ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006"

Transcript

1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση αλλαγών στο συµφέρον µετόχων 5 Ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση ταµειακής ροής 6 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 7-12 Επεξηγηµατική κατάσταση

3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Σηµ. Εισοδήµατα από εργασίες Μεικτά ασφάλιστρα ικαιώµατα συµβολαίων Μερίδιο αντασφαλιστών ( ) ( ) ( )( ) Καθαρά ασφάλιστρα Μεταφορά στα µη κερδηµένα ασφάλιστρα ( ) ( ) ( ) ( ) Άλλα εισοδήµατα από ασφαλιστικές εργασίες Άλλα εισοδήµατα από χρηµατοοικονοµικές εργασίες Έξοδα Απαιτήσεις από ασφαλιζοµένους Προµήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες Προµήθειες πληρωτέες για χρηµατοοικονοµικές εργασίες Έξοδα διαχείρισης ιαγραφή εµπορικής εύνοιας Κέρδος από εργασίες Κέρδος από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων Καθαρά χρηµατοδοτικά έσοδα Κέρδος πριν την φορολογία Φορολογία ( ) (93.802) ( ) ( ) Κέρδος µετά τη φορολογία Συµφέρον µειοψηφίας ( ) ( ) Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους Βασικό κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 5 3,47 2,14 6,03 3,72 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 3

4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 30 Ιουνίου 31 εκεµβρίου 30 Ιουνίου 31 εκεµβρίου Σηµ. Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Απτό πάγιο ενεργητικό Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλο πάγιο ενεργητικό Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί Επενδύσεις Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Συµφέρον µειοψηφίας Σύνολο ίδιων κεφαλαίων Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Εκκρεµείς απαιτήσεις και προβλέψεις για µη κερδηµένα ασφάλιστρα 12 (α) Άλλες υποχρεώσεις 12 (β) Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 4

5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικό επανεκτίµηση ς Αποθεµατικό δίκαιης αξίας Λογαριασµός αποτελεσµάτων Συµφέρον µειοψηφίας Σύνολο Την ( ) Κέρδη δίκαιης αξίας από επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση ιαγραφή ζηµιών στο λογαριασµό αποτελεσµάτων λόγω διάθεσης µετοχών ιαγραφή ζηµιών στο λογαριασµό αποτελεσµάτων λόγω µόνιµης µείωσης στην αξία των µετοχών Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων επιπρόσθετης επιβάρυνσης για αποσβέσεις λόγω επανεκτίµησης κτιρίων µείον η σχετική αναβαλλόµενη φορολογία - - (5.022) Μέρισµα που πληρώθηκε ( ) - ( ) Κέρδος/(ζηµία) περιόδου (6.365) Στις 30 Ιουνίου (26.548) Την Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας λόγω επανεκτίµησης ακίνητης περιουσίας Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της επιπρόσθετης αποσβέσεις λόγω της επανεκτίµησης των κτιρίων - - (818) Αναβαλλόµενη φορολογία στην επιπρόσθετη απόσβεση λόγω της επανεκτίµησης των κτιρίων (82) - - Κέρδη δίκαιης αξίας του έτους Μέρισµα που πληρώθηκε ( ) - ( ) Κέρδος περιόδου Στις 30 Ιουνίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 5

6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Τόκοι που πληρώθηκαν (13.719) (10.834) (23.859) (18.842) Φορολογία που πληρώθηκε (51.142) (47.652) (88.943) (82.873) Καθαρή Ροή µετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά επενδύσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Πώληση επενδύσεων Αγορά άπτου πάγιου ενεργητικού (65.642) (54.367) ( ) (94.551) Τόκοι που εισπράχθηκαν Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μέρισµα που πληρώθηκε ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών που χρησιµοποιήθηκαν σε χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή της περιόδου Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος της περιόδου Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών Τραπεζικά παρατραβήγµατα ( ) (61.721) ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 µέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 6

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1. Σύσταση και κύρια δραστηριότητα Η Atlantic Insurance Company Public Limited (η Εταιρεία ) συστάθηκε στη Κύπρο στις 19 Ιουλίου 1983 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε τον Περί Εταιρειών Νόµο Κεφ Η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία στις 14 Ιανουαρίου 2000 και οι τίτλοι της εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 23 Οκτωβρίου Στις οι τίτλοι της Εταιρείας καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο την τήρηση του οποίου έχει αναλάβει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Η Εταιρεία είναι 100% κάτοχος των Marbella Estates Limited, Lyssi Investments Limited, και Lion Insurance Agency Limited και 52.5% κάτοχος της Atlantic Consultancy Services Limited (το Συγκρότηµα ). Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η διεξαγωγή εργασιών στον ασφαλιστικό τοµέα γενικού κλάδου και παροχή χρηµατοοικονοµικών, συµβουλευτικών και χρηµατιστηριακών υπηρεσιών. Η Εταιρεία µετονοµάστηκε από Atlantic Insurance Company Limited σε Atlantic Insurance Company Public Limited κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 25 Μαΐου. 2 Βάση παρουσίασης Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την ιθύνουσα Εταιρεία (η Εταιρεία ) και τις εξαρτηµένες της εταιρείες (το Συγκρότηµα ). Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε Κυπριακές Λίρες, και αναφέρονται στην περίοδο από µέχρι 30 Ιουνίου. 3 Λογιστικές αρχές Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δυο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, της Κύπρου, του Περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµου του και των Περί Αξιών Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. 7

8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 3 Λογιστικές αρχές (συνέχεια) Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Έχουν χρησιµοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισµού όπως και στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου. Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου. 4 Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας Οι εργασίες του Συγκροτήµατος διεξάγονται στην Κύπρο και χωρίζονται στους ακόλουθους κύριους τοµείς δραστηριοτήτων: ασφαλιστικών εργασιών γενικού κλάδου, χρηµατοοικονοµικών, συµβουλευτικών και χρηµατιστηριακών υπηρεσιών και ανάπτυξης γης. Περίοδος πού έληξε στις 30 Ιουνίου Ασφαλιστικές εργασίες Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Σύνολο Κύκλος εργασιών/έσοδα από εργασίες Κέρδος από εργασίες Περίοδος πού έληξε στις 30 Ιουνίου Κύκλος εργασιών/έσοδα από εργασίες Κέρδος/(ζηµιά) από εργασίες (17.586) Κέρδος ανά µετοχή Καθαρό κέρδος Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων µετοχών των 20 σεντ Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 3,47 2,14 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 6 Απτό πάγιο ενεργητικό Κόστος ή επανεκτίµηση Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου/έτους Προσθήκες Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/έτους Αποσβέσεις Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου/έτους Επιβάρυνση για την περίοδο/έτος Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/έτους Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος της περιόδου/έτους Άυλο πάγιο ενεργητικό Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου/ του έτους ιαγραφή ( ) (60.456) Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/ του έτους Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Εισηγµένες εταιρείες Αξιόγραφα κεφαλαίου εισηγµένων εταιρειών Χρεόγραφα Κυπριακής ηµοκρατίας Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου/ του έτους Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών Τα µετρητά και υπόλοιπα τραπεζών περιλαµβάνουν µετρητά στην τράπεζα συνολικού ύψους (31 εκεµβρίου : ) τα οποία αφορούν λογαριασµούς πελατών αναφορικά µε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. 9

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 10 Μετοχικό κεφάλαιο Εγκεκριµένο συνήθεις µετοχές των 0,20 η καθεµιά Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου συνήθεις µετοχές των 0,20 η καθεµιά Συµφέρον µειοψηφίας Στην αρχή της περιόδου / του έτους Καθαρό µερίδιο αποτελεσµάτων (917) Στο τέλος της περιόδου / του έτους Υποχρεώσεις και προβλέψεις (α) Εκκρεµείς απαιτήσεις και προβλέψεις για µη κερδηµένα ασφάλιστρα Εκκρεµείς απαιτήσεις Μερίδιο Αντασφαλιστών ( ) ( ) Καθαρές εκκρεµείς απαιτήσεις Μη κερδηµένα ασφάλιστρα

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 12 Υποχρεώσεις και προβλέψεις (συνέχεια) (β) Άλλες υποχρεώσεις Τραπεζικά παρατραβήγµατα Φορολογία Αντασφαλιστές Πιστωτές Οφειλές σε πελάτες αναφορικά µε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Άλλες υποχρεώσεις Συµφωνία του κέρδους πριν τη φορολογία µε τη ροή µετρητών από εργασίες Έξι µήνες που έληξαν στις 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Κέρδος περιόδου πριν τη φορολογία Αναπροσαρµογές για: Κέρδος από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων ( ) (24.450) Αποσβέσεις άπτου πάγιου ενεργητικού ιαγραφή εµπορικής εύνοιας Τόκοι που εισπράχθηκαν ( ) ( ) Μερίσµατα που εισπράχθηκαν (6.214) (7.118) Τόκοι που πληρώθηκαν Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση στις επενδύσεις σε ακίνητα - (8.613) Μείωση/(αύξηση) στους χρεώστες και άλλους λογαριασµούς (87.121) Αύξηση στις υποχρεώσεις και προβλέψεις Ροή µετρητών από εργασίες

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 14 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα α. Συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήµατος Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση µεταξύ εταιρειών του συγκροτήµατος: Εταιρεία Φύση συναλλαγής Lyssi Servives Ltd Χρεώσεις υπηρεσιών Atlantic Securities Ltd β. Αµοιβή Συµβούλων Χρεώσεις για χρηµατιστηριακές προµήθειες Ενοίκια εισπρακτέα Η συνολική αµοιβή των συµβούλων ήταν ως εξής: Ιουνίου εκεµβρίου Αµοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα Ενδεχόµενες ή ανειληµµένες υποχρεώσεις Το Συγκρότηµα δεν είχε οποιεσδήποτε ενδεχόµενες ή ανειληµµένες υποχρεώσεις που να επηρεάζουν τις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις κατά την 30 ην Ιουνίου. 16 Συµπληρωµατικές Πληροφορίες Ο ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων, ο ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός και η ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση ταµιακών ροών αποτελούν συµπληρωµατικές πληροφορίες. Για την µετατροπή από κυπριακές λίρες (νόµισµα λειτουργίας Συγκροτήµατος) σε ευρώ, για σκοπούς των συµπληρωµατικών αυτών πληροφοριών, χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος τιµής συναλλάγµατος, της 30 ης Ιουνίου, όπως δηµοσιεύτηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: / = Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού τα οποία να επηρεάζουν τις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 12

13 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΜΕΡΟΣ IV ΠΑΡ. 25 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1995 ΚΑΙ Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. 2. Οι µη ελεγµένες συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, που εκφράζονται σε Κυπριακές Λίρες, ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ιεθνούς Λογιστικού Πρότυπου Αρ. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» και οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου. 3. Τα µεικτά ασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων του Συγκροτήµατος κατά το πρώτο εξάµηνο του ανήλθαν στα 5.63 εκ. ( 9.79 εκ.) σε σύγκριση µε 5.07 εκ. ( 8.82 εκ) της ίδιας περιόδου του σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 11%. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου ασφαλιστικών εργασιών. 4. Κατά την ίδια περίοδο τα άλλα εισοδήµατα από ασφαλιστικές εργασίες του Συγκροτήµατος παρέµειναν στα ίδια επίπεδα όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του προηγουµένου χρόνου και ανήλθαν στις ( ) έναντι ( ). Παράλληλα τα εισοδήµατα από χρηµατοοικονοµικές εργασίες σηµείωσαν θεαµατική αύξηση και ανήλθαν στις ( ) έναντι ( ) της ίδιας περιόδου του προηγούµενου χρόνου. Η βελτίωση αυτή οφείλεται αφ ενός στην ανάκαµψη του Χρηµατιστηρίου και αφ ετέρου στην σηµαντική αύξηση του όγκου εργασιών της συναφούς εξαρτώµενης εταιρείας. 5. Οι απαιτήσεις από ασφαλιζόµενους, σαν ποσοστό των καθαρών ασφαλίστρων βελτιώθηκαν κατά 6,72% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγουµένου χρόνου και περιορίστηκαν σε 49,49% (εξάµηνο : 56,21%). 6. Τα έξοδα διαχείρισης το πρώτο εξάµηνο του ανήλθαν στις ( ) σε σύγκριση µε ( ) της ίδιας περιόδου του σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 12%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των µισθών και ωφεληµάτων του προσωπικού. 7. Τα κέρδη από εργασίες το πρώτο εξάµηνο του ανήλθαν στις ( ) σε σύγκριση µε ( ) της ίδιας περιόδου του σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 64%. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών ασφαλίστρων και των εισοδηµάτων από χρηµατοοικονοµικές εργασίες, παράλληλα στην συγκράτηση των εξόδων και στην µείωση του ποσοστού απαιτήσεων σε σχέση µε τα κερδηµένα ασφάλιστρα. 13

14 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΜΕΡΟΣ IV ΠΑΡ. 25 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1995 ΚΑΙ Το κέρδος από πώληση και επανεκτίµηση επενδύσεων, το πρώτο εξάµηνο του ανήλθε στις ( ) έναντι ( ) της ίδιας περιόδου του. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην άνοδο της αξίας των µετοχών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια Αξιών Κύπρου και εξωτερικού. 9. Το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους του Συγκροτήµατος κατά το πρώτο εξάµηνο του ανήλθε στις ( ) σε σύγκριση µε ( ) της ίδιας περιόδου του σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 63%. 10. Στις 26 Ιουνίου η Εταιρεία κατέβαλε στους µετόχους της συνολικό µέρισµα για τα έτη 2003 και 2004, ύψους ( ) ήτοι 2 σεντ ( 3,48) ανά µετοχή. 11. Το ιοικητικό Συµβούλιο έκρινε τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του σαν απολύτως ικανοποιητικά και εκτιµά ότι η ανοδική τους πορεία θα συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάµηνο. Παράλληλα το ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά πως η συνεχιζόµενη σταθερή άνοδος του κύκλου εργασιών θα επηρεάσει θετικά την µελλοντική κερδοφορία του Συγκροτήµατος. Το ιοικητικό Συµβούλιο διαπίστωσε µε ικανοποίηση ότι ο ισολογισµός του Συγκροτήµατος σηµείωσε περαιτέρω βελτίωση η οποία ενισχύει την ευρωστία του Συγκροτήµατος. 12. Αντίγραφα των µη ελεγµένων ενδιάµεσων συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων θα είναι διαθέσιµα προς το κοινό στην ιστοσελίδα και από τα γραφεία του Συγκροτήµατος στη διεύθυνση Εσπερίδων 15, 2001 Στρόβολος, Τ.Θ , χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Αιµίλιος Πυρίσιης Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 22 Αυγούστου 14

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΓΡΑΦΕΙΟ 501, 10564, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2103701450, FAX: 2103701499 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα