Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας"

Transcript

1 ModulA RED, ModulA-D RED, ModulA BLUE , , , , , , , , , , Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας More than pumps

2 2 Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς, η BIRAL AG δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη μας ότι τα προϊόντα ModulA RED ModulA D RED ModulA BLUE GR D με τα οποία σχετίζεται η δήλωση αυτή, είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών του ΕΚ Σχετικά με: Μηχανές (2006/42/EC) Πρότυπο: : 2010 Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (2006/95/EC) Standards: EN :2002, EN :2003 Electromagnetic compatibility (2004/108/EC) Πρότυπα: EN :2005, EN :2007 Μόνο για αγορά ειδών με το ΒΕΑ. (Βλέπε την πινακίδα της αντλίας): Οικολογικός σχεδιασμός (2009/125/EC) κυκλοφορητές: Κανονισμός αριθ. 641/2009 πρότυπα:: EN :2012, EN :2012 Münsingen, 1st April 2013 Biral AG, Südstrasse 10, CH-3110 Münsingen Phone: +41 (0) , Fax +41 (0) Mail: Andrew Wenger Technical Director Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity.

3 3 Διαστάσεις Σειρά B1 T2 T3 k2 T1 k1 ModulA RED ModulA BLUE B2 B4 B3 133 L1 T _00 DN D d PN PN PN PN PN PN PN PN PN 6-16 DN L B B B B D k1 (PN 6) k2 (PN10/16) d1 4 14/ / / / / / / / /19 T T T T kg PN PN PN PN PN PN 16 DN L B B B B D k1 (PN 6) k2 (PN10/16) d T T T T kg

4 4 Διαστάσεις Σειρά B1 T2 T3 k1 T1 k2 d1 ModulA-D RED B2 B3 B3 B4 L2 L3 L _00 DN D PN PN PN PN PN PN PN PN6-16 DN L B B B B D k1 (PN 6) k2 (PN10/16) d1 4 14/ / / / / / / /19 L L T T T kg PN PN10/ PN PN10/ PN PN10/16 DN L B B B B D k1 (PN 6) k2 (PN10/16) d L L T T T kg

5 5 Περιεχόμενα 1. Πληροφορίες ασφαλείας Σελ Γενικές παρατηρήσεις Αναγνώριση των προειδοποιήσεων Προσόντα και εκπαίδευση του προσωπικού Κίνδυνος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις ασφαλείας Ασφάλεια συνειδητή εργασία Υποδείξεις ασφαλείας για τον χειριστή/ προσωπικό λειτουργίας Υποδείξεις ασφαλείας για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο των έργων Μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και παραγωγή ανταλλακτικών Ακατάλληλες μέθοδοι λειτουργίας 8 2. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται 9 3. Γενικές πληροφορίες Σκοπός Απαιτήσεις για το μέσο μετάδοσης Συνθήκες λειτουργίας Βαλβίδα αντεπιστροφής Προστασία από τις επιπτώσεις του παγετού Θερμομόνωση Κατεύθυνση ροής Εγκατάσταση Γενικές σημειώσεις Επιτρεπτές θέσεις εγκατάστασης Αλλάζοντας τη θέση εγκατάστασης της συχνότητας Περιστροφή της κεφαλής της αντλίας Τοποθέτηση της αντλίας στη μονάδα Ηλεκτρική σύνδεση Τάση τροφοδοσίας Σύνδεση του τροφοδοτικού Σχέδιο συνδεσιμότητας Ρυθμίσεις του διακόπτη Όριο ισχύος Εκκίνηση Γενικά Λειτουργικός έλεγχος 22

6 6 Περιεχόμενα 7. Ρυθμίσεις Σελ Πίνακας ελέγχου Τύποι ελέγχου (A1) Διανομή ύψους (A2) Απεικόνιση του τρέχοντος διανεμόμενου ύψους Άθροισμα του μέγιστου διανεμόμενου ύψους και του ποσοστού διανομής Ενεργοποιώντας / απενεργοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ) αντλίας Πτερωτή Biral Επί τόπου προσαρμογή της αντλίας Σύνολο σφαλμάτων Αισθητήρας Αξεσουάρ / εκδόσεις Biral Remote (Διασύνδεση) Biral μονάδα διασύνδεσης, BIM A2 μονάδα σήματος Biral μονάδα διασύνδεσης, BIM B2 μονάδα ελέγχου Εγκαταστάση σετ με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά Έκδοση αντλίας κρύου νερού Τεχνικά δεδομένα Απόρριψη

7 7 1. Πληροφορίες ασφαλείας Αυτό το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από άτομα που διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία. Οι άνθρωποι με περιορισμούς σε σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή αισθητική αντίληψη, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν, εκτός αν έχουν επαρκώς εκπαιδευτεί από ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, π.χ. ως παιχνίδι. 1.1 Γενικές παρατηρήσεις Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας περιέχουν αντικείμενα πληροφοριών θεμελιώδους σημασίας, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη συναρμολόγηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση. Επομένως θα πρέπει να διαβαστούν οπωσδήποτε πριν από την εγκατάσταση και θέση λειτουργίας από τον εφαρμοστή ή αρμόδιο ειδικευμένο προσωπικό / χειριστή. Θα πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμες ως συμβουλή στο χώρο εγκατάστασης. Δεν είναι μόνο οι υποδείξεις γενικής ασφάλειας που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα "Υποδείξεις ασφαλείας" που πρέπει να τηρούνται τόσο, αλλά επίσης τα ειδικά στοιχεία των πληροφοριών για την ασφάλεια που περιλαμβάνονται στις άλλες ενότητες. 1.2 Αναγνώριση των προειδοποιήσεων Σύμβολα πληροφοριών τοποθετημένα απευθείας πάνω στο σχέδιο, όπως για παράδειγμα, - Περιστρεφόμενη κατεύθυνση του βέλους - Σύμβολα για συνδέσεις ρευστών πρέπει να τηρούνται επιτυχώς και να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. 1.3 Προσόντα και εκπαίδευση του προσωπικού Το προσωπικό που διατέθηκε για τις εργασίες συναρμολόγησης, λειτουργίας, συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τις εργασίες αυτές. Το πεδίο της ευθύνης, επάρκειας και εποπτείας του προσωπικού πρέπει να ορίζεται επακριβώς από τον χειριστή. 1.4 Κίνδυνος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις ασφαλείας Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει τόσο σε ανθρώπινο κίνδυνο όπως και κίνδυνο του μηχανήματος και του περιβάλλοντος. Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των αξιώσεων για αποζημίωση οποιουδήποτε είδους.

8 8 Πιο αναλυτικά, η μη συμμόρφωση, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους: - αποτυχία σημαντικών λειτουργιών στο μηχάνημα - αποτυχία των προβλεπόμενων μεθόδων για τη συντήρηση και την επισκευή - κίνδυνο στον άνθρωπο μέσω ηλεκτρικών και μηχανικών αιτιών 1.5 Ασφάλεια συνειδητή εργασία Οι υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, των υφιστάμενων εθνικών κανονισμών για την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και τυχόν εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας, λειτουργίας και ασφάλειας που καθορίζονται από τον χειριστή πρέπει να τηρούνται. 1.6 Υποδείξεις ασφαλείας για τον χειριστή/ προσωπικό λειτουργίας Οι κίνδυνοι από ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να εξαλειφθούν (Για λεπτομέρειες βλέπε, για παράδειγμα, οι κανονισμοί που δημοσιεύονται από NIN (CENELEC) και το I.E.E.). 1.7 Υποδείξεις ασφαλείας για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο των έργων Ο χειριστής πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επιθεώρησης πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό που είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με τις απαιτήσεις από μια ενδελεχή μελέτη των οδηγιών εγκατάστασης και λειτουργίας. Βασικά, όλα τα έργα στο μηχάνημα θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν είναι σε ακινησία και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όλοι οι μηχανισμοί εγκατάστασης ασφαλείας και προστασίας πρέπει να τοποθετηθούν ή να ενεργοποιηθούν και πάλι. Πριν από την εκ νέου κατάσταση λειτουργίας, τα σημεία που αναφέρονται στην ενότητα «Ηλεκτρική σύνδεση» πρέπει να τηρούνται. 1.8 Μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή και παραγωγή ανταλλακτικών Ανασυγκρότηση ή αλλαγές στις αντλίες επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή εξυπηρετούν τις αρχές ασφαλείας. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προκύπτουσες συνέπειες. 1.9 Ακατάλληλες μέθοδοι λειτουργίας Η αξιοπιστία της λειτουργίας των παρεχόμενων αντλιών είναι εγγυημένη μόνο με την κατάλληλη εφαρμογή του τμήματος «Προβλεπόμενη εφαρμογή» των οδηγιών της Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Οι οριακές τιμές που αναφέρονται στα τεχνικά δεδομένα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβάλλονται.

9 9 2. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Σοβαρός προσωπικός τραυματισμός μπορεί να επέλθει εάν δεν τηρηθούν αυτές οι σημειώσεις ασφαλείας. Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Εάν αυτές οι οδηγίες ασφαλείας δεν τηρηθούν, υπάρχει περίπτωση ηλεκτρικού σοκ που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Κίνδυνος τραυματισμού ή εγκαυμάτων από ζεστές επιφάνειες! Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση αντικειμένων! Κίνδυνος τραυματισμού από διαρροή ατμού! Warning Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι σημειώσεις ασφαλείας μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή ζημία υλικού. Note Αυτό περιέχει συμβουλή ή σημειώσεις που διευκολύνουν την εργασία και διασφαλίζουν την λειτουργία.

10 10 3. Γενικές πληροφορίες Η σειρά ModulΑ της BIRAL, αποτελείται από μια πλήρη σειρά αντλιών κυκλοφορίας με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας, οι οποίοι επιτρέπουν ανεξάρτητη ή ελεγχόμενη προσαρμογή της παροχής στις πραγματικές ανάγκες του κάθε συστήματος. Συνεπώς, σε πολλά συστήματα, η κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί και η συμπεριφορά ελέγχου του συστήματος θα βελτιωθεί. Εκτός από αυτό, ο θόρυβος από τους πίνακες ελέγχου μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά. Όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της αντλίας. 3.1 Σκοπός Οι BIRAL κυκλοφορητές της σειράς ModulΑ προορίζονται για την κυκλοφορία των υγρών στα ακόλουθα συστήματα: - ModulΑ RED σε μονάδες θέρμανσης - ModulΑ GREEN σε μονάδες κλιματισμού και ψύξης - ModulΑ BLUE σε οικιακά συστήματα ζεστού νερού χρήσης. Οι αντλίες μπορούν συνεπώς να χρησιμοποιηθούν στα ακόλουθα συστήματα: - Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας - Ηλιοθερμικό εξοπλισμό Οι αντλίες είναι κατάλληλες για χρήση σε συστήματα με μεταβλητή και σταθερή παροχή. 3.2 Απαιτήσεις για το παραδοτέο μέσο Η αντλία είναι κατάλληλη για την παροχή καθαρού, λεπτού, μηεκρηκτικού και μη-επιθετικού μέσου, χωρίς σταθερά ή με μακριές ίνες στοιχεία, τα οποία δεν επηρεάζουν την αντλία μηχανικά ή χημικά. - Θέρμανση νερού: Απαιτήσεις σύμφωνα με σημερινά πρότυπα που εφαρμόζονται για την ποιότητα του νερού σε συστήματα θέρμανσης: (π.χ. VDI 2035) - Γλυκόλη: Η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράδοση μιγμάτων νερού-γλυκόλης. Μέγιστο επιτρεπόμενο ιξώδες: 50 mm ² / s (cst). Αυτό αντιστοιχεί σε ένα μίγμα νερού-αιθυλενογλυκόλης με περιεκτικότητα γλυκόλης περίπου 50% στους -10 C. Η αντλία ελέγχεται μέσω μιας εξόδου που περιορίζει την λειτουργία προστατεύοντάς την από υπερφόρτωση. Η παράδοση των μειγμάτων γλυκόλης επηρεάζει τη μέγιστη (MAX) χαρακτηριστική καμπύλη επειδή η ικανότητα παροχής μειώνεται ανάλογα, με βάση το περιεχόμενο της γλυκόλης και τη θερμοκρασία του μέσου. Για να μην είναι μειωμένη η επίδραση της γλυκόλης, θερμοκρασίες που είναι πάνω από την ονομαστική θερμοκρασία για το μέσο πρέπει να αποφεύγονται. Σε γενικές γραμμές, η διάρκεια λειτουργίας με υψηλές θερμοκρασίες στο μέσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται. Πριν από την προσθήκη του μείγματος γλυκόλης, είναι ζωτικής σημασίας το σύστημα να είναι καθαρό και ξεπλυμένο. Για να αποφευχθεί η διάβρωση ή καθιζήσεις, το μείγμα γλυκόλης θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αλλάζεται, εάν είναι απαραίτητο. Εάν το μείγμα γλυκόλης πρέπει να αραιωθεί περαιτέρω, πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή γλυκόλης.

11 11 Note Για την παράδοση ενός υγρού με πυκνότητα που διαφέρει από το νερό ή / και το κινηματικό ιξώδες, η παράδοση στην έξοδο μειώνεται. -Ζεστό νερό χρήσης: Επιτρεπτή σκληρότητα του νερού: μεγ. 35 fh (20 dh) (θερμοκρασία νερού κάτω από 65 C) μεγ. 25 fh(14 dh) (θερμοκρασία νερού κάτω από 85 C) Για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ασβεστούχων επικαθίσεων, για συστήματα ζεστού νερού χρήσης σας προτείνουμε: Επίπεδο σκληρότητας μεγ. 25 fh(14 dh) Θερμοκρασία του μέσου <65 C Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσια εύφλεκτων μέσων όπως πετρέλαιο και καύσιμα. Η αντλία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία επιθετικών υγρών όπως οξέα ή θαλασσινό νερό. 3.3 Συνθήκες λειτουργίας - Θερμοκρασία του μέσου: ModulΑ RED +15 C έως +110 C ModulΑ GREEN -10 C έως +110 C ModulΑ BLUE +15 C έως +85 C (Συνιστάται για ζεστά νερά χρήσης: μεγ. 65 C) - Πίεση λειτουργίας: Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης. (6 bar, 10 bar ή 16 bar) Ελάχιστη πίεση λειτουργίας στις θύρες εισόδου της αντλίας (πίεση εισόδου) στα 500 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας: Μονή αντλία ModulA Διπλή αντλία ModulA-D Στους 75 C θερμοκρασία νερού 0,10 bar 0,90 bar Στους 95 C θερμοκρασία νερού 0,35 bar 1,20 bar Στους 110 C θερμοκρασία νερού 0,65 bar 1,50 bar Ανά ±100 m ύψος ±0,01 bar ±0,01 bar Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 C to 40 C

12 Βαλβίδα μη επιστροφής Αν μια βαλβίδα μη επιστροφής είναι τοποθετημένη, η αντλία πρέπει να προσαρμόζεται (βλ. 7.2), ώστε η πίεση εκκένωσης της αντλίας να υπερβαίνει την πίεση κλεισίματος της βαλβίδας, ανά πάσα στιγμή. Αυτό πρέπει να τηρείται ιδίως για τον έλεγχο της μεταβαλλόμενης πίεσης (μειωμένο ύψος παράδοσης για ελαττωμένη ροή παράδοσης). 3.5 Προστασία από τις επιπτώσεις του παγετού Warning Όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού σε περιόδους διακοπής, πρέπει να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή ζημιών από παγετό. 3.6 Θερμομόνωση Note Θερμότητα χάνεται μέσω του περιβλήματος και των σωληνώσεων της αντλίας. Αυτές οι απώλειες θερμότητας πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο _00 Οι απώλειες θερμότητας μπορούν να μειωθούν μέσω μόνωσης του περιβλήματος της αντλίας και των σωληνώσεων. Για την ModulΑ RED, κελύφη θερμομόνωσης περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Τα κελύφη θερμομόνωσης μπορεί να εξοπλησθούν μόνο με τις μονές αντλίες. ➀ Warning ➀ Ποτέ μην καλύπτετε το μετατροπέα συχνότητας ή τον πίνακα ελέγχου με μόνωση. ➁ Κρατήστε ελεύθερη την έξοδο αποστράγγισης στο μοτέρ. ➁ 3.7 Κατεύθυνση ροής Το βέλος στο περίβλημα της αντλίας υποδεικνύει την κατεύθυνση της ροής _00

13 13 4. Εγκατάσταση 4.1 Γενικές σημειώσεις Η ModulΑ προορίζεται μόνο για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους. Οι αντλίες πρέπει να τοποθετούνται χωρίς τάση, έτσι ώστε καμία ενέργεια να μη μεταφέρεται από τους σωλήνες στο περίβλημα της αντλίας. Οι αντλίες μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στον σωλήνα εφόσον οι αγωγοί έχουν σχεδιαστεί για το βάρος της αντλίας. Η εγκατάσταση είναι δυνατή μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των συγκολλήσεων στο σύστημα. Μη ρίχνετε νερό πάνω στο μοτέρ της αντλίας, ειδικά στον μετατροπέα συχνότητας. Οι τοπικοί κανονισμοί για την άρση και τη μεταφορά των φορτίων πρέπει να τηρούνται. Το βάρος της αντλίας αναφέρεται στη συσκευασία. 4.2 Επιτρεπτές θέσεις εγκατάστασης - Η θέση εγκατάστασης του άξονα του στροφέα πρέπει να είναι πάντα σε οριζόντια θέση _00

14 14 - Για να διασφαλιστεί η επαρκής ψύξη, ο μετατροπέας συχνότητας πρέπει πάντα να είναι σε οριζόντια θέση. (Α, Β, C, D) Παραδίδεται στη θέση Α. A B C D E F G H I J K L _00 M N O P 4.3 Αλλάζοντας τη θέση εγκατάστασης του μετατροπέα συχνότητας Για να εξασφαλιστεί η σωστή θέση εγκατάστασης του μετατροπέα συχνότητας, για τις θέσεις εγκατάστασης E στο P (βλέπε σημείο 4.2) η κεφαλή της αντλίας πρέπει να περιστραφεί κατά 90, 180 ή 270. Το καλώδιο του αισθητήρα πρέπει να διαχωριστεί από τον μετατροπέα συχνότητας εκ των προτέρων! ➀ ➁ _ _00 Warning - Αποσυνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα ➀ - Ξεβιδώστε τις βίδες του καλωδίου ➁

15 Περιστροφή της κεφαλής της αντλίας ➀ Αφαιρέστε τις τρεις βίδες Torx ➁ Τραβήξτε έξω προσεκτικά τα ηλεκτρονικά ➂ Αφαιρέστε τις τέσσερις εσωτερικές εξαγωνικές βίδες ➃ Γυρίστε την κεφαλή της αντλίας προσεκτικά στην επιθυμητή θέση. ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην σηκώσετε την κεφαλή κατά το γύρισμα! (Αν η κεφαλή της αντλίας είναι σταθερά συνδεδεμένη με το περίβλημα της αντλίας, χαλαρώστε την κεφαλή της αντλίας με ελαφρά χτυπήματα από ένα λαστιχένιο σφυρί.) ➂ _00 ➃ ➁ ➀ 90 /180 /270 ➄ Βάλτε τις τέσσερις εσωτερικές εξαγωνικές βίδες και σφίξτε. (ΧΝm) ➄ ➅ Ωθήστε προσεκτικά στα ηλεκτρονικά: «A»: βύσμα «B»: βάση σφίξτε (XΝm) ➆ Βάλτε τρεις βίδες Torx και _00 B A ➅ ➆ Μην ρίχνετε τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα της αντλίας! _00

16 16 Για αντλίες μικρότερου σχεδιασμού (P1 μικρό 750 W) δεν είναι αναγκαίο να αφαιρέσετε τον μετατροπέα συχνότητας, η κεφαλή της αντλίας μπορεί να γυρίσει μαζί. ΠΡΟΣΟΧΗ: να μην σηκώσετε την κεφαλή κατά το γύρισμα! Ως εκ τούτου, το καλώδιο του αισθητήρα πρέπει να διαχωρίζεται εκ των προτέρων από το μετατροπέα συχνότητας! _ _00 Περιστρέφοντας την κεφαλή της αντλίας χωρίς να αφαιρέσετε τον μετατροπέα συχνότητας: Τύπος ModulA : , , , , , , Περιστρέφοντας την κεφαλή της αντλίας αφαιρώντας τον μετατροπέα συχνότητας: Τύπος ModulA: Μην ρίχνετε τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα της αντλίας! 4.4 Τοποθέτηση της αντλίας στη μονάδα ➀ Κλείστε τις βαλβίδες διακοπής και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι χωρίς πίεση κατά την τοποθέτηση της αντλίας. ➁ Τοποθετήστε την αντλία στο σωλήνα με φλάτζες _00 Κίνδυνος τραυματισμού από διαρροή ατμού!

17 17 DN A B Οι φλάντζες της αντλίας είναι διάτρητες με οπές στερέωσης, PN6/PN10/PN16. Για το ασφαλή βίδωμα των φλαντζών, οι ροδέλες που παρέχονται (Β) πρέπει να τοποθετηθούν. Warning Στοιχεία ασφαλείας (π.χ. κοφτά δαχτυλίδια ) δεν επιτρέπονται. Warning Για PN 10/16, πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές φλάτζες και βίδες _00 Χρησιμοποιήστε τις σχετικές βίδες για ονομαστική πίεση PN. A B DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 PN 6 PN 10 / PN 16 PN 6 PN 10 / PN 16 M 12 M 16 Ø 14 Ø 18 M 16 M 16 Συνιστάται βίδα σύσφιξης ροπής για M 12 < 40 Nm για M 16 < 95 Nm Εγκατάσταση συνδυασμένης φλάντζας με συνδυασμένη φλάντζα δεν επιτρέπεται. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, προσθέστε τα θερμομονωτικά κελύφη και ασφαλίστε με την μπάντα καλωδίων.

18 18 5. Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι η τάση και η συχνότητα που απεικονίζονται στην πινακίδα είναι συμβατές με τη διαθέσιμη ηλεκτρική σύνδεση. Πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία, η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.η αντλία πρέπει να συνδέεται με εξωτερικό διακόπτη δικτύου με άνοιγμα επαφής σε όλους τους πόλους τουλάχιστον 3 mm. Η προστασία έναντι έμμεσης επαφής μπορεί να επιτευχθεί με τη γείωση ή πιθανή ισοστάθμιση. Αν η αντλία είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία έχει FI αυτόματο διακόπτη για πρόσθετη προστασία, ο αυτόματος διακόπτης FI πρέπει να προκαλείται με παλμική συνιστώσα συνεχούς ρεύματος, εφόσον δεν προκύψουν βλάβη στα ρεύματα γείωσης. Ο αυτόματος διακόπτης FI θα πρέπει να επισημαίνεται με το παρακάτω σύμβολο: Η αντλία δεν απαιτεί καμία εξωτερική προστασία κινητήρα. Ο κινητήρας έχει ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης, η οποία προσφέρει διασφάλιση έναντι υπερφόρτωσης που εμφανίζεται αργά και κατά του μπλοκαρίσματος σύμφωνα με IEC 34-11: TP Τάση τροφοδοσίας V ±10%, 50/60 Hz, PE Οι ανοχές της τάσης είναι ρυθμισμένες για την εξισορρόπηση των διακυμάνσεων της τάσης στο δίκτυο. Δεν είναι για αντλίες με τάσεις, διαφορετικές από εκείνες που αναγράφονται στην ονομαστική πινακίδα. Note Με συνεχή παροχή ρεύματος, η αντλία δε θα πρέπει να συνδέεται και να αποσυνδέεται με το δίκτυο περισσότερο από τέσσερις φορές την ώρα. Αν η αντλία ενεργοποιείται άμεσα μέσω του δικτύου, ξεκινά μόνο μετά από καθυστέρηση πέντε δευτερολέπτων.

19 Σύνδεση του τροφοδοτικού Η αντλία πρέπει να προστατεύεται επί τόπου (τουλάχιστον 10 Α, αργή) και θα πρέπει να συνδέεται με εξωτερικό διακόπτη στο δίκτυο. Όλα τα καλώδια που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν αντοχή σε θερμότητα έως 85 C. Δεν πρέπει να είναι σε επαφή με το σωλήνα ή με το περίβλημα της αντλίας και του κινητήρα. Όλ α τα καλώδια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN και EN : Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει όπως αναφέρεται στην ονομαστική πινακίδα. Για τις επόμενες απλούστερες αντικαταστάσεις, σας προτείνουμε να περιτυλίξετε το καλώδιο. Ονομαστικό Έξοδος ρεύμα P1 ModulA RED, ModulA BLUE [A] [W] ModulA ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D Εξωτερικός διακόπτης L N FI Ασφάλεια (ελαχ. 10 A, αργή) L N _00 Παράδειγμα μιας τυπικής σύνδεσης δικτύου, V ±10%, 50/60 Hz

20 Σχέδιο συνδεσιμότητας Περιγραφή σφιγκτήρα V DC έξοδος 11, 10 Εξωτερικό OFF ή εξωτερικό ON (μπορεί να εναλλαχθεί) 52, 54, 51 Βλάβη ή σήμα λειτουργίας L, PE, N Τροφοδοσία Διακόπτης DC έξοδος 24V μεγ. 20mA L N μεγ. 250V AC 2A ελαχ. 5V DC 20mA AC είσοδος ~1x230V ±10% 50/60 Hz _00 Διπλό σχέδιο 91, 92 Λειτουργία δίδυμης αντλίας _

21 Ρυθμίσεις του διακόπτη (switch) Βλάβη ή σήμα λειτουργίας (μπορεί να εναλλαχθεί) Λειτουργία Διακόπτης 1 Διακόπτης 2 Διακόπτης 3 Βλάβη ή σήμα λειτουργίας Αρχικό Εξωτερικό OFF ή εξωτερικό ON Όριο ισχύος Εξωτερική OFF ή εξωτερική ON (μπορεί να εναλλαχθεί) Όριο ισχύος(power Limit) (Μπορεί να ενεργοποιηθεί) Έντονα γράμματα = όπως παραδίδεται ON OFF Σφικτήρες χειρισμού σήματος 52, 54, 51 Σφικτήρες σήματος βλάβης 52, 54, 51 Εξωτερικό ON Εξωτερικό OFF ON OFF 5.5 Όριο ισχύος Η προκαθορισμένη μέγιστη ροή όγκου είναι στο τέλος της χαρακτηριστικής καμπύλης ελέγχου 3 (μεταβαλλόμενη πίεση). Μέσω του BIRAL Remote,το όριο παροχής μπορεί να ρυθμιστεί από %. Όριο ισχύος ON Εύρος ρύθμισης

22 22 6. Εκκίνηση 6.1 Γενικά Πριν από την εκκίνηση, είναι ζωτικής σημασίας η μονάδα να είναι γεμάτη με το μέσο παράδοσης και να έχει γίνει εξαερισμός. Κοντά στα στόμια εισόδου της αντλίας, θα ήταν απαραίτητο να υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη πίεση εισαγωγής. Το σύστημα μπορεί να αερίζεται μέσω της αντλίας. Η αντλία είναι αυτοαεριζόμενη. 6.2 Λειτουργικός έλεγχος Μετά την ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος η αντλία πρέπει να ξεκινήσει ανεξάρτητα: η πτερωτή BIRAL γίνεται πράσινη και αναβοσβήνει. Η αντλία λειτουργεί σύμφωνα με τις βασικές ρυθμίσεις. (βλέπε παράγραφο 7.8)

23 23 7. Ρυθμίσεις Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος! Σε υψηλές θερμοκρασίες του μέσου, η αντλία μπορεί γίνει τόσο καυτή που μόνο τα κουμπιά μπορούν να αγγιχτούν. 7.1 Πίνακας ελέγχου A1 Πίνακας ελέγχου για τη ρύθμιση του τύπου του ελέγχου, βλ. παράγραφο 7.2 A2 Πλήκτρα για τις ρυθμίσεις (ύψος παράδοσης) με φωτεινά σύμβολα (LEDs) για να απεικονιστεί το ύψος και η ροή παράδοσης, δείτε παράγραφο.7.3 LED 1 Απεικονίζει τα χαρακτηριστικά της καμπύλης ελέγχου (φάση) LED 2 Απεικονίζει το τρέχον παραδοτέο ύψος V V( %) LED 3 Το στροφείο BIRAL απεικονίζει την κατάσταση της αντλίας δείτε παράγραφο 7.8 B Υποδοχή για Remote Adapter 7.2 Τύποι ελέγχου (A1) Πλήκτρο λειτουργίας Ελεγχόμενη λειτουργία: μεταβαλλόμενη πίεση (pp) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ακόλουθα συστήματα: Κύκλος τύπου ελέγχου _00 Διπλό σύστημα σωλήνων με θερμικές βαλβίδες και Μεγάλα τμήματα σωλήνα Βαλβίδες με μεγάλη επιφάνεια εργασίας Υψηλή απώλεια πίεσης Πρωτογενείς αντλίες κυκλοφορίας με υψηλή απώλεια πίεσης Ελεγχόμενη λειτουργία: σταθερή πίεση (cp) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ακόλουθα συστήματα: - Διπλό σύστημα σωλήνων με θερμικές βαλβίδες και - Ύψος Παράδοσης <2m - Φυσική κυκλοφορία (πρώην θέρμανση βαρύτητας) - Με πολύ χαμηλή απώλεια πίεσης - Πρωτογενής αντλίες κυκλοφορίας με χαμηλή απώλεια πίεσης - Θέρμανση δαπέδου με θερμοστατικές βαλβίδες - Ενιαία θέρμανση σωλήνα Μη ελεγχόμενη λειτουργία: σταθερή ταχύτητα (cs) Το σημείο λειτουργίας μπορεί να είναι κατάλληλα καθορισμένο ρυθμίζοντας την βέλτιστη ταχύτητα (πλήκτρο Α2). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συστήματα με σταθερή ροή όγκου: εφαρμογές κλιματισμού, αντλίες θερμότητας και αντλίες τροφοδοσίας του λέβητα, κ.λπ.

24 Διανομή ύψους (A2) Η επιθυμητή τιμή της αντλίας μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το πλήκτρο ή. Παράδειγμα: Π.χ. LED 3 ανάβει(μπλε) χαρακτηριστική καμπύλη 3 LED 3 και 4 ανάβουν: χαρακτηριστική καμπύλη μεταξύ 3 και 4 Warning Εάν οποιαδήποτε θερμαντικά σώματα δεν είναι αρκετά θερμά, θέστε την επόμενη υψηλότερη χαρακτηριστική γραμμή Απεικόνιση του τρέχοντος διανεμόμενου ύψους (LED V) V = 25, 50, 75, 100% 7.5 Άθροισμα του μέγιστου διανεμόμενου ύψους και του ποσοστού διανομής H max V max ModulA RED, ModulA BLUE [m] [m 3 /h] ModulA ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D ModulA , ModulA-D Ενεργοποιώντας / απενεργοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου Πατώντας το και ταυτόχρονα (για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) όλα τα πλήκτρα λειτουργιών στον πίνακα ελέγχου απενεργοποιούνται ή ενεργοποιούνται. 7.7 START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ) αντλίας Πατήστε για να αλλάξετε τον τρόπο ελέγχου για να αρχίσει ή να σταματήσει START ή STOP αντιστοίχως (3 δευτερόλεπτα).

25 Πτερωτή Biral Δείχνει την κατάσταση της αντλίας: Αντλία σε λειτουργία (λειτουργία ελέγχου) Χρώμα Σχήμα Κίνηση Κατάσταση πράσινο κανονικό γυρίζει Η αντλία δουλεύει κανονικά ModulA-D... (αντλία ενεργή) πράσινο κανονικό ακίνητη Αντλία σταματημένη από το κουμπί ή τοapp, βλέπε 7.7 (σταθερή αντλία) πράσινο αναβοσβήνει ακίνητη Αντλία, εξωτερική OFF ModulA-D... (αντλία παθητική) Αντλία με βλάβη κόκκινο αναβοσβήνει ακίνητη Συναγερμός (σήμα χειρισμού: OFF) (σήμα βλάβης: ON) κόκκινο κανονικό γυρίζει σήμα χειρισμού: ON) (σήμα βλάβης: ON) 7.9 Επί τόπου ρύθμιση της αντλίας Μεταβαλλόμενη πίεση LED ανάβει κίτρινο 3 Διακόπτης 1 OFF Χαρακτηριστική καμπύλη ελέγχου ρυθμισμένη στο 3 LED ανάβει πράσινο Σήμα βλάβης Βλέπε 5.4 Διακόπτης 2 OFF Εξωτερικό OFF Βλέπε 5.4 Διακόπτης 3 OFF Όριο ισχύος OFF Βλέπε 5.4

26 26 Βλάβη Αιτία Διόρθωση Η πτερωτή Biral δεν ανάβει Καμία παροχή ρεύματος Ελέγξτε το διακόπτη τροφοδοσίας και τις ασφάλειες Ελέγξτε το βύσμα δικτύου και το καλώδιο Η πτερωτή Biral γίνεται κόκκινη (προειδοποίηση,αντλία γυρίζει) 8. Σύνολο σφαλμάτων Πριν αρχίσετε να διορθώνετε σφάλματα, είναι ζωτικής σημασίας η αντλία να τίθεται εκτός λειτουργίας, και πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα σε όλους τους πόλους και να αποτρέπεται η επαναενεργοποίηση της. Αυτό θα πρέπει να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προσβάσιμη τάση! Κίνδυνος εγκαύματος από διαρρέον μέσο Κίνδυνος καψίματος από καυτές επιφάνειες Βλάβη αισθητήρα (*) Συνδέστε το βύσμα του αισθητήρα σωστά. Βλέπε 4.3 Αντικαταστήστε τον αισθητήρα: Βλέπε παραγρ. 10 Η πτερωτή Biral αναβοσβήνει κόκκινη Βλάβη επικοινωνίας (*) (συναγερμός, η αντλία δεν γυρίζει) Εσωτερική βλάβη (*) Αντικαταστήστε τη συχνότητα Εξαναγκασμένη αποδέσμευση (*) Ελέγξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής: Ελαττωματική βαλβίδα? Σωστή θέση? Υπέρταση (*) Υπόταση (*) Στεγνή λειτουργία (*) Αντλία μπλοκαρισμένη (*) Ελέγξτε την παροχή ρεύματος Συμπληρώστε το σύστημα και αλλάξτε αντλία αν πρέπει Κακομεταχείριση αντλίας, Απομακρύνετε ξένα σώματα Αλλάξτε αντλία, αν χρειάζεται Η αντλία κάνει θορύβους Αέρας στο σύστημα Αερίστε το σύστημα αρκετές φορές με την αντλία κλειστή Διάβρωση (ανεπαρκής πίεση εισόδου) Αντλία πολύ δυνατή Αυξήστε την πίεση του συστήματος/ Μειώστε θερμοκρασία, Βλέπε παραγρ. 11 Θέστε μικρότερη χαρακτ.καμπύλη Βλέπε 7.2 Ενεργοποιήστε το όριο ισχύος Περαιτέρω όριο όγκου ροής Με όριο ισχύος (*) Τα καλοριφέρ δεν ζεσταίνονται Πολύ αδύναμη αντλία Θέστε μεγαλύτερη χαρακτ.καμπύλη Βλέπε 7.2 (*): Αιτία για βλάβη σύμφωνα με το Remote Adapter.

27 27 9. Αισθητήρας Για τις εργασίες συντήρησης στον αισθητήρα ή κατά την αλλαγή του αισθητήρα, το πώμα σφράγισης πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά στο περίβλημα του αισθητήρα. Πριν από την αλλαγή του αισθητήρα, η αντλία πρέπει να απενεργοποιηθεί και το σύστημα να είναι χωρίς πίεση. X 5Nm _00 X Η μύτη πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω Σφίξτε τη βίδα για τη στερέωση του σφιγκτήρα σε 5 Nm.

28 28 Απομακρυσμένος διακόπτης APP 10. Αξεσουάρ / εκδόσεις 10.1 Biral Remote Το Biral Remote επιτρέπει την διαμόρφωση και ανάλυση της ModulΑ. Η ασύρματη επικοινωνία γίνεται μέσω μιας σύνδεσης Wi- Fi με την ModulA, εφοδιασμένη με μία διεπαφή για τον Biral Remote Adapter. Biral Remote APP (εφαρμογή) Biral Remote app μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το itunes και το Play Store. Λειτουργεί μόνο με το σχετικό Biral Remote Adapter (hardware). Ρυθμίσεις και πληροφορίες (απόσπασμα) Πληροφορίες Τύπος αντλίας Έκδοση λογισμικού Αύξων αριθμός Ημ/νία παραγωγής Ώρα Κατάσταση Όγκος παράδοσης [m³/h] Ύψος παράδοσης [m] Θερμοκρασία μέσου [ C] Έξοδος [W] Ταχύτητα [ 1 /min] Τύπος ελέγχου Μεταβαλλόμενη πίεση(pp) Συνεχής πίεση(cp) Συνεχής ταχύτητα(cs) Τιμή-στόχος pp, cp [m] cs [%] Ώρες λειτουργίας [h] Ηλεκτρ.ενέργεια [kwh] Διαμόρφωση Τύπος λειτουργίας: Λειτουργία, on Λειτουργία, top Μέγιστη ταχύτητα Ελάχιστη ταχύτητα Τύπος ελέγχου Μεταβαλλόμενη πίεση Συνεχής πίεση Συνεχής ταχύτητα Τιμή-στόχος Έλεγχος ρύθμισης χαρακτηριστική καμπύλη Όριο ισχύος Ρυθμίσεις, όγκος παράδοσης-όριο 25%.. 90% Της Q_max Αριθμός αντλίας Ορισμός αντλίας αριθμός για αναγνώριση BUS Κλείδωμα πλήκτρων Κλειδωμένα πλήκτρα Ξεκλείδωτα πλήκτρα Χρόνος Ρύθμιση της εσωτερικής αντλίας Τρέχων συναγερμός Σφάλμα επικοινωνίας Εσωτερικό σφάλμα υπερ-τάσης Υπο-τάσης εξαναγκασμένη παράδοση Στεγνή λειτουργία της αντλίας μπλοκαρισμένη Τωρινή προειδοποίηση Λάθος αισθητήρα Εσωτερική βλάβη Συναγερμός log 1 Συναγερμός log 2 log 1 log 2 Biral Remote Adapter Ο Biral Remote Adapter είναι εξοπλισμένος με Wi-Fi και είναι απαραίτητος για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ smartphones και της αντλίας.

29 Biral μονάδα διασύνδεσης, BIM A2 μονάδα σήματος - Σήμα λειτουργίας ή ετοιμότητας - Εξωτερική ελάχιστη ταχύτητα - Λειτουργία διπλής αντλίας Σημείωση: Δεν είναι δυνατό σε συνδυασμό με τη μονάδα ελέγχου _ max. 250V AC 2A min. 5V DC 20 ma Σχέδιο σύνδεσης Εξωτερική ελάχιστη ταχύτητα με επαφή κλεισίματος Σήμα λειτουργίας ή ετοιμότητας (μπορεί να εναλλαχθεί) Ως κλειστή επαφή : κλείνει σε λειτουργία / σήμα ετοιμότητας Λειτουργία ή σήμα ετοιμότητας (μπορεί να εναλλαχθεί) Ως ανοιχτή επαφή : Ανοίγει για την λειτουργία / σήμα ετοιμότητας Λειτουργία διπλής αντλίας 10.3 Biral μονάδα διασύνδεσης, BIM B2 μονάδα ελέγχου - Προδιαγραφές εξωτερικής ταχύτητας, 0-10 V/0-20 ma - Διασύνδεση PWM / multitherm. - Λειτουργία διπλής αντλίας Σημείωση: Δεν είναι δυνατό σε συνδυασμό με μονάδες σήματος _ Σχέδιο σύνδεσης Διασύνδεση Multitherm / PWM για τις προδιαγραφές της εξωτερικής ταχύτητας Αναλογική είσοδος V ή ma για τις προδιαγραφές εξωτερικής ταχύτητας Διπλή λειτουργία της αντλίας 10.4 Κατασκευάζοντας σχέδιο για εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών που διακόπηκαν Θερμοκρασία μέσου έως +110 C. Θερμοκρασία περιβάλλοντος: μεγ. 40 C. Η αντλία μπορεί να είναι μονωμένη έως 100 C για τη θερμοκρασία του μέσου. Οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατασκευάζοντας σχέδιο για εγκατάσταση τοίχου» ( ,2011)! 10.5 Έκδοση αντλίας κρύου νερού Αντλία με συμπυκνωμένο-ανθεκτικό χρώμα βαφής με σχεδιασμό εσοχής για χρήση σε μονάδες κλιματισμού και αντλιών θερμότητας. Για χρήση όταν οι μορφές συμπύκνωσης (θερμοκρασία μέσου χαμηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος). Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας, "ModulΑ GREEN" ( )!

30 Τεχνικά δεδομένα Τάση τροφοδοσίας Προστασία μοτέρ V ±10%, 50/60 Hz, PE Εξωτερική προστασία κινητήρα δεν απαιτείται Τύπος προστασίας IP 44 (EN 60529) Kατηγορία περιέλιξης Κατηγορία μόνωσης F Kατηγορία θερμοκρασίας TF 110 (EN ) Θερμοκρασία μέσου +15 C έως +110 C (ModulA RED) +15 C έως +85 C (ModulΑ BLUE) Θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγ. 40 C Σε μεταφορά: 40 C έως +70 C Μέγιστη πίεση λειτουργίας Θόρυβος Μέγιστη πίεση λειτουργίας δίνεται στην ονομαστική πινακίδα: PN 6: 6 bar PN 10: 10 bar PN 16: 16 bar Στάθμη ηχητικής πίεσης κάτω από 43 db (A) Ρεύμα διαρροής Κατανάλωση ρεύματος όταν η αντλία είναι <3W απενεργοποιημένη Συντελεστής απόδοσης cos-phi Το φίλτρο δικτύου της αντλίας προκαλεί ένα ρεύμα διαρροής στη γη στα <3.5 κατά τη διάρκεια λειτουργίας Η ModulΑ έχει ένα ενσωματωμένο φίλτρο διόρθωσης απόδοσης(pfc). Αυτό εξασφαλίζει ότι το cos-phi είναι πάντα μεταξύ 0,98 και 0,99 και επομένως διατηρείται πολύ κοντά στην ιδανική τιμή 1. EMV EN :2006, EN :1997, EN :2008 and (Ηλεκτρομαγνητική EN :2006 συμβατότητα) 12. Απόρριψη Αυτή η ModulA αντλία κυκλοφορίας αναπτύχθηκε έχοντας υπόψη τη βιωσιμότητα. Αυτό επίσης περιλαμβάνει την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων των υλικών. Αυτό το προϊόν, καθώς και τα μέρη του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

31 Biral AG Südstrasse 10 CH-3110 Münsingen T +41(0) F +41(0) Nr. 08/ _00 More than pumps

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας AX 10, AX 12, AX 13 AXW 10, AXW 12, AXW 13 Κυκλοφορητές BIRAL Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας More than pumps Δήλωση Συμμόρφωσης Εμείς, η BIRAL AG δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη ότι τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E Pioneering for You Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 140 047-Ed.01 / 2013-11-Wilo UX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20m DDG Fig. 1: IF-Modul Fig.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Stratos GIGA. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 115 047-Ed.01 / 2011-06 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 115 047-Ed.01 / 2011-06 Wilo Wilo-Stratos GIG GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 115 047-Ed.01 / 2011-06 Wilo Σχ. 1: Μονάδα IF Σχ. 2: L1 L2 L3 PE 10V/20m DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H UX In2 Ext.off

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης κι απόδοσης 3 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας

Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.abb.com/motors&generators > Motors (Ηλεκτροκινητήρες)

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev.

Goulds Pumps. Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH. ITT Austria GmbH Artikel Nr. 771076017 Rev. Goulds Pumps el Goulds-Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Σειρά προϊόντων: ICP, ICPI, ICPH, ICPIH Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης el ιαφυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy MHIE-2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy MHIE-2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy MHIE-2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5

SIMOTICS. DP Μοτέρ εξαγωγής καπνού. Εισαγωγή 1. Υποδείξεις ασφαλείας 2. Περιγραφή 3. Προετοιμασία χρήσης 4. Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Εισαγωγή 1 Υποδείξεις ασφαλείας 2 SIMOTICS DP Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Περιγραφή 3 Προετοιμασία χρήσης 4 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση 5 Ηλεκτρική σύνδεση 6 Ενεργοποίηση 7 Λειτουργία 8 Συντήρηση 9 Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Αντλία θερμότητας Logatherm WPS Για τεχνικούς εγκαταστάσεων θέρμανσης WPS 9 Rm WPS Rm WPS 6 R WPS R WPS 3 R WPS 33 R Παρακαλούμε διαβάστε όλο το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100

SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EL i-ki MTD αντλία θερμότητας αέρα/νερού μόνο για θέρμανση με συμπιεστές DC inverter, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανεμιστήρες αξονικής ροής και υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 CM Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα