Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας"

Transcript

1 ModulA RED, ModulA-D RED, ModulA BLUE , , , , , , , , , , Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας More than pumps

2 2 Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς, η BIRAL AG δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη μας ότι τα προϊόντα ModulA RED ModulA D RED ModulA BLUE GR D με τα οποία σχετίζεται η δήλωση αυτή, είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών του ΕΚ Σχετικά με: Μηχανές (2006/42/EC) Πρότυπο: : 2010 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (2006/95/EC) Standards: EN :2002, EN :2003 Electromagnetic compatibility (2004/108/EC) Πρότυπα: EN :2005, EN :2007 Μόνο για αγορά ειδών με το ΒΕΑ. (Βλέπε την πινακίδα της αντλίας): Οικολογικός σχεδιασμός (2009/125/EC) κυκλοφορητές: Κανονισμός αριθ. 641/2009 πρότυπα:: EN :2012, EN :2012 Münsingen, 1st April 2013 Biral AG, Südstrasse 10, CH-3110 Münsingen Phone: +41 (0) , Fax +41 (0) Mail: Andrew Wenger Technical Director Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity.

3 3 Διαστάσεις Σειρά B1 T2 T3 k2 T1 k1 ModulA RED ModulA BLUE B2 B4 B3 133 L1 T _00 DN D d PN PN PN PN PN PN PN PN PN 6-16 DN L B B B B D k1 (PN 6) k2 (PN10/16) d1 4 14/ / / / / / / / /19 T T T T kg PN PN PN PN PN PN 16 DN L B B B B D k1 (PN 6) k2 (PN10/16) d T T T T kg

4 4 Διαστάσεις Σειρά B1 T2 T3 k1 T1 k2 d1 ModulA-D RED B2 B3 B3 B4 L2 L3 L _00 DN D PN PN PN PN PN PN PN PN6-16 DN L B B B B D k1 (PN 6) k2 (PN10/16) d1 4 14/ / / / / / / /19 L L T T T kg PN PN10/ PN PN10/ PN PN10/16 DN L B B B B D k1 (PN 6) k2 (PN10/16) d L L T T T kg

5 5 Περιεχόμενα 1. Πληροφορίες ασφαλείας Σελ Γενικές παρατηρήσεις Αναγνώριση των προειδοποιήσεων Προσόντα και εκπαίδευση του προσωπικού Κίνδυνος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις ασφαλείας Ασφάλεια συνειδητή εργασία Υποδείξεις ασφαλείας για τον χειριστή/ προσωπικό λειτουργίας Υποδείξεις ασφαλείας για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο των έργων Μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και παραγωγή ανταλλακτικών Ακατάλληλες μέθοδοι λειτουργίας 8 2. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται 9 3. Γενικές πληροφορίες Σκοπός Απαιτήσεις για το μέσο μετάδοσης Συνθήκες λειτουργίας Βαλβίδα αντεπιστροφής Προστασία από τις επιπτώσεις του παγετού Θερμομόνωση Κατεύθυνση ροής Εγκατάσταση Γενικές σημειώσεις Επιτρεπτές θέσεις εγκατάστασης Αλλάζοντας τη θέση εγκατάστασης της συχνότητας Περιστροφή της κεφαλής της αντλίας Τοποθέτηση της αντλίας στη μονάδα Ηλεκτρική σύνδεση Τάση τροφοδοσίας Σύνδεση του τροφοδοτικού Σχέδιο συνδεσιμότητας Ρυθμίσεις του διακόπτη Όριο ισχύος Εκκίνηση Γενικά Λειτουργικός έλεγχος 22

6 6 Περιεχόμενα 7. Ρυθμίσεις Σελ Πίνακας ελέγχου Τύποι ελέγχου (A1) Διανομή ύψους (A2) Απεικόνιση του τρέχοντος διανεμόμενου ύψους Άθροισμα του μέγιστου διανεμόμενου ύψους και του ποσοστού διανομής Ενεργοποιώντας / απενεργοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ) αντλίας Πτερωτή Biral Επί τόπου προσαρμογή της αντλίας Σύνολο σφαλμάτων Αισθητήρας Αξεσουάρ / εκδόσεις Biral Remote (Διασύνδεση) Biral μονάδα διασύνδεσης, BIM A2 μονάδα σήματος Biral μονάδα διασύνδεσης, BIM B2 μονάδα ελέγχου Εγκαταστάση σετ με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά Έκδοση αντλίας κρύου νερού Τεχνικά δεδομένα Απόρριψη

7 7 1. Πληροφορίες ασφαλείας Αυτό το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από άτομα που διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία. Οι άνθρωποι με περιορισμούς σε σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή αισθητική αντίληψη, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν, εκτός αν έχουν επαρκώς εκπαιδευτεί από ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, π.χ. ως παιχνίδι. 1.1 Γενικές παρατηρήσεις Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας περιέχουν αντικείμενα πληροφοριών θεμελιώδους σημασίας, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Επομένως θα πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε πριν από την εγκατάσταση και θέση λειτουργίας από τον εφαρμοστή ή αρμόδιο ειδικευμένο προσωπικό / χειριστή. Θα πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμες ως συμβουλή στο χώρο εγκατάστασης. Δεν είναι μόνο οι υποδείξεις γενικής ασφάλειας που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα "Υποδείξεις ασφαλείας" που πρέπει να τηρούνται τόσο, αλλά επίσης τα ειδικά στοιχεία των πληροφοριών για την ασφάλεια που περιλαμβάνονται στις άλλες ενότητες. 1.2 Αναγνώριση των προειδοποιήσεων Σύμβολα πληροφοριών τοποθετημένα απευθείας πάνω στο σχέδιο, όπως για παράδειγμα, - Περιστρεφόμενη κατεύθυνση του βέλους - Σύμβολα για συνδέσεις ρευστών πρέπει να τηρούνται επιτυχώς και να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. 1.3 Προσόντα και εκπαίδευση του προσωπικού Το προσωπικό που διατέθηκε για τις εργασίες συναρμολόγησης, λειτουργίας, συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τις εργασίες αυτές. Το πεδίο της ευθύνης, επάρκειας και εποπτείας του προσωπικού πρέπει να ορίζεται επακριβώς από τον χειριστή. 1.4 Κίνδυνος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις ασφαλείας Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει τόσο σε ανθρώπινο κίνδυνο όπως και κίνδυνο του μηχανήματος και του περιβάλλοντος. Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των αξιώσεων για αποζημίωση οποιουδήποτε είδους.

8 8 Πιο αναλυτικά, η μη συμμόρφωση, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους: - αποτυχία σημαντικών λειτουργιών στο μηχάνημα - αποτυχία των προβλεπόμενων μεθόδων για τη συντήρηση και την επισκευή - κίνδυνο στον άνθρωπο μέσω ηλεκτρικών και μηχανικών αιτιών 1.5 Ασφάλεια συνειδητή εργασία Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, των υφιστάμενων εθνικών κανονισμών για την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφάλειας που καθορίζονται από τον χειριστή πρέπει να τηρούνται. 1.6 Υποδείξεις ασφαλείας για τον χειριστή/ προσωπικό λειτουργίας Οι κίνδυνοι από ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να εξαλειφθούν (Για λεπτομέρειες βλέπε, για παράδειγμα, οι κανονισμοί που δημοσιεύονται από NIN (CENELEC) και το I.E.E.). 1.7 Υποδείξεις ασφαλείας για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο των έργων Ο χειριστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επιθεώρησης πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό που είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με τις απαιτήσεις από μια ενδελεχή μελέτη των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας. Βασικά, όλα τα έργα στο μηχάνημα θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν είναι σε ακινησία και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όλοι οι μηχανισμοί εγκατάστασης ασφαλείας και προστασίας πρέπει να τοποθετηθούν ή να ενεργοποιηθούν και πάλι. Πριν από την εκ νέου κατάσταση λειτουργίας, τα σημεία που αναφέρονται στην ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση» πρέπει να τηρούνται. 1.8 Μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και παραγωγή ανταλλακτικών Ανασυγκρότηση ή αλλαγές στις αντλίες επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή εξυπηρετούν τις αρχές ασφαλείας. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προκύπτουσες συνέπειες. 1.9 Ακατάλληλες μέθοδοι λειτουργίας Η αξιοπιστία της λειτουργίας των παρεχόμενων αντλιών είναι εγγυημένη μόνο με την κατάλληλη εφαρμογή του τμήματος «Προβλεπόμενη εφαρμογή» των οδηγιών της Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Οι οριακές τιμές που αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβάλλονται.

9 9 2. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Σοβαρός προσωπικός τραυματισμός μπορεί να επέλθει εάν δεν τηρηθούν αυτές οι σημειώσεις ασφαλείας. Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Εάν αυτές οι οδηγίες ασφαλείας δεν τηρηθούν, υπάρχει περίπτωση ηλεκτρικού σοκ που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Κίνδυνος τραυματισμού ή εγκαυμάτων από ζεστές επιφάνειες! Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση αντικειμένων! Κίνδυνος τραυματισμού από διαρροή ατμού! Warning Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι σημειώσεις ασφαλείας μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή ζημία υλικού. Note Αυτό περιέχει συμβουλή ή σημειώσεις που διευκολύνουν την εργασία και διασφαλίζουν την λειτουργία.

10 10 3. Γενικές πληροφορίες Η σειρά ModulΑ της BIRAL, αποτελείται από μια πλήρη σειρά αντλιών κυκλοφορίας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας, οι οποίοι επιτρέπουν ανεξάρτητη ή ελεγχόμενη προσαρμογή της παροχής στις πραγματικές ανάγκες του κάθε συστήματος. Συνεπώς, σε πολλά συστήματα, η κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί και η συμπεριφορά ελέγχου του συστήματος θα βελτιωθεί. Εκτός από αυτό, ο θόρυβος από τους πίνακες ελέγχου μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά. Όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της αντλίας. 3.1 Σκοπός Οι BIRAL κυκλοφορητές της σειράς ModulΑ προορίζονται για την κυκλοφορία των υγρών στα ακόλουθα συστήματα: - ModulΑ RED σε μονάδες θέρμανσης - ModulΑ GREEN σε μονάδες κλιματισμού και ψύξης - ModulΑ BLUE σε οικιακά συστήματα ζεστού νερού χρήσης. Οι αντλίες μπορούν συνεπώς να χρησιμοποιηθούν στα ακόλουθα συστήματα: - Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας - Ηλιοθερμικό εξοπλισμό Οι αντλίες είναι κατάλληλες για χρήση σε συστήματα με μεταβλητή και σταθερή παροχή. 3.2 Απαιτήσεις για το παραδοτέο μέσο Η αντλία είναι κατάλληλη για την παροχή καθαρού, λεπτού, μηεκρηκτικού και μη-επιθετικού μέσου, χωρίς σταθερά ή με μακριές ίνες στοιχεία, τα οποία δεν επηρεάζουν την αντλία μηχανικά ή χημικά. - Θέρμανση νερού: Απαιτήσεις σύμφωνα με σημερινά πρότυπα που εφαρμόζονται για την ποιότητα του νερού σε συστήματα θέρμανσης: (π.χ. VDI 2035) - Γλυκόλη: Η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράδοση μιγμάτων νερού-γλυκόλης. Μέγιστο επιτρεπόμενο ιξώδες: 50 mm ² / s (cst). Αυτό αντιστοιχεί σε ένα μίγμα νερού-αιθυλενογλυκόλης με περιεκτικότητα γλυκόλης περίπου 50% στους -10 C. Η αντλία ελέγχεται μέσω μιας εξόδου που περιορίζει την λειτουργία προστατεύοντάς την από υπερφόρτωση. Η παράδοση των μειγμάτων γλυκόλης επηρεάζει τη μέγιστη (MAX) χαρακτηριστική καμπύλη επειδή η ικανότητα παροχής μειώνεται ανάλογα, με βάση το περιεχόμενο της γλυκόλης και τη θερμοκρασία του μέσου. Για να μην είναι μειωμένη η επίδραση της γλυκόλης, θερμοκρασίες που είναι πάνω από την ονομαστική θερμοκρασία για το μέσο πρέπει να αποφεύγονται. Σε γενικές γραμμές, η διάρκεια λειτουργίας με υψηλές θερμοκρασίες στο μέσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται. Πριν από την προσθήκη του μείγματος γλυκόλης, είναι ζωτικής σημασίας το σύστημα να είναι καθαρό και ξεπλυμένο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση ή καθιζήσεις, το μείγμα γλυκόλης θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αλλάζεται, εάν είναι απαραίτητο. Εάν το μείγμα γλυκόλης πρέπει να αραιωθεί περαιτέρω, πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή γλυκόλης.

11 11 Note Για την παράδοση ενός υγρού με πυκνότητα που διαφέρει από το νερό ή / και το κινηματικό ιξώδες, η παράδοση στην έξοδο μειώνεται. -Ζεστό νερό χρήσης: Επιτρεπτή σκληρότητα του νερού: μεγ. 35 fh (20 dh) (θερμοκρασία νερού κάτω από 65 C) μεγ. 25 fh(14 dh) (θερμοκρασία νερού κάτω από 85 C) Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ασβεστούχων επικαθίσεων, για συστήματα ζεστού νερού χρήσης σας προτείνουμε: Επίπεδο σκληρότητας μεγ. 25 fh(14 dh) Θερμοκρασία του μέσου <65 C Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσια εύφλεκτων μέσων όπως πετρέλαιο και καύσιμα. Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία επιθετικών υγρών όπως οξέα ή θαλασσινό νερό. 3.3 Συνθήκες λειτουργίας - Θερμοκρασία του μέσου: ModulΑ RED +15 C έως +110 C ModulΑ GREEN -10 C έως +110 C ModulΑ BLUE +15 C έως +85 C (Συνιστάται για ζεστά νερά χρήσης: μεγ. 65 C) - Πίεση λειτουργίας: Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης. (6 bar, 10 bar ή 16 bar) Ελάχιστη πίεση λειτουργίας στις θύρες εισόδου της αντλίας (πίεση εισόδου) στα 500 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας: Μονή αντλία ModulA Διπλή αντλία ModulA-D Στους 75 C θερμοκρασία νερού 0,10 bar 0,90 bar Στους 95 C θερμοκρασία νερού 0,35 bar 1,20 bar Στους 110 C θερμοκρασία νερού 0,65 bar 1,50 bar Ανά ±100 m ύψος ±0,01 bar ±0,01 bar Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 C to 40 C

12 Βαλβίδα μη επιστροφής Αν μια βαλβίδα μη επιστροφής είναι τοποθετημένη, η αντλία πρέπει να προσαρμόζεται (βλ. 7.2), ώστε η πίεση εκκένωσης της αντλίας να υπερβαίνει την πίεση κλεισίματος της βαλβίδας, ανά πάσα στιγμή. Αυτό πρέπει να τηρείται ιδίως για τον έλεγχο της μεταβαλλόμενης πίεσης (μειωμένο ύψος παράδοσης για ελαττωμένη ροή παράδοσης). 3.5 Προστασία από τις επιπτώσεις του παγετού Warning Όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού σε περιόδους διακοπής, πρέπει να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή ζημιών από παγετό. 3.6 Θερμομόνωση Note Θερμότητα χάνεται μέσω του περιβλήματος και των σωληνώσεων της αντλίας. Αυτές οι απώλειες θερμότητας πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο _00 Οι απώλειες θερμότητας μπορούν να μειωθούν μέσω μόνωσης του περιβλήματος της αντλίας και των σωληνώσεων. Για την ModulΑ RED, κελύφη θερμομόνωσης περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Τα κελύφη θερμομόνωσης μπορεί να εξοπλησθούν μόνο με τις μονές αντλίες. ➀ Warning ➀ Ποτέ μην καλύπτετε το μετατροπέα συχνότητας ή τον πίνακα ελέγχου με μόνωση. ➁ Κρατήστε ελεύθερη την έξοδο αποστράγγισης στο μοτέρ. ➁ 3.7 Κατεύθυνση ροής Το βέλος στο περίβλημα της αντλίας υποδεικνύει την κατεύθυνση της ροής _00

13 13 4. Εγκατάσταση 4.1 Γενικές σημειώσεις Η ModulΑ προορίζεται μόνο για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους. Οι αντλίες πρέπει να τοποθετούνται χωρίς τάση, έτσι ώστε καμία ενέργεια να μη μεταφέρεται από τους σωλήνες στο περίβλημα της αντλίας. Οι αντλίες μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στον σωλήνα εφόσον οι αγωγοί έχουν σχεδιαστεί για το βάρος της αντλίας. Η εγκατάσταση είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των συγκολλήσεων στο σύστημα. Μη ρίχνετε νερό πάνω στο μοτέρ της αντλίας, ειδικά στον μετατροπέα συχνότητας. Οι τοπικοί κανονισμοί για την άρση και τη μεταφορά των φορτίων πρέπει να τηρούνται. Το βάρος της αντλίας αναφέρεται στη συσκευασία. 4.2 Επιτρεπτές θέσεις εγκατάστασης - Η θέση εγκατάστασης του άξονα του στροφέα πρέπει να είναι πάντα σε οριζόντια θέση _00

14 14 - Για να διασφαλιστεί η επαρκής ψύξη, ο μετατροπέας συχνότητας πρέπει πάντα να είναι σε οριζόντια θέση. (Α, Β, C, D) Παραδίδεται στη θέση Α. A B C D E F G H I J K L _00 M N O P 4.3 Αλλάζοντας τη θέση εγκατάστασης του μετατροπέα συχνότητας Για να εξασφαλιστεί η σωστή θέση εγκατάστασης του μετατροπέα συχνότητας, για τις θέσεις εγκατάστασης E στο P (βλέπε σημείο 4.2) η κεφαλή της αντλίας πρέπει να περιστραφεί κατά 90, 180 ή 270. Το καλώδιο του αισθητήρα πρέπει να διαχωριστεί από τον μετατροπέα συχνότητας εκ των προτέρων! ➀ ➁ _ _00 Warning - Αποσυνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα ➀ - Ξεβιδώστε τις βίδες του καλωδίου ➁

15 Περιστροφή της κεφαλής της αντλίας ➀ Αφαιρέστε τις τρεις βίδες Torx ➁ Τραβήξτε έξω προσεκτικά τα ηλεκτρονικά ➂ Αφαιρέστε τις τέσσερις εσωτερικές εξαγωνικές βίδες ➃ Γυρίστε την κεφαλή της αντλίας προσεκτικά στην επιθυμητή θέση. ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην σηκώσετε την κεφαλή κατά το γύρισμα! (Αν η κεφαλή της αντλίας είναι σταθερά συνδεδεμένη με το περίβλημα της αντλίας, χαλαρώστε την κεφαλή της αντλίας με ελαφρά χτυπήματα από ένα λαστιχένιο σφυρί.) ➂ _00 ➃ ➁ ➀ 90 /180 /270 ➄ Βάλτε τις τέσσερις εσωτερικές εξαγωνικές βίδες και σφίξτε. (ΧΝm) ➄ ➅ Ωθήστε προσεκτικά στα ηλεκτρονικά: «A»: βύσμα «B»: βάση σφίξτε (XΝm) ➆ Βάλτε τρεις βίδες Torx και _00 B A ➅ ➆ Μην ρίχνετε τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα της αντλίας! _00

16 16 Για αντλίες μικρότερου σχεδιασμού (P1 μικρό 750 W) δεν είναι αναγκαίο να αφαιρέσετε τον μετατροπέα συχνότητας, η κεφαλή της αντλίας μπορεί να γυρίσει μαζί. ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην σηκώσετε την κεφαλή κατά το γύρισμα! Ως εκ τούτου, το καλώδιο του αισθητήρα πρέπει να διαχωρίζεται εκ των προτέρων από το μετατροπέα συχνότητας! _ _00 Περιστρέφοντας την κεφαλή της αντλίας χωρίς να αφαιρέσετε τον μετατροπέα συχνότητας: Τύπος ModulA : , , , , , , Περιστρέφοντας την κεφαλή της αντλίας αφαιρώντας τον μετατροπέα συχνότητας: Τύπος ModulA: Μην ρίχνετε τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα της αντλίας! 4.4 Τοποθέτηση της αντλίας στη μονάδα ➀ Κλείστε τις βαλβίδες διακοπής και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι χωρίς πίεση κατά την τοποθέτηση της αντλίας. ➁ Τοποθετήστε την αντλία στο σωλήνα με φλάτζες _00 Κίνδυνος τραυματισμού από διαρροή ατμού!

17 17 DN A B Οι φλάντζες της αντλίας είναι διάτρητες με οπές στερέωσης, PN6/PN10/PN16. Για το ασφαλή βίδωμα των φλαντζών, οι ροδέλες που παρέχονται (Β) πρέπει να τοποθετηθούν. Warning Στοιχεία ασφαλείας (π.χ. κοφτά δαχτυλίδια ) δεν επιτρέπονται. Warning Για PN 10/16, πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές φλάτζες και βίδες _00 Χρησιμοποιήστε τις σχετικές βίδες για ονομαστική πίεση PN. A B DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 PN 6 PN 10 / PN 16 PN 6 PN 10 / PN 16 M 12 M 16 Ø 14 Ø 18 M 16 M 16 Συνιστάται βίδα σύσφιξης ροπής για M 12 < 40 Nm για M 16 < 95 Nm Εγκατάσταση συνδυασμένης φλάντζας με συνδυασμένη φλάντζα δεν επιτρέπεται. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, προσθέστε τα θερμομονωτικά κελύφη και ασφαλίστε με την μπάντα καλωδίων.

18 18 5. Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι η τάση και η συχνότητα που απεικονίζονται στην πινακίδα είναι συμβατές με τη διαθέσιμη ηλεκτρική σύνδεση. Πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία, η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.η αντλία πρέπει να συνδέεται με εξωτερικό διακόπτη δικτύου με άνοιγμα επαφής σε όλους τους πόλους τουλάχιστον 3 mm. Η προστασία έναντι έμμεσης επαφής μπορεί να επιτευχθεί με τη γείωση ή πιθανή ισοστάθμιση. Αν η αντλία είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία έχει FI αυτόματο διακόπτη για πρόσθετη προστασία, ο αυτόματος διακόπτης FI πρέπει να προκαλείται με παλμική συνιστώσα συνεχούς ρεύματος, εφόσον δεν προκύψουν βλάβη στα ρεύματα γείωσης. Ο αυτόματος διακόπτης FI θα πρέπει να επισημαίνεται με το παρακάτω σύμβολο: Η αντλία δεν απαιτεί καμία εξωτερική προστασία κινητήρα. Ο κινητήρας έχει ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης, η οποία προσφέρει διασφάλιση έναντι υπερφόρτωσης που εμφανίζεται αργά και κατά του μπλοκαρίσματος σύμφωνα με IEC 34-11: TP Τάση τροφοδοσίας V ±10%, 50/60 Hz, PE Οι ανοχές της τάσης είναι ρυθμισμένες για την εξισορρόπηση των διακυμάνσεων της τάσης στο δίκτυο. Δεν είναι για αντλίες με τάσεις, διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην ονομαστική πινακίδα. Note Με συνεχή παροχή ρεύματος, η αντλία δε θα πρέπει να συνδέεται και να αποσυνδέεται με το δίκτυο περισσότερο από τέσσερις φορές την ώρα. Αν η αντλία ενεργοποιείται άμεσα μέσω του δικτύου, ξεκινά μόνο μετά από καθυστέρηση πέντε δευτερολέπτων.

19 Σύνδεση του τροφοδοτικού Η αντλία πρέπει να προστατεύεται επί τόπου (τουλάχιστον 10 Α, αργή) και θα πρέπει να συνδέεται με εξωτερικό διακόπτη στο δίκτυο. Όλα τα καλώδια που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν αντοχή σε θερμότητα έως 85 C. Δεν πρέπει να είναι σε επαφή με το σωλήνα ή με το περίβλημα της αντλίας και του κινητήρα. Όλ α τα καλώδια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN και EN : Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει όπως αναφέρεται στην ονομαστική πινακίδα. Για τις επόμενες απλούστερες αντικαταστάσεις, σας προτείνουμε να περιτυλίξετε το καλώδιο. Ονομαστικό Έξοδος ρεύμα P1 ModulA RED, ModulA BLUE [A] [W] ModulA ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D Εξωτερικός διακόπτης L N FI Ασφάλεια (ελαχ. 10 A, αργή) L N _00 Παράδειγμα μιας τυπικής σύνδεσης δικτύου, V ±10%, 50/60 Hz

20 Σχέδιο συνδεσιμότητας Περιγραφή σφιγκτήρα V DC έξοδος 11, 10 Εξωτερικό OFF ή εξωτερικό ON (μπορεί να εναλλαχθεί) 52, 54, 51 Βλάβη ή σήμα λειτουργίας L, PE, N Τροφοδοσία Διακόπτης DC έξοδος 24V μεγ. 20mA L N μεγ. 250V AC 2A ελαχ. 5V DC 20mA AC είσοδος ~1x230V ±10% 50/60 Hz _00 Διπλό σχέδιο 91, 92 Λειτουργία δίδυμης αντλίας _

21 Ρυθμίσεις του διακόπτη (switch) Βλάβη ή σήμα λειτουργίας (μπορεί να εναλλαχθεί) Λειτουργία Διακόπτης 1 Διακόπτης 2 Διακόπτης 3 Βλάβη ή σήμα λειτουργίας Αρχικό Εξωτερικό OFF ή εξωτερικό ON Όριο ισχύος Εξωτερική OFF ή εξωτερική ON (μπορεί να εναλλαχθεί) Όριο ισχύος(power Limit) (Μπορεί να ενεργοποιηθεί) Έντονα γράμματα = όπως παραδίδεται ON OFF Σφικτήρες χειρισμού σήματος 52, 54, 51 Σφικτήρες σήματος βλάβης 52, 54, 51 Εξωτερικό ON Εξωτερικό OFF ON OFF 5.5 Όριο ισχύος Η προκαθορισμένη μέγιστη ροή όγκου είναι στο τέλος της χαρακτηριστικής καμπύλης ελέγχου 3 (μεταβαλλόμενη πίεση). Μέσω του BIRAL Remote,το όριο παροχής μπορεί να ρυθμιστεί από %. Όριο ισχύος ON Εύρος ρύθμισης

22 22 6. Εκκίνηση 6.1 Γενικά Πριν από την εκκίνηση, είναι ζωτικής σημασίας η μονάδα να είναι γεμάτη με το μέσο παράδοσης και να έχει γίνει εξαερισμός. Κοντά στα στόμια εισόδου της αντλίας, θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη πίεση εισαγωγής. Το σύστημα μπορεί να αερίζεται μέσω της αντλίας. Η αντλία είναι αυτοαεριζόμενη. 6.2 Λειτουργικός έλεγχος Μετά την ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος η αντλία πρέπει να ξεκινήσει ανεξάρτητα: η πτερωτή BIRAL γίνεται πράσινη και αναβοσβήνει. Η αντλία λειτουργεί σύμφωνα με τις βασικές ρυθμίσεις. (βλέπε παράγραφο 7.8)

23 23 7. Ρυθμίσεις Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος! Σε υψηλές θερμοκρασίες του μέσου, η αντλία μπορεί γίνει τόσο καυτή που μόνο τα κουμπιά μπορούν να αγγιχτούν. 7.1 Πίνακας ελέγχου A1 Πίνακας ελέγχου για τη ρύθμιση του τύπου του ελέγχου, βλ. παράγραφο 7.2 A2 Πλήκτρα για τις ρυθμίσεις (ύψος παράδοσης) με φωτεινά σύμβολα (LEDs) για να απεικονιστεί το ύψος και η ροή παράδοσης, δείτε παράγραφο.7.3 LED 1 Απεικονίζει τα χαρακτηριστικά της καμπύλης ελέγχου (φάση) LED 2 Απεικονίζει το τρέχον παραδοτέο ύψος V V( %) LED 3 Το στροφείο BIRAL απεικονίζει την κατάσταση της αντλίας δείτε παράγραφο 7.8 B Υποδοχή για Remote Adapter 7.2 Τύποι ελέγχου (A1) Πλήκτρο λειτουργίας Ελεγχόμενη λειτουργία: μεταβαλλόμενη πίεση (pp) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ακόλουθα συστήματα: Κύκλος τύπου ελέγχου _00 Διπλό σύστημα σωλήνων με θερμικές βαλβίδες και Μεγάλα τμήματα σωλήνα Βαλβίδες με μεγάλη επιφάνεια εργασίας Υψηλή απώλεια πίεσης Πρωτογενείς αντλίες κυκλοφορίας με υψηλή απώλεια πίεσης Ελεγχόμενη λειτουργία: σταθερή πίεση (cp) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ακόλουθα συστήματα: - Διπλό σύστημα σωλήνων με θερμικές βαλβίδες και - Ύψος Παράδοσης <2m - Φυσική κυκλοφορία (πρώην θέρμανση βαρύτητας) - Με πολύ χαμηλή απώλεια πίεσης - Πρωτογενής αντλίες κυκλοφορίας με χαμηλή απώλεια πίεσης - Θέρμανση δαπέδου με θερμοστατικές βαλβίδες - Ενιαία θέρμανση σωλήνα Μη ελεγχόμενη λειτουργία: σταθερή ταχύτητα (cs) Το σημείο λειτουργίας μπορεί να είναι κατάλληλα καθορισμένο ρυθμίζοντας την βέλτιστη ταχύτητα (πλήκτρο Α2). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συστήματα με σταθερή ροή όγκου: εφαρμογές κλιματισμού, αντλίες θερμότητας και αντλίες τροφοδοσίας του λέβητα, κ.λπ.

24 Διανομή ύψους (A2) Η επιθυμητή τιμή της αντλίας μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το πλήκτρο ή. Παράδειγμα: Π.χ. LED 3 ανάβει(μπλε) χαρακτηριστική καμπύλη 3 LED 3 και 4 ανάβουν: χαρακτηριστική καμπύλη μεταξύ 3 και 4 Warning Εάν οποιαδήποτε θερμαντικά σώματα δεν είναι αρκετά θερμά, θέστε την επόμενη υψηλότερη χαρακτηριστική γραμμή Απεικόνιση του τρέχοντος διανεμόμενου ύψους (LED V) V = 25, 50, 75, 100% 7.5 Άθροισμα του μέγιστου διανεμόμενου ύψους και του ποσοστού διανομής H max V max ModulA RED, ModulA BLUE [m] [m 3 /h] ModulA ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D Ενεργοποιώντας / απενεργοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου Πατώντας το και ταυτόχρονα (για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) όλα τα πλήκτρα λειτουργιών στον πίνακα ελέγχου απενεργοποιούνται ή ενεργοποιούνται. 7.7 START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ) αντλίας Πατήστε για να αλλάξετε τον τρόπο ελέγχου για να αρχίσει ή να σταματήσει START ή STOP αντιστοίχως (3 δευτερόλεπτα).

25 Πτερωτή Biral Δείχνει την κατάσταση της αντλίας: Αντλία σε λειτουργία (λειτουργία ελέγχου) Χρώμα Σχήμα Κίνηση Κατάσταση πράσινο κανονικό γυρίζει Η αντλία δουλεύει κανονικά ModulA-D... (αντλία ενεργή) πράσινο κανονικό ακίνητη Αντλία σταματημένη από το κουμπί ή τοapp, βλέπε 7.7 (σταθερή αντλία) πράσινο αναβοσβήνει ακίνητη Αντλία, εξωτερική OFF ModulA-D... (αντλία παθητική) Αντλία με βλάβη κόκκινο αναβοσβήνει ακίνητη Συναγερμός (σήμα χειρισμού: OFF) (σήμα βλάβης: ON) κόκκινο κανονικό γυρίζει σήμα χειρισμού: ON) (σήμα βλάβης: ON) 7.9 Επί τόπου ρύθμιση της αντλίας Μεταβαλλόμενη πίεση LED ανάβει κίτρινο 3 Διακόπτης 1 OFF Χαρακτηριστική καμπύλη ελέγχου ρυθμισμένη στο 3 LED ανάβει πράσινο Σήμα βλάβης Βλέπε 5.4 Διακόπτης 2 OFF Εξωτερικό OFF Βλέπε 5.4 Διακόπτης 3 OFF Όριο ισχύος OFF Βλέπε 5.4

26 26 Βλάβη Αιτία Διόρθωση Η πτερωτή Biral δεν ανάβει Καμία παροχή ρεύματος Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας και τις ασφάλειες Ελέγξτε το βύσμα δικτύου και το καλώδιο Η πτερωτή Biral γίνεται κόκκινη (προειδοποίηση,αντλία γυρίζει) 8. Σύνολο σφαλμάτων Πριν αρχίσετε να διορθώνετε σφάλματα, είναι ζωτικής σημασίας η αντλία να τίθεται εκτός λειτουργίας, και πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα σε όλους τους πόλους και να αποτρέπεται η επαναενεργοποίηση της. Αυτό θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προσβάσιμη τάση! Κίνδυνος εγκαύματος από διαρρέον μέσο Κίνδυνος καψίματος από καυτές επιφάνειες Βλάβη αισθητήρα (*) Συνδέστε το βύσμα του αισθητήρα σωστά. Βλέπε 4.3 Αντικαταστήστε τον αισθητήρα: Βλέπε παραγρ. 10 Η πτερωτή Biral αναβοσβήνει κόκκινη Βλάβη επικοινωνίας (*) (συναγερμός, η αντλία δεν γυρίζει) Εσωτερική βλάβη (*) Αντικαταστήστε τη συχνότητα Εξαναγκασμένη αποδέσμευση (*) Ελέγξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής: Ελαττωματική βαλβίδα? Σωστή θέση? Υπέρταση (*) Υπόταση (*) Στεγνή λειτουργία (*) Αντλία μπλοκαρισμένη (*) Ελέγξτε την παροχή ρεύματος Συμπληρώστε το σύστημα και αλλάξτε αντλία αν πρέπει Κακομεταχείριση αντλίας, Απομακρύνετε ξένα σώματα Αλλάξτε αντλία, αν χρειάζεται Η αντλία κάνει θορύβους Αέρας στο σύστημα Αερίστε το σύστημα αρκετές φορές με την αντλία κλειστή Διάβρωση (ανεπαρκής πίεση εισόδου) Αντλία πολύ δυνατή Αυξήστε την πίεση του συστήματος/ Μειώστε θερμοκρασία, Βλέπε παραγρ. 11 Θέστε μικρότερη χαρακτ.καμπύλη Βλέπε 7.2 Ενεργοποιήστε το όριο ισχύος Περαιτέρω όριο όγκου ροής Με όριο ισχύος (*) Τα καλοριφέρ δεν ζεσταίνονται Πολύ αδύναμη αντλία Θέστε μεγαλύτερη χαρακτ.καμπύλη Βλέπε 7.2 (*): Αιτία για βλάβη σύμφωνα με το Remote Adapter.

27 27 9. Αισθητήρας Για τις εργασίες συντήρησης στον αισθητήρα ή κατά την αλλαγή του αισθητήρα, το πώμα σφράγισης πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά στο περίβλημα του αισθητήρα. Πριν από την αλλαγή του αισθητήρα, η αντλία πρέπει να απενεργοποιηθεί και το σύστημα να είναι χωρίς πίεση. X 5Nm _00 X Η μύτη πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω Σφίξτε τη βίδα για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε 5 Nm.

28 28 Απομακρυσμένος διακόπτης APP 10. Αξεσουάρ / εκδόσεις 10.1 Biral Remote Το Biral Remote επιτρέπει την διαμόρφωση και ανάλυση της ModulΑ. Η ασύρματη επικοινωνία γίνεται μέσω μιας σύνδεσης Wi- Fi με την ModulA, εφοδιασμένη με μία διεπαφή για τον Biral Remote Adapter. Biral Remote APP (εφαρμογή) Biral Remote app μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το itunes και το Play Store. Λειτουργεί μόνο με το σχετικό Biral Remote Adapter (hardware). Ρυθμίσεις και πληροφορίες (απόσπασμα) Πληροφορίες Τύπος αντλίας Έκδοση λογισμικού Αύξων αριθμός Ημ/νία παραγωγής Ώρα Κατάσταση Όγκος παράδοσης [m³/h] Ύψος παράδοσης [m] Θερμοκρασία μέσου [ C] Έξοδος [W] Ταχύτητα [ 1 /min] Τύπος ελέγχου Μεταβαλλόμενη πίεση(pp) Συνεχής πίεση(cp) Συνεχής ταχύτητα(cs) Τιμή-στόχος pp, cp [m] cs [%] Ώρες λειτουργίας [h] Ηλεκτρ.ενέργεια [kwh] Διαμόρφωση Τύπος λειτουργίας: Λειτουργία, on Λειτουργία, top Μέγιστη ταχύτητα Ελάχιστη ταχύτητα Τύπος ελέγχου Μεταβαλλόμενη πίεση Συνεχής πίεση Συνεχής ταχύτητα Τιμή-στόχος Έλεγχος ρύθμισης χαρακτηριστική καμπύλη Όριο ισχύος Ρυθμίσεις, όγκος παράδοσης-όριο 25%.. 90% Της Q_max Αριθμός αντλίας Ορισμός αντλίας αριθμός για αναγνώριση BUS Κλείδωμα πλήκτρων Κλειδωμένα πλήκτρα Ξεκλείδωτα πλήκτρα Χρόνος Ρύθμιση της εσωτερικής αντλίας Τρέχων συναγερμός Σφάλμα επικοινωνίας Εσωτερικό σφάλμα υπερ-τάσης Υπο-τάσης εξαναγκασμένη παράδοση Στεγνή λειτουργία της αντλίας μπλοκαρισμένη Τωρινή προειδοποίηση Λάθος αισθητήρα Εσωτερική βλάβη Συναγερμός log 1 Συναγερμός log 2 log 1 log 2 Biral Remote Adapter Ο Biral Remote Adapter είναι εξοπλισμένος με Wi-Fi και είναι απαραίτητος για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ smartphones και της αντλίας.

29 Biral μονάδα διασύνδεσης, BIM A2 μονάδα σήματος - Σήμα λειτουργίας ή ετοιμότητας - Εξωτερική ελάχιστη ταχύτητα - Λειτουργία διπλής αντλίας Σημείωση: Δεν είναι δυνατό σε συνδυασμό με τη μονάδα ελέγχου _ max. 250V AC 2A min. 5V DC 20 ma Σχέδιο σύνδεσης Εξωτερική ελάχιστη ταχύτητα με επαφή κλεισίματος Σήμα λειτουργίας ή ετοιμότητας (μπορεί να εναλλαχθεί) Ως κλειστή επαφή : κλείνει σε λειτουργία / σήμα ετοιμότητας Λειτουργία ή σήμα ετοιμότητας (μπορεί να εναλλαχθεί) Ως ανοιχτή επαφή : Ανοίγει για την λειτουργία / σήμα ετοιμότητας Λειτουργία διπλής αντλίας 10.3 Biral μονάδα διασύνδεσης, BIM B2 μονάδα ελέγχου - Προδιαγραφές εξωτερικής ταχύτητας, 0-10 V/0-20 ma - Διασύνδεση PWM / multitherm. - Λειτουργία διπλής αντλίας Σημείωση: Δεν είναι δυνατό σε συνδυασμό με μονάδες σήματος _ Σχέδιο σύνδεσης Διασύνδεση Multitherm / PWM για τις προδιαγραφές της εξωτερικής ταχύτητας Αναλογική είσοδος V ή ma για τις προδιαγραφές εξωτερικής ταχύτητας Διπλή λειτουργία της αντλίας 10.4 Κατασκευάζοντας σχέδιο για εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών που διακόπηκαν Θερμοκρασία μέσου έως +110 C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: μεγ. 40 C. Η αντλία μπορεί να είναι μονωμένη έως 100 C για τη θερμοκρασία του μέσου. Οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατασκευάζοντας σχέδιο για εγκατάσταση τοίχου» ( ,2011)! 10.5 Έκδοση αντλίας κρύου νερού Αντλία με συμπυκνωμένο-ανθεκτικό χρώμα βαφής με σχεδιασμό εσοχής για χρήση σε μονάδες κλιματισμού και αντλιών θερμότητας. Για χρήση όταν οι μορφές συμπύκνωσης (θερμοκρασία μέσου χαμηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας, "ModulΑ GREEN" ( )!

30 Τεχνικά δεδομένα Τάση τροφοδοσίας Προστασία μοτέρ V ±10%, 50/60 Hz, PE Εξωτερική προστασία κινητήρα δεν απαιτείται Τύπος προστασίας IP 44 (EN 60529) Kατηγορία περιέλιξης Κατηγορία μόνωσης F Kατηγορία θερμοκρασίας TF 110 (EN ) Θερμοκρασία μέσου +15 C έως +110 C (ModulA RED) +15 C έως +85 C (ModulΑ BLUE) Θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγ. 40 C Σε μεταφορά: 40 C έως +70 C Μέγιστη πίεση λειτουργίας Θόρυβος Μέγιστη πίεση λειτουργίας δίνεται στην ονομαστική πινακίδα: PN 6: 6 bar PN 10: 10 bar PN 16: 16 bar Στάθμη ηχητικής πίεσης κάτω από 43 db (A) Ρεύμα διαρροής Κατανάλωση ρεύματος όταν η αντλία είναι <3W απενεργοποιημένη Συντελεστής απόδοσης cos-phi Το φίλτρο δικτύου της αντλίας προκαλεί ένα ρεύμα διαρροής στη γη στα <3.5 κατά τη διάρκεια λειτουργίας Η ModulΑ έχει ένα ενσωματωμένο φίλτρο διόρθωσης απόδοσης(pfc). Αυτό εξασφαλίζει ότι το cos-phi είναι πάντα μεταξύ 0,98 και 0,99 και επομένως διατηρείται πολύ κοντά στην ιδανική τιμή 1. EMV EN :2006, EN :1997, EN :2008 and (Ηλεκτρομαγνητική EN :2006 συμβατότητα) 12. Απόρριψη Αυτή η ModulA αντλία κυκλοφορίας αναπτύχθηκε έχοντας υπόψη τη βιωσιμότητα. Αυτό επίσης περιλαμβάνει την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων των υλικών. Αυτό το προϊόν, καθώς και τα μέρη του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

31 Biral AG Südstrasse 10 CH-3110 Münsingen T +41(0) F +41(0) Nr. 08/ _00 More than pumps

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

AX../ A../ ModulA.. Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Διαθέση από την Α.Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

AX../ A../ ModulA.. Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Διαθέση από την Α.Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. AX../ A../ ModulA.. Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας Διαθέση από την Α.Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. More than pumps Υψηλή απόδοση Θέλετε μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-IPH-O/W. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-IPH-O/W GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Τομείς εφαρμογής 3 1.2 Πληροφορίες προϊόντος 3 1.2.1 Κωδικοποίηση 3 1.2.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1 Installation and operating instructions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 53 2. Εφαρμογές 53 2.1 Υγρά 53 2.2 Θερμοκρασία υγρού 53 2.3 Πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα