Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα"

Transcript

1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6-10 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2 Ενδιάµεση κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 Μαρτίου 2013 Τρεις µήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου Σηµ. Εισοδήµατα Μερίσµατα εισπρακτέα Πιστωτικοί τόκοι (Ζηµιά) / κέρδος από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ( ) Έξοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (22.009) (55.132) Συναλλαγµατικό κέρδος / (ζηµιά) (52.412) (99.272) Αποµείωση τραπεζικών υπολοίπων ( ) - (Ζηµιά) / κέρδος πριν τη φορολογία ( ) Χρέωση φορολογίας (2.670) (252) Άλλα συνολικά εισοδήµατα - - Συνολική (ζηµιά) / κέρδος για την περίοδο ( ) ========= ========= (Ζηµιά) / κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 4 (9,88) 0,48 ====== ====== Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 2

3 Ενδιάµεσος ισολογισµός στις 31 Μαρτίου Μαρτίου 31 εκεµβρίου Σηµ. Περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Προπληρωµές και άλλα εισπρακτέα Εισπρακτέα φορολογία Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ========== ========== Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές 6 (1.587) - Αποθεµατικό µετατροπής µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ Συσσωρευµένες ζηµιές ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Πιστωτές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ========== ========== Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 3

4 Ενδιάµεση κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 Μαρτίου 2013 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Αποθεµατικό µετατροπής µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ Συσσωρευ- µένες ζηµιές Σύνολο Σηµ. Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (96.447) ( ) Συνολική κέρδος Κέρδος για την περίοδο Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου (96.447) ( ) =========== ========= ======= ========= ========== ========== Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου ( ) Συνολική ζηµιά Ζηµιά για την περίοδο ( ) ( ) Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες Αγορά ιδίων µετοχών (1.587) - - (1.587) Μείωση κεφαλαίου Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου (1.587) ( ) =========== ========= ======= ========= ========== ========== Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 4

5 Ενδιάµεση κατάσταση ταµειακών ροών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 Μαρτίου 2013 Τρεις µήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Ζηµιά πριν τη φορολογία ( ) Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: Προπληρωµές και άλλα εισπρακτέα (12.214) (81.300) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ( ) Πιστωτές (69.833) (43.528) Μετρητά (για)/από εργασίες ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (2.670) (2.543) Καθαρά µετρητά (για)/από εργασίες ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αγορά ιδίων µετοχών 6 (1.587) - Καθαρά µετρητά για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (1.587) - Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου ======== ======== Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 5

6 Σηµειώσεις στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 1 Γενικά Στις 5 Ιουνίου 2013 το ιοικητικό Συµβούλιο της Apollo Investment Fund Plc ενέκρινε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 Μαρτίου Αυτές οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας. 2 Λογιστικές αρχές Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την ετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων συνάδουν µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την ετοιµασία των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Χρέωση φορολογίας Τρεις µήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου Τρέχουσα φορολογία: Φορολογία εξωτερικού (2.670) (252) (2.670) (252) ======== ======== 4 Ζηµιά ανά µετοχή Η ζηµιά ανά µετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζηµιά για την περίοδο που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας µε το µεσοσταθµικό αριθµό των εκδοµένων µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ο µεσοσταθµικός αριθµός των εκδοµένων µετοχών υπολογίστηκε λαµβάνοντας υπόψη την αγορά ιδίων µετοχών. Τρεις µήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου (Ζηµιά) / Κέρδος για την περίοδο () ( ) Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου (Ζηµιά) / Κέρδος ανά µετοχή (σέντ) (9,88) 0,48 Η Εταιρεία δεν έχει δικαιώµατα αγοράς που µπορούν να εξασκηθούν και ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά µετοχή. 6

7 5 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 31 Μαρτίου 31 εκεµβρίου Επενδύσεις Κύπρου: Μετοχικοί τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Χρεόγραφα εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Μη εισηγµένα χρεόγραφα - - Επενδύσεις εξωτερικού: Μετοχικοί τίτλοι Χρεόγραφα Αµοιβαία κεφάλαια Άλλα επενδυτικά κεφάλαια Σύνολο επενδύσεων Τόκοι εισπρακτέοι από χρεόγραφα Σύνολο χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων =========== =========== Η κίνηση του χαρτοφυλακίου είναι: Τρεις µήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου Την 1 Ιανουαρίου Αγορές Πωλήσεις και εξαργυρώσεις ( ) ( ) Καθαρή ζηµιά / κέρδος δίκαιης αξίας ( ) Κίνηση στους εισπρακτέους τόκους χρεογράφων (11.057) Στις 31 Μαρτίου ========== ========== 6 Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες µετοχές Αριθµός µετοχών Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Ολικό Την 1 Ιανουαρίου (96.447) Αγορά ιδίων µετοχών Μείωση Κεφαλαίου Στις 31 Μαρτίου (96.447) ========== ========== ========= ======= ========== Την 1 Ιανουαρίου Αγορά ιδίων µετοχών (12.834) - - (1.587) (1.587) Μείωση Κεφαλαίου Στις 31 Μαρτίου (1.587) ========== ========== ========= ======= ========== 7

8 6 Μετοχικό κεφάλαιο και ίδιες µετοχές (συνέχεια) Η Εταιρεία από το 2002 έχει αποφασίσει την σύσταση Προγράµµατος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών µε βάση τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 2 Νόµου του 2000 µε σχετική εξουσιοδότηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο για αγορά ιδίων µετοχών λόγω σηµαντικής έκπτωσης της τιµής της µετοχής της Εταιρείας στο ΧΑΚ σε σχέση µε τη καθαρή εσωτερική αξία ανά µετοχή και της χαµηλής εµπορευσιµότητας της. Η εξουσιοδότηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο υπόκειται σε ανανέωση κάθε χρόνο από τους µετόχους της Εταιρείας. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 24 Απριλίου 2013 εγκρίθηκε σχετικό Ειδικό Ψήφισµα για την ανανέωση του Προγράµµατος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών για την περίοδο 28 Απριλίου 2013 µέχρι τις 28 Απριλίου Κατά τη διάρκεια του τριµήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013 η Εταιρεία απέκτησε (2012: µηδέν) ίδιες µετοχές, µε συνολικό κόστος (2012: µηδέν). Κατά τις 31 η Μαρτίου 2013 η Εταιρεία κατείχε (31 εκεµβρίου 2012: µηδέν) ίδιες µετοχές συνολικού κόστους (31 εκεµβρίου 2012: µηδέν). 8

9 7 Πιστωτές 31 Μαρτίου 31 εκεµβρίου Οφειλή προς Laiki Capital Public Co Limited Οφειλή προς Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Οφειλόµενα έξοδα ========= ========= 8 Υπόλοιπα και συναλλαγές µε συγγενικά µέρη Υπόλοιπα µε συγγενικά µέρη: 31 Μαρτίου εκεµβρίου 2012 Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (α) Αγοραία αξία τίτλων - - Αγοραία αξία οµολόγων - - Καθαρά υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών Οφειλή προς Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (4.032) (4.032) Συγκρότηµα Laiki Capital Public Co Limited (β) Αγοραία αξία τίτλων Οφειλή προς Laiki Capital Public Co Limited - (33.225) Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη: Τρεις µήνες που έληξαν στις 31 Μαρτίου Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (α) Αγορές µετοχών - - Αγορές οµολόγων - - Πωλήσεις µετοχών - - Πωλήσεις οµολόγων - - Τόκοι εισπρακτέοι Μέρισµα εισπρακτέο - - Συγκρότηµα Laiki Capital Public Co Limited (β) ικαιώµατα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ικαιώµατα για παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών - - Χρηµατιστηριακές προµήθειες (α) (β) Στις 31 Μαρτίου 2013, η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd κατείχε ποσοστό 24% (31 εκεµβρίου 2012: 24%) του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το συγκρότηµα της Laiki Capital Public Co Limited αποτελείται από την Laiki Capital Public Co Limited (ιθύνουσα) και την Laiki Financial Services Limited (πλήρως εξαρτηµένη). Η Laiki Capital Public Co Limited είναι εξαρτηµένη της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. 9

10 9 Ανάλυση κατά τοµέα Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013 Κύπρος Εξωτερικό Σύνολο Εισοδήµατα Mερίσµατα εισπρακτέα Πιστωτικοί τόκοι (Ζηµιά) / κέρδος από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ( ) ( ) ( ) (96.318) Έξοδα ========== ========== Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (22.009) Συναλλαγµατική ζηµιά Κέρδος πριν τη φορολογία Αποµείωση τραπεζικών υπολοίπων ( ) Ζηµιά πριν τη φορολογία ( ) Χρέωση φορολογίας (2.670) Ζηµιά για την περίοδο ( ) ========== Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Κύπρος Εξωτερικό Σύνολο Εισοδήµατα Mερίσµατα εισπρακτέα Πιστωτικοί τόκοι (Ζηµιά) / κέρδος από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων (29.255) Έξοδα ========== ========== Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (55.132) Συναλλαγµατική ζηµιά (52.412) Ζηµιά πριν τη φορολογία Χρέωση φορολογίας (252) Ζηµιά για την περίοδο ========== 10 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να επηρεάζουν τις τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. 10

11 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/5/2013 Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και οι αποφάσεις του Eurogroup που αφορούν την εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας και την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου έχουν επηρεάσει σηµαντικά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την χρηµατιστηριακή αγορά. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Κυπριακής Κυβέρνησης και του Eurogroup κατέληξαν σε συµφωνία την 25 Μάρτιου Η διαπραγµάτευση των µετοχών των δύο τραπεζών Λαϊκής και Κύπρου στο ΧΑΚ έχει ανασταλεί επηρεάζοντας σηµαντικά την πορεία του Γενικού είκτη και φυσικά την συναλλακτική δραστηριότητα στο ΧΑΚ. Ο Γενικός είκτης ΧΑΚ παρουσίασε πτώση από την αρχή του έτους της τάξης του 14,6% µέχρι τις 14 Μαΐου Κατά την ίδια περίοδο, ο είκτης ΧΑ στην Ελλάδα παρουσίασε άνοδο 21,7%. Οι διεθνείς αγορές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία για το έτος αντικατοπτρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης των Η.Π.Α, αλλά και την αυξηµένη ρευστότητα που παρέχεται στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από τις κεντρικές τράπεζες. Για την ίδια περίοδο ο δείκτης S&P500 σε USD παρουσίασε άνοδο 15,7%, ο δείκτης DAX στην Γερµανία άνοδο 9,6% και ο δείκτης MSCI World σε Ευρώ παρουσίασε άνοδο 12,5%. Οι δυσµενείς εξελίξεις και οι πολιτικές αποφάσεις που λήφθησαν τον περασµένο Μάρτιο έχουν επηρεάσει αρνητικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα και την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. Στις 15 Μαρτίου 2013, η Εταιρεία κατείχε καταθέσεις και γραµµάτια στην Λαϊκή Τράπεζα ύψους 5,5 εκ. Η Εταιρεία δεν κατείχε οποιουσδήποτε µετοχικούς τίτλους ή αξιόγραφα στις τράπεζες Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου. Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω εξελίξεων το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας στις 15 Μαΐου 2013 ήταν 11εκ. Σηµειώνεται ότι στις 31 εκεµβρίου 2012 το ενεργητικό της Εταιρείας ανερχόταν στα 16 εκ. Η Καθαρή Εσωτερική Αξία της µετοχής στις 15 Μαΐου 2013 µειώθηκε στα 0,1944 από 0,2802 στις 31 εκεµβρίου Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 24 Απριλίου 2013, εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών για την περίοδο 28 Απριλίου 2013 µέχρι 27 Απριλίου Οι αρνητικές επιπτώσεις από την άµεση σµίκρυνση του τραπεζικού τοµέα, την απουσία πιστωτικής επέκτασης και την απώλεια της ρευστότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων θα είναι εµφανείς και άµεσες. Η µείωση του ΑΕΠ αναµένεται να είναι 11

12 γύρω στο -12% για το 2013, η οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και κατά το Η ανεργία αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά, ενώ προβληµατισµό προκαλεί η αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων που είχαν χορηγηθεί από τις κυπριακές τράπεζες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εξάλλου, η λήψη δηµοσιονοµικών µέτρων όπως ενδεικτικά η επιβολή νέων φορολογιών / εκτάκτων συνεισφορών, η αύξηση υφιστάµενων φορολογιών και η µείωση επιδοµάτων αναµένεται να συρρικνώσει το διαθέσιµο εισόδηµα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από την επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων. Μέσα σε αυτό το έντονα αβέβαιο επενδυτικό κλίµα, η Εταιρεία καλείται να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που έχουν δηµιουργηθεί µε την δέουσα προσοχή για περαιτέρω προστασία του χαρτοφυλακίου από τους κινδύνους που απορρέουν στην Κύπρο. Η διασπορά του επενδυτικού χαρτοφυλακίου προς το εξωτερικό έχει προστατέψει το χαρτοφυλάκιο από περαιτέρω απώλειες. Η διασπορά αυτή θα συνεχιστεί µε στόχο την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων για το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας. εν υπάρχουν άλλα ουσιώδη στοιχεία και συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά τους πρώτους µήνες του 2013 τα οποία να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Laiki Financial Services Limited ιευθυντές Επενδύσεων 12

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI 0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα