L7FEC41SC. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L7FEC41SC. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL"

Transcript

1 L7FEC41SC EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΆ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να: Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης: Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά. 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Παιδιά ηλικίας 3 ετών ή μικρότερα πρέπει να κρατούνται συνεχώς μακριά από τη συσκευή όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα. Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή. Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 10 kg (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).

4 4 Η πίεση λειτουργίας νερού στο σημείο εισόδου νερού από τη σύνδεση εξόδου πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 bar (0,05 MPa) και 8 bar (0,8 MPa). Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να καλύπτεται από τυχόν χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα δαπέδου. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού, χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων, ή άλλα καινούρια σετ σωλήνων που τη συνοδεύουν από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό υψηλής πίεσης με νερό ή/και ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 2.1 Εγκατάσταση Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς. Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς σε ασφαλές μέρος. Αν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον, πρέπει να επανατοποθετηθούν ώστε να ασφαλίσουν τον κάδο και να αποφευχθεί εσωτερική ζημιά. Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι χαμηλότερη από 0 C ή σε χώρο που εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5 Το δάπεδο επάνω στο οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου. Ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η πόρτα της δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως. Μην τοποθετείτε κάποιο δοχείο κάτω από τη συσκευή για τη συλλογή πιθανής διαρροής νερού. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για να επιβεβαιώσετε ποια εξαρτήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. 2.2 Ηλεκτρική σύνδεση Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας. Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της ΕΟΚ. 2.3 Σύνδεση νερού Μην προκαλείτε ζημιά στους σωλήνες νερού. Πριν από τη σύνδεση της συσκευής σε καινούριους σωλήνες καινούριους, σε σωλήνες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, σε σωλήνες όπου έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή έχουν εγκατασταθεί καινούριες συσκευές (μετρητές νερού, κ.λπ.), αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατές διαρροές νερού κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη χρήση της συσκευής. 2.4 Χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της συσκευής. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μεταλλικά αντικείμενα από τα ρούχα. Μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα όταν βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Το γυαλί μπορεί να θερμανθεί πολύ. 2.5 Σέρβις Για να επισκευάσετε τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 2.6 Απόρριψη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

6 6 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και νερού. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το. Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στον κάδο. 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια. 3.1 Αποσυσκευασία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς πριν από την εγκατάσταση της συσκευής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιήστε τα γάντια. 4. Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το κομμάτι πολυστυρενίου από το λάστιχο της πόρτας και όλα τα υλικά από τον κάδο. 1. Αφαιρέστε την εξωτερική μεμβράνη. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε κόφτη. 2. Αφαιρέστε το επάνω χαρτόνι και τα υλικά συσκευασίας από πολυστυρένιο. 5. Προσεκτικά γείρετε τη συσκευή να ακουμπήσει στην πίσω πλευρά της. 6. Τοποθετήστε το μπροστινό κομμάτι της συσκευασίας από πολυστυρένιο στο δάπεδο κάτω από τη συσκευή. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους σωλήνες. 3. Αφαιρέστε την εσωτερική μεμβράνη.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7 7. Αφαιρέστε το προστατευτικό πολυστυρένιο από τον πάτο. 10. Αφαιρέστε τους τρεις πείρους χρησιμοποιώντας το κλειδί που παρέχεται με τη συσκευή Σηκώστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση. 11. Τραβήξτε για να βγάλετε τους πλαστικούς αποστάτες. 12. Τοποθετήστε στις οπές τα πλαστικά καπάκια τα οποία θα βρείτε μέσα στη σακούλα με το εγχειρίδιο χρήσης. 9. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος και τον σωλήνα αποστράγγισης από τα άγκιστρα των σωλήνων. Είναι πιθανό να δείτε νερό να τρέχει από τον σωλήνα αποστράγγισης. Αυτό οφείλεται στους ελέγχους με νερό που πραγματοποιούνται στη συσκευή από το εργοστάσιο. Σας συνιστούμε να φυλάξετε τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς, σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε τη συσκευή. 3.2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση 1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο σκληρό δάπεδο.

8 8 Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα κάτω από τη συσκευή δεν παρεμποδίζεται από μοκέτες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν ακουμπά στον τοίχο και δεν έρχεται σε επαφή με άλλες συσκευές. 2. Χαλαρώστε ή σφίξτε τα πόδια για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε χαρτόνι, ξύλο ή άλλα υλικά κάτω από τη συσκευή για να την οριζοντιώσετε. 2. Τοποθετήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ανάλογα με τη θέση της βρύσης. 45 O 20 O Η συσκευή πρέπει να είναι καλά οριζοντιωμένη και σταθερή. x4 Η σωστή οριζοντίωση της συσκευής αποτρέπει τις δονήσεις, τους θορύβους και τη μετακίνησή της κατά τη λειτουργία. 3.3 Σωλήνας παροχής 1. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στο πίσω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν είναι σε κατακόρυφη θέση. 3. Εάν είναι απαραίτητο, χαλαρώστε το παξιμάδι δακτυλίου για να τοποθετήσετε τον σωλήνα στη σωστή θέση. 4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού σε βρύση κρύου νερού με σπείρωμα 3/4''. ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές από τους συνδέσμους. Μη χρησιμοποιείτε επέκταση σωλήνα, αν ο σωλήνας παροχής είναι πολύ κοντός. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα παροχής.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάταξη διακοπής νερού Ο σωλήνας παροχής διαθέτει διάταξη διακοπής νερού. Αυτή η διάταξη αποτρέπει τις διαρροές νερού στον σωλήνα λόγω της φυσικής φθοράς του. Το κόκκινο τμήμα στο παράθυρο «A» υποδεικνύει αυτό το πρόβλημα. A Αν συμβεί κάτι τέτοιο, κλείστε τη βρύση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση του σωλήνα. 3.5 Άδειασμα του νερού Ο σωλήνας αποστράγγισης θα πρέπει να παραμένει σε ύψος όχι μικρότερο από 60 cm και όχι μεγαλύτερο από 100 cm. Μπορείτε να συνδέσετε τον σωλήνα αποστράγγισης με διάφορους τρόπους: 1. Κάντε ένα σχήμα U με τον σωλήνα αποστράγγισης και τοποθετήστε τον γύρω από τον πλαστικό οδηγό σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης δεν είναι βυθισμένο στο νερό. Μπορεί να υπάρξει επιστροφή βρώμικου νερού στη συσκευή. 3. Σε έναν κατακόρυφο σωλήνα με οπή εξαερισμού - Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης απευθείας σε έναν αγωγό αποχέτευσης. Δείτε την εικόνα. 2. Στο άκρο του νιπτήρα - Στερεώστε τον οδηγό στη βρύση παροχής νερού ή στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι ο πλαστικός οδηγός δεν μετακινείται κατά το άδειασμα του νερού. Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει πάντοτε να αερίζεται, δηλ. η εσωτερική διάμετρος του αγωγού αποχέτευσης (ελάχ. 38 mm - ελάχ. 1,5 ) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα αποστράγγισης. 4. Εάν το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης μοιάζει με αυτό (δείτε την εικόνα), μπορείτε να τον σπρώξετε απευθείας στον κατακόρυφο σωλήνα.

10 10 Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης σχηματίζει καμπύλη, για την αποτροπή της εισόδου σωματιδίων από τον νιπτήρα στη συσκευή. 6. Τοποθετήστε τον σωλήνα απευθείας σε εντοιχισμένο σωλήνα αποχέτευσης και στερεώστε τον με συνδετήρα. 5. Χωρίς τον πλαστικό οδηγό σωλήνα: Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης στο σιφόνι και σφίξτε τον με έναν συνδετήρα. Δείτε την εικόνα. Μπορείτε να επιμηκύνετε τον σωλήνα αποστράγγισης έως 400 cm κατά μέγιστο. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να προμηθευτείτε άλλον σωλήνα και την επέκτασή του. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 4.1 Εδικά χαρακτηριστικά Το νέο σας πλυντήριο ρούχων πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές για αποτελεσματικό πλύσιμο με χαμηλή κατανάλωση σε νερό, ενέργεια και απορρυπαντικό, καθώς και σεβασμό στη φροντίδα των ρούχων. Η τεχνολογία ProSense ανιχνεύει την ποσότητα των ρούχων, ορίζοντας τη διάρκεια του προγράμματος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα πλύσης προσαρμόζεται στο φορτίο των ρούχων και των τύπο των υφασμάτων χωρίς κατανάλωση περισσότερου χρόνου, ενέργειας και νερού από όσο χρειάζεται. Ο ατμός είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για το φρεσκάρισμα των ρούχων. Τα απαλά προγράμματα ατμού απομακρύνουν τις οσμές και μειώνουν το τσαλάκωμα στα στεγνά υφάσματα και έτσι χρειάζονται λίγο σιδέρωμα. Η επιλογή Ατμός Plus ολοκληρώνει κάθε κύκλο με απαλό ατμό ο οποίος χαλαρώνει τις ίνες και μειώνει το τσαλάκωμα στα υφάσματα. Το σιδέρωμα θα είναι πιο εύκολο! Χάρη στην επιλογή Απαλό Plus, το μαλακτικό απλώνεται ομοιόμορφα στα ρούχα και εισχωρεί βαθιά στις ίνες των υφασμάτων εξασφαλίζοντας τέλεια απαλότητα.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επισκόπηση συσκευής Καπάκι 2 Θήκη απορρυπαντικού 3 Πίνακας χειριστηρίων 4 Λαβή πόρτας 5 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών 6 Φίλτρο αντλίας αδειάσματος 7 Πόδια για οριζοντίωση της συσκευής 5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ 5.1 Περιγραφή πίνακα χειριστηρίων 8 Σωλήνας αποστράγγισης 9 Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού 10 Καλώδιο ρεύματος 11 Πείροι μεταφοράς 12 Στήριγμα σωλήνα Programe Cottons Synthetics Delicates Wool/Silk Steam Anti-Allergy 20 min. - 3 kg Outdoor Duvet Jeans Only Rinse Only Spin Only Drain

12 Διακόπτης επιλογής προγράμματος 2 Οθόνη 3 Κουμπί αφής Eco (Εξοικονόμηση ενέργειας) 4 Κουμπί αφής εξοικονόμησης χρόνου (Εξοικονόμηση Χρόνου) 5 Κουμπί αφής παράλειψης φάσης (Επιλογή) Παράλειψη φάσης πλύσης (Μόνο Ξέβγαλμα) Παράλειψη φάσης πλύσης και ξεβγάλματος (Μόνο Στύψιμο) Μόνο άδειασμα (Μόνο άδειασμα) 6 Κουμπί αφής Έναρξης/Παύσης (Έναρξη/Παύση) 7 Κουμπί αφής επιπλέον ξεβγάλματος (Επιπλέον Ξέβγαλμα) 5.2 Οθόνη 8 Κουμπί αφής καθυστέρησης έναρξης (Καθυστέρηση Έναρξης) 9 Κουμπί αφής επιπλέον ατμού (Ατμός Plus) 10 Κουμπί αφής κατά των λεκέδων και πρόπλυσης (Λεκέδες/Πρόπλυση) 11 Κουμπί αφής μείωσης ταχύτητας στυψίματος (Στύψιμο) 12 Κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (Ενεργ./Απενεργ.) 13 Κουμπί αφής θερμοκρασίας (Θερμοκρασία) Ένδειξη μέγιστου φορτίου. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια εκτίμησης του φορτίου ρούχων (ανατρέξτε στην παράγραφο «Ανίχνευση φορτίου PROSENSE»). Ένδειξη μέγιστου φορτίου ρούχων. Αναβοσβήνει όταν το φορτίο ρούχων υπερβαίνει το μέγιστο δηλωμένο φορτίο του επιλεγμένου προγράμματος. Ένδειξη καθυστέρησης έναρξης. Ένδειξη κλειδώματος πόρτας.

13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13 Η ψηφιακή ένδειξη μπορεί να εμφανίζει τα εξής: Διάρκεια προγράμματος (π.χ. ). Χρόνος καθυστέρησης (π.χ. ή ). Τέλος κύκλου ( ). Κωδικός προειδοποίησης (π.χ. ). Ενδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας. Η ένδειξη εμφανίζεται επιλέγοντας ένα πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 C ή 60 C. Ένδειξη φάσης πλύσης: αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φάσης πρόπλυσης και πλύσης. Ένδειξη φάσης ξεβγάλματος: αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος. Η ένδειξη εμφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή Απαλό Plus. Ένδειξη φάσης στυψίματος και αδειάσματος. Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φάσης στυψίματος και αδειάσματος. Ένδειξη φάσης ατμού. Ένδειξη φάσης προστασίας κατά του τσαλακώματος. Ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. Ένδειξη εξοικονόμησης χρόνου. Ένδειξη θερμοκρασίας. Η ένδειξη κρύα πλύση. εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί Ένδειξη ταχύτητας στυψίματος. Ένδειξη ξεβγάλματος χωρίς άδειασμα νερού. Ένδειξη Εξαιρετικά αθόρυβο. Ένδειξη πρόπλυσης. Ένδειξη λεκέδων. Ένδειξη επιπλέον ξεβγάλματος. 6. ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΆ 6.1 Ενεργ./Απενεργ. Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα, γίνεται ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. Ακούγονται δύο διαφορετικοί ήχοι κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. Καθώς η λειτουργία αναμονής απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε

14 14 ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ξανά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο «Αναμονή» του κεφαλαίου «Καθημερινή χρήση». 6.2 Εισαγωγή Αυτές οι επιλογές/λειτουργίες δεν είναι επιλέξιμες σε όλα τα προγράμματα πλύσης. Ελέγξτε τη συμβατότητα μεταξύ επιλογών/λειτουργιών και προγραμμάτων πλύσης στο κεφάλαιο "Πίνακας προγραμμάτων". Μια επιλογή/λειτουργία μπορεί να αποκλείσει κάποια άλλη και σε αυτή την περίπτωση η συσκευή δεν σας επιτρέπει να ορίσετε μαζί μη συμβατές επιλογές/λειτουργίες. 6.3 Θερμοκρασία Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, η συσκευή προτείνει αυτόματα μια προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανειλημμένα μέχρι η επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας να εμφανιστεί στην οθόνη. Όταν στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις και, η συσκευή δεν θερμαίνει το νερό. 6.4 Στύψιμο Όταν επιλέγετε το πρόγραμμα, η συσκευή επιλέγει αυτόματα τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος. Αγγίξτε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για: Μείωση της ταχύτητας στυψίματος. Η οθόνη εμφανίζει μόνο τις ταχύτητες στυψίματος που είναι διαθέσιμες για το εκάστοτε επιλεγμένο πρόγραμμα. Ενεργοποίηση της επιλογής Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού. Το νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα παραμένει στον κάδο ώστε να μην τσαλακωθούν τα υφάσματα. Το πρόγραμμα πλύσης τελειώνει με νερό στον κάδο και η τελική φάση στυψίματος δεν πραγματοποιείται. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων. Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ξεκλειδώσει η πόρτα. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση: η συσκευή εκτελεί τη φάση στυψίματος και αδειάζει το νερό. Ενεργοποίηση της επιλογής Εξαιρετικά αθόρυβο. Όλες οι φάσεις στυψίματος (ενδιάμεσο στύψιμο και τελικό στύψιμο) καταστέλλονται και το πρόγραμμα τερματίζεται με νερό στον κάδο. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του τσαλακώματος. Επειδή το πρόγραμμα είναι πολύ αθόρυβο, είναι ιδανικό για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες όταν διατίθεται φθηνότερο τιμολόγιο ρεύματος. Σε ορισμένα προγράμματα, τα ξεβγάλματα πραγματοποιούνται με περισσότερο νερό. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για να μειωθεί το τσαλάκωμα των ρούχων. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ξεκλειδώσει η πόρτα. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση: η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάσματος. Η συσκευή αδειάζει το νερό αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες. 6.5 Λεκέδες/Πρόπλυση Πιέστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τη μία από τις δύο επιλογές ή και τις δύο επιλογές. Στην οθόνη εμφανίζεται η σχετική ένδειξη. Λεκέδες Ορίστε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε μια φάση κατά των λεκέδων σε ένα πρόγραμμα,

15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15 προκειμένου να γίνει επεξεργασία των πολύ λερωμένων ή λεκιασμένων ρούχων με προϊόν αφαίρεσης λεκέδων. Ρίξτε το προϊόν αφαίρεσης λεκέδων στη θήκη. Το προϊόν αφαίρεσης λεκέδων προστίθεται στην κατάλληλη φάση του προγράμματος πλύσης. Αυτή η επιλογή μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40 C. Πρόπλυση Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να προσθέσετε μια φάση πρόπλυσης στους 30 C πριν από τη φάση πλύσης. Αυτή η επιλογή συστήνεται για πολύ λερωμένα ρούχα, ειδικά εάν περιέχουν άμμο, σκόνη, λάσπη και άλλα στερεά σωματίδια. Αυτή η επιλογή μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος. 6.6 Επιπλέον Ξέβγαλμα Με αυτή την επιλογή μπορείτε να προσθέσετε έως και 3 ξεβγάλματα σύμφωνα με τα επιλεγμένα προγράμματα πλύσης. Χρήσιμη για άτομα με αλλεργίες στα απορρυπαντικά και σε περιοχές όπου το νερό είναι μαλακό. Η ένδειξη υποδεικνύει τον επιλεγμένο αριθμό ξεβγαλμάτων. Αυτή η επιλογή παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος. Εάν το πρόγραμμα Επιπλέον Ξέβγαλμα ρυθμιστεί ως προεπιλογή και επιλέξετε ένα συμβατό πρόγραμμα πλύσης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. Σε αυτή την περίπτωση, πατώντας το κουμπί Επιπλέον Ξέβγαλμα, μπορείτε να προσθέσετε μόνο ένα ξέβγαλμα. 6.7 Ατμός Plus Αυτή η επιλογή προσθέτει μια φάση ατμού, ακολουθούμενη από μια σύντομη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος στο τέλος του προγράμματος πλύσης. Η φάση ατμού μειώνει το τσαλάκωμα στα υφάσματα και διευκολύνει το σιδέρωμα. Η ένδειξη αναβοσβήνει στην οθόνη κατά τη διάρκεια της φάσης ατμού. Αυτή η επιλογή παρατείνει ελαφρώς τη διάρκεια του προγράμματος. Όταν το πρόγραμμα σταματήσει, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός μηδέν ένδειξη, η είναι σταθερά αναμμένη και η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει. Ο κάδος εκτελεί απαλές κινήσεις για περίπου 30 λεπτά για να διατηρήσει το όφελος του ατμού. Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί, οι κινήσεις προστασίας κατά του τσαλακώματος διακόπτονται και η πόρτα ξεκλειδώνει. Το μικρό φορτίο ρούχων διευκολύνει την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. 6.8 Εξοικονόμηση ενέργειας Ορίστε αυτή την επιλογή για ελαφρώς ή κανονικά λερωμένα ρούχα που πλένονται στους 30 C ή σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Η συσκευή μειώνει τη θερμοκρασία πλύσης και παρατείνει τον χρόνο πλύσης

16 16 για επίτευξη αποτελεσματικής πλύσης με εξοικονόμηση ενέργειας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. Εάν επιλέξετε το πρόγραμμα για Βαμβακερά στους 40 C ή 60 C, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. Αυτά είναι τα τυπικά προγράμματα για βαμβακερά, τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα σε ό,τι αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού. 6.9 Εξοικονόμηση Χρόνου Με αυτή την επιλογή μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος. Εάν τα ρούχα είναι κανονικά λερωμένα, συνιστάται να μειώσετε τον χρόνο του προγράμματος πλύσης. Αγγίξτε αυτό το κουμπί μία φορά για να μειώσετε τη διάρκεια. Σε περίπτωση μικρότερου φορτίου, αγγίξτε αυτό το κουμπί δύο φορές για να ρυθμίσετε ένα πολύ σύντομο πρόγραμμα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. Αυτή η επιλογή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της διάρκειας του προγράμματος Ατμός Κουμπί παράλειψης φάσης (Επιλογή) Αγγίζοντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ρυθμίσετε: Μόνο Ξέβγαλμα με το πρώτο άγγιγμα. Το πρόγραμμα πλύσης αρχίζει από τη 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 7.1 Πίνακας προγραμμάτων Προγράμματα πλύσης Πρόγραμμα Προγράμματα πλύσης Περιγραφή προγράμματος φάση ξεβγάλματος παραλείποντας τη φάση πλύσης. Όλες οι επιλογές ρυθμίσεων (εκτός του μόνιμου επιπλέον ξεβγάλματος) καταργούνται αυτόματα. Μόνο Στύψιμο με το δεύτερο άγγιγμα. Η συσκευή παραλείπει τη φάση πλύσης και ξεβγάλματος. Μόνο άδειασμα με το τρίτο άγγιγμα. Η συσκευή εκτελεί μόνο τη φάση αδειάσματος. Με το τέταρτο άγγιγμα η συσκευή προτείνει ξανά την προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος πλύσης Καθυστέρηση Έναρξης Με αυτή την επιλογή μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος σε μια ώρα που σας εξυπηρετεί περισσότερο. Αγγίξτε το κουμπί επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη καθυστέρηση. Ο χρόνος αυξάνεται σε βήματα των 30 έως και 90 λεπτών, καθώς και από 2 έως και 20 ώρες. Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη και ο επιλεγμένος χρόνος καθυστέρησης και η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση Έναρξη/Παύση Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσετε, να παύσετε ή να διακόψετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.

17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17 Πρόγραμμα Βαμβακερά Περιγραφή προγράμματος Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά. Κανονικά λερωμένα και λίγο λερωμένα. Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της Ετικέτας ενεργειακής κατανάλωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1061/2010, το πρόγραμμα Βαμβακερά στους 60 C και το πρόγραμμα Βαμβακερά στους 40 C με την επιλογή είναι αντίστοιχα το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60 C» και το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 40 C». Είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τον συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων. Η θερμοκρασία του νερού της φάσης πλύσης μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Συνθετικά Ευαίσθητα Μάλλινα/Μεταξωτά Συνθετικά υφάσματα ή ανάμικτα υφάσματα. Κανονικά λερωμένα. Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη, πολυεστέρας. Κανονικά λερωμένα. Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλένονται στο χέρι και ευαίσθητα υφάσματα με το σύμβολο «πλύσιμο στο χέρι». 1) Πρόγραμμα ατμού Ατμός Πρόγραμμα ατμού για βαμβακερά και συνθετικά είδη. Το πρόγραμμα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγνά ρούχα 2), όσο και για πλυμένα ρούχα, καθώς και για ρούχα που έχουν φορεθεί μόνο μία φορά. Αυτό το πρόγραμμα μειώνει το τσαλάκωμα και τις οσμές 3) και χαλαρώνει τις ίνες. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε γρήγορα τα ρούχα από τον κάδο. Μετά από ένα πρόγραμμα ατμού, το σιδέρωμα γίνεται χωρίς κόπο. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Εάν χρειάζεται, απομακρύνετε τους λεκέδες με πλύσιμο ή με χρήση τοπικού αφαιρετικού λεκέδων. Τα προγράμματα ατμού δεν εκτελούν κύκλους υγιεινής. Μην επιλέγετε το πρόγραμμα Ατμού με τους παρακάτω τύπους υφασμάτων: Ρούχα που δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Όλα τα ρούχα που περιέχουν πλαστικά, μεταλλικά, ξύλινα ή παρεμφερή στοιχεία. Προγράμματα πλύσης

18 18 Πρόγραμμα Αντιαλλεργικό 20 λεπτά - 3 kg Outdoor Περιγραφή προγράμματος Λευκά βαμβακερά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα αφαιρεί τους μικροοργανισμούς χάρη στη φάση πλύσης με τη θερμοκρασία να διατηρείται πάνω από τους 60 C για μερικά λεπτά. Αυτό βοηθάει στην απομάκρυνση μικροβίων, βακτηρίων, μικροοργανισμών και σωματιδίων. Μια φάση επιπλέον ξεβγάλματος διασφαλίζει τη σωστή απομάκρυνση των καταλοίπων απορρυπαντικού και γύρης/αλλεργιογόνων στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό η πλύση είναι περισσότερο αποτελεσματική. Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα λίγο λερωμένα ή που έχουν φορεθεί μόνο μία φορά. Συνθετικά αθλητικά υφάσματα. Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για απαλή πλύση μοντέρνων αθλητικών ρούχων όπως ρούχα γυμναστικής, ποδηλασίας ή τζόκινγκ και παρόμοια υφάσματα για εξωτερικές δραστηριότητες. Το συνιστώμενο φορτίο ρούχων είναι 2.5 kg. Για καλύτερα αποτελέσματα, μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κατάλοιπα μαλακτικού στη θήκη απορρυπαντικού. Αδιάβροχα υφάσματα, αδιάβροχα υφάσματα που αναπνέουν. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κύκλος αναζωογόνησης αδιάβροχων υφασμάτων, ειδικά προσαρμοσμένο για τη φροντίδα ρούχων με υδροφοβική επίστρωση η οποία τα καθιστά αδιάβροχα ή πιο ανθεκτικά στο νερό χάρη στη δράση εμποτισμού τους. Για να εκτελεστεί ο κύκλος αδιαβροχοποίησης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: Ρίξτε ένα ειδικό προϊόν συντήρησης για αδιάβροχα υφάσματα στη θήκη για το μαλακτικό. Μειώστε τον όγκο του φορτίου στο 1 kg. Για καλύτερα αποτελέσματα στην αναζωογόνηση των αδιάβροχων υφασμάτων, στεγνώστε τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρυθμίζοντας το πρόγραμμα στεγνώματος Outdoor. Πάπλωμα Μονές συνθετικές κουβέρτες, ρούχα με επένδυση, παπλώματα, μπουφάν με πούπουλα και παρόμοια είδη.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19 Πρόγραμμα Τζιν Περιγραφή προγράμματος Ρούχα από τζιν και υφάσματα από ζέρσεϊ. Κανονικά λερωμένα. Αυτό το πρόγραμμα εκτελεί μια φάση απαλού ξεβγάλματος, σχεδιασμένη για τζιν, η οποία μειώνει το ξεθώριασμα και αποτρέπει τη συσσώρευση υπολειμμάτων σκόνης απορρυπαντικού στις ίνες. 1) Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ο κάδος περιστρέφεται αργά εξασφαλίζοντας μια απαλή πλύση. Ενδέχεται να φαίνεται ότι ο κάδος δεν περιστρέφεται ή ότι δεν περιστρέφεται σωστά, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό για αυτό το πρόγραμμα. 2) Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα ατμού με στεγνά ρούχα, στο τέλος του κύκλου τα ρούχα θα είναι ελαφρώς υγρά. Στεγνώστε τα ρούχα σε απλώστρα για 10 λεπτά. 3) Το πρόγραμμα Ατμού δεν απομακρύνει τις πολύ έντονες οσμές. Θερμοκρασία, μέγιστη ταχύτητα στυψίματος και μέγιστο φορτίο προγραμμάτων Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος Ταχύτητες στυψίματος Μέγιστο φορτίο Βαμβακερά 40 C 95 C - Κρύο 1400 σ.α.λ σ.α.λ σ.α.λ. 10 kg Συνθετικά 40 C 60 C - Κρύο 1200 σ.α.λ σ.α.λ σ.α.λ. 4 kg Ευαίσθητα 40 C 40 C - Κρύο 1200 σ.α.λ σ.α.λ σ.α.λ. 4 kg Μάλλινα/Μεταξωτά 40 C 40 C - Κρύο 1200 σ.α.λ σ.α.λ σ.α.λ. 1.5 kg Ατμός kg Αντιαλλεργικό 60 C 1400 σ.α.λ σ.α.λ σ.α.λ. 10 kg 20 λεπτά - 3 kg 30 C 40 C - 30 C 1200 σ.α.λ σ.α.λ σ.α.λ. 3 kg Outdoor 30 C 40 C - Κρύο 1200 σ.α.λ σ.α.λ σ.α.λ. 2.5 kg 1) 1 kg 2) Πάπλωμα 40 C 60 C - 30 C 800 σ.α.λ. 800 σ.α.λ σ.α.λ. 3 kg

20 20 Πρόγραμμα Προεπιλεγμένη θερμοκρασία Εύρος θερμοκρασίας Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος Ταχύτητες στυψίματος Μέγιστο φορτίο Τζιν 40 C 60 C - Κρύο 1200 σ.α.λ σ.α.λ σ.α.λ. 10 kg 1) Πρόγραμμα πλύσης. 2) Πρόγραμμα πλύσης και φάση αδιαβροχοποίησης. Συμβατότητα επιλογών προγραμμάτων Βαμβακερά Συνθετικά Ευαίσθητα Μάλλινα/Μεταξωτά Ατμός Αντιαλλεργικό 20 λεπτά - 3 kg Outdoor Πάπλωμα Τζιν Στύψιμο Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού Πολύ αθόρυβο Λεκέδες 1) Πρόπλυση Επιπλέον Ξέβγαλμα Εξοικονόμηση ενέργειας 2) Εξοικονόμηση Χρόνου 3) Μόνο Ξέβγαλμα Μόνο Στύψιμο Μόνο άδειασμα

21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21 Βαμβακερά Συνθετικά Ευαίσθητα Μάλλινα/Μεταξωτά Ατμός Αντιαλλεργικό 20 λεπτά - 3 kg Outdoor Πάπλωμα Τζιν Καθυστέρηση Έναρξης Ατμός Plus 1) Απαλό Plus 1) Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40 C. 2) Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 30 C. 3) Αν επιλέξετε τη μικρότερη διάρκεια, συνιστάται η μείωση του μεγέθους του φορτίου. Μπορείτε να φορτώσετε πλήρως τη συσκευή, αλλά τα αποτελέσματα της πλύσης μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιητικά. 7.2 Woolmark Apparel Care - Μπλε Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων προϊόντων με σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του παρόντος πλυντηρίου ρούχων. Ακολουθείτε την ετικέτα του προϊόντος για το στέγνωμα και για τις άλλες οδηγίες πλύσης. M1230 Στο Η.Β., την Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ και την Ινδία, το σύμβολο Woolmark είναι σήμα πιστοποίησης. Ο κύκλος πλυσίματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει εγκριθεί από την The 8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ 1. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι πείροι μεταφοράς έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευή. 2. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι διαθέσιμη και η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή. 3. Ρίξτε 2 λίτρα νερού στη θήκη απορρυπαντικού με τη σήμανση. Έτσι ενεργοποιείται το σύστημα αδειάσματος. 4. Ρίξτε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού με τη σήμανση. 5. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα για βαμβακερά στη

22 22 μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς να τοποθετήσετε ρούχα στον κάδο. 9. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ 9.1 Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά να παίζουν με το χειριστήριο. Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, αγγίξτε ταυτόχρονα τα κουμπιά και, μέχρι η ένδειξη να ανάψει/σβήσει στην οθόνη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή: Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/ Παύση: όλα τα κουμπιά και ο διακόπτης επιλογής προγράμματος απενεργοποιούνται (εκτός από το κουμπί Ενεργ./Απενεργ.). Πριν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/ Παύση: η συσκευή δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Η συσκευή διατηρεί αυτή την επιλογή μέχρι να την απενεργοποιήσετε. 9.2 Ηχητικά σήματα Αυτή η συσκευή διαθέτει διαφορετικά ηχητικά σήματα τα οποία ενεργοποιούνται όταν: Ενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός σύντομος ήχος). Απενεργοποιείτε τη συσκευή (ειδικός σύντομος ήχος). Αγγίζετε τα κουμπιά (ήχος κλικ). Ορίζετε μια λανθασμένη επιλογή (3 σύντομοι ήχοι). Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται (σειρά ήχων για περίπου 2 λεπτά). Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία (σειρά σύντομων ήχων για περίπου 5 λεπτά). Για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων, αγγίξτε Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν ρύποι από τον κάδο. ταυτόχρονα τα κουμπιά και για περίπου 6 δευτερόλεπτα. Αν απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα, αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν όταν η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. 9.3 Μόνιμο Επιπλέον Ξέβγαλμα Με την επιλογή αυτή μπορείτε να έχετε μόνιμα ενεργοποιημένο το επιπλέον ξέβγαλμα όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα. Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, αγγίξτε ταυτόχρονα το κουμπί και το κουμπί, μέχρι να ανάψει/σβήσει η αντίστοιχη ένδειξη. Αυτή η επιλογή προσθέτει δύο ξεβγάλματα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. 9.4 Απαλό Plus Ορίστε την επιλογή Απαλό Plus για να βελτιστοποιηθεί η διανομή του μαλακτικού και να βελτιωθεί η απαλότητα των υφασμάτων. Αυτή η επιλογή παρατείνει ελαφρώς τη διάρκεια του προγράμματος. Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, αγγίξτε ταυτόχρονα το κουμπί και το κουμπί, μέχρι η ένδειξη να ανάψει/ σβήσει πάνω από την ένδειξη.

23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια Ενεργοποίηση της συσκευής 1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. 2. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. 3. Πιέστε το κουμπί Ενεργ./Απενεργ. για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ακούγεται ένας σύντομος ήχος (εάν είναι ενεργοποιημένοι οι ήχοι). Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος ρυθμίζεται αυτόματα στο πρόγραμμα Βαμβακερά. Στην οθόνη εμφανίζεται το μέγιστο φορτίο, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία, η μέγιστη ταχύτητα στυψίματος, οι ενδείξεις των φάσεων που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα και η διάρκεια του κύκλου Φόρτωση των ρούχων 1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. 2. Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον κάδο. 3. Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Φροντίστε να μην προσθέσετε πάρα πολλά ρούχα μέσα στον κάδο. 4. Κλείστε καλά την πόρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα ανάμεσα στο λάστιχο στεγανοποίησης και την πόρτα. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού ή πρόκλησης ζημιάς στα ρούχα Προσθήκη του απορρυπαντικού και των προσθετικών πλύσης Θήκη για τη φάση πρόπλυσης και το πρόγραμμα μουλιάσματος. Θήκη για τη φάση πλύσης. Θήκη για υγρά προσθετικά πλύσης (μαλακτικό, προϊόντα κολλαρίσματος). Μέγιστο επίπεδο ποσότητας υγρών προσθετικών. Θήκη για το αφαιρετικό λεκέδων. Πτυσσόμενο κάλυμμα για απορρυπαντικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία των απορρυπαντικών προϊόντων, αλλά συνιστούμε να μην υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο ( ). Ωστόσο, αυτή η ποσότητα εγγυάται τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης.

24 24 Μετά από ένα κύκλο πλύσης, εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού από τη θήκη απορρυπαντικού Έλεγχος της θέσης του κλαπέτου 1. Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι να σταματήσει. 2. Πιέστε τον μοχλό προς τα κάτω για να αφαιρέσετε τη θήκη Για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη, στρέψτε το κλαπέτο προς τα πάνω. 2 Με το κλαπέτο στη θέση ΚΑΤΩ: Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με ζελατινώδη ή παχύρρευστη υφή. Μην τοποθετείτε περισσότερο υγρό απορρυπαντικό από το όριο που υποδεικνύεται στο κλαπέτο. Μην επιλέγετε τη φάση πρόπλυσης. Μην επιλέγετε τη λειτουργία καθυστέρησης έναρξης. 5. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού. 6. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού. 4. Για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε υγρή μορφή, στρέψτε το κλαπέτο προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το κλαπέτο δεν δημιουργεί εμπόδιο κατά το κλείσιμο της θήκης.

25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ρύθμιση ενός προγράμματος 1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. Θα ανάψει η ένδειξη του σχετικού προγράμματος. Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση αναβοσβήνει. Στην οθόνη εμφανίζεται το μέγιστο δηλωμένο φορτίο για το πρόγραμμα, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία, η μέγιστη ταχύτητα στυψίματος, οι ενδείξεις των φάσεων πλύσης (όταν είναι διαθέσιμες) και μια ενδεικτική διάρκεια του προγράμματος. 2. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή/και την ταχύτητα στυψίματος, αγγίξτε τα σχετικά κουμπιά. 3. Εάν θέλετε, ορίστε μία ή περισσότερες επιλογές αγγίζοντας τα σχετικά κουμπιά. Οι σχετικές ενδείξεις ανάβουν στην οθόνη και οι δεδομένες πληροφορίες αλλάζουν ανάλογα. Σε περίπτωση που μια επιλογή δεν είναι δυνατή, δεν ανάβει καμία ένδειξη και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα Έναρξη ενός προγράμματος Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η σχετική ένδειξη σταματάει να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη. Στην οθόνη, η ένδειξη της φάσης λειτουργίας αρχίζει να αναβοσβήνει και η ένδειξη μέγιστου φορτίου σβήνει. Το πρόγραμμα ξεκινά και η πόρτα κλειδώνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. Η αντλία αδειάσματος μπορεί να λειτουργεί για λίγο πριν από την πλήρωση της συσκευής με νερό. χρόνος καθυστέρησης. Ανάβει η ένδειξη. 2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει. Η εκτίμηση της λειτουργίας PROSENSE ξεκινά στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης. Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης αφού έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης: 1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη. 3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/ Παύση για να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα. Αλλαγή της καθυστέρησης έναρξης αφού έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση Για να αλλάξετε την καθυστέρηση έναρξης: 1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να θέσετε τη συσκευή σε παύση. Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 2. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης. 3. Αγγίξτε ξανά το κουμπί Έναρξη/ Παύση για να ξεκινήσει η νέα αντίστροφη μέτρηση Έναρξη προγράμματος με καθυστέρηση έναρξης 1. Αγγίξτε το κουμπί Καθυστέρηση Έναρξης επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός

26 Ανίχνευση φορτίου ProSense Η διάρκεια του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη αναφέρεται σε ένα μεσαίο/ μεγάλο μέγεθος φορτίου. Αφού αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση, η ένδειξη του μέγιστου δηλωμένου φορτίου σβήνει, η ένδειξη αναβοσβήνει και η λειτουργία ProSense αρχίζει την ανίχνευση του φορτίου ρούχων: 1. Η συσκευή ανιχνεύει το φορτίο μέσα στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα: η ένδειξη και οι κουκίδες του χρόνου αναβοσβήνουν, ο κάδος περιστρέφεται για λίγο. 2. Στο τέλος της ανίχνευσης φορτίου, η ένδειξη σβήνει και οι κουκίδες του χρόνου σταματούν να αναβοσβήνουν. Η διάρκεια του προγράμματος θα προσαρμοστεί ανάλογα και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Αφού περάσουν ακόμα 30 δευτερόλεπτα, ξεκινάει η παροχή νερού. Στο τέλος της ανίχνευσης φορτίου, σε περίπτωση υπερφορτωμένου κάδου, η ένδειξη οθόνη: αναβοσβήνει στην Σε αυτή την περίπτωση, για 30 δευτερόλεπτα, είναι δυνατή η παύση της συσκευής και η αφαίρεση των παραπάνω ρούχων. Αφού αφαιρέσετε τα παραπάνω ρούχα, αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ξανά. Η φάση ProSense μπορεί να επαναληφθεί έως και τρεις φορές (βλ. σημείο 1). Σημαντικό! Εάν η ποσότητα των ρούχων δεν μειωθεί, το πρόγραμμα πλύσης ξεκινά, παρά την υπερφόρτωση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι δυνατό να διασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης. Περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος, η διάρκειά του μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον βαθμό απορρόφησης νερού των υφασμάτων. Η ανίχνευση ProSense διεξάγεται μόνο με τα πλήρη προγράμματα πλύσης (όπου δεν είναι επιλεγμένη η παράλειψη φάσης) Ενδείξεις φάσης προγράμματος Όταν το πρόγραμμα ξεκινά, η ένδειξη της εκτελούμενης φάσης αναβοσβήνει και οι ενδείξεις των άλλων φάσεων παραμένουν σταθερά αναμμένες. Π.χ. εκτελείται η φάση πλύσης ή πρόπλυσης:. Όταν η φάση τελειώσει, η σχετική ένδειξη σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένη. Η ένδειξη της επόμενης φάσης αρχίζει να αναβοσβήνει. Π.χ. εκτελείται η φάση ξεβγάλματος:. Εάν επιλέξετε το Ατμός Plus, εμφανίζονται οι ενδείξεις της φάσης ατμού. Εκτελείται η φάση ατμού:. Εκτελείται η φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος: Διακοπή ενός προγράμματος και αλλαγή των επιλογών Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, μπορείτε να αλλάξετε μόνο ορισμένες επιλογές: 1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η σχετική ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αλλάξτε τις επιλογές. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην οθόνη αλλάζουν ανάλογα. 3. Αγγίξτε πάλι το κουμπί Έναρξη/ Παύση. Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζει Ακύρωση ενός προγράμματος που εκτελείται 1. Πιέστε το κουμπί Ενεργ./Απενεργ. για να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 2. Πιέστε ξανά το κουμπί Ενεργ./ Απενεργ. για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης. Εάν η φάση ProSense διεξάγεται ήδη και η παροχή νερού έχει ήδη ξεκινήσει, το νέο πρόγραμμα ξεκινά χωρίς επανάληψη της φάσης ProSense. Το νερό και το απορρυπαντικό δεν αδειάζουν προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη. Στην οθόνη εμφανίζεται η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος, η οποία ενημερώνεται περίπου 20 λεπτά μετά από την έναρξη του νέου προγράμματος Άνοιγμα της πόρτας Εάν η θερμοκρασία και η στάθμη του νερού στον κάδο είναι πολύ ψηλά ή/και ο κάδος ακόμα περιστρέφεται, δεν είναι δυνατόν να ανοίξετε την πόρτα. Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης, η πόρτα της συσκευής είναι κλειδωμένη. 1. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Στην οθόνη, η σχετική ένδειξη ασφάλισης πόρτας σβήνει. 2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα. 3. Κλείστε την πόρτα και αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Το πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης επανεκκινούνται Τέλος του προγράμματος Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η συσκευή σταματά αυτόματα. Τα ηχητικά σήματα τίθενται σε λειτουργία (εάν είναι ενεργοποιημένα). Στην οθόνη, όλες οι ενδείξεις των φάσεων πλύσης σταθεροποιούνται και στην περιοχή του χρόνου εμφανίζεται η ένδειξη. Η ένδειξη του κουμπιού Έναρξη/Παύση σβήνει. Η πόρτα ξεκλειδώνει και η ένδειξη σβήνει. 1. Πιέστε το κουμπί Ενεργ./Απενεργ. για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πέντε λεπτά μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στην οθόνη εμφανίζεται το τέλος του τελευταίου επιλεγμένου προγράμματος. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο. 2. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή. 3. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος. 4. Αφήστε την πόρτα και τη θήκη απορρυπαντικού ελαφρώς ανοιχτά για την αποτροπή σχηματισμού μυκήτων και δυσάρεστων οσμών. 5. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού Άδειασμα του νερού μετά την ολοκλήρωση του κύκλου Εάν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια επιλογή που δεν αδειάζει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αλλά:

28 28 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη, η ένδειξη της επιλογής ή και η ένδειξη κλειδωμένης πόρτας. Η ένδειξη της εκτελούμενης φάσης αναβοσβήνει. Ο κάδος εξακολουθεί να περιστρέφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αποτροπή τσαλακώματος των ρούχων. Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ανοίξετε την πόρτα: 1. Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε το κουμπί Στύψιμο για να μειώσετε την ταχύτητα στυψίματος που προτείνεται από τη συσκευή. 2. Αγγίξτε το κουμπί Έναρξη/Παύση: Εάν έχετε ρυθμίσει, η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει. Εάν έχετε ρυθμίσει, η συσκευή μόνο αδειάζει το νερό. Η ένδειξη της επιλογής ή σβήνει, ενώ η ένδειξη αναβοσβήνει και στη συνέχεια σβήνει. 3. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και η ένδειξη κλειδωμένης πόρτας σβήσει, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. 4. Πιέστε το κουμπί Ενεργ./Απενεργ. για μερικά δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 11. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή αδειάζει το νερό αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες Επιλογή αναμονής Η λειτουργία αναμονής απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν: Δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 5 λεπτά πριν αγγίξετε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Πιέστε το κουμπί Ενεργ./Απενεργ. για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης Πιέστε το κουμπί Ενεργ./Απενεργ. για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Η οθόνη εμφανίζει το τέλος του τελευταία επιλεγμένου προγράμματος. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο. Αν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα ή μια λειτουργία που ολοκληρώνεται με παραμονή νερού στον κάδο, η λειτουργία αναμονής δεν απενεργοποιεί τη συσκευή ώστε να σας υπενθυμίσει να αδειάσετε τον κάδο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια Φορτίο ρούχων Χωρίστε τα ρούχα σε: λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα. Τηρείτε τις οδηγίες πλύσης στις ετικέτες των ρούχων. Μην πλένετε λευκά και χρωματιστά ρούχα μαζί. Ορισμένα χρωματιστά ρούχα μπορεί να ξεθωριάσουν κατά την πρώτη πλύση. Σας συνιστούμε να τα πλένετε χωριστά τις πρώτες δύο φορές. Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα φερμουάρ, τις κόπιτσες και τα κουμπιά. Δένετε τις ζώνες. Αδειάζετε τις τσέπες και ξεδιπλώνετε τα ρούχα. Πλένετε τα ρούχα με πολλές στρώσεις, τα μάλλινα και τα ρούχα με στάμπες από την ανάποδη. Κάνετε προεργασία αφαίρεσης των δύσκολων λεκέδων. Χρησιμοποιείτε ειδικό απορρυπαντικό για τους δύσκολους λεκέδες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με τις κουρτίνες. Αφαιρείτε τα γαντζάκια και

29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29 τοποθετείτε τις κουρτίνες σε δίχτυ πλυσίματος ή σε μαξιλαροθήκη. Μην πλένετε ρούχα χωρίς στρίφωμα ή ρούχα με σκισίματα. Για μικρά ή/και ευαίσθητα υφάσματα, χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυσίματος (π.χ. σουτιέν με μπανέλες, ζώνες, καλσόν, κ.λπ.). Όταν το φορτίο είναι πολύ μικρό, μπορεί να προκληθούν προβλήματα ισορροπίας κατά τη φάση στυψίματος, με αποτέλεσμα τον υπερβολικό κραδασμό. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό: a. διακόψτε το πρόγραμμα και ανοίξτε την πόρτα (ανατρέξτε στην ενότητα «Άνοιγμα της πόρτας ενώ είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης»), b. κατανείμετε ξανά τα ρούχα στον κάδο με το χέρι έτσι ώστε να γίνει ομοιόμορφη κατανομή τους στον κάδο, c. πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Η φάση στυψίματος συνεχίζει Επίμονοι λεκέδες Για μερικούς λεκέδες δεν αρκεί το νερό και το απορρυπαντικό. Συνιστούμε να κάνετε προεργασία αφαίρεσης αυτών των λεκέδων πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο. Διατίθενται ειδικά αφαιρετικά λεκέδων. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό για τον τύπο του λεκέ και του υφάσματος Απορρυπαντικά και άλλες επεξεργασίες Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και άλλες επεξεργασίες κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο ρούχων: απορρυπαντικά σε σκόνη για κάθε τύπο υφάσματος, απορρυπαντικά σε σκόνη για ευαίσθητα υφάσματα (μέγ. θερμοκρασία 40 C) και μάλλινα, απορρυπαντικά σε υγρή μορφή, κατά προτίμηση για προγράμματα πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία (μέγ. θερμοκρασία 60 C), για κάθε τύπο υφάσματος ή ειδικά μόνο για μάλλινα. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους απορρυπαντικών. Για την προστασία του περιβάλλοντος, μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από τη συνιστώμενη. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων χωρίς να υπερβαίνετε το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο ( ). Χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα προϊόντα για τον τύπο και το χρώμα των ρούχων, τη θερμοκρασία του προγράμματος πλύσης και τον βαθμό λερώματος Οικολογικές συμβουλές Για την πλύση κανονικά λερωμένων ρούχων, χρησιμοποιείτε προγράμματα χωρίς φάση πρόπλυσης. Περιμένετε πάντα έως ότου συμπληρωθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ρούχων, για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης. Εάν κάνετε προεργασία αφαίρεσης των λεκέδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αφαιρετικό λεκέδων όταν επιλέγετε κάποιο πρόγραμμα με χαμηλή θερμοκρασία. Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στο οικιακό σας σύστημα, ώστε να χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σκληρότητα νερού» Σκληρότητα νερού Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων. Σε περιοχές όπου η σκληρότητα του νερού είναι χαμηλή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό. Για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης. Χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα αποσκληρυντή νερού. Τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.

30 ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια Εξωτερικό καθάρισμα Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ήπιο σαπούνι και χλιαρό νερό. Σκουπίζετε καλά όλες τις επιφάνειες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή χημικά προϊόντα Αφαίρεση αλάτων Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων. Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για άλατα. Τα συνηθισμένα απορρυπαντικά περιέχουν ήδη ουσίες αποσκλήρυνσης του νερού, αλλά συνιστούμε κατά διαστήματα να εκτελείτε έναν κύκλο με άδειο κάδο και κάποιο αποσκληρυντικό νερού. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος Πλύση συντήρησης Η επαναλαμβανόμενη και παρατεταμένη χρήση προγραμμάτων χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει επικαθήσεις απορρυπαντικού, υπολείμματα χνουδιών, ανάπτυξη βακτηρίων και σχηματισμό μικροοργανισμών στο εσωτερικό του κάδου. Έτσι μπορεί να δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές και μύκητες. Για την εξάλειψη αυτών των επικαθήσεων και την υγιεινή του εσωτερικού τμήματος της συσκευής, εκτελείτε τακτικά μια πλύση συντήρησης (τουλάχιστον μία φορά το μήνα): 1. Βγάλτε όλα τα ρούχα από τον κάδο. 2. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα για βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία με μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε μορφή σκόνης Λάστιχο πόρτας Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό τμήμα Καθάρισμα του κάδου Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για την αποφυγή συγκέντρωσης σωματιδίων σκουριάς. Για έναν πλήρη καθαρισμό: 1. Καθαρίζετε τον κάδο με ειδικά προϊόντα για ανοξείδωτο ατσάλι. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος. 2. Θέστε σε λειτουργία ένα σύντομο πρόγραμμα για βαμβακερά σε υψηλή θερμοκρασία, με άδειο κάδο και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη, για να ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού Για την αποφυγή πιθανών επικαθίσεων ξηρού απορρυπαντικού ή πηγμένου μαλακτικού ή/και τον σχηματισμό μούχλας στο συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού, σε αραιά διαστήματα ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία καθαρισμού: 1. Ανοίξτε το συρτάρι. Πιέστε την αρπάγη προς τα κάτω όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και τραβήξτε το προς τα έξω.

L7FEE49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

L7FEE49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL L7FEE49S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...10 5.

Διαβάστε περισσότερα

L7FEE49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

L7FEE49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL L7FEE49S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...10 5. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L7FEC41S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

L7FEC41S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL L7FEC41S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...5 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...11 5. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

LAVAMAT 68070FL LAVAMAT 68271VFL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

LAVAMAT 68070FL LAVAMAT 68271VFL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL LAVAMAT 68070FL LAVAMAT 68271VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 39 Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 39 Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 39 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG41S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat rufe USER MANUAL

L6FBG41S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat rufe USER MANUAL L6FBG41S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat rufe USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

LAVAMAT 74272TL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

LAVAMAT 74272TL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL LAVAMAT 74272TL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZWF 81263W EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 61460TL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 61460TL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 61460TL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép USER MANUAL

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép USER MANUAL L6FBI48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL L6FBI48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L9FEC49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

L9FEC49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL L9FEC49S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...11 5. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L 72272 FL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...7 5.

Διαβάστε περισσότερα

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 38 Mosógép USER MANUAL

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 38 Mosógép USER MANUAL L6FBI48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 38 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

EWS 1274 SAU. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης

EWS 1274 SAU. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης EWS 1274 SAU EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων Használati útmutató Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων Használati útmutató Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL HU USER MANUAL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων Használati útmutató Mosógép 2 40 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

LTX7E272G. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

LTX7E272G. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL LTX7E272G EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L 87490 FL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...7 5.

Διαβάστε περισσότερα

L7WBE69S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL

L7WBE69S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL L7WBE69S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...7 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12

Διαβάστε περισσότερα

EW6F341S. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης

EW6F341S. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης EW6F341S EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ... 10 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L WD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L WD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 87695 WD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 7 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...8

Διαβάστε περισσότερα

L7WBG68W. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL

L7WBG68W. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL L7WBG68W EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...7 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12

Διαβάστε περισσότερα

L8WBC61S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL

L8WBC61S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL L8WBC61S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...7 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12

Διαβάστε περισσότερα

L9WBC61B. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL

L9WBC61B. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL L9WBC61B EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...8 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...13

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 76680 NWD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...7 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και TVÄTTAD GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 87695 NWD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 7 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...8

Διαβάστε περισσότερα

L FL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

L FL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ L 87490 FL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ 6 7 ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 7 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 8 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ 13 ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

L WD EL Οδηγίες Χρήσης

L WD EL Οδηγίες Χρήσης L 87695 WD EL Οδηγίες Χρήσης 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 76680 NWD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ... 9

Διαβάστε περισσότερα

L FL L FL. EL Οδηγίες Χρήσης

L FL L FL. EL Οδηγίες Χρήσης L 76285 FL L 76482 FL EL Οδηγίες Χρήσης 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

EW7W468W. EL Πλυντήριο στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης

EW7W468W. EL Πλυντήριο στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης EW7W468W EL Πλυντήριο στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...8 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12 5.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L HWD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L HWD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 99695 HWD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 8 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

L BI EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων. PT Manual de instruções Máquina de lavar USER MANUAL

L BI EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων. PT Manual de instruções Máquina de lavar USER MANUAL L 82470 BI EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων 2 PT Manual de instruções Máquina de lavar 38 USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................

Διαβάστε περισσότερα

LAVAMAT BI EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT MÁQUINA DE LAVAR MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

LAVAMAT BI EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT MÁQUINA DE LAVAR MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 LAVAMAT 82470 BI EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT MÁQUINA DE LAVAR MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 8 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση κύκλου πλυσίματος Πίνακας ελέγχου Ενδεικτικές λυχνίες ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης) παέχονται σε μεμονωμένα κεφάλαια των Οδηγιών χρήσης. Διαχωρισμός ρούχων ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709151515 Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο

Διαβάστε περισσότερα

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. WHT914LSIN νέο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209483 Χωρητικότητα 9 κιλά Μοτέρ Inverter Αυτόματο μεταβλητό

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560

Μέγ , ελάχ. 550 ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ ελάχ. 560 x2 90 C 540 345 97 20 473 595 Μέγ 89 537 572 5,5 6 4 538 595 ελάχ. 550 ελάχ. 550 ελάχ. 500 600 30 ελάχ. 560 ελάχ. 500 ελάχ. 560 583 + 2 30 5 = = ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2 3 5 6 7 8 10 11 20 21 22 23 24 25 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 2 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 2 2013-11-19 오후 12:34:31 3 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd

Διαβάστε περισσότερα

WHT1114LSIN. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο

WHT1114LSIN. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209490 4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά. Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

WMFABNE1 νέο. 50's style retro

WMFABNE1 νέο. 50's style retro WMFABNE1 νέο Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Μαύρο. A+B Κλάση 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα HT-ST750.14 Οδηγίες Χρήσης Aγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα http://www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 35

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 35 RENLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Pralka

Πλυντήριο ρούχων Pralka EL Οδηγίες Χρήσης 2 PL Instrukcja obsługi 31 Πλυντήριο ρούχων Pralka ZWI 71201 WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια _ 3 Περιγραφή προϊόντος _ 5 Πίνακας χειριστηρίων _

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Στεγνωτήριο LAVATHERM 76280AC

Οδηγίες Χρήσης Στεγνωτήριο LAVATHERM 76280AC EL Οδηγίες Χρήσης Στεγνωτήριο LAVATHERM 76280AC 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 7 4. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ... 8 5. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Personal Sports Blender D1202

Personal Sports Blender D1202 Personal Sports Blender D1202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα