάξεις άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις», KEΦ. 1- σελ.2

25 - Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, - η υπ αριθμ / Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την τροποποίηση των ορίων αναθέσεων έργων και υπηρεσιών, - τις διατάξεις άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ), - τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, - τη σχετική εγκύκλιο με αριθμό 5 (αριθμ. 7243/ ) του ΥΠ.Ε.Σ, - την υπ. αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών. Στη σύνταξη του παρόντος συμμετείχαν: - Χρήστος Τσιλιγιάννης, Δρ. Χημικός Μηχανικός - Ειρήνη Φωτεινοπούλου, Χημικός Μηχανικός Τον έλεγχο και συντονισμό είχε ο Δρ. Χ. Τσιλιγιάννης. 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ H διαχείριση των στερεών απορριμμάτων περιλαμβάνει τον έλεγχο της παραγωγής, την προσωρινή αποθήκευση, την συλλογή, την μεταφορά, την επεξεργασία και την διάθεσή τους με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Η διαχείριση στερεών απορριμμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: (1) παραγωγή απορριμμάτων, (2) διαλογή, αποθήκευση και επεξεργασία απορριμμάτων στην πηγή, (3) συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων, (4) διαχωρισμό, επεξεργασία και φυσική ή χημική ή βιολογική μετατροπή των συμμείκτων στερεών απορριμμάτων, (5) μεταφορά απορριμμάτων ή υπολειμμάτων και (6) διάθεση των στερεών απορριμμάτων ή υπολειμμάτων. Στην πηγή μπορεί να επιτευχθεί διαλογή, επεξεργασία μέρους των απορριμμάτων (π.χ. με οικιακή κομποστοποίηση), προσωρινή αποθήκευση (κάδοι, σακούλες, κ.λ.π.). H συλλογή και αποκομιδή μπορεί να περιλαμβάνει μεταφορά σε μονάδα επεξεργασίας, σε σταθμό μεταφόρτωσης ή/και απ' ευθείας σε χώρο διάθεσης (χωματερή), και σε συστήματα διαχείρισης συμβάλλει περίπου κατά το ήμισυ στο συνολικό διαχειριστικό κόστος. KEΦ. 1- σελ.3

26 Tο τέταρτο στάδιο, δηλ. ο διαχωρισμός, η επεξεργασία και η μετατροπή των απορριμμάτων στοχεύει (α) στην εκμετάλλευση/ αξιοποίηση μέσω ανακύκλωσης των ενδεχόμενα χρήσιμων στοιχείων και (β) στην εξουδετέρωση/ σταθεροποίηση άχρηστων υλικών προς αποφυγή επιπτώσεων στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Tο πέμπτο στάδιο αφορά στη μεταφορά μέσω οχημάτων στον σταθμό μεταφόρτωσης (εφόσον υπάρχει) και την μεταφορά από εκεί στον χώρο επεξεργασίας ή διάθεσης. H διάθεση τέλος, περιλαμβάνει είτε την διάθεση ανακυκλωμένων προϊόντων της επεξεργασίας είτε διάθεση σε χώρο υγειονομικής ταφής. H ιεράρχηση, η οποία ακολουθείται για μία ολοκληρωμένη διαχείριση, βασίζεται στη μείωση στην πηγή, στην ανακύκλωση, στη μετατροπή και στην ταφή με αυτή ακριβώς την σειρά. H μείωση στην πηγή αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα στην ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών απορριμμάτων και περιλαμβάνει την μείωση τόσο της ποσότητας, όσο ενδεχομένως και της τοξικότητας των απορριμμάτων. H μείωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω σχεδιασμού, κατασκευής και συσκευασίας προϊόντων με ελάχιστο τοξικό περιεχόμενο, ελάχιστο όγκο υλικού ή επιμηκυμένο χρόνο ζωής. H ανακύκλωση περιλαμβάνει: (α) τον διαχωρισμό και τη συλλογή απορριμμάτων, (β) την προετοιμασία αυτών των υλικών για επαναχρησιμοποίηση, επανεπεξεργασία και επανακατασκευή και (γ) την επαναχρησιμοποίηση, επανεπεξεργασία και επανακατασκευή. Από το σύνολο των υλικών που απαντούν στα απορρίμματα, κάποια μπορούν να ανακυκλωθούν, ενώ κάποια άλλα μπορούν να καταστούν εμπορεύσιμα αφού υποστούν κατάλληλη μετατροπή/ επεξεργασία. Ειδικότερα: - Αλουμίνιο : Έχει μεγάλη αξία η ανακύκλωση μια και η απαιτούμενη ενέργεια για παραγωγή κουτιών αλουμινίου είναι μόλις το 5% αυτής που απαιτείται για χρήση νέου ορυκτού. - Χαρτί : Ανακυκλώσιμα θεωρούνται οι παλιές εφημερίδες, το χαρτόνι, το χαρτί πολυτελείας και το μεικτό χαρτί. - Πλαστικά : Διακρίνονται δύο γενικές κατηγορίες, καθαρό εμπορικής ποιότητας και μετακαταναλωτικής ποιότητας. - Γυαλί : Διακρίνονται τρεις κατηγορίες: δοχείων, επίπεδο και πιεσμένο κίτρινο ή πράσινο γυαλί. - Σιδηρά μέταλλα: σίδηρος και χάλυβας - Μη σιδηρά μέταλλα: κυρίως ψευδάργυρος KEΦ. 1- σελ.4

27 - Απόβλητα κήπων: Βιοσταθεροποιούνται εύκολα - Απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (μπάζα): Μπορούν να διαχωρίζονται και επαναχρησιμοποιούνται μερικώς. H μετατροπή περιλαμβάνει τη φυσική, χημική ή βιολογική μεταβολή των απορριμμάτων και χρησιμοποιείται προκειμένου να: (α) βελτιωθεί η αποδοτικότητα της διαχείρισης, (β) ανακτηθεί επαναχρησιμοποιήσιμο και ανακυκλώσιμο υλικό και (γ) παραχθούν χρήσιμα προϊόντα όπως εδαφοβελτιωτικά και βιοαέριο. Τελικό στάδιο της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων αποτελεί η διάθεση (α) των άχρηστων μη ανακυκλώσιμων στερεών, (β) των άχρηστων προϊόντων διαχωρισμού, (γ) των άχρηστων προϊόντων μετατροπής. H επιτυχής ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών απορριμμάτων προϋποθέτει (α) την κατάλληλη επιλογή τεχνολογιών, (β) την ευελιξία χειρισμών στις διαμορφούμενες νέες συνθήκες (τεχνολογικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, χωροτακτικές, οικονομικές),(γ) ικανοποιητική παρακολούθηση και έλεγχο, και (δ) ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού και οικονομικού ρίσκου. Σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, τα αστικά απόβλητα πρέπει να αξιοποιούνται ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία (ν. 4042/2012) η οδηγία 2008/98/ΕΚ, που έχει στον πυρήνα της την ιεράρχηση στη διαχείριση των απορριμμάτων: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη (σχήμα 1). Σχήμα 1. Ανάστροφη πυραμίδα ιεράρχησης σταδίων διαχείρισης των απορριμμάτων. KEΦ. 1- σελ.5

28 Τα κύρια χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης στη διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο Αγρινίου είναι: - η απουσία ουσιαστικών πολιτικών πρόληψης, μείωσης των απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, - η περιορισμένη και αναποτελεσματική ανακύκλωση με το σύστημα των μπλε κάδων, - η ανεξέλεγκτη επιμόλυνση των αστικών απορριμμάτων από επικίνδυνα και βιομηχανικά απόβλητα. Ο δήμος έως τώρα περιοριζόταν στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων. Των σύμμεικτων στον ΧΥΤΑ της 2 ης Διαχειριστικής Ενότητας (θέση Μονοδένδρι) και του περιεχομένου του μπλε κάδου στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) που λειτουργεί στον ΧΥΤΑ 2 ης ΔΕ και από εκεί σε ένα από τα 2 ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) Πάτρας ή Ιωαννίνων. 1.2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στηρίζεται στις βασικές αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση οικονομικής και φιλικής περιβαλλοντικά διαχείρισης, σε όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Συνοπτικά: - Υιοθετεί και ενσωματώνει, στην πράξη, τις διεθνείς εμπειρίες και τις καλές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης και της ιεράρχησης στη διαχείριση, που εισάγει η οδηγία 2008/98/ΕΕ. - Μπορεί να εφαρμοστεί ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διαχείρισης γιατί απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. - Παράγει ανακυκλώσιμα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και αξίας - Είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας και μπορεί να συμβάλει άμεσα στη μείωση της ανεργίας. Μπορεί να υποστηρίξει συμπληρωματικά επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση κλπ. - Έχει το χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφαλίζει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. KEΦ. 1- σελ.6

29 - Είναι η ασφαλέστερη περιβαλλοντικά λύση, αφού δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και η ενεργειακά αποδοτικότερη, αφού εξοικονομεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ενέργειας. - Ενεργοποιεί και ευαισθητοποιεί τους πολίτες, αφού απαιτεί τη συμμετοχή τους. Έτσι, επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής. - Εξασφαλίζει τον καλύτερο κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος διαχείρισης των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση φαινόμενων παράνομης διάθεσης Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης είναι το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, οι προβλέψεις και τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση του περιφερειακού σχεδιασμού, που, σύμφωνα με το ν. 4042/2012, περιλαμβάνει και τη διαχείριση, σε εθνικό επίπεδο, ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου αφορούν: - Στην ικανοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. - Στην μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων. - Στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες. - Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων. - Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης πρέπει να συνεργάζεται με το περιφερειακό και το εθνικό σχέδιο διαχείρισης, στο βαθμό που: - ένα μέρος των αποβλήτων ή των προϊόντων της επεξεργασίας τους, στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, θα οδεύει αναγκαστικά στις περιφερειακές υποδομές ή στις υποδομές των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. - οι στόχοι του τοπικού σχεδίου διαχείρισης δεν πρέπει να υπολείπονται, σε καμία περίπτωση, των αντίστοιχων στόχων του περιφερειακού και του εθνικού σχεδίου διαχείρισης. Τέλος το νέο εθνικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων περιλαμβάνει και δράσεις, που θα έχουν τοπικό χαρακτήρα 1 με την συνεργασία των Δήμων. 1 Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και τα Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων ( ). KEΦ. 1- σελ.7

30 1.3 ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σύμφωνα με την υπ αριθ. 9966/ Απόφαση Έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Νομός Αιτ/νίας αποτελείται από τέσσερις (4) διαχειριστικές ενότητες (ΔΕ). - Η πρώτη (1η) ΔΕ αποτελείται από: o Τον Δήμο Ναυπακτίας (περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους Αντιρρίου, Αποδοτίας, Ναυπάκτου, Πλατάνου, Πυλλήνης) και o τον Δήμο Θέρμου. - Η δεύτερη (2η) ΔΕ, αποτελείται από: o Τον Δήμο Αγρινίου (περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους Αγγελοκάστρου, Αγρινίου, Αρακύνθου, Θεστιέων, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παράβολας, Παρακαμπυλίων, Στράτου και Μακρυνείας). o Τον Δήμο Αμφιλοχίας (περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους Αμφιλοχίας, Ινάχου, Μενιδίου), καθώς και o τον Καποδιστριακό πρώην Δήμο Φυτειών. - Η τρίτη (3η) ΔΕ αποτελείται από: o Τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας (περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους Ανακτορίου, Παλαίρου και Μεδεώνος). o Τον Δήμο Ξηρομέρου (περιλαμβάνει τους Καποδιστριακούς Δήμους Αλυζίας, Αστακού). - Η τέταρτη (4η) ΔΕ αποτελείται από: o τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και o τον Καποδιστριακό πρώην Δήμο Χάλκειας Το τοπικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης που προτείνεται για τον Δήμο Αγρινίου περιλαμβάνει: 1. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή 2. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 3. Δραστηριότητες διάθεσης αστικών αποβλήτων 4. Δραστηριότητες διάθεσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) Στη συνέχεια αναλύονται οι ανωτέρω δραστηριότητες για τον Δήμο Αγρινίου. KEΦ. 1- σελ.8

31 1.3.1 Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, με ορίζοντα το χρονικό διάστημα μέχρι το Περιλαμβάνουν: - Δίκτυο πράσινων κάδων για συλλογή σύμμεικτων με στόχο την μείωση αυτού του ρεύματος κατά το δυνατόν. - Δίκτυο κάδων (κίτρινων/μπλε) για την προδιαλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε δύο διακριτά ρεύματα (ένα κίτρινο για χαρτί / χαρτόνι και ένα μπλε για πλαστικό / μέταλλο / γυαλί). - Δίκτυο καφέ κάδων για συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων - Συστήματα υπόγειων κάδων. - Χωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ.) - Δίκτυο «πράσινων σημείων» για α. τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, β. την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ. - Σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, που αφορά στα αναγκαία οχήματα, στους χώρους στάθμευσης και σταθμό μεταφόρτωσης, με την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων. - Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών και συγκεκριμένα: o δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, συσκέψεων με κοινωνικούς φορείς, ερωτηματολογίων, συνελεύσεων, συγκρότησης ομάδων o δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων, ενδεικτικά στη μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας και των συσκευασιών, στην διακριτή διαχείριση για τις μπαταρίες, τα ιατροφαρμακευτικά, τα απόβλητα κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τα τηγανέλαια κλπ o δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων Οι δραστηριότητες σε επίπεδο Δήμου Αγρινίου περιλαμβάνουν: KEΦ. 1- σελ.9

32 7. Κατασκευή και λειτουργία 1 ενδιάμεσου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) / Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικων (ΣΜΑΥ) σε κεντροβαρική θέση του Δήμου Αγρινίου, κοντά στην πόλη του Αγρινίου (εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Αγρινίου και επεκτάσεως αυτού, εκτός των εγκεκριμένων οικισμών, εκτός ζώνης υψηλής παραγωγικότητας, 600 μ. από την Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων και εκτός Περιφερειακής Περιοχής ΠΠ1 - Λίμνη Λυσιμαχία - Κ.Υ.Α.22306/2006/Φ.Δ.Κ.477/Γ / ), με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες των 7 Δημοτικών Ενοτήτων (Παραβόλας, Παρακαμπυλίων, Αγγελοκάστρου, Παναιτωλικού, Αρακύνθου, Μακρυνείας και Θεστιέων) και της ΔΕ Αγρινίου. Οι αποστάσεις των ως άνω Δημοτικών Ενοτήτων είναι μεγαλύτερες των 20 χλμ. από τον ΧΥΤΑ 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας, γεγονός που αιτιολογεί τη λειτουργία ΣΜΑ στον Δήμο Αγρινίου. Οι Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης και Στράτου θα εξυπηρετούνται απ ευθείας στον ΧΥΤΑ 2 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας, διότι οι αποστάσεις τους από αυτόν είναι μικρότερες των 20 χλμ. Η ίδρυση και λειτουργία ΣΜΑ / ΣΜΑΥ στον Δήμο Αγρινίου θα διευκολύνει το έργο μεταφοράς των απορριμμάτων και ΔσΠ ανακυκλώσιμων (μπλέ / κίτρινος κάδος) και θα συντελέσει στην εξοικονόμηση χρημάτων (μείωση δαπάνης καυσίμων και συντήρησης των οχημάτων, αύξηση ζωής των οχημάτων και εξοικονόμιση εργατοωρών), καθώς θα ελαχιστοποιηθούν οι διαδρομές των οχημάτων συλλογής απορριμμάτων. Ο εν λόγω ΣΜΑ θα διαθέτει και τεμαχιστή ογκωδών. 8. Κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΑΚ) υποδοχής σύμμεικτων και Διαλεγμένων στην Πηγή (ΔσΠ) απορριμμάτων, στην εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό θέση εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ 2 ης Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας (θέση Μονοδένδρι). Η ΕΑΚ θα δέχεται τα απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου και τα απορρίμματα μπλε / κίτρινου / καφέ κάδου της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας του Νομού Αιτ/νίας, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Ξηρομέρου (Πρώην Δήμος Φυτειών), με πληθυσμό μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2011), με την πρόβλεψη ότι τα σύμμεικτα, θα μειώνονται σταδιακά, όσο αυξάνονται τα διακριτά ρεύματα των προδιαλεγμένων υλικών. Θα περιλαμβάνει Μονάδα Προδιαλογής, Μονάδα Κομποστοποίησης - Ωρίμανσης διαχωρισμένων οργανικών υλικών ή προδιαλεγμένων στην πηγή και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ. Η Μονάδα Προδιαλογής θα είναι δυναμικότητας τόνων/έτος και θα δέχεται τα απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου και τα απορρίμματα μπλε / κίτρινου κάδου της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας του Νομού Αιτ/νίας. Η Μονάδα Κομποστοποίησης, δυναμικότητας τόνων/έτος στην περίπτωση της ενιαίας διαχείρισης και τόνων/έτος στην περίπτωση της μεμονωμένης διαχείρισης (Δ. Αγρινίου και 2 η ΔΕ), θα δέχεται τα διαχωρισμένα οργανικά, καθώς και τα οργανικά που προέρχονται από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) (καφέ κάδος) όλου του Νομού. Τα ανακτημένα ανακυκλώσιμα θα μεταφέρονται δεματοποιημένα στο KEΦ. 1- σελ.10

33 Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΑΥ) του Δ. Αγρινίου (παραπλεύρως των ΣΜΑ / ΣΜΑΥ) και θα προωθούνται στην αγορά. Το υπόλειμμα της μηχανικής επεξεργασίας θα οδηγείται στον ΧΥΤΑ 2 ης ΔΕ. που θα λειτουργεί πλέον ως Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), ενώ το υπόλειμμα επεξεργασίας της Μονάδας Ραφιναρίας θα μεταφέρεται προς διάθεση αναλογικά στους 4 ΧΥΤΥ του Νομού. Το κομπόστ υψηλών προδιαγραφών που θα προέρχεται από καφέ κάδους θα χρησιμοποιείται για φυτεύσεις και αναδασώσεις, ενώ το κομπόστ από γκρι / πράσινους κάδους θα μεταφέρεται στους 4 ΧΥΤΥ αναλογικά για χρήση ως επικάλυψη ή για ανάπλαση ανενεργών λατομείων. Η Μονάδα Κομποστοποίησης αποτελείται από παράλληλες ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας όπου δεν αναμειγνύονται τα βιοαπόβλητα κάφε κάδου με άλλα οργανικά προς κομποστοποίηση. Ετσι μπορεί να παράγεται παράλληλα και κομπστ υψηλής ποιότητας για φυτεύεσεις αναδσώσεις και κομποστ χαμηλής ποιότητας για χρήση σε επικάλυψη ΧΥΤΥ ή αναπλάσεις ανενεργών λατομείων. Στη περίπτωση της ενιαίας αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Ν. Αιτ/νίας, ο αριθμός των παράλληλων γραμμών κομσοστοποίησης αυξάνεται (π.χ. διπλασιάζεται) εύκολα και πιθανόν σταδιακά. Σκοπός της ΕΑΚ αποτελεί η ελαχιστοποίηση του όγκου ή/και του βάρους ή/και της βιοαποδομησιμότητας των προς διάθεση αποβλήτων, ο περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών σε αυτά, η συνεισφορά στην ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση των επεξεργασμένων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). 9. Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΑΥ) στον Δήμο Αγρινίου, πλησίον της Νεαπόλεως (και παραπλεύρως του ΣΜΑ / ΣΜΑΥ), το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους Δήμους του Ν. Αιτ/νίας (Δ. Αγρινίου, Δ. Ναυπακτίας, Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, Δ. Αμφιλοχίας, Δ. Ακτίου - Βόνιτσας, Δ. Θέρμου, Δ. Ξηρομέρου) που πραγματοποιούν πρόγραμμα ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) (μπλε / κίτρινοι κάδοι) και στο οποίο θα μεταφέρονται δεματοποιημένα τα ανακτημένα ανακυκλώσιμα από τα 3 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 1 ης, 3 ης, 4 ης ΔΕ και την Εγκατάσταση Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (ΕΑΚ) του Δ. Αγρινίου. Το ΚΑΥ του Δ. Αγρινίου θα δέχεται τα διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, με την πρόβλεψη ότι το υπόλειμμα, δηλαδή τα ανεπιθύμητα υλικά στους κάδους των ανακυκλώσιμων, θα μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνονται τα διακριτά ρεύματα. Από την ίδρυση και λειτουργία του ΚΑΥ ο Δ. Αγρινίου θα έχει οικονομικό όφελος από τα ανακτώμενα υλικά του Δήμου προς ανακύκλωση, αλλά και από τα ανακτώμενα υλικά προς ανακύκλωση των υπόλοιπων Δήμων του Ν. Αιτ/νίας, καθώς και από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. KEΦ. 1- σελ.11

34 Για την υλοποίηση και λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Αποκεντρωμένης Διαχείρισης στο Ν. Αιτ/νίας, οι δραστηριότητες σε επίπεδο λοιπών Δήμων περιλαμβάνουν: 10. Κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Προδιαλογής στις υπόλοιπες τρεις Διαχειριστικές Ενότητες του Νομού Αιτ/νίας (1 η, 3 η, 4 η ). Οι Μονάδες Προδιαλογής θα χωροθετηθούν στις εγκεκριμένες θέσεις των γηπέδων των υφιστάμενων ΧΥΤΑ, τα εκτρεπόμενα βιοαποδομήσιμα θα οδηγούνται στη Μονάδα Κομποστοποίησης της ΕΑΚ στο Δήμο Αγρινίου, τα ανακτούμενα ανακυκλώσιμα θα μεταφέρονται δεματοποιημένα στο ΚΑΥ του Δ. Αγρινίου και θα προωθούνται στην αγορά και το υπόλειμμα των 3 Μονάδων Προδιαλογής θα οδηγείται προς διάθεση στον αντίστοιχο ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ της Διαχειριστικής Ενότητας. 11. Επέκταση της Μονάδας Κομποστοποίησης με 4 επιπλέον παράλληλες γραμμές 6. Δυνατότητα υποδοχής του υπολείμματος επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας στον ΧΥΤΥ της 3 ης ΔΕΝ Αιτ/νίας, σύμφωνα με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Ακτίου - Βόνιτσας Δραστηριότητες διάθεσης αστικών αποβλήτων Περιλαμβάνει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας στη θέση Μονοδένδρι, ο οποίος εξυπηρετεί τους Δήμους Αγρινίου και Αμφιλοχίας. Έχει σχεδιαστεί με ορίζοντα 20ετίας (7 κύτταρα) για να δεχθεί συνολικά περί τους τόνους στερεών αποβλήτων. Έχουν ήδη κατασκευαστεί (1η Εργολαβία) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής τα 3 κύτταρα (Κ1, Κ2, Κ3) με ορίζοντα λειτουργίας 7ετία που με τα νέα δεδομένα ξεπερνά τα 10 έτη. Τα 3 κατασκευασμένα κύτταρα θα δεχθούν περί τους τόνους ( m 3 ). Σήμερα ο ΧΥΤΑ δέχεται περί τους τόνους /έτος. Έτος κατασκευής Το έργο ΧΥΤΑ 2 ης Δ.Ε.Ν. Αιτ/νίας κατασκευάστηκε με Φορέα την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας κατά το διάστημα Χρηματοδότηση κατασκευής Ο ΧΥΤΑ 2 ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πε.Σ.Δ.Α. Δυτ. Ελλάδος και στην από C(2004)5251 εγκριτική απόφαση της επιτροπής για ένταξη των έργων διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων (ΑΑ) του Ν. Αιτ/νίας στα έργα του Ταμείου Συνοχής (CCI:2004.GR.16.C.PE-006). Έναρξη λειτουργίας KEΦ. 1- σελ.12

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ

Δήμος Ορεστιάδας Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Διονύσου Σεπτέμβριος 2015 Προοίμιο Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων ενσωματώνει πρακτικές και μέτρα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου Ιούνιος 2015 1 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου, ανταποκρινόμενο στην από 8/4/2015 σχετική επιστολή της Περιφερειάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης Σ ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Σκοπιμότητα και στόχοι... 8 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αμαρουσίου Πυλώνας δράσεων Σεπτέμβριος 2015 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αμαρουσίου-ΕΜΠ Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1. Γενικά... 7 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΤ/ΠΟΛΗΣ 2 Πίνακας περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μεγαρέων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ OKTΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Οκτώβριος 2015 ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παλλήνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα έργου. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ομάδα έργου. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Μουζακίου - 2 - Ομάδα έργου Κουτσουγιάννης Ιωάννης, Φούκας Βασίλης, Ανυφαντής Θωμάς Φραγκόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Οκτώβριος 2015 Δήμος Αλίμου Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 Κεφάλαιο Α: Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Γαλατσίου

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Γαλατσίου Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Γαλατσίου Σεπτέμβριος 2015 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 1.1 Αντικείμενο του ΤΣΔ... 7 1.2 Σκοπιμότητα και στόχοι... 7 1.3 Στάδια της αποκεντρωμένης διαχείρισης...

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΗΣ 2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους από την αρμόδια θεματική επιτροπή της δημοτικής κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σοφάδων - 2 - Ομάδα έργου

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σοφάδων - 2 - Ομάδα έργου ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ ΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σοφάδων - 2 - Ομάδα έργου Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Καλογήρου Ιωάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. Ο Νόμος Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δεκέμβριος 2014 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Σεπτέμβριος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους 1 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε μια περίοδο, στην οποία έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.: Ρεύμα αποβλήτου Νομοθεσία ΕΣΔΑ Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΚΥΑ 29407/3508/2002) Βιοαπόβλητα (απόβλητα τροφών, εστιατορείων, κήπων, πάρκων)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ)

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) Σεπτέμβριος 2015 Πρόλογος Ο, στο πλαίσιο ενός μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, συνέταξε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα