L WD EL Οδηγίες Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L WD EL Οδηγίες Χρήσης"

Transcript

1 L WD EL Οδηγίες Χρήσης

2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ - ΜΌΝΟ ΠΛΎΣΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ - ΜΌΝΟ ΣΤΈΓΝΩΜΑ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ - ΠΛΎΣΗ ΚΑΙ ΣΤΈΓΝΩΜΑ ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να: βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης: καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς. Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας. Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Περιβαλλοντικές πληροφορίες Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή. Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

4 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Τηρείτε τον μέγιστο όγκο φορτίου των 9 kg (ανατρέξτε στην ενότητα «Πίνακας προγραμμάτων»). Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. Η πίεση του νερού λειτουργίας (ελάχιστη και μέγιστη) πρέπει να είναι μεταξύ 0,5 bar (0,05 MPa) και 8 bar (0,8 MPa) Τα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση της συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να παρεμποδίζονται από τυχόν ύπαρξη χαλιού. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού, χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων που την συνοδεύουν. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων. 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 2.1 Εγκατάσταση Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους πείρους μεταφοράς. Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς. Όταν μετακινήσετε ξανά τη συσκευή, πρέπει να ακινητοποιήσετε τον κάδο. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη από 0 C ή στον οποίον εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο επάνω στο οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η πόρτα της δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5 Ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος μεταξύ της συσκευής και της μοκέτας. Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Εάν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το κέντρο σέρβις. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας. Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της ΕΟΚ. Σύνδεση νερού Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους σωλήνες νερού. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων που την συνοδεύουν. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων. Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε καινούργιους σωλήνες ή σωλήνες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει. Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές. 2.2 Χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της συσκευής. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε οικιακό περιβάλλον. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά. Μην αγγίζετε το γυαλί της πόρτας όταν βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Το γυαλί μπορεί να είναι ζεστό. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μεταλλικά αντικείμενα από τα ρούχα. Η τελευταία φάση του κύκλου στεγνώματος εκτελείται χωρίς θερμότητα (ψυχρός κύκλος), προκειμένου τα ρούχα να μην υποστούν φθορά. Εάν διακόψετε τη συσκευή πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, αφαιρέστε και απλώστε αμέσως όλα τα ρούχα, ώστε να μπορεί να διαχυθεί η θερμότητα. Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτικό ή παρόμοια προϊόντα, ακολουθείτε τις οδηγίες στη συσκευασία. Σκουπίζετε τα χνούδια που έχουν συσσωρευτεί γύρω από τη συσκευή. Μη στεγνώνετε φθαρμένα ρούχα τα οποία περιέχουν πληρωτικά υλικά. Μη στεγνώνετε είδη, όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ), σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα και αντικείμενα με αντιολισθητική βάση από ελαστικό. Πριν στεγνώσετε ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κερί και καθαριστικά κεριού, πλύνετέ τα σε καυτό νερό με πρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού.

6 6 Μη στεγνώνετε ρούχα που έχουν καθαριστεί με βιομηχανικά χημικά. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν ξεχαστεί αναπτήρες ή σπίρτα μέσα στις τσέπες των ρούχων. Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες στην ετικέτα του υφάσματος. Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στη συσκευή. Όταν πλένετε τα ρούχα σας με προϊόν αφαίρεσης λεκέδων, θα πρέπει να εκτελείτε έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος πριν εκκινήσετε τη συσκευή. Τα πλαστικά αντικείμενα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα. Αν χρησιμοποιήσετε μπάλα απορρυπαντικού, αφαιρέστε την πριν ρυθμίσετε το πρόγραμμα στεγνώματος. Μη χρησιμοποιείτε μπάλα απορρυπαντικού όταν επιλέγετε πρόγραμμα χωρίς διακοπή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής. Μην κάθεστε ή ακουμπάτε στην ανοιχτή πόρτα της συσκευής. Τηρείτε το μέγιστο όγκο φορτίου. Μη στεγνώνετε στη συσκευή ρούχα που στάζουν. 2.3 Φροντίδα και καθάρισμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής. Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα της συσκευής. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. 2.4 Απόρριψη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή.

7 3. ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7 Διαστάσεις Πλάτος / Ύψος / Βάθος 600 / 850 / 605 mm Συνολικό βάθος Ηλεκτρική σύνδεση: Τάση Συνολική ισχύς Ασφάλεια Συχνότητα Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στερεών σωματιδίων και υγρασίας που βεβαιώνεται από το προστατευτικό κάλυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία κατά της υγρασίας 640 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 Πίεση παροχής νερού Ελάχιστη 0,5 bar (0,05 MPa) Μέγιστη 8 bar (0,8 MPa) Παροχή νερού 1) Κρύο νερό Μέγιστο φορτίο πλύσης Βαμβακερά 9 kg Μέγιστο φορτίο στεγνώματος Βαμβακερά 7 kg Συνθετικά 3 kg Ταχύτητα στυψίματος Μέγιστη 1600 στροφές/λεπτό 1) Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σε βρύση νερού με σπείρωμα 3/4''. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Καπάκι 2 Θήκη απορρυπαντικού 3 Πίνακας χειριστηρίων 4 Λαβή πόρτας 5 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών Αντλία αδειάσματος 7 Πόδια οριζοντίωσης της συσκευής 8 Σωλήνας αδειάσματος νερού 9 Βαλβίδα παροχής νερού 10 Καλώδιο ρεύματος

8 Πείροι μεταφοράς 12 Πόδια οριζοντίωσης της συσκευής 4.1 Εξαρτήματα Διάταξη ασφάλειας για τα παιδιά Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη συσκευή, δεν μπορείτε να κλείσετε την πόρτα. Έτσι αποτρέπεται ο εγκλεισμός παιδιών ή κατοικίδιων μέσα στον κάδο. Για να ενεργοποιήσετε τη διάταξη, στρέψτε την δεξιόστροφα, μέχρι η εγκοπή να έρθει σε οριζόντια θέση. Για να απενεργοποιήσετε τη διάταξη, 3 1 Κλειδί Για την αφαίρεση των πείρων μεταφοράς. 2 Πλαστικά πώματα Για τη φραγή των οπών στο πίσω μέρος της συσκευής, μετά από την αφαίρεση των πείρων μεταφοράς. 3 Σωλήνας παροχής προστασίας από υπερχείλιση Για την αποτροπή πιθανής διαρροής. 4 Πλαστικός οδηγός σωλήνα Για τη στερέωση του σωλήνα αδειάσματος στο άκρο του νιπτήρα. στρέψτε την αριστερόστροφα, μέχρι η εγκοπή να έρθει σε κατακόρυφη θέση. 5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ECO SUPER ECO Non Stop 60 Min. 20 Min. - 3 kg 4 5 On/Off / Πλήκτρο Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off) 2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος

9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9 3 Οθόνη 4 Πλήκτρο αυτόματου στεγνώματος 5 Πλήκτρο χρόνου στεγνώματος 6 Πλήκτρο έναρξης/παύσης 7 Πλήκτρο καθυστέρησης έναρξης 8 Πλήκτρο Εξοικονόμηση χρόνου 9 Πλήκτρο επιπλέον ξεβγάλματος 10 Πλήκτρο Λεκέδες/Πρόπλυση: Λεκέδες Πρόπλυση 11 Πλήκτρο μείωσης ταχύτητας στυψίματος 12 Πλήκτρο θερμοκρασίας 5.1 Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης 1 Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, ακούγεται ένας ήχος. Η λειτουργία AUTO Stand-by απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας: Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για 5 λεπτά πριν πατήσετε το πλήκτρο 6. Όλες οι ρυθμίσεις ακυρώνονται. Πατήστε το πλήκτρο 1 για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Ρυθμίστε ξανά το πρόγραμμα πλύσης και όλες τις πιθανές επιλογές. Πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Στο τέλος του προγράμματος». 5.2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος 2 Περιστρέψτε αυτόν το διακόπτη για να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα. Θα ανάψει η ένδειξη του σχετικού προγράμματος.

10 Οθόνη 3 A B C D E F G H I J K P O N M L Στην οθόνη εμφανίζονται τα εξής: Η θερμοκρασία του επιλεγμένου προγράμματος A Κρύο νερό B Η ταχύτητα στυψίματος του επιλεγμένου προγράμματος Σύμβολο Χωρίς στύψιμο 1) Σύμβολο Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού 1) Διατίθεται μόνο για το πρόγραμμα ΣΤΥΨΙΜΟ/ΑΔΕΙΑΣΜΑ. Φάση πρόπλυσης Φάση πλύσης Φάση ξεβγαλμάτων C D E Φάση στυψίματος Τα σύμβολα φάσεων Όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα, εμφανίζονται όλα τα σύμβολα των φάσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα, αναβοσβήνει μόνο το σύμβολο της φάσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, ανάβει το σύμβολο της τελευταίας φάσης. Το σύμβολο στεγνώματος εμφανίζεται όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα στεγνώματος. Το σύμβολο ατμού εμφανίζεται όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα Ατμού.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11 F G H I J Το σύμβολο προστασίας κατά του τσαλακώματος εμφανίζεται όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα στεγνώματος. Δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής όταν το σύμβολο είναι αναμμένο. Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα μόνο όταν το σύμβολο σβήσει. Εάν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί, αλλά το σύμβολο παραμένει αναμμένο: Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού». Υπάρχει νερό στον κάδο. Το σύμβολο κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται αυτή η διάταξη. Το σύμβολο καθυστέρησης έναρξης εμφανίζεται όταν επιλέξετε τη λειτουργία καθυστέρησης έναρξης. Η διάρκεια του προγράμματος (φάση πλύσης ή/και στεγνώματος) Όταν αρχίσει το πρόγραμμα, ο χρόνος προγράμματος μειώνεται σε βήματα του 1 λεπτού. Η καθυστέρηση έναρξης Όταν πιέσετε το πλήκτρο καθυστέρησης έναρξης, στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος της καθυστέρησης έναρξης. Κωδικοί σφάλματος Εάν η συσκευή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζονται κωδικοί σφάλματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων». Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα, όταν: Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία με το πρόγραμμα πλύσης. Προσπαθήσετε να αλλάξετε το πρόγραμμα πλύσης ενώ αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Σύμβολα βαθμού στεγνώματος: εμφανίζονται όταν επιλέξετε αυτόματο στέγνωμα Σύμβολο βαθμού επιπλέον στεγνώματος K Σύμβολο βαθμού στεγνώματος για φύλαξη Σύμβολο βαθμού στεγνώματος για σιδέρωμα

12 12 L M Το σύμβολο χρόνου στεγνώματος εμφανίζεται όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα στεγνώματος. Το σύμβολο υπερδοσολογίας απορρυπαντικού εμφανίζεται στο τέλος του κύκλου, όταν η συσκευή ανιχνεύσει υπερβολική δόση απορρυπαντικού. Μπάρες γραφικών N O P Η άδεια μπάρα ένδειξης εμφανίζεται μόνο όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Η μπάρα ένδειξης γεμίζει ανάλογα με την επιλογή λειτουργιών. Εάν κάνετε μια λάθος επιλογή, το μήνυμα Err υποδεικνύει ότι η επιλογή δεν είναι δυνατή. 5.4 Πλήκτρο αυτόματου στεγνώματος 4 Το σύμβολο εξοικονόμησης χρόνου εμφανίζεται όταν επιλέξετε μία από τις ακόλουθες διάρκειες προγράμματος. Μειωμένος χρόνος Επιπλέον σύντομο Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε ένα βαθμό αυτόματου στεγνώματος για τα ρούχα. Η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο του καθορισμένου βαθμού. Επιπλέον στέγνωμα Στεγνά για φύλαξη Στεγνά για σιδέρωμα Το σύμβολο επιπλέον ξεβγάλματος εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία. Η τιμή υποδεικνύει το συνολικό αριθμό ξεβγαλμάτων. Η μπάρα ένδειξης είναι πλήρως γεμάτη όταν επιλέξετε το μέγιστο αριθμό ξεβγαλμάτων. Το σύμβολο Λεκέδων εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία. Το σύμβολο Πρόπλυσης εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία. Η μπάρα ένδειξης δεν είναι πλήρως γεμάτη όταν επιλέξετε μόνο μία από τις λειτουργίες. Η μπάρα ένδειξης είναι πλήρως γεμάτη όταν επιλέξετε τις δύο λειτουργίες. Δεν μπορείτε να επιλέξετε όλους τους βαθμούς αυτόματου στεγνώματος για κάθε τύπο υφάσματος. 5.5 Πλήκτρο χρόνου στεγνώματος 5 Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρόνο ανάλογα με τα υφάσματα που έχετε για στέγνωμα. Η οθόνη εμφανίζει τη ρυθμισμένη τιμή.

13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13 Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, η διάρκεια του χρόνου αυξάνεται κατά 5 λεπτά. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις τιμές χρόνου για τα διάφορα είδη υφασμάτων. 5.6 Πλήκτρο Έναρξη/Παύση 6 Πιέστε το πλήκτρο 6 για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε ένα πρόγραμμα. 5.7 Πλήκτρο Καθυστέρηση έναρξης 7 Πιέστε το πλήκτρο 7 για να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος από 30 λεπτά έως 20 ώρες. 5.8 Πλήκτρο Εξοικονόμηση ενέργειας 8 Πιέστε το πλήκτρο 8 για να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος. Πιέστε μία φορά για να επιλέξετε «Μειωμένη διάρκεια» για κανονικά λερωμένα ρούχα. Πιέστε δύο φορές για να επιλέξετε «Επιπλέον σύντομο» για ρούχα λίγο λερωμένα. Κάποια προγράμματα δέχονται μόνο μία από τις δύο λειτουργίες. 5.9 Πλήκτρο Επιπλέον ξέβγαλμα 9 Πιέστε το πλήκτρο 9 για να προσθέσετε φάσεις ξεβγάλματος σε ένα πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για άτομα με αλλεργίες στα απορρυπαντικά και σε περιοχές όπου το νερό είναι μαλακό Πλήκτρο Λεκέδες- Πρόπλυση 10 Πιέστε το πλήκτρο 10 για να προσθέσετε τη φάση αφαίρεσης λεκέδων ή/και πρόπλυσης σε ένα πρόγραμμα. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη μία ή και τις δύο επιλογές. Το σχετικό σύμβολο και η μπάρα ένδειξης εμφανίζονται στην οθόνη. ΛΕΚΕΣ Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για ρούχα με λεκέδες που αφαιρούνται δύσκολα. Όταν επιλέγετε αυτή τη λειτουργία, τοποθετείτε το αφαιρετικό λεκέδων στη θήκη. Αυτή η λειτουργία παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για θερμοκρασίες κάτω των 40 C. ΠΡΟΠΛΥΣΗ Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για να προσθέσετε μια φάση πρόπλυσης πριν από τη φάση πλύσης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία όταν έχετε πολύ λερωμένα ρούχα. Η επιλογή αυτής της λειτουργίας παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος Πλήκτρο Στύψιμο 11 Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο: Για να μειώσετε τη μέγιστη ταχύτητα της φάσης στυψίματος του προγράμματος. Η οθόνη προβάλλει μόνο τις ταχύτητες στυψίματος που είναι διαθέσιμες με το εκάστοτε επιλεγμένο πρόγραμμα. Για να απενεργοποιήσετε τη φάση στυψίματος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού». Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να αποτρέψετε το τσαλάκωμα των ρούχων. Η συσκευή δεν θα αδειάσει το νερό μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Πλήκτρο θερμοκρασίας 12 Πιέστε το πλήκτρο 12 για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη - -, η συσκευή δεν θερμαίνει το νερό Λειτουργία ηχητικών σημάτων Τα ηχητικά σήματα ενεργοποιούνται όταν:

14 14 Ενεργοποιείτε τη συσκευή. Απενεργοποιείτε τη συσκευή. Πιέζετε τα πλήκτρα. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία. Για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων, πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο 10 και το πλήκτρο 9 για 6 δευτερόλεπτα. Εάν απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα, τότε θα λειτουργούν μόνο όταν πιέζετε τα πλήκτρα και όταν παρουσιάζεται πρόβλημα λειτουργίας Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά Με τη λειτουργία αυτή, τα παιδιά δεν θα μπορούν να παίξουν με το χειριστήριο. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο 12 και το πλήκτρο 11, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο 12 και το πλήκτρο 11, έως ότου το σύμβολο σβήσει από την οθόνη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: Πριν πιέσετε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση 6 : η συσκευή δεν θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Αφού πιέσετε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση 6 : όλα τα πλήκτρα και ο διακόπτης επιλογής προγράμματος θα απενεργοποιηθούν Λειτουργία μόνιμου επιπλέον ξεβγάλματος Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να διατηρήσετε μόνιμα ενεργοποιημένη την επιλογή επιπλέον ξεβγάλματος κατά τη ρύθμιση ενός νέου προγράμματος. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο 8 και το πλήκτρο 7, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο 8 και το πλήκτρο 7, έως ότου το σύμβολο σβήσει από την οθόνη. 6. ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα Θερμοκρασία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ Βαμβακερά 95 - Κρύο Τύπος φορτίου Μέγιστο βάρος φορτίου Λευκά και χρωματιστά βαμβακερά, πολύ λερωμένα. μέγ. φορτίο 9 kg Περιγραφή κύκλου Πλύση Ξεβγάλματα Παρατεταμένο στύψιμο Λειτουργίες ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΠΛΥΣΗ 1) / ΛΕ ΚΕΔΕΣ 2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒ ΓΑΛΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 3)

15 Πρόγραμμα Θερμοκρασία Συνθετικά 60 - Κρύο Εύκολο σιδέρωμα 4) 60 - Κρύο Ευαίσθητα 40 - Κρύο Μάλλινα / Μετάξι 40 - Κρύο 20 λεπτά - 3 kg Τύπος φορτίου Μέγιστο βάρος φορτίου Ρούχα από συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα, κανονικά λερωμένα. μέγ. φορτίο 4 kg Συνθετικά υφάσματα. Η φάση πλύσης και στυψίματος αυτού του προγράμματος είναι ήπιες, για την αποτροπή του τσαλακώματος των ρούχων. Η συσκευή προσθέτει μερικά ξεβγάλματα. μέγ. φορτίο 4 kg Ρούχα από ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη και πολυεστέρα, κανονικά λερωμένα. μέγ. φορτίο 4 kg Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, καθώς και μάλλινα που πλένονται στο χέρι και ευαίσθητα υφάσματα με το σύμβολο «πλύσιμο στο χέρι». μέγ. φορτίο 2 kg Σύντομη πλύση για αθλητικά είδη ή βαμβακερά και συνθετικά ρούχα που είναι ελαφρώς λερωμένα ή έχουν φορεθεί μία φορά. μέγ. φορτίο 3 kg Περιγραφή κύκλου Πλύση Ξεβγάλματα Σύντομο στύψιμο Πλύση Ξεβγάλματα Σύντομο στύψιμο Πλύση Ξεβγάλματα Σύντομο στύψιμο Πλύση Ξεβγάλματα Σύντομο στύψιμο Πλύση Ξεβγάλματα Σύντομο στύψιμο Λειτουργίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15 ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΠΛΥΣΗ 1) / ΛΕ ΚΕΔΕΣ 2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒ ΓΑΛΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΠΛΥΣΗ 1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒ ΓΑΛΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΠΛΥΣΗ 1) / ΛΕ ΚΕΔΕΣ 2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒ ΓΑΛΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ

16 16 Πρόγραμμα Θερμοκρασία Ξεβγάλματα Κρύο Στύψιμο / Άδειασμα 6) Τύπος φορτίου Μέγιστο βάρος φορτίου Όλα τα υφάσματα. μέγ. φορτίο 9 kg Όλα τα υφάσματα. Η φάση στυψίματος μεταβαίνει στη ρύθμιση για βαμβακερά ρούχα. Επιλέξτε την ταχύτητα στυψίματος ανάλογα με τους τύπους υφάσματος. μέγ. φορτίο 9 kg ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Μάλλινα μέγ. 1 kg Μάλλινα Συνθετικά Βαμβακερά Non Stop 60 Min. 40 Συνθετικά ρούχα μέγ. 3 kg ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ SUPER ECO Κρύο Βαμβακερά μέγ. 7 kg Το πλήρες πρόγραμμα αποτελείται από φάση πλύσης + φάση στεγνώματος για μικρό φορτίο ανάμεικτων υφασμάτων (βαμβακερά και συνθετικά). μέγ. 1 kg Ανάμεικτα υφάσματα (βαμβακερά και συνθετικά). Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για την εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και χρόνου. 7) μέγ. φορτίο 3 kg Περιγραφή κύκλου Ένα ξέβγαλμα με πρόσθετη φάση στυψίματος Άδειασμα του νερού Φάση στυψίματος Μόνο στέγνωμα καθορισμένου χρόνου Αυτόματο στέγνωμα ή στέγνωμα καθορισμένου χρόνου Αυτόματο στέγνωμα ή στέγνωμα καθορισμένου χρόνου Πλύση Ξεβγάλματα Σύντομο στύψιμο Αυτόματο στέγνωμα Πλύση Ξεβγάλματα Σύντομο στύψιμο Λειτουργίες ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒ ΓΑΛΜΑ 5) ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒ ΓΑΛΜΑ

17 Πρόγραμμα Θερμοκρασία ECO 8) Τύπος φορτίου Μέγιστο βάρος φορτίου Λευκά και χρωματιστά βαμβακερά που δεν ξεβάφουν, κανονικά λερωμένα. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για καλά αποτελέσματα πλύσης και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η διάρκεια του προγράμματος πλύσης παρατείνεται. μέγ. φορτίο 9 kg Περιγραφή κύκλου Πλύση Ξεβγάλματα Παρατεταμένο στύψιμο Λειτουργίες ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗ ΤΑΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΠΛΥΣΗ 1) / ΛΕ ΚΕΔΕΣ 2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒ ΓΑΛΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 3) 1) Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε υγρή μορφή, επιλέξτε ένα πρόγραμμα χωρίς ΠΡΟΠΛΥΣΗ. 2) Η λειτουργία Λεκέδες δεν είναι διαθέσιμη σε θερμοκρασίες κάτω των 40 C. 3) Αν επιλέξετε τη διάρκεια προγράμματος Επιπλέον σύντομο, συνιστάται η μείωση της ποσότητας του φορτίου. Μπορείτε να φορτώσετε πλήρως τη συσκευή, αλλά τα αποτελέσματα της πλύσης θα είναι μειωμένα. 4) Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι συμβατό με το στέγνωμα. 5) Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΒΓΑΛΜΑ για να προσθέσετε ξεβγάλματα. Με χαμηλή ταχύτητα στυψίματος, η συσκευή εκτελεί ξεβγάλματα για ευαίσθητα ρούχα και ένα σύντομο στύψιμο. 6) Για να επιλέξετε μόνο το πρόγραμμα ΑΔΕΙΑΣΜΑ, επιλέξετε τη λειτουργία ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΨΙΜΟ. 7) Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για απορρυπαντικά που δρουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. 8) Το «Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για βαμβακερά» στους 60 C με φορτίο 9 kg είναι το πρόγραμμα αναφοράς για τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα ενεργειακών τιμών, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΟΚ 92/75. Πρόγραμμα1) Τύπος φορτίου Μέγιστο φορτίο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΜΟΥ Βαμβακερά και συνθετικά ρούχα έως 1.5 kg Ο κύκλος αυτός απομακρύνει τις οσμές Φρεσκάρισμα από τα ρούχα. Προστασία κατά του τσαλακώματος Ο ατμός δεν απομακρύνει οσμές ζώων. Βαμβακερά και συνθετικά ρούχα Αυτός ο κύκλος συμβάλλει στη μείωση του τσαλακώματος των ρούχων. έως 1.5 kg ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17

18 18 Το πρόγραμμα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για στεγνά όσο και για πλυμένα ρούχα, καθώς και για ρούχα που έχουν φορεθεί μόνο μία φορά. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να μειώσουν το τσαλάκωμα και τις οσμές και να κάνουν τα ρούχα σας πιο απαλά. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό. Εάν χρειάζεται, απομακρύνετε τους λεκέδες με πλύσιμο ή με χρήση τοπικού αφαιρετικού λεκέδων. Τα προγράμματα ατμού δεν εκτελούν κύκλους υγιεινής. Μην επιλέγετε το πρόγραμμα ατμού για τους παρακάτω τύπους ρούχων: ρούχα στην ετικέτα των οποίων δεν αναγράφεται ότι είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο όλα τα ρούχα που περιέχουν πλαστικά, μεταλλικά, ξύλινα ή παρεμφερή στοιχεία. 1) Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα ατμού με στεγνά ρούχα, στο τέλος του κύκλου τα ρούχα θα είναι ελαφρώς υγρά. Συνιστάται να βγάλετε τα ρούχα σε ανοιχτό χώρο για περίπου 10 λεπτά, ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε γρήγορα τα ρούχα από τον κάδο. Μετά από ένα κύκλο ατμού, τα ρούχα ίσως εξακολουθούν να χρειάζονται σιδέρωμα, αλλά με λιγότερο κόπο! 6.1 Πιστοποιητικό Woolmark Ο κύκλος πλυσίματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από την The Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων προϊόντων με σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα τους, καθώς και τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του παρόντος πλυντηρίου ρούχων. M1144 Ο κύκλος στεγνώματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από την The Woolmark Company. Ο κύκλος είναι κατάλληλος για το στέγνωμα μάλλινων ρούχων που φέρουν τη σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα πλένονται σε επικυρωμένο από τη Woolmark πλυντήριο και στεγνώνουν σε στεγνωτήριο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή αυτής της συσκευής. M1224 Στο Η.Β, την Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ και την Ινδία, το σύμβολο Woolmark είναι σήμα πιστοποίησης. The Woolmark Company Pty Ltd.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Προγράμματα με αυτόματο στέγνωμα Βαθμός στεγνώματος Τύπος υφάσματος Φορτίο Επιπλέον στέγνωμα Για πετσέτες Στεγνά για φύλαξη Για είδη προς αποθήκευση Στεγνά για σιδέρωμα Για σιδέρωμα Βαμβακερά και λινά (μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου κ.λπ.) Βαμβακερά και λινά (μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου κ.λπ.) Συνθετικά και ανάμεικτα υφάσματα (πουλόβερ, μπλούζες, εσώρουχα, λευκά είδη) Βαμβακερά και λινά (σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πουκάμισα κ.λπ.) έως 7 kg έως 7 kg έως 3 kg έως 7 kg

20 Προγράμματα στεγνώματος καθορισμένου χρόνου Επιπλέον στέγνωμα Για πετσέτες Στεγνά για φύλαξη 1) Για είδη προς αποθήκευση Στεγνά για φύλαξη Για είδη προς αποθήκευση Τύπος υφάσματος Βαμβακερά και λινά (μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου κ.λπ.) Βαμβακερά και λινά (μπουρνούζια, πετσέτες μπάνιου κ.λπ.) Συνθετικά και ανάμεικτα υφάσματα (πουλόβερ, μπλούζες, εσώρουχα, λευκά είδη) Φορτίο (kg) Βαθμός στεγνώματος Ταχύτητα στυψίματος (στροφές/λεπτό) Προτεινόμενη διάρκεια (λεπτά) Στεγνά για σιδέρωμα Βαμβακερά και λινά (σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πουκάμισα κ.λπ.) Κατάλληλο για σιδέρωμα Στέγνωμα μάλλινων Μάλλινα (πουλόβερ) ) Συμβουλές για ινστιτούτο δοκιμών Η δοκιμή απόδοσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 50229, πρέπει να πραγματοποιείται με ΑΡΧΙΚΟ φορτίο στεγνώματος 6 kg (σύνθεση φορτίου: μαξιλαροθήκες και πετσέτες) επιλέγοντας το ΑΥΤΟΜΑΤΟ πρόγραμμα ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ για βαμβακερά. Το ΔΕΥΤΕΡΟ φορτίο στεγνώματος 3 kg (σύνθεση φορτίου: 3 σεντόνια και πετσέτες) πρέπει να δοκιμάζεται επιλέγοντας το ΑΥΤΟΜΑΤΟ πρόγραμμα ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ για βαμβακερά. 7. ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ Κατά την έναρξη του προγράμματος, στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος για τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου. Κατά τη διάρκεια της φάσης πλύσης, η διάρκεια του προγράμματος υπολογίζεται αυτόματα και μπορεί να μειωθεί σημαντικά αν το φορτίο είναι μικρότερο από τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου (π.χ. Βαμβακερά 60 C, μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 0 kg, η διάρκεια του προγράμματος υπερβαίνει τις 2 ώρες, πραγματικό φορτίο 1 kg, η διάρκεια του προγράμματος δεν φτάνει τη 1 ώρα). Όταν η συσκευή υπολογίζει την πραγματική διάρκεια του προγράμματος, μια κουκκίδα αναβοσβήνει στην οθόνη.

21 Πρόγραμμα Κατανάλωση ενέργειας (KWh) Κατανάλωση νερού (λίτρα) Λευκά βαμβακερά Βαμβακερά Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για βαμβα κερά στους 60 1) Βαμβακερά Συνθετικά Ευαίσθητα Μάλλινα / Πλύσιμο στο χέρι ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21 Διάρκεια προγράμματος (λεπτά) Για τη διάρκεια των προγραμμάτων, ανατρέξτε στην οθόνη του χειριστηρίου. 1) Το «Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για βαμβακερά» στους 60 C με φορτίο 9 kg είναι το πρόγραμμα αναφοράς για τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα ενεργειακών τιμών, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΟΚ 92/75. Τα στοιχεία κατανάλωσης του πίνακα αυτού είναι απλώς ενδεικτικά, καθώς μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο των ρούχων, τη θερμοκρασία του νερού παροχής και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ 1. Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα αδειάσματος, τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού. 2. Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη κύριας πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα για βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς να τοποθετήσετε ρούχα στον κάδο. Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν ρύποι από τον κάδο. 9. ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ - ΜΌΝΟ ΠΛΎΣΗ 1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. 2. Συνδέστε το φις στην πρίζα. 3. Πατήστε το πλήκτρο 1 για να ενεργοποιήστε τη συσκευή. 4. Τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο. 5. Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και προσθετικών πλύσης. 6. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το σωστό πρόγραμμα πλύσης για τον τύπο των ρούχων και το βαθμό λερώματος. 9.1 Φόρτωση των ρούχων 1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.

22 Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον κάδο. Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Φροντίστε να μην προσθέσετε πάρα πολλά ρούχα μέσα στον κάδο. 3. Κλείστε την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει ρούχα ανάμεσα στη στεγανοποίηση και την πόρτα. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού ή πρόκλησης ζημιάς στα ρούχα. 9.2 Τοποθέτηση απορρυπαντικού και προσθετικών πλύσης Θήκη απορρυπαντικού για τη φάση πρόπλυσης, το πρόγραμμα μουλιάσματος και τη λειτουργία λεκέδων. Προσθέστε το απορρυπαντικό πρόπλυσης και μουλιάσματος και το προϊόν αφαίρεσης των λεκέδων πριν την έναρξη του προγράμματος. Θήκη απορρυπαντικού για τη φάση της πλύσης. Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε υγρή μορφή, τοποθετήστε το ακριβώς πριν την έναρξη του προγράμματος. Θήκη για υγρά προσθετικά πλύσης (μαλακτικό, προϊόντα κολλαρίσματος). Τοποθετήστε το προϊόν στη θήκη πριν την έναρξη του προγράμματος. Η ένδειξη υποδεικνύει τη μέγιστη στάθμη για την ποσότητα των υγρών προσθετικών πλύσης. Κλαπέτο για απορρυπαντικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή Στρέψτε το (επάνω ή κάτω) στη σωστή θέση για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή.

23 Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των απορρυπαντικών. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23 Έλεγχος της θέσης του κλαπέτου 1. Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού μέχρι να σταματήσει. 2. Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω για να αφαιρέσετε τη θήκη. 3. Για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη, στρέψτε το κλαπέτο προς τα πάνω. 5. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού. 6. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη απορρυπαντικού. Βεβαιωθείτε ότι το κλαπέτο δεν δημιουργεί εμπόδιο κατά το κλείσιμο της θήκης. 4. Για να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε υγρή μορφή, στρέψτε το κλαπέτο προς τα κάτω. Με το κλαπέτο στη θέση ΚΑΤΩ: Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με ζελατινώδη ή παχύρρευστη υφή. Μην τοποθετείτε περισσότερο υγρό απορρυπαντικό από το όριο που υποδεικνύεται στο κλαπέτο. Μην επιλέγετε τη φάση πρόπλυσης. Μην επιλέγετε τη λειτουργία καθυστέρησης έναρξης.

24 Ρύθμιση και έναρξη ενός προγράμματος 1. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος. Ανάβει η ένδειξη του σχετικού προγράμματος. 2. Η ένδειξη του πλήκτρου 6 αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. 3. Στην οθόνη εμφανίζεται η προεπιλεγμένη θερμοκρασία, η ταχύτητα στυψίματος και οι άδειες μπάρες ένδειξης των διαθέσιμων λειτουργιών. 4. Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία ή/ και την ταχύτητα στυψίματος, πιέστε τα σχετικά πλήκτρα. 5. Επιλέξτε τις διαθέσιμες λειτουργίες. 6. Πιέστε το πλήκτρο 6 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου 6. Η αντλία αδειάσματος μπορεί να λειτουργεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά την πλήρωση της συσκευής με νερό. Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τη διάρκεια του κύκλου σε σχέση με το φορτίο που έχετε τοποθετήσει στον κάδο, ώστε να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα πλύσης στον ελάχιστο απαραίτητο χρόνο. Μετά από περίπου 15 λεπτά από την έναρξη του προγράμματος, η οθόνη εμφανίζει τη νέα τιμή διάρκειας χρόνου. 9.4 Διακοπή ενός προγράμματος 1. Πατήστε το πλήκτρο 6. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο 6. Το πρόγραμμα πλύσης επανεκκινείται. 9.5 Ακύρωση ενός προγράμματος 1. Πατήστε το πλήκτρο 1 για να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 2. Πατήστε το πλήκτρο 1 ξανά για να ενεργοποιήστε τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης. Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό. 9.6 Αλλαγή λειτουργίας Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες μόνο λειτουργίες, πριν αυτές ενεργοποιηθούν. 1. Πατήστε το πλήκτρο 6. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 2. Αλλάξτε την επιλεγμένη λειτουργία. 9.7 Ρύθμιση της καθυστέρησης έναρξης 1. Πατήστε το πλήκτρο 7 επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστούν στην οθόνη τα λεπτά ή οι ώρες. Θα ανάψουν τα σχετικά σύμβολα. 2. Πατήστε το πλήκτρο 6. Θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα. Πριν πατήσετε το πλήκτρο 6 για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, μπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε τη ρύθμιση της καθυστέρησης έναρξης. Δεν μπορείτε να επιλέξετε την καθυστέρηση έναρξης με το πρόγραμμα Ατμού. 9.8 Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης 1. Πατήστε το πλήκτρο 6. Η σχετική ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. 2. Πατήστε επανειλημμένα το 7 μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 0 στην οθόνη. 3. Πατήστε το πλήκτρο 6. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.

25 9.9 Άνοιγμα της πόρτας Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης, η πόρτα της συσκευής είναι ασφαλισμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής: 1. Πιέστε το πλήκτρο 6. Το σύμβολο κλειδώματος της πόρτας θα σβήσει από την οθόνη. 2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. 3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής και πιέστε το πλήκτρο 6. Το πρόγραμμα ή η καθυστέρηση έναρξης επανεκκινούνται. Αν η θερμοκρασία και η στάθμη του νερού στον κάδο είναι πολύ υψηλά, το σύμβολο κλειδώματος της πόρτας παραμένει αναμμένο και δεν είναι δυνατόν να ανοίξετε την πόρτα. Για να ανοίξετε την πόρτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 2. Περιμένετε μερικά λεπτά. 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό στον κάδο. Εάν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου το πρόγραμμα Στο τέλος του προγράμματος Η λειτουργία της συσκευής σταματά αυτόματα. Ενεργοποιούνται τα ηχητικά σήματα. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο. Η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου Έναρξη/Παύση 6 σβήνει. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25 Το σύμβολο κλειδώματος της πόρτας σβήνει. Πιέστε το πλήκτρο 1 για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πέντε λεπτά μετά από το τέλος του προγράμματος, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, η οθόνη προβάλει το τέλος του τελευταία επιλεγμένου προγράμματος. Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για την αποτροπή σχηματισμού μυκήτων και δυσάρεστων οσμών. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού. Το πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώθηκε, αλλά υπάρχει νερό στον κάδο: Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για την αποτροπή τσαλακώματος των ρούχων. Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη. Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ανοίξετε την πόρτα. Για να αδειάσετε το νερό: 1. Αν χρειάζεται, μειώστε την ταχύτητα στυψίματος. 2. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση 6. Η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει. 3. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και σβήσει το σύμβολο κλειδώματος της πόρτας, θα μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα 4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Η συσκευή αδειάζει και στύβει αυτόματα μετά από περίπου 18 ώρες. 10. ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ - ΜΌΝΟ ΣΤΈΓΝΩΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. Τοποθετήστε το σωλήνα αδειάσματος στο νεροχύτη ή συνδέστε τον στον αγωγό αποχέτευσης. Φορτώστε τα ρούχα. Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στο κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με τα είδη για στέγνωμα. Στην οθόνη

26 26 εμφανίζεται μια ελάχιστη διάρκεια χρόνου. Εμφανίζεται το σύμβολο στεγνώματος. Εμφανίζεται το σύμβολο προστασίας κατά του τσαλακώματος. Εμφανίζεται το σύμβολο χρόνου στεγνώματος. Για τη βέλτιστη απόδοση του στεγνώματος, όταν πλένετε τα ρούχα επιλέξτε έναν κύκλο στυψίματος στη μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπεται για τον τύπο των ρούχων. Μπορείτε να στεγνώσετε τα ρούχα με δύο τρόπους: Με το αυτόματο στέγνωμα Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο 4 μέχρι να εμφανιστεί μια μαύρη γραμμή κάτω από ένα από τα σύμβολα βαθμού στεγνώματος: Ανάβει ο βαθμός επιπλέον στεγνώματος. Ανάβει ο βαθμός στεγνώματος για φύλαξη. Ανάβει ο βαθμός στεγνώματος για σιδέρωμα. Το σύμβολο χρόνου στεγνώματος σβήνει. Η οθόνη εμφανίζει μια διάρκεια χρόνου, υπολογισμένη με μια προεπιλεγμένη ποσότητα φορτίου. Εάν τα ρούχα σας είναι περισσότερα ή λιγότερα από την προεπιλεγμένη ποσότητα, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τη διάρκεια χρόνου κατά τη διάρκεια του κύκλου. Πιέστε το πλήκτρο 6 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ανάβει το σύμβολο ασφαλισμένης πόρτας. Το σύμβολο στεγνώματος αρχίζει να αναβοσβήνει. Το σύμβολο του επιλεγμένου βαθμού παραμένει αναμμένο. Τα άλλα σύμβολα βαθμών σβήνουν. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε όλους τους βαθμούς για κάθε είδος ρούχων. Με το στέγνωμα καθορισμένου χρόνου: Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο 5 για να επιλέξετε τη διάρκεια χρόνου (ανατρέξτε στον πίνακα «Πρόγραμμα στεγνώματος»). Εμφανίζεται το σύμβολο στεγνώματος. Εμφανίζεται το σύμβολο προστασίας κατά του τσαλακώματος. Εμφανίζεται το σύμβολο χρόνου στεγνώματος. Επιλεγμένη διάρκεια χρόνου Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, η διάρκεια του χρόνου αυξάνεται κατά 5 λεπτά. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η επιλεγμένη διάρκεια χρόνου στην οθόνη αλλάζει: η συσκευή υπολογίζει επίσης τη διάρκεια των φάσεων προστασίας κατά του τσαλακώματος και ψύξης. Τελική διάρκεια χρόνου Πιέστε το πλήκτρο 6 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η οθόνη εμφανίζει τη νέα διάρκεια χρόνου κάθε λεπτό. Το σύμβολο στεγνώματος αρχίζει να αναβοσβήνει. Ανάβει το σύμβολο ασφαλισμένης πόρτας. Εάν ορίσετε τη διάρκεια χρόνου σε μόνο 10 λεπτά, η συσκευή εκτελεί απλά μια φάση ψύξης. Στο τέλος του προγράμματος Η συσκευή σταματά αυτόματα. Ενεργοποιούνται τα ηχητικά σήματα.

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. Η ένδειξη του πλήκτρου Έναρξη/Παύση 6 σβήνει. Κατά τα τελευταία λεπτά του κύκλου στεγνώματος, η συσκευή πραγματοποιεί τη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος. Το σύμβολο προστασίας κατά του τσαλακώματος αναβοσβήνει. Η πόρτα είναι ακόμη ασφαλισμένη. Πιέστε το πλήκτρο 1 για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετά από μερικά λεπτά από το τέλος του προγράμματος, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή. Όταν σβήσει η ένδειξη ασφαλισμένης πόρτας, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη, για να αποτραπεί ο σχηματισμός μυκήτων και δυσάρεστων οσμών. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. 11. ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ - ΠΛΎΣΗ ΚΑΙ ΣΤΈΓΝΩΜΑ 11.1 Πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ - Πλύση και αυτόματο στέγνωμα ΠΡΟΣΟΧΗ Μη βάλετε μια πλαστική μπάλα για το απορρυπαντικό μέσα στον κάδο. Πιέστε το πλήκτρο 1 για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Φορτώστε τα ρούχα. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού. Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στο πρόγραμμα πλύσης. Η οθόνη εμφανίζει τα σύμβολα των διαφόρων φάσεων πλύσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην επιλέξετε μικρότερη ταχύτητα στυψίματος από την αυτόματη ταχύτητα του επιλεγμένου προγράμματος. Ρυθμίστε τις διαθέσιμες επιλογές. Πιέστε το πλήκτρο 4 μέχρι να εμφανιστεί μια μαύρη γραμμή κάτω από ένα από τα σύμβολα βαθμού στεγνώματος. Ανάβει ο βαθμός στεγνώματος για σιδέρωμα. Ανάβει ο βαθμός στεγνώματος για φύλαξη. Ανάβει ο βαθμός επιπλέον στεγνώματος. Εμφανίζεται το σύμβολο στεγνώματος. Εμφανίζεται το σύμβολο προστασίας κατά του τσαλακώματος. Η διάρκεια χρόνου στην οθόνη είναι η διάρκεια των κύκλων πλύσης + στεγνώματος, υπολογισμένη στην προεπιλεγμένη ποσότητα φορτίου. Πιέστε το πλήκτρο 6 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Το επιλεγμένο σύμβολο βαθμού στεγνώματος παραμένει αναμμένο. Τα άλλα σύμβολα βαθμών σβήνουν. Ανάβει το σύμβολο ασφαλισμένης πόρτας. Η οθόνη εμφανίζει τη νέα διάρκεια χρόνου κάθε λεπτό.

28 28 Κατά τα τελευταία λεπτά του κύκλου στεγνώματος, η συσκευή πραγματοποιεί τις φάσεις προστασίας κατά του τσαλακώματος και ψύξης. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η λειτουργία της συσκευής σταματά αυτόματα. Ενεργοποιούνται τα ηχητικά σήματα. Όταν σβήσει το σύμβολο, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη, για να αποτραπεί ο σχηματισμός μυκήτων και δυσάρεστων οσμών Πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ - Πλύση και στέγνωμα καθορισμένου χρόνου ΠΡΟΣΟΧΗ Μη βάλετε μια πλαστική μπάλα για το απορρυπαντικό μέσα στον κάδο. Πιέστε το πλήκτρο 1 για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Φορτώστε τα ρούχα. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και μαλακτικού. Στρέψτε τον επιλογέα προγράμματος στο πρόγραμμα πλύσης. Η οθόνη εμφανίζει τα σύμβολα των διαφόρων φάσεων του κύκλου πλύσης. Μην επιλέξετε μικρότερη ταχύτητα στυψίματος από την αυτόματη ταχύτητα του επιλεγμένου προγράμματος. Ρυθμίστε τις διαθέσιμες επιλογές. Πιέστε το πλήκτρο 5 για να επιλέξετε τη διάρκεια του χρόνου στεγνώματος. Εμφανίζεται το σύμβολο στεγνώματος. Εμφανίζεται το σύμβολο προστασίας κατά του τσαλακώματος. Εμφανίζεται το σύμβολο χρόνου στεγνώματος. Η οθόνη εμφανίζει την επιλεγμένη διάρκεια χρόνου στεγνώματος. Επιλεγμένη διάρκεια χρόνου στεγνώματος Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η οθόνη εμφανίζει τη συνολική διάρκεια των κύκλων: Συνολική διάρκεια χρόνου (φάσεις πλύσης + στεγνώματος + προστασίας κατά του τσαλακώματος + ψύξης) Εάν έχετε επιλέξει χρόνο στεγνώματος μόνο 10 λεπτών, η συνολική διάρκεια χρόνου περιλαμβάνει επίσης τις φάσεις προστασίας κατά του τσαλακώματος και ψύξης. Πιέστε το πλήκτρο 6 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η πόρτα ασφαλίζει Η οθόνη εμφανίζει τη νέα διάρκεια χρόνου κάθε λεπτό. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η λειτουργία της συσκευής σταματά αυτόματα. Ενεργοποιούνται τα ηχητικά σήματα. Όταν σβήσει το σύμβολο ασφαλισμένης πόρτας, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη, για να αποτραπεί ο σχηματισμός μυκήτων και δυσάρεστων οσμών Χνούδια στα υφάσματα Κατά τη φάση πλύσης ή/και στεγνώματος, ορισμένοι τύποι υφασμάτων, (σφουγγάρια, μάλλινα, φούτερ) μπορεί να αφήσουν χνούδια. Τα χνούδια που παρέμειναν ενδέχεται να προσκολληθούν στα υφάσματα του επόμενου κύκλου. Αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται με τα τεχνητά υφάσματα.

29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29 Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση χνουδιών στα ρούχα σας, συνιστάται: Να μην πλένετε σκούρα υφάσματα μετά από πλύση και στέγνωμα ανοιχτόχρωμων υφασμάτων (καινούργιων σφουγγαριών, μάλλινων, φούτερ) και αντίστροφα. Να στεγνώνετε στον αέρα αυτού του τύπου τα υφάσματα, όταν τα πλένετε για πρώτη φορά. Να καθαρίζετε το φίλτρο αδειάσματος. Μετά τη φάση στεγνώματος, να καθαρίζετε τον άδειο κάδο, το λάστιχο και την πόρτα με ένα βρεγμένο πανί. Για να αφαιρέσετε τα χνούδια από το εσωτερικό του κάδου, επιλέξτε ένα ειδικό πρόγραμμα: Αδειάστε τον κάδο. Καθαρίστε τον κάδο, το λάστιχο και την πόρτα με ένα βρεγμένο πανί. Επιλέξτε το πρόγραμμα ξεβγάλματος. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο 9 και το πλήκτρο 11, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CLE. Πιέστε το πλήκτρο 6 για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. 12. ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ 12.1 Φορτίο ρούχων Χωρίστε τα ρούχα σε: λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα. Τηρείτε τις οδηγίες πλύσης στις ετικέτες των ρούχων. Μην πλένετε λευκά και χρωματιστά ρούχα μαζί. Ορισμένα χρωματιστά ρούχα μπορεί να ξεθωριάσουν κατά την πρώτη πλύση. Σας συνιστούμε να τα πλένετε χωριστά τις πρώτες φορές. Να κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα φερμουάρ, τις κόπιτσες και τα κουμπιά. Να δένετε τις ζώνες. Να αδειάζετε τις τσέπες και ξεδιπλώνετε τα ρούχα. Να πλένετε τα ρούχα με πολλές στρώσεις, τα μάλλινα και τα ρούχα με στάμπες από την ανάποδη. Να αφαιρείτε τους δύσκολους λεκέδες. Χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό για δύσκολους λεκέδες. Να είστε προσεκτικοί όταν πλένετε κουρτίνες. Αφαιρέστε τα γαντζάκια ή τοποθετήστε τις κουρτίνες σε δίχτυ πλυσίματος ή σε μαξιλαροθήκη. Μην πλένετε στο πλυντήριο: Ρούχα χωρίς στρίφωμα ή ρούχα με σκισίματα Εσώρουχα με μπανέλες. Για μικρά αντικείμενα, χρησιμοποιήστε δίχτυ πλυσίματος. Όταν το φορτίο είναι πολύ μικρό, μπορεί να προκληθούν προβλήματα ισορροπίας κατά τη φάση στυψίματος. Αν συμβεί αυτό, κατανείμετε με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε ξανά τη φάση στυψίματος Επίμονοι λεκέδες Για μερικούς λεκέδες δεν αρκεί το νερό και το απορρυπαντικό. Συνιστούμε να αφαιρείτε αυτούς τους λεκέδες πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο. Διατίθενται ειδικά αφαιρετικά λεκέδων. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό για τον τύπο του λεκέ και του υφάσματος Απορρυπαντικά και προσθετικά Να χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους απορρυπαντικών. Για την προστασία του περιβάλλοντος, μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από τη σωστή. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προϊόντα για τον τύπο και το χρώμα των ρούχων, τη θερμοκρασία του προγράμματος πλύσης και το βαθμό λερώματος.

30 30 Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε υγρή μορφή, μην επιλέγετε τη φάση πρόπλυσης. Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει συρτάρι απορρυπαντικού με πτυσσόμενο κάλυμμα, να προσθέτετε τα υγρά απορρυπαντικά με δοσομετρική μπάλα Σκληρότητα νερού Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας είναι υψηλή ή μέτρια, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων. Σε περιοχές όπου η σκληρότητα του νερού είναι χαμηλή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό. Για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων. Η σκληρότητα του νερού μετριέται σε αντίστοιχες κλίμακες: Γερμανικοί βαθμοί ( dh). Γαλλικοί βαθμοί ( TH). mmol/l (millimol για κάθε λίτρο - διεθνής μονάδα για τη σκληρότητα του νερού). Αγγλικοί βαθμοί Clarke. Πίνακας σκληρότητας νερού Επίπεδο Τύπος Σκληρότητα νερού dh T.H. mmol/l Clarke 1 απαλό μέτριο σκληρό πολύ σκληρό > 21 > 37 >3.7 > Οικολογικές συμβουλές 12.6 Συμβουλές στεγνώματος Για την προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση μικρότερης ποσότητας νερού και ενέργειας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Για την πλύση κανονικά λερωμένων ρούχων, χρησιμοποιείτε προγράμματα χωρίς φάση πρόπλυσης. Περιμένετε πάντα έως ότου συμπληρωθεί το μέγιστο φορτίο ρούχων για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε αφαιρετικό λεκέδων όταν ρυθμίζετε κάποιο πρόγραμμα σε χαμηλή θερμοκρασία. Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στο οικιακό σας σύστημα, ώστε να χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Προετοιμασία του κύκλου στεγνώματος Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος είναι σωστή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες. Για το μέγιστο φορτίο ρούχων των προγραμμάτων στεγνώματος, ανατρέξτε στον πίνακα προγραμμάτων στεγνώματος. Μην επιλέγετε πρόγραμμα στεγνώματος για τα ακόλουθα είδη: Πολύ ευαίσθητα είδη. Συνθετικές κουρτίνες. Μάλλινα και μεταξωτά είδη. Ρούχα με μεταλλικές αγκράφες. Καλσόν από νάιλον. Παραδοσιακά διακοσμημένα παπλώματα καπιτονέ.

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L WD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L WD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 87695 WD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 7 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L 72272 FL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...7 5.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 61460TL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 61460TL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 61460TL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...6

Διαβάστε περισσότερα

LAVAMAT 74272TL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

LAVAMAT 74272TL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL LAVAMAT 74272TL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 87695 NWD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 7 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 76680 NWD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...7 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ... 8

Διαβάστε περισσότερα

LAVAMAT 68070FL LAVAMAT 68271VFL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

LAVAMAT 68070FL LAVAMAT 68271VFL. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL LAVAMAT 68070FL LAVAMAT 68271VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L NWD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 76680 NWD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ... 9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L FL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων L 87490 FL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...7 5.

Διαβάστε περισσότερα

EWS 1274 SAU. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης

EWS 1274 SAU. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης EWS 1274 SAU EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZWF 81263W EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες.

Διαβάστε περισσότερα

L FL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

L FL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ L 87490 FL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ 6 7 ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 7 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 8 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ 13 ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

L FL L FL. EL Οδηγίες Χρήσης

L FL L FL. EL Οδηγίες Χρήσης L 76285 FL L 76482 FL EL Οδηγίες Χρήσης 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση κύκλου πλυσίματος Πίνακας ελέγχου Ενδεικτικές λυχνίες ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

L7WBE69S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL

L7WBE69S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL L7WBE69S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...7 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L HWD

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L HWD EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο L 99695 HWD 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 8 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης) παέχονται σε μεμονωμένα κεφάλαια των Οδηγιών χρήσης. Διαχωρισμός ρούχων ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

L BI EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων. PT Manual de instruções Máquina de lavar USER MANUAL

L BI EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων. PT Manual de instruções Máquina de lavar USER MANUAL L 82470 BI EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων 2 PT Manual de instruções Máquina de lavar 38 USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................

Διαβάστε περισσότερα

L7WBG68W. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL

L7WBG68W. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL L7WBG68W EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...7 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

L8WBC61S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL

L8WBC61S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL L8WBC61S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...7 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12

Διαβάστε περισσότερα

LTX7E272G. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

LTX7E272G. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL LTX7E272G EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAVAMAT BI EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT MÁQUINA DE LAVAR MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

LAVAMAT BI EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT MÁQUINA DE LAVAR MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 LAVAMAT 82470 BI EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT MÁQUINA DE LAVAR MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 8 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 38 Mosógép USER MANUAL

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 38 Mosógép USER MANUAL L6FBI48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 38 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép USER MANUAL

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép USER MANUAL L6FBI48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL

L6FBI48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL L6FBI48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 36 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L9WBC61B. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL

L9WBC61B. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL L9WBC61B EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο στεγνωτήριο USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...8 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...13

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και TVÄTTAD GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

LAVAMAT 16950A3 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 43

LAVAMAT 16950A3 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 43 LAVAMAT 16950A3 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 43 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα http://www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

L7FEC41SC. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

L7FEC41SC. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL L7FEC41SC EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ... 6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 10

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L7FEE49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

L7FEE49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL L7FEE49S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...10 5.

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép. preciz.hu USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Seu manual do usuário AEG-ELECTROLUX L82470BI

Seu manual do usuário AEG-ELECTROLUX L82470BI Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para AEG- ELECTROLUX L82470BI. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 39 Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 39 Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 39 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

L7FEE49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

L7FEE49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL L7FEE49S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...10 5. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2 3 5 6 7 8 10 11 20 21 22 23 24 25 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 2 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 2 2013-11-19 오후 12:34:31 3 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG41S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat rufe USER MANUAL

L6FBG41S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat rufe USER MANUAL L6FBG41S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων RO Manual de utilizare 40 Maşină de spălat rufe USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709151515 Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο

Διαβάστε περισσότερα

L7FEC41S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

L7FEC41S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL L7FEC41S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...5 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...11 5. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL Οδηγίες Χρήσης 2 Πλυντήριο ρούχων HU Használati útmutató 40 Mosógép USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Στεγνωτήριο LAVATHERM 76280AC

Οδηγίες Χρήσης Στεγνωτήριο LAVATHERM 76280AC EL Οδηγίες Χρήσης Στεγνωτήριο LAVATHERM 76280AC 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 7 4. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ... 8 5. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EW7W468W. EL Πλυντήριο στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης

EW7W468W. EL Πλυντήριο στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης EW7W468W EL Πλυντήριο στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...8 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

L6FBG48S Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων Használati útmutató Mosógép USER MANUAL

L6FBG48S Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων Használati útmutató Mosógép USER MANUAL L6FBG48S EL HU USER MANUAL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων Használati útmutató Mosógép 2 40 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Pralka

Πλυντήριο ρούχων Pralka EL Οδηγίες Χρήσης 2 PL Instrukcja obsługi 31 Πλυντήριο ρούχων Pralka ZWI 71201 WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια _ 3 Περιγραφή προϊόντος _ 5 Πίνακας χειριστηρίων _

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDF21001WA ZDF21001XA EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

L9FEC49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL

L9FEC49S. Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL L9FEC49S EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...4 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...11 5. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Στεγνωτήριο LAVATHERM 86590IH3

Οδηγίες Χρήσης Στεγνωτήριο LAVATHERM 86590IH3 EL Οδηγίες Χρήσης Στεγνωτήριο LAVATHERM 86590IH3 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 8 4. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ... 9 5. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα HT-ST750.14 Οδηγίες Χρήσης Aγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Personal Sports Blender D1202

Personal Sports Blender D1202 Personal Sports Blender D1202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EW6F341S. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης

EW6F341S. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης EW6F341S EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...6 4. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ... 10 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...12

Διαβάστε περισσότερα

WMFABNE1 νέο. 50's style retro

WMFABNE1 νέο. 50's style retro WMFABNE1 νέο Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Μαύρο. A+B Κλάση 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 35

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 35 RENLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, για την αποφυγή βλάβης από λανθασμένη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: AS8622 Ref. No: 857-8622 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. WHT914LSIN νέο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209483 Χωρητικότητα 9 κιλά Μοτέρ Inverter Αυτόματο μεταβλητό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή EL - ΕΛΛΗΝΙΚΑ υφάσματα. Πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε χρήση τη συσκευή σας και προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M (220-240V~50/60HZ 9 φέτες: 2000Watt 13 φέτες: 2500 Watt) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά Η εταιρία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

WHT1114LSIN. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο

WHT1114LSIN. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 11 kg, λευκό. Κλάση A+++-10% Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209490 4ετής εγγύηση μόνο από το επίσημο δίκτυο της PETCO AE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά. Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων Οδηγιεσ χρησεωσ Πλυντήριο ρούχων Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στην αγορά του πλυντηρίου ρούχων, και τα συγχαρητήρια στην άριστη επιλογή. Το νέο πλυντήριο ρούχων σας καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MSI-6541

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MSI-6541 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MSI-6541 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Προδιαγραφές: Λειτουργίες: Στεγνό σιδέρωμα, ψεκασμός

Διαβάστε περισσότερα