ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στόχος έρευνας"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα νέο φαινόμενο. Ο σχηματισμός τους είχε ξεκινήσει από τα αρχαία ακόμη χρόνια, όταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη αποφάσισαν να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό που απειλούσε την υπόστασή τους, τους Πέρσες. Στον επιχειρηματικό κόσμο η δημιουργία των στρατηγικών συμμαχιών άρχισε περίπου στα μέσα του 20ου αιώνα. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες όμως, η συχνότητα σχηματισμού τους επιταχύνθηκε με έναν απίστευτο ρυθμό. Αυτή η δραματική αύξηση του αριθμού των στρατηγικών συμμαχιών οφείλεται στην αντίδραση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τους ιλιγγιώδης ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνολογίας, καθώς και στην παγκοσμιοποίηση των αγορών (Hagendoorn and Schakenraad, 2005). Η έρευνα στοχεύει στην εξέταση εκείνων των κινήτρων που οδηγούν σε στρατηγικές συμμαχίες, καθώς και των παραγόντων επιτυχίας σχηματισμού τους, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την αξία τους και να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Αυτή η μελέτη είναι σημαντική, επειδή στόχευσε στην επαλήθευση του τρόπου σχηματισμού μίας επιτυχημένης στρατηγικής συμμαχίας, η οποία με την σειρά της οδηγεί στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ακόμη και στην μικρή αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία. Επομένως τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων προτύπων, όσο και σαν χρήσιμη οδηγία για το ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Στόχος έρευνας Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενες, αποτελεσματικές, κερδοφόρες, ευέλικτες, ανταγωνιστικές, να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να είναι σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

2 Όμως πραγματικά, με ποιο τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η επιτυχία; Πως μπορεί η διοίκηση μιας επιχείρησης να καταφέρει να μεγαλώσει την αξία της εταιρείας και να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει μέσω της δημιουργίας συμμαχιών; Από τι επηρεάζεται η επιτυχία μιας συμμαχίας; Η έντονη δραστηριότητα όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές στον τραπεζικό τομέα, αποκαλύπτει περίτρανα ότι αυτού του είδους οι συμμαχίες αποτελούν πλέον μία κοινή στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις του κλάδου σε όλη την υφήλιο. Από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν πάνω στο θέμα αυτό προέκυψε ότι μόνο το 50% των συγχωνευθέντων επιχειρήσεων πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα από τους άμεσους ανταγωνιστές τους. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται κατανοητό το μέγεθος των κινδύνων που ενέχει μία τέτοια απόφαση. Ερευνητική μεθοδολογία Προκειμένου να απαντηθούν τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα, χρησιμοποιήθηκαν τόσο πρωτεύουσες όσο και δευτερεύουσες μέθοδοι. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένα που συλλέχθηκαν τόσο από την βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), όσο και από τις συνεντεύξεις (δομημένες και μη) με ανώτερα στελέχη διαφορετικών τομέων υπηρεσιών, αναλύθηκαν περαιτέρω, βοηθώντας τόσο στην κριτική τοποθέτηση όσο και στο να γίνει κατανοητό πως τα όρια μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας είναι λεπτά, καθώς η ρευστότητα των συνθηκών δεν επιβάλει τις ίδιες ανάγκες σε δεδομένες χρονικές στιγμές. Τέλος δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των συνεντευξιαζόμενων, στην επικοινωνία και συνομιλία μαζί τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προκαταλήψεις οι οποίες θα οδηγούσαν σε λάθος συμπεράσματα. Δομή της εργασίας Αυτή η εργασία είναι δομημένη σε δύο μέρη και οκτώ κεφάλαια, με κάθε κεφάλαιο να αποτελείται από επί μέρους τμήματα. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου ακολουθούν πάντα συμπεράσματα. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα δίνεται απάντηση στα κύρια ερευνητικά ερωτήματα.

3 Στην παρούσα εργασία με τίτλο: «Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες», εξετάζονται οι παράγοντες οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία των συμμαχιών. Παράλληλα, μελετώνται και κάποιες περιπτώσεις τόσο επιτυχημένων όσο και αποτυχημένων στρατηγικών συμμαχιών στον τραπεζικό τομέα ενώ επίσης εξετάζεται και η προσπάθεια επέκτασης της Goody s μέσω ΔΣΣ στον Βαλκανικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Συγκεκριμένα, αρχικά δίνεται ο ορισμός των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, εξετάζονται τα κίνητρα που οδηγούν στην δημιουργία τους και αναφέρονται τα είδη των συμμαχιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα στάδια δημιουργίας τους. Στην συνέχεια, αναλύονται διεξοδικά οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών και μεταξύ αυτών επιλέγονται οι κρισιμότεροι. Κρίσιμοι παράγοντες είναι αυτοί,η απουσία των οποίων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Στα δύο επόμενα κεφάλαια εξετάζονται ο ρόλος και η σημασία τόσο του υπεύθυνου της συμμαχίας όσο και των ανώτατων διοικήσεων των μητρικών επιχειρήσεων. Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται πραγματικές περιπτώσεις στρατηγικών συμμαχιών, μεταξύ τραπεζικών οργανισμών, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των όσων αναφέρθηκαν στο πρώτο μέρος της εργασίας. Κατά τον τρόπο αυτό, στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται περιπτώσεις επιτυχημένων συμμαχιών μεταξύ τραπεζών, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται περιπτώσεις συμμαχιών μεταξύ επιχειρήσεων του τραπεζικού τομέα οι οποίες δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διεθνής στρατηγική του ομίλου επιχειρήσεων Goody s και στην συνέχεια ακολουθούν τα συμπεράσματααποτελέσματα της εργασίας καθώς και οι βιβλιογραφικές αναφορές.

4 Ευχαριστίες Εγκάρδιες ευχαριστίες, στην οικογένειά μου και ιδιαίτερα στον σύζυγό μου, που η υπομονή τους, ήταν σημαντική και συνετέλεσε αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες, στον κο Γρηγ. Ρίζο, επιβλέποντα της παρούσας εργασίας, για την κρίσιμη συμμετοχή του, την κριτική του σκέψη, τις εποικοδομητικές προτάσεις του και γενικά για την πολύτιμη και αδιάκοπη βοήθειά του σε όλες τις φάσεις αυτής της προσπάθειας. Τέλος πολλές ευχαριστίες στους υπόλοιπους εκπαιδευτές του BHC, για την βοήθεια και την καθοδήγησή τους κατά την διάρκεια των σπουδών μου.

5 Στην μνήμη της μητέρας μου

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΡΟΣ Α : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ Εισαγωγή Ορισμός ΔΣΣ Κίνητρα δημιουργίας ΔΣΣ Είδη Στρατηγικών Συμμαχιών Διαχωρισμοί ΔΣΣ Συμπεράσματα ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΣΣ Εισαγωγή Στάδια δημιουργίας ΔΣΣ Επανεξέταση της επιχείρησης Καθορισμός της στρατηγικής της συμμαχίας Καθορισμός της δομής της συμμαχίας Αξιολόγηση συμμαχιών Συμπεράσματα ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΣΣ Εισαγωγή Παράγοντες επιτυχίας των ΔΣΣ Συστήματα διοίκησης της συμμαχίας Συμπεράσματα Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Εισαγωγή Δραστηριότητες- κλειδιά στην διοίκηση των συμμαχιών Διοίκηση των συμμαχιών : Ο ρόλος του Διοικητή της συμμαχίας Χαρακτηριστικά του επιτυχημένου ηγέτη της συμμαχίας Διοίκηση των συμμαχιών : Πέντε κρίσιμες αρμοδιότητες Συμπεράσματα. 42

7 5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Η εξωτερική διάσταση: Ανώτατη Διοίκηση και εταίροι Καλλιέργεια της οργανωσιακής αμοιβαιότητας Εμβάθυνση της προσωπικής αφοσίωσης σε κάθε επίπεδο Δημιουργία κλίματος οργανωσιακής αφοσίωσης Διερεύνηση νέων στρατηγικών ευκαιριών Η σύνταξη στρατηγικών αναφορών για την απόδοση της συμμαχίας Η λήξη της συμμαχίας Η εσωτερική διάσταση: Ανώτατη Διοίκηση και οργανισμός Επιλογή του διοικητή της συμμαχίας Επένδυση πόρων στην συμμαχία Διαμόρφωση κοινών στρατηγικών στόχων Επιλογή του κατάλληλου συστήματος αμοιβών Επιρροή των αλλαγών της κουλτούρας Συμπεράσματα ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 6. ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Εισαγωγή Κίνητρα συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών Η παγκόσμια διάσταση Παράδειγμα πετυχημένης συγχώνευσης Άλλες επιτυχημένες στρατηγικές συμμαχίες Στρατηγικές συμμαχίες στην ευρωπαϊκή επικράτεια Στρατηγικές συμμαχίες στην ελληνική επικράτεια Η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια μέσω στρατηγικών συμμαχιών Η δημιουργία της NOVA BANK Συμπεράσματα ΜΗ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Εισαγωγή Βαθμολόγηση συμμαχιών Αποτυχίες διασυνοριακών συμμαχιών

8 7.3.1 Αποτυχία συμμαχίας DEUTSCHE BANK-BANKERS TRUST Αποτυχία πραγματοποίησης συγχώνευσης μεταξύ της DEUTSCHE BANK και της DRESDNER BANK Αποτυχία πραγματοποίησης συγχώνευσης Εθνικής τράπεζας- Αλφα τράπεζας Αποτυχία πραγματοποίησης συγχωνεύσεων μεταξύ ιταλ. τραπεζών Συμπεράσματα Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ GOODY S Εισαγωγή Η GOODY S στην Βουλγαρία Η GOODY S στην Κύπρο Η περίπτωση της GOODY S με την IBERSOL Επιλογή εταίρου Παράγοντες επιτυχίας Η Διοίκηση της συμμαχίας Συμπεράσματα ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες 1.1 Εισαγωγή Το επιχειρείν δεν είναι στατικό είναι δυναμικό. Συνεπώς δεν μπορούμε να σταματήσουμε το χρόνο και να αναλύσουμε εύκολα και με αντικειμενικότητα, μια κατάσταση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, παρουσιάζονται σαν τον ποδηλάτη που αν σταματήσει θα πέσει. Το που θέλει να φτάσει μια επιχείρηση την ωθεί να χαράξει μακροπρόθεσμους και ξεκάθαρους στόχους σε ένα εξωτερικό περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται. Η δημιουργία συμμαχιών μεταξύ των επιχειρήσεων δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο. Στο παρελθόν σχηματίστηκαν συμμαχίες και συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου ή ακόμη και μεταξύ οργανισμών με διαφορετική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις Chevron και Texaco είχαν αρχίσει την συνεργασία τους το 1936, όπως και η Dow Chemical με την Corning συνεργάζονταν για πάνω από 55 χρόνια. Αυτό που όμως αποτελεί νέο φαινόμενο είναι ο εκθετικά αυξανόμενος ρυθμός με τον οποίο ανακοινώνεται ο σχηματισμός νέων στρατηγικών συμμαχιών (Harbison and Pekar,2004). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την ύπαρξη σημαντικών αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις επιχειρηματικές πρακτικές. Παρόλο που πριν μερικά χρόνια η συνεργασία μεταξύ οργανισμών δεν ήταν φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδομένο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες η δημιουργία κάποιας μορφής συμμαχίας μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών διαφορετικού τύπου, μεγέθους και δραστηριότητας είχε πολύ μεγάλη ένταση. Η εξαιρετικά δημοφιλής πλέον μορφή των Διεθνών Στρατηγικών Συμμαχιών (ΔΣΣ) αντικατοπτρίζει την αντίληψη ότι οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο είναι η αστάθεια, η αβεβαιότητα και η πολυπλοκότητα. Όλα αυτά σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται από μόνες τους να τα αντιμετωπίσουν. Οι τρεις κύριες δυνάμεις που καθορίζουν την νέα αυτή πραγματικότητα είναι:

10 η παγκοσμιοποίηση των αγορών η διαρκής αναζήτηση νέων ικανοτήτων, καθώς η τεχνολογία άρει τους πρακτικούς περιορισμούς η αναζήτηση νέων πόρων και δυνατοτήτων, λόγω της όξυνσης του ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές (Harbison and Pekar, 2004; Schuler and Jackson,2001) Οι συνθήκες αυτές, που επικρατούν στις σύγχρονες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, επηρεάζονται άμεσα από τους παρακάτω παράγοντες: Α) Την εμφάνιση των νέων αγορών. Οι αγορές στόχοι στις οποίες μέχρι σήμερα έχει επικεντρωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των διεθνών επιχειρήσεων ήταν οι περιοχές της Βορείου Αμερικής, της Ευρώπης (εκτός της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανικών χωρών ), καθώς και της Ιαπωνίας. Στις αγορές αυτές προσπαθούσαν όλες οι διεθνής επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να επικρατήσουν, καθώς οι κάτοικοι των περιοχών αυτών είχαν μέχρι σήμερα την αγοραστική δύναμη να τα αποκτήσουν. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος, ο οποίος οδήγησε στην όξυνση του ανταγωνισμού και τον αναπόφευκτα επερχόμενο κορεσμό. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος οδηγεί σε ραγδαία ανάπτυξη, είναι η επέκταση σε νέες αγορές. Η τάση επομένως των επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί στις ώριμες πλέον αγορές. Υπάρχουν όμως και περιοχές, οι οποίες λόγω διάφορων συνθηκών θεωρούνται ακόμα «παρθένες». Τέτοιες είναι αυτές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, στις οποίες ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων μπορεί μεν να αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, υπάρχει όμως και ένα ποσοστό το οποίο έχει οικονομική άνεση. Συγκριτικά στις χώρες αυτές το ποσοστό των κατοίκων που έχει οικονομική ευμάρεια είναι πολύ μικρότερο από αυτό που υπάρχει στις ώριμες αγορές, αλλά αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος του πληθυσμού των περιοχών αυτών,

11 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αναλογικά και αριθμητικά υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι αγοραστές. Από αυτό γίνεται αντιληπτό ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές τις περιοχές (Ball et al., 2002). Β) Τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ικανότητα της διατήρησης της πρωτοπορίας σε προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί στην σύγχρονη εποχή μία βασική αρχή για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επομένως η προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση και ταχύτατη αντίδραση στις καινοτομίες των ανταγωνιστών αποτελεί το κλειδί για την επιβίωση στην αγορά (Narula and Hagendoorn, 2005). Γ) Οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις, οι συμμαχίες και οι νέες δομές επιχειρήσεων και οργανισμών. Καθώς με το πέρασμα του χρόνου επέρχεται ισορροπία μεταξύ των μονάδων που αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο βήμα, όπως αυτό της δημιουργίας κάποιας μορφής συμμαχίας, ενώ αρχίζουν παράλληλα να φαίνονται έκδηλα και τα αποτελέσματα μιας τέτοιας νέας δομής για τις επιχειρήσεις, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ανακοινωθέντων νέων συνεργασιών και συμμαχιών μεταξύ των επιχειρήσεων. Καθώς λοιπόν οι πρωτοπόροι της αγοράς προσπαθούν συνεχώς να αυξήσουν την αξία της επιχείρησης τους, να εδραιώσουν και να ισχυροποιήσουν την θέση τους στην αγορά, να αυξήσουν το μερίδιό τους και να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους στις διεθνείς αγορές, βρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Ένας τρόπος για να το πετύχουν αυτό είναι και οι Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες, οι οποίες αποτελούν μια δημοφιλή επιχειρηματική πρακτική, με αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού μελετών, οι οποίες πραγματεύονται το θέμα. Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι η απόδοση της επένδυσης RIO (Return On Investment) για τις επιχειρήσεις που είναι ενεργές σε συμμαχίες είναι σημαντικά αυξημένη, λαμβάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις τιμή κατά 50%

12 μεγαλύτερη από αυτή που επιτυγχάνει αντίστοιχα μια μέση επιχείρηση του κλάδου(harrison and Pear,2004; Mockler,200). Παράλληλα, οι είκοσι πέντε περισσότερο ενεργές σε δημιουργία συμμαχιών επιχειρήσεις είχαν κατά 40% μεγαλύτερο ROE (Return On Equity) από ότι ο μέσος όρος των επιχειρήσεων του Fortune500 (Harrison and Pear,2004). Επιπλέον σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις δραστηριότητες των συμμαχιών των χιλίων μεγαλύτερων επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας στα επίπεδα του 21%. Σήμερα υπολογίζεται ότι το 35% του συνολικού κύκλου εργασιών τους προέρχεται από τις στρατηγικές συμμαχίες που έχουν συνάψει με διάφορες επιχειρήσεις ανά την υφήλιο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο αριθμός των στρατηγικών συμμαχιών που συνάπτουν οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με επιχειρήσεις άλλων χωρών αυξάνεται κατά 25% περίπου κάθε χρόνο (Mockler,2005). 1.2 Ορισμός ΔΣΣ Με τον όρο Διεθνείς Στρατηγικές Συμμαχίες, συνήθως αναφέρεται κανείς στην επίσημη ή ανεπίσημη συνεργασία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου για την επίτευξη κοινών επιχειρηματικών στόχων στις διεθνείς αγορές (Χατζηδημητρίου,2002). Ομοίως, σύμφωνα με τους Yoshino and Rangan (2005), η Στρατηγική Συμμαχία είναι μία κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ενώνονται για να πραγματοποιήσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό προσυμφωνημένων στόχων και από την δημιουργία της οποίας προκύπτουν σημαντικά για κάθε μέλος οφέλη. Παράλληλα, μπορούν να θεωρηθούν και ως συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων,οι οποίες στοχεύουν στην μακροπρόθεσμη βελτίωση της θέσης στην

13 αγορά ενός τουλάχιστον από τους εταίρους.. Σύμφωνα με τους Harbison and Pekar (2004), οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: αποτελούν μία συμφωνία και μία δέσμευση, η οποία διαρκεί τουλάχιστον δέκα χρόνια. ο δεσμός αυτός βασίζεται είτε στην ανάγκη για κεφάλαιο, είτε σε κάποιες άλλες ικανότητες των συνδεόμενων μονάδων. οι επιχειρήσεις που μετέχουν έχουν κοινή ή έστω συμβατή επιχειρησιακή στρατηγική. τέτοιου είδους συμμαχίες αυξάνουν την αξία της επιχείρησης στην αγορά, προκαλώντας πίεση προς τους ανταγωνιστές. παράλληλα η δημιουργία τους προϋποθέτει διάθεση από όλους τους μετέχοντες για ενίσχυση και διάχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους, πάντα σε συνδυασμό με την ύπαρξη συγκεκριμένων όρων. 1.3 Κίνητρα δημιουργίας ΔΣΣ Οι λόγοι που ωθούν μία επιχείρηση στην επιλογή της δημιουργίας κάποιας μορφής στρατηγικής συμμαχίας είναι πολλοί και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης, την ένταση του ανταγωνισμού, καθώς και τους στρατηγικούς στόχους της. Κάποιοι από αυτούς τους λόγους μπορεί να είναι ο συνδυασμός των ικανοτήτων δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, η έρευνα πάνω σε συγκεκριμένους τομείς για την δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η επέκταση σε νέες αγορές. Αναλυτικότερα, τα σημαντικά κίνητρα για την δημιουργία κάποιας στρατηγικής συμμαχίας είναι: η διασπορά και η μείωση κινδύνου η εξασφάλιση του μεριδίου αγοράς η δυνατότητα ταχύτερης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις ανταγωνιστικές δυνάμεις της αγοράς η αποφυγή κάποιων περιορισμών στο εμπόριο που τίθενται από συγκεκριμένες χώρες. Αυτό ισχύει κυρίως στην περίπτωση επέκτασης σε νέες αγορές (όπως αυτή της Κίνας όπου υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί) η επίτευξη οικονομιών κλίμακας ή φάσματος

14 η πρόσβαση σε συγκεκριμένες αγοραστικές ομάδες ή τμήματα καταναλωτών η βελτίωση και ανάπτυξη των λειτουργιών, διαδικασιών και μονάδων, και η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, γνώσεις και ικανότητες η διαχείριση πολυδάπανων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και διάφορα υλικά η επέκταση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, καθώς και σε νέες αγορές φάσματος η κάλυψη συγκεκριμένων χρηματοδοτικών αναγκών για τις επιχειρήσεις, καθώς και η επίτευξη ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης η εκμετάλλευση και ο συνδυασμός ιδιαίτερων ικανοτήτων ο εμπλουτισμός και η αύξηση της αξίας της γραμμής προϊόντων μιας επιχείρησης η αύξηση της αξίας της επιχείρησης στην αγορά (και στη χρηματαγορά) η αντιμετώπιση και η μείωση του ανταγωνισμού η δημιουργία νέων ευκαιριών, ιδιαίτερα στην περίπτωση των διεθνών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον που το χαρακτηρίζει η αβεβαιότητα και ο οξύς ανταγωνισμός η δημιουργία συνεργιών μεταξύ των ικανοτήτων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων η μακροπρόθεσμη αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης (Narula and Hagendoorn,2005). Oι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών είναι διαφορετικοί, ανάλογα τον τύπο της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται (Hitt et al.). Πιο συγκεκριμένα, διαχωρίζουν τις αγορές σε τρεις κατηγορίες, του αργού, σταθερού και γρήγορου κύκλου, ανάλογα με την ταχύτητα ανανέωσης των προϊόντων, και παραθέτουν τα αντίστοιχα κίνητρα για κάθε μία περίπτωση, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1. Πίνακας 1.1: Κίνητρα δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών Αγορά Κίνητρα

15 Αργού κύκλου Πρόσβαση σε συγκεκριμένες αγορές. Επέκταση δραστηριοτήτων. Διατήρηση σταθερότητας. Σταθερού κύκλου Ισχυροποίηση θέσεως στην αγορά. Πρόσβαση σε συμπληρωματικούς πόρους και ικανότητες. Αποφυγή περιορισμών εμπορίου. Αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Ικανοποίηση χρηματοδοτικών αναγκών για πραγματοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων. Πρόσβαση σε νέα τεχνολογία και απόκτηση τεχνογνωσίας. Γρήγορου κύκλου Ταχύτητα εισόδου σε νέες αγορές. Ταχύτητα λανσαρίσματος νέων προϊόντων και υπηρεσιών εισόδου σε νέες αγορές. Διατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά. Απόκτηση σταθερής τεχνολογικής υπεροχής. Χειρισμός πολυδάπανων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Αντιμετώπιση αβεβαιότητας. Πηγή: Hitt et al.,2005 Ανάλογα με το είδος της,την δραστηριότητά της και τους στρατηγικούς της στόχους κάθε επιχείρηση επιλέγει το είδος της στρατηγικής συμμαχίας που την εξυπηρετεί καλύτερα και την φέρνει πιο κοντά στην πραγματοποίηση των στρατηγικών της στόχων. 1.4 Είδη στρατηγικών συμμαχιών

16 Όσον αφορά τα είδη των στρατηγικών συμμαχιών, στην βιβλιογραφία υπάρχει μία πληθώρα απόψεων σχετικά με το ποιού είδους συνεργασίες συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, στις στρατηγικές συμμαχίες συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω μορφές συνεργασίας: Α) Ολικές εξαγορές (Take over). Συνήθως με τον όρο ολική εξαγορά αναφέρεται κανείς στην περίπτωση όπου μία επιχείρηση απορροφά ολοκληρωτικά μία άλλη και η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταλήγει στην ύπαρξη ενός μόνο οργανισμού Β) Διεθνείς Κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις (International Joint Ventures). Αποτελούν συνεργασία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων για την δημιουργία μίας νέας, ξεχωριστής οντότητας, από την δραστηριότητα της οποίας οι μητρικές επιχειρήσεις θα αποκομίσουν οφέλη και θα πραγματοποιήσουν τους αντίστοιχους στόχους τους, οι οποίοι απαραίτητα θα πρέπει να είναι συμβατοί Γ) Μερικές εξαγορές (Partial Acquisitions). Είναι απόκτηση ενός ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου μιας άλλης επιχείρησης, η οποία δίνει την δυνατότητα συμμετοχής της εξαγοράζουσας επιχείρησης στην διοίκηση της δεύτερης. (Χατζηδημητρίου,2002). από την Δ) Συγχωνεύσεις (Mergers). Είναι διαδικασία συνένωσης δύο επιχειρήσεων, οποία προκύπτει μία νέα μονάδα. Ε) Συνεργασίες Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων (Research and Development Partnership). Οι συνεργασίες αυτού του είδους βασίζονται στον συνδυασμό των ικανοτήτων δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων πάνω σε ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέας προηγμένης τεχνολογίας ή νέων προϊόντων (Segil,2006; Χατζηδημητρίου,2002). ΣΤ) Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licencing). Είναι η περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση συμφωνεί να παραχωρήσει την τεχνογνωσία της,

17 την εμπορική της ονομασία και το σήμα της (trademark) σε κάποια άλλη. Η τελευταία υποχρεούται να δίνει στην πρώτη κάποια σταθερή προμήθεια από τις προηγούμενες πωλήσεις της για το χρονικό διάστημα που εκμεταλλεύεται την πνευματική ιδιοκτησία της (Χατζηδημητρίου,2002). Η συμφωνία αυτή μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα, γεωγραφική περιοχή και/ή διαδικασία παραγωγής (Segil,2006). Ζ) Συμφωνίες Δικαιόχρησης (Franchising). Αυτό το είδος συμφωνιών αποτελεί μια ειδική περίπτωση των συμφωνιών παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, κατά την οποία ο δικαιοπάροχος ελέγχει εκτενέστερα τη δικαιούχο επιχείρηση σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Η) Συμφωνίες Παραγωγής (Contract Manufacturing). Αποτελούν συμφωνίες που περιλαμβάνουν την κατασκευή προϊόντων, τα οποία πωλούνται υπό την επωνυμία της επιχείρησης που εκχωρεί το δικαίωμα αυτό στην κατασκευάστρια εταιρεία. Η εκχωρούσα εταιρεία είναι αυτή που καθορίζει και τον τρόπο τιμολόγησης, προώθησης και διανομής των προϊόντων (Χατζηδημητρίου,2002). Θ) Συμφωνίες Προώθησης και/ή Διανομής (Joint Marketing and/or Distribution). Είναι η συνεργασία δύο επιχειρήσεων με σκοπό την κοινή προώθηση και/ή διανομή των προϊόντων της μίας ή και των δύο επιχειρήσεων. Ένας τρόπος να κατανεμηθούν οι διάφορες μορφές διεθνών στρατηγικών συμμαχιών ανάλογα με τον κίνδυνο που παρουσιάζουν, την ανάγκη χρήσης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και το κόστος δημιουργίας τους, είναι αυτός που απεικονίζεται στο σχήμα 1.1. Σε αυτό γίνεται εμφανές ότι η περισσότερο περίπλοκη και απαιτητική δομή, είναι αυτή των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, ενώ αντίθετα οι απλούστερες μορφές συμμαχίας είναι οι συμφωνίες κοινής προώθησης και διανομής προϊόντων.

18 Σχήμα 1.1: Η πυραμίδα των συμμαχιών Υψηλός κίνδυνος Μέγιστη χρήση ανθρώπινων πόρων Υψηλό κόστος Χαμηλός κίνδυνος Ελάχιστη χρήση ανθρώπινων πόρων Χαμηλό κόστος Εξαγορές Συγχωνεύσεις Κοινοπρακτικές επιχειρήσεις Συμφωνίες Έρευνας και Ανάπτυξης Συμφωνίες Μεταφοράς Τεχνολογίας Συμφωνίες Παραγωγής Συμφωνίες Δικαιόχρησης Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης Συμφωνίες Προώθησης και Διανομής Πηγή:Segil,2006 Σύμφωνα βέβαια με κάποιους άλλους μελετητές, οι συγχωνεύσεις και οι ολικές εξαγορές δεν θεωρούνται στρατηγικές συμμαχίες, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες εταιρείες, αφού τελικά οδηγούν στην

19 δημιουργία μίας μόνο οντότητας (Mockler,2005; Bitran et al.,2002). Στη παρούσα μελέτη όμως ο ορισμός περιλαμβάνει όλες τις μορφές συνεργασίας που προαναφέρθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η ηλικία, το μέγεθος, η ανταγωνιστική θέση, η γραμμή των προϊόντων και οι χρηματοδοτικοί πόροι, είναι σημαντικές παράμετροι, οι οποίες επηρεάζουν την δομή της συμμαχίας. Ωστόσο,υπάρχουν και άλλοι καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή της κατάλληλης μορφής στρατηγικής συμμαχίας, όπως είναι ο βαθμός του ανταγωνισμού,το στάδιο ανάπτυξης της αγοράς, η ζήτηση των προϊόντων, καθώς και ο βαθμός αβεβαιότητας, λόγω των αλλαγών του οικονομικού περιβάλλοντος Διαχωρισμοί ΔΣΣ Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν και σύμφωνα με ένα άλλο κριτήριο: τον σκοπό δημιουργίας τους. Σύμφωνα με τους Koza και Lewin (2000) υπάρχουν τρία βασικά είδη στρατηγικών συμμαχιών: οι συμμαχίες εκμάθησης (learning alliances), οι επιχειρηματικές συμμαχίες (business alliances) και οι υβριδικές συμμαχίες (hybrid alliances), οι οποίες συνδυάζουν χαρακτηριστικά και από τα δύο προαναφερθέντα είδη. Κάθε ένας από τους τύπους αυτούς περιλαμβάνει μοναδικό στρατηγικό σκοπό και απαιτεί διαφορετική διαδικασία διοίκησης. Όσον αφορά τις συμμαχίες εκμάθησης, αυτές ασχολούνται με την αποκάλυψη νέων πληροφοριών και αντιλήψεων για τις αγορές, την εύρεση νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τις νέες τεχνολογίες. Σκοπός τους είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ή η από κοινού προσπάθεια βελτίωσης της υπάρχουσας τεχνολογίας. Ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας σε αυτού του είδους τις συμμαχίες είναι η ικανότητα των εταίρων να σχεδιάζουν, να διοικούν και να προσαρμόζουν συνεχώς τις οργανωσιακές διαδικασίες, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η ισορροπία και η εύρυθμη λειτουργία της συμμαχίας. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματικές συμμαχίες, συνδέουν εταιρείες, οι οποίες στοχεύουν στην δημιουργία νέων πηγών κέρδους, από τον συνδυασμό συγκεκριμένων πόρων των εταίρων, οι οποίοι τους δίνουν την δυνατότητα επέκτασης

20 σε μία γεωγραφική περιοχή ή ένα νέο τμήμα της αγοράς. Για την επιτυχία αυτού του είδους των συμμαχιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αφοσίωση των εταίρων σε αυτή, ώστε να αποδίδονται οι αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των στόχων της. Το τρίτο είδος περιλαμβάνει τις υβριδικές συμμαχίες, μέσω των οποίων οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ικανοτήτων και γνώσεων, αλλά και να επωφεληθούν από την ευκαιρία της δημιουργίας αξίας μέσω των κοινών δραστηριοτήτων τους. Αποτελούν δηλαδή, ένα συνδυασμό συμμαχιών εκμάθησης και των επιχειρηματικών συμμαχιών. Σε κάθε περίπτωση όμως διαφέρουν όλες μεταξύ τους σε πέντε επίπεδα. Το επίπεδο αφοσίωσης, η ανάγκη για έλεγχο, η ικανότητα απορρόφησης της γνώσης, η χρονική διάρκειά τους καθώς και οι προϋποθέσεις για την επιτυχία τους. 1.5 Συμπεράσματα Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενες, αποτελεσματικές, κερδοφόρες, ευέλικτες, ανταγωνιστικές, να προσαρμόζονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και να είναι σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χωρίς τις ικανότητες αυτές, το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο στο παγκόσμιο πλέον «χωριό» (global village). Για τον λόγο αυτό όλο και περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί καταφεύγουν στην δημιουργία διεθνών στρατηγικών συμμαχιών διασφαλίζοντας έτσι, όσο καλύτερα μπορούν, την θέση και το μέλλον τους. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους επιλέγουν το είδος της συμμαχίας που εξυπηρετεί περισσότερο τα συμφέροντά τους και προωθεί με τον καλύτερο τρόπο την επίτευξη των στόχων τους. Όσον αφορά τον τρόπο και την διαδικασία που ακολουθείται για την δημιουργία των διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, όπως και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία τους θα αναφερθούν διεξοδικά στα κεφάλαια που ακολουθούν.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Στάδια σχηματισμού ΔΣΣ 2.1 Εισαγωγή Η εύρεση κάποιας μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης ή ακόμη και κάποιας μεσαίου μεγέθους εθνικής επιχείρησης η οποία δεν έχει κάποιο στρατηγικό σύμμαχο, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει στρατηγικές συμμαχίες. Όλες οι μεγάλες και γνωστές επιχειρήσεις όπως η Microsoft, η Philips, η Unilever και η Citibank, συμμετέχουν σε έναν μεγάλο αριθμό διεθνών στρατηγικών συμμαχιών, χωρίς την δημιουργία των οποίων είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα κατάφερναν να φτάσουν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Εξαιτίας της ταχύτατης τεχνολογικής ανάπτυξης και της αναγκαιότητας εισβολής σε νέες αγορές, οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν πλέον το κλειδί της επιτυχίας για πολλούς τομείς οι οποίοι αφορούν είτε στην παραγωγή προϊόντων, είτε στο τομέα της παροχής υπηρεσιών. Η παραδοσιακή άποψη, ότι οι στρατηγικές συμμαχίες οδηγούν στην απώλεια της ταυτότητας της επιχείρησης και σταδιακά της ανεξαρτησίας της, δεν βασίζεται πλέον στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων μελετών, ένα πολύ μικρό ποσοστό των στρατηγικών συμμαχιών (μικρότερο του 5%) οδηγεί σε συγχώνευση ή εξαγορά (Hagendoorn and Sadowski,1999). Οι συμμαχίες αποτελούν πλέον μία ιδιαίτερη μορφή οργανισμών, η διοίκηση των οποίων είναι μία υπόθεση εξαιρετικά πολύπλοκη και δύσκολη, από την άποψη ότι απαιτεί πολλές ικανότητες και γνώσεις. Παρά τις μεγάλες προσδοκίες για την επίτευξη συνεργιών, πολλές συμμαχίες δεν αποδίδουν την αξία που οι εταίροι ανέμεναν κατά την σύναψή τους. Το σημαντικά υψηλό ποσοστό αποτυχίας στις συμμαχίες, αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο διοίκησής τους (Pearce,2003). Το βασικότερο σημείο των συμμαχιών, στο οποίο έγκειται και η πιθανότητα δημιουργίας προστριβών μεταξύ των εταίρων, είναι το λεπτό όριο που υφίσταται μεταξύ συνεργασίας και ανταγωνισμού.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 4: Επιχειρηματική Ομάδα Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 7 Διεθνής στρατηγική Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Επενδυτές (αυτοί που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία). Στελέχη με ειδικές δεξιότητες (κλειδιά). Εξωτερικοί Συνεργάτες Κύριοι Χρηματοδότες καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 5: Προαξιολόγηση Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ IV. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ IV. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ IV. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4.1. Τάσεις τον Περιβάλλοντος Όπως ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 9 Συγχωνεύσεις, εξαγορές και συμμαχίες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Από Τεχνολογική άποψη Εναλλακτικές πηγές απόκτησης τεχνολογίας Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας νέας τεχνολογίας Ποιοι θα τη δημιουργήσουν Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Από Τεχνολογική άποψη Εναλλακτικές πηγές απόκτησης τεχνολογίας Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας νέας τεχνολογίας Από Τεχνική άποψη Σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα