ARISTO DEVELOPERS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΜΕΡΟΣ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ARISTO DEVELOPERS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΜΕΡΟΣ Α"

Transcript

1 ARISTO DEVELOPERS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΜΕΡΟΣ Α ΕΚΘΕΣΗ TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1

2 ΕΚΘΕΣΗ TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο & Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Δομή Συγκροτήματος στις 30 Απριλίου 2007 Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

3 Διοικητικό Συμβούλιο & Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Σύμβουλοι Θεόδωρος Αριστοδήμου Εκτελεστικός Πρόεδρος Ρούλα Αριστοδήμου Μιχαλάκης Ιωαννίδης (αποχώρησε στις 5/4/2007) Σάββας Γεωργιάδης Τώνης Αντωνίου Κώστας Κουτσός Ανδρέας Νικολάου Γραμματέας Ρούλα Αριστοδήμου Ελεγκτές Στέφανος Στεφάνου & Σία Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Alpha Bank Ltd Marfin Popular Bank Public Co Ltd Arab Bank Plc Εμπορική Τράπεζα Λτδ Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Universal Bank Plc Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ Εγγεγραμμένο Γραφείο Aristo Centre 1 ης Απριλίου Πάφος Τ.Θ Πάφος Κύπρος 3

4 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Στοιχεία Λογαριασμού Κερδοζημιών Κύκλος εργασιών Αύξηση (%) 34,8% 24,1% 29,3% 39,2% 53,8% 18,7% 11,2% Κέρδος πριν τη φορολογία Αύξηση (%) 31,9% 38,7% 15,0% 21,3% 46,4% 43,7% 27,5% Κέρδος μετά τη φορολογία Αύξηση (%) 28,2% 51,3% 12,4% 19,0% 43,2% 67,7% 29,1% Στοιχεία Ισολογισμού Μη τρεχούμενο ενεργητικό Τρεχούμενο ενεργητικό * Τρέχουσες υποχρεώσεις * Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις * από το 2001 και πριν ο διαχωρισμός των έργων υπό εκτέλεση ήταν διαφορετικά κατανεμημένος μεταξύ ενεργητικού και παθητικού. Αυτό άλλαξε από το 2003 και φαίνεται και στο συγκριτικό του 2002 Μετοχικό Κεφάλαιο Εγκεκριμένο Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου Την 1 η Ιανουαρίου 2006 Έκδοση νέου κεφαλαίου Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Αριθμός μετοχών Ονομ. αξίας 20 σεντ η κάθε μια

5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Κύκλος εργασιών και μεικτό κέρδος Το 2006 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 34,8% και ανήλθε σε (2005: ) Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε σημειώνοντας 32,6% αύξηση από το ,000 40,000 60,000 80,000 Μεικτό κέρδος Κύκλος εργασιών Ποσοστό μεικτού κέρδους Στο 2006 το ποσοστό μεικτού κέρδους διατηρήθηκε σε ψηλά επίπεδα πέραν του 40%, που θεωρείται σημαντικό επίτευγμα εφόσον συντρέχει με αύξηση στον κύκλο εργασιών. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Κέρδος μετά την φορολογία και το συμφέρον μειονότητας Το κέρδος μετά την φορολογία και το συμφέρον μειονότητας σημείωσε νέα άνοδο στο 2006 και ανήλθε σε από το 2005, μια σημαντική αύξηση ύψους 28,2%! 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Πάγια / Συνολικό ενεργητικό Το 2006 το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε παρουσιάζοντας νέα σημαντική αύξηση 22,6% που οφείλεται κυρίως σε σημαντικές αυξήσεις στα αποθέματα και ημιτελείς εργασίες που το Συγκρότημα διαθέτει , , , , ,000 Πάγια Συνολικό ενεργητικό 5

6 Δομή Συγκροτήματος στις 30 Απριλίου 2006 Aristo Developers Plc Land holdings and developing in Greece Land holdings and developing in Cyprus Joint Ventures for developing in Cyprus Recreation, sports and services in Cyprus Aristo Developers S.A. 50% Alexandra s Beach S.A. 100% Venus Rock Estates Ltd 11.3% 40.7% G.A. Gabrielides Ltd 100% Gabs Holdings Ltd 33.8% 100% 50% 50% Joint Venture Aristo & Alea Limassol Star Joint Venture Aristo & St. Chara 100% 60% Randi Golfers Ltd 50% Tsada/Randi Cyprus Golf Resorts Ltd A & A Super Aphrodite Waterpark Ltd Koradjissa Investments Ltd 100% 60% Skylark Travel Ltd Magioko Ltd 50% 100% Skylark Insurance Agency Ltd Operations in Greece Operations in Cyprus 6

7 Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2006 ήταν με διαφορά η καλύτερη χρονιά στην ιστορία της Εταιρείας μας, με κέρδη μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί, ενώ δεν έπαψαν να υφίστανται παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το αγοραστικό ενδιαφέρον στον τομέα ανάπτυξης γης που αποτελεί την βασική δραστηριότητα του Συγκροτήματος, η Aristo Developers συνέχισε να επιτυγχάνει αυξανόμενες πωλήσεις και ανοδική κερδοφορία αποδεικνύοντας ότι απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και προτίμησης μεγάλης μερίδας του αγοραστικού κοινού. Είναι πεποίθηση μας ότι, η συνέπεια και η διατήρηση των υψηλών επιπέδων ποιότητας και εξυπηρέτησης που έχουν γίνει συνώνυμα με την Aristo Developers, σε συνδυασμό με τον σωστό προγραμματισμό στην παραγωγή προϊόντος και την δυναμική προώθηση των έργων του Συγκροτήματος μέσω των κατάλληλων μηχανισμών, έχουν πλέον καθιερώσει την Aristo Developers ως την ηγετική εταιρεία στον τομέα ανάπτυξης γης και κτιρίων στην Κύπρο. Επιπρόσθετα είναι ευχάριστο το ότι και οι λοιποί τομείς δραστηριοποίησης του Συγκροτήματος (τουριστικά, ψυχαγωγία, ασφαλιστικές υπηρεσίες) έχουν ενισχυθεί. Στην υπό ανασκόπηση χρονιά, δηλαδή το έτος 2006, τα εισοδήματα του Συγκροτήματος παρουσίασαν ουσιαστική αύξηση ύψους 34,8% σε σχέση με το 2005 και ανήλθαν σε ( το 2005). Το κέρδος μετά τη φορολογία και το συμφέρον μειονότητας ανήλθε στις , από το 2005, σημειώνοντας υψηλή αύξηση 30,9%. Κατά συνέπεια, το κέρδος ανά μετοχή ονομαστικής αξίας 20 σεντ, και με βάση τον μεσοσταθμικό αριθμό εκδομένων μετοχών, αυξήθηκε σε 10,82 σεντ, από 8,63 σεντ που ήταν το Η επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων και λοιπών οικονομικών μεγεθών και στοιχείων της Εταιρείας, επικυρώνει απόλυτα την ορθότητα των επιχειρηματικών επιλογών της διεύθυνσης και του Συμβουλίου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η ισχυρή οικονομική της θέση και η συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της δημιουργώντας διαρκώς νέα προοπτική για συνέχιση της επίτευξης ικανοποιητικής απόδοσης. Ανασκόπηση Εργασιών Aristo Developers Plc - Τομέας ανάπτυξης ακινήτων Μέσω ενός επιτυχούς και εύστοχου προγράμματος προβολής και προώθησης, ενισχυμένο με ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών, η Εταιρεία επιτυγχάνει υψηλές πωλήσεις στην ντόπια και ξένη αγορά ώστε να αυξάνει τον κύκλο εργασιών της και την κερδοφορία της. Η Ευρώπη παραμένει η κύρια προέλευση αγοραστών ακινήτων στην Κύπρο με την Αγγλία να διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση, έχει παρατηρηθεί όμως και σημαντική αύξηση στην προσέλευση Ρώσων. Οι προσπάθειες μας εντείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις με στόχο την ενίσχυση των παραδοσιακών μας αγορών αλλά και την δημιουργία νέων. 7

8 Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Η Aristo Developers διατηρεί σήμερα ένα μεγάλο αριθμό έργων υπό εκτέλεση τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα κατοικιών, από παραθαλάσσιες επαύλεις πολυτελείας και επαύλεις σε γήπεδα γκολφ, μέχρι μεζονέτες και διαμερίσματα σε πόλεις ή στην επαρχία. Τα τεράστια αποθέματα γης που η Εταιρεία διατηρεί και αυξάνει με συνεχή επανεπένδυση μεγάλου μέρους των κερδών της, εξασφαλίζουν την διαχρονική της ηγετική παρουσία αφού της παρέχουν την δυνατότητα να προβαίνει σε αναπτύξεις που ικανοποιούν τα ζητούμενα των ανά καιρούς ενδιαφερομένων αγοραστών. Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το Συγκρότημα κατείχε συνολική γη προς ανάπτυξη ύψους 98,5εκ. (2005: 61,7εκ.), έργα υπό εκτέλεση ύψους 41,1εκ. (2005: 40,2εκ.), οικόπεδα υπό διαχωρισμό ύψους 3.6εκ. (2005: 3,0εκ.) και αποθέματα ύψους 9,3εκ (2005: 7,4εκ). Τα ποσά αυτά αφορούν το κόστος κτήσης των προαναφερθέντων περιουσιακών στοιχείων και εύλογα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η τρέχουσα αξία τους είναι μεγαλύτερη. Venus Rock Estates Ltd Η θυγατρική εταιρεία Venus Rock Estates είναι ως γνωστό, η ιδιοκτήτρια μεγάλης έκτασης γης στην περιοχή Χα-ποτάμι στη νοτιοδυτική περιοχή της Κύπρου, στην επαρχία Πάφου, παρά την Πέτρα του Ρωμιού. Η συνολική έκταση της γης, που αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση ενιαίο ιδιωτικό τεμάχιο στην Κύπρο, ήταν περίπου μετρικά στρέμματα πριν την πώληση αριθμού οικοπέδων. Η περιοχή λόγω θέσης, περιβάλλοντος και έκτασης, διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει την προοπτική και τη δυνατότητα για ποικίλη ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει τουριστικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, πολυτελείς κατοικίες, γήπεδα γκολφ, ποδοσφαίρου και τένις, χώρους αναψυχής, ποδηλατoδρόμους και μονοπάτια της φύσης και πολλά άλλα. Μέχρι σήμερα η Venus Rock Estates Ltd έχει διαθέσει εκτός Συγκροτήματος μόνο αριθμό οικοπέδων από διαχωρισμό με βάση παλαιά άδεια. Διατηρεί τεράστια ενιαία έκταση γης, για μεγάλο μέρος της οποίας έχει λάβει προέγκριση στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής για την δημιουργία γηπέδων γκολφ στην Κύπρο, για μεγάλης κλίμακας έργα. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των όλων αναπτύξεων (master plan) πραγματοποιείται με στόχο την ορθολογιστική αξιοποίηση των κινήτρων που προσφέρονται από την Κυβερνητική Πολιτική αλλά και σε σύνδεση με τις υπό μελέτη αναπτύξεις στην γη της Εταιρείας που βρίσκεται εντός ζωνών ανάπτυξης. Αναμένουμε πολύ σύντομα την άδεια για δημιουργία δεύτερου γηπέδου γκολφ στο Secret Valley στην επέκταση της κοιλάδας προς την θάλασσα και η έναρξη της κατασκευής του θα σηματοδοτήσει την αρχή για σημαντικά έργα ποιοτικής υποδομής με αφετηρία το παραθαλάσσιο μέτωπο. Aristo Developers A.E. - Ελλαδικές δραστηριότητες Η 100% θυγατρική Aristo Developers A.E. που εδρεύει στην Αθήνα έχει πλέον στο ενεργητικό της 9 επιτυχή έργα στις προνομιούχες περιοχές Χαλάνδρι, Ζωγράφου (2), Αμπελόκηποι (2), Μετς, Μεταμόρφωση, Γλυφάδα και Παλλήνη. Έχοντας ενισχύσει την παρουσία της με νέα πολυτελή γραφεία και οργανωθεί με αυξημένο προσωπικό, 8

9 Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προγραμματίζει νέο μεγάλο οικιστικό έργο στην Αγία Παρασκευή, μια περιοχή για την οποία σημειώνεται μεγάλης ζήτηση. Το άλλο προγραμματισμένο σημαντικό οικιστικό έργο στο Παγκράτι, καθυστερεί λόγω διαφοροποίησης της θέσης των αρχών που εξέδωσαν όλες τις σχετικές άδειες, και ευελπιστούμε ότι εντός του 2007 το θέμα θα ξεκαθαρίσει. Εντός του 2007 θα αρχίσουν τα πρώτα έργα σε παραλιακές περιοχές και συγκεκριμένα στην Σύρο και Ζάκυνθο. Οι ιδιοκτησίες αυτές, όπως και το παραθαλάσσιο κτήμα στην Δυτική Πελοπόννησο έχουν ήδη δημιουργήσει σημαντική υπεραξία έναντι της τιμής κτήσης τους, ενώ τα έργα που μελετούνται είναι μοναδικά λόγω της θέσης τους δίπλα στην θάλασσα με άμεση πρόσβαση σε εξαιρετικές παραλίες. A&A Super Aphrodite Park Ltd Το υδροπάρκο Αφροδίτη έχει πλέον καθιερωθεί σαν μέρος της ποιοτικής τουριστικής υποδομής της Πάφου. Η εξαιρετική αρχιτεκτονική του υδροπάρκου, τα πολλά και συνεχώς αναβαθμιζόμενα παιγνίδια, τα εστιατόρια και κιόσκια με την ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση που προσφέρουν στους επισκέπτες, καθιστούν το έργο σε πόλο έλξης μικρών και μεγάλων, επιτυγχάνοντας για το Συγκρότημα ανοδική κερδοφορία. Randi Golfers Ltd Γήπεδα Γκολφ Το γήπεδο γκολφ στο Secret Valley παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των γκόλφερς στην Κύπρο, ενώ διαθέτει ένα πολυτελές club house πλήρως εξοπλισμένο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών επισκεπτών. Προγραμματίζουμε σημαντική ανακατασκευή και αναβάθμιση του γηπέδου αυτού σε συνδυασμό με τις εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου στην κοιλάδα. Στόχος μας είναι με δύο εξαιρετικής ποιότητας γήπεδα στον ίδιο χώρο να ελκύουμε ακόμη περισσότερους γκόλφερς, οι οποίοι ως γνωστό επιζητούν την ποικιλία στους προορισμούς που επισκέπτονται. Γενικότερα η προτεινόμενη αύξηση των γηπέδων γκολφ στην Κύπρο αναμένεται να καθιερώσει το νησί ως ένα πολύ δελεαστικό προορισμό για τους ξένους κυρίως Ευρωπαίους γκόλφερς. Skylark Travel Ltd και Skylark Insurance Agency Ltd Η λειτουργία της επιχείρησης ταξιδιωτικών διαμεσολαβητικών υπηρεσιών της Skylark Travel Ltd δεν είναι πλέον προσοδοφόρα, δεδομένων των πολύ μειωμένων προμηθειών που προσφέρουν οι αεροπορικές και άλλες ταξιδιωτικές εταιρείες και του μεγάλου μεριδίου πελατών που συναλλάσσεται με τις εταιρείες αυτές απ ευθείας μέσω διαδικτύου, και συνεπώς αποφασίσθηκε ότι στο 2007 θα τερματιστεί. Αυτό δεν στερεί από την κερδοφορία του Συγκροτήματος εφόσον σκοπός της επιχείρησης αυτής ήταν η εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών του Συγκροτήματος και ουδέποτε προσέφερε σημαντικά αποτελέσματα. Οι ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχονται από την θυγατρική Skylark Insurance Agency Limited θα συνεχιστούν εφόσον είναι στενότερα συνδεδεμένες με τον κύριο τομέα του Συγκροτήματος (πώληση ακινήτων) και έχουν θετικά αποτελέσματα. 9

10 Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κοινοπραξία Aristo Developers Plc και Alea Limassol Star Ltd Το έργο Limassol Star ανεγείρεται σε παραθαλάσσιο τεμάχιο δίπλα από το ξενοδοχείο Le Meridien στη Λεμεσό και περιλαμβάνει προς πώληση ανεξάρτητες επαύλεις, μεζονέτες, διαμερίσματα, καταστήματα και χώρους αναψυχής συνολικής δόμησης περίπου τετραγωνικών μέτρων. Έχει ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος του έργου με αρκετές πωλήσεις και πολύ καλή κερδοφορία. Koradjissa Investments Ltd Η Koradjissa Investments Limited διαθέτει τεμάχια γης στην επαρχία Λεμεσού που συνολικά ξεπερνούν τα μετρικά στρέμματα και είναι σε μεγάλο βαθμό ενιαία. Η εταιρεία έχει υποβάλει δήλωση ενδιαφέροντος για κατασκευή γηπέδου γκολφ και παρακείμενης ανάπτυξης στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής για γήπεδα γκολφ και έλαβε θετική προκαταρκτική απάντηση. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις μελέτες και σχεδιασμό του master plan για το έργο που ονομάσαμε «Eagle Pine Golf Resort» και που στόχος μας είναι να αποτελέσει ένα υψηλού επιπέδου θέρετρο πολυτελών κατοικιών και ποιοτικού γκολφ. Ανθρώπινο Δυναμικό Η Εταιρεία αποδίδει τεράστια σημασία στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αποτελεί νευραλγικό παράγοντα και πρωταρχικό συντελεστή στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Συνεπώς, το ανθρώπινο δυναμικό συνεχώς ενισχύεται με εξειδικευμένο διοικητικό και τεχνικό υπαλληλικό προσωπικό καθώς και με παράλληλη ανάπτυξη και επιμόρφωση του υφιστάμενου προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της Εταιρείας επιτρέποντας της να αναπτύξει περισσότερα έργα σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της. Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, το προσωπικό του Συγκροτήματος ξεπέρασε τα 400 άτομα. Στρατηγική & Προοπτικές της Εταιρείας Η Aristo Developers συνεχίζει την ανάπτυξή της με ευέλικτη προσαρμογή των στόχων της στη σύγχρονη κοινωνική, πολιτική, και οικονομική πραγματικότητα. Διαχρονικός κύριος στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής της, είναι η διατήρηση και συνεχής ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στον τομέα ανάπτυξης, εμπορίας και αξιοποίησης ακινήτων τόσο στον Κυπριακό όσο και σταδιακά στον Ελλαδικό χώρο. Οι επιμέρους στόχοι επικεντρώνονται κυρίως σε: Διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για συνεχή ανοδική πορεία ώστε να διασφαλίζεται ηγετική της θέση Αύξηση του μεριδίου αγοράς, του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας προς μεγιστοποίηση της αξίας της. Καθιέρωση στην ηγετική θέση και αναφορικά με τις μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις τύπου resort, με την βέλτιστη ποιοτική αξιοποίηση των κτημάτων της που προσφέρονται για την κατασκευή γηπέδων γκολφ και μεγάλων παρεμφερών αναπτύξεων στα πλαίσια της σχετικής κυβερνητικής πολιτικής. Διατήρηση του ισχυρού ονόματος της (brand name) ως ισοδύναμο της συνέπειας, της αξιοπιστίας και της ποιότητας. 10

11 Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεχής ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού της προσωπικού με τη συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση του σε επιλεγμένους τομείς που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς και την απόκτηση νέων ικανών και προσοντούχων στελεχών. Αξιοποίηση της εμπειρίας της για αύξηση της αποδοτικότητας των κεφαλαίων της, με οριζόντια ή/και κάθετη διαφοροποίηση των εργασιών της καθώς και γεωγραφική διασπορά, πάντοτε στα πλαίσια του πυρήνα δραστηριοτήτων της. Συνεχής βελτίωση τόσο της οργανωτικής της δομής όσο και της ποσοτικής και ποιοτικής οργάνωσης του προσωπικού, ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της Εταιρείας που προκύπτουν από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αλλαγή μετοχικής σύστασης Dolphin Capital Investors Στις 5 Απριλίου 2007 η εταιρεία Dolphin Capital Atlantis Ltd απέκτησε (υπό την αίρεση της εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων των εποπτικών αρχών) 79,59% του μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc και κοινοποίησε οριστική απόφαση της για διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στην τιμή των 2,15 ανά μετοχή, τιμή στην οποία αποκτήθηκε και το προαναφερθέν πλειοψηφικό πακέτο. Μέχρι σήμερα, η Dolphin Capital Atlantis Ltd έχει αυξήσει την συμμετοχή της στην Εταιρεία σε 90,41%. Με την επίτευξη του στόχου της απόκτησης του 100% από την Dolphin Capital Atlantis Ltd, η Aristo Developers θα ανήκει πλέον ουσιαστικά κατά 15% στον Θεόδωρο Αριστοδήμου και κατά 85% στην Dolphin Capital Investors. Η Dolphin Capital Investors είναι εισηγμένη στο AIM (Alternative Investment Market) του χρηματιστηρίου του Λονδίνου και αποτελεί το πρώτο fund που εστιάζεται στον τομέα των παραθεριστικών κατοικιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κεφαλαιοποίηση της Dolphin Capital Investors ξεπερνάει σήμερα τα 680 εκατομμύρια με λίστα επενδυτών που περιλαμβάνει ηγετικά διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τις Merrill Lynch, UBS, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Capital Group, Henderson, Lansdowne, Standard Life και Fortress Investment Group. Η Dolphin Capital Investors ιδρύθηκε το 2005 και διοικείται από την εταιρεία Dolphin Capital Partners, μία ανεξάρτητη, ηγετική στο χώρο της εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων. Ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της Dolphin Capital Partners είναι ο Μίλτοs Καμπουρίδης και συνιδρυτής και εταίρος ο Πιέρ Χαραλαμπίδης. Και οι δύο είναι κυπριακής καταγωγής. Έτος 2007 Όσον αφορά την Κύπρο, είναι γνωστό ότι ο τομέας ανάπτυξης γης και κτιρίων έχει καταστεί πολύ ανταγωνιστικός ενώ έχει να αντιμετωπίσει και διάφορα προβλήματα, όμως είναι πεποίθηση μας ότι μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας του τόπου. Συνεπώς, βασισμένοι στην προνομιακή θέση που 11

12 Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου απολαμβάνει η Aristo Developers στην Κυπριακή αγορά, ειδικά στα θέματα εμπιστοσύνης, ποιότητας, ανταγωνιστικών τιμών και εξυπηρέτησης, στοχεύουμε σε ψηλές πωλήσεις και ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας και στο τρέχον έτος. Επιπρόσθετα στοχεύουμε να επεκτείνουμε την κλίμακα αναπτύξεων μας στην Ελλάδα με την προσθήκη για πρώτη φορά και της παραθεριστικής κατοικίας στο προσφερόμενο προϊόν και πιστεύουμε σε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστίες Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μας σε όλο το προσωπικό της Εταιρείας για την αφοσίωση και σκληρή δουλειά, που συνέβαλε στην επιτυχή πορεία της Εταιρείας. Τις ευχαριστίες μου επίσης εκφράζω σε όλους τους συνεργάτες μας για τη συνεχή υποστήριξή τους. Ευχαριστίες απευθύνω επίσης στους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για την εμπιστοσύνη τους και στους Ελεγκτές μας κυρίους Στέφανο Στεφάνου & Σία. Τέλος ευχαριστώ προσωπικά τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σημαντική βοήθεια τους, και τους μετόχους μας για την υποστήριξή και εμπιστοσύνη τους. Θεόδωρος Αριστοδήμου Εκτελεστικός Πρόεδρος 12

13 ARISTO DEVELOPERS PLC ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ΜΕΡΟΣ Β ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13

14 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων Σύμφωνα με το άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Aristo Developers Plc για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, με βάση τη γνώμη μας, που είναι προϊόν επιμελούς και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουμε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Θεόδωρος Αριστοδήμου Εκτελεστικός Πρόεδρος Ρούλα Αριστοδήμου Σάββας Γεωργιάδης Τώνης Αντωνίου Κώστας Κουτσός Ανδρέας Νικολάου Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Σάββας Γεωργιάδης - Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος Πάφος 30 Απριλίου

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ Eτήσια Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΛ.3 / ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ.4 / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΛ.6 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΛ.7 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΕΛ.9 / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3

Ετήσια Έκθεση 2012. Περιεχόµενα. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2. ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Ετήσια Έκθεση 2012 Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόµενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2 ιοικητικό Συµβούλιο και Εκτελεστική ιεύθυνση 3 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου 4 Χαιρετισµός Προέδρου 5-6 Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

A. Tsokkos Hotels Public Ltd

A. Tsokkos Hotels Public Ltd Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa SAKURA 桜 ristorante italiano Mykonos greek Tavern

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40

4. 5. 6. 7. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...40 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 3 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...6 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...8 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη... 8 1.2 Στοιχεία Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα